ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft"

Transkript

1 ANDSRÅD-NYTT Nr Lafys Brennende Hjerter Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen etableringen av LAFY Eldrebølgen krever arbeidskraft

2 Styrelederens Faste Spalte GRATULERER Landsrådet kan i år feire 30 års innsats. Det er nærliggende å tenke på hvor fort tiden går, men først og fremst er det interessant å reflektere samt evaluere våre bidrag og oppnådde resultater i den utvikling vi har vært delaktig i. Så handler det selvsagt om å bringe med seg det positive, i møte med videre fremtid. Går vi tilbake til starten, handlet det om å legge til rette for meningsfylt arbeid til de utviklingshemmede. Et overordnet mål var å tillegge ansvaret for virksomhetene til samme etat som for den øvrige befolkning. I denne prosessen beveget mange seg fra å ha et arbeidstilbud underlagt Sykehusloven (HVPU/institusjonell organisering oa), til et arbeidsforhold iht Arbeidsmiljøloven. Muligens ble den største utfordringen først og fremst de ansatte i våre virksomheter - samt offentlige organer, å skulle takle disse vesentlige endringer. Fra å ha jobbet med folk som pasienter, til å skulle forholde seg til de samme som arbeidstakere. Omstilling til å akseptere at mennesker med uførepensjon også skulle ha rett til arbeid, samt å respektere og sidestille seg til gruppen i forhold til disses nye rettigheter, ble mektig. ASV ASVO og PV ble begreper på tiltakene som ble etablert. Tilskuddsordninger for etablering og videre drift må vi i etterkant si var relativt gode på den tiden. Vi hadde med andre ord gode økonomiske forutsetninger for å kunne tilrettelegge og drive virksomhetene. LAFY deltok også aktivt i utarbeidelse av direktoratets retningslinjer for disse tiltakene. LAFY har siden starten arrangert i overkant av 50 konferanser for sine medlemmer. Den første tiden var den årlige landskonferansen i stor grad tilpasset eksklusivt daglige ledere. Relativt raskt innså vi behovet for også å etablere en årlig arbeidslederkonferanse, hvor de øvrige i virksomhetene ble gitt et tilbud og arena for faglig utvikling. Denne konferansen er senere videreført som fagkonferanse med hovedvekt på dekning av bredden i våre virksomheter. Vedtektene ble også endret slik at medlemmene nå selv avgjør representasjon i årsmøter og respektive verv m. m. i organisasjonen. Utviklingen av arbeidstilbud har frem til nå hatt mange positive elementer i seg, men fortsatt er det en del bremseklosser... Et utvidet detaljert regelverk kan sies for mange å ha blitt for styrende. En tar ofte utgangspunkt i hva regelverket sier, fremfor å ha fokus på den enkeltes behov for så å finne løsninger og videre bruke/tolke regelverket i å bistå den enkelte på best mulig måte. Rammebetingelser endres og utvides uten at dette gjenspeiles i økning av de økonomiske tilskuddene. Dette setter krav til høyere inntjening, og de yrkeshemmede kan bli rammet i form av skjerpede krav til funksjonsevne. Svært mange kommunale virksomheter driver med arbeidsrelatert virksomhet. Hvorfor skal disse fortsatt være organisert, underlagt og prisgitt en stadig trangere kommuneøkonomi? Veien videre har vi satt som tema for kommende konferanse i Haugesund. Arbeidsministeren vil delta for å belyse de politiske føringer hva gjelder videre fremtid for de yrkeshemmede. Gjennom en påfølgende paneldebatt håper vi å få konkretisert behov, og lagt føringer for et tettere og forpliktende samarbeide for å imøtekomme gruppen, og sikre nødvendige forutsetninger samt ressurser. For LAFY handler det også om å få definert klare mål for vårt videre arbeid, samt å se på hvordan vi organiserer dette i forhold til de valg vi gjør. Landsråd-Nytt skal fortsatt videreutvikles som et viktig medium for å tydeliggjøre en entydig kommunikasjon, og synliggjøre de yrkeshemmedes aktiva mot så vel medlemmer samt utad. Skal LAFY fortsatt kunne være slagkraftig ovenfor myndigheter og andre premissleverandører, må vi være en organisasjon som eksternt oppleves som en total representant for de yrkeshemmede. Mange mener derfor at tiden nå er overmoden til å innlemme nettopp interessegruppen i større grad. Landsrådet har hatt og bør fortsatt ha som overordnet målsetting å skape en best mulig opplevd virkelighet for de yrkeshemmede. Det er disse som dermed fortsatt skal stå i fokus for alt vårt arbeid. Som en interesseorganisasjon, har vi et spesielt ansvar her! Vel møtt i Haugesund denne konferansen bør en ikke gå glipp av! Fredrik Langfeldt Styreleder

3 Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede LAFY v/ Fredrik Langfeldt c/o Prima as Idrettsveien Heimdal Mob: E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør og grafisk design David Johansen Auby Tlf: E-post: Redaksjon Audun Auby Jan Peter Hegg Leder Fredrik Langfeldt Prima AS Tlf E-post: Nestleder Audun Auby Larvik kommune, Aktivisering og kvalifisering Tlf: E-post: larvik.kommune.no Styremedlemmer Lillian Tomren Sydvesten Tlf: E-post: alesund.kommune.no Eivor Iversen Hamar Arbeid & Aktivitet Tlf: E-post: kommune.no Vararepresentanter Mona Fredriksen Jorulf Harr Tlf: Trykk: Heimdal Trykkeri as ISSN Attføringsbedriftene i NHO Gratulerer ASVL Gratulerer Med Riffraff i Posene Artikkel om Eldrebølgen Nytt fra Departementet Etableringen av LAFY Lafys Brennende Hjerter Krokeide Vgs. 3

4 Landsrådet for Arbeid til Yrkeshemmede (LAFY) har en 30-årig historie. I likhet med andre organisasjoner er historien til LAFY fylt med oppturer og nedturer og tidvis en kamp for å overleve. Det er imidlertid ikke bare høflige talemåter når vi i jubileumsåret kan slå fast at LAFY er en livskraftig organisasjon som også søker impulser utenfra og som jobber ufortrødent videre til tross for begrensede ressurser. Johan Martin Leikvoll Noen stiller spørsmål om hvordan LAFY har maktet å overleve klemt som organisasjonen er mellom de to store - Attføringsbedriftene i NHO og ASVL. Det er imponerende at LAFY ikke bare overlever, men utgjør et faglig inspirasjonsmiljø til tross for at organisasjonen i hovedsak drives på frivillig basis. Kanskje finner vi livskraften i organisasjonen nettopp på grunn av at den drives av personer som er levende opptatt av og arbeider med attføring og tilrettelagt arbeid for personer som trenger bistand for å få og beholde jobb. Mange snakker om behovet for at ASVL og Attføringsbedriftene i NHO slår seg sammen. I så fall vil man kunne få en profesjonell organisasjon som ikke bare makter å sette attføring, arbeidsrettede tilbud og flere i arbeid og aktivitet på dagsorden, men som også ville få betydelig større slagkraft og bredde for saken vår vis a vis myndigheter på alle plan. Uavhengig av slike prosesser har vi behov for det personlige engasjementet og den faglige nysgjerrigheten som LAFY står for. Til og med på et så vidt kjedelig område som vedtektene har dere i LAFY fått fram det samfunnsmessige engasjementet når det for eksempel heter i 1 og 2 at dere skal arbeide for å tilrettelegge for faglig utvikling, bedre yrkeshemmedes status og retten til arbeid for alle yrkeshemmede. Det vil uansett være bruk for en organisasjon som LAFY som favner bredt og som er et korrektiv til Attføringsbedriftene i NHO og ASVL. Forutsetningen for å lykkes er imidlertid at LAFY finner sin nisje om nettopp å være den søkende og samfunnsengasjerte organisasjonen for yrkeshemmedes rett til arbeid og de virkemidler som må til for å lykkes. Så får vi bære over med myndighetene som skifter navn til det mye dårligere personer med nedsatt arbeidsevne og som vil ha attføring ut av vokabularet. Og så får dere også ha meg unnskyldt når jeg ønsker dere lykke til fremover som en amatørorganisasjon i sin beste betydning. For Amatør kommer jo fra latin som betyr å elske i dette tilfellet å bruke engasjementet og fagligheten dere besitter i jobben til beste for yrkeshemmede og attføringen! Med vennlige hilsener Johan Martin Leikvoll Attføringsbedriftene 6

5 ASVL HILSER OG GRATULERER LAFY MED 30 ÅR Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede har gjennom 30 år vært de yrkeshemmedes klare stemme for yrkeshemmedes rett til arbeid. LAFY har også arbeidet målrettet for å bedre de yrkeshemmedes status i samfunnet. ASVL har gjennom mange år samarbeidet med LAFY for å nå disse målene. Vi vil spesielt nevne samarbeid om høringer og fellesbrev til myndighetene. Det har også vært et godt samarbeid i forskjellige grupper nedsatt av departementet og direktoratet. ASVL gratulerer så mye med jubileet og vi ser frem til fortsatt godt samarbeid fremover til beste for yrkeshemmede og arbeid. Vennlig hilsen ASVL

6 Christoffer (venstre) og Rune Med riffraff i posene På VTA-bedriften ByPro på avd. Holmlia i Oslo har de begynt å produsere riffraff fyllstoff som brukes til å frakte varer trygt frem dit de skal. Tekst og bilder av David Auby Christoffer jobber på Bydelenes produksjonstjeneste AS (ByPro) på Holmlia i Oslo. Arbeidsdagen begynner han med å hente papp i nærmiljøet - hos bedriftene i området rundt. Sammen med kolegaen Rune kjører de papp gjennom en maskin, og ut på den andre siden kommer det riffraff resirkulert papp som brukes til fyllstoff for å beskytte varer under transport. Deretter pakkes riffraffet i poser og fraktes til Drammen der det selges videre til kundene. Målet fremover er at riffraffet skal produseres i nærmiljøet og at det derfor blir kort vei fra produksjon og ut til kundene. Et annet alternativ Tradisjonelt har man blant annet brukt bobleplast og isoporchips til det samme formålet. Riffraff skiller seg ut ved at det er miljøvennlig både fordi man gjenbruker papp og fordi det produseres i nærområdet og belaster dermed ikke miljøet med unødvendig lang transportdistanse. Mannen bak riffraff-konseptet heter Truls Høivik. Vi i Landsråd-nytt tok turen opp på ByPro for å snakke 6

7 med ham. Kan du fortelle litt om ideen bak riffraff? - Riffraff er et fyllstoff som er laget av papp. På mange måter er dette en vinn-vinn situasjon - dette er en jobb som passer godt i attføringsbedrifter samtidig som det er et miljøvennlig og billig alternativ til andre typer fyllstoff. - Maskinen blir laget av en fabrikk i Østerrike. De har vært veldig opptatt av maskinene, mens mitt fokus har vært på å selge selve varen. Håper flere skal henge seg på - Siden jeg jobber mye med forbruksvarer, så ser jeg at det lønner seg å konsentrere seg om selve varen - altså riffraffet. Målet er at begrepet riffraff skal bli ensbetydende med denne type produkt, forteller Høivik. - Så langt er det kun ByPro som har tatt i bruk denne type maskin, men målet fremover er at også flere arbeidsmarkedsbedrifter skal henge seg på. - Når det gjelder selve produktet er det et godt alternativ til andre typer fyllstoff. Råvaren er gratis og produktet er miljøvennlig. I tillegg blir det produsert av yrkeshemmede slik som på ByPro. Hva er målet videre med riffraff - Målet er at flere attføringsbedrifter skal begynne å ta i bruk disse maskinene og produsere riffraff. Da vil veien fra produksjon til kunder bli enda kortere og miljøfordelene enda større. Er du interessert i å ta i bruk en Riffraff-maskin på din bedrift, eller kjøpe riffraff ferdig pakket i poser? Da kan du ta kontakt med Truls Høivik. Kontaktinformasjon finner du i spalten til høyre. hva er riffraff? Riffraff er et fyllstoff som brukes ved forsendelse og frakting av varer. Produktet har høy miljøprofil og lav pris. Riffraff produseres av brukt bølgepapp som kan hentes i nærområdet. Pr i dag distribueres riffraff gjennom boxon (oslo, akershus, østfold, hedmark og oppland) og intern-logistikk as (buskerud, vestfold og telemark) - se boxon.no og intlog.no. For mer informasjon kan du kontakte truls høyvik på tlf: eller på 7

8 Eldrebølgen krever arbeidskraft Nye samfunnsendringer krever innsats fra oss som arbeider i skjermet sektor, spesielt de tilknyttet attføringsområdet. Artikkel av Audun Auby De gode nyhetene er at prognosene viser at vi går mot en stadig eldre befolkning dog med bedre helse, lengre. Det ser ut til at de fleste av oss har både råd og helse til å ha en lang pensjonstilværelse. Betenkeligheten er at på grunn av lave fødselstall i perioden etter 1980 vil tilgangen på arbeidskraft reduseres noe. Uoverensstemmelsen i forhold til behov for arbeidskraft og tilgangen vil derfor bli svært merkbar i nær framtid. Her snakker vi om behov både i privat og offentlig sektor. Det er allikevel innefor offentlig sektor prognosene for arbeidskraft er sterkest stigende. Samtidig som behovet for tjenester innen helse og omsorg øker, faller stadig flere unge ut av arbeidsmarkedet eller sliter med å komme inn i det. Et sterkt fokus på attføring og introduksjon til arbeidslivet vil bli stadig mer sentralt og metodikken i forhold til dette fagområdet står ovenfor endringer da kravet til dokumenterte varige resultater er økende. Jeg siterer fra regjeringens av 29/ nr 06 om nytt utvalg om attføringssaker: Arbeid for alle er et overordnet mål for regjeringen. For samfunnet og den enkelte er det viktig at personer med nedsatt arbeidsevne skal ha anledning til å stå i lønnet arbeid. Regjeringen har i dag nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere arbeidsmarkedstiltakene overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Utvalget skal vurdere rollen skjermede virksomheter (arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter) har i attføringsarbeidet og alternative modeller for hvordan behovene til målgruppen kan dekkes i framtiden. Arbeidet skal være sluttført ved utgangen av En viktig utfordring for utvalget er å komme med forslag som kan bidra at flere kommer inn i arbeidslivet. Arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne organiseres vanligvis innenfor rammen av skjermede virksomheter. I tillegg til å vurdere virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne, skal utvalget gjennomgå og vurdere skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken. Utvalget skal vurdere om virksomhetene leverer tjenester som er fleksible og godt tilpasset dagens og morgendagens arbeidsliv, samt vurdere innholdet og kvaliteten av virksomhetenes arbeid og komme med forslag til forbedringer. Utvalget skal bygge på kunnskap om skjermede arbeidsmarkedstiltak basert på forskning og erfaring både fra Norge og utlandet. Det er fristende å ta for seg både utfordringer i forhold til privat og offentlig sektors behov for arbeidskraft. Omfanget i privat sektor er vel så komplisert når det gjelder kompetansetype og størrelse som det er i offentlig sektor. Jeg vil allikevel begrense meg til utfordringen som offentlig sektor står ovenfor, men offentlig og privat sektor er godt flettet inn i hverandre og vil derfor ha gjensidig påvirkning på hverandre. Fokus blir allikevel i hovedsak satt på samfunnsendringer som i stor grad påvirker kommunale og statlige tjenester. I avsnittene nedenfor vil jeg belyse noen av de problemstillinger i sam- 8

9 funnet vi står ovenfor som gjør det helt nødvendig å lage langsiktige strategier i forhold til økt deltakelse i arbeidslivet og rekruttering inn mot offentlig sektor. Endringer i aldersstruktur Nasjonale tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall eldre over 67 har vært relativt uendret fram til Framover vil imidlertid tallet øke raskt, fra ca i dag til ca i 2020 og ca i Mens det er gruppen år som øker mest i årene fram mot 2025, vil gruppen over 80 år øke kraftig fra 2025 og utover. Til tross for at de eldres helsetilstand generelt sett bedrer seg, vil befolkningsutviklingen medføre en vekst i behovet for helse- og omsorgstjenester. Fordi eldre ofte har flere lidelser, fordi eldre generelt har mindre motstandsdyktighet når sykdom inntreffer, og fordi forekomsten av kreft øker med alderen, er det også grunn til å forvente at det vil bli flere som lever med flere kroniske lidelser, og det vil bli en økende forekomst av kreftsykdommer. I følge Kreftregisteret vil antall krefttilfeller øke med om lag 30 prosent fram mot Økning i livsstilsykdommer og kroniske lidelser Helseutfordringene preges også av en kraftig økning i forekomsten av livsstilsykdommer og kroniske sykdommer. Eksempler på andre livsstilsykdommer er diabetes type II og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom). Forekomsten både av diabetes type II og KOLS kan reduseres gjennom økt vekt på forebyggende arbeid. Eksempler på kroniske sykdommer som øker i omfang er muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser (rus og psykiatri, depresjoner) og demens. Alle disse gruppene representerer en betydelig utfordring både for kommunene og spesialisthelsetjenesten og for samarbeidet mellom de to nivåene. Vi vil kort kommentere noen av gruppene litt nærmere nedenfor. Økning i omfanget av demens I følge Nasjonal Helseplan som nylig er vedtatt av stortinget vil antallet pasienter med demens bli doblet i løpet av de kommende 20 årene. Denne kraftige økningen skyldes ikke at andelen med demens øker, men at antallet eldre vokser kraftig. Demens forårsaker et betydelig mentalt handikap og en hjelpeløshet som har betydning både praktisk og juridisk. Samtidig som behovet for tjenester innen helse og omsorg øker, faller stadig flere unge ut av arbeidsmarkedet eller sliter med å komme inn i det. Aldersdemens er den lidelsen som fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet og som krever mest ressurser av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. En kartlegging foretatt av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens i 2001 viste at 60 % av de demente bor i eget hjem. De resterende 40 % bor i sykehjem og utgjør her % av langtidspasientene. Økning i omfanget av psykiske lidelser Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse er det bygd opp et basistilbud som gjør at Norge langt på vei kan framvise en moderne lokalbasert psykiatritjeneste i tråd med WHOs anbefalinger. Det er i planperioden fra ansatt ca nye årsverk til psykisk helsearbeid i kommuner og helseforetak, det er etablert om lag 3400 omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser, om lag 75 distriktspsykiatriske sentre er etablert, og antall mennesker som får behandling for psykiske lidelser har økt betydelig. Selv om det har skjedd en kraftig økning i ressursinnsatsen overfor mennesker med psykiske lidelser, og kombinasjonen av rus og psykisk helse, representerer denne pasientgruppen fortsatt en betydelig utfordring for kommunene både kapasitets- og kompetansemessig. Det er utfordringer knyttet både til boliger, arbeids- og sosiale tiltak, omsorg og behandling. Jeg kommer litt mer utførlig tilbake til de utfordringer som økt bruk av rusmidler representerer nedenfor i avsnittet om sosiale ulikheter i helse. Særlig ressurskrevende tjenestemottakere Et begrep som brukes i stadig større grad de senere årene er særlig ressurskrevende tjenestemottakere. Det er grupper med sammensatte og komplekse bistandsbehov. Innenfor denne gruppen finnes et stort variasjonsmønster av mennesker med funksjonstap og manglende mestring som krever ulike tilnærminger og strategier. Eksempler på målgrupper i denne kategorien er: Trafikkskadde, personer som er født med omfattende somatiske funksjonshemminger, 9

10 personer med AD/HD diagnose, personer med utviklingsforstyrrelser i kombinasjon med psykiske vansker og rusproblematikk. Felles for de tjenestetilbud kommunen må utforme i forhold til disse målgruppene er at de må være tverrfaglige, enhetsovergripende og at de i stor grad må utvikles i et samarbeid med brukeren selv og vedkommendes nettverk dersom de skal være virkningsfulle. Ulikheter i levekår og helse Det har de senere årene blitt rettet et økt søkelys på forskjeller i levekår generelt og sosiale ulikheter i helse spesielt. Jeg vil kort kommentere noen problemstillinger knyttet til dette. Det er dokumentert betydelige sosiale ulikheter i helse i Norge for en lang rekke helsemål. De sosiale ulikhetene i helse er store uansett hvilken variabel som legges til grunn: utdanning, yrke, inntekt eller ulike kombinasjoner av disse. Det er dokumentert sosiale ulikheter i helse i alle aldersgrupper og for begge kjønn. Gjennomsnittlig levealdersforskjell mellom enkelte yrkesgrupper er for eksempel opptil 12 år, ifølge SSB. Tilsvarende forskjeller i levealder finner vi mellom ulike geografiske områder eksempelvis bydeler i Oslo. Siden 1970 tallet har den andelen av befolkningen som har fra middels til høy inntekt og utdanning fått betydelig økt forventet levealder, mens forventet levealder har endret seg lite for grupper med kort utdanning og lav inntekt. Helseforskjellen øker med andre ord med synkende sosial posisjon. De faktorene som da brukes for å måle helsestatus er følgende: dødelighet, forventet levealder, sykelighet, selvopplevd helse, livsstil og trygdeytelser. Spesielt urovekkende er det at barn i fattige familier opplever tilsvarende ulikheter i helsestatus som foreldrene. De har for eksempel hyppigere forekomst av hodepine, magesmerter og ryggsmerter enn jevnaldrende som kommer fra bedre sosiale kår. Det er avdekket flere ulike årsakssammenhenger mellom sosial bakgrunn og helse. Forskjeller i materielle forhold, som fysisk arbeidsmiljø, ser ut til å spille en betydelig rolle. Helseatferdsfaktorer som rus, tobakk, kosthold og fysisk aktivitet bidrar også til å skape og opprettholde ulikheter i helse. Også ulike psykososiale mekanismer som ensomhet, stress og usikker økonomi eller jobbsituasjon utgjør viktige årsaker. En rettferdig og velfungerende helsetjeneste kan gjøre mye for å redusere ulikheter i helse, og omvendt: en helsetjeneste som ikke fungerer som den skal, kan bidra til å forsterke ulikheter. Enkelte forskningsresultater tyder på at mens kommunehelsetjenester er rimelig likt fordelt i ulike sosiale grupper, forbruker grupper med lang utdanning (som statistisk sett er relativt friske) mer spesialisthelsetjenester enn grupper med kort utdanning. Utfordringen er således størst når det gjelder å sikre lik tilgang på spesialisthelsetjenester, men også her vil det kommunale helse- og omsorgsapparatet ha en viktig rolle å spille ved at det er henvisende instans til spesialisthelsetjensten. I Nasjonal helseplan understrekes det sterkt at et likeverdig tilbud av helsetjenester, uavhengig av sosial bakgrunn, er et sentralt mål for norsk helse- og omsorgspolitikk. Mange av de tiltakene som kan bidra til en bedre helse i befolkningen, finner naturligvis sted utenfor selve helsetjenesten. Samtidig er det viktig at helsetjenesten selv også prioriterer helsefremmende og forebyggende tiltak. Nye målgrupper og utvidet ansvar Det er i punktet ovenfor beskrevet noen viktige trekk når det gjelder endringer i helseutfordringene framover. I dette punktet vil det kort utdypes noen problemstillinger som har fått økt aktualitet de senere årene. For det første er det grunn til å understreke at målgruppen til de tradisjonelle omsorgstjenestene omfatter en stor gruppe brukere under 67 år. Målgruppen under 67 år har ofte andre behov enn de eldre, og de har ofte 10

11 behov for betydelig ressursinnsats. For det andre er det en stor og økende - gruppe av funksjonshemmede. Her er det store variasjoner i behov og utfordringer, noe som krever sterk grad av skreddersøm og individuelle tilpasninger. For det tredje er det en betydelig gruppe mennesker som faller utenfor det vanlige tjenesteapparatet og som sliter med dårlige levekår. Dette er ofte relativt unge personer som er uten arbeid, har dårlig økonomi, har lav utdanning, lever på trygd/ sosialhjelp eller en kombinasjon av dette, og som har behov for mange typer tjenester fra kommunen: bolig, miljøtjenester, hjelp til forvaltning av inntekt, hjelp til å komme i kontakt med helsevesenet osv. Felles for alle gruppene er at de har behov for et omfattende tjenestetilbud og krever betydelig grad av skreddersøm dersom innsatsen skal gi resultater. Et annet fellestrekk er at de til dels representerer nye og krevende utfordringer for kommunene i hvert fall hvis vi ser det i et litt lengre perspektiv. De nye utfordringene er både av kompetansemessig og ressursmessig karakter, og med hensyn til tverrfaglig tilnærming og samarbeid. Utfordringer i forhold til rekruttering spesielt i forhold til kommunale tjenester - Tilgang på arbeidskraft og ressurser Innbyggere og næringsliv er helt avhengig av kommunens tjenester og infrastruktur. Det er tjenesteytere i kommunen som skaper resultatene for innbyggere og brukere. Forventningene til kommunens tjenester vil øke i framtiden. Levestandarden vokser i hele befolkningen som resultat av en global økonomi som stadig leverer billigere og bedre produkter. Den samme effektivitetsgevinsten er ikke mulig å oppnå i kommunen. Når lønnsnivået øker mer enn tjenesteproduksjonen, vil dette bety at kommunen blir dyrere å drive samtidig som økt levestandard fører til at innbyggerne ønsker flere og bedre tjenester. Konkurransen med privat sektor om å utføre oppgavene kan øke som et resultat av at kommunen ikke har rom for å møte alle ønskene. 1 Felles for alle gruppene er at de har behov for et omfattende tjenestetilbud og krever betydelig grad av skreddersøm dersom innsatsen skal gi resultater. Alt dette vil medføre at kommunenes utfordringer når det gjelder arbeidskraft vil være betydelige framover. Det vil kreve innsats til å forvalte den arbeidskraften vi allerede har, og til å utnytte arbeidskraftreservene bedre. Nyrekruttering til helse, sosial og omsorgstjenestene vil være en spesiell utfordring siden tilgangen av viktige stillingstyper ikke ser ut til å holde tritt med behovene for arbeidskraft i årene framover. De demografiske endringene og det økte antallet eldre som kommer, forsterker behovet for at kommunen forbereder seg til bemanningsvekst. Utfordringene kan summeres opp til å dreie seg om å tette gapet mellom ressurser og forventninger, og mellom behov og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Kommunene vil de neste årene utfordres til utvikling og nyskaping i et systematisk og langsiktig perspektiv. I Perspektivmeldingen (St.meld. nr. 9 ( )) 2, som ble lagt fram i januar 2009, fremheves knapphet på arbeidskraft som en av tre hovedutfordringer for framtiden. Omfanget av utfordringen henger tett sammen med evnen til å beholde og utvikle de medarbeiderne kommunen allerede har. Dette igjen avhenger sterkt av at vi utvikler godt lederskap, både politisk og administrativt, som evner å ha et overordnet og langsiktig perspektiv og som er utholdende i engasjement, styring og prioritering. Dette betyr at vi er helt avhengig av at all tilgjengelig arbeidskraft blir disponibel i forhold både til et offentlig og privat arbeidsmarked. Dette setter store krav til Nav, attføringsbedriftene samt alle arbeidsmarkedstiltak som er satt i gang. Regjeringens nyopprettede utvalg om attføringssaker blir helt sentral i dette arbeidet. Utvalgets mandat sier mye om hvilke utfordringer vi som er i skjermet sektor står ovenfor. Jeg siterer her et utdrag; Arbeid til alle er et overordnet mål for regjeringen. For samfunnet og den enkelte er det viktig at også personer med 11

12 nedsatt arbeidsevne skal ha anledning til å stå i lønnet arbeid. Det er et problem at mange står utenfor arbeidslivet, for eksempel på uførepensjon. Utvalgets mandat vil være å gjennomgå og vurdere hvilken plass skjermede virksomheter skal ha innenfor den samlede virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Utvalget skal foreslå begrunnete endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere hvor målet er overgang til det ordinære arbeidslivet samt vurdere fordelingen av deltakere på tiltak i hhv. skjermede og ordinære virksomheter. Utvalget skal videre foreslå begrunnete endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere som har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass. Samtidig skal det tas hensyn til sentrale mål som inkludering, trygghet og gode levekår for den enkelte. Utvalgets arbeid skal bidra til å sikre Arbeids- og velferdsetaten forutsigbare samarbeidspartnere som holder høy kvalitet og er fleksible overfor brukerne, samt å sikre kvalitet i skjermet virksomhet gjennom tydelige krav og gode forutsigbare og framtidsrettede rammevilkår. Audun Auby (Cand.mag) nestleder i LAFY. Vi utfordrer leserne våre til å delta i debatten! - Hva synes du er attføringssektorens største utfordring i det fremtidige Norge? - Hva skal vi gjøre med at antall syke og uføre stiger, mens antallet eldre og pleietrengende øker? - Hva blir løsningen? En holdningsendring, arbeidsinnvandrere eller kanskje noe annet? 12

13 Nytt fra departementet Vi fortsetter med vår faste spalte Nytt fra departementet. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjeringshold som er relevante for alle LAFY-interesserte. MODERAT AUKE I ARBEIDSLØYSA I JANUAR Tekstene er hentet fra regjeringen.no - Den moderate auken i arbeidsløysa frå i haust fortsatte i januar. Utfordringa framover blir å hindre at arbeidslause blir verande arbeidslause i lang tid, seier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i ein kommentar til NAVs nye månadstal om arbeids marknaden. Utviklinga i arbeidsløysa er som vurdert i Nasjonalbudsjettet. Fremdeles moderat økning - Vi har no bak oss eit og eit halvt år med auke i arbeidsløysa. Konjunkturnedgangen vi er inne i gjer at vi framleis må vente moderat auka arbeidsløyse ei tid. Eit høgt nivå på arbeidsmarknadstiltaka er difor viktig, seier statsråden ordinære arbeidslause deltok på arbeidsmarknadstiltak ved utgangen av januar. Det er ein auke på 66 prosent frå same månaden i fjor. Det verste over? Nye tal frå NAV viser at det ved utgangen av januar er heilt arbeidslause. Ein kraftig auke i arbeidsløysa fann stad i perioden oktober 2008 til april Dei siste tre kvartala har auken i den registrerte arbeidsløysa vore meir moderat. Justert for normale sesongvariasjonar har arbeidsløysa auka med om lag 700 personar frå desember til januar. Gjennomsnittlig Nivået på den registrerte arbeidsløysa er no om lag som gjennomsnittet for dei siste tretti åra. I den konjunkturfasen vi no er i, aukar langtidsarbeidsløysa. No har 41,5 prosent av dei arbeidslause vore arbeidssøkarar ut over seks månader, mot 30 prosent på same tid i fjor. REGJERINGEN HAR NEDSATT UTVALG OM ATTFØRINGSARBEIDET En viktig utfordring for utvalget er å komme med forslag som kan bidra at flere kommer inn i arbeidslivet. Utvalget skal bygge på kunnskap om skjermede arbeidsmarkedstiltak basert på forskning og erfaring både fra Norge og utlandet. Utvalget vil bli ledet av Knut Brofoss. Brofoss er leder av Trygderetten, og har tidligere ledet Introduksjonslovutvalget og utvalget som oppsummerte forskningen på rusmiddelfeltet. Andre medlemmer av utvalget er: # Berit Brørby, Jevnaker # Toril Gogstad, administrerende direktør, representerer Attføringsbedriftene, Sandefjord # Thorgeir Hernes, avdelingsdirektør, Oslo # Helene Holand, lønn- og personalsjef, representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Gol # Torill Lødemel, prosjektdirektør, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Oslo # Espen Moen, professor, Oslo # Geir Møller, forsker, Skien # Victor D. Norman, styreleder, Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL), Bergen # Stian Kato Oen, rådgiver, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Oslo # Steinar Olsen, administrerende direktør, Kristiansand # Astrid F. Paulsen, rådgiver, KS, Nordfjordeid # Aud Ramberg, leder, Steinkjer # Liv Sannes, rådgiver, Landsorganisasjonen i Norge(LO), Oppegård # Øystein Spjelkavik, forsker, Oslo Les mer om saken i Audun Aubys artikkel om eldrebølgen på side 8.

14 Pakking & Sortering Møtemat & Catering Plastpakking Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Ved & Briketter Makulering Lekestuer & Anneks Jobbfrukt.no Montering HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Tlf

15 DIN ANNONSE HER Små annonser kr 500,- DIN ANNONSE HER Små annonser kr 500,- DIN ANNONSE HER Små annonser kr 500,- 15

16

17

18

19

20 Annonseinformasjon LANDSRÅD-NYTT Utgiver Redaktør Adresse Telefon E-post Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede David Auby Johansen LAFY/Fredrik Langfeldt, c/o Prima AS, Idrettsveien 2, 7072 Heimdal Tidskriftets mål og funksjon Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er engasjert i de yrkeshemmedes hverdag. Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr arbeid for yrkeshemmede, alle NAV-kontor og politikere som jobber med relaterte oppgaver. Alle annonsører får også tilsendt et eksemplar av tidskriftet. Annonsepriser for medlemsbedrifter Stilling ledig Småannonser 1/2 side 4 farger 1/1 side 4 farger Kr ,- Kr. 500,- Kr ,- Kr ,- Kun medlemmer 40 % rabatt 40 % rabatt Annonsemaler Stilling ledig: 100 x 142mm Småannonse, liten: h37 x 61 mm Småannonse, stor: h67 x 61 mm 1/2 side: 215 x 142 mm + 3 mm utfallende kanter 1/1 side: 215 x 285 mm + 3 mm utfallende kanter Annonsepriser 1/2 side 4 farger: kr ,- 1/1 side 4 farger: kr ,- Baksiden 4 farger: kr ,- Rabatter Annonse for ett år (3 utgaver) gir 25% rabatt (gjelder ikke småannonser). Annonsene leveres i pdf eller eps-format, CMYK fargeprofil. Oppløsning: minst 300 dpi i 100% størrelse. For utgivelsesplan 2010 ta kontakt med oss på telefon eller . 16

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april Bli med til Tromsø 25. 27. april ANDSRÅD-NYTT Nr 1-2007, 21. årgang Vårkonferansen i Tromsø Arbeidsplassen - plass for alle? Systemtenking - er det noe vi gjør? En skikkelig grisehistorie Fikk fagbrev

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 209 1999 10. mai Helseministerens redegjørelse om folkehelsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 209 1999 10. mai Helseministerens redegjørelse om folkehelsen Forhandlinger i Stortinget nr. 209 1999 10. mai Helseministerens redegjørelse om folkehelsen 3121 Møte mandag den 10. mai kl. 12 President: H ans J. Røsjorde Dagsorden (nr. 87): 1. Helseministerens redegjørelse

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Bydel på ville veier s. 6 Status quo med forbundsleder s. 10 Sanksjoner mot kommunene? s. 24 Lesekafé på Litteraturhuset s. 34

Bydel på ville veier s. 6 Status quo med forbundsleder s. 10 Sanksjoner mot kommunene? s. 24 Lesekafé på Litteraturhuset s. 34 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2011 Bydel på ville veier s. 6 Status quo med forbundsleder s. 10 Sanksjoner mot kommunene? s. 24 Lesekafé på Litteraturhuset s. 34 2 Fra generalsekretæren Bruk

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer