Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler"

Transkript

1 Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler Joar Vittersø Universitetet i Tromsø Ottar Hellevik Universitetet i Oslo Presentasjon ved Livstillfredsställelse och lycka. Nordisk Workshop om livskvalitetsforskning i regi av SOM institutet, Universitetet i Göteborg, 23. mai, 2011

2 Happiness and economy in Norway ( ) 300 GNP 200 INCOME 100 Happiness % VERY HAPPY (n = ) Year Data from Hellevik (2003) and Statistics Norway

3 Siri Næss, Torbjørn Moum, John Eriksen (red.) LIVSKVALITET FORSKNING OM DET GODE LIV (Utkast til omslag) Boka vil foreligge i juni

4 LIVSKVALITET FORSKNING OM DET GODE LIV I DEFINISJONER, METODER OG TEORIER 1 Språkbruk, definisjoner Siri Næss 2 Kan livskvalitet måles og studeres empirisk? Torbjørn Moum og Arne Mastekaasa 3 Teorier Siri Næss II HVORFOR HAR NOEN HØYERE LIVSKVALITET ENN ANDRE? 4 Genetiske årsaksforhold Ragnhild Bang Nes og Kristian Tambs 5 Personlighet Ragnhild Bang Nes og Kristian Tambs 6 Kjønn Ragnhild Bang Nes 7 Helse Ragnhild Bang Nes og Kristian Tambs 8 Funksjonshemning Siri Næss og John Eriksen 9 Alder Thomas Hansen og Britt Slagsvold 10 Oppvekst - kvalitet i unge år Veslemøy Wiese

5 LIVSKVALITET FORSKNING OM DET GODE LIV (forts.) 11 Ekteskap og familie Arne Mastekaasa og Siri Næss 12 Den søte alderdom? Svein Olav Daatland 13 Sykepleie Astrid K. Wahl og Berit Rokne 14 Sosial støtte, lokalsamfunn Tom Sørensen 15 Inntekt, materielle goder Siri Næss 16 Arbeid Bjørn Lau 17 Forskjeller mellom land. Økonomisk velstand, vekst, ulikhet og andre kulturforskjeller Siri Næss 18 Verdier Ottar Hellevik 19 Er religiøse mer lykkelige enn andre? Thomas Hylland Eriksen 20 Livskvalitet i et biologisk perspektiv Bjørn Grinde

6 European Social Survey (ESS)

7 Gallup (Washington)

8 Folkehelseinstituttet (Oslo) Biometrisk modellering Additiv genetisk effekt Ikke-additiv genetisk effekt Felles miljø effekt Unik miljø effekt A D C E a d c e Fenotype F = aa + dd + cc + ee

9 Røysamb et al., 2003

10 Statistisk Sentralbyrå og subjektivt velvære Negativ affekt: Det er lange tradisjoner for å inkludere dette i SSBs levekårsundersøkelser. I helsedelen av levekårsundersøkelsene inngår for eksempel spørsmålsbatteriet HSCL-25 Positiv affekt: har i mindre grad blitt kartlagt. De eneste spørsmålene som i noen grad kan følges over tid (1998, 2002 og 2008) inngår i et annet og enklere mål på psykisk helse i noen av levekårsundersøkelsene: MHI-5 (Mental Health Inventory). Disse fem spørsmålene er hentet fra et mye brukt spørsmålsbatteri for helserelatert livskvalitet (SF-36). Tilfredshet med livet: det enkleste og mest vanlige målet på subjektiv livskvalitet, har i levekårsundersøkelsene blitt stilt i 2005 og 2008, riktignok på litt forskjellige måter. Disse spørsmålene har i liten grad blitt analysert av forskere i Statistisk sentralbyrå, den mest omfattende rapporteringen er gjort av Folkehelseinstituttet. Men noe er også gjort i SSB, for eksempel av Ramm (2010).

11 Tidsskrift for velferdsforskning : Temanummer om levekår og lykke: Innhold Innledning Anders Barstad og Ottar Hellevik Kan lykken måles? Et kritisk blikk på selvrapportert lykke og livstilfredshet Joar Vittersø Subjektivt velvære som velferdsindikator og velferdsmål Torbjørn Moum og Veslemøy Wiese Ressurser, behov og subjektiv livskvalitet. En analyse av Levekårsundersøkelsen 2008 Anders Barstad Inntekt og subjektiv livskvalitet: Easterlins paradoks Ottar Hellevik Bokomtaler: Knud Knudsen om: Diener, Ed m. fl. (2009): Well-being for Public Policy. - Bok, Derek (2010): The Politics of Happiness. What government can learn from the new research on well-being. Siri Næss om: Diener, Ed m. fl. (2010): International differences in well-being. - Graham, Carol (2009): Happiness around the world. Øyvind Rabbås om: Brülde, Bengt (2009): Lyckans och lidandets etik - S. Darwall: Welfare and Rational Care (2002) - D. Haybron: The Pursuit of Unhappiness (2008).

12 Universitetet i Oslo Mødre og tilfredshet Dyrdal, Røysamb, Nes & Vittersø, in press

13 Universitetet i Oslo (Mastekaasa og Moum) Mastekaasa, A. (1992). Marriage and psychological well-being: Some evidence on selection into marriage. Journal of marriage and family relations, 54: Mastekaasa, A. (1994). Psychological well-being and marital dissolution: Selection effects? Journal of Family Issues, 15: Mastekaasa, A. (1994).The subjective well-being of the previously married. Social Forces 73: Moum, T. (1998). Modes of administration and interviewer effects in selfreported symptoms of anxiety and depression. Social Indicators research 45:

14 Oslo Happiness Project (Universitetet i Oslo) Deltakerne i prosjektet undersøker ulike forestillinger om det gode liv i antikken, og om forholdet mellom lykke og moral i perioden fra klassisk til tidlig kristen tid.

15 Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA - Oslo) Tilfredshet, økonomi og alder Hansen, Slagsvoll & Moum, 2009

16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU- Trondheim) Norwegian job holders.29 *** Interest Difficulty.31 *** -.17 *** Happiness Straume & Vittersø 2011

17 Bedriftsøkonomisk Institutt (BI - Oslo)

18 Universitetet i Bergen: Friluftsliv, flow og lykke Mastery Anxiety Worry Apathy Arousal Relaxed Skills Flow Control Boredom 6 Mean scores Happiness Interest Arousal Flow Control Boredom Relaxed Apathy Worry Anxiety Channels Løvoll & Vittersø, 2011

19 Universitetet i Tromsø: Comparing Colombia and Norway + Vittersø & Wills, 2011

20 Life Satisfaction Differs in Norway and Colombia Means and Correlations SWLS Mean Nor. N = a Col. N = a Response-time -.30* -.06 Satisfaction with winning p=.07 a) The difference between N and C is significant at p <.01; * = p <.05 Vittersø & Wills, 2011

21 Emotions differ in Norway and Colombia Means and Correlations Fear Anger Nor. Col. Nor. Col. Mean Interoception 1) **.00 Satisfaction with winning.37* * 1) Heart Rate actual Heart Rate estimated *= p <.05; ** = p <.01 Vittersø & Wills, 2011

22 Doktorgradskurs ved UiO i august i år: Living conditions and subjective quality of life Course responsible: Professor Ottar Hellevik, Department of Political Science, University of Oslo and Anders Barstad (Statistics Norway) Aug 8, :15 PM - Aug 11, :00 PM The course will look at the two traditions in the study of quality of life, objective living conditions and subjective well-being. What are the main theoretical perspectives within each tradition, and how are the two seen to be related. Focus will be on approaches to measurement and sources of data. Central empirical studies in sociology, political science and economics will be discussed. The course will take place at the Department of Political Science, University of Oslo, of August Lecturers are Anders Barstad (Statistics Norway) and Ottar Hellevik (Dep. of Political Science), and invited guest lecturers. Application Deadline: June 1

23 Subjektiv livskvalitet i norsk politikk 1 Verdikommisjonen ble oppnevnt av Bondeviks første regjering. Hovedmålet med Verdikommisjonen var at den skulle «bidra til en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljøet og fellesskapet». Det ble ifølge mandatet ansett som viktig «å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltagelse og demokrati». En del av begrunnelsen: Økonomiske indikatorer utilstrekkelige som mål for samfunnskvalitet.

24 Subjektiv livskvalitet i norsk politikk : KrF-leder Dagfinn Høybråten vil hvert år måle befolkningens livskvalitet og lykke. I etterdønningene av finanskrisen og med fortsatt stor usikkerhet og gjeldsproblemer i Europa, vil Kristelig Folkeparti og andre kristendemokratiske partiene i Norden måle hvor lykkelige folk er. For å finne ut av hva som gjør livet verdt å leve, ber de nordiske politikerne om at det lages et mål for brutto nasjonal livskvalitet, som et supplement til det mer kjente brutto nasjonalprodukt (BNP).

25 Målsetting for offentlig politikk Side 89 s 90

26

27 Nasjonalbudsjettet 2011

28 Norsk forskning om livskvalitet: En ufullstendig liste over aktuelle forskere & miljøer Psykologi: Joar Vittersø (UiT), Kari Vigeland (em. UiO), Rolv Mikkel Blakar (UiO), Hilde Nafstad (UiO), Espen Røysamb (UiO), Tom Sørensen (UiO), Bjørn Lau (NTNU) Filosofer: Øyvind Rabbås (UiO), Øyvind Andersen (UiO) Medisin: Astrid Klopstad Wahl (UiO), Berit Rokne Hanestad (UiB) Økonomi: Harald Dale Olsen (ISF) Sosiologer: Torbjørn Moum (UiO), Arne Mastekaasa (UiO), Knud Knudsen (UiS) Antropologi: Thomas Hylland Eriksen (UiO) Statsvitenskap: Ottar Hellevik (UiO, Norsk Monitor) NOVA: Siri Næss, John Eriksen, Thomas Hansen, Svein Olav Daatland, Britt Slagsvold SSB: Anders Barstad, Asle Rolland Folkehelseinstituttet/Medisinske atferdsfag: Bjørn Grinde, Ragnhild Bang Nes, Kristian Tambs, Veslemøy Wiese BI: Jørgen Randers, Espen Stoknes

29 Et utvalg av internasjonale publikasjoner 1 Biswas-Diener, R., Vittersø, J., & Diener, E. (2005). Most people are pretty happy, but there is cultural variation: The Inughuit, the Amish, and the Maasai. Journal of Happiness Studies, 6, Daatland, S.O. (2005). Quality of life and ageing, in M.L. Johnson (ed.), The Cambridge handbook of age and ageing (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Daatland, S.O. & Hansen, T. (2007). Well-being, control and ageing. An empirical assessment, in H. Mollenkopf & A. Walker (eds.), Quality of life in old age. International and multidisciplinary perspectives (pp ). Heidelberg: Springer. Grinde, B. (2002). Darwinian happiness - evolution as a guide for living and understanding human behavior. Princeton: The Darwin Press. Grinde B (2002). Happiness in the perspective of evolutionary psychology. Journal of Happiness Studies 3, Grinde, B. (2004). Darwinian happiness: Can the evolutionary perspective on well-being help us improve society? World Futures Journal of General Evolution 60, Grinde, B. (2009). An evolutionary perspective on the importance of community relations for quality of life. TheScienceWorldJournal 9, Hansen, T., Moum, T. & Shapiro, A. (2007). Relational and individual well-being among cohabitors and married individuals in midlife - Recent trends from Norway. Journal of Family Issues 28 (7): Hansen, T., Slagsvold, B. & Moum, T. (2008). Financial satisfaction in old age: A satisfaction paradox or a result of accumulated wealth? Social Indicators Research 89 (2): Hansen, T., Slagsvold, B. & Moum, T. (2009). Childlessness and psychological well-being in midlife and old age. An examination of parental status effects across a range of outcomes. Social Indicators Research 94, Hellevik, O. (2003). Economy, values and happiness in Norway. Journal of Happiness Studies, 4:

30 Et utvalg av internasjonale publikasjoner 2 Mastekaasa, A. (1992). Marriage and psychological well-being: Some evidence on selection into marriage. Journal of marriage and family relations, 54: Mastekaasa, A. (1994). Psychological well-being and marital dissolution: Selection effects? Journal of Family Issues, 15: Mastekaasa, A. (1994).The subjective well-being of the previously married. Social Forces 73: Moum, T. (1998). Modes of administration and interviewer effects in selfreported symptoms of anxiety and depression. Social Indicators research 45: Nes, R. B., Røysamb, E., Tambs, K., Harris, J. R. & Reichborn-Kjennerud, T. (2006). Subjective well-being: Genetic and environmental contributions to stability and change. Psychological Medicine, 36, Nes, R. B., Czajkowski, N., Røysamb, E., Reichborn-Kjennerud & Tambs, K. (2008). Well-being and ill-being: Shared environments, shared genes. Journal of Positive Psychology, 3, Næss, S. (1994). Does selfdeception enhance the quality of life? I: Nordenfelt, L. (red.) Concepts and Measurements of Quality of Life in Health Care. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Næss, S., Eriksen J. & Tambs K. (2009) Perceived change in life satisfaction following epilepsy diagnosis. Scandinavian Journal of Public Health, 37, Røysamb, E., Harris, J. R., Magnus, P., Vittersø, J. & Tambs, K. (2002). Subjective Well-Being. Sex-specific effects of genetic and environmental factors. Personality and Individual Differences, 32, Røysamb, E., Tambs, K., Reichborn-Kjennerud, T., Neale, M. C., & Harris, J. R. (2003). Happiness and Health: Environmental and Genetic Contributions to the Relationship Between Subjective Well-Being, Perceived Health, and Somatic Illness. Journal of Personality and Social Psychology, 85,

31 Et utvalg av internasjonale publikasjoner 3 Sørensen, T. & Næss, S. (1996) To measure quality of life. Relevance and use in the psychiatric domain. Nordic Journal of Psychiatry 50 (suppl 37), Vittersø, J. (2009). Hedonics. In S. J. Lopez (Ed.), The encyclopedia of positive psychology (Vol. I, pp ). Malden, MA: Wiley-Blackwell Vittersø, J. (2004). Subjective well-being versus self-actualization: Using the flow-simplex to promote a conceptual clarification of subjective quality of life. Social Indicators Research 65: Vittersø, J. (2009). Hedonics. In S. J. Lopez (Ed.), The encyclopedia of positive psychology (Vol. I, pp ). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Vittersø, J. (2011). Recreate or create? Leisure as an arena for recovery and change. In R. Biswas-Diener (Ed.), Positive psychology as social change (pp ). London: Springer. Vittersø, J. (in press). Functional well-being: Happiness as feelings, evaluations and functioning. In I. Boniwell & S. David (Eds.), The Oxford handbook of happiness. Oxford, UK: Oxford University Press. Vittersø, J., Biswas-Diener, R., & Diener, E. (2005). The divergent meanings of life satisfaction: Item response modeling of the Satisfaction With Life Scale in Greenland and Norway. Social Indicators Research, 74, Vittersø, J. & Nilsen, F. (2002). The conceptual and relational structure of subjective well-being, neuroticism, and extraversion: Once again, neuroticism is the important predictor of happiness. Social Indicators Research, 57, Vittersø, J., Oelmann, H., & Wang, A. L. (2009). Life satisfaction is not a balanced estimator of the good life. Evidence from reaction time measures and self-reported emotions. Journal of Happiness Studies, 10, Vittersø, J., Overwien, P., & Martinsen, E. (2009). Pleasure and interest are differentially affected by replaying versus analyzing a happy life moment. The Journal of Positive Psychology, 4, Vittersø, J., Søholt, Y., Hetland, A., Thorsen, I. A., & Røysamb, E. (2010). Was Hercules happy? Some answers from a functional model of human well-being. Social Indicators Research, 95, 1 18.

32 Andre referanser i presentasjonen Biswas-Diener, R., Vittersø, J., & Diener, E. (2010). The Danish effect: Beginning to explain high well-being in Denmark. Social Indicator Research, 97, Dyrdal, G. M., Røysamb, E., Nes, R. B., & Vittersø, J. (in press). Can a happy relationship predict a happy life? A population-based study of maternal well-being during life transition of pregnancy, infancy, and toddlerhood. Journal of Happiness Studies. Hansen, T., Slagsvold, B., & Moum, T. (2008). Financial Satisfaction in Old Age: A Satisfaction Paradox or a Result of Accumulated Wealth? Social Indicators Research, 89, Hellevik, O. (2003). Economy, values and happiness in Norway. Journal of Happiness Studies, 4, Huppert, F. A., Marks, N., Clark, A., Siegrist, J., Stutzer, A., Vittersø, J., et al. (2009). Measuring well-being across Europe: Description of the ESS Well-being Module and preliminary findings. Social Indicators Research, 91, Kopperud, K. H., & Vittersø, J. (2008). Distinctions between hedonic and eudaimonic well-being: Results from a day reconstruction study among Norwegian jobholders. The Journal of Positive Psychology, 3, Løvoll, H. S., & Vittersø, J. (2011). When balance is boring: A critique of the challenges should match skills hypothesis in flow theory. Manuscript submitted for publication. Røysamb, E., Tambs, K., Reichborn-Kjennerud, T., Neale, M. C., & Harris, J. R. (2003). Happiness and Health: Environmental and Genetic Contributions to the Relationship Between Subjective Well-Being, Perceived Health, and Somatic Illness. Journal of Personality and Social Psychology, 85, Straume, L. V., & Vittersø, J. (2011). Happiness, inspiration and the fully functioning person: Separating hedonic and eudaimonic well-being in the work place. Manuscript submitted for publication. Vittersø, J., & Søholt, Y. (in press). Life satisfaction goes with pleasure and personal growth goes with interest: Further arguments for separating hedonic and eudaimonic well-being. Journal of Positive Psychology. Vittersø, J., & Wills, E. (2011). Measuring life satisfaction across nations. Comparing Norway and Colombia. Unpublished data.

33 Kontakt informasjon Joar Vittersø, Universitetet i Tromsø Ottar Hellevik, Universitetet i Oslo

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Ungdoms forhold til nyheter

Ungdoms forhold til nyheter Nordicom-Information 35 (2013) 1-2, pp. 3-20 Ungdoms forhold til nyheter En studie basert på mediedagbok Dag Elgesem & Linda Elen Olsen Abstract Ungdom i dag bruker nyhetsmedier i vesentlig mindre grad

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? RAPPORT 45/2008 Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

Vold og voldtekt i Norge

Vold og voldtekt i Norge Rapport 1 / 2014 Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal (red.) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

Eldre arbeidssøkere og ansettelse: Hva vet vi?

Eldre arbeidssøkere og ansettelse: Hva vet vi? Eldre arbeidssøkere og ansettelse: Hva vet vi? Oppdragsgiver SSP BI Forskningsrapport Av Dr. Laura E. M. Traavik OKTOBER 2013 1 Innhold Oppsummering 3 Bakgrunn og kontekst 4 Diskriminering 7 Diskriminering

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Menn som har begått voldtekt

Menn som har begått voldtekt Rapport 1 / 2013 Anja Emilie Kruse, John-Filip Strandmoen og Kristin Skjørten Menn som har begått voldtekt en kunnskapsstatus Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Menn

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer