Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste Saksnr PS 15/62 PS 15/63 PS 15/64 PS 15/65 PS 15/66 Innhold Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Venezia Restaurant Søknad om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant Behandling av søknade om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Klatreanlegg i Mørkvedlia Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler PS 15/67 Vedrørende tilskudd til folkehøring og informasjon til innbyggerne - kommunereformen. PS 15/68 Søknad om økonomisk og praktisk støtte til NM sykkel 2016 PS 15/69 Miljøopprydding Bodø indre havn - videreføring av prosjektet Bodø, 12. mai 2015 Ole Henrik Hjartøy Ordfører Berit Skaug Formannskapssekretær Side2

3 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /748 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/62 Formannskapet Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling i Venezia Restaurant etter overdragelse Forslag til vedtak: Serveringsbevilling: 1. Rønvik Grill AS, org tildeles serveringsbevilling i følgende lokaler i Venezia Restaurant, Rønvikveien 51: a. Restaurant og terrasse i 1. etasje. b. Pub i underetasje. 2. Nevroz Horori godkjennes som daglig leder. Skjenkebevilling: 1. Rønvik Grill AS, org tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Venezia Restaurant, Rønvikveien 51: a. Restaurant og terrasse i 1.etasje. b. Pub i underetasje. 2. Nevroz Horori godkjennes som styrer. 3. Kawe Horori godkjennes som stedfortreder. Sammendrag Den søkte Nevroz Horori på vegne av Rønvik Grill AS om serverings- og skjenkebevilling i Venezia Restaurant etter at driften ble overdratt fra Venezia AS samme dato. Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme søknaden. Saksopplysninger Det følger av serveringsloven 22 og alkoholloven 1-10 at bevillingene faller bort etter overdragelse. Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling, såfremt kommunen er orientert om eierskiftet og det søkes om nye bevillinger innen 30 dager fra overdragelsen. I henhold til alkoholloven kan skjenkevirksomheten fortsette i inntil 3 måneder når kravene er oppfylt. Nevroz Horori er eneaksjonær, daglig leder og styreleder i Rønvik Grill AS. Side3

4 Søknadene ble levert innen fristen. Nevroz Horori har gjort flere forsøk på å bestå etablererprøven for serveringsvirksomhet, noe som er et krav til daglig leder for serveringssted. Prøven ble bestått den I henhold til alkohollovens bestemmelser utløp overgangsperioden i dette tilfellet Det ble søkt om utvidelse av perioden fra 3 til 4 måneder, noe som kan innvilges etter en skjønnsmessig vurdering, jfr. alkoholloven 1-10 første ledd, 4.setning. På bakgrunn av at søknaden nå var klar for formannskapets behandling, ble utvidelse av overgangsperioden innvilget. Driftskonseptet i Venezia Restaurant er det samme som tidligere: restaurant, catering og pub i underetasjen. Nevroz Horori søkes godkjent som daglig leder og styrer. Kawe Horori søkes godkjent som stedfortreder. Kawe Horori er eier av Venezia AS, som drev stedet frem til overdragelsen i januar. Begge har bestått de nødvendige prøvene. Vurderinger Saken har vært sendt til uttalelse hos politiet, skattemyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen, og det er ikke mottatt merknader. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at formannskapet innvilger søknadene. Saksbehandler: Ellen S. Neeraas Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Søknadsdokumentene Side4

5 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2323 U62 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/63 Formannskapet Søknad om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant Forslag til vedtak: 1. Nord-Norsk Sjøsportsenter AS, org.nr tildeles for perioden 1.juni 1.august frem til , bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Raud Den Rame restaurant og terasse, jfr. tegning vedlagt søknaden. 2. Torfinn Andreassen godkjennes som styrer. 3. Monica Naurstad godkjennes som stedfortreder. 4. Det vedtas bevillingsgebyr med 1/12 av minimumsgebyret pr. måned. Sammendrag Den 23.mars 2015 søker Torfinn Andreassen på vegne av Nord-Norsk Sjøsportssenter, Naurstad, om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant for en del av året, i sommerperioden 1.juni til 1.august. Det søkes også om å bli ilagt et lavere bevillingsgebyr. Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme søknaden. Saksopplysninger Nord-Norsk Sjøsportsenter på Naurstad retter seg hovedsakelig mot fisketurisme, og har båter og hytter for utleie. Det eies av Monica Naurstad og Torfinn Andreassen. Raud Den Rame restaurant ligger på området og har serveringsbevilling gitt i Restauranten har hatt skjenkebevilling tidligere, men bevillingen ble ikke fornyet i Det søkes om skjenkebevilling i sommermånedene juni og juli fremover. Da bevillingsperioden går ut , må det søkes om fornyelse av bevillingen i Det søkes om å bli ilagt et lavere bevillingsgebyr enn minimumsgebyret, som er regulert i forskrift og er kr 4400,- i Torfinn Andreassen søkes godkjent som styrer, med Monica Naurstad som stedfortreder. De har begge bestått de nødvendige prøvene. Vurderinger En årsak til at skjenkebevillingen ikke ble fornyet i 2012 var at gebyret ble svært høyt i forhold til omsetningen. Alkoholforskiften 6-2 åpner for at bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller kan sette et lavere gebyr enn minimumsgebyret. Side5

6 Stedet skal ha skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 i to måneder pr. år. På bakgrunn av dette vurderes det å være et særlig tilfelle. Det foreslås at det vedtas bevillingsgebyr på 1/12 av minimumsgebyret pr. måned. Oppgave over omsetning skal innsendes for evt. etterberegning. Saken har vært sendt til uttalelse hos politiet, skattemyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen. Det er ikke mottatt merknader. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales det at formannskapet innvilger søknaden. Saksbehandler: Ellen S. Neeraas Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: Søknadsdokumentene. Side6

7 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/64 Formannskapet Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Forslag til vedtak 1. Pias ballettstudio får et tilsagn på kr til til Northern Movement and Dance Project, under forutsetning av at prosjektet blir realisert. 2. Det Vilde Ord mottar kr til litteraturfestival Hjertefred mottar kr i støtte til Hjertefred Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Det er mottatt 3 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement som skal behandles i denne saken, totalt kr Det anbefales en tildeling på kr Saksopplysninger I denne saken behandles 3 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett. Side7

8 Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Det er satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr er satt av til driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr fra ordningen. I denne saken behandles tre søknader som totalt søker om kr Det anbefales en tildeling på kr Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt kr i prosjektstøtte hittil i Det gjenstår da kr til videre tildelinger. Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Kr er prioritert til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Vurderinger 1. Northern Movement and Dance Project interregionalt Pias ballettstudio søker om kr i økonomisk støtte til Northern Movement and Dance Project (NoMaD Project). Prosjektet NoMaD Project gjennomføres interregionalt i Norge, Svergie og Finland. Det søkes om støtte til et ungdomsutvekslingsprogram for dans-og scenekunstinteresserte, mellom Bodø (Pias Ballettstudio) og Skellefteå (Dansväksthuset). Prosjektet gir muligheter til et grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Målet er å skape et nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet høste verdifulle erfaringer om hvordan jobbe innenfor kreative næringer, samt knytte varige kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Prosjektets oppstart vil være august 2015 og avsluttes i mai Under prosjektperioden vil det arrangeres workshops for prosjektets deltakere i Bodø og Svergie. Prosjektet skal også resultere i to danseforestillinger i Stormen Konserthus. En forestilling i 2016 og en i Dette er et prosjekt i samarbeid med Sverige og Finland, og Pias Ballettstudio har søkt om støtte fra Interreg VA Nord. Interreg gir ikke støtte dersom vi ikke får offentlig finansiering lokalt. Bodø kommune har satt av kr til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Administrasjonen anbefaler at Pias ballettstudio får et tilsagn på kr til Northern Movement and Dance Project, under forutsetning av at prosjektet blir realisert. 2. Det vilde ord s Litteraturfestival 2015 Det Vilde Ord søker om kr i økonomisk støtte generelt til aktivitetene i 2015, men i særdeleshet litteraturfestivalen som gjennomføres på Stormen bibliotek 3.-5.juni I 2015 ønsker festivalen å presentere litterærere uttrykk med basis i Bodøs geografiske posisjon, og litteraturfestivalen realiseres på Stormen bibliotek, med blant annet tre større forestillinger i skjæringspunktet mellom litteratur og musikk, bokbad med lars Saabye Christensen og et barnebokarrangement med forfatteren Sissel Horndal. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kr til Det Vilde ord. 3. Hjertefred 2015 Hjertefred Bodø søker om kr til et en markering 1.november, for å hylle de gode minnene etter de man har mistet, bearbeide sorg, og feire kjærligheten og livsgleden. Det er gratis og åpent for alle, arrangert på dugnad av frivillige. Arrangementet ble første gang gjennomført i 2012 i Bodø, Side8

9 og er også en nasjonal markering allehelgensdag, hvor hensikten er å gjøre det lettere å snakke om døden, bearbeide sorg og feire livsgleden. Tiltaket har god publikumsoppslutning og er en fin minnesmarkering. Ved en senere anledning bør eventuelle søknader knyttet til Hjertefred vurderes i forhold til de sosiale tilskuddsmidlene. Arrangementet gjennomføres på stor scene utenfor Nordland kultursenter. Ambisjonen er å hyre nasjonalt kjente artister i tillegg til kulturelle innslag fra Bodø. Hjertefred mottok et tilskudd på kr i fjor. Det foreslås at Hjertefred gis et tilskudd på samme nivå som i Administrasjonen anbefaler Hjertefred en tildeling på kr Konklusjon og anbefaling Det er mottatt 3 søknader på kr i denne saken, og det anbefales tildelt kr Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om prosjektstøtte til samarbeidsprosjektet NoMaD Project (Northern Movement and Dance Project) 2 Søknad - NoMaD Projeckt 3 ATT Hjertefred 4 Søknad om støtte til Hjertefred budsjett 5 Søknad kultur - prosjekt og arrangement Det Vilde Ord Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side9

10 Side10 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 1 av Fra: Gry Dato: :23:58 Til: Postmottak Bodø Kommune Tittel: Søknad om prosjektstøtte. Hei. Vi søker om prosjektstøtte til samarbeidsprosjektet NoMaD Project (Northern Movement and Dance Project). Prosjektet er et samarbeid med Svergie og Finland. Vi søker om støtte til et ungdomsutvekslingsprogram, hvor prosjekttiden er 32 måneder. Kort beskrivelse av prosjektet: Prosjektet gjennomføres interregionalt, og gir muligheter til et grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Vi ønsker gjennom prosjektet å skape et nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Ungdommen ses på som fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet høste verdifulle erfaringer om hvordan man arbeider innenfor kreative næringer, samt knytte varige kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Bakgrunn for prosjektet. Bodø er en by i vekst. Det satses stort på byutvikling og å gjøre Bodø attraktivt for tilflytting. Et rikere kulturliv vil være med på å generere bedre omdømme, øke befolkningsvekst og økt lokal stolthet. Pr. idag er det stor interesse for dans blandt byens unge, men det lite utøvende og skapende aktivitet basert i Bodø. De fleste som velger å utdanne seg innenfor dans -og scenekunst opplever at de må flytte ut fra regionen for å kunne arbeide med det de ønsker. Store geografiske avstander begrenser scenekunstaktører i å nå ut til et bredere publikum, arbeidsmulighetene er færre i nord pga. utilstrekkelige ressurser og mangel på samarbeidspartnere. Det er viktig for den sosialpolitiske utviklingen å skape forutsetninger for at ungdommer og kulturaktører skal bli værende i regionen. Gjennom samarbeid med profesjonelle aktører innenfor kreative næringer, lærer de unge arbeidsgangen i skapende prossesser, finner inspirasjon og knytter viktige kontakter for framtidig samarbeid. Ungdommen får verktøy til å samarbeide på tvers av landegrenser, til tross for store distanser. Dette genererer et større marked innenfor scenekunst, økt interesse blandt innbyggerne og kulturell forståelse. Av prosjektetet vil de unge entreprenørene høste erfaring til å fortsette og utvikle muligheter til å

11 Side11 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 2 av overstige geografiske avstandene på, og dermed knytte nordområdene sammen til en vital og attraktiv region å bosette seg i. Pias Ballettstudio er et privatdrevet dansestudio som drives uten offentlig støtte. Med sin deltakelse i NoMaD Project, ønsker bedriften å modnes til å kunne delta i videre samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Kunstnerisk, pedagogisk og administrativ kompetanse vil styrkes hos de ansatte, noe de 700 elevene ved Pias Ballettstudio også nyte fordelene av. Deltakelse i prosjektet vil også gi bedriften økt konkuransekraft. Det er 15 ungdommer fra Pias Ballettstudio som vil delta på utvekslingsprogrammet og med dette tilegne seg kunnskap om hvordan man utvikler og driver kulturelle virksomheter. I løpet av prosjekttiden vil ungdomsutvekslingen resultere i 2 samproduskjoner. Deltakerne vil arbeide med en profesjonell koreograf og bruke en digital møteplass, opprettet av prosjektet, for utveksling av ideer og erfaringer, og videreutvikle materiale produsert med koreograf. Deltakerne vil også få opplæring i eksperimentell video som også skal brukes i produksjonen. De vil møtes henholdsvis i Skellefteå (delta på workshops, dansefestival) og Bodø (Delta på workshops og videreutvikling/ferdigstilling av produksjon). Målgrupper: Innenfor målgruppen er dans -og scenekunstinteresserte ungdommer og innbyggere i regionen. Utvekslingsprogrammets aktiviteter: 1) Teknikktrening under ledelse av dansepedagoger i nevnte byer. 2) Arbeid med videoblogg under ledelse av profesjonell aktør. Videoklipp, koreografier, evt andre rapporter skal legges ut på en felles digital møteplass. Unge dansere skal føre videodagbok og dokumentere de ulike fasene av prosjektet. 3) Innstudere nye verk under ledelse av profesjonell koreograf/

12 Side12 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 3 av scenekunstner samt ha en felles produksjon pr. år der de unge danserne fra Norge og Svergie medvirker i samme verk. Under prosjektperioden skal minst en forestilling involvere en eksperimentell video, alternativt en dansefilm som sluttprodukt. Den årlige forestillingen skal være et møte mellom alle de involverte. 4) Festivalmøte, danseleir, gjerne i samarbeid med ulike festivaler i Skellefteå (Dans i Novembermörkret), Oulu (OuDance), Kajaani (Kajaani Dansfestival), Bodø (f.eks Nordland Musikkfestuke, Byjubileet) Budsjett: NoMaD søker om støtte fra EU-programmet Interreg VA Nord området -europeisk regionale utviklingsfond. Det er stor sjanse å få støtte fra Interreg, dersom man blir støttet lokalt, det er et av kravene i søknaden at man mottar offentlig støtte. Å få Interregmidler vil generere flere penger til Bodø kommune. Jeg har forståelse for at søknadsfristen er 1. juni, men ønsker gjerne svar fra Bodø Kommune om det er interesse for å støtte dette prosjektet, da jeg må inkludere det i søknaden som sendes til Interreg. Da trenger jeg en intensjonsavtale fra dere som jeg kan legge ved. Vi søker om støtte til leie av Stormen Konserthus, slik at vi kan tilby Bodøs innbyggere -spesielt ungdommer gratis billetter til disse produksjonene. Vi vil på denne måten bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud, og inspirere områdets ungdommer til å fortsette samarbeid på tross av geografiske avstander. Vi søker også om reisestøtte til Svergie. Prosjektdeltakerne skal hvert år reise til Svergie for å delta på workshops med de svenske deltakerne i prosjektet, samt vise frem en produskjon for de svenske deltakerne.

13 Side13 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 4 av Prosjektet starter i august 2015 og avsluttes i mai Pengene vi søker om vi dekke: 2015: Reise/ utveksling til Svergie: kr 2016: Leie av Stormen Konserthus inkl/ teknikk 72 t: kr 2017: Leie av Stormen Konserthus inkl/ teknikk 72 t: kr Totalt beløp for 32 måneder: kr (Over har jeg samlet utgifter som eventuell støtte fra Bodø Kommune vil dekke.)

14 PROSJEKTSØKNAD Søknad om stimuleringsmidler Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum NoMaD Project Organisasjon Pias Ballettstudio Organisasjonsnummer Kontonummer Adresse Regine Normanns vei Bodø 4.mars 2015 Telefon Kontaktperson Gry Løvmo E-postadresse Nettside Hvor skal prosjektet realiseres? [eks Bodø sentrum, Mørkved, Tverlandet, Kjerringøy, Saltstraumen, Misvær, Skjerstad etc.] Bodø Sentrum. Tidsperiode for prosjektet og dato for aktiviteter i perioden Er prosjektet tiltenkt oppstart i perioden før selve jubileumsåret, knyttet til en bestemt dato, eller blir det en gjentagende aktivitet under programårets årstider i 2016? Si noe om oppstart, framdriftsplan og ferdigstillelse av prosjektet. Prosjektets oppstart vil være august 2015 og avsluttes i mai Under prosjektperioden vil det arrangeres workshops for prosjektets deltakere i Bodø og Svergie. Prosjektet skal også resultere i to danseforestillinger i Stormen Konserthus. En forestilling i 2016 og en i Medsøkende organisasjon Eventuelt andre samarbeidspartnere, lokale, regionale, nasjonale og/ eller internasjonale. Samarbeidpartnere: Dansarena Nord, Dansväksthuset (Svergie) Jojo Dance (Finland) Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 1 av 6 Side14

15 Prosjektbeskrivelse Prosjektets samsvar med byjubileets visjon Bodø2016s visjon: "Vi skaper stolte ambassadører for en attraktiv hovedstad i Nord" Beskriv hvordan prosjektet kan bidra til å realisere visjonen Prosjektet NoMaD Project gjennomføres interregionalt i Norge, Svergie og Finland, det vi søker om støtte til er et ungdomsutvekslingsprogram mellom Bodø (Pias Ballettstudio) og Skellefteå (Dansväksthuset). Prosjektet gir muligheter til et grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Vi ønsker å skape et nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet høste verdifulle erfaringer om hvordan jobbe innenfor kreative næringer, samt knytte varige kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Bodø 2016: Programårets åtte årstider/ temaer Programåret i 2016 er inndelt i åtte årstider/ temaer. Hvor mener du prosjektet hører hjemme? X 30/1-27/2: Bydannelse, fisk og handel 28/2-29/4: Forsvar, sikkerhet og beredskap X 30/4-19/6: Festivitas, innovasjon og nyskaping X 20/6-10/7: Kultur- og idrettsbyen midt i naturen 11/7-28/8: Kysten, naturen og jektefart 29/8-9/10: Galskap X 10/10-20/11: Knutepunkt 21/11-29/1: Fortid møter fremtid Beskriv hvordan prosjektet kan bidra til å forsterke og skape innhold til valgte tema(er) Utvekslingsprosjektet bidrar til å skape møteplasser, fysiske så vel som digitale, som åpner for samarbeid på tross av landegrenser. Dans-og scenekunstinteresserte ungdommer som deltar i prosjektet skal samarbeide med profesjonelle aktører (koreorgraf og videokunstner) og skal delta på workshops og danseleirer i Skellefteå og Bodø. Vi vil også opprette en digital møteplass hvor ungdommene i de ulike landene skal videreutvikle koreografien, utfordre og inspirere hverandre. Prosjektet skal resultere i en samproduksjon som skal vises i Bodø i 2016 og Bodø er en by i vekst. Det satses stort på byutvikling og å gjøre Bodø attraktivt for tilflytting. Et rikere kulturliv vil være med på å generere bedre omdømme, øke befolkningsvekst og økt lokal stolthet. Pr. idag er det stor interesse for dans blandt byens unge, men det lite utøvende og skapende aktivitet basert i Bodø. De fleste som velger å utdanne seg innenfor dans -og scenekunst opplever at de må flytte ut fra regionen for å kunne arbeide med det de ønsker. Vi ønsker med dette prosjektet å skape en plattform for videre utvikling av Bodø som en by hvor kreative aktører ønsker å bo og virke i. Store avstander begrenser scenekunstaktører i å nå ut til et bredere publikum, arbeidsmulighetene er færre i nord pga. utilstrekkelige ressurser og mangel på samarbeidspartnere. Prosjektet skal benytte dagens teknologi for å samarbeide, utvikle og utforme koreografi, samt åpner for samarbeid på tross av store geografiske avstander. Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 2 av 6 Side15

16 Prosjektets formål og hovedmålsetning - Gjennom å skape digitale og fysiske møteplasser øke nettverket mellom regionens aktører og ungdommer, hvilket i seg selv bidrar til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. - Å tilby områdets entreprenører og dans/scenekunstinteresserede ungdommer gode muligheter til kunstnerisk utvikling. - Å utvikle interregionale samarbeidsformer for interregional distribusjon av dans/scenekunst. - Øke medias rapportering av dans og scenekunst i området. - Styrke den nordlige regionens verdi, som et vitalt og internasjonalt område bo og virke i for alle aldre og begge kjønn. Målgruppe Innenfor målgruppen er dans -og scenekunstinteresserte ungdommer og innbyggere i regionen. Regionens ungdommer skal ses som framtidens entreprenører og kulturkonsumenter. Gjennom å ta del av projektets aktiviteter tilegner de seg kunnskap og bygger viktige nettverk for framtiden. Prosjektets aktiviteter Tidsplan 2015: Ungdomsprogram: daglig trening/produksjon aug-des Seminar og prosjektmøte i Hammerfest, november Danseleir i Skellefteå, november Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, oktober 2016: Ungdomsprogram: daglig trening/og samproduksjon jan-juni Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, januar Prosjektgruppemøte, Tromsø, februar Danseleir i Bodø, juni: 4 dager Prosjektgruppemøte, Bodø, juni Samproduksjon Dansväksthuset og Pias Ballettstudio, Bodø, august Ungdomsprogram: daglig trening/produksjon aug-des Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 3 av 6 Side16

17 Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, sept Danseleir, Skellefteå, november Prosjektgruppemøte, Skellefteå, november 2017: Ungdomsprogram: daglig trening/og samproduksjon jan-juni Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, jan Danseleir i Bodø, juni: 4 dager Samproduksjon Dansväksthuset og Pias Ballettstudio, Bodø, august Hvordan ser prosjektorganisasjonen ut? Prosjektet ledes av Dansväksthuset i Skellefteå. Erfaring fra tidligere Interreg-prosjekt gjør at Dansväksthuset kjenner godt til denne typen prosjektledelse. Prosjektkoordinator i Norge fra Pias Ballettstudio. Samarbeidspartnere til prosjektet JoJo - Oulu Dance Center: prosjektpartner og finansierer selv sin del av prosjektet via egne kanaler samt Interreg. Danseväksthuset: prosjektpartner og finansierer selv sin del av prosjektet via egne kanaler samt Interreg. Dansearena Nord: prosjektpartner og finansierer selv sin del av prosjektet via egne kanaler samt Interreg. Kostnader og finansiering Redegjørelse for planlagte inntekter og kostnader i tillegg til søknad om tilskuddsmidler Bodø2016 (eks. egeninnsats, offentlige tilskuddsmidler, sponsing). Inntekter Søkt (ja/ nei) Hva NOK inkl moms Egen innsats Offentlig finansiering (Bodø kommune) Ja - Privat finansiering Interregmidler Ja - Sum inntekter Bevilget (ja/nei) Kostnader Hva NOK inkl moms Eksterne tjenester Kontor Administrasjon Personal Reise, kost og losji Sum kostnader Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 4 av 6 Side17

18 Annet Eventuelt annet som er viktig for vurderingen av prosjektet: Dette er et prosjekt i samarbeid med Svergie og Finland, og Pias Ballettstudio har søkt om støtte fra Interreg VA Nord. Interreg gir ikke støtte dersom vi ikke får offentlig finansiering lokalt. Vi har søkt om ståtte til et prosjekt som varer i 32 måneder, men under Kostnader over har jeg bare nevnt de kostnadene vi vil ha i forhold til sceneproduksjon i Jeg legger ved fullstendig budsjett for prosjektet nedenfor. Vi ønsker å tilby gratis billetter til alle byens ungdommer, og tenker oss at det voksne publikummet skal betale en liten sum for billettene til forestillingen, derav lav inntekt på posten Inntekt. Budsjettplan sum Eksterne tjenester Kontor, administrasjon Personale Reise, kost og losji Egen innsats offentlig finansiering (?) Privat finansiering IR-midler Søknaden sendes eller Bodø kommune v/ Stimuleringsmidler Bodø2016, Postboks 319, 8001 Bodø. Ved eventuelle spørsmål, kontakt rådgiver Hege Ness Grøtterud på e-post Prosjektsøknad og søkere som sendes inn til Bodø2016 er allmenne handlinger som andre får tilgang til i følge offentlighetsprinsippet i Norge. Bodø2016 publiserer også beskrivninger av prosjektsøknad i databasen Etter søknadsfrist, behandler programkomiteen mottatte søknader etter gjeldende kriterier for tildeling av stimuleringsmidlene til Bodø2016. En innstilling legges frem for styringsgruppen for Bodø2016, som fatter endelig vedtak. Søker orienteres på e-post. Innvilget tilskudd vil bli utbetalt på bakgrunn av budsjett og vedtak. Ved å akseptere et eventuelt tilskudd, forplikter mottaker å oppfylle kriteriene for tildeling av stimuleringsmidler til Bodø2016. Disse må ligge til grunn ved gjennomføringen av prosjektet. Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 5 av 6 Side18

19 Enkel rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet skal sendes Bodø kommune, senest 60 dager etter prosjektet/tiltaket er gjennomført. Rapporten redegjør for bruken av tilskuddet og opplyser om hvilken publikumsoppslutning, mediedekning og kritikermottakelse tiltaket fikk. I enkelte tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Ved tildelt støtte, skal det synliggjøres at Bodø2016 (byjubileet) har støttet tiltaket, ved bruk av logo/tekst på annonser/trykksaker/produkter. Dette skal gjøres i samråd med Bodø2016. Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 6 av 6 Side19

20 Side20 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\610789_fix.htm Side 1 av Til Ole Ordfører Som brevet under viser så er det til høsten 4.gang vi skal arrangere Hjertefred i Bodø. Sist arrangement var det ca.2000 som møtte opp og alle tilbakemeldingene vi får gir oss glede i hjertet og vi skjønner at dette er et behov hos folket som står udekket. Dette vil vi fortsatt gjøre noe med på forskjellige måter, men først og fremst med et nytt Hjertefred til høsten. Problemet vårt er bare at vi har ikke så mange sponsorer og det som er absolutt nødvendig for å kunne gjennomføre arrangementet er lyd og lys fra Lydteamet. Det koster ca.40000,- hvert år. Ønsker å høre om det er mulig at kommunen kan være fast sponsor av dette utstyret? Det vil gjøre vårt arbeid så mye lettere og vi kan yte mer på andre måter. Vennlig hilsen Anna Karin Hjertefred er et større arrangement som ble gjennomført for første gang i Bodø Nærmere bestemt på Nordland Kultursenter på allehelgensdagen, søndag den 4. november I 2015 vil lysfesten være 1.november kl og spesielt med fokus på voksne og doble sorger. For å kunne bruke navnet Hjertefred på arrangementet må vi oppfylle følgende kriterier: Ute Åpent for alle(uavhengig i forhold til livssyn, politikk og tro) Gratis Arrangementet planlegges og gjennomføres kun av frivillige og ikke lønnede personer. Vi er derfor avhengig av sponsorer og økonomisk støtte for å kunne gjennomføre arrangementet. Konseptet HJERTEFRED startet som et gratis, livssynsnøytralt minnearrangement på Allehelgensdagen, etter initiativ fra kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som ble enke i en alder av 30 år. Björg ønsket at hennes to år gamle sønn, Tolli, skulle få være med og minnes sin pappa i glede på Allehelgensdagen. Her i Bodø er det Anna Karin som har startet Hjertefred etter selv å ha mistet sin sønn i en tragisk drukningsulykke. Han levde så sterkt og ønsket at alle skulle ha det godt. Ved å lage Hjertefred som er med på og hjelpe andre mennesker i sin sorg, vil det være med på å hedre hans minne og bringe videre hans godhet. Hensikten med arrangementet er å hylle de gode minnene etter dem vi har mistet, bearbeide sorgen, samt feire kjærligheten og livsgleden. Men like viktig er å være åpen om sorg og død og å fjerne tabuer rundt dette. Bli bedre medmennesker og ta bedre vare på oss selv og hverandre. Vi ønsker også å få et åpnere og mer inkluderende samfunn. Vi gjennomførte dette i vår egen by, Bodø første gang i 2012 med nesten 1000 oppmøtte. I 2013 var det ca Og i 2014 ca Mange gode tilbakemeldinger tyder på at vi traff et viktig behov hos folk. Vi ønsker nå å gjøre dette til et årlig

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. PS 15/69 Miljøopprydding Bodø indre havn videreføring av prosjektet

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. PS 15/69 Miljøopprydding Bodø indre havn videreføring av prosjektet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 12.15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2015 30875/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/64 Formannskapet 13.05.2015 Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle

Detaljer

NM i orientering Del-prosjekt: Satsing mot skolene i Bodø. «Orientering mot sentrum».

NM i orientering Del-prosjekt: Satsing mot skolene i Bodø. «Orientering mot sentrum». PROSJEKTSØKNAD Søknad om stimuleringsmidler Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 31.08.2015 NM i orientering 2016. Del-prosjekt: Satsing mot skolene i Bodø. «Orientering mot sentrum». Organisasjon B&OI-Orientering

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2013 60237/2013 2012/2902 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/157 Formannskapet 25.09.2013 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.3.2011 12959/2011 2011/2117 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/42 Formannskapet 23.03.2011 11/46 Bystyret 14.04.2011 Finansiering, bygging og drift

Detaljer

Telefon Kontaktperson Ane Vigdis Øverås E-postadresse

Telefon Kontaktperson Ane Vigdis Øverås E-postadresse PROSJEKTSØKNAD Søknad om stimuleringsmidler Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum [Prosjektnavn] Organisasjon Kjerringøy Land Art Biennale Organisasjonsnummer person nr: 24096344860 Kontonummer (K-ABC/KiN) 1206.87.28264

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.10.2016 80741/2016 2016/7147 243 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Prioritering av søknader

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Bodø Idrettsråd økt driftstøtte

Bodø Idrettsråd økt driftstøtte Kulturkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2010 26234/2010 2010/5727 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Formannskapet 02.06.2010 Bodø Idrettsråd økt driftstøtte Saksopplysninger Bodø

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2015 40723/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/101 Formannskapet 24.06.2015 Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 21.03.2012 NB! Tid: 09:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 21.03.2012 NB! Tid: 09:30 Sak 22/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord : 21.03.2012 NB! Tid: 09:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf 757

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset, Dato: 4.6.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

Lokalisering av basis- og motorikkhall

Lokalisering av basis- og motorikkhall Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 9.6.2015 42825/2015 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 24.6.2015 Lokalisering av basis- og motorikkhall Forslag til vedtak 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne Høyforsslett

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotell Nordlys Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Bystyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotell Nordlys Dato: Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Bystyret Thon Hotell Nordlys Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 17:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 15:30 16:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 7.3.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og

Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og Kulturkontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2014 69056/2014 2012/2556 004 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/24 Formannskapet 17.12.2014 Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og Sammendrag

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-15/2841-11 45333/15 06.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer