Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev"

Transkript

1 Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på andre viltarter eller under andre forhold, så lenge det ikke forhindrer dommer fra å kunne bedømme hunden. Prøvetiden er 3 timer, med mulighet for 1 times for forlengelse dersom det ikke er lokalisert vilt. 2. Prøvene skal ikke gjennomføres: - Når vinden er mer enn 15 meter pr. sekund. - Når snø dypet er så stort at det vanskeliggjør hundens framkommelighet. - Når det er hard skare som ikke bærer hunden. 3. Under prøven skal følgende egenskaper og kvaliteter hos laikaen bedømmes: - Viltfinnerevne - Søkets hastighet - Søkets / Sporingens korrekthet - Los - Hundens opptreden på losen - Utholdenhet - Lydighet Viltfinnerevne Hundens evne til å finne vilt, og dernest hvor raskt, effektivt og nøyaktig den lokaliserer viltet i prøveområdet. Søkets hastighet hunden skal bevege seg raskt og lett igjennom terrenget. Mesteparten av tiden i galopp eller raskt trav. Søkets korrekthet hunden skal søke/spore i.h.h.t. beskrivelse, gjøre avstikkere og undersøke alle plasser der viltet kan tenkes å gjemme seg, men gjenoppta søket/sporingen om ingenting lokaliseres. Hunden skal når den har lokalisert ferske spor av vilt, følge dette, men det må tas høyde for at hunder er ulike når det gjelder det å følge spor. Noen er spornøye og andre er mindre spornøye, men målet for sporingen skal være det samme. Det skal lede fram til lokalisering av viltet som har avsatt sporet. Uansett så skal hunden være oppmerksom og også kontrollere omgivelsene i sporets nærhet. Så mange søk som mulig skal tas med for å beregne gjennomsnittlig søk under prøven. Idealsøket skal være fra 5 15 min. Los - bedømmes etter hvordan hunden loser. Den skal være kraftfull og klar. Hundens opptreden på losen hunden skal bedømmes etter hvordan den oppfører seg under arbeid med viltet. Utholdenhet hundens bedømmes etter dens utholdenhet mens den loser, herunder intensitet, aggressivitet og evne til å holde viltet på plass, og til å lokalisere dette på nytt om det skulle komme seg unna et øyeblikk. Hunden skal forfølge viltet dersom den flykter, og tidfestes/måles på dette. Dommer skal utover dette også vurdere hundens kondisjon, vilje og evne til å jobbe under hele prøvens tidsrom.

2 Lydighet - hundens villighet til å følge tegn og kommandoer fra jegeren, noe som er helt nødvendig skal man lykkes under jakt. 4. Under prøvene skal en laikas arbeid med og uten vilt vurderes etter følgende poenggiving: Tabell 1: Viltfinnerevne Søkets hastighet Søkets/ sporingens korrekthet Los Hundens opptreden på losen Utholdenhet Lydighet Maksimal poengsum Premieringer kan tildeles laikaer som har opparbeidet seg følgende poengsum: Tabell 2: Premiegrad Poengsum Vitale momenter Viltfinner- Søkets/ Hundens Utholdenhet evne sporingens korrekthet opptreden på losen 1 premie 80 poeng Min. 18 p. Min. 18 p. Min. 18 p. Min. 18 p. 2 premie 70 poeng Min. 15 p. Min. 15 p. Min. 15 p. Min. 15 p. 3 premie 60 poeng Min. 12 p. Min. 12 p. Min. 12 p. Min. 12 p. 6. Hundene prøves individuelt. For å bedømme hunden må den ha jobbet lenge nok til at dommer med sikkerhet kan få bedømt alt Han/hun skal bedømme, og i.h.h.t. eget regelverk for viltarten. 7. Fra hunden slippes har den 3 timer til disposisjon. Tid brukt på los, blindlos og eventuell forflytning til et annet terreng p.g.a. viltmangel, skal ikke innregnes i denne tiden. Dersom hunden har vært borte i mer enn 5 minutter etter tydelig å ha markert at den har lokalisert vilt, skal dette regnes som arbeid og prøvetiden stoppes. Dersom en hund lokaliserer vilt umiddelbart etter at den er sluppet løs, og alle momentene ikke kan bedømmes fullt ut, kan ikke hunden tildeles mer enn en 3 premie. 8. Blindlos kan konstateres dersom hunden har loset i 5 minutter mot et tre, og det ikke er mulig for dommer eller fører å se vilt i en 15 m radius rundt losstedet. Dersom hunden stopper å lose av seg selv eller på ordre fra fører før det er gått 5. minutter, skal det ikke trekkes poeng for blindlos, men noteres i protokollen. Har en hund hatt 2 blindloser, kan den ikke tildeles mer enn en 3 premie. Har en hund hatt 1 blindlos, kan ikke hunden tildeles mer enn en 2 premie. En 1 premie kan kun tildeles dersom hunden ikke har hatt blindloser i det hele tatt. 9. Hunden kan diskvalifiseres med skriftlig begrunnelse om følgende skjer: - Hunden startet ikke å søke/spore de 10 første minuttene av prøven. - Hunden angriper bufe eller andre tamdyr.

3 - Hunden viser aggressivitet overfor mennesker. 1. VILTFINNEREVNE 20 poeng Under hele prøven skal hunden aktivt bruke syn, hørsel og luktesans. Den skal med jevne mellomrom stoppe opp lytte i noen sekunder, se etter bevegelser på bakken, under bakken eller oppe i trærne og aktivt bruke luktesansen. Hunden skal raskt og effektivt oppsøke og lokalisere viltet når dette er innenfor rekkevidde. Tabell 3: Særdeles bra Meget bra Bra Mindre bra Dårlig Hunden har fått opptak på vilt 1000m + fra prøvegruppen, eller igjennom sitt forarbeid har vist en utmerket evne og vilje til å lete opp viltet igjennom iherdig og uavbrutt sporingsarbeid, bruk av vind, samt at den er sikker i markeringen av dette fra første lokalisering. Hunden har fått opptak på vilt m fra prøvegruppen, eller igjennom sitt forarbeid har vist en utmerket evne og vilje til å lete opp viltet igjennom iherdig sporingsarbeid, bruk av vind, samt at den er sikker i markeringen av dette. Hunden har fått opptak på vilt m fra prøvegruppen eller igjennom sitt forarbeid har vist evne og vilje til å lete opp viltet igjennom sporingsarbeid, bruk av vind, men det har tatt litt tid før den lokaliserer viltet og hunden er sikker i markeringen av dette. Hunden har fått opptak på vilt m fra prøvegruppen eller igjennom sitt forarbeid har vist evne og vilje til å lete opp viltet igjennom sporingsarbeid, bruk av vind men det har tatt litt tid før den lokaliserer viltet og hunden er ikke sikker i markeringen av dette. Hunden har fått opptak på vilt m fra prøvegruppen eller igjennom sitt forarbeid ikke har vist evne og vilje til å lete opp viltet igjennom sporingsarbeid, bruk av vind, bruker lang tid før den lokaliserer viltet og hunden er usikker i markeringen av dette. KIB Momentet kan ikke bedømmes 0 poeng Momentet har verdi 4, som utelukkende skal brukes dersom dommer med sikkerhet kan si at det er vilt hunden markerer og kan konstatere arbeid med dette viltet, d.v.s. igjennom spor/syns/hørselsobservasjon.

4 2. SØKETS HASTIGHET 10 poeng Hunden skal under hele prøvetiden bevege seg i raskt trav som overgår til galopp (i.h.h.t. standard). Bevegelsene skal være smidige, raske og svært lite energikrevende for VSL og REL. For ØSL kan trav i større utstrekning aksepteres, men travet skal allikevel være svært lite energikrevende og man skal få inntrykket av at hunden «flyter» raskt igjennom terrenget med kraftige fraspark, smidighet og høy fart. Lettere bygde hunder skal i all hovedsak bevege seg i raskt trav som overgår til galopp. Når hunden er vár vilt, skal den bevege seg hurtig og bestemt. Hunder som prøves skal være i god kondisjon. Husk å ta hensyn til snødybde, terrenget med tanke på hundens fremkommelighet. Fratrekk av poeng skjer når dommer observerer følgende: - Hunden traver i all hovedsak igjennom hele prøva Trekk inntil 2 (4) poeng - Hunden galopperer, men bevegelsene er ikke smidige - Hunden er tung i bevegelsene og forbruker unødvendig mye energi Trekk inntil 3 (6) poeng når den beveger seg. - Hunden går mye - Hunden er i for dårlig kondisjon Trekk inntil 5 (8) poeng Det anbefales bruk av gjennomsnittsmålinger på GPS for å få et inntrykk av søkets hastighet. Oppdateringshastigheten skal være 5 sekunder. Tabell 4: Særdeles bra Meget bra Bra Mindre bra Dårlig KIB Om hunden har en gjennomsnittsfart på < 10 km/t Om hunden har en gjennomsnittsfart på 8-10 km/t Om hunden har en gjennomsnittsfart på 6-8 km/t Om hunden har en gjennomsnittsfart på 4-6 km/t Om hunden har en gjennomsnittsfart på 3-4 km/t Om hunden har en gjennomsnittsfart på > 3 km/t En kombinasjon av beskrivelse og tabell 4 skal brukes, der begge metodene genererer. Dersom hunden har jobbet over lengre tid på en plass med vilt eller føreforhold er av en slik karakter at det blir feil å se på hundens hastighet på GPS, så er det naturlig at dommeren ser på hundens bevegelsesmønster i skogen den tiden den har ligget i søk. Har dommer trekk å tillegge i bedømmingen, så skal tallene i parentes benyttes dersom skaleringen i Tabell 4 ikke er relevant å benytte om forholdene tilsier dette. Metoden som benyttes skal noteres i skogsprotokollen. Om hunden jobber raskt men overser vilt, så skal dette trekkes i neste moment.

5 3. SØKETS KORREKTHET 1 Søket skal være dypt, vidt og føre til lokalisering av vilt som ikke er vár prøvegruppen. Hunden skal bruke terrenget på en slik måte at den igjennom overvær skal kunne lokalisere vilt Hunden skal selvstendig følge sporet foran føreren, og foreta avstikkere for å kontrollere alle tenkelige plasser der det kan tenke seg at vilt holder seg skjult, men uoppfordret gjenoppta sporingen/søket umiddelbart etter dette. Tabell 5: Særdeles bra Hunden har vist evne/vilje til å spore opp viltet over en avstand på 3km + Alternativt at hunden selvstendig har sporet opp vilt uten noen form for bistand i fra fører. Den har jobbet aktivt på plasser der vilt har krysset fysiske hinder gått opp i trær eller på andre måter fjernet seg fra bakken, og selvstendig funnet sporet igjen, gjenopptatt dette og lokalisert viltet. Hunden skal ha vist gjentatte søkrunder på m, jobber dypt og effektivt foran fører og vilt som lokaliseres er ikke vár prøvegruppen. Meget bra Hunden har vist evne/vilje til å spore opp viltet over en avstand på 2-3km Alternativt at hunden selvstendig har sporet opp viltet, men har mottatt ubetydelig bistand i fra fører. Den har jobbet aktivt på plasser der vilt har krysset fysiske hinder har gått opp i trær eller på andre måter fjernet seg fra bakken, har fått litt bistand til å lokalisere sporet igjen, gjenopptatt dette og lokalisert viltet. Hunden skal ha vist gjentatte søkrunder på m, jobber dypt og effektivt foran fører og vilt som lokaliseres er ikke vár prøvegruppen. Bra Mindre bra Dårlig Hunden har vist evne/vilje til å spore opp viltet over en avstand på 1000m - 2km Alternativt at hunden selvstendig har sporet opp viltet, men ikke uten bistand i fra fører. Den har jobbet aktivt på plasser der vilt har krysset fysiske hinder har gått opp i trær eller på andre måter fjernet seg fra bakken, har fått bistand til å lokalisere sporet igjen, gjenopptatt dette og lokalisert viltet. Hunden skal ha vist gjentatte søkrunder på m, jobber dypt og effektivt foran fører og vilt som lokaliseres er ikke vár prøvegruppen. Hunden har vist evne/vilje til å spore opp viltet over en avstand på <1000m Alternativt at hunden selvstendig har sporet opp vilt, men ikke uten betydelig bistand i fra fører. Hunden er trang i søket og vistes sjelden utenfor 200 m. Hunden lokaliserer vilt, men er på ingen måte i stand til selv å gjøre dette uten bistand i fra fører. Hunden er trang i søket og vistes sjelden utenfor 100 m. KIB Momentet kan ikke bedømmes 0 poeng Verdien på momentet er 2. Sporing skal måles fra der hunden tar opp spor og til den har lokalisert viltet.

6 Avstandene i søket skal måles i luftlinje fra prøvegruppen. Det er lagt opp til aktiv bruk av GPS for disse målingene. Står/sitter viltet i uttaket nær prøvegruppen, og hunden klarer å få full lostid, samt at dommer kan gjennomføre de observasjoner som han/hun må, så skal ikke hunden straffes for dette i form av at den ikke har de nødvendige avstandene i uttaket sitt, men hunden kan ikke tildeles mer enn en 3 premie, dersom dette skjer tidlig i prøvens tidsrom, og dommer ikke har fått en god nok vurdering av hundens søk. Har den gjennomført nok søk til at dommer kan bedømme dette på en god måte, så vil hunden kunne tildeles en 1. og 2. premie. Om vilt støtes ut av prøvegruppen fordi hunden ikke har lagt merke til dette, så viser det noe av kvaliteten på søket hunden gjennomfører, og dommer må gå ned i sin gradering av hunden, til tross for at den har søk som tilfredsstiller en bedre gradering og det forhindrer hunden fra å oppnå viltkontakter. Med ordet «gjentatte» menes at hunden må ha gjentatt dette mer enn 2 ganger eller mer under prøvetiden, og at dommer med sikkerhet kan si at hunden har et søk som tilfredsstiller poengtildelingen. Tabell 6: SØKTIDER Idealsøket skal være fra 5-15 minutter 5 Søktid 5-15 min. Søktid 4-5 min. og <15min. Søktid 3-4 min. Søktid 2-3 min. Søktid > 1 min. Momentet skal poengsettes som Tabell 5 + Tabell 6.

7 4. LOS 10 poeng Momentet bedømmer hundens bruk av losen. En laika skal ha en kraftig og klar los som er lett hørbar over lange avstander. Dommer skal vurdere målbruken ut i fra hva han/hun hører og gradere den fra 1 til 10. Det er forskjell på kjønnene og en hannhund skal normalt ha en mye kraftigere losføring enn tispene, men dommer skal ta hensyn til hva slags kjønn hunden har og hvor enkelt det er å høre hunden. Tispene kan ha lysere målbruk, men det skal allikevel være lett hørbart. - Hunden har en svak los som er vanskelig å høre og på langt hold Trekk inntil 6 poeng - Hunden har en hes los som er vanskelig å høre på langt hold Trekk inntil 8 poeng Trekkene er til for å dra ned på en losføring som ikke er rasetypisk. Ta hensyn til værforhold, da mye snø på trærne kan fungere som en «lyddemper» og det samme kan tung luft. Kaldt klart vær kan forsterke inntrykket.

8 5. HUNDENS OPPTREDEN PÅ LOSEN 20 poeng Hunden skal være pågående i losføringen uten lange opphold. Den skal jobbe tett opp til reven og utfordre det så fort den forsøker å komme seg unna. Hunden skal lose helt fram til dommer kan identifisere reven og derigjennom få en skuddsjanse. Skuddsjanse må presenteres for å få godkjent fullt arbeid. På rovvilt er det viktig at hunden oppviser mot, men samtidig å unngå alvorlige skader. Tabell 7 Total lostid 60 min. eller mer Total lostid med opphold p.g.a. forflytning i 60 min. eller mer Total lostid minutter Total lostid med opphold p.g.a. forflytning i minutter Total lostid minutter Total lostid med opphold p.g.a. forflytning i minutter Total lostid minutter Total lostid med opphold p.g.a. forflytning i minutter Total lostid 5-15 minutter Total lostid med opphold p.g.a. forflytning i 5 15 minutter Lostid < 5 minutter Tabell 8 Hunden opptrer på en slik måte i sitt arbeid med viltet, at man kan avslutte jakten i løpet av kort tid på vilt som er i ro og har under tiden losen har vart oppvist mot og vilje på en slik måte at dommer har kunnet bedømme hunden på en skikkelig måte. Alternativt at hunden har jobbet med reven i 60 minutter uten avbrudd og gitt dommer mulighet til å komme inn på losen og gjennomført en korrekt bedømming av hundens arbeid, som under hele prøvetiden, har vært tett på reven. Hunden opptrer på en slik måte i sitt arbeid med viltet, at man kan avslutte jakten i løpet av kort tid på vilt som er i ro og har under tiden losen har vart oppvist mot og vilje på en slik måte at dommer har kunnet bedømme hunden på en skikkelig måte. Alternativt at hunden har jobbet med reven i minutter uten avbrudd og gitt dommer mulighet til å komme inn på losen og gjennomført en korrekt bedømming av hundens arbeid, som under hele lostiden, har vært tett på reven. Hunden opptrer på en slik måte i sitt arbeid med viltet, at man kan avslutte jakten i løpet av kort tid på vilt som er i ro og har under tiden losen har vart oppvist mot og vilje på en slik måte at dommer har kunnet bedømme hunden på en skikkelig måte. Alternativt at hunden har jobbet med reven i minutter uten avbrudd og gitt dommer mulighet til å komme inn på losen og gjennomført en korrekt bedømming av hundens arbeid, som under hele lostiden, har vært tett på reven. Hunden sliter med å holde kontroll på reven og står for langt unna under arbeidet, og den er svært lite aktiv. Hunden er usikker og vil ikke gå nærme reven. Avstanden er for stor. Momentet kan ikke bedømmes 10 poeng 9 poeng 8 poeng 7 poeng 6 poeng 0 poeng 0 poeng

9 Verdien for Tabell 8, er 2 Momentet bedømmes som Tabell 7 + tabell 8 6. UTHOLDENHET 20 poeng Hunden bedømmes etter dens utholdenhet mens den loser, herunder intensitet, aggressivitet og evne til å holde viltet på plass, og til å lokalisere dette på nytt om det skulle komme seg unna et øyeblikk. Hunden skal forfølge viltet dersom den flykter, og tidfestes/måles på dette. Dommer skal utover dette også vurdere hundens kondisjon, vilje og evne til å jobbe under hele prøvens tidsrom. Tabell 9 Hunden forfølger reven ut til 3km + 20 minutter eller mer Gjentatte gjentak med skuddsjanse. Hunden tillater ikke reven å forflytte seg under full lostid inntil 60 minutter Hunden forfølger reven ut til 2-3 km 20 minutter eller mer Gjentatte gjentak med skuddsjanse. Hunden tillater ikke reven å forflytte seg under full lostid inntil minutter Hunden forfølger viltet ut til 1-2km minutter Gjentatte gjentak med skuddsjanse. Hunden tillater ikke reven å forflytte seg under full lostid inntil minutter Hunden forfølger reven ut til 750m 1km minutter Gjentatte gjentak med skuddsjanse. Hunden forfølger reven ut til 500m 750m minutter Gjentak med skuddsjanse. Hunden forfølger reven ut til >3km 20 minutter eller mer Ingen gjentak Hunden forfølger reven ut til 1 2 km minutter Ingen gjentak Hunden forfølger reven ut til 750m 1 km minutter Ingen gjentak Hunden forfølger reven ut til m og ingen gjentak Hunden forfølger reven ut til >500m og ingen gjentak KIB 10 poeng 9 poeng 8 poeng 7 poeng 6 poeng 0 poeng Dommer skal notere hvor langt hunden har løpt i.h.h.t. GPS i forkant av uttaket, og deretter når det stopper for å få eksakt avstand. Gjentar det seg, så skal avstander/tid legges sammen og poengsettes etter dette. Tabell 10

10 Hunden er i utmerket kondisjon, oppviser stor evne og vilje til å jobbe uten avbrudd av noe slag. Hunden er i god kondisjon, men har enkelte små og ubetydelige avbrudd/opphold i arbeidet Hunden er i god kondisjon, men har enkelte små avbrudd/opphold av merkbar karakter i arbeidet Hunden kunne vært i bedre kondisjon da dette har påvirket arbeidet Hunden er i dårlig kondisjon og det har påvirket arbeidet i stor grad Hunden er utrent og ikke i stand til å gjennomføre 10 poeng 7 9 poeng 5-7 poeng poeng Momentet bedømmes som Tabell 9 + tabell LYDIGHET Hunden følger førers kommandoer og lar seg uten problemer kalle inn uansett situasjon Hunden følger i all hovedsak førers kommandoer og har med få unntak latt seg kalle inn uansett situasjon Hunden har gjentatte ganger vist at den ikke alltid lytter til fører, men det har ikke påvirket prøven. Hunden har gjentatte ganger vist at den ikke alltid lytter til fører, og dette har påvirket prøven i mindre grad, da fører har måttet heve stemmen. Hunden lytter ikke til fører og det må gjentatte forsøk til for å få hunden til å lystre Hunden er ikke lydig i det hele tatt og lar seg ikke kalle inn uansett situasjon 0 poeng

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på villsvin

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på villsvin Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på villsvin 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på vadefugl

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på vadefugl Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på vadefugl 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin Innhold Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier Side 3. Side 8. Side 13. Side 18. Side 23. Side 28. Side 33. Side 38. Side 44. Regler for bedømming av laikarasene på mår Regler for bedømming

Detaljer

Formål med veilederen:

Formål med veilederen: Formål med veilederen: Høyest mulig kvalitet på våre jaktprøver Best mulig bedømmelse, gjennom Lik gjennomføring av prøven Lik tolkning av reglene Samme måte å gjennomføre arbeidet etter prøven, inkludert

Detaljer

Nordiske jaktprøvsregler for elghund (Versjon Gardermoen Norsk 4.2)

Nordiske jaktprøvsregler for elghund (Versjon Gardermoen Norsk 4.2) Nordiske jaktprøvsregler for elghund (Versjon Gardermoen Norsk 4.2) Karakterskala: Utmerket 10 p Særdeles godt 9 p Meget godt 7-8 p Godt 5-6 p Brukbart 3 4 p Måtelig, ikke helt uten verdi 2 p Dårlig 1

Detaljer

Jaktprøveregler for elghund løs Basert på felles nordisk forslag desember 2011

Jaktprøveregler for elghund løs Basert på felles nordisk forslag desember 2011 Jaktprøveregler for elghund løs Basert på felles nordisk forslag desember 2011 Karakterskala: Utmerket prestasjon 9-10 p Meget bra prestasjon 7-8 p Bra prestasjon 5-6 p Godtagbar prestasjon 3-4 p Dårlig

Detaljer

Nordiske jaktprøveregler for elghund

Nordiske jaktprøveregler for elghund Nordiske jaktprøveregler for elghund Karakterskala: Utmerket prestasjon 9-10 p Meget bra prestasjon 7-8 p Bra prestasjon 5-6 p Godtagbar prestasjon 3-4 p Dårlig prestasjon 1-2 p Ingen prestasjon 0 p Momentet

Detaljer

Informasjon fra løshundkommiteen juli 2013. Veileder for gjennomføring av jaktprøver elghund-løshund.

Informasjon fra løshundkommiteen juli 2013. Veileder for gjennomføring av jaktprøver elghund-løshund. Informasjon fra løshundkommiteen juli 2013. Veileder for gjennomføring av jaktprøver elghund-løshund. De nye jaktprøvereglene er tilpasset for å prøve hunden tilstrekkelig i alle momenter. Prøvetiden er

Detaljer

NRK Oslo og omegns jaktcup 2010

NRK Oslo og omegns jaktcup 2010 NRK Oslo og omegns jaktcup 2010 - også for deg som ikke kan noe om jakt og/eller har unghund! Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE Øvelse 1: Fellessitt 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand,

Detaljer

Nytt og nyttig om jaktprøver Vestfold EHK

Nytt og nyttig om jaktprøver Vestfold EHK Nytt og nyttig om jaktprøver Vestfold EHK 15.8.15 Hvordan foregår det? Forberedelse Reglene Praktisk gjennomføring Hva bruker vi resultatene til Er det dyrt? Er det farlig? Statistisk er det betraktelig

Detaljer

DOMMERKURS NEKF LØSHUND agenda

DOMMERKURS NEKF LØSHUND agenda DOMMERKURS NEKF- 2016-LØSHUND agenda -Status nå - RS vedtak 2015 -Formål opplæring - Felles forståelse av regelverket - Felles praktisering av regelverket - Riktig bruk av Skogskortet -Innhold - Prøveregistrering

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE I

LYDIGHETSPRØVE KLASSE I LYDIGHETSPRØVE KLASSE I Øvelse 1: Visning av tenner Koeffisient: 1 Maks poeng: 10 Kommando: Ord eller tegn for bli. Utførelse: Øvelsen starter med hundene i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5

Detaljer

Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy.

Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Øvelser jaktcup Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet Blåbærklasse: Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Hund og fører går så fot mot et nytt anvist

Detaljer

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen 1 Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen Sist oppdatert 21.august 2013 en er ikke først og fremst en konkurranse, men laget og ment som treningsmål, samt en trivelig og morsom aktivitet for NSKs avdelinger. Jaktkomiteen

Detaljer

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start UKE 1 Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start bør du være på rundt 85-95% av makspuls mot slutten av 4-minutters perioden. Her kan du lese om hvordan du finner makspuls. 3. 5 minutter nedtrapping

Detaljer

GJØR DEG KLAR! Svein Roar Kvamme, Personlig Trener Sprek og Blid Knarvik

GJØR DEG KLAR! Svein Roar Kvamme, Personlig Trener Sprek og Blid Knarvik GJØR DEG KLAR! Svein Roar Kvamme, Personlig Trener Sprek og Blid Knarvik KLAR PÅ 26 UKER BESKRIVELSE AV INTENSITETEN PÅ ØKTENE Jeg kommer til å bruke puls- og soneinndeling som beregnes i forhold til din

Detaljer

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen.

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen. Klasse 1 Skilt Rallylydighet Beskrivelse 101. Sitt Fører går inntil øvelsesskiltet. Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Når dette er utført kommanderer fører hunden til å følge med

Detaljer

JAKTPRØVEREGLER 2015. Revidert 100515. JSK.no Jaktkomitè

JAKTPRØVEREGLER 2015. Revidert 100515. JSK.no Jaktkomitè Revidert 100515 JSK.no Jaktkomitè 1 Formål Jaktprøvene skal være veiledende for avlen med den overordnede målsetning å bevare og utvikle den høye jaktlige standarden hos jaktspanielen til gagn for jegerene.

Detaljer

SKOGSKORT Din notatblokk og referat fra dagens hendelser. Altså fasiten!

SKOGSKORT Din notatblokk og referat fra dagens hendelser. Altså fasiten! SKOGSKORT Din notatblokk og referat fra dagens hendelser. Altså fasiten! SKOGSKORTET ER EN DEL AV JAKTPRØVEREGLENE OG SKAL BRUKES! EKSEMPEL PÅ RETT FØRING AV SKOGSKORTET Alle opplysninger om søket gir

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II LYDIGHETSPRØVE KLASSE II Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord eller tegn for dekk, bli liggende og utgangsstilling. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene

Detaljer

Øvelser jaktcup. Post 2: Linjetag/dirigering/utsending. Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet. Blåbærklasse: Åpenklasse: Eliteklasse: Blåbærklasse:

Øvelser jaktcup. Post 2: Linjetag/dirigering/utsending. Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet. Blåbærklasse: Åpenklasse: Eliteklasse: Blåbærklasse: Øvelser jaktcup Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Hund og fører går så fot mot et nytt anvist punkt der

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III LYDIGHETSPRØVE KLASSE III Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på

Detaljer

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN!

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN! Bjørnehunden i NJFF Norges Jeger og Fiskerforbund har tre «tester» som kan være til hjelp for deg som ønsker å teste ut om hunden din kan fungere til bjørnejakt. Det er mentaltest, test av hund på wire-bjørn/

Detaljer

Dreiebok NM lavland lag 2015

Dreiebok NM lavland lag 2015 Dreiebok NM lavland lag 2015 Åtte raseklubber stilte 3 ekvipasjer til start under denne lagkonkurransen. Helgøya er kjent for sine fine terreng og god bestand av fugl. Dagens vær var nærmest optimalt med

Detaljer

Dommerkompedium for Jaktprøveregler løshund 2005

Dommerkompedium for Jaktprøveregler løshund 2005 Dommerkompedium for Jaktprøveregler løshund 2005 revidert juni 2010 LHK juni 2010 1 Hvorfor dommerkompendium? Dommerkompendiet er utarbeidet av Løshundkomiteen spesielt til opplæring og informasjon om

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

Beagle en komplett flerbrukshund

Beagle en komplett flerbrukshund Beaglerasens historie Beaglerasen har en utrolig, fin og lang historie, faktisk kan den dateres helt tilbake til 1475 da den først ble nevnt i Engelsk litteratur, men det finnes også indikasjoner på at

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns hønsecup 2010 - også for deg som har valp/unghund!

NRK avd. Oslo og omegns hønsecup 2010 - også for deg som har valp/unghund! NRK avd. Oslo og omegns hønsecup 2010 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din. Påmelding: honsecup@gmail.com Hønsecupen dømmes som en working test med poengskala

Detaljer

Asteroids. Oversikt over prosjektet. Steg 1: Enda et flyvende romskip. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Asteroids. Oversikt over prosjektet. Steg 1: Enda et flyvende romskip. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Asteroids Ekspert Scratch Introduksjon På slutten av 1970-tallet ga Atari ut to spill hvor man skulle kontrollere et romskip. Det første var Lunar Lander, men dette ble utkonkurrert av Asteroids som Atari

Detaljer

PREMIE LISTE. Nr Dato Rase Hundens navn/regnr Eier Dommer Poeng 1D 2D Prem. Karlsen, Oddmund Krogstad, Ellen Merete

PREMIE LISTE. Nr Dato Rase Hundens navn/regnr Eier Dommer Poeng 1D 2D Prem. Karlsen, Oddmund Krogstad, Ellen Merete PREMIE LISTE Prøvens ref.nr Fra Til Arrangør 33-13024 9.11.2013 9.11.2013 Oslo-Områdets Elghundklubb Nr Dato Rase Hundens navn/regnr Eier Dommer Poeng 1D 2D Prem 1002 09.11 NES Stella Av Hjortedyra / NO36988/09

Detaljer

REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE REGLER FOR WORKING TEST RÅD OG ANVISNINGER FOR RETRIEVERPRØVER KRAV TIL DOMMERE VED RETRIEVERPRØVER

REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE REGLER FOR WORKING TEST RÅD OG ANVISNINGER FOR RETRIEVERPRØVER KRAV TIL DOMMERE VED RETRIEVERPRØVER Norsk Retrieverklubb REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE REGLER FOR WORKING TEST RÅD OG ANVISNINGER FOR RETRIEVERPRØVER KRAV TIL DOMMERE VED RETRIEVERPRØVER Forslag til endringer i Norsk Retrieverklubbs «Råd

Detaljer

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Resultater UVN 2014 Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Lørdag 23. august: Dommer: Morten Riise Speldraget's E-Thea, regnr NO46178/11, eier og fører Jan-Egil

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

Regler for jaktprøver for halsende fuglehund

Regler for jaktprøver for halsende fuglehund Regler for jaktprøver for halsende fuglehund Gyldig fra 15.08.2012 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 3 1.1. ARRANGEMENT.... 3 Generelt.... 3 Søknader.... 3 Prøvedokumenter.... 3

Detaljer

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2015

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2015 Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2015 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 6 til 12 er delt i to

Detaljer

BRONSEMERKET LYDIGHET. (c) av Christian Flørenes, Trinn II Lydighet instruktør til Appellmerket kurs i Lillesand 2012

BRONSEMERKET LYDIGHET. (c) av Christian Flørenes, Trinn II Lydighet instruktør til Appellmerket kurs i Lillesand 2012 BRONSEMERKET LYDIGHET (c) av Christian Flørenes, Trinn II Lydighet instruktør til Appellmerket kurs i Lillesand 2012 Til NKKs Bronsemerkeprøve (Appellmerket) finnes det 6 øvelser + Helhetsinntrykk. Her

Detaljer

McCready og Speed to fly. Hvor fort skal vi fly og hvor langt rekker vi?

McCready og Speed to fly. Hvor fort skal vi fly og hvor langt rekker vi? McCready og Speed to fly Hvor fort skal vi fly og hvor langt rekker vi? Målet med leksjonen er å gi en grunnleggende forståelse for MacCready sin teori, og hvordan man kan bruke prinsippenen i denne for

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1 Kurs i vinterdrift Kapittel G: Drift av høgfjellsveger 1 Hva er spesielt for høyfjellsveger Utfordringer på en høyfjellsveg når det blåser og eventuelt snør: Sikt Brøyting Fare for funksjonsfeil på biler

Detaljer

Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina

Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina Tok på Biri hos NSchK avd Oppland 17.09.2011 FERDSELSPRØVE FP (BH) (fra NKK sitt regelverk) Generelle bestemmelser for Ferdselprøve FP: Ferdselselsprøven

Detaljer

ASSISTENTDOMMEREN. Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK. Vibeke Karlsen. www.fotball.no/oslo

ASSISTENTDOMMEREN. Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK. Vibeke Karlsen. www.fotball.no/oslo ASSISTENTDOMMEREN Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK Vibeke Karlsen INNLEDNING - HENSIKT Synliggjøre den viktige rollen i fotballen assistentdommere har Tydeliggjøre assistentdommer sine oppgaver før, under

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p Dreiebok NM-Lag Høyfjell 2015 Dommere: Arild Dahl og Rune Frankmoen Skyttere: Håvard Rudi og Arne Hovde Terreng: Hjerkinn Nord 1. Slipp KV- Lykke ~ SV Rago Rago fører slippet i innledingen med større format

Detaljer

6) Sitte på bakken, beina oppe fra bakken, strekke og bøye beina: 20 rep

6) Sitte på bakken, beina oppe fra bakken, strekke og bøye beina: 20 rep Øvelsesbank gr. B Styrke overkropp I: Mage: 1) Sit-ups: 100 rep 2) Sit-ups med beina rett opp 30 rep 3) Skrå sit-ups: 50 rep på hver side 4) Ta på anklene med beina rett opp, diagonalt: 100 rep 5) Ta på

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Dette skal alle kjenne til ettersom det brukes mye på barmark.

Dette skal alle kjenne til ettersom det brukes mye på barmark. Øvelsesbank gr. A/Fis: Generell styrke: Mage/rygg program: - 10 x 5 situps. 1) Rette ben, helt opp. 2) Bena inntil rompa, normal løft. 3) Bena 90grader, normal løft. 4) Bena rett opp, normal løft. 5) Bena

Detaljer

Spøkelsesjakten. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Introduksjon 1 Spøkelsesjakten All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduksjon

Detaljer

Jaktprøveregler løshund og felles Nordisk database

Jaktprøveregler løshund og felles Nordisk database Jaktprøveregler løshund og felles Nordisk database Nordisk samarbeid Arbeid i Forbundsstyret (FS) og Nordisk Elghundunion (NEU) - Det avholdes 2 møter pr år i det Nordiske samarbeidet. På møtet i januar

Detaljer

GENERELLE, FYSISKE, PSYKISKE, PRAKTISKE, TEORETISKE OG LOKALESENSIELLE KRAV VED ANSETTELSE SOM BRANNASPIRANT ELLER SOM BRANNKONSTABEL I ABBV.

GENERELLE, FYSISKE, PSYKISKE, PRAKTISKE, TEORETISKE OG LOKALESENSIELLE KRAV VED ANSETTELSE SOM BRANNASPIRANT ELLER SOM BRANNKONSTABEL I ABBV. ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker 1. februar 2016 GENERELLE, FYSISKE, PSYKISKE, PRAKTISKE, TEORETISKE OG LOKALESENSIELLE KRAV VED ANSETTELSE SOM BRANNASPIRANT ELLER SOM BRANNKONSTABEL I ABBV. Generelle krav:

Detaljer

Jaktprøveregler for elghund - løshund

Jaktprøveregler for elghund - løshund Jaktprøveregler for elghund - løshund Gyldig fra 01.01.2014-31.12.2016 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1.1 Arrangement... 2 1.1.1 Generelt... 2 1.1.2 Søknad om å avholde prøve...

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Christensen Etikk, lykke og arkitektur 2010-03-03

Christensen Etikk, lykke og arkitektur 2010-03-03 1 2 Plansmia i Evje 3 Lykke Hva gjør vi når ikke alle kan få det som de vil? Bør arkitekten ha siste ordet? Den som arkitekten bygger for? Samfunnet for øvrig? Og hvordan kan en diskusjon om lykke hjelpe

Detaljer

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Oppsummering, inntrykk og erfaring fra redningsaksjon. Denne oppsummeringen baseres på tilbakemelding fra Arild Wennberg og hans oppfatning av

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: Møterom i 2 etasje, Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 01.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge

Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge Klubben ønsker å fremme rasen på flere felt og har satt opp en del kriterier for å kåre årets hunder i regi av Ungarsk Vizsla i Norge (UVN). Dette er en uoffisiell

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

Engelske rideklasser

Engelske rideklasser Engelske rideklasser Her blir bl.a. ponniens (og rytterens) oppførsel, manerer, klargjøring, og eksteriør bedømt. Dommeren vil være godkjent av NPA. Der er ingen aldersbegrensninger for deltagelse i de

Detaljer

REGELVERK FOR KONKURANSE BLODSPOR OG ELITE ETTERSØKSSPOR SAMT FORSAG TIL SAMMENSETNING AV MOMENTER FOR ELITE ETTERSØKSSPOR

REGELVERK FOR KONKURANSE BLODSPOR OG ELITE ETTERSØKSSPOR SAMT FORSAG TIL SAMMENSETNING AV MOMENTER FOR ELITE ETTERSØKSSPOR REGELVERK FOR KONKURANSE BLODSPOR OG ELITE ETTERSØKSSPOR SAMT FORSAG TIL SAMMENSETNING AV MOMENTER FOR ELITE ETTERSØKSSPOR Forutsetninger for blodspor konkurranse: Vi legger til grunn at NKK fortsatt vil

Detaljer

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna Følger med hele Veien. Nøytral

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna Følger med hele Veien. Nøytral MENTALBESKRIVNING HASSEMANS QSTER - S63085/2008 1a KONTAKT Hilsing 1b KONTAKT Samarbeide 1c KONTAKT Håndtering Avviser Knurring og/eller biteforsøk Følger ikke med. Tross gjentatt lokking. Avviser, knurrer

Detaljer

Arvbarheter på hund. 23.05.2014 Marte Wetten Geninova

Arvbarheter på hund. 23.05.2014 Marte Wetten Geninova Arvbarheter på hund 23.05.2014 Marte Wetten Geninova Avlsarbeid uavhengig av art Seleksjon Vekting Arvbarhet Fenotyper Slektskap Fenotyper-hva er det? Krøller/ikke krøller Benlengde Hodefasong Noen fenotyper

Detaljer

ESERO AKTIVITET GODT ELLER DÅRLIG SIGNAL? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn: alle. Utviklet av

ESERO AKTIVITET GODT ELLER DÅRLIG SIGNAL? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn: alle. Utviklet av ESERO AKTIVITET Klassetrinn: alle? Utviklet av Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læreplanmål Nødvendige materialer 45 min undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene

Detaljer

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006.

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Hundens Navn: Fører: 1. ES Sletthallens Ranger Fredrik Aalerud 2. IS US Tornado Randi Halvorsen 3. ES Sølenkletten`s Q Tor E Plassgård 4. KV Rampen`s

Detaljer

MENTALBESKRIVNING ENTRÈS HOFFA - S25621/2005. Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk. Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.

MENTALBESKRIVNING ENTRÈS HOFFA - S25621/2005. Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk. Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna. MENTALBESKRIVNING ENTRÈS HOFFA - S25621/2005 1a KONTAKT Hilsing Avviser Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna. Aksepterer Uengasjert, men drar seg ikke unna Tar kontakt,

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, 12-13 mars

Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, 12-13 mars Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, 12-13 mars Vi var to dommere fra Norge som dro nedover, undertegnede og Ellen Olsen. Slike konferanser er en bra måte å starte sesongen på, nå som de fleste

Detaljer

Viktige forholdsregler

Viktige forholdsregler BLE DET BOM? Viktige forholdsregler Hvert år blir dyr skadeskutt under jakt, og noen blir påført store lidelser. Det er ikke realistisk å tro at skadeskyting av vilt kan unngås helt, men enhver jeger har

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna Følger med hele Veien. Nøytral. Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna Følger med hele Veien. Nøytral. Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna. MENTALBESKRIVNING HASSEMAN S INGA - S62937/2006 1a KONTAKT Hilsing 1b KONTAKT Samarbeide 1c KONTAKT Håndtering Avviser Knurring og/eller biteforsøk Følger ikke med. Tross gjentatt lokking. Avviser, knurrer

Detaljer

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 Startrekkefølge 1. slipp: B Tromsørypa s Ad Tim KV Markusfjellet s Gdf Raipas 2. slipp: P Skipsfjordhøna s C Bolt IS US Nokia 3. slipp: ES Ildfoten s L-Yukon SV Tareskogens

Detaljer

Treningsplan BRSK 2013

Treningsplan BRSK 2013 Treningsplan BRSK 2013 Dette dokumentet er levende i den forstand at endringer kan komme på kort varsel, endringer blir bekjentgjort på klubbens Facebook side og på hjemmesiden. SIKKERHET VED KJEDEKJØRING

Detaljer

Fotarb/evne t uttak. Mål - Nyansering Mål - Hørbarhet. Egensk.poeng. Målbruk i tap Arbeid i los. Målbruk i fot. Arbeid i tap.

Fotarb/evne t uttak. Mål - Nyansering Mål - Hørbarhet. Egensk.poeng. Målbruk i tap Arbeid i los. Målbruk i fot. Arbeid i tap. Norske Harehund Klubbers Forbund Side: PREMIELISTE Arrangør: Sted: Meråker Jff 45-6005 Meråker 0/0-06 0/0-06 Prøve type: Harehundprøve Sp - Småhunder Kat. Registreringsnummer Hundens navn Rase Eier Jaktlyst

Detaljer

Redd verden. Steg 1: Legg til Ronny og søppelet. Sjekkliste. Introduksjon

Redd verden. Steg 1: Legg til Ronny og søppelet. Sjekkliste. Introduksjon Redd verden Nybegynner Scratch Introduksjon Kildesortering er viktig for å begrense hvor mye avfallet vårt påvirker miljøet. I dette spillet skal vi kildesortere og samtidig lære en hel del om meldinger

Detaljer

- kunne gjennomføre og forklare prinsippene for hensiktsmessig oppvarming

- kunne gjennomføre og forklare prinsippene for hensiktsmessig oppvarming Gym Teori GK Webmaster ( 09.12.03 09:11 ) Målform: Bokmål Karakter: Ingen karakter men fikk kommentaren meget bra Videregående --> Gymnastikk Teori om Oppvarming, Utholdenhet, Svømming og Basket Oppvarming:

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

NRK Oslo og omegns jaktcup 2015

NRK Oslo og omegns jaktcup 2015 NRK Oslo og omegns jaktcup 2015 - også for deg som ikke kan noe om jakt og/ eller har unghund Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne

Detaljer

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Ulykkesoppsummering Nesten- ulykken skjedde like ved Litleskarvatnet; se Fig.1 og Fig. 2 under. Stedet er merket

Detaljer

OM BRUK AV NØDVERGERETTEN

OM BRUK AV NØDVERGERETTEN OM BRUK AV NØDVERGERETTEN NØDVERGEPARAGRAFEN: (LOV OM FORVALTNING AV NATURENS MANGFOLD av 19. juni 2009, 17) Alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk Smågnagere, krypdyr og lakse-

Detaljer

Ekofisk Livbåt Prosjekt

Ekofisk Livbåt Prosjekt Ekofisk Livbåt Prosjekt Et landskap i endring New Platform and Infrastructure Removing old platforms and plugging wells Changing our operating model 2020 Ekofisk - Fremtid Tor Ekofisk Tor 2/4Z Eldfisk

Detaljer

Utøverveiledning for kreativ lydighet

Utøverveiledning for kreativ lydighet Utøverveiledning for kreativ lydighet Utøverveiledningen er laget som et supplement til regelverket for hundesporten kreativ lydighet. Den er laget for at utøvere skal få en bedre forståelse for sportens

Detaljer

L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet

L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet L.A.R.S. er et universelt rollespillsystem som er designet for å være enkelt og raskt å bruke. Reglene er få og fleksible, og

Detaljer

DogWeb Klubb. NKKs klubbsystem. Registrere PRØVERESULTATER. Innhold

DogWeb Klubb. NKKs klubbsystem. Registrere PRØVERESULTATER. Innhold DogWeb Klubb NKKs klubbsystem Registrere PRØVERESULTATER Innhold Generelt om systemet... 2 Forutsetninger for publisering på DogWeb.... 2 Nye og historiske prøver.... 2 Slik bruker du systemet for registrering

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emillie, Presterudstuen

Detaljer

Jaktprøveregler for elghund bandhund

Jaktprøveregler for elghund bandhund Jaktprøveregler for elghund bandhund Gyldig fra 01.01.2014-31.12.2016 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: I. FELLESBESTEMMELSER... 3 1.1 ARRANGEMENT... 3 1.1.1 Generelt... 3 1.1.2 Søknad om å avholde prøve...

Detaljer

Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss.

Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Vi takker våre bidragsytere som har støttet oss for å få dette til: Lekehuset Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Barnas turlag og OK Moss takker Kaptein

Detaljer

Gjennomføring av dommerutdanning og kompetanseheving av jaktprøvedommere i regi av Norske Elghundklubbers Forbund

Gjennomføring av dommerutdanning og kompetanseheving av jaktprøvedommere i regi av Norske Elghundklubbers Forbund Gjennomføring av dommerutdanning og kompetanseheving av jaktprøvedommere i regi av Norske Elghundklubbers Forbund Formål med veilederen: Alle dommere skal få samme utdanning uansett hvilken klubb de tilhører.

Detaljer

Velkommen hjem, valp!

Velkommen hjem, valp! Velkommen hjem, valp! 60 H&F 08/2010 Mye lek Oppvakt liten kar Det er veldig koselig å få en liten valp hjem. Vi gir deg gode råd om den første tiden. Tekst: Nina Østli Første kvelden sammen med valpen

Detaljer

Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite

Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite Norsk Kennel Klub Hundeeiernes organisasjon Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite Gjelder fra 1. januar 2004 revidert 1.3.2004 og 1.1.2005 Utgave 17 2 Regler

Detaljer

Språkvask av godkjenningsprogrammet

Språkvask av godkjenningsprogrammet 02.01.2017 Språkvask av godkjenningsprogrammet Gjennom året kommer det inn noen spørsmål om tolkninger av teksten i godkjenningsprogrammet, eller vi ser at det er deler av programmet som ikke tolkes eller

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

din kunnskapspartner 20.12.2010 1

din kunnskapspartner 20.12.2010 1 20.12.2010 1 Obligatoriske veiledningstimer Veiledning eller kjøretest? Formativ eller Summativ vurdering? Vurdering for eller vurdering av læring? Lærer instruktør testlærer sensor eller veileder? Stein

Detaljer