Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines H Petter Vesterås H Signar Tormod Berger AP Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Rep. Merknader Formannskapet befaring/spiste lunsj på Sund folkehøgskole. I tillegg til ordfører ble Lena Oldren Heggstad og Petter Vesterås valgt til å underskrive protokollen Dessuten møtte: Navn Jon Arve Hollekim Rådmann Underskrifter:

2 Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Ida Stuberg Lena Oldren Heggstad Petter Vesterås ordfører Sakliste Utvalgssaksnr Innhold Saker til behandling Untatt off. PS 61/14 Lokale forhandlinger ledere - kap PS 62/14 Tertialrapport pr PS 63/14 PS 64/14 PS 65/14 PS 66/14 PS 67/14 PS 68/14 PS 69/14 PS 70/14 PS 71/14 PS 72/14 Tomt til sentralanlegg for fjernvarme. Godkjenning av avtale om makeskifte av arealer mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S Kommunereformen og Inderøy kommune - Oppfølging av utredingsplikten Søknad om fritak fra politiske verv - Edel Johanne Aaland Brøndbo Inntrøndelag Helse- og beredskapshus - framdriftsplan Lønnspolitiske retningslinjer Inderøy IL - Søknad om økt støtte til Inderøy Skipark - Petter Northug skistadion Gang-/Sykkelveg Lyngstad skole - Kjerknesvågen. Finansiering av kommunal andel. Valg politisk styrer, råd og utvalg Lokale forhandlinger rådmann Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Saker til behandling PS 73/14 Ordføreren orienterer

3 Saker til behandling PS 61/14 Lokale forhandlinger ledere - kap Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen innenfor rammen og retningslinjer for kommunalt oppgjør for øvrig. Virkningsdato fastsettes gjennom drøftinger. Behandling i Formannskapet Saksordfører: Lise Eriksen Rådmannens forslag til vedtak enstemmig Vedtak i Formannskapet Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen innenfor rammen og retningslinjer for kommunalt oppgjør for øvrig. Virkningsdato fastsettes gjennom drøftinger. PS 62/14 Tertialrapport pr Rådmannens forslag til vedtak 1. Tertialrapport pr tas til etterretning 2. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014: Ansvar Endringen skyldes Revidert budsjett Endring Revidert budsjett 800 Rammetilskudd og inntektsutjevning reduseres 810 Avsetning til disposisjonsfond reduseres Pr Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 4. I investeringsregnskapet gjøres det følgende endringer for 2014 og i prosjektenes kostnadsrammer:

4 Investeringsregnskap 2.tertial 2014 (1000 kr) Prosj Prosjekt Ramme Rev ramme Rev ramme Brukt pr. Tot forbr pr Rev budsj Endring Rev budsj nr mai.14 sep mai.14 sep.14 sep.14 Administrasjon m.v Fagprogram for meldingsutveksling Utskiftning av IKT-verktøy Digitalisering av eiendomsarkiv Økonomisystem -nye moduler ehandel - programmodul og impl Nytt rådhus trinn II -familiesenter Oppvekst og kultur 6001 Mosvik skole - oppgradering Inderøy kulturhus - nytt amfi Nils Aas kunstverksted - utvidelse Kunstgr.bane Sandvollan - midl. finansiering Helse og omsorg 7001 Bofellesskap Nessjordet Kommunale utleiboliger - opprustning Velferdsteknologi Boliger flyktninger Eiendom - opprustn generelt 7004 Inderøyheimen - oppgr. bad U-skolen, bygn.m.tilpassning Sikker avfallshåndtering - HMS Sakshaug Kirke- enøk tiltak Energimerking bygg(krav) Tiltak nye krav heiser Heggstad krk - inngangsparti Sakshaug bhg - etablering av møterom Utbygging/boligtomter 9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt Straumen - utbygging Nessjordet Straumen - utbygging Nessjordet NTFK Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Inderøy stedsutvikling 9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling Vei 9002 Forsterkning/dekkelegging Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon Traktor - utskifting Sakshaugvegen og Vennalivegen VAR-Tjenester Vann Røra, Vådal - sammenkopl. med Steinkjer Røflo - Røra, utskifting hovedledning Røra stasjon- Austadlia Diverse anlegg utskiftning Ny vannledning /sammenkobling Skjemstad Røflo vannbehandlingsanlegg Avløp 9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl Renov. Renseanlegg Skjelvågen Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad Nytt ledningsnett Småland Nordre Ledningsnett Røra Annet 8504 Fjernvarmesentral Venna Total investering/utlån eks. startlån Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Izabela Vang Izabela Vang fremmet følgende forslag:

5 5. Rådmann bes om å hensynta systematiserte erfaringer fra endringer og overskridelser i tidligere prosjekt ved planlegging av nye prosjekter for å optimalisere gjennomføring og prosjektstyring. Rådmann bes samtidig å presentere oppfølgingsmåte / metodikk for IOKS spesielt, og bes om løpende rapportering på dette til hovedutvalgene og formannskapet. Rådmannens innstilling med tillegg av pkt. 5 fremmet i møte enstemmig Innstilling i Hovedutvalg Natur Tertialrapport pr tas til etterretning 2. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014: Ansvar Endringen skyldes Revidert budsjett Endring Revidert budsjett 800 Rammetilskudd og inntektsutjevning reduseres 810 Avsetning til disposisjonsfond reduseres Pr Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 4. I investeringsregnskapet gjøres det følgende endringer for 2014 og i prosjektenes kostnadsrammer:

6 Investeringsregnskap 2.tertial 2014 (1000 kr) Prosj Prosjekt Ramme Rev ramme Rev ramme Brukt pr. Tot forbr pr Rev budsj Endring Rev budsj nr mai.14 sep mai.14 sep.14 sep.14 Administrasjon m.v Fagprogram for meldingsutveksling Utskiftning av IKT-verktøy Digitalisering av eiendomsarkiv Økonomisystem -nye moduler ehandel - programmodul og impl Nytt rådhus trinn II -familiesenter Oppvekst og kultur 6001 Mosvik skole - oppgradering Inderøy kulturhus - nytt amfi Nils Aas kunstverksted - utvidelse Kunstgr.bane Sandvollan - midl. finansiering Helse og omsorg 7001 Bofellesskap Nessjordet Kommunale utleiboliger - opprustning Velferdsteknologi Boliger flyktninger Eiendom - opprustn generelt 7004 Inderøyheimen - oppgr. bad U-skolen, bygn.m.tilpassning Sikker avfallshåndtering - HMS Sakshaug Kirke- enøk tiltak Energimerking bygg(krav) Tiltak nye krav heiser Heggstad krk - inngangsparti Sakshaug bhg - etablering av møterom Utbygging/boligtomter 9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt Straumen - utbygging Nessjordet Straumen - utbygging Nessjordet NTFK Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Inderøy stedsutvikling 9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling Vei 9002 Forsterkning/dekkelegging Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon Traktor - utskifting Sakshaugvegen og Vennalivegen VAR-Tjenester Vann Røra, Vådal - sammenkopl. med Steinkjer Røflo - Røra, utskifting hovedledning Røra stasjon- Austadlia Diverse anlegg utskiftning Ny vannledning /sammenkobling Skjemstad Røflo vannbehandlingsanlegg Avløp 9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl Renov. Renseanlegg Skjelvågen Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad Nytt ledningsnett Småland Nordre Ledningsnett Røra Annet 8504 Fjernvarmesentral Venna Total investering/utlån eks. startlån Rådmann bes om å hensynta systematiserte erfaringer fra endringer og overskridelser i tidligere prosjekt ved planlegging av nye prosjekter for å optimalisere gjennomføring og prosjektstyring. Rådmann bes samtidig å presentere oppfølgingsmåte / metodikk for IOKS spesielt, og bes om løpende rapportering på dette til hovedutvalgene og formannskapet.

7 Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Siv Furunes Ragnhild Kjesbu fremmet tilleggsforslag i samsvar med punkt 5 i uttalelse fra hovedutvalg Natur Rådmannens forslag med tilleggsforslag fremmet av Ragnhild Kjesbu enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg Folk Tertialrapport pr tas til etterretning 2. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014: Ansvar Endringen skyldes Revidert budsjett Endring Revidert budsjett 800 Rammetilskudd og inntektsutjevning reduseres 810 Avsetning til disposisjonsfond reduseres Pr Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 4. I investeringsregnskapet gjøres det følgende endringer for 2014 og i prosjektenes kostnadsrammer:

8 Investeringsregnskap 2.tertial 2014 (1000 kr) Prosj Prosjekt Ramme Rev ramme Rev ramme Brukt pr. Tot forbr pr Rev budsj Endring Rev budsj nr mai.14 sep mai.14 sep.14 sep.14 Administrasjon m.v Fagprogram for meldingsutveksling Utskiftning av IKT-verktøy Digitalisering av eiendomsarkiv Økonomisystem -nye moduler ehandel - programmodul og impl Nytt rådhus trinn II -familiesenter Oppvekst og kultur 6001 Mosvik skole - oppgradering Inderøy kulturhus - nytt amfi Nils Aas kunstverksted - utvidelse Kunstgr.bane Sandvollan - midl. finansiering Helse og omsorg 7001 Bofellesskap Nessjordet Kommunale utleiboliger - opprustning Velferdsteknologi Boliger flyktninger Eiendom - opprustn generelt 7004 Inderøyheimen - oppgr. bad U-skolen, bygn.m.tilpassning Sikker avfallshåndtering - HMS Sakshaug Kirke- enøk tiltak Energimerking bygg(krav) Tiltak nye krav heiser Heggstad krk - inngangsparti Sakshaug bhg - etablering av møterom Utbygging/boligtomter 9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt Straumen - utbygging Nessjordet Straumen - utbygging Nessjordet NTFK Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Inderøy stedsutvikling 9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling Vei 9002 Forsterkning/dekkelegging Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon Traktor - utskifting Sakshaugvegen og Vennalivegen VAR-Tjenester Vann Røra, Vådal - sammenkopl. med Steinkjer Røflo - Røra, utskifting hovedledning Røra stasjon- Austadlia Diverse anlegg utskiftning Ny vannledning /sammenkobling Skjemstad Røflo vannbehandlingsanlegg Avløp 9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl Renov. Renseanlegg Skjelvågen Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad Nytt ledningsnett Småland Nordre Ledningsnett Røra Annet 8504 Fjernvarmesentral Venna Total investering/utlån eks. startlån Rådmannen bes om å hensynta systematiserte erfaringer fra endringer og overskridelser i tidligere prosjekt ved planlegging av nye prosjekter for å optimalisere gjennomføring og prosjektstyring. Rådmannen bes samtidig om å presentere oppfølgingsmåte/metodikk for IOKS spesielt, og bes om løpende rapportering på dette til hovedutvalgene og formannskapet.

9 Behandling i Formannskapet Saksordfører: Petter Vesterås Petter Vesterås fremmet forslag i samsvar med uttalelser fra hovedutvalg Natur og hovedutvalg Folk Saksordførers forslag enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Tertialrapport pr tas til etterretning 2. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014: Ansvar Endringen skyldes Revidert budsjett Endring Revidert budsjett 800 Rammetilskudd og inntektsutjevning reduseres 810 Avsetning til disposisjonsfond reduseres Pr Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 4. I investeringsregnskapet gjøres det følgende endringer for 2014 og i prosjektenes kostnadsrammer:

10 Investeringsregnskap 2.tertial 2014 (1000 kr) Prosj Prosjekt Ramme Rev ramme Rev ramme Brukt pr. Tot forbr pr Rev budsj Endring Rev budsj nr mai.14 sep mai.14 sep.14 sep.14 Administrasjon m.v Fagprogram for meldingsutveksling Utskiftning av IKT-verktøy Digitalisering av eiendomsarkiv Økonomisystem -nye moduler ehandel - programmodul og impl Nytt rådhus trinn II -familiesenter Oppvekst og kultur 6001 Mosvik skole - oppgradering Inderøy kulturhus - nytt amfi Nils Aas kunstverksted - utvidelse Kunstgr.bane Sandvollan - midl. finansiering Helse og omsorg 7001 Bofellesskap Nessjordet Kommunale utleiboliger - opprustning Velferdsteknologi Boliger flyktninger Eiendom - opprustn generelt 7004 Inderøyheimen - oppgr. bad U-skolen, bygn.m.tilpassning Sikker avfallshåndtering - HMS Sakshaug Kirke- enøk tiltak Energimerking bygg(krav) Tiltak nye krav heiser Heggstad krk - inngangsparti Sakshaug bhg - etablering av møterom Utbygging/boligtomter 9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt Straumen - utbygging Nessjordet Straumen - utbygging Nessjordet NTFK Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Inderøy stedsutvikling 9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling Vei 9002 Forsterkning/dekkelegging Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon Traktor - utskifting Sakshaugvegen og Vennalivegen VAR-Tjenester Vann Røra, Vådal - sammenkopl. med Steinkjer Røflo - Røra, utskifting hovedledning Røra stasjon- Austadlia Diverse anlegg utskiftning Ny vannledning /sammenkobling Skjemstad Røflo vannbehandlingsanlegg Avløp 9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl Renov. Renseanlegg Skjelvågen Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad Nytt ledningsnett Småland Nordre Ledningsnett Røra Annet 8504 Fjernvarmesentral Venna Total investering/utlån eks. startlån Rådmannen bes om å hensynta systematiserte erfaringer fra endringer og overskridelser i tidligere prosjekt ved planlegging av nye prosjekter for å optimalisere gjennomføring og prosjektstyring. Rådmannen bes samtidig om å presentere oppfølgingsmåte/metodikk for IOKS spesielt, og bes om løpende rapportering på dette til hovedutvalgene og formannskapet.

11 PS 63/14 Tomt til sentralanlegg for fjernvarme. Godkjenning av avtale om makeskifte av arealer mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S Rådmannens forslag til vedtak Vedlagt avtale mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S godkjennes. Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Hermod Løkken Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Hovedutvalg Natur Vedlagt avtale mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S godkjennes. Behandling i Formannskapet Saksordfører: Lena Oldren Heggstad Innstilling fra hovedutvalg Natur enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Vedlagt avtale mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S godkjennes. PS 64/14 Kommunereformen og Inderøy kommune - Oppfølging av utredingsplikten Rådmannens forslag til vedtak Eventuelt forslag til vedtak legges fram i møtet. Behandling i Eldres råd Rådmannens notat ble utdelt i møtet. Enstemmig Uttalelse i Eldres råd Rådmannens notat tas til etterretning.

12 Eldres råd ønsker å være aktivt med i prosessen. Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede Rådmannens notat ble utdelt i møtet. Enstemmig Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede Rådmannens notat tas til orientering. Rådet bes holdes løpende orientert i prosessen. Behandling i Hovedutvalg Natur Ordfører la fram et tilleggsnotat. Tilleggsnotatet vedlegges protokollen. Omforent forslag til vedtak: Rådmannens notat tas til orientering. Inderøy kommune slutter seg i hovedsak til vurderingene i rådmannens notat og ber om at det gjennomføres en lokal utredning slik Stortinget har ønsket. Utredningen skal belyse temaer som er omtalt i tilleggsnotatet. Rådmannen bes vurdere om det er mulig og forsvarlig og gjennomføre dette innen fristen som Stortinget har satt og hvilke ressurser som er nødvendige. Ordføreren bes kontakte nabokommuner for å undersøke i hvilken grad flere kommuner er interessert i en utredning. Kommunestyret viser til at Stortinget har forutsatt at kommunesammenslåing skal være frivillig og Kommunestyret tar endelig stilling til sammenslåingsspørsmålet etter folkeavstemningen. Utredninga skal fokusere på fordeler og ulemper for kommunens innbyggere. Omforent forslag enstemmig vedtatt Innstilling i Hovedutvalg Natur Rådmannens notat tas til orientering. Inderøy kommune slutter seg i hovedsak til vurderingene i rådmannens notat og ber om at det gjennomføres en lokal utredning slik Stortinget har ønsket. Utredningen skal belyse temaer som er omtalt i tilleggsnotatet. Rådmannen bes vurdere om det er mulig og forsvarlig og gjennomføre dette innen fristen som Stortinget har satt og hvilke ressurser som er nødvendige.

13 Ordføreren bes kontakte nabokommuner for å undersøke i hvilken grad flere kommuner er interessert i en utredning. Kommunestyret viser til at Stortinget har forutsatt at kommunesammenslåing skal være frivillig og Kommunestyret tar endelig stilling til sammenslåingsspørsmålet etter folkeavstemningen. Utredninga skal fokusere på fordeler og ulemper for kommunens innbyggere. Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Ida Stuberg foredro saken for hovedutvalget Otte Vatn fremmet forslag i samsvar med hovedutvalg Natur med endring av rekkefølge for punkt 3 og 4. Enstemmig som forslag fremmet i møtet. Innstilling i Hovedutvalg Folk Rådmannens notat tas til orientering. Inderøy kommune slutter seg i hovedsak til vurderingene i rådmannens notat og ber om at det gjennomføres en lokal utredning slik Stortinget har ønsket. Utredningen skal belyse temaer som er omtalt i tilleggsnotatet. Rådmannen bes vurdere om det er mulig og forsvarlig å gjennomføre dette innen fristen som Stortinget har satt og hvilke ressurser som er nødvendige. Ordføreren bes kontakte nabokommuner for å undersøke i hvilken grad flere kommuner er interessert i en utredning. Utredningen skal fokusere på fordeler og ulemper for kommunens innbyggere. Kommunestyret viser til at Stortinget har forutsatt at kommunesammenslåing skal være frivillig og kommunestyret tar endelig stilling til sammenslåingspørsmålet etter folkeavstemmingen. Behandling i Administrasjonsutvalget Notat utarbeidet av ordfører ble lagt fram i møtet. Enstemmig Innstilling i Administrasjonsutvalget Notatet ble tatt til orientering

14 Behandling i Formannskapet Saksordfører: Leif Hjulstad Saksordfører fremmet forslag i samsvar med uttalelser fra hovedutvalg Natur og hovedutvalg Folk med unntak av punkt to: «Ordfører bes.» Saksordførers forslag enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Rådmannens notat tas til orientering. Inderøy kommune slutter seg i hovedsak til vurderingene i rådmannens notat og ber om at det gjennomføres en lokal utredning slik Stortinget har ønsket. Utredningen skal belyse temaer som er omtalt i tilleggsnotatet. Rådmannen bes vurdere om det er mulig og forsvarlig å gjennomføre dette innen fristen som Stortinget har satt og hvilke ressurser som er nødvendige. Utredningen skal fokusere på fordeler og ulemper for kommunens innbyggere. Kommunestyret viser til at Stortinget har forutsatt at kommunesammenslåing skal være frivillig og kommunestyret tar endelig stilling til sammenslåingspørsmålet etter folkeavstemmingen. PS 65/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Edel Johanne Aaland Brøndbo Rådmannens forslag til vedtak: Edel Johanne Aaland Brøndbo gis fra dags dato og ut valgperioden fritak fra vervet som medlem i kommunestyret og hovedutvalg Natur. Som nytt medlem av kommunestyret trer Hermod Løkken inn fra dags dato og ut valgperioden For samme tidsrom velges nytt medlem i hovedutvalg Natur: Behandling i Formannskapet Saksordfører: Christina Wolan Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

15 Innstilling i Formannskapet Edel Johanne Aaland Brøndbo gis fra dags dato og ut valgperioden fritak fra vervet som medlem i kommunestyret og hovedutvalg Natur. Som nytt medlem av kommunestyret trer Hermod Løkken inn fra dags dato og ut valgperioden For samme tidsrom velges nytt medlem i hovedutvalg Natur: PS 66/14 Inntrøndelag Helse- og beredskapshus - framdriftsplan Rådmannens forslag til vedtak 1. Inderøy kommune vil i samarbeid med kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa, igangsette nødvendig arbeid for å etablere første etappe av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, det vil si byggetrinn 1, alternativ A. 2. Steinkjer kommune gjennomføres tilbudskonkurranse for detaljprosjektering høsten Det forutsettes at detaljprosjektering igangsettes primo I prosjekteringsperioden arbeides det blant annet videre med: i. investeringstilskudd fra stat ii. driftstilskudd til kommunale akutt døgnplasser iii. optimalisering av driftsutgifter og arealutnyttelse 4. Utbyggingen forutsetter at avtaler med partnere og leietakere er inngått. 5. Økonomiske konsekvenser av utbyggingen søkes innarbeidet i kommende årsbudsjett/økonomiplaner. 6. Det forutsettes en grundig gjennomgang av økonomien før byggetrinn 2 og 3 igangsettes. Behandling i Eldres råd Enstemmig som rådmannens forslag

16 Uttalelse i Eldres råd Rådmannens forslag til vedtak 1. Inderøy kommune vil i samarbeid med kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa, igangsette nødvendig arbeid for å etablere første etappe av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, det vil si byggetrinn 1, alternativ A. 2. Steinkjer kommune gjennomføres tilbudskonkurranse for detaljprosjektering høsten Det forutsettes at detaljprosjektering igangsettes primo I prosjekteringsperioden arbeides det blant annet videre med: i. investeringstilskudd fra stat ii. driftstilskudd til kommunale akutt døgnplasser iii. optimalisering av driftsutgifter og arealutnyttelse 4. Utbyggingen forutsetter at avtaler med partnere og leietakere er inngått. 5. Økonomiske konsekvenser av utbyggingen søkes innarbeidet i kommende årsbudsjett/økonomiplaner. 6. Det forutsettes en grundig gjennomgang av økonomien før byggetrinn 2 og 3 igangsettes. Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede Enstemmig som rådmannens forslag Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede Inderøy kommune vil i samarbeid med kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa, igangsette nødvendig arbeid for å etablere første etappe av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, det vil si byggetrinn 1, alternativ A. 2. Steinkjer kommune gjennomføres tilbudskonkurranse for detaljprosjektering høsten Det forutsettes at detaljprosjektering igangsettes primo I prosjekteringsperioden arbeides det blant annet videre med: i. investeringstilskudd fra stat ii. driftstilskudd til kommunale akutt døgnplasser iii. optimalisering av driftsutgifter og arealutnyttelse 4. Utbyggingen forutsetter at avtaler med partnere og leietakere er inngått. 5. Økonomiske konsekvenser av utbyggingen søkes innarbeidet i kommende årsbudsjett/økonomiplaner.

17 6. Det forutsettes en grundig gjennomgang av økonomien før byggetrinn 2 og 3 igangsettes. Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Otte Vatn Forslag fra Inderøy AP og SV: 1. Inderøy kommune må se utbygging av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus i sammenheng med utredning av fremtidig kommunestruktur. 2. Inderøy kommune inngår ikke forpliktende avtaler om første etappe av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus før utredning om framtidig kommunestruktur forligger. Olaf Stuberg fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Forslag fra Inderøy AP og SV ble trukket. Olaf Stuberg sitt forslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg Folk Saken utsettes Behandling i Formannskapet Saksordfører: Lise Eriksen Saksordfører fremmet følgende forslag på vegne av Inderøy AP og Inderøy SV: 1. Inderøy kommune må se utbygging av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus i sammenheng med utredning av fremtidig kommunestruktur. 2. Inderøy kommune inngår ikke forpliktende avtaler om første etappe av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus før utredning om framtidig kommunestruktur foreligger. Signar Berger fremmet følgende forslag: Saken utsettes

18 Signar Bergers forslag enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Saken utsettes PS 67/14 Lønnspolitiske retningslinjer Rådmannens forslag til vedtak Forslag til lønnspolitiske retningslinjer vedtas. Behandling i Administrasjonsutvalget Enstemmig som rådmannens forslag Innstilling i Administrasjonsutvalget Forslag til lønnspolitiske retningslinjer vedtas. Behandling i Formannskapet Saksordfører: Trine Berg Fines Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Forslag til lønnspolitiske retningslinjer vedtas. PS 68/14 Inderøy IL - Søknad om økt støtte til Inderøy Skipark - Petter Northug skistadion Rådmannens forslag til vedtak: Inderøy kommune bidrar til Inderøy IL i forbindelse med sluttføring av realiseringen av Inderøy Skipark, referer kommunestyresak 39/13, slik: 1. Ramme for midlertidig lån til forskottering av spillemidler og mva-refusjon settes til 5,8 mill. kroner. Idrettslaget nedbetaler lånet fortløpende etter hvert som spillemidler utbetales. Lånet utbetales på anmodning.

19 2. Tilskudd til langsiktig finansiering fastsettes til 1,1 mill. kroner. Tilskuddet utbetales på anmodning. 3. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet. Midlertidig utlån finansiere ved lånemidler, om nødvendig ved nytt låneopptak. Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Trond Bjørken Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg Folk Inderøy kommune bidrar til Inderøy IL i forbindelse med sluttføring av realiseringen av Inderøy Skipark, referer kommunestyresak 39/13, slik: 1. Ramme for midlertidig lån til forskottering av spillemidler og mva-refusjon settes til 5,8 mill. kroner. Idrettslaget nedbetaler lånet fortløpende etter hvert som spillemidler utbetales. Lånet utbetales på anmodning. 2. Tilskudd til langsiktig finansiering fastsettes til 1,1 mill. kroner. Tilskuddet utbetales på anmodning. 3. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet. Midlertidig utlån finansiere ved lånemidler, om nødvendig ved nytt låneopptak. Behandling i Formannskapet Saksordfører: Ida Stuberg Omforent forslag: Hovedutvalg Folk sin innstilling med følgende endring til punkt 2: Tilskudd til langsiktig finansiering fastsettes til 1,318 mill. kroner Omforent forslag enstemmig vedtatt

20 Innstilling i Formannskapet Inderøy kommune bidrar til Inderøy IL i forbindelse med sluttføring av realiseringen av Inderøy Skipark, referer kommunestyresak 39/13, slik: 1. Ramme for midlertidig lån til forskottering av spillemidler og mva-refusjon settes til 5,8 mill. kroner. Idrettslaget nedbetaler lånet fortløpende etter hvert som spillemidler utbetales. Lånet utbetales på anmodning. 2. Tilskudd til langsiktig finansiering fastsettes til 1,318 mill. kroner. Tilskuddet utbetales på anmodning. 3. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet. Midlertidig utlån finansiere ved lånemidler, om nødvendig ved nytt låneopptak. PS 69/14 Gang-/Sykkelveg Lyngstad skole - Kjerknesvågen. Finansiering av kommunal andel. Rådmannens forslag til vedtak: Inderøy kommune prioriterer bygging av gang- og sykkelveg mellom Kjerknesvågen og Lyngstad skole og medvirker til finansieringen med 25 % av totalkostnaden ut fra kostnadsoverslag anslått til inntil 5,4 mill. kroner. Beløpet innarbeides i budsjett- og økonomiplanen for Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Steinar Klev Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Innstilling i Hovedutvalg Natur Inderøy kommune prioriterer bygging av gang- og sykkelveg mellom Kjerknesvågen og Lyngstad skole og medvirker til finansieringen med 25 % av totalkostnaden ut fra kostnadsoverslag anslått til inntil 5,4 mill. kroner. Beløpet innarbeides i budsjett- og økonomiplanen for Behandling i Formannskapet Saksordfører: Signar Berger

21 Enstemmig som i hovedutvalg Natur Innstilling i Formannskapet Inderøy kommune prioriterer bygging av gang- og sykkelveg mellom Kjerknesvågen og Lyngstad skole og medvirker til finansieringen med 25 % av totalkostnaden ut fra kostnadsoverslag anslått til inntil 5,4 mill. kroner. Beløpet innarbeides i budsjett- og økonomiplanen for PS 70/14 Valg politisk styrer, råd og utvalg Rådmannens forslag til vedtak: Det opprettes et politisk utvalg med mandat og evaluere av den politiske hovedstrukturen, herunder råd og utvalg, og fremme forslag til eventuelle endringer med virkning fra neste valgperiode. Det opprettes et arbeidsutvalg bestående av følgende personer: Utvalget fremmer forslag til ny struktur slik at sluttbehandling kan skje i kommunestyret i desember. Rådmannen er sekretær. Behandling i Formannskapet Saksordfører: Leif Hjulstad Saksordfører fremmet følgende forslag: Det oppnevnes et arbeidsutvalg med en representant fra hvert parti med personlig varamann Vedtak i Formannskapet Det opprettes et politisk utvalg med mandat og evaluere av den politiske hovedstrukturen, herunder råd og utvalg, og fremme forslag til eventuelle endringer med virkning fra neste valgperiode. Det oppnevnes et arbeidsutvalg med en representant fra hvert parti med personlig varamann. Utvalget fremmer forslag til ny struktur slik at sluttbehandling kan skje i kommunestyret i desember.

22 Rådmannen er sekretær. PS 71/14 Lokale forhandlinger rådmann Ordførerens forslag til vedtak Formannskapet viser til forhandlingsresultatet for kommunal sektor 2014, og vedtar at rådmannen gis et lønnsoppgjør innenfor rammen av det kommunale oppgjøret for øvrig. Til å gjennomføre forhandlingene oppnevnes følgende tre representanter blant formannskapets medlemmer: 1) 2) 3) Ordfører underskriver ny lønnsavtale for rådmann med virkning fra Behandling i Formannskapet Saksordfører: Signar Berger Rådmann Jon Arve Hollekim fratrådte møtet Saksordfører fremmet forslag på følgende representanter: Ida Stuberg Trine Berg Fines Signar Berger Ordførers forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Formannskapet viser til forhandlingsresultatet for kommunal sektor 2014, og vedtar at rådmannen gis et lønnsoppgjør innenfor rammen av det kommunale oppgjøret for øvrig. Til å gjennomføre forhandlingene oppnevnes følgende tre representanter blant formannskapets medlemmer: 1) Ida Stuberg 2) Trine Berg Fines 3) Signar Berger Ordfører underskriver ny lønnsavtale for rådmann med virkning fra

23 PS 72/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Behandling i Formannskapet Rådmannen orienterte om følgende: Innkalling/saklister Sentio Research Innholdsprosjekt 3 og IOKS Møte med styret i Inderøy Kulturhus vedrørende IOKS Mulig sak om en viss rammeutvidelse for IOKS Oppfølging av sak om eierskapsmelding Inderøyfest Budsjett og økonomiplanprosessen Økonomi- og kvalitetsutredningen Ungdataundersøkelsen Sammenfattet årsrapport 2013 Nærvær Felles formannskapsmøte Enstemmig Vedtak i Formannskapet Rådmannens redegjørelse tas til orientering PS 73/14 Ordføreren orienterer Behandling i Formannskapet Ordfører orienterte om: Diverse møter Planlagt bispevisitas i januar Enstemmig Vedtak i Formannskapet Ordførers redegjørelse tas til orientering

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar Klev

Detaljer

Revisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013

Revisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013 Arkivsak. Nr.: 2013/1074-2 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013 Rådmannens forslag til

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30-10.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Ida Lise Letnes SP Trond Bjørken

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Ida Lise Letnes SP Trond Bjørken Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 09:00-10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ida Stuberg SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:00-16.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Christina

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00-09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00-09:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00-09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:40-14:40

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:40-14:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 08:40-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad AP AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad AP AP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 10:30-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kristin Lie Slapgaard Ragnar Nossum SP Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kristin Lie Slapgaard Ragnar Nossum SP Harald Ness Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Skarnsundet/Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Leif Hjulstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Leif Hjulstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet - Inderøy Rådhus Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 09:00-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00-13.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00-10:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00-10:30 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Jostein Erik Gjermstad FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Jostein Erik Gjermstad FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 14:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Kurs, Inderøyheimen Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 14:45-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30-12:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30-12:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Petter Vesterås H Lise Eriksen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Petter Vesterås H Lise Eriksen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 09:00-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Knut Øye Brandsås V Tore Wold H Ulrik Hedegart

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Knut Øye Brandsås V Tore Wold H Ulrik Hedegart Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 05.09.2017 Tidspunkt: 09:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 13:00-13:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 13:00-13:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 22.09.2010 Tidspunkt: 13:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell

Møteprotokoll. 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30-12:30 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: 05.09.2011 Tidspunkt: 18:00-18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Laila Roel AP Leif Hjulstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Laila Roel AP Leif Hjulstad Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.02.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva Pauline

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Inderøyheimen Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva Pauline Hedegart

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Harald Ness AP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Harald Ness AP Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Inderøyheimen Administrasjon/Inderøyheimen, Inderøyheimen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Lysgården, Inderøyheimen Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP Margareth Halle

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP Margareth Halle Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.04.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-13:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 09:30-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00-15:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00-15:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.08.2011 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:20

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:20 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Arvid Nervik. Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Arvid Nervik. Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 09:00-11.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Siv Furunes SV Arne Bragstad Rannem SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Siv Furunes SV Arne Bragstad Rannem SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Otte Vatn SP Per

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 09:00-12.30 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.01.2016 Tidspunkt: 08:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Signar Tormod Berger AP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Signar Tormod Berger AP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 09:00-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arne Bragstad Rannem SP Otte Vatn SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Inderøyheimen, Administrasjon, Inderøyheimen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 13:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 02.02.2016 Tidspunkt: 09:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Bakstad SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Anders Hals MDG

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Anders Hals MDG Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Bakstad SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30-11:45

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30-11:45 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 09:30-11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: Tidspunkt: 09:00-09:12

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: Tidspunkt: 09:00-09:12 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: 24.06.2016 Tidspunkt: 09:00-09:12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 09:00-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 09:00-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-16:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 13:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ulrik Hedegart SP Sissel Margrete Ørsjødal Stuberg SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ulrik Hedegart SP Sissel Margrete Ørsjødal Stuberg SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.03.2017 Tidspunkt: 09:00-12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.09.2011 Tidspunkt: 09:00-10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Floåsen, Røra Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Floåsen, Røra Dato: Tidspunkt: 09: Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Floåsen, Røra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 09:30-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00-10:45

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00-10:45 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 10:00-10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad. Enhetsleder N-T fylkeskommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad. Enhetsleder N-T fylkeskommune Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 1756 Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: 20.10.2010 Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 12:40-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: Tidspunkt: 10:00-15:45

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: Tidspunkt: 10:00-15:45 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: 24.06.2016 Tidspunkt: 10:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:30

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:30 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Trine Berg

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: , Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-22:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: , Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-22:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Inderøy kommunestyre, Inderøy kulturhus Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 18:00-22:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Kastvollen Rehabiliteringssenter

Møteprotokoll. Kastvollen Rehabiliteringssenter Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 17.02.2009 Tidspunkt: 08:30-13.45 Kastvollen Rehabiliteringssenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 29.01.2016 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Ole Anders Iversen Kjetil

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus. Tidspunkt: 18:00-21.

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus. Tidspunkt: 18:00-21. Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.06.2009 Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy Kulturhus Tidspunkt: 18:00-21.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik Ida Stuberg SP Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik Ida Stuberg SP Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: 1. etg. Kantine, Inderøy Rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Hans Henrik Nørholm

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: 1. etg. Kantine, Inderøy Rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Ragnhild

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Sivert Bragstad Rannem SP Ståle Berg FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Sivert Bragstad Rannem SP Ståle Berg FRP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: 13:00-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-12.

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-12. Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 09:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Ingrid Melhus SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Ingrid Melhus SP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:40

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:40 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 04.05. Tidspunkt: 09:00-15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar Klev

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2009 Tidspunkt: 18:00-19.30. Konsertsalen, Inderøy kulturhus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2009 Tidspunkt: 18:00-19.30. Konsertsalen, Inderøy kulturhus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2009 Tidspunkt: 18:00-19.30 Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy kulturhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00-19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 1756 Hovedutvalg Folk 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus. Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 14:45 16:00

Møteprotokoll. 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus. Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 14:45 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Tidspunkt: 09:00-14:00 14:45 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: 08.03.2010 Tidspunkt: 18:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness AP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness AP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lise Eriksen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lise Eriksen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2010 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 06.03.2012 Tidspunkt: 09:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-12:15

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-12:15 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk 3. etg., Inderøyheimen Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 09:30-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Maria

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Arvid Nervik Hans Henrik Nørholm, møtte ikke

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Arvid Nervik Hans Henrik Nørholm, møtte ikke Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: 13:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Detaljer