INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR IOP NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR IOP NORGE - 2015"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR IOP NORGE Torsdag, 26.mars 2015 kl Årsmøtet er åpent for alle som årlig betaler inn støtte til en eller flere av IOP Tanzania sine prosjekter, via IOP-Norge. Sted: Skypeforbindelse mellom to baser i Oslo og Kristiansand Oslo: Møt opp på KFUK/KFUM sitt kontor i Grubbegata 4 Kristiansand: Møt opp i Rådhuskvartalet i Kristiansand. Inngang fra torvet v/fontene eller fra Tollbodgata Saksliste: 1. Konstituering 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer Styret foreslår Ingunn Blauenfeldt Christiansen 3. Valg av referent Styret foreslår Rita Galteland 4. Valg av to til å undertegne protokollen Styret foreslår Julie Surland og Elsbeth Dokmo 2. Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014 for Ilula Orphan Program - IOP- Norge Styret har bestått av: Leder: Ingunn Blauenfeldt Christiansen Nestleder: Elsbeth Dokmo Styremedlem: Synnøve Hodnebrog Evenstad Styremedlem: Julie Surland Styremedlem: Rita Galteland Økonomiansvarlig: Karianne Kaatorp Styremøter: Det har vært gjennomført fem styremøter og ett årsmøte. Alle møtene har forgått via skype mellom Oslo og Kristiansand, den 26/1-14, 26/6-14, 16/10-14 og 20/11-14 Årsmøte: 26/6-14 Årsmøte I tillegg har det vært jobbet mye per e-post og telefon og det har vært arbeidsmøter i Kristiansand og Oslo. Stor interesse for IOP: Det er fremdeles stor interesse for IOPs arbeid. Det har vært mange henvendelser av ungdom og 1

2 voksne som vil besøke IOP, jobbe som frivillige eller ha praksis hos IOP. Det er også flere henvendelser i forbindelse med å ønske om å bli fadder/sponsor. Representanter fra IOP-Tanzania i Norge: Januar: To av jentene fra jentehjemmet har fulgt utvekslings-/lederprogrammet Communication for Change (CFC) via K/M Global/Fredskorpset. De var i Norge (Sunnmøre Folkehøyskole) fra jan. til mai. Mars: Fire elever og to ansatte (Atilio Mbungu fra administrasjonen og Jeremiah Kiswaga fra The Lords Hill Secondary/High School)var på utveksling i Kragerø + kort besøk i Oslo. Mars: Berit Skaare var i Norge. Hun besøkte samarbeidspartnere på Østlandet, Kragerø og i Kristiansand. Mai: Sportsleder Adam Evarist, Ilula Tigers, ble invitert på studietur av FoveaFoundation. Han besøkte div. idrettsklubber i Oslo, Nittedal og Trondheim og opplevde 17-mai i Oslo. Mai: Edson Msigva deltok på partnermøte hos K/M Global i Oslo. Juli: To av IOP-speiderlederne deltok på KFUK/KFUM-landsleir i Asker, hadde gjesteopphold i Kristiansand og reiste på leir med Randesund KFUK/KFUM-speidergruppe. September: Berit Skaare var i Norge. Hun besøkte samarbeidspartnere på Østlandet, Kragerø og i Kristiansand. Representant fra IOP Norge i Tanzania IOP Norge v/styreleder besøkte IOP Tanzania for første gang i desember. Hun deltok på en rekke møter og arrangementer og ble kjent med IOP mange lokaliteter. Sammen med Berit Skaare stod hun for den offesielle åpningen av The Holland House of books, biblioteket som i hovedsak er sponset av IOP Nederland. Det ble også arrangeret juleavslutning og gaveoverrekkelse til alle IOPs ansatte. KFUK/KFUM Global: IOP Norge har inngått en samarbeidsavtale med KFUK/KFUM Global vedr. medlemshåndtering. (Se eget vedlegg). IOP Tanzania, Ilula KFUK og Ilula KFUK Speidere er blitt partner med KFUK/KFUM Global. I 2014 var IOPs arbeid et av satsingsområdene i årets Globalaksjon. Utdanningsfond etablert: IOP Norge har sammen med familien til Håvard Vederhus (som døde på Utøya 2011) opprettet et Utdanningsfond. Formålet er å støtte studenter med høyere utdanning/fagutdanning. IOP representasjon og annet: Styreleder i IOP Norge sitter i styret i stiftelsen FoveaFoundation. Stiftelsen er drevet av fotobedriften Fovea. Det var i 2014 to styremøter. Orienteringsmøte med Norad. Rep. fra KFUK/KFUM Global, IOP, Fovea og FoveaFoundation møtte rep. for Norad i Oslo til et gjensidig orienteringsmøte. Arrangementer/innsamlinger: Det er mye aktivitet rundt i hele landet når det gjelder innsamlinger til IOP. De store bidragsyterne i 2014 var stiftelsen FoveaFoundation, KFUK/KFUM Global, Kragerø videregående skole (Kragerø), Engebråten skole (Oslo), Dvergsnes skole (Kristiansand), Hagen skole (Nittedal), Langerud skole (Ski), En-Gang-Alltid- grupper i Oslo og Kristiansand. Miljøet i Kragerø har etablert en egen IOParbeidsgruppe. Sollerud Barnehage (Oslo) har startet et samarbeid direkte med IOP Tanzania Vi lærer av hverandre. Målet er å samle inn penger til en ny barnehage/førskole hos IOP. I tillegg blir det jevnlig donert små og store beløp til IOPs forskjellige prosjekter. Økonomi: IOP Norge har i 2014 overført kr ,- til IOP Tanzania (kr ,- i 2013). Dette er penger 2

3 til fadderbarn og gaver/bidrag til andre formål. I tillegg kommer det større beløp fra givere i Norge, som ikke går via IOP Norges konto, men som blir overført direkte til IOP Tanzania. Skattefradrag: Gjennom flere år har det vært et ønske fra våre givere å få fradragsrett for gaver til IOP-Norge. På slutten av 2014 ble IOP-Norge forhåndsgodkjent av Skatteetaten. 30 givere meldte seg og har fått godkjent gavebeløpene hos Skatteetaten. Skatteetaten fører disse opplysningene inn på den enkelte givers selvangivelse for Informasjon/ Webside /Facebook: Informasjon fra IOP Norge har i 2014 blitt lagt ut på hjemmeside/facebook forholdsvis jevnlig. IOP Tanzania sender ut månedlige nyhetsbrev. Disse blir distribuert til IOP Norges faddere som har oppgitt e-postadresse. I desember ble det sendt ute et årsbrev fra IOP Norge og det ble samtidig informert om ny medlemshåndtering og nytt innbetalingssystem via KFUK/KFUM Global. Oslo, 15. mars 2015 Ingunn Blauenfeldt Christiansen, leder av styret i IOP-Norge Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for Innkomne forslag: A. Sponsorsatser for 2015/16 Bakgrunn: Det har helt fra starten av vært ulike satser på de forskjellige skoletrinn (primary, secondary, high school). Dette krever mye administrasjon og oppdatering i forhold til den enkelte elev og er svært uhensiktsmessig for IOP-Norge å håndtere. Det har lenge vært ønske om å standardisere skolesatsene fra preeschool tom high schoole. Det er også behov for andre støtteordninger. Styret i IOP-Norge forslår at følgende satser innføres fra og med Skolesponsor per år: kr 2 400,- (preeschool/secondaryschoole/high school) Egne satser (College, Yrkesutdanning, Universitet) Andre sponsorsatser per år: kr 3 000,- lifesponsor (Jentehjemmet) kr 3 000,- boardingsponsor (studenter som bor på internat på Lords Hill school) Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar nye sponsorsatser, gjeldende fra til Verdien av den norske kronen er for tiden synkende i forhold til doller. Årsmøtet gir derfor styret fullmakt til å justere satsene, dersom styrkeforholdet endres vesentlig i perioden. Forslag til sponsorsatser behandles på nytt av årsmøtet i

4 4. Orienteringssaker A. Kjøp av tjeneste fra KFUK-KFUM Global - orientering Bakgrunn: IOP-Norge sin sponsor- og støttegruppe har økt jevnt siden oppstarten. Det kreves mye oppfølging med informasjon, utsendelse av giro og annet arbeid omkring sponsor- og innsamlingsvirksomheten. Dette er ikke oppgaver som kan pålegges de frivillige som bekler styrevervene. Styret fikk årsmøtets oppslutning om følgende vedtak i 2014: Styret får fullmakt av årsmøtet til å fremforhandle en avtale med KFUK-KFUM Global om kjøp av nødvendig tjenester for å sørge for en forsvarlig drift av de oppgaver som knytter seg til medlemslister/sponsorvirksomheten hos IOP-Norge. Kostnadene må fordeles forholdsmessig på giverne i form av justerte sponsorsatser. Årsmøtet ber om at inngått avtale legges fram for neste årsmøte til orientering. Styrets har i 2014 forhandlet fram en avtale med KFUK/KFUM Global. Den legges ved årsmøtedokumentene - til orientering (vedlegg 1). På årsmøtet vil leder av styret, Ingunn Blauenfeldt Christiansen, i korte trekk gjøre rede for innholdet og svare på eventuelle spørsmål fra årsmøtedeltakerne. 2. Utdanningsfondet - orientering Bakgrunn: Familien til Håvard Vederhus, som mistet livet på Utøya 22. juli 2011, har sammen med IOP Norge, stiftet IOP Norges Utdanningsfond. Utdanningsfondet ble lansert 10/12-14 (samme dag som Malala Yousafzai og Kailash Satyartthi mottok Nobels Fredspris. Den ene for sin kamp for retten til å få gå på skole, den andre for kampen mot barnearbeid). Formålet med Utdanningsfondet er å gi foreldreløse og fattige ungdom, som er knyttet til Ilula Orphan Program i Ilula i Tanzania, økonomisk støtte til høyere utdanning. Tett oppunder 1600 barn og unge har fått skolegang via IOPs fadderprogram. De aller fleste gjennomfører grunnskolen og flere fullfører videregående skole. Men å komme inn på et universitet eller ta en profesjonsutdanning er vanskelig og i tillegg kostbart. Det er i denne fasen det nye Utdanningsfondet skal bidra. Familen Vederhus valgte å støtte dette formålet, fordi utdanning og internasjonal solidaritet var en viktige kampsaker for Håvard og fordi IOPs arbeid er godt kjent i lokalmiljøet på Kjelsås i Oslo, der Håvard vokste opp. Med etableringen av Utdanningsfondet er IOP, Håvards familie og alle andre som støtter fondet, med på å oppfylle FNs Tusenårsmål; sikre utdanning for alle og bekjempe ekstrem fattigdom. Utdanningsfondets kontonummer er På årsmøtet vil leder av styret, Ingunn Blauenfeldt Christiansen, svare på eventuelle spørsmål fra årsmøtedeltakerne om utdanningsfondet. 4

5 3. Norske skatteytere får fradragsrett for gaver til IOP-Norge - orientering Bakgrunn: Gjennom flere år har det vært et ønske fra våre givere å få fradragsrett på inntekten for gaver til IOP-Norge. På slutten av 2014 ble IOP-Norge forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Informasjon ble lagt ut på organisasjonens hjemmeside. 30 givere meldte seg og har fått godkjent gavebeløpene hos Skatteetaten. Skatteetaten fører disse opplysningene inn på den enkelte givers selvangivelse for Ordningen vil fortsette i På årsmøtet vil styremedlem, Rita Galteland, svare på eventuelle spørsmål fra årsmøtedeltakerne omkring fradragsrett på inntekten for gaver til IOP-Norge. 4. Regnskap 2014 Styret viser til vedlegg 2. Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 vedtas. 5. Valg I vedtektene til IOP Norge står det Styreleder og styremedlemmene velges for to år av gangen, dog slik at ikke mer enn halvparten av styret er på valg hvert år. Styret velger selv sin nestleder blant styremedlemmene. Dette innebar at to av styremedlemmene i fjor måtte velges for ett år for å få til den kontinuiteten som vedtektene bestemmer. På første styremøte etter årsmøtet ble Elsbeth Dokmo valgt som nestleder. Styrets sammensetning/valgperiode: Leder av styret: Ingunn Blauenfeldt Christiansen, 2 år (valgt til 2016) Styremedlem: Julie Surland 1 år (på valg i 2015) Styremedlem: Synnøve Hodnebrog Evenstad 2 år (valgt til 2016) Styremedlem: Rita Galteland 1 år (på valg i 2015) Styremedlem: Elsbeth Dokmo 2 år (på valg i 2016) I 2015 er det to styremedlemmer som er på valg. Følgende kandidater har sagt seg villig til å stille til valg: 1. Julie Surland, Oslo, gjenvalg for 2 nye år (på valg 2017) 2. Olav Drevland, Kragerø, nytt styremedlem for 2 år (på valg 2017) Forslag til vedtak: Julie Surland og Olav Drevland velges for to år, fram til årsmøtet i mars Vedlegg 1: Samarbeidsavtale mellom KFUK/KFUM Global og IOP-Norge Vedlegg 2: Regnskap 2014 Vedlegg 3:Vedtektene for Ilula Orphan Program IOP Norge 5

6

7

8

9

10 AKTIVITETSREGNSKAP VEDLEGG 2 Organisasjonens navn Organisasjonsnummer ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd 1b ii Andre tilskudd Sum tilskudd - - 1c Innsamlede midler, gaver m.v d 1d i - som oppfyller organisasjonene formål 1d ii - som skaper inntekter Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter - - 1e Finans og investeringsinntekter f Andre inntekter Sum anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER 2a Kostnader til anskaffelse av midler 2a i Kostnader til innsamling av midler 2a ii Andre kostnader til anskaffelse av midler Sum kostnader til anskaffelse av midler - - 2b Kostnader til organisasjonens formål 2b i Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål b ii Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Sum kostnader til organisasjonens formål Administrasjonskostnader Finanskostnad Sum forbrukte midler

11 3 AKTIVITETSRESULTAT TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL 4a 4b 4c 4d Endring grunnkapital Endring formålskaital med lovpålagte restriksjoner Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner 4f Endring annen formålskapital SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL Avvik resultat/ek bevegelse Innsamlingsprosent Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler Kristiansand, KIO 1 1

12 Organisasjonens navn BALANSE organisasjonsnummer ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE Beløp oppgi i hele tusen EIENDELER A Anleggsmidler A 1 A 2 A 3 A 4 Immaterielle eiendeler Bevaringsverdige eiendeler Andre driftsmidler Finansielle anleggsmidler T 030 Sum anleggsmidler - - B Omløpsmidler Beholdninger Fordringer Investeringer B 1 B 2 B 3 B 4 Bankinnskudd, kontanter m.v T 040 Sum omløpsmidler T 050 Sum eiendeler FORMÅLSKAPITAL OG GJELD C Formålskapital Grunnkapital Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner Formålskapital med eksterne restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 Annen formålskapital T 060 Sum formålskapital D D 1 D 2 D 3 Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld T 070 Sum gjeld - - T 080 Sum formålskapital og gjeld FORHOLDSTALL T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen T 100 Kristiansand, KIO

13 Vedlegg 3 1 Vedtekter for Ilula Orphan Program Norge (IOP Norge) Foreningens navn Foreningens navn er Ilula Orphan Program - Norge (IOP-Norge). 2 Foreningens formål Foreningen har som formål å samle inn og videresende midler til IOP-Tanzania som er en lokalt basert kristen bistandsorganisasjon. IOP bekjemper fattigdom, hiv og aids ved å gi fattige og foreldreløse barn støtte til livsopphold, skolegang og utdannelse. De innsamlede midlene fra IOP-Norge skal videresendes til de formål innenfor IOP som giverne finner det formålstjenlig å støtte. Foreningen skal forvalte egen internettside, inneha bankkonti og ellers tjene som juridisk person for aktiviteten i foreningen. 3 Juridisk person Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 4 Medlemmer Foreningen er åpen for tilslutning for alle dem som årlig betaler inn støtte til en eller flere av IOP Tanzania sine prosjekter, via IOP-Norge. 5 Stemmerett, valgbarhet Alle medlemmer som møter opp og deltar på årsmøtet har stemmerett. Alle er valgbare til tillitsverv i foreningen. 6 Årsmøte Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Det holdes i første kvartal hvert år. Medlemmene kalles inn via foreningens nettside med minst en måneds varsel. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert i forhold til avholdelse av årsmøtet. Alle som oppfyller medlemskriteriene har adgang til å delta. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert medlem har en stemme og stemmegivning skjer ved personlig fremmøte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Fullstendige dokumenter legges ut på foreningens nettside 1 uke før årsmøtet.

14 Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtaksendring som er oppført på sakslista senest 1 uke før årsmøtet samles. Vedtektsendringer kan gjøres med alminnelig flertall på årsmøtet. 2 Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslista. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 7 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer 8 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet starter med navneopprop, valg av ordstyrer, referent, to til å undertegne protokollen, samt godkjenning av innkallingen. Deretter skal årsmøtet 1. behandle årsmelding for IOP - Norge 2. behandle regnskapet 3. behandle innkomne forslag 4. fastsette satser for støtte til skolegang/opphold hos fosterfamilie og annet som IOP Norge samler inn penger til. 5. velge; a) leder for styret for to år b) nye styremedlemmer (for to år) som til enhver tid sitter i styret 9 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst femten av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på foreningens nettside til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 10 Styret Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. IOP Norge ledes av et styre bestående av styreleder og 4 styremedlemmer, hvorav en er nestleder. Styreleder og styremedlemmene velges for to år av gangen, dog slik at ikke mer enn halvparten av styret er på valg hvert år. Styret velger selv sin nestleder blant styremedlemmene. Styret skal holde møte, når lederen eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

15 Styret skal: 1. iverksette årsmøtets vedtak. 2. oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver som f.eks revisor, økonomiansvarlig og annet som støtter opp under IOP sitt formål 3. se til at det blir ført nødvendig kontroll med midler som kommer inn på IOP- Norge sin konto og overføre disse midlene til IOP-Tanzania sin konto. 4. representere IOP-Norge utad. 5. fungere som foreningens valgkomité 6. holde oversikten over styrets oppgaver og fordele arbeidet på styrets medlemmer eller andre som styrer oppnevner. 7. organisere driften av foreningen og dens aktiviteter gjennom året 3 11 Prokura IOP-Norge forpliktes utad av styreleders og ett styremedlems underskrift. 12 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan ikke motta honorar for sine verv. 13 Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare foretas med 2/3 flertall av de avgitte stemmene på ordinær eller ekstraordinært årsmøte. 14 Oppløsning/sammenslutning Oppløsning av IOP-Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Midler som står på konto til IOP-Norge overføres i sin helhet til IOP-Tanzania ved en oppløsning eller sammenslutning. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen, forutsatt at den har samme formål som IOP-Norge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. 13. Vedtatt på IOP-Norge sitt årsmøte den 26.juni 2014

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening.

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening. Forslag til vedtekter for foreningen Norsk Vinkelner Forening 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelner Forening og ble stiftet 3 november 1990 Forenings adresse er: Vibesgt 24,0356 Oslo Organisasjonsnummer

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole.

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 FORENINGENS NAVN 1.1 FAU Lutvann skole. Stiftet 27. januar 2016. 2 FORMÅL 2.1 FAU skal ivareta de foresattes interesser i skolesammenheng

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 24.februar kl 19:00 Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25 27 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.februar 2015. Sakene kan sendes

Detaljer

1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo

1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo Norsk Vinkelnerforening Vedtekter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo Organisasjonsnummer: 990

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE

VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE Vedtatt på ekstra ordinær generalforsamling 20.03.2011 Endelig vedtatt på gemeralforsamling og gleldende fra 20.11.2011 Forslag til vedtekter for foreningen ANJUMAN-E-ARAIN

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for foreningen Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vedtektene er vedtatt 22.april 2010 med endringer foretatt 22.april 2010, endring 15. mars 2013

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer