Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1

2 Tillitsvalgte 2011 Regionråd Region 1 Gudbrandsdal, medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Willy Heimstad Ester Midtli Torbjørn Thøring Arne Grindstuen Anne Sofie Ødegård Eva Lundemo Rune Randen Toril Strangstadstuen Bente Gjerset Brede Holdbrekken Region 1 Gudbrandsdalen ansattes representanter Sørine Melgård Jon Arne Øverjordet Venke Helen Sletten Marit Vammervold Torill Fossmo Bjarne Edgar Neråsen Region 2 Hedmark medlemsvalgte: Jan Erik Lillejordet Ottar Korsnes Grete Mikkelsen Kai Smeby Knut Erik Villumstad Marianne Bjerke Ivar Skåden Mona Byenstuen Finn Kolden Vigdis Bragstad Dagfinn Kolden Andborg Solberg Region 2 Hedmark ansattes representanter: Yngvar Hansen Juliane Bergersen Hans-Jørgen Daarstad Peder Lillehagen Ståle Westerhagen Frank Blystad Region 3 Vest-Oppland medlemsvalgte: Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anne Hilde Ekern Reidun Hillestad Tore Kalrasten Jorun Lundstadsveen Kjartan Stensvold Region 3 Vest-Oppland ansattes representanter Tove Skiaker John Solberg Kjell Prøven Anita Bergum Årsmøte Medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Willy Heimstad Ester Midtli Torbjørn Thøring Arne Grindstuen Anne Sofie Ødegård Eva Lundemo Jan Erik Lillejordet Ottar Korsnes Grete Mikkelsen Kai Smeby Knut Erik Villumstad Marianne Bjerke Ivar Skåden Mona Byenstuen Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anna Hilde Ekern Årsmøte, ansattes representanter: Sørine Melgård Jon Arne Øverjordet Venke Helen Sletten Marit Vammervold Yngvar Hansen Juliane Bergersen Hans Jørgen Daarstad Peder Lillehagen Tove Skiaker John Solberg Styre Medlemsrepresentanter valgt av årsmøte : Magnar Linnerud Styreleder Randi Torp Nestleder Inger Berit Heimdal Bjørg Lekve Thor Lillehovde Styret, ansattes representanter: Steinar Åvangen Njål Nyløkken Anita Tørudstad Kontrollkomite Hans Sønsteng Aud Karin Grøtberg Svenn Otto Hjorth 2

3 Årsmelding og regnskap 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Coop Innlandet SA er en medlemseid organisasjon som driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser. Det overskudd som skapes skal komme medlemmene til gode i form av kjøpeutbytte eller kjøpebonus. Coop Innlandet har virksomhet i 17 kommuner i Hedmark og Oppland: Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Coop Innlandet BA er eid av medlemmer. Virksomheten er organisert med 3 regionråd som er geografisk inndelt; Gudbrandsdalen Hedmark Vestoppland. Regionrådene er satt sammen av tillitsvalgte og ansatt valgte. Rollen til regionrådene er å være bindeledd mellom medlemmene og administrasjon styret og årsmøte. Årsmøtet består av 30 representanter, 20 valgt fra de tillitsvalgte og 10 valgt fra de ansatte. Valgene for de medlemsvalgte foregår i butikk og gjennom internett. Hvert medlem har en stemme. Det er implementert butikkråd på noen av de minste butikkene. Butikkrådet skal fungerer som et bindeledd mellom butikken og lokalsamfunnet. Det vil bli implementert flere butikkråd i løpet av Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Forretningsvirksomheten Forretningsvirksomheten består av drift av 47 butikker innen dagligvarer og faghandel. I tillegg driver virksomheten 2 eide kjøpesentre og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Antall Dagligvarebutikkene er organisert i kjeder og knyttet til kjedeavtaler mot Coop Norge SA Faghandelsavdelingene er drevet etter franchiseavtaler, etter avtaler mot Coop Norge SA og som selvstendige bransjebutikker i Coop Innlandet I virksomheten inngår en heleid datterbedrift innen eiendom, Nordbohus Vinstra med en eierandel på 83,3 % samt 3 tilknyttede selskaper innen ulike bransjer. Medlemmer Pr var det registrert medlemmer i Coop Innlandet. Dette er en netto økning i forhold til forrige år på medlemmer, 4,3 %. Den største medlemsveksten finner vi i region Hedmark med en vekst på 6,6 %. Oversikt over medlemmer pr region: Region Gudbrandsdalen medl. Region Hedmark medl. Region Vestoppland medl. Utenfor regionene medl. Medlemsutviklingen har de siste årene vist en positiv trend Antall Antall Våre medlemmer har totalt fått tilført kr. 17,8 millioner i medlemsfordeler. Summen i medlemsfordelene er en økning på kr. 2,1 millioner i forhold til forrige år. Beløpet fordeler seg på kr. 10,3 millioner fra kjøpebonus ved handel i samvirkelag og kr. 7,5 millioner i rabatter fra våre samarbeidspartnere KappAhl, Esso, Statoil, NetCom og Smart Club. I tillegg er våre medlemmer tilført fordeler i form av gode medlemstilbud på dagligvarer og faghandel gjennom året. Medlemmene er også tilført fordeler ved bruk av Coop Mastercard, forsikringsprodukter og hotellkupp. 3

4 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Prix Biri etablerte post i butikk og apotek i Dette sammen med etablering av bank på starten av 2012, gjør at kundene får utført flere servicetjenester i tillegg til handel på Coop Prix. Dagligvareprofiler Coop Prix er en lavpriskjede som kjennetegnes ved faste lave priser, redusert vareutvalg og effektiv handel. Coop Innlandet har 9 Coop Prix i sin portefølje. Det har ikke vært noen endring i antall butikker innen profilen. De fleste butikkene gikk i 2011 over til automatisk varesupplering hvor innkjøpsordrene generes fra butikkdata systemet. Dette systemet effektiviserer varebestillinger og øker fokus på butikkstandard. I løpet av året har Coop Prix Biri, Coop Prix Lena og Coop Prix Åker etablert post i butikk. Denne servicetjenesten øker attraktiviteten i de lokale markedene. Apotek 1 er etablert i lokalene til Coop Prix Biri. I løpet av 2012 vil det bli etablert bankfilial i de samme lokalene. Dette gjør at Coop Prix Biri nå fremstår som et lite bygdesenter. Butikkene omsatte totalt for kr. 201,2 millioner eksklusive merverdiavgift. Dette er en vekst på 1,6 % mot året før. Sammenlignbar salgsvekst innen lavprissegmentet nasjonalt, var på 3,5 %. 4

5 Årsmelding og regnskap 2011 Deler av ferskvaredisk i Coop Mega. Coop Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag. Supermarkedet har manuelle avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning innen matlaging. Totalt har vi 11 supermarkeder. Coop Mega Brumunddal og Coop Mega Vika ble i desember omprofilert til lavpriskonseptet Coop X-tra. Butikkene er spredd i hele vårt markedsområde. Butikkene omsatte for totalt kr. 566,0 millioner eksklusive merverdiavgift. Dette er en vekst på 0,4 % mot året før. Manglende vekst gjenspeiler utviklingen innen supermarkedssegmentet på landsbasis som totalt opplevde en nullvekst. Den påbegynnende etterspørselsvridningen fra supermarkeder til lavprisbutikker etter finanskrisen, har tiltatt i styrke. Vår omsetningsutvikling innen Coop Mega må ses i lys av denne utviklingen. Coop Mega Løten fikk tilført post i butikk, og var den Coop Mega butikken med høyest vekst. 5

6 Årsmelding og regnskap 2011 Frukt/grønt avdeling i Coop X-tra. Coop X-tra er et lavpriskonsept med bredt vareutvalg og innslag av faghandel. Sortimentet består av 5500 artikler innen dagligvarer til markedets laveste faste priser. I tillegg til faste lave priser, bygger konseptet på et bredt utvalg innen ferskvarer og frukt/grønt. Sortimentet er i antall artikler på nivå med Coop Mega. Prisnivået tilsier at konseptet må drives med høy effektivitet og lave kostnader. Coop Mega Brumunddal og Coop Mega Vika ble begge omprofilert til Coop X-tra i desember. Kundetilstrømningen den første måneden var positiv for ett nytt dagligvarekonsept i regionen. 6

7 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Marked Skåbu i nye lokaler. Coop Marked er nærbutikken som har et lokalt tilpasset sortiment med konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre bygdesamfunn. Flere av butikkene utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post i butikk, salg av apotekvarer etc. Coop Marked Snertingdal og Coop Marked Heidal ble tilført post i butikk i løpet av året og styrket seg i det lokale markedsområdet. Butikkene har god forankring i sine lokalmiljøer. Ofte er et Coop Marked siste butikken i lokalsamfunnet. Coop Innlandet har flest butikker innen dette konseptet, totalt 14 stk. Coop Marked Skåbu flyttet i løpet av året inn i nye lokaler. Salgsutviklingen innen Coop Marked gikk ned med 0,7 % til kr. 115,6 millioner eksklusive merverdiavgift. Nærmarkedssegmentet i Norge gikk ned med totalt 3,4 %. Omsetningsnedgangen må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små markeder samt generell etterspørselsvridning mot lavprissegmentet. I tillegg er flere nærbutikker avviklet på landsbasis. 7

8 Årsmelding og regnskap 2011 Fra åpningen av Coop Obs! Hypermarked Olrud. Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer kombinert med gode ukentlige tilbud innen dagligvarer og faghandel. Coop Obs! Bygg er basert på samme konseptuelle tankegang som Coop Obs! Hypermarked. Coop Obs! Hypermarked og Coop Obs! Bygg er i Coop Innlandet etablert under samme tak. Coop Obs! er virksomhetens største enhet med en omsetning på kr. 298,0 millioner eksklusive merverdiavgift. Dette er en vekst på 0,3 % totalt. Veksten fordeler seg på 3,5 % på dagligvarer, - 2,7 % på byggevarer og - 4,5 % på øvrig faghandel. Utviklingen på faghandel må ses sammen med en mild og snøfattig høst, i motsetning til en veldig kald værtype året før. Åpningen av Obs! Olrud 24. november kan også være en medvirkende årsak til faghandelsutviklingen. Obs! Olrud er et hypermarked på ca 6700 kvm i totalflate med ett salgsareal på ca 4500 kvm.. Etaleringen er et virkemiddel for å styrke oss i et befolkningsrikt område rundt Mjøsa. Med ny firefelts E-6 og dobbeltsporet jernbane innen få år, vil avstanden til mer sentrale strøk på Østlandet reduseres. Det er ventet at dette vil gjøre at tilflytningen til Hamar regionen vil øke. Obs! Olrud grenser til flere områder som er regulert for boligbygging. Åpningen av Obs! Olrud resulterte i at Coop Innlandet økte sine markedsandeler betydelig på hedemarken i desember, både innen dagligvarer og faghandelsbransjer. 8

9 Årsmelding og regnskap 2011 Fra Sødorptunet Kjøpesenter på Vinstra. Øvrig faghandel Innen øvrig faghandel driver Coop Innlandet 3 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro og 3 butikker innen klær med supplerende sortiment. Statoil bensin ble avviklet i løpet av året. For Wagner/Savoy på Vinstra er Coop Innlandet franchisetager. Total omsetning innen øvrig faghandel ble på kr. 37,3 millioner eksklusive merverdiavgift, noe som er en nedgang på 0,7 %. Utviklingen er variabel innen faghandelsbutikkene. Størst vekst var det innen faghandelsbransjene på Ringebu. Eiendom Coop Innlandet eier og forvalter en betydelig eiendomsmasse i Hedmark og Oppland. Eiendommene er organisert som egne avdelinger innen virksomheten. Unntaket er Rudshøgda Kjøpesenter AS. Selskapet er organisert som en datterbedrift under Coop Innlandet. Eiendommene brukes primært til drift av egne butikker. På kjøpesentrene Coop Senter Dombås og Sødorptunet Vinstra, er egne virksomheter komplettert med flere eksterne leietagere innen ulike bransjer. Coop Senter oppnådde en vekst i omsetningen i løpet av året, mens Sødorptunet hadde en liten nedgang i omsetningen. Sen påske og flom i pinsehelgen, gjorde at hytteturistene uteble i disse viktige høytidene. Det er i løpet av året ingen endring i eiendomsporteføljen. 9

10 Årsmelding og regnskap 2011 Styret årsmøte kontrollkomite Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet til sammen 59 saker. Årsmøtet har avholdt 3 møter og behandlet 14 saker. Kontrollkomiteen har avholdt 2 møter og behandlet 8 saker. De tre regionrådene har avholdt 3 møter hver. I tillegg er det avholdt et møte med arbeidsutvalgene i regionrådene. Regionrådene har avholdt sine møter hvor planlegging i forbindelse med valg i butikk har vært hovedsaken. De viktigste sakene som ble behandlet i styret og årsmøtet var etableringen av Coop Obs! Hypermarked på Olrud, etablering av Coop X-tra og Coop Obs! bygg på Kallerud i Gjøvik kommune, omprofilering av Coop Mega Brumunddal og Coop Mega Vika til Coop X-tra, i tillegg til oppgradering av Coop Mega Stange. Styret har fortløpende behandlet virksomhetens salg-/resultatutvikling. Det er jobbet mye med effektivisering og strukturendringer for å være best mulig rustet til å møte fremtidige utfordringer. Våre medarbeidere og HMS-arbeid Ved årsskiftet hadde bedriften totalt 708 ansatte, fordelt på heltid og deltid. Dette er en økning i forhold til forrige årsskifte og henger sammen med åpningen av Coop Obs! Olrud. Det er i løpet av året gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i alle butikker, og avdelinger i virksomheten. Det er avholdt introduksjonskurs for alle nyansatte. Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalg (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. Det er i løpet av året inngått ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen gjelder frem til I SAMU er det laget handlingsplaner for å nå målene i samarbeidsavtalen. I forbindelse med endringer i Folketrygdloven vedrørende oppfølging av sykefravær, er det avholdt møter i SAMU om endringene. Nye rutiner i forbindelse med oppfølging av sykefravær er implementert. Det er avholdt to ledersamlinger for alle ledere i bedriften. Hovedtema på ledersamlingene har vært tiltak for resultatforbedringer. Lederutviklingsprogram for butikk-og driftssjefer som ble startet opp i 2010 ble gjennomført for flere av våre ledere i Målet med programmet er refleksjon og utvikling av egen lederrolle. Det er gjennomført en sosial sammenkomst for alle medarbeidere med mer enn 40 års sammenhengende ansiennitet. Det er gjennomført vernerunder i alle butikker/avdelinger i løpet av året samt lovbestemt HMS kurs for nye og eksisterende verneombud.. Det er registrert 5 yrkesskader i løpet av året. Sykefraværet var på 7,92 % av mulige arbeidede timer. Tilsvarende tall i fjor var på 6,72 %. Sykefraværet fordeler seg slik, 2010 i parentes: Egenmelding 0,87 % (0,80), inntil 16 dager 1,50 % (1,34), over 16 dager 5,41 % (4,69) og fravær p.g.a. barns sykdom på 0,14 % (0,12). 10

11 Årsmelding og regnskap 2011 Sammenkomst for alle medarbeidere med over 40 års ansiennitet. Styreleder takkes av. Introduksjonskurs for alle ansatte på Coop Obs! Olrud. Likestilling Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet. Bedriften skal i sin ansettelsespolitikk søke et mangfold i alder og kjønn. Bedriften har en kjønnsfordeling på 78 % kvinner (553) og 22 % menn (153). Av 53 butikk-/salgssjefer er 53 % kvinner og 47 % menn. Ledergruppen består av 5 menn. Styret består av 8 personer hvorav 4 (50 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av årsmøtets 30 representanter er 14 kvinner (46,6 %). 11

12 Årsmelding og regnskap 2011 Ytre miljø og miljøtiltak Coop Innlandet SA s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekte ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med miljøvennlige alternativer som CO2 og isvann. Coop har i sine butikker et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og de utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. Virksomheten fortsatte i 2011 det positive arbeidet med å redusere bruk av energi i butikkene. Flere prosjekter er gjennomført gjennom året med positive resultater i form av lavere energiforbruk. Prosjektet inngår under støtteordningen til Enova. Arbeidet fortsetter inn i nytt år. Diskriminering og tilgjengelighet Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Utvikling i detaljhandelen Konsumprisindeksen steg med 1,2 % fra 2010 til Innen matvarer falt prisene med 1,2 % mens audiovisuelt utstyr falt med 7,2 %. Disse to områdene sammen med elektrisitet, inklusive nettleie, og klær bidro til å dempe årsveksten i konsumprisindeksen. Viktige faktorer som medvirket til å trekke opp konsumprisindeksen, var oppganger i prisene på alkoholholdige drikkevarer med 5 %, tobakk med 8,1 %, samt beregnet husleie for selveiere og priser på drivstoff og smøremidler. Det er ventet at konsumprisindeksen vil stige noe de neste årene, men fortsatt forbli lav. Pengemarkedsrenten ble på 2,9 %. Det er ventet små endringer de to nærmeste årene. Samvirkelagenes utvikling. Ved utgangen av året var 117 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Dette tilsvarer en nedgang på 9 lag i Nedgangen skyldes både avviklinger og fusjoner. Ved utgangen av 2011 var medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Dette er en økning på medlemmer fra forrige år. Samvirkelagene fikk en samlet omsetning på ca kr. 37,6 milliarder i Dette tilsvarer en økning på 2,9 % fra året før. I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Hvis vi inkluderer Smart Club AS ble økningen på 2,8 %. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,8 %, mens markedsveksten var på 4,1 %. Det betyr at markedsandelen ble redusert med 0,35 prosentpoeng. 12

13 Årsmelding og regnskap 2011 Økonomisk utvikling Omsetning ÅRETS DRIFT OG REGNSKAP Mega 42,9 Omsetningen i 2011 ble på kr ,0 millioner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning Prix på 1,4 % fra 15,3 året før. Utviklingen innen dagligvarer ble på 0,1 %, noe som er lavere enn X tra 5,3 markedsveksten i de Marked fylkene hvor vi driver 8,8 dagligvarevirksomhet. Av konseptene hadde Coop Prix og Coop Obs! Obs! 24,6 dagligvare den beste utviklingen. Med etableringen av Coop Obs! Olrud og omprofileringen av Coop Mega Vika og Faghandel 2,8 Coop Mega Brumunddal til lavpriskonseptet Coop X-tra, ble det et stort omsetningsløft på slutten av året med en vekst i desember på nærmere 13 %. Noe som ga et betydelig markedsandelsløft på årets siste måned. Omsetningsfordeling innen virksomheten: Mega 43 49,6 Prix 15,3 15,3 X tra 5,3 Marked 8,8 9 Obs! 24,7 22,9 Faghandel Coop Mega og Coop X-tra. 2,9 2,9 Mega X tra Prix Marked Obs! Faghandel Omsetningen til de 2 Coop X-traene gjelder årets totale omsetning for butikkene, dvs summert omsetning som Utvikling i omsetningsandeler: Mega Prix X tra Marked Obs! Faghandel Coop Mega ble i desember omprofilert til Coop X-tra. Dette er hovedårsaken til nedgangen for Coop Mega. Med økt andel for Coop Prix, Coop Obs! og omprofilering av 2 supermarkeder til Coop X-tra, styrket bedriften seg innen det voksende lavprissegmentet innen dagligvarer. 13

14 Årsmelding og regnskap 2011 Årets resultat Etter utbetaling av kjøpebonus til våre medlemmer på kr ,-, ble årets resultat på kr ,- etter skatt. Resultatet er før skatt kr. 6,4 millioner bedre enn i Resultatet påvirkes av lav omsetningsvekst, omprofileringer fra supermarkedskonsept til lavpriskonsept, oppgradering og nyetablering av butikker. Virksomheten investerte i perioden mye i supermarkedskonseptet Coop Mega, og har etter omprofilering av to supermarkeder til lavpris, fortsatt over 40 % av sin omsetning fra dette konseptet. Finanskrisen 2008 ga en endring i etterspørselen mot mer lavprisposisjonerte konsepter. Denne trenden er forsterket ved at lavpriskonsepter fortsatt øker på bekostning av butikker med bredt vareutvalg og betjente ferskvarepunkter. Bruttofortjenesten i virksomheten økte med 0,2 prosentpoeng. Økningen betyr at virksomheten i løpet av de siste to årene har økt bruttofortjenesten med 0,6 prosentpoeng totalt. Målrettet arbeid med å redusere svinnet er en viktig årsak til forbedringen. Netto driftsinntekter er økt med 0,5 prosentpoeng. Økning i antall butikker med post i butikk og etablering av Coop Obs! Olrud slår positivt inn på netto driftsinntekter i form av økte bonuser. Virksomheten har gjennom hele året jobbet aktivt med å redusere kostnader gjennom ulike prosjekter i egen regi og gjennom samarbeidsprosjekter i Coop i Norge. Totalt økte kostnadene med 1,4 % fra Kostnadene i 2011 inkluderer Coop Obs! Olrud. Netto finansielle poster viser en nedgang på kr. 0,25 millioner var første hele året med rentekostnader på låneopptak i forbindelse med kjøp av aksjene i Rudshøgda Kjøpesenter AS, samt betaling av renter på trekkrettighet. Medlemsinnskudd viser en nedgang og balanserer i stor grad rentekostnadene i forhold til Resultatandel fra tilknyttede selskaper er kr. 0,4 millioner høyere enn året før. Investeringer Coop Innlandet har i løpet av året investert kr. 52,2 millioner. Investeringene fordeler seg på kr. 22,7 millioner på eiendom og kr. 29,5 millioner i inventar og utstyr. Den største enkeltstående investeringen er etableringen av Coop Obs! Olrud. Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på kr. 45,7 millioner i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til kr. 55,1 millioner. Finansaktivitetene har gitt negativ kontantstrøm på kr. 28,0 millioner siste år. Totalt sett har beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter blitt redusert med 37,0 millioner siste år. Kredittrisiko Coop Obs! Bygg, Coop Elektro og Coop ByggMix tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. Låneopptak. I forbindelse med etablering av Coop Obs! Hypermarked Olrud og planlagte etableringer i 2012, er det i løpet av 2011 tatt opp lån i form av en trekkrettighet på kr. 75,0 millioner. Benyttet beløp blir konvertert til langsiktig lån i løpet av høsten

15 Årsmelding og regnskap 2011 Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL. Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i følgende selskaper: Dølastugu Eiendom AS eierandel 50 %. Selskapet eier OttaTunet Kjøpesenter på Otta. Balanseført verdi på aksjene er kr. 23,7 millioner. Dombås Bakeri AS eierandel 20 %. Selskapet driver bakeri på Dombås. Balanseført verdi på aksjene er kr. 0,9 millioner. Nordbohus Vinstra AS eierandel 83 %. Nordbohus Vinstra er en entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Vinstra. Balanseført verdi på aksjene 2011 er kr. 7,4 millioner. Innlandsporten Eiendom AS eierandel 25 %. Selskapet har ervervet eiendom ved E-6 på Skavabakken i Stange Kommune til utviklingsformål. Balanseført verdi på aksjene i 2011 er kr. 0,4 millioner. Kallerud Handelspark AS eierandel 10 % Selskapet eier eiendom i Gjøvik Kommune som utvikles med næringsvirksomhet i flere faser. Første fase vil være klar i løpet av Rudshøgda Kjøpesenter AS eierandel 100 % Selskapet eier og drifter eiendommen hvor Coop Obs! Hypermarked er etablert. Balanseført verdi på aksjene er kr. 56,3 millioner. Eierandelen i Kallerud Handelspark AS er ervervet i løpet av året. For øvrig er eierandelene uforandret. Prosjekter under arbeid Virksomheten vil fortsatt jobbe aktivt for å øke markedsandelen i de mest befolkningsrike kommunene i markedsområdet. På slutten av 2011 ble Coop Obs! Hypermarked på Olrud City utenfor Hamar etablert. I tillegg ble 2 stk Coop Mega omprofilert til lavpriskonseptet Coop X-tra. Begge disse butikkene er lokalisert rundt Hamar. Oppgradering og utvidelse av Coop Mega Stange vil være sluttført i mars I løpet av 2012 åpner Coop Obs! Bygg og Coop X-tra på Gjøvik. 15

16 Årsmelding og regnskap 2011 Oversiktsbilde viser hvor Coop Obs! Bygg og Coop X-tra etableres i oktober Utvikling framover Utviklingstrekkene i dagligvaremarkedet er at lavprissegmentet fortsatt styrkes. En vekst for segmentet på 8,6 % mot en total vekst på 4,1 % innen dagligvaremarkedet, forsterker trenden fra tidligere år. Utviklingen i dagligvaremarkedet viser at nyetableringer utgjør 65 % av den totale veksten. Strategiplanen til Coop Innlandet justerer seg i forhold til denne utviklingen. Planen støtter opp under strategiplanen for Coop i Norge frem til Viktige elementer i strategiplanen er blant annet lønnsom markedsvekst, butikkstruktur, kompetansebygging og vår egenart. Virksomheten betrakter disse områdene som bærebjelkene for fremtidig utvikling. Høy etableringstakt av nye store butikker, oppgradering og tilpasning av eksisterende butikkportefølje vil være nødvendig for å styrke seg i markedet. Dette kombinert med fortsatt økt konkurranse, pressede marginer og høye lønnstillegg tvinger virksomheten til å ha høy fokus på kostnadseffektivitet. Det er satt i verk et effektiviseringsprosjekt som forventes å gi resultater. Det har de siste årene vært en jevn vekst av nye medlemmer. En positiv trend er at gjennomsnittsalderen på nyinnmeldte medlemmer går ned. Ved åpninger av nye butikker ser vi at medlemstallet øker. Det ligger et betydelig potensiale i medlemsmassen ved å øke gjennomsnittshandelen og lojaliteten til Coop. Fortsatt drift Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2011 og budsjettet for 2012 er utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktige prognoser som også støtter fortsatt drift. 16

17 Årsmelding og regnskap 2011 Sluttord Årsmeldingen gir et godt bilde av utviklingen i Coop Innlandet SA gjennom Den viser utfordringen som ligger i å skape resultater som gir muligheter til videre vekst og økning av våre markedsandeler i innlandet. Styret er svært godt fornøyd med jobben ledelsen og ansatte har gjort for å tilpasse kostnader og effektivisere driften i året som har gått. Det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i før vi har nådd våre mål i strategiplan frem til Styret vil takke ledelse og ansatte for godt utført arbeide i Takk til tillitsvalgte på alle plan i Coop Innlandet for positive bidrag gjennom sine verv. Styret og administrerende direktør i Coop Innlandet SA. Vinstra, 28.februar 2012 Styret i Coop Innlandet SA 17

18 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Coop Innlandet SA Konsern 2010 % 2011 % Note Salgsinntekt , ,6 4 Kjøpebonus Netto salgsinntekt , ,2 Varekostnad , , ,2 Bruttofortjeneste , Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter ,6 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler ,16 Annen driftskostnad , ,0 Sum driftskostnader , , ,4 Driftsresultat , Inntekt på investeringer Finansinntekter Finanskostnader , ,3 Netto finansielle poster , , ,2 Ordinært resultat før skattekostnad , Skattekostnad på ordinært resultat , ,2 Ordinært resultat , , ,2 Årsresultat , Minoritetetsandel årsresultat Overføringer Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført til felleseid andelskapital Overført til reservefond Overført til medlemmene som renter av ansvarsinnskudd Overført til medlemmene som kjøpebonus Overført til/fra utbyttefond Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer 18

19 Balanse pr. 31. desember BALANSE Coop Innlandet SA Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler ,10 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Balanseførte leieavtaler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer (eierandel større enn 20%) Andelsinnskudd i NKL Investeringer i aksjer og andeler forøvrig Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler , ,6 Sum anleggsmidler , Omløpsmidler ,14 Varebeholdning ,15 Kundefordringer Andre fordringer Innskudd i NKL Bankinnskudd, kontanter og lignende utover innskudd i NKL , ,4 Sum omløpsmidler , BALANSE Sum eiendeler Coop Innlandet SA Konsern % % Note EGENKAPITAL OG GJELD % Egenkapital Innskutt egenkapital ,17 Medlemmenes ansvarsinnskudd Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Felleseid andelskapital Reservefond (vedtektsbestemt fond) Utbyttefond (vedtektsbestemt fond) Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetens andel egenkapital , ,3 Sum egenkapital ,

20 BALANSE Balanse pr. 31. desember Coop Innlandet SA Konsern % % Note Gjeld % Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld , ,6 9 Medlemsinnskudd , ,10 Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld andre Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig kjøpebonus Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld , ,7 Sum gjeld , Sum egenkapital og gjeld Vinstra, 31. desember 2011 Vinstra, 28. februar 31. desember februar 2012 Styret i Coop Innlandet SA Randi Torp Magnar Linnerud Thor Lillehovde Styreleder Inger Berit Heimdahl Bjørg Lekve Anita Tørudstad Njål Nyløkken Steinar Åvangen Olav Rønningen Administrerende direktør 20

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl. 19.00 på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13 ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer