A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke"

Transkript

1 TomTom GO

2 1. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom GO A C D A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor J F H G E B I K E Tilbakestillingsknapp F Høyttaler G Minnekortspor (SD-kort er ikke inkludert) for tilleggskart H USB-kontakt I TomTom tilkobling / RDS-TMCtilkobling J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang b Billader* c Frontruteholder d Dokumentasjonspakke e Hjemmedokk (GO 530, 730, 930) f USB-kabel (GO 630) * På TomTom GO x30 HD Traffic er dette erstattet av TomTom HD Traffic Receiver. Inkludert med TomTom GO x 30T g RDS-TMC Trafikkmottaker 2

3 Leveres med TomTom GO 930 og 930T h Fjernkontroll Inkludert med TomTom GO x30 HD Traffic i TomTom HD Traffic Receiver A Strømindikator - rødt lys B HD Traffic Receiver indikator - blått lys A B 3

4 2. Før du går i gang... Før du går i gang... Slå av og på For å slå din TomTom GO av eller på, trykk og hold inne av/på-knappen i 2 sekunder. Den første gangen du slår på, kan det ta litt tid før enheten starter. Obs!: I sjeldne tilfelle kan det hende at din GO ikke starter riktig. Dersom dette skjer, trykk på omstartknappen og slå på enheten igjen. Oppsett For innstilling av din TomTom GO må du svare på noen spørsmål ved å berøre skjermen. Viktig: Vær omhyggelig med å velge riktig språk, ettersom språket du velger vil bli brukt i alle menyer og skriftlige instruksjoenr. Batteriinformasjon Vi anbefaler deg å lade din TomTom GO helt opp første gang du kobler den til en datamaskin: Det tar opptil 2 timer å lade batteriet helt. Når du plasserer din GO i Hjemmedokken eller bruker USB-kabelen for å koble den til datamaskinen, blir du spurt om du ønsker å koble den til datamaskinen. Hvis du velger Nei vil enheten bli slått av dersom du ikke peker på skjermen innen tre minutter. Dette skjer for at batteriet skal kunne lades opp raskere. For informasjon om tilkobling til datamaskin, se Ved å bruke TomTom HOME på side 102. Merk: Din TomTom GO bruker an liten mengde batteristrøm for å huske den siste skjermen som ble vist før enheten ble slått av. Hvis det går lang tid før du lader opp din GO, vil din GO vise standard startskjerm neste gang du starter opp. Alle andre enhetsinnstillinger vil fortsatt bli opprettholdt. Forbedre mottak Hvis din TomTom GO bruker mer enn 5 minutter på å finne posisjonen din, sørg for at enheten er på en åpen plass vekk fra høye ting som bygninger eller trær. 4

5 Når du kobler TomTom GO til datamaskinen din, kan du bruke TomTom HOME til å laste ned informasjon om GPS' satellittposisjoner i løpet av de neste 7 dagene. Dette hjelper GO til å finne posisjonen din raskere. Viktig: Noen biler har varmereflekterende frontruter. Dette kan forhindre din GO fra å finne posisjonen din. eksterne antennesett (kan kjøpes som tillegg) kan hjelpe til å forbedre mottaket.tomtom Frontruteholder Bruk frontruteholderen for montering av din TomTom GO i bilen din. For å feste holderen, trykk sugekoppen hardt mot frontruten på et område hvor glasset er flatt. Sørg for at både holderen og frontruten er rene og tørre før du fester holderen. Plasser holderen slik at den ikke hemmer sikten på veien. Hjemmedokkingenhet / USB-kabel Hjemmedokken eller USB-kabelen brukes for å lade opp din TomTom GO når den ikke er i bilen, og for å koble din GO til datamaskinen. Når enheten er koblet til datamaskinen kan du bruke TomTom HOME til å administrere din GO. For informasjon om TomTom HOME, se Ved å bruke TomTom HOME på side 102. Ta vare på din TomTom GO Forlat aldri din TomTom GO eller tilbehøret innen synsvidde når du går fra bilen; det kan tiltrekke tyver. Du kan angi et passord for din TomTom GO som må tastes inn hver gang du starter GO. For mer informasjon, se Ved å bruke TomTom HOME på side 102. Det er viktig å ta vare på din GO. Din GO er ikke beregnet for ekstreme temperaturer, det kan forårsake varige skader. Bakdekselet på GO må ikke åpnes under noen omstendigheter. Det kan være farlig, og det opphever også garantien. Rengjør skjermen på GO med en fuktig klut. Flytende rengjøringsmidler må ikke benyttes. 5

6 3. Kjørevisning Kjørevisning Når TomTom GO starter opp, vises kjørevisningen sammen med detaljert informasjon om posisjonen din. Pek på midten av skjermen når som helst for å åpne hovedmenyen. Merk: Kjørevisning vises i svart-hvitt inntil GO lokaliserer din nåværende posisjon. A Pek på + og - for å zoome inn og ut. B Din nåværende posisjon. C Navnet på neste viktige vei eller veiskilt-informasjon, hvis relevant. D Navigeringsinstruksjon for veien foran. Pek på dette området for å gjenta den siste taleinstruksjonen og for å endre volumet. E Navnet på den neste veien du skal svinge inn på. F Informasjon om reisen din, slik som reisetid, gjenværende distanse og ankomsttid. For å velge hva som skal vises på kartet, pek på Statuslinjepreferanser i Preferanse-menyen. G GPS-signalstyrke. H Trafikkstolpe For å sette opp Trafikk-informasjon, pek på Trafikklinjen for å åpne Trafikkmenyen eller pek på TomTom Trafikk i Hovedmenyen. I Hurtigmeny - For mer informasjon, se den komplette håndboken. 6

7 4. Enhanced Positioning Technology Enhanced Positioning Technology Merk: Enhanced Positioning Technology er tilgjengelig på TomTom GO 930 og 930T. Enhanced Positioning Technology eller EPT beregner din posisjon når GPSmottaket er svakt, som når du kjører mellom høye bygninger. Din GO bruker posisjoneringssensorer til å overvåke din aksellerasjon og så beregne din gjeldende posisjon. EPT hjelper deg bare med GO å beregne din posisjon. Beregning av din eksakte posisjon er bare mulig når din GO mottar et sterkt GPS-signal. Når din GO benytter EPT til å beregne din plassering, vil EPT ikonet vises på statuslinjen. Din GO kalibrerer EPT automatisk. Dersom kalibreringen ikke er ferdig når din GO mister GPS-mottaket, kan ikke EPT brukes, og skjermen vises i grått, f.eks. når det ikke finnes noe GPS-signal på begynnelsen av en reise. Kalibrering A EPT ikon. B Din nåværende posisjon. Kalibrering gjøres automatisk og krever ingen handling fra deg. Det er imidlertid nyttig å forstå kalibreringsprosedyren. Din TomTom GO nullstiller posisjoneringssensorene hver gang enheten slås på. For å gi bedre nøyaktighet i beregning av din plassering, kalibrerer din GO sensorene gjennom hele reisen. Følgende forhold er påkrevd for en vellykket kalibrering: Din GO mottar et sterkt GPS-signal. Bilen har stått stille i minst 5 sekunder og kjører så langs en rett og flat vei i minst ett minutt. 7

8 5. Den første turen Den første turen Det er lett å planlegge den første turen med din TomTom GO. Følg trinnene nedenfor for å planlegge den første reiseruten din. Viktig: Du bør alltid planlegge reisen før du begynner å kjøre. Det er farlig å planlegge en rute mens du kjører. 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. Merk: Knappene på din GO vises i fulle farger med mindre en knapp for tiden er utilgjengelig. For eksempel er ikke knappen kalt Finn alternativ... i hovedmenyen tilgjengelig før du har planlagt en rute. 2. Pek på Nagiver til Pek på Adresser. Du kan velge mellom følgende alternativer når du angir en adresse: Bysentrum - pek på denne knappen for å stille inn reisemålet ditt som sentrum i en by eller tettsted. Gate og husnummer - pek på denne knappen for å angi nøyaktig adresse som ditt reisemål. Postnummer - pek på denne knappen for å legge inn et postnummer som reisemål. Merk: Du kan taste inn postnummer for ethvert land. I Storbritannia og Nederland er postnummerne detaljerte nok til å identifisere et hus. I andre land kan du taste inn et postnummer for å identifisere en by eller et område. Du må da taste inn gatenavn og husnummer. 8

9 Kryss - pek på denne knappen for å finne et punkt hvor to veier møtes. Talt adresse - pek på denne knappen for å stille inn reisemålet ved å si adressen muntlig til din GO. For mer informasjon, se Stemmeregistrering av adresse på side 21. Vi skal angi en eksakt adresse for den første reisen din. 4. Pek på gate- og husnummer. Merk: Når du planlegger en reise for første gang, ber GO deg om å velge land. Ditt valg lagres og brukes til alle ruter du planlegger. Du kan endre denne innstillingen når som helst ved å peke på landets flagg. 5. Begynn å taste inn navnet på byen du vil reise til. Etter hvert som du skriver, vises navnene på de byene som passer til det du skriver inn. Når ditt reisemål vises på listen, peker du på bynavnet for å angi dette som reisemål. Tips: I stedet for å taste inn navnet, kan du peke på denne knappen for å si adressen ved å snakke til din GO. 21 For mer informasjon, se Stemmeregistrering av adresse på side 6. Start med å taste inn gatenavnet og velg det når det vises. På samme måte som for byen vises navnene på gatene som stemmer overens med det du har tastet inn. Når ditt reisemål vises på listen, peker du på gatenavnet for å angi dette som reisemål. 7. Angi nå husnummeret for reisemålet ditt og pek deretter på Fullført. 8. Din GO spør deg om du ønsker å ankomme på et spesielt tidspunkt. For denne øvelsen, pek på NEI. 9

10 GO beregner ruten IQ Routes TM brukes til å planlegge den best mulige ruten ved å benytte historisk informasjon og kjørehastighet på veiene. 9. Når ruten er beregnet, pek på Fullført. Din GO vil øyeblikkelig begynne å vise veien til reisemålet ved bruk av både talte instruksjoner og instruksjoner som vises på skjermen. Ankomsttid Når du planlegger en rute, spør din TomTom GO om du ønsker å ankomme på et bestemt tidspunkt. Pek på JA for å angi et foretrukket ankomsttidspunkt. Din GO beregner din ankomsttid, og viser om du vil ankomme til riktig tid. Du kan også bruke denne informasjonen for å finne ut når det er på tide å dra. Dersom din GO viser at du vil ankomme 30 minutter for tidlig, kan du vente 30 minutter med å dra, istedenfor å ankomme for tidlig. Din ankomsttid blir konstant rekalkulert under reisen. Statuslinjen viser om du vil ankomme til riktig tid eller om du kommer til å bli forsinket. Dette vises nedenfor: Du vil ankomme 55 minutter før ankomsttiden du la inn. Om den estimerte ankomsttiden er mer enn fem minutter før tidspunktet du har lagt inn, vises dette i grønt. Du vil ankomme 3 minutter før ankomsttiden du la inn. Dersom den estimerte ankomsttiden er mindre enn fem minutter før tidspunktet du har lagt inn, vises dette i gult. Du vil ankomme 19 minutter for sent. Dersom den estimerte ankomsttiden er senere enn tidspunktet du har lagt inn, vises dette i rødt. Pek på Statuslinjepreferanser i Preferansemenyen for å aktivere eller deaktivere ankomsttidspunkt-meldinger. statuslinjepreferanser Velg ønsket alternativ i den første menyskjermen, og pek deretter på Fullført. For å aktivere ankomsttidspunkt-meldinger, velg Vis spillerom til ankomsttidspunkt. For å deaktivere ankomsttidspunkt-meldinger, velg bort vis spillerom til ankomsttidspunktet. 10

11 Hva er de andre navigasjonsalternativene? Når du peker på Naviger til... kan du angi reisemålet på mange måter, ikke bare ved å taste inn adressen. De andre alternativene er nevnt her: Pek på denne knappen for å navigere hjem. Du vil trolig bruke denne knappen mer enn noen annen. Hjem For informasjon om hvordan du angir hjemsted, se Endre hjemsted på side 51. Pek på denne knappen for å velge en favoritt som ditt reisemål. For mer informasjon om favoritter, se Favoritter på side 31. Favoritt Pek på denne knappen for å legge inn en adresse som ditt reisemål Adresse Pek på denne knappen for å velge ditt reisemål fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål. Nylig besøkt reisemål Pek på denne knappen for å navigere til et interessepunkt (POI). Interessepunkt For mer informasjon om interessepunkter og hvordan du navigerer til et interessepunkt, se Interessepunkter på side 37. Pek på denne knappen for å velge din GPS-posisjon som ditt reisemål. Min posisjon Hvis du vil ha mer informasjon om GPS, se GPS (Global Positioning System) på side 101. Pek på denne knappen for å velge et punkt på kartet som ditt reisemål ved hjelp av en kartsøker. Punkt på kartet For mer informasjon om kartsøkeren, se Kjørevisning på side 6. Pek på denne knappen for å legge inn et reisemål ved hjelp av bredde- og lengdegrader. Breddegrad og lengdegrad Pek på denne knappen for å navigere til gjeldende posisjon til en TomTom Venn. Ikke glem at din venn kan forflytte seg før du når ham eller henne. TomTom Venn For mer informasjon om TomTom Venner, se TomTom Tjenester på side

12 Pek på denne knappen for å velge din siste registrerte posisjon som ditt reisemål. Posisjon ved siste stopp Hvis du vil ha mer informasjon om GPS, se GPS (Global Positioning System) på side 101. Talt adresse Istedenfor å taste inn adresser, kan du nå legge inn en adresse ved å snakke til din GO. Merk: Talegjenkjenningsfunksjonen er for tiden bare tilgjengelig for å angi adresser og svare på spesielle meldinger. Talt adresse (dialog) I Hovedmenyen, pek på Naviger til..., pek deretter på Adresse, pek deretter på Talt adresse eller Talt adresse (dialog), og snakk når du blir bedt om det. For mer informasjon, se Stemmeregistrering av adresse på side 21 Talt adresse Planlegge en rute på forhånd Du kan også bruke din GO til å planlegge reiser på forhånd ved å velge både ditt startpunkt og ditt reisemål. Du kan, for eksempel, gjøre følgende: Finne ut før du starter hvor lang tid en reise vil ta deg. Sjekke ruten for turen du planlegger. Sjekke en rute for noen som kommer for å besøke deg, slik at du kan forklare dem veien. For å planlegge en rute på forhånd, følg disse trinnene: 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på pilknappen for å gå til neste menyskjerm, og pek på Planlegg rute. Planlegg rute 3. Velg startpunktet for reisen din på samme måte som du ville valgt reisemål. 4. Sett reisemålet for din reise. 5. Velg hvilken type rute som skal planlegges. Raskeste rute - ruten som tar minst tid. Korteste rute - den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder. Unngå motorveier - en rute som unngår motorveier. Gangrute - en ruten som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots. 12

13 Sykkelrute - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen. Begrenset hastighet - en rute for kjøretøy som kun kan kjøre i en begrenset hastighet. Du må spesifisere maksimum hastighet. 6. Din TomTom GO planlegger ruten mellom de to stedene du har valgt. Mer informasjon om en rute Du får tilgang til disse alternativene for den siste ruten du planla ved å peke på Vis rute i hovedmenyen. For å finne detaljopplysninger om ruten, pek på Delatjer-knappen i ruteoppsummeringsskjermen. Du kan også velge fra følgende alternativer: Pek på denne knappen for en liste over alle nødvendige avsvinginger langs ruten. Vis som tekst Vis som bilder Dette er veldig nyttig, dersom du skal forklare ruten til noen andre. Pek på denne knappen for å se alle nødvendige avkjøringer langs ruten. Pek på høyre- og venstrepilen for å flytte deg fremover og bakover i den planlagte ruten. Pek på skjermen for å slå av 3D-displayet og se kartet ovenfra. Pek på denne knappen for å se en oversikt over ruten ved hjelp av en kartsøker. Vis som rute på kart For mer informasjon om kartsøkeren, se Kjørevisning på side 6. Pek på denne knappen for å åpne rutesammendragsskjermen. Vis ruteoppsummering 13

14 6. Finn alternative ruter Finn alternative ruter Etter at du har planlagt en rute, kan det hende at du ønsker å endre noe ved ruten, uten å forandre reisemålet. Hvorfor forandre ruten? Kanskje på gunn av en av disse årsakene: Du kan se veiproblemer eller en lang kø foran deg. Du ønsker å reise via et spesielt sted for å hente noe, stoppe for lunsj eller fylle bensin. Du ønsker å unngå et vanskelig kryss eller en vei du ikke liker. Pek på Finn alternativ... i Hovemenyen for å endre en rute som er under planlegging nå. Finn alternativ... Pek deretter på et av alternativene under. Pek på denne knappen for å kalkulere et alternativ til ruten som allerede er planlagt. Kalkuler alternativ Din GO vil søke etter en annen rute fra der du befinner deg nå til reisemålet. Dersom du finner ut at du likevel vil bruke den originale ruten, pek på rekalkuler opprinnelig. Hvorfor må jeg gjøre dette? Utover veier i nærheten av der du befinner deg og i nærheten av ditt reisemål, vil den nye ruten benytte helt forskjellige veier for å nå reisemålet. Dette er en enkel måte å kalkulere en helt forskjellig rute på. Pek på denne knappen dersom du ser veiproblemer eller kø på veien foran deg. Du må da velge hvor langt av ruten foran deg du ønsker å unngå. Unngå veiproblemer Velg fra alternativene: 100m, 500m, 2000m, 5000m. Din GO vil rekalkulere ruten din, slik at du unngår den delen av ruten du har valgt bort. Ikke glem at så snart en ny rute er kalkulert, kan det hende du må ta av fra den veien du kjører på ganske snart. Dersom veisperringen plutselig fjernes, pek på Reklakuler opprinnelig for å gå tilbake til din opprinnelige rute. 14

15 Pek på denne knappen for å endre din rute slik at den passerer forbi et spesielt sted, kanskje for å plukke opp noen underveis. Reis via... Du velger besøkssteder du ønsker å oppleve på veien til reisemålet. Slik kan du velge for alle de samme alternativene, for eksempel Adresse, Favoritt, Interessepunkt og Punkt på kartet. Din GO vil kalkulere en ny rute til ditt reisemål som går via de stedene du velger. Ved bruk av denne kanppen, kan du kun reise via ett sted. hvis du vil kjøre via flere steder, bruk da en reiseruteplanlegger. For mer informasjon, se Reiseruteplanlegging på side 42. Pek på denne knappen for å gå tilbake til opprinnelig rute uten avvikelser for veisperringer eller for reising via spesielle steder. Rekalkuler opprinnelig Unngå deler av ruten Minimer trafikkforsinkelser Pek på denne knappen for å unngå en del av ruten. Bruk denne knappen dersom du ser at din planlagte rute inkluderer en vei eller et kryss du ikke liker, eller som er kjent for å ha trafikkproblemer. Du kan deretter velge den veien du ønsker å unngå fra en listen over veier langs ruten din. Pek på denne knappen for å rekalkulere rute din så den unngå trafikkproblemer så godt det lar seg gjøre. Din GO vil undersøke om det er flere trafikkproblemer langs ruten og tilrettelegge den best mulige ruten for å unngå problemer. For mer informasjon om bruk av TomTom Trafikk, se TomTom Trafikk på side

16 7. Lyd og stemmer Lyd og stemmer Lyden på din TomTom GO brukes for elementer slik som: Talte instruksjoner Håndfrisamtaler Varsler Musikk For informasjon om hvordan du setter opp håndfrie telefonsamtaler på din GO, se Håndfritelefonering på side 45. For informasjon om hvordan du spiller musikk på din GO, se Musikk og media på side 25 Hvordan kan jeg justere volum? Det finnes tre måter du kan justere volum på: Pek nederst på venstre side av kjøreanvisningen. Siste talte instruksjon blir repetert og volum vises. Flytt på volumknappen for å regulere volumet. I Hovedmenyen, pek på Endre preferanser, pek deretter på Volumpreferanser. Pek på Test for å sjekke endringene dine. Du kan stille inn din GO til å endre volumet automatisk avhengig av støynivået i bilen. Automatisk endring av volumet Din TomTom GO kan endre volumet automastisk. Volumpreferanser 1. I hovedmenyen, pek på Endre preferanser. 2. Pek på Volumpreferanser. 3. Velg Knytt volumet til støynivået. 4. Pek på Fullført. 16

17 Velg en stemme Du kan endre stemmen som brukes av din TomTom GO ved å peke på Stemmepreferanser i Preferansemenyen og deretter peke på Endre tale. Velg en stemme fra listen. Stemmepreferanser Din TomTom GO har to stemmetyper: Datastemmer Disse blir generert av din GO. De gir deg talte instruksjoner mens du kjører og kan uttale gatenavn og meddele meldinger, trafikkrapporter, værmeldinger, tips og veiledninger. Menneskestemmer Disse er spilt inn av en skuespiller. Merk: Menneskestemmer gir bare talte instruksjoenr. Hvordan fungerer en datastemme? benytter tekst-til-tale-teknologi for å generere datastemmer. TomTom GO Et tekst-til-tale-program konverterer skrevne meldinger, for eksempel instruksjoner som Sving til høyre, til uttale som ligner menneskestemmer. Tekst-til-tale-programmet analyserer hele setninger for å sikre at lyden du hører er så tett opp til en virkelig uttalelse som det lar seg gjøre. Programmet er også i stand til å gjenkjenne, og svært nøyaktig uttale, utenlandske steder og gatenavn. For eksempel kan den engelske stemmen lese franske gatenavn. Merk: Hvis du velger en menneskestemme, vil den bare kunne gi kommandoer, ikke annonsere gatenavn. Hvis du ønsker at gatenavn skal oppgis, må du velge en datastemme. Interne og eksterne høyttalere Din TomTom GO inneholder en høyttaler av høy kvalitet. Denne brukes til å spille alle lydene på din GO, hvis du ikke velger å koble til eksterne høyttalere. Du kan koble til eksterne høyttalere til din GO på følgende måter: Ved bruk av en lydkabel. Merk: Hvis bilens stereoanlegg har en line-in-inngang kan du spille av lyd fra din GO gjennom bilen høyttalere. Tilkobling av en Bluetooth Hi-Fi-hodetelefon eller høyttalere. Innstilling av FM-mottakeren på din GO for bruk med bilens radiohøyttalere. Merk: FM-senderen er tilgjengelig i GO 530, 730 og 930. FM-sender Det er en FM-sender inne i GO 530, 730, 930 som fungerer på samme måte som en radiostasjon. Dette betyr at du kan høre instruksjoner fra din GO og spille mp3-musikk gjennom bilens høyttalere. 17

18 Oppsett I Hovedmenyen, pek på Endre preferanser, pek deretter på Høyttalerpreferanser. Slå på bilradioen din. Still bilradioen inn på en frekvens som ikke blir brukt av en radiostasjon. Pek på Endre og still frekvensen på din GO inn på samme frekvens som bilradioen. Dersom du kjører inn i et område hvor en radiostasjon sender på samme frekvens som du bruker for FM overføreren, må du kanskje bruke en annen frekvens. Merk: FM-senderen er tilgjengelig i GO 530, 730 og 930. Bruk av mer enn en høyttaler Du kan velge å bruke ulike høyttalere til ulike ting, som f.eks.at intern høyttaler skal brukes for TomTom GO instruksjoner, og at eksterne høyttalere skal brukes for håndfrie telefonsamtaler og for musikk. Intern høyttaler Bluetooth Hi-Fi-enhet Linje-ut (lydkabel) FM til bilradioen Merk: FM-senderen er tilgjengelig i GO 530, 730 og 930. Bruk av lydkabelen Er det vanskelig å høre talte instruksjoner når musikk spilles? Når du velger å bruke en Bluetooth Hi-fi-enhet for musikk og talte instruksjoner, blir du spurt om du vil stanse musikken mens taleinstruksjoner foregår. Standardinnstilling er at musikk alltid stanses mens taleinstruksjoner foregår. Når du mottar håndfrie telefonsamtaler, stanses alltid musikken og talte instruksjoner blir ikke gitt. For informasjon om hvordan du setter opp håndfrie telefonsamtaler på din GO, se Håndfri telefonering på side 45. For avspilling av lyd gjennom bilstereoen eller annen ekstern høyttaler med lydkabel, gjør følgende: 1. Plugg lydkabelen til audio out-kontakten på din GO. 2. Plugg lydkabelen inn i antenneinngangen på bilstereoen eller andre eksterne høyttalere. Merk: Ikke alle bilstereoanlegg har en line-in-inngang. Sjekk din bilstereos bruksanvisning for mer informasjon. 3. Hvis du bruker din bilstereo, velg lydinngangen på bilstereoen som inngangssignalet. 18

19 4. På din GO, pek på Høyttalerpreferanser i Preferansemenyen. Pek på denne knappen for å endre høyttalerinnstillinger. 5. Velg høyttaleren du vil at din GO skal bruke for tale instruksjoner. Intern høyttaler Bluetooth Hi-Fi-enhet Linje-ut (lydkabel) FM til bilradioen 6. Velg høyttaleren du vil at din GO skal bruke for musikk. Intern høyttaler Bluetooth Hi-Fi-enhet Linje-ut (lydkabel) FM til bilradioen Merk: FM-senderen er tilgjengelig i GO 530, 730 og Pek på Fullført. 8. Din GO spør om du vil bruke en ekstern Bluetooth Hi-Fi-høyttaler. Pek på NEI. Din GO vil bekrefte at når enheten er tilkoblet, vil lyden du har valgt bli spilt gjennom lydkabelen. Merk: Du kan ikke høre på bilstereoen og bruke lydkabelen for å spille av lyd fra din GO på bilstereoen samtidig. For informasjon om å lytte til musikk fra GO, se Musikk og media på side 25. Bruke Bluetooth Hi-Fi -høyttalere Din GO kan spille av lyd gjennom Bluetooth Hi-Fi-høyttalere, som et Bluetooth Hi-Fi-hodesett eller en bilstereo som bruker Bluetooth. Gjør følgende for å spille av lyd over Bluetooth Hi-Fi-høyttalere: 1. Pek på Høyttalerpreferanser i Preferansemenyen. Pek på denne knappen for å endre høyttalerinnstillinger. Høyttalerpreferanser Høyttalerpreferanser 2. Velg høyttaleren du vil at din GO skal bruke for tale instruksjoner. Intern høyttaler Bluetooth Hi-Fi-enhet Linje-ut (lydkabel) FM til bilradioen 3. Velg høyttaleren du vil at din GO skal bruke for musikk. Intern høyttaler 19

20 Bluetooth Hi-Fi-enhet Linje-ut (lydkabel) FM til bilradioen Merk: FM-senderen er tilgjengelig i GO 530, 730 og Pek på Fullført. 5. Din GO ber deg om å bekrefte at du vil bruke en ekstern Bluetooth Hi-Fihøyttaler. Pek på JA. Din GO vil begynne å søke etter Bluetooth Hi-Fi-enheter. 6. Velg din Bluetooth Hi-Fi-enhet fra listen over enheter din GO har funnet. Din GO vil prøve å etablere en Bluetooth -forbindelse med din enhet. Din enhet vil muligens kreve at du taster inn et passord på din GO før en Bluetooth -forbindelse kan etableres. Se veiledning for din Bluetooth Hifi-enhet for mer informasjon. Når tilkoblingen er i orden, vil lyden bli spilt av gjennom den eksterne Bluetooth Hi-Fi-enheten. Hvis din GO ikke klarer å oppnå en Bluetooth -forbindelse, vil all lyd bli spilt gjennom den interne høyttalereren eller gjennom lydkabelen dersom den er tilkoblet en ekstern lydenhet med høyttalere. 20

21 8. Stemmeregistrering av adresse Stemmeregistrering av adresse Viktig: Du bør alltid planlegge reisen før du begynner å kjøre. Det er farlig å planlegge en rute mens du kjører. Når du planlegger en reise med din TomTom GO kan du bruke stemmeregistrering til å lese inn en adresse, isteden for å taste den inn på tastaturet. Pek på denne knappen for å legge inn en adresse ved å bruke bare stemmen. Ved å bruke dette valget, kan din GO gjenkjenne følgende: Talt adresse (dialog) Kommandoer: Ja, Nei, Tilbake, Fullført, OK, Kryss. Gatenavn. Stedsnavn. Tall: Tall bør uttales som enkelttall. For å si f.eks. tallet 35, si "Tre" og si deretter "Fem" Ved hjelp av talte adresser (dialog) kan du angi informasjon uten å peke på skjermen. Pek på denne knappen for å legge inn en adresse med både stemme og ved å peke på skjermen. Ved å bruke denne funksjonen kan din GO gjenkjenne følgende: Talt adresse Gatenavn. Stedsnavn. Talte adresser er vanligvis raskere enn Talt adresse (dialog). Når denne knappen vises på tastaturet, kan du legge inn informasjon ved å snakke istedenfor å skrive. Pek på denne knappen for å legge inn informasjon ved bruk av stemmen. Tips: Når denne knappen er vist i grått, kan du ikke bruke tale for å angi en adresse. Din GO gjenkjenner steder og gatenavn lest inn på lokalt språk. Innlesing av adresser er ikke mulig i alle land. 21

22 Planlegging av en reise ved bruk av stemmeregistrering av adresse Viktig: Du bør alltid planlegge reisen før du begynner å kjøre. Det er farlig å planlegge en rute mens du kjører. For å planlegge en rute ved hjelp av tale, gjør du følgende: 1. Pek på Naviger til... i Hovedmenyen. 2. Pek på Adresser. I dette eksempelet skal vi navigere til en adresse bare ved hjelp av stemmen for å legge inn adressene. 3. Pek på Talte adresser (dialog). 4. Si navnet på byen. 22

23 Når du sier navnet på byen, vises en liste med seks navn som matcher det du sa. Din GO leser navnet som står øverst på listen. Hvis navnet du hører er riktig, sier du "Fullført" eller "OK" eller "Ja" eller "En" eller peker på navnet. Hvis navnet på byen du hører ikke er riktig, men det riktige navnet finnes på listen, sier du tallet ved siden av det riktige navnet eller peker på det riktige navnet. Hvis det riktige navnet er f.eks. Rotterdam,og dette navnet er nummer to på listen, sier du "To" eller peker på navnet Rotterdam. Hvis navnet på byen ikke er vist i listen, si "Tilbake" eller "Nei" eller pek på Tilbake-knappen for å returnere til den forrige skjermen. Si så navnet igjen. Merk: Du må si tall på samme språk som er brukt for menyknappene. 5. Si gatenavnet. Som for bynavn blir du vist en liste med seks navn som matcher eller nesten matcher det du sa. Din GO leser navnet som står øverst på listen. Hvis navnet du hører er riktig, sier du "Fullført" eller "OK" eller "Ja" eller "En" eller peker på navnet. Merk: Ulike stader kan ha samme navn, som en vei som har flere postnumre. I slike tilfeller vises alle disse stedene på listen, og du må se på skjermen og velge det riktige stedet. Hvis gatenavnet du hører ikke er riktig, men navnet står på listen, si tallet ved siden av det riktige nevnet eller pek på navnet. Hvis det riktige navnet er f.eks. Rembrandtplein, og dette navnet er nummer tre på listen, sider du "Tre" eller peker på navnet Rembrandtplein. Se f.eks. på listen som er vist her - hvis det riktige navnet er Rembrandtplein, sier du "To" eller peker på navnet Rembrandtplein. Hvis gatenavnet ikke er vist i listen, si "Tilbake" eller "Nei" eller pek på Tilbake-knappen for å returnere til den forrige skjermen. Da sier du gatenavnet en gang til. 6. Si husnummeret. Tall bør uttales på normal måte. Eksempel: Du vil vanligvis si tallet 357 som en sammenhengende setning, "Tre hundre og femti sju". Hvis tallet ikke vises riktig, si "Tilbake" eller "Nei" eller pek på tilbaketasten. Si så tallet en gang til. 23

24 Tips: Hvis du sier "Tilbake" hvis ingen tall vises på skjermen, vil din GO gå tilbake til den forrige skjermen. Når tallet vises riktig, si "Fullført" eller "OK." Du kan evt. også bekrefte tallet på skjermen ved å peke på det. For å velge et veikryss som sted, si "Veikryss". Merk: Du må si tall på samme språk som er brukt for menyknappene. 7. Din GO spør deg om du ønsker å ankomme på et spesielt tidspunkt. For denne øvelsen, pek på NEI. beregner ruten.go 8. Når ruten er beregnet, pek på Fullført. Flere måter å snakke til din TomTom GO Det er forskjellige måter å legge inn en adresse ved å bruke tale. For å se de tilgjengelige alternativene, pek på Naviger til... i Hovedmenyen, og pek deretter på Adresser. Merk: Det er ikke mulgi å angi postnumre muntlig. Bysentrum - for å si sentrum i en by, pek på denne knappen og pek så på taleknappen nederst på tastaturet på neste skjerm. Gate og husnummer - for å si en adresse, pek på denne knappen og pek så på taleknappen nederst på tastaturet på neste skjerm. Veikryss og flerveiskryss - for å si stedet der to veier møtes, pek på denne knappen og pek så på taleknappen nederst på tastaturet på neste skjerm. Talt adresse - pek på denne knappen for å angi talt adresse og ved å peke på skjermen. Talt adresse (dialog) - pek på denne knappen for å legge inn en adresse ved bare å bruke stemmen. Du kan likevel peke på skjermen for å legge inn visse detaljer, hvis du ønsker det. 24

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24 TomTom GO 1. Hva er i esken 5 2. Før du går i gang... 6 Batteriinformasjon 6 Slå av og på 6 Oppsett 6 Frontruteholder 7 Dokkenhet for hjemmebruk 7 Ta sikkerhetskopi av TomTom GO 7 Alle likertomtom GO 7

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker Installasjonsplakat 2 2. Les meg først Les meg først EasyClick-holder Bruk EasyClick-holderen

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15100 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 7 Starte TomTom Bridge 9 Bruke fingerbevegelser 11 Apper på TomTom Bridge 12 Koble til TomTom Bridge 13 Om tilkobling av TomTom Bridge...

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Garmin fleet 660 Brukerveiledning

Garmin fleet 660 Brukerveiledning Garmin fleet 660 Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

Montere navigasjonsenheten

Montere navigasjonsenheten TomTom Start 1. Kom i gang Kom i gang Montere navigasjonsenheten 1. Skyv EasyPort-monteringen på din TomTom Start mot bilens frontrute. 1 2 2. Juster vinkelen på enheten. 3. Lås EasyPort-monteringen ved

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer