INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR IOP NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR IOP NORGE - 2015"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR IOP NORGE Torsdag, 26.mars 2015 kl Årsmøtet er åpent for alle som årlig betaler inn støtte til en eller flere av IOP Tanzania sine prosjekter, via IOP-Norge. Sted: Skypeforbindelse mellom to baser i Oslo og Kristiansand Oslo: Møt opp på KFUK/KFUM sitt kontor i Grubbegata 4 Kristiansand: Møt opp i Rådhuskvartalet i Kristiansand. Inngang fra torvet v/fontene eller fra Tollbodgata Saksliste: 1. Konstituering 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer Styret foreslår Ingunn Blauenfeldt Christiansen 3. Valg av referent Styret foreslår Rita Galteland 4. Valg av to til å undertegne protokollen Styret foreslår Julie Surland og Elsbeth Dokmo 2. Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014 for Ilula Orphan Program - IOP- Norge Styret har bestått av: Leder: Ingunn Blauenfeldt Christiansen Nestleder: Elsbeth Dokmo Styremedlem: Synnøve Hodnebrog Evenstad Styremedlem: Julie Surland Styremedlem: Rita Galteland Økonomiansvarlig: Karianne Kaatorp Styremøter: Det har vært gjennomført fem styremøter og ett årsmøte. Alle møtene har forgått via skype mellom Oslo og Kristiansand, den 26/1-14, 26/6-14, 16/10-14 og 20/11-14 Årsmøte: 26/6-14 Årsmøte I tillegg har det vært jobbet mye per e-post og telefon og det har vært arbeidsmøter i Kristiansand og Oslo. Stor interesse for IOP: Det er fremdeles stor interesse for IOPs arbeid. Det har vært mange henvendelser av ungdom og 1

2 voksne som vil besøke IOP, jobbe som frivillige eller ha praksis hos IOP. Det er også flere henvendelser i forbindelse med å ønske om å bli fadder/sponsor. Representanter fra IOP-Tanzania i Norge: Januar: To av jentene fra jentehjemmet har fulgt utvekslings-/lederprogrammet Communication for Change (CFC) via K/M Global/Fredskorpset. De var i Norge (Sunnmøre Folkehøyskole) fra jan. til mai. Mars: Fire elever og to ansatte (Atilio Mbungu fra administrasjonen og Jeremiah Kiswaga fra The Lords Hill Secondary/High School)var på utveksling i Kragerø + kort besøk i Oslo. Mars: Berit Skaare var i Norge. Hun besøkte samarbeidspartnere på Østlandet, Kragerø og i Kristiansand. Mai: Sportsleder Adam Evarist, Ilula Tigers, ble invitert på studietur av FoveaFoundation. Han besøkte div. idrettsklubber i Oslo, Nittedal og Trondheim og opplevde 17-mai i Oslo. Mai: Edson Msigva deltok på partnermøte hos K/M Global i Oslo. Juli: To av IOP-speiderlederne deltok på KFUK/KFUM-landsleir i Asker, hadde gjesteopphold i Kristiansand og reiste på leir med Randesund KFUK/KFUM-speidergruppe. September: Berit Skaare var i Norge. Hun besøkte samarbeidspartnere på Østlandet, Kragerø og i Kristiansand. Representant fra IOP Norge i Tanzania IOP Norge v/styreleder besøkte IOP Tanzania for første gang i desember. Hun deltok på en rekke møter og arrangementer og ble kjent med IOP mange lokaliteter. Sammen med Berit Skaare stod hun for den offesielle åpningen av The Holland House of books, biblioteket som i hovedsak er sponset av IOP Nederland. Det ble også arrangeret juleavslutning og gaveoverrekkelse til alle IOPs ansatte. KFUK/KFUM Global: IOP Norge har inngått en samarbeidsavtale med KFUK/KFUM Global vedr. medlemshåndtering. (Se eget vedlegg). IOP Tanzania, Ilula KFUK og Ilula KFUK Speidere er blitt partner med KFUK/KFUM Global. I 2014 var IOPs arbeid et av satsingsområdene i årets Globalaksjon. Utdanningsfond etablert: IOP Norge har sammen med familien til Håvard Vederhus (som døde på Utøya 2011) opprettet et Utdanningsfond. Formålet er å støtte studenter med høyere utdanning/fagutdanning. IOP representasjon og annet: Styreleder i IOP Norge sitter i styret i stiftelsen FoveaFoundation. Stiftelsen er drevet av fotobedriften Fovea. Det var i 2014 to styremøter. Orienteringsmøte med Norad. Rep. fra KFUK/KFUM Global, IOP, Fovea og FoveaFoundation møtte rep. for Norad i Oslo til et gjensidig orienteringsmøte. Arrangementer/innsamlinger: Det er mye aktivitet rundt i hele landet når det gjelder innsamlinger til IOP. De store bidragsyterne i 2014 var stiftelsen FoveaFoundation, KFUK/KFUM Global, Kragerø videregående skole (Kragerø), Engebråten skole (Oslo), Dvergsnes skole (Kristiansand), Hagen skole (Nittedal), Langerud skole (Ski), En-Gang-Alltid- grupper i Oslo og Kristiansand. Miljøet i Kragerø har etablert en egen IOParbeidsgruppe. Sollerud Barnehage (Oslo) har startet et samarbeid direkte med IOP Tanzania Vi lærer av hverandre. Målet er å samle inn penger til en ny barnehage/førskole hos IOP. I tillegg blir det jevnlig donert små og store beløp til IOPs forskjellige prosjekter. Økonomi: IOP Norge har i 2014 overført kr ,- til IOP Tanzania (kr ,- i 2013). Dette er penger 2

3 til fadderbarn og gaver/bidrag til andre formål. I tillegg kommer det større beløp fra givere i Norge, som ikke går via IOP Norges konto, men som blir overført direkte til IOP Tanzania. Skattefradrag: Gjennom flere år har det vært et ønske fra våre givere å få fradragsrett for gaver til IOP-Norge. På slutten av 2014 ble IOP-Norge forhåndsgodkjent av Skatteetaten. 30 givere meldte seg og har fått godkjent gavebeløpene hos Skatteetaten. Skatteetaten fører disse opplysningene inn på den enkelte givers selvangivelse for Informasjon/ Webside /Facebook: Informasjon fra IOP Norge har i 2014 blitt lagt ut på hjemmeside/facebook forholdsvis jevnlig. IOP Tanzania sender ut månedlige nyhetsbrev. Disse blir distribuert til IOP Norges faddere som har oppgitt e-postadresse. I desember ble det sendt ute et årsbrev fra IOP Norge og det ble samtidig informert om ny medlemshåndtering og nytt innbetalingssystem via KFUK/KFUM Global. Oslo, 15. mars 2015 Ingunn Blauenfeldt Christiansen, leder av styret i IOP-Norge Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for Innkomne forslag: A. Sponsorsatser for 2015/16 Bakgrunn: Det har helt fra starten av vært ulike satser på de forskjellige skoletrinn (primary, secondary, high school). Dette krever mye administrasjon og oppdatering i forhold til den enkelte elev og er svært uhensiktsmessig for IOP-Norge å håndtere. Det har lenge vært ønske om å standardisere skolesatsene fra preeschool tom high schoole. Det er også behov for andre støtteordninger. Styret i IOP-Norge forslår at følgende satser innføres fra og med Skolesponsor per år: kr 2 400,- (preeschool/secondaryschoole/high school) Egne satser (College, Yrkesutdanning, Universitet) Andre sponsorsatser per år: kr 3 000,- lifesponsor (Jentehjemmet) kr 3 000,- boardingsponsor (studenter som bor på internat på Lords Hill school) Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar nye sponsorsatser, gjeldende fra til Verdien av den norske kronen er for tiden synkende i forhold til doller. Årsmøtet gir derfor styret fullmakt til å justere satsene, dersom styrkeforholdet endres vesentlig i perioden. Forslag til sponsorsatser behandles på nytt av årsmøtet i

4 4. Orienteringssaker A. Kjøp av tjeneste fra KFUK-KFUM Global - orientering Bakgrunn: IOP-Norge sin sponsor- og støttegruppe har økt jevnt siden oppstarten. Det kreves mye oppfølging med informasjon, utsendelse av giro og annet arbeid omkring sponsor- og innsamlingsvirksomheten. Dette er ikke oppgaver som kan pålegges de frivillige som bekler styrevervene. Styret fikk årsmøtets oppslutning om følgende vedtak i 2014: Styret får fullmakt av årsmøtet til å fremforhandle en avtale med KFUK-KFUM Global om kjøp av nødvendig tjenester for å sørge for en forsvarlig drift av de oppgaver som knytter seg til medlemslister/sponsorvirksomheten hos IOP-Norge. Kostnadene må fordeles forholdsmessig på giverne i form av justerte sponsorsatser. Årsmøtet ber om at inngått avtale legges fram for neste årsmøte til orientering. Styrets har i 2014 forhandlet fram en avtale med KFUK/KFUM Global. Den legges ved årsmøtedokumentene - til orientering (vedlegg 1). På årsmøtet vil leder av styret, Ingunn Blauenfeldt Christiansen, i korte trekk gjøre rede for innholdet og svare på eventuelle spørsmål fra årsmøtedeltakerne. 2. Utdanningsfondet - orientering Bakgrunn: Familien til Håvard Vederhus, som mistet livet på Utøya 22. juli 2011, har sammen med IOP Norge, stiftet IOP Norges Utdanningsfond. Utdanningsfondet ble lansert 10/12-14 (samme dag som Malala Yousafzai og Kailash Satyartthi mottok Nobels Fredspris. Den ene for sin kamp for retten til å få gå på skole, den andre for kampen mot barnearbeid). Formålet med Utdanningsfondet er å gi foreldreløse og fattige ungdom, som er knyttet til Ilula Orphan Program i Ilula i Tanzania, økonomisk støtte til høyere utdanning. Tett oppunder 1600 barn og unge har fått skolegang via IOPs fadderprogram. De aller fleste gjennomfører grunnskolen og flere fullfører videregående skole. Men å komme inn på et universitet eller ta en profesjonsutdanning er vanskelig og i tillegg kostbart. Det er i denne fasen det nye Utdanningsfondet skal bidra. Familen Vederhus valgte å støtte dette formålet, fordi utdanning og internasjonal solidaritet var en viktige kampsaker for Håvard og fordi IOPs arbeid er godt kjent i lokalmiljøet på Kjelsås i Oslo, der Håvard vokste opp. Med etableringen av Utdanningsfondet er IOP, Håvards familie og alle andre som støtter fondet, med på å oppfylle FNs Tusenårsmål; sikre utdanning for alle og bekjempe ekstrem fattigdom. Utdanningsfondets kontonummer er På årsmøtet vil leder av styret, Ingunn Blauenfeldt Christiansen, svare på eventuelle spørsmål fra årsmøtedeltakerne om utdanningsfondet. 4

5 3. Norske skatteytere får fradragsrett for gaver til IOP-Norge - orientering Bakgrunn: Gjennom flere år har det vært et ønske fra våre givere å få fradragsrett på inntekten for gaver til IOP-Norge. På slutten av 2014 ble IOP-Norge forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Informasjon ble lagt ut på organisasjonens hjemmeside. 30 givere meldte seg og har fått godkjent gavebeløpene hos Skatteetaten. Skatteetaten fører disse opplysningene inn på den enkelte givers selvangivelse for Ordningen vil fortsette i På årsmøtet vil styremedlem, Rita Galteland, svare på eventuelle spørsmål fra årsmøtedeltakerne omkring fradragsrett på inntekten for gaver til IOP-Norge. 4. Regnskap 2014 Styret viser til vedlegg 2. Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 vedtas. 5. Valg I vedtektene til IOP Norge står det Styreleder og styremedlemmene velges for to år av gangen, dog slik at ikke mer enn halvparten av styret er på valg hvert år. Styret velger selv sin nestleder blant styremedlemmene. Dette innebar at to av styremedlemmene i fjor måtte velges for ett år for å få til den kontinuiteten som vedtektene bestemmer. På første styremøte etter årsmøtet ble Elsbeth Dokmo valgt som nestleder. Styrets sammensetning/valgperiode: Leder av styret: Ingunn Blauenfeldt Christiansen, 2 år (valgt til 2016) Styremedlem: Julie Surland 1 år (på valg i 2015) Styremedlem: Synnøve Hodnebrog Evenstad 2 år (valgt til 2016) Styremedlem: Rita Galteland 1 år (på valg i 2015) Styremedlem: Elsbeth Dokmo 2 år (på valg i 2016) I 2015 er det to styremedlemmer som er på valg. Følgende kandidater har sagt seg villig til å stille til valg: 1. Julie Surland, Oslo, gjenvalg for 2 nye år (på valg 2017) 2. Olav Drevland, Kragerø, nytt styremedlem for 2 år (på valg 2017) Forslag til vedtak: Julie Surland og Olav Drevland velges for to år, fram til årsmøtet i mars Vedlegg 1: Samarbeidsavtale mellom KFUK/KFUM Global og IOP-Norge Vedlegg 2: Regnskap 2014 Vedlegg 3:Vedtektene for Ilula Orphan Program IOP Norge 5

6

7

8

9

10 AKTIVITETSREGNSKAP VEDLEGG 2 Organisasjonens navn Organisasjonsnummer ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd 1b ii Andre tilskudd Sum tilskudd - - 1c Innsamlede midler, gaver m.v d 1d i - som oppfyller organisasjonene formål 1d ii - som skaper inntekter Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter - - 1e Finans og investeringsinntekter f Andre inntekter Sum anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER 2a Kostnader til anskaffelse av midler 2a i Kostnader til innsamling av midler 2a ii Andre kostnader til anskaffelse av midler Sum kostnader til anskaffelse av midler - - 2b Kostnader til organisasjonens formål 2b i Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål b ii Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Sum kostnader til organisasjonens formål Administrasjonskostnader Finanskostnad Sum forbrukte midler

11 3 AKTIVITETSRESULTAT TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL 4a 4b 4c 4d Endring grunnkapital Endring formålskaital med lovpålagte restriksjoner Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner 4f Endring annen formålskapital SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL Avvik resultat/ek bevegelse Innsamlingsprosent Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler Kristiansand, KIO 1 1

12 Organisasjonens navn BALANSE organisasjonsnummer ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE Beløp oppgi i hele tusen EIENDELER A Anleggsmidler A 1 A 2 A 3 A 4 Immaterielle eiendeler Bevaringsverdige eiendeler Andre driftsmidler Finansielle anleggsmidler T 030 Sum anleggsmidler - - B Omløpsmidler Beholdninger Fordringer Investeringer B 1 B 2 B 3 B 4 Bankinnskudd, kontanter m.v T 040 Sum omløpsmidler T 050 Sum eiendeler FORMÅLSKAPITAL OG GJELD C Formålskapital Grunnkapital Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner Formålskapital med eksterne restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 Annen formålskapital T 060 Sum formålskapital D D 1 D 2 D 3 Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld T 070 Sum gjeld - - T 080 Sum formålskapital og gjeld FORHOLDSTALL T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen T 100 Kristiansand, KIO

13 Vedlegg 3 1 Vedtekter for Ilula Orphan Program Norge (IOP Norge) Foreningens navn Foreningens navn er Ilula Orphan Program - Norge (IOP-Norge). 2 Foreningens formål Foreningen har som formål å samle inn og videresende midler til IOP-Tanzania som er en lokalt basert kristen bistandsorganisasjon. IOP bekjemper fattigdom, hiv og aids ved å gi fattige og foreldreløse barn støtte til livsopphold, skolegang og utdannelse. De innsamlede midlene fra IOP-Norge skal videresendes til de formål innenfor IOP som giverne finner det formålstjenlig å støtte. Foreningen skal forvalte egen internettside, inneha bankkonti og ellers tjene som juridisk person for aktiviteten i foreningen. 3 Juridisk person Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 4 Medlemmer Foreningen er åpen for tilslutning for alle dem som årlig betaler inn støtte til en eller flere av IOP Tanzania sine prosjekter, via IOP-Norge. 5 Stemmerett, valgbarhet Alle medlemmer som møter opp og deltar på årsmøtet har stemmerett. Alle er valgbare til tillitsverv i foreningen. 6 Årsmøte Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Det holdes i første kvartal hvert år. Medlemmene kalles inn via foreningens nettside med minst en måneds varsel. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert i forhold til avholdelse av årsmøtet. Alle som oppfyller medlemskriteriene har adgang til å delta. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert medlem har en stemme og stemmegivning skjer ved personlig fremmøte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Fullstendige dokumenter legges ut på foreningens nettside 1 uke før årsmøtet.

14 Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtaksendring som er oppført på sakslista senest 1 uke før årsmøtet samles. Vedtektsendringer kan gjøres med alminnelig flertall på årsmøtet. 2 Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslista. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 7 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer 8 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet starter med navneopprop, valg av ordstyrer, referent, to til å undertegne protokollen, samt godkjenning av innkallingen. Deretter skal årsmøtet 1. behandle årsmelding for IOP - Norge 2. behandle regnskapet 3. behandle innkomne forslag 4. fastsette satser for støtte til skolegang/opphold hos fosterfamilie og annet som IOP Norge samler inn penger til. 5. velge; a) leder for styret for to år b) nye styremedlemmer (for to år) som til enhver tid sitter i styret 9 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst femten av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på foreningens nettside til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 10 Styret Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. IOP Norge ledes av et styre bestående av styreleder og 4 styremedlemmer, hvorav en er nestleder. Styreleder og styremedlemmene velges for to år av gangen, dog slik at ikke mer enn halvparten av styret er på valg hvert år. Styret velger selv sin nestleder blant styremedlemmene. Styret skal holde møte, når lederen eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

15 Styret skal: 1. iverksette årsmøtets vedtak. 2. oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver som f.eks revisor, økonomiansvarlig og annet som støtter opp under IOP sitt formål 3. se til at det blir ført nødvendig kontroll med midler som kommer inn på IOP- Norge sin konto og overføre disse midlene til IOP-Tanzania sin konto. 4. representere IOP-Norge utad. 5. fungere som foreningens valgkomité 6. holde oversikten over styrets oppgaver og fordele arbeidet på styrets medlemmer eller andre som styrer oppnevner. 7. organisere driften av foreningen og dens aktiviteter gjennom året 3 11 Prokura IOP-Norge forpliktes utad av styreleders og ett styremedlems underskrift. 12 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan ikke motta honorar for sine verv. 13 Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare foretas med 2/3 flertall av de avgitte stemmene på ordinær eller ekstraordinært årsmøte. 14 Oppløsning/sammenslutning Oppløsning av IOP-Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Midler som står på konto til IOP-Norge overføres i sin helhet til IOP-Tanzania ved en oppløsning eller sammenslutning. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen, forutsatt at den har samme formål som IOP-Norge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. 13. Vedtatt på IOP-Norge sitt årsmøte den 26.juni 2014

region Østlandet VEDTEKTER

region Østlandet VEDTEKTER region Østlandet VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøte 3. april 2013 Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2016 Vedtekter for foreningen «Hjernesvulstforeningen region Østlandet» 1 Lokallagets navn

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

BALANSE. Beløp oppgi i hele tusen tkr tkr

BALANSE. Beløp oppgi i hele tusen tkr tkr Organisasjonens navn Good News BALANSE organisasjonsnummer 984070543 Beløp oppgi i hele tusen tkr tkr 2015 2014 EIENDELER A Anleggsmidler A 1 Immaterielle eiendeler A 2 Bevaringsverdige eiendeler A 3 Andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd Organisasjonens navn AKTIVITETSREGNSKAP Organisasjonsnummer Tanzaniaprosjektet 993000698 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2015 2014 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter - 0 1b TILSKUDD

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI)

Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI) Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI) Anno 2014. 1 Foreningens navn og sted Forbundets navn er Forbund for Kjemisk miljøintoleranse med FKMI som forkortelse. Forbundet ble stiftet 16.

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN Vedtatt av årsmøte 11.05.2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Student-KRIK Bergen. Foreningen ble stiftet 25.09.08. 2 Formål og virksomhet Formålet med Kristen

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDLEGG: Sak L03-14 Årsregnskap 2013

VEDLEGG: Sak L03-14 Årsregnskap 2013 VEDLEGG: Sak L03-14 Årsregnskap 2013 AKTIVITETSREGNSKAP 2013 Oikos - Økologisk Norge org nr 982 512 069 ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADRegnskap 2012* Regnskap 2013 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening.

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening. Forslag til vedtekter for foreningen Norsk Vinkelner Forening 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelner Forening og ble stiftet 3 november 1990 Forenings adresse er: Vibesgt 24,0356 Oslo Organisasjonsnummer

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole.

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 FORENINGENS NAVN 1.1 FAU Lutvann skole. Stiftet 27. januar 2016. 2 FORMÅL 2.1 FAU skal ivareta de foresattes interesser i skolesammenheng

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

- Brudd på foreningens vedtekter - Brudd på eller manglende oppfølging av pålegg fattet av foreningens styre eller undergrupper i henhold til gitte

- Brudd på foreningens vedtekter - Brudd på eller manglende oppfølging av pålegg fattet av foreningens styre eller undergrupper i henhold til gitte Vedtekter Lov for Traditional Taekwondo Union stiftet 26. juni 1996, vedtatt den 24. juni 1997 med senere endringer senest av 30. juni 2017. 1 Navn Foreningens navn er Traditional Taekwondo Union. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Foreningen har et ikke-økonomisk formål. Eventuelt overskudd avsettes til fremtidige investeringer/drift.

Foreningen har et ikke-økonomisk formål. Eventuelt overskudd avsettes til fremtidige investeringer/drift. VEDTEKTER FOR CONGREGATIO FORENSIS 1 Formål Congregatio Forensis skal tilby praktiske og faglige tilskudd til jusstudentenes studietid, og fremme interesse for næringslivet og finansrelaterte emner. Foreningen

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningens vedtekter (sist endret på årsmøtet 27.03.2014) 1. Navn Foreningens navn er NORWEA Norsk Vindkraftforening 2. Formål og virkemidler Foreningens formål er: 1. Norwea skal arbeide for å skape

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo

1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo Norsk Vinkelnerforening Vedtekter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo Organisasjonsnummer: 990

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Sakspapirer. Årsmøte Sunnmøre Data og Kultur, 2017

Sakspapirer. Årsmøte Sunnmøre Data og Kultur, 2017 Sakspapirer Årsmøte Sunnmøre Data og Kultur, 2017 Innhold 0.1 - Møteinnkalling... 3 0.2 Saksliste fra innkalling... 4 1.0 Åpning og konstituering... 4 2.0 Godkjenning av saksliste... 4 3.0 - Regnskap...

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE

VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE Vedtatt på ekstra ordinær generalforsamling 20.03.2011 Endelig vedtatt på gemeralforsamling og gleldende fra 20.11.2011 Forslag til vedtekter for foreningen ANJUMAN-E-ARAIN

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer