Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt av Anders Sveaas ( ) Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt av Anders Sveaas (1840-1917) Innhold"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Innhold Bilde forside: Snøtung skigard ved Villaen på Veståsen Kistefos Træsliberi på 3 minutter 4 Hendelser i året 5 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap/Balanse 9 Revisjonsberetning 12 Kart Kistefos Træsliberi 13 Morselskapets virksomhet 14 Sopp 18 Kistefos Møbler 20 Kistefos Møbelkomponenter 21 Kistefos Viltkjøtt 22 Kistefos Skogtjenester 23 Kistefos Sag/Kistefos Trebygg 24 Kistefos Investment 25 Kistefos Museet 26 Skånland Handelssted 28 Quest Shipping, Polar Quest English summary 30 Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt av Anders Sveaas ( ) Aktieselskabet Kistefos Træsliberi ble stiftet 27. juni 1889 med konsul Anders Sveaas som hovedaksjonær med 38 aksjer á kr av i alt 60 aksjer. Produksjonen av slipemasse ble raskt meget lønnsom, og overskuddet lå i årene på godt over kr , m.a.o. en årlig egenkapitalavkastning på over 35 %. Fra stiftelsesåret 1889 og frem til i dag har selskapet vært i Sveaas-familiens eie med unntak av perioden Den 23. desember 1994 ble konsesjon gitt til Christen Sveaas, og selskapet var igjen under Sveaas kontroll. 2 Grafisk utforming og design: Ferskvann Reklamebyrå Foto: Kistefos Træsliberi, Kistefos Møbler, Kistefos-Museet, Geir Høitomt. Konsul Anders Sveaas

3 SOPP Når verden går mig imod, og det undlater den sjælden at gjøre naar dertil gives nogen leielighed, har jeg stedse fundet mig vel ved at anvende frilufsvandinger som dæmper for min smule bekymring og uro skrev Peter Christen Asbjørnsen. Les mer om sopp på våre eiendommer side Organisasjonskart A/S Kistefos Træsliberi (pr. juni 2009) Kistefos Møbler AS Kistefos Møbelkomponenter AS Kistefos Viltkjøtt AS Kistefos Skogtjenester AS Kistefos Investment AS 70 % 100 % 100 % 50,38 % 100 % 3

4 Kistefos Træsliberi PÅ 3 MINUTTER Med basis i betydelige finansinntekter de siste årene har selskapet gradvis utvidet sin næringsvirksomhet. Det er kjøpt flere store skogeiendommer, samt kjøpt og etablert flere lokale virksomheter. Konsernet Kistefos Træsliberi har pr. juni 2009 følgende virksomhetsområder: Skog og utmarksdrift Viltkjøtt og andre herligheter Møbelproduksjon Kistefos-Museet Finansforvaltning SKOG OG UTMARKSDRIFT Kistefos Træsliberi eier ca dekar skog. Eiendommene ligger i seks kommuner i Randsfjordregionen, mesteparten i Nordre Land kommune. Den tradisjonelle skogbruksvirksomheten har fortsatt stor betydning for selskapet og det ble avvirket m 3 tømmer for salg i Parallelt har inntektene fra utmark steget, særlig gjelder dette utleie av hytter, sætre og skogshusvær. God tilrettelegging for jakt, fiske og øvrig friluftsliv gir nye inntektsmuligheter. SKOGTJENESTER Kistefos Skogtjenester AS på Dokka er et 50,38 % eiet datterselskap, som driver skogforvaltning og salg av tjenester innen jord- og skogbruk samt skjøtsel av offentlige verneområder. Totalt forvalter selskapet mål. Bedriften har 5 ansatte og omsatte for kr 4,5 mill. i 2008 med et driftsresultat på kr 0,2 mill. VILTKJØTT Kistefos Viltkjøtt AS er et heleid datterselskap som satser på mottak, foredling og salg av kjøtt fra elg, rein og hjort. Virksomheten har slakterier på Åsta i Østerdalen og på Dokka i Nordre Land kommune. I 2008 ble det levert inn 868 (821) elg totalt, 782 (592) elg til avdeling Åsta og 52 (229) til avdeling Veståsen. Bedriften hadde ingen ansatte ved årsskiftet og omsatte for kr 9,0 mill. i 2008 med et driftsunderskudd på kr 2,0 mill. Hans Jørgen Sundeby ble tilsatt som ny daglig leder 1. februar MØBELPRODUKSJON Kistefos Møbler AS på Dokka er et 70 % eiet datterselskap. Selskapet har gjennom flere år utviklet seg til å bli markedsleder i fjell hyttemarkedet. Produktutvikling, kvalitet og dyktige medarbeidere har bidratt til at selskapet har skaffet seg denne posisjonen. Bedriften har 48 ansatte, og omsatte antikkbehandlede møbler for kr 37,5 mill. i 2008 med et driftsresultat på kr 0,6 mill. Kistefos Møbelkomponenter AS på Dokka er et heleid datterselskap. Bedriften ble overtatt fra Stay AS i juli Bedriften er en komplett møbelprodusent med kompetanse innen komponenter, trearbeid, stopping, lakkering, søm og montasje. Bedriften har 19 ansatte og omsatte sittemøbler og møbelkomponenter for kr 5,5 mill. i 2008 med et driftsunderskudd på kr 1,2 mill. KISTEFOS-MUSEET Det gamle og nedlagte tresliperiet på Kistefoss ved Jevnaker har gjennomgått en omfattende restaurering de senere årene med midler fra Kistefos Træsliberi. Eiendommen leies ut til Stiftelsen Kistefos-Museet, som har blitt et anerkjent industri og kunstmuseum med i overkant av besøkende i FINANSFORVALTNING Kistefos Investment AS er ansvarlig for å forvalte finansinvesteringene i konsernet. Til tross for at situasjonen i finansmarkedet ble betydelig svekket gjennom året, har selskapet hatt et positivt resultat for Det antas å ligge betydelige reserver i selskapets investeringsportefølje. Selskapet fikk et resultat på kr 4,1 mill. i Selskapet har ingen ansatte. ORGANISATORISKE FORHOLD Konsernet hadde ved utgangen av året 93 ansatte og eies av til sammen 45 aksjonærer med Christen Sveaas som majoritetseier (kontrollerer 85,4 % av aksjene). Administrasjonen har kontor på Dokka i Nordre Land kommune. I 2008 er det fattet beslutning om, og gjennomført betydelige omstruktureringer i morselskapet samt i flere av datterselskapene. 4

5 Idyll ved den gjenoppsatte (2007) hytta ved Ytre Tverrvann Hendelser i 2008 Kistefos Gården ble offisielt åpnet 2. april ved Fylkesmann Kristin Hille Valle Ultimat AS i Hov, ble i mai slått konkurs og gav et tap på kr 21,8 mill. Kistefos Møbelkomponenter AS ble kjøp fra Stay AS med overtagelse 1. juli. Selskapet er kjent under navnet Dokka Møbler, en tradisjonsrik møbelfabrikk som har vært opphav til mange av klassikerne på 70 og 80 tallet. Nøkkeltall konsernet (hele 1000) Driftsinntekter Driftsresultat Driftsresultat mor Netto finans Resultat etter skatt Bokført egenkapital Totalkapital Antall ansatte * Adm. direktør (32 465) (26 969) ( 9 655) (42 443) Pål Øystein Stormorken (10 783) (8 998) (17 244) (32 482) Pål Øystein Stormorken (7 468) (9 465) (3 645) Per A. Rognerud/ Jan Helge Nordby (2 445) (6 661) Per A. Rognerud (20 677) (8 838) Per A. Rognerud * Ansatte pr i konsernet 5

6 Årsberetning 2008 KONSERNET For Kistefos Træsliberi konsernet har 2008 vært et krevende år, preget av avvikling av ulønnsomme datterselskaper og omstruktureringen av driften i store deler av den øvrige virksomheten. Resultatet av dette arbeidet, samt en kraftig svekkelse av de generelle markedsforholdene i andre halvår 2008, resulterte i et betydelig underskudd for 2008 på kr 42,4 mill. (-32,5). Konsernet har en bokført egenkapital på kr 107,1 mill. (145,7) og 93 ansatte ved utgangen av Styrets foreslår at det ikke utbetales utbytte for MORSELSKAPET Avvirkningen i 2008 ble redusert fra m 3 til m 3 tømmer, dette er en reduksjon på m3 /15 %. Fra å omsette store deler av volumet gjennom Viken, ble i hovedsak alt tømmeret i 2008 omsatt gjennom Nortømmer. Driftsinntektene fra skogen i 2008 ble redusert fra kr 8,7 mill. til kr 7,3 mill., dette er en reduksjon på kr 1,4 mill. / 16 %. Gjennomsnittsprisen ble i 2008 redusert fra kr 427,- pr. m 3 til kr 354,- pr. m 3, dette er kr 73 pr. m 3 /17 % lavere enn i Driftsnettoen i 2008 etter fratrekk for entreprenørkostnader og diverse salgs- og målekostnader ble i 2008 redusert fra kr 4,8 mill til kr 2,6 mill, dette er en reduksjon på kr 2,2 mill. / 46 %. Dette tilsvarer en driftsnetto pr. m 3 i 2008 som er redusert fra kr 335,- til kr 212,-, som er kr 123 pr. m 3 lavere enn i Reduksjonen i driftsnettoen skyldes reduserte priser og at andelen massevirke til lavere pris var vesentlig høyere enn året før samt at veivedlikehold på kr (kr 41 pr. m 3 ) ble direkte utgiftsført. På bakgrunn av svært dårlige lønnsomhet i flere av selskapene i konsernet, ble det besluttet å omstrukturere konsernet fullstendig. Betydelige omstruktureringskostnader er belastet årets regnskap. Nedgangen i lånerenten (som er positivt for selskapet på sikt) nødvendiggjorde ekstraordinær kostnad ved avvikling av rentebindingsperioden på en del av selskapets lån. Denne kostnaden er også belastet årets regnskap. Morselskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 56,4 mill. (- 36,5), bokført egenkapital på kr 74,5 mill. (130,9) og 9 ansatte ved utgangen av året. KISTEFOS MØBLER AS 70 % eiet Selskapet omsatte for kr 37,6 mill. (35,8). Selskapet har gjennom flere år utviklet seg til å bli markedsleder i fjell hyttemarkedet. Produktutvikling, kvalitet og dyktige medarbeidere har bidratt til at selskapet har skaffet seg denne posisjonen. Utflatingen i omsetningsveksten skyldes en betydelig svekkelse i hyttemarkedet gjennom året. Selskapets inntjening ble svekket som en følge av økningen i driftskostnadene. Dette skyldes i hovedsak den sterke veksten i råvarepriser og personalkostnader, hvor markedsutviklingen ikke ga rom for kompenserende prisøkninger. Reduksjonen i markedet har medført at selskapet fra september har måttet gjennomføre omfattende permitteringer og mannskapsreduksjoner. Dette vil også fortsette utover i I forhold til konkurrentene har selskapet styrket sin posisjon i markedet. Selskapet fikk for 2008 et overskudd på kr 0,6 mill. (2,2) og hadde 48 ansatte ved utgangen av året. KISTEFOS MØBELKOMPONENTER AS 100 % eiet Selskapet omsatte for kr 5,5 mill.. Selskapet startet sin virksomhet fra og med 1. juli Bedriften er en komplett møbelprodusent med kompetanse innen komponenter, trearbeid, stopping, lakkering, søm og montasje. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon, men har i startfasen møtt betydelige utfordringer ved at markedet har endret seg dramatisk utover i 2008 og fortsatt i Strukturendringer i bransjen medfører at selskapet i løpet av våren 2009 blir den eneste produsenten av trelaminat og komponenter i Norge. Under normale markedsforhold ville dette satt selskapet i en lønnsom posisjon. Inntil markedet normaliserer seg, gjennomfører selskapet kostnadsreduserende tiltak, hvor betydelige permitteringer i arbeidsstokken er det viktigste tiltaket. Selskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 1,2 mill. og hadde 19 ansatte ved utgangen av KISTEFOS VILTKJØTT AS 100 % eiet Selskapet omsatte for kr 9,0 mill. (6,0). I 2008 ble det levert inn totalt 868 (821) elg, 782 (592) elg til avdeling Åsta og 52 (229) elg til avdeling Veståsen. Ved siden av økt volum og økt videreforedlingsgrad, har mangelen på lederkompetanse internt i selskapet økt selskapets driftskostnader. For å skape lønnsomhet i selskapet, er det investert betydelig i produkter som kan øke verdiskapningen. Arbeidet er kommet langt, og man har startet med leveranser primært til kunder innen storhusholdning. Selskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 2,0 mill. (- 0,4) og hadde ingen fast ansatte ved årsskiftet, men leier inn personell ved behov. Hans Jørgen Sundby ble tilsatt som ny daglig leder 1. februar

7 Duggfrisk blåbær ved Nedre Svartvann på Veståsen KISTEFOS SKOGTJENESTER AS 50,4 % eiet Selskapet omsatte for kr 4,5 mill. (2,9). Omsetningsveksten skyldes inngåelsen av administrasjonsavtalen på Kistefos Træsliberi s skogeiendommer samt økt planting og linjerydding. Selskapet har gjennom å levere tjenester av god kvalitet, etablert seg med en solid posisjon i markedet, og antall kunder øker år for år. Selskapet fikk for 2008 et overskudd på kr 0,2 mill. (0,1) og hadde 5 ansatte ved utgangen av året. KISTEFOS SAG AS 100 % eiet Selskapet omsatte for kr 5,0 mill.(10,1) i Fra å være et lønnsomt nisjesagbruk, gjennomførte Kistefos Sag AS betydelige investeringer i byggevareutsalg og modernisering av sag anlegget. På tross av gode markedsforhold har resultatutviklingen vært langt fra tilfredsstillende. Hovedårsaken er svak ledelse og at investeringene har vist seg å holde dårlig kvalitet både teknisk og kostnadsmessig. Med bakgrunn i selskapets økonomiske- og finansielle stilling, samt usikre markedsutsikter hvor kollapsen i hytte markedet og konkursen i Danebu Kongsgård er vesentlige faktorer, er grunnlaget for fortsatt drift ikke til stede. Selskapet er besluttet avviklet innen 1. halvår Regnskapet for 2008 er fullt ut belastet med kostnadene i forbindelse med avviklingen. Selskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 9,4 mill. (- 2,8) og hadde 3 ansatte ved utgangen av året. KISTEFOS TREBYGG AS 100 % eiet Selskapet omsatte for kr 28,2 mill. (13,4) i Selskapets utvikling siden oppstarten har vært lite tilfredsstillende og hovedårsaken er svak ledelse, samt manglende prosjektstyring og kvalitet på det arbeidet som er utført. Fra å være et mindre tømrerselskap med i hovedsak forankring i lokale prosjekter i Nordre Land, inngikk Kistefos Trebygg i 2007 kontrakt om bygging av 38 leiligheter på oppdrag for Danebu Kongsgård AS i Valdres. Danebu Kongsgård AS meldte oppbud høsten 2008 og konkursen medførte betydelige tap for Kistefos Trebygg. Med bakgrunn i selskapets økonomiske- og finansielle stilling samt usikre markedsutsikter, er grunnlaget for fortsatt drift ikke til stede. Selskapets operative virksomhet er besluttet avviklet innen 1. halvår Regnskapet for 2008 er fullt ut belastet med kostnadene i forbindelse med avviklingen. Selskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 9,0 mill. (- 4,0) og hadde 12 ansatte ved utgangen av året. SK ÅNLAND HANDELSSTED OG POLAR QUEST AS Skånland Handelssted sliter med å gjøre gårdsdriften lønnsom, da driftsgrunnlaget er for lite. For Polar Quest AS ble driftsunderskudd på kr 2,0 mill. (-1,0). Dette skyldes i hovedsak personalkostnader og forsikringer som ikke evnes dekket gjennom den driften man har i dag. Det arbeides med tiltak for å forbedre resultatene. KISTEFOS INVESTMENT AS 100 % eiet Selskapet er ansvarlig for å forvalte finansinvesteringene i konsernet. Til tross for at situasjonen i finansmarkedet ble betydelig svekket gjennom året, har selskapet hatt et positivt resultat for Det antas å ligge betydelige reserver i selskapets investeringsportefølje. Det forventes ingen vesentlig realisering i 2009 eller i Selskapet har betydelig handlekraft gjennom god likviditet og å være gjeldfritt. Selskapet fikk for 2008 et overskudd på kr 4,1 mill. (10,7), bokført egenkapital er 96,6 mill. (92,8) og hadde ingen ansatte ved utgangen av året DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styret vil for generalforsamlingen foreslå følgende disponering av årets underskudd på kr ,- i morselskapet A/S Kistefos Træsliberi: Utbytte kr. 0,- Fond for vurderingsforskjeller kr. 0,- Overført fra annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- 7

8 FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. ORGANISASJON OG MILJØ Kistefos Træsliberi konsernet hadde ved årsskiftet 93 ansatte. I 2008 er det fattet beslutning om, og gjennomført betydelige omstruktureringer i morselskapet samt i flere av datterselskapene. Omstruktureringen i morselskapet omfatter avvikling av tjenester innen administrasjon, økonomi og eiendomsforvaltning. Tjenestene vil for fremtiden bli kjøpt fra eksterne leverandører. Endringene medfører at morselskapet reduseres fra 10 til 1 ansatt i løpet av 1. kvartal Avviklingen av Kistefos Trebygg og Kistefos Sag medfører at totalt 15 ansatte er blitt oppsagt. Utviklingen i markedsforholdene har medført betydelige permitteringer i Kistefos Møbler og Kistefos Møbelkomponenter. Kistefos Skogtjenester og Kistefos Viltkjøtt har økt sine organisasjoner med totalt 2 ansatte. Arbeidsmiljøet i konsernet er godt, og sykefraværet er under snittet for respektive bransjer. Ansatte er innmeldt i Land Bedriftshelsetjeneste. Det har ikke forekommet, eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i konsernet som har resultert i store materielle skader eller personskader i løpet av året. Etter styrets oppfatning medfører selskapets virksomhet ubetydelig forurensning av det ytre miljøet. Det er ikke gjennomført spesielle likestillingstiltak gjennom året. Fremtidsutsikter Det har i mange år vært selskapets strategi å utvikle selskapets skogeiendommer til en god økonomisk bærekraftig enhet. Dette innebærer god lønnsomhet både fra skogsdriften og fra utmarksaktiviteter som jakt, fiske og hytteutleie. Styret beklager i den forbindelse at Nordre Land kommune nektet selskapet konsesjon på de kjøpte Blomteigene totalt da. Konsesjonsnektelsen er også spesiell ved at den er begrunnet slik at den også vil få negativ betydning for konsernets ønskede, fremtidige kjøp av skogeiendommer i Nordre land kommune. Konsesjonsnektelsen ble anket inn for Fylkeslandbruksstyret og videre inn for Statens landbruksnemnd uten resultat. Nordre Land kommunes konsesjonsnektelse er derfor av selskapet brakt inn for domstolene. Saken er berammet for Gjøvik tingrett oktober Konsernets strategi om å utvikle lokale industriselskaper med base i Nordre land kommune, med forankring i morselskapets skogeiendommer i kommunen lar seg av ovennevnte grunner ikke videreføre. Konsernet har i de siste årene satset mer enn 100 mill kr på å utvikle industriselskaper i overensstemmelse med denne strategien. Styret kan bare konstatere at satsingen er feilslått. Kistefos Møbler og Kistefos Skogtjenester representerer imidlertid lyspunkter i ovennevnte bilde. Styret har trukket konsekvensen av den negative utviklingen og har foretatt vesentlige omstruktureringer i konsernets datterselskaper og i morselskapets organisasjon. De påkrevde endringer har brakt konsernet til et strategisk veiskille. Datterselskapet Kistefos Investment AS har i løpet av de første månedene i 2009 foretatt en del investeringer i aksjer notert på Oslo Børs. Styret forventer at disse investeringene vil gi gode resultater allerede i For den gjenværende industrielle virksomheten vil markedsforholdene i 2009 og 2010 være utfordrende, slik at ytterligere tilpasninger kan bli påkrevd. Til tross for dette forventer styret betydelige forbedringer i konsernets resultat for Styrets fokus vil for fremtiden være rettet mot investeringer som bidrar til at skog- og utmarksvirksomheten kan få et omfang som sikrer lønnsomhet, noe som innebærer at konsernets eide skogsareal må økes. Det er en målsetting at den gjenværende industrielle satsing utvikler seg positivt i årene som kommer. Ytterligere kjøp av skogeiendommer og investeringer i nye industrielle engasjementer vil bli søkt gjennomført i kommuner, hvor satsingsviljen blir ønsket velkommen. Dokka, Christen Sveaas Styrets formann Jan Einar Greve Styrets viseformann Hans Georg Haga Erik Wahlstrøm Pål Øystein Stormorken adm.direktør 8

9 Resultatregnskap Pr. 31. desember (beløp i hele kr.) Driftsinntekter Note Salgsinntekt 2 Driftsinntekter skog 2 Annen driftsinntekt 2 Sum driftsinntekter morselskap konsern Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnader 3 Avskrivninger 14 Nedskrivninger 14 Annen driftskostnad 5 Sum driftskostnader Driftsresultat finanansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring aksjer og andre fin. instrumenter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekter / (-kostnader) Ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære kostnader 19 Resultat av ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Minoritetens andel av årsresultat Majoritetens andel av årsresultat OVERFØRINGER Foreslått utbytte Overført til annen egenkapital

10 Balanse Pr. 31. desember (beløp i hele kr.) EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Goodwill morselskap konsern Varige driftsmidler Fast eiendom, tomter og bygninger Maskiner og anlegg Driftsløsøre og inventar Finansielle driftsmidler Investering i datterselskaper Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Varer Kundefordringer Fordring til selskap i samme konsern Andre fordringer Investeringer Aksjer og andre finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 Balanse Pr. 31. desember (beløp i hele kr.) GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond morselskap konsern Opptent egenkapital Annen egenkapital Minoritetens andel av egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Dokka, Christen Sveaas Styrets formann Jan Einar Greve Styrets viseformann Hans Georg Haga Erik Wahlstrøm Pål Øystein Stormorken adm.direktør 11

12 12

13 13

14 Morselskapets virksomhet Skog og utmark Drift Administrasjon 2008 var første året hvor drift og administrasjonen av våre skoger ble utført av vårt datterselskap Kistefos Skogtjenester AS. Sluttavvirkning og tynning ble utført av innleide entreprenører, og alt er maskinelt drevet. All ungskogpleie og planting ble utført av personale fra Kistefos Skogtjenester, noe av fast ansatte fagarbeidere og noe av sesongansatte. Kistefos Skogtjenester er miljøsertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering AS iht. ISO All skogsdrift er utført i henhold til Levende Skog standardene. Hogst Årets leveranse av tømmer inklusive tynning ble m 3 (14 373). Avvirkningskvantumet fordeler seg slik: m 3 er fra ordinær sluttavvirkning og m 3 er fra tynningsdrift. Avvirkningen har hovedsakelig vært i Nordre Land kommune, fordelt mellom Veståsen og Strand Haugan. Mot slutten av året startet vi også på en større drift i Jevnaker. Ca 20 % av volumet er tatt ut som gjennomhogst. Tynningsdriftene foregikk i Strand Haugan og i Bergslia. Driftsinntektene fra skogen i 2008 ble redusert fra kr 8,7 mill. til kr 7,3 mill., dette er en reduksjon på kr. 1,4 mill. (16 %). Gjennomsnittsprisen ble i 2008 redusert fra kr 427,- pr. m 3 til kr 354,- pr. m3, dette er kr 73 pr. m 3 (17 %) lavere enn i Driftsnettoen i 2008 etter fratrekk for entreprenørkostnader og diverse salgs- og målekostnader ble i 2008 redusert fra kr 4,8 mill til kr 2,6 mill, dette er en reduksjon på kr 2,2 mill. (46 %). Dette tilsvarer en driftsnetto pr. m 3 i 2008 som er redusert fra kr. 335,- til kr 212,-, som er kr 123 pr. m 3 lavere enn i Reduksjonen i driftsnettoen skyldes reduserte priser, at andelen massevirke til lavere pris var vesentlig høyere enn året før, samt at utgiftene til veivedlikehold på kr ,- (kr 41 pr. m 3 ) ble direkte utgiftsført. Planting Det aller meste av det som hogges, plantes igjen i løpet av et par år. Plantene vi bruker er kontraktsdyrket ved Trysil planteskole. I årets planting har vi brukt planteproveniensene Kaupanger og Opsahl i Nordre Land og Møystad i Jevnaker. I 2008 ble det i selskapets skoger plantet granplanter (53 600). Arealet som er plantet er ca 370 dekar. Totale plantekostnader ble kr ( ), som gir en kostnad pr. plante på kr 4,00 (4,70). Ungskogpleie Det er utført ungskogpleie på 370 dekar (97). Det fordeler seg med 250 dekar i Nordre Land, 80 dekar i Gjøvik og 40 dekar i Jevnaker. Totale kostnader ble kr (79 055). Gjennomsnittskostnaden pr. dekar var kr 478 (815). Antall m 3 tømmeravvirkning Antall planter

15 Utsikt fra Nørstebøberget mot Hovde i Leppdalsskogen Veier Vedlikeholdsinnsatsen på egne skogsveier i 2008 har bestått av veihøvling og kantrydding. I tillegg er det gruset i Kølsvelia og veien mot Ormhøgda. Det er brukt 730 m 3 grus til denne grusingen. Totale veivedlikeholds kostnader utgjorde kr ( ). På fellesveien Baggerudseterveien i Leppalen er det utført grovere vedlikehold og vår andel der var på kr. Veien Støytfossbrua til Brattland er rustet opp til veiklasse 3. Kostnaden på dette ble kr Vi mottok kr i statsbidrag til dette arbeidet. På bomveien i Bergslia har trafikken økt, og inntektene er nå på kr ( ). Bygninger Inntektene fra utleie av selskapets bygningsmasse beløper seg til kr ( ). Av dette er ca kr utleie av skogshusvær og hytter. I dag er 13 hytter basert på korttidsutleie og ca det samme antallet er det langtidsutleie på. I tillegg ear det inntektsført kr i festeavgifter på bolig og hyttetomter samt mobilmast. Antall dekar skogkultur utført Avstandsregulering Markberedning Vedlikehold av veger Sluttavvirkning i Svartvassmarka vinteren

16 UTMARK Elgjakt Åvellaskogene og Tverrvann skog på til sammen ca dekar, er inndelt i tre jaktfelt for henholdsvis aksjonærer og eksterne jegere. Jaktlagene ble tildelt en kvote på 15 dyr (12), og det ble felt 13 dyr (10), som utgjorde en fellingsprosent på 86,6 % (91,7 %). I 2008 ble Torpa slått sammen med Leppdalen og her ble det til delt til sammen 16 dyr, hvor Aksjonærlaget ble tildelt 9 dyr (7) og det ble felt 7 (5). Leppdalslaget ble tildelt 7 dyr og alle ble felt. Inntektene fra elgjakta ble kr ( ). Dette var siste året på den gamle driftsplanen for hjortevilt for Valdene. De vil nå starte arbeidet med en ny 3 års plan. Her vil det nå bli lagt stor vekt på å samkjøre regler og avskytningsprofiler med andre Vald i kommunen og nabokommuner. Den nye driftsplanen for hjortevilt vil ta hensyn til siste års beitetakseringer som er foretatt og sett elgskjema. Samarbeid om forvaltningstiltak i store områder må til for å oppnå ønsket effekt. Elgstammen i vårt område er svakt økende Tildelt og felt elg i Åvellaskogen Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt elg - fellingsprosent Felt småvilt i Kistefos skogene Hare Røy Tiur Felt småvilt i Kistefos skogene Orrfugl Rype Andre Småviltjakt Selskapet solgte 83 (82) jaktkort for småvilt i sine skoger. I tillegg ble det utleid 6 jaktterreng, de fleste med hytte. I selskapets små og mellomstore skogteiger er jakten stort sett organisert gjennom grunneierlag. Jaktstatistikken viser en økning i harebestanden, mens det er skutt litt mindre skogsfugl i høst. Bestanden av jaktbar fugl i våre skoger ansees som bra, med mange observasjoner. Inntekten av småviltjakta utgjør kr (74 139). Fiskekultivering: Fiskekultiveringen i flere av vannene i Åvellaskogene har fortsatt. Bekjempelse av ørekyten i sommer resultert i 2-3 kg, noe som sier at vi begynner å se resultater av mange års innsats. Det ble i 2008 satt ut 250 (150) 2 årig fisk fra oppdrettsanlegget i Torpa, over 50 av disse fiskene er av vår stedegne stamme. Vi har i sommer hatt prøvefiske i flere av våre vann, det er også fortatt vannprøver med tanke på videre fiskekultivering. Nytt av året er at vi har hatt prøvefiske i Flatlandtjern i Leppdalen. Det ble i 2008 solgt fiskekort for kr (10 882). Rovdyrbekjemping Det er ikke registrert noe fangst av rovdyr i våre skoger dette året. Vi har hatt skuddpremie på rev/mår og mink uten at dette har gitt resultater. Bygninger Inntektene fra utleie av selskapets bygningsmasse beløper seg til kr ( ). Av dette er ca kr utleie av skogshusvær og hytter. I dag er 13 hytter basert på korttidsutleie og ca det samme antallet er det langtidsutleie på. I tillegg ear det inntektsført kr i festeavgifter på bolig og hyttetomter samt mobilmast. 16

17 Tiur på topp, Svartvassmarka 17

18 Sopp En tur i Kistefos skogers soppverden med Tinic Talén Når verden går mig imod, og det undlader den sjælden at gjøre naar dertil gives nogen leilighed, har jeg stedse fundet mig vel ved at anvende friluftsvandringer som dæmper for min smule bekymring og uro, skrev Peter Christen Asbjørnsen. Naturviteren Asbjørnsen var dessuten opptatt av sopp, i hans bok Fornuftig Madstel fra 1865 er det et langt avsnitt om velsmakende sopper, og det var så visst ikke folkekost dengang. Vi følger den kloke eventyrsamlerens gode friluftsråd: Vi begir oss inn i trollskogene til Kistefos en vakker augustdag med stor kurv og liten kniv. Og der kan vi bli lenge, så jeg vil varmt anbefale en hendig liten boks prosecco fra polet til nistematen. Kistefos skoger er nesten den perfekte soppskog: piggsopp, riske og fåresopp finner vi blant gamle graner i dyp barskog, steinsopp, skrubb og rimsopp trives aller best i løvskog, ved tørre svaberg kan vi finne gylne kantarellflak - og kremler finner vi overalt. Ekte kantarell er en sopp alle kjenner: gullgul, rynket, med ribber som går helt ned på stilken. Kantarellens falske fetter er jevnere i formen og lukter lite. Senere på høsten dukker traktkantarellen og den gule trompetkantarellen opp, gjerne i store menger dypt gjemt i mose og lyng. Der kan de stå lenge etter at frosten har kommet, de stikker de små grå hodene sine opp av sneen. Blek piggsopp er en virkelig trestjerner som bør stekes for seg selv. Den er lett å bli kjent med, de skjøre piggene på undersiden av hatten er tettstilte og sylspisse. Kongen av Alle Sopper er steinsoppen selv. Herresopp het den før i tiden, et perfekt navn for et virkelig herremåltid. Steinsopp tilhører rørsoppene, slik som skrubber, smørsopp og sandsopp, som det finnes mye av, også gjør. Steinsoppen kan forveksles med gallerørsopp som har svakrosa rørlag. Rødskrubb er den vanligste skrubbtypen i Kistefos skoger. Denne trestjerneren er vakkert kastanjefarget og blåner raskt i snittet etter kniven. Skrubb finner du i alle nyanser, rødskrubb, brunskrubb, sortskrubb, ospeskrubb og den høye, slanke, bleke myrskrubben som er ganske vanlig på multemyrene innover. Plukker i skoven du ukjente svampe, lad først lillebror smage derav er et vers fra Barske Børnerim. Det er en god ide å bringe med seg egen kremlesmaker slik noen gjør og en enda bedre ide å sette seg grundig inn i hva som kjennetegner en kremle. Disse skivesoppene finnes i alle farver, alltid sprø, aldri trevlete. Glem soppbøker som snakker om osteaktig konsistens. Kremler skal smuldre og brekke mellom fingrene. De aller beste kremler er mandelkremle og nøttekremle, de er brune og har begge kraftig nøttesmak. Ellers er den gylne gulkremlen og den knallrøde sildekremlen strålende matsopper som finnes i overflod i Kistefos skoger. Av risker er det bare en som er interessant i skogene, nemlig matrisken. Tidligere ble den kalt blodriske fordi den har rød melkesaft i rikelige mengder, den blør når du brekker i den. Skogene er smekkfulle av den delikate lysebrune rimsoppen, men den er litt vanskelig å bli kjent med. Bruk en god soppbok, husk at rimsopp skal ha sølvgrått rim på hatten og tydelig ring på stilken. Er du i tvil er Asbjørnsens gode råd: Saadanne sop som man nærer tvivl om, kan man i mindre mængde prøve paa hunde og katte. Soppturen er en fest i Kistefos skoger, vi soppsankere håper hemmelig på en litt ruskete regnfull juli. Ikke for å slippe at slagte den sidste ko for at skaffe midler til at stille hungeren med. Turglede, spenning og tanken på de gode vintermiddagene driver oss dypere inn i skogene. På stiene innover tar vi med oss en aller siste Asbjørnsenformaning: Gamle folk, gjætere og børn, som ellers ikke gjør synderlig nytte, kunde gjøre gavn ved at sanke sop og baade vinne mad og indtækt. Kantareller og traktkantareller Kantareller 18

19 Fargerik soppsamling plukket ved Akksjøsveum 19

20 Kjøkkeninnredning fra Kistefos Møbler Kistefos møbler Kistefos Møbler as har gjennom flere år utviklet seg til å bli markedsleder i fjell hyttemarkedet. Produktutvikling, kvalitet og dyktige medarbeidere har bidratt til at selskapet har skaffet seg denne posisjonen. Bedriften har et bredt spekter av produkter innen kjøkken, bad, garderobe, bord, stoler, senger, skap, salonger etc. Virksomheten drives i egne lokaler på Dokka, og er ledende innenfor sitt marked. Hytter i fjellområdene utgjør hovedområdet, men møblene benyttes også i boliger, på hoteller, restauranter og lignende. Produktene selges gjennom utvalgte møbelforhandlere, til utbyggere og andre kunder over hele landet. Utflatingen i omsetningsveksten skyldes en betydelig svekkelse i hyttemarkedet gjennom året. Selskapets inntjening ble svekket som en følge av økningen i driftskostnadene. Dette skyldes i hovedsak den sterke veksten i råvarepriser og personalkostnader, hvor markedsutviklingen ikke ga rom for kompenserende prisøkninger. Reduksjonen i markedet har medført at selskapet fra september har måttet gjennomføre permitteringer og mannskapsreduksjoner. Dette vil også fortsette utover i I forhold til konkurrentene har selskapet fortsatt å styrke sin posisjon i markedet. Garderobeskap rundt seng- et nytt produkt som ga bra mer salg i 2008 fra Kistefos Møbler Finansielle resultater (hele 1000) Driftsinntekter Driftsresultat Netto resultat Eiendeler Bokført egenkapital Antall ansatte Eierandel Daglig leder Styrets formann % Torunn R. Lindahl/ Yngve Hansebakken Pål Øystein Stormorken % Torunn R. Lindahl Pål Øystein Stormorken % Torunn R. Lindahl Per A. Rognerud/ Jan Helge Nordby % Torunn R. Lindahl Per A. Rognerud % Torunn R. Lindahl Per A. Rognerud 20

Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt i 1889 av Anders Sveaas (1840-1917) Innhold

Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt i 1889 av Anders Sveaas (1840-1917) Innhold Årsrapport 2010 Innhold Kistefos Træsliberi på 3 minutter 4 Hendelser i året 5 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap/Balanse 9 Revisjonsberetning 12 Morselskapets virksomhet 13 Jordskifte 16 Kistefos

Detaljer

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss.

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. ÅRS RAPPORT 2008 2 Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. Innhold 4 5 6 7 8-9 10-14 15 16-17 18-23 24-25 26-27 28-31

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg skog drift verdier Årsberetning 1996 kompetanse fisk tur soldugg Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta Moen Antall ansatte: 382 Omsetning 1996: 243 mill. NOK Resultat

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen 1 2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 2013

ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 2013 ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 213 FORMÅL Norges Varemesse er en selveiende næringsdrivende stiftelse som har til formål: A. Å arrangere messer, utstillinger, kongresser, konserter & events og drive virksomhet

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer