Kåring Slik jobbet juryen - Vi har satt noen fotavtrykk ute i verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kåring Slik jobbet juryen - Vi har satt noen fotavtrykk ute i verden"

Transkript

1 SSamfunn Jury Kåring Slik jobbet juryen - Vi har satt noen fotavtrykk ute i verden Det er typisk norsk å være best. Men hvor gode er vi egentlig uten ski på bena? Vi satte en ekspertjury på saken. Tekst Eirin Hurum og Sigurd Bjørnestad Foto Tom A. Kolstad Jeg synes listene vi har fått presentert, viser at nordmenn kan lykkes ute. De som satser, kommer ofte langt, sier Jonas Gahr Støre. Ja, her var det mye positivt. Og noe veldig imponerende. Men hvis du ser på de nordmennene som har bygget hele sin karrière ute, startet på null og jobbet seg til topps uten hjelp hjemmefra, er det ikke så mange. Det må vi erkjenne, sier Kristin Skogen Lund. BEST I VERDEN. Vinter-OL er over, og Norge ble rangert og feiret som verdens nest beste idrettsnasjon. Vårt sportslige selvbilde er stort og ruvende. A-magasinet ønsket å finne ut om Norge også har suksess på andre områder. På de mer tunge, seriøse arenaene internasjonalt som næringsliv, internasjonale organisasjoner, forskning og vitenskap. Kort og godt: Vi ønsket å kartlegge nordmenn som gjør suksess ute. Kriteriet var at de måtte bo og jobbe utenfor Norges grenser. Med god hjelp fra Utenriksdepartementet, NHO, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har vi forsøkt å sette sammen en liste innen ulike kategorier. Listen er ikke komplett, og det finnes helt sikkert nordmenn vi har glemt eller oversett. Men den forteller noe om hvilke 10 a-magasinet 11. april 2014 Den eneste gangen panelet virkelig var uenige, var da de skulle avgjøre om John Fredriksen burde stå på listen. fotavtrykk vi som et lite og åpent land har satt internasjonalt. EKSPERTPANEL. Nordmenns prestasjoner og posisjoner kan kanskje sammenlignes med hvordan vi gjør det i OL. Vi er blant de aller beste i vinter-ol, men det er i sommer-ol vi møter «den globale konkurransen». Og da går det ikke an å skjule at vi er et lite land som havner ganske langt ned på listene. Slik er det også med nordmenns suksess ute. Vi gjør det strålende innenfor noen nisjer, som olje, miljø og bistand. Men vi er definitivt ikke et industriland med virksomhet over hele verdenskartet. Ergo er vår samlede innsats og betydning ute beskjeden. Men for all del: Vi har ingenting å skamme oss over, sier Ola Storeng, økonomiredaktør i Aftenposten. Storeng har, sammen med stortingsrepresentant og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, NHO-direktør Kristin Skogen Lund og gründer av styrerekrutteringsbasen Styrefaglig Møteplass, Elin Hurvenes, utgjort vår ekspertjury. De har alle hele eller deler av sin utdannelse fra utlandet, og alle har jobbet internasjonalt. Nå er de samlet i Aftenposten for å diskutere Norges suksesseksport. Panelet er blitt forelagt kandidater

2 Juryen [Medlemmene] Ola Storeng (63) Økonomiredaktør i Aftenposten. Tidligere avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Utdannelse: Sosialøkonomisk embetseksamen fra UiO. Han har også studert samfunnsfag ved Universitetet i Delaware, USA. Han har jobbet i UD, Olje- og energidepartementet og i Finansdepartementet, hvor han var byråsjef og avdelingsdirektør. Jobbet i Verdensbanken i Washington og OECD i Paris. Kristin Skogen Lund (47) Administrerende direktør i NHO. Tidligere adm. dir. i Aftenposten, konserndirektør Telenor og i nettportalen SOL. Kåret til Norges mektigste kvinne av Kapital i 2011 og Utdannelse: Bachelor fra Universitetet i Oregon, USA, og master fra INSEADS (Institut européen d administration des affaires) i Frankrike. Lederstillinger i Unilever og Coca-Cola. Styremedlem i Ericsson. Jonas Gahr Støre (53) Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tidligere utenriksminister og helseminister, generalsekretær i Røde Kors og ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Utdannelse: Befalsskole Marinen og Sjøkrigsskolen. Statsviter fra Institut d études politiques de Paris. Stabssjef for Gro Harlem Brundtland i Verdens helseorganisasjon (WHO). Elin HurveneS (53) Gründer av Styrefaglig Møteplass/Professional Boards Forum en arena hvor styreledere/investorer kan møte kvalifiserte kvinnelige styrekandidater. Utdannelse: Master fra London Business School. Bachelor fra Oxford Brookes University. Colin Buchanan & Partners i London. Etablert Professional Boards Forum Storbritannia, Nederland, Sveits og Tyskland. Partner i CMi, mentorselskapet for toppledere i internasjonale bedrifter. 11. april 2014 a-magasinet 11

3 S Samfunn Kåring innen fem ulike kategorier, og skal hjelpe oss med å plukke ut de beste innenfor hver gruppe basert på noen hovedkriterier (se egen sak). Panelet er også enige om at utvelgelsen ikke representerer noen fasit, og at dette kun er å betrakte som panelets subjektive mening. Den kan være riktig eller gal, og Aftenpostens lesere kan være enige eller uenige. ET LIE LAND. Hvor gode er vi egentlig i internasjonal målestokk? Ble dere imponert, eller det motsatte? Støre: Oversikten viser at ingenting er umulig for nordmenn. Nordmenn har gode forutsetninger for å lykkes ute. Vi er omgjengelige, gode i språk, har god utdannelse, og vi har lett for å komme i kontakt med folk på tvers av kulturer. Men sammenlignet med land som er bærere av verdensspråk, er vi selvfølgelig ganske små. Storeng: Man skulle tro det var innenfor internasjonale organisasjoner, hvor mange nordmenn har fått god drahjelp fra UD, at nordmenn gikk til topps. Men på tross av hva jeg sa om vinter-ol og norske spesialgrener, er det faktisk vel så mange eksempler på nordmenn som lykkes i internasjonal business som i internasjonale organisasjoner. Ifølge UD er nordmenn underrepresentert i internasjonale organisasjoner, spesielt i FN-systemet? Støre: Ja, det er riktig. Andre land er flinke til å få folk inn veldig tidlig i karrièren, og de vokser opp i systemet. I Norge har vi en litt annen strategi. Vi forsøker å få våre kandidater inn til toppstillinger eller nummer 2-nivå i organisasjonene. Det kan ofte være vanskeligere. Skogen Lund: Vi ser også at mange tar utdannelse ute, men at få blir værende ute etter endte studier. Det er vanskelig å få unge mennesker til å flytte utenlands for en lang periode. For familier er det veldig attraktivt å bo i Norge av livskvalitetshensyn. Det såkalte Nordmarka-syndromet? Hurvenes: Ja, jeg tror mange nordmenn er hjemmekjære. Det er vanskelig å få folk til å bo ute over tid. Men én ting er internasjonal karrière; vi trenger også nordmenn med internasjonal erfaring til toppjobber i Norge. Skal nordmenn bekle toppstillinger i våre store selskaper som Statoil eller Telenor må de ha internasjonal erfaring. Jeg er helt sikker på at en ny Helge Lund eller Jon Fredrik Baksaas i disse selskapene må ha bred internasjonal erfaring for å nå toppen; det samme vil gjelde de andre store selskapene. UD finansierer en rekke stillinger internasjonalt. Allikevel når vi ikke opp. Hva forteller det? Støre: Norge har noen fortrinn i kraft av å være en stor bidragsyter til mange internasjonale organisasjoner. Men til syvende og sist er det kjøttvekten som avgjør: stormaktenes vetorett og maktbalanse både geografisk og politisk. 12 a-magasinet 11. april 2014 Oversikten viser at ingenting er umulig for nordmenn Jonas Gahr Støre Stortingsrepresentant Storeng: Men noen ganger er det også en fordel å være fra et lite land, fordi de ikke truer noen maktbalanse. Har nordmenn noen konkurransefordeler ute en særegen norsk ballast som verdsettes? Hurvenes: Vi har troverdighet ute, og nordmenn blir oppfattet som ordentlige mennesker. Støre: Vi har lett for å tilpasse oss og er konsensusorienterte. Skogen Lund: Jeg har litt blandede erfaringer med «den norske modellen». Jeg så det blant annet da jeg jobbet i Telenor. På den ene siden hadde vi suksess med å eksportere norsk ledelseskultur, ved å være konsensusorienterte, ha tilgjengelige ledere og flat struktur. Men hos mange ble dette også oppfattet som utydelighet og svak ledelse. Henger Norge med i svingene når verden endrer seg? Forstår vi de endringene som skjer globalt, for eksempel at fremtiden ligger i Asia? Støre: Jeg tror det. Men vi må ikke glemme at Europa fortsatt er viktig for oss. At Nederland er vår 4. viktigste handelspartner. Med vår geografi må vi være gode på Norden, Europa og Russland. Storeng: Jeg tror norsk næringsliv er godt orientert om hva som skjer ute. Men det er mange måter å holde kontakt med verden på. Man må ikke nødvendigvis flytte ut. Norge er et lite land, og du kan ikke drive noe særlig mer enn en pølsebod før du forstår at virksomheten må ha en internasjonal fasett. Å drive business i Norge er helt annerledes enn i for eksempel USA, hvor man kan satse på sitt hjemmemarked. VANSKELIG Å VELGE. Tiden er kommet for å plukke ut de aller beste. Juryen lar seg imponere av nordmenns kompetanse og nedslagsfelt ute. Diskusjonen er heftig, men saklig rundt bordet. Det er uenighet rundt noen kandidater, men topp 3 innenfor de fem kategoriene har de ingen problemer med å bli enige om. I kategorien norske næringslivsledere ute ønsker de å skille mellom de som har gått til topps i et selskap, og suksessfulle gründere såkalte «self made men». De synes også det er vanskelig å skille norske forskere og vitenskapsmenn med suksess ute. De krangler jo også seg imellom om hvem som er størst, påpeker Ola Storeng. Den eneste gangen panelet virkelig føk i tottene på hverandre, var da de skulle avgjøre om John Fredriksen burde på listen over suksessfulle nordmenn ute. Panelet ble til slutt enige om at han ikke kunne havne på listen, da han ikke lenger er norsk statsborger. Men panelet påpeker at han fortjener hederlig omtale fordi han har bygget opp sitt imponerende forretningsimperium som en vaskeekte nordmann. =

4 Juryen [Listene] Juryen fikk seg forelagt lister over kandidater i følgende kategorier: Nordmenn med karrière 1 innen internasjonale organisasjoner Toppledere i internasjonale 2 selskaper 3 innen akademia 4 innen kultur og medier 5 innen sport stem på din favoritt Over 100 personer Listene er basert på innspill fra UD, NHO, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og fra enkeltpersoner. Over 100 personer står på listene. Juryen plukket ut de ti viktigste personene, i noen kategorier ble kandidatene rangert. Dette er ingen komplett liste over suksessfulle nordmenn ute. Det er helt sikkert noen som er glemt. Vi oppfordrer derfor leserne til å hjelpe oss med å utfylle listene (se egen sak). Det er viktig å presisere at denne utvelgelsen er basert på panelets subjektive mening, og ikke er noen fasit. Rangeringen kan være riktig eller gal, og våre lesere kan være uenige eller enige. Har vi glemt noen? Tips oss om flere suksessfulle nordmenn du vil lese om. Og stem frem din kandidat på ap.no 11. april 2014 a-magasinet 13

5 #8 THOMAS BORGEN (49) Stilling: Toppsjef i Danske Bank Hvor: København Hva: Leder Danmarks største bank- og finanskonsern. Konsernet har totalt 662 filialer i 15 land, og har over fulltidsansatte. #10 REGI AALSTAD Stilling: Konserndirektør Procter & Gamble Hvor: Genève, Sveits Hva: Konserndirektør i BabyCare, som blant annet selger merkevaren Pampers. BabyCare er en del av det amerikanske multinasjonale selskapet P&G. Mest kjente merkevarer i tillegg til Pampers er Pantene og Gilette. Selskapet har ansatte. Aalstad har ledet selskapets vekstmarkeder i Sentral-Europa, Midtøsten og Afrika. #12 BIRGER STEEN (47) Stilling: Konsernsjef i Parallels Software Hvor: Seattle, USA Hva: Parallels Software er et globalt hightech-selskap som er ledende på nettskytjenester. Hovedkontor i USA og Russland. Steen har tidligere innehatt toppstillinger i Schibsted, SOL og Microsoft Russland. Kommer fra McKinsey, og har blant annet en MBA fra INSEAD. #9 LIV SANDBÆK (51) Stilling: Teknisk direktør (CTO) i Accenture Hvor: London Hva: Eneste kvinnelige CTO i selskapet. Har ansatte under seg. Suksess er ingen rett linje. Jeg har selv hatt oppturer og nedturer. Liv Sandbæk #11 JØRN LYSEGGEN (47) Stilling: Konsernsjef i Meltwater Hvor: San Francisco Hva: Lyseggen er grunnlegger og konsernsjef i Meltwater News. Selskapet er et av de mest suksessfulle i Silicon Valley. Meltwater er et nettbasert overvåkingssystem for nyheter. De overvåker aviser og sosiale medier for store kunder som Apple, IBM, Coca-Cola, McDonald s, Intel og paven. #13 ARE TRAASDAHL (40) Stilling: Grunnlegger og administrerende direktør i Tapad Hvor: New York Hva: Tapad ble av businessbladet Forbes kåret til USAs 12. mest lovende selskap. Det tilbyr annonsører teknologi som gjør det mulig å følge kundene på tvers av plattformer. På Nett [Intervju] #14 BJØRN GULDEN (48) Stilling: Konsernsjef i Puma, Tyskland Hvor: Herzogenaurach, Bayern i Tyskland Hva: Et av av verdens største sportsutstyrsselskaper. Gulden har signert utstyrsavtaler med bl.a. Usain Bolt (bildet) og Arsenal. Les hele intervjuet med Liv Sandbæk på aftenposten.no FOTO: Marte Lundby Rekaa FOTO: Ralf Roedel /NTB SCANPIX Prisbelønnet toppleder i City [Liv Sandbæk] Liv Sandbæk har ikke bare gått til topps i verdens største konsulentfirma, Accenture. Hun er også blitt belønnet av britisk næringsliv for å ha løftet frem andre kvinner. Nå sitter hun i toppledelsen i London, som én av to kvinnelige «senior managing directors» i England. Hun har bistått verdens største banker og investeringsbanker, som JP Morgan, Credit Suisse First Boston, Bank of Ireland, Deutsche Börse og London Stock Exchange. Sandbæk husker godt da hun kom inn i Accenture og begynte å få lederjobber. Alle mennene på samme nivå hadde såkalte stay at home wives. Nå er det annerledes. Antall kvinnelige ledere i Accenture har skutt fart mye takket være Liv Sandbæk. Hun har definitivt ikke trukket stigen opp etter seg når hun selv har rykket oppover på karrièrestigen. Nylig ble hun tildelt First Woman Award i kategorien teknologi og vitenskap, en årlig pris som deles ut av magasinet Real Business i samarbeid med Confederation of British Industry -et slags britisk NHO. #15 OLE ANDREAS HALVORSEN (52) Stilling: Hedgefondforvalter Hvor: New York Hva: Den tidligere marinejegeren er en av verdens best betalte hedgefondforvaltere, og er blitt en person som er høyt respektert på Wall Street. I 1999 etablerte han sitt eget hedgefondselskap, Viking Global Investors, som også er et av verdens største. Hans formue er anslått til 8 milliarder kroner. Se hele listen på ap.no, og stem på din favoritt 11. april 2014 a-magasinet 23

Menn som ikke liker karrierekvinner Hovedresultater fra en eksperimentell undersøkelse

Menn som ikke liker karrierekvinner Hovedresultater fra en eksperimentell undersøkelse Menn som ikke liker karrierekvinner Hovedresultater fra en eksperimentell undersøkelse Av Tarje Gaustad og Ketil Raknes, høyskolelektorer ved Markedshøyskolen 1 INTRODUKSJON Glasstaket finnes fortsatt,

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Vær raus mot deg selv

Vær raus mot deg selv BALANSE finans karriere rekruttering nummer 1 2006 Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om Mer makt En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet til mang foldet Innhold Forord 3 Intervju med Hannah Wozene Kvam om prosjektet Styrende Mangfold 4 Fem kursdeltagere

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Case study forskning

Case study forskning Ingvild Broch Forskningsdirektør, Universitetet i Tromsø Case study forskning Et universitet er ikke noe universitet hvis ikke forskerne har tette internasjonale forbindelser. Jeg kommer fra et universitet

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Juni 2013 Det er ikke lenger bistand som dominerer Norges forhold til den fattige

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

forever young Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle

forever young Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle forever young Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle inneholder en oppsummering av if-året 2011 2 torbjörn magnusson fornyelse gir fremgang If ble dannet for drøyt ti år siden gjennom en sammenslåing

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt?

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Et lite hefte om kompetansebasert rekruttering Alle er like på forskjellige måter. Fyll på med nytt! Som bedriftsleder kan man iblant merke at det er tøft

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer