Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..'"

Transkript

1 ffi : r 7- -1, varlraue, Bondeicvinneiag Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..' v qruss6 uvuswa Y rrurwrså Juni 1997 NB -rii!'arhaug BU r\fl/'. rtå3 ED.rr-.il r\a L^a*al-l^"*. J.^a.rr.l +il f,l^i E l.lllclll tt,l' ltttdlaljrlilll rtg,ylltr llt I lulal Innebandyturneringa: Varhaug Skulemusikkorps Høge kølle - å balla i loftå Ein vårdag på VrtiqaasÅsn 1\YrsrUqr uer r

2 Andre I orqanisasioner Varhaug Sku lem usikkorps Varhaug skulemusikkorps blei stiftå i Gjennom åra har bade antall medlemmer og den musikalske kvalitet vore noko sl'ingande. Ein reknar med at det pa d t rneste har vore 56 medlemmer i korpset på åin gong, medan det no i 1997 er til sannn 23 medlenuner, inkludert aspirantar. Korpsei har øvingr kvar måndag, i tillegg har dei fleste eigne timar med instruktør. Ein gong på hausten og ein gong om våren har vi eige helgeseminar med overnatting, mykje speling og my(e morro. I vår hadde vi seminaret på Vrkeså skule i Bjerkreim. Det dei fleste kanskje forbindmed korpset, er speling på 17. mai. Imidlertid er det mange fleire speleoppdrag i løpet av eit år; til dømes Varhaug Marken, Jærstevnet, nattope, ymse juletil-stelningar og basar. fuets herydepunkt er å reisapåkorpstur eller stemne. Dette året skal vi på sommarfestival pa Liseberg i Gdteborg. Vi reiser dii via Danmark, slik at bussturen ikkje vert så lang og at lommeboka ikkje vert så tung å drassa på i Sverige. Vi harvore på mange slike turar før både i inn- og utland og vi veit det vil verta wært gildt dette året dg. Vi treng stadig "pffill" av nye delta-karar i korpset. Det er verkeleg kjeftt å være med i korpset - og mottoet vårt er derfor: Nå er det ikkje lenge att før INTER- NATET er rehabilitert frå <topp til tå>. Nå har det vore dugnad igjen, og denne gongenvar det kontoret til d5nlækjarane ogvewomet som felj< nyevindaugo. Ein effelliv gieng med Anton Tjemsland i spissen ordna dette fort og greitt nokre laurdagstimar. Bondekvinnelaget sltte for at dugnadsgjengen slapp å gå woltne heim til stedling. Nå står det att å f:i lnternatet vewomet pa.nelt og tapsert. Ja, og så skal detverta littbetre orden på lys og varme. Når dette er gjort, er rometklart til nytt vevkurs til hausten. "korps er gøy!" Dersom dette er noko du kunne tenka deg å være med på, og at du er over 9 ån"ta gferne kontakt med underteikna. Kristian Lima l0 84 Tor.Selmer Olsen S9 <Sjefen for Ii'iTERNAT-styrett - Oløv R. Husveg - ser til at gjengen gler shkkeleg arbeid. Olav var forresten 50 dr den 20. mai, og me som Jbrdast på Internatet vil her Jå gratulera med den store dagen, som vistnok vart feira over Jleire dagar. GRATULERAR OLAV!I Liljekonvallen Til andre lag i bygda I dette nummeret av Varhaug Buen har Varhaug Skulemusikkorps kome med lifi av det dei er opptekne av. Er det andre lag som har noko dei vil "forteuau bygda, så ta kontakt med ein av oss SIDE2 Blomstrende gaver til alle anledningerfinner du i Stasjonsveien 14. på hhrhaug Ttf, sr 4s VARHAUGBUENNT.21997

3 5 v Kursa harnå <<ferie>>, men eg håpar det vil verta like stor oppslutning om dei kursa som r.ert sett opp til hausten, som det har vore medr'årkursa. Kvakurs som l'il vcr&a til haustcn cr ikkjc bcstemt endå. Men eg tek det som sjølvsagt at det vert både vevkurs og bunadskurs. Og så trur eg og Varhaug Bondekvinnelag Kurs-aktiviteten me vil prøva å fr til eit nytt kurs i omsying av bunad. Eller kanskje ein skulle venta med det kurset til våren. i tilfelle bunaden skulle krypa meir mens den heng i skapet over vinteren?. Er det kurs de meinar det kan vera interesse for, ta kontakt med Liv på tlf 5 I Bileta syner noko av det som er lago på eit av vevkursa (oss mennesker i ValkOmitggn mellom>> Me er 9 stk som har kome saman i studiering om dette emnet. Me har nå teke ferie, men vil fortsetja til hausten. Dette erbåde eit gildt og lærerikt emne. Er det nokon som vil vera med i studiering til hausten, sa ta kontakt medliv på tlf. 5 I , så vil ho bestilla dei bøkene som trengs. Dette gjeld både <<Oss mennesker i mellom>, og andre ^_ e(nne. VARHAUGBUENI{r I scptcmbcr skal badc bondclag og bon&kvinnelag haårsmøe. og som oftast vert det ein del endringar i styret. Utover sonunaren vil valnemnda i begge laga koma rundt til medlemane for å finna dei folka dei treng. Vær greie og tavel i mot desse. Valnemnda har de sjølv valgt pa dykkar årsmøte, og dei prøvar kun å gjera einiobb for laget. Det er ikkje alltid at den jobben er like gild så diforvil me heroppmoda medlemane om å vera JA-folk. At estnd rs 4360 VARHAUG Ttf Basaren Bondekvinnelaget har i manga år nå hatt basar i september" men i år vil me prøva noko nytt. Basaren er difor fl1tta til august. og vert på Eldresenteret lørdae 30. aueustkl Me håpar mange vil finna veien til Eldresenteret denne ettermiddagen. Varhaugmarken Varhaugmarken står for dora, og då vil bondekvinnelaget vera med som vanleg. I tillegg til det som s$er i <bondetelteo) vert det og utstilling av brukskmst. I {or var me sa heldige at me fekk låna <Rakel-huset.> Men som vel dei fleste har fått med seg, har nå Diamond House flwa inn dit. Ikkje fortvil, det vert utstilling i år og. Me har nemleg frtt lov til å vera i gangen i I. etasje pa Rådhuset. Og det passarjo godt, for så kan dei som kjem slå to fluer i ein smekk; bygdenrusect i kjcllaren har og ope! Sjølv orn me iår ikkje heldtil i hovedgatå. håpar me likevel at folk ril finna fræn til utstillinga. Den vil heilt sikkeri verta like fin sorn den i for. og sikkert med litt nye ting i tillegg. stæ3

4 Når sæterjenta by{er å bli møw i knea åbonden set spaa ijorda. da begynnervarhaug BUå tenka pa Midtsonrmersprell'97. Vi satserpå å gjenta fiorårets suksess å klemmernog en gang til med flkesleir pa Skrettingland, Varhaug hos Jonas og Alfhild L.ea Juni I år igjen satserr: på å legge oss på et I dags årrangement. Leiråpningen vil være kl lørdag den 28 Juni og dansen starter kl Under arrangementet vil vi kjøre en del aktiviteter. Vi kan f.eks nerme swingkonkurranse, musikk-konkurranse, kyinnebæring og Varhauq B deunqdomsla Midtsommersprell '97 dialekttevling (ny av året! ) Til årets dans har vi ingen ringere enn JETSET til å spille. Som en selr.følge vil det bli rikelig medplass til orarnatting på leirområdet, og det vil også være muligheter til å fr kjopt seg forkost på sondagen. Prisen for denne beskjedne herligheten er: Dans kr. 100,- medlemmer Dans kr. 130,- ikke meclenuner Dans rn/overnatting kr. 175,- Når alt dette er sagt hapervi at dere setter av denne helgen til et forhåpentligvis enestående Midtsommersprell. Varhaug BU Gilde Agro Fellesslakteri BA _-11L 5a _ K je ttp rod usen tene s i,on,1rr,ir" o rrani sasion. yaremerkc KløTTSAMytRKET TtL KføTTPRODUSENTEI S BESTE 4360 Varhaug Tlf Forskaling og støyping - Betong- og trearbeid Salg og montering av element - Armering - Tegning EIDE4 I, I I, b WATDBIIND Z &DTJBI/\NDA.S' ;'i-h :ll': ;.gs'_"fi :E / Mobil: I Trf Fax *-# I (5(n'ri)F - fagkunnskap grr trygghet. ^/ ^J^J^J^C^J' VARHAUGBUENNT.21997

5 Varhauo B deunqdomsla Innebandyturnering på Varhaug 15. Mars Høge kølle å balla i loftå Igfen var det drka for den store innebandyturneringå på Varhaug. Ikkje adle klarde å kava sæg opp, av dei 22 lagå så var påmelde møffe 16lag opp. Med opplada kølle sette spælarane igang turneringå kl om morgonen. Lagå spælte først innledande rundsr i puljer S 4 lag. Puljevinnaren gjekk r.idare te semifinalen og deretter til eventuell fi nale eller bronsefinale. Kampane bar preg av alvorets stund der adle ofra alt i harde taklinger i raidfor å senkja motstanderen. På jentesia var der au møje Ivlorgan l{obberstad, Sølve Bratland og Johan lrarhaug forsvarte et av l'arhaug sine lag. hfotstander lter er Bjerkreim fighting, men dæ va Nærbø så trekte dæ etter å ha vunne turneringå 3 gonger. Dæ lengsta stråe mæ å knusa Gjesdal i fina- va rett og slett kondissen dæ sto pa. Dette len. Hjå guttane var dæ Bjerkreim og finns der bare enn forklaring pa å dæ æ Varhaug som kom te finalen. Itte fuste den t)nna loftå di Bjerkreim lwe i. Deromgang var stillinga 2-2. inlen Bjerkr- forhelddeilengerutnårdeikjemnerher eim reiste ifrå Varhaug i andre omgang. pa låglandet. Me i Varhaug r.urdere alle- Ogbleidermedeigaraavvandrepokalen rede nå et høydeopphold på Vigeså før neste årsturnering. Så f;ir me prwa å ta di då. Håper adle var fornødde mæ dagen å he lyst te å koma igjen neste år. Me ser!! hb flnder: Her har vi vinnerlaget at innebandyturneringer i år: Bjerkreint, æ#ffie t TBYG?E:51 JglHarulcl, ll 7 -.J,J -.J.J.J.J.J -.J --J'tJ.tJ. '.-. ',J.-.IJ.J ^J'J.IJ /J -.J t -t'jq, tl llqland cr.s, l. fi L' ;;;r""gen 6, 436o Varhail-, Z Mob.tr. gqil664g.ttf.51 8b77o, " ^å'"-:*.^ rrlvat c I!+.t ud uo, ffi L ffi.-t-,'-t'-,'-,'-r'-,'.-r'u'-.j'.-'-'-'d'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-t 7 VARHAUGBUENNT.2læ7 sæ5

6 <Rogaland Bygdeungdomsslag he skrøytt pa seg at dei ska vær dæ stystta fi'lkeslaget på landsstemne i år...mæ 320 rogalendinga pa plass.> Dette utsagnet kom i posten her forleden te styre. Her æ dæ bara å hiva seg pa å leggia ferien te uge 30, nænnåre bestemt 22-27juli. For dei så ennå ikkje ve.ft kor di ska reisa så æ leiren på fu, andra siå av fiorden (Oslo). Kæflor reisa te Ås på landsstemne: Varhauo B Hjølp! deunodomsla - feri å fint i vere - Dans kvær kvel4 5 dpge te endes, mæ blant aen Hellbellis og Nottoden bluesband - Utallige tevlinger av både folk å fe - Den sosiale delen... - Campingtur - Felles aweise for den som vil - møje odelsjenter og odelsgukr - Meir info ftj æme i Rbu-informen BYGGMESTER / AUT. EruTREPRENøR 9Yliqdor Skretting 'Dublandsveien 13, 4360 Varhaug Telefon: S0* Fax: TO Mobil Båt. fest 14. juni Sununarsnatta den 14. juni er det duka høgtid. Dåblirdæ dans påbøljan blaa!! Finnøy og Rennesoy B.U. har gått isaman og leid et cruiseskip. Oppleggie æ at me tægeut pasorden kl ifrå fiskepiren i Stavanger. Så ede me ræga ei stonn før <Gogggo> spæle opp. Då danse me te timane blir småe. Dette må bara varta en av dsi styste festane iår. Påmelding og meir detalja skjer via telefon te: trtina tlf 5I innan l0juni (18. års aldersgrense!) Pris: 270,- Vær raskt ute for der æ larn 200 biletta utlagt. Opprett BSu hos oss nå, og vi kan gi deg 90% lån til 60% pris til ditt første boliglån SpureBanmSR-Bank Best når det gielder S'DE6 VARHAUGBUENNT.21997

7 Marken Svala 4H Svala 4H vil vera på Marken med stand i fu og. I årsom i forvil me haballkastog sal av lappar. Nytt av året er at me vil sefa go4 gammaldags, heimelaga bombom. Me reknar medat detvert stor etterspurnad etter bombomen, så me oppmodar folk til å vera tidleg ute for å sikra seg <<knasked. Lageret er begrensa. Vel møtt til Svalastanden. Elles er me i gang med å planleggia grillturerq junior- og aspirantleiren til Møgedalen er markenshelgapg me skal ha plastinnsamling i slutten av mai. Alt dette og meir til, kjem me attende til i neste nummer av Varhaug BUen. Først pål Jæren! Du kan nå få utført dine banktjenester også på internett Hå-Cup i Volleyball Lørdag 19. april arrangerte me Håcup i volleltnll i Varhaughallen. Dette er ei turnering for 4H-klubbane i Hå. Diverre var det litt fr lag som var påmelde i år, berre fire seniorlag og tre juniorlag. Då turneringa starø klokka ni om morgonen, viste det seg at eitt avjuniorlaga ikkje møtte. Me måtte olstra litt med dette, men etter kvart gielj< kamp ane sin gang. Etler mangejamne og spanande kampar utetter føremiddagen, sto til slutt Sjøglimt att som vinnar av seniorklassen, medan Svala vann juniorklassen. Mads Henning, Heine og Roger var med og planla og gjennomførte turneringa som ein del av 4H-oppgåva deira dette året. VARHAUG HUD- OG FOTTERAPI væleidi Dubland Ønsker du mer informasjon, kontakt oss. http z I I tim e-sp a reb ank. n o Varhaug 5t 43 rt 24 Kvernaland Undheim Sl * Hudpleie * Fotpleie * HarSerning * Vortebehandling * Farge vippe/bryn * Al{Atrruldsyrebehandling * Kunsfiregler * Make-up Tlf L3 69 Stasjonsv. 20, 4360 Y arhaug (2. etc SR-Bank) VARHAUGBUENNT.2l997 sre7

8 Tirsdag 4. mars hadde me det årlege loddsalet. I årvar det juniorane og seniorane som skulle selja lodda, Rutene vart laga og fordelte,dei fleste møtte., veret var surt og kaldt. pågangsmotet var stort og pølsene varme. Svala 4H l-oddsal I'or Helge og Reidar pustar ut med pølser og saft etter Loddsalct gjckk orcr all fon'cntning. Alle lodda rart selde, og det lenge før alle husstanidar lradrie frtt besøk. Takk iii alle dykk som tok vel i mot ltxidscljarane og på denne måten støila laget vårt. Me skal prnta å nå alie neste år. Steinar og Anita organiserte det heile i år på beste måte. Jan Ove, Anne l(enche og Heine hqr selt lodd J.flREI{AUTO AS BILUTLEIE. BILSALG. rlf.: sl 43 o4z2 - 'ARHAUG HÅBYGG a.s Jæren NATURTERAPI Giertrud Hobberstad Naturterapeut MNNH Aromaterapi Zoneterapi Kinesiologi Øreakupunktur Jenbaneveien, 4350 Nærbø TIf * Telefax 51 $ 22 Az Dublandsveien 37, 4360 Varhaug Tlf ll55 * Telefax l0 87 R.SKRETTNGY' KJøTTFORRETNING DELIKATESSE SELSKAFSMAT 4360 Varhaug Tlf l Dysjalandsv. 4i160 Varhaug Ttf S'DE8 R. SKRETTII{Go/' KJØTTFORRETNING DELI KATESSE. SELSKAPSMAT VARHAUGBUENAT.21997

9 Vårdag på Jærmuseet/ Kviagarden Søndag 27. aprll var me med pa \årdagen. Svala si oppgåve var å førebu og hjelpa til med å spikra fuglekassar. Me hadde kappa opp føler til ein god del fuglekassar for meis. Æle som ville, kunne spikra saman sin eigen fuglekasse. Frammøet g Vårdagen var ikkje så stort, men me fekk spikra nokre kassar allikevel. Takk til hjelparane, Kjell som saga og Reidar som <spikrar. Svala 4H Ilii,ffiffi'ffiffiffi iffi:ffi$jilffigiijiiå ffi..tmni ffi,,,,,,, w##ffi:." *.fs',fffi.i Solveig og Anita har vore på kurs i plakat-teilvring ill Bsg ltrosl d r llålrnd ls Telefon Mob.tlf " STATO I L SERYTC E, UARHAU G 4360Varhary Ttf Damebyen Varhaug DAGROS,- EIN SANN DRIVSTOFFLEVERANDØR Mjolh derpr all, grunnltggjan,le behov kroppcn hår lor nergi og lbr lbmring og oppbrgrng a' ccllcr og re.. Som nædngr middrl rr mloll.it * dei mest lulhudigt vi hl. &ma i Rogaland driklt mc* 'kulrmjolk i hcile \ortg. Hald Fm mc,l d.rl Fil.unt ko{håld,t nrirendrg ror gd lænng og vekrt.xqtz Tradision -lrrtu\ucp&rroq\ Fax: i sotid håndverk VARHAUGBUEN^1r S,æ9

10 tt \ /^-Lar r- E)^^l^l^^ var l raug DUr ruurasj Postboks 53, 4360 Varhaug. Tlf JÆRBETONGA.S Njølstad, 4350 NÆRBØ Fax 51 $ 4A 87 VI LEVERER: Ferdigbetong Betongpunping Betongpeler Jsrdvern i fskus Denne ut[alen vart vedteken av årsmøtet: Rogalandbondelag meiner det er umoralsk å leggja den beste jorda under asfalt og betong. Behovet for matprodrksjon i verda er sterkt stigande, og sjølv harvi berre rundt 50% sjolvdeknihg pa energibasis. Åtoyggle nedjord for å spare pengar er å stela frå komande generasjonar. Etter nokre år med mindre press på jordbruksarealet. viser sifuasjonen i dag eit klart behov for ny innsats for jordvernet. RogalandBondelag og lokallaga kan ikkje berre sjå pa at noko av den beste jordbruksjorda i landet vert Sgd ned for å fi plass til nye innb"vggiarar i jærregionen dei komande 2A fua. Tettstadane ntover Jæren og andre stader er 4dobla pa nokre fr tiår. Stort press er det og i andre deler av Slket. For nødvendig utbf'ggrng i fylket, har vi alle stader alternative område. Rogaland Bondelag vil sterkt presisera at plikta til ei langsiktig forvaltning av produksjonsareala våre må koma sterkare fram. Utuiklinga har vist at dei kortsiictige politiske og økonomiske lurderinger i for stor grad har vunne i jord-vernkampen. Spørsmålet er om det er politisk vilje til å styra utbygginga ut frå langsiktige og jordbrukfaglige element der også kurturlandskapsbiletet vert trelt inn. Jæren og Haugesundsområdet er kvar for seg felles bustad og arbeidsområder. Samarbeid pa tvers av kommunegrens ne må til også på dette området.. stdel0 VARHAUGBUENI'//".2lWT

11 $ Varhaug Bondelag { Årsmøtet i Rogaland tsondelag Leiar Ove Ommundsen kom med kraftig kritikk mot våre lokalpolitikarar for deira slappe haldning tiljordvern og utbyggingspolitikk, framsyn mangla meinte han. Han skremte medfaren for kommunesamanslåing. Han uttrykte glede for departementets handtering av spreiearealsaka, der fagle ge Ådfr abl. a. Rogaland vann fram. Elles hadde situasjonen i sauehaldet med skrapesjuke og dermed svekka økonomi, prega arbeidsåret. Nestleiar i Norges Bondelag, Gunnar Dalen, heldt foredrag over emnet <Kva landbruk ønskjer me framoven>. Årsmøtet sette oppdenne planen for.97/-98: l. Sikra politisk vilje til å ha eit sterlrt landbruk i Norge. 2. Fremjaei bærekraftig samfunnsutvikling som sikrar mat, miljø og levande bygder. EFlohus STUELANT) Styremedlemmar og ansatte får påsk-iønnelse som takk for innsatsen i året som 3. Styrkja tilliten til norsk matproduksjon. 4. Leggia tilhøva til rette for å auka medlemstalet ved ein aktiv og utadretta organisasjon. Etter litt dramatikk vart Myrthle Grødem attval4 mot valkomitens instilling, til nesfleiar. Svein Ståle Kolstø (Karmøy) vart einaste qye slyremedlem. Leiaren vart attvald. 17. Mai VARHAUG; Tlf Varhaug Handelslag Bon de I age t og Bondekvinne I age t vi I taklia alle sam møtte f'arn ag gjekk under fana vår i folketoget I 7. mai VARHAUGBUENNT,21997 Skte11

12 Adresse: Blad Returaddresse: Varhaug Buen v/ Anbjørn Ueland Lensnansgarden Varhaug Varhaug Buen Medlemsblad utgitt av Varhaug Bygdeungdomslag, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Opplag: 1200 Redaktør: Anbjørn Ueland Tlf.: Varhaug BU: Roy Arn{inn Håland Tlf Hege Kvia Tn Varhaug BU: Varhaug Bondelag: Juni - Varhaugmarken September 23 Årsmøe, Banksalen - Dyrskue på Seljord Kva skjer? Svala 4H: Juni 3 Senior/Juniormøte 5 Aspirantmøte 6-7 Varhaug-Marken 6-8 Junior/aspirantleirMøgedal 23 Jonsokpå 4H-garden Fylkesleir Juli l8-25 Nordiskleir - Sverige August 1-3 Fottur senior 2l Krabbefur til Bodle Svala 4H Jon Flåten Tlf: Varhaug Bondelag Helga Bøhn Skrettingland Tlf: Varhaug Bondekvinnela g : August 30 Basar, eldresenteret, kl September 25 Årsmøte, eldresenteret, kl. 19,30 September 2 Senior/Juniormøte 4 Aspirantmøte 5-7 Swing og volley'ballkurs pa Vigre Geir Egil Ånestad Tlt Varhaug Bondekvinnelag Liv Hobberstad e3 Chonstance Håland Tlf: lnternatet: A (,1 N. A.R.F ITORENING. MEDLEM HA REGNSKAP OG DATA A/S Rådhusgt.2, Boks 104,4360 VARHAUG Ttf Fax Mobil Regnskap-Lønn-Arsoppgjør Firmaregistreringer - Budsjett m.m Stoffrist: 27. August 1997 Til nr. 3 Bladet \iem ut uke 38 Lura Trykkeri a.s Varhaug Selicenter A/S Tlf. 5t VARHAUG

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Rogaland Sau og Geit Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010 Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Suldal er ein stor kommune med heile 1.730 kvadrat km og

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer