BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER"

Transkript

1

2 BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Er du medlem av Norsk Bonde- og Smbrukarlag har du gode betingelser hos Gjensidige. Du fr fra 14 til 20% rabatt p tingforsikringer. Du tilbys gunstige personforsikringer og viktige sikkerhetsprodukter. A20053 T4M Kontakt oss p 03100, se gjensidige.no eller kom innom vrt kontor i ditt næromrde.

3 Årsmelding 2009/2010 PROGRAM Felleskonferanse for Oppland,Hedmark og Buskerud Bonde og Småbrukarlag Lørdag 20.mars 2010 Quality Hotel Grand, Gjøvik Ny landbruksmelding endret retning nye prioriteringer Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkommen til Gjøvik Kommune v/ordfører Bjørn Iddberg Underholdning Åpning ved fylkesleder i OBS, Kristian Ekre Valg av redaksjonskomite for fellesuttalelser Innledning om arbeidet med ny Stortingsmelding. Den internasjonale matsituasjonen og Norges rolle v/aksel Nærstad i Utviklingsfondet Hva må endres, hvilke prioriteringer må vektlegges,hvorfor? v/leder i NBS Ole Anton Teigen Debatt og beinstrekk Utviklingstrekk i Buskerudlandbruket v/landbruksdirektør i Buskerud, Astrid Aas. Landbrukets betydning for kommunene v/ordfører i Våga, Rune Øygard Lunsj Økolandbrukets utvikling og utfordringer, sett fra en produsent v/stein Lauvrud, økobonde Debatt Kaffepause Utmarksbeite og freda vilt ja takk, begge deler? v/leder i HBS, Merete Furuberg Debatt Oppsummering v/leder i BBS, Torgny Moen Middag for årsmøtedeltakere, innleder og inviterte gjester 3

4 Årsmelding 2009/2010 Velkommen til fylkesårsmøte På Quality Hotell Grand, Gjøvik Søndag 21.mars 2010 Program: 0900 Even Solhaug ønsker velkommen på vegne av Vardal BS 0910 Felles samling med behandling av uttalelser fra lørdag. Deling av årsmøtene i 3 separate møter Åpning årsmøte i Buskerud Bonde og Småbrukarlag. Konstituering Fylkeslederens tale Ordskifte Beinstrekk 1200 Årsmelding for 2009/2010 Regnskap for 2009 Arbeidsplan for 2010/2011 Budsjett for 2010 Innkomne saker Beinstrekk Valg 1350 Avslutning Lunsj Heimreise 4

5 Årsmelding 2009/2010 Lederen har ordet Kortreist mat har blitt et begrep. Det betyr egentlig lokal mat, framstilt på lokale ressurser. Men hvor kortreist er maten vår? På få år har antall aktive gardsbruk halvert i Norge. Men produksjonen er til en viss grad opprettholdt. Folketallet øker, og om få år er det en million flere i Norge som skal ha mat. Derfor må det nå komme en diskusjon om hvor vi skal produsere denne maten. Skal den produseres i Norge på lokale ressurser, eller skal det være import? Produksjonen av kylling og svinekjøtt har fra 1995 til 2008 økt med 83 mill kg, og det utgjør i dag 65 % av kjøttproduksjonen. Dette er fra dyr som fores opp på kraftfor, en stor andel av dette er importert. Det vil si at Norge beslaglegger areal i utlandet, areal der det heller skulle vært produsert menneskemat. Gjør vi om mengden kraftfor vi kjøper til da land, dekker norsk forproduksjon 2 til 3 mill da leiejord i utlandet. I dag er over 60 % av landbruket kraftforbasert. Færre dyr på beite betyr gjengroing og ødelagte kulturlandskap, samtidig som det åpner for større bruk med flere dyr. Produksjonen av kjøtt fra kylling og svin kan i større grad industrialiseres, og oppfatta som mer effektivt enn kjøtt fra sau og storfe, der matseddelen i hovedsak består av gras og beite. Samtidig med denne utviklinga blir mindre og mindre av utmarka brukt til beite,og nedgangen av fulldyrka jord begynner å bli synlig, særlig i fjord og fjellbygdene. I Buskerud er det nå under 300 mjølkebruk igjen. Fortsetter det i samme tempo,er resten borte om 10 år. Samdrifter skulle være redningen, trodde man, men Melkesamdrifter kjøper seg til fant forteller Nationen i en overskrift 14.januar Bakgrunnen er en undersøkelse fra Landbrukets Fagsenter, Namdal under tittelen Lykkelig som stor? Svarene overrasker ikke mange som kjenner realitetene på bygda, men burde være et tankekors for politikere som hevder at den pågående bruksnedleggingen er naturlig og ønskelig, og ikke minst for Innovasjon Norge som har godkjent lån og støtte til driftsbygninger som ifølge undersøkelsen ikke gir mer enn 70 kr i timelønn. Mang en småbruker/middels stor bonde ha r fått avslag på søknader nettopp fordi forventet timelønn ikke har vært høg nok. Men for slike bruk, der ofte investeringsnivået og pengegjennomstrømmingen er mer beskjeden, er også muligheten for kreativ budsjettering mindre. Det synes som om Innovasjon Norge blir blendet av dem som vil satse,det vil si bygge opp driftsenheter som passer bedre i Skåne enn i Valdres og Hallingdal. Det er bebudet ei ny stortingsmelding om landbruk,som skal være ferdig i Skal vi opprettholde bosetting, kulturlandskap og turistdestinasjoner 5

6 Årsmelding 2009/2010 må en radikal omlegging av tilskuddsordningene til. Det må settes tak på overføringene, vi har prøvd og sett at stordrift ikke passer i Norge. Vi må tilbake til ordninger hvor de første enhetene får overføringene, dvs de første 10 kuene, de første 50 sauene, de første 100 da korn, osv. Da vil vi igjen få opp verneskogen i landbruket. Det vil kunne inspirere til rekruttering og er det noe vi trenger i norsk landbruk, så er det rekruttering. Torgny Moen 6

7 Årsmelding 2009/2010 Tillitsvalgte i 2009/2010 Styret: Leder Torgny Moen, Haarevn, 3330 Skotselv, tlf / N.leder Tor Erik Sandnæs, Snoterudvn,3360 Geithus, tlf Styremedl. Nina K. Mjåtvedt, Liakroken 7, 3400 Lier, tlf / Styremedl. Knut E. Tovsrud, 3355 Solumsmoen, tlf / Styremedl. Hans Steinar Staaland, 3628 Veggli, tlf / varamedl. Kåre Tho, Lurdalen,3614 Kongsberg, tlf / varamedl. Bjørn Haugan, Haugan,3536 Noresund, tlf / varamedl. Bjørg Torsteinsrud, Leveld, 3570 Ål, tlf Revisorer: Bjarne Kristiansen, Sørgefoss, Ask, 3519 Hønefoss tlf Knut Reidar Bråten, 3536 Noresund, tlf Valgnemnd: Leder Rønnaug Flattum, Korsbøenvn, Snarum, 3370 Vikersund Harald Kongsvik, 3628 Veggli tlf Nils H Fjeldstad, Skotselvvn. 796, 3330 Skotselv, tlf Lokallag: Eiker Bonde og Småbrukarlag Har for øyeblikket ikke leder. Kontaktperson Nils Halvor Fjeldstad, tlf Flesberg Bonde og Småbrukarlag Odd Lislien, 3624 Lyngdal, tlf Hemsedal og Gol Bonde og Småbrukarlag Jeremy Wilson, 3560 Hemsedal, tlf / Hol Bonde og Småbrukarlag Ole Torpe, Øyovn, 3580 Geilo, tlf / Krødsherad Bonde og Småbrukarlag Bjørn Haugan, 3536 Noresund, tlf / Lier Bonde og Småbrukarlag Har for øyeblikket ikke styre. Kontaktperson Nina K Mjåtvedt Modum Bonde og Småbrukarlag Har for øyeblikket ikke leder. Kontaktperson Rønnaug Flattum Nes Bonde og Småbrukarlag Åsmund Gire, Gire, 3540 Nesbyen, tlf

8 Årsmelding 2009/2010 Nore og Uvdal Bonde og Småbrukarlag Willy Hagen, Øygardsgrend, 3630 Rødberg, tlf Ringerike og Hole Bonde og Småbrukarlag Borgar Aasterud, Ask, Sørgefoss, 3519 Hønefoss, tlf / Rollag og Veggli Bonde og Småbrukarlag Espen Aasen, 3628 Veggli, tlf / Soknedalen Bonde og Småbrukarlag Asbjørn Tutanrud, Brekkebygda, 3534 Sokna, tlf Sigdal Bonde og Småbrukarlag Knut Erik Tovsrud, Barhaugen, 3355 Solumsmoen, tlf Ål Bonde og Småbrukarlag Thor Warberg, Kvinnegardslia, 3570 Ål, tlf Æresmedlemmer: Knut Ellingsgard, Eiker Bonde og Småbrukarlag Ansatte: Fylkessekretær Einar Grimelid,3536 Noresund, tlf / e post: Representanter i styrer og utvalg Buskerud Landbruksselskap: Torgny Moen, vara Nina K. Mjåtvedt Landbrukets kontaktutvalg Torgny Moen Landbrukshelsen, kontaktperson: Bjørn Haugan, vara Tor Erik Sandnæs Stiftelsen Foss Gård: Nina K. Mjåtvedt, vara H. S. Staaland Fylkesgruppe org. beitebruk: Tor Erik Sandnæs Kontaktgruppe Gjensidige: Torgny Moen,Nina K Mjåtvedt BBS rovdyrutvalg: B. Haugan, R.Flattum, Tor E. Sandnæs, H. Kongsvik BBS ressursgruppe for beitesaker: T.E Sandnæs,R Flattum, B Haugan,S. Staaland BBS kvinnekontakt: Anne Osland NBS representantskapet: Torgny Moen, vara Tor E. Sandnæs Stiftelsen Egertorget matfestival: Til styret: Oddveig Moen, Rådet: Hilde Riis, Kåre Tho NBS utvalg for IPT: Einar Grimelid 8

9 Årsmelding 2009/2010 Aktiviteten i 2009/2010 Det er avholdt 8 ordinære styremøter, pluss konstituerende møte umiddelbart etter årsmøtet. Et av styremøtene ble lagt til Fylkesmannens Landbruksavdeling i Drammen, der vi fikk en hyggelig mottagelse og en orientering om avdelingens aktivitet. Konstituering: På konstituerende møte 28.3 ble Tor Erik Sandnæs valgt til nestleder. Styrearbeidet: Fylkesekretær Carl Fredrik Hansen sa opp sin stilling med virkning fra 15.mai. Styret lyste ut stillingen, og den eneste søkeren, Einar Grimelid, Krødsherad ble ansatt med tiltredelse 20.august. Styret har hatt til behandling jordbruksforhandlingene 09, der en ikke gikk inn for brudd, med begrunnelse at det ikke forelå aksjonsplaner, og at det var fornuftig å se hva Staten kunne gi i videre forhandlinger. Lokallaga og medlemsverving har vært en gjenganger på de fleste styremøtene.styret tok initiativ til et felles medlemsmøte for Modum og Eiker med formål å avholde separate årsmøter. Dette lykkes ikke grunnet for dårlig frammøte.det er oppnevnt kontaktpersoner i Lierlaget og Modumlaget inntil nye styrer/leder er på plass. Torgny har representert styret på årsmøtet i Flesberg Bonde og Småbrukarlag, for øvrig det eneste lokallagsårsmøtet i fylket vi har fått melding om. Sammenslåing av lokallag har vært diskutert, men styret mener dette i så fall må komme fra medlemmene selv. Styret har for øvrig kommet til at organisatoriske utfordringer tar mye tid og ressurser, og at større vektlegging av politiske og faglige spørsmål også kan virke positivt på medlemsutviklingen. Det har vært en bevisst strategi at fylkesstyret skal ha en så utadvendt profil som mulig, noe som har resultert i en rekke avisinnlegg og utspill. Styret har vedtatt å takke ja til en invitasjon fra Oppland BS om samlokalisering av fylkesårsmøtene i Hedmark Oppland og Buskerud over to dager, og med en større felleskonferanse på lørdag. Styret har drøftet prioriteringer i forbindelse med vårens jordbruksforhandlinger, og avgitt uttalelse til NBS om det.likedan har styret begynt på en gjennomgang av hva som må til og hva som må endres i den nye Stortingsmeldinga om landbrukspolitikken. 9

10 Årsmelding 2009/2010 Representasjon/møtedeltakelse Torgny Moen har deltatt på tre representantskapsmøter/ledersamlinger,1 sammen med fylkessekretæren. På Landsmøtet i NBS på Gardermoen deltok foruten Torgny, Per Berg, Knut Erik Tovsrud og Oddveig Moen. Oddveig hadde i tillegg stand på utstillinga En smak av Norge. Fylkesleder og styremedlemmer har deltatt på flere møter i Fylkesmannens regi og andre fora i fylket. Samlinger Det er arrangert to samlinger for medlemmer og tillitsvalgte i tillegg til fylkesårsmøtet. Vårsamlinga ble arrangert 26.mai på Eggedal Borgerstue. Hovedtema var årets jordbruksforhandlinger, der leder i NBS Ole Anton Teigen oppsummerte og innledet til debatt. Høstsamlinga ble lagt til Folkemusikksenteret i Prestfoss Ingvild Mjøen fra Rådet for Drammensregionen holdt et kåseri om hvilke interesser turistnæringa har av et levende landbruk. Knut Martin Glesne og Johan Woldmo orienterte om den nye reforhandla Gjensidigeavtala med NBS. Torgny Moen gikk gjennom saker til Landsmøtet, deriblant turbulensen omkring ledervalget. Ca 20 personer deltok Landbrukspolitisk valgmøte BBS inviterte til landbrukspolitisk valgmøte på Fram Sønju Gård i Bingen Kandidater fra alle de store politiske partiene i Buskerud var invitert. Fra H deltok Anders Werp, fra Rødt deltok Veslemøy Fjerdingstad, fra Ap Steinar Bertelsen, fra Frp Ida Marie Holen, fra V Anders Dalseide, fra Sp Per Olaf Lundteigen og fra Krf Eva Høili. I tillegg deltok som innledere Anne Osland, og Landbruksdirektør Astrid Aas. Dyktig møteleder var tidligere NRK journalist Svein Olav Tovsrud. Det ble et interessant møte, med friske diskusjoner og der forskjellene på landbrukspolitisk ståsted iblant kom tydelig fram. BBS fikk mye ros i etterkant både for initiativ og gjennomføring. Dessverre fikk møtet bare ca 20 tilhørere. Internett/informasjonsarbeid Etter at laget byttet fylkessekretær har det blitt opprettet ny heimeside for BBS. Denne er lik de andre fylkeslaga i NBS, en går inn på heimesida til NBS sentralt og bare klikker på Buskerud. Det er fylkessekretæren som redigerer heimesida, men det er fritt fram for medlemmer å komme med stoff. 10

11 Årsmelding 2009/2010 Den gamle nettsida eksisterer fortsatt, det gjør også sida All e post vedrørende organisasjonen som går til lederen blir videresendt til alle styremedlemmene. Det er et ønske å kunne opprette et register av e postadresser til medlemmer i Buskerud, det hadde lettet informasjonsflyten. Leserinnlegg,pressemeldinger: Kjære velger!(valgappell) Denne overskrifta har du sett flere ganger i det siste. Mange er ute etter å selge sitt politiske budskap om dagen. Men sjelden opplever du at stortingskandidatene setter fokus på noe så viktig som matproduksjon. Få tør å ta ordet matvarekrise i sin munn. For en stadig økende verdensbefolkning, økende tterspørsel i befolkningsrike land, og klimatiske endringer gjør at det for framtida ikke blir så lett å skaffe seg billig mat på verdensmarkedet. Det vil derfor være direkte uforsvarlig ikke å legge til rette for at Norge i størst mulig grad skal kunne brødfø egen befolkning. Fortsatt interessert? Da bør du sjekke hva de politiske partiene mener om at hver nasjon skal kunne ha rett til å bestemme over matproduksjon til egen befolkning. at det gjennom statlige virkemidler skal gis muligheter for matproduksjon over hele landet. at matproduksjonen skal foregå på en etisk og miljømessig bærekraftig måte. at dyrka jord skal tas vare på og holdes i hevd. GODT VALG! Dyrka jord må vernes! (pressemelding) Det sier Torgny Moen,leder i Buskerud Bonde og Småbrukarlag som en kommentar til at det i Lier foreslås omregulert 300 da dyrka jord til nærings og boligformål. Vi må tenke på at jorda i Lierbygda er noe ev den best matjorda i landet, sier Moen, og at den ligger i en klimasone som gjør det mulig å dyrke krevende vekster der. Dyrka jord er en ikke fornybar ressurs som må vernes med tanke på kommende generasjoners behov for mat, poengterer Moen, som oppfordrer politikerne i Lier til å gå imot forslaget om omdisponering. 11

12 Årsmelding 2009/2010 (En lignende pressemelding som den ovenfor ble sendt som en reaksjon på forslaget om å omdisponere 500 da dyrka jord på Skrubbemoen på Kongsberg) Norsk Bonde og Småbrukarlags krav til Soria Moria 2 Av Torgny Moen,leder i Buskerud Bonde og Småbrukarlag De siste åra ha vært preget av store endringer i det internasjonale bildet. Klima, finanskrise og en kommende global matkrise har fått mye fokus. Prisøkningen på mat i åra før 2009 var et forvarsel på en usikker global matproduksjon. Å øke denne tilstrekkelig kan vise seg vanskelig. Dette fordi mat og energimarkedet er bundet sammen ved at jordbruksprodukter også kan brukes til biodrivstoff, og fordi klimaendringer vil gjøre at jordas potensielle matproduksjon vil synke. Derfor må norsk matproduksjon heves de nærmeste åra. Dette bakteppet er viktig å ha med seg i utformingen av regjeringens plattform når det gjelder matproduksjon og norsk matpolitikk. Landbruket er mangfoldig og omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift. Norsk matjord er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for kommende generasjoner. Et levende,miljøvennlig og bærekraftig landbruk må opprettholdes over hele landet. Krav til tiltak: I løpet av kommende 4 årsperiode skal vederlaget til arbeid og egenkapital i landbruket opp på samme nivå som gjennomsnittlig lønnstakerinntekt. Det skal utarbeides ei forpliktende opptrappingsplan for økt matproduksjon på norske ressurser. Det skal føres en landbrukspolitikk som sikrer et jordbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. Forvaltningen av jordvernet skal løftes opp på nasjonalt nivå. Rovviltforliket fra 2004 skal tas opp til ny gjennomgang. All Buskerudsau på fjellbeite? (pressemelding) Det er ingen god løsning å sende all sauen i Buskerud på fjellbeite. Det sier sauebonde og styremedlem i Buskerud Bonde og Småbrukarlag, Bjørn Haugan fra Krødsherad. Uttalelsen kommer etter at lederen i Buskerud Bondelag tidligere i høst mente at det var det beste at all sau i Buskerud ble sendt på fjellbeite. Jeg kan godt forstå de som nå sender dyra til fjells for å slippe unna 12

13 Årsmelding 2009/2010 Rovdyrplager og gjerdeproblemer. Men selv har jeg valgt å benytte meg av gammel beiterett ved å slippe sauene på skogsbeite i nærområdet. Jeg har hatt store rovdyrtap. Men det er ei sak vi må forsøke å løse på andre måter. Det er for galt om ikke de store beiteressursene i skogsområdene ble brukt til å produsere mat. For framtida tror jeg vi må ta alle ressurser i bruk for å brødfø oss selv, sier en engasjert Haugan. Hvis jeg skulle kjørt sauene mine til fjells, måtte jeg i tillegg til beiteavgift og kostnader med transport hatt dem på innmarksbeite lang tid før fjellbeitet var klart. Det ville gått ut over produksjonen av vinterfor. Det er også en kjent sak at rovdyra også angriper på innmark, sier Haugan. Sauebonden er også opptatt av beitedyr som landskapspleiere. Det er et faktum at kulturlandskapet er iferd med å gro igjen. Dette er et problem mange, ikke minst turistnæringa er opptatt av. Det er helt bakvendt å ikke slippe til de beste landskapspleierne, nemlig beitedyra, i stedet for å bruke store ressurser på manuell og kjemisk bekjempning av busk og kratt, sier han, som samtidig påpeker at valg av beiteområde sjølsagt må gjøres ut fra det som er geografisk og tradisjonelt riktig for den enkelte bonden. Men det er svært viktig,både for næringa og samfunnsmesig at forholda blir lagt til rette for beiting også i skogsområdene, avslutter sauebonden. Hvitt eller rødt kjøtt? Av Torgny Moen Signalene fra FAO er at verden innen 2050 må øke sin matproduksjon med 50 %. Det sies videre at alle land må foreta denne økningen på egne ressurser. Produserer så Norge mer av maten sin på egne ressurser? Svaret er nei! Det hevdes riktignok at sjølforsyningsgraden er stabil, ca 50 % av kaloriintaket. Men den målemetoden tar ikke hensyn til økende import av råvarer til matproduksjonen. Produksjonen av kylling og svinekjøtt har fra 1995 til 2008 økt med 83 mill kg, og utgjør i dag 65 % av kjøttet. Dette er fra dyr som fores opp på kraftfor, en stor andel av dette er importert. Det vil si at Norge beslaglegger areal i utlandet, areal der det heller kunne vært produsert menneskemat. Produksjonen av kjøtt fra kylling og gris kan i større grad industrialiseres og oppfattes som mer effektivt enn kjøtt fra sau og storfe, der matseddelen i hovedsak består av gras og beite. Men samtidig med denne utviklinga blir mindre og mindre av utmarka brukt til beite, og nedgangen i fulldyrka jord 13

14 Årsmelding 2009/2010 begynner å bli synlig,særlig i fjord og fjellbygdene. At gras og beiteressurser blir stående ubrukt(samtidig med at kulturlandskapet er iferd med å gro igjen) kan ikke være særlig effektivt. Det bryter med intensjonene om mest mulig matproduksjon på egne ressurser. At denne utviklinga også fører til en konsentrasjon av matproduksjonen rundt Jæren, Oslofjorden og Trondheimsfjorden bryter med intensjonene om et miljøvennlig landbruk over hele landet. For Buskeruds del er denne problemstillingen høgst aktuell. Buskerud er et fylke med store gras og beiteressurser. Det pågår for tida et offentlig finansiert prosjekt kalt på 4 der formålet er å øke sauebestanden i fylket. Med tanke på at vi for framtida i større grad må brødfø oss sjøl, og at vi må utnytte ressursene i hele landet, må det gjøres noen radikale grep. Det er bebudet ei ny Stortingsmelding om norsk matpolitikk og matproduksjon. Men første mulighet for politikerne til å snu ei gal utvikling er jordbruksoppgjøret til våren. Det handler om framsynthet og politisk mot! Medlemmer Det er pr 10.2 registrert 287 medlemmer i Buskerud Bonde og Småbrukarlag, da er direkte medlemmer tatt med. Det betyr en nedgang siden på 11 medlemmer. Medlemsutvikling lokallaga: Eiker BS Sigdal BS Modum BS Lier BS Ringerike og Hole BS Soknedalen BS Krødsherad BS Nes BS Hemsedal og Gol BS Ål BS Hol BS Flesberg BS Rollag og Veggli BS Nore og Uvdal BS

15 Årsmelding 2009/2010 Buskerud Landbruksselskap Mye av arbeidet i 2009 har bestått i å forvalte eiendommen Geitvassdalen på Hardangervidda, som er på ca da. Det er fortsatt de tre leietakerne : Geitvassdalen Beitelag, faglaga i Nore og Uvdal og A/L Knutsbu. Leieavtalene med disse varer fram til I tillegg samarbeider vi med Ø.Numedal Fjellstyre, Dagali Fiskeforening, Peder W Cappelen og Oppdal Reinkompani om fiskeforvaltning på felles område for sportsfiske. Det var villreinjakt i Kvoten var på 24 dyr. Av disse ble det kun skutt 3 dyr, som gir en fellingsprosent på 12,5 Prosjektet Hode, ikke hale er en satsing i regi a Buskerud Landbruksselskap. Prosjektet går ut på å øke produksjonen,omsetning og forbruk av økologiske produkter i Buskerud. Buskerud er blitt et foregangsfylke på øko jordkultur,der Øystein Haugerud er prosjektleder. Landbruksselskapet har bevilget penger til en DVD om kulturlandskap og jordvern i Buskerud. Etter at landsbruksselskapet ble omorganisert i 1997, er årsmøtet erstattet med medlemsmøte. På medlemsmøtet den 19.november 2009 på Statens Hus holdt Ole Hallesby et interessant foredrag om bonden som bedriftsleder. Han tok først for seg buskerudbonden,statistikken viser at flere bruk i Buskerud er lagt ned enn landsgjennomsnittet siden år Dette trodde han var på grunn av mulighetene for alternativt arbeid. Han tok for seg to typer bønder, måneskinnsbonden og heltidsbonden. Forskjellen er at heltidsbonden har fokus inn på gården. Bonden står hele tida overfor tre valgmuligheter, utvikling, videreføring eller avvikling. Det mellomste alternativet var det vanskeligste, det betydde at bonden etter hvert måtte kompensere for lågere driftsoverskudd med inntekter utenom garden. Utdrag av årsmøteprotokollen for 2009 Fylkesårsmøtet ble holdt 28.mars på Kongsfoss Pensjonat, Modum. Ved møtestart var det 17 stemmeberettigete og to observatører til stede. I fylkeslederens tale kom Odd Grøstad inn på finanskrisa, målprissystemet,mottaksplikt, husdyrholdet i fylket, organisasjonsarbeidet og aktuelle dyresjukdommer. Line Harang, prosjektleder i NBS innledet om driftsøkonomi og prosjektet Økobonden skal lykkes! Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Arbeidsplanen ble enstemmig godkjent etter innpill fra årsmøtet. Det ble vedtatt følgende uttalelser: 1:Avvis genmodifiserte produkter. 2.Stopp gjengroingen og styrk rekrutteringen. 3.Nyetablering i melkeproduksjonen 4. Inn på tunet 15

16 Årsmelding 2009/ Vedr endring i jordloven Ved valget var Odd Grøstad innstilt som leder. Det ble fremmet benkeforslag på Torgny Moen som leder, og resultatet var at Torgny Moen ble valgt med 11 stemmer mot 6 for Grøstad. Knut Erik Tovsrud ble foreslått som styremedlem. Han ble satt opp mot valgkomiteens forslag Unni Løvlid, Tovsrud ble valgt med 9 stemmer, mot 8 for Løvlid. Tor Erik Sandnæs ble enstemmig valgt som styremedlem. Odd Grøstad melder seg ut i protest. Etter fylkesårsmøtet meldte Odd Grøstad seg ut av NBS med øyeblikkelig virkning. Utmeldingen ble mottatt med beklagelse i hele organisasjonen. Samtidig la hele styret i Lier BS ned sine verv. Stiftelsen Foss Gård BBS har vært representert ved 5 møter i løpet av Den ene delen av bygningen utvides for å gi bedre forhold for Lier natur og landbruksbarnehage, som leier der. Stiftelsen har gitt støtte til løpende prosjekter innen landbruksnæringa i hele Buskerud. Egertorget Matfestival Ideen bak Egertorget Matfestival oppsto i 2004, da ordfører Anders B Werp og rådmann J. Barstad tok initiativ til prosjekt Egertorget Matfestival. Festivalen skulle henvende seg til produsenter og publikum generelt og være en fagmesse og opplevelsesmesse. Den lokale landbruksnæringa skulle være hovedaktør i utviklinga. Mye har skjedd siden oppstarten. Innholdet i festivalen har vokst, antall medvirkende produsenter og publikumstall likeså. Festivalen eies nå av en stiftelse bestående av landbruksnæringa i Buskerud og Ø.Eiker Kommune, og har to styrende organer: Rådet og Styret. BBS er representert i begge organer. Navnet Egertorget er bevisst: Navnet Eger er gammelt og favner både om dyrket jord og kulturlandskap. Eik,åkerteig og dyrka jord er også noen av forklaringene på navnet Eger/Eiker. 16

17 Hva prioriterte partene i jordbruksforhandlingene og hva ble resultatet? Forløp i årets forhandlinger Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag gjennomførte ordinære drøftinger for å komme fram til et felles krav fra jordbruket og dette ble overlevert staten 28. april. Staten på sin side responderte på vanlig måte gjennom et tilbudsdokument som først ble lagt frem 9. mai, fire dager forsinket og etter en hard diskusjon internt i regjeringen. Etter en gjennomgang av elementer i krav og tilbud la staten frem en sonderingsskisse til mulig sluttløsning 15. mai. Jordbruket gav tilbakemelding på denne og avtale ble til slutt inngått 16. mai med en ramme på mill. kroner, herav 200 mill kroner i en ekstra investerings /tiltakspakke. Forholdet mellom priser og budsjettmidler er en helt annen enn i fjorårets avtale der mesteparten ble forutsatt å skulle hentes ut i markedet gjennom økte priser. Faktisk er det slik at en må svært langt tilbake i tid for å finne en fordeling mellom priser og tilskudd som så klart prioriterer budsjettmidler (om lag 70:30) Også bruken av budsjettmidlene er innrettet på en slik måte at den i stor grad følger opp våre prioriteringer. Ledige midler fra 2009 er holdt utenfor rammen, mens ledige midler fra 2008 ligger inne i finansieringen av rammen. 17

18 Årsmelding 2009/10 Årsregnskap for 2009 Sammendrag Resultatregnskap Driftsinntekter: 2009 (2008) Kontingent Div. tilskudd Annonseinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Lønnskostnader Kontorutgifter Møtekostnader A.driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Finanskost. (gebyr) Sum finansposter Årsresultat:

19 Årsmelding 2009/10 Balanse Eiendeler Sparebank 1 Ringerike, brukskonto Sparebank 1, Ringerike, kapitalkonto Sparebank 1, Ringerike, skattetr. konto 5810 Sparebank 1 Ringerike, fastrentekonto Maskiner, inventar 8538 Varelager 0 Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk 5774 Skyldig arbeidsgiveravgift 2467 Skyldig feriepenger 2665 Sum kortsiktig gjeld Egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital For styret i Buskerud Bonde og Småbrukarlag Torgny Moen (s), fylkesleder Einar Grimelid (s), fylkessekretær 19

20 Krav om ramme og fordeling Hovedtall fra den økonomiske rammen Jordbrukets NBS NB felleskrav Staten Avtale Målpris er Kapittel Ledige midler Effekt av jordbruksfradrag T iltaks pakke Sum ramme Ledige midler fra 2008 og 2009 utenom rammen S um I det følgende er det vist hvordan de økonomiske virkemidlene ble fordelt mellom produksjonene mjølk, sau og korn i krav, tilbud og endelig avtale. Fordelingen av de direkte økonomiske virkemidlene henger selvsagt sammen med politikkutformingen for øvrig. Endringen i inntekt er vist som kroner pr. bruk med angitt størrelse. Tabellene og figurene viser bare endringer i satser og endelig avtale. Figurene har med effekten av forventet nedgang i gjødselpris. Effekten av rentenedgang er ikke regnet inn. Per Olaf Lundteigen og Anders B. Werp i vennskapelig håndbak på landbrukspolitisk valgmøte. 20

21 Jordbruksforhandlingene Mill. kroner Tiltakspakke Effekt av jordbruksfradrag Midler utenom rammen Midler fra 2008 Budsjettmidler Målpriser 0 NBS NB Jordbruket Tilbud Avtale Kristian Brecke Landbruksservice Holemoen Industriområde 3370 VIKERSUND Telefon

22 Prioriteringer mjølkeproduksjon NBS NB Jordbr. Staten Avtale Målpris, mjølk 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 Distriktstilskudd, mjølk sone D ,02 Målpris, kjøtt 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 Distriktstilskudd kjøtt Driftstilskudd, pr. bruk Husdyrtilskudd, ku Husdyrtilskudd, andre storfe Utmarksbeitetilskudd Beitetilskudd storfe m.m Kulturlandskapstilskudd Arealtilskudd grovfôr, sone Over Avløsertilskudd - økning 30% 15% 15% 3,5% 4,5% Toppavgrensing avløser, nivå Dagsats sjukdomsavløsning Redusert bunnfradrag Endring i kraftfôrpris 0,08 0,00 0,00 0,08 0,03 Endring i gjødselpris 20 % 15 % 20 % 30 % 25 % 22

23 Produksjon av mjølk og storfekjøtt Kroner NBS Jordbrukets krav Avtale kyr 15 kyr 30 kyr 45 kyr Prioriteringer sauekjøttproduksjon NBS NB Jordbr. Staten Avtale Målpris sau 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Tilskudd til ull 1, Distriktstilskudd sau, sone Husdyrtilskudd, sau over 1 år Lammetilskudd klasse O og bedre Klasse O

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt!

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt! Jordbruksforhandlingene 2013 En barriere er brutt! Prioriterte områder: De beste mulighetene for produksjonsøkning er for: Storfekjøtt Korn Grøntsektoren Ramme og inntekt Totalt er ramma på 1270 mill kr.

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro!

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro! Statens tilbud 2009 Vi får Norge til å gro! Ramme for tilbudet Grunnlag Volum Pris, % el. kr Sum endr. Mill. kr endring Mill. kr. 0. Markedsinntekter volum 24.831 0,0 % 0,0 % 0 1. Driftskostnader 1 a)

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

Hvordan løfte norsk kornproduksjon. Elverum 30 mai 2016

Hvordan løfte norsk kornproduksjon. Elverum 30 mai 2016 Hvordan løfte norsk kornproduksjon Elverum 30 mai 2016 Einar Frogner styremedlem Norges Bondelag Klima er vår tids største utfordring Korn- og kraftfôrpolitikken er det viktigste styringsverktøyet i norsk

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Fordeling 2011-2012 Avtale Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 383 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 18 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2 Side 1 av 15 Vedlegg 2 Jordbruksavtalen 2002-2003; fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 2 Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter -135,0 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt 150 tilskuddsordningene

Detaljer

Kombinasjonsjordbruk - Muligheter for økt matproduksjon?

Kombinasjonsjordbruk - Muligheter for økt matproduksjon? Kombinasjonsjordbruk - Muligheter for økt matproduksjon? Samling i Flå 16.10.2015 Astrid Aass E-post fra Egil Hoen 9.4.2015: «Buskerud er preget av små enheter, mange deltidsbønder. Mange unge vegrer seg

Detaljer

Landbrukspolitikk. NMBU-studenter 27. Oktober 2015 Anders J. Huus

Landbrukspolitikk. NMBU-studenter 27. Oktober 2015 Anders J. Huus Landbrukspolitikk NMBU-studenter 27. Oktober 2015 Anders J. Huus 95 79 91 91 Hvorfor produsere mat i Norge? Når Norge er: Våtere Kaldere Brattere Mer avsides og Dyrere enn andre land Fordi.. Mat er basisbehov.

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Jordbruksforhandlinger NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Forhandlingsretten - Hovedavtalen av 1950 Det forhandles om inntektsmuligheter, ikke garantert inntekt! Forhandler om: - administrerte priser

Detaljer

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00)

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00) 1 av 7 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2013 Vår dato: 29.04.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Kartverksveien 7 Telefon Sak 12/01670 Som medlemmer møtte:,,

Detaljer

Landbrukets verdiskaping i Buskerud

Landbrukets verdiskaping i Buskerud Landbrukets verdiskaping i Buskerud Ledermøte i Buskerud Bondelag Sundvollen - 22.1.2013 Landbruksdirektør Astrid Aass Buskerud: Landets mest varierte landbruksfylke Jordbruksbedrifter i Buskerud Antall

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017

Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017 Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017 mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter Stortingets behandling av Prop. 141 S (2016-2017), jf. Innst. 445 S (2016-2017)

Detaljer

Nystad, 40 mål, ikke hverken eller..

Nystad, 40 mål, ikke hverken eller.. Nystad, 40 mål, ikke hverken eller.. Norsk Hjorteavlsforening. 1988 1 Vedtekter 1. Årsmøtet er høyeste organ 2. Typisk årsmøte 1. Ivareta medlemmers interesser 2. Opprettholde kontakt og dialog overfor

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune 1 av 5 Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 09.01.2013 12/01402-2 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Jordbruksforhandlingene

Detaljer

Økt matproduksjon på norske ressurser

Økt matproduksjon på norske ressurser Økt matproduksjon på norske ressurser Kan landbruket samles om en felles grønn visjon for næringa hvor hovedmålet er å holde hele jordbruksarealet i drift? Per Skorge Hvordan ser verden ut om 20 år? Klimautfordringer

Detaljer

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Importvern og toll LO-konferanse Oppland 09.10.2012 Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Disposisjon Litt om Oppland Bondelag Landbruket i Oppland Hvorfor matproduksjon i Norge Så hovedtemaet: Importvern

Detaljer

HVA ER EN GOD ØKONOMI?

HVA ER EN GOD ØKONOMI? HVA ER EN GOD ØKONOMI? Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat -

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø,

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, 21.09.2016 Jordbruksoppgjøret 15.mai 2016 Lønnsvekst på 3,1 % eller kr. 10 700 pr. årsverk

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Økt matproduksjon og bærekraft kornets rolle

Økt matproduksjon og bærekraft kornets rolle Fagmøte: Akershus bondelag/østfold bondelag, 3.desember 2015 Økt matproduksjon og bærekraft kornets rolle Av Odd Magne Harstad, Laila Aass og Bente A. Åby Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, NMBU

Detaljer

Hva er verdien av beitegraset?

Hva er verdien av beitegraset? Hva er verdien av beitegraset? Landbrukskonferanse i Valdres Valdres vidaregåande skule 18. februar 2017 Beiteverdi Tradisjonell forverdi Landbruksfakta Norge Oppland - Valdres Beitenæringa i Valdres Statistikk

Detaljer

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Vedlegg til ØF-rapport 15/2012 Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Innhold 1 Strukturendringer i landbruket - Buskerud... 2 1.1 Utviklingstrekk i jordbruket...

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Klimasmart matproduksjon

Klimasmart matproduksjon Seminar «Utnytting av beiteressurser i et rovdyrtett Nord-Trøndelag Stjørdal, 3. mars 2017 Klimasmart matproduksjon Av Odd Magne Harstad Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Biologisk mangfold og aktiv jordbruksdrift Hvor er utfordringene? Hva går greit fra bondens synspunkt?

Biologisk mangfold og aktiv jordbruksdrift Hvor er utfordringene? Hva går greit fra bondens synspunkt? Biologisk mangfold og aktiv jordbruksdrift Hvor er utfordringene? Hva går greit fra bondens synspunkt? ved Bjørn Gimming, 1.nestleder Norges Bondelag Landbruksovervåking 2016 Seminar Lillestrøm 10.11.2016

Detaljer

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 01.12.2016 Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. I følge FN konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk ansvar. Husk 1 mrd sulter. Klimaendringer i og stor

Detaljer

Jordbruksforhandlinger 2012 Dalsbygdas Bondelag

Jordbruksforhandlinger 2012 Dalsbygdas Bondelag Jordbruksforhandlinger 2012 Dalsbygdas Bondelag Mjølk og storfekjøtt produksjon,trenger ei vesentlig lønnsomhetsforbedring for å dekke det nasjonale markedet. Småfe kjøttproduksjon har de siste åra hatt

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober Fjellandbrukskonferansen 2015 Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober 1 Fjellandbrukskonferansen 2015 Oppdal Landbruksrådgivning, Oppdalsbanken, faglag og landbrukskontorene i kommunene Rennebu og Oppdal, inviterer

Detaljer

Muligheter for norske bønder fram mot 2030

Muligheter for norske bønder fram mot 2030 ! Muligheter for norske bønder fram mot 2030 Korleis skal vi skaffe mat til 1 million fleire nordmenn? Agrovisjon, Stavanger, 21. oktober 2010 Dette notatet inneholder stikkord fra et foredrag Ole Christen

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2016

Jordbruksoppgjøret 2016 Alle spørsmålene fra studieheftet Jordbruksoppgjøret 2016 Spørsmål side 9 Spørsmål om inntekt 1. I de siste jordbruksoppgjørene har Norges Bondelag krevd å få en kronemessig lik inntektsutvikling som lønnsmottakere

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen

Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen FORSLAG TIL TILTAK FRA TYR AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON -fra avl til biff- Produksjon av kvalitet på norske

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 23.februar 2013 THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 23.februar 2013 THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 23.februar 2013 THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ Leder, Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for året 2012 og leste opp «leders tale» fra årsmelding for 2012.

Detaljer

Status i jordbruket. Utvikling og politikken bak

Status i jordbruket. Utvikling og politikken bak Status i jordbruket Utvikling og politikken bak Areal Vårt eget areal, eller noen andre sitt? Kjøttproduksjon 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Svin Fjørfe Storfe Sau/lam 20 000 TONN 0 Kilde:

Detaljer

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte?

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Kornkonferansen 2015 Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Av Odd Magne Harstad, Laila Aass og Bente Aspeholen Åby Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Gjennomgang av årets jordbruksavtale

Gjennomgang av årets jordbruksavtale Gjennomgang av årets jordbruksavtale Prosess 26. april: Faglaga legg fram sitt samla krav med ramme på 1 450 mill. kr 5. mai: Staten overleverer sitt tilbod. Ramme på 410 mill. kr 9. mai: Jordbrukets forhandlingsutval

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Klimasmart mjølk- og kjøttproduksjon

Klimasmart mjølk- og kjøttproduksjon Grovfôrseminar - Fjellandbruket Tynset Kulturhus, 16. februar 2017 Klimasmart mjølk- og kjøttproduksjon Av Odd Magne Harstad Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Jordbruksoppgjøret 2016 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010 Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? Per Skorge Norges Bondelag LU konferanse 19.november 2010 E24 09.11.2010 Forsyningskrisen 2008 og 2010 Vinter 2008: En rekke land

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 02.11.2016 2 Hvorfor gripe inn med virkemiddel i markedet for jordbruksvarer? Korrigere for markedssvikt Redusere negative

Detaljer

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Distriktskontoret i Bodø Utfyllende pressemelding fra NILF, 24.11.2005 Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Driftsgranskingene i jordbruket

Detaljer

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert?

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Hvorfor? Mål Resultater Organisering Veien framover Fjellandbruket i Nord-Trøndelag Mål for Fjellandbruket - Hovedmål for hovedprosjektet: Øke verdiskapingen

Detaljer

Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016

Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016 Utfyllende informasjon til pressemelding 07.12.2017 Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket. Dette er en

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 22.februar 2014 SOLE HOTELL, NORESUND

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 22.februar 2014 SOLE HOTELL, NORESUND REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 22.februar 2014 SOLE HOTELL, NORESUND Leder, Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for året 2013 Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt 24 stemmeberettiget

Detaljer

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Birte Usland, 42 år Melkeprodusent i Marnardal, Vest Agder Mange

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/politikkokonomi/bm/referansebruk.shtml

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-12 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 27.01.2011 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2017 Sole, 12.9.2017 Ragnhild Skar Jordbruksforhandlinger hver vår Årets jordbruksforhandlinger jordbrukets krav Jordbruket la fram sitt krav 26.4. Årets jordbruksforhandlinger

Detaljer

Økologisk handlingsplan

Økologisk handlingsplan Økologisk handlingsplan 2010-2015 Innholdsfortegnelse Innledning. side 3 Utfordringer og problemstillinger.. side 5 Jord- og husdyrbruket side 5 Omsetning side 6 Prosjekter. side 7 Målsettinger og strategier..

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Kommunesider for Buskerud

Kommunesider for Buskerud Kommunesider for Buskerud Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Buskerud. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde

gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde Norsk Det Hjorteavlsforening gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde Jordbruksforhandlinger 2012 Morten Nystad NHF sitt eneste krav; Husdyrtilskudd for hjort: 1200 kr pr. dyr over 12 mnd 4500 dyr

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Status for bruken av norske jordbruksarealer

Status for bruken av norske jordbruksarealer Matvareberedskap i et globalt og nasjonalt perspektiv Samfunnssikkerhetskonferansen Universitetet i Stavanger 07.01.2015 Status for bruken av norske jordbruksarealer Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Hva slags beitenæring vil vi ha i Norge? Landbruksdirektør Tore Bjørkli på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Beitekonferansen 11.

Hva slags beitenæring vil vi ha i Norge? Landbruksdirektør Tore Bjørkli på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Beitekonferansen 11. Hva slags beitenæring vil vi ha i Norge? Landbruksdirektør Tore Bjørkli på vegne av Landbruks- og matdepartementet Beitekonferansen 11. februar 2012 Landbruks- og matmeldingen Norsk landbruk skal vokse

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Klimasmart matproduksjon

Klimasmart matproduksjon Fjellandbruksprosjektet i Sel og Vågå Lalm samfunnshus, 7. februar 2017 Klimasmart matproduksjon Av Odd Magne Harstad Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer