KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS"

Transkript

1 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS

2 VELKOMMEN TIL KUNSTHØGSKOLEN I OSLO WELCOME TO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS Denne katalogen gir deg en introduksjon til Kunsthøgskolen i Oslo, som er landets største kunsthøgskole med rundt 550 studenter, 200 ansatte og mer enn 900 time- og gjestelærere som alle er de fremste utøvere innen sine fagområder. Vårt mål er å utdanne kritisk reflekterende og eksperimenterende kunstnere og designere som kan gi varige bidrag inn i et mangfoldig samfunn. Kunsthøgskolen har i dag 24 studieprogrammer fordelt på tre fakulteter. Fakultet for scenekunst holder til i nybygde lokaler i Fossveien 24 på Seilduken. 137 skuespillere, opera og dansestudenter deler på 10 dansestudioer, operascene, tre prøvesaler, åtte scener, hvorav to er spesial tilpasset behov innen dans (flytende gulv), 12 sangrom og et lydstudio. This catalogue gives an introduction to The Oslo National Academy of the Arts Norway's largest college of higher education in the field of arts, with over 550 students, 200 employees and more than 900 guest teachers and teachers on short-term contracts, all of whom are leading practitioners in their own discipline. Our aim is to educate artists and designers with the ability to both reflect on, and experiment in, their chosen field and make lasting contributions to the diversity of our society. The Oslo National Academy of the Arts currently offers 24 study programmes divided into three faculties. The Faculty of Performing Arts is located in newly renovated premises at Fossveien 24 or the "Seilduken" campus, formally a sailcloth factory in the urban district of Grünerløkka in Oslo. Here, 137 students of acting, opera and dance share 10 dance studios, an opera stage, 3 rehearsal halls, 8 stages, of which two have specialist flooring adapted for dance, 12 practice rooms for singing and one sound studio.

3 Fakultet for design samt kunstfagstudiet (del av Fakultet for visuell kunst) holder til i Ullevålsveien 5, i et monumentalt bygg reist for formålet i Opplæringen av kunstfags- og designfagsstudentene hviler på en felles basis av grunnleggende ferdigheter i det visuelle språket. Kunstakademiet (del av fakultet for visuell kunst) holder til i St.Olavs gate 32, i et bygg reist for Norges Geografiske Opmaaling i 1877, og med noen studentarbeidsplasser i Mølleparken. Allerede høsten 2010 vil hele kunsthøgskolen være samlet i nybygde og tidsmessige ombygde lokaler på Grünerløkka, i en av byens store pionerbedrifter, Christiania Seilduksfabrikk, grunnlagt i Den gamle arkitekturen gir føringer for hvordan verksteder og arbeidsplasser vil utformes, på samme tid som arealene åpnes til ny bruk i for eksempel et nytt felles bibliotek, galleri og visningssteder, en åpen kantine, velutstyrte verksteder og luftige undervisningsrom. Kunsthøgskolen er stor som kulturinstitusjon, også for omverdenen. Den har et bredt og sammensatt kulturtilbud som vi ønsker å utvikle som kulturarena, og som er og skal være åpent for publikum. Flyttingen skal gi studiemiljøet nye faglige løft. Vi gleder oss til å ta med våre studenter inn i en ny fremtid for våre utdanninger. Vi håper at denne katalogen vil være nyttig lesestoff med informasjon om alle studiene ved vår institusjon. På våre nettsider vil du finne løpende nyheter om aktivitetene ved alle fakultetene på kunsthøgskolen. Du er hjertelig velkommen som tilskuer til våre utstillinger og forestillinger. Hilsen, Cecilie Broch Knudsen Rektor The Department of Design and Visual Arts (part of the Faculty of Visual Arts) is currently located at Ullevålsveien 5, a monumental building constructed for this purpose in Students of visual arts and design are all given the same grounding in fundamental skills relating to visual arts idioms. The Art Academy (also part of the Faculty of Visual Arts) is currently situated at St. Olavs gate 32, in a listed building originally constructed for the organisation Norwegian Ordinance Surveys in In addition, the Academy has premises at Mølleparken, Oslo, at its disposal. Quite soon, in autumn 2010, all KHiO's faculties will be located together in newly renovated, customised buildings on the Seilduken campus. The building was originally one of Oslo's pioneering factories: Christiania Sailcloth Factory, founded in 1856, hence its name "Seilduken" (sailcloth). The architecture from this era influences the design of KHiO's workshops and workplaces and will provide space for a new interdisciplinary library, a gallery and exhibition rooms, a canteen open to all, well-equipped workshops and light, spacious classrooms/studios. The Oslo National Academy of the Arts is a cultural institution of significance not least for its surroundings; one of our objectives is to develop KHiO as a cultural venue and the academy offers a wide-ranging and varied programme of cultural activities that are open to the general public. The move to the Seilduken campus will give fresh impetus to the student environment of all our specialist departments. We look forward to welcoming our students to the new future era for our study programmes in the arts. We hope that this catalogue will provide useful information about all the study programmes at KHiO. On our website, you will find news of activities taking place at all the faculties. You are very welcome to visit our exhibitions or watch our performances. Greetings from, Cecilie Broch Knudsen Principal

4 INFORMASJON STUDENT VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Høgskolen tilbyr kunstutdanninger i et bredt felt av utøvende og skapende virke. Studietilbudene omfatter billedkunst (kunstakademiet), kunstfag (tekstilkunst, metall- og smykkekunst, grafisk kunst og keramisk kunst), teater, opera, dans og praktisk-pedagogisk utdanning. Studiene er organisert i tråd med de rammene som er gitt i kvalitetsreformen for høyere utdanning, med treårige grunnutdanninger som fører til BA-grad, toårige MAutdanninger og årsstudium. KHiO legger vekt på å gi studentene undervisning og veiledning av høy kvalitet og at studentene skal oppleve at rammene rundt studiene gir de beste vilkår for faglig og kunstnerisk utvikling. ET MODERNE BIBLIOTEK Kunsthøgskolen i Oslo har et spesialisert høyskolebibliotek med hovedvekt på billedkunst, kunsthåndverk, design og scenekunst. Biblioteket består i dag av tre separate utlånssteder. Disse skal samlokaliseres på Grünerløkka i Samlingen teller bind, samt en stor multimediasamling og en rekke spesialsamlinger. Bibliotekene har også tilgang til flere digitale informasjonstjenester innen fagområdene. Bibliotekarene har utdanning og kompetanse på høyt nivå innenfor Kunsthøgskolens fagområder. FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID Lov om universiteter og høgskoler pålegger undervisningsinstitusjoner i Norge å drive forskning og utviklingsarbeid (FoU). Fra og med1995 likestiller Loven kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid med akademisk FoU. FoU i KHiO omfatter tre kategorier: 1 Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid. 2 Kunst- og designpedagogisk utviklingsarbeid. 3 Forskning, inkludert praksisbasert forskning og utviklingsarbeid i en akademisk kontekst. Hovedtyngden av FoU-arbeidet i KHiO er kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid. Mange faglige ansatte i KHiO bruker % av sin arbeidstid til egne FoU-prosjekter. En over- INFORMATION STUDIES AT OSLO ACADEMY OF THE ARTS The academy offers study programmes covering a broad range of performing and creative arts, including opera, dance and choreography, acting and directing, scenography, teachertraining programmes, fine arts, visual arts and design. The study programmes are organised in accordance with the quality reform framework for higher education and include three-year undergraduate bachelor degrees, two-year master degrees and one-year programmes. KHiO emphasises the importance of providing students with teaching and guidance of the highest quality and a study environment that promotes the best possible conditions for their professional and artistic development. A MODERN LIBRARY The library at Oslo Academy of the Arts specialises in books and reference works in the field of fine arts, arts and crafts, design and performing arts. At present the library consists of three separate departments. These will be amalgamated and relocated at the academy's newly rehabilitated premises at "Seilduken" in Fossveien in The library's collection consists of approximately 60,000 books/monographs and a number of special collections. The three departments also provide access to several digital information services relating to the arts and the librarians have specialised expertise in the fields of study offered at the academy. RESEARCH AND DEVELOPMENT The Norwegian Universities and Colleges Act requires institutions of higher education to conduct research and development (R&D). As of 1995, the Act stipulates that development work/research in the field of arts and design is equal in status to scientific R&D. There are three categories of R&D at KHiO: 1 Artistic research practice in arts and design. 2 Educational development work in arts and design. 3 Scientific research and development work. In addition to teaching and course-related administrative duties, the academic staff at

5 sikt over resultatene av denne FoU-virksomheten offentliggjøres årlig i en FoU-rapport, se rapporten på KHiOs nettside: Avklaring av begreper og utvikling av metoder som kan være hensiktsmessige for å frembringe ny kunst og design innen KHiOs fagområder, er en pågående prosess. Fagmiljøene i KHiO deltar aktivt i diskusjonene om utviklingsarbeid og forskning innen kunst og design internt, nasjonalt og internasjonalt. I 2003 vedtok regjeringen å starte det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som inkluderer design. Stipendprogrammet er en parallell til forskerutdanninger organisert som doktorgradsprogrammer innen akademiske fag, og det første i sitt slag i Europa. I Stipendprogrammet står kunstnerisk eller designfaglig praksis i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Intensjonen er å gi stipendiatene arbeidsforhold og utviklingsmuligheter så de kan utvikle sin profesjonalitet som kunstnere og designere. Målet er at stipendiatene skal frembringe kunst eller design på høyt internasjonalt nivå, definert som førsteamanuensiskompetanse i norsk kunstutdanning. Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk eller designfaglig ståsted og faglig spesialisering. Stipendperioden er på tre år og stipendiatene har samme vilkår som stipendiater i akademiske doktorgradsprogrammer. KHiO are engaged in their own R&D projects. This R&D work is mainly centred on artistic research practice in arts and design. A report of the research is published annually, and can be viewed at KHiO's webpage: The different specialist departments at KHiO actively participate in the national and international discourse on research in the field of arts and design. They contribute to the clarification of concepts and the development of methods with a view to generating new knowledge and cognition in these fields of research. In 2003, the Norwegian government initiated the Programme for Research Fellowships in the Arts, which also encompasses design. This programme parallels the research courses that are organised as doctorate programmes and is the first of its kind in Europe. The programme focuses on research scholars conducting projects in arts and design practice and aims to promote art and design at the highest international level. The research fellows are part of an interdisciplinary community of specialists, regardless of their chosen field of research. The scholarships last for three years and are organised along the same lines as those for research fellows in doctorate programmes. In 2008, KHiO had a total of eight research fellows connected to the Programme for Research Fellowships in the Arts. Inntil nå har KHiO hatt i alt åtte stipendiater tilknyttet Stipendiatprogrammet.

6 KHIO+ «KHiO+» er navnet på Kunsthøgskolen i Oslo sitt tilbud om etter- og videreutdanning innen scenekunst, visuell kunst og design. Det arrangeres kurs innen alle fagområder, både fagspesifikke og på tvers av fagområdene. En del kurs er åpen for en bredere målgruppe, noe som er en viktig samfunnsoppgave for KHiO. På våre nettsider kan du melde deg på kurs og finne en oppdatert oversikt over kurstilbud. Kursbeskrivelser legges ut fortløpende. Be gjerne om nyhetsbrev for oppdatert informasjon om kursene på e-post: ET INTERNASJONALT MILJØ KHiO har et omfattende internasjonalt samarbeid som foregår på mange plan og spenner over flere verdensdeler. KHiO har et stort antall utenlandske lærere, ikke bare i sin faste stab, men også tilknyttet institusjonen over kortere eller lengre tid. KHiO inviterer regelmessig profilerte og aktuelle kunstnere og pedagoger fra utlandet. Noen av utdanningene er KHiO alene om i Norge. Derfor er den faglige kontakten som knyttes innen høyskolens internasjonale nettverkssamarbeid av avgjørende betydning for høyskolens faglige utvikling. KHiO har også et stort antall utenlandske studenter; studenter som tar hele utdanningen sin her (blant andre de såkalte kvotestudentene/- og studenter fra Norads kulturutdanningsprogram), stipendiater under kulturavtalene og studenter som oppholder seg her i noen måneder (studenter fra EU-landene i Europa og fra Norden, gjennom henholdsvis Erasmus og Nordplusprogrammene). KHiO har inngått samarbeidsavtaler også med land utenfor Europa, slik at både lærere og studenter kan få anledning til fruktbare forsknings- og studieopphold i andre verdensdeler. UTENLANDSSTUDIER SOM DEL AV STUDIENE Studenter ved KHiO kan kombinere studiene med et studieopphold i utlandet, uten tap av tid og med økonomisk støtte dersom oppholdet gjennomføres innenfor rammen av de mange samarbeidsavtalene som KHiO har inngått (hovedsakelig Erasmus- og Nordplusprogrammet). Statens lånekasse for utdanning gir KHiO+ "KHiO+" is the name of the KHiO scheme for follow-up studies and supplementary education for artists and designers. Such studies are offered within all KHiO's subject areas to people with qualifications in arts and design. Find out more about KHiO+ at: AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT KHiO cultivates an extensive international collaboration network at many levels and across several continents. Many of our teachers come from abroad, some to join the permanent staff, others to work for shorter periods. In addition, KHiO invites profiled artists and professors from abroad to give lectures and courses. Some of the programmes offered are unique to KHiO in Norway. For this reason, the contacts resulting from the academy's international collaboration network are of crucial importance to its professional and academic development. KHiO also has a large number of foreign students who complete their whole education here, for example the so-called "quota students" and those studying under the cultural education programme called the Norwegian Agency for Development Cooperation, scholarship holders from international cultural agreements and students who reside here for a few months (i.e. students from the EU states and from the Nordic countries, mainly through the Erasmus and Nordplus programmes). KHiO has also entered into collaboration agreements with countries outside Europe, in order to give both teachers and students opportunities to carry out productive research and studies in other parts of the world. STUDY PERIODS ABROAD Students at KHiO can integrate a study period abroad into their study programme without losing time or financial support, if the period of study is carried out within the framework of one of the many collaboration agreements which KHiO has entered into (principally the Erasmus and Nordplus programmes). The Norwegian State Educational Loan Fund gives travel grants and financial support for language courses. Grants from the Norwegian State Educational Loan Fund are not affected by the additional support given by these indi-

7 reisestipend og støtte til språkkurs. Støtten fra Lånekassen påvirkes ikke av støtten som gis innenfor rammen av de enkelte samarbeidsprogrammene. Innenfor rammen av Erasmus må studieoppholdet i utlandet vare i minst tre måneder. I dag gis det stipend på rundt 2200 kroner per måned. Innenfor rammen av Nordplus kan studieperioden være fra en uke til 12 måneder. Stipendet er per i dag på rundt 1000 kroner per måned. Det er også åpninger for deltakelse på kortere kurs. Det er mulig å ta utenlandsstudier som del av studier ved KHiO utenom de europeiske samarbeidsprogrammene og i andre verdensdeler. Forutsetningen er at opplegget godkjennes på forhånd. LÅN OG STIPEND Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo er berettiget til lån i Statens lånekasse for utdanning. For uteksaminerte studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo gir Kulturdepartementet gjennom Statens kunstnerstipend et etableringsstipend ved fullførte studier. Etableringsstipendet omfatter ikke design- og skuespillerutdanningene og praktisk-pedagogisk utdanning. vidual collaboration programmes. According to the terms of the Erasmus programme, the study period abroad must be of at least three months' duration and scholarships of around NOK 2200 per month are currently granted for such study periods. In the case of the Nordplus programme, the study period may be from one week to twelve months and the scholarship granted is currently around NOK 1000 per month. Alternatively, study periods outside the European collaboration agreements and in other parts of the world can constitute part of the studies at KHiO, providing that they are approved in advance. LOANS AND SCHOLARSHIPS Students at Oslo National Academy of the Arts are entitled to loans from the Norwegian State Educational Loan Fund (Statens lånekasse). Students who have graduated from Oslo National Academy of the Arts are entitled to an establishment scholarship from the Norwegian Ministry of Culture under the State Artists' Grant Scheme. This applies to all programmes except the design and acting programmes and teacher-training programmes.

8 LEDELSE OG STAB/ LEADERSHIP AND STAFF [1] Cecilie Broch Knudsen rektor/ principal Erling W. Wist direktør/ director Halldor Gislason dekan, Fakultet for design/ dean, Faculty of Design Einar Solbu dekan, Fakultet for scenekunst/ dean, Faculty of Performing arts George Morgenstern dekan, Kunstakademiet (Fakultet for visuell kunst)/ dean, Academy of Fine Art (Faculty of Visual Arts) Sonja Wiik dekan, Kunstfag (Fakultet for visuell kunst)/ dean, Visual Art (Faculty of Visual Arts) Ingjerd Hanevold vise rektor/ vice-principal Geir Arve Rogstad plan og økonomi/ departement of finance Arve Andresen teknisk produksjon/ departement of production Jan Myhr bygningsdrift, innkjøp og it/ departement of building services, curement and it Torben Lai studie og etterutdanning/ departement of academic affairs Christian Herman Rafn, konstituert personal og forvaltning/ departement of human resources Helge Mjelde bibliotek og arkiv/ departement of library and archive Birgitte Bye kommunikasjonsleder/ head of communications Anne-Catherine Andersen internasjonal koordinator/ international co-ordinator Grete Refsum FoU leder/ R & D senior advisor

9 [1]

10 NOTATER NOTES

11

12 KOLOFON COLOPHON Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøgskole. I 2010 blir skolen samlokalisert i Fossveien 24 på Grünerløkka (Seilduken). Redaktør: Birgitte Bye Oversettelse: Deborah Ann Arnfinsen Art direction & design: Frode Skaren, Trond Kulterud, Mats Omland Fotograf: Henrik Fjeldberg Fonter: Brioni Text Std TSTAR TW PRO BLOCK BERTHOLD HEAVY Papir: (Innmat) Maxi Silk 115 gram Trykk: RK Grafisk AS Oslo National Academy of the Arts is Norway's largest college of higher education in the field of arts. In 2010 the schools faculties will be located together at Fossveien 24 in Grünerløkka (Seilduken campus). Editor: Birgitte Bye Translation: Deborah Ann Arnfinsen Art direction & design: Frode Skaren, Trond Kulterud, Mats Omland Photographer: Henrik Fjeldberg Fonts: Brioni Text Std TSTAR TW PRO BLOCK BERTHOLD HEAVY Paper: (Body) Maxi Silk 115 gsm Print: RK Grafisk AS KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, 2008 Postboks 6853 St.Olavs plass 0130 Oslo Telefon: Faks; E-post: ISBN NUMMER: KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, 2008 Postboks 6853 St.Olavs plass 0130 Oslo, Norway Telephone: Fax; ISBN NUMMER:

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Studieavdelingen, september 2009 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET 2008 2 Forord Årsrapport om Studiekvalitet 2008 er den sjette

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009.

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009. US-SAK NR: 146/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR: 2010/1429 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Saksnummer: 146/2010

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer