ÅRS MELDING. musikkorps.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS MELDING. musikkorps.no"

Transkript

1 T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd :02:51

2 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. NMF ÅRSMELDING 2010 årsmelding.indd :02:51

3 I N N H O L D INN HOLD 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1. Innledning 1.2. Økonomi 1.3. Landsmøte 1.4. Forbundsstyrets arbeid 1.5. Ansatte 1.6. Kontrollkomiteen 1.7. Arbeidsmiljø 1.8. Likestilling 1.9. Hederstegn 1.10 Unge i Teten 2. RAMMEVILKÅR 2.1. Innledning 2.2. Statlige støtteordninger 2.3 TONO og Kopinor 2.4. Nasjonale samarbeidsarenaer Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) 3. SAMARBEIDSPARTNERE 3.1. Innledning 3.2. Samarbeidspartnerne 4. KOMMUNIKASJON 4.1. Innledning 4.2 Nye nettsider 4.3. Synlighet i mediene 5.2. Arenaer og partnere 5.3 Norgesmesterskapene 5.4 Internasjonale mesterskap 5.5 Born to play 5.6 Norsk dirigentkonkurranse 5.7 Norsk blåseorkester og Norges nasjonale brassband 5.8 Hot n Funky 5.9 Nasjonalt kurs i musikk og drill 5.10 Zamspill 6. INTERNASJONALT SAMARBEID OG ARRANGEMENTER 6.1. Innledning 6.2. Field Band Foundation 6.3. European Brass Band Association (EBBA) 6.4. Nordisk Musik Union (NoMU) og Musikk i Norden (MiN) 6.5. National Baton Twirling Association Europe (NBTA) 6.6. Marching Band of Europe (MBE) 7. STATISTIKK 7.1 Musikkorps og medlemmer 7.2 Medlemskategorier 7.3 Endringer 8. KONTROLLKOMITEEN 5. MUSIKKFAGLIGE ARRANGEMENTER, KONKURRANSER OG PROSJEKTER 5.1. Innledning årsmelding.indd :02:51

4 årsmelding.indd :02:52

5 1 N M F O R G A N I S A S J O N E N NMF 1.1 INNLEDNING Norges Musikkorps Forbund er musikkkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonen har sitt hovedkontor etablert i Bergen. NMF har også sju regionkontor: NMF Nord- Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hedmark/Oppland, NMF Viken, NMF Sør og NMF Vest. Antall medlemskorps er fordelt på medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. NMF er medlem i Studieforbundet Folkeuniversitetet. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 1.2 ØKONOMI Forbundsstyrets ansvar er å sørge for en god økonomiforvaltning. Som en følge av flere år med stabilt positivt driftsresultat og en god oppbygning av egenkapital, er organisasjonen i positiv utvikling. Større investeringer, implementering og ved- likehold av gode verktøy har bidratt til gode rapporteringsrutiner, bedre kontroll og en styrket likviditet for hele organisasjonen, inkludert alle regioner. Implementering av lokal/nasjonal økonomi fra og med 1. januar 2008 har også gitt gode positive effekter for de faktorer som både berører økonomien totalt sett og intensjonen med vedtaket. Ordinært driftsresultat før finansinntekter er kroner. Årsresultatet på kroner overføres NMFs egenkapital i sin helhet. Pr var organisasjonens egenkapital på kroner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 1.3 LANDSMØTET Landsmøtet ble avholdt på Lillehammer april. For første gang ble det avholdt en fagkonferanse i forkant av landsmøtet. Tema var: Frivillighet lokalt og internasjonalt. Foredragsholderne speilet temaets bredde. De aller fleste delegatene og observatørene deltok også på fagkonferansen. President Per Kvistad Uddu fikk fornyet tillit. NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:52

6 1.4 FORBUNDSSTYRETS ARBEID Forbundsstyrets plattform reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkår, organisasjonsutvikling, bedre service mot medlemmene og videreutvikle det musikalske feltet. Det er avholdt seks styremøter i perioden. Det har i samme periode vært avholdt seks møter i Arbeidsutvalget (AU). Forbundsstyrets sammensetning frem til Landsmøtet i april: President: Per Kvistad Uddu, Sør-Trøndelag Visepresident: Grete Wennes, Sør-Trøndelag Styremedlemmer: Elisabeth Sundkvist, Troms Lars Emil Johannessen, Akershus Trude H. Drevland, Hordaland Andreas Halvorsen, Akershus Kristoffer Sundøy, Hordaland Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen, Telemark 2. Anniken K. Liven, Hedmark 3. Ingrid Djupegot, Sogn og Fjordane Ansattes representant: Håvard Hinsverk Ansattes vararepresentant: Suzy Haugan Forbundsstyrets sammensetning etter Landsmøtet i april: President: Per Kvistad Uddu, Sør-Trøndelag Visepresident: Grete Wennes, Sør-Trøndelag Styremedlemmer: Alfred Stabell, Finnmark Trude H. Drevland, Hordaland Andreas Halvorsen, Akershus Kristoffer Sundøy, Hordaland Jannicke Hilland, Hordaland Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen, Telemark 2. Jørgen Foss, Oslo 3. Hilde Vedvik Thomassen, Vestfold Ansattes representant: Erling Johan Myrseth Ansattes vararepresentant: Håvard Hinsverk 1.5 ANSATTE NMF har i alt 46 ansatte fordelt på 40,35 årsverk. Av disse arbeider 21 ved det nasjonale kontoret i Bergen, mens 25 har sin arbeidsplass ved region-/avdelingskontor. NASJONALT KONTOR I BERGEN: Holger Gulbrandsen, generalsekretær (startet 1/1) Arne Amland, seniorrådgiver, personalarbeid/styresekretær Geir Ulseth, musikksjef Berit Handegard, nasjonal produsent Kari Carlheim, nasjonal fagkonsulent drill, 50 % (sluttet 30/9) Stig Ryland, kommunikasjonssjef Håkon Mogstad, kommunikasjonsrådgiver Randi Kvinge, kommunikasjonsrådgiver Birgit Berg-Olsen, markedskonsulent Silvelin Havnevik, nasjonal rådgiver (rektor FBF Academy) Elisabeth Vindi Steinset, grafiker, 60 % (startet 15/11) Marit Bakken, prosjektmedarbeider, 40/80 % (vikar for NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:52

7 Silvelin Havnevik, midlertidig engasjement) Helene Færestrand, prosjektmedarbeider, 40 % (midlertidig engasjement, sluttet 30/6) Anita Finnebråten, administrasjonssjef Evy Langeland, økonomikonsulent Unni Seim Eidsnes, regnskaps- og kontormedarbeider (arbeidsavklaring 50 % fra 25/8) Sandra Bozic, regnskaps- og kontormedarbeider, 100 % (engasjement og vikar for Unni Seim Eidsnes) Mirjam Steien, økonomikonsulent Odd Petter Saltnes, seniorkonsulent IKT og økonomi Erlend Veland Thorsen, seniorkonsulent IKT Kenneth Helle, administrasjonsmedarbeider NMF VIKEN Per Einar Fon, daglig leder Iver Vatvedt, musikkonsulent Erling Johan Myrseth, musikkonsulent Mette Bjørtomt, musikkonsulent Trond Brenne, musikkonsulent Per Olaf Winge, administrasjonsmedarbeider Liv Bente Olufsen, administrasjonsmedarbeider Suzy Haugan, informasjonskonsulent, 20 % (sluttet 30/9) Linda E. Eide, kommunikasjonsrådgiver (startet 1/10) NMF VEST Lilli Anne Jacobsen Grong, daglig leder Stian E. Svendsen, musikkonsulent, 50 % Åse Espevik, produsent Kristin Eileraas, produsent (sluttet 31/3) Morten S Wensberg, musikkonsulent, engasjement (startet 1. april) NMF NORDVEST Lars Alver Krum, daglig leder (langtidssykemeldt) Jørgen André Brecke, daglig leder (vikar fra 15/3) Marion Karin Røsandnes, musikkonsulent NMF TRØNDELAND Karsten Selseth Landrø, daglig leder Håvard Hinsverk, musikkonsulent Elisabeth Fossan, musikkonsulent, 50 % Gørild Meland, administrasjonsmedarbeider NMF NORD-NORGE Rigmor Sætherskar, daglig leder Anne Guri Frøystein, musikkonsulent, 25 % Christina Solheim Andreassen, musikkonsulent, 60 % (startet 1/11) NMF HEDMARK-OPPLAND Botolv Gjeldaker, daglig leder Kristin Børresen, servicemedarbeider, 80 % NMF SØR Torild S. Rosenvinge, daglig leder Øyvind Klingberg, musikkonsulent Britt Hvidsten, administrasjonsmedarbeider, 60 % Suzy Haugan, informasjonskonsulent, 70 % (sluttet 30/9) NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:52

8 1.6 KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteens sammensetning frem til Landsmøtet i april: Leder: Lars Jørgen Hauge, Hordaland Medlemmer: Bertel Pettersen, Møre og Romsdal Dagfinn U. Larsen, Østfold Varamedlem: Jorunn Polsrød, Telemark Kontrollkomiteens sammensetning etter Landsmøtet i april: Leder: Lars Jørgen Hauge, Hordaland Medlemmer: Bertel Pettersen, Møre og Romsdal Frank Mathisen, Nordland Varamedlem: Bjørg Odland, Rogaland 1.7 ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøutvalget frem til Landsmøtet var sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstakersiden: Erlend V Thorsen (verneombud) Håvard Hinsverk (hovedtillitsvalgt) Suzy Haugan (varatillitsvalgt) Fra arbeidsgiversiden: Holger Gulbrandsen (generalsekretær) Anita Finnebråten (administrasjonssjef) Arne Amland (seniorrådgiver). Arbeidsmiljøutvalget etter Landsmøtet var sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstakersiden: Erlend V Thorsen (verneombud) årsmelding.indd :02:53

9 Erling Johan Myrseth (hovedtillitsvalgt) Håvard Hinsverk (varatillitsvalgt) Fra arbeidsgiversiden: Holger Gulbrandsen (generalsekretær) Anita Finnebråten (administrasjonssjef) Arne Amland (seniorrådgiver). Lederfunksjonen for utvalget ble første halvår ivaretatt av arbeidsgiversiden ved genealsekretær. Lederansvaret for utvalget ble overført til arbeidstakersiden ved varatillitsvalgt Håvard Hinsverk fra august måned. Etter ønske fra begge parter har Arne Amland ivaretatt sekretærfunksjonen i hele perioden. Det har vært avholdt tre møter i AMU-utvalget. Arbeidet i utvalget har hatt fokus på å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Etablering av elektronisk HMS-håndbok og Personalhåndbok og sterk fokus på kvalitetssikring av rapporteringsrutiner har vært hovedsakene i perioden. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeidsulykker eller skader i løpet av driftsåret. Sykefraværet har vært på 5,6 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø. 1.8 LIKESTILLING Det er 43,2 % menn og 56,8 % kvinner ansatt i NMF. Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom NMFs arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. NMFs arbeidsgiverpolitikk bygger på følgende tre grunnpilarer: Kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og lønn. De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både nasjonalt og regionalt. 1.9 HEDERSTEGN Det ble i løpet av året delt ut følgende hederstegn: 20 år bronse: år sølv: år gull: 46 Dirigentmedalje: 9 Fortjenstmedalje: 17 Hedersdiplom: 36 Sølvtrompeten ble tildelt Rolf Øyvind Myhre (NMF Akershus) på landsmøtet på Lillehammer. Den nye hedersbevisningen Musikanten ble tildelt The Brazz Brothers på Hellsymposiet på Stjørdal UNGE I TETEN I år har det sjette kullet avsluttet dette lederutviklingsprogrammet for korpsungdom med 13 deltakere. Kullet hadde sin siste samling på NMFs landsmøte. Programmet inneholdt opplæring på korpsnivå, NMF-organisasjonen og NMF som en del av det frivillige Norge. Presentasjonsteknikk, og oppgaveløsing mellom samlingene har vært en del av opplegget. NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:53

10 NMF ÅRSMELDING R A M M E V I L K Å R RAM ME VILKÅR årsmelding.indd :02:54

11 2.1 INNLEDNING Regjeringenes vedtak om momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble implementert 1. januar. En slik beslutning er av stor betydning for NMFs korps som vil få kompensert sine utgifter i forbindelse med merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Det er estimert et behov pålydende 1,2 milliard kroner for den frivillige sektor, og det er vedtatt en implementeringsperiode frem til år For øvrig har det vært en generell nedgang i noen av våre større støtteordninger. Både Frifondmidler, Voksenopplæringsmidlene (VO) og tilskuddet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) hadde reduksjon i overføringer. 2.2 STATLIGE STØTTEORDNINGER MOMSKOMPENSASJON Fullt momsfritak for korpsene har vært et prioritert område for NMF de siste par årene, og vi har arbeidet både på egenhånd og i samarbeid med Frivillighet Norge. NMFs medlems-korps betaler årlig ca. 55 millioner kroner i moms. Det er derfor stor glede over implementering av momskompensasjons- ordningen fra 1.januar som vil styrke den lokale, regionale og nasjonale økonomien. Refusjonen av momskompensasjonsmidler for regnskapsåret 2010 (grunnlagsår 2009) ble på hele 13,2 millioner kroner, herav 11,4 mill kroner til lokale korps, 0,8 mill kroner til regionale ledd og 1 mill krroner nasjonalt. INSTRUMENTFONDET Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps uavhengig av organisasjonstilknytning. Minimum 3/4 av medlemsmassen må være i alderen 9-19 år. I 2010 mottok NMF totalt 453 søknader fra skolekorps, og 305 søkere fikk tildelt penger i ulike kategorier. Instrumentfondet hadde 10 millioner kroner til fordeling i FRIFOND Frifond er en statlig tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok totalt 10,7 millioner kroner til fordeling og av medlemskorpsene mottok støtte korps mottok kroner til ordinær drift, mens 20 korps fikk prosjektstøtte (ca. 4,6 % av midlene). Den totale summen var en reduksjon NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:54

12 på 0,6 millioner kroner. VOKSENOPPLÆRING (VO) Tilskudd til Voksenopplæring er en statlig tilskuddsordning fra Kunnskapsdepartementet hvor det overføres midler i henhold til voksenopplæringsloven 19. Medlemskorpsene kan få VO-midler to ganger i året etter innrapportert opplæringsaktivitet. Totalt VO-tilskudd for NMFs medlemskorps var i 2010 på 14,1 millioner kroner, en reduksjon på 2.4 millioner fra TONO OG KOPINOR TONO og Kopinor forvalter og ivaretar rettiggheter til musikk, og beskytter skriftlig materiale med bakgrunn i norsk lov. NMF har inngått avtaler med disse organisasjonene om vederlag på vegne av medlemskorpsene. TONO NMF, Norges Korforbund og alle medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd har forhandlet fram en ny felles rammeavtale med TONO. Avtalen gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, krets/regionsstevner og konkur- ranser, festivaler samt NM-konkurranser. Vederlaget for 2010 er på kr 1,2 millioner kroner. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn en oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer. Beløpet reguleres årlig ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. KOPINOR Avtalen mellom NMF og Kopinor ble inngått med virkning fra Avtalen omfatter all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet, og innbefatter alle medlemmer av NMF. For korpsene betyr dette kopiering av supplements- og arbeidskopier. Vederlaget for 2010 er på 1,36 millioner kroner. Beløpet indeksreguleres årlig ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. 2.4 NASJONALE SAMARBEIDSARENAER 8. JANUAR-KOMITEEN Norges Korforbund, Norsk musikkråd, Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund utgjør medlemmene i denne komiteen. NMF har vært representert i utvalget ved president og generalsekretær. Prioriterte saker har vært momskompensasjon, nasjonal dirigentordning NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:54

13 og samarbeid med kulturskolene. GRASROTANDELEN Grasrotandelen ble innført 1. mars 2009 og er en ordning der 5 % av innsatsen på spill fra Norsk Tipping kan gis til et frivillig lag. For å kunne motta grasrotmidler må korpset være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er ca korps som har registrert seg, og korpsene mottok til sammen ca. 12,8 millioner kroner fra Grasrotandelen i 2010, en økning på 6,6 % fra Det korpset som mottok mest støtte, fikk utbetalt kroner. FRIVILLIGHET NORGE Frivillighet Norge er et samarbeidsorgan for hele den frivillige sektor. Gjennom en arbeidsgruppe har Frivillighet Norge vært en aktiv pådriver i prosessen med å få innført en ordning om momskompensasjon. NMF har deltatt i flere tema- og arbeidsgrupper i Frivillighet Norge: Momskompensasjon, Skatt og avgift, Innsamlingsregisteret og Forskning rundt frivillighet. LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER (LNU) LNU er et samarbeidsorgan for over 80 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. NMF har i denne perioden ikke vært representert i LNUs styre. MOMSKOMPENSASJONSUTVALGET Det ble etablert et brukerforum for ordning om kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Brukerforumet sin hovedoppgave er å sikre systematisk dialog mellom lotteri- og stiftelsestilsynet og representanter fra frivillig virksomhet. Formålet er å sikre en best mulig søknadsprosess og praktisk forvaltning av ordningen. Departementet oppnevnte Anita Finnebråten som en av åtte personer som er representert i brukerforumet. FOLKEUNIVERSITETET (FU) Folkeuniversitetet er Norges største studieforbund, med åtte regionkontorer, 70 avdelinger og 20 medlemsorganisasjoner. Totalt gjennomførte FU inkl. medlemsorganisasjonene studietimer i år. For å kunne få tilgang til tilskudd til voksenopplæring til korpsene, må NMF være tilsluttet et godkjent studieforbund. NMF har i perioden vært representert i FUs Landsstyre ved seniorrådgiver Arne Amland. NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:54

14 SAMARBEIDS PART NERE S A M A R B E I D S P A R T N E R E 3.1 INNLEDNING Norad ble NMFs nye samarbeidspartner i De støttet driften ved det nyetablerte musikkakademiet i Sør-Afrika der NMF samarbeider med Field Band Foundation. Det ble også undertegnet en ny toårig avtale med Norsk Noteservice. 3.2 SAMARBEIDSPARTNERNE 3 NORSK TIPPING AS Det ble avholdt 79 Drømmekonserter dette året. 305 korps søkte om støtte fra ordningen. Sinsen Musikkorps gjennomførte sitt DRØMprosjekt. Korpset framførte en moderne versjon av Dyrenes Karneval på operataket i Oslo. Norsk Tipping finansierer også prosjektene Born to play (se punkt 5.5) og Talentfabrikken. Talentfabrikken er en tv-serie som sendes på den riksdekkende tv-kanalen Frikanalen. Her presenteres unge og talentfulle musikanter i et halvtimes program hver onsdag og søndag. Programmene legges også ut på NMFs og Frikanalens nettsider. På musikkorps.no har tv-opptakene hatt unike seere i år, mens seere har fulgt programmene på frikanalen.tv. Norsk Tipping bidrar også med pengepremier til NM for amatørkorps. YAMAHA SCANDINAVIA Yamaha har også i år levert pengepremier til NMFs norgesmesterskap. I tillegg var Yamaha med og finansierte en turné med slagverkerne Erik Smith og Joakim Nordin. De holdt et seminar og en konsert på NMFs sommerkurs i Melhus, Grong og Mosjøen. årsmelding.indd :02:54

15 NORSK NOTESERVICE AS Norsk Noteservice er vår samarbeidspartner i noteforlagsbransjen og utgir NMFs emnehefter og serien Frisk Pust. Norsk Noteservice bidrar også med pengepremier til norgesmesterskapene våre. IF Stadig flere av NMFs medlemskorps benytter seg av tilbudet om Ifs lagerforsikring. Ved utgangen av året var det tegnet 919 avtaler om en slik forsikring. If bidrar også med NMpremier og penger til Ildsjelprisen. I år ble Ildsjelprisen tildelt Falk Bakke. FREDSKORPSET Siden 2001 har NMF vært en av Fredskorpsets partnere gjennom utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders mellom Norge og Sør-Afrika. En partneravtale med Fredskorpset gjelder normalt for fem år, men på grunn av programmets suksess har avtalen blitt utvidet år for år. Fredskorpset bidro også med penger til musikkprosjektet Hot n Funky i år (se punkt 5.8). SAS Samarbeidsavtalen med SAS er forbedret. Nå kan medlemmer ta med 23 kilo ekstra bagasje uten å betale gebyr, og avtalen gjelder kun for NMFs medlemmer. I løpet av året ble det også spart opp kroner i SAS Credits poeng. Dette er penger som NMF kan benytte fritt til for eksempel stipend eller premier. CHOICE Stadig flere benytter seg av hotellavtalen med Choice. I år ble det bestilt overnattingsdøgn av medlemmer i NMF. Avtalen gir 20 % rabatt på alle overnattinger på Choicehotell i Norge, og avtalen kan også brukes privat. I tillegg til gode overnattingstilbud kan korpsene benytte seg av rimelige overnattingspakker i forbindelse med konferanser. RINGEN FORLAG NMF har avtale med Ringen Forlag om musikklotteriet DaCapo. Samarbeidet er i år utvidet til også å gjelde salg av julekalender. Avtalen organiseres av forlaget, mens NMF og korpsene som deltar, mottar provisjon i henhold til avtalen. Det ble solgt ca DaCapo-lodd og ca julekalendere, noe som gir en totalinntekt på ca. 2,2 millioner kroner til korpsene. NORAD I år ble Norad en av våre samarbeidspartnere i forbindelse med FBF Academy i Sør-Afrika. Norad ga kroner i driftstilskudd, og besøkte også akademiet i Eshowe sommeren Musikkakademiet drives av Field Band Foundation, og NMFs deltakere i utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders jobber som musikklærere på skolen (se punkt 6.2). NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:55

16 NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:55

17 K O M M U N I K A S J O N KOM M U N I K A SJON 4.1 INNLEDNING Korps ble profilert på en god måte i flere store oppslag i nasjonale medier i år. Sammen med lokalavisene blir bredden og mangfoldet i Korps-Norge formidlet til mange tusen seere og lyttere. Etableringen av NMFs nye nettsider har vært en viktig årsak til den gode økningen i antall medieoppslag. I år ble det også etablert en nasjonal infogruppe som består av NMFs kommunikasjonsavdeling i Bergen og informasjonsansvarlige fra alle våre regionkontorer. Målet med gruppen er blant annet å utveksle erfaringer, koordinere informasjonstiltak og øke hverandres kommunikasjonsfaglige kompetanse. Det er avholdt to møter i infogruppen i NYE NETTSIDER NMFs nye nettsider ble lansert i mars i år, og ble i løpet av få uker en stor suksess. Tilbakemeldingene var gode på både design og brukervennlighet. Målet med musikkorps.no er at den skal være levende, leken og lettlest. Nettsiden 4 har hatt sidevisninger i år, et snitt på visninger i uken. Nesten unike lesere er innom musikkorps.no hver dag. I november ble også NMFs nye intranett for ansatte lansert. Samtidig ble det utviklet nye elektroniske personalhåndbøker, og disse er også integrert i intranettet. 243 korps har benyttet seg av NMFs tilbud om publiseringsverktøy til korps som vil lage egne nettsider. 4.3 SYNLIGHET I MEDIENE I løpet av året ble korps omtalt hele ganger på nettet og i trykte medier. Dette er en økning på 4 % fra Norges Musikkorps Forbund er omtalt 377 ganger i år, som også er en økning fra året før. Det jobbes målrettet med mediekontakt både nasjonalt og regionalt. Alle landets redaksjoner mottar blant annet et nyhetsbrev annenhver uke med nyheter fra musikkorps.no. I tillegg legges det stor vekt på den personlige kontakten med journalister for å få de store og eksklusive medieoppslagene. NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:55

18 MUSIKK HOT N FUNKY NMF ÅRSMELDING NM 5 MUSIKKFAGLIGE ARANGREMENTER, KONKURRANSER OG PROSJEKTER 5.1 INNLEDNING 2010 har vært et aktivt år med tre nye prosjekter: Norsk dirigentkonkurranse, Zamspill, og etablering av to nye representasjonsorkester, Norges nasjonale brassband og Norsk blåseorkester. Det ble også arrangert et nasjonalt dirigentkurs i Molde med NMF Nordvest som teknisk arrangør og Russel Gray som hovedlærer. For å utnytte NMFs samlede spisskompetanse har alle NMFs musikkkonsulenter vært samlet til fire todagers fagsamlinger. Fokus har vært utvikling og systematisering på alle musikkfaglige områder og aktiviteter både regionalt og nasjonalt. 5.2 ARENAER OG PARTNERE TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE NMF er en av eierne av Toneheim folkehøgskole. Tidligere visepresident i NMF, Erik Rastad, er styreleder. NMF samarbeider også med Toneheim når det gjelder utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders, der fem musikklærere fra Sør-Afrika studerer ved skolen hvert år. GRIEGAKADEMIET Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ensembleledelse. NMF står ansvarlig for øvingskorps til studentene. BRASSWIND NMF gav tilskudd til samtidsmusikkfestivalen BrassWind. Drivkraft og ansvarlig for Brasswind er komponist Torstein Aagaard- Nilsen og Manger Musikklag. FORSVARETS MUSIKK (FMUS) Det har vært et tett og nært samarbeid med FMUS i år, og med virkning fra ble det inngått en samarbeidsavtale som blant annet gir våre medlemmer 35 % rabatt på forsvarskorpsenes konserter, inkl. HMKG. I tillegg til dette er det gjort avtale om profilering og levering av festkonserter, samt gratis lån av slagverk til noen av våre norgesmesterskap. SOMMERKURS Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult (9-12 år), rødt (12-14 år), blått (14-16 år) og årsmelding.indd :02:55

19 NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:56

20 svart (16-20 år). Enkelte regioner arrangerte også drillkurs, instruktørkurs og dirigentkurs. Sammen med NMFs musikkonsulenter ferdigstilte musikksjefen en rammeplan for sommerkursene i NMF høsten 2010 som ble vedtatt i Forbundsstyret, og denne rammeplanen gjøres gjeldende for sommerkursene KORPSDRILL Med virkning fra ble det vedtatt nytt reglement for NM i korpsdrill, samt nye retningslinjer. Dette er en tilpasning til det internasjonale konkurransesystemet i NBTA. Det ble i 2010 arrangert to hovedaktiviteter for korpsdrill; dommeroppdatering og regioninstruktørkurs i drill. 5.3 NORGESMESTERSKAPENE I alt sju norgesmesterskap er gjennomført i år. NM BRASS Årets NM brass ble arrangert i Grieghallen i Bergen, februar. 73 korps deltok i fem divisjoner. Vinner elitedivisjon: Manger Musikklag, Hordaland. NM JANISTSJAR Olavshallen og Radisson SAS Royal Garden Hotell var arenaer for NM janitsjar i Trondheim, mars. 89 korps deltok i sju divisjoner. Vinner elitedivisjon: Lillestrøm Musikkorps, Akershus. Det ble utdelt kongepokal. NM SKOLEKORPS, BRASS 31 korps var samlet til NM i Stavanger konserthus, 19. juni. Vinner 1. divisjon: Manger skulemusikklag, Hordaland NM SKOLEKORPS, JANITSJAR 35 korps deltok i NM i Kulturhuset Bølgen og Sliperiet i Larvik, 19. juni. Vinner 1. divisjon: Sofiemyr skolekorps, Akershus NM SOLISTER OG ENSEMBLER Unge musikanter fra hele landet var samlet til NM på Norges musikkhøgskole i Oslo, april. 85 opptak var sendt inn for kvalifisering, og 36 solister og 14 ensembler ble tatt ut til finale. Solistklassene: Vinner klasse 1: Hans Marius Andersen, Krohnengen Brass Band, Hordaland Vinner klasse 2: Nathaniel Hjønnevåg, Manger Musikklag, Hordaland Vinner åpen klasse: Øyvind Øksnes, Eikanger- Bjørsvik Musikklag, Hordaland Ensembleklassene: Vinner klasse 1: Saxema Vinner klasse 2: AQUA dor NM MARSJERING Framhallen i Larvik var arena for NM i marsjering, 19. juni. Åtte korps deltok med tolv startnumre. Vinner av gatemarsj skolekorps: Arendal Guttemusikkorps, Aust-Agder Vinner av formasjonsmarsj, skolekorps: Arendal Guttemusikkorps, Aust-Agder NM KORPSDRILL Drillere fra hele landet var samlet til NM i Arena Larvik, juni. 466 deltakere med 150 startnumre var til stede. Dette var første NM med nytt reglement tilpasset det europeiske reglementet. Resultater: DRILLDANS DUETT Junior: Skedsmo Skolekorps - Heidi Krutnes og Cecilie Kopperud Preteen: Skedsmo Skolekorps - Emilie Barth og Adelie Hatling Senior: Manstad Skolekorps - NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:56

21 Pernille Lyngra og Sigrid Fagerli DRILLDANS SOLO Junior: Romerike Drillkorps - Emilie Ringstad Lien Preteen: Manstad Skolekorps - Victoria Hansen Senior: Panthers Baton Twirling - Linn Kvade Rannekleiv DRILLDANS TROPP Junior 1. divisjon: Manstad Skolekorps Senior 1. divisjon: Stathelle/Horten Junior 2. divisjon: Stjørdal drilltropp Senior 2. divisjon: Romerike drillkorps Pom Pons: Stathelle drillkorps TRADITIONAL MAJORETTES CORPS Junior: Manstad Skolekorps Senior: Harstad skoles musikkorps PARADE CORPS Junior: Manstad Skolekorps Senior: Kringsjå drilltropp SOLO 1 BATON Junior: Panthers Baton Twirling - Renate Hellem Preteen: Manstad Skolekorps - Victoria Hansen Senior: Panthers Baton Twirling - Linn Rannekleiv TWIRLING DUET Preteen: Horten Drill - Elise Knutsen og Maya Kosmo Junior: Stathelle/Panthers Baton Twirling - Silje Glenna Andresen og Renate Hellem Senior: Horten Drill - Vennela Soosaiappu og Alma Ramic TWIRL TEAM Stathelle Drillkorps/Horten Drill X - STRUT Junior: Stathelle Drillkorps - Silje Glenna Andersen og Panthers Baton Twirling - Linn Kvade Rannekleiv 5.4 INTERNASJONALE MESTERSKAP EUROPEAN BRASS BAND CHAMPIONSHIPS Eikanger-Bjørsvik Musikklag var NMFs deltaker i European Brass Band Championships i Linz i Østerrike, 30. april - 1. mai. NMF var representert ved generalsekretær. Vinner av A-section: Cory Band, Wales Nr 2: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FOR TWIRLING Norge var representert med 29 deltakere fordelt på 8 startnummer under mesterskapet i Edinburgh, 31. mars - 4. april. NMF var representert ved president i NBTA Norway. EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FOR MAJORETTES Arrangementet gikk av stabelen i Neuchatel i Sveits oktober. Norge var representert med 15 deltakere fordelt på to startnumre. NMF var til stede ved president og sekretær i NBTA Norway. 5.5 BORN TO PLAY I år ble det gjennomført en rekke holdningsskapende aktiviteter i forbindelse med Born to play. Alle NMFs regioner arrangerte dirigentsamlinger med fokus på dirigenten som rollemodell. På blått kurs under sommerkursene over hele landet ble det laget et brettspill for å engasjere kursdeltakerne i å snakke om temaet gode holdninger. I september stod Born to plays ambassadører på samme scene for første gang. Tine Thing Helseth, Jan Magne Førde og Eikanger- Bjørsvik Musikklag samlet en full konsertsal på NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:56

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning 5 1.2 Økonomi 5 1.3 Regionenes årsmøter 5 1.4 Forbundsstyrets arbeid 6 1.5 Ansatte 6 1.6 Kontrollkomiteen

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1. 1 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.4 Ledermøte/Ledersamling... 6 1.5 Organisasjonsutvalget... 6 1.6

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no Å R S R A P P O RT TOTUSENOGFJORTEN 2014 musikkorps.no I N N H O L D INN HOLD 1. NMF-organisasjonen 1.1 Innledning 1.2 Landsmøtet 1.3 Økonomi 1.4 Forbundsstyrets arbeid 1.5 Kontrollkomiteen 1.6 Ansatte

Detaljer

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2018 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2018. Sted: Ellingsøy Idrettshall Dato: Lørdag og søndag 9.

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2017. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 1. 2. april 2017 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Kategorier og klasser

Kategorier og klasser Velkommen til Trøndersk Mesterskap i Drill 2017 NMF Trøndelag og Stjørdal Drilltropp ønsker nok en gang hjertelig velkommen til Trøndersk Mesterskap i drill. Også i år har TM status som NMkvalifiseringskonkurranse.

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Strategi for korpsdrill i NMF.

Strategi for korpsdrill i NMF. Strategi for korpsdrill i NMF. 23. januar 2017 post@ Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Ønsket fremtidig situasjon... 3 2. Ordliste... 3 3. Nåsituasjonen... 4 3.1. Antall drillere... 4 3.2.

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

NMF Rogaland - regionting april 2017

NMF Rogaland - regionting april 2017 NMF Rogaland - regionting april 2017 Per Qvarnstrøm (56) Slagverker en gang 4 år i nasjonalt ungdomskorps (76-80) Aktiv amatørmusiker etter 18 års spillepause og båtfan Økonomidirektør Sørlandet Sykehus

Detaljer

Protokoll til S1/2014

Protokoll til S1/2014 Protokoll til S1/2014 Møtenr. 1/2014 13. mars 2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev REGLEMENT KORPSDRILL NMF 1.0-01.01.2010 1/5 Rev 15.09.09 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør

Aktivitetskalender. for NMF Sør Aktivitetskalender for NMF Sør 2017-2018 Til NMF Sørs me VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2017 til våren 2018. Kalenderen har med alle faste arrangementer i NMF Sør, men

Detaljer

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg.

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Protokoll Møtenr 1/2017 Tid: Kl 17.00 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Cecilie Kaarstad, Kåre Stokke, Solveig Borgund, Sandra Sognnes, Nils-Arne Træland,

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde.

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde. Protokoll Møtenr 3/2016 Tid: Kl 17.30 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke,

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 Glimt fra festkonserten på Hordablæsten 2013 INNHOLD ÅRSMELDING 2013... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor...

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 4/2014 Tid: Kl 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 Hordaland Ungdomskorps september 2014 INNHOLD ÅRSMELDING 2014... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor... 3 A.

Detaljer

Bodø Dans og Drill 2010

Bodø Dans og Drill 2010 Bodø Dans og Drill 2010 Presentasjon Bodø Dans og Drill Stiftet i 2001 av Malin K. Soløy og Kristine Engan Er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund NMF med tilhørighet NMF Nord Norge Selvstendig frivillig

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 27. februar 1. mars 2015 i Håkons hall på Lillehammer. Drill Grand Prix (DGP) er en helt ny

Detaljer

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker.

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2013 1. Innledning Etter at vi hadde en positiv runde med begge fylkeskommunene etter sommerkurssaken i 2012, har dette resultert i bedre rammevilkår for regionen. Hedmark fylkeskommune bevilger

Detaljer

Referat regionstyremøte

Referat regionstyremøte Referat regionstyremøte Dato: 1.-2. april 2016 Møtestart: 1. april kl. 18:00 Møteslutt: 2. april kl. 15:00 Sted: Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata 108 b, 2615 Lillehammer Tilstede fra regionstyret:

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag...2 2 Organisering og medlemmer...2 2.1 Styret...2 2.2 Medlemmer...3 2.3 Arbeidsgrupper...3 3 Musikalske Aktiviteter...4

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2015

Invitasjon til Hordablæsten 2015 Invitasjon til Hordablæsten 2015 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2015. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Torsdag 09.06.2016 kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 11. februar 2017 kl. 09.00 15.00 og søndag 12. februar 2017 kl. 08.30 14.00 Sted: Kristiansund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia EM Majorettes 2.-4. oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia Majorettes Traditional Majorettes Corps juvenile Florø Drill Traditional Majorettes Corps senior Grande Drilltropp Majorettes Exhibition Corps

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall.

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 22.01.2016 kl. 11:00-17:00 Sted: Trondheim Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar Ask

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 14.11.2015 kl. 12:00-17:00 og søndag 15.11.2015 kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Til stede: President Stein T. B. Høyer Styremedlem Tom Gunnar Ask Styremedlem

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad Protokoll til S3 Møtenr 3/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 2/2015 15. juni 2015 Tid: Kl. 18:00 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Dagsorden 1. 2. 3. 4. Åpning av styremøtet Eivind Hermansen ønsket velkommen

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2016

Invitasjon til Hordablæsten 2016 Invitasjon til Hordablæsten 2016 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2016. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

KORPSDRILL Solo 1 Baton intermediate og advanced Solo 2 Baton intermediate og advanced Solo X Strut intermediate + advanced Drilldans solo advanced

KORPSDRILL Solo 1 Baton intermediate og advanced Solo 2 Baton intermediate og advanced Solo X Strut intermediate + advanced Drilldans solo advanced Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 17. 19. februar 2017 i Jessheim is- og flerbrukshall. Drill Grand Prix (DGP) ble sist arrangert

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 Årsmelding og regnskap 2015 Årsmelding og regnskap 2016 Årsbudsjett 2017 Langtidsbudsjett 2018-2019 Handlingsplan 2017-2019 Valg 1/2017 Årsmelding og regnskap

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer