Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn"

Transkript

1 Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn Godkjent av styret Eidsvold Værks Skiklub Side 1

2 Innhold 1. Innledning Grunnverdier Mål Eidsvold Værks Skiklubs mål Hovedmål for EVS langrenn Treningsgrupper Treningsfilosofi og prinsipper Skileik Treningsgruppe 1 (1. og 2. trinn / 7-8 år) Generelt Trening Treningsgruppe 2 (3. og 4. trinn / 9-10 år) Generelt Trening Treningsgruppe 3 (5. og 6. trinn / år) Generelt Trening Treningsgruppe 4 (7. trinn 10. trinn / år) Trening Junior (17-20 år) og senior Foreldrevettregler...27 Eidsvold Værks Skiklub Side 2

3 1. Innledning Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn er det styrende dokumentet for skiklubbens idrettslige aktiviteter innen langrenn. Planen skal gi klare retningslinjer for trening av barn, ungdom og voksne, og gjennom dette legge grunnlaget for en trinnvis utvikling av klubbens løpere. Målgruppen for planen er primært oppmenn, trenere, løpere og deres foreldre. Denne planen gir alle innsikt i hva som vektlegges på de forskjellige alderstrinnene samt hvilke treningsprinspipper som legges til grunn. Sportsplanen bygger på regler, retningslinjer og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund og Norges skiforbund. Sentrale dokumenter er NIFs barneidrettsbestemmelser og NSFs Utviklingstrapp. Planen er også basert på praktisk erfaring fra Eidsvold Værks Skiklub og andre skiklubber. Klubben har vokst vesentlig de siste årene. Det er et behov for mer formelle føringer for hvorledes treningsaktiviteter i Eidvold Værks Skiklub Langrenn skal gjennomføres. Denne Sportslige Planen er et erfaringsdokument som utvikles over tid og skal kunne gi alle interessenter en god forståelse for drift av Langrennsgruppen i klubben. Planen skal gi klare retningslinjer når det gjelder rammene for trening til de forskjellige aldersgruppene fra 7 år til junior, og gjennom dette legge grunnlaget for en trinnvis utvikling av klubbens skiløpere. Som involvert i Eidsvold Værks Skiklub Langrenn som trener og/eller aktiv utøver skal du gjøre deg kjent med planen, samt etterleve de retningslinjer og føringer som planen gir. Alle foreldre oppfordres til å lese det som er relevant i forhold til deres barn/ungdom. Eidsvold Værks Skiklub Side 3

4 2. Grunnverdier All skiaktivitet i Eidsvold Værks Skiklub bygger på idrettens fire grunnverdier: Idrettsglede Fellesskap Helse Ærlighet Innenfor barne- og ungdomsidretten kan de ulike verdibegrepene utdypes på følgende måte: Glede gjennom lek og mestring. Idrettsgleden kommer til uttrykk i opplevelsene barna får ved å delta i allsidige aktiviteter, der lek og mestring står sentralt. Barna får utfolde seg gjennom idrett og oppdager sine begrensninger og muligheter. Innenfor barneidretten bør vi legge stor vekt på idrettsglede som selvstendig verdi. Sosial trening i fellesskap og samhandling. Gjennom barneidretten trenes de små i å omgås andre og å samarbeide med andre. Med andre ord kan vi si at barneidrett bidrar til å lære barn å utvikle seg sosialt og bygge fellesskap med jevnaldrende. Helse gjennom etablering av sunne vaner. Idretten kan bidra til at barn innarbeider sunne vaner når det gjelder kosthold og aktivitet, til glede og nytte gjennom hele livet. Ærlighet gjennom oppdragelse til fair play. Ærlighet innebærer mer enn å følge reglene. Det er en måte å tenke på som omfatter blant annet det å respektere andre og delta i all idrettsaktivitet med en positiv innstilling. Med ærlig spill er man alltid en vinner. Gjennom respekt for idrettens lover og regler lærer barna at det er viktig å ha klare grenser og verdier. Eidsvold Værks Skiklub Side 4

5 3. Mål 3.1 Eidsvold Værks Skiklubs mål Eidsvold Værks Skiklub skal arbeide for at alle i Eidsvoll gis mulighet til å utøve skiidrett ut fra sine ønsker og behov. Eidsvold Værks Skiklubs visjon er: Mange, gode og glade skiløpere i Eidsvoll. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Eidsvold Værks Skiklub skal være en positiv verdiskaper i for individ og bygd og dermed styrke skiidrettens posisjon som folkebevegelse og drivkraft i bygda. Eidsvold Værks Skiklubs hovedmål er: Skiidretten skal være en av de største idrettene for både barn, ungdom og voksne i Eidsvoll. Eidsvold Værks Skiklub skal være en av de beste skiklubbene på Romerike med ungdom, juniorer og seniorer som hevder seg i både kretsen og på nasjonalt nivå. Eidsvold Værks Skiklub skal gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstvilkår, fine naturopplevelser og god folkehelse. Vi skal være en viktig samfunnsaktør i bygda som tar hensyn til natur og miljø. Gode anlegg og løyper skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke ski uavhengig av ferdighetsnivå. 3.2 Hovedmål for EVS langrenn Hovedfokuset til klubben er at alle som går på ski i Eidsvold Værks Skiklub, uansett alder, skal ha det gøy på trening, samlinger, konkurranser og gjennom dette oppleve personlig fremgang og utvikling både langrennsmessig men også sosialt og derigjennom få motivasjon for videre satsning på langrenn og på sikt ha dette som sin hovedidrett. Eidsvold Værks Skiklub Langrenn har definert følgende målsettinger Hovedmål a. Fremme den generelle interesse for skisport - langrenn blant barn og ungdom. b. I de yngre klasser arbeide for en bred rekruttering til gjennom utvikling av et godt og trygt treningsmiljø og et positivt sosialt miljø i de enkelte treningsgruppene. c. Gi alle uansett nivå mulighet til å utvikle seg videre innen skiidretten. d. Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere. e. Være det foretrukne klubbalternativ i Eidsvoll for utøvere som satser på langrenn som sin hovedidrett. Sportslige hovedmål Det er Eidsvold Værks Skiklub Langrenn sin ambisjon å ha et miljø som stimulerer til at løperne kommer opp på nasjonalt nivå. For løpernes videre utvikling, vil initiativ i regi av krets og forbund være viktige å dra nytte av. Utfra dette har vi følgende definerte mål for våre utøvere: a. Være blant de 5 beste klubber i KM (normaldistanse, langdistanse, sprint og stafett) i langrenn b. Øke antallet aktive løpere som deltar i trening og konkurranser. For å nå klubbens målsetting og skape en god treningskultur er følgende kjerneverdier sentrale: Eidsvold Værks Skiklub Side 5

6 Engasjement Det er et ønske og mål at alle i skigruppa skal vise og oppleve engasjement. Dette gjelder både aktive, trenere, foreldre og støttespillere. Å vise engasjement innebærer også at vi er motiverte, positive og gir 100% i forhold til de aktivitetene vi er involvert i. For de aktive innebærer dette en forpliktelse til å delta på treningsaktiviteter og konkurranser. I tillegg være positive og motiverte på trening og vise tæl og innsatsvilje. Lagfølelse Skigruppa skal være et felles lag. Dette innebærer at alle aktive, trenere, ledere og foreldre har et ansvar i å trekke i samme retning. I denne sammenheng er det viktig å: Støtte og oppmuntre hverandre. Gi tilbakemelding på en slik måte at alle tør å prøve igjen. Være positive. Samarbeide og respektere hverandre. Dele kunnskap. Så langt det er mulig delta på alle planlagte aktiviteter herunder dugnader. Ha en felles profilering, opptre som en enhet og bidra til å skape et godt lagmiljø. Være konkurrenter kun i løypa, ikke før og etter. Være lojale mot og respektere alle laguttak (stafetter). Opptre rettferdig. Løse konflikter internt. Være stolte medlemmer av skigruppa og Eidsvold Værks Skiklub. Eidsvold Værks Skiklub Side 6

7 4. Treningsgrupper Eidsvold Værks Skiklub Langrenn har et tilbud for barn, ungdom og voksne. Klubbens sportslige virksomhet er delt inn i treningsgrupper som følger. Navn Alder Trener kompetanse Konkurranse distanse Sesong Skileik Skileik Aktivitetsleder Ingen Januar - Påske 1 Antall fellestreninger per uke TG 1 TG 2 TG 3 TG 4 1. og 2. klasse (7-8 år) 3. og 4. klasse (9-10 år) 5. og 6. klasse (11-12 år) 7. og 8. klasse (13-14 år) Aktivitetsleder Inntil 2 km Høstferie - Påske Aktivitetsleder/T1 Inntil 2 km Høstferie - Påske T1 Inntil 3 km September - Påske T2 Inntil 4 km Skolestart-Påske TG 5 9. og 10. klasse (15-16 år) T2 Inntil 7,5 km Hele året 3 Junior år T år: Inntil 15 km år: Inntil 30 km Hele året - 3 Senior 21 år og eldre T3 Inntil 100 km Hele året - Tur 17 år og eldre - Inntil 100 km Hele året - Grupper med få aktive kan slås sammen. For sesongen er TG4, TG5 og junior slått sammen i en gruppe hvor treningsopplegg er beskrevet i kapittel 10. Eidsvold Værks Seniorgruppe og turgruppe er også sammenslått i og det er ikke beskrevet treningsopplegg for denne gruppen. Eidsvold Værks Skiklub Side 7

8 5. Treningsfilosofi og prinsipper Eidsvold Værks Skiklub Langrenn forholder seg til skiforbundets definerte retningslinjer for barneidrett og andre grunnregler og prinsipper vedrørende trening av yngre: Mye trening/mye aktivitet Det må trenes på basisferdigheter (Balanse, koordinasjon, bevegelighet, hurtighet, styrke, spenst, utholdenhet, forskjellige teknikker) Mye lek og læring gjennom morsomme aktiviteter Variert og allsidig trening Lære seg å gå trappetrinnene a. Å skape et høyt ferdighetsnivå i en utholdenhetsidrett som langrenn tar mange år. b. De beste utøverne er godt voksne (20-30 år) og har trent i mange år. c. Utøverne (og deres foreldre) må lære seg tålmodighet, og det å ta ett steg om gangen. Klubben er spesielt opptatt av følgende forhold: Å gi et skitilbud til alle utøvere. Ikke for tidlig spesialisering Trening og aktivitet skal gi allsidig, grunnleggende aktivitet og ferdighetslæring. Vil ha tak i utøverne tidlig, slik at de lærer å gå på ski, lærer basisferdigheter etc. Spesialisering bør utsettes til ca 15 års alderen, det betyr imidlertid ikke at man ikke kan drive andre idretter/aktiviteter i sommerhalvåret. Det sees på som en fordel at det drives med flere idretter. For de i den eldste gruppen som satser på ski som sin hovedidrett vil det etableres et tilbud om relevant trening også utenom vintersesongen. Eidsvold Værks Skiklub Side 8

9 6. Skileik Skileik er en fritidsaktivitet hvor målet er at småbarn skal lære glede på ski. Eidsvold Værks Skiklub Side 9

10 7. Treningsgruppe 1 (1. og 2. trinn / 7-8 år) I aldersgruppene 1. og 2. klasse baserer klubben seg på engasjerte foreldre med barn i gjeldene årsklasser som synes det er moro å være trenere, samt har gode skiferdigheter. Foreldretrenere i disse årsklassene organiserer treningene i en sesongplan etter de retningslinjer som fremgår av planen for alderstrinnet samt i samarbeid med Langrennsutvalget. Det settes ingen krav til kompetanse blant foreldretrenerne, men det er ønskelig med erfaring fra langrenn eller eventuelt erfaring i å trene barn. Klubben tilbyr og oppfordrer denne gruppen foreldretrenere til å gjennomføre forbundets T1-kurs. For å kunne gi løperne noe individuell veiledning og oppfølging tilstrebes å ha en trener pr. 15 løper på alle treningene. Treningen starter opp etter høstferien og varer frem til påske. Løpere oppfordres til å være aktive med andre idretter om sommeren og fullføre disse før skitreningen starter. Klubben oppfordrer til allsidig trening gjennom flere idretter på dette aldertrinnet og anbefaler ikke å drive noen av disse idrettene på helårsbasis. 7.1 Generelt Det viktigste målet for treningsaktiviteter i disse årsklassene er et godt miljø og videre motivasjon som skapes gjennom trygghet/allsidig lek/mestring. Riktig tilpasset utstyr og klær er en forutsetning for at barna skal ha en god treningsopplevelse enten det er på barmark eller på ski. Det er viktig med kontinuitet og at barna deltar på treninger for å få en god utvikling. Har man som foreldre selv ikke erfaring med langrenn, så kontakt trenerne for gjeldene aldergruppe eller langrennsutvalg for veiledning og råd. Det er ikke anledning for utøvere å trene eller konkurrere i eldre klasser enn sin egen aldersklasse, dog er det anledning til å trene i en yngre årsklasse dersom det er spesielle fysiske eller sosiale forhold som tilsier dette. Dersom utøver ønsker å trene i en yngre årsklasse skal Langrennsutvalget informeres om dette. Det settes ingen krav til at barna skal delta på renn, men renn er både sosialt og morsomt samt utviklende, og vi oppfordrer alle utøvere til å starte tidlig med renndeltagelse. Barn til og med 7 år kan kun delta i lokale aktiviteter (klubbrenn og skikarusell), mens barn fra 8 år også kan delta i terminfestede sonerenn (renn på Romerike). 7.2 Trening Treningsgjennomføring Oppgave Beskrivelse Klubbansvar: Gjennom foreldretrenerne/trenerne sørge for utøvernes sikkerhet og trygghet. Gjennomføre treningsøkter med aktiviteter og intensitet tilpasset utøverne Sikre at foreldretrenerne har felles forståelse og verdigrunnlag for treningsarbeid for barneidrett. Tilby T1 trenerkurs til trenere. Organisering av egne renn og tilbud om deltagelse. Kunnskapskrav: Grunnleggende begreper i teknikk (balanse etc.) Enkel festesmøring Utstyr (minimum) Et par kombiski alternativt et par tidligere klassiske ski til skøyting og ett par klassisk ski Eidsvold Værks Skiklub Side 10

11 Forventning til utøverne: Møte presis og med riktig utstyr til treningen og ta ansvar for eget utstyr Følge med og gjennomføre trenerens instruksjoner Være positiv og inkluderende ovenfor trenere og andre barn. Foreldreansvar: Sørge for at barnet har riktige joggesko, ski, støvler, staver (justerte stropper) og er riktig kledd for god bevegelse og ikke for varmt. Sørge for klargjorte ski. Sørge for at barna har inntatt måltider i riktig tid ifht treningen for å unngå sting, magesmerter osv. Delta som foreldretrener evnt hjelpetrener og hjelpe til på treningene Engasjere seg i miljøet, og være aktivt søkende Still opp på dugnader osv. Treneransvar: Politiattest Interesse for ski- og barneidrett Positiv og gode samarbeidsegenskaper Søke gjennomføring av opplæring/t1 kurs Være trener for alle barna, ikke kun egne barn Konkurranseaktivitet Tester / testløp Treningsrestriksjon er Det er ingen krav om konkurransedeltagelse på dette nivået men klubben oppfordrer til renndeltagelse i ung alder med prioritering av følgende renn Egne rennarrangementer inkl klubbmesterskapet Individuelle tester og testløp skal ikke gjennomføres på disse alderstrinnene. Utøver skal ikke stille på trening ved sykdom osv. Rulleskitrening er ikke en del av klubbens ordinære tilbud til denne aldersgruppen. Kulderestriksjoner om vinteren (maks 15 minus) All trening i temperatur lavere enn 10 minus skal foregå med LAV intensitet. Ingen harde og lange intervalløkter verken på barmark eller på ski. Sosiale aktiviteter Minst to sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. o Juleavslutning på klubbhuset eller annet sted o Sesongavslutning, grilling, tur, etc. Foreldreroller Oppmann / foreldretrenere / hjelpetrenere. For å unngå ensidige belastning på enkelte ressursforeldre skal oppgaver så langt det er mulig rulleres. Treningstider 1 ukentlig trening, barmarkstrening 1 time, vintertrening 1 time Treningsområder All trening for disse årgangene skal skje innenfor klubben sitt treningsområde i lysløypen/sletten. De yngste gruppene har prioritert på områdene nærmest klubbhus/ skileik. Bruk av alternative treningsområder for disse årgangene skal godkjennes av Langrennsutvalget. Nærmere disponering av de ulike treningsområdene skal skje iht fordelingsplan for vintertrening fra Langrennsutvalget. Ansvarlig organ Treningsaktiviteter Langrennsutvalget / Styret Treningsopplegg: Sommerperioden (01.05 høstferien) Ingen organisert skitrening Oppfordre til andre aktiviteter Eidsvold Værks Skiklub Side 11

12 Friidrett, Orientering, Sykkel, Fotball, Turn, judo, ballett, annet Høstperioden (høstferien 15.12) 1 fellestreninger barmark pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, turer osv Skisesongen ( ) 1 fellestreninger pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, inkludert skiaktiviteter Generelt Treningen tar utg punkt i øvelsesinnholdet i T1 kurset. Fokus på allsidig basistrening; balanse, spenst, hurtighet, styrke, bevegelighet, koordinasjon og utholdenhet. Aktivitetene skal være morsomme, motiverende og utfordrende utøverne skal ha lyst til å være med på trening Felles oppvarming og avslutning (stafetter og tøying), forøvrig foregår treningen gruppevis med 10/15 utøvere i hver gruppe (tilfeldig inndeling) avhengig av antall trenere. Gjerne egne jentegrupper på noen av treningene for å stimulere jentemiljøet. Hovedfokus på skileikaktiviteter i treningsarbeidet trening skal være moro. Innslag av noe skispesifikk trening i barmarksperioden, skigang med staver og lignende grunnleggende opplæring/innføring. Fokus på utvikling av alle grunnleggende skiferdigheter. Spesifikke treningsaktiviteter mot konkurransevirksomhet skal unngås Tekniske Tekniske krav: Krav/Teknikk Allsidighet ved å beherske ulike terrengtyper trening Balanse: beherske å gli på en ski om gangen Skape framdrift m/ begge ben Gå uten staver mtp framdrift Rytme gjennom å danse/leke med terrenget Frekvens: evne til å oppnå rask takt Utfor: stå utfor uten staver, fartsteknikk, plog, sving, balanse. Skileik, slalåm, hopp, plukke opp gjenstander i fart. Teknikk trening: Utvikles gjennom: Skiimitasjonsøvelser barmark (fellestrening) Skigang m/u staver Sprettende skigang m/u staver Noen skøyteimitasjonsøvelser Balansetrening ski har prioritet på fellesstrening vinter Bevegelighet Bevegelighetstrening skal gjennomføres etter alle fellestreninger. Brukte muskelgrupper skal tøyes. Også viktig etter skitreningene i vinterhalvåret. Gode rutiner bør innarbeides. Fokus på å lære visse grunnleggende øvelser Utholdenhetstrening Utvikles gjennom: Deltakelse på fellestrening og aktiviteter på fellestrening Oppvarming Stafettaktiviteter Teknikkaktiviteter Lekeaktiviteter Konkurranser og skirenn 2-3 langturer i treningstiden i løpet av vintersesongen Eidsvold Værks Skiklub Side 12

13 (mars) Andre aktiviteter utenom fellestreninger Noe fri fart som avslutning på enkelte treninger, underveis i enkelte treninger (om skiteknikken tillater dette) Rene utholdenhetstreningsøkter skal ikke gjennomføres Bevegelsesformer Barmark - Vektlegging av (på fellestreninger) Løping (hovedaktivitet), ingen langkjøring Skigang m/ og u/staver Innføring i sprettende skigang m/ og u/staver Innføring i skøytegang imitasjonsøvelser Varierte bevegelsesformer gjennom basistrening Referanse/ øvelsesutvalg med mer Vinter Vektlegging av Klassisk skiteknikk 20 % Skøyteteknikk 20 % Annet (Skileik, snølek, basistrening med mer) 60 % T1-kurs i langrenn, kursmateriell NSFs side om langrennstrening (http://www.skiforbundet.no/langrenn/langrennstrening/sider/langre nnstrening.aspx) Eidsvold Værks Skiklub Side 13

14 8. Treningsgruppe 2 (3. og 4. trinn / 9-10 år) I aldersgruppene 3. og 4. klasse baserer klubben seg på engasjerte foreldre med barn i gjeldene årsklasser som synes det er moro å være trenere, samt har gode skiferdigheter. Foreldretrenere i disse årsklassene organiserer treningene i en sesongplan etter de retningslinjer som fremgår av planen for alderstrinnet samt i samarbeid med Langrennsutvalget. Det settes ingen krav til kompetanse blant foreldretrenerne første året, men det er ønskelig med erfaring fra langrenn eller eventuelt erfaring i å trene barn. Klubben tilbyr og oppfordrer denne gruppen foreldretrenere til å gjennomføre forbundets T1-kurs. Alternativ utdannelse/erfaring skal godkjennes av Langrennsutvalget. For å kunne gi løperne noe individuell veiledning og oppfølging tilstrebes å ha en foreldretrener pr. 15 løper på alle treningene. Treningen starter opp etter høstferien og varer frem til påske. Løpere oppfordres til å være aktive med andre idretter om sommeren og fullføre disse før skitreningen starter. Klubben oppfordrer til allsidig trening gjennom flere idretter på disse aldertrinn og anbefaler ikke å drive noen av disse idrettene på helårsbasis. 8.1 Generelt Det viktigste målet for treningsaktiviteter i disse årsklassene er et godt miljø og videre motivasjon som skapes gjennom trygghet/allsidig lek/mestring. Riktig tilpasset utstyr og klær er en forutsetning for at barna skal ha en god treningsopplevelse enten det er på barmark eller på ski. Det er viktig med kontinuitet og at barna deltar på 1-2 treninger pr. uke for å få en god utvikling. Har man som foreldre selv ikke erfaring med langrenn så kontakt trenerne eller oppmann for gjeldene aldergruppe for veiledning og råd. Det er ikke anledning for utøvere å trene eller konkurrere i eldre klasser enn sin egen aldersklasse dog er det anledning til å trene i en yngre årsklasse dersom det er spesielle fysiske eller sosiale forhold som tilsier dette. Dersom utøver ønsker å trene i en yngre årsklasse skal Langrennsutvalget informeres om dette. Det settes ingen krav til at barna skal delta på renn, men renn er både sosialt og morsomt samt utviklende, og vi oppfordrer alle utøvere til å starte tidlig med renndeltagelse. 8.2 Trening Treningsgjennomføring Oppgave Beskrivelse Klubbansvar: Gjennom foreldretrenerne/trenerne sørge for utøvernes sikkerhet og trygghet. Gjennomføre treningsøkter med aktiviteter og intensitet tilpasset utøverne Sikre at foreldretrenerne har felles forståelse og verdigrunnlag for treningsarbeid for breddeidrett. Tilbud om T1 trenerkurs Organisering av egne renn og tilbud om deltagelse Kunnskapskrav: Grunnleggende begreper i teknikk (balanse etc.) Enkel festesmøring Utstyr (minimum) Et par kombiski alternativt et par tidligere klassiske ski til skøyting og ett par klassisk ski To par staver (et par klassisk og et par skøyting) Kombistøvler Eidsvold Værks Skiklub Side 14

15 Forventning til utøverne: Møte presis og med riktig utstyr til treningen og ta ansvar for eget utstyr Følge med og gjennomføre trenerens instruksjoner Være positiv og inkluderende ovenfor trenere og andre barn. Foreldreansvar: Sørge for at barnet har riktige joggesko, ski, støvler, staver (justerte stropper) og er riktig kledd for god bevegelse og ikke for varmt. Sørge for klargjorte ski med smøring til klassisk trening, og rensete ski uten smøring til skøytetrening Sørge for at barna har inntatt måltider i riktig tid ifht treningen for å unngå sting, magesmerter osv. Delta som foreldretrener evnt hjelpetrener og hjelp til på treningene Engasjere seg i miljøet, og være aktivt søkende Still opp på Dugnader osv. Treneransvar: Politiattest Interesse for ski- og barneidrett Positiv og gode samarbeidsegenskaper Være trener for alle barna, ikke kun egne barn Konkurranseaktivitet Det er ingen krav om konkurransedeltagelse på dette nivået men klubben oppfordrer til renndeltagelse i ung alder med prioritering av følgende renn Klubbens egne rennarrangementer inkl klubbmesterskapet Treningssamlinger En skisamling En barmarksamling Dagsamling Tester / testløp Individuelle tester og testløp skal ikke gjennomføres på disse alderstrinnene. Treningsrestriksjon Utøver skal ikke stille på trening ved sykdom osv. er Rulleskitrening er ikke en del av klubbens ordinære tilbud til disse gruppene Kulderestriksjoner om vinteren (maks 15 minus) All trening i temperatur lavere enn 10 minus skal foregå med LAV intensitet. Ingen harde og lange intervalløkter verken på barmark eller på ski. Stafettuttak Sammensetning av stafettlag gjøres av Oppmann og skal søke å gjøre lagene jevngode evnt ved loddtrekning for å sikre lagsammensetning på tvers av vennegrupper. Sosiale aktiviteter Minst to sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. o Juleavslutning på klubbhuset eller annet sted o Sesongavslutning, grilling, tur, etc. Foreldreroller Oppmann/ foreldretrenere / hjelpetrenere. For å unngå ensidige belastning på enkelte ressursforeldre skal oppgaver søkes rullert. Treningstider 1-2 ukentlige treninger, barmarkstrening 1 time, vintertrening 1-2 x 1 time Treningsområder All trening for disse årgangene skal skje innenfor klubben sitt treningsområde i lysløypen/sletten. De yngste gruppene har prioritert på områdene nærmest klubbhus/ skileik. Bruk av alternative treningsområder for disse årgangene skal godkjennes av Langrennsutvalget. Nærmere disponering av de ulike treningsområdene skal skje iht fordelingsplan for vintertrening fra Langrennsutvalget. Ansvarlig organ Langrennsutvalget/ Styret Treningsopplegg: Treningsaktiviteter Eidsvold Værks Skiklub Side 15

16 Sommerperioden (01.04 høstferien) Oppfordre til andre aktiviteter Friidrett, Orientering, Sykkel, Fotball, Turn, judo, ballett, annet Høstperioden (høstferien 15.12) 1-2 fellestreninger barmark pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, turer osv Skisesongen ( ) 1-2 fellestreninger pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, inkludert skiaktiviteter Generelt Treningen tar utg punkt i øvelsesinnholdet i T1 kurset. Fokus på allsidig basistrening; balanse, spenst, hurtighet, styrke, bevegelighet, koordinasjon og utholdenhet. Aktivitetene skal være morsomme, motiverende og utfordrende utøverne skal ha lyst til å være med på trening Felles oppvarming og avslutning (stafetter og tøying), forøvrig foregår treningen gruppevis med 10/15 utøvere i hver gruppe (tilfeldig inndeling) avhengig av antall trenere. Gjerne egne jentegrupper på noen av treningene for å stimulere jentemiljøet. Hovedfokus på skileikaktiviteter i treningsarbeidet trening skal være moro. Innslag av noe skispesifikk trening i barmarksperioden, skigang med staver og lignende grunnleggende opplæring/innføring. Fokus på utvikling av alle grunnleggende skiferdigheter. Spesifikke treningsaktiviteter mot konkurransevirksomhet skal unngås Tekniske Tekniske krav: Krav/Teknikk Klassisk og skøyting: Rytme trening Allsidighet ved å beherske ulike terrengtyper Balanse: beherske og gli på en ski om gangen Skape framdrift m/ begge ben Gå uten staver mtp framdrift Rytme gjennom å danse/leke med terrenget Frekvens: evne til å oppnå rask takt Utfor: stå utfor uten staver, fartsteknikk, plog, sving, balanse. Skileik, slalåm, hopp, plukke opp gjenstander i fart. Teknikk trening: Utvikles gjennom: Skiimitasjonsøvelser barmark (fellestrening) Skigang m/u staver Sprettende skigang m/u staver Noen skøyteimitasjonsøvelser Balansetrening ski har hovedprioritet på fellesstrening vinter Klassisk (m/uten staver) Fristil (m/uten staver) innføring av alle stilarter; dobbeldans, enkeldans, padling, fokus på balanseøvelser Bevegelighet Bevegelighetstrening skal gjennomføres etter alle fellestreninger. Alle brukte muskelgrupper skal tøyes. Også viktig etter skitreningene i vinterhalvåret. Gode rutiner bør innarbeides. Fokus på å lære visse grunnleggende øvelser Utholdenhets- Utvikles gjennom: Eidsvold Værks Skiklub Side 16

17 trening Deltakelse på fellestrening og aktiviteter på fellestrening Oppvarming Stafettaktiviteter Teknikkaktiviteter Lekaktiviteter Konkurranser og skirenn 2-3 langturer i treningstiden i løpet av vintersesongen (mars) Andre aktiviteter utenom fellestreninger Noe fri fart som avslutning på enkelte treninger, underveis i enkelte treninger (om skiteknikken tillater dette..) Rene utholdenhetstreningsøkter skal begrenses Bevegelsesformer Barmark - Vektlegging av (på fellestreninger) Løping (hovedaktivitet), ingen langkjøring Skigang m/ og u/staver Innføring i sprettende skigang m/ og u/staver Innføring i skøytegang imitasjonsøvelser Varierte bevegelsesformer gjennom basistrening Referanse/ øvelsesutvalg med mer Vinter Vektlegging av Klassisk skiteknikk 40 % Skøyteteknikk 40 % Annet (Skileik, snølek, basistrening med mer) 20 % T1-kurs i langrenn, kursmateriell (T2-kurs i langrenn) NSF`s videoer om barmarkstrening, styrketrening og basistrening Eidsvold Værks Skiklub Side 17

18 9. Treningsgruppe 3 (5. og 6. trinn / år) I aldersgruppene 5. og 6. klasse baserer klubben seg på engasjerte foreldre med barn i gjeldene årsklasser som synes det er moro å være trenere, samt har gode skiferdigheter. Foreldretrenere i disse årsklassene organiserer treningene i en sesongplan etter de retningslinjer som fremgår av planen for alderstrinnet samt i samarbeid med Langrennsutvalget. Klubben tilbyr og oppfordrer denne gruppen foreldretrenere til å gjennomføre forbundets T1-kurs noe som er obligatorisk for foreldretrenere for årsklassene. Alternativ utdannelse/erfaring skal godkjennes av Langrennsutvalget. For å kunne gi løperne noe individuell veiledning og oppfølging tilstrebes å ha en foreldretrener pr. 15 løper på alle treningene. Treningen starter opp etter høstferien og varer frem til påske. Løpere oppfordres til å være aktive med andre idretter om sommeren og fullføre disse før skitreningen starter. Klubben oppfordrer til allsidig trening gjennom flere idretter på dette aldertrinnet og anbefaler ikke å drive noen av disse idrettene på helårsbasis. 9.1 Generelt Det viktigste målet for treningsaktiviteter i disse årsklassene er et godt miljø og videre motivasjon som skapes gjennom trygghet/allsidig lek/mestring. Riktig tilpasset utstyr og klær er en forutsetning for at barna skal ha en god treningsopplevelse enten det er på barmark eller på ski. Det er viktig med kontinuitet og at barna deltar på 1-2 treninger pr. uke for å få en god utvikling. Har man som foreldre selv ikke erfaring med langrenn så kontakt trenerne eller oppmann for gjeldene aldergruppe for veiledning og råd. Det er ikke anledning for utøvere å trene eller konkurrere i eldre klasser enn sin egen aldersklasse dog er det anledning til å trene i en yngre årsklasse dersom det er spesielle fysiske eller sosiale forhold som tilsier dette. Dersom utøver ønsker å trene i en yngre årsklasse skal Langrennsutvalget informeres om dette. Det settes ingen krav til at barna skal delta på renn, men renn er både sosialt og morsomt samt utviklende, og vi oppfordrer alle utøvere til å starte tidlig med renndeltagelse. 9.2 Trening Treningsgjennomføring Oppgave Beskrivelse Klubbansvar: Gjennom foreldretrenerne/trenerne sørge for utøvernes sikkerhet og trygghet. Gjennomføre treningsøkter med aktiviteter og intensitet tilpasset utøverne Sikre at foreldretrenerne har felles forståelse og verdigrunnlag for treningsarbeid for breddeidrett. Tilbud om T1 trenerkurs i løpet av første halvdel av sesongen. Organisering av egne renn og tilbud om deltagelse i skikarusellen Kunnskapskrav: Grunnleggende begreper i teknikk (balanse etc.) Enkel festesmøring Utstyr (minimum) Et par kombiski alternativt et par tidligere klassiske ski til skøyting og ett par klassisk ski To par staver (et par klassisk og et par skøyting) Kombistøvler Eidsvold Værks Skiklub Side 18

19 Forventning til utøverne: Møte presis og med riktig utstyr til treningen og ta ansvar for eget utstyr Følge med og gjennomføre trenerens instruksjoner Være positiv og inkluderende ovenfor trenere og andre barn. Foreldreansvar: Sørge for at barnet har riktige joggesko, ski, støvler, staver (justerte stropper) og er riktig kledd for god bevegelse og ikke for varmt. Sørge for klargjorte ski med smøring til klassisk trening, og rensete ski uten smøring til skøytetrening Sørge for at barna har inntatt måltider i riktig tid ifht treningen for å unngå sting, magesmerter osv. Delta som foreldretrener evnt hjelpetrener og hjelp til på treningene Engasjere seg i miljøet, og være aktivt søkende Still opp på Dugnader osv. Treneransvar: Politiattest Interesse for ski- og barneidrett Konkurranseaktivitet Positiv og gode samarbeidsegenskaper T1 kurs i løpet av 2. treningsår senest (dette er sosialt og moro og gir en felles forståelse for hva som er egnet trening på disse aldrestrinnene!!) Være trener for alle barna, ikke kun egne barn Det er ingen krav om konkurransedeltagelse på dette nivået men klubben oppfordrer til renndeltagelse i ung alder med prioritering av følgende renn Klubbens egne rennarrangementer inkl klubbmesterskapet Skikarusellen 3-5 lokale renn Det anbefales ikke 2 skirenn pr helg. Treningssamlinger (fra 10 år) En skisamling En barmarksamling Dagsamling Tester / testløp Individuelle tester og testløp skal ikke gjennomføres på disse alderstrinnene. Treningsrestriksjon Utøver skal ikke stille på trening ved sykdom osv. er Rulleskitrening er ikke en del av klubbens ordinære tilbud til årgangene opp til og med 12 år. Gruppen kan få tilbud om rulleskitrening på sikkert område (dvs ingen trafikk). Kulderestriksjoner om vinteren (maks 15 minus) All trening i temperatur lavere enn 10 minus skal foregå med LAV intensitet. Ingen harde og lange intervalløkter verken på barmark eller på ski. Stafettuttak Sammensetning av stafettlag gjøres av foreldrekontakt/ hovedtrener og skal søke å gjøre lagene jevngode evnt ved loddtrekning for å sikre lagsammensetning på tvers av vennegrupper frem til 11 år. 12 års gruppen kan ha ett toppet lag for hvert kjønn. Sosiale aktiviteter Minst to sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. o Juleavslutning på klubbhuset eller annet sted o Sesongavslutning, grilling, tur, etc. Foreldreroller Oppmann / foreldretrenere / hjelpetrenere. For å unngå ensidige belastning på enkelte ressursforeldre skal oppgavene søkes rullert. Treningstider 2 ukentlige treninger, barmarkstrening 2 x 1 time, vintertrening 2 x 1 time (max 2 x 1,5 time for 11/12 åringer) Treningsområder All trening for disse årgangene skal skje innenfor klubben sitt Eidsvold Værks Skiklub Side 19

20 treningsområde i lysløypen/sletten. De yngste gruppene har prioritert på områdene nærmest klubbhus/ skileik. Bruk av alternative treningsområder for disse årgangene skal godkjennes av Langrennsutvalget. Nærmere disponering av de ulike treningsområdene skal skje iht fordelingsplan for vintertrening fra Langrennsutvalget. Ansvarlig organ Treningsaktiviteter Langrennsutvalget/ Styret Treningsopplegg: Sommerperioden (01.04 September) Oppfordre til andre aktiviteter Friidrett, Orientering, Sykkel, Fotball, Turn, judo, ballett, annet Høstperioden (September 15.12) 1-2 fellestreninger barmark pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, turer osv Skisesongen ( ) 1-2 fellestreninger pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, inkludert skiaktiviteter Generelt Treningen tar utg punkt i øvelsesinnholdet i T1 kurset. Fokus på allsidig basistrening; balanse, spenst, hurtighet, styrke, bevegelighet, koordinasjon og utholdenhet. Aktivitetene skal være morsomme, motiverende og utfordrende utøverne skal ha lyst til å være med på trening Felles oppvarming og avslutning (stafetter og tøying), forøvrig foregår treningen gruppevis med 10/15 utøvere i hver gruppe (tilfeldig inndeling) avhengig av antall trenere. Gjerne egne jentegrupper på noen av treningene for å stimulere jentemiljøet. Hovedfokus på skileikaktiviteter i treningsarbeidet trening skal være moro. Innslag av noe skispesifikk trening i barmarksperioden, skigang med staver og lignende grunnleggende opplæring/innføring. Fokus på utvikling av alle grunnleggende skiferdigheter. Spesifikke treningsaktiviteter mot konkurransevirksomhet skal unngås Tekniske Krav/Teknikk trening Tekniske krav: Klassisk og skøyting: Rytme Allsidighet ved å beherske ulike terrengtyper Balanse: beherske og gli på en ski om gangen Skape framdrift m/ begge ben Gå uten staver mtp framdrift Rytme gjennom å danse/leke med terrenget Frekvens: evne til å oppnå rask takt Utfor: stå utfor uten staver, fartsteknikk, plog, sving, balanse. Skileik, slalåm, hopp, plukke opp gjenstander i fart. Teknikk trening: Utvikles gjennom: Skiimitasjonsøvelser barmark (fellestrening) Eidsvold Værks Skiklub Side 20

21 Skigang m/u staver Sprettende skigang m/u staver Noen skøyteimitasjonsøvelser Balansetrening ski har hovedprioritet på fellesstrening vinter Klassisk (m/uten staver) Fristil (m/uten staver) innføring av alle stilarter; dobbeldans, enkeldans, padling, fokus på balanseøvelser Bevegelighet Bevegelighetstrening skal gjennomføres etter alle fellestreninger. Alle brukte muskelgrupper skal tøyes. Også viktig etter skitreningene i vinterhalvåret. Gode rutiner bør innarbeides. Fokus på å lære visse grunnleggende øvelser Utholdenhetstrening Utvikles gjennom: Deltakelse på fellestrening og aktiviteter på fellestrening Oppvarming Stafettaktiviteter Teknikkaktiviteter Lekaktiviteter Konkurranser og skirenn 2-3 langturer i treningstiden i løpet av vintersesongen (mars) Andre aktiviteter utenom fellestreninger Noe fri fart som avslutning på enkelte treninger, underveis i enkelte treninger (om skiteknikken tillater dette..) Rene utholdenhetstreningsøkter skal begrenses. Bevegelsesformer Barmark - Vektlegging av (på fellestreninger) Løping (hovedaktivitet) Løp med staver og elghufs Skigang m/ og u/staver Innføring i sprettende skigang m/ og u/staver Innføring i skøytegang imitasjonsøvelser Varierte bevegelsesformer gjennom basistrening Referanse/ øvelsesutvalg med mer Vinter Vektlegging av Klassisk skiteknikk 40 % Skøyteteknikk 40 % Annet (Skileik, snølek, basistrening med mer) 20 % T1-kurs i langrenn, kursmateriell (T2-kurs i langrenn) NSF`s videoer om barmarkstrening, styrketrening og basistrening Eidsvold Værks Skiklub Side 21

22 10. Treningsgruppe 4 (7. trinn 10. trinn / år) I aldersgruppene 7. klasse og eldre ledes treningen av tidligere aktive løpere og eller trenere med spesifikk kompetanse. Det settes krav til formell trenerutdannelse for trenere. Alle trenere oppfordrer til å gjennomføre T1 T3 trenerkursene, samt andre kompetansehevende kurs i regi av NSF. Klubben dekker etter søknad normalt kostnadene forbundet med dette. Målsettingen er å ha 1 trener pr. 15 løper for å kunne gi løperne i noen grad individuell oppfølging. Treningen starter opp ved skolestart og varer frem til påske. Det er i tillegg et tilbud til disse årsklassene i perioden frem til sommerferien dog skal det være 4 ukers (organisert) treningfri fra påske. Kjerneperioden for disse årgangene er perioden fra høstferien til påske. Løpere som er aktive med forskjellige sommeridretter oppfordrer vi til å fullføre disse, på lik linje som vi oppfordrer løperne til å fullføre skisesongen før de starter med sin sommeridrett. I 13 års alderen begynner løperne også med organisert rulleskitrening. For løpere som ikke har en sommeridrett oppfordres det til egentrening i form av forskjellige og varierte aktiviteter Trening Treningsgjennomføring Oppgave Beskrivelse Klubbansvar: Gjennom trenerne sørge for utøvernes sikkerhet og trygghet Opplæring av de aktive i gjennomføring og gode rutiner på fellestreninger Gjennomføre treningsøkter med aktiviteter og intensitet tilpasset utøverne Sikre at treneren har felles forståelse og verdigrunnlag for treningsarbeid for breddeidrett Rennanbefalinger og oppfølgning La de aktive få en forståelse av: Viktigheten av allsidig og variert trening/lystbetont trening/bevegelighetstrening/ kosthold Tilbud om T2 trenerkurs i løpet av første halvdel av sesongen. Kunnskapskrav Grunnleggende begreper i teknikk (balanse etc.) (utøver): Enkel festesmøring Konkurranseregler Utstyr To par ski (skøyteski og klassisk ski) To par skistøvler To par skistaver Rulleski (rullemotstand 2) Utøvere skal primært bruke klubbens langrenssdresser inkl lue i konkurranser. Forventning til utøverne: Møte presis på trening Ta treningen på alvor Følge trenerens treningsprogram og retningslinjer Fokus på gjennomføringen av treningen iht. treners veiledning Melde seg på renn innen de tidsfrister som blir kommunisert Melde seg på samlinger og reiser innen de tidsfrister som blir Eidsvold Værks Skiklub Side 22

23 kommunisert Ta ansvar for å sjekke eget utstyr og sørge for at dette til enhver tid er i den stand som kreves. Være positiv og bidra til god lagånd, teamfølelse og være inkluderende ovenfor alle som er med både på trening og på renn Kosthold / sørge for å ha inntatt måltider i riktig tid ifht treningen for å unngå sting, magesmerter osv. Gi beskjed til trener ved lengre fravær evnt skader. Foreldreansvar: Vise interesse gjennom deltagelse på trening/konkurranser Sørge for riktig utstyr og klargjort utstyr i forhold til trening og konkurranser Delta som foreldretrener evnt hjelpetrener ved eventuelle behov. Engasjere seg i miljøet, og være aktivt søkende Still opp på Dugnader osv. Treneransvar: Politiattest Interesse for ski- og barneidrett Positiv og gode samarbeidsegenskaper T1 kurs Være trener for alle barna, ikke kun egne barn Konkurranseaktivitet Følgende renn skal prioriteres: KM (sprint, normaldistanse, langdistanse og stafett) Klubbens egne renn inkl. klubbmesterskap Treningssamlinger En helg på barmark 2 skisamlinger Tester / testløp NSFs basistester og andre testløp bør gjennomføres på disse alderstrinnene. Treningsrestriksjon er Utøver skal ikke stille på trening ved sykdom osv. Kulderestriksjoner om vinteren (maks 15 minus) All trening i temperatur lavere enn 10 minus skal foregå med LAV intensitet. Alltid rolig treningsøkt etter hardøkter/konkurranser Stafettuttak Trener tar ut lagsammensetning basert på resultater fra relevante renn / testrenn. Sosiale aktiviteter Minst to sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. o Juleavslutning på klubbhuset eller annet sted o Sesongavslutning, grilling, tur, etc. Foreldreroller Representant Langrennsutvalg / oppmann Treningstider 2 (3) ukentlige treninger. Treningsopplegg tilpasset rennopplegget Treningsområder Treningsområder etter anvisning fra trenerne. Hodelyktstrening må påregnes. Nærmere disponering av de ulike treningsområdene skal skje iht fordelingsplan fra Langrennsutvalget. Ansvarlig organ Langrennsutvalget / Styret Eidsvold Værks Skiklub Side 23

24 Treningsopplegg Oppgave Beskrivelse Generelt Fokus på allsidig grunntrening; spenst, hurtighet, styrke, bevegelighet, balanse, koordinasjon og utholdenhet Fortsatt mye lekaktiviteter i treningsarbeidet, herunder stafetter med mer trening skal være moro Innslag av skispesifikk trening i barmarksperioden Fokus på utvikling av effektiv skiteknikk i vinterperioden Oppfordre til idrettslig aktivitet ut over fellestreningene, spesielt i sommerhalvåret, men også i vinterhalvåret Gradvis utvikle de aktives indre motivasjon lyst til å være med. Tekniske Krav/Teknikk trening Tekniske Krav Klassisk og skøyting: Rytme Allsidighet ved å beherske ulike terrengtyper Balanse: beherske og gli på en ski om gangen Skape framdrift m/ begge ben Gå uten staver mtp framdrift Rytme gjennom å danse/leke med terrenget Frekvens: evne til å oppnå rask takt Utfor: stå utfor uten staver, fartsteknikk, plog, sving, balanse. Skileik, slalåm, hopp, plukke opp gjenstander i fart. Utvikles gjennom: Bruk av rulleski m/ u/ staver fra og med 13 år Skiimitasjonsøvelser barmark Skigang m/u staver Sprettende skigang m/u staver Skøyteimitasjonsøvelser Prioritering av teknikkøvelser på ski (også innbakt i stafetter, hurtighetstrening, teknikkdrag osv) Basisferdigheter Barmark: Spenst Alle fellestreningsøkter bør inneholde spenst- og Hurtighet hurtighetstrening reaksjonstrening Naturlig kroppslig styrke Styrketrening ca 1 gang pr uke fokus på innlæring av gode og enkle styrkeøvelser. Styrketrening fokusere på Koordinasjon generell utholdende styrke Stabiliserings evne En basistrening pr uke med fokus på spenst- hurtighets reaksjons- koordinasjons- og bevegelighetstrening Bevegelighet / Utholdenhetstrening smidighet Vinter: Reaksjonsevne Alle fellestreningsøkter bør inneholde hurtighetstrening, Aktivitetsbank variert øvelsesutvalg, bruk av stafetter ol T1-T2 Noe spesifikk styrketrening på ski gjennom, stakeøvelser, skiøvelser i motbakke uten staver med mer Utholdenhetstrening Bevegelighet Enkle tøyninger 4-6 varianter store muskelgrupper gode vaner etableres tidlig, trener gjør øvelsene sammen med barna Opprettholde normale leddutslag Bevegelighet gjennom øvelser under trening, samt fokus på tøye ut de store muskelgruppene med enkle øvelser. Veilede slik at utøver gjør dette riktig. Eidsvold Værks Skiklub Side 24

25 Bevegelsesformer Barmark - Vektlegging av Løping hovedtreningsform (fortsatt) Løping med staver og elghufs Skigang m/ og u/staver Sprettende skigang m/ og u/staver Skøytegang - imitasjonsøvelser Rulleski m/ og u/ staver balanse, teknikk Vinter Vektlegging av Klassisk skiteknikk 50 % Skøyteteknikk 50 % Referanse/ øvelsesutvalg med mer T1-kurs i langrenn T2-kurs i langrenn, herunder aktivitetsbank NSF`s videoer om barmarkstrening, styrketrening og basistrening Eidsvold Værks Skiklub Side 25

26 11. Junior (17-20 år) og senior Klubben har foreløpig ikke noe organisert senior tilbud. Det er et mål at klubben på sikt skal få nok seniorløpere for å kunne organisere et eget opplegg/tilbud til denne gruppen løpere alene eller i samarbeid med andre klubber. Eidsvold Værks Skiklub Side 26

27 12. Foreldrevettregler Det er mange ivrige og engasjerte foreldre og det er mange som ikke deltar i hele tatt. Som tidligere nevnt er Eidsvold Værks Skiklub avhengig av engasjerte og motiverte foreldre som støtter opp i det arbeidet som kreves for å drive klubben, samtidig som man finner en balanse i forhold til oppfølging av sine håpefulle. Her følger noen viktige retningslinjer: Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men som medlem følger vi definerte rammer, retningslinjer og treningsfilosofier Vær positiv til å bidra når du blir spurt Tenk langsiktig utvikling La ditt barn få drive med forskjellige idrettslige aktiviteter, ikke bare ski Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det idrett skal være gøy Husk at det er ditt barn som driver idrett ikke du Sørg for riktig og fornuftig utstyr søk hjelp om nødvendig Møt ofte opp på trening og konkurransen barna ønsker dette Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap Husk at det viktigste av alt er at ditt barn trives, og har det gøy og får den riktige skigleden Gi konstruktiv feedback til Langrennsutvalget der du ser forbedringspotensiale Det er viktig å la treneren være ansvarlig for det idrettsfaglige, arbeidsmåter prioriteringer o.s.v. Ønsker du at ditt barn skal bli en god skiløper på sikt tenk langsiktig. Eidsvold Værks Skiklub Side 27

Sportslig plan. IL ROS ski 2012-2016

Sportslig plan. IL ROS ski 2012-2016 Sportslig plan IL ROS ski 2012-2016 versjon 1-4, September 2015 S K I IL ROS - ski Side 1 www.ilros.no/ski Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 2 2. Mål side 2 3. Verdier side 3 4. Treningsgrupper side

Detaljer

Sportslig plan NSSL 2012 2015

Sportslig plan NSSL 2012 2015 Sportslig plan NSSL 2012 2015 Versjon 1.0 NSSL sportslig plan Side 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 MÅL... 4 1.1 HOVEDMÅL... 4 1.2 SPORTSLIGE HOVEDMÅL... 4 2 TRENINGSGRUPPER... 5 3 TRENINGSFILOSOFI

Detaljer

Sportsplan Vind IL- Ski

Sportsplan Vind IL- Ski Sportsplan Vind IL- Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il. Ski gruppa arbeider

Detaljer

Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013

Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013 Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013 Sportslig organisering - ski Sportslig leder: Willy Andersen Trenere 8-12 år: Ida Andrèn, Yvonne Jacobsen, Tore Bjørnstad, Lars Hangerhagen (Audun Semb, Olav Bolseth, Sigbjørn

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Oppsummering sesong 2014/2015 Plan for neste sesong Glede Mestring Raushet Gruppe 2004 11 år Oppmann: Marit Dyrli Hovedtrener: Hans-Petter Kristiansen Assistent-trenere:

Detaljer

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER Retningslinjer Anbefalinger pr. treningsgruppe/alder Side 2-4 Hva forventes av utøvere og deres foreldre Side 5 Side 1 av 5

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN. Trening av gutter og jenter 2009

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN. Trening av gutter og jenter 2009 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN Trening av gutter og jenter 2009 Agenda Langrennstrening i Haslum for vår yngste gruppe Treningsfilosofi ved Haslum Langrenn Trenerrollen Foreldrerollen Info

Detaljer

SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN

SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN 1. Sportsplanen Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere

Detaljer

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere Sportsplan for Trondhjems Skiskyttere Formålet med denne sportsplanen er å angi rammene for den sportslige organiseringen og treningen i Trondhjems Skiskyttere. Ambisjonen er at den organiserte treningen

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Beisfjord I.L. SPORTSPLAN LANGRENN

Beisfjord I.L. SPORTSPLAN LANGRENN SPORTSPLAN LANGRENN Den sportslige planen er ment som et rammeverk for klubbens treningsfilosofi og en rød tråd for treningen fra de yngste til de eldste i klubben. Den sportslige planen skal være veiledende

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Sportslig plan Hommelvik IL Langrenn

Sportslig plan Hommelvik IL Langrenn Sportslig plan Hommelvik IL Langrenn Plan for sportslig utvalg, Hommelvik langrenn Vi vil skape et sunt og inkluderende miljø for utøverne våre. Det er plass til alle, både de som trener for å bli best

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

KONNERUD IL SYKKEL SPORTSPLAN VERSJON 1/ Side 1

KONNERUD IL SYKKEL SPORTSPLAN VERSJON 1/ Side 1 KONNERUD IL SYKKEL SPORTSPLAN 27.01.2017 VERSJON 1/2017 27.01.2017 Side 1 Innhold 1. Innledning 2. Målsetting 3. Kjerneverdier 4. Organisering 5. Treningsfilosofi 6. Treningskultur 7. Sykkel og utstyr

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik - ØHIL Langrenn arrangerer Skileik for 2. klassinger med vekt på LEK, MORO og AKTIVITET ute. - Nærområdet rundt Hosle Skole brukes - Ingen krav til tekniske

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Langtidsplan HSSK Vedtatt på kretstinget til HSSK 09.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Visjon... 2 3 Verdigrunnlaget... 2 4 Virksomhetsideen... 2 5 Handlingsplan...

Detaljer

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl VELKOMMEN Foreldremøte Kjelsås Langrenn Yngre grupper sesongen 2015-2016 16. september 2015 kl. 20.00 Kjelsås Langrenn En av landets største klubber Satser i bredde og topp Ca. 1000 aktive i 2015 Over

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Bakteppe for arbeidet med sportsplan

Bakteppe for arbeidet med sportsplan Arbeid med sportsplan Bossmo og Ytteren IL skigruppa. Dato: 12. og 13. desember 2016 Sted: Campus Helgeland Til stede: Ronny, Trine, Tina, Hilde, Lars Ivan, Bård og Marian fra NSSF. Bakteppe for arbeidet

Detaljer

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1 Sportslig plan Med fokusområder for 2015-2020 side 1 side 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Grunnlag... 6 2.1 Visjon... 6 2.2 Virksomhetsidé... 6 2.3 Hovedmål... 6 2.4 NIFs regler for Barneidrett (definisjon)...

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Fagmøte Kl

Fagmøte Kl Fagmøte 14.10.2017 Kl. 09.30-10.15 Agenda Ny utviklingstrapp for langrenn Livet etter Per N - Hvem er Pål Arbeidsfordeling langrenn Arbeidsoppgaver og prioriterte områder utdanning Skiforbundets utviklingsmodell

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

TRENINGSPROGRAM LANGRENN OG TRENING

TRENINGSPROGRAM LANGRENN OG TRENING TRENINGSPROGRAM Jørgen Aukland, en kald desemberkveld på Beitostølen. LANGRENN OG TRENING Langrenn er en krevende idrett som setter store krav til hele kroppen. Det viktigste for å prestere i langrenn

Detaljer

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere Sportsplan for Trondhjems Skiskyttere Formålet med denne sportsplanen er å angi rammene for den sportslige organiseringen og treningen i Trondhjems Skiskyttere. Ambisjonen er at den organiserte treningen

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

Langtidsplan Tendo Karateklubb Oppsal 2016-2021

Langtidsplan Tendo Karateklubb Oppsal 2016-2021 Langtidsplan Tendo Karateklubb Oppsal 2016-2021 1. Innledning 1.1. Langtidsplan 1.2. Idrettens Grunnverdier 1.3. Organisasjonsmessige prinsipper 1.4. Motto 2. Målsetninger 2.1. Hovedmålsetninger 2.2. Barn

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Innhold: Intensitetsoner: I1, I3, I5 Hva er det? Variasjon i trening og belastning Hvordan kombinere flere idretter?

Innhold: Intensitetsoner: I1, I3, I5 Hva er det? Variasjon i trening og belastning Hvordan kombinere flere idretter? Treningslære Innhold: Intensitetsoner: I1, I3, I5 Hva er det? Variasjon i trening og belastning Hvordan kombinere flere idretter? Eksempler på uker Begreper Aerob trening Trening med tilstrekkelig tilgang

Detaljer

Kursbeskrivelse Trener 1 kurs

Kursbeskrivelse Trener 1 kurs Kursbeskrivelse Trener 1 kurs Norges Cykleforbund Oppdatert mars 2016 Norges Cykleforbund Postadresse: Pb: 170, 1309 Rud Besøksadresse: Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga Telefon: +47 67 80 49 20 E-post:

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017 Aktivitetslederkurs Høsten 2017 Pensum Presentasjon av kurset Forstå og vite hva god barneidrett er ( i sammenheng med Idrettens verdigrunnlag, Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter)

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Fossum IF Allidrett Sportslig plan

Fossum IF Allidrett Sportslig plan Fossum IF Allidrett Sportslig plan 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Generelt om Allidrett:... 3 1.1 Innhold tilpasset barnas alder:... 3 1.2 Sesongpregede aktiviteter:... 4 1.3 Bestemmelser for barneidrett:...

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-19 Skikretstinget 2017, Vedlegg 4 Formål OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Verdier OSK skal preges av frivillighet,

Detaljer

Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa

Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa 2016-18 Innhold Visjon... 3 Hovedmål... 3 Strategier... 3 Organisering sportslig aktivitet... 4 Krav og forventninger... 5 Krav og forventninger til skigruppa...

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Sportsplan DFI Ski. 1. Overordnete mål og tiltak

Sportsplan DFI Ski. 1. Overordnete mål og tiltak Sportsplan DFI Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i DFI Ski Skigruppa arbeider

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 2. og 3. trinn 2015/16 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne -Utføre bevegelser som å krype, gå, springe,hinke, satse, lande, vende og rulle

Detaljer

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Styret 28.februar 2017 Innhold Innledning... 3 Organisatorisk tilhørighet og førende dokumenter... 3 Målsettinger for rekruttering... 4 Målsettinger for aktivitetsnivå...

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb 2016-2020 Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb Forord På vegne av styret i Fredrikstad sykkelklubb ble det november 2015 oppnevnt et sportsutvalg i Fredrikstad sykkelklubb. Sportsutvalget

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

SOTRA SPORTSKLUBB. Verdi Dokument. Sotra Sportsklubb Verdi Dokument

SOTRA SPORTSKLUBB. Verdi Dokument. Sotra Sportsklubb Verdi Dokument SOTRA SPORTSKLUBB Verdi Dokument Sotra sportsklubb var en realitet i april 2009 etter sammenslåing av Il Øygard, Foldnes Il Og Brattholmen Il. Høsten 2009 startet klubben et stort klubbutviklingsprosjekt

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 Idrettsaktivitet: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: -Utføre varierte aktiviteter og delta i leik som fremmer

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Sesonginformasjon fra Skigruppa for

Sesonginformasjon fra Skigruppa for Sesonginformasjon fra Skigruppa for 2016-17 Fotball og andre sommeraktiviteter er fortsatt i full gang, Vinteren er enda et godt stykke unna og bra er vel det! For de eldste har imidlertid forberedelsene

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 Trener 1 Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Ski-sesongen 2014 Informasjon til foreldre Info Sportsplan på IL Jotun ski inneheld info ang eigenandelar på renn etc. Dugnadslister kiosk Fardalen. Terminliste på Skiforbundet. Treningssamling på snø

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Mange gode og glade skiløpere

Mange gode og glade skiløpere Mange gode og glade skiløpere Frafallsproblematikk Utfordringer vi står ovenfor de neste årene 19-25 år Unge voksne 13-19 år Ungdom Tradisjonelt frafall Tweens 10 12 år Barn blir ungdommer i lavere alder

Detaljer

VIL s grunnverdier Allsidighet (A)

VIL s grunnverdier Allsidighet (A) VIL s grunnverdier Allsidighet (A) Alle medlemmer i VIL skal ha mulighet til å delta i allsidige aktiviteter. Det skal være tilbud på flere nivåer tilpasset det enkelte individs forutsetninger og målsetninger.

Detaljer

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst FORELDREMØTE «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst Agenda 1. Velkommen. Sparebank 1 SMN. 2. Sponsornytt. Trønderenergi, Egon. Utvalgsmedlem. 3. Informasjon. Hjemmeside,

Detaljer

Lyst til å gå eller leike på ski? Aktiviteter i regi av skigruppa vinteren

Lyst til å gå eller leike på ski? Aktiviteter i regi av skigruppa vinteren Lyst til å gå eller leike på ski? Aktiviteter i regi av skigruppa vinteren 2017-2018 Skigruppa i ØSIL Funksjon Leder Nestleder Økonomi Miljø/ trenerkoordinator Styremedlem Styremedlem Kontaktperson Valdres

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Utviklingstrappa, langrenn, 31. oktober 2006. Norges Skiforbund. Utviklingstrappa, Langrenn. Veiledning for langsiktig treningsutvikling

Utviklingstrappa, langrenn, 31. oktober 2006. Norges Skiforbund. Utviklingstrappa, Langrenn. Veiledning for langsiktig treningsutvikling Norges Skiforbund Utviklingstrappa, Langrenn Veiledning for langsiktig treningsutvikling Utgave: 31. oktober 2006 NB: Teksten vil bli justert og forbedret fortløpende gjennom år 2005 og 2006. Det kan derfor

Detaljer

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Utarbeidet sommeren 2012 1.0 Innledning I grunn for all langrennstrening som drives i Bækkelagets Sportsklub ligger Norges Skiforbunds utviklingstrapp.

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Treningsprogram for OSI Friidrett 28. mai - 29. juli

Treningsprogram for OSI Friidrett 28. mai - 29. juli Treningsprogram for OSI Friidrett 28. mai - 29. juli Uke 22 (28. mai 3. juni): : 12x2min pause 1min jogg : 10 stk Ikke for hardt, siste gearet skal spares for konkurranse. Vi skal være komfortabelt sliten

Detaljer

HVA ER BASISTRENING? HVORFOR BASISTRENING?

HVA ER BASISTRENING? HVORFOR BASISTRENING? HVA ER BASISTRENING? Generell og spesifikk trening av koordinative, fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper

Detaljer

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets Junior/Senior Datoer for samlingene 23.! - 25.6. Natrudstilen: oppstart og testløp 17. 20.8. Natrudstilen: barmark/testing 21. 24.9. Natrudstilen : barmark/testing 12.-15.10.

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Treningsprogram fredag Tid: 19.00-21.00 Emne: Generell styrkjetrening Fokus: Uthaldande styrkjetren. for langrenn

Treningsprogram fredag Tid: 19.00-21.00 Emne: Generell styrkjetrening Fokus: Uthaldande styrkjetren. for langrenn Treningsprogram fredag Tid: 19.00-21.00 Emne: Generell styrkjetrening Fokus: Uthaldande styrkjetren. for langrenn : 1. Generell og spesiell oppvarming 10-15 min. 2. Hovuddel styrkje 100 min 15-16 år: 1998-1999

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.)

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) Norsk Friidrett - 2009 1 1. Forord Aktivitetslederkurs barnefriidrett Vi mennesker er skapt for å røre oss, være i bevegelse og stimulere kroppens

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer