- Det begynte i 9. klasse med barnehagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Det begynte i 9. klasse med barnehagen"

Transkript

1 Jeg er Terje - Det begynte i 9. klasse med barnehagen

2 La de sterke komme Sterke eller svake barnehagefolk? Hvilken bemanning trenger vi i verdens viktigste organisasjon?

3 Fagarbeidere kan utgjøre store forskjeller ledelse - Må vite noe om ledelse - Selv-ledelse - Å lede andre - Å forstå det samme sammen - Motivasjon - Barna spør om tid og nærvær ikke eksamenspapirer

4 PERSONALKULTUR OG LEKE- KULTUR

5 Fag og ledelse i Bælgøy etisk valg

6 Bælgøy «Forskning har vist at en ansatt som er motivert utvikler solidaritet i forhold til barnehagen som kan gi utslag i kreativitet, initiativ og vilje til å «stå på» når det kreves». (Gotvassli og Skogen, 2014, s. 134)

7 To perspektiver Personalkultur Voksne fremmer barns lek Voksne hemmer barns lek Leke-kultur Leke lenge avbrudd Vennskap overfladiske relasjoner Pappa! Forebygge konflikter overføre mobbe-kulturer til skole- og SFO Magisk og spennende halv-kjedelig og helkjedelig

8 Ny barndom mindre lek? «Nå skal Ane og jeg være sammen» «Alenetid». Underholdningsbarn Litt her og litt der barn

9 Hvilke barnehager lager voksne for barn? Dagbladet 17. mars 2014 Miljøbarnehage Arkitektbarnehage Spansk, fransk og engelsk barnehage Forskerbarnehage Unnskyld Har leken utgått på mote? Yogabarnehage

10 Skal barn ha det gøy hele tiden? Magi Å kjede seg ut fra et underholdningsperspektiv Å kjede seg ut fra et leke-perspektiv

11 Fagarbeidere kan utgjøre store forskjeller barn generelt og utsatte barn Barn generelt Jeg-vi-fokus Personal med lav relasjonskompetanse Temperament Stille jenter Gutter Noe ekstra Spesielt utsatte barn Utrygg tilknytning Lone og Jaran Omsorgssvikt Traumatisering NB! Humorbevilling!

12 50 % av utsatte barn kan få et godt liv! - Trygg tilknytning til en fast voksen - Erfaringer fra lek - Humoristisk sans - Hun skulle snart gå av

13 Det vanskeligste og tøffeste pedagogisk fantasi Faglig Personlig

14 Når alle drar det viktigste i samme retning - Barn som lekte, leker mer - Barn som ikke lekte, leker - Personalteamet oppdaget barn som Lone - Mer vennskap - Færre konflikter - Bedre språklige og matematiske læringsmiljøer - Styrket fysisk miljø ute og inne - Styrket psykososialt miljø - Tiden tilbake og mer lekenhet

15 Atlanterhavet er vi for dårlig bemannet til å ha «Det vannet heter Atlanterhavet,» sa førskolelæreren til assistenten og pekte på havet. «På den ene siden er dere assistenter, og på den andre siden har du oss,» fortsatte førskolelæreren. Assistenten kikket utover mot horisonten, og tilføyde: «Der borte faller førskolelærerne i hodet på assistentene.» «Stemmer det,» bemerket førskolelæreren. «Vi lurer assistentene til å tenke som oss, men slipper dem selvsagt ikke over på vår side.» «Gjør dere det med alle assistenter?» undret assistenten. «Nei, vi har kapasitetsproblemer,» innrømmet førskolelæreren. «De sterke assistentene bader på grunna der borte.»

16 HHD INGEN ULEMPE, EN KVALITET Hysterisk hukommelsestap av dagsrytma

17 De to B er Her er begge B er Felles for begge B er UTYDELIG

18 UNNSKYLD AT JEG SPØR.. Spørsmålet er skal barn bli likere oss eller skal vi bli likere barn? Det kan se ut til at spørsmålet er aktuelt. Det kan se ut til at folk flest mener barn skal bli som oss. Hvem har sagt at du skal høre på folk flest?

19 HVA ER FORSKJELLEN? På deg som jobber i barnehagen og folk flest?

20 TENKT MYE PÅ DET? ALDRI TENKT PÅ DET. Du må tenke på det ellers blir du folk flest. Og da har vi jo ingen egenarter igjen til å tenke barnehage

21 FOLK FLEST VET KANSKJE IKKE MEST OG BEST OM BARNEHAGEN Du utgjør en forskjell fra folk flest

22 Pedagogisk fantasi eller fanatisk pedagogikk? Og en konstituert pedagogisk leder

23 Pedagogisk fantasi og det viktigste som finnes Truse- FRYD Barne- hagefolk støtter Tisse- FRYD FRYD

24 Fakta Voksne er lite delaktige i barns lek Voksne mangler «språk og begreper» til dra leken i samme retning Fokus på læring kan hemme lek Viktig med høy bevissthet både inne og ute Ute: Mindre avbrudd, spennende og hemmelige uterom -70/30 % utetid 12-22% utenfor Kjedelig

25 Fakta forts. Lek og bevegelse stimulerer høyre hjernehalvdel følelser og tilknytning Risikofylt lek kan være en del av rolleleken litt «farlig» fysisk utprøving, eks. sverd og klatring Trygge og gode samspill tidlig, gir bedre utvikling og mindre stress (Shore) Kunnskap om lek! Store forskjeller på kvalitet

26 RESULTATER FRA FOU, 2010 (Melaas)

27 Utvalg fra materialet En observasjon Tre utsnitt fra gruppeintervjuer Dette utvalget illustrerer essensen Generaliseringsverdi

28 Fra forteller observasjonen? Voksne stilles ikke inn på leke-sporet?

29 Utsnitt fra gruppeintervjuer Jeg er god til å lytte, men kan bli flinkere til å ta den litt mer alvorlige rollen Førskolelærerne må bli flinkere til å sette ord på lekens betydning Det kan virke mer seriøst å snakke om kartlegging Nå er den øverste ledelsen mest opptatt av skoleforberedelse. Vi har ikke så mange ressurser, og da hender det at fokuset blir borte fra barna. Det tar tid å vaske, rydde, legge barn og ferdigstille dette til pausene I tillegg må det være møtevirksomhet. Nitten barn hver dag er i meste laget.

30 Hva forteller gruppeintervjuene?? Mangel på språk hemmer pedagogisk ledelse? Fagområder og skoleforberedelse kan overskygge fokus på lek

31 Språk for lek Begreper til å begripe Det som ellers er ubegripelig En vei til innsikt Med utsikt Gjennom begripelige begreper Som gir begripelige muligheter

32 Sarah og Trym det første møtet Trym, to år, kikker på Sarah, to år, som stabber bort og gjemmer seg bak en pedagog. Titt-tei! sier Sarah som fanges av Trym i et bø. Plutselig begynner begge å løpe. Etter en stund kommer barna krabbene, og Sarah har et teppe i munn. De kikker på pedagogen som vennlig smiler og sier voff. Voff, voff, fortsetter Sarah og Trym.

33 Sarah og Trym mange møter senere Sarah løper bort til Trym og sier jeg flyr. Når hun er fremme rekker hun ut tungen, tar frem hånden og berører Tryms fingertupper. Trym smiler og sier voff, voff, og Sarah roper mat nå, Dogg kom til storesøsterhund! Tisssss, fortsetter Trym og løfter opp benet. Deretter krabber de etter hverandre, som de alltid gjør, frem til lekehuset. Her finner de tepper, stoler, kopper, komfyr, ved og murstein som står klart fra tidligere lek.

34 Sarah og Trym første gangen: LEKERABLING: Jeg vil leke! Virret litt fram og tilbake i avdelingen brukte rommet Spor av tema, voff og biting i en klut Fanging, bø Et forspill Noe man gjør før man har fått felles tradisjon

35 Forskjellige lekerablinger - Flørte-rabling - Skjerm-rabling Ta roller i spill Leketegne- og skrivetegne - Invitasjons-rabling Direkte Indirekte - Vær-så-godrabling - Sand-rabling - Kamp-rabling

36 Observer lekerablinger Barns navn Ari Siri Lekerablinger Flørte

37 Sarah og Trym et halvt år etter: LEKERUTINE: Få komme tilbake a! GJENTAKELSE Sarah krabber inn Sarah tar ut tunga Trym sier voff, voff Venterom uten diskusjon Venterommet gir drahjelp til videreutvikling GJENKJENNELSE Det kjente lekestedet er tilgjengelig NYSKAPELSE OG FREMVISNING Nye initiativ Være litt på «utstilling» Eks. Sarah blir politi NARREMIDLER Være-glad-leken Overflate-beskjeftigelsen

38 NB! Høyt læringstrykk Høyt engasjement og konsentrasjon over tid (Hattie)

39 Lekerutiner talespråk, leseferdighet og matematikk Språk er viktig! Talespråk, godt vokabular, kan avgjøre om barna blir gode eller dårlige lesere i 4. og 5. trinn Vokabular som bredde (antall) og dybde (betydning) av ord Ikke enkle opplæringstiltak! Matematiske begreper i lekerutiner

40 Lekerutiner og fortolkningsstøtte Samtaleferdigheter handler om Å starte fortellinger Å utvikle forklaringer Å definere forståelser av begreper Dette skjer spesielt når barnet gis fortolkningsstøtte over Flere samtaleturer Å viser tema ut over det umiddelbare i fortid og fremtid --- LEKERUTINER!

41 Kropp bevegelse og lekerutiner Bevegelse er viktig! Omtrent 50 % av barn mellom to til seks år oppfyller ikke anbefalte retningslinjer om 60 minutter fysisk aktivitet hver dag Å kunne koordinere, kontrollere kropp og bevegelser er viktig for å delta i lek og daglige aktiviteter, eks. Sarah og Trym Motorisk svak høyere potensial for emosjonelle vansker

42 Mestre kropp mestre «skolefag» Å mestre kroppen sin og bevegelser blir veldig synlig overfor «meg selv» og «alle som ser meg» Studier viser sammenheng mellom dårlig leseferdighet, skriving, staving og konsentrasjon i relasjon til motoriske vansker

43 Ingredienser for VENNSKAP! TID TIL FELLES FORVENTNINGER FELLES OPPLEVELSER OG LOJALITET GJENSIDIG TILLIT OG KONTINUITET

44 Kan ta feil Vennskap - Felles forventninger -Lojalitet -Tillit -Vennlighet noe annet enn vennskap Popularitet -Status å være sammen med en «populær» -Den mest populære har ikke nødvendigvis mange venner

45 Lekerutiner skaper «ja-sirkel» Etablerte lekerutiner Skaper betingelser -Færre konflikter -Mindre fysisk aggresjon blant gutter -Danning

46 Lekerutiner som tema ved overgang til skoleog SFO Barnehagen Hvilke barn har felles lekerutiner? Hva har voksne gjort for å støtte disse rutinene? Hvilke barn faller fort på utsiden og blir «perlebarn»? Skolen og SFO Hvordan kan voksne på den nye arenaen bruke erfaringer fra voksne i barnehagen for å støtte barna i lekerutinene? NB! Her blir overgangen med fokus på barnehagens kjerneoppgave

47 Observer lekerutiner Barns navn Etablerte lekerutiner Lekerutiner under etablering Ikke etablerte lekerutiner NB! Hva gjør voksne for å støtte barn fra lekerabling til lekerutine?

48 Lekerutiner er essensen i Rammeplan - Lek og glede - Vennskap - Sosial læring - Danning - Matematikk - Språk/begreper - Forebyggende mobbing - Viktig for barn generelt - Kritisk viktig for utsatte barn og barn uten lekeerfaring

49 Derfor er leken kjerneoppgaven ( s. 32, KD, 2011) Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.

50 Lekerablinger og lekerutiner Barnehage A Kamp-rablinger Avbrytningskompetanse Støy Stigmatisering «her og nå» og videre til skoleog SFO Slitne voksne Kjedelig-kultur Barnehage B Nettverk av lekerutiner Fordypningskompetanse Ro Lekende voksne Bæl-gøy-kultur

51 Fra kamp-rabling til lekerutiner - Det generelle - Tenke lek i alle situasjoner - Støtte lek ved at den enkelte ansatte gikk i rolle med utgangspunkt i å støtte barn til selv å leke selvstendig

52 Det generelle Natur ADHD, atferds- Kultur Mange felles kjennetegn Diagnosene er kulturelt betinget Diagnosene avhenger av syn på normaliteter vansker eller KAMP-RABLING NB! «Problemmiljøet» eller «ressursmiljøet» Voksne styrer

53 Relasjonskompetanse knyttet til lek Det er ikke barna som har atferdsvansker. Det er voksne som må endre seg for å støtte barna fra KAMP-RABLING til LEKERUTINE.

54 Kan du innføre disse tenkemåtene? Det er aldri barna som er problemet Det er voksne som må finne løsninger Vi VOKSNE får det ikke til nå, fordi vi ikke har benyttet mulighetene Barna viser VRANGSIDER, fordi de hindres av voksne i muligheter som viser «godsider» Det finnes voksne i barnehagen som får frem barns «godsider» bedre enn andre. Hva gjør disse kollegene?

55 Tenke lek i alle situasjoner - Prosjekt- og tema - Måltider (*)

56 Vernestrategier: Ikke forstyrr! - Opprør mot regler - Vennskap som vern - Vernestrategier er ikke det samme som å systematisk plage - Eks. Otto kommer

57 Lekestøtte direkte i lek 1. Lekerabling er et rop om at «vi vil leke» 2. Improvisere ut fra lekerablingen 3. Magi/spenning 4. Fra borgerkrig til «felles fiende» 5. Time out 6. Tid til å regissere for å skape felles forventninger 7. Materiell styrke til skjøre relasjoner 8. Utsjekking: Selvstendighet 9. Innsjekking 10. Slutte på topp

58 ADGANGNGSTRATEGIER: Får jeg komme inn? Døråpnere eller billetter barna bruker Gjøre tilnærmet det samme Observere Stå nær Ha blikk-kontakt Tilføre noe nytt og spennende i temaet Mange barn kommer ikke inn ved første forsøk Igangsatt lek kan være ekstra utfordrende å komme inn i Hvordan ser pedagogen dette? Hvordan hjelpes barnet inn

59 Leketemaer: NARRATIVER Begges foreldre var hundeeiere Foreldrene til Sarah murte garasje Foreldrene til Trym fyrte med ved Sarah skulle fly til Syden

60 NARRATIVER ER MED ANDRE ORD Selvbiografier Barn dannes sånn er jeg, sånn er vi og sånn er forskjellene på deg og meg Bearbieding Lite vitalitet Eks. fram og tilbake til buska Betydning for praksis Samtaler med foreldre med kikkehull inn i livet hjemme tid og fokus hva med fellesrommottakelse? Få lov å ta med narrative hjelpemidler hjemmefra

61 Glad og gøy i sentrum! Følelser i samspill og lek Gjentakelser og minner Prosedural hukommelse (det sitter i kroppen) Tilknytningsperson er må lese detaljspråk

62 Gjentakelse av omsorgsfulle og gledelige samspill Linnea Lone, Jaran og hans mor

63 Lone rundt to måneder Stell

64 Jaran rundt ett år - En liten dose omsorg

65 Gøy eller kjedelig? Utsida ute Utsida inne Sølevann Frustrert far Ond lek når barn brukes som middel for å få det gøy

66 Frivillig? Lystbetont? Skille fantasi og virkelighet? Ikke enten eller Grader av

67 Rik eller fattig?

68 Fysisk miljø materialer Typer Definerbare materialer Undervisningsmateriell Konsekvenser Krever «fasitløsning» og er svært kostbare. Mange vil si at dette kan «nedtones» Kjønning Ferdighetstrening som ofte handler om samspill med materialet mer enn menneskelige relasjoner Ikke definerbare- eller Bars egne løsninger. Gratis og miljøvennlig

69 TO PROTOTYPER AV PRAKSISER Overblikk Improvisasjonsblikk

70 HVA HEMMER ELLER FREMMER Hem mer Mangel på felles forståelse Mangel på lekedeltakelse Regel-kultur «De andre» må endres Diagnostisk fortolkning Aktiviteter som «stykkevis og delt» Fremmer Fells forståelse Alle deltar i lek Refleksjonskultur «Jeg skaper endring» Velvillig fortolkning Aktiviteter med utgangspunkt i lek på alle arenaer

71 OVERBLIKK Overstyring Pedagogenes bestemmelser over hvor barn skal være og hvem de skal være sammen med grupper organisert av voksne Spesialrom som kan: Likner skole Noen rom låses Mange rom er lite egnet til rollelek (se bilde) En del rom inspirerer til tradisjonell formidling

72 OVERBLIKK FORTSETTER Understyring Fri lek men samspillet, felles fokus, uteblir Medvirkning som selvbestemmelse Ikke medvirkning som deltakelse i (lek) og fellesskap Tilfeldigheter? Den sterkestes rett? Forsterkning av at barna kan bare leke ved siden av hverandre (Lek avler lek (Olofsson, 1997)

73 Kreativitet i sentrum Hvorfor tror vi ikke på julenissen? Det må være fordi en eller annen har tredd en bøtte med faktakunnskap over oss. Hvorfor vet vi så tidlig hvordan barn blir til? Noen er tydeligvis hysteriske for falske forestillinger.

74 Barnehagefolk er annerledes folk flest Vi kan kunsten å skape nissen

75 Improvisasjonsblikkets advarsel! Hele plakaten med nummer 1 som førsteprioritet

76 SOM HANDLER OM Å se det som ennå ikke er (Karlsen, 2006) Magi som kommunikasjon (ibid) Å navigere etter et språk (Steinsholt, 2006)

77 Erika et levende eksempel på improvisasjonsblikk Erika hadde vært i barnehagen i 6 uker uten å delta i lek, snakke eller smile Så en vakker dag i september skjedde det noe..

78 Erika forts. Du skal få sprøyte og da kommer ungen ut av seg selv, skjønner du, sier Isak til Erika som ligger på teppet med genseren dradd oppover sånn at magen kommer til syne. Kamilla har hentet avisen fra personalrommet og sier les, og legger avisen på Erikas mage. Erika forteller at mammaen, som også har barn i magen, noen ganger ligger på samme måte. Erika masserer magen sin og hvisker

79 Erika forts. snille musebaby, mens hun kikker på avisen og legger til det er vel bare dårlige nyheter! Så ber hun Kamilla, som er storesøster i museflokken, å synge Jesus elsker alle barna. Kamilla legger hodet på Erikas mage og synger. Isak stikker Erika forsiktig i pannen med en av pinnene fra turen. Jeg ser på panna di at du får mus snart, sier Isak. Ja, vel men la meg lese avisa først, da, sier Erika, og lar hånden gli kjærlig over Isaks sorte, krøllete hår.

Syn på læring kan hemme lek

Syn på læring kan hemme lek Syn på læring kan hemme lek Først LÆRING Først LEK Språk for lek Begreper til å begripe Det som ellers er ubegripelig En vei til innsikt Med utsikt Gjennom begripelige begreper Som gir begripelige muligheter

Detaljer

Blikk for lek. Terje Melaas

Blikk for lek. Terje Melaas Blikk for lek Terje Melaas ADVARSEL 1 Finn ut hva som er mest magisk Advarsel til Høy-frem TA KNERTEN PÅ MYTENE OM AT VOKSNE IKKE BETYR NOE Mytene Den verste myten Bar (e)- myten Syden-myten Fødselskvaliteten

Detaljer

Spennende lek kommer først! - Å kjede seg uten å kunne leke - Å kjede seg for å skape lek

Spennende lek kommer først! - Å kjede seg uten å kunne leke - Å kjede seg for å skape lek Spennende lek kommer først! - Å kjede seg uten å kunne leke - Å kjede seg for å skape lek Mytene, vanviddet og Atlanterhavet Den verste myten Bar (e)- myten Syden-myten Fødselskvaliteten Profileringsvanviddet

Detaljer

Jo mere vi drar sammen, jo. Vilkår for lek-og læringsutbytte gjennom dokumentasjon

Jo mere vi drar sammen, jo. Vilkår for lek-og læringsutbytte gjennom dokumentasjon Jo mere vi drar sammen, jo gladere blir barn Vilkår for lek-og læringsutbytte gjennom dokumentasjon Bakgrunn Pedagogisk ledelse øker lek- og læringsutbytte Store kvalitetsforskjeller som IKKE skyldes kvantitet

Detaljer

Pedagogisk ledelse. Vilkår for lek-og læringsutbytte gjennom dokumentasjon

Pedagogisk ledelse. Vilkår for lek-og læringsutbytte gjennom dokumentasjon Pedagogisk ledelse Vilkår for lek-og læringsutbytte gjennom dokumentasjon Bakgrunn Pedagogisk ledelse øker lek-og læringsutbytte Barnehage og skole har en del sammenfallende utfordringer Kontekstene er

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT). Ved henvisning skal det være opprettet stafettlogg. Barnets navn: Fødselsdato: Morsmål: Barnehage: Nb!

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste vedrørende:

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

PERSONALET: BARNEGRUPPEN

PERSONALET: BARNEGRUPPEN PERSONALET: Siren Benedicte Quandt: pedagogisk leder Cecilie Bjørkelund: barne og ungdomsarbeider Pakamart Kopol: assistent Silje Kleppe: lærling TELEFONNR. DIREKTE: 55513122 BARNEGRUPPEN Det er 19 barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET Våren på Revehiet Dette halvåret ønsker vi å jobbe med vennskap. Vi ser at barna har blitt gode venner gjennom høsten, og dette vil vi hjelpe dem med å opprettholde

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Tonstad Barnehage. Årsplan 2013-2015

Tonstad Barnehage. Årsplan 2013-2015 Tonstad Barnehage Årsplan 2013-2015 Gjennom årsplanen ønsker vi å beskrive noen grunntanker, peke på arbeidsmåter og refleksjoner som er grunnlaget for vårt møte med barna i barnehagen. For personalet

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Pedagogisk plan januar-mars Lillebjørn, Storebjørn, Orion, Pegasus og Frosk

Pedagogisk plan januar-mars Lillebjørn, Storebjørn, Orion, Pegasus og Frosk Pedagogisk plan januar-mars 2015 Lillebjørn, Storebjørn, Orion, Pegasus og Frosk Prosjekter denne perioden: I fantasiens verden Mål: - Få barna til å kjenne at de er midt i leken så ofte som mulig og så

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Hva skjer på Varden september-november 2015

Hva skjer på Varden september-november 2015 Hva skjer på Varden september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

1) Hvordan og hvorfor skal vi jobbe med barns medvirkning?

1) Hvordan og hvorfor skal vi jobbe med barns medvirkning? 1) Hvordan og hvorfor skal vi jobbe med barns medvirkning? Hvorfor - For å bli hørt og sett - Bli selvstendig/tenke selv - Mestringsfølelse - Holdninger videre i livet - Plikter og rettigheter/regler -

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan for Kathult klubben

Årsplan for Kathult klubben LØNNEBERGET FAMILIEBARNEHAGE Årsplan for Kathult klubben Førskolegruppa i barnehagen 2014-2015 [SK R I V I N N F I R M A A D R E S S E ] Innhold Kathult klubben, førskole gruppa... 3 Systematisk innhold

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE

SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE Barnehagen er full av magi, en plass med barneglede i, et sted hvor det settes spor i både liten kropp, og stor. Hvor søledammen kan bli til et kjempestort

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna SKAIÅ BARNEHAGE Vi har nå 7 avdelinger i Skaiå barnehage, og hver av avdelingene har sitt særpreg og målrettet arbeid. Avdelingene tilpasser sitt pedagogiske arbeid mot sin aldersgruppe, men tar utgangspunkt

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen.

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen. Kjære foreldre! Vi har biting pågående på avdelingen. Dette er dessverre situasjoner som forekommer på småbarnsavdeling. Personalet på avdelingen prøver å jobbe målbevisst for å avverge bitesituasjonene.

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 2 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

Lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksen. Får varierte og rike erfaringer som er viktig for å forstå begreper.

Lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksen. Får varierte og rike erfaringer som er viktig for å forstå begreper. PLAN FOR SPRÅKARBEIDET I RØSSLYNGVEIEN BARNEHAGE Språket er verktøyet for tankene våre, det er grunnlaget for vår sosiale og emosjonelle utvikling. Språket er redskapet vi trenger for å lære å lese og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Hei alle sammen. I september har vi fortsatt å introdusere barna gradvis for temaet vi skal ha i prosjektet. Vi har funnet tegninger av vikinger og vikingskip

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT BLÅSIA SEPTEMBER 2011

MÅNEDSRAPPORT BLÅSIA SEPTEMBER 2011 MÅNEDSRAPPORT BLÅSIA SEPTEMBER 2011 SOSIAL KOMPETANSE: Vi har øvd og øver på å motta og utføre beskjeder i overgangene mellom aktiviteter/rutiner. Inkludering er som alltid i ei barnegruppe en utfordring

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer