U T SSI RIA N E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen"

Transkript

1 U T S I R A N E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N E 4 53

2 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal, 6,15 kvadratkilometer og den minste i folketall med ca. 215 innbyggere. Utsira ligger i Nordsjøen 18 km vest for Karmøy. Øya er kjent internasjonalt for sitt rike fugleliv, spesielle himmellys, Utsira nord og sør i værvarslinga og verdens første vind- og hydrogenanlegg. Andre severdigheter på Utsira er blant annet Indre havn i Nordevågen, Utsira fyr, Utsira kirke samt turløyper gjennom et flott kulturlandskap som er rikt på fornminner. For å komme til Utsira, tar du «MS Utsira» fra Garpeskjærskaien i Haugesund. Turen tar 1 time og 10 minutt, oppdaterte rutetider finner du på QUICK GUIDE TO UTSIRA Utsira is an almost perfectly round island covering 6.15 square kilometres with a population of about 210 at the last count. It is the smallest local authority in Norway in terms of population and the second smallest in terms of area. Utsira lies about 18 km from the Norwegian mainland, an isolated outpost in the North Sea. The island is a haven for birds and birdwatchers alike, with more than 320 species having been sighted. Ornithologists from all over Scandinavia trek to Utsira for the spring and autumn migrations each year. Of international claims to fame, there are the weather forecasts on radio, which invariably quote Utsira North and Utsira South. More recently Utsira has led the world as the planet s first wind-powered, hydrogenstorage, renewable energy plant. The island offers many interesting sights: the century-old lighthouse, the inner stone-built harbour basin at Nordevågen, and the quaint, white-walled wooden church. There are three marked trails that will take you past historical sites, some dating from 8000 BC when Stone Age herdsmen set up summer camp, others more recently from the European tribal migrations in AD. Even today the walks offer a close-to-nature experience through unspoiled countryside and ever-changing shoreline. Get to the island on the MS Utsira, which runs a regular service from Haugesund. The ferry takes a dozen or so cars on the 70 minute crossing, departing 3-4 times daily in summer. For more information please look at the summary and visit the official website at Foto: Jan Kåre Ness UTSIRA GIR ENERGI Utsira gir energi er slagordet til Utsira kommune og Utsira Reiseliv. Det ligger mye i disse ordene. Det innebærer et ønske om å skape et åpent samfunn for alle som trenger påfyll av energi, og Utsira kommune har vedtatt at kommunen skal fremstå som en nullutslipps- Foto: Atle Grimsby

3 H I S T O R I E / L A N D S K A P Foto: Jan Kåre Ness kommune. Vi vil ha fokus på transport og utslipp, energieffektivisering, avfallshåndtering, alternative energikilder og økologi. Utsira kan bli et utstillingsvindu for andre kommuner/aktører som har et ønske om å få redusert sine utslipp. Utsira er også et godt egnet sted for utprøving av produkter som skal gi energieffektivisering spesielt for testing av vind- og bølgekraft. Øya har hatt fast bosetting siden folkevandringstiden. I 2003 ble det utgravd en steinalderboplass på Austrheim fra ca år f.kr, som antakelig ble brukt i sommerhalvåret av nomader. Næringsgrunnlaget har gjennom alle år vært fiske i kombinasjon med jordbruk. Losing har også historisk vært en viktig næring. Fra slutten av 1980 tallet kom det store bruddet med tradisjonene. Mange sirabuer avsluttet fisket som hovednæring, og gikk enten over til den sterkt voksende oljenæringen, skipsfart, kommunal tjenesteyting eller pensjonisttilværelsen. KULTURLANDSKAP Øya har lave vindblåste koller. Høyeste topp er 71 meter over havet og ligger ved Utsira fyr. Utsira er med på Miljøverndepartementets liste over verneverdige kulturlandskap i Norge. Begrunnelsen er at øya er representativ for regionen. Plasseringen i storhavet, den tette kontakten mellom gammel kysthei, innmark og karakteristisk bosetning innenfor et klart avgrenset areal er spesielt. Hele landskapet er verneverdig med sin særpregede flora, og har internasjonal verdi som fugleområde. Foto: Jan Kåre Ness

4 Foto: Tove V. Bråthen TURSTIER Det er tre merkede turstier på øya. Den ene går gjennom Vestramarka og passerer utgravde hustufter fra folkevandringstida. Turen går gjennom vakkert kulturlandskap med god utsikt til havet. Tuftene har informasjonskilt om livet på Utsira i folkevandringstida. Den andre turstien går i Austramarka. Her kan du gå i kulturlandskap med steingjerder og spor etter gamle drifsformer i utmarka. Stien har informasjonsskilt som forteller hva marka ble brukt til tidligere. Den tredje turstien er den Gamle fyrvegen; den gamle veien opp til Utsira fyr. Stien går fra vestsiden av Nordevågen og opp til fyret. STEINGJERDER Steingjerdene er viktige kulturminner som sier noe om tidligere tiders skiftelinjer. Det var fiskere som bygde disse når de var på vinterfiske på øya. Noen fortsatte dette arbeidet utover sommeren. Gjerdebyggerne hadde 10 øre pr. meter steingjerde som ble satt opp. De måtte finne steinen sjøl, mens bonden holdt hest og slede. FUGLELIVET Utsira er velkjent både i inn- og utland på grunn av sitt spesielle fugleliv. Hele 321 ulike arter er registrert. Særlig under trekket vår og høst viser Utsira seg fra sin beste side som fuglelokalitet. Hvert år besøkes øya av flere hundre ivrige fuglekikkere. Utsira Fuglestasjon har siden starten i 1992 drevet systematisk registrering av fuglelivet på øya, og resultatene blir hvert år publisert i en egen årbok. Celebre gjester: Utsira er mest kjent for sine mange funn av sjeldne fuglearter. Totalt har Utsira rundt 20 førstegangsfunn av fuglearter i den norske fauna, og noen av dem er heller aldri påvist i ettertid. I tillegg er det en rekke funn av andre ekstremt sjeldne fugler. De fleste av disse har sin naturlige opprinnelse i Sør- Europa, Asia og Nord-Amerika. Forskere tror at kombinasjonen av Utsiras isolerte beliggenhet ute i havet og forekomsten av bestemte værtyper, er avgjørende for det interessante fuglelivet. Spannholmane: Sjøfuglreservat på 75 dekar som er fredet ved kgl. res. av Det ligger 2 km sørvest av hovedøya. Det er ilandstigning- og ferdselsforbud på Spannholmane samt i en 50 met - ers sjøsone omkring fra 15. april til og med 1. august. Spann holm - ane er som et miniatyr-fuglefjell med hekkende toppskarv, krykkje, lomvi, alke og lundefugl. En koloni av sel holder til her. MÅKEHUS Før 1945 ble det drevet måkefangst på Utsira i spesielle måkehus. Fangsten foregikk stort sett fra januar til mars da måkene fulgte de store sildestimene som søkte inn mot land. Måkehusene ble bygget av stein. De fleste husene er omlag 3x4 meter. Romhøyden er i underkant av en meter. Over dette ble det festet en treramme. I måkefellene ble det lagt ut mat for å lokke måkene ned i fella, og pga. tresprinklene klarte de ikke å lette. Måkefjærene ble primært brukt til dyner og puter. Eldre mennes - ker på øya sier at en dyne inneholdt fjær fra omlag 80 til 100 måker. I trange tider ble det fanget måker for matens skyld. Måkehusene er svært spesielle for Utsira, og de er ikke registrert andre steder i Norge. 2 av måkehusene er restaurert i forbindelse med kulturminneåret 1997, og ved spesielle Foto: Jan Kåre Ness anledninger foregår det demonstrasjonsfangst i husene. Ellers er det en egen måkafangstutstilling lokalisert i et rom ved Utsira fyrstasjon. UTSIRA FYR Arbeidet med å bygge de to tårnene ble satt igang i Tårnene ble oppført av hugget gråstein. Innvendig er de foret med teglstein. Utsira Fyr ble tent 15. august Fyrtårnene er Norges eneste gjen værende tvillingfyr innenfor sam me fyrområde. Heile fyrområdet er fredet i henhold til kulturminneloven. Fyret ligger på 68 moh, og blir

5 U T S I R A F Y R dermed det fyret som er plassert høyest i Norge. Utsira Fyr har hatt værobservasjoner for Meteorologisk institutt siden 1867, og er Norges eldste meteorologiske stasjon i sammenhengende drift. Fyret ble avbemannet i Fyrstasjonen er åpen for omvisning i skolens fellesferie og her er det ulike utstillinger (fyrstova, måkafangerutstilling, galleri, fyrbyggerne, meterologi og kystmeldestasjon). MOLOANLEGGENE I SØREVÅGEN OG NORDEVÅGEN I året 1865 ble det fisket tønner sild av øyas egen befolkning som da talte 350 innbyggere. Foruten sildefisket foregikk det også et betydelig makrell- og hummerfiske. Havneområdene var så dårlige at fremmede folk ikke torde å drive fiske fra øya. Moloarbeidene ble derfor startet i 1866 og ble avsluttet i Anleggene hadde da kostet kr ,-. De var de første statlige moloanlegg i Norge. Anleggene er gode eksempler på flott murerhåndverk. Ytre molo i Nordvikvågen ble bygget på 1940 tallet. INDRE HAVN OG DALANAUSTET Bebyggelsen vokste fram etter at moloene stod ferdige i 1870, og er preget av det rike fisket som var her tidligere. Den tette særpregede bebyggelsen er verneverdig, ikke pga. hver enkelt bygning sine kvaliteter, men pga. områdets helhet. Dalanaustet er et sjøhus i grinda - konstruksjon som eies av Utsira kommune. Grindakonstruksjonen har vært brukt helt siden folkevandringstida i løer og sjøhus i distriktet. Huset ble flyttet fra Karmøy rundt 1870 og ble rehabilitert i I dag brukes bygget til servering, bakeri og arbeidslokaler for damer som driver med kunsthåndtverk. LOSHYTTA OG LOSSKØYTA På fjellknausen Børje, som er en gammel bygdeborg fra folkevandringstida, ligger loshytta. Den var i drift fra1963 og fram til Loshytta er det siste byggverket som er igjen etter den viktige losnæringa på Utsira. Denne toppen er antakelig øyas beste utkikkspunkt og er skiltet fra turstien i Austramarka. Losskøyta MS Sira er den siste los - skøyta som var i drift på Utsira. Den ble bygd i Farsund i 1940 og er 43 fot. Etter en fullrestaurering i 2006, eies den nå av sel - skapet Losskøyta Utsira DA som benytter den til ulike formål. MIKAL L.KLOVNING SITT SJØHUS Mikal L. Klovning drev med sildefiske fram til Sildefisket tok da slutt. I motsetning til mange andre trodde Mikal L. Klovning at silda skulle komme tilbake. Han tok derfor godt vare på både sjøhuset og redskapene, og har bidratt med å ta vare på en svært viktig del av Utsira sin kulturarv. Sjøhuset er i dag en avdeling under Haugalandsmuseene AS. UTSIRA KIRKE Arbeidet med trekirka ble startet i Den stod ferdig i 1785 og ble innviet samme året. Den kirka som ble bygget var en liten «kasse» uten tårn. Det fortelles at tømmerstokkene ble fraktet til øya som rundtømmer, og deretter ble de hugget til planker. I 1870 ble kirken restaurert, men prekestolen er fremdeles den originale. Våpenhuset blei bygd på kirken på slutten av 1950-tallet. BEDEHUSET OG BEDEHUSTREET Huset er det største i soknet, og ble bygd i 1889 som tilholdssted for fiskere under vårsildfisket. Huset ble bygd som Foto: Kjell Strand / Utsira kommune

6 Foto: Guro Eek bedehus, men hadde og andre funksjoner, som lesesal for fiskere og samfunnshus. Det fortelles at det på det meste var over 1000 personer inne i bygningen. Rogaland Fylkesting har også avholdt fylkestingsmøte i bedehuset. Bedehustreet på sørsida av huset er plantet for ca. 100 år siden. Det viser hvordan klimaet påvirker alt som vokser og gror på øya. Treet har samme profil som gavlsida av huset. UTSIRA VIND- OG HYDROGENANLEGG Verdens første vind- og hydrogenanlegg åpnet 1. juli Samarbeid mellom Hydro Energi og Enercon. Anlegget er et demonstrasjonsprosjekt og skal vise hvordan vindkraft og hydrogen sammen kan sikre energiforsyningen, og dermed gjøre et samfunn helt uavhengig av fossilt brensel. Det selvstendige systemet om - fatter 10 husholdninger som får all sin strøm fra fornybar energi. KVINNESTYRET Aasa Helgesen ble Norges første kvinnelige ordfører, og regjerte i perioden Hun var innflytter, og arbeidet som jordmor og gårdbruker. Hun hadde 8 barn. Kommunestyret bestod av 11 kvinner og 1 mann. Det er forskjellige versjoner om hvordan dette skjedde. Ingen av dem er spesielt flatterende for kommunen. Valget vakte imidlertid oppsikt over hele verden og mange vitset med valget. Stavanger Aftenblad skrev mellom annet om «Skjørte - regime på Utsira», og mente at kvinnene kunne stelle den ettårige kommunen til den hadde kommet over sin «barnealder». Kvinneorganisasjoner fra Danmark, Tyskland og Sveits sendte lykketelegram til den nye kvinnelige ordføreren. SIRATUN OG SIRAHALLEN Kommunesenteret ligger midt på øya. Siratun rommer kommuneadministrasjon, sykehjem og bibliotek. Anlegget stod ferdig i Sirahallen er en idrettshall med tilknyttet svømmebasseng. Idrettshallen er spesielt laget for volleyball, men gir også gode muligheter for de fleste typer idrett. Svømmebassenget er 12,5 x 6 meter. Sirahallen er åpen hele året, og man kan låne nøkler for en billig penge i kommuneadministrasjonen. HUMMERFISKET Presis kl 0800 den 1. oktober går båtene ut. I tiden før fisket er fiskerene ikke tilsnakkende, og all tid brukes på å gjøre klart teinene og båtene. I grålysningen er spenningen til å ta og føle på. Båtene går utover til hummerplassene. Både store og små er med for å fange havets kardinal; hovedpersonen denne dagen og i ukene som følger. Med sitt skiftende vær fra speilblank sjø til frådende hav, gir oktober og november rom for alle slags opplevelser. Sorg og sinne når teiner er borte etter uvær, og glede og stolthet hver gang det er hummer i teina. FISKEMULIGHETER I sommerhalvåret biter som regel fisken både fra land og til havs. De vanligste fiskeslagene er sei, lyr og en og annen torsk. Vis forsiktighet når du fisker fra land da berget ofte er glatt og ulendt. SPIS OG SOV De siste årene har Utsira fått et variert og godt overnattingstilbud. Se mer informasjon i næringsbrosjyren og på Foto: Rune Solevåg

7 O V E R S I K T S K A R T Utsira i forhold til Norges vestkyst. Turist Informasjon Måkahus B3 - D4 Utsira Fyr B3 Museum D2 Steinalderboplass E4 Utsira vind og hydrogenanlegg E4 Tyske kanonstill. fra 2. verdenskrig E3 Joefhåla E2 Utsira Kirke C3 Byste Åsa Helgesen D3 Dalanaustet D4 Indre havn D4 BERGEN HAUGESUND UTSIRA STAVANGER 5 4 Sjølyst og Havsula D2 og E2 Utsira Havstuer E2 Hgsd. Turistfor. Nordvik Gården D4 Utsira Servicesenter/Sildaloftet D2 Spannanes B2 Nordevågen C4 Sørevågen D2 3 Tursti via tufter fra folkevandringstiden B3 - C2 Kultur- og natursti D4 - D3 Gamle fyrvegen C4 - C3 Utsiktspunkt Loshytte D3 Småvågane D4 Sørevågen D2 Merkeskogen for fugler C3 Utsira Kommune - Siratun D3 Sirahallen D3 Politi: Tlf Joker Utsira D2 Dalanaustet D4 Utsira Havstuer E2 Joker Utsira D2 Legevakt: Tlf Brannstasjon: Tlf A B C D E F 1 Foto: Kjell Strand / Utsira kommune

8 W E L C O M E T O U T S I R A Foto: Rune Solevåg Utsira is Norway s second smallest municipal district in geogra - phical extent, being an island of just 6.15 square kilometres; and the smallest in population, with some 215 hardy residents. The island lies in the North Sea, 18 km west of Karmøy, and is internationally famous for its rich bird life, wonderful light effects, the weather forecasts from sea areas Utsira North and Utsira South, and for the world s first wind power and hydrogen plant. Other sights on Utsira are the Inner Harbour in Nordevågen the North Bay, the Utsira lighthouse, the quaint wooden Utsira Church, and the rugged walks through ancient pasture where traces of early tribes can still be explored. The way to get to Utsira is to take the sturdy car-ferry, MS Utsira, from the Garpeskjær pier in Haugesund. The crossing takes about 70 minutes, and the latest timetable is posted at ENERGY ISLAND Energy Island Utsira is the motto of Utsira District Council and Utsira Tourist Association. The words have many connotations. One signifies an open society where people can recharge their batteries. Another is the council s policy on zero emissions, with a keen focus on green transport, energy efficiency, waste handling, renewable sources of energy, and environmental stewardship. The island is a showcase of what it is possible for local communities to achieve in the drive to cut emissions. Utsira is also the ideal place to try out energy efficiency products especially for the testing of wave power and wind power. History Utsira island has been inhabited continuously since the tribal migrations. In 2003 excavations revealed a Stone Age habitation in Austrheim, dating back to about 8000 B.C. Most likely this was a nomadic summer camp. Throughout the ages people have earned a living here from fishing, combined with working the land. In recent centuries pilot services for ships approaching the coast have also been important. By the late 1980s these long traditions were being lost. Many Sira folk hung up their fishing tackle, at least as a fulltime occupation, moving to the rapidly growing new oil industry, the merchant shipping fleet, working for the local community, or simply enjoying retirement. Agricultural landscape The island is predictably windy with weather-beaten rocky hills. The highest peak rises 71 metres over sea level and supports Utsira Light. The island is listed as a landscape heritage site by the Ministry of the Environment, because the agriculture record here is so typical of the region. The exposed location in the North Sea, the seamless transition from coastal moorland to cleared pasture, and the small clusters of picturesque habitation add up to a spectacular and visually attractive community. The entire island is a landscape conservation area, with its characteristic flora, as well as an internationally renowned haven for birds and birdwatching. Walking trails The island features three marked trails. One explores the Western Moor, skirting excavated habitations from the age of Foto: Tove Helen Grimsby

9 Foto: Atle Grimsby the great migrations. As you negotiate tiny pastures and smooth, rocky outcrops, attractive views of the shoreline and sea will open up. Signs by the habitations explain life on Utsira in ancient times. A second path explores the Eastern Moor: here farmers have built stone fences and traces remain of ancient agriculture. Again, information signs provide historical insights. The third path starts just west of the North Bay and follows the old trek up to the lighthouse for 360 degree views, from the far-away mountains on the mainland, to the endless open sea. Stone fences Utsira s stone fences are the key to how former generations divided and worked the land. Initially built by fishermen who spent their winters here, they could also be extended by paid workers in the summer off-season. Earning 10 cents for every metre completed, fence builders had to find their own stones, but were provided with a horse and sled by the farmer. Birdlife Utsira is famous both at home and abroad for its spectacular bird life. No less than 321 species have been recorded on the island. During the spring and autumn migrations, in particular, Utsira proves irresistible to hungry, exhausted birds catching their first sight of land, or stocking up with energy before setting off across the ocean. Every year Utsira plays host to hundreds of camera-equipped bird-watchers. The Utsira Bird Observatory has performed systematic registration of bird sightings on the island since The results are published in a special yearbook. Celebrated guests: Utsira is most famous for the many sightings of rare birds made here. Over the years, Utsira has recorded roughly 20 first sightings of bird species in Norway, some of them never repeated. Sightings of other extreme rarities are also on record. Most exotic visitors come from Southern Europe, Asia or North-America. Scientists believe that Utsira s unusual combination of isolated ocean location, plus specific weather patterns, are what make the island so attractive to birds. Spannholmane bird sanctuary: This rock, approximately 2000 metres southwest of the main island, provides 75 decares of protected habitat for seabirds by Royal Decree of 12th January From 15th April to 1st August no visitors are allowed to land or spend time on the island or approach closer than 50 metres from the shore. The small but noisy nesting community includes the European shag, black-legged kittiwake, Brünnich s guillemot, razorbills and puffins. A colony of seals make these waters their home. Gull traps Until 1945 residents regularly caught sea gulls using special gull traps. These were designed to let the bird fly in, but not out. The gull season was generally from January to March, when the birds raided the massive herring shoals seeking the protection of the shore. The gull traps resembled miniature stone houses, about four Foto: Jan Kåre Ness

10 Foto: Atle Grimsby metres by three, and almost a metre tall. A wooden frame served as the open roof. Food was set out to lure the gulls in, and wooden bars across the frame made it impossible to fly out. Gulls were prized for their down, which was used for duvets and pillows. Older residents can recall that it took gulls to fill a quilt. When food was scarce, gulls could appear on the table. Gull traps are a special feature of Utsira not seen elsewhere in Norway. Two traps were restored in time for the Cultural Heritage Year in 1997, and from time to time demonstrations of gull catching are held. An exhibit is also on show in the lighthouse buildings. Utsira Light Work to construct the two towers started in They are built of hewn granite, lined with brick on the inside. Utsira Light was lit for the first time on 15th August The towers are Norway s sole remaining twin light in a single district, and as such they are listed under the Cultural Heritage Act. The elevation at 68 metres above sea level makes them the highest in Norway. Since 1867 Utsira Light has been responsible for reporting weather observations to Norway s Meteorological Institute in Oslo. It is thus the country s oldest weather station in continuous operation. The light became unmanned in Nowadays the station is open to visitors during school holidays and hosts several museum displays, including the keepers living quarters, gull trap exhibit, photo gallery, construction history, meteorological observatory and coastal lookout station. Breakwater construction in north and south In 1865 a staggering 60,000 barrels of herring were caught by the island s fishermen to share among a population of 350. Mackerel and lobster were other significant catches. To outsiders, however, the state of the harbours was so treacherous that few took the risk of joining the bonanza. During a four-year period of intense activity this all changed, when from 1866 to 1870 massive harbour walls were constructed at both ends of the island. Records show that these walls, the first of their kind by the national government, cost a total of 179,000 kroner. The stone masons did an excellent job, and their work remains more than a century later for all to admire. A second, equally beautifully laid, outer wall was added more recently in 1940, to expand the northern harbour. Inner Harbour at Nordevågen Once the basin walls were completed in 1870, fishermen and traders could erect the large wharf buildings that still stand to this day, bearing evidence of the rich harvests that once frequented these waters. These timber wharf buildings are listed not so much for their individual qualities, but for their imposing presence as a collective reminder of bygone times. Pilot s cabin and pilot boat On top of the cliff in the middle of the island, on the site of the old tribal village fort, stands the Pilot s Cabin. This lookout point which was in use from 1963 until 1967 is the final building Foto: Siv Dolmen

11 Foto: Rune Solevåg reminder of the piloting service that was once such an important livelihood. To get to the cliff top at Børje, probably the island s premier vantage point, follow the signs from the Eastern Moor trail. The final pilot boat to see service on Utsira, the 43-foot MS Sira, was built in Farsund in Following a complete restoration in 2006 it is now owned by a company of the same name, which charters out the boat for various functions. Mikal L. Klovning boat house Local fisherman Mikal L. Klovning was active in the herring fisheries until 1955, when the harvests died out. Unlike many island fellows, Mikal L. Klovning was sure that the good times would return, and he therefore took good care of his large boat house with tackle loft, including all the fishing implements. Thanks to Mikal, we now have a manifest historical link with a vital chapter of the Utsira heritage. The boat house is currently a subdivision of the Haugaland (Haugesund and District) Museums. Utsira Church Work on this pretty little wooden church started in Five years later, the completed building, a simple chapel without a tower, was consecrated. We are told that the timber was shipped to the island in the round, then hewn into planks. In 1870 when the 90-year old building was restored, the original pulpit was retained. The porch was added in the late 1950s. Chapel and chapel tree This building, which is the largest in the parish, was erected in 1889 as a hospice for fishermen during the spring herring harvests. Although built as a chapel, it also served other functions, including as a reading room for fishermen and a community hall. Rumour has it that more than 1000 persons could attend functions in the chapel. Indeed, Rogaland County Council has even held sessions there. The chapel tree, which stands to the south of the building, was planted roughly a century ago. It provides unmistakable evidence of how the prevailing winds shape and mould every aspect of island life. The tree hugs the outline of the house gable. Utsira wind and hydrogen plant The world s first wind-powered, hydrogen-storage energy plant was opened on 1st July 2004 in a collaborative project between Hydro Energi and Enercon. The plant, comprising two windmills and a hydrogen storage facility, is designed to demonstrate how wind power and hydrogen can provide a secure energy supply, thereby releasing a community from dependence on fossil fuels. This stand-alone system supplies ten households that can all claim to run on 100 per cent renewable energy. Petticoat Council Norway s very first female mayor, Aasa Helgesen, governed the island community from 1926 to Aasa was an immigrant to the island who combined the functions of midwife with the life of a farmer and mother of eight. The Petticoat Council, as it came to be known, consisted Foto: Atle Grimsby

12 Foto: Siv Dolmen of 11 women and a solitary man. Various stories of how the situation came about are told, none of them particularly flattering to the community as a whole. The result caused quite a stir around the world and inspired many jokes. In one, the Stavanger Aftenblad newspaper suggested that the Petticoat Council of Utsira, could nurse the young council until it outgrew its childhood years. Women s movements from Denmark, Germany and Switzerland were quick to send telegrams of congratulations to the new incumbent. Siratun municipal centre and sports complex The municipal centre sits in the middle of the island where a striking red building houses the council offices, nursing home, and library. The centre called Siratun was completed in Sirahallen adjoins the centre and contains a sports hall and swimming pool. The hall is ideal for volleyball, but is also suitable for many other sports. The half-length, self-service pool measures 12.5 by 6 metres. Sirahallen is open all year to visitors, who may borrow the keys for a small fee from the Council Administration. Lobster season At exactly 8 a.m on 1st October each year, boats skippered by fishermen who for the last several weeks have been unusually quiet while they busily repair pots and equipment briskly leave harbour. In the early morning light the excitement is tangible. The boats move quickly to the lobster beds where young and old alike turn their attention to the cardinal of the seas. The few weeks of the open season are renowned for shifting weather, from dead calm to blustery storm, so lobster-potting is often an extreme experience. Sorrow and anger when a pot is lost in the winter gales, alternate with elation and pride each time a pot contains a catch. Fishing opportunities In the summer shore anglers and boat anglers will both enjoy the experience as fish are keen to bite. The common varieties include coalfish, pollock and the occasional cod. Anglers on shore should be aware that the rocks can be slippery and rough. Accommodation In recent years Utsira has developed a varied and enviable range of accommodations and food options. For more information please look in the flap at the back of this leaflet or browse The text is translated by Bonafide Translatørbyrå AS

13 w w w. u t s i r a. n o Foto: Rune Solevåg UTSIRA KOMMUNE Nærmere opplysninger fås på Utsira kommune, 5547 Utsira, tlf.: Dalanaustet, 5547 Utsira, tlf.: Worums Trykkeri AS

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Hva er skatteetatens status og behov rundt stordata? Stordata er ikke bare analyse!

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Honorable Mayor of Kuldiga Inga Berzina During the last few years I

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer