Oljen brenner intervju med Gunstein Bakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljen brenner intervju med Gunstein Bakke"

Transkript

1 Oljen brenner intervju med Gunstein Bakke Date : 21/05/2012 Gunstein Bakke har skrevet Maud og Aud, en «roman om trafikk», der granskog og geologi møter betraktninger om teknologi og hastighet. Gunstein Bakkes tredje roman henter tittelen sin fra de to søstrene Maud og Aud, som i ung alder overlever en bilulykke «skoren ut av ein buk av metall og eld». Moren omkommer, faren kvestes for livet. Boka skildrer hvordan savn og skyldfølelse kan gjennomtrenge en kropp, et liv og en familie. Men Maud og Aud er også en essayistisk roman om menneskets bruk av stadig mer kompliserte redskaper, og hvordan disse utgjør grunnlaget for artens videre utvikling, som om livets historie fortsetter ved hjelp av noe annet enn liv. Underveis møter leseren funderende partier om alt fra radiobiler til flyktninger som blindpassasjerer, via historiens første hjertetransplantasjon i Cape Town i 1967 og Prinsesse Dianas endelikt i Pont de l Almatunnellen i Paris. Slik blir romanen selv et eksempel på noe den gjentatte ganger dveler ved, nemlig vår evne til å sammenføre det som ellers aldri ville ha hatt med hverandre å gjøre. «Bly og kjøt, krom og mahogni, plast og bomull, alkoholar og oske kjem kvarandre så nær, neodym møter emalje, fargestoff frå froskegalle fester seg til brent leire; den samanførande krafta er mennesket.» 1 / 11

2 Gunstein Bakke: Maud og Aud (Forlaget Oktober, 2011). * Veiingeniøren Jon Berre sier på et tidspunkt i Maud og Aud: «Teknologi er å vinne mark for mennesket, å utvide sona for det menneskelege. Mennesket er i vår tid endelig blitt teke i bruk.» Tar romanen mål av seg til å utforske hva den innebærer, denne utvidelsen av det menneskelige gjennom teknologien? Utgangspunktet, eller brennpunktet, er nok mer å finne i det grunnleggende spørsmålet om hva som er i ferd med å skje, i og med oss, livene våre, trafikken oss imellom, energien vi utgjør og forbruker. Hva er det vi ikke ser, ikke forstår, under og forut for alle mediedebattene? Forståelse opptrer ofte innenfor avgrensede felt eller skalaer som utelukker hverandre; litteraturen er en av de få arenaene hvor det går an å føre dem sammen og la dem besmitte hverandre. Samtidig som jeg ville beskrive det vanlige, hverdagslige i omgangen vår med trafikken, ønsket jeg også å inkludere helt andre perspektiver og åpne for at menneskelige og samfunnsmessige kalkyler kan tenkes å være underordnet andre, større prosesser. Her melder det seg en idé eller forestilling som romanen berører at mennesket også er som et slags virkestoff, utviklet for å sette andre substanser i sving. 2 / 11

3 Maud og Aud er en sjelden kombinasjon: språkfokusert litteratur som samtidig er svært tematisk ærgjerrig. Du later ikke til å være redd for å gjøre teksten instrumentell for diskusjoner av bestemte spørsmål. Romanen fremstiller på stilisert vis den nye tid i form av et ektepar som samler opp i seg viktige utviklingstrekk i Norge de siste tiårene. Mannen er driftssjef i veidirektoratet, kona oljegeolog. Den første samtalen deres dreier seg om «eventyret på sokkelen». Teksten blir til tider en idéroman om maskinalder og oljerikdom. Har du vært bekymret for at romankonstruksjonen skulle bli for tydelig, temaene for eksplisitte? Jeg hadde ikke noe ønske om å unngå en eksplisitt tematikk for denne er saktens kompleks og forgreinet nok i seg selv. Ekteparet opptrer til dels i komatøse tilstander, i splinter av erindring og i hallusinasjoner så vel som i visjoner, noe som åpner for å hente inn andre typer språk og hastigheter enn det som former deres egen hverdag og selvforståelse det gjengse språket, «trafikkspråket», om man vil. Å legge slike erfarings- og språkflater inntil hverandre er nok ikke romanens minst viktige anliggende. Men visst er det noe litt parodisk over yrkene deres, konstellasjonen av dem. Jeg likte vel dette litt dumme, nesten plumpt romanaktige, kanskje som en kontrast til de mer finfibrede språklige teksturene. Kanskje kan man si at det først var med Øyvind Rimbereids langdikt Solaris korrigert at vi fikk et litterært verk som virkelig forsøker å utmeisle et litterært uttrykk for hva oljefunnene på norsk sokkel innebærer for oss. Olje er liksaft omdannet til hydrokarboner organiske kropper samlet opp og presset sammen i sedimentære bassenger, en slags kjempekirkegårder. Hva kan årsaken være til at ikke flere forfattere har nærmet seg oljen som en kilde til fantastiske fortellinger? Når det står i Maud og Aud at vi i oljealderen tapper jorda for dens historie, at vi framspoler og svir den av på et blunk, er det naturligvis en spekulativ påstand, men den speiler oljens og utvinningsteknologiens funksjon i økonomien, ettersom kapitalismen foruten utnytting av naturressurser er basert på forvandling av tid, på å forbruke for- og framtida i nået. En ustoppelig fornåing, kunne en kalle det, det sjokket vi lever i. Oljen er sikkert for mange identisk med «oljealderen», «oljeeventyret», som igjen blir oversatt til en bestemt økonomi, psykologi og atferd ritualer og selvbilder blant de nyrike. Kanskje er det litterære blikket blitt rettet mer mot dette enn mot oljen selv? Jeg vet ikke. Kanskje oljen er for nær innpå oss, kanskje temaet føles klamt. Litt banalt sagt kan jeg selv bli trøtt av at så mange forbinder Norge og nordmenn kun med olje. Så har vi også alle skit på vingan, siden hele Norge, derunder alt kunstnerisk liv med sine støtteordninger, er smurt av oljeøkonomien. Både Jon og Ruth er ingeniører. Har ingeniørene fått for liten plass i skjønnlitteraturen, målt mot hvilken betydning de har for vår livsverden? Er litteraturens ingeniører for ofte en slags Dr. Frankenstein-figurer? Mary Shelley sa at hun i Frankenstein; or, The Modern Prometheus «forsøkte å fange sannheten om de grunnleggende prinsippene i menneskets natur». Det later til at hun i alle fall klarte å skape en arketyp for oppfinnerens potensielt skjebnesvangre innvirkning på menneskets natur, gjennom teknologien? 3 / 11

4 Illustrasjon: Andreas Töpfer Når ingeniøren er skremmende, er det vel dels fordi han tilsynelatende står over eller utenfor ideologiene, dels på grunn av overleverte forestillinger og nedarvede myter om hybris og forholdet mellom det å etterleve og det å skape virkeligheten. Den moderne ingeniørtypen er ingen alkymist, men en funksjonær, i hvert fall går historien slik, og har sin Faust eller Frankenstein i en Albert Speer eller en Fritz Todt. Sistnevnte utviklet Autobahn for Det tredje riket, et veinett som fremdeles er grunnlaget for mye av samferdselen i Sentral-Europa. Folkevogna stammer som kjent fra denne tida, og het til å begynne med KdF-Wagen, etter Kraft durch Freude. Ikke bare produksjonsprosessene, men veitrafikken som sådan kan ses som et samlebånd, en ensretting og en effektivisering, samtidig som borgerne blir gitt visse innrømmelser. De blir innvilget den samme drømmen, den samme ferien, den samme farten. Og du lar jo ikke et glimrende veinett forfalle fordi om systemet som bygde det, også tok livet av millioner av mennesker det ikke hadde plass til på veiene sine. Ikke minst er trafikken og førerkortet en initieringsrite, en måte unge blir ført inn i voksenlivet på, ved at oppmerksomheten deres blir gjort krav på, lagt beslag på. Å kjøre bil er fort det mest nervepirrende og eksistensielle en 18-åring gjør, samtidig som det fører ham inn i Systemet, i 4 / 11

5 Maskinen. Han får lov til å berøre tida, men han betaler for det. Jeg kommer fra samme sted som Hallvard Sandnes, som under psevdonymet Vigleik Vikli forfattet tegneserien Ingeniør Knut Berg på eventyr. I dag har vel Michel Houellebecqs lumre dataingeniører erstattet den landsbyggende friskusen som står ved et fjell og peker mot framtida. De sitter ved sine skjermer og vedlikeholder en annen form for trafikk, i høy grad anonymiserte. Slik sett passer de bedre som litterære antihelter enn veiingeniøren, sistnevnte har kanskje vært for konstruktiv til å erobre en større plass i den ofte tapsorienterte moderne skjønnlitteraturen. Juan Pablo Peréz Alfonso, den tidligere venezuelanske oljeministeren, kalte en gang olje «djevelens ekskrement» Ekskrement, hm. Oljen er like gjerne, i utgangspunktet, det vakreste som finnes. Den draumen vi har. Det minste livet og den lengste tida, i flytende form. Illustrasjon: Andreas Töpfer I dag vet alle at menneskene i løpet av få generasjoner brenner opp flytende hydrokarboner som er blitt til gjennom millioner av år. Maud og Aud behandler overflodssamfunnets forbrenning av ufornybare ressurser, men uten å antropomorfisere jorda ved å gjøre oljen til et moralsk spørsmål. Samtidig er denne romanen et av de få stedene uttrykket «antropocen» opptrer i norsk litteratur et begrep som ofte tyder på en alarmistisk tendens. Uttrykket stammer 5 / 11

6 fra kjemikeren Paul Crutzen, som lanserte det i 2000 for å betegne en tidsalder der menneskene sivilisasjonen har blitt en geologisk kraft i seg selv. Har du måttet kjempe mot egne tilbøyeligheter for ikke å ta tydeligere stilling i romanteksten? Jeg synes antropocen er en åpenbar og presis betegnelse på noe jeg har prøvd å nærme meg: påvirkningen mennesket utøver på sine omgivelser uten nødvendigvis å «kunne noe for det». Mennesket som et faktum eller stratum i en beskrivelse av noe som overgår det. Den fortløpende tilretteleggingen av omgivelser som kjennetegner menneskelig atferd. Når jeg skriver eller snakker «som meg selv», som her, merker jeg at jeg fort kan innta visse stillinger, bli moralsk. Det skyldes kanskje selve sjangeren nordmann, som er så full av moral og meninger, slik Georg Johannesen gjerne påpekte. Å skrive skjønnlitterært foregår på et annet plan, der jeg heldigvis kan utvide og i hvert fall til dels forlate meg selv og alt jeg måtte mene. For all denne meningsproduksjonen er jo systemgenerert, på et eller annet vis, den tjener en slags ideologisk funksjon ved å binde opp energi. Det svis av utrolig mye potensielt viktig engasjement på småtterier, kommentariatets delmoraler, mens humla får suse når det gjelder de virkelig vesentlige spørsmålene. Generelt oppfatter jeg det som problematisk å «skrive kritisk», fordi det innebærer at en må innta en posisjon oven- eller utenfor stoffet sitt; en risikerer å bli demonstrerende og belysende. Jeg tenker ofte at jeg vil skrive positivt, affirmativt, og like mye innen- som utenfra. Hvor godt det lykkes, er jo en annen sak. Jeg ville berøre trafikken som forekomst, som fenomen, i vid forstand, ikke bare som problem; som noe vi alle, meg selv inkludert, er del av. Det behøver ikke å bety at stoffet ikke til sjuende og sist har et kritisk potensial i seg, men dette potensialet skal helst ikke være «diktert» av meg. Mange mener at de fremste skjønnlitterære tekstene om trafikk er skrevet av J.G. Ballard. Hans store emne var forstadslivet, som oppsto i tospann med etterkrigstidens biltrafikk. Har du forholdt deg til Ballard i arbeidet med Maud og Aud? Jeg har dessverre ikke lest Ballard. En fremstilling av det moderne livets hastighet og trengsel som derimot har gjort inntrykk på meg, er å finne i Rilkes Malte Laurids Brigges opptegnelser: det sjokkartede inntrykket denne brå forvandlingen av livsbetingelsene gjorde på en hypersensitiv ung mann fra et landsens storgods. 6 / 11

7 Illustrasjon: Andreas Töpfer Teknologi var tidligere i hovedsak knyttet til effektivisering av arbeidsprosesser og økt fart. I dag brukes teknologien oftere og oftere til å utvide vår livsverden eller endre livsformene selv. I Maud og Aud blir særlig sykehuset synlig som et åsted for menneskets samkvem med nye instrumenter og nye muligheter for livsforlengelse. Sjelden har vel organtransplantasjon fått samme lyriske behandling som her: «Ja, Jon Berre blir omgjord til arbeidsplass, til anleggsplass. Men å framstille ein mann av godt gammalt merke er ingeniørkunst som krev tid og teft.» Maskinen Janus og Jon Berre lever etter hvert i en kyborgsymbiose: «Aluminium, akryl og perlon hadde komme brusk og kalk til unnsetning, rigga og stødd og utfylt Berre-kroppen ( ). Eit skjelett blir lagt til utanpå skjelettet, og den gamle kroppen ligg som eit stratum mellom grunnfjell og teknologi, som humus, kunne ein seie; ei polstring til eigenbate og vekst.» Dette er et overraskende motiv i norsk prosa, hvordan havnet du her? Det er noe med den skadde kroppen, smerteerfaringen, hvordan det ikke finnes noen annen verden enn smerten for den som opplever den, og så hvordan teknologien trer assisterende inn, som hjelp og lindring, ny utvidelse av livsområdet helt til man når en funksjonalitet som åpner for en viss mobilitet, en viss dristighet, og dermed muligheten for nye ulykker «Effektivisering av arbeidsprosesser» og «økt fart» er ikke nødvendigvis avlegse beskrivelser av dagens teknologi. Det handler kanskje heller om en dreining fra kollektive prosesser til individuelle behov? Litt forenklet: først samlebåndet for å pumpe ut biler, så: protesene for å reparere de kjørende Proteser er riktignok en gammel teknologi, som det med biltrafikken og krigsindustrien er blitt skapt uante markeder for. Samtidig: «Utvidelse av vår livsverden» få ting har vel til nå oppfylt et slikt kriterium på samme måte som bilen? Janus kommer inn der bilen slapp, i Jon Berres tilfelle, og kan muligens sies å forstørre eller forvri noen av dens egenskaper, idet den rykker ham enda nærmere inn på, og i, 7 / 11

8 kroppen. Det er et åpenbart poeng hvordan teknologien tar imot impulser fra mennesket, forvandler og forsterker dem. Til dels oppretter den en konkret forbindelse mellom oss og det ikke-menneskelige, dels avføder den en forestilling om en slags parallell vilje, en menneskelighet i materien. Noe som særmerker Maud og Aud, er mangfoldet av former teksten iverksetter. Noen partier er skrevet som en kollektivroman, med et mylder av perspektiver som belyser hvem Ruth Bore var før ulykken tok livet av henne. Andre steder møter vi en allvitende forteller som kommenterer ungdommens kåtskap. Atter andre partier er stiliserte gjengivelser av en livsfilosofisk trafikkradiovert på Radio Taxi. Hvorfor så mange ulike fortellerperspektiver? Illustrasjon: Andreas Töpfer Fordi det gjør det mulig å gå inn høyt og lavt, i enhver forstand, omkring trafikken og trafikantene. I alt fra historiske og hypotetiske hendelser til den minste surringen i en trafikkskadet persons sinn. Jeg legger et utsagn i munnen på Boots Hansen, brønndreperen: Om en virkelig kunne høre, ville brennende olje høres ut som en encyklopedi. Det er noe med det store og det lille. Og jeg ville gjerne at trafikken skulle bli hovedpersonen, slik undertittelen sier, mer enn personene i boka. Om det er noe vi stusser over i romanen, om vi får være så freidige, er det fraværet av militariseringen av petroleumsutvinningen. Oljen er på mange måter glidemiddelet i den globale kapitalismen, allestedsnærværende i den inneværende epokens storpolitikk. Målt mot for eksempel en av de senere årenes fremste oljeromaner, Reza Negarestanis Cyclonopedia, er det lite krig og geopolitikk å spore i Maud og Aud? Det oljen gjør, i hverdagen og med hverdagen, hvordan den siver inn i dypstrukturene, og hva det går an å tenke omkring den, er ikke nødvendigvis frakoblet dette. Men nå var det aldri 8 / 11

9 meningen å skrive en «totalroman» om olje, og jeg måtte ha nok skrevet en annen bok dersom geopolitiske konsekvenser av oljen skulle ha vært hovedfokus. Et essay kunne ha vært skrevet bare om bokas tittel: Hvordan navnenes uttale truer med å besmitte hverandre, den ene bokstaven som utgjør forskjellen, og hvordan den peker på avstanden mellom skrivemåte og uttale. Men disse to navnene er i seg selv kanskje de mest normale i romanen. Du har ikke vært redd for å bruke oppsiktsvekkende og til tider allegoriske navn på personene dine? Jeg har et eget dokument med potensielle titler, og Maud og Aud har stått på den lista i mange år, før den med ett klaffet med og igangsatte en roman om trafikk. Jeg bruker nesten uforsvarlig mye tid på å tenke over navnene til romanpersonene. Det er som om de er en egen kode til romanuniverset, for meg selv, for å plassere det på riktig sted, eller finne rett balanse mellom det individuelle og det representative. Navnene har dessuten en viss komikk over seg; det å hete noe i det hele tatt, ha denne størrelsen knyttet til seg, er komisk, slik ikke minst tenåringer er vare for. Jeg har en viss aversjon mot «romannavn» på romanpersoner la Brage Bragesson stå som et eksempel, samtidig som det er litt suspekt, og billig, å gi dem liksom-vanlige navn. Jeg har bodd mye i Sverige de siste årene, hvor alle heter stort sett det samme. I Norge kan man derimot ikke se på Dagsrevyen eller lese en avis uten at det dukker opp et navn man aldri har hørt før, ofte en hittil ukjent kombinasjon av ellers kurante for- og etterstavelser. Jeg har vel etter alt å dømme selv et slikt navn, for mange. Når jeg lar navnet Marveig opptre, er det et eksempel på dette, det er et unikt, men dermed typisk navn. Enkelte andre navn er vanlige nok, men ikke norske. Bore og Time er helt ordinære rogalandsnavn, ellers ville jeg ikke ha brukt dem, for jo, jeg er redd for det allegoriske. Men igjen kriteriene for realisme er svikefulle, i likhet med virkeligheten. Hvis jeg skulle ha funnet på et navn til ingeniøren som laget Autobahn for Hitler, hadde jeg aldri hatt mage til å kalle ham Fritz Todt. Ganske tidlig i romanen skriver du om hvordan vi forholder oss forskjellig til bjørnen og bilen: Dyret behandles, irrasjonelt nok i dagens samfunn, som en større trussel enn maskinen. Her er det fort gjort å assosiere til de siste åras evolusjonspsykologi, hvor moderne atferd forklares ut fra hvordan vi levde i steinalderen, da genene våre ble formet, og til beslutningsteori, som gjerne undersøker hvordan medfødte mekanismer får oss til å foreta irrasjonelle valg. Har du gjort noen form for research innen fagfelt som disse mens du skrev romanen? Nei, jeg har bare lenge undret meg over det tilsynelatende misforholdet i hva folk er opptatt av, også der jeg er oppvokst, hvor det er helt fritt for større rovdyr, bortsett fra gaupe. Og i bjørnens tilfelle trenger vi ikke å gå lenger tilbake enn 100 år, for omtrent hele den norske bjørnestammen ble utryddet på slutten av og begynnelsen av 1900-tallet. Altså, i all enkelhet: hatet mot et dyr som bare er en skygge i psyken, stilt mot fetisjeringen av og kjærligheten til et vesen som dreper 250 mennesker hvert år og er overalt blant oss. Hva slags mytologiske transformasjoner vil bilen gjennomgå etter hvert, hva slags status vil den få? I teksten som trykkes i dette nummeret av Vagant [1/2012] sammenstiller du en geologisk prosess med et psykologisk fenomen. Slike parallellføringer mellom det menneskelige og det 9 / 11

10 systemiske finnes også mange steder i Maud og Aud. Hvilken side av disse sammenstillingene er det som belyser, og hvilken blir belyst? Det er naturligvis den menneskelige erfaringsverdenen som avgir språk, og som må bruke sine egne begreper og skalaer for å nærme seg det den ikke ser ut til å ha noe med å gjøre. Men det finnes jo en forbindelse mellom det menneskelige og det ikke-menneskelige. Hvorfor har sola produsert øyne? Hvorfor vil lyset bli sett? Våre begreper, for eksempel minne, er noe denne verden har frambrakt. Jeg prøver å tenke meg potente lagre av eldgamle livsrester som et slags minne, uten at det er knyttet til en psykologi eller en bevissthet, og håper at fremstillingen havner et sted bortenfor både beskrivelse og metafor. Igjen, det har vært et av mantraene under skrivingen å spørre, hva er det vi ikke forstår? Illustrasjon: Andreas Töpfer I boka You are not a gadget beskriver teknologipionéren Jaron Lanier sin bekymring over at vi i økende grad lever i en verden hvor teknologien former oss og ikke omvendt. For eksempel beskriver han hvordan digital teknologi og sampling gjør populærkulturen repetitiv, og hvordan unge folk i dag tilpasser livene sine en facebook-vennlig mal. Wired-grunnleggeren Kevin Kelly har et lysere syn på teknologien: Han har beskrevet noe han kaller «the technium», blant annet i boka What Technology Wants teknologien som en egen, evolusjonert livsform ved siden av plante- og dyreriket, som utvikler seg til stadig mer avanserte former og nærmest har sin egen vilje. Ja, for ham går den opp i en høyere enhet med mennesket: The technium is necessary for us to be fully human. As we create art, invent social structures and map the universe we discover who we are. Without these inventions even simple ones like poetry, clothes, fire, and hand tools we don t know anything about ourselves. Technology not only reveals our humanness, it is the way we are 10 / 11

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant human. We create our humanness by creating the technium ( ). The less technology we have, the less human we are; the more technology we have the more human we can be. Hvilket av perspektivene føler du selv mest affinitet til? Visst, teknologien er en blomst som folder seg ut av et menneskes åpne hånd. Men «det menneskelige» er jo en historisk og i høyeste grad foranderlig størrelse. Når vi tenker i potensialer, «oppdager» og realiserer dem, er det vel ofte under slike vignetter som de dere siterer, å lære seg selv å kjenne eller å bli fullt ut menneskelige. De fleste teknologiske fremskritt handler på en eller annen måte om å spare tid, og slik sett passer denne beskrivelsen også med et humanistisk dannelsesideal: de nye løsningene erstatter fysiske operasjoner slit og den frigjorte tiden gjør det mulig å feste blikket et annet sted, altså «utvide horisonten». Denne frigjøringen av tid har vært formidabel de siste 50 årene, kanskje aller mest for kvinnene, og det er umulig ikke å være glad for den, for varmen og lyset og fryseteknologien. Jo visst former den oss som mennesker men har vi dermed grunn til å anse oss selv som de «mest menneskelige» av alle mennesker hittil? Det er ingen nyhet at det menneskelige eller mer konkret: mange mennesker lett kan bli et slags avfallsprodukt, slagg, som nettopp på grunn av teknologi ikke får utviklet sitt potensial. Og kommunikasjonen med andre utvikler paradoksale former med islett av autisme eller tics. Vi har dessuten skaffet oss alternativer vi skulle ønske at vi ikke hadde, gjort oss avhengige av ikke å gjøre det vi har gjort det mulig å gjøre. Så kan man si at også dette er en utvidelse av det menneskelige repertoaret, men det åpner samtidig for å se oss som et agentur snarere enn subjekter som utvinner og utvider omgivelsene våre. Vi avdekker muligheter i materien, men vi vet lite om hva som faktisk beveger verden. Først publisert i Vagant 1/ / 11

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering

Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering SIFO I hvilken grad og på hvilke måter kan vi si at den moralske bekymringen knyttet

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Jeg klarte å lese en hel bok!

Jeg klarte å lese en hel bok! Jeg klarte å lese en hel bok! Hvordan kan man tilrettelegge for lesing og forståelse? Presentasjon av økta Hvordan kan man tilrettelegge for svakt presterende elever? To praktiske opplegg med ulike læringsstrategier

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvalitativ metode Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvale: Metoder for analyse Oppsummering av mening Enkle korte gjenfortellinger Kategorisering av mening Fra enkle faktiske kategorier til

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Introduksjon til friskhjulet

Introduksjon til friskhjulet Introduksjon til friskhjulet Hvor kommer nakkeplagene fra? Og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller, kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Forord. «Jeg kan love å være oppriktig, men ikke upartisk.» johann wolfgang goethe, tysk filosof og forfatter, 1749 1832 1

Forord. «Jeg kan love å være oppriktig, men ikke upartisk.» johann wolfgang goethe, tysk filosof og forfatter, 1749 1832 1 Forord «Jeg kan love å være oppriktig, men ikke upartisk.» johann wolfgang goethe, tysk filosof og forfatter, 1749 1832 1 Er du klar over at vi i dag kan spores nesten overalt ved hjelp av elektroniske

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att.

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att. Side 1 av 8 Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Dette diktet er åpningen på Vinjes store reiseskildring Ferdaminne

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen.

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen. ette er oppskriften til hvordan du hjelper ungdommer til å bli reflekterte og Dtrygge i en turbulent og usikker fase i livet. Ved å svare på disse spørsmålene, lærer de om seg selv. Hvem de er, hva de

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Katt bak busken. de kunne ta med seg overalt. Den inneholdt masse informasjon og lot folk søke på internett uansett hvor de var.

Katt bak busken. de kunne ta med seg overalt. Den inneholdt masse informasjon og lot folk søke på internett uansett hvor de var. TEMA FRAMTIDEN Å spå om framtiden Forfatteren Eirik Newth liker å fantasere om framtiden. Han leser om alt det nye som forskere jobber med, og prøver å gjette hvordan verden kommer til å bli om 20, 30

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Der er det kaldt etter

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Astrologiske lykketreff Finn drømmepartneren din Janne Hansen: Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Schibsted Forlag AS, 2015 Elektronisk utgave 2015 Første versjon, 2015 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert RAADS-R Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert Det kommer til å ta en halv til en time å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Ta en pause om du blir sliten og fortsett når du har hvilt deg litt.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Forord... 7. Innledning Skygger... 9 Det gjelder liv eller død... 9

Forord... 7. Innledning Skygger... 9 Det gjelder liv eller død... 9 Innhold Forord... 7 I Innledning Skygger... 9 Det gjelder liv eller død... 9 II Sårede kvinner ser tilbake Rakel gråter... 11 Det gjør vondt å snakke om det... 11 «De» tok avgjørelsen... 12 Atten år og

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer