U T SSI RIA N E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen"

Transkript

1 U T S I R A N E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N E 4 53

2 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal, 6,15 kvadratkilometer og den minste i folketall med ca. 215 innbyggere. Utsira ligger i Nordsjøen 18 km vest for Karmøy. Øya er kjent internasjonalt for sitt rike fugleliv, spesielle himmellys, Utsira nord og sør i værvarslinga og verdens første vind- og hydrogenanlegg. Andre severdigheter på Utsira er blant annet Indre havn i Nordevågen, Utsira fyr, Utsira kirke samt turløyper gjennom et flott kulturlandskap som er rikt på fornminner. For å komme til Utsira, tar du «MS Utsira» fra Garpeskjærskaien i Haugesund. Turen tar 1 time og 10 minutt, oppdaterte rutetider finner du på QUICK GUIDE TO UTSIRA Utsira is an almost perfectly round island covering 6.15 square kilometres with a population of about 210 at the last count. It is the smallest local authority in Norway in terms of population and the second smallest in terms of area. Utsira lies about 18 km from the Norwegian mainland, an isolated outpost in the North Sea. The island is a haven for birds and birdwatchers alike, with more than 320 species having been sighted. Ornithologists from all over Scandinavia trek to Utsira for the spring and autumn migrations each year. Of international claims to fame, there are the weather forecasts on radio, which invariably quote Utsira North and Utsira South. More recently Utsira has led the world as the planet s first wind-powered, hydrogenstorage, renewable energy plant. The island offers many interesting sights: the century-old lighthouse, the inner stone-built harbour basin at Nordevågen, and the quaint, white-walled wooden church. There are three marked trails that will take you past historical sites, some dating from 8000 BC when Stone Age herdsmen set up summer camp, others more recently from the European tribal migrations in AD. Even today the walks offer a close-to-nature experience through unspoiled countryside and ever-changing shoreline. Get to the island on the MS Utsira, which runs a regular service from Haugesund. The ferry takes a dozen or so cars on the 70 minute crossing, departing 3-4 times daily in summer. For more information please look at the summary and visit the official website at Foto: Jan Kåre Ness UTSIRA GIR ENERGI Utsira gir energi er slagordet til Utsira kommune og Utsira Reiseliv. Det ligger mye i disse ordene. Det innebærer et ønske om å skape et åpent samfunn for alle som trenger påfyll av energi, og Utsira kommune har vedtatt at kommunen skal fremstå som en nullutslipps- Foto: Atle Grimsby

3 H I S T O R I E / L A N D S K A P Foto: Jan Kåre Ness kommune. Vi vil ha fokus på transport og utslipp, energieffektivisering, avfallshåndtering, alternative energikilder og økologi. Utsira kan bli et utstillingsvindu for andre kommuner/aktører som har et ønske om å få redusert sine utslipp. Utsira er også et godt egnet sted for utprøving av produkter som skal gi energieffektivisering spesielt for testing av vind- og bølgekraft. Øya har hatt fast bosetting siden folkevandringstiden. I 2003 ble det utgravd en steinalderboplass på Austrheim fra ca år f.kr, som antakelig ble brukt i sommerhalvåret av nomader. Næringsgrunnlaget har gjennom alle år vært fiske i kombinasjon med jordbruk. Losing har også historisk vært en viktig næring. Fra slutten av 1980 tallet kom det store bruddet med tradisjonene. Mange sirabuer avsluttet fisket som hovednæring, og gikk enten over til den sterkt voksende oljenæringen, skipsfart, kommunal tjenesteyting eller pensjonisttilværelsen. KULTURLANDSKAP Øya har lave vindblåste koller. Høyeste topp er 71 meter over havet og ligger ved Utsira fyr. Utsira er med på Miljøverndepartementets liste over verneverdige kulturlandskap i Norge. Begrunnelsen er at øya er representativ for regionen. Plasseringen i storhavet, den tette kontakten mellom gammel kysthei, innmark og karakteristisk bosetning innenfor et klart avgrenset areal er spesielt. Hele landskapet er verneverdig med sin særpregede flora, og har internasjonal verdi som fugleområde. Foto: Jan Kåre Ness

4 Foto: Tove V. Bråthen TURSTIER Det er tre merkede turstier på øya. Den ene går gjennom Vestramarka og passerer utgravde hustufter fra folkevandringstida. Turen går gjennom vakkert kulturlandskap med god utsikt til havet. Tuftene har informasjonskilt om livet på Utsira i folkevandringstida. Den andre turstien går i Austramarka. Her kan du gå i kulturlandskap med steingjerder og spor etter gamle drifsformer i utmarka. Stien har informasjonsskilt som forteller hva marka ble brukt til tidligere. Den tredje turstien er den Gamle fyrvegen; den gamle veien opp til Utsira fyr. Stien går fra vestsiden av Nordevågen og opp til fyret. STEINGJERDER Steingjerdene er viktige kulturminner som sier noe om tidligere tiders skiftelinjer. Det var fiskere som bygde disse når de var på vinterfiske på øya. Noen fortsatte dette arbeidet utover sommeren. Gjerdebyggerne hadde 10 øre pr. meter steingjerde som ble satt opp. De måtte finne steinen sjøl, mens bonden holdt hest og slede. FUGLELIVET Utsira er velkjent både i inn- og utland på grunn av sitt spesielle fugleliv. Hele 321 ulike arter er registrert. Særlig under trekket vår og høst viser Utsira seg fra sin beste side som fuglelokalitet. Hvert år besøkes øya av flere hundre ivrige fuglekikkere. Utsira Fuglestasjon har siden starten i 1992 drevet systematisk registrering av fuglelivet på øya, og resultatene blir hvert år publisert i en egen årbok. Celebre gjester: Utsira er mest kjent for sine mange funn av sjeldne fuglearter. Totalt har Utsira rundt 20 førstegangsfunn av fuglearter i den norske fauna, og noen av dem er heller aldri påvist i ettertid. I tillegg er det en rekke funn av andre ekstremt sjeldne fugler. De fleste av disse har sin naturlige opprinnelse i Sør- Europa, Asia og Nord-Amerika. Forskere tror at kombinasjonen av Utsiras isolerte beliggenhet ute i havet og forekomsten av bestemte værtyper, er avgjørende for det interessante fuglelivet. Spannholmane: Sjøfuglreservat på 75 dekar som er fredet ved kgl. res. av Det ligger 2 km sørvest av hovedøya. Det er ilandstigning- og ferdselsforbud på Spannholmane samt i en 50 met - ers sjøsone omkring fra 15. april til og med 1. august. Spann holm - ane er som et miniatyr-fuglefjell med hekkende toppskarv, krykkje, lomvi, alke og lundefugl. En koloni av sel holder til her. MÅKEHUS Før 1945 ble det drevet måkefangst på Utsira i spesielle måkehus. Fangsten foregikk stort sett fra januar til mars da måkene fulgte de store sildestimene som søkte inn mot land. Måkehusene ble bygget av stein. De fleste husene er omlag 3x4 meter. Romhøyden er i underkant av en meter. Over dette ble det festet en treramme. I måkefellene ble det lagt ut mat for å lokke måkene ned i fella, og pga. tresprinklene klarte de ikke å lette. Måkefjærene ble primært brukt til dyner og puter. Eldre mennes - ker på øya sier at en dyne inneholdt fjær fra omlag 80 til 100 måker. I trange tider ble det fanget måker for matens skyld. Måkehusene er svært spesielle for Utsira, og de er ikke registrert andre steder i Norge. 2 av måkehusene er restaurert i forbindelse med kulturminneåret 1997, og ved spesielle Foto: Jan Kåre Ness anledninger foregår det demonstrasjonsfangst i husene. Ellers er det en egen måkafangstutstilling lokalisert i et rom ved Utsira fyrstasjon. UTSIRA FYR Arbeidet med å bygge de to tårnene ble satt igang i Tårnene ble oppført av hugget gråstein. Innvendig er de foret med teglstein. Utsira Fyr ble tent 15. august Fyrtårnene er Norges eneste gjen værende tvillingfyr innenfor sam me fyrområde. Heile fyrområdet er fredet i henhold til kulturminneloven. Fyret ligger på 68 moh, og blir

5 U T S I R A F Y R dermed det fyret som er plassert høyest i Norge. Utsira Fyr har hatt værobservasjoner for Meteorologisk institutt siden 1867, og er Norges eldste meteorologiske stasjon i sammenhengende drift. Fyret ble avbemannet i Fyrstasjonen er åpen for omvisning i skolens fellesferie og her er det ulike utstillinger (fyrstova, måkafangerutstilling, galleri, fyrbyggerne, meterologi og kystmeldestasjon). MOLOANLEGGENE I SØREVÅGEN OG NORDEVÅGEN I året 1865 ble det fisket tønner sild av øyas egen befolkning som da talte 350 innbyggere. Foruten sildefisket foregikk det også et betydelig makrell- og hummerfiske. Havneområdene var så dårlige at fremmede folk ikke torde å drive fiske fra øya. Moloarbeidene ble derfor startet i 1866 og ble avsluttet i Anleggene hadde da kostet kr ,-. De var de første statlige moloanlegg i Norge. Anleggene er gode eksempler på flott murerhåndverk. Ytre molo i Nordvikvågen ble bygget på 1940 tallet. INDRE HAVN OG DALANAUSTET Bebyggelsen vokste fram etter at moloene stod ferdige i 1870, og er preget av det rike fisket som var her tidligere. Den tette særpregede bebyggelsen er verneverdig, ikke pga. hver enkelt bygning sine kvaliteter, men pga. områdets helhet. Dalanaustet er et sjøhus i grinda - konstruksjon som eies av Utsira kommune. Grindakonstruksjonen har vært brukt helt siden folkevandringstida i løer og sjøhus i distriktet. Huset ble flyttet fra Karmøy rundt 1870 og ble rehabilitert i I dag brukes bygget til servering, bakeri og arbeidslokaler for damer som driver med kunsthåndtverk. LOSHYTTA OG LOSSKØYTA På fjellknausen Børje, som er en gammel bygdeborg fra folkevandringstida, ligger loshytta. Den var i drift fra1963 og fram til Loshytta er det siste byggverket som er igjen etter den viktige losnæringa på Utsira. Denne toppen er antakelig øyas beste utkikkspunkt og er skiltet fra turstien i Austramarka. Losskøyta MS Sira er den siste los - skøyta som var i drift på Utsira. Den ble bygd i Farsund i 1940 og er 43 fot. Etter en fullrestaurering i 2006, eies den nå av sel - skapet Losskøyta Utsira DA som benytter den til ulike formål. MIKAL L.KLOVNING SITT SJØHUS Mikal L. Klovning drev med sildefiske fram til Sildefisket tok da slutt. I motsetning til mange andre trodde Mikal L. Klovning at silda skulle komme tilbake. Han tok derfor godt vare på både sjøhuset og redskapene, og har bidratt med å ta vare på en svært viktig del av Utsira sin kulturarv. Sjøhuset er i dag en avdeling under Haugalandsmuseene AS. UTSIRA KIRKE Arbeidet med trekirka ble startet i Den stod ferdig i 1785 og ble innviet samme året. Den kirka som ble bygget var en liten «kasse» uten tårn. Det fortelles at tømmerstokkene ble fraktet til øya som rundtømmer, og deretter ble de hugget til planker. I 1870 ble kirken restaurert, men prekestolen er fremdeles den originale. Våpenhuset blei bygd på kirken på slutten av 1950-tallet. BEDEHUSET OG BEDEHUSTREET Huset er det største i soknet, og ble bygd i 1889 som tilholdssted for fiskere under vårsildfisket. Huset ble bygd som Foto: Kjell Strand / Utsira kommune

6 Foto: Guro Eek bedehus, men hadde og andre funksjoner, som lesesal for fiskere og samfunnshus. Det fortelles at det på det meste var over 1000 personer inne i bygningen. Rogaland Fylkesting har også avholdt fylkestingsmøte i bedehuset. Bedehustreet på sørsida av huset er plantet for ca. 100 år siden. Det viser hvordan klimaet påvirker alt som vokser og gror på øya. Treet har samme profil som gavlsida av huset. UTSIRA VIND- OG HYDROGENANLEGG Verdens første vind- og hydrogenanlegg åpnet 1. juli Samarbeid mellom Hydro Energi og Enercon. Anlegget er et demonstrasjonsprosjekt og skal vise hvordan vindkraft og hydrogen sammen kan sikre energiforsyningen, og dermed gjøre et samfunn helt uavhengig av fossilt brensel. Det selvstendige systemet om - fatter 10 husholdninger som får all sin strøm fra fornybar energi. KVINNESTYRET Aasa Helgesen ble Norges første kvinnelige ordfører, og regjerte i perioden Hun var innflytter, og arbeidet som jordmor og gårdbruker. Hun hadde 8 barn. Kommunestyret bestod av 11 kvinner og 1 mann. Det er forskjellige versjoner om hvordan dette skjedde. Ingen av dem er spesielt flatterende for kommunen. Valget vakte imidlertid oppsikt over hele verden og mange vitset med valget. Stavanger Aftenblad skrev mellom annet om «Skjørte - regime på Utsira», og mente at kvinnene kunne stelle den ettårige kommunen til den hadde kommet over sin «barnealder». Kvinneorganisasjoner fra Danmark, Tyskland og Sveits sendte lykketelegram til den nye kvinnelige ordføreren. SIRATUN OG SIRAHALLEN Kommunesenteret ligger midt på øya. Siratun rommer kommuneadministrasjon, sykehjem og bibliotek. Anlegget stod ferdig i Sirahallen er en idrettshall med tilknyttet svømmebasseng. Idrettshallen er spesielt laget for volleyball, men gir også gode muligheter for de fleste typer idrett. Svømmebassenget er 12,5 x 6 meter. Sirahallen er åpen hele året, og man kan låne nøkler for en billig penge i kommuneadministrasjonen. HUMMERFISKET Presis kl 0800 den 1. oktober går båtene ut. I tiden før fisket er fiskerene ikke tilsnakkende, og all tid brukes på å gjøre klart teinene og båtene. I grålysningen er spenningen til å ta og føle på. Båtene går utover til hummerplassene. Både store og små er med for å fange havets kardinal; hovedpersonen denne dagen og i ukene som følger. Med sitt skiftende vær fra speilblank sjø til frådende hav, gir oktober og november rom for alle slags opplevelser. Sorg og sinne når teiner er borte etter uvær, og glede og stolthet hver gang det er hummer i teina. FISKEMULIGHETER I sommerhalvåret biter som regel fisken både fra land og til havs. De vanligste fiskeslagene er sei, lyr og en og annen torsk. Vis forsiktighet når du fisker fra land da berget ofte er glatt og ulendt. SPIS OG SOV De siste årene har Utsira fått et variert og godt overnattingstilbud. Se mer informasjon i næringsbrosjyren og på Foto: Rune Solevåg

7 O V E R S I K T S K A R T Utsira i forhold til Norges vestkyst. Turist Informasjon Måkahus B3 - D4 Utsira Fyr B3 Museum D2 Steinalderboplass E4 Utsira vind og hydrogenanlegg E4 Tyske kanonstill. fra 2. verdenskrig E3 Joefhåla E2 Utsira Kirke C3 Byste Åsa Helgesen D3 Dalanaustet D4 Indre havn D4 BERGEN HAUGESUND UTSIRA STAVANGER 5 4 Sjølyst og Havsula D2 og E2 Utsira Havstuer E2 Hgsd. Turistfor. Nordvik Gården D4 Utsira Servicesenter/Sildaloftet D2 Spannanes B2 Nordevågen C4 Sørevågen D2 3 Tursti via tufter fra folkevandringstiden B3 - C2 Kultur- og natursti D4 - D3 Gamle fyrvegen C4 - C3 Utsiktspunkt Loshytte D3 Småvågane D4 Sørevågen D2 Merkeskogen for fugler C3 Utsira Kommune - Siratun D3 Sirahallen D3 Politi: Tlf Joker Utsira D2 Dalanaustet D4 Utsira Havstuer E2 Joker Utsira D2 Legevakt: Tlf Brannstasjon: Tlf A B C D E F 1 Foto: Kjell Strand / Utsira kommune

8 W E L C O M E T O U T S I R A Foto: Rune Solevåg Utsira is Norway s second smallest municipal district in geogra - phical extent, being an island of just 6.15 square kilometres; and the smallest in population, with some 215 hardy residents. The island lies in the North Sea, 18 km west of Karmøy, and is internationally famous for its rich bird life, wonderful light effects, the weather forecasts from sea areas Utsira North and Utsira South, and for the world s first wind power and hydrogen plant. Other sights on Utsira are the Inner Harbour in Nordevågen the North Bay, the Utsira lighthouse, the quaint wooden Utsira Church, and the rugged walks through ancient pasture where traces of early tribes can still be explored. The way to get to Utsira is to take the sturdy car-ferry, MS Utsira, from the Garpeskjær pier in Haugesund. The crossing takes about 70 minutes, and the latest timetable is posted at ENERGY ISLAND Energy Island Utsira is the motto of Utsira District Council and Utsira Tourist Association. The words have many connotations. One signifies an open society where people can recharge their batteries. Another is the council s policy on zero emissions, with a keen focus on green transport, energy efficiency, waste handling, renewable sources of energy, and environmental stewardship. The island is a showcase of what it is possible for local communities to achieve in the drive to cut emissions. Utsira is also the ideal place to try out energy efficiency products especially for the testing of wave power and wind power. History Utsira island has been inhabited continuously since the tribal migrations. In 2003 excavations revealed a Stone Age habitation in Austrheim, dating back to about 8000 B.C. Most likely this was a nomadic summer camp. Throughout the ages people have earned a living here from fishing, combined with working the land. In recent centuries pilot services for ships approaching the coast have also been important. By the late 1980s these long traditions were being lost. Many Sira folk hung up their fishing tackle, at least as a fulltime occupation, moving to the rapidly growing new oil industry, the merchant shipping fleet, working for the local community, or simply enjoying retirement. Agricultural landscape The island is predictably windy with weather-beaten rocky hills. The highest peak rises 71 metres over sea level and supports Utsira Light. The island is listed as a landscape heritage site by the Ministry of the Environment, because the agriculture record here is so typical of the region. The exposed location in the North Sea, the seamless transition from coastal moorland to cleared pasture, and the small clusters of picturesque habitation add up to a spectacular and visually attractive community. The entire island is a landscape conservation area, with its characteristic flora, as well as an internationally renowned haven for birds and birdwatching. Walking trails The island features three marked trails. One explores the Western Moor, skirting excavated habitations from the age of Foto: Tove Helen Grimsby

9 Foto: Atle Grimsby the great migrations. As you negotiate tiny pastures and smooth, rocky outcrops, attractive views of the shoreline and sea will open up. Signs by the habitations explain life on Utsira in ancient times. A second path explores the Eastern Moor: here farmers have built stone fences and traces remain of ancient agriculture. Again, information signs provide historical insights. The third path starts just west of the North Bay and follows the old trek up to the lighthouse for 360 degree views, from the far-away mountains on the mainland, to the endless open sea. Stone fences Utsira s stone fences are the key to how former generations divided and worked the land. Initially built by fishermen who spent their winters here, they could also be extended by paid workers in the summer off-season. Earning 10 cents for every metre completed, fence builders had to find their own stones, but were provided with a horse and sled by the farmer. Birdlife Utsira is famous both at home and abroad for its spectacular bird life. No less than 321 species have been recorded on the island. During the spring and autumn migrations, in particular, Utsira proves irresistible to hungry, exhausted birds catching their first sight of land, or stocking up with energy before setting off across the ocean. Every year Utsira plays host to hundreds of camera-equipped bird-watchers. The Utsira Bird Observatory has performed systematic registration of bird sightings on the island since The results are published in a special yearbook. Celebrated guests: Utsira is most famous for the many sightings of rare birds made here. Over the years, Utsira has recorded roughly 20 first sightings of bird species in Norway, some of them never repeated. Sightings of other extreme rarities are also on record. Most exotic visitors come from Southern Europe, Asia or North-America. Scientists believe that Utsira s unusual combination of isolated ocean location, plus specific weather patterns, are what make the island so attractive to birds. Spannholmane bird sanctuary: This rock, approximately 2000 metres southwest of the main island, provides 75 decares of protected habitat for seabirds by Royal Decree of 12th January From 15th April to 1st August no visitors are allowed to land or spend time on the island or approach closer than 50 metres from the shore. The small but noisy nesting community includes the European shag, black-legged kittiwake, Brünnich s guillemot, razorbills and puffins. A colony of seals make these waters their home. Gull traps Until 1945 residents regularly caught sea gulls using special gull traps. These were designed to let the bird fly in, but not out. The gull season was generally from January to March, when the birds raided the massive herring shoals seeking the protection of the shore. The gull traps resembled miniature stone houses, about four Foto: Jan Kåre Ness

10 Foto: Atle Grimsby metres by three, and almost a metre tall. A wooden frame served as the open roof. Food was set out to lure the gulls in, and wooden bars across the frame made it impossible to fly out. Gulls were prized for their down, which was used for duvets and pillows. Older residents can recall that it took gulls to fill a quilt. When food was scarce, gulls could appear on the table. Gull traps are a special feature of Utsira not seen elsewhere in Norway. Two traps were restored in time for the Cultural Heritage Year in 1997, and from time to time demonstrations of gull catching are held. An exhibit is also on show in the lighthouse buildings. Utsira Light Work to construct the two towers started in They are built of hewn granite, lined with brick on the inside. Utsira Light was lit for the first time on 15th August The towers are Norway s sole remaining twin light in a single district, and as such they are listed under the Cultural Heritage Act. The elevation at 68 metres above sea level makes them the highest in Norway. Since 1867 Utsira Light has been responsible for reporting weather observations to Norway s Meteorological Institute in Oslo. It is thus the country s oldest weather station in continuous operation. The light became unmanned in Nowadays the station is open to visitors during school holidays and hosts several museum displays, including the keepers living quarters, gull trap exhibit, photo gallery, construction history, meteorological observatory and coastal lookout station. Breakwater construction in north and south In 1865 a staggering 60,000 barrels of herring were caught by the island s fishermen to share among a population of 350. Mackerel and lobster were other significant catches. To outsiders, however, the state of the harbours was so treacherous that few took the risk of joining the bonanza. During a four-year period of intense activity this all changed, when from 1866 to 1870 massive harbour walls were constructed at both ends of the island. Records show that these walls, the first of their kind by the national government, cost a total of 179,000 kroner. The stone masons did an excellent job, and their work remains more than a century later for all to admire. A second, equally beautifully laid, outer wall was added more recently in 1940, to expand the northern harbour. Inner Harbour at Nordevågen Once the basin walls were completed in 1870, fishermen and traders could erect the large wharf buildings that still stand to this day, bearing evidence of the rich harvests that once frequented these waters. These timber wharf buildings are listed not so much for their individual qualities, but for their imposing presence as a collective reminder of bygone times. Pilot s cabin and pilot boat On top of the cliff in the middle of the island, on the site of the old tribal village fort, stands the Pilot s Cabin. This lookout point which was in use from 1963 until 1967 is the final building Foto: Siv Dolmen

11 Foto: Rune Solevåg reminder of the piloting service that was once such an important livelihood. To get to the cliff top at Børje, probably the island s premier vantage point, follow the signs from the Eastern Moor trail. The final pilot boat to see service on Utsira, the 43-foot MS Sira, was built in Farsund in Following a complete restoration in 2006 it is now owned by a company of the same name, which charters out the boat for various functions. Mikal L. Klovning boat house Local fisherman Mikal L. Klovning was active in the herring fisheries until 1955, when the harvests died out. Unlike many island fellows, Mikal L. Klovning was sure that the good times would return, and he therefore took good care of his large boat house with tackle loft, including all the fishing implements. Thanks to Mikal, we now have a manifest historical link with a vital chapter of the Utsira heritage. The boat house is currently a subdivision of the Haugaland (Haugesund and District) Museums. Utsira Church Work on this pretty little wooden church started in Five years later, the completed building, a simple chapel without a tower, was consecrated. We are told that the timber was shipped to the island in the round, then hewn into planks. In 1870 when the 90-year old building was restored, the original pulpit was retained. The porch was added in the late 1950s. Chapel and chapel tree This building, which is the largest in the parish, was erected in 1889 as a hospice for fishermen during the spring herring harvests. Although built as a chapel, it also served other functions, including as a reading room for fishermen and a community hall. Rumour has it that more than 1000 persons could attend functions in the chapel. Indeed, Rogaland County Council has even held sessions there. The chapel tree, which stands to the south of the building, was planted roughly a century ago. It provides unmistakable evidence of how the prevailing winds shape and mould every aspect of island life. The tree hugs the outline of the house gable. Utsira wind and hydrogen plant The world s first wind-powered, hydrogen-storage energy plant was opened on 1st July 2004 in a collaborative project between Hydro Energi and Enercon. The plant, comprising two windmills and a hydrogen storage facility, is designed to demonstrate how wind power and hydrogen can provide a secure energy supply, thereby releasing a community from dependence on fossil fuels. This stand-alone system supplies ten households that can all claim to run on 100 per cent renewable energy. Petticoat Council Norway s very first female mayor, Aasa Helgesen, governed the island community from 1926 to Aasa was an immigrant to the island who combined the functions of midwife with the life of a farmer and mother of eight. The Petticoat Council, as it came to be known, consisted Foto: Atle Grimsby

12 Foto: Siv Dolmen of 11 women and a solitary man. Various stories of how the situation came about are told, none of them particularly flattering to the community as a whole. The result caused quite a stir around the world and inspired many jokes. In one, the Stavanger Aftenblad newspaper suggested that the Petticoat Council of Utsira, could nurse the young council until it outgrew its childhood years. Women s movements from Denmark, Germany and Switzerland were quick to send telegrams of congratulations to the new incumbent. Siratun municipal centre and sports complex The municipal centre sits in the middle of the island where a striking red building houses the council offices, nursing home, and library. The centre called Siratun was completed in Sirahallen adjoins the centre and contains a sports hall and swimming pool. The hall is ideal for volleyball, but is also suitable for many other sports. The half-length, self-service pool measures 12.5 by 6 metres. Sirahallen is open all year to visitors, who may borrow the keys for a small fee from the Council Administration. Lobster season At exactly 8 a.m on 1st October each year, boats skippered by fishermen who for the last several weeks have been unusually quiet while they busily repair pots and equipment briskly leave harbour. In the early morning light the excitement is tangible. The boats move quickly to the lobster beds where young and old alike turn their attention to the cardinal of the seas. The few weeks of the open season are renowned for shifting weather, from dead calm to blustery storm, so lobster-potting is often an extreme experience. Sorrow and anger when a pot is lost in the winter gales, alternate with elation and pride each time a pot contains a catch. Fishing opportunities In the summer shore anglers and boat anglers will both enjoy the experience as fish are keen to bite. The common varieties include coalfish, pollock and the occasional cod. Anglers on shore should be aware that the rocks can be slippery and rough. Accommodation In recent years Utsira has developed a varied and enviable range of accommodations and food options. For more information please look in the flap at the back of this leaflet or browse The text is translated by Bonafide Translatørbyrå AS

13 w w w. u t s i r a. n o Foto: Rune Solevåg UTSIRA KOMMUNE Nærmere opplysninger fås på Utsira kommune, 5547 Utsira, tlf.: Dalanaustet, 5547 Utsira, tlf.: Worums Trykkeri AS

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Norsk Needlework. Celebrating 200 years of Norwegian Constitution. Norsk Skjold Votter Grunnlovsjubileet 2014

Norsk Needlework. Celebrating 200 years of Norwegian Constitution. Norsk Skjold Votter Grunnlovsjubileet 2014 Norsk Needlework M8 Cynthia Wasner Celebrating 200 years of Norwegian Constitution Norsk Skjold Votter Grunnlovsjubileet 2014 Shield of Norway Mittens Size: Women s Medium- Man s Medium Sport weight wool

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Jordsmonnet, en historiebok. Hilde Olsen, Skog og landskap

Jordsmonnet, en historiebok. Hilde Olsen, Skog og landskap Jordsmonnet, en historiebok Hilde Olsen, Skog og landskap Jordsmonndannelse Naturlige jordsmonndannende faktorer opphavsmateriale klima topografi organismer tid Mennesket Opphavsmateriale Berggrunn med

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m Introduction Information and names are taken from the Norwegian Statens Kartverk topografisk hovedkartserie M711, which is a series of 1:50 000 maps covering the entire country and also from the latest

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22. august 2011, Straume, Trond Olsen trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer