BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER"

Transkript

1

2 BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Er du medlem av Norsk Bonde- og Smbrukarlag har du gode betingelser hos Gjensidige. Du fr fra 14 til 20% rabatt p tingforsikringer. Du tilbys gunstige personforsikringer og viktige sikkerhetsprodukter. A20053 T4M Kontakt oss p 03100, se gjensidige.no eller kom innom vrt kontor i ditt næromrde.

3 Årsmelding 2009/2010 PROGRAM Felleskonferanse for Oppland,Hedmark og Buskerud Bonde og Småbrukarlag Lørdag 20.mars 2010 Quality Hotel Grand, Gjøvik Ny landbruksmelding endret retning nye prioriteringer Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkommen til Gjøvik Kommune v/ordfører Bjørn Iddberg Underholdning Åpning ved fylkesleder i OBS, Kristian Ekre Valg av redaksjonskomite for fellesuttalelser Innledning om arbeidet med ny Stortingsmelding. Den internasjonale matsituasjonen og Norges rolle v/aksel Nærstad i Utviklingsfondet Hva må endres, hvilke prioriteringer må vektlegges,hvorfor? v/leder i NBS Ole Anton Teigen Debatt og beinstrekk Utviklingstrekk i Buskerudlandbruket v/landbruksdirektør i Buskerud, Astrid Aas. Landbrukets betydning for kommunene v/ordfører i Våga, Rune Øygard Lunsj Økolandbrukets utvikling og utfordringer, sett fra en produsent v/stein Lauvrud, økobonde Debatt Kaffepause Utmarksbeite og freda vilt ja takk, begge deler? v/leder i HBS, Merete Furuberg Debatt Oppsummering v/leder i BBS, Torgny Moen Middag for årsmøtedeltakere, innleder og inviterte gjester 3

4 Årsmelding 2009/2010 Velkommen til fylkesårsmøte På Quality Hotell Grand, Gjøvik Søndag 21.mars 2010 Program: 0900 Even Solhaug ønsker velkommen på vegne av Vardal BS 0910 Felles samling med behandling av uttalelser fra lørdag. Deling av årsmøtene i 3 separate møter Åpning årsmøte i Buskerud Bonde og Småbrukarlag. Konstituering Fylkeslederens tale Ordskifte Beinstrekk 1200 Årsmelding for 2009/2010 Regnskap for 2009 Arbeidsplan for 2010/2011 Budsjett for 2010 Innkomne saker Beinstrekk Valg 1350 Avslutning Lunsj Heimreise 4

5 Årsmelding 2009/2010 Lederen har ordet Kortreist mat har blitt et begrep. Det betyr egentlig lokal mat, framstilt på lokale ressurser. Men hvor kortreist er maten vår? På få år har antall aktive gardsbruk halvert i Norge. Men produksjonen er til en viss grad opprettholdt. Folketallet øker, og om få år er det en million flere i Norge som skal ha mat. Derfor må det nå komme en diskusjon om hvor vi skal produsere denne maten. Skal den produseres i Norge på lokale ressurser, eller skal det være import? Produksjonen av kylling og svinekjøtt har fra 1995 til 2008 økt med 83 mill kg, og det utgjør i dag 65 % av kjøttproduksjonen. Dette er fra dyr som fores opp på kraftfor, en stor andel av dette er importert. Det vil si at Norge beslaglegger areal i utlandet, areal der det heller skulle vært produsert menneskemat. Gjør vi om mengden kraftfor vi kjøper til da land, dekker norsk forproduksjon 2 til 3 mill da leiejord i utlandet. I dag er over 60 % av landbruket kraftforbasert. Færre dyr på beite betyr gjengroing og ødelagte kulturlandskap, samtidig som det åpner for større bruk med flere dyr. Produksjonen av kjøtt fra kylling og svin kan i større grad industrialiseres, og oppfatta som mer effektivt enn kjøtt fra sau og storfe, der matseddelen i hovedsak består av gras og beite. Samtidig med denne utviklinga blir mindre og mindre av utmarka brukt til beite,og nedgangen av fulldyrka jord begynner å bli synlig, særlig i fjord og fjellbygdene. I Buskerud er det nå under 300 mjølkebruk igjen. Fortsetter det i samme tempo,er resten borte om 10 år. Samdrifter skulle være redningen, trodde man, men Melkesamdrifter kjøper seg til fant forteller Nationen i en overskrift 14.januar Bakgrunnen er en undersøkelse fra Landbrukets Fagsenter, Namdal under tittelen Lykkelig som stor? Svarene overrasker ikke mange som kjenner realitetene på bygda, men burde være et tankekors for politikere som hevder at den pågående bruksnedleggingen er naturlig og ønskelig, og ikke minst for Innovasjon Norge som har godkjent lån og støtte til driftsbygninger som ifølge undersøkelsen ikke gir mer enn 70 kr i timelønn. Mang en småbruker/middels stor bonde ha r fått avslag på søknader nettopp fordi forventet timelønn ikke har vært høg nok. Men for slike bruk, der ofte investeringsnivået og pengegjennomstrømmingen er mer beskjeden, er også muligheten for kreativ budsjettering mindre. Det synes som om Innovasjon Norge blir blendet av dem som vil satse,det vil si bygge opp driftsenheter som passer bedre i Skåne enn i Valdres og Hallingdal. Det er bebudet ei ny stortingsmelding om landbruk,som skal være ferdig i Skal vi opprettholde bosetting, kulturlandskap og turistdestinasjoner 5

6 Årsmelding 2009/2010 må en radikal omlegging av tilskuddsordningene til. Det må settes tak på overføringene, vi har prøvd og sett at stordrift ikke passer i Norge. Vi må tilbake til ordninger hvor de første enhetene får overføringene, dvs de første 10 kuene, de første 50 sauene, de første 100 da korn, osv. Da vil vi igjen få opp verneskogen i landbruket. Det vil kunne inspirere til rekruttering og er det noe vi trenger i norsk landbruk, så er det rekruttering. Torgny Moen 6

7 Årsmelding 2009/2010 Tillitsvalgte i 2009/2010 Styret: Leder Torgny Moen, Haarevn, 3330 Skotselv, tlf / N.leder Tor Erik Sandnæs, Snoterudvn,3360 Geithus, tlf Styremedl. Nina K. Mjåtvedt, Liakroken 7, 3400 Lier, tlf / Styremedl. Knut E. Tovsrud, 3355 Solumsmoen, tlf / Styremedl. Hans Steinar Staaland, 3628 Veggli, tlf / varamedl. Kåre Tho, Lurdalen,3614 Kongsberg, tlf / varamedl. Bjørn Haugan, Haugan,3536 Noresund, tlf / varamedl. Bjørg Torsteinsrud, Leveld, 3570 Ål, tlf Revisorer: Bjarne Kristiansen, Sørgefoss, Ask, 3519 Hønefoss tlf Knut Reidar Bråten, 3536 Noresund, tlf Valgnemnd: Leder Rønnaug Flattum, Korsbøenvn, Snarum, 3370 Vikersund Harald Kongsvik, 3628 Veggli tlf Nils H Fjeldstad, Skotselvvn. 796, 3330 Skotselv, tlf Lokallag: Eiker Bonde og Småbrukarlag Har for øyeblikket ikke leder. Kontaktperson Nils Halvor Fjeldstad, tlf Flesberg Bonde og Småbrukarlag Odd Lislien, 3624 Lyngdal, tlf Hemsedal og Gol Bonde og Småbrukarlag Jeremy Wilson, 3560 Hemsedal, tlf / Hol Bonde og Småbrukarlag Ole Torpe, Øyovn, 3580 Geilo, tlf / Krødsherad Bonde og Småbrukarlag Bjørn Haugan, 3536 Noresund, tlf / Lier Bonde og Småbrukarlag Har for øyeblikket ikke styre. Kontaktperson Nina K Mjåtvedt Modum Bonde og Småbrukarlag Har for øyeblikket ikke leder. Kontaktperson Rønnaug Flattum Nes Bonde og Småbrukarlag Åsmund Gire, Gire, 3540 Nesbyen, tlf

8 Årsmelding 2009/2010 Nore og Uvdal Bonde og Småbrukarlag Willy Hagen, Øygardsgrend, 3630 Rødberg, tlf Ringerike og Hole Bonde og Småbrukarlag Borgar Aasterud, Ask, Sørgefoss, 3519 Hønefoss, tlf / Rollag og Veggli Bonde og Småbrukarlag Espen Aasen, 3628 Veggli, tlf / Soknedalen Bonde og Småbrukarlag Asbjørn Tutanrud, Brekkebygda, 3534 Sokna, tlf Sigdal Bonde og Småbrukarlag Knut Erik Tovsrud, Barhaugen, 3355 Solumsmoen, tlf Ål Bonde og Småbrukarlag Thor Warberg, Kvinnegardslia, 3570 Ål, tlf Æresmedlemmer: Knut Ellingsgard, Eiker Bonde og Småbrukarlag Ansatte: Fylkessekretær Einar Grimelid,3536 Noresund, tlf / e post: Representanter i styrer og utvalg Buskerud Landbruksselskap: Torgny Moen, vara Nina K. Mjåtvedt Landbrukets kontaktutvalg Torgny Moen Landbrukshelsen, kontaktperson: Bjørn Haugan, vara Tor Erik Sandnæs Stiftelsen Foss Gård: Nina K. Mjåtvedt, vara H. S. Staaland Fylkesgruppe org. beitebruk: Tor Erik Sandnæs Kontaktgruppe Gjensidige: Torgny Moen,Nina K Mjåtvedt BBS rovdyrutvalg: B. Haugan, R.Flattum, Tor E. Sandnæs, H. Kongsvik BBS ressursgruppe for beitesaker: T.E Sandnæs,R Flattum, B Haugan,S. Staaland BBS kvinnekontakt: Anne Osland NBS representantskapet: Torgny Moen, vara Tor E. Sandnæs Stiftelsen Egertorget matfestival: Til styret: Oddveig Moen, Rådet: Hilde Riis, Kåre Tho NBS utvalg for IPT: Einar Grimelid 8

9 Årsmelding 2009/2010 Aktiviteten i 2009/2010 Det er avholdt 8 ordinære styremøter, pluss konstituerende møte umiddelbart etter årsmøtet. Et av styremøtene ble lagt til Fylkesmannens Landbruksavdeling i Drammen, der vi fikk en hyggelig mottagelse og en orientering om avdelingens aktivitet. Konstituering: På konstituerende møte 28.3 ble Tor Erik Sandnæs valgt til nestleder. Styrearbeidet: Fylkesekretær Carl Fredrik Hansen sa opp sin stilling med virkning fra 15.mai. Styret lyste ut stillingen, og den eneste søkeren, Einar Grimelid, Krødsherad ble ansatt med tiltredelse 20.august. Styret har hatt til behandling jordbruksforhandlingene 09, der en ikke gikk inn for brudd, med begrunnelse at det ikke forelå aksjonsplaner, og at det var fornuftig å se hva Staten kunne gi i videre forhandlinger. Lokallaga og medlemsverving har vært en gjenganger på de fleste styremøtene.styret tok initiativ til et felles medlemsmøte for Modum og Eiker med formål å avholde separate årsmøter. Dette lykkes ikke grunnet for dårlig frammøte.det er oppnevnt kontaktpersoner i Lierlaget og Modumlaget inntil nye styrer/leder er på plass. Torgny har representert styret på årsmøtet i Flesberg Bonde og Småbrukarlag, for øvrig det eneste lokallagsårsmøtet i fylket vi har fått melding om. Sammenslåing av lokallag har vært diskutert, men styret mener dette i så fall må komme fra medlemmene selv. Styret har for øvrig kommet til at organisatoriske utfordringer tar mye tid og ressurser, og at større vektlegging av politiske og faglige spørsmål også kan virke positivt på medlemsutviklingen. Det har vært en bevisst strategi at fylkesstyret skal ha en så utadvendt profil som mulig, noe som har resultert i en rekke avisinnlegg og utspill. Styret har vedtatt å takke ja til en invitasjon fra Oppland BS om samlokalisering av fylkesårsmøtene i Hedmark Oppland og Buskerud over to dager, og med en større felleskonferanse på lørdag. Styret har drøftet prioriteringer i forbindelse med vårens jordbruksforhandlinger, og avgitt uttalelse til NBS om det.likedan har styret begynt på en gjennomgang av hva som må til og hva som må endres i den nye Stortingsmeldinga om landbrukspolitikken. 9

10 Årsmelding 2009/2010 Representasjon/møtedeltakelse Torgny Moen har deltatt på tre representantskapsmøter/ledersamlinger,1 sammen med fylkessekretæren. På Landsmøtet i NBS på Gardermoen deltok foruten Torgny, Per Berg, Knut Erik Tovsrud og Oddveig Moen. Oddveig hadde i tillegg stand på utstillinga En smak av Norge. Fylkesleder og styremedlemmer har deltatt på flere møter i Fylkesmannens regi og andre fora i fylket. Samlinger Det er arrangert to samlinger for medlemmer og tillitsvalgte i tillegg til fylkesårsmøtet. Vårsamlinga ble arrangert 26.mai på Eggedal Borgerstue. Hovedtema var årets jordbruksforhandlinger, der leder i NBS Ole Anton Teigen oppsummerte og innledet til debatt. Høstsamlinga ble lagt til Folkemusikksenteret i Prestfoss Ingvild Mjøen fra Rådet for Drammensregionen holdt et kåseri om hvilke interesser turistnæringa har av et levende landbruk. Knut Martin Glesne og Johan Woldmo orienterte om den nye reforhandla Gjensidigeavtala med NBS. Torgny Moen gikk gjennom saker til Landsmøtet, deriblant turbulensen omkring ledervalget. Ca 20 personer deltok Landbrukspolitisk valgmøte BBS inviterte til landbrukspolitisk valgmøte på Fram Sønju Gård i Bingen Kandidater fra alle de store politiske partiene i Buskerud var invitert. Fra H deltok Anders Werp, fra Rødt deltok Veslemøy Fjerdingstad, fra Ap Steinar Bertelsen, fra Frp Ida Marie Holen, fra V Anders Dalseide, fra Sp Per Olaf Lundteigen og fra Krf Eva Høili. I tillegg deltok som innledere Anne Osland, og Landbruksdirektør Astrid Aas. Dyktig møteleder var tidligere NRK journalist Svein Olav Tovsrud. Det ble et interessant møte, med friske diskusjoner og der forskjellene på landbrukspolitisk ståsted iblant kom tydelig fram. BBS fikk mye ros i etterkant både for initiativ og gjennomføring. Dessverre fikk møtet bare ca 20 tilhørere. Internett/informasjonsarbeid Etter at laget byttet fylkessekretær har det blitt opprettet ny heimeside for BBS. Denne er lik de andre fylkeslaga i NBS, en går inn på heimesida til NBS sentralt og bare klikker på Buskerud. Det er fylkessekretæren som redigerer heimesida, men det er fritt fram for medlemmer å komme med stoff. 10

11 Årsmelding 2009/2010 Den gamle nettsida eksisterer fortsatt, det gjør også sida All e post vedrørende organisasjonen som går til lederen blir videresendt til alle styremedlemmene. Det er et ønske å kunne opprette et register av e postadresser til medlemmer i Buskerud, det hadde lettet informasjonsflyten. Leserinnlegg,pressemeldinger: Kjære velger!(valgappell) Denne overskrifta har du sett flere ganger i det siste. Mange er ute etter å selge sitt politiske budskap om dagen. Men sjelden opplever du at stortingskandidatene setter fokus på noe så viktig som matproduksjon. Få tør å ta ordet matvarekrise i sin munn. For en stadig økende verdensbefolkning, økende tterspørsel i befolkningsrike land, og klimatiske endringer gjør at det for framtida ikke blir så lett å skaffe seg billig mat på verdensmarkedet. Det vil derfor være direkte uforsvarlig ikke å legge til rette for at Norge i størst mulig grad skal kunne brødfø egen befolkning. Fortsatt interessert? Da bør du sjekke hva de politiske partiene mener om at hver nasjon skal kunne ha rett til å bestemme over matproduksjon til egen befolkning. at det gjennom statlige virkemidler skal gis muligheter for matproduksjon over hele landet. at matproduksjonen skal foregå på en etisk og miljømessig bærekraftig måte. at dyrka jord skal tas vare på og holdes i hevd. GODT VALG! Dyrka jord må vernes! (pressemelding) Det sier Torgny Moen,leder i Buskerud Bonde og Småbrukarlag som en kommentar til at det i Lier foreslås omregulert 300 da dyrka jord til nærings og boligformål. Vi må tenke på at jorda i Lierbygda er noe ev den best matjorda i landet, sier Moen, og at den ligger i en klimasone som gjør det mulig å dyrke krevende vekster der. Dyrka jord er en ikke fornybar ressurs som må vernes med tanke på kommende generasjoners behov for mat, poengterer Moen, som oppfordrer politikerne i Lier til å gå imot forslaget om omdisponering. 11

12 Årsmelding 2009/2010 (En lignende pressemelding som den ovenfor ble sendt som en reaksjon på forslaget om å omdisponere 500 da dyrka jord på Skrubbemoen på Kongsberg) Norsk Bonde og Småbrukarlags krav til Soria Moria 2 Av Torgny Moen,leder i Buskerud Bonde og Småbrukarlag De siste åra ha vært preget av store endringer i det internasjonale bildet. Klima, finanskrise og en kommende global matkrise har fått mye fokus. Prisøkningen på mat i åra før 2009 var et forvarsel på en usikker global matproduksjon. Å øke denne tilstrekkelig kan vise seg vanskelig. Dette fordi mat og energimarkedet er bundet sammen ved at jordbruksprodukter også kan brukes til biodrivstoff, og fordi klimaendringer vil gjøre at jordas potensielle matproduksjon vil synke. Derfor må norsk matproduksjon heves de nærmeste åra. Dette bakteppet er viktig å ha med seg i utformingen av regjeringens plattform når det gjelder matproduksjon og norsk matpolitikk. Landbruket er mangfoldig og omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift. Norsk matjord er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for kommende generasjoner. Et levende,miljøvennlig og bærekraftig landbruk må opprettholdes over hele landet. Krav til tiltak: I løpet av kommende 4 årsperiode skal vederlaget til arbeid og egenkapital i landbruket opp på samme nivå som gjennomsnittlig lønnstakerinntekt. Det skal utarbeides ei forpliktende opptrappingsplan for økt matproduksjon på norske ressurser. Det skal føres en landbrukspolitikk som sikrer et jordbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. Forvaltningen av jordvernet skal løftes opp på nasjonalt nivå. Rovviltforliket fra 2004 skal tas opp til ny gjennomgang. All Buskerudsau på fjellbeite? (pressemelding) Det er ingen god løsning å sende all sauen i Buskerud på fjellbeite. Det sier sauebonde og styremedlem i Buskerud Bonde og Småbrukarlag, Bjørn Haugan fra Krødsherad. Uttalelsen kommer etter at lederen i Buskerud Bondelag tidligere i høst mente at det var det beste at all sau i Buskerud ble sendt på fjellbeite. Jeg kan godt forstå de som nå sender dyra til fjells for å slippe unna 12

13 Årsmelding 2009/2010 Rovdyrplager og gjerdeproblemer. Men selv har jeg valgt å benytte meg av gammel beiterett ved å slippe sauene på skogsbeite i nærområdet. Jeg har hatt store rovdyrtap. Men det er ei sak vi må forsøke å løse på andre måter. Det er for galt om ikke de store beiteressursene i skogsområdene ble brukt til å produsere mat. For framtida tror jeg vi må ta alle ressurser i bruk for å brødfø oss selv, sier en engasjert Haugan. Hvis jeg skulle kjørt sauene mine til fjells, måtte jeg i tillegg til beiteavgift og kostnader med transport hatt dem på innmarksbeite lang tid før fjellbeitet var klart. Det ville gått ut over produksjonen av vinterfor. Det er også en kjent sak at rovdyra også angriper på innmark, sier Haugan. Sauebonden er også opptatt av beitedyr som landskapspleiere. Det er et faktum at kulturlandskapet er iferd med å gro igjen. Dette er et problem mange, ikke minst turistnæringa er opptatt av. Det er helt bakvendt å ikke slippe til de beste landskapspleierne, nemlig beitedyra, i stedet for å bruke store ressurser på manuell og kjemisk bekjempning av busk og kratt, sier han, som samtidig påpeker at valg av beiteområde sjølsagt må gjøres ut fra det som er geografisk og tradisjonelt riktig for den enkelte bonden. Men det er svært viktig,både for næringa og samfunnsmesig at forholda blir lagt til rette for beiting også i skogsområdene, avslutter sauebonden. Hvitt eller rødt kjøtt? Av Torgny Moen Signalene fra FAO er at verden innen 2050 må øke sin matproduksjon med 50 %. Det sies videre at alle land må foreta denne økningen på egne ressurser. Produserer så Norge mer av maten sin på egne ressurser? Svaret er nei! Det hevdes riktignok at sjølforsyningsgraden er stabil, ca 50 % av kaloriintaket. Men den målemetoden tar ikke hensyn til økende import av råvarer til matproduksjonen. Produksjonen av kylling og svinekjøtt har fra 1995 til 2008 økt med 83 mill kg, og utgjør i dag 65 % av kjøttet. Dette er fra dyr som fores opp på kraftfor, en stor andel av dette er importert. Det vil si at Norge beslaglegger areal i utlandet, areal der det heller kunne vært produsert menneskemat. Produksjonen av kjøtt fra kylling og gris kan i større grad industrialiseres og oppfattes som mer effektivt enn kjøtt fra sau og storfe, der matseddelen i hovedsak består av gras og beite. Men samtidig med denne utviklinga blir mindre og mindre av utmarka brukt til beite, og nedgangen i fulldyrka jord 13

14 Årsmelding 2009/2010 begynner å bli synlig,særlig i fjord og fjellbygdene. At gras og beiteressurser blir stående ubrukt(samtidig med at kulturlandskapet er iferd med å gro igjen) kan ikke være særlig effektivt. Det bryter med intensjonene om mest mulig matproduksjon på egne ressurser. At denne utviklinga også fører til en konsentrasjon av matproduksjonen rundt Jæren, Oslofjorden og Trondheimsfjorden bryter med intensjonene om et miljøvennlig landbruk over hele landet. For Buskeruds del er denne problemstillingen høgst aktuell. Buskerud er et fylke med store gras og beiteressurser. Det pågår for tida et offentlig finansiert prosjekt kalt på 4 der formålet er å øke sauebestanden i fylket. Med tanke på at vi for framtida i større grad må brødfø oss sjøl, og at vi må utnytte ressursene i hele landet, må det gjøres noen radikale grep. Det er bebudet ei ny Stortingsmelding om norsk matpolitikk og matproduksjon. Men første mulighet for politikerne til å snu ei gal utvikling er jordbruksoppgjøret til våren. Det handler om framsynthet og politisk mot! Medlemmer Det er pr 10.2 registrert 287 medlemmer i Buskerud Bonde og Småbrukarlag, da er direkte medlemmer tatt med. Det betyr en nedgang siden på 11 medlemmer. Medlemsutvikling lokallaga: Eiker BS Sigdal BS Modum BS Lier BS Ringerike og Hole BS Soknedalen BS Krødsherad BS Nes BS Hemsedal og Gol BS Ål BS Hol BS Flesberg BS Rollag og Veggli BS Nore og Uvdal BS

15 Årsmelding 2009/2010 Buskerud Landbruksselskap Mye av arbeidet i 2009 har bestått i å forvalte eiendommen Geitvassdalen på Hardangervidda, som er på ca da. Det er fortsatt de tre leietakerne : Geitvassdalen Beitelag, faglaga i Nore og Uvdal og A/L Knutsbu. Leieavtalene med disse varer fram til I tillegg samarbeider vi med Ø.Numedal Fjellstyre, Dagali Fiskeforening, Peder W Cappelen og Oppdal Reinkompani om fiskeforvaltning på felles område for sportsfiske. Det var villreinjakt i Kvoten var på 24 dyr. Av disse ble det kun skutt 3 dyr, som gir en fellingsprosent på 12,5 Prosjektet Hode, ikke hale er en satsing i regi a Buskerud Landbruksselskap. Prosjektet går ut på å øke produksjonen,omsetning og forbruk av økologiske produkter i Buskerud. Buskerud er blitt et foregangsfylke på øko jordkultur,der Øystein Haugerud er prosjektleder. Landbruksselskapet har bevilget penger til en DVD om kulturlandskap og jordvern i Buskerud. Etter at landsbruksselskapet ble omorganisert i 1997, er årsmøtet erstattet med medlemsmøte. På medlemsmøtet den 19.november 2009 på Statens Hus holdt Ole Hallesby et interessant foredrag om bonden som bedriftsleder. Han tok først for seg buskerudbonden,statistikken viser at flere bruk i Buskerud er lagt ned enn landsgjennomsnittet siden år Dette trodde han var på grunn av mulighetene for alternativt arbeid. Han tok for seg to typer bønder, måneskinnsbonden og heltidsbonden. Forskjellen er at heltidsbonden har fokus inn på gården. Bonden står hele tida overfor tre valgmuligheter, utvikling, videreføring eller avvikling. Det mellomste alternativet var det vanskeligste, det betydde at bonden etter hvert måtte kompensere for lågere driftsoverskudd med inntekter utenom garden. Utdrag av årsmøteprotokollen for 2009 Fylkesårsmøtet ble holdt 28.mars på Kongsfoss Pensjonat, Modum. Ved møtestart var det 17 stemmeberettigete og to observatører til stede. I fylkeslederens tale kom Odd Grøstad inn på finanskrisa, målprissystemet,mottaksplikt, husdyrholdet i fylket, organisasjonsarbeidet og aktuelle dyresjukdommer. Line Harang, prosjektleder i NBS innledet om driftsøkonomi og prosjektet Økobonden skal lykkes! Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Arbeidsplanen ble enstemmig godkjent etter innpill fra årsmøtet. Det ble vedtatt følgende uttalelser: 1:Avvis genmodifiserte produkter. 2.Stopp gjengroingen og styrk rekrutteringen. 3.Nyetablering i melkeproduksjonen 4. Inn på tunet 15

16 Årsmelding 2009/ Vedr endring i jordloven Ved valget var Odd Grøstad innstilt som leder. Det ble fremmet benkeforslag på Torgny Moen som leder, og resultatet var at Torgny Moen ble valgt med 11 stemmer mot 6 for Grøstad. Knut Erik Tovsrud ble foreslått som styremedlem. Han ble satt opp mot valgkomiteens forslag Unni Løvlid, Tovsrud ble valgt med 9 stemmer, mot 8 for Løvlid. Tor Erik Sandnæs ble enstemmig valgt som styremedlem. Odd Grøstad melder seg ut i protest. Etter fylkesårsmøtet meldte Odd Grøstad seg ut av NBS med øyeblikkelig virkning. Utmeldingen ble mottatt med beklagelse i hele organisasjonen. Samtidig la hele styret i Lier BS ned sine verv. Stiftelsen Foss Gård BBS har vært representert ved 5 møter i løpet av Den ene delen av bygningen utvides for å gi bedre forhold for Lier natur og landbruksbarnehage, som leier der. Stiftelsen har gitt støtte til løpende prosjekter innen landbruksnæringa i hele Buskerud. Egertorget Matfestival Ideen bak Egertorget Matfestival oppsto i 2004, da ordfører Anders B Werp og rådmann J. Barstad tok initiativ til prosjekt Egertorget Matfestival. Festivalen skulle henvende seg til produsenter og publikum generelt og være en fagmesse og opplevelsesmesse. Den lokale landbruksnæringa skulle være hovedaktør i utviklinga. Mye har skjedd siden oppstarten. Innholdet i festivalen har vokst, antall medvirkende produsenter og publikumstall likeså. Festivalen eies nå av en stiftelse bestående av landbruksnæringa i Buskerud og Ø.Eiker Kommune, og har to styrende organer: Rådet og Styret. BBS er representert i begge organer. Navnet Egertorget er bevisst: Navnet Eger er gammelt og favner både om dyrket jord og kulturlandskap. Eik,åkerteig og dyrka jord er også noen av forklaringene på navnet Eger/Eiker. 16

17 Hva prioriterte partene i jordbruksforhandlingene og hva ble resultatet? Forløp i årets forhandlinger Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag gjennomførte ordinære drøftinger for å komme fram til et felles krav fra jordbruket og dette ble overlevert staten 28. april. Staten på sin side responderte på vanlig måte gjennom et tilbudsdokument som først ble lagt frem 9. mai, fire dager forsinket og etter en hard diskusjon internt i regjeringen. Etter en gjennomgang av elementer i krav og tilbud la staten frem en sonderingsskisse til mulig sluttløsning 15. mai. Jordbruket gav tilbakemelding på denne og avtale ble til slutt inngått 16. mai med en ramme på mill. kroner, herav 200 mill kroner i en ekstra investerings /tiltakspakke. Forholdet mellom priser og budsjettmidler er en helt annen enn i fjorårets avtale der mesteparten ble forutsatt å skulle hentes ut i markedet gjennom økte priser. Faktisk er det slik at en må svært langt tilbake i tid for å finne en fordeling mellom priser og tilskudd som så klart prioriterer budsjettmidler (om lag 70:30) Også bruken av budsjettmidlene er innrettet på en slik måte at den i stor grad følger opp våre prioriteringer. Ledige midler fra 2009 er holdt utenfor rammen, mens ledige midler fra 2008 ligger inne i finansieringen av rammen. 17

18 Årsmelding 2009/10 Årsregnskap for 2009 Sammendrag Resultatregnskap Driftsinntekter: 2009 (2008) Kontingent Div. tilskudd Annonseinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Lønnskostnader Kontorutgifter Møtekostnader A.driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Finanskost. (gebyr) Sum finansposter Årsresultat:

19 Årsmelding 2009/10 Balanse Eiendeler Sparebank 1 Ringerike, brukskonto Sparebank 1, Ringerike, kapitalkonto Sparebank 1, Ringerike, skattetr. konto 5810 Sparebank 1 Ringerike, fastrentekonto Maskiner, inventar 8538 Varelager 0 Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk 5774 Skyldig arbeidsgiveravgift 2467 Skyldig feriepenger 2665 Sum kortsiktig gjeld Egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital For styret i Buskerud Bonde og Småbrukarlag Torgny Moen (s), fylkesleder Einar Grimelid (s), fylkessekretær 19

20 Krav om ramme og fordeling Hovedtall fra den økonomiske rammen Jordbrukets NBS NB felleskrav Staten Avtale Målpris er Kapittel Ledige midler Effekt av jordbruksfradrag T iltaks pakke Sum ramme Ledige midler fra 2008 og 2009 utenom rammen S um I det følgende er det vist hvordan de økonomiske virkemidlene ble fordelt mellom produksjonene mjølk, sau og korn i krav, tilbud og endelig avtale. Fordelingen av de direkte økonomiske virkemidlene henger selvsagt sammen med politikkutformingen for øvrig. Endringen i inntekt er vist som kroner pr. bruk med angitt størrelse. Tabellene og figurene viser bare endringer i satser og endelig avtale. Figurene har med effekten av forventet nedgang i gjødselpris. Effekten av rentenedgang er ikke regnet inn. Per Olaf Lundteigen og Anders B. Werp i vennskapelig håndbak på landbrukspolitisk valgmøte. 20

21 Jordbruksforhandlingene Mill. kroner Tiltakspakke Effekt av jordbruksfradrag Midler utenom rammen Midler fra 2008 Budsjettmidler Målpriser 0 NBS NB Jordbruket Tilbud Avtale Kristian Brecke Landbruksservice Holemoen Industriområde 3370 VIKERSUND Telefon

22 Prioriteringer mjølkeproduksjon NBS NB Jordbr. Staten Avtale Målpris, mjølk 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 Distriktstilskudd, mjølk sone D ,02 Målpris, kjøtt 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 Distriktstilskudd kjøtt Driftstilskudd, pr. bruk Husdyrtilskudd, ku Husdyrtilskudd, andre storfe Utmarksbeitetilskudd Beitetilskudd storfe m.m Kulturlandskapstilskudd Arealtilskudd grovfôr, sone Over Avløsertilskudd - økning 30% 15% 15% 3,5% 4,5% Toppavgrensing avløser, nivå Dagsats sjukdomsavløsning Redusert bunnfradrag Endring i kraftfôrpris 0,08 0,00 0,00 0,08 0,03 Endring i gjødselpris 20 % 15 % 20 % 30 % 25 % 22

23 Produksjon av mjølk og storfekjøtt Kroner NBS Jordbrukets krav Avtale kyr 15 kyr 30 kyr 45 kyr Prioriteringer sauekjøttproduksjon NBS NB Jordbr. Staten Avtale Målpris sau 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Tilskudd til ull 1, Distriktstilskudd sau, sone Husdyrtilskudd, sau over 1 år Lammetilskudd klasse O og bedre Klasse O

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro!

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro! Statens tilbud 2009 Vi får Norge til å gro! Ramme for tilbudet Grunnlag Volum Pris, % el. kr Sum endr. Mill. kr endring Mill. kr. 0. Markedsinntekter volum 24.831 0,0 % 0,0 % 0 1. Driftskostnader 1 a)

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Landbrukets verdiskaping i Buskerud

Landbrukets verdiskaping i Buskerud Landbrukets verdiskaping i Buskerud Ledermøte i Buskerud Bondelag Sundvollen - 22.1.2013 Landbruksdirektør Astrid Aass Buskerud: Landets mest varierte landbruksfylke Jordbruksbedrifter i Buskerud Antall

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

HVA ER EN GOD ØKONOMI?

HVA ER EN GOD ØKONOMI? HVA ER EN GOD ØKONOMI? Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat -

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune 1 av 5 Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 09.01.2013 12/01402-2 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Jordbruksforhandlingene

Detaljer

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00)

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00) 1 av 7 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2013 Vår dato: 29.04.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Kartverksveien 7 Telefon Sak 12/01670 Som medlemmer møtte:,,

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 23.februar 2013 THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 23.februar 2013 THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 23.februar 2013 THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ Leder, Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for året 2012 og leste opp «leders tale» fra årsmelding for 2012.

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte?

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Kornkonferansen 2015 Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Av Odd Magne Harstad, Laila Aass og Bente Aspeholen Åby Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. I følge FN konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk ansvar. Husk 1 mrd sulter. Klimaendringer i og stor

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

Leders tale på Østfold Bondelags årsmøte 2016

Leders tale på Østfold Bondelags årsmøte 2016 Sjekkes mot framføring Leders tale på Østfold Bondelags årsmøte 2016 Gode årsmøte, tillitsvalgte gjester og ansatte. Velkommen til generaldebatt i Østfold Bondelag, velkommen til å bruke denne dagen på

Detaljer

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Distriktskontoret i Bodø Utfyllende pressemelding fra NILF, 24.11.2005 Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Driftsgranskingene i jordbruket

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde

gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde Norsk Det Hjorteavlsforening gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde Jordbruksforhandlinger 2012 Morten Nystad NHF sitt eneste krav; Husdyrtilskudd for hjort: 1200 kr pr. dyr over 12 mnd 4500 dyr

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober Fjellandbrukskonferansen 2015 Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober 1 Fjellandbrukskonferansen 2015 Oppdal Landbruksrådgivning, Oppdalsbanken, faglag og landbrukskontorene i kommunene Rennebu og Oppdal, inviterer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 22.februar 2014 SOLE HOTELL, NORESUND

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 22.februar 2014 SOLE HOTELL, NORESUND REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 22.februar 2014 SOLE HOTELL, NORESUND Leder, Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for året 2013 Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt 24 stemmeberettiget

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

Status for bruken av norske jordbruksarealer

Status for bruken av norske jordbruksarealer Matvareberedskap i et globalt og nasjonalt perspektiv Samfunnssikkerhetskonferansen Universitetet i Stavanger 07.01.2015 Status for bruken av norske jordbruksarealer Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp

Detaljer

Tine Produksjonsplan - ØRT

Tine Produksjonsplan - ØRT Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Nye innbyggere som ønsker seg småbruk

Nye innbyggere som ønsker seg småbruk Nye innbyggere som ønsker seg småbruk Hvem er de? Hvor kommer de fra? Hvordan tar vi i mot dem? HOVEDAKTIVITETER Registrering av bruk uten fast bosetting Personlig kontakt med eierne Kontakt med aktuelle

Detaljer

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 LANDBRUKSMELDINGA EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG MJØLKEBONDE OG KORNBONDE Landbrukets utfordringer Fø folk nær 7 mrd mennesker - mat I overkant av 1 mrd

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-23 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 25.01.2012 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Hvorfor produsere mat i Norge?

Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. Gjennom FN-konvensjonen har hver stat forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk

Detaljer

Aktuelle saker fra Norges Bondelag. Berit Hundåla Ledermøte i Akershus 19-20.nov 2010

Aktuelle saker fra Norges Bondelag. Berit Hundåla Ledermøte i Akershus 19-20.nov 2010 Aktuelle saker fra Norges Bondelag Berit Hundåla Ledermøte i Akershus 19-20.nov 2010 Tusen takk til lokallag og vertskap som har holdt Åpen Gård i år! - sett av 21. august 2011. Åpen gård er en suksess

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 375 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 375 + Avtalepriser fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Norske Felleskjøp SA Formål Norske Felleskjøp SA ivaretar sine medlemmers interesser i landbruket ved å løse fellesoppgaver på vegne av medlemmene gjennom aktiv markedsregulering

Detaljer

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 TINE gir hvert år innspill til jordbruksforhandlingene. I dette

Detaljer

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015 Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Driftsplanlegging Begynt å tenke på oppgradering av driftsbygningen? Da er god planlegging viktig!

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Muligheter for norske bønder fram mot 2030

Muligheter for norske bønder fram mot 2030 ! Muligheter for norske bønder fram mot 2030 Korleis skal vi skaffe mat til 1 million fleire nordmenn? Agrovisjon, Stavanger, 21. oktober 2010 Dette notatet inneholder stikkord fra et foredrag Ole Christen

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

Bærekraftig norsk landbruk. Chr. Anton Smedshaug AgriAnalyse

Bærekraftig norsk landbruk. Chr. Anton Smedshaug AgriAnalyse Bærekraftig norsk landbruk Chr. Anton Smedshaug AgriAnalyse Sentral valley California IPCC Jordbruk Utfordringene Areal går ut Fare for konsentrasjon av produksjon Større fôrimportavhengighet Høyere

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG

REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG Leder Jon Sand ønsket velkommen til årsmøte for året 2010 Sak 1. Konstituering - Valg av møteleder. Leder ble enstemmig valgt

Detaljer

Møtedato 04.03.2015 Vår dato: 10.03.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 04.03.2015 Vår dato: 10.03.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 10 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 04.03.2015 Vår dato: 10.03.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder: Verveansvarlig / El-verkskontakt: Representant i viltnemda:

Detaljer

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL INNHALDSOVERSYN 1. NEDDEMT AREAL I HOL KOMMUNE SOM FØLGJE AV VASSDRAGSREGULERINGA. 2. ROVVILTERSTATNINGAR I HOL KOMMUNE 1992-2003. 3. PROSEDYRE VED UTLEIGE AV OMRÅDE

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Historikk. Lammekjøttprodusent Kjetil Granrud, Rendalen 14.11.2014

Historikk. Lammekjøttprodusent Kjetil Granrud, Rendalen 14.11.2014 Lammekjøttprodusent Kjetil Granrud, Rendalen Historikk 1994 Første virkelige store skadeår 1995 Forberedt tidlig nedsanking - bygging av nytt sauefjøs 1997 St.mld Ot.prop nr 15 - Todelt målsetning 1998

Detaljer

Strukturendringer muligheter og begrensninger

Strukturendringer muligheter og begrensninger Strukturendringer muligheter og begrensninger Hilde Bjørkhaug Seniorforsker, Norsk senter for bygdeforskning Hva er strukturendringer i landbruket? Antall bruk og eiendommer Størrelser på bruk Endringer

Detaljer

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Utmarksbeite Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Husdyr på utmarksbeite Sør-Trøndelag Dyreslag Sør-Trøndelag Ant. brukere Dyretall Mjølkekyr/ ammekyr

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006 Styret 2006-2007 Johan Persbråten, leder, Persbråten gård, 1340 Skui Tlf: 67 13 60 52 Mobil: 915 77 904 E-post: joludper@online.no Leif Fredheim, nestleder, Årnesvn. 14, 2093 Feiring Mobil: 906 02 663

Detaljer

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2009

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2009 Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2009 Årsmeldinger fra: Dyrevernnemnda for Oppdal og Rennebu Felleskjøpet Agri, avd Oppdal Fjellfôr BA 4H-arbeidet i Oppdal Fjellmandel Oppdal BA GAIA lab as Hjorteviltforvaltningen

Detaljer

Statsbudsjettet er i stor grad en oppfølging av jordbruksforhandlingene i 2012, som endte med brudd. Dette innebærer blant annet:

Statsbudsjettet er i stor grad en oppfølging av jordbruksforhandlingene i 2012, som endte med brudd. Dette innebærer blant annet: Under følger en kort oppsummering av de ulike politiske partiene sine budsjett for 2013. Oppsummeringen tar for seg de elementene som har/kan ha betydning for landbruksnæringa. Regjeringen Statsbudsjettet

Detaljer

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar NILF Klaus Mittenzwei 08.05.2013 Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar Norges Bondelag (NB) retter i et oppslag med tittel «Høyre er

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Tid og sted: Ørens meieri, fredag 31. oktober kl. 19.00 Sakliste: 1) Åpning ved leder 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Valg av møteleder 4) Valg

Detaljer

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter Slik blir jeg bedre Om å sette seg konkrete mål og oppnå dem - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter flere hoder tenker

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK for Nesseby kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN 1 Landbruket i Nesseby 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer