LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013"

Transkript

1 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions er representert i 208 land og geografiske områder. Lions Norges offisielle betegnelse er MD 104. MD betyr flere enn ett distrikt og 104 betyr at Norge var det fjerde landet i Europa der Lions etablerte seg. Pr 30. juni 2013 hadde Lions 468 klubber og medlemmer. I perioden vil Lions Norge ha en representant i Lions Internasjonale Styret. Til denne viktige funksjonen er Svein Berntsen valgt som kandidat. Han tiltrer på den internasjonale Convention i Klubbene har opprettet et servicekontor i Oslo. Kontoret gjennomfører og koordinerer bistandsaktiviteter nasjonalt og internasjonalt, og å gi klubbene god service. En annen viktig funksjon er å markedsføre Lions mot publikum og myndigheter. Mange Lions medlemmer har også gjort en flott frivillig innsats. Servicekontorets adresse er Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Organisasjonens arbeid er forankret i strategiplan, langtidsplan, handlingsplan og budsjett. Arbeidet er basert på Lions etiske norm og mål og vår visjon: Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. Lions Norge er inndelt i 10 distrikter. Alle distriktene, og klubber, innrapporter egne regnskap og beretninger. Regnskapene konsolideres ikke i Lions Norges regnskap. Lions Norge har nå etablert en kontrollkomite som skal føre kontroll med Lions Norges styrende organer og den daglige ledelse. Komiteen er oppnevnt og underlagt Riksmøtet. Medlemsutvikling Lions Norge har i flere år opplevd en tilbakegang av antall medlemmer. Året begynte med en kvalitetssikring av medlemslistene. En sammenstilling av medlemsregisteret i Norge og det offisielle hos LCI viste betydelige avvik og det reelle medlemsantallet ble nedskrevet. I LCIs medlemsregister pr 1. juli 2012 var medlemmer registrert. Status pr 30. juni var antall medlemmer Kvinneandelen er stigende og er nå 19 % som er en liten oppgang fra forrige fiskalår. Det jobbes aktivt med å rekruttere flere kvinner både til organisasjonen og sentrale tillitsverv. Det er stiftet tre nye klubber; LC Jæren, LC Karmøy/Vest og LC Trondheim Student. I samme periode er seks klubber dessverre nedlagt. Det er blitt en større forståelse i distriktene for nødvendigheten av medlemsverving og klubbetablering. Klubbene jobber kontinuerlig for å redusere frafallet og rekruttere nye medlemmer. En stor utfordring over tid er å holde medlemmene engasjerte og entusiastiske. Lions Norge introduserte i høst et støttemedlemskonsept, "Venn av Lions", som en mulighet for de som ikke selv ønsker å være aktivt medlem, men ønsker å støtte organisasjonen. Ved utgangen av Lionsåret har vi i underkant av 50 "Venn av Lions", noe som kan tyde på at denne muligheten ikke er godt nok solgt verken innad i organisasjonen eller utad. Faglige samlinger Fagsjefsamlingen ble avholdt august 2012 på Gardermoen. Det nye var at samlingen var åpen for alle Lions medlemmer og Venn av Lions som ønsket å delta. Samlingen startet med interessante fellesforedrag fra Homestart og Oslo Røde Kors, før deltagerne gikk for å høre innlegg på foredrag innenfor sitt fagområde. Hensikten er at fagsjefer og lions skal få anledning til å treffes på tvers av fag og distrikter. PR og markedsføring Medlemsregister og hjemmesider ble oppdatert i løpet av året. Resultatet har blitt enklere brukergrensesnitt og større besøk på hjemmesidene. Medlemsregisteret har enkel funksjonalitet og med et par taste-trykk kan man raskt sende ut

2 informasjon til aktuelle mottakere. Tilbakemeldingen fra medlemmene har stort sett vært positive. I tillegg er Lions Norges Facebook profil blitt en viktig informasjonskanal. Administrasjonen har deltatt aktivt i møter i regi av Frivillighet Norge. Lions Norge deltok også på en såkalt innspillkonferanse med tema «fordelingen av tippemidlene til frivillige og humanitære formål». Lions Norge utarbeidet også en høringsuttalelse i samme sak. Lions Norge har fått en spe politiske røst og er blitt mer synlige. Internasjonal President Lions internasjonale president Wayne Madden besøkte Sandnes april Distriktet hadde lagt opp til et spennende program. Madden ble orientert om distriktets aktiviteter rettet mot barn og ungdom. Spesielt ble det fokusert på leseprogrammet i regi av Stavanger Universitet. Studentklubben i Bergen holdt også et interessant foredrag om de mange aktivitene; Sponsor A Dream, Piggery, Legal Aid etc. Madden var spesielt imponert at klubben har eksistert i åtte år. Internasjonalt bistandsarbeid Lions Norges øyehelseprogram er noe Lions er stolte av. I april ble den første øyehelseklinikken i Zambia åpnet. Klinikken ligger i Mongu som ligger vest i landet. Zambia er vårt tredje prosjektland i Afrika. I Uganda jobbes det med avvikling og Lions Norge skal ha avsluttet alle aktiviteter styrt sentralt innen årsskiftet. Dette gjelder ikke fadderbarn ordningen. I Malawi er det fortsatt aktivitet og vil vare frem til Finansieringen av byggingen av øyehelseklinikker skjer i samarbeid med NORAD. NORAD har vært en solid samarbeidspartner i mange år. Ny finansiering er innvilget for en ny tre årsperiode, NORAD bidrar med kr 7 millioner pr år. Lions egenandel er 10 %. Lions Norge har også engasjert seg i prosjekter relatert til øyehelseprosjekter. Tilgang til rent vann er viktig. Det er derfor gjennomført mange vannbrønnprosjekter, spesielt i Uganda. I år er det sikret finansiering av 12 brønner, hvorav 5 er åpnet. Videre er det etablert en fadderbarnordning i Uganda. I tillegg er det også etablert flere skoleprosjekter. Nå oppfordres klubbene å støtte prosjekter i Zambia som er vårt nye samarbeidsland. Prosjektet «Hus for Haiti» har engasjert lions klubbene. Gjennom samarbeid med Haiti Lions er det bygget 50 hus i Blanchard som ligger rett på utsiden av hovedstaden Port au Prince. Totalt er det samlet inn 3 millioner kroner. Prosjektet fikk Riksmøtets tilslutning på å bygge ytterligere 10 hus, innenfor allerede innsamlet beløp. Fokus på opplæring Bevist satsing på opplæring er en langsiktig sikring av gode tillitsmenn. I løpet av fiskalåret er det utviklet et omfattende opplæringstilbud for klubb og sonearbeid. Kurs og støttemateriell er tilgjengeliggjort på våre hjemmesider. Leadership programmene har flerdoblet sine tilbud og deltagelse regionalt i løpet av året. Det er utviklet tre- årlig rullerende rammeplan for opplæring. Regionale Leadership program ble etablert som en fast aktivitet og skal benyttes overfor soneledere og andre lions som ønsker og tre inn i tillitsverv, nå eller i fremtiden. Antall autoriserte instruktører er nå fem. Tilsvarende antall kurs ble gjennomført. Alle med gode tilbakemeldinger. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid Undervisningsopplegget Det er Mitt Valg selges inn av Lions. Programmet holder et høyt faglig nivå og bør være en del av skoleverkets satsing på å bygge barns selvfølelse. Lionsklubber sponsor også eliteserie fotballklubbene Sandnes Ulf og Sarpsborg 08 for å være ambassadører. I tillegg er det inngått lignende avtale med Nordstrand IF i Oslo. Det holdes jevnlig mellom 180 og 200 kurs pr år. Oppfriskningskurs vil DMV fremover i større grad sette fokus på. Mange klubber driver også et utstrakt barne- og ungdomsarbeid i sine nærmiljøer, dette arbeidet er verdifullt i det totale tilbudet som Lions Norge har ovenfor barn og unge. På sikt ønsker vi å få en enda bedre oversikt over dette arbeidet. Tulipanaksjonen Aksjonens hovedmål er å samle inn penger til Lions forebyggende barne- og ungdomsarbeid. I år var målet å gi bort en million tulipaner. Resultatet ble i underkant av en økning fra i fjor. I tillegg ble Tulipanvasen introdusert. Salget av vasen har vært tilfredsstillende og forventes å selge mer i tiden fremover. Totalt åtte millioner kroner ble innsamlingsresultatet, hvorav klubbene beholder 6 millioner og resten ble tillagt kapitalen i Tulipan fondet. Det er Mitt Valg støttes med inntil 75 % av netto overskudd fra aksjonen. 2

3 Fredsplakat konkurransen Konkurransen retter seg primært mot barneskolene. Temaet er relatert til fred. Konkurransen arrangeres verden over, årets tema var «Tenk deg fred». Det er kåret vinnere i alle distrikter som gikk til landsfinalen, som ble vunnet av: Sofia Venstad som går på Nes barneskole i Stavsjø, Hedmark. Hun har mottatt heder i fra Lions Norge. Dette er en fantastisk måte og engasjer unge på i en internasjonal setting, samt at det er en flott døråpner inn på skolene. Orkester Norden Foreningen Orkester Norden er nå stiftet som en formell organisasjon. Foreningen er registrert hos Danske myndigheter. Föreningen Nordens Förbund er sekretariat. Stiftelse og vedtekter ble enstemmig godkjent av NSR Orkester Norden består av unge talentfulle musikere. Besetningen besto av 8 fra Danmark, 10 fra Finland, 1 fra Russland, 6 fra Island, 7 fra Sverige og 18 fra Norge. I tillegg kom 14 fra Baltikum og 2 fra Polen, dekket ved bidrag fra Nordisk Ministerråd. Orkesteret hadde 4 dagers seminar/ instrument-øvinger og samspilltrening før konsertene. Orkester deltok med en konsert på den internasjonale Convention i Hamburg denne sommeren. Lions Røde Fjær Lions Røde fjær er en landsomfattende innsamlingsaksjon som har vært arrangert ca. hvert femte år siden den første aksjonen i Formålet var da å bygge et nasjonalt helsesportsenter for funksjonshemmede på Beitostølen. Den siste Lions Røde Fjær-aksjonen i 2009 hadde som slagord: Nytt SYN på livet! Overskuddet av vår forrige aksjon gikk til utbygging av det nasjonale syn- og mestringssenteret i Hurdal, Akershus. Lionsklubbene i Norge valgte sitt nye innsamlingsmål på Riksmøtet; Det er Mitt Valg. For første gang skal det samles inn midler til en Lions aktivitet. Det er Mitt Valg er et undervisningsopplegg for barnehager, barne- og ungdomsskole og videregående, hvor mottoet er «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne.» Det er mitt valg er et pedagogisk opplegg om læringsmiljø, forbyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Neste aksjon skal arrangeres i Studentklubber og Aid in Meeting (AIM) Studentklubbene driver selvstendig som en hvilken som helst Lions klubb. De har egne aktiviteter og samler inn midler for å finansiere egne prosjekter. Ved utgangen av virksomhetsåret er det to studentklubber; i Bergen og Trondheim. Trondheim klubben ble etablert i år og Lions Norge er forventningsfulle på utviklingen av klubben. LC Bergen Student jobber også i nær tilknytning til AIM. For å være deltager i AIM må man være medlem av en lionsklubb i prosjektperioden. AIM er selvstendig med eget styre. AIM har egne aktiviteter i Uganda, hvor mange er blitt bærekraftige. Studentene gjør en flott jobb. AIM sender en gruppe på 8 personer til Uganda i sommer. Delegasjonen planlegger å arrangere en konferanse siste helgen i Uganda med temaet Empowering Communities for Sustainable Development. Videre fortsettes One parentone pig-one goat prosjektet, og det arbeides med ulike ungdomsprosjekter og Legal Aid, dvs. rettshjelp for fattige i slummen. LC Trondheim Student sendte i år 3 studenter til Uganda for å se og lære og å jobbe sammen med AIM delegasjonen. Målet er å definere prosjekter som skal planlegges med oppstart eller gjennomføring til neste år. Studentklubbene skal jobbe sammen mht AIM. Idrettsgrupper for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne Ambisjonen i år har vært å bidra til å etablere det som kalles Allsportgrupper for barn og ungdom med utviklingshemminger. Allsportgruppene favner vidt mht aktivitet og er også et viktig sosialt nettverk. Det har lyktes å etablere et nytt Løveleker på Bratsberg. I tillegg jobbes det med å etablere Allsportsgruppe i Vestfold. Det må også nevnes at mange lionsklubber, separat eller sonevis har aktiviteter rettet mot personer med funksjonsnedsettelser. Det må jobbes med å synliggjøre disse i større grad internt i organisasjonen. Av nasjonale aktiviteter kan nevnes Helsesportsukene i både Tana og Porsanger. Lions Førerhundskole Lions Førerhundskole og Mobilitetsenter startet i 1966 med et styre av medlemmer fra Lions. Skolen ligger ved St.Hanshaugen i Oslo, i et rolig og hyggelig strøk med lett adkomst til bytrafikk. Både opplæringen av hundene og 3

4 samtreningen med de synshemmede kan derfor starte rett ut fra skolens område. Opplæringen av hunder blir fordelt på 4 instruktører og de opplærer tilsammen 12 til 15 hunder i året. Førerhundskolen gir hjelp til synshemmede fra hele landet. Siden skolen startet har de levert over 300 førerhunder. Ungdomsutveksling I år sendes 56 ungdommer til 28 land, herav 13 til USA, og en amerikansk stat telles her som et land. De utvalgte studentene er sponset av 46 klubber fra 9 distrikter. Dette er 6 færre reisende enn i fjor, og dermed kan vi konstatere at den nedadgående trenden fortsetter. I år ble det arrangert to leire, i Oslo og i Østfold. Til Oslo kommer 25 studenter fra 19 land og til Østfold kommer 25 ungdommer fra 20 land. Vi har ambisjoner om å arrangere 3 leire i Norge hver sommer, men dette har ikke vært mulig. Det er vanskelig å rekruttere ungdommer til å delta i de utenlandske arrangementene, og det er vanskelig å motivere Lionsklubbene til å delta i dette rekrutteringsarbeid. Her er det en tydelig sammenheng. Vi ser at bare 46 klubber, ca. 10 % av alle, deltar i dette ungdomsarbeid. Det er tilsvarende vanskelig å motivere Lionsklubbene til å arrangere camps i Norge. Den høye gjennomsnittsalderen i organisasjonen er nok en del av forklaringen. Det er forståelig hvis 70+ åringer føler at det ikke er interessant å delta i praktisk ungdomsarbeid. At antallet av deltagere falt drastisk fra 118 i 2010 til 85 i 2011 skyldes at vi da gikk fra å arrangere 5 camps til 3. Det er påfallende at de som arrangerer camps nesten hvert år er de samme klubber og personer, og nøkkelpersonene tilhører den yngre garde. Riksmøtet besluttet at fremtidig lokasjon for Internasjonal leir for ungdom med fysiske handikap skal være United World College i Fjaler kommune. UWC vil være vertsted i samarbeid med Haugland Rehabiliteringssenter. Rettvisende oversikt over utvikling og regnskap Lions Norge har et avvikende regnskapsår; ; Vi mener at vedlagte balanse og aktivitetsregnskap med tilhørende noter viser et rettvisende bilde av organisasjonens stilling pr og av driften i regnskapsåret avsluttet samme dato. Resultat av innsparingstiltak Guvernørrådet igangsatte 2011/2012 aktiviteter for å redusere kostnader. Arbeidet har endelig gitt gode resultater. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet etter God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner (foreløpig standard). Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det er viktig å kommentere at regnskapet gir et rettvist bilde av hva Lions Norge gjennomfører. Distriktene og klubbene driver selvstendig aktivitet mht administrasjon og innsamling av midler som fremkommer av hhv. distrikts- og klubbregnskap. Lions har også et prinsipp om at administrasjonen av organisasjonen skal dekkes av medlemskontingenten. Prosjektkostnader dekkes av innsamlede midler til det enkelte prosjekt. Det betyr at hver krone innsamlet går direkte til prosjekt. Med denne bakgrunn gir derfor årsregnskapet en administrasjonsprosent som er mye høyere enn den reelt er. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt. Det indre miljø er tilfredsstillende. Sykefraværet har vært minimalt. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Nærstående parter Lions Norge har kontorfellesskap med to nærstående parter, Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er mitt valg. For begge faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. Ytre miljø Virksomheten bedriver ikke aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Det er allikevel laget en miljøpolicy for å fremme mer miljøvennlige løsninger ved gjennomføring av våre aktiviteter. 4

5 Likestilling Gjennomsnittlig antall årsverk i 2012/2013 har vært 2,3 og styret har hatt 11 medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært 2 kvinner og 1 mann, mens i styret har det vært 10 menn og en kvinne. Styret kjenner ikke til hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker det fremlagte regnskapet. 5

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

ÅRSBERETNING. www.sos-barnebyer.no

ÅRSBERETNING. www.sos-barnebyer.no ÅRSBERETNING 09 www.sos-barnebyer.no Foto: Patrick Wittmann Forsidefoto: Bjørn-Owe Holmberg Vi takker for støtten fra våre hovedsamarbeidspartnere 2 Det nytter Utdanning er selve grunnsteinen for vekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Når barna leker, vinner verden

Når barna leker, vinner verden Årsrapport Right To Play Norge 2014 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for 2014. Right To Play betyr mye for en million barn og

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet Årsrapport 2011 med strategi 2012 2015 Innhold 5 Generalsekretæren har ordet 6 Styrets beretning 2011 13 Strategi 2012 2015 19 Forskning og oppfølging hånd-i-hånd 21 Skal være vaktbikkje for kortere ventetider

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sitt hovedmål er å bremse økningen i antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer