OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem"

Transkript

1 OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem

2

3 Innhold IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R FlexDock... 99

4

5 IntelliLink Innledning... 6 Radio Eksterne enheter Talegjenkjenning Telefon Stikkordregister... 54

6 6 Innledning Innledning Generell informasjon... 6 Tyverisikring... 7 Oversikt over betjeningselementer... 8 Bruk Grunnleggende betjening Toneinnstillinger Voluminnstillinger Systeminnstilling Generell informasjon Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen. Ved bruk av radiofunksjoner kan du registrere opp til 35 stasjoner på sju favorittsider. Radioen har 15 automatisk innstillbare forhåndsinnstillinger for kanaler på de forskjellige bølgelengdene. 35 ytterligere kanaler kan tildeles manuelt (avhengig av bølgebånd). Du kan koble eksternt datalagringsutstyr, f.eks. ipod, USB-enheter eller andre tilbehørsenheter til infotainmentsystemet som ytterligere lydkilder; enten via kabel eller Bluetooth. Med betjeningselementene og menyene til infotainmentsystemet kan du betjene godkjente smarttelefonapper, for eksempel en navigasjonsapp. I tillegg har infotainmentsystemet en telefonportal som gir mulighet til komfortabel og sikker bruk av mobiltelefon under kjøring. Infotainmentsystemet kan også betjenes med kontrollene på rattet eller via talegjenkjenningsapplikasjonen "Siri Eyes Free". Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design, berøringsskjermen og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt. I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

7 Innledning 7 Viktig informasjon om betjening og trafikksikkerhet 9 Advarsel Infotainmentsystemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv. Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro. Radiomottak Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved: avstandsendringer i forhold til senderen mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon skyggevirkning Tyverisikring Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

8 8 Innledning Oversikt over betjeningselementer Kontrollpanel IntelliLink

9 Innledning 9 1 Skjerm / berøringsskjerm Startmeny Skjermknapper for tilgang til Audio : audiofunksjoner P Galleri : bilde- og filmfunksjoner h Telefon : mobiltelefonfunksjoner K Apps : smarttelefonapplikasjoner L Innstillinger : systeminnstillinger 3 Funksjonsindikatorer Hvis et symbol er markert: TP - trafikkradiotjeneste aktiv M : ekstern enhet koblet til USB-kontakt G : tilbehørsenhet koblet til AUX-inngang N : Bluetooth-enhet koblet til. 31 g : smarttelefonapplikasjon aktiv p : lyd slått av Tid og dato, utetemperatur Justering av tid og dato, se bilens instruksjonsbok. 5 ; Trykk: Åpne startmenyen (se element 2) 6 m Trykk: slå infotainmentsystemet på/av 7 VOL : redusere volumet - øke volumet Kontroller på rattet 1 7w Kort trykk: besvare anrop eller slå nummer i anropsliste eller aktivere talegjenkjenningen Langt trykk: åpne anropslisten eller slå håndfrimodus på/ av... 48

10 10 Innledning 2 SRC (kilde) Trykk: velge lydkilde Hvis radioen er aktiv: Drei opp/ned for å velge neste/ forrige radiostasjon som er stilt inn Hvis en ekstern enhet er aktiv: Drei opp/ned for å velge neste/forrige spor/ kapittel/bilde Hvis telefonportalen er aktiv og anropslisten er åpen (se element 1): Drei opp/ned for å velge neste/ forrige oppføring i anropslisten Hvis telefonportalen er aktiv og anrop venter: Drei opp/ned for å veksle mellom anrop Øke volumet 4 - Redusere volumet 5 xn Trykk: Avslutte/avvise anrop eller lukke anropsliste eller deaktivere talegjenkjenningen eller aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen Bruk Betjeningselementer Infotainmentsystemet betjenes via funksjonsknapper, en berøringsskjerm og menyer som vises på displayet. Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av: den sentrale betjeningsenheten på instrumentpanelet 3 8 lydanleggkontroller på rattet 3 8 talegjenkjenningssystemet 3 42 Slå infotainmentsystemet på/av Trykk X. Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv. Automatisk frakobling Hvis infotainmentsystemet slås på ved å trykke X mens tenningen er slått av, vil det automatisk slås av igjen 10 minutter etter siste brukerinntasting.

11 Innledning 11 Stille inn volumet Trykk eller. Den aktuelle innstillingen vises i displayet. Du kan alternativt bruke berøringsskjermen: Flytt glidebryteren for volum mot venstre eller høyre med fingeren. Når infotainmentsystemet slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette er under det maksimale startvolumet. Detaljert beskrivelse Fartskompensert volum Når hastighetskompensert volum er aktivert 3 17, tilpasses volumet automatisk, for å kompensere for veiog vindstøy under kjøring. Volum på trafikkmeldinger (TA) Volumet på trafikkmeldinger kan stilles inn separat Mute-funksjon Trykk eller, og trykk deretter på skjermknappen p i den viste volummenyen. For å avbryte lyddempingsfunksjonen: Trykk eller. Det sist valgte volumet innstilles igjen. Volumbegrensning ved høye temperaturer Ved svært høye temperaturer inne i bilen begrenser infotainmentsystemet det maksimale innstillingsvolumet. Ved behov reduseres volumet automatisk. Betjening Trykk på knappen ; for å vise startmenyen. Detaljert beskrivelse av menybetjening via berøringsskjermen Audio Velg skjermknappen Audio for å åpne hovedmenyen til den sist valgte lydanleggmodusen. Velg Kilde øverst i menyen for å åpne en nedtrekksliste. Skifte til en annen lydanleggmodus: Trykk på et av elementene i listen.

12 12 Innledning Detaljert beskrivelse av: Radiofunksjoner 3 21 eksterne enheter (USB, AUX, Bluetooth) 3 34 Galleri Velg skjermknappen Galleri for å åpne hovedmenyen til den sist valgte bilde- eller filmmodusen. Velg Kilde øverst i menyen for å åpne en nedtrekksliste. Detaljert beskrivelse av: bildefunksjoner 3 37 filmfunksjoner 3 38 Telefon Velg skjermknappen Telefon for å opprette en Bluetooth-forbindelse mellom infotainmentsystemet og en mobiltelefon. Hvis en forbindelse kan opprettes, vises hovedmenyen for telefonmodusen. Hvis det ikke kan opprettes forbindelse, vises en melding. Se 3 44 for en detaljert beskrivelse av hvordan du forbereder og oppretter en Bluetooth-tilkobling mellom infotainmentsystemet og en mobiltelefon. Apps Velg skjermknappen Apps for å åpne en meny for valg og start av godkjente smarttelefonapplikasjoner som støttes av infotainmentsystemet. Skifte til en annen bilde- eller filmmodus: Trykk på et av elementene i listen. Detaljert beskrivelse av bruk av mobiltelefon via infotainmentsystemet Detaljert beskrivelse 3 31 og 3 40.

13 Innledning 13 Innstillinger Velg skjermknappen Innstillinger for å åpne en meny for forskjellige systemrelaterte innstillinger. Tid og dato, innstillinger og Innstillinger for bil er beskrevet i bilens instruksjonsbok. Alle andre innstillinger er beskrevet etter tema i de forskjellige kapitlene i denne brukerhåndboken. Grunnleggende betjening Kontroller for menybetjening Berøringsskjerm Displayet til infotainmentsystemet har en berøringsfølsom overflate som muliggjør direkte samhandling med viste menykontroller. Du kan for eksempel aktivere en skjermknapp ved å trykke på den med en finger eller endre posisjonen til et glidebryterelement ved å flytte på det med en finger. Merk Ikke bruk spisse eller harde gjenstander, som kulepenner, blyanter eller lignende til å betjene berøringsskjermen. ;-knappen Trykk på knappen ; for å komme til startmenyen. Ved bruk av berøringsskjermen kan du komme til ytterligere menyer og funksjoner.

14 14 Innledning Skjermknapp q Menybetjening (eksempler) Velge og aktivere en skjermtaste eller et menyalternativ Meldinger Du får noen ganger en melding før en systemfunksjon. Bekreft meldingen eller velg et av alternativene hvis du blir oppfordret om å gjøre dette. Når du betjener menyene, trykker du på q i den respektive undermenyen for å gå tilbake til menynivået over. Bank på en skjermtast eller et menyelement. Tilhørende systemfunksjon aktiveres, eller det vises en melding eller en undermeny med ytterligere valg. I de følgende kapitlene beskrives trinnene for valg og aktivering av en skjermknapp eller et menyelement via berøringsskjermen som "...velg <knappnavn>/<elementnavn>". Valg og aktivering av en skjermknapp i en meldingsfunksjon fungerer på samme måte som forklart for skjermknapper i en meny.

15 Innledning 15 Bla gjennom en lang liste over menyalternativer Justere en innstilling De forskjellige innstillingstypene som er tilgjengelig i de forskjellige innstillingsmenyene er vist og forklart nedenfor. Eksempel: Skjerminnstillinger Eksempel: Radioinnstillinger Hvis ikke alle de tilgjengelige menyalternativene kan vises på skjermen, vises et rullefelt. Du kan bla gjennom listen over menyelementer på følgende måter: Trykk eller over eller under rullelinjen. Flytt glidebryteren på rullefeltet opp eller ned med fingeren. Trykk - eller + eller flytt glidebryteren ved siden av en innstilling for å justere denne innstillingen. Bekreft valget ved å velge OK. I de neste kapitlene beskrives trinnene for å justere en innstilling via berøringsskjermen som "... juster innstillingen...". Trykk < eller > ved siden av en innstilling for å velge et av de tilgjengelige alternativene eller angi en spesifikk verdi. I de følgende kapitlene beskrives betjeningstrinnene for bytte til et annet alternativ via berøringsskjermen som "...still...på...'alternativnavn'/'verdi'...".

16 16 Innledning Eksempel: RDS-alternativet Trykk På eller Av ved siden av en innstilling for å aktivere eller deaktivere dette alternativet. I de følgende kapitlene beskrives betjeningstrinnene for å endre en innstilling På/Av via berøringsskjermen som "...still <innstillingsnavn> på På/Av". Eksempel: DAB-kategoriliste Trykk på et element i listen for å velge eller velge bort alternativet. Hvis et element i listen er valgt, vises et avkryssingsmerke i ruten ved siden av elementet. I de følgende kapitlene beskrives betjeningstrinnene for valg av et alternativ via berøringsskjermen som "...velg...'alternativnavn'...". Toneinnstillinger I menyen for toneinnstillinger kan egenskapene for tonen stilles inn forskjellig for hvert radiobølgebånd og hver ekstern lydkilde. Menyen er tilgjengelig fra hver enkelt av lydhovedmenyene. For å åpne menyen for toneinnstillinger velger du MENY nederst i den gjeldende hovedmenyen. Rull om nødvendig gjennom listene med menyalternativer, og velg Toneinnstillinger. Den respektive menyen vises. EQ-modus (EQ: equalizer)

17 Innledning 17 Bruk denne innstillingen for å optimere tonen for musikkstilen, f.eks. Rock eller Klassisk. Velg ønsket lydbilde. Hvis du velger Manual, kan du justere følgende innstillinger manuelt: Bass Bruk denne innstillingen til å forsterke de dype frekvensene til audiokildene. Still Bass på en verdi mellom -12 og 12. Midten Bruk denne innstillingen til å forsterke mellomtonefrekvensene til lydkilden. Still Midten på en verdi mellom -12 og 12. Treble Bruk denne innstillingen til å forsterke de høye frekvensene til audiokildene. Still Treble på en verdi mellom -12 og 12. Stille inn balanse og fader Bruk illustrasjonen til høyre for menyen som hjelp til å justere balanse og fader. Trykk på det tilsvarende stedet på illustrasjonen for å angi stedet i kupeen der lyden er høyest. Du kan alternativt flytte den røde markøren til ønsket punkt med fingeren. Innstillingene for balanse og fader gjelder for alle lydkilder. De kan ikke justeres separat for hver lydkilde. Tilbakestille til standardinnstillinger fra fabrikk Velg Tilbakestill. Lagre nåværende innstillinger Velg OK. Voluminnstillinger Justere det maksimale oppstartvolumet Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Rull gjennom listen til Maks oppstartvolum. Still Maks oppstartvolum på en verdi mellom 13 og 37. Justere det hastighetskompenserte volumet Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Radio-innstillinger for å se den respektive menyen.

18 18 Innledning Velg Radio-innstillinger og deretter RDS alternativ for å vise den respektive menyen. For å justere graden av volumtilpasning stiller du Automatisk volum på Av, Lav, Middels eller Høy. Av: ingen volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet. Høy: maksimal volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet. Justere volumet på trafikkmeldinger Volumet på trafikkmeldinger kan forhåndsinnstilles separat til et nivå uavhengig av det "normale" volumnivået. Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Still TP volum på en verdi mellom 0 og 63. Justere ringetonevolumet Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Tilkoblingsinnstillinger for å se den respektive menyen. Still Ringetone volum på en verdi mellom 0 og 63. Aktivere eller deaktivere berøringslydfunksjonen Hvis berøringslydfunksjonen er aktivert, høres en lyd hver gang en skjermknapp eller et menyelement trykkes. Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Rull gjennom listen til Volum for berøringslyd.

19 Innledning 19 Still inn funksjonen på På eller Av. Systeminnstilling Stille inn språk Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Språk (language) for å se den respektive menyen. Trykk på ønsket språk for å stille inn språket som skal brukes i menytekstene. Aktivere eller deaktivere tekstrullingsfunksjonen Hvis lang tekst vises på skjermen, kan den enten rulles automatisk, eller den kan rulles én gang og vises i forkortet form. Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Rull gjennom listen til Tekstrulling. Hvis du ønsker at teksten skal rulles automatisk, angir du funksjonen som På. Hvis du ønsker at teksten skal rulles i blokker, angir du Av. Tilbakestille til standardinnstillinger fra fabrikk Alle innstillinger, f.eks. for volum og tone, listene med favoritter eller Bluetooth-enhetslisten kan tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikk. Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Radio-innstillinger for å se den respektive menyen.

20 20 Innledning Tilbakestille alle innstillinger: Trykk Fabrikkinnstillinger av radio, og bekreft meldingene som vises etterpå. Vise systemversjonen Trykk på ;-knappen, og velg Innstillinger. Rull gjennom listen, og velg Systemversjon.

21 Radio 21 Radio Bruk Stasjonssøk Autolagringslister Favorittlister Bølgebåndmenyer Radiodatasystem (RDS)...25 Digital lydkringkasting Bruk Aktivere radioen Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Audio. Lydhovedmenyen som sist ble valgt, vises. Velg Kilde for å åpne en nedtrekksliste. Vise informasjon om radiostasjonen som er aktiv for øyeblikket: Trykk på displayet. Stasjonssøk Automatisk stasjonssøk Velg en radio-bølgelengde, f.eks. AM eller FM. Stasjonen som ble sist spilt i det valgte bølgebåndet, mottas. Trykk lett på skjermknappene t eller v for å lytte til den forrige eller neste stasjonen i stasjonsminnet. Manuelt stasjonssøk Trykk t eller v og hold knappen inne. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd.

22 22 Radio Neste tilgjengelige stasjon velges og spilles automatisk. Manuelt stasjonssøk: Hvis ikke radioen finner en stasjon, skifter den automatisk til et mer følsomt søkenivå. Hvis den fortsatt ikke finner en stasjon, stiller den inn på frekvensen som sist var aktiv igjen. FM-bølgelengde: Når RDSfunksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner 3 25, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner Stasjonssøk Trykk og hold eller trykk flere ganger på _ eller 6 for å justere frekvensen til den ønskede radiostasjonen. Hvis Radio-søkebjelke i Radioinnstillinger-menyen (se merknaden nedenfor) er stilt inn på På, vises en radioinnstillingslinje når det trykkes på skjermknappene _ eller 6. Du kan nå stille inn på eller søke etter radiostasjoner manuelt. Åpne Radio-innstillinger-menyen: Trykk på ;-knappen, velg skjermknappen Innstillinger og velg menyelementet Radio-innstillinger. Autolagringslister Det kan søkes etter stasjonene med best mottak i et bølgebånd, og disse kan lagres automatisk via autolagringsfunksjonen. Hver bølgelengde har 3 autolagringslister (AS 1/3, AS 2/3 og AS 3/3), og 5 stasjoner kan lagres i hver av dem. Hvis FAV-fanen vises i forgrunnen: Trykk på AS-fanen for å se autolagringslistene. Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert. Lagre stasjoner Trykk om nødvendig på fanen AS for å se autolagringslistene.

23 Radio 23 Trykk på AS-fanen i noen sekunder. En melding vises, og stasjonene med best mottak på det aktive bølgebåndet lagres i autolagringslistene. Hvis ingen stasjoner er lagret i ASstasjonslisten, vil listene bli oppdatert automatisk første gang du velger AS-fanen. Hente frem stasjoner Trykk om nødvendig på AS for å se autolagringslistene. Trykk om nødvendig på < eller > for å velge en annen autolagringsliste. Velg den stasjonsknappen på skjermen som den ønskede radiostasjonen er lagret på. Favorittlister Stasjoner på alle bølgebånd kan lagres manuelt i listene med favoritter. Sju lister med favoritter er tilgjengelige, og i hver av disse kan det lagres 5 stasjoner. Hvis AS-fanen vises i forgrunnen: Trykk på FAV-fanen for å se listene med favoritter. Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert. Lagre en stasjon Trykk om nødvendig på fanen FAV for å se listene med favoritter. Trykk om nødvendig på < eller > for å velge en annen favorittliste. Lagre den aktive radiostasjonen på en stasjonsknapp: Trykk på den ønskede skjermknappen i noen sekunder. Den tilsvarende frekvensen eller stasjonsnavnet vises på skjermknappen. Hente frem stasjoner Trykk om nødvendig på FAV for å se listene med favoritter. Trykk om nødvendig på < eller > for å velge en annen favorittliste. Velg den stasjonsknappen på skjermen som den ønskede radiostasjonen er lagret på. Bølgebåndmenyer Alternative funksjoner for stasjonsvalg er tilgjengelig via bølgebåndspesifikke menyer. Trykk på MENY nederst i den aktive radiohovedmenyen for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

24 24 Radio De følgende displayvisningene som er spesifikke for FM, er ment som eksempler. Favoritt-liste Velg Favoritt-liste for å se alle stasjoner som er lagret i listen med favoritter. Velg ønsket stasjon. Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av l-symbolet ved stasjonsnavnet. Stasjonslister Innenfor en bølgelengdemeny velges en stasjonsliste, f.eks. FM stasjonsliste. Alle stasjoner som kan mottas på det aktuelle bølgelengden og i det aktuelle mottaksområdet, vises. Velg ønsket stasjon. Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av l-symbolet ved stasjonsnavnet. Kategorilister Mange radiostasjoner kringkaster en PTY-kode som angir programtypen som sendes (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes. Infotainmentsystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den tilsvarende kategorilisten.

25 Radio 25 Undermenyelementet for kategorilisten er ikke tilgjengelig for AM-bølgelengden. Søke et program basert på stasjon: Velg alternativet for bølgebåndspesifikk kategoriliste. En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises. For DAB-bølgebåndet vises bare de valgte kategoriene 3 27 i kategorilisten. Velg ønsket programtype. En liste med stasjoner som sender en programtype av den valgte typen, vises. Velg ønsket stasjon. Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av l-symbolet ved stasjonsnavnet. Oppdatere stasjonslister Hvis stasjonene som er lagret på en spesiell stasjonsliste for en bølgelengde, ikke lenger kan mottas, velges det aktuelle menyelementet for å oppdatere stasjonslisten i bølgelengdemenyen, f.eks. Oppdater FM stasjonsliste. Hvis en bølgebåndspesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert. Et stasjonssøk startes, og en tilsvarende melding vises. Når det første søket er avsluttet, vises den respektive stasjonslisten. Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av l-symbolet ved stasjonsnavnet. Toneinnstillinger Se Toneinnstillinger-menyen 3 16 for en detaljert beskrivelse. Radiodatasystem (RDS) RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak. Fordeler ved RDS Stasjonens programnavn vises istedenfor frekvensen på displayet. Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner. Infotainmentsystemet velger alltid den best mottakbare kringskastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens). Infotainmentsystemet viser radiotekst som f.eks. kan inneholde informasjon om gjeldende program, avhengig av stasjonen som mottas.

26 26 Radio Menyen RDS alternativ Åpne menyen for RDS-konfigurering: Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Radio-innstillinger og deretter RDS alternativ for å vise den respektive menyen. Hvis RDS er angitt som Av, vises ikke alle menyelementene ovenfor. Trafikkmeldinger (TA) Trafikkradiostasjoner er RDSstasjoner som sender trafikkmeldinger. Hvis trafikktjenesten er slått på, avbrytes den aktive funksjonen så lenge trafikkmeldingen varer. Slå trafikkmeldinger på og av Sett TA på På eller Av. Hvis trafikktjenesten er aktivert, vises [TP] øverst i alle hovedmenyene. Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, gråes TP-indikatoren ut, og et søk etter neste trafikkradiostasjon starter automatisk. TP markeres så snart en stasjon med trafikkmeldinger er funnet. TP fortsetter å være grået ut hvis ingen stasjon med trafikkmeldinger blir funnet. Hvis en trafikkmelding sendes på den gjeldende stasjonen, vises en melding. Avbryte meldingen og gå tilbake til funksjonen som tidligere var aktivert: Velg Avbryt i meldingen. TP volum Volumet på trafikkmeldinger kan forhåndsinnstilles på en verdi mellom 0 og 63. RDS-konfigurasjon Sett RDS på På eller Av. Radio-tekst Hvis RDS-funksjonen er aktivert og en RDS-stasjon mottas, vises informasjon om det gjeldende programmet og musikksporet som spilles, under programnavnet. For å vise eller skjule informasjonen stiller du Radio-tekst på På eller Av. Regionalisering Noen ganger sender RDS-stasjoner regionale programmer på forskjellige frekvenser. Sett Regional på På eller Av. Hvis regionalisering er slått på, velges alternative frekvenser med de samme regionale programmene hvis

27 Radio 27 det er nødvendig. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene. Fryse rulling av programtjenestenavn Enkelte RDS-stasjoner angir ikke bare programtjenestenavnet på displayet, men viser også ytterligere informasjon om det gjeldende programmet. Hvis tilleggsinformasjon vises, blir programnavnet skjult. For å hindre visning av tilleggsinformasjon setter du PSN frys rulling på På. Digital lydkringkasting Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universalt kringkastingssystem. DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens. Generell informasjon Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på én enkelt frekvens (gruppe). I tillegg til digitale lydtjenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon. Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret. Det forekommer ingen volumreduksjon (fading som er typisk for AMeller FM-mottak). DAB-signalet gjengis med konstant volum. Dersom DAB-signalet er for svakt til å bli registrert av mottakeren, avbrytes mottaket helt. Dette kan unngås ved at du aktiverer Serv.-link DAB og/eller Serv.-link FM i DABalternativmenyen (se nedenfor). Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB. Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FMmottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller. Når DAB-mottak er aktivert, fortsetter FM-radioen i infotainmentsystemet å være aktiv i bakgrunnen og søker kontinuerlig etter FM-stasjoner med best mulig mottak. Hvis TP 3 25 er aktivert, vises trafikkmeldinger fra den FM-stasjonen som har best mottak for tiden. Deaktiver TP dersom DAB-mottaket ikke skal avbrytes av FM-trafikkmeldinger. Menyen DAB alternativ Åpne menyen for DAB-konfigurasjon: Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Radio-innstillinger og deretter DAB alternativ for å vise den respektive menyen.

28 28 Radio DAB kategoriinnstilling For å angi hvilke kategorier som skal vises i DAB kategoriliste i DAB-meny 3 23 velger du DAB kategoriinnstilling. Den respektive menyen vises. Velg Alle eller velg og velg bort bare noen kategorier fra de tilgjengelige alternativene. Velg OK for å bekrefte valget. DAB-konfigurasjon I DAB alternativ-menyen kan du angi egenskaper for DAB-radiomottaket. Tjenestekobling DAB Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (frekvens, hvis tilgjengelig) når DABsignalet er for svakt til å registreres av mottakeren. Sett Serv.-link DAB på På eller Av. Tjenestekobling FM Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FMstasjon for den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren. Sett Serv.-link FM på På eller Av. Dynamisk rekkeviddekompresjon Hvis denne funksjonen er aktivert, reduseres DAB-signalets dynamiske rekkevidde. Det betyr at nivået reduseres for sterke lyder og økes for svake lyder. Derfor kan volumet på Infotainment-systemet økes til et punkt der lave lyder er hørbare, men uten at de høye lydene er for høye. Sett Dynam. områdektr. på På eller Av. Velge et frekvensbånd Med denne funksjonen kan du angi hvilke DAB-bølgelengder som skal mottas av infotainmentsystemet.

29 Radio 29 Velg Kun L-Bånd ( MHz, bakke- og satellittradio) Kun Bånd III ( MHz, bakkeradio) eller Begge. Radiotekst Hvis denne funksjonen er aktivert, vises tilleggsinformasjon om programmet som mottas for øyeblikket eller musikksporet som spilles, som tittel, artist, musikktype, nyheter eller trafikkmeldinger. For å vise eller skjule informasjonen stiller du Radio-tekst på På eller Av. Lysbildevisning Hvis denne funksjonen er aktivert, vises tilleggsinformasjon om programmet som mottas for øyeblikket eller musikksporet som spilles, i forma av bilder, grafikk eller korte videosekvenser. For å vise eller skjule bildene, grafikken eller videosekvensene stiller du Lysbildevisning på På eller Av. Bølgebåndmeny Trykk på skjermknappen MENY nederst i DAB-hovedmenyen for å åpne bølgelengde-undermenyen. DAB-meldinger I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier. Hvis du aktiverer noen av eller alle kategoriene, blir DAB-tjenesten som mottas, avbrudd ved en melding i disse kategoriene. Velg DAB-meldinger i DAB-bølgebåndmenyen. En liste med kategorier vises. Aktiver alle eller bare de ønskede meldingskategoriene. Forskjellige meldingskategorier kan velges samtidig. EPG gjeldende program Mange DAB-stasjoner tilbyr også en elektronisk programoversikt. En elektronisk programoversikt (EPG) gir deg kontinuerlig oppdatert informasjon om programmer i øyeblikket og kommende programmer. For å vise informasjon om det nåværende aktive programmet velges EPG aktuelt program. EPG-stasjonsliste EPG stasjonsliste inneholder stasjonene med elektronisk programoversikt.

30 30 Radio Info Velg Info for å vise detaljert informasjon om DAB-stasjonen som er aktiv for øyeblikket. For å se stasjonens pågående og kommende programmer velges Info ved siden av stasjonsnavnet. Intellitext Intellitext-funksjonen gjør det mulig å motta tilleggsinformasjon i form av bl.a. meldinger, finans- og sportsnyheter. Velg en av kategoriene, og velg ett spesifikt element for å se detaljert informasjon.

31 Eksterne enheter 31 Eksterne enheter Generell informasjon Spille lyd Vise bilder Spille filmer Bruke smarttelefonapplikasjoner Generell informasjon I midtkonsollen, under betjeningselementene for klimaanlegget, er det plassert en AUX-kontakt og en USBkontakt for tilkobling av eksterne lyddatakilder. Kontaktene må alltid holdes rene og tørre. Aux-inngang Det er mulig å koble for eksempel en ipod eller en annen tilbehørsenhet til AUX-inngangen med en 3,5 mm jackplugg. Ved tilkobling til AUX-inngangen overføres lydsignalet fra tilbehørsenheten via infotainmentsystemets høyttalere. Volum- og toneinnstillingene kan justeres via infotainmentsystemet. Alle andre betjeningsfunksjoner må utføres fra tilbehørsenheten. Koble til en enhet Bruk en av følgende kabler for å koble tilbehørsenheten til infotainmentsystemets AUX-inngang: 3-polet for lydkilde, 4-polet for filmkilde.

32 32 Eksterne enheter 1 = venstre lydsignal 2 = høyre lydsignal 3 = gods 4 = videosignal AUX-lydfunksjon Infotainmentsystemet kan spille av musikkfiler på ekstrautstyr som f.eks. smarttelefoner eller ipod/ iphone-produkter. AUX-filmfunksjon Infotainmentsystemet kan spille av filmer på ekstrautstyr som f.eks. smarttelefoner eller ipod/iphone-produkter. For å bruke filmfunksjonen med din ipod/iphone skal du bare koble enheten til AUX-inngangen. En konstant forbindelse kan ikke opprettes via USB-kontakten. USB-port En MP3-spiller, USB-stasjon, SD-kort (via USB-kontakt/adapter), ipod eller smarttelefon kan kobles til USB-porten. Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan mange av funksjonene til enhetene som er nevnt over, betjenes via kontrollene og menyene til infotainmentsystemet. Ikke alle MP3-spillere, USB-stasjoner, SD-kort, ipod-modeller eller smarttelefoner støttes av Infotainment. Koble til / koble fra en enhet Koble USB-enheten eller ipod-en til USB-kontakten. Bruk den tilhørende tilkoblingskabelen når du kobler til en ipod. Musikkfunksjonen starter automatisk. Hvis en ikke-lesbar USB-enhet eller ipod er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til den forrige funksjonen. For å koble fra USB-enheten eller ipod-en velger du en annen funksjon og fjerner USB-lagringsenheten. Merk Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet. USB-lydfunksjon Infotainmentsystemet kan spille musikkfiler fra USB-lagringsenheter eller ipod/iphone-produkter. USB-bildefunksjon Infotainmentsystemet kan vise bilder som finnes på USB-lagringsenheter. USB-filmfunksjon Infotainmentsystemet kan spille filmer som finnes på USB-lagringsenheter.

33 Eksterne enheter 33 For å bruke filmfunksjonen med din ipod/iphone skal du bare koble enheten til AUX-inngangen. En konstant forbindelse kan ikke opprettes via USB-kontakten. Bluetooth Bluetooth-aktiverte lydkilder (f.eks. musikkmobiler, MP3-spillere med Bluetooth osv.) som støtter Bluetooth-musikkprofilene A2DP og AVRCP, kan kobles trådløst til infotainmentsystemet. Koble til en enhet Detaljert beskrivelse av Bluetooth-tilkobling Bluetooth-lydfunksjon Infotainmentsystemet kan spille av musikkfiler på Bluetooth-enheter som f.eks. smarttelefoner eller ipod/ iphone-produkter. Støtte for smarttelefonapplikasjoner Apps-funksjonen til infotainmentsystemet tillater tilgang til godkjente smarttelefonapplikasjoner. Infotainmentsystemet godkjenner applikasjonsoppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelige. Før en godkjent applikasjon kan brukes med betjeningselementene og menyene i Infotainment, må den aktuelle applikasjonen installeres på smarttelefonen. Følg anvisningene på smarttelefonen når du installerer en godkjent smarttelefonapplikasjon. Filformater og mapper Maksimumskapasiteten til en enhet som støttes av infotainmentsystemet, er 2500 musikkfiler, 2500 bildefiler, 250 filmfiler, 2500 mapper og mappestruktur med opptil 10 nivåer. Kun enheter formatert i FAT16/FAT32-filsystemet støttes. Det kan hende at noen filer ikke spilles av riktig. Det kan skyldes forskjellige opptaksformat eller tilstanden til filen. Filer fra nettbutikker med digital rettighetsadministrasjon kan ikke spiller. Infotainmentsystemet kan spille følgende lyd-, bilde- og filmfiler som er lagret på eksterne enheter: Lydfiler Lydfilformatene som kan spilles, er.mp3,.wma,.ogg og.wav. Ved avspilling av en fil med ID3-taginformasjon kan infotainmentsystemet vise informasjon, for eksempel navn på spor og artist. Bildefiler Bildefilformatene som kan vises, er.jpg,.bmp,.png og.gif..jpg-filer må ha en bredde på 64 til 5000 piksler og en høyde på 64 til 5000 piksler..bmp-,.png- og.gif-filer må ha en bredde på 64 til 1024 piksler og en høyde på 64 til 1024 piksler. Filmfiler Filmfilformatene som kan spilles, er.avi,.mpg,.mp4,.divx,.xvid og.wmv.

34 34 Eksterne enheter Oppløsningen i filene må ikke overskride 720 piksler i bredden og 576 piksler i høyden. Rammehastigheten må være under 30 fps. Kodeker som kan brukes: divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) og wmv9 (wmv3). Lydformatene som kan spilles, er.mp3,.ac3,.aac og.wma. Undertekstformatet som kan vises, er.smi. Spille lyd Tilbehørsenhet Aktivere AUX-funksjonen Hvis tilbehørsenheten ikke er koblet til infotainmentsystemet ennå, kobler du til enheten AUX-lydmenyen vises, og avspillingen av lydsporene starter automatisk. Hvis tilbehørsenheten allerede er koblet til: Trykk om nødvendig på ;-knappen, og velg skjermknappen Audio for å åpne den sist valgte lydhovedmenyen. Velg om nødvendig Kilde for å åpne en nedtrekksliste, og velg AUX for å åpne den aktuelle audio-hovedmenyen. Avspilling av lydsporene starter automatisk. Endre toneinnstillingene Velg skjermknappen k Toneinnstillinger for å åpne den respektive menyen. Detaljert beskrivelse Volum- og toneinnstillingene kan justeres via infotainmentsystemet. Alle andre funksjoner må utføres fra tilbehørsenheten. USB-enhet og ipod Aktivere USB-enhet- eller ipodfunksjonen Hvis USB-enheten eller ipod-en ikke er koblet til infotainmentsystemet ennå, kobler du til enheten Den respektive lydhovedmenyen vises, og avspillingen av lydsporene starter automatisk. Hvis USB-enheten eller ipod-en allerede er koblet til: Trykk om nødvendig på ;-knappen, og velg skjermknappen Audio for å åpne den sist valgte lydhovedmenyen. Velg om nødvendig Kilde for å åpne en nedtrekksliste, og velg USB for å åpne den aktuelle audio-hovedmenyen. Avspilling av lydsporene starter automatisk.

35 Eksterne enheter 35 Albumomslag vises hvis de finnes i lydfilen, f.eks. MP3-filen. Avbryte og gjenoppta avspilling Trykk = for å avbryte avspillingen. Skjermknappen skifter til l. Trykk l for å gjenoppta avspillingen. Spille neste eller forrige spor Trykk v for å spille neste spor. Trykk t i løpet av de 2 første sekundene av sporet som spilles for å gå tilbake til det forrige sporet. Gå tilbake til begynnelsen av sporet som spilles Trykk t etter 2 sekunder i avspilling av sporet. Spole raskt forover og bakover Trykk på t eller v og hold knappen inne. Slipp for å gå tilbake til normal avspillingsmodus. Du kan alternativt flytte glidebryteren som viser den gjeldende sporposisjonen, mot venstre eller høyre med fingeren. Spille spor gjentatte ganger Trykk flere ganger på r for å velge ett av alternativene nedenfor. 1 = Det nåværende sporet spilles gjentatte ganger. ALL = Alle sporene på enheten spilles gjentatte ganger. OFF = Vanlig avspillingsmodus. Spille spor i tilfeldig rekkefølge Trykk flere ganger på s for å aktivere eller deaktivere funksjonen. ON = Alle sporene på enheten spilles i tilfeldig rekkefølge. OFF = Vanlig avspillingsmodus. Vise informasjon Trykk på skjermen for å se informasjon om sporet som spilles for øyeblikket. En melding med informasjon, f.eks. tittel, artist eller album, som er lagret sammen med sporet, vises. Bruke musikkmenyen Trykk MENY for å åpne den aktuelle musikk-menyen. Det vises forskjellige kategorier som sporene er sortert etter, f.eks. Foldere, Artister eller Album.

36 36 Eksterne enheter Velg ønsket kategori og underkategori (hvis aktuelt), og velg et spor. Endre toneinnstillingene Velg Toneinnstillinger for å åpne den respektive menyen. Detaljert beskrivelse Bluetooth-musikk Aktivere Bluetooth-musikkfunksjonen Hvis Bluetooth-enheten ikke er koblet til infotainmentsystemet ennå, oppretter du en Bluetooth-tilkobling 3 45 og fortsetter som beskrevet nedenfor. Hvis Bluetooth-enheten allerede er koblet til: Trykk om nødvendig på ;-knappen, og velg skjermknappen Audio for å åpne den sist valgte lydhovedmenyen. Velg om nødvendig Kilde for å åpne en nedtrekksliste, og velg Bluetooth for å åpne den aktuelle audio-hovedmenyen. Avspilling av lydsporene starter automatisk. Avbryte og gjenoppta avspilling Trykk = for å avbryte avspillingen. Skjermknappen skifter til l. Trykk l for å gjenoppta avspillingen. Spille neste eller forrige spor Trykk v for å spille neste spor. Trykk t i løpet av de 2 første sekundene av sporet som spilles for å gå tilbake til det forrige sporet. Gå tilbake til begynnelsen av sporet som spilles Trykk t etter 2 sekunder i avspilling av sporet. Spole raskt forover og bakover Trykk t eller v og hold knappen inne. Slipp for å gå tilbake til normal avspillingsmodus. Spille et spor eller en fil gjentatte ganger Trykk flere ganger på r for å velge ett av alternativene nedenfor. 1 = Det nåværende sporet spilles gjentatte ganger. ALL = Alle sporene på enheten spilles gjentatte ganger. OFF = Vanlig avspillingsmodus. Spille en fil i tilfeldig rekkefølge Trykk flere ganger på s for å aktivere eller deaktivere funksjonen. ON = Alle sporene på enheten spilles i tilfeldig rekkefølge. OFF = Vanlig avspillingsmodus. Det kan hende at enkelte av disse funksjonene ikke er tilgjengelige, avhengig av mobiltelefonen.

37 Eksterne enheter 37 Endre toneinnstillingene Velg k for å åpne Toneinnstillingermenyen. Detaljert beskrivelse Vise bilder Du kan vise bilder fra en USB-enhet. Av hensyn til din sikkerhet er enkelte funksjoner deaktivert mens bilen er i bevegelse. Hvis USB-enheten ikke er koblet til infotainmentsystemet ennå, kobler du til enheten 3 31 og fortsetter som beskrevet nedenfor. Hvis USB-enheten allerede er koblet til: Trykk om nødvendig på ;-knappen, og velg skjermknappen Galleri for å åpne den sist valgte bilde- eller filmhovedmenyen. Velg om nødvendig Kilde for å åpne en nedtrekksliste, og velg USB (Bilde) for å åpne den aktuelle hovedmenyen. Et bilde vises automatisk. Trykk på skjermen for å se bildet i fullskjermmodus. Trykk på skjermen igjen for å gå ut av fullskjermmodus. Vise neste eller forrige bilde Trykk c for å vise det neste bildet. Trykk d for å vise det forrige bildet. Rotere et bilde Trykk u eller v for å rotere bildet med eller mot urviseren. Lysbildevisning Trykk t for å vise bildene som er lagret på USB-enheten, som en lysbildevisning. Trykk på skjermen for å avslutte lysbildevisningen. Zoome i et bilde Trykk én eller flere ganger på w for å zoome i et bilde eller gå tilbake til opprinnelig størrelse. Bruke bildemenyen Trykk MENY for å åpne USB Bildemeny. Bilde filliste Alle lister med bildefiler vises. Søk etter bildet du ønsker å vise, og velg den.

38 38 Eksterne enheter Hvis du trykker én gang på bildenavnet, vises et lite forhåndsvisningsbilde ved siden av fillisten. Hvis du trykker på det en gang til, eller hvis du velger O under forhåndsvisningsbildet, vises bildet i hovedmenyen. Sorter etter tittel En liste med alle bildefilene i alfabetisk rekkefølge vises. Sorter etter dato En liste med alle bildefilene sortert etter dato, med den seneste datoen først, vises. Lysbildevisningstid Juster tidssekvensen for visning av et bilde i en lysbildevisning. Ur /temp skjerm Hvis du ønsker at tiden og temperaturen skal vises i fullskjermmodus, setter du Ur /temp skjerm på På. Skjerminnstillinger Juster lysstyrken og kontrasten for bildevisningen. Still Lysstyrke på en verdi mellom -9 og 9. Still Kontrast på en verdi mellom -15 og 15. Spille filmer Du kan spille filmer fra en tilbehørsenhet koblet til AUX-inngangen eller fra en USB-enhet koblet til USB-kontakten. For å bruke filmfunksjonen med din ipod/iphone skal du bare koble enheten til AUX-inngangen. En konstant forbindelse kan ikke opprettes via USB-kontakten. Av hensyn til din sikkerhet er filmfunhsjonen ikke tilgjengelig under kjøring. Tilbehørsenhet Aktivere AUX-funksjonen Hvis tilbehørsenheten ikke er koblet til infotainmentsystemet ennå, kobler du til enheten AUX-filmmenyen vises, og avspillingen av filen starter automatisk. Hvis tilbehørsenheten allerede er koblet til:

39 Eksterne enheter 39 Trykk om nødvendig på ;-knappen, og velg skjermknappen Galleri for å åpne den sist valgte bilde- eller filmhovedmenyen. Velg om nødvendig Kilde for å åpne en nedtrekksliste, og velg AUX (Film) for å åpne den aktuelle hovedmenyen. Avspilling av filmfilene starter automatisk. Med unntak av innstillinger som volum, tone og display må alle funksjoner betjenes via tilbehørsenheten. Bruke AUX-filmmenyen Trykk MENY for å åpne AUX Filmmeny. Se beskrivelsene for USB-enheter nedenfor for detaljert informasjon om de tilgjengelige innstillingene. USB-enhet Aktivere USB-enhetsfunksjonen Hvis USB-enheten ikke er koblet til infotainmentsystemet ennå, kobler du til enheten 3 31 og fortsetter som beskrevet nedenfor. Hvis USB-enheten allerede er koblet til: Trykk om nødvendig på ;-knappen, og velg skjermknappen Galleri for å åpne den sist valgte bilde- eller filmhovedmenyen. Velg om nødvendig Kilde for å åpne en nedtrekksliste, og velg USB (Film) for å åpne den aktuelle hovedmenyen. Avspilling av filmfiler starter automatisk. Avbryte og gjenoppta avspilling Trykk = for å avbryte avspillingen. Skjermknappen skifter til l. Trykk l for å gjenoppta avspillingen. Spille neste eller forrige spor Trykk c for å spille neste film-fil. Trykk d i løpet av de 5 første sekundene av filmen som spilles for å gå tilbake til den forrige film-filen. Gå tilbake til begynnelsen av filmen som spilles Trykk d etter 5 sekunder i avspilling av filmen.

40 40 Eksterne enheter Spole raskt forover og bakover Trykk på d eller c og hold knappen inne. Slipp for å gå tilbake til normal avspillingsmodus. Fullskjermmodus Trykk x for å veksle til fullskjermmodus. Trykk på skjermen igjen for å gå ut av fullskjermmodus. Bruke USB-filmmenyen Trykk MENY for å åpne USB-filmmenyen. Filmfilliste Alle lister med filmfiler vises. Søk etter filmen du ønsker å se, og velg den. Avspillingen av den respektive filmen begynner. Ur /temp skjerm Hvis du ønsker at tiden og temperaturen skal vises i fullskjermmodus, setter du Ur /temp skjerm på På. Skjerminnstillinger Juster lysstyrken og kontrasten for filmvisningen. Still Lysstyrke på en verdi mellom -9 og 9. Still Kontrast på en verdi mellom -15 og 15. Toneinnstillinger Detaljert beskrivelse Aktivere eller deaktivere språk i undertekst og lyd Hvis filmen har undertekst- og lydspråk, kan du aktivere eller deaktivere disse alternativene. Velg _ på høyre side på skjermen. For å aktivere eller deaktivere språket i undertekst stiller du Q-funksjonen på På eller Av. For å aktivere eller deaktivere språket i talen stiller du R-funksjonen på På eller Av. Bruke smarttelefonapplikasjoner Før en godkjent applikasjon kan brukes med betjeningselementene og menyene i Infotainment, må den aktuelle applikasjonen installeres på smarttelefonen.

41 Eksterne enheter 41 Støttede applikasjoner Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Apps for å åpne den respektive menyen. Menyen viser hvilke smarttelefon-applikasjoner som for tiden er støttet av infotainmentsystemet, se "Vise eller skjule applikasjonsikoner" nedenfor. Du finner en detaljert beskrivelse av de forskjellige applikasjonene på programvareprodusentenes nettsider. Starte en applikasjon Koble til smarttelefonen hvis den ikke er koblet til infotainmentsystemet ennå: ipod/iphone: koble enheten til USB-kontakten 3 31 Android-telefon: opprette en Bluetooth-tilkoblig 3 45 Last ned den aktuelle applikasjonen til smarttelefonen dersom den ikke er installert. Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Apps for å åpne den respektive menyen. Trykk på skjermknappen for den ønskede applikasjonen. Det opprettes en tilkobling til den respektive applikasjonen som er installert på den tilkoblede smarttelefonen. Hovedmenyen for applikasjonen vises på displayet til infotainmentsystemet. Sørg for godt GPS-mottak på smarttelefonen når det benyttes en navigasjonsapplikasjon. Vise eller skjule applikasjonsikoner Du kan angi hvilke av de godkjente applikasjonene som støttes av infotainmentsystemet som skal vises og kunne velges i Apps-menyen. Velg 5 Innstillinger i den nederste linjen i Apps-hovedmenyen for å åpne App-innstillinger-menyen. Velg eller velg bort ønskede applikasjoner, og velg skjermknappen OK.

42 42 Talegjenkjenning Talegjenkjenning Generell informasjon Bruk Generell informasjon Siri Eyes Free-funksjonen i infotainmentsystemet gir tilgang til Siri, talefortolknings- og gjenkjenningsgrensesnittet på din iphone eller ipod. Se brukerveiledningen for din iphone eller ipod for å finne ut om den støtter Siri. Siri Eyes Free fungerer med de fleste av de innebygde appene i din iphone eller ipod. Du kan for eksempel spørre Siri om å ringe til personer, spille av musikk, høre eller lage tekstmeldinger, diktere e-post, høre på nye meldinger, motta veiledning eller legge til påminnelser. Se brukerveiledningen for din iphone eller ipod for detaljert informasjon. Viktige merknader For å kunne bruke Siri Eyes Free må din iphone eller ipod være koblet til infotainmentsystemet med USB-kabel 3 31 eller via Bluetooth Siri Eyes Free krever 3G- eller WiFi-internett-tilgang på din iphone eller ipod. Siri Eyes Free er ikke kompatibel med de godkjente smarttelefon-appene 3 40 som støttes av infotainmentsystemet. Dette betyr at du ikke kan styre disse appene via Siri Eyes Free. Bruk Aktivere talegjenkjenningen Trykk w på høyre side av rattet for å starte talegjenkjenningsfunksjonen. En stemmekommandomelding vises på skjermen. Når det høres et pip, kan det gis en kommando. Se brukerveiledningen for din iphone eller ipod for informasjon om kommandoene som støttes. Justere volumet for stemmeforespørsler Trykk + eller - på høyre side av rattet for å øke eller redusere volumet for stemmeforespørslene.

43 Talegjenkjenning 43 Avbryte en stemmeforespørsel Hvis du er en erfaren bruker, kan du avbryte en stemmeforespørsel ved å velge avbryt-skjermknappen i stemmekommandomeldingen. Det høres et pip med en gang. Du kan nå gi en kommando direkte uten å måtte vente. Deaktivere talegjenkjenningen Velg x/n til høyre på rattet. Stemmekommandomeldingen forsvinner, talegjenkjenningsfunksjonen er avsluttet.

44 44 Telefon Telefon Generell informasjon Bluetooth-tilkobling Nødsamtaler Betjening Mobiltelefoner og CB radioutstyr Generell informasjon Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainmentsystemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonportalen må mobiltelefonen være koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth. Ikke alle telefonfunksjoner støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som kan brukes, avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din. Viktig informasjon vedrørende betjening og trafikksikkerhet 9 Advarsel Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen. 9 Advarsel Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i. Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av

45 Telefon 45 mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå. Bluetooth Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG). Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på internett på Bluetooth-tilkobling Bluetooth er en radiostandard for trådløs kommunikasjon, for eksempel for mobiltelefoner, ipod/ iphone-modeller eller andre enheter. Bluetooth-funksjonen på Bluetoothenheten må aktiveres for å kunne sette opp en Bluetooth-tilkobling til infotainmentsystemet. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Bluetooth-enheten. Via Bluetooth-innstillinger-menyen (PIN-kodeutveksling mellom Bluetooth-enheten og infotainmentsystemet) utføres paring og tilkobling av Bluetooth-enhetene til infotainmentsystemet. Menyen Bluetooth-innstillinger Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Tilkoblingsinnstillinger og deretter Bluetooth-innstillinger for å vise den respektive menyen. Pare en enhet Informasjon Opptil fem enheter kan bares til systemet. Kun én paret enhet kan kobles til Infotainment samtidig. Paring må vanligvis bare utføres én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over paret utstyr. Hvis enheten har vært koblet til tidligere, oppretter infotainmentsystemet tilkoblingen automatisk. Bluetooth-funksjon tapper enhetens batteri betydelig. Enheten bør derfor kobles til spenningsuttaket for lading. Pare en ny enhet via menyen for Bluetooth-innstillinger 1. Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Tilkoblingsinnstillinger og deretter Bluetooth-innstillinger for å vise den respektive menyen. 2. På infotainmentsystemet: Still Kan oppdages-funksjonen på På

46 46 Telefon for å gjøre infotainmentsystemet synlig for Bluetooth-enheten. På Bluetooth-enheten: Aktiver Bluetooth-funksjonen og oppdagelsesmodusen. 3. På infotainmentsystemet: Velg Pare enheter for å se den respektive undermenyen. 4. På infotainmentsystemet: Trykk på skjermknappen Søk Bluetooth- Enhet. Alle Bluetooth-enhetene som kan oppdages i omgivelsene, vises i en liste. 5. Trykk på Bluetooth-enheten du ønsker å pare. 6. Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet: Kvitter meldingene på infotainmentsystemet og Bluetooth-enheten. Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet: På infotainmentsystemet: En Infomelding vises med oppfordring om å taste inn en PIN-kode på Bluetooth-enheten. På Bluetooth-enheten: Tast inn PIN-koden, og bekreft denne. 7. Infotainmentsystemet og enheten er paret. Hvis Bluetooth-enheten er paret, angir h-symbolet ved Bluetooth-enheten at telefonfunksjonen er aktivert, og y-symbolet ved Bluetoothenheten angir at Bluetooth-musikkfunksjonen er aktivert. Den tilkoblede enheten og de tilgjengelige alternativene er markert. Hvis Bluetooth-tilkoblingen mislykkes, vises en feilmelding på skjermen til infotainmentsystemet. 8. Telefonboken lastes automatisk ned på infotainmentsystemet. Hvis denne funksjonen ikke er støttet av Bluetooth-enheten, vises en melding. Pare en ny enhet via telefonmenyen Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Telefon. Kvitter Info-meldingen med spørsmål om du ønsker å pare en Bluetoothenhet. Menyen Pare enheter vises.

47 Telefon 47 Fortsett fra trinn 4 som beskrevet over. Hvis enheten er paret, vises Telefonhovedmenyen. Endre Bluetooth-PIN-koden Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Tilkoblingsinnstillinger, Bluetooth-innstillinger og deretter Endre PIN-kode for å vise den respektive menyen. Oppgi ønsket PIN-kode bestående av fire sifre. For å slette et registrert nummer velges. Bekreft registreringen ved å velge OK. Koble til en paret enhet Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Tilkoblingsinnstillinger, Bluetooth-innstillinger og deretter Pare enheter for å vise den respektive menyen. Velg Bluetooth-enheten du ønsker å koble til. Enheten er koblet til. Koble fra en enhet Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Tilkoblingsinnstillinger, Bluetooth-innstillinger og deretter Pare enheter for å vise den respektive menyen. Velg Bluetooth-enheten som er koblet til. Du får et spørsmål. Velg Ja for å frakoble enheten. Slette en enhet Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Tilkoblingsinnstillinger, Bluetooth-innstillinger og deretter Pare enheter for å vise den respektive menyen. Velg Slette ved siden av Bluetoothenheten. Du får et spørsmål. Velg Ja for å slette enheten. Enhetsinformasjon Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg Tilkoblingsinnstillinger, Bluetooth-innstillinger og deretter Pare enheter for å vise den respektive menyen. Informasjonen som viser, omfatter Enhetsnavn, Adresse og PIN-kode.

48 48 Telefon Nødsamtaler 9 Advarsel Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon). I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen. 9 Advarsel Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte tjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren. Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i. Foreta en nødoppringing Ring nødtelefonnummeret (f.eks. 112). Telefontilkoblingen til nødtelefonsentralen opprettes. Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen. 9 Advarsel Ikke avslutt samtalen før nødtelefonsentralen ber deg om det. Betjening Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og Infotainment, kan du betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via Infotainment. Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempel motta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus. Etter at det er opprettet forbindelse mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, sendes mobiltelefoninformasjonen til infotainmentsystemet. Dette kan ta litt tid, avhengig av mobiltelefonen og mengden data som skal overføres. I dette tidsrommet er det kun i begrenset grad mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

49 Telefon 49 Det er ikke alle mobiltelefoner som støtter alle funksjonene til telefonportalen. Avvik fra funksjonsomfanget som beskrives for disse spesifikke mobiltelefoner kan derfor forekomme. Telefonhovedmeny Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Telefon for å se den respektive menyen. Telefon-hovedmenyen er bare tilgjengelig hvis en mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth. Detaljert beskrivelse Mange av mobiltelefonens funksjoner kan nå betjenes via Telefon-hovedmenyen (og tilknyttede undermenyer) og via de telefonspesifikke betjeningselementene på rattet. Starte en telefonsamtale Oppgi et telefonnummer Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Telefon for å se den respektive menyen. Oppgi et telefonnummer med tastaturet i Telefon-hovedmenyen. For å slette ett eller flere tegn du har skrevet inn, trykker du (lenge) på skjermknappen. Trykk på skjermknappen y eller trykk på 7-knappen på rattet for å slå nummeret. Bruke telefonlisten Når en mobiltelefon pares med infotainmentsystemet via Bluetooth, blir mobiltelefonens telefonbok lastet ned automatisk. Se brukerveiledningene for mobiltelefonen hvis telefonboken ikke lastes ned. Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Telefon for å se den respektive menyen. Velg Telefonbok.

50 50 Telefon Hurtigsøk 1. Bla gjennom listen med telefonbokoppføringer. 2. Trykk på kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt. 3. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet. Søkemeny Hvis telefonboken inneholder mange oppføringer, kan du enkelt søke etter ønsket kontakt via søkemenyen. Velg o i Telefonbok-menyen for å se søkefanen. Akkurat som på en telefon er bokstavene gruppert alfabetisk på skjermknappene: abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv og wxyz. Bruk for å slette registrerte grupper av bokstaver. 1. Velg knappen med den første bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter. Eksempel: Hvis kontakten du ønsker å søke etter, begynner med "g", velger du skjermknappen ghi. Alle kontakter som inneholder en av bokstavene på denne knappen, i dette tilfellet "g", "h" og "i", vises. 2. Velg knappen med den andre bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter. 3. Fortsett med å skrive inn flere bokstaver helt til den ønskede kontakten vises. 4. Trykk på kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt. 5. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet. Dette vises på skjermen:

51 Telefon 51 Bruke anropshistorikken Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert. Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Telefon for å se den respektive menyen. Velg Anropshistorie for å se den respektive menyen. Velg a for utgående samtaler, b for tapte anrop og c for innkommende samtaler. Den respektive anropslisten vises. Velg ønsket oppføring for å starte et anrop. Slå et nummer på nytt Du kan ringe sist ringte nummer på nytt. Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Telefon for å se den respektive menyen. Trykk y i noen sekunder. Nummeret som sist ble slått, slås på nytt. Bruke hurtigoppringingsnumre Hurtigoppringingsnumre som er lagret på mobiltelefonen, kan også slås med tastaturet i Telefon-hovedmenyen. Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Telefon for å se den respektive menyen. Oppgi ønsket hurtigoppringingsnummer: Hvis hurtigoppringingsnummeret består av ett siffer, trykker du lenge på det respektive sifferet for å starte anropet. Hvis hurtigoppringsingsnummeret består av to sifre, trykker du på det første sifferet, og deretter trykker du lenge på det andre sifferet for å starte anropet. Innkommende telefonsamtaler Motta et anrop Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller USB-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir lydkilden dempet til samtalen er avsluttet.

52 52 Telefon En melding med ringerens telefonnummer eller navn (om tilgjengelig) vises. Velg Tilkoblingsinnstillinger og deretter Endre ringetone for å vise den respektive menyen. En liste med ringetone vises. For å svare på anropet velger du skjermknappen Aksepter i meldingen, eller du trykker 7 på rattet. Avvise et anrop For å avvise anropet velger du skjermknappen Avvis i meldingen, eller du trykker n på rattet. Endre ringetone Trykk på knappen ; og velg skjermtasten Innstillinger. Velg en av ringetonene. Se Ringetone volum 3 17 for en detaljert beskrivelse. Funksjoner under en samtale Under en telefonsamtale vises Telefon-hovedmenyen. Deaktivere håndfrimodus midlertidig For å fortsette samtalen via mobiltelefonen velger du m. For å gå tilbake til håndfri-modus velges m igjen. Det tilsvarende symbolet markeres ved aktivering. Deaktivere mikrofonen midlertidig For å slå av mikrofonen velges n. For å aktivere mikrofonen igjen velges n igjen.

53 Telefon 53 Det tilsvarende symbolet markeres ved aktivering. Avslutte en telefonsamtale Velg J for å avslutte samtalen. Mobiltelefoner og CB radioutstyr Monteringsanvisninger og retningslinjer for bruk Ved montering og bruk av mobiltelefon skal de bilspesifikke monteringsanvisningene og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfriutstyret overholdes. Hvis ikke, kan bilens typegodekjenning bli ugyldig (EU-direktiv 95/54/EF). Anbefalinger for feilfri drift: Fagmessig montert utvendig antenne, dermed oppnås maksimal rekkevidde. Maksimal sendeytelse 10 watt, Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt Kollisjonsputesystem. Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt. Bruk av håndfri mobiltelefon uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og 1 watt for de øvrige typene. Av sikkerhetsgrunner skal ikke telefonen brukes under kjøring. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken. 9 Advarsel Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen. Merk Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

54 54 Stikkordregister A Aktivere AUX-film Aktivere AUX-lyd Aktivere Bluetooth-musikk Aktivere ipod-lyd Aktivere radioen Aktivere telefon Aktivere USB-bilde Aktivere USB-film Aktivere USB-lyd Anropshistorikk Apper... 31, 40 Autolagring av lister Hente frem stasjoner Lagre stasjoner Autolagringslister Automatisk regulering av lydstyrke 17 AUX AUX-filmmeny AUX-lydmeny Generell informasjon Koble til en enhet B Berøringslydvolum Betjening Eksterne enheter Meny Radio Telefon Betjeningselementer Infotainmentsystem... 8 Ratt... 8 Bildefiler Bluetooth Bluetooth-musikkmeny Bluetooth-tilkobling Generell informasjon Koble til en enhet Paring Telefon Bluetooth-tilkobling Bruk... 10, 21, 42 AUX Bluetooth ipod Meny Radio Telefon USB Bruke smarttelefonapplikasjoner..40 Bølgebåndmenyer D DAB Datoinnstillinger Digital lydkringkasting Dynamisk rekkeviddekompresjon. 27

55 55 E EPG F Favorittlister Hente frem stasjoner Lagre stasjoner Filformater Bildefiler Filmfiler Lydfiler Filmfiler Frekvensbånd G Generell informasjon... 31, 42, 44 Apper AUX Bluetooth DAB Infotainmentsystem... 6 Smarttelefonapplikasjoner Telefon USB Grunnleggende betjening H Hente frem stasjoner... 22, 23 Hurtigoppringingsnumre I Infotainmentsystemets betjeningspanel... 8 Innstillinger for bilen Intellitext ipod Generell informasjon ipod-lydmeny Koble til en enhet K Kategoriliste Kontroller på rattet... 8 L Lagre stasjoner... 22, 23 Lydfiler M Maksimalt oppstartvolum Menybetjening Mobiltelefoner og CB radioutstyr. 53 Mute-funksjon N Navigasjon Nødsamtaler O Oppdatere stasjonslister Oversikt over betjeningselementer. 8 P Paring R Radio Aktivisere Autolagring av lister Bruk Bølgebåndmenyer DAB-meldinger Digital lydkringkasting (DAB) Dynamisk rekkeviddekompresjon EPG gjeldende program EPG-stasjonsliste Favorittlister Frekvensbånd Hente frem stasjoner... 22, 23 Intellitext Kategoriliste Konfigurere DAB Konfigurere RDS Lagre stasjoner... 22, 23 Oppdatere stasjonslister Radiodatasystem (RDS) Regional Regionalisering Stasjonslister Stasjonssøk... 21

56 56 TP-volum Trafikkmeldinger Valg av bølgeområde Radiodatasystem (RDS) Radioinnstillinger fra fabrikk RDS Regional Regionalisering Ringe Funksjoner under en samtale...48 Innkommende samtaler Ringetone Starte en telefonsamtale Ringetone Endre ringetone Ringetonevolum S Siri Eyes Free Skjerminnstillinger... 37, 38 Slå på infotainmentsystemet Smarttelefon... 31, 40 Spille filmer Spille lyd Språk Startmeny Stasjonslister Stasjonssøk Systeminnstilling Systeminnstillinger Innstillinger for bilen Radioinnstillinger fra fabrikk Språk Tekstrulling Tid og dato T Talegjenkjenning Tekstrulling Telefon Anropshistorikk Bluetooth Bluetooth-tilkobling Funksjoner under en samtale...48 Generell informasjon Hurtigoppringing Innkommende samtaler Nødsamtaler Oppgi et nummer Telefonbok Telefonhovedmeny Velge ringetone Telefonbok Tidsinnstillinger Toneinnstillinger TP-volum Trafikkmeldinger Aktivisere TP-volum Tyverisikring... 7 U USB Generell informasjon Koble til en enhet USB-bildemeny USB-filmmeny USB-lydmeny V Valg av bølgebånd Vise bilder Volum Automatisk regulering av lydstyrke Berøringslydvolum Fartskompensert volum Lyddempingsfunksjon Maksimalt oppstartvolum Ringetonevolum Stille inn volumet TP-volum Volumbegrensning ved høye temperaturer Voluminnstillinger... 17

57 CD 3.0 BT / R 3.0 Innledning Radio CD-spiller AUX-inngang USB-kontakt Bluetooth musikk Telefon Stikkordregister... 96

58 58 Innledning Innledning Generell informasjon Tyverisikring Oversikt over betjeningselementer Bruk Grunnleggende betjening Toneinnstillinger Voluminnstillinger Generell informasjon Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen. Ved bruk av radiofunksjoner kan du registrere opp til 36 stasjoner på seks favorittsider. Den integrerte lydspilleren gir deg underholdning med lyd-cd-er og MP3/ WMA-CD-er. Du kan koble eksterne datalagringsenheter, f.eks. en ipod, MP3-spiller, USB-minnepinne eller en bærbar CDspiller til infotainmentsystemet som ytterligere lydkilder enten via kabel eller Bluetooth. I tillegg har infotainmentsystemet en telefonportal som gir mulighet til komfortabel og sikker bruk av mobiltelefon under kjøring. Infotainment kan alternativt betjenes med kontroller på rattet. Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt. I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør. Viktig informasjon om betjening og trafikksikkerhet 9 Advarsel Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

59 Innledning 59 Radiomottak Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved: avstandsendringer i forhold til senderen mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon skyggevirkning Tyverisikring Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri. Infotainmentsystemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

60 60 Innledning Oversikt over betjeningselementer Betjeningspanel CD 3.0 BT

61 Innledning 61 1 m VOL Trykk: slå infotainmentsystemet på/av Drei: justere volumet Display 3 MENU-TUNE Sentralt betjeningselement for valg og navigering i menyer Aux-inngang P BACK Meny: ett nivå tilbake Inntasting: slette det siste tegnet eller hele inntastingen CONFIG Systeminnstillinger u Radio: søke forover CD/MP3/WMA: hoppe over spor forover FAV Favorittradiostasjoner og autolagringslister MEDIA Aktivere medier eller endre lydkilde TP Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste RADIO Aktivere radio eller bølgebånd TONE Toneinnstillinger s Radio: søke bakover CD/MP3/WMA: hoppe over spor bakover INFO Radio: informasjon om gjeldende stasjon CD/MP3/WMA: informasjon om det gjeldende sporet 15 y Åpne telefonens hovedmeny eller aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen Åpning for plate 17 d Utløs plate Radiostasjonsknapper 1 6 Langt trykk: lagre stasjon Kort trykk: velge stasjon... 72

62 62 Innledning Betjeningspanel R 3.0

63 Innledning 63 1 m VOL Trykk: slå infotainmentsystemet på/av Drei: justere volumet Display 3 MENU-TUNE Sentralt betjeningselement for valg og navigering i menyer Aux-inngang P BACK Meny: ett nivå tilbake Inntasting: slette det siste tegnet eller hele inntastingen CONFIG Systeminnstillinger u Søke forover FAV Favorittradiostasjoner og autolagringslister AUX Aktivere tilbehørsenhet TP Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste RADIO Aktivere radio eller bølgebånd TONE Toneinnstillinger s Søke bakover INFO Informasjon om den gjeldende radiostasjonen Aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen Radiostasjonsknapper 1 6 Langt trykk: lagre stasjon Kort trykk: velge stasjon Kontroller på rattet 1 7 Kort trykk: besvare anrop eller aktivere repetisjonsfunksjonen eller slå nummer i anropsliste Langt trykk: åpne anropslisten eller slå håndfrimodus på/ av... 90

64 64 Innledning 2 SRC (kilde) Trykk: velge lydkilde Hvis radioen er aktiv: Drei opp/ned for å velge neste/ forrige radiostasjon som er stilt inn Hvis CD-spilleren er aktiv: Drei opp/ned for å velge neste/forrige CD/MP3/ WMA-spor Hvis telefonportalen er aktiv og anropslisten er åpen (se element 1): Drei opp/ned for å velge neste/ forrige oppføring i anropslisten Hvis telefonportalen er aktiv og anrop venter: Drei opp/ned for å veksle mellom anrop Øke volumet 4 - Redusere volumet 5 xn Trykk: Avslutte/avvise anrop eller lukke anropsliste eller aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen Bruk Betjeningselementer Infotainmentsystemet betjenes via funksjonsknapper, en MENU-TUNEknapp og menyer som vises på displayet. Innsignaler sendes fra kontrollpanelet i infotainmentsystemet 3 60 Alternativt kan de sendes fra lydanleggkontrollene på rattet Slå infotainmentsystemet på/av Trykk lett på knappen X VOL. Etter at systemet er slått på, er den sist valgte infotainmentkilden aktiv. Trykk X VOL igjen for å slå av systemet. Automatisk frakobling Hvis infotainmentsystemet slås på ved å trykke X VOL mens tenningen er slått av, vil det automatisk slås av igjen 10 minutter etter siste brukerinntasting.

65 Innledning 65 Stille inn volumet Drei m VOL. Den aktuelle innstillingen vises i displayet. Når infotainmentsystemet slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette volumet er under det maksimale startvolumet (se nedenfor). Følgende innstillinger kan foretas separat: maksimalt oppstartvolum 3 69 volumet på trafikkmeldinger 3 69 Fartskompensert volum Når hastighetskompensert volum er aktivert 3 69, tilpasses volumet automatisk, for å kompensere for veiog vindstøy under kjøring. Lyddempingsfunksjon Trykk på y (hvis telefonportal er tilgjengelig: trykk i noen sekunder) for å slå av lyden på lydkildene. For å avbryte lyddempingsfunksjonen: Vri m VOL eller trykk y (hvis telefonportal er tilgjengelig: trykk i noen sekunder) eller igjen. Volumbegrensning ved høye temperaturer Når det er svært høy temperatur inni bilen, begrenser Infotainmentsystemet det maksimale justerbare volumet. Ved behov reduseres volumet automatisk. Betjening Radio Trykk på RADIO for å åpne radio-hovedmenyen eller for å veksle mellom de forskjellige bølgelengdene. Trykk på MENU-TUNE for å åpne bølgelengdemenyene med alternativer for stasjonsvalg. Detaljert beskrivelse av radiofunksjonene Audio-spillere R 3.0 Trykk AUX for å aktivere AUX-modus. CD 3.0 BT Trykk én eller flere ganger på MEDIA for å åpne CD-, USB-, ipodeller AUX-hovedmenyen eller for å veksle mellom disse menyene. Trykk på MENU-TUNE for å åpne de aktuelle menyene med alternativer for sporvalg. For en detaljert beskrivelse av CDspillerfunksjonene 3 78, AUX-funksjoner 3 81, USB-portfunksjoner 3 82 og Bluetooth-musikkfunksjoner Telefon Trykk kort på y for å åpne telefonmenyen. Trykk på MENU-TUNE for å åpne telefonmenyen med alternativer for inntasting og valg av sifre. Detaljert beskrivelse av telefonportalen Systeminnstillinger Stille inn språk Menytekstene på Infotainment-skjermen kan vises på forskjellige språk.

66 66 Innledning Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg punktet Språk (Languages) i Innstillinger-menyen for å se den respektive menyen. Velg ønsket språk for menytekstene. For detaljert beskrivelse av menybetjening Tids- og datoinnstillinger Du finner en detaljert beskrivelse i bilens instruksjonsbok. Innstillinger for bilen Du finner en detaljert beskrivelse i bilens instruksjonsbok. Andre innstillinger Du finner en detaljert beskrivelse for alle andre innstillinger i de gjeldende kapitlene. Gjenopprette innstillinger fra fabrikk Alle innstillinger, f.eks. for volum og tone, favorittlister eller Bluetooth-enhetslisten kan tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikk. Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Bilinnstillinger og deretter Gjenoppr. fabrikkinnstillinger. Du får et spørsmål i undermenyen. For å tilbakestille alle verdiene til standardinnstillingene fra fabrikk velger du Ja. Grunnleggende betjening MENU-TUNE-knappen MENU-TUNE-knappen er det sentrale betjeningselementet for menyene. Drei MENU-TUNE: for å markere et menyalternativ for å angi en tallverdi Trykk MENU-TUNE: for å velge eller aktivere det markerte alternativet for å bekrefte en oppgitt verdi for å slå en systemfunksjon på/av P BACK-knapp Trykk kort på P BACK-tasten: for å gå ut av en meny for å gå opp til neste menynivå fra en undermeny for å slette det siste tegnet i en tegnrekke Trykk og hold P BACK i noen sekunder for å slette hele inntastingen. Eksempler på menybetjening Velge et alternativ

67 Innledning 67 Drei på MENU-TUNE for å flytte markøren (= farget bakgrunn) til ønsket valg. Trykk MENU-TUNE for å velge det merkede alternativet. Undermenyer En pil til høyre i menyen angir at etter å ha valgt et alternativ, åpner det seg en undermeny med flere valg. Aktivere en innstilling Drei på MENU-TUNE for å markere den ønskede innstillingen. Trykk MENU-TUNE for å aktivere innstillingen. Stille inn en verdi Drei på MENU-TUNE for å endre innstillingens gjeldende verdi. Trykk på MENU-TUNE for å bekrefte den innstilte verdien. Markøren flytter seg til den neste verdien. Hvis alle verdiene er angitt, kommer du automatisk tilbake til neste menynivå oppover. Justere en innstilling Drei MENU-TUNE for å justere innstillingen. Trykk MENU-TUNE for å bekrefte innstillingen. Slå en funksjon på eller av Drei på MENU-TUNE for å markere funksjonen som skal slås på eller av. Trykk på MENU-TUNE for å veksle mellom innstillingene På og Av. Angi en tegnrekke Skrive grupper av tegn, f.eks. PIN-koder eller telefonnumre: Drei på MENU-TUNE for å markere det ønskede tegnet.

68 68 Innledning Trykk på MENU-TUNE for å bekrefte det markerte tegnet. Det siste tegnet i tegngruppen kan slettes ved at du velger k på displayet eller trykker på P BACK. Ved å trykke og holde P BACK slettes hele oppføringen. For å endre plasseringen av markøren i gruppen av tegn som allerede er skrevet inn, velger du eller på displayet. Toneinnstillinger I menyen for toneinnstillinger kan egenskapene for tonen stilles inn ulikt for hver radiobølgelengde og hver lydspillerkilde. Stille inn bass, mellomtone og diskant Rull gjennom listen, og velg Bass, Mellomt. eller Diskant. Still inn ønsket verdi for alternativet som er valgt. Stille inn volumfordelingen mellom foran og bak Stille inn volumfordelingen mellom høyre og venstre Rull gjennom listen, og velg Balanse. Velg ønsket verdi. Velge tone for musikkstil Rull gjennom listen, og velg EQ (equalizer). Menyen EQ-forhåndsinnstillinger vises. Trykk på TONE for å åpne toneinnstillingsmenyen. Rull gjennom listen, og velg Nedtoning. Velg ønsket verdi. De viste alternativene tilbyr optimerte forhåndsinnstillinger for bass, mellomtone og diskant for den aktuelle musikkstilen. Velg ønsket alternativ.

69 Innledning 69 Sette én enkelt innstilling på "0" Velg ønsket alternativ, og trykk på MENU-TUNE i noen sekunder. Verdien blir tilbakestilt til "0". Sette alle innstillinger på "0" eller "AV" Trykk TONE i noen sekunder. Alle verdiene tilbakestilles til "0", og forhåndsinnstillingen for EQ er "AV". Voluminnstillinger Justere det hastighetskompenserte volumet Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Radioinnstillinger, og deretter Auto. volumkontroll. I menyen som vises, kan du deaktivere Auto. volumkontroll-funksjonen eller velge graden av volumtilpasning. Velg ønsket alternativ. Justere det maksimale oppstartvolumet Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Radioinnstillinger, og deretter Maksimalt oppstartsvolum. Velg ønsket verdi. Justere volumet på trafikkmeldinger Volumet på trafikkmeldinger kan forhåndsinnstilles slik at det økes eller senkes i forhold til det normale lydanleggvolumet. Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Radioinnstillinger, RDSalternativer og deretter TM-volum. Velg ønsket verdi. Justere ringetonevolumet Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger, Lyd og signaler og deretter Ringevolum. Velg ønsket verdi.

70 70 Radio Radio Bruk Stasjonssøk Autolagringslister Favorittlister Bølgebåndmenyer Radiodatasystem (RDS)...74 Digital lydkringkasting Bruk Aktivere radioen Trykk på RADIO for å åpne hovedmenyen for radioen. Stasjonen som ble sist spilt, mottas. Valg av bølgeområde Trykk én eller flere ganger på RADIO for å velge ønsket bølgelengde. Stasjonen som ble sist spilt på den bølgelengden, mottas. Stasjonssøk Automatisk stasjonssøk Trykk kort på s eller u for å lytte til den neste stasjonen i stasjonsminnet. Manuelt stasjonssøk Trykk på s eller u og hold knappen inne. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd i frekvensvinduet. Neste tilgjengelige stasjon velges og spilles automatisk. Manuelt stasjonssøk: Hvis ikke radioen finner en stasjon, skifter den automatisk til et mer følsomt søkenivå. Hvis den fortsatt ikke finner en stasjon, stiller den inn på frekvensen som sist var aktiv igjen. FM-bølgelengde: Når RDSfunksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner 3 74, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner Manuelt stasjonssøk Trykk på MENU-TUNE i radioens hovedmeny for å åpne den gjeldende bølgelengdemenyen, og velg manuell innstilling.

71 Radio 71 I frekvensvisningen som kommer frem dreier du på MENU-TUNE og stiller inn den optimale mottaksfrekvensen. Autolagringslister Det kan søkes etter stasjonene med best mottak i et bølgebånd, og disse kan lagres automatisk via autolagringsfunksjonen. Hver bølgelengde har 2 autolagringslister (AS-stasjoner 1, AS-stasjoner 2), og 6 stasjoner kan lagres i hver av dem. Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med i. Automatisk stasjonslagring Trykk og hold inne FAV inntil det kommer opp en melding om automatisk lagring. De 12 sterkeste stasjonene på den aktuelle bølgelengden vil bli lagret i de 2 autolagringslistene. Trykk på MENU-TUNE for å avbryte autolagringen. Lagre stasjoner manuelt Stasjoner kan også lagres manuelt i autolagre-listene. Still inn stasjonene som skal lagres. Trykk kort på FAV én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste. Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp til det vises en bekreftelsesmelding. Manuelt lagrede stasjoner overskrives i en automatisk stasjonslagringsprosess. Autolagrede stasjoner-funksjonen må være aktivert (se nedenfor) for at denne funksjonen skal kunne brukes. Hente frem en stasjon Trykk kort på FAV én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste. Trykk kort på en av stasjonsknappene for å hente frem stasjonen på tilsvarende plass i listen. Autolagrede stasjoner-funksjonen må være aktivert (se nedenfor) for at denne funksjonen skal kunne brukes. Aktivere automatisk lagring av stasjoner Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Radioinnstillinger og deretter Autolagrede stasjoner for å åpne den respektive menyen. Sett autolagringsstatus for den aktuelle bølgelengden på På.

72 72 Radio Favorittlister Stasjoner på alle bølgebånd kan lagres manuelt i listene med favoritter. Det kan lagres 6 stasjoner i hver favorittliste. Antallet favorittlister kan angis (se nedenfor). Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med i. Lagre en stasjon Still inn stasjonene som skal lagres. Trykk kort på FAV én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste. Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp til det vises en bekreftelsesmelding. Hente frem en stasjon Trykk kort på FAV én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste. Trykk kort på en av stasjonsknappene for å hente frem stasjonen på tilsvarende plass i listen. Angi antallet tilgjengelige favorittlister Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Radioinnstillinger og deretter Radiofavoritter for å åpne menyen Maks. antall favorittsider. Velg ønsket antall tilgjengelige favorittlister. Bølgebåndmenyer Alternative funksjoner for stasjonsvalg er tilgjengelig via bølgebåndspesifikke menyer. De følgende displayvisningene er ment som eksempler. Stasjonslister Drei på MENU-TUNE i radiohovedmenyen for å åpne stasjonslisten for den gjeldende bølgelengden. Alle radiostasjoner som kan mottas i det aktuelle mottaksområdet, vises. Hvis det ikke er blitt opprettet noen stasjonsliste på forhånd, vil infotainmentsystemet utføre et automatisk stasjonssøk. Velg ønsket stasjon.

73 Radio 73 Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med i. Oppdatere stasjonslistene Trykk på MENU-TUNE i radiohovedmenyen for å åpne den gjeldende bølgelengdemenyen. Dersom stasjonene som er lagret i den bølgebåndspesifikke stasjonslisten ikke lenger kan mottas: Velg det aktuelle menyelementet for å oppdatere stasjonlisten i den aktuelle bølgelengdemenyen, f.eks. Oppdater FM stasjonsliste. Et stasjonssøk startes. Når søket er fullført, vil stasjonen som sist ble mottatt, spilles. Avbryte stasjonssøket: Trykk på MENU-TUNE. Hvis infotainmentsystemet har dobbel mottaker, oppdateres stasjonslistene kontinuerlig i bakgrunnen. Manuell oppdatering er ikke nødvendig. Hvis en bølgebåndspesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert. Favorittliste Trykk på MENU-TUNE i radiohovedmenyen for å åpne den gjeldende bølgelengdemenyen. Velg Favorittliste. Alle stasjoner som er lagret i liten med favoritter, vises. Velg ønsket stasjon. Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med i. Kategorilister Mange radiostasjoner kringkaster en PTY-kode som angir programtypen som sendes (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTYkoden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes. Infotainmentsystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den korresponderende kategorilisten. Søke et program basert på stasjon: velg alternativet for bølgebåndspesifikk kategoriliste. En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises. Velg ønsket programtype. En liste over stasjoner som sender en programtype av den valgte typen vises.

74 74 Radio Velg ønsket stasjon. Kategorilisten oppdateres også ved oppdatering av den tilsvarende bølgebåndspesifikke stasjonslisten. Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med i. DAB-meldinger I tillegg til musikkprogrammer sender mange DAB-stasjoner 3 76 ulike meldingskategorier. DAB-tjenesten (programmet) som mottas for øyeblikket, avbrytes når meldinger for tidligere aktiverte kategorier venter. Aktivere meldingskategorier Velg DAB-informasjon i DAB-meny for å se den gjeldende menyen. Aktiver de ønskede meldingskategoriene. Flere meldingskategorier kan velges samtidig. DAB-informasjon kan bare mottas når DAB-bølgebåndet er aktivert. Radiodatasystem (RDS) RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak. Fordeler ved RDS På displayet vises stasjonens programnavn i stedet for frekvensen. Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner. Infotainmentsystemet stiller alltid inn på den best mottakelige sendefrekvensen ved hjelp av AF (Alternative Frequency). Infotainmentsystemet viser radiotekst som f.eks. kan inneholde informasjon om gjeldende program, avhengig av stasjonen som mottas. Konfigurere RDS Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Radioinnstillinger, og deretter RDS-alternativer. Still inn alternativet RDS på På eller Av.

75 Radio 75 Dersom RDS er slått av, vil den automatisk slås på igjen når det skiftes til en annen radiostasjon (med søkefunksjonen eller med en forhåndsinnstilt knapp). Følgende alternativer er bare tilgjengelige hvis RDS er stilt inn på På. RDS-alternativer Slå regionalisering på og av På noen tidspunkter vil noen RDSstasjoner sende forskjellige regionale programmer på forskjellige frekvenser. Still inn alternativet Regional til På eller Av. Hvis regionale innstillinger er slått på, blir kun alternative frekvenser (AF) med samme regionale programmer valgt. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene. RDS-rulletekst Noen RDS-stasjoner skjuler programnavnet i displaylinjen for å kunne vise tilleggsinformasjon. Hindre at annen informasjon vises: Sett Frys tekstrulling på På. TA-volum Volumet på trafikkmeldinger (TA) kan forhåndsinnstilles. Detaljert beskrivelse Trafikkradio (TP = Traffic Programme) Trafikkradiostasjoner er RDSstasjoner som sender trafikkmeldinger. Slå trafikkradiotjenesten på og av Slå på og av trafikkmeldingstjenesten i Infotainment-systemet: Trykk på knappen TP. Hvis trafikkradioen er slått på, vises [ ] i radioens hovedmeny. Kun stasjoner som sender trafikkmeldinger mottas. Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, startes automatisk et søk etter neste trafikkradiostasjon. Når systemet har funnet en trafikkradiostasjon, vises [TP] i radioens hovedmeny. Trafikkmeldinger spilles med det forhåndsinnstilte TA-volumet Dersom trafikkradioen er slått på, avbrytes avspillingen av CD/MP3 så lenge trafikkmeldingen varer. Kun lytte til trafikkmeldinger Slå på trafikkradioen og slå av lyden helt på infotainmentsystemet. Blokkere trafikkmeldinger For å blokkere en trafikkmelding, f.eks. under CD/MP3-avspilling: Trykk på TP- eller MENU-TUNEknappen for å bekrefte avbruddsmeldingen på displayet. Trafikkmeldingen avbrytes, men trafikktjenesten er fortsatt slått på.

76 76 Radio Digital lydkringkasting Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universalt kringkastingssystem. DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens. Generell informasjon Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på én enkelt frekvens (gruppe). I tillegg til digitale lydtjenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon. Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret. Det forekommer ingen volumreduksjon (fading som er typisk for AMeller FM-mottak). DAB-signalet gjengis med konstant volum. Dersom DAB-signalet er for svakt til å bli registrert av mottakeren, avbrytes mottaket helt. Dette kan unngås ved å aktivere Auto.valg av optimalt kanalb. og/eller Auto.kobl. mellom DAB og FM i DAB-innstillingsmenyen. Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB. Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FMmottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller. Når DAB-mottak er aktivert, fortsetter FM-radioen i infotainmentsystemet å være aktiv i bakgrunnen og søker kontinuerlig etter FM-stasjoner med best mulig mottak. Hvis TP 3 74 er aktivert, vises trafikkmeldinger fra FM-stasjonen med det sterkeste signalet. Deaktiver TP dersom DAB-mottaket ikke skal avbrytes av FM-trafikkmeldinger. Konfigurere DAB Trykk CONFIG. Velg Radioinnstillinger, og deretter DAB-innstillinger. Følgende alternativer er tilgjengelige i konfigurasjonsmenyen: Automatisk gruppekobling Når denne funksjonen er aktivert, skifter enheter til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (frekvens) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren. Still inn funksjonen på På eller Av.

77 Radio 77 Automatisk kobling DAB-FM Når denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FMstasjon for den aktive DAB-tjenesten når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren. Still inn funksjonen på På eller Av. Bånd III: MHz, bakkeradio Begge Dynamisk lydtilpasning Når denne funksjonen er aktivert, reduseres DAB-signalets dynamiske rekkevidde. Det betyr at nivået på de høye lydene reduseres og nivået på de lave lydene økes. Derfor kan volumet på infotainmentsystemet økes til et punkt der lave lyder er hørbare, men uten at de høye lydene er for høye. Still inn funksjonen på På eller Av. Båndvalg Velg menyelementet Båndvalg for å se den respektive menyen. Aktiver ett av alternativene for å angi hvilke DAB-bølgebånd som skal mottas av infotainmentsystemet: L-bånd: MHz, bakke- og satellittradio

78 78 CD-spiller CD-spiller Generell informasjon Bruk Generell informasjon Infotainmentsystemets CD-spiller kan spille lyd-cd-er og MP3/WMA- CD-er. Informasjon Merk CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lydanlegget. Du må ikke sette klistremerker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-spilleren og ødelegge den. Det vil bli nødvendig å skifte ut enheten. Følgende CD-formater kan brukes: CD-ROM modus 1 og modus 2. CD-ROM XA modus 2, type 1 og type 2. Følgende filformater kan brukes: ISO 9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet). Det kan hende at MP3- og WMAfiler skrevet i alle andre formater enn oppført over ikke spilles riktig og at filnavnene og mappenavnene ikke vises riktig. Det kan være at audio-cd-er med kopibeskyttelse, som ikke overholder kravet til en standard audio-cd, ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt. Brente CD-R- og CD-RW-plater er mer utsatt for skader enn studioinnspilte CD-plater. Riktig behandling er viktig, spesielt når det gjelder brente CD-R- og CD-RWplater (se nedenfor). Det kan være at brente CD-R- og CD-RW-plater ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt. I slike tilfeller er det ikke noe galt med utstyret. I CD-er med blandet modus (lydspor og komprimerte filer, f.eks. MP3), kan lydspordelen og delen med de komprimerte filene avspilles hver for seg. Unngå å sette fingeravtrykk når du skifter CD-er.

79 CD-spiller 79 Legg CD-plater tilbake i omslaget straks etter at du har tatt dem ut av CD-spilleren for å beskytte dem mot skader og skitt. Skitt og væsker som søles på CDplater, kan ødelegge CD-spillerens linse inne i enheten og forårsake feil. Beskytt CD-er mot varme og direkte sollys. Følgende begrensinger gjelder for MP3/WMA-CD-er: Bithastighet: 8 kbit/s kbit/s Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (for MPEG-1) og 24 khz, 22,05 khz, 16 khz (for MPEG-2) Disse begrensningene gjelder for data lagret på MP3/WMA- CD-plater: Antall spor: maks. 999 Antall spor per mappenivå: maks. 512 Mappestrukturdybde: Maks. 10 nivåer Dette kapitlet beskriver bare spilling av MP3-filer, ettersom fremgangsmåten for MP3- og WMA-filer er identisk. Når en CD-plate med WMA-filer er satt inn, vises MP3-relaterte menyer. Bruk Starte avspilling av CD-plater Trykk én eller flere ganger på MEDIA-knappen for å åpne CD- eller MP3-hovedmenyen. Hvis det står en CD i CD-spilleren, startes avspilling. Forskjellig informasjon om CD-platen og sporet som spilles av i øyeblikket vises på displayet, avhengig av hvilke data som er lagret på lydo-cd-en eller MP3-CD-en. Sette inn en CD Sett en CD med den trykte siden opp inn i CD-sporet inntil den trekkes inn. Hvis en CD-plate er satt inn, vises 0 på displayet. Hoppe til neste eller forrige spor Trykk kortvarig på s eller u. Hurtigspoling for- og bakover Trykk og hold s eller u nede for å spole raskt fremover eller bakover i det nåværende sporet. Velge spor ved bruk av menyen for lyd-cd Trykk på MENU-TUNE for å åpne CD-menyen.

80 80 CD-spiller Bland sanger Spille alle sporene i tilfeldig rekkefølge: Sett denne funksjonen på På. Hvis denne funksjonen er aktivert, vises 2 i den respektive hovedmenyen. Gjenta Spille et spor gjentatte ganger: Sett denne funksjonen på På. Hvis denne funksjonen er aktivert, vises 1 i den respektive hovedmenyen. Sporliste Velge et spor på CD-en: Velg Sporliste, og velg ønsket spor. Kataloger Velge et spor fra en mappe: Velg Kataloger. En liste med mappene som er lagret på CD-en, vises. Velg først en av mappene, og deretter ønsket spor. Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis en MP3-CD er satt inn. Søk... Å åpne en meny for sporsøking og valg: Velg Søk... Velg først en av kategoriene, og deretter ønsket spor. Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis en MP3-CD er satt inn. Ta ut en CD-plate Trykk d. CD-en skyves ut av CD-åpningen. Dersom CD-en ikke fjernes etter utstøting, trekkes den automatisk inn igjen etter et par sekunder.

81 AUX-inngang 81 AUX-inngang Generell informasjon Bruk Generell informasjon På betjeningspanelet i infortainmentsystemet 3 60 finnes det en AUX-inngang for tilkobling av eksterne lydkilder. Det er for eksempel mulig å koble til en bærbar CD-spiller med en 3,5 mm stereoplugg i AUX-inngangen. Kontakten må alltid holdes ren og tørr. Bruk CD 3.0 BT Trykk én eller flere ganger på MEDIA for å aktivere AUX-modus. R 3.0 Trykk AUX for å aktivere AUX-modus. Drei m VOL på infotainmentsystemet for å justere volumet. Alle andre funksjoner kan bare betjenes via lydkildens betjeningselementer.

82 82 USB-kontakt USB-kontakt Generell informasjon Spille lagrede lydfiler Generell informasjon I midtkonsollen, under betjeningselementene for klimaanlegget, er det plassert en USB-kontakt for tilkobling av eksterne lyddatakilder. Kontakten må alltid holdes ren og tørr. En MP3-spiller, USB-stasjon, SD-kort (via USB-kontakt/adapter) eller ipod kan kobles til USB-porten. Når utstyret er koblet til USB-porten, kan de forskjellige funksjonene betjenes via kontrollene og menyene i Infotainment. Ikke alle MP3-spillere, USB-stasjoner, SD-kort eller ipod-modeller støttes av Infotainment. Informasjon Eksternt utstyr som er koblet til USB-porten må overholde spesifikasjonen USB MSC (USB Mass Storage Class). Enheter som kobles til via USB, støttes i henhold til USB-spesifikasjon V 2.0. Maksimal støttet hastighet: 12 Mbit/s. Kun utstyr med FAT16/FAT32-filsystem støttes. Harddiskstasjoner (HDD) støttes ikke. USB-hub støttes ikke. Følgende filformater kan brukes: ISO9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet) Det kan hende at MP3- og WMAfiler skrevet i andre formater enn de som er oppført over, ikke spilles riktig, og at filnavnene og mappenavnene ikke vises riktig. Følgende begrensninger gjelder for filer som er lagret på den eksterne enheten: Bithastighet: 8 kbit/s kbit/s Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (for MPEG-1) og

83 USB-kontakt khz, 22,05 khz, 16 khz (for MPEG-2) Følgende begrensninger gjelder for data lagret på eksterne enheter som er koblet til USB-kontakten: Antall spor: maks. 999 Antall spor per mappenivå: maks. 512 Mappestrukturdybde: Maks. 10 nivåer WMA-filer med digital rettighetsadministrasjon (DRM) fra nettbutikker kan ikke spilles av. WMA-filer kan bare spilles på en sikker måte hvis de ble opprettet med Windows Media Player versjon 9 eller senere. Gyldige spillelisteutvidelser:.m3u,.pls,.wpl Spillelisteoppføringene må være lagret som relative baner. Systemattributtet for mapper/filer som inneholder lyddata, må ikke være angitt. Spille lagrede lydfiler Trykk én eller flere ganger på MEDIA for å aktivere MP3- eller ipodmodus. Avspillingen av lyddataene som er lagret på enheten, starter automatisk. MP3: ipod: Bruke den enhetsspesifikke menyen Trykk på MENU-TUNE for å åpne menyen for enheten som er tilkoblet for øyeblikket. Bland sanger Spille alle sporene i tilfeldig rekkefølge: Sett denne funksjonen på På. Hvis denne funksjonen er aktivert, vises 2 i den respektive hovedmenyen. Gjenta Spille et spor gjentatte ganger: Sett denne funksjonen på På. Hvis denne funksjonen er aktivert, vises 1 i den respektive hovedmenyen. Kataloger Velge et spor fra en mappe: Velg Kataloger. En liste med mappene som er lagret på enheten, vises. Velg først en av mappene, og deretter ønsket spor.

84 84 USB-kontakt Dette menyelementet er ikke tilgjengelig hvis en ipod er koblet til. Søk... Å åpne en meny for sporsøking og valg: Velg Søk... Velg først en av kategoriene, og deretter ønsket spor. Ta ut enheten For trygg fjerning av enheten velger du Fjern USB eller Støt ut ipod og kobler deretter fra enheten.

85 Bluetooth musikk 85 Bluetooth musikk Generell informasjon Betjening Generell informasjon Bluetooth-aktiverte lydkilder (f.eks. musikkmobiler, MP3-spillere med Bluetooth osv.) som støtter Bluetooth-musikkprotokollen A2DP, kan kobles trådløst til infotainmentsystemet. Informasjon Infotainment kan kun kobles til Bluetooth-utstyr som støtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versjon 1.2 eller høyere. Bluetooth-utstyret må støtte AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) versjon 1.0 eller høyere. Hvis utstyret ikke støtter AVRCP, kan kun volumet kontrolleres via Infotainment. Før Bluetooth-enheten kobles til Infotainment, må du gjøre deg kjent med enhetens bruksanvisning for Bluetooth-funksjoner. Betjening Forholdsregler Følgende må overholdes for å kunne bruke Infotainment i Bluetooth-modus: Bluetooth-funksjonen til Infotainmentsystemet må være aktivert Bluetooth-funksjonen til den eksterne Bluetooth-lydkilden må være aktivert (se brukerveiledningen for enheten). Avhengig av den eksterne Bluetooth-lydkilden kan det være nødvendig å angi enheten som "synlig" (se brukerveiledningen for enheten). Ekstern Bluetooth-audiokilde må pares med og kobles ti Infotainmentsystemet Aktivere Bluetoothmusikkmodus Trykk én eller flere ganger på MEDIA for å aktivere Bluetooth musikk-modus.

86 86 Bluetooth musikk Bluetooth-musikkavspilling må startes og stoppes midlertidig / stoppes via Bluetooth-enheten. Drift via Infotainment Justere volumet Volumet kan justeres via infotainmentsystemet Hoppe til neste eller forrige spor Trykk kort på s eller u på betjeningspanelet til infotainmentsystemet.

87 Telefon 87 Telefon Generell informasjon Bluetooth-tilkobling Nødsamtaler Betjening Mobiltelefoner og CB radioutstyr Generell informasjon Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainmentsystemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonportalen må mobiltelefonen være koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth. Ikke alle funksjoner for telefonportalen støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som er tilgjengelige avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din. Viktig informasjon vedrørende betjening og trafikksikkerhet 9 Advarsel Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen. 9 Advarsel Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i. Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av

88 88 Telefon mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå. Bluetooth Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG). Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på internett på Bluetooth-tilkobling Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av f.eks. en telefon til andre enheter. Data som for eksempel en telefonbok, anropslister, navnet på nettverksoperatøren og feltstyrke kan overføres. Funksjonaliteten kan være begrenset avhengig av telefontypen. For at en Bluetooth-tilkobling skal kunne opprettes med telefonportalen, må Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen være aktivert og mobiltelefonen stå på "synlig". Se mobiltelefonens bruksanvisning for en detaljert beskrivelse. Aktivere Bluetooth Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger og deretter Bluetooth. Du får et spørsmål i undermenyen. Still inn Bluetooth på På ved å besvare spørsmålet med Ja eller Nei. Pare en Bluetooth-enhet Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger og deretter Koble til enhet. Du kan alternativt trykke y to ganger. Dette vises på skjermen: Så snart telefonportalen til infotainmentsystemet er oppdaget, vises den i enhetslisten til din Bluetooth-enhet. Velg telefonportalen. Tast inn PIN-koden på Bluetooth-enheten når du blir bedt om det. Enhetene er paret og koblet til. Din mobiltelefonbok vil bli lastet ned automatisk. Presentasjonen av og rekkefølgen på telefonbokoppføringene kan variere i forhold til infotainmentsystemets display og mobiltelefonens display. Hvis Bluetooth-forbindelsen har blitt opprettet: Dersom en annen Bluetooth-enhet var koblet til infotainmentsystemet tidligere, blir denne nå koblet fra.

89 Telefon 89 Hvis Bluetooth-tilkoblingen mislyktes: Start fremgangsmåten ovenfor på nytt eller se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten. Maksimalt 5 enheter kan pares med infotainmentsystemet. Endre Bluetooth-koden Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger, og deretter Endre Bluetooth-kode. Dette vises på skjermen: Oppgi den firesifrede PIN-koden, og bekreft inntastingen med OK. Koble til en annen paret enhet Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger, og deretter Enhetsliste. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er paret med Infotainment. Bluetooth-enheten som er koblet til infotainmentsystemet for øyeblikket, angis av 9. Velg ønsket utstyr. En undermeny vises. Velg undermenyelementet Velg for å opprette tilkoblingen. Koble fra en enhet Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger, og deretter Enhetsliste. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er paret med Infotainment. Bluetooth-enheten som er koblet til infotainmentsystemet for øyeblikket, angis av 9. Velg paret enhet. En undermeny vises. Velg undermenyelementet Koble fra for å koble fra enheten. Fjerne en paret enhet Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger, og deretter Enhetsliste. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er paret med Infotainment. Bluetooth-enheten som er koblet til infotainmentsystemet for øyeblikket, angis av 9. Velg ønsket utstyr. En undermeny vises. Hvis enheten er tilkoblet, må den frakobles først (se over). Velg undermenyelementet Slett for å fjerne enheten.

90 90 Telefon Gjenopprette standardinnstillinger fra fabrikk Telefoninnstillingene, f.eks. enhetslisten, Bluetooth-koden og ringetonen kan tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikk. Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger og deretter Gjenoppr. fabrikkinnstillinger. Du får et spørsmål i undermenyen. For å tilbakestille alle verdiene til standardinnstillingene fra fabrikk velger du Ja. Nødsamtaler 9 Advarsel Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor må det ikke stoles kun på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (for eksempel en nødsituasjon). I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen. 9 Advarsel Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte tjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren. Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i. Foreta en nødoppringing Ring nødtelefonnummeret (f.eks. 112). Telefontilkoblingen til nødtelefonsentralen opprettes. Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen. 9 Advarsel Ikke avslutt samtalen før nødtelefonsentralen ber deg om det. Betjening Når en Bluetooth-tilkobling mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet er opprettet, kan du også betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via infotainmentsystemet. Du kan f.eks. opprette en tilkobling via infotainmentsystemet med telefonnumrene som er lagret på mobiltelefonen eller endre telefonnumrene. Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempelmotta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus.

91 Telefon 91 Etter at det er opprettet forbindelse mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, sendes mobiltelefoninformasjonen til infotainmentsystemet. Dette kan ta noen minutter, avhengig av telefonmodellen. Under denne tiden er det kun mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet i begrenset grad. Det er ikke alle mobiltelefoner som støtter alle funksjonene til telefonportalen. Avvik fra funksjonsomfanget som beskrives for disse spesifikke mobiltelefoner kan derfor forekomme. Forholdsregler Følgende må overholdes for å kunne bruke Infotainment i håndfrimodus: Bluetooth-funksjonen til Infotainmentsystemet må være aktivert Bluetoothfunksjonen til mobiltelefonen må være aktivert (se brukerveiledningen til utstyret). Mobiltelefonen må være stilt til "synlig" (se brukerveiledningen til utstyret). Mobiltelefonen må være paret med Infotainment Aktivere håndfrimodus Trykk y på betjeningspanelet til infotainmentsystemet. Telefonens hovedmeny vises. Hvis ingen mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet, vises Ingen telefon tilgjengelig. Detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en Bluetooth-forbindelse Mange av funksjonene til mobiltelefonen kan nå styres via telefonens hovedmeny (og tilknyttede undermenyer) og via de telefonspesifikke betjeningselementene på rattet. Starte en telefonsamtale Angi et nummer manuelt Trykk på MENU-TUNE i telefonhovedmenyen for å åpne Telefon-meny. Velg undermenypunktet Tast nummer. Følgende vises på skjermen. Skriv inn ønsket tall, og velg y på displayet for å slå nummeret. For å åpne skjermbildet Søk til telefonboken velger du 4. Bruke telefonlisten Telefonboken inneholder kontaktnavn og -numre. Trykk på MENU-TUNE i telefonhovedmenyen for å åpne Telefon-meny. Velg undermenypunktet Telefonbok. Følgende vises på skjermen.

92 92 Telefon Akkurat som på en telefon er bokstavene gruppert alfabetisk på skjermknappene: abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv og wxyz. Velg ønsket bokstavgruppe. Telefonboken vises med oppføringene som starter med en av bokstavene i bokstavgruppen. Rull gjennom listen, og velg ønsket navn blant oppføringene. Rull gjennom listen med telefonnumre, og velg ønsket nummer. Tilhørende telefonnummer ringes opp. Justere og sortere oppføringene i telefonboken Når mobiltelefonen er paret med og koblet til infotainmentsystemet, blir telefonboken med telefonnumre og navn automatisk lastet ned på infotainmentsystemet. Telefonboken på infotainmentsystemet kan sorteres etter Fornavn eller Etternavn. Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger, og deretter Telefonbok sortering. Velg ønsket alternativ. Bruke anropslogger Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert i anropslogger. Trykk på MENU-TUNE i telefonhovedmenyen for å åpne Telefonmeny. Velg undermenypunktet Anropslister. Du kan om ønskelig trykke på knappen y Følgende vises på skjermen. Velg ønsket anropsliste, f.eks. Tapte anrop. En meny med den tilsvarende anropslisten vises. Igangsette en telefonsamtale: velg ønsket listeoppføring. Tilhørende telefonnummer ringes opp. Ringe et telefonnummer på nytt Du kan ringe sist ringte nummer på nytt. Trykk 7 på rattet for å åpne Tast på nytt-menyen. Trykk 7 igjen for starte anropet. Trykk xn på rattet for å gå ut av Tast på nytt-menyen. Du kan alternativt bruke MENU-TUNE-knappen til å velge Nei på displayet.

93 Telefon 93 Innkommende telefonsamtaler Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller CD-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir denne dempet til samtalen er avsluttet. Besvare et anrop: Velg Svar på displayet. Avvise et anrop: Velg Avvis på displayet. Andre innkommende telefonsamtale Hvis du mottar et telefonanrop til under en samtale, vises en melding. Besvare det andre anropet og avslutte den pågående samtalen: Velg Svar på displayet. Avvise det andre anropet og fortsette den pågående samtalen: Velg Avvis på displayet. Endre ringetone Trykk på CONFIG for å åpne menyen Innstillinger. Velg Telefoninnstillinger, Lyd og signaler og deretter Ringelyd. En liste med alle de tilgjengelige ringetonene vises. Velg ønsket ringetone. Mer informasjon om ringetonevolum Funksjoner under en telefonsamtale Under en telefonsamtale vises telefonens hovedmeny slik: Velg Meny på displayet for å åpne menyen Tilkoblet. Velg Legg på på displayet for å avslutte samtalen. Aktivere modus for privatsamtale Velg undermenypunktet Privat anrop i Tilkoblet-menyen for å fortsette samtalen ved bruk av mobiltelefonen. Dette vises på skjermen: For å fortsette samtalen ved bruk av infotainmentsystemet velger du Meny på displayet, og deretter Overfør samtale. Deaktivere/aktivere mikrofonen Angi undermenypunktet Tilkoblet som Demp mik i På-menyen. Den som ringer, kan ikke lenger høre deg. Aktivere mikrofonen igjen: Angi undermenypunktet Demp mik som Av igjen.

94 94 Telefon Mobiltelefoner og CB radioutstyr Monteringsanvisninger og retningslinjer for bruk Ved montering og bruk av mobiltelefon skal de bilspesifikke monteringsanvisningene og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfriutstyret overholdes. Hvis ikke, kan bilens typegodekjenning bli ugyldig (EU-direktiv 95/54/EF). Anbefalinger for feilfri drift: Fagmessig montert utvendig antenne for å oppnå maksimal rekkevidde. Maksimal sendeytelse på 10 watt. Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt Kollisjonsputesystem. Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt. Bruk av håndfri mobiltelefon uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og 1 watt for de øvrige typene. Av sikkerhetsgrunner skal ikke telefonen brukes under kjøring. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken. 9 Advarsel Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen. Merk Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

95 Telefon 95

96 96 Stikkordregister A Aktivere AUX-funksjonen Aktivere Bluetooth-musikk Aktivere CD-spilleren Aktivere håndfritelefonmodus Aktivere radioen Aktivere USB-funksjonen Autolagring av lister Hente frem stasjoner Lagre stasjoner Autolagringslister Automatisk volumregulering Aux-inngang Aktivisere Betjening Generell informasjon Justere volumet B Betjening... 85, 90 Aux-inngang Bluetooth-musikk CD-spiller Meny Radio Telefon USB-port Betjeningselementer Infotainmentsystem Ratt Telefon Blokkere trafikkmeldinger Bluetooth Bluetooth-musikk Bluetooth-tilkobling Telefon Bluetooth-musikk Aktivisere Betjening Forholdsregler Generell informasjon Bluetooth-tilkobling Bruk... 64, 70, 79, 81 Aux-inngang Bluetooth-musikk CD-spiller Meny Radio Telefon USB-port Bølgebåndmenyer C CD-meny CD-spiller Aktivisere Bruk... 79

97 97 CD-meny Generell informasjon Sette inn en CD Starte avspilling av CD-plater Ta ut en CD-plate D DAB Datoinnstillinger Digital lydkringkasting Dynamisk lydtilpasning F Favorittlister Hente frem stasjoner Lagre stasjoner G Generell informasjon , 81, 82, 85, 87 Aux-inngang Bluetooth-musikk CD-spiller Infotainmentsystem Telefon USB-port Grunnleggende betjening H Hente frem stasjoner... 71, 72 I Infotainmentsystemets betjeningspanel K Kategoriliste Kontroller på rattet L Lagre stasjoner... 71, 72 M Maksimalt oppstartvolum MENU/TUNE-knapp Menybetjening Mobiltelefoner og CB radioutstyr. 94 Mute-funksjon N Nødsamtaler O Oppdatere stasjonslister Oversikt over betjeningselementer 60 R Radio Aktivisere Autolagring av lister Bruk Bølgebåndmenyer Båndvalg DAB-meldinger Digital lydkringkasting (DAB) Dynamisk lydtilpasning Favorittlister Hente frem stasjoner... 71, 72 Kategoriliste Konfigurere DAB Konfigurere RDS Lagre stasjoner... 71, 72 Oppdatere stasjonslister Radiodatasystem (RDS) Regionalisering Stasjonslister Stasjonssøk Trafikkmeldinger Trafikkradio Valg av bølgeområde Radiodatasystem (RDS) RDS Regionalisering Repetisjonsfunksjon Ringe Funksjoner under en samtale...90 Innkommende samtaler Ringetone Starte en telefonsamtale Ringelister... 90

98 98 Ringetone Ringetonevolum Velge ringetone S Slå på infotainmentsystemet Slå på radioen Spille lagrede lydfiler Språkinnstillinger Starte avspilling av CD-plater Stasjonslister Stasjonssøk Systeminnstillinger Gjenopprette innstillinger fra fabrikk Innstillinger for bilen Språk Tid og dato T TA-volum Telefon Aktivisere Betjeningselementer Bluetooth Bluetooth-tilkobling Forholdsregler Funksjoner under en samtale...90 Generell informasjon Informasjon Innkommende samtaler Nødsamtaler Ringe et telefonnummer på nytt 90 Ringelister Slå et nummer Telefonbok Velge ringetone Telefonbok Tidsinnstillinger Toneinnstillinger Trafikkmeldinger Trafikkradio Tyverisikring U USB-meny USB-port Aktivering Betjening Generell informasjon Informasjon Koble til USB-enheten Ta ut USB-enheten USB-meny V Valg av bølgeområde Volum Automatisk volumregulering Fartskompensert volum Lyddempingsfunksjon Maksimalt oppstartvolum Ringetonevolum Stille inn volumet TA-volum Volumbegrensning ved høye temperaturer Voluminnstillinger... 69

99 FlexDock FlexDock Stikkordregister

100 100 FlexDock FlexDock Generell informasjon Bruk Generell informasjon FlexDock består av en innebygd sokkelplate og forskjellige typer holdere som kan festes til sokkelplaten. Når en iphone eller en annen smarttelefon settes på holderen, kan smarttelefonen betjenes via infotainmentsystemet, knapper på rattet eller via berøringsskjermen. Du finner detaljert informasjon om bruken av holderen i bruksanvisningen som følger med hver enkelt holder. 9 Advarsel Enheter som er festet til FlexDock må brukes på en slik måte at føreren ikke distraheres og slik at sikkerheten opprettholdes hele tiden under kjøring. Følg alltid lovene og bestemmelsene som gjelder i landet du kjører i. Disse lovene kan avvike fra informasjonen i denne instruksjonsboken. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener enhetene mens bilen står i ro. Du må ikke bruke en annen lydkilde via USB-kontakten samtidig, på grunn av overlagring av begge lydkildene. Merk For å unngå tyveri skal du ikke la mobiltelefonen ligge i FlexDock når du forlater bilen. Bruk Feste holderen til sokkelplaten

101 FlexDock Ta av dekselet på sokkelplaten. 2. Trykk holderen i sokkelplaten, og fell den ned. Koble smarttelefonen til infotainmentsystemet Universal smarttelefon Koble smarttelefonen til holderen ved bruk av tilkoblingskabelen. iphone En iphone kobles automatisk til når den settes i holderen. Avhengig av statusen til programvaren og maskinvaren kan det forekomme begrensninger i en iphones funksjonalitet. Bruke smarttelefonen Når smarttelefonen er tilkoblet via FlexDock, har den samme funksjonalitet som ved tilkobling via USB-kontakten. Du finner detaljert informasjon i denne instruksjonsboken. En Bluetooth-tilkobling må opprettes for at telefonfunksjonene eller Bluetooth-musikkfunksjonen skal kunne brukes. Du finner detaljert informasjon i denne instruksjonsboken og brukerveiledningene for smarttelefonen. Fjerne holderen fra sokkelplaten 1. Trykk på låseknappen, og ta ut holderen. 2. Fest dekselet på sokkelplaten.

OPEL Adam Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Adam Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Adam Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 59 FlexDock... 101 IntelliLink Innledning... 6 Radio... 21 Eksterne enheter... 31 Talegjenkjenning... 44 Telefon...

Detaljer

Opel Zafira Tourer Infotainment System

Opel Zafira Tourer Infotainment System Opel Zafira Tourer Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 29 CD-spiller... 45 AUX-inngang... 51 USB-kontakt... 53 Digital bilderamme... 57 Navigering... 60 Talegjenkjenning... 104 Telefon...

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 29 CD-spiller... 45 AUX-inngang... 51 USB-kontakt... 53 Digital bilderamme... 57 Navigering... 60 Talegjenkjenning... 104 Telefon...

Detaljer

Opel Astra Infotainment System

Opel Astra Infotainment System Opel Astra Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Stemmegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

OPEL CASCADA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL CASCADA Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL CASCADA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus/400/300... 77 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller...

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

OPEL CORSA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL CORSA Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL CORSA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 55 FlexDock... 97 IntelliLink Innledning... 6 Radio... 20 Eksterne enheter... 30 Talegjenkjenning... 41 Telefon...

Detaljer

OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink... 5 R300 Color / R400 Color... 83 Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink Innledning...

Detaljer

OPEL Astra Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Astra Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Astra Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus (1)/400/300... 81 CD 400plus (2)... 133 FlexDock... 173 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende

Detaljer

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. Phone... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 4 5. Galleri... 7 6. Annet... 7 1. Lyd SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom radio og mediakilder, f.eks. FM radio og USB? SVAR:

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Brukerhåndbok for infotainmentsystem Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Chevrolet MyLink... 5 Lydanlegg... 57 Chevrolet MyLink Innledning... 6 Radio... 18 Eksterne enheter... 26 Telefon... 47 Stikkordregister... 56 6 Innledning

Detaljer

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Innhold Navi 950 / CD 600... 5 CD 400... 75 Navi 950 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller... 29 Eksterne enheter... 32 Navigering...

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus/400/300... 73 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller...

Detaljer

OPEL Insignia Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Insignia Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Insignia Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 101 Touch R700 / Navi 900 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 14 Radio... 45 CD-spiller...

Detaljer

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 36 AUX-inngang... 41 USB-kontakt... 43 Bluetooth musikk... 46 Navigering... 52 Stemmegjenkjenning...

Detaljer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Formålet med dette tillegget er å gi en kort oversikt over de vanligste funksjonene til Sensus Infotainment-system og hjelpe deg

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 23 CD-spiller... 30 AUX-inngang... 34 USB-kontakt... 35 Stemmegjenkjenning... 40 Telefon... 49 Stikkordregister... 62 4

Detaljer

OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold R 4.0 IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 45 FlexDock... 87 R 4.0 IntelliLink Innledning... 6 Radio... 19 Eksterne enheter... 25 Talegjenkjenning...

Detaljer

ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem

ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold R 4.0 IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 45 FlexDock... 87 R 4.0 IntelliLink Innledning... 6 Radio... 19 Eksterne enheter... 25 Talegjenkjenning...

Detaljer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Frequently Asked Questions

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. NAVIGASJON (Kun Navi 900 IntelliLink)... 2 3. TELEFON... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Talegjennkjenning... 6 6. instrument-panel... 6 7. Favoritter... 6 8. Video... 7 9. Annet... 8

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Grunnleggende betjening... 12 Radio... 21 CD-spiller... 27 Eksterne enheter... 30 Navigering... 39 Stemmegjenkjenning... 55 Telefon...

Detaljer

CORSA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

CORSA Brukerhåndbok for infotainmentsystem CORSA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 61 FlexDock... 103 R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 14

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Opel Astra GTC Infotainment System

Opel Astra GTC Infotainment System Opel Astra GTC Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon...

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

OPEL AMPERA. Infotainment System

OPEL AMPERA. Infotainment System OPEL AMPERA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 17 CD-spiller... 23 Eksterne enheter... 26 Navigering... 36 Stemmegjenkjenning... 58 Telefon... 64 Stikkordregister... 76 4 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60 Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...4 Bruke din radio - DAB...5 Velge en

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

OPEL CORSA. Infotainment System

OPEL CORSA. Infotainment System OPEL CORSA Infotainment System Innhold Touch & Connect... 5 CD 40 USB... 91 CD 30 / 30 MP3... 129 Mobiltelefonportal... 157 Touch & Connect Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Bruksanvisning ST-33. SeekTech. Connecting with. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1

Bruksanvisning ST-33. SeekTech. Connecting with. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1 Bruksanvisning SeekTech ST-33 & Connecting with Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1 Innholdsregister Systemoversikt Beskrivelse 3 Bluetooth-spesifikasjoner 3 Område 4 Bluetooth-tilkobling

Detaljer

OPEL VIVARO / MOVANO Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL VIVARO / MOVANO Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL VIVARO / MOVANO Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 44 CD-spiller... 54 AUX-inngang... 58 USB-kontakt... 60 Bluetooth musikk... 64 Eksterne enheter... 71 Navigering...

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

MDR-1ABT. Slik bruker du enheten. Komme i gang. Før førstegangsbruk. Funksjoner. Deler og kontroller. Medfølgende tilbehør. Slik lader du hodesettet

MDR-1ABT. Slik bruker du enheten. Komme i gang. Før førstegangsbruk. Funksjoner. Deler og kontroller. Medfølgende tilbehør. Slik lader du hodesettet Trådløst stereohodesett MDR-1ABT Slik bruker du enheten Komme i gang Før førstegangsbruk Les dette først [1] Funksjoner Hva du kan gjøre med hodesettet [2] Deler og kontroller Delenes plassering og funksjon

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

CROSSLAND X Brukerhåndbok for infotainmentsystem

CROSSLAND X Brukerhåndbok for infotainmentsystem CROSSLAND X Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 5.0 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 55 R 4.0... 97 Navi 5.0 IntelliLink Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 14 Radio... 22 CD-spiller...

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit Alpine CD/Radio m/bt,tuneit 4x50w, APP direct, 3 linjer (4v), vtuner Denne modellen er perfekt for iphone og Android brukere, med TuneIt app for iphone og Android har du full kontroll over din lydinstillinger,

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370 Lydplanke Startveiledning HT-CT370 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 4 2 Installasjon 5 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner:

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner: Generell veiledning no Velkommen til Buster Q! For å legge til rette for en helt ny måte å nyte båtlivet på, har Buster Boats kommet frem til en helt ny måte å kommunisere med båten på. Vi har blitt inspirert

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

ASTRA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

ASTRA Brukerhåndbok for infotainmentsystem ASTRA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 129 Telefonholder... 159 Navi 900 IntelliLink Innledning... 6 Grunnleggende betjening...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

OPEL ASTRA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL ASTRA Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL ASTRA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 85 R300 BT... 127 Telefonholder... 157 Navi 900 IntelliLink Innledning... 6 Grunnleggende betjening...

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer