Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt av Anders Sveaas ( ) Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt av Anders Sveaas (1840-1917) Innhold"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Innhold Bilde forside: Snøtung skigard ved Villaen på Veståsen Kistefos Træsliberi på 3 minutter 4 Hendelser i året 5 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap/Balanse 9 Revisjonsberetning 12 Kart Kistefos Træsliberi 13 Morselskapets virksomhet 14 Sopp 18 Kistefos Møbler 20 Kistefos Møbelkomponenter 21 Kistefos Viltkjøtt 22 Kistefos Skogtjenester 23 Kistefos Sag/Kistefos Trebygg 24 Kistefos Investment 25 Kistefos Museet 26 Skånland Handelssted 28 Quest Shipping, Polar Quest English summary 30 Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt av Anders Sveaas ( ) Aktieselskabet Kistefos Træsliberi ble stiftet 27. juni 1889 med konsul Anders Sveaas som hovedaksjonær med 38 aksjer á kr av i alt 60 aksjer. Produksjonen av slipemasse ble raskt meget lønnsom, og overskuddet lå i årene på godt over kr , m.a.o. en årlig egenkapitalavkastning på over 35 %. Fra stiftelsesåret 1889 og frem til i dag har selskapet vært i Sveaas-familiens eie med unntak av perioden Den 23. desember 1994 ble konsesjon gitt til Christen Sveaas, og selskapet var igjen under Sveaas kontroll. 2 Grafisk utforming og design: Ferskvann Reklamebyrå Foto: Kistefos Træsliberi, Kistefos Møbler, Kistefos-Museet, Geir Høitomt. Konsul Anders Sveaas

3 SOPP Når verden går mig imod, og det undlater den sjælden at gjøre naar dertil gives nogen leielighed, har jeg stedse fundet mig vel ved at anvende frilufsvandinger som dæmper for min smule bekymring og uro skrev Peter Christen Asbjørnsen. Les mer om sopp på våre eiendommer side Organisasjonskart A/S Kistefos Træsliberi (pr. juni 2009) Kistefos Møbler AS Kistefos Møbelkomponenter AS Kistefos Viltkjøtt AS Kistefos Skogtjenester AS Kistefos Investment AS 70 % 100 % 100 % 50,38 % 100 % 3

4 Kistefos Træsliberi PÅ 3 MINUTTER Med basis i betydelige finansinntekter de siste årene har selskapet gradvis utvidet sin næringsvirksomhet. Det er kjøpt flere store skogeiendommer, samt kjøpt og etablert flere lokale virksomheter. Konsernet Kistefos Træsliberi har pr. juni 2009 følgende virksomhetsområder: Skog og utmarksdrift Viltkjøtt og andre herligheter Møbelproduksjon Kistefos-Museet Finansforvaltning SKOG OG UTMARKSDRIFT Kistefos Træsliberi eier ca dekar skog. Eiendommene ligger i seks kommuner i Randsfjordregionen, mesteparten i Nordre Land kommune. Den tradisjonelle skogbruksvirksomheten har fortsatt stor betydning for selskapet og det ble avvirket m 3 tømmer for salg i Parallelt har inntektene fra utmark steget, særlig gjelder dette utleie av hytter, sætre og skogshusvær. God tilrettelegging for jakt, fiske og øvrig friluftsliv gir nye inntektsmuligheter. SKOGTJENESTER Kistefos Skogtjenester AS på Dokka er et 50,38 % eiet datterselskap, som driver skogforvaltning og salg av tjenester innen jord- og skogbruk samt skjøtsel av offentlige verneområder. Totalt forvalter selskapet mål. Bedriften har 5 ansatte og omsatte for kr 4,5 mill. i 2008 med et driftsresultat på kr 0,2 mill. VILTKJØTT Kistefos Viltkjøtt AS er et heleid datterselskap som satser på mottak, foredling og salg av kjøtt fra elg, rein og hjort. Virksomheten har slakterier på Åsta i Østerdalen og på Dokka i Nordre Land kommune. I 2008 ble det levert inn 868 (821) elg totalt, 782 (592) elg til avdeling Åsta og 52 (229) til avdeling Veståsen. Bedriften hadde ingen ansatte ved årsskiftet og omsatte for kr 9,0 mill. i 2008 med et driftsunderskudd på kr 2,0 mill. Hans Jørgen Sundeby ble tilsatt som ny daglig leder 1. februar MØBELPRODUKSJON Kistefos Møbler AS på Dokka er et 70 % eiet datterselskap. Selskapet har gjennom flere år utviklet seg til å bli markedsleder i fjell hyttemarkedet. Produktutvikling, kvalitet og dyktige medarbeidere har bidratt til at selskapet har skaffet seg denne posisjonen. Bedriften har 48 ansatte, og omsatte antikkbehandlede møbler for kr 37,5 mill. i 2008 med et driftsresultat på kr 0,6 mill. Kistefos Møbelkomponenter AS på Dokka er et heleid datterselskap. Bedriften ble overtatt fra Stay AS i juli Bedriften er en komplett møbelprodusent med kompetanse innen komponenter, trearbeid, stopping, lakkering, søm og montasje. Bedriften har 19 ansatte og omsatte sittemøbler og møbelkomponenter for kr 5,5 mill. i 2008 med et driftsunderskudd på kr 1,2 mill. KISTEFOS-MUSEET Det gamle og nedlagte tresliperiet på Kistefoss ved Jevnaker har gjennomgått en omfattende restaurering de senere årene med midler fra Kistefos Træsliberi. Eiendommen leies ut til Stiftelsen Kistefos-Museet, som har blitt et anerkjent industri og kunstmuseum med i overkant av besøkende i FINANSFORVALTNING Kistefos Investment AS er ansvarlig for å forvalte finansinvesteringene i konsernet. Til tross for at situasjonen i finansmarkedet ble betydelig svekket gjennom året, har selskapet hatt et positivt resultat for Det antas å ligge betydelige reserver i selskapets investeringsportefølje. Selskapet fikk et resultat på kr 4,1 mill. i Selskapet har ingen ansatte. ORGANISATORISKE FORHOLD Konsernet hadde ved utgangen av året 93 ansatte og eies av til sammen 45 aksjonærer med Christen Sveaas som majoritetseier (kontrollerer 85,4 % av aksjene). Administrasjonen har kontor på Dokka i Nordre Land kommune. I 2008 er det fattet beslutning om, og gjennomført betydelige omstruktureringer i morselskapet samt i flere av datterselskapene. 4

5 Idyll ved den gjenoppsatte (2007) hytta ved Ytre Tverrvann Hendelser i 2008 Kistefos Gården ble offisielt åpnet 2. april ved Fylkesmann Kristin Hille Valle Ultimat AS i Hov, ble i mai slått konkurs og gav et tap på kr 21,8 mill. Kistefos Møbelkomponenter AS ble kjøp fra Stay AS med overtagelse 1. juli. Selskapet er kjent under navnet Dokka Møbler, en tradisjonsrik møbelfabrikk som har vært opphav til mange av klassikerne på 70 og 80 tallet. Nøkkeltall konsernet (hele 1000) Driftsinntekter Driftsresultat Driftsresultat mor Netto finans Resultat etter skatt Bokført egenkapital Totalkapital Antall ansatte * Adm. direktør (32 465) (26 969) ( 9 655) (42 443) Pål Øystein Stormorken (10 783) (8 998) (17 244) (32 482) Pål Øystein Stormorken (7 468) (9 465) (3 645) Per A. Rognerud/ Jan Helge Nordby (2 445) (6 661) Per A. Rognerud (20 677) (8 838) Per A. Rognerud * Ansatte pr i konsernet 5

6 Årsberetning 2008 KONSERNET For Kistefos Træsliberi konsernet har 2008 vært et krevende år, preget av avvikling av ulønnsomme datterselskaper og omstruktureringen av driften i store deler av den øvrige virksomheten. Resultatet av dette arbeidet, samt en kraftig svekkelse av de generelle markedsforholdene i andre halvår 2008, resulterte i et betydelig underskudd for 2008 på kr 42,4 mill. (-32,5). Konsernet har en bokført egenkapital på kr 107,1 mill. (145,7) og 93 ansatte ved utgangen av Styrets foreslår at det ikke utbetales utbytte for MORSELSKAPET Avvirkningen i 2008 ble redusert fra m 3 til m 3 tømmer, dette er en reduksjon på m3 /15 %. Fra å omsette store deler av volumet gjennom Viken, ble i hovedsak alt tømmeret i 2008 omsatt gjennom Nortømmer. Driftsinntektene fra skogen i 2008 ble redusert fra kr 8,7 mill. til kr 7,3 mill., dette er en reduksjon på kr 1,4 mill. / 16 %. Gjennomsnittsprisen ble i 2008 redusert fra kr 427,- pr. m 3 til kr 354,- pr. m 3, dette er kr 73 pr. m 3 /17 % lavere enn i Driftsnettoen i 2008 etter fratrekk for entreprenørkostnader og diverse salgs- og målekostnader ble i 2008 redusert fra kr 4,8 mill til kr 2,6 mill, dette er en reduksjon på kr 2,2 mill. / 46 %. Dette tilsvarer en driftsnetto pr. m 3 i 2008 som er redusert fra kr 335,- til kr 212,-, som er kr 123 pr. m 3 lavere enn i Reduksjonen i driftsnettoen skyldes reduserte priser og at andelen massevirke til lavere pris var vesentlig høyere enn året før samt at veivedlikehold på kr (kr 41 pr. m 3 ) ble direkte utgiftsført. På bakgrunn av svært dårlige lønnsomhet i flere av selskapene i konsernet, ble det besluttet å omstrukturere konsernet fullstendig. Betydelige omstruktureringskostnader er belastet årets regnskap. Nedgangen i lånerenten (som er positivt for selskapet på sikt) nødvendiggjorde ekstraordinær kostnad ved avvikling av rentebindingsperioden på en del av selskapets lån. Denne kostnaden er også belastet årets regnskap. Morselskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 56,4 mill. (- 36,5), bokført egenkapital på kr 74,5 mill. (130,9) og 9 ansatte ved utgangen av året. KISTEFOS MØBLER AS 70 % eiet Selskapet omsatte for kr 37,6 mill. (35,8). Selskapet har gjennom flere år utviklet seg til å bli markedsleder i fjell hyttemarkedet. Produktutvikling, kvalitet og dyktige medarbeidere har bidratt til at selskapet har skaffet seg denne posisjonen. Utflatingen i omsetningsveksten skyldes en betydelig svekkelse i hyttemarkedet gjennom året. Selskapets inntjening ble svekket som en følge av økningen i driftskostnadene. Dette skyldes i hovedsak den sterke veksten i råvarepriser og personalkostnader, hvor markedsutviklingen ikke ga rom for kompenserende prisøkninger. Reduksjonen i markedet har medført at selskapet fra september har måttet gjennomføre omfattende permitteringer og mannskapsreduksjoner. Dette vil også fortsette utover i I forhold til konkurrentene har selskapet styrket sin posisjon i markedet. Selskapet fikk for 2008 et overskudd på kr 0,6 mill. (2,2) og hadde 48 ansatte ved utgangen av året. KISTEFOS MØBELKOMPONENTER AS 100 % eiet Selskapet omsatte for kr 5,5 mill.. Selskapet startet sin virksomhet fra og med 1. juli Bedriften er en komplett møbelprodusent med kompetanse innen komponenter, trearbeid, stopping, lakkering, søm og montasje. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon, men har i startfasen møtt betydelige utfordringer ved at markedet har endret seg dramatisk utover i 2008 og fortsatt i Strukturendringer i bransjen medfører at selskapet i løpet av våren 2009 blir den eneste produsenten av trelaminat og komponenter i Norge. Under normale markedsforhold ville dette satt selskapet i en lønnsom posisjon. Inntil markedet normaliserer seg, gjennomfører selskapet kostnadsreduserende tiltak, hvor betydelige permitteringer i arbeidsstokken er det viktigste tiltaket. Selskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 1,2 mill. og hadde 19 ansatte ved utgangen av KISTEFOS VILTKJØTT AS 100 % eiet Selskapet omsatte for kr 9,0 mill. (6,0). I 2008 ble det levert inn totalt 868 (821) elg, 782 (592) elg til avdeling Åsta og 52 (229) elg til avdeling Veståsen. Ved siden av økt volum og økt videreforedlingsgrad, har mangelen på lederkompetanse internt i selskapet økt selskapets driftskostnader. For å skape lønnsomhet i selskapet, er det investert betydelig i produkter som kan øke verdiskapningen. Arbeidet er kommet langt, og man har startet med leveranser primært til kunder innen storhusholdning. Selskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 2,0 mill. (- 0,4) og hadde ingen fast ansatte ved årsskiftet, men leier inn personell ved behov. Hans Jørgen Sundby ble tilsatt som ny daglig leder 1. februar

7 Duggfrisk blåbær ved Nedre Svartvann på Veståsen KISTEFOS SKOGTJENESTER AS 50,4 % eiet Selskapet omsatte for kr 4,5 mill. (2,9). Omsetningsveksten skyldes inngåelsen av administrasjonsavtalen på Kistefos Træsliberi s skogeiendommer samt økt planting og linjerydding. Selskapet har gjennom å levere tjenester av god kvalitet, etablert seg med en solid posisjon i markedet, og antall kunder øker år for år. Selskapet fikk for 2008 et overskudd på kr 0,2 mill. (0,1) og hadde 5 ansatte ved utgangen av året. KISTEFOS SAG AS 100 % eiet Selskapet omsatte for kr 5,0 mill.(10,1) i Fra å være et lønnsomt nisjesagbruk, gjennomførte Kistefos Sag AS betydelige investeringer i byggevareutsalg og modernisering av sag anlegget. På tross av gode markedsforhold har resultatutviklingen vært langt fra tilfredsstillende. Hovedårsaken er svak ledelse og at investeringene har vist seg å holde dårlig kvalitet både teknisk og kostnadsmessig. Med bakgrunn i selskapets økonomiske- og finansielle stilling, samt usikre markedsutsikter hvor kollapsen i hytte markedet og konkursen i Danebu Kongsgård er vesentlige faktorer, er grunnlaget for fortsatt drift ikke til stede. Selskapet er besluttet avviklet innen 1. halvår Regnskapet for 2008 er fullt ut belastet med kostnadene i forbindelse med avviklingen. Selskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 9,4 mill. (- 2,8) og hadde 3 ansatte ved utgangen av året. KISTEFOS TREBYGG AS 100 % eiet Selskapet omsatte for kr 28,2 mill. (13,4) i Selskapets utvikling siden oppstarten har vært lite tilfredsstillende og hovedårsaken er svak ledelse, samt manglende prosjektstyring og kvalitet på det arbeidet som er utført. Fra å være et mindre tømrerselskap med i hovedsak forankring i lokale prosjekter i Nordre Land, inngikk Kistefos Trebygg i 2007 kontrakt om bygging av 38 leiligheter på oppdrag for Danebu Kongsgård AS i Valdres. Danebu Kongsgård AS meldte oppbud høsten 2008 og konkursen medførte betydelige tap for Kistefos Trebygg. Med bakgrunn i selskapets økonomiske- og finansielle stilling samt usikre markedsutsikter, er grunnlaget for fortsatt drift ikke til stede. Selskapets operative virksomhet er besluttet avviklet innen 1. halvår Regnskapet for 2008 er fullt ut belastet med kostnadene i forbindelse med avviklingen. Selskapet fikk for 2008 et underskudd på kr 9,0 mill. (- 4,0) og hadde 12 ansatte ved utgangen av året. SK ÅNLAND HANDELSSTED OG POLAR QUEST AS Skånland Handelssted sliter med å gjøre gårdsdriften lønnsom, da driftsgrunnlaget er for lite. For Polar Quest AS ble driftsunderskudd på kr 2,0 mill. (-1,0). Dette skyldes i hovedsak personalkostnader og forsikringer som ikke evnes dekket gjennom den driften man har i dag. Det arbeides med tiltak for å forbedre resultatene. KISTEFOS INVESTMENT AS 100 % eiet Selskapet er ansvarlig for å forvalte finansinvesteringene i konsernet. Til tross for at situasjonen i finansmarkedet ble betydelig svekket gjennom året, har selskapet hatt et positivt resultat for Det antas å ligge betydelige reserver i selskapets investeringsportefølje. Det forventes ingen vesentlig realisering i 2009 eller i Selskapet har betydelig handlekraft gjennom god likviditet og å være gjeldfritt. Selskapet fikk for 2008 et overskudd på kr 4,1 mill. (10,7), bokført egenkapital er 96,6 mill. (92,8) og hadde ingen ansatte ved utgangen av året DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styret vil for generalforsamlingen foreslå følgende disponering av årets underskudd på kr ,- i morselskapet A/S Kistefos Træsliberi: Utbytte kr. 0,- Fond for vurderingsforskjeller kr. 0,- Overført fra annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- 7

8 FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. ORGANISASJON OG MILJØ Kistefos Træsliberi konsernet hadde ved årsskiftet 93 ansatte. I 2008 er det fattet beslutning om, og gjennomført betydelige omstruktureringer i morselskapet samt i flere av datterselskapene. Omstruktureringen i morselskapet omfatter avvikling av tjenester innen administrasjon, økonomi og eiendomsforvaltning. Tjenestene vil for fremtiden bli kjøpt fra eksterne leverandører. Endringene medfører at morselskapet reduseres fra 10 til 1 ansatt i løpet av 1. kvartal Avviklingen av Kistefos Trebygg og Kistefos Sag medfører at totalt 15 ansatte er blitt oppsagt. Utviklingen i markedsforholdene har medført betydelige permitteringer i Kistefos Møbler og Kistefos Møbelkomponenter. Kistefos Skogtjenester og Kistefos Viltkjøtt har økt sine organisasjoner med totalt 2 ansatte. Arbeidsmiljøet i konsernet er godt, og sykefraværet er under snittet for respektive bransjer. Ansatte er innmeldt i Land Bedriftshelsetjeneste. Det har ikke forekommet, eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i konsernet som har resultert i store materielle skader eller personskader i løpet av året. Etter styrets oppfatning medfører selskapets virksomhet ubetydelig forurensning av det ytre miljøet. Det er ikke gjennomført spesielle likestillingstiltak gjennom året. Fremtidsutsikter Det har i mange år vært selskapets strategi å utvikle selskapets skogeiendommer til en god økonomisk bærekraftig enhet. Dette innebærer god lønnsomhet både fra skogsdriften og fra utmarksaktiviteter som jakt, fiske og hytteutleie. Styret beklager i den forbindelse at Nordre Land kommune nektet selskapet konsesjon på de kjøpte Blomteigene totalt da. Konsesjonsnektelsen er også spesiell ved at den er begrunnet slik at den også vil få negativ betydning for konsernets ønskede, fremtidige kjøp av skogeiendommer i Nordre land kommune. Konsesjonsnektelsen ble anket inn for Fylkeslandbruksstyret og videre inn for Statens landbruksnemnd uten resultat. Nordre Land kommunes konsesjonsnektelse er derfor av selskapet brakt inn for domstolene. Saken er berammet for Gjøvik tingrett oktober Konsernets strategi om å utvikle lokale industriselskaper med base i Nordre land kommune, med forankring i morselskapets skogeiendommer i kommunen lar seg av ovennevnte grunner ikke videreføre. Konsernet har i de siste årene satset mer enn 100 mill kr på å utvikle industriselskaper i overensstemmelse med denne strategien. Styret kan bare konstatere at satsingen er feilslått. Kistefos Møbler og Kistefos Skogtjenester representerer imidlertid lyspunkter i ovennevnte bilde. Styret har trukket konsekvensen av den negative utviklingen og har foretatt vesentlige omstruktureringer i konsernets datterselskaper og i morselskapets organisasjon. De påkrevde endringer har brakt konsernet til et strategisk veiskille. Datterselskapet Kistefos Investment AS har i løpet av de første månedene i 2009 foretatt en del investeringer i aksjer notert på Oslo Børs. Styret forventer at disse investeringene vil gi gode resultater allerede i For den gjenværende industrielle virksomheten vil markedsforholdene i 2009 og 2010 være utfordrende, slik at ytterligere tilpasninger kan bli påkrevd. Til tross for dette forventer styret betydelige forbedringer i konsernets resultat for Styrets fokus vil for fremtiden være rettet mot investeringer som bidrar til at skog- og utmarksvirksomheten kan få et omfang som sikrer lønnsomhet, noe som innebærer at konsernets eide skogsareal må økes. Det er en målsetting at den gjenværende industrielle satsing utvikler seg positivt i årene som kommer. Ytterligere kjøp av skogeiendommer og investeringer i nye industrielle engasjementer vil bli søkt gjennomført i kommuner, hvor satsingsviljen blir ønsket velkommen. Dokka, Christen Sveaas Styrets formann Jan Einar Greve Styrets viseformann Hans Georg Haga Erik Wahlstrøm Pål Øystein Stormorken adm.direktør 8

9 Resultatregnskap Pr. 31. desember (beløp i hele kr.) Driftsinntekter Note Salgsinntekt 2 Driftsinntekter skog 2 Annen driftsinntekt 2 Sum driftsinntekter morselskap konsern Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnader 3 Avskrivninger 14 Nedskrivninger 14 Annen driftskostnad 5 Sum driftskostnader Driftsresultat finanansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring aksjer og andre fin. instrumenter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekter / (-kostnader) Ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære kostnader 19 Resultat av ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Minoritetens andel av årsresultat Majoritetens andel av årsresultat OVERFØRINGER Foreslått utbytte Overført til annen egenkapital

10 Balanse Pr. 31. desember (beløp i hele kr.) EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Goodwill morselskap konsern Varige driftsmidler Fast eiendom, tomter og bygninger Maskiner og anlegg Driftsløsøre og inventar Finansielle driftsmidler Investering i datterselskaper Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Varer Kundefordringer Fordring til selskap i samme konsern Andre fordringer Investeringer Aksjer og andre finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 Balanse Pr. 31. desember (beløp i hele kr.) GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond morselskap konsern Opptent egenkapital Annen egenkapital Minoritetens andel av egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Dokka, Christen Sveaas Styrets formann Jan Einar Greve Styrets viseformann Hans Georg Haga Erik Wahlstrøm Pål Øystein Stormorken adm.direktør 11

12 12

13 13

14 Morselskapets virksomhet Skog og utmark Drift Administrasjon 2008 var første året hvor drift og administrasjonen av våre skoger ble utført av vårt datterselskap Kistefos Skogtjenester AS. Sluttavvirkning og tynning ble utført av innleide entreprenører, og alt er maskinelt drevet. All ungskogpleie og planting ble utført av personale fra Kistefos Skogtjenester, noe av fast ansatte fagarbeidere og noe av sesongansatte. Kistefos Skogtjenester er miljøsertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering AS iht. ISO All skogsdrift er utført i henhold til Levende Skog standardene. Hogst Årets leveranse av tømmer inklusive tynning ble m 3 (14 373). Avvirkningskvantumet fordeler seg slik: m 3 er fra ordinær sluttavvirkning og m 3 er fra tynningsdrift. Avvirkningen har hovedsakelig vært i Nordre Land kommune, fordelt mellom Veståsen og Strand Haugan. Mot slutten av året startet vi også på en større drift i Jevnaker. Ca 20 % av volumet er tatt ut som gjennomhogst. Tynningsdriftene foregikk i Strand Haugan og i Bergslia. Driftsinntektene fra skogen i 2008 ble redusert fra kr 8,7 mill. til kr 7,3 mill., dette er en reduksjon på kr. 1,4 mill. (16 %). Gjennomsnittsprisen ble i 2008 redusert fra kr 427,- pr. m 3 til kr 354,- pr. m3, dette er kr 73 pr. m 3 (17 %) lavere enn i Driftsnettoen i 2008 etter fratrekk for entreprenørkostnader og diverse salgs- og målekostnader ble i 2008 redusert fra kr 4,8 mill til kr 2,6 mill, dette er en reduksjon på kr 2,2 mill. (46 %). Dette tilsvarer en driftsnetto pr. m 3 i 2008 som er redusert fra kr. 335,- til kr 212,-, som er kr 123 pr. m 3 lavere enn i Reduksjonen i driftsnettoen skyldes reduserte priser, at andelen massevirke til lavere pris var vesentlig høyere enn året før, samt at utgiftene til veivedlikehold på kr ,- (kr 41 pr. m 3 ) ble direkte utgiftsført. Planting Det aller meste av det som hogges, plantes igjen i løpet av et par år. Plantene vi bruker er kontraktsdyrket ved Trysil planteskole. I årets planting har vi brukt planteproveniensene Kaupanger og Opsahl i Nordre Land og Møystad i Jevnaker. I 2008 ble det i selskapets skoger plantet granplanter (53 600). Arealet som er plantet er ca 370 dekar. Totale plantekostnader ble kr ( ), som gir en kostnad pr. plante på kr 4,00 (4,70). Ungskogpleie Det er utført ungskogpleie på 370 dekar (97). Det fordeler seg med 250 dekar i Nordre Land, 80 dekar i Gjøvik og 40 dekar i Jevnaker. Totale kostnader ble kr (79 055). Gjennomsnittskostnaden pr. dekar var kr 478 (815). Antall m 3 tømmeravvirkning Antall planter

15 Utsikt fra Nørstebøberget mot Hovde i Leppdalsskogen Veier Vedlikeholdsinnsatsen på egne skogsveier i 2008 har bestått av veihøvling og kantrydding. I tillegg er det gruset i Kølsvelia og veien mot Ormhøgda. Det er brukt 730 m 3 grus til denne grusingen. Totale veivedlikeholds kostnader utgjorde kr ( ). På fellesveien Baggerudseterveien i Leppalen er det utført grovere vedlikehold og vår andel der var på kr. Veien Støytfossbrua til Brattland er rustet opp til veiklasse 3. Kostnaden på dette ble kr Vi mottok kr i statsbidrag til dette arbeidet. På bomveien i Bergslia har trafikken økt, og inntektene er nå på kr ( ). Bygninger Inntektene fra utleie av selskapets bygningsmasse beløper seg til kr ( ). Av dette er ca kr utleie av skogshusvær og hytter. I dag er 13 hytter basert på korttidsutleie og ca det samme antallet er det langtidsutleie på. I tillegg ear det inntektsført kr i festeavgifter på bolig og hyttetomter samt mobilmast. Antall dekar skogkultur utført Avstandsregulering Markberedning Vedlikehold av veger Sluttavvirkning i Svartvassmarka vinteren

16 UTMARK Elgjakt Åvellaskogene og Tverrvann skog på til sammen ca dekar, er inndelt i tre jaktfelt for henholdsvis aksjonærer og eksterne jegere. Jaktlagene ble tildelt en kvote på 15 dyr (12), og det ble felt 13 dyr (10), som utgjorde en fellingsprosent på 86,6 % (91,7 %). I 2008 ble Torpa slått sammen med Leppdalen og her ble det til delt til sammen 16 dyr, hvor Aksjonærlaget ble tildelt 9 dyr (7) og det ble felt 7 (5). Leppdalslaget ble tildelt 7 dyr og alle ble felt. Inntektene fra elgjakta ble kr ( ). Dette var siste året på den gamle driftsplanen for hjortevilt for Valdene. De vil nå starte arbeidet med en ny 3 års plan. Her vil det nå bli lagt stor vekt på å samkjøre regler og avskytningsprofiler med andre Vald i kommunen og nabokommuner. Den nye driftsplanen for hjortevilt vil ta hensyn til siste års beitetakseringer som er foretatt og sett elgskjema. Samarbeid om forvaltningstiltak i store områder må til for å oppnå ønsket effekt. Elgstammen i vårt område er svakt økende Tildelt og felt elg i Åvellaskogen Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt Felt Tildelt elg - fellingsprosent Felt småvilt i Kistefos skogene Hare Røy Tiur Felt småvilt i Kistefos skogene Orrfugl Rype Andre Småviltjakt Selskapet solgte 83 (82) jaktkort for småvilt i sine skoger. I tillegg ble det utleid 6 jaktterreng, de fleste med hytte. I selskapets små og mellomstore skogteiger er jakten stort sett organisert gjennom grunneierlag. Jaktstatistikken viser en økning i harebestanden, mens det er skutt litt mindre skogsfugl i høst. Bestanden av jaktbar fugl i våre skoger ansees som bra, med mange observasjoner. Inntekten av småviltjakta utgjør kr (74 139). Fiskekultivering: Fiskekultiveringen i flere av vannene i Åvellaskogene har fortsatt. Bekjempelse av ørekyten i sommer resultert i 2-3 kg, noe som sier at vi begynner å se resultater av mange års innsats. Det ble i 2008 satt ut 250 (150) 2 årig fisk fra oppdrettsanlegget i Torpa, over 50 av disse fiskene er av vår stedegne stamme. Vi har i sommer hatt prøvefiske i flere av våre vann, det er også fortatt vannprøver med tanke på videre fiskekultivering. Nytt av året er at vi har hatt prøvefiske i Flatlandtjern i Leppdalen. Det ble i 2008 solgt fiskekort for kr (10 882). Rovdyrbekjemping Det er ikke registrert noe fangst av rovdyr i våre skoger dette året. Vi har hatt skuddpremie på rev/mår og mink uten at dette har gitt resultater. Bygninger Inntektene fra utleie av selskapets bygningsmasse beløper seg til kr ( ). Av dette er ca kr utleie av skogshusvær og hytter. I dag er 13 hytter basert på korttidsutleie og ca det samme antallet er det langtidsutleie på. I tillegg ear det inntektsført kr i festeavgifter på bolig og hyttetomter samt mobilmast. 16

17 Tiur på topp, Svartvassmarka 17

18 Sopp En tur i Kistefos skogers soppverden med Tinic Talén Når verden går mig imod, og det undlader den sjælden at gjøre naar dertil gives nogen leilighed, har jeg stedse fundet mig vel ved at anvende friluftsvandringer som dæmper for min smule bekymring og uro, skrev Peter Christen Asbjørnsen. Naturviteren Asbjørnsen var dessuten opptatt av sopp, i hans bok Fornuftig Madstel fra 1865 er det et langt avsnitt om velsmakende sopper, og det var så visst ikke folkekost dengang. Vi følger den kloke eventyrsamlerens gode friluftsråd: Vi begir oss inn i trollskogene til Kistefos en vakker augustdag med stor kurv og liten kniv. Og der kan vi bli lenge, så jeg vil varmt anbefale en hendig liten boks prosecco fra polet til nistematen. Kistefos skoger er nesten den perfekte soppskog: piggsopp, riske og fåresopp finner vi blant gamle graner i dyp barskog, steinsopp, skrubb og rimsopp trives aller best i løvskog, ved tørre svaberg kan vi finne gylne kantarellflak - og kremler finner vi overalt. Ekte kantarell er en sopp alle kjenner: gullgul, rynket, med ribber som går helt ned på stilken. Kantarellens falske fetter er jevnere i formen og lukter lite. Senere på høsten dukker traktkantarellen og den gule trompetkantarellen opp, gjerne i store menger dypt gjemt i mose og lyng. Der kan de stå lenge etter at frosten har kommet, de stikker de små grå hodene sine opp av sneen. Blek piggsopp er en virkelig trestjerner som bør stekes for seg selv. Den er lett å bli kjent med, de skjøre piggene på undersiden av hatten er tettstilte og sylspisse. Kongen av Alle Sopper er steinsoppen selv. Herresopp het den før i tiden, et perfekt navn for et virkelig herremåltid. Steinsopp tilhører rørsoppene, slik som skrubber, smørsopp og sandsopp, som det finnes mye av, også gjør. Steinsoppen kan forveksles med gallerørsopp som har svakrosa rørlag. Rødskrubb er den vanligste skrubbtypen i Kistefos skoger. Denne trestjerneren er vakkert kastanjefarget og blåner raskt i snittet etter kniven. Skrubb finner du i alle nyanser, rødskrubb, brunskrubb, sortskrubb, ospeskrubb og den høye, slanke, bleke myrskrubben som er ganske vanlig på multemyrene innover. Plukker i skoven du ukjente svampe, lad først lillebror smage derav er et vers fra Barske Børnerim. Det er en god ide å bringe med seg egen kremlesmaker slik noen gjør og en enda bedre ide å sette seg grundig inn i hva som kjennetegner en kremle. Disse skivesoppene finnes i alle farver, alltid sprø, aldri trevlete. Glem soppbøker som snakker om osteaktig konsistens. Kremler skal smuldre og brekke mellom fingrene. De aller beste kremler er mandelkremle og nøttekremle, de er brune og har begge kraftig nøttesmak. Ellers er den gylne gulkremlen og den knallrøde sildekremlen strålende matsopper som finnes i overflod i Kistefos skoger. Av risker er det bare en som er interessant i skogene, nemlig matrisken. Tidligere ble den kalt blodriske fordi den har rød melkesaft i rikelige mengder, den blør når du brekker i den. Skogene er smekkfulle av den delikate lysebrune rimsoppen, men den er litt vanskelig å bli kjent med. Bruk en god soppbok, husk at rimsopp skal ha sølvgrått rim på hatten og tydelig ring på stilken. Er du i tvil er Asbjørnsens gode råd: Saadanne sop som man nærer tvivl om, kan man i mindre mængde prøve paa hunde og katte. Soppturen er en fest i Kistefos skoger, vi soppsankere håper hemmelig på en litt ruskete regnfull juli. Ikke for å slippe at slagte den sidste ko for at skaffe midler til at stille hungeren med. Turglede, spenning og tanken på de gode vintermiddagene driver oss dypere inn i skogene. På stiene innover tar vi med oss en aller siste Asbjørnsenformaning: Gamle folk, gjætere og børn, som ellers ikke gjør synderlig nytte, kunde gjøre gavn ved at sanke sop og baade vinne mad og indtækt. Kantareller og traktkantareller Kantareller 18

19 Fargerik soppsamling plukket ved Akksjøsveum 19

20 Kjøkkeninnredning fra Kistefos Møbler Kistefos møbler Kistefos Møbler as har gjennom flere år utviklet seg til å bli markedsleder i fjell hyttemarkedet. Produktutvikling, kvalitet og dyktige medarbeidere har bidratt til at selskapet har skaffet seg denne posisjonen. Bedriften har et bredt spekter av produkter innen kjøkken, bad, garderobe, bord, stoler, senger, skap, salonger etc. Virksomheten drives i egne lokaler på Dokka, og er ledende innenfor sitt marked. Hytter i fjellområdene utgjør hovedområdet, men møblene benyttes også i boliger, på hoteller, restauranter og lignende. Produktene selges gjennom utvalgte møbelforhandlere, til utbyggere og andre kunder over hele landet. Utflatingen i omsetningsveksten skyldes en betydelig svekkelse i hyttemarkedet gjennom året. Selskapets inntjening ble svekket som en følge av økningen i driftskostnadene. Dette skyldes i hovedsak den sterke veksten i råvarepriser og personalkostnader, hvor markedsutviklingen ikke ga rom for kompenserende prisøkninger. Reduksjonen i markedet har medført at selskapet fra september har måttet gjennomføre permitteringer og mannskapsreduksjoner. Dette vil også fortsette utover i I forhold til konkurrentene har selskapet fortsatt å styrke sin posisjon i markedet. Garderobeskap rundt seng- et nytt produkt som ga bra mer salg i 2008 fra Kistefos Møbler Finansielle resultater (hele 1000) Driftsinntekter Driftsresultat Netto resultat Eiendeler Bokført egenkapital Antall ansatte Eierandel Daglig leder Styrets formann % Torunn R. Lindahl/ Yngve Hansebakken Pål Øystein Stormorken % Torunn R. Lindahl Pål Øystein Stormorken % Torunn R. Lindahl Per A. Rognerud/ Jan Helge Nordby % Torunn R. Lindahl Per A. Rognerud % Torunn R. Lindahl Per A. Rognerud 20

Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt av Anders Sveaas (1840-1917) Innhold

Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt av Anders Sveaas (1840-1917) Innhold Årsrapport 2009 Innhold Kistefos Træsliberi på 3 minutter 4 Hendelser i året 5 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap/Balanse 9 Revisjonsberetning 12 Morselskapets virksomhet 14 Kistefos Møbler 18 Kistefos

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt i 1889 av Anders Sveaas (1840-1917) Innhold

Aktieselskabet Kistefos Træsliberi - grunnlagt i 1889 av Anders Sveaas (1840-1917) Innhold Årsrapport 2010 Innhold Kistefos Træsliberi på 3 minutter 4 Hendelser i året 5 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap/Balanse 9 Revisjonsberetning 12 Morselskapets virksomhet 13 Jordskifte 16 Kistefos

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer