NMS Øst - Norge. Tre Leirsteder Tre Utfordringer. Hvor går veien videre? Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMS Øst - Norge. Tre Leirsteder Tre Utfordringer. Hvor går veien videre? Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015."

Transkript

1 NMS Øst - Norge Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015 Tre Leirsteder Tre Utfordringer Hvor går veien videre? Les mer på side 2

2 Regionlederen har ordet Tre leirsteder - tre muligheter Andakten hva betyr korset for deg? Av: Magne Mjærum, regionleder Selge eller beholde? Det Norske Misjonsselskap har hatt en lang og krevende prosess angående hvilke leirsteder organisasjonen skal satse på videre. Landsstyret behandlet de siste fem leirstedene på sitt møte i desember, og i NMS Øst skal både Solsetra, Mesnali og Stenbekk beholdes. Vi er en stor region og stedene er veldig ulike og ligger også i ulike fylker og bispedømmer. Vi er takknemlig for resultatet av behandlingen, men vet at det er en krevende jobb å føre dette arbeidet videre på en god måte i en ny tid Hvorfor leirsteder i 2015? Det er IKKE for å bevare eiendom som bruker av NMS sin kapital for å overleve. Det er IKKE for å bevare minner om det som engang var. Der ER for å vinne og bevare mennesker for Kristus, og utruste barn, unge og voksne til lokalt og globalt misjonsengasjement Det ER for å være en aktør i trosopplæring i samarbeid med Den Norske Kirke Det ER for å skape gode møteplasser og være arenaer for å utvikle Det Norske Misjonsselskap i en ny tid Hva kreves? Det KREVER at vi får til et optimalt samspill mellom NMS, NMSU og eiendomsavdelingen. Det KREVER at regionstyret og områdeutvalg ser etter framtidsrettede måter å bruke stedene på. Det KREVER en sunn og realistisk planlegging av økonomi, ansattressurser og investeringer på leirstedene. Er vi åpne for mulighetene? Våre tre leirsteder er tre unike perler. Solsetra som det flotte, enkle stedet i naturskjønne omgivelser. Stenbekk som en vakker storstue for hele Østfold. Mesnali med mulighet for et nasjonalt senter med unike tilbud på frilufsliv. Er vi åpne for å se NYE muligheter på disse stedene? Klarer vi å engasjere en ny generasjon? Vi har fått JA fra NMS til å fortsette driften på alle stedene. Nå utfordres vi alle til å tenke- og be- om gode veier videre. Det er nå jobben for framtida starter. Av: Mari Iren Bunes Jeg møtte dr. Bekure fra Etiopia i desember Vi var sammen på Romerike. Da var vi også innom Vivo (tidligere Bok- og Media) på Lillestrøm. Her viste jeg henne gripekorset. Hun fikk et av meg dagen etter. - Jeg kan holde det i hånda eller legge det på hjertet mitt, sa hun, og holdt korset tett inntil sitt hjerte. Det var en vakker setning, og et vakkert bilde. Tett inntil hjerte... En dame fra Romerike fortalte om sitt gripekors: - Jeg har det liggende på nattbordet. - Når jeg ikke får sove, det er så mange tanker, da er det godt å gripe tak i korset. Korset ble en påminnelse om Han som ikke slipper oss og ikke forlater oss, og som alltid hører når vi ber. En ung mann som også har et slikt kors, fortalte: - Jeg har gripekorset i jakkelomma, og jeg har aldri bedt så mye for andre som etter at jeg fikk gripekorset. - Når jeg tar handa i lomma, og griper om korset, må jeg be... Kanskje vi ikke finner ord, men den stille bønn og våre tause sukk, hører Jesus. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes Korset minner oss om Jesu kjærlighet og lidelse for vår skyld. Korset minner meg om Jesus som seierherren: Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. (Kol 2.15) I salmen Jesus, du har brakt Guds rike nær i ord og sakrament uttrykkes det slik: Nakent kors og åpen grav Er de seierstegn du gav Når Jesus dør på korset er frelsesverket fullført! Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Joh HVA BETYR KORSET FOR DEG? 2 3

3 Fremtidens NMS i Norge Hva skal NMS gjøre i Norge? NMS har en rik historie både ute i verden og hjemme i Norge. Vi kan se bakover med takknemlighet, men vi må og se fremover. Samfunnet rundt oss er i endring både lokalt og globalt. Disse endringene gir nye muligheter, men utfordrer oss også på omstilling. Hvordan skal vi virkeliggjøre visjonen om en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land? NMS ledelse har tatt initiativ til en felles samtale i organisasjonen om hvilke oppgaver NMS kan ha i en ny tid, med spesielt fokus på arbeidet i Norge. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har forberedt prosessen som skal involvere ansatte og frivillige om veien videre. Prosessen ble startet blant ansatte på arbeidersamlingen september, og nå er tiden kommet for å involvere frivillige. Gjennom regionale samlinger ønsker vi å få en samlet oversikt over hva NMS er engasjert i idag, og tanker om framtidige arbeidsoppgaver i Norge. Invitasjon til samtalemøter i region øst Det blir tre slike samlinger i vår region. Her inviteres frivillige til en samtale om hva NMS er og bør være i Norge. Samtalene skal ende opp i en rapport som danner grunnlag for arbeidet videre. Det vil også bli gitt mulighet til å fremme synspunkt skriftlig i etterkant av møtet. Den endelige rapporten vil ligge til grunn når ledelsen i neste fase skal forberede formelle endringsprosesser for NMS i Norge. Kor går veien for NMS Blanda kor går veien for NMS? Mens strategier og veien videre for NMS drøftes i alle lengder og bredder og det spørres «kor vegen går?» tar Anders Rønningen (misjonær i hjemmetjeneste) et annet perspektiv. Sammen med kor og grupper fra forskjellige deler av Østlandet (med fokus på dalene) skal det arrangeres seminarer, konserter og gudstjenester der repertoaret fra den verdensvide kirke løftes fram. Tilbud om korseminar og konsert NMS tilbyr lokale kor og grupper en helg med fokus på verdensvid musikk der Anders Rønningen forsyner dem med noen korarrangementer som øves på på forhånd. Så er det korseminar på fredag og lørdag, konsert på lørdagskvelden og deltagelse på gudstjeneste med misjonsprofil søndag. Anders deltar også på konserten på lørdagen på sin bambusharpe (valiha), og det blir også med flere musikere avhengig av hva korene ønsker. Arbeidsgruppen har utarbeidet dokumentet Hva skjer med de brennende hjerter, som beskriver utfordringer og muligheter kristne organisasjoner møter i dagens samfunn. Dersom du ønsker dokumentet tilsendt, kontakt regionkontoret på eller Du kan og kontakte medlemmer i områdeutvalget der du bor for å få dokumentet tilsendt. Velkommen til spennende samtaler om fremtidens NMS i Norge! Hedmark og Oppland Mesnali misjonssenter lørdag 17. januar kl Middag og inspirasjonssamling kl Mulighet for overnatting. Kontakt Mesnali på eller Østfold, Akershus og Oslo Grefsen menighetssenter i Oslo torsdag 12. februar kl Vestfold og Buskerud Vestfossen kirke lørdag 14. mars kl Anders Rønningen med sin bambusharpe, tilbyr lokale kor en seminarhelg med verdensvid musikk. Helgen februar blir det prosjekt med kirkekoret i Skjønne kirke i Numedal. Konsert på lørdagskvelden og gudstjeneste søndag. Mannskor og blandakor går vegen Tanken er at NMS kan stille til disposisjon sin kompetanse på kultur fra de land vi arbeider i, og at korene får lære noe nytt og annerledes. På denne måten kan det viktige internasjonale engasjementet NMS tas til nye områder i Norge, og det går da faktisk an å kostatere at både mannskor og blandakor går veien for NMS, eller i alle fall méd NMS. Også håper vi at både NMS lokalt og korene vil bli inspirert og at dette vil skape engasjement for de involverte og de som kommer på konsert og gudstjeneste. Noe for ditt kor? Programmet er enda ikke helt fastlagt, så hvis du vet om et kor som er interessert i et gratis og svært inspirerende korseminar, så ta kontakt med regionkontoret så kan vi kanskje ordne det! 4 5

4 Menighet og misjon Inspirerende besøk fra Etiopia Fet menighet hadde besøk av Dr Bekure og fikk informasjon om Etiopiaprosjektet de støtter; Kvinners posisjon i kirke og samfunn. Bekure og Inger Jeanette Enger, sogneprest i Fet med plakaten som symboliserer samarbeidsavtalen med NMS. Menighet og misjon Sangglede og misjonsengasjement Av Eli S. Schie Alfa minigospel er et kor for barn fra 3 år til andre klasse. Koret er en del av Vestre Aker menighets trosopplæring. Dette er et sprudlende kor med masse liv og sangglede og det beste av alt, et engasjement for barna som bor i slummen under motorveibroen i Bankok. To ganger i året inviterer koret til konsert hvor inntekten går til menighetens misjonsprosjekt i Thailand. Disse barnestemmene og det engasjementet disse ungene viser for barna i slummen, rører alle som er tilstede. De siste årene har vi i NMS fått lov til å ta i mot sjekker på mange tusen kroner! Tusen takk for gleden dere sprer her i Norge og i Thailand. Første uke i desember hadde region øst besøk fra Etiopia og Mekane Yesuskirken (EECMY), Qes Dr Bekure, som jobber på Central Office i Women department. Hun var første kvinnelige synodepresident (i Gimbi) og vel også en av de første kvinnelige prestene som ble ordinert i EECMY. Hun har sin utdannelse fra England hvor hennes doktorgrad handlet om kvinners posisjon og stilling i EECMY. Hun har et veldig engasjement for kvinnearbeidet i Etiopia og kjenner godt til NMS sitt arbeid i vest. Hun har jobbet her, som synodepredisent, og hun er opprinnelig fra området. Bekure hadde en travel uke. Hun besøkte menigheter i Oslo, Romerike, Follo og Østfold. Her traff hun menighetsansatte og hun deltok på gudstjenester. Hun besøkte misjonsforeninger, blant annet bønnegruppa Lydersagens, som består av et tidebønnfellesskap av unge voksne i Oslo. Studentmenigheten F-2 fikk besøk, og hun møtte nøkkelpersoner i Kirkens Hus i Oslo. I Etiopia støtter NMS blant annet prosjektet Kvinners posisjon i kirke og samfunn. Beruke er en stor inspirasjonskilde og en flott rollemodell for betydningen av dette prosjektet. - Det nytter, var hennes budskap. Alfa minigospel med konsert til inntekt for Vestre Aker menighets misjonsprosjekt, barn som bor i slummen i Bankok. Foto: Svein Erik Nordeng 6 7

5 hva skjer - kalender 6.jan Juletrefest, Stenbekk 6.jan HelligTreKongersfest, Sande 17.jan NMS i Norge - åpent møte på Mesnali 25.jan Søndagssamling, Vestre Aker menighetshus, Oslo 30.jan Lys i mørke fest, Drammen 31.jan Avslutningsfest for Magne Mjærum, Oslo Misjonskirke 5.feb Mannskveld, Stenbekk 6.-8.feb Disippel 2015, Fagerborg, Oslo 12.feb NMS i Norge - åpent møte i Grefsen menighetshus, Oslo 15.feb Misjonssamling, Drammen feb Vinterfamilieleir, Mesnali 22.feb Søndagssamling, Vestre Aker menighetshus, Oslo 7.mars Misjonsselskap for kvinner, Stenbekk 7.mars Misjonsstevne i Ål 8.mars Misjonssamling, Drammen 11.mars Ledersamling foreningene Vestfold, Skjeestua 14.mars NMS i Norge - åpent møte i Vestfossen 14.mars Misjonsstevne i Oslo, Vestre Aker mars La riket ditt komme - bønneweekend på Solsetra mars Den store misjonsbasaren i Drammen 21.mars Områdemøte Østfold Øst,Holøsåsen, Rakkestad 22.mars Områdemøte Østfold Vest, Glemmen kirke, Fredrikstad 22.mars Områdemøtet for Numedal, Svene 28.mars Kakelotteri i Eggedal, Eggedal 11.apr Områdestevne Oslo, Holmen kirke, Asker 12.apr Områdestevne Solør/Odal, Ullern kirke, Skarnes menighetshus 12.apr Områdemøte for Hallingdal, Nesbyen 12.apr Områdemøte Romerike,Furuset menighetshus/kirke 19.apr Områdemøte for Nedre Buskerud, Åssiden, Drammen 19.apr Områdestevnet Nord-Odal, Dahl kirke, Grimsbu 26.apr Områdestevne Hedemarken, Løten kirke, Klokkergården 2. mai Loppemarked og auksjon på Stenbekk 14.mai Misjonstevne for Hol, Geilo 27.mai Foreningsdag, Stenbekk 31.mai Søndagssamling, Vestre Aker menighetshus, Oslo 9. juni NMS-dag og årsmøte, Gjennestad Noen områdeutvalg har ikke fastsatt tidspunkt for områdemøte når bladet går i trykken 9

6 Torskeaften for menn Bli med på vårens store høydepunkt for menn i alle aldre... Velkommen til Hotel Bristol, Oslo Torsdag 5. mars 2015 kl 1900 til ca kl 2200 La deg friste av torsk, lever og rogn med tilbehør i vakre omgivelser og med spennende gjester. Pris pr. mann kr. 600,- Påmelding: eller e-post: Lys Strikkekafé mørke i Velkommen til Strikkekafé i Nedre Storgate 31 Drammen kl 1800 Vårens datoer er 26. januar, 16. februar, 23. mars, 20. april. Velkommen til Misjonssamling Lys Nedre Storgate i mørke 31,Drammen fest kl februar: Fredag 30. januar kl Møte med Madagaskar Bragernes menighetshus v/ Hilde Høimyr og Sven Åge Pedersen. Andakt v/ Liv Jorunn Koller Kveldens taler er Per Ørjan Aaslid 8. mars: Sang v/ koret Tango fra Tangen mgh. Reisebrev fra Etiopia v/ Gryterett, Arna og Lars kaffe Østnor. og is Sang av Halvard Alstad Arr: NMS områdeutvalg i Nedre Buskerud VELKOMMEN! Les mer om våre arrangementer på Strikkekafé Velkommen til Strikkekafé i Nedre Storgate 31 Drammen kl 1800 Vårens datoer er 26. januar, 16. februar, 23. mars, 20. april. Misjonssamling Nedre Storgate 31,Drammen kl februar: Møte med Madagaskar v/ Hilde Høimyr og Sven Åge Pedersen. Andakt v/ Liv Jorunn Koller 8. mars: Reisebrev fra Etiopia v/ Arna og Lars Østnor. Sang av Halvard Alstad VELKOMMEN! Les mer om våre arrangementer på

7 Med Ravinala til Madagaskar Med Ravinala til Madagaskar Tekst og bilder: Anna Sylvia Kielland Nielsen Det er langt til Madagaskar. Men sammenlignet med tidligere tider hvor misjonærene reiste med båt i ukevis for å komme frem, er ikke 14 timer med fly noe å snakke om. I 1866 kom de første norske misjonærene til Madagaskar, i 2014 var det endelig min tur. Madagaskar har vært i min bevissthet så lenge jeg kan huske, og jeg har hatt flere planer om å reise dit, men har blitt stoppet hver gang. Men endelig, i oktober satt jeg på flyet med kurs mot «solskinnsøya». En annerledes verden, så kjent fra litteratur, bilder og fortellinger, men likevel så ukjent! Madagaskar med rød jord, slitne veier, hus som ser ut som om de har vokst opp av bakken, kreative gassere og barn over alt. Små rismarkene alle steder hvor det er mulig å dyrke noe, lukten av røyk fra brenningen av murstein, salgsbodene langs veiene, alle barna som arbeidet og lekte, bar og ble båret, smilte og var skeptiske. På Madagaskar er det gjennomsnittlig 5,4 barn pr. familie. 45 % av befolkningen er under 14 år, 3 % er over 65 år. Ikke rart at det var barn over alt! Så mange smilende mennesker, men også mange såre og skeptiske blikk fra fattige gateselgere. De siste årenes uro har ikke gjort situasjonen bedre for de mange fattige på Madagaskar. Men gasserne ser ut til å gjør det beste ut av situasjonen og viser en utrolig oppfinnsomhet og ståpåvilje. Skjønt når en vet at befolkningen er doblet på 20 år, og når en regner med samme økning i folketall fremover, kan en lure på hvor det skal ende og hvordan Madagaskar skal kunne brødfø alle sine innbyggere. Turen vår gikk fra Antananarivo til Antsirabe og videre sørover via Fianarantsoa og Ihosy til Tulear. Endepunktet var Ifaty litt nord for Tulear, et fint feriested ved Mosambiquekanalen. Vi fikk oppleve byer og landsbygd, regnskog og dårlige veier, innlandet med folk over alt og slettene i Baraland med termitter, kveg og gress, og kystlandskap med sandstrender, små hytter og solnedgang i havet. Vi deltok på to gudstjenester mens vi var på Madagaskar. Først i en liten kirke utenfor Fianarantsoa, i en fattig menighet uten instrument i kirka, men med en enorm sangglede. Kirken var full av barn, unge og voksne. Prekenteksten var fra Joh 17, 11 - At de alle må være ett. Vi forsto ikke ordene som ble sagt, men vi forsto varmen, fellesskapet og gleden! Etter gudstjenesten fikk vi håndhilse på hele menigheten, og deretter var det lunsj i prestegården like ved kirken. Enkelt og fattigslig etter vår standard, men hjertevarmt og hyggelig! Men risvann blir vel neppe noen favoritt. Man koker opp vann i gryta som risen har kokt i da er det gjerne litt svidd ris i bunnen av gryta. Slik får man brunt vann som smaker svidd ris. Tør noen prøve det som erstatning for kaffen på foreningsmøtene? Madagaskar har forresten veldig god kaffe! Den siste søndagen på Madagaskar deltok vi på gudstjenesten i Ambatovinaky, en av de største lutherske kirkene i Antananarivo. Da vi kom, var minst 17 søndagsskoleklasser i full sving med hvert sitt opplegg samtidig. Det var trosopplæring som fungerte! 50 % av befolkningen på Madagaskar er kristne, og en stor del av disse er barn. Å sitte i kirken søndag formiddag og høre menigheten synge mangestemt er en fantastisk opplevelse. Barna læres opp til å synge flerstemt allerede i søndagsskolen. Korene bruker solfa et internasjonalt noteringssystem for musikk som utvikler gehøret. Så den flotte sangen skyldes ikke spesielle gener eller åndsgaver, men systematisk trening! Den norske misjonshistorien på Madagaskar er lang. Nå er det få norske misjonærer igjen på øya, den gassiske kirken har overtatt de fleste eiendommene som NMS har hatt og er blitt herrer i eget hus. Vi så spor etter misjonsvirksomhet, også triste spor, som gravene til Herborg Smørdal og Gjertrud Nilsen, som omkom i en bilulykke i 1987, eller alle de norske barnegravene i Fianarantsoa. Arbeidet har kostet, men det bærer frukt!

8 Med Ravinala til Kina Med Ravinala til Kina Perler i Kina Tekst og foto: Ole Tommelstad Vi var så heldige at vi i høst fikk være med på en to-ukers tur med Ravinala til Kina. Inntrykkene er mange, og jeg vil dele dem i to ulike grupper. I den første gruppen vil jeg plassere alt vi fikk oppleve av Kinas historie og kultur. I den andre gruppen vil jeg plassere møtene med de kristne, kirken og sporene av norsk misjon. Jeg vil nevne noe av det som var høydepunktene for meg. Vi landet i Beijing tidlig om morgenen, og vi ble møtt av guiden, Erik, og dro rett på sightseeing til Himmelens tempel. I parken rundt tempelet var det mange kineser som drev med gymnastikk, dans og sang. Andre drev med håndarbeid og ulike typer spill. Aktiviteten i parken var stor. Her var treningssenteret erstattet med utendørsapparater. I Beijing besøkte vi ellers Den himmelske freds plass med folkets store hus og heltenes monument. Det var rart å være der, og for midt indre øye så jeg bildet av studentene som samlet seg der i Vi dro til Den forbudte by. Det var et fantastisk kompleks med masse historie fra keisertiden. Vi gikk, så og hørte og sugde til oss alle inntrykkene. Husene var rikt utsmykket og fulle av symbolikk. Det var masse turister rundt oss, de aller fleste var kinesere fra andre kanter av landet. Spennende var det også å besøke Hutongene og det gamle boligstrøket. Vi ble kjørt rundt i sykkeldrosje og spiste lunsj i et kinesisk hjem. Et av de virkelig store høydepunktene var turen til Den kinesiske mur. Vi dro til Badaling, noen mil utenfor Beijing. Her er hele gruppen klare for tur på muren. De sprekeste gikk til toppen i bakgrunnen. Det var flott vær og utsikt over de flotte fjellområdene. Det siste store minne jeg vil ta med fra Beijing er turen til Sommerpalasset, keisernes sommersted med mer enn 3000 bygninger, en 728 lang utsmykket utendørskorridor, kunstig sjø og fjell. Fra Beijing dro vi til Xian med lyntog. I Xian var selvfølgelig Terrakottamuseet høydepunktet. Fortsatt er bare noen av krigerne utgravd. Man tror at krigerne var så fargerike som bildet viser. Fra Xian fløy vi til Changsha, og vi dro rett på besøk til Bibelskolen. Her var det treårig teologiske kurs for unge gutter og jenter fra et stort distrikt. Etter endt utdanning kunne de unge studere videre på teologisk seminar for å få full teologisk utdannelse, eller de kunne arbeide i menigheter noen år og så søke om presteordinasjon. Bibelskolen var enkel etter vår standard. På internatet bodde det opptil åtte på ett rom, og kjøkken og spisesal var svært enkel. Bibel-skolen hadde også en kirke i bygget, og en menighet knyttet til den. I gangen stod det mange kasser med bibler, det er bare menighetene som får selge dem. Dagen etter dro vi med buss til Yiyang. Vi ville gjerne se sporene etter norsk misjon. Det var her NMS startet opp tidlig på 1900-tallet. Vi fikk en varm velkomst, og særlig rørende var det å se hvordan Jofrid Vigre Braadland ( vår reiseleder, tidligere misjonær som også tidligere hadde vært på besøk) ble tatt i mot. Den ene kvinnelig presten strålte over hele ansiktet, slo armene om Jofrid, løftet henne og lo av glede. Besøk fra Norge var stort, de visste hvem som hadde brakt evangeliet til stedet. Ved siden av kirken stod fortsatt den gamle misjonærboligen som misjonærene bygde for over 100 år siden. En del av den var prestebolig for en av prestene i menigheten. Vi ble tatt med inn i en møtesal, der fikk vi orientering om menighetens arbeid og vi ble servert grønn te fra en kjele som ga gode minner om «misjonskjelen» på bedehusene. Oppe i kirkerommet sang vi «Syng lovsang hele jorden» på norsk, en av de kinesiske prestene ba på kinesisk, og velsignelsen ble lyst på norsk. Vi forsto ikke hverandre, men følte sterkt på det kristne fellesskap vi hadde med hverandre. Vi besøkte sykehuset og skolen som misjonen startet, men som i dag ble drevet av det offentlige. Begge steder var man klar over opprinnelsen, og på sykehuset var det et møterom med byste over den norske legen som startet det opp, og bilder og tekst som viste den tidlige historien. Vi besøkte også en annen kirke i Yiyang som hadde vokst ut fra den første menigheten. Her kom det tydelig fram at de hadde et diakonalt arbeid, blant annet et hus med boliger for gamle. De var også veldig opptatt av videre- og etterutdanning av menighetsarbeiderne i distriktet. Det kostet å være misjonær, flere døde i tjenesten eller mistet barna sine. Vi besøkte en gravplass for noen norske som ble begravet i Kina. Her var det satt opp en minnetavle over døde. Før vi forlot Changsha deltok vi på en av de mange gudstjenestene som var hver søndag i den kirken vi besøkte. Alt foregikk på kinesisk, så vi skjønte ikke mye, men noen av sangene ble vist på engelsk på overhead og flere av melodiene var kjente. Da sang vi med. Vi deltok også under nattverden. Igjen ble det klart for oss at vi tilhører en verdensvid kirke. Det var fin korsang i kirken. Vi fløy videre til Nanjing for å besøke Bibeltrykkeriet eller Amity Printing Co. Det var en imponerende og moderne bedrift med et par hundre ansatte. Nå trykkes det bibler til hele verden her. Det ble også laget bibler i blindeskrift, og det var en blind som stod og passet denne maskinen Shanghai var siste stoppestedet. Her var vi igjen vanlige turister med besøk på The Bund, Jadebuddha-tempelet og besøk i gamlebyen, var oppe i Kinas høyeste hus (470 m) og båttur om kvelden på elva

9 Personalnytt Silje Ljosland - ny NMS U ansatt Silje startet opp som barne- og ungdomsarbeider i sommer. Hun ble så vidt presentert i forrige nummer av bladet, her blir vi litt bedre kjent med henne: - Jeg heter Silje Ljosland, er 27 år gammel og har de siste tre årene jobbet som trosopplæringsleder i kirkene på Nesodden. Jeg har en bachelorgrad i «Ungdom, kultur og tro» fra MF og trives veldig godt med å jobbe med barn og ungdommer. Etter tre måneder i jobben som barne- og ungdomsarbeider i NMSU begynner jeg å få litt oversikt over arbeidsoppgavene mine og det ser ut til at det er mye spennende jeg skal holde på med, blant annet: ungdomskvelder på Stenbekk, leirer for ulike aldersgrupper, foreningsbesøk, NMS U-kvelder for studenter og mye annet moro. For dere som vil vite litt mer om meg, så kan jeg si at jeg liker meg ekstremt godt utendørs, helst i en kajakk eller med ski under beina. I tillegg er jeg, som så mange andre i denne organisasjonen, veldig glad i å reise. Ellers så gleder jeg meg til å bli endra bedre kjent, både med organisasjonen, alt det som skjer og ikke minst med alle dere flinke, trivelige og engasjerte frivillige! Og ja; dialekten min stammer fra den flotte byen Mandal! Else Storaas Vatne ny regionleder Else Storaas Vatne er ansatt som ny regionleder. Else har lang fartstid som NMS-misjonær i Kamerun og Mali. Hun er utdannet diakon, og har også erfaring fra ulike stillingen i Den Norske Kirke. Hun har sagt opp stillingen sin som representant i Mali fra sommeren. I august er hun klar for ny jobb og er på plass som leder i region øst. Vi gleder oss over at Else har takket ja til stillingen, og kommer tilbake med nærmere presentasjon i et senere nummer. Magne Mjærum går inn i pensjonistenes rekker Ved årsskiftet blir Magne pensjonist. I 45 år har han vært ansatt i NMS, de siste 15 årene som regionleder. Å takke Magne er ikke gjort på noen få linjer, han er heller ikke den som fokuserer mest på seg selv. Misjon derimot vil han gjerne ha i fokus. Derfor blir det stor MISJONS- FEST 31. januar i forbindelse med at han pensjoneres. Les mer i annonsen på side 10. For å unngå vakanse før ne regionleder er på plass, har Magne takket ja til å være fungerende regionleder på nyåret. Det betyr at vi får beholde hans engasjement, misjonsglede og enorme kunnskap noen måneder til. Takk til Eli Av Magne Mjærum, regionleder Eli Sigvor Schie slutter i Det Norske Misjonsselskap , etter 14 års tjeneste. Eli og familien hadde tidligere vært på Madagaskar med Norad som arbeidsgiver, og i år 2000 ble de vigslet til misjonærer i Det Norske Misjonsselskap med tjenestested Madagaskar. Fra 2004 har NMS hatt den store gleden å ha Eli ansatt i arbeidet i Norge. Eli har hatt ulike vikariater og deltidsstillinger i NMS Øst og den siste tiden har det vært 80% som misjonskonsulent med menighet som hovedfokus. Hun har også vært en ettertraktet medarbeider i mange andre regioner og fartet rundt som forkynner og misjonsformidler Kjære Eli: - takk for ditt Jesusfokus - takk for ditt misjonsengasjement - takk for din gode formidling - takk for din omsorg for medarbeidere og de du møter på din veg - takk for din glød for de unge - takk for at du har vært fleksibel og gått inn i de oppgavene som NMS til enhver tid hadde behov for - takk for alle blomstene, nøttene og mandarinene du har brakt med deg til oss på regionkontoret (Jeg må bekjenne å ha spist 2/3) - du er selv en fargerik blomst i Guds hage! Takk til Per Ørjan Av Magne Mjærum,regionleder Per Ørjan Aaslid slutter som lønna medarbeider i Det Norske Misjonsselskap 1. februar. Han har vært engasjert i NMS hele sitt liv. Han var tiltenkt regionlederstillingen fra nyttår, i løpet av høsten har han kommet til at han likevel ikke går inn i stillingen. Per Ørjan er utdannet ved MHS og har tilleggsutdannelse i administrasjon og ledelse. Som daglig leder på Hald internasjonale senter og gjennom Ravinala reiser hadde vi kontakt med Per Ørjan også før han ble knyttet til vår region. Per Ørjan og Guro var fra 2006 våre utsendinger på Madagaskar. Det var flott å ha denne kontakten med våre egne misjonærer. Takk for at dere stakk innom regionkontoret og deltok på samlinger i NMS når dere var hjemom. Da familien kom hjem i 2012,var Per Ørjan først misjonær i Norgestjeneste, deretter prosjektleder for GF En stor takk til Per Ørjan for alt du har bidratt med i stab og utadrettet tjeneste. Du er faglig sterk og en god formidler. På vegne av hele NMS vil jeg takke deg for det store arbeidet du la ned i forbindelse med GF. Du maktet å være en god pådriver for å få framdrift i arbeidet. Du fulgte opp de tusen ting og sørget for alt alle avtaler og formelle ting kom på plass. Dette skapte den nødvendige trygghet i GF-organisasjonen. Takk for at du brukte din erfaring og kompetanse nettopp i dette viktige arbeidet. Når du nå slutter som lønna medarbeider- er vi glad for at vi fortsatt kan regne deg som en frivillig medarbeider som vil bidra til utviklingen av Det Norske Misjonsselskap

10 Takk for innsatsen på 35 jule- og misjonsmesser NMS setter sitt preg på by og bygd før jul. Da går 35 jule- og misjonsmesser av stabelen i region øst. Inntekten ligger i overkant av to millioner. Innsatsen til frivillige medarbeidere er formidabel! En stor takk til dere alle! - det ble ryddet og rigget - det ble kokt og bakt - det ble strikket og sydd - det ble pratet og ledd - det ble drukket og spist - det ble sunget og spilt - det ble handlet og vunnet - det var MESSETID i NMS! 18 19

11 Sang- og musikkleir på Mesnali HalloVennParty Den 31. oktober ble det arrangert rundt 80 HalloVenn partyer i Norge. Vi i NMS U Hedmark og Oppland fikk være en del av Norges største vennefest ved å invitere til skikkelig fest med godteri og aktiviteter, sammen med de kristne menighetene i Lillehammer. Dette skrev avisa Gudbrandsdølen Dagningen; En helg i november troppet 64 sangglade barn opp på Mesnali Leirsted. Vi fikk besøk av 7 jenter fra jentegruppa Seven. Og de hadde med seg instuktør som lærte alle sammen mange fin sanger fra sin nyeste CD. Lørdag var det også litt tid for å være ute i den fine snøen som hadde kommet i løpet av natta! Det ble mange fine snømenn og mange blide barnefjes! Helgen ble avsluttet med sang og musikkgudstjeneste i Brøttum Kirke. Takk til alle som var med å gjorde dette til en kjempefin helg! Det er så gøøøy! Ayda Pirkhizer (10) og Tilde Marie Gjelann Leine (9) hadde lagt stor flid i kostymene til HalloVennfesten. Ayda var sjørøvervampyr og Tilde Marie heks. Foran Håkons Hall var faklene tent og den røde løperen lagt ut. Inne ventet mange slags aktiviteter, og selvfølgelig godteri. Fem kryss på aktivitetskortet ble belønnet med knask. Et alternativ Dette er tredje gang May-Sylvi Skinnerlien og hennes medhjelpere arrangerer HalloVenn på Lillehammer. I fjor kom det 145 barn. I år var over 200 innom dørene. Jeg tror mange foreldre synes det er et dilemma med halloween, og at det er fint med et alternativ til å fly rundt i gata og skremme, sier Skinnerlien, som ønsker å sette vennskap i fokus denne kvelden. Vi oppfordrer alle til å være vennlige mot hverandre, og at barna med de skumleste utkledningene tar hensyn til de minste. - Gøy med aktiviteter Amalie Fakstad, Bettine Brudal og Mathea Skundberg (alle åtte år) synes HalloVenn er kjempegøy. Det er gøy med alle aktivitetene. Særlig hoppeslottet. Og det er IKKE kjedelig å kle seg ut, forsikrer jentene, som var utkledd som henholdsvis trollmann, katt og heks. Mamma Janne Myhren synes HalloVenn er et veldig bra tiltak. Ungene bestemte selv at de ville hit, forteller hun. Også Isabel Rønningen skryter av arrangementet. Det er kjempebra å kunne samles her i stedet for å gå fra dør til dør og be om godteri. Datteren min Bettina ble helt vill da hun kom inn her. Hun elsker å kle seg ut, så vi blir nok helt sikkert med til neste år også, sier hun

12 STENBEKK ved Sarpsborg SOLSETRA ved Drammen MESNALI ved Lillehammer februar Vinterferieleir kl april klasseleir april Tenleir mai Bitteleir mars Påskeleir/ Fugleleir kl juni Minileir februar Vinterfamilieleir 28. mars - 1. apr Påsketenleir 4. april Påskedag april NMS U Døgn DISIPPEL februar 300kr oslo Egg + ungdom = leder Tekst: May-Sylvi Skinnerlien En herlig miks av ungdommer fra forskjellige deler av Hedmark og Oppland har denne helgen vært på Mesnali Leirsted på Lederhelg. Det som preget mye av helgen var egget hver enkelt deltager fikk utdelt fredag kveld. Dette skulle de passe godt på og ha med seg hele tiden, med unntak av lørdag midt på dagen, da vi var noen timer ute. Da fikk de gratis dagpass. I løpet av denne helgen har alle deltagerne bestått et førstehjelpskurs, hvor Røde Kors var tilstede og lærte oss hvordan vi skal håndtere forskjellige situasjoner. Mesnali Leirsted er et meget godt egnet sted til ledertrening, bl.a. fordi de har en teambuildingsløype som heter SOFA. Det står for; Samarbeid, Opplevelse, Fellesskap og Action. Den ble godt likt av deltagerne. nårdereber... DISIPPEL2015 NÅR DERE BER FEBRUAR O S L O Under dette kurset har ungdommene fått lære det å være leder både i praksis og teori. De har fått høre og diskutere hvordan man bør prioriterer som leder, fått påfyll med lovsang og bibeltekster, og blitt utfordret på å tenke litt lenger enn seg selv her i Norge. Dette gjennom både misjon og et handelsspill laget av Changemaker. Søndag gikk vi til Mesnali kirke og deltok på gudstjenesten. Dette er tredje året NMS U og Trosopplæringen i Ringsaker samarbeider om lederhelg, og i år fikk vi med oss enda flere parter som var interessert i denne helgen. Vi takker for et meget godt samarbeid og for en fin helg sammen. Velkommen til ny lederhelg neste år. I mellomtiden har vi leirer hvor man kan få praksis i det å være leder.

13 Flotte Høstdager på Rødungstøl - Av Reidun Andersen Weberg Det var spennende å flytte høstdagene til et nytt sted. Etter flere år på Stølsdokken, fant vi oss godt til rette på Rødungstøl i Hallingdal. Flott turterreng, god service av vertskapet og så var vi veldig heldige med været. Alt lå godt til rette for den fine gruppa på 55 som var med. Unni Holm Olsen og Guri Ekse hadde utgangspunkt i Skapt til å dele i sine bibeltimer. Høydepunktet i møtet ble kveldsgudstjenesten i Vats fjellkirke med prosten i ÅL, Vigdis Moen Sandhaug. Knut Lande ga mye gjennom sangene sine. Misjonsforeningene i Ål hadde fått spesiell invitasjon til gudstjenesten og fjellkirken var full. Takk og ny inspirasjon er to ord som sitter igjen etter høstdagene i år. Reiser med mening Tenerife med Si-reiSer armenia Og georgia Den sydvestlige og mest solrike delen av øya - Playa de las Américas er vårt reisemål. Morgen og kveld samles vi til bibeltimer, hyggesamvær, temakvelder m.v. Fine utflukter. Turteam: Oddvar Søvik og Helge Hansen. En historisk reise i to spennende land. Armenia som anser seg for å være verdens eldste land og Georgia med de vel bevarte historiske bygningene, de vakre fjellene og den berømte maten. reiseledere: reidun og Kurt Hjemdal Japan Ny misjonskonsulent i region øst Ivar Smedsrød er ansatt som misjonskonsulent med fokus på menighet og misjon region øst. Ivar er ordinert prest, han har jobbet på Høgskolen i Staffeldsgate, NKSS og DELK. 1. februar er han på plass på NMS Oslokontor, - vi ønsker han varmt velkommen! Kirsebærblomstring, historiske byer, innblikk i en kultur som er moderne, og som samtidig holder på sine gamle tradisjoner. reiseledere: eldrid folkeson og Jofrid Vigre Braadland madagaskar etiopia Taiwan Og HOng KOng En svært innholdsrik reise i et spennende land. Nære møter med Mekane Yesus-kirken. Spesielt fokus på kvinne og helsearbeid. reiseledere: Hanne og magne Smørdal. Nydelig natur, religiøst mangfold, kulturell stolthet og spennende historie. Weekend i Hong Kong. reiseledere: Jofrid Vigre Braadland og asbjørn Kvalbein istanbul Og prinseøyene Fine fotturer i storslått natur og gjestfri kultur. Glimt fra misjons- og utviklingsarbeid. reiseledere: Kai arne Schie og per ørjan aaslid. En fengende reise i historiske skatter etter møtet mellom kristen, jødisk og muslimsk tro og kultur. reiseleder: gerd marie Ådna. Høstferie i sommervarme. En rundreise med fokus på fellesskap, natur, kultur og misjon. reiseledere: ronald og liv Kirsti mong. OKT 15 madagaskar VandringSTur ravinala reiser as - - Tlf: hellige jul 2014

14 Kontaktinformasjon NMS Øst Andersen, Bjørn-Eddy Berntsen, Hildegunn Lofthus (Gjenbruk) Bjørgen, Arnfinn Bunes, Mari Iren Davidhaugen, Kenneth Ekse, Guri Grønlien, Magne Håland, Øyvind Hallen, Merete (Programavdelingen) Lande, Knut Mjærum, Magne Neergård, Stina Olsen, Unni Holm Rønningen, Anders Slørdal, Dagrunn Steüernagel, Maicon (OIC) Sæle, Torbjørn (F2) Vedum, Anne Presthagen Weberg, Reidun Andersen Aaslid, Per Ørjan (til 1. feb) Smedsrød, Ivar (fra 1. feb) Kontoret i Sarpsborg: c/o Stenbekk misjonss. Trøskenveien Sarpsborg tlf: Kontoret i Mesnali: c/o Mesnali leirsted 2610 Mesnali tlf: Telefonliste til NMS U (dir.tlf Oslo ) Kontoret i Drammen: Nedre Storgate Drammen tlf: Øygard, Ragnhild Danbolt(leder Øst) Aker, Kristin Silje Ljosland Madsen, Petter Skinnerlien, May-Sylvi (leder HedOpp) Ringsbu, Inger Marie NMS hovedkontor: Potboks 226 Sentrum 4001 Stavanger Sentralbord: NMS ØST-NORGE Schweigaardsgate 58 d 0656 OSLO Åpningstid: Sentralbord: Internett: Bankgiro, gaver: Leirstedene våre: Mesnali leirsted Dgl. leder Thor Kristian Ringsbu tlf: Regionbladet: Ansvarlig redaktør: Magne Mjærum Layout: Anne Vedum Kenneth Davidhaugen 2610 Mesnali Solsetra misjonsssenter Dgl. leder Reidun Andersen Weberg tlf: Hagatjern 3050 Mjøndalen Stenbekk misjonssenter Dgl. leder Kirsten Holmen tlf: Trøskenveien Sarpsborg NMS Gjenbruk er en del av Det Nor NMS ske Gjenbruk Misjonsselskap er en del (NMS). av Det Norske Misjonsselskap har med fokus på (NMS). miljø å Gjenbruk gjøre. Hande Gjenbru har med fokus brukt på begrenser miljø å gjøre. søppelberget Handel og med reduserer brukt begrenser behovet søppelberget for å produsere og nytt reduserer behovet for å produsere nytt. Arbeidet i butikkene er dugnad, ove Arbeidet 1500 i frivillige butikkene jobber dugnad, med klargjøring over 1500 og frivillige salg av jobber varene. med Misjonsengasje klargjøring og salg mentet av er varene. ekstra Misjonsengasjementet at innsatsen er ekstra gir drivkraft, et betydelig og tilskudd vi ser t drivkraft, og vi se at innsatsen NMS økonomi. gir et betydelig tilskudd til NMS økonomi. Gjenbruksbutikkene våre: Gjenbruksbutikker: NMS Gjenbruk Lillestrøm NMS Brogata Gjenbruk 10, Lillestrøm 2000 Lillestrøm Brogata Telefon: 10, Lillestrøm Telefon: NMS Gjenbruk Mysen NMS Anton Gjenbruk H. Mysensgt Myse Anton Telefon: H. Mysensgt Mysen Telefon: NMS Gjenbruk Råde NMS Netthusv. Gjenbruk 1, Råde 1640 Råde Netthusv. Telefon: 1, Råde Telefon: NMS Gjenbruk Kongsberg NMS Lågendalsv Gjenbruk Kongsberg 102, 3619 Skollenborg Lågendalsv Telefon: 102, Skollenborg Telefon: NMS Gjenbruk Larvik NMS Nansensgt Gjenbruk 13/15, Larvik 3256 Larvik Nansensgt Telefon: 13/15, Larvik Telefon: NMS Gjenbruk Tønsberg NMS Ollebukta Gjenbruk 4, Tønsberg 3126 Tønsberg Ollebukta Telefon: 4, Tønsberg Telefon:

15 La riket ditt komme Bli med i forbønn for kirke og misjon i hele verden! Bønneweekend av og for Det Norske Misjonsselskap Solsetra misjonssenter mars 2015 ved Drammen LES MER PÅ

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 verdig liv misjon s tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 Kjære leser Som de fleste av oss erkjenner, er det å være født i Norge et privilegium. Vi lever et liv i en velstand og en trygghet

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 varig håp misjon s tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 Kjære leser Håp er grunnleggende for oss. Vi må kunne tro at ting skal endre seg, at drømmer skal gå i oppfyllelse, at det skal

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 misjon s tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 Kjære leser Det er høst, en ny start, og vi som jobber med innsamling i NMS lurer på om vi klarer å nå de målene som er satt for året. Det

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer