Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1

2 Tillitsvalgte 2011 Regionråd Region 1 Gudbrandsdal, medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Willy Heimstad Ester Midtli Torbjørn Thøring Arne Grindstuen Anne Sofie Ødegård Eva Lundemo Rune Randen Toril Strangstadstuen Bente Gjerset Brede Holdbrekken Region 1 Gudbrandsdalen ansattes representanter Sørine Melgård Jon Arne Øverjordet Venke Helen Sletten Marit Vammervold Torill Fossmo Bjarne Edgar Neråsen Region 2 Hedmark medlemsvalgte: Jan Erik Lillejordet Ottar Korsnes Grete Mikkelsen Kai Smeby Knut Erik Villumstad Marianne Bjerke Ivar Skåden Mona Byenstuen Finn Kolden Vigdis Bragstad Dagfinn Kolden Andborg Solberg Region 2 Hedmark ansattes representanter: Yngvar Hansen Juliane Bergersen Hans-Jørgen Daarstad Peder Lillehagen Ståle Westerhagen Frank Blystad Region 3 Vest-Oppland medlemsvalgte: Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anne Hilde Ekern Reidun Hillestad Tore Kalrasten Jorun Lundstadsveen Kjartan Stensvold Region 3 Vest-Oppland ansattes representanter Tove Skiaker John Solberg Kjell Prøven Anita Bergum Årsmøte Medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Willy Heimstad Ester Midtli Torbjørn Thøring Arne Grindstuen Anne Sofie Ødegård Eva Lundemo Jan Erik Lillejordet Ottar Korsnes Grete Mikkelsen Kai Smeby Knut Erik Villumstad Marianne Bjerke Ivar Skåden Mona Byenstuen Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anna Hilde Ekern Årsmøte, ansattes representanter: Sørine Melgård Jon Arne Øverjordet Venke Helen Sletten Marit Vammervold Yngvar Hansen Juliane Bergersen Hans Jørgen Daarstad Peder Lillehagen Tove Skiaker John Solberg Styre Medlemsrepresentanter valgt av årsmøte : Magnar Linnerud Styreleder Randi Torp Nestleder Inger Berit Heimdal Bjørg Lekve Thor Lillehovde Styret, ansattes representanter: Steinar Åvangen Njål Nyløkken Anita Tørudstad Kontrollkomite Hans Sønsteng Aud Karin Grøtberg Svenn Otto Hjorth 2

3 Årsmelding og regnskap 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Coop Innlandet SA er en medlemseid organisasjon som driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser. Det overskudd som skapes skal komme medlemmene til gode i form av kjøpeutbytte eller kjøpebonus. Coop Innlandet har virksomhet i 17 kommuner i Hedmark og Oppland: Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Coop Innlandet BA er eid av medlemmer. Virksomheten er organisert med 3 regionråd som er geografisk inndelt; Gudbrandsdalen Hedmark Vestoppland. Regionrådene er satt sammen av tillitsvalgte og ansatt valgte. Rollen til regionrådene er å være bindeledd mellom medlemmene og administrasjon styret og årsmøte. Årsmøtet består av 30 representanter, 20 valgt fra de tillitsvalgte og 10 valgt fra de ansatte. Valgene for de medlemsvalgte foregår i butikk og gjennom internett. Hvert medlem har en stemme. Det er implementert butikkråd på noen av de minste butikkene. Butikkrådet skal fungerer som et bindeledd mellom butikken og lokalsamfunnet. Det vil bli implementert flere butikkråd i løpet av Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Forretningsvirksomheten Forretningsvirksomheten består av drift av 47 butikker innen dagligvarer og faghandel. I tillegg driver virksomheten 2 eide kjøpesentre og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Antall Dagligvarebutikkene er organisert i kjeder og knyttet til kjedeavtaler mot Coop Norge SA Faghandelsavdelingene er drevet etter franchiseavtaler, etter avtaler mot Coop Norge SA og som selvstendige bransjebutikker i Coop Innlandet I virksomheten inngår en heleid datterbedrift innen eiendom, Nordbohus Vinstra med en eierandel på 83,3 % samt 3 tilknyttede selskaper innen ulike bransjer. Medlemmer Pr var det registrert medlemmer i Coop Innlandet. Dette er en netto økning i forhold til forrige år på medlemmer, 4,3 %. Den største medlemsveksten finner vi i region Hedmark med en vekst på 6,6 %. Oversikt over medlemmer pr region: Region Gudbrandsdalen medl. Region Hedmark medl. Region Vestoppland medl. Utenfor regionene medl. Medlemsutviklingen har de siste årene vist en positiv trend Antall Antall Våre medlemmer har totalt fått tilført kr. 17,8 millioner i medlemsfordeler. Summen i medlemsfordelene er en økning på kr. 2,1 millioner i forhold til forrige år. Beløpet fordeler seg på kr. 10,3 millioner fra kjøpebonus ved handel i samvirkelag og kr. 7,5 millioner i rabatter fra våre samarbeidspartnere KappAhl, Esso, Statoil, NetCom og Smart Club. I tillegg er våre medlemmer tilført fordeler i form av gode medlemstilbud på dagligvarer og faghandel gjennom året. Medlemmene er også tilført fordeler ved bruk av Coop Mastercard, forsikringsprodukter og hotellkupp. 3

4 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Prix Biri etablerte post i butikk og apotek i Dette sammen med etablering av bank på starten av 2012, gjør at kundene får utført flere servicetjenester i tillegg til handel på Coop Prix. Dagligvareprofiler Coop Prix er en lavpriskjede som kjennetegnes ved faste lave priser, redusert vareutvalg og effektiv handel. Coop Innlandet har 9 Coop Prix i sin portefølje. Det har ikke vært noen endring i antall butikker innen profilen. De fleste butikkene gikk i 2011 over til automatisk varesupplering hvor innkjøpsordrene generes fra butikkdata systemet. Dette systemet effektiviserer varebestillinger og øker fokus på butikkstandard. I løpet av året har Coop Prix Biri, Coop Prix Lena og Coop Prix Åker etablert post i butikk. Denne servicetjenesten øker attraktiviteten i de lokale markedene. Apotek 1 er etablert i lokalene til Coop Prix Biri. I løpet av 2012 vil det bli etablert bankfilial i de samme lokalene. Dette gjør at Coop Prix Biri nå fremstår som et lite bygdesenter. Butikkene omsatte totalt for kr. 201,2 millioner eksklusive merverdiavgift. Dette er en vekst på 1,6 % mot året før. Sammenlignbar salgsvekst innen lavprissegmentet nasjonalt, var på 3,5 %. 4

5 Årsmelding og regnskap 2011 Deler av ferskvaredisk i Coop Mega. Coop Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag. Supermarkedet har manuelle avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning innen matlaging. Totalt har vi 11 supermarkeder. Coop Mega Brumunddal og Coop Mega Vika ble i desember omprofilert til lavpriskonseptet Coop X-tra. Butikkene er spredd i hele vårt markedsområde. Butikkene omsatte for totalt kr. 566,0 millioner eksklusive merverdiavgift. Dette er en vekst på 0,4 % mot året før. Manglende vekst gjenspeiler utviklingen innen supermarkedssegmentet på landsbasis som totalt opplevde en nullvekst. Den påbegynnende etterspørselsvridningen fra supermarkeder til lavprisbutikker etter finanskrisen, har tiltatt i styrke. Vår omsetningsutvikling innen Coop Mega må ses i lys av denne utviklingen. Coop Mega Løten fikk tilført post i butikk, og var den Coop Mega butikken med høyest vekst. 5

6 Årsmelding og regnskap 2011 Frukt/grønt avdeling i Coop X-tra. Coop X-tra er et lavpriskonsept med bredt vareutvalg og innslag av faghandel. Sortimentet består av 5500 artikler innen dagligvarer til markedets laveste faste priser. I tillegg til faste lave priser, bygger konseptet på et bredt utvalg innen ferskvarer og frukt/grønt. Sortimentet er i antall artikler på nivå med Coop Mega. Prisnivået tilsier at konseptet må drives med høy effektivitet og lave kostnader. Coop Mega Brumunddal og Coop Mega Vika ble begge omprofilert til Coop X-tra i desember. Kundetilstrømningen den første måneden var positiv for ett nytt dagligvarekonsept i regionen. 6

7 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Marked Skåbu i nye lokaler. Coop Marked er nærbutikken som har et lokalt tilpasset sortiment med konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre bygdesamfunn. Flere av butikkene utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post i butikk, salg av apotekvarer etc. Coop Marked Snertingdal og Coop Marked Heidal ble tilført post i butikk i løpet av året og styrket seg i det lokale markedsområdet. Butikkene har god forankring i sine lokalmiljøer. Ofte er et Coop Marked siste butikken i lokalsamfunnet. Coop Innlandet har flest butikker innen dette konseptet, totalt 14 stk. Coop Marked Skåbu flyttet i løpet av året inn i nye lokaler. Salgsutviklingen innen Coop Marked gikk ned med 0,7 % til kr. 115,6 millioner eksklusive merverdiavgift. Nærmarkedssegmentet i Norge gikk ned med totalt 3,4 %. Omsetningsnedgangen må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små markeder samt generell etterspørselsvridning mot lavprissegmentet. I tillegg er flere nærbutikker avviklet på landsbasis. 7

8 Årsmelding og regnskap 2011 Fra åpningen av Coop Obs! Hypermarked Olrud. Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer kombinert med gode ukentlige tilbud innen dagligvarer og faghandel. Coop Obs! Bygg er basert på samme konseptuelle tankegang som Coop Obs! Hypermarked. Coop Obs! Hypermarked og Coop Obs! Bygg er i Coop Innlandet etablert under samme tak. Coop Obs! er virksomhetens største enhet med en omsetning på kr. 298,0 millioner eksklusive merverdiavgift. Dette er en vekst på 0,3 % totalt. Veksten fordeler seg på 3,5 % på dagligvarer, - 2,7 % på byggevarer og - 4,5 % på øvrig faghandel. Utviklingen på faghandel må ses sammen med en mild og snøfattig høst, i motsetning til en veldig kald værtype året før. Åpningen av Obs! Olrud 24. november kan også være en medvirkende årsak til faghandelsutviklingen. Obs! Olrud er et hypermarked på ca 6700 kvm i totalflate med ett salgsareal på ca 4500 kvm.. Etaleringen er et virkemiddel for å styrke oss i et befolkningsrikt område rundt Mjøsa. Med ny firefelts E-6 og dobbeltsporet jernbane innen få år, vil avstanden til mer sentrale strøk på Østlandet reduseres. Det er ventet at dette vil gjøre at tilflytningen til Hamar regionen vil øke. Obs! Olrud grenser til flere områder som er regulert for boligbygging. Åpningen av Obs! Olrud resulterte i at Coop Innlandet økte sine markedsandeler betydelig på hedemarken i desember, både innen dagligvarer og faghandelsbransjer. 8

9 Årsmelding og regnskap 2011 Fra Sødorptunet Kjøpesenter på Vinstra. Øvrig faghandel Innen øvrig faghandel driver Coop Innlandet 3 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro og 3 butikker innen klær med supplerende sortiment. Statoil bensin ble avviklet i løpet av året. For Wagner/Savoy på Vinstra er Coop Innlandet franchisetager. Total omsetning innen øvrig faghandel ble på kr. 37,3 millioner eksklusive merverdiavgift, noe som er en nedgang på 0,7 %. Utviklingen er variabel innen faghandelsbutikkene. Størst vekst var det innen faghandelsbransjene på Ringebu. Eiendom Coop Innlandet eier og forvalter en betydelig eiendomsmasse i Hedmark og Oppland. Eiendommene er organisert som egne avdelinger innen virksomheten. Unntaket er Rudshøgda Kjøpesenter AS. Selskapet er organisert som en datterbedrift under Coop Innlandet. Eiendommene brukes primært til drift av egne butikker. På kjøpesentrene Coop Senter Dombås og Sødorptunet Vinstra, er egne virksomheter komplettert med flere eksterne leietagere innen ulike bransjer. Coop Senter oppnådde en vekst i omsetningen i løpet av året, mens Sødorptunet hadde en liten nedgang i omsetningen. Sen påske og flom i pinsehelgen, gjorde at hytteturistene uteble i disse viktige høytidene. Det er i løpet av året ingen endring i eiendomsporteføljen. 9

10 Årsmelding og regnskap 2011 Styret årsmøte kontrollkomite Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet til sammen 59 saker. Årsmøtet har avholdt 3 møter og behandlet 14 saker. Kontrollkomiteen har avholdt 2 møter og behandlet 8 saker. De tre regionrådene har avholdt 3 møter hver. I tillegg er det avholdt et møte med arbeidsutvalgene i regionrådene. Regionrådene har avholdt sine møter hvor planlegging i forbindelse med valg i butikk har vært hovedsaken. De viktigste sakene som ble behandlet i styret og årsmøtet var etableringen av Coop Obs! Hypermarked på Olrud, etablering av Coop X-tra og Coop Obs! bygg på Kallerud i Gjøvik kommune, omprofilering av Coop Mega Brumunddal og Coop Mega Vika til Coop X-tra, i tillegg til oppgradering av Coop Mega Stange. Styret har fortløpende behandlet virksomhetens salg-/resultatutvikling. Det er jobbet mye med effektivisering og strukturendringer for å være best mulig rustet til å møte fremtidige utfordringer. Våre medarbeidere og HMS-arbeid Ved årsskiftet hadde bedriften totalt 708 ansatte, fordelt på heltid og deltid. Dette er en økning i forhold til forrige årsskifte og henger sammen med åpningen av Coop Obs! Olrud. Det er i løpet av året gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i alle butikker, og avdelinger i virksomheten. Det er avholdt introduksjonskurs for alle nyansatte. Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalg (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. Det er i løpet av året inngått ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen gjelder frem til I SAMU er det laget handlingsplaner for å nå målene i samarbeidsavtalen. I forbindelse med endringer i Folketrygdloven vedrørende oppfølging av sykefravær, er det avholdt møter i SAMU om endringene. Nye rutiner i forbindelse med oppfølging av sykefravær er implementert. Det er avholdt to ledersamlinger for alle ledere i bedriften. Hovedtema på ledersamlingene har vært tiltak for resultatforbedringer. Lederutviklingsprogram for butikk-og driftssjefer som ble startet opp i 2010 ble gjennomført for flere av våre ledere i Målet med programmet er refleksjon og utvikling av egen lederrolle. Det er gjennomført en sosial sammenkomst for alle medarbeidere med mer enn 40 års sammenhengende ansiennitet. Det er gjennomført vernerunder i alle butikker/avdelinger i løpet av året samt lovbestemt HMS kurs for nye og eksisterende verneombud.. Det er registrert 5 yrkesskader i løpet av året. Sykefraværet var på 7,92 % av mulige arbeidede timer. Tilsvarende tall i fjor var på 6,72 %. Sykefraværet fordeler seg slik, 2010 i parentes: Egenmelding 0,87 % (0,80), inntil 16 dager 1,50 % (1,34), over 16 dager 5,41 % (4,69) og fravær p.g.a. barns sykdom på 0,14 % (0,12). 10

11 Årsmelding og regnskap 2011 Sammenkomst for alle medarbeidere med over 40 års ansiennitet. Styreleder takkes av. Introduksjonskurs for alle ansatte på Coop Obs! Olrud. Likestilling Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet. Bedriften skal i sin ansettelsespolitikk søke et mangfold i alder og kjønn. Bedriften har en kjønnsfordeling på 78 % kvinner (553) og 22 % menn (153). Av 53 butikk-/salgssjefer er 53 % kvinner og 47 % menn. Ledergruppen består av 5 menn. Styret består av 8 personer hvorav 4 (50 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av årsmøtets 30 representanter er 14 kvinner (46,6 %). 11

12 Årsmelding og regnskap 2011 Ytre miljø og miljøtiltak Coop Innlandet SA s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekte ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med miljøvennlige alternativer som CO2 og isvann. Coop har i sine butikker et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og de utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. Virksomheten fortsatte i 2011 det positive arbeidet med å redusere bruk av energi i butikkene. Flere prosjekter er gjennomført gjennom året med positive resultater i form av lavere energiforbruk. Prosjektet inngår under støtteordningen til Enova. Arbeidet fortsetter inn i nytt år. Diskriminering og tilgjengelighet Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Utvikling i detaljhandelen Konsumprisindeksen steg med 1,2 % fra 2010 til Innen matvarer falt prisene med 1,2 % mens audiovisuelt utstyr falt med 7,2 %. Disse to områdene sammen med elektrisitet, inklusive nettleie, og klær bidro til å dempe årsveksten i konsumprisindeksen. Viktige faktorer som medvirket til å trekke opp konsumprisindeksen, var oppganger i prisene på alkoholholdige drikkevarer med 5 %, tobakk med 8,1 %, samt beregnet husleie for selveiere og priser på drivstoff og smøremidler. Det er ventet at konsumprisindeksen vil stige noe de neste årene, men fortsatt forbli lav. Pengemarkedsrenten ble på 2,9 %. Det er ventet små endringer de to nærmeste årene. Samvirkelagenes utvikling. Ved utgangen av året var 117 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Dette tilsvarer en nedgang på 9 lag i Nedgangen skyldes både avviklinger og fusjoner. Ved utgangen av 2011 var medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Dette er en økning på medlemmer fra forrige år. Samvirkelagene fikk en samlet omsetning på ca kr. 37,6 milliarder i Dette tilsvarer en økning på 2,9 % fra året før. I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Hvis vi inkluderer Smart Club AS ble økningen på 2,8 %. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,8 %, mens markedsveksten var på 4,1 %. Det betyr at markedsandelen ble redusert med 0,35 prosentpoeng. 12

13 Årsmelding og regnskap 2011 Økonomisk utvikling Omsetning ÅRETS DRIFT OG REGNSKAP Mega 42,9 Omsetningen i 2011 ble på kr ,0 millioner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning Prix på 1,4 % fra 15,3 året før. Utviklingen innen dagligvarer ble på 0,1 %, noe som er lavere enn X tra 5,3 markedsveksten i de Marked fylkene hvor vi driver 8,8 dagligvarevirksomhet. Av konseptene hadde Coop Prix og Coop Obs! Obs! 24,6 dagligvare den beste utviklingen. Med etableringen av Coop Obs! Olrud og omprofileringen av Coop Mega Vika og Faghandel 2,8 Coop Mega Brumunddal til lavpriskonseptet Coop X-tra, ble det et stort omsetningsløft på slutten av året med en vekst i desember på nærmere 13 %. Noe som ga et betydelig markedsandelsløft på årets siste måned. Omsetningsfordeling innen virksomheten: Mega 43 49,6 Prix 15,3 15,3 X tra 5,3 Marked 8,8 9 Obs! 24,7 22,9 Faghandel Coop Mega og Coop X-tra. 2,9 2,9 Mega X tra Prix Marked Obs! Faghandel Omsetningen til de 2 Coop X-traene gjelder årets totale omsetning for butikkene, dvs summert omsetning som Utvikling i omsetningsandeler: Mega Prix X tra Marked Obs! Faghandel Coop Mega ble i desember omprofilert til Coop X-tra. Dette er hovedårsaken til nedgangen for Coop Mega. Med økt andel for Coop Prix, Coop Obs! og omprofilering av 2 supermarkeder til Coop X-tra, styrket bedriften seg innen det voksende lavprissegmentet innen dagligvarer. 13

14 Årsmelding og regnskap 2011 Årets resultat Etter utbetaling av kjøpebonus til våre medlemmer på kr ,-, ble årets resultat på kr ,- etter skatt. Resultatet er før skatt kr. 6,4 millioner bedre enn i Resultatet påvirkes av lav omsetningsvekst, omprofileringer fra supermarkedskonsept til lavpriskonsept, oppgradering og nyetablering av butikker. Virksomheten investerte i perioden mye i supermarkedskonseptet Coop Mega, og har etter omprofilering av to supermarkeder til lavpris, fortsatt over 40 % av sin omsetning fra dette konseptet. Finanskrisen 2008 ga en endring i etterspørselen mot mer lavprisposisjonerte konsepter. Denne trenden er forsterket ved at lavpriskonsepter fortsatt øker på bekostning av butikker med bredt vareutvalg og betjente ferskvarepunkter. Bruttofortjenesten i virksomheten økte med 0,2 prosentpoeng. Økningen betyr at virksomheten i løpet av de siste to årene har økt bruttofortjenesten med 0,6 prosentpoeng totalt. Målrettet arbeid med å redusere svinnet er en viktig årsak til forbedringen. Netto driftsinntekter er økt med 0,5 prosentpoeng. Økning i antall butikker med post i butikk og etablering av Coop Obs! Olrud slår positivt inn på netto driftsinntekter i form av økte bonuser. Virksomheten har gjennom hele året jobbet aktivt med å redusere kostnader gjennom ulike prosjekter i egen regi og gjennom samarbeidsprosjekter i Coop i Norge. Totalt økte kostnadene med 1,4 % fra Kostnadene i 2011 inkluderer Coop Obs! Olrud. Netto finansielle poster viser en nedgang på kr. 0,25 millioner var første hele året med rentekostnader på låneopptak i forbindelse med kjøp av aksjene i Rudshøgda Kjøpesenter AS, samt betaling av renter på trekkrettighet. Medlemsinnskudd viser en nedgang og balanserer i stor grad rentekostnadene i forhold til Resultatandel fra tilknyttede selskaper er kr. 0,4 millioner høyere enn året før. Investeringer Coop Innlandet har i løpet av året investert kr. 52,2 millioner. Investeringene fordeler seg på kr. 22,7 millioner på eiendom og kr. 29,5 millioner i inventar og utstyr. Den største enkeltstående investeringen er etableringen av Coop Obs! Olrud. Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på kr. 45,7 millioner i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til kr. 55,1 millioner. Finansaktivitetene har gitt negativ kontantstrøm på kr. 28,0 millioner siste år. Totalt sett har beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter blitt redusert med 37,0 millioner siste år. Kredittrisiko Coop Obs! Bygg, Coop Elektro og Coop ByggMix tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. Låneopptak. I forbindelse med etablering av Coop Obs! Hypermarked Olrud og planlagte etableringer i 2012, er det i løpet av 2011 tatt opp lån i form av en trekkrettighet på kr. 75,0 millioner. Benyttet beløp blir konvertert til langsiktig lån i løpet av høsten

15 Årsmelding og regnskap 2011 Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL. Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i følgende selskaper: Dølastugu Eiendom AS eierandel 50 %. Selskapet eier OttaTunet Kjøpesenter på Otta. Balanseført verdi på aksjene er kr. 23,7 millioner. Dombås Bakeri AS eierandel 20 %. Selskapet driver bakeri på Dombås. Balanseført verdi på aksjene er kr. 0,9 millioner. Nordbohus Vinstra AS eierandel 83 %. Nordbohus Vinstra er en entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Vinstra. Balanseført verdi på aksjene 2011 er kr. 7,4 millioner. Innlandsporten Eiendom AS eierandel 25 %. Selskapet har ervervet eiendom ved E-6 på Skavabakken i Stange Kommune til utviklingsformål. Balanseført verdi på aksjene i 2011 er kr. 0,4 millioner. Kallerud Handelspark AS eierandel 10 % Selskapet eier eiendom i Gjøvik Kommune som utvikles med næringsvirksomhet i flere faser. Første fase vil være klar i løpet av Rudshøgda Kjøpesenter AS eierandel 100 % Selskapet eier og drifter eiendommen hvor Coop Obs! Hypermarked er etablert. Balanseført verdi på aksjene er kr. 56,3 millioner. Eierandelen i Kallerud Handelspark AS er ervervet i løpet av året. For øvrig er eierandelene uforandret. Prosjekter under arbeid Virksomheten vil fortsatt jobbe aktivt for å øke markedsandelen i de mest befolkningsrike kommunene i markedsområdet. På slutten av 2011 ble Coop Obs! Hypermarked på Olrud City utenfor Hamar etablert. I tillegg ble 2 stk Coop Mega omprofilert til lavpriskonseptet Coop X-tra. Begge disse butikkene er lokalisert rundt Hamar. Oppgradering og utvidelse av Coop Mega Stange vil være sluttført i mars I løpet av 2012 åpner Coop Obs! Bygg og Coop X-tra på Gjøvik. 15

16 Årsmelding og regnskap 2011 Oversiktsbilde viser hvor Coop Obs! Bygg og Coop X-tra etableres i oktober Utvikling framover Utviklingstrekkene i dagligvaremarkedet er at lavprissegmentet fortsatt styrkes. En vekst for segmentet på 8,6 % mot en total vekst på 4,1 % innen dagligvaremarkedet, forsterker trenden fra tidligere år. Utviklingen i dagligvaremarkedet viser at nyetableringer utgjør 65 % av den totale veksten. Strategiplanen til Coop Innlandet justerer seg i forhold til denne utviklingen. Planen støtter opp under strategiplanen for Coop i Norge frem til Viktige elementer i strategiplanen er blant annet lønnsom markedsvekst, butikkstruktur, kompetansebygging og vår egenart. Virksomheten betrakter disse områdene som bærebjelkene for fremtidig utvikling. Høy etableringstakt av nye store butikker, oppgradering og tilpasning av eksisterende butikkportefølje vil være nødvendig for å styrke seg i markedet. Dette kombinert med fortsatt økt konkurranse, pressede marginer og høye lønnstillegg tvinger virksomheten til å ha høy fokus på kostnadseffektivitet. Det er satt i verk et effektiviseringsprosjekt som forventes å gi resultater. Det har de siste årene vært en jevn vekst av nye medlemmer. En positiv trend er at gjennomsnittsalderen på nyinnmeldte medlemmer går ned. Ved åpninger av nye butikker ser vi at medlemstallet øker. Det ligger et betydelig potensiale i medlemsmassen ved å øke gjennomsnittshandelen og lojaliteten til Coop. Fortsatt drift Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2011 og budsjettet for 2012 er utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktige prognoser som også støtter fortsatt drift. 16

17 Årsmelding og regnskap 2011 Sluttord Årsmeldingen gir et godt bilde av utviklingen i Coop Innlandet SA gjennom Den viser utfordringen som ligger i å skape resultater som gir muligheter til videre vekst og økning av våre markedsandeler i innlandet. Styret er svært godt fornøyd med jobben ledelsen og ansatte har gjort for å tilpasse kostnader og effektivisere driften i året som har gått. Det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i før vi har nådd våre mål i strategiplan frem til Styret vil takke ledelse og ansatte for godt utført arbeide i Takk til tillitsvalgte på alle plan i Coop Innlandet for positive bidrag gjennom sine verv. Styret og administrerende direktør i Coop Innlandet SA. Vinstra, 28.februar 2012 Styret i Coop Innlandet SA 17

18 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Coop Innlandet SA Konsern 2010 % 2011 % Note Salgsinntekt , ,6 4 Kjøpebonus Netto salgsinntekt , ,2 Varekostnad , , ,2 Bruttofortjeneste , Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter ,6 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler ,16 Annen driftskostnad , ,0 Sum driftskostnader , , ,4 Driftsresultat , Inntekt på investeringer Finansinntekter Finanskostnader , ,3 Netto finansielle poster , , ,2 Ordinært resultat før skattekostnad , Skattekostnad på ordinært resultat , ,2 Ordinært resultat , , ,2 Årsresultat , Minoritetetsandel årsresultat Overføringer Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført til felleseid andelskapital Overført til reservefond Overført til medlemmene som renter av ansvarsinnskudd Overført til medlemmene som kjøpebonus Overført til/fra utbyttefond Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer 18

19 Balanse pr. 31. desember BALANSE Coop Innlandet SA Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler ,10 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Balanseførte leieavtaler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer (eierandel større enn 20%) Andelsinnskudd i NKL Investeringer i aksjer og andeler forøvrig Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler , ,6 Sum anleggsmidler , Omløpsmidler ,14 Varebeholdning ,15 Kundefordringer Andre fordringer Innskudd i NKL Bankinnskudd, kontanter og lignende utover innskudd i NKL , ,4 Sum omløpsmidler , BALANSE Sum eiendeler Coop Innlandet SA Konsern % % Note EGENKAPITAL OG GJELD % Egenkapital Innskutt egenkapital ,17 Medlemmenes ansvarsinnskudd Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Felleseid andelskapital Reservefond (vedtektsbestemt fond) Utbyttefond (vedtektsbestemt fond) Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetens andel egenkapital , ,3 Sum egenkapital ,

20 BALANSE Balanse pr. 31. desember Coop Innlandet SA Konsern % % Note Gjeld % Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld , ,6 9 Medlemsinnskudd , ,10 Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld andre Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig kjøpebonus Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld , ,7 Sum gjeld , Sum egenkapital og gjeld Vinstra, 31. desember 2011 Vinstra, 28. februar 31. desember februar 2012 Styret i Coop Innlandet SA Randi Torp Magnar Linnerud Thor Lillehovde Styreleder Inger Berit Heimdahl Bjørg Lekve Anita Tørudstad Njål Nyløkken Steinar Åvangen Olav Rønningen Administrerende direktør 20

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Coop Innlandet BA Årsmelding og regnskap 2010

Coop Innlandet BA Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Coop Innlandet BA Årsmelding og regnskap 2010 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 7. april 2011 på Honne kurs- og konferansesenter, Biri kl. 1900. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer