ÅRS MELDING. musikkorps.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS MELDING. musikkorps.no"

Transkript

1 T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd :02:51

2 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. NMF ÅRSMELDING 2010 årsmelding.indd :02:51

3 I N N H O L D INN HOLD 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1. Innledning 1.2. Økonomi 1.3. Landsmøte 1.4. Forbundsstyrets arbeid 1.5. Ansatte 1.6. Kontrollkomiteen 1.7. Arbeidsmiljø 1.8. Likestilling 1.9. Hederstegn 1.10 Unge i Teten 2. RAMMEVILKÅR 2.1. Innledning 2.2. Statlige støtteordninger 2.3 TONO og Kopinor 2.4. Nasjonale samarbeidsarenaer Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) 3. SAMARBEIDSPARTNERE 3.1. Innledning 3.2. Samarbeidspartnerne 4. KOMMUNIKASJON 4.1. Innledning 4.2 Nye nettsider 4.3. Synlighet i mediene 5.2. Arenaer og partnere 5.3 Norgesmesterskapene 5.4 Internasjonale mesterskap 5.5 Born to play 5.6 Norsk dirigentkonkurranse 5.7 Norsk blåseorkester og Norges nasjonale brassband 5.8 Hot n Funky 5.9 Nasjonalt kurs i musikk og drill 5.10 Zamspill 6. INTERNASJONALT SAMARBEID OG ARRANGEMENTER 6.1. Innledning 6.2. Field Band Foundation 6.3. European Brass Band Association (EBBA) 6.4. Nordisk Musik Union (NoMU) og Musikk i Norden (MiN) 6.5. National Baton Twirling Association Europe (NBTA) 6.6. Marching Band of Europe (MBE) 7. STATISTIKK 7.1 Musikkorps og medlemmer 7.2 Medlemskategorier 7.3 Endringer 8. KONTROLLKOMITEEN 5. MUSIKKFAGLIGE ARRANGEMENTER, KONKURRANSER OG PROSJEKTER 5.1. Innledning årsmelding.indd :02:51

4 årsmelding.indd :02:52

5 1 N M F O R G A N I S A S J O N E N NMF 1.1 INNLEDNING Norges Musikkorps Forbund er musikkkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonen har sitt hovedkontor etablert i Bergen. NMF har også sju regionkontor: NMF Nord- Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hedmark/Oppland, NMF Viken, NMF Sør og NMF Vest. Antall medlemskorps er fordelt på medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. NMF er medlem i Studieforbundet Folkeuniversitetet. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 1.2 ØKONOMI Forbundsstyrets ansvar er å sørge for en god økonomiforvaltning. Som en følge av flere år med stabilt positivt driftsresultat og en god oppbygning av egenkapital, er organisasjonen i positiv utvikling. Større investeringer, implementering og ved- likehold av gode verktøy har bidratt til gode rapporteringsrutiner, bedre kontroll og en styrket likviditet for hele organisasjonen, inkludert alle regioner. Implementering av lokal/nasjonal økonomi fra og med 1. januar 2008 har også gitt gode positive effekter for de faktorer som både berører økonomien totalt sett og intensjonen med vedtaket. Ordinært driftsresultat før finansinntekter er kroner. Årsresultatet på kroner overføres NMFs egenkapital i sin helhet. Pr var organisasjonens egenkapital på kroner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 1.3 LANDSMØTET Landsmøtet ble avholdt på Lillehammer april. For første gang ble det avholdt en fagkonferanse i forkant av landsmøtet. Tema var: Frivillighet lokalt og internasjonalt. Foredragsholderne speilet temaets bredde. De aller fleste delegatene og observatørene deltok også på fagkonferansen. President Per Kvistad Uddu fikk fornyet tillit. NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:52

6 1.4 FORBUNDSSTYRETS ARBEID Forbundsstyrets plattform reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkår, organisasjonsutvikling, bedre service mot medlemmene og videreutvikle det musikalske feltet. Det er avholdt seks styremøter i perioden. Det har i samme periode vært avholdt seks møter i Arbeidsutvalget (AU). Forbundsstyrets sammensetning frem til Landsmøtet i april: President: Per Kvistad Uddu, Sør-Trøndelag Visepresident: Grete Wennes, Sør-Trøndelag Styremedlemmer: Elisabeth Sundkvist, Troms Lars Emil Johannessen, Akershus Trude H. Drevland, Hordaland Andreas Halvorsen, Akershus Kristoffer Sundøy, Hordaland Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen, Telemark 2. Anniken K. Liven, Hedmark 3. Ingrid Djupegot, Sogn og Fjordane Ansattes representant: Håvard Hinsverk Ansattes vararepresentant: Suzy Haugan Forbundsstyrets sammensetning etter Landsmøtet i april: President: Per Kvistad Uddu, Sør-Trøndelag Visepresident: Grete Wennes, Sør-Trøndelag Styremedlemmer: Alfred Stabell, Finnmark Trude H. Drevland, Hordaland Andreas Halvorsen, Akershus Kristoffer Sundøy, Hordaland Jannicke Hilland, Hordaland Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen, Telemark 2. Jørgen Foss, Oslo 3. Hilde Vedvik Thomassen, Vestfold Ansattes representant: Erling Johan Myrseth Ansattes vararepresentant: Håvard Hinsverk 1.5 ANSATTE NMF har i alt 46 ansatte fordelt på 40,35 årsverk. Av disse arbeider 21 ved det nasjonale kontoret i Bergen, mens 25 har sin arbeidsplass ved region-/avdelingskontor. NASJONALT KONTOR I BERGEN: Holger Gulbrandsen, generalsekretær (startet 1/1) Arne Amland, seniorrådgiver, personalarbeid/styresekretær Geir Ulseth, musikksjef Berit Handegard, nasjonal produsent Kari Carlheim, nasjonal fagkonsulent drill, 50 % (sluttet 30/9) Stig Ryland, kommunikasjonssjef Håkon Mogstad, kommunikasjonsrådgiver Randi Kvinge, kommunikasjonsrådgiver Birgit Berg-Olsen, markedskonsulent Silvelin Havnevik, nasjonal rådgiver (rektor FBF Academy) Elisabeth Vindi Steinset, grafiker, 60 % (startet 15/11) Marit Bakken, prosjektmedarbeider, 40/80 % (vikar for NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:52

7 Silvelin Havnevik, midlertidig engasjement) Helene Færestrand, prosjektmedarbeider, 40 % (midlertidig engasjement, sluttet 30/6) Anita Finnebråten, administrasjonssjef Evy Langeland, økonomikonsulent Unni Seim Eidsnes, regnskaps- og kontormedarbeider (arbeidsavklaring 50 % fra 25/8) Sandra Bozic, regnskaps- og kontormedarbeider, 100 % (engasjement og vikar for Unni Seim Eidsnes) Mirjam Steien, økonomikonsulent Odd Petter Saltnes, seniorkonsulent IKT og økonomi Erlend Veland Thorsen, seniorkonsulent IKT Kenneth Helle, administrasjonsmedarbeider NMF VIKEN Per Einar Fon, daglig leder Iver Vatvedt, musikkonsulent Erling Johan Myrseth, musikkonsulent Mette Bjørtomt, musikkonsulent Trond Brenne, musikkonsulent Per Olaf Winge, administrasjonsmedarbeider Liv Bente Olufsen, administrasjonsmedarbeider Suzy Haugan, informasjonskonsulent, 20 % (sluttet 30/9) Linda E. Eide, kommunikasjonsrådgiver (startet 1/10) NMF VEST Lilli Anne Jacobsen Grong, daglig leder Stian E. Svendsen, musikkonsulent, 50 % Åse Espevik, produsent Kristin Eileraas, produsent (sluttet 31/3) Morten S Wensberg, musikkonsulent, engasjement (startet 1. april) NMF NORDVEST Lars Alver Krum, daglig leder (langtidssykemeldt) Jørgen André Brecke, daglig leder (vikar fra 15/3) Marion Karin Røsandnes, musikkonsulent NMF TRØNDELAND Karsten Selseth Landrø, daglig leder Håvard Hinsverk, musikkonsulent Elisabeth Fossan, musikkonsulent, 50 % Gørild Meland, administrasjonsmedarbeider NMF NORD-NORGE Rigmor Sætherskar, daglig leder Anne Guri Frøystein, musikkonsulent, 25 % Christina Solheim Andreassen, musikkonsulent, 60 % (startet 1/11) NMF HEDMARK-OPPLAND Botolv Gjeldaker, daglig leder Kristin Børresen, servicemedarbeider, 80 % NMF SØR Torild S. Rosenvinge, daglig leder Øyvind Klingberg, musikkonsulent Britt Hvidsten, administrasjonsmedarbeider, 60 % Suzy Haugan, informasjonskonsulent, 70 % (sluttet 30/9) NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:52

8 1.6 KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteens sammensetning frem til Landsmøtet i april: Leder: Lars Jørgen Hauge, Hordaland Medlemmer: Bertel Pettersen, Møre og Romsdal Dagfinn U. Larsen, Østfold Varamedlem: Jorunn Polsrød, Telemark Kontrollkomiteens sammensetning etter Landsmøtet i april: Leder: Lars Jørgen Hauge, Hordaland Medlemmer: Bertel Pettersen, Møre og Romsdal Frank Mathisen, Nordland Varamedlem: Bjørg Odland, Rogaland 1.7 ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøutvalget frem til Landsmøtet var sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstakersiden: Erlend V Thorsen (verneombud) Håvard Hinsverk (hovedtillitsvalgt) Suzy Haugan (varatillitsvalgt) Fra arbeidsgiversiden: Holger Gulbrandsen (generalsekretær) Anita Finnebråten (administrasjonssjef) Arne Amland (seniorrådgiver). Arbeidsmiljøutvalget etter Landsmøtet var sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstakersiden: Erlend V Thorsen (verneombud) årsmelding.indd :02:53

9 Erling Johan Myrseth (hovedtillitsvalgt) Håvard Hinsverk (varatillitsvalgt) Fra arbeidsgiversiden: Holger Gulbrandsen (generalsekretær) Anita Finnebråten (administrasjonssjef) Arne Amland (seniorrådgiver). Lederfunksjonen for utvalget ble første halvår ivaretatt av arbeidsgiversiden ved genealsekretær. Lederansvaret for utvalget ble overført til arbeidstakersiden ved varatillitsvalgt Håvard Hinsverk fra august måned. Etter ønske fra begge parter har Arne Amland ivaretatt sekretærfunksjonen i hele perioden. Det har vært avholdt tre møter i AMU-utvalget. Arbeidet i utvalget har hatt fokus på å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Etablering av elektronisk HMS-håndbok og Personalhåndbok og sterk fokus på kvalitetssikring av rapporteringsrutiner har vært hovedsakene i perioden. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeidsulykker eller skader i løpet av driftsåret. Sykefraværet har vært på 5,6 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø. 1.8 LIKESTILLING Det er 43,2 % menn og 56,8 % kvinner ansatt i NMF. Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom NMFs arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. NMFs arbeidsgiverpolitikk bygger på følgende tre grunnpilarer: Kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og lønn. De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både nasjonalt og regionalt. 1.9 HEDERSTEGN Det ble i løpet av året delt ut følgende hederstegn: 20 år bronse: år sølv: år gull: 46 Dirigentmedalje: 9 Fortjenstmedalje: 17 Hedersdiplom: 36 Sølvtrompeten ble tildelt Rolf Øyvind Myhre (NMF Akershus) på landsmøtet på Lillehammer. Den nye hedersbevisningen Musikanten ble tildelt The Brazz Brothers på Hellsymposiet på Stjørdal UNGE I TETEN I år har det sjette kullet avsluttet dette lederutviklingsprogrammet for korpsungdom med 13 deltakere. Kullet hadde sin siste samling på NMFs landsmøte. Programmet inneholdt opplæring på korpsnivå, NMF-organisasjonen og NMF som en del av det frivillige Norge. Presentasjonsteknikk, og oppgaveløsing mellom samlingene har vært en del av opplegget. NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:53

10 NMF ÅRSMELDING R A M M E V I L K Å R RAM ME VILKÅR årsmelding.indd :02:54

11 2.1 INNLEDNING Regjeringenes vedtak om momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble implementert 1. januar. En slik beslutning er av stor betydning for NMFs korps som vil få kompensert sine utgifter i forbindelse med merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Det er estimert et behov pålydende 1,2 milliard kroner for den frivillige sektor, og det er vedtatt en implementeringsperiode frem til år For øvrig har det vært en generell nedgang i noen av våre større støtteordninger. Både Frifondmidler, Voksenopplæringsmidlene (VO) og tilskuddet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) hadde reduksjon i overføringer. 2.2 STATLIGE STØTTEORDNINGER MOMSKOMPENSASJON Fullt momsfritak for korpsene har vært et prioritert område for NMF de siste par årene, og vi har arbeidet både på egenhånd og i samarbeid med Frivillighet Norge. NMFs medlems-korps betaler årlig ca. 55 millioner kroner i moms. Det er derfor stor glede over implementering av momskompensasjons- ordningen fra 1.januar som vil styrke den lokale, regionale og nasjonale økonomien. Refusjonen av momskompensasjonsmidler for regnskapsåret 2010 (grunnlagsår 2009) ble på hele 13,2 millioner kroner, herav 11,4 mill kroner til lokale korps, 0,8 mill kroner til regionale ledd og 1 mill krroner nasjonalt. INSTRUMENTFONDET Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps uavhengig av organisasjonstilknytning. Minimum 3/4 av medlemsmassen må være i alderen 9-19 år. I 2010 mottok NMF totalt 453 søknader fra skolekorps, og 305 søkere fikk tildelt penger i ulike kategorier. Instrumentfondet hadde 10 millioner kroner til fordeling i FRIFOND Frifond er en statlig tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok totalt 10,7 millioner kroner til fordeling og av medlemskorpsene mottok støtte korps mottok kroner til ordinær drift, mens 20 korps fikk prosjektstøtte (ca. 4,6 % av midlene). Den totale summen var en reduksjon NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:54

12 på 0,6 millioner kroner. VOKSENOPPLÆRING (VO) Tilskudd til Voksenopplæring er en statlig tilskuddsordning fra Kunnskapsdepartementet hvor det overføres midler i henhold til voksenopplæringsloven 19. Medlemskorpsene kan få VO-midler to ganger i året etter innrapportert opplæringsaktivitet. Totalt VO-tilskudd for NMFs medlemskorps var i 2010 på 14,1 millioner kroner, en reduksjon på 2.4 millioner fra TONO OG KOPINOR TONO og Kopinor forvalter og ivaretar rettiggheter til musikk, og beskytter skriftlig materiale med bakgrunn i norsk lov. NMF har inngått avtaler med disse organisasjonene om vederlag på vegne av medlemskorpsene. TONO NMF, Norges Korforbund og alle medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd har forhandlet fram en ny felles rammeavtale med TONO. Avtalen gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, krets/regionsstevner og konkur- ranser, festivaler samt NM-konkurranser. Vederlaget for 2010 er på kr 1,2 millioner kroner. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn en oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer. Beløpet reguleres årlig ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. KOPINOR Avtalen mellom NMF og Kopinor ble inngått med virkning fra Avtalen omfatter all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet, og innbefatter alle medlemmer av NMF. For korpsene betyr dette kopiering av supplements- og arbeidskopier. Vederlaget for 2010 er på 1,36 millioner kroner. Beløpet indeksreguleres årlig ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. 2.4 NASJONALE SAMARBEIDSARENAER 8. JANUAR-KOMITEEN Norges Korforbund, Norsk musikkråd, Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund utgjør medlemmene i denne komiteen. NMF har vært representert i utvalget ved president og generalsekretær. Prioriterte saker har vært momskompensasjon, nasjonal dirigentordning NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:54

13 og samarbeid med kulturskolene. GRASROTANDELEN Grasrotandelen ble innført 1. mars 2009 og er en ordning der 5 % av innsatsen på spill fra Norsk Tipping kan gis til et frivillig lag. For å kunne motta grasrotmidler må korpset være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er ca korps som har registrert seg, og korpsene mottok til sammen ca. 12,8 millioner kroner fra Grasrotandelen i 2010, en økning på 6,6 % fra Det korpset som mottok mest støtte, fikk utbetalt kroner. FRIVILLIGHET NORGE Frivillighet Norge er et samarbeidsorgan for hele den frivillige sektor. Gjennom en arbeidsgruppe har Frivillighet Norge vært en aktiv pådriver i prosessen med å få innført en ordning om momskompensasjon. NMF har deltatt i flere tema- og arbeidsgrupper i Frivillighet Norge: Momskompensasjon, Skatt og avgift, Innsamlingsregisteret og Forskning rundt frivillighet. LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER (LNU) LNU er et samarbeidsorgan for over 80 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. NMF har i denne perioden ikke vært representert i LNUs styre. MOMSKOMPENSASJONSUTVALGET Det ble etablert et brukerforum for ordning om kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Brukerforumet sin hovedoppgave er å sikre systematisk dialog mellom lotteri- og stiftelsestilsynet og representanter fra frivillig virksomhet. Formålet er å sikre en best mulig søknadsprosess og praktisk forvaltning av ordningen. Departementet oppnevnte Anita Finnebråten som en av åtte personer som er representert i brukerforumet. FOLKEUNIVERSITETET (FU) Folkeuniversitetet er Norges største studieforbund, med åtte regionkontorer, 70 avdelinger og 20 medlemsorganisasjoner. Totalt gjennomførte FU inkl. medlemsorganisasjonene studietimer i år. For å kunne få tilgang til tilskudd til voksenopplæring til korpsene, må NMF være tilsluttet et godkjent studieforbund. NMF har i perioden vært representert i FUs Landsstyre ved seniorrådgiver Arne Amland. NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:54

14 SAMARBEIDS PART NERE S A M A R B E I D S P A R T N E R E 3.1 INNLEDNING Norad ble NMFs nye samarbeidspartner i De støttet driften ved det nyetablerte musikkakademiet i Sør-Afrika der NMF samarbeider med Field Band Foundation. Det ble også undertegnet en ny toårig avtale med Norsk Noteservice. 3.2 SAMARBEIDSPARTNERNE 3 NORSK TIPPING AS Det ble avholdt 79 Drømmekonserter dette året. 305 korps søkte om støtte fra ordningen. Sinsen Musikkorps gjennomførte sitt DRØMprosjekt. Korpset framførte en moderne versjon av Dyrenes Karneval på operataket i Oslo. Norsk Tipping finansierer også prosjektene Born to play (se punkt 5.5) og Talentfabrikken. Talentfabrikken er en tv-serie som sendes på den riksdekkende tv-kanalen Frikanalen. Her presenteres unge og talentfulle musikanter i et halvtimes program hver onsdag og søndag. Programmene legges også ut på NMFs og Frikanalens nettsider. På musikkorps.no har tv-opptakene hatt unike seere i år, mens seere har fulgt programmene på frikanalen.tv. Norsk Tipping bidrar også med pengepremier til NM for amatørkorps. YAMAHA SCANDINAVIA Yamaha har også i år levert pengepremier til NMFs norgesmesterskap. I tillegg var Yamaha med og finansierte en turné med slagverkerne Erik Smith og Joakim Nordin. De holdt et seminar og en konsert på NMFs sommerkurs i Melhus, Grong og Mosjøen. årsmelding.indd :02:54

15 NORSK NOTESERVICE AS Norsk Noteservice er vår samarbeidspartner i noteforlagsbransjen og utgir NMFs emnehefter og serien Frisk Pust. Norsk Noteservice bidrar også med pengepremier til norgesmesterskapene våre. IF Stadig flere av NMFs medlemskorps benytter seg av tilbudet om Ifs lagerforsikring. Ved utgangen av året var det tegnet 919 avtaler om en slik forsikring. If bidrar også med NMpremier og penger til Ildsjelprisen. I år ble Ildsjelprisen tildelt Falk Bakke. FREDSKORPSET Siden 2001 har NMF vært en av Fredskorpsets partnere gjennom utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders mellom Norge og Sør-Afrika. En partneravtale med Fredskorpset gjelder normalt for fem år, men på grunn av programmets suksess har avtalen blitt utvidet år for år. Fredskorpset bidro også med penger til musikkprosjektet Hot n Funky i år (se punkt 5.8). SAS Samarbeidsavtalen med SAS er forbedret. Nå kan medlemmer ta med 23 kilo ekstra bagasje uten å betale gebyr, og avtalen gjelder kun for NMFs medlemmer. I løpet av året ble det også spart opp kroner i SAS Credits poeng. Dette er penger som NMF kan benytte fritt til for eksempel stipend eller premier. CHOICE Stadig flere benytter seg av hotellavtalen med Choice. I år ble det bestilt overnattingsdøgn av medlemmer i NMF. Avtalen gir 20 % rabatt på alle overnattinger på Choicehotell i Norge, og avtalen kan også brukes privat. I tillegg til gode overnattingstilbud kan korpsene benytte seg av rimelige overnattingspakker i forbindelse med konferanser. RINGEN FORLAG NMF har avtale med Ringen Forlag om musikklotteriet DaCapo. Samarbeidet er i år utvidet til også å gjelde salg av julekalender. Avtalen organiseres av forlaget, mens NMF og korpsene som deltar, mottar provisjon i henhold til avtalen. Det ble solgt ca DaCapo-lodd og ca julekalendere, noe som gir en totalinntekt på ca. 2,2 millioner kroner til korpsene. NORAD I år ble Norad en av våre samarbeidspartnere i forbindelse med FBF Academy i Sør-Afrika. Norad ga kroner i driftstilskudd, og besøkte også akademiet i Eshowe sommeren Musikkakademiet drives av Field Band Foundation, og NMFs deltakere i utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders jobber som musikklærere på skolen (se punkt 6.2). NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:55

16 NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:55

17 K O M M U N I K A S J O N KOM M U N I K A SJON 4.1 INNLEDNING Korps ble profilert på en god måte i flere store oppslag i nasjonale medier i år. Sammen med lokalavisene blir bredden og mangfoldet i Korps-Norge formidlet til mange tusen seere og lyttere. Etableringen av NMFs nye nettsider har vært en viktig årsak til den gode økningen i antall medieoppslag. I år ble det også etablert en nasjonal infogruppe som består av NMFs kommunikasjonsavdeling i Bergen og informasjonsansvarlige fra alle våre regionkontorer. Målet med gruppen er blant annet å utveksle erfaringer, koordinere informasjonstiltak og øke hverandres kommunikasjonsfaglige kompetanse. Det er avholdt to møter i infogruppen i NYE NETTSIDER NMFs nye nettsider ble lansert i mars i år, og ble i løpet av få uker en stor suksess. Tilbakemeldingene var gode på både design og brukervennlighet. Målet med musikkorps.no er at den skal være levende, leken og lettlest. Nettsiden 4 har hatt sidevisninger i år, et snitt på visninger i uken. Nesten unike lesere er innom musikkorps.no hver dag. I november ble også NMFs nye intranett for ansatte lansert. Samtidig ble det utviklet nye elektroniske personalhåndbøker, og disse er også integrert i intranettet. 243 korps har benyttet seg av NMFs tilbud om publiseringsverktøy til korps som vil lage egne nettsider. 4.3 SYNLIGHET I MEDIENE I løpet av året ble korps omtalt hele ganger på nettet og i trykte medier. Dette er en økning på 4 % fra Norges Musikkorps Forbund er omtalt 377 ganger i år, som også er en økning fra året før. Det jobbes målrettet med mediekontakt både nasjonalt og regionalt. Alle landets redaksjoner mottar blant annet et nyhetsbrev annenhver uke med nyheter fra musikkorps.no. I tillegg legges det stor vekt på den personlige kontakten med journalister for å få de store og eksklusive medieoppslagene. NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:55

18 MUSIKK HOT N FUNKY NMF ÅRSMELDING NM 5 MUSIKKFAGLIGE ARANGREMENTER, KONKURRANSER OG PROSJEKTER 5.1 INNLEDNING 2010 har vært et aktivt år med tre nye prosjekter: Norsk dirigentkonkurranse, Zamspill, og etablering av to nye representasjonsorkester, Norges nasjonale brassband og Norsk blåseorkester. Det ble også arrangert et nasjonalt dirigentkurs i Molde med NMF Nordvest som teknisk arrangør og Russel Gray som hovedlærer. For å utnytte NMFs samlede spisskompetanse har alle NMFs musikkkonsulenter vært samlet til fire todagers fagsamlinger. Fokus har vært utvikling og systematisering på alle musikkfaglige områder og aktiviteter både regionalt og nasjonalt. 5.2 ARENAER OG PARTNERE TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE NMF er en av eierne av Toneheim folkehøgskole. Tidligere visepresident i NMF, Erik Rastad, er styreleder. NMF samarbeider også med Toneheim når det gjelder utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders, der fem musikklærere fra Sør-Afrika studerer ved skolen hvert år. GRIEGAKADEMIET Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ensembleledelse. NMF står ansvarlig for øvingskorps til studentene. BRASSWIND NMF gav tilskudd til samtidsmusikkfestivalen BrassWind. Drivkraft og ansvarlig for Brasswind er komponist Torstein Aagaard- Nilsen og Manger Musikklag. FORSVARETS MUSIKK (FMUS) Det har vært et tett og nært samarbeid med FMUS i år, og med virkning fra ble det inngått en samarbeidsavtale som blant annet gir våre medlemmer 35 % rabatt på forsvarskorpsenes konserter, inkl. HMKG. I tillegg til dette er det gjort avtale om profilering og levering av festkonserter, samt gratis lån av slagverk til noen av våre norgesmesterskap. SOMMERKURS Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult (9-12 år), rødt (12-14 år), blått (14-16 år) og årsmelding.indd :02:55

19 NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:56

20 svart (16-20 år). Enkelte regioner arrangerte også drillkurs, instruktørkurs og dirigentkurs. Sammen med NMFs musikkonsulenter ferdigstilte musikksjefen en rammeplan for sommerkursene i NMF høsten 2010 som ble vedtatt i Forbundsstyret, og denne rammeplanen gjøres gjeldende for sommerkursene KORPSDRILL Med virkning fra ble det vedtatt nytt reglement for NM i korpsdrill, samt nye retningslinjer. Dette er en tilpasning til det internasjonale konkurransesystemet i NBTA. Det ble i 2010 arrangert to hovedaktiviteter for korpsdrill; dommeroppdatering og regioninstruktørkurs i drill. 5.3 NORGESMESTERSKAPENE I alt sju norgesmesterskap er gjennomført i år. NM BRASS Årets NM brass ble arrangert i Grieghallen i Bergen, februar. 73 korps deltok i fem divisjoner. Vinner elitedivisjon: Manger Musikklag, Hordaland. NM JANISTSJAR Olavshallen og Radisson SAS Royal Garden Hotell var arenaer for NM janitsjar i Trondheim, mars. 89 korps deltok i sju divisjoner. Vinner elitedivisjon: Lillestrøm Musikkorps, Akershus. Det ble utdelt kongepokal. NM SKOLEKORPS, BRASS 31 korps var samlet til NM i Stavanger konserthus, 19. juni. Vinner 1. divisjon: Manger skulemusikklag, Hordaland NM SKOLEKORPS, JANITSJAR 35 korps deltok i NM i Kulturhuset Bølgen og Sliperiet i Larvik, 19. juni. Vinner 1. divisjon: Sofiemyr skolekorps, Akershus NM SOLISTER OG ENSEMBLER Unge musikanter fra hele landet var samlet til NM på Norges musikkhøgskole i Oslo, april. 85 opptak var sendt inn for kvalifisering, og 36 solister og 14 ensembler ble tatt ut til finale. Solistklassene: Vinner klasse 1: Hans Marius Andersen, Krohnengen Brass Band, Hordaland Vinner klasse 2: Nathaniel Hjønnevåg, Manger Musikklag, Hordaland Vinner åpen klasse: Øyvind Øksnes, Eikanger- Bjørsvik Musikklag, Hordaland Ensembleklassene: Vinner klasse 1: Saxema Vinner klasse 2: AQUA dor NM MARSJERING Framhallen i Larvik var arena for NM i marsjering, 19. juni. Åtte korps deltok med tolv startnumre. Vinner av gatemarsj skolekorps: Arendal Guttemusikkorps, Aust-Agder Vinner av formasjonsmarsj, skolekorps: Arendal Guttemusikkorps, Aust-Agder NM KORPSDRILL Drillere fra hele landet var samlet til NM i Arena Larvik, juni. 466 deltakere med 150 startnumre var til stede. Dette var første NM med nytt reglement tilpasset det europeiske reglementet. Resultater: DRILLDANS DUETT Junior: Skedsmo Skolekorps - Heidi Krutnes og Cecilie Kopperud Preteen: Skedsmo Skolekorps - Emilie Barth og Adelie Hatling Senior: Manstad Skolekorps - NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:56

21 Pernille Lyngra og Sigrid Fagerli DRILLDANS SOLO Junior: Romerike Drillkorps - Emilie Ringstad Lien Preteen: Manstad Skolekorps - Victoria Hansen Senior: Panthers Baton Twirling - Linn Kvade Rannekleiv DRILLDANS TROPP Junior 1. divisjon: Manstad Skolekorps Senior 1. divisjon: Stathelle/Horten Junior 2. divisjon: Stjørdal drilltropp Senior 2. divisjon: Romerike drillkorps Pom Pons: Stathelle drillkorps TRADITIONAL MAJORETTES CORPS Junior: Manstad Skolekorps Senior: Harstad skoles musikkorps PARADE CORPS Junior: Manstad Skolekorps Senior: Kringsjå drilltropp SOLO 1 BATON Junior: Panthers Baton Twirling - Renate Hellem Preteen: Manstad Skolekorps - Victoria Hansen Senior: Panthers Baton Twirling - Linn Rannekleiv TWIRLING DUET Preteen: Horten Drill - Elise Knutsen og Maya Kosmo Junior: Stathelle/Panthers Baton Twirling - Silje Glenna Andresen og Renate Hellem Senior: Horten Drill - Vennela Soosaiappu og Alma Ramic TWIRL TEAM Stathelle Drillkorps/Horten Drill X - STRUT Junior: Stathelle Drillkorps - Silje Glenna Andersen og Panthers Baton Twirling - Linn Kvade Rannekleiv 5.4 INTERNASJONALE MESTERSKAP EUROPEAN BRASS BAND CHAMPIONSHIPS Eikanger-Bjørsvik Musikklag var NMFs deltaker i European Brass Band Championships i Linz i Østerrike, 30. april - 1. mai. NMF var representert ved generalsekretær. Vinner av A-section: Cory Band, Wales Nr 2: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FOR TWIRLING Norge var representert med 29 deltakere fordelt på 8 startnummer under mesterskapet i Edinburgh, 31. mars - 4. april. NMF var representert ved president i NBTA Norway. EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FOR MAJORETTES Arrangementet gikk av stabelen i Neuchatel i Sveits oktober. Norge var representert med 15 deltakere fordelt på to startnumre. NMF var til stede ved president og sekretær i NBTA Norway. 5.5 BORN TO PLAY I år ble det gjennomført en rekke holdningsskapende aktiviteter i forbindelse med Born to play. Alle NMFs regioner arrangerte dirigentsamlinger med fokus på dirigenten som rollemodell. På blått kurs under sommerkursene over hele landet ble det laget et brettspill for å engasjere kursdeltakerne i å snakke om temaet gode holdninger. I september stod Born to plays ambassadører på samme scene for første gang. Tine Thing Helseth, Jan Magne Førde og Eikanger- Bjørsvik Musikklag samlet en full konsertsal på NMF ÅRSMELDING årsmelding.indd :02:56

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Årsmelding NMF Øst 2014 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april 2013. Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer Regionting NMF Sør Sakspapirer 15. mars 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Saksnr. B 01/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2013.

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer