MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 174/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 174/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.11.2012."

Transkript

1 TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter kommunestyret MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 174/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN /12 SØKNAD NÆRINGSFOND - LYS-IS PROSJEKT SAVALEN 176/12 STIFTELSEN BORTISTU NEBY - SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING TYNSET, den Bersvend Salbu (s) ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf eller e-post: kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Møtet er åpent for publikum. Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 1 av 19

2 Sak 174/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/1539 Saksbehandler: Tone Bergfall Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 174/12 Formannskapet MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen Martinsen Signe Marit Lium Berit Nordseth Moen Forfall: Morten Sandbakken Merknad: Varamedlemmer: Ingen varamedlem møtte Andre: Rådmann Arild Einar Trøen TYNSET, den TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 2 av 19

3 BEHANDLEDE SAKER Saksnr. 161/12 162/12 163/12 164/12 165/12 166/12 167/12 168/12 169/12 170/12 171/12 172/12 Tittel GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV DEL AV GNR 71 BNR. 237 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL FRA GNR. 59/3 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 59/3 MOTORFERDSEL I KNUTSHØ LANDSKAPSVERNOMRÅDE DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK PROSJEKT - BONDENS NETTVERK AVTALE TIL GODKJENNING - KOMMUNAL BEREDSKAP SKADESKYTING OPPFØRING AV TILBYGG TIL LANDBRUKSBYGNING GNR/BNR 116/2, MOGÅRDSDALEN, SAVALEN SØKNAD OM OPPFØRING AV ANNEKS, GNR/BNR 146/13 PÅ KVIKNESKOGEN KLAGE OVER FORMANNSKAPETS VEDTAK AV 25. OKTOBER 2012 I SAK148/12 SØKNAD OM TILSKUDD FRA TYNSET KOMMUNES IDRETTSFOND SEPTEMBER 2012 TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 19

4 173/12 VIRKSOMHETSPLAN TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 4 av 19

5 161/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet /12 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV DEL AV GNR 71 BNR Tynset kommune, formannskapet, gir Rolf Øvereng konsesjon på erverv av jordbruksareal og beiteretter fradelt eiendommen gnr. 59 bnr. 3 i Tynset til pris kr Det er et vilkår for konsesjon at arealet og beiterettene legges til og drives sammen med og utnyttes som del av konsesjonssøkerens øvrige eiendom, gnr. 71 mfl bnr. 237 mfl i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11 og begrunnes med at ervervet vil gi en driftsmessig god løsning, og vil styrke søkerens eiendom for framtidig drift. 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Rolf Øvereng konsesjon på erverv av jordbruksareal og beiteretter fradelt eiendommen gnr. 59 bnr. 3 i Tynset til pris kr Det er et vilkår for konsesjon at arealet og beiterettene legges til og drives sammen med og utnyttes som del av konsesjonssøkerens øvrige eiendom, gnr. 71 mfl bnr. 237 mfl i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11 og begrunnes med at ervervet vil gi en driftsmessig god løsning, og vil styrke søkerens eiendom for framtidig drift. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 5 av 19

6 163/12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Stein Sigmund Øveraas konsesjon på erverv av jordbruksareal fradelt eiendommen gnr. 59 bnr. 3 i Tynset til pris kr Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til, drives sammen med og utnyttes som del av konsesjonssøkerens øvrige eiendom, gnr. 59 mfl bnr. 2 mfl i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11 og begrunnes med at ervervet vil gi en driftsmessig god løsning, og vil styrke søkerens eiendom for framtidig drift. 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Stein Sigmund Øveraas konsesjon på erverv av jordbruksareal fradelt eiendommen gnr. 59 bnr. 3 i Tynset til pris kr Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til, drives sammen med og utnyttes som del av konsesjonssøkerens øvrige eiendom, gnr. 59 mfl bnr. 2 mfl i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11 og begrunnes med at ervervet vil gi en driftsmessig god løsning, og vil styrke søkerens eiendom for framtidig drift. 164/12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL FRA GNR. 59/3 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Dag Inge Østgård konsesjon på erverv av to skogteiger fradelt eiendommen gnr. 59 bnr. 3 i Tynset til pris kr Det er et vilkår for konsesjon at skogteigene legges til, drives sammen med og utnyttes som del av konsesjonssøkerens øvrige eiendom, gnr. 44 mfl bnr. 48 mfl i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11 og begrunnes med at ervervet vil styrke søkerens eiendom for framtidig drift. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 6 av 19

7 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Dag Inge Østgård konsesjon på erverv av to skogteiger fradelt eiendommen gnr. 59 bnr. 3 i Tynset til pris kr Det er et vilkår for konsesjon at skogteigene legges til, drives sammen med og utnyttes som del av konsesjonssøkerens øvrige eiendom, gnr. 44 mfl bnr. 48 mfl i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11 og begrunnes med at ervervet vil styrke søkerens eiendom for framtidig drift. 165/12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 59/3 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Håken Telgardsenget konsesjon på erverv av jordbruksareal og beiteretter fradelt eiendommen gnr. 59 bnr. 3 i Tynset til pris kr Det er et vilkår for konsesjon at skogteigene legges til, drives sammen med og utnyttes som del av konsesjonssøkerens øvrige eiendom, gnr. 63 mfl bnr. 2 mfl i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11 og begrunnes med at ervervet vil styrke søkerens eiendom for framtidig drift. 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Håken Telgardsenget konsesjon på erverv av jordbruksareal og beiteretter fradelt eiendommen gnr. 59 bnr. 3 i Tynset til pris kr Det er et vilkår for konsesjon at skogteigene legges til, drives sammen med og utnyttes som del av konsesjonssøkerens øvrige eiendom, gnr. 63 mfl bnr. 2 mfl i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11 og begrunnes med at ervervet vil styrke søkerens eiendom for framtidig drift. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 7 av 19

8 166/12 MOTORFERDSEL I KNUTSHØ LANDSKAPSVERNOMRÅDE SØKER: KIRSTEN ELVERHØY STØEN I medhold av Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, gir Tynset kommune, formannskapet, dispensasjon til Kirsten Elverhøi Støen for bruk av motorkjøretøy på barmark og snøskuter på vinterføre på følgende vilkår: BARMARK 1. Tillatelsen gjelder bruk av ATV på bar mark fra Orkelbogen til Støsetra, gnr, 153 bnr. 2, langs Støseterveien.for transport av ved, materialer og utstyr i forbindelse med restaureringsarbeid på setertunet på Støsetra. Samme rute følges på snødekket mark 2. Transporten skal utføres med ATV, førere er Ole Dahl, Torgeir Støen, Helge E. Støen, Torey Kane Cothren. 3. Det gis dispensasjon for til inntil fire turer pr år på barmark til og med år Kjørebok skal leveres Tynset kommune innen 1. november etter endt barmarkssesong hvert år SNØDEKT MARK: 1. Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter fra Orkelbogen til Støsetra, gnr, 153 bnr. 2, langs Støseterveien for transport av ved, materialer og utstyr i forbindelse med restaureringsarbeid på setertunet på Støsetra. 2. Det gis dispensasjon for til inntil to turer pr år fra 2012 til og med vårsesongen Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. juni etter endt sesong hvert år. FELLES: 1. Dispensasjonen skal medbringes under kjøringen. 2. Det skal føres kjørebok som viser sted og tid for start på den enkelte tur samt registreringsnummer på benyttet kjøretøy. 3. Kjøringen skal begrenses til det absolutt nødvendige, og all kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødig forstyrrelse av dyrelivet unngås. 4. Dersom det blir oppdaget villrein under kjøringa, skal all transport umiddelbart stanses, og kjørerute legges slik at eventuell villrein i området forstyrres minst mulig. 5. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake, og ny dispensasjon kan ikke påregnes. I medhold av Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, gir Tynset kommune, formannskapet, dispensasjon til Kirsten Elverhøi Støen for bruk av motorkjøretøy på barmark og snøskuter på vinterføre på følgende vilkår: TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 8 av 19

9 BARMARK 1. Tillatelsen gjelder bruk av ATV på bar mark fra Orkelbogen til Støsetra, gnr, 153 bnr. 2, langs Støseterveien.for transport av ved, materialer og utstyr i forbindelse med restaureringsarbeid på setertunet på Støsetra. Samme rute følges på snødekket mark 2. Transporten skal utføres med ATV, førere er Ole Dahl, Torgeir Støen, Helge E. Støen, Torey Kane Cothren. 3. Det gis dispensasjon for til inntil fire turer pr år på barmark til og med år Kjørebok skal leveres Tynset kommune innen 1. november etter endt barmarkssesong hvert år SNØDEKT MARK: 1. Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter fra Orkelbogen til Støsetra, gnr, 153 bnr. 2, langs Støseterveien for transport av ved, materialer og utstyr i forbindelse med restaureringsarbeid på setertunet på Støsetra. 2. Det gis dispensasjon for til inntil to turer pr år fra 2012 til og med vårsesongen Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. juni etter endt sesong hvert år. FELLES: 1. Dispensasjonen skal medbringes under kjøringen. 2. Det skal føres kjørebok som viser sted og tid for start på den enkelte tur samt registreringsnummer på benyttet kjøretøy. 3. Kjøringen skal begrenses til det absolutt nødvendige, og all kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødig forstyrrelse av dyrelivet unngås. 4. Dersom det blir oppdaget villrein under kjøringa, skal all transport umiddelbart stanses, og kjørerute legges slik at eventuell villrein i området forstyrres minst mulig. 5. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake, og ny dispensasjon kan ikke påregnes. 167/12 DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK I medhold av Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, gir Tynset kommune, formannskapet, dispensasjon til Audun Hjertager for bruk av snøskuter langs eksisterende vegtrasé fra Torshaug til Midtsetra til og med eller til oppussingsarbeidet er avsluttet. Forslag fra Senterpartiet v/stein Tronsmoen: Dispensasjonen gjelder også for Beate Hjertager. Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 9 av 19

10 I medhold av Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, gir Tynset kommune, formannskapet, dispensasjon til Audun og Beate Hjertager for bruk av snøskuter langs eksisterende vegtrasé fra Torshaug til Midtsetra til og med eller til oppussingsarbeidet er avsluttet. 168/12 PROSJEKT - BONDENS NETTVERK 1. Tynset kommune ønsker å delta i prosjektet «Bondens nettverk». 2. Kommunens deltakelse i prosjektet dekkes gjennom eksisterende stillingshjemler. 1. Tynset kommune ønsker å delta i prosjektet «Bondens nettverk». 2. Kommunens deltakelse i prosjektet dekkes gjennom eksisterende stillingshjemler. 169/12 AVTALE TIL GODKJENNING - KOMMUNAL BEREDSKAP SKADESKYTING Tynset kommune, Formannskapet godkjenner det fremlagte forslaget til «Oppdragsavtale kommunal beredskap ved skadeskyting av storvilt». Avtalen ivaretar kommunens beredskapsplikt for varsling og ettersøk ved skadeskyting under storviltjakta. jfr. Viltloven, 48 og Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 27. Forslag: Avtalen gjelder ut 2013 (ikke ). Anders Jensen strykes i avtaleteksten. Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. Tynset kommune, Formannskapet godkjenner det fremlagte forslaget til «Oppdragsavtale kommunal beredskap ved skadeskyting av storvilt». Avtalen ivaretar kommunens beredskapsplikt for varsling og ettersøk ved skadeskyting under storviltjakta. jfr. Viltloven, 48 og Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 27. Avtalen gjelder ut 2013 (ikke ). Anders Jensen strykes i avtaleteksten. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 10 av 19

11 170/12 OPPFØRING AV TILBYGG TIL LANDBRUKSBYGNING GNR/BNR 116/2, MOGÅRDSDALEN, SAVALEN I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til eksisterende løe/stall på seter på eiendommen gnr/bnr 116/2 i Mogardsdalen som omsøkt. Det dispenseres fra LNF-formålet i arealdelen. Tillatelsen til gjennomføring av tiltaket etter plan- og bygningslovens 20-1, gis som eget administrativt vedtak. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til eksisterende løe/stall på seter på eiendommen gnr/bnr 116/2 i Mogardsdalen som omsøkt. Det dispenseres fra LNF-formålet i arealdelen. Tillatelsen til gjennomføring av tiltaket etter plan- og bygningslovens 20-1, gis som eget administrativt vedtak. 171/12 SØKNAD OM OPPFØRING AV ANNEKS, GNR/BNR 146/13 PÅ KVIKNESKOGEN KLAGE OVER FORMANNSKAPETS VEDTAK AV 25. OKTOBER 2012 I SAK148/12 Klagen fra Tor Bjørkeng tas ikke til følge. Formannskapet opprettholder sitt vedtak av Saken oversendes fylkesmannen til endelig behandling. Klagen fra Tor Bjørkeng tas ikke til følge. Formannskapet opprettholder sitt vedtak av Saken oversendes fylkesmannen til endelig behandling. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 11 av 19

12 172/12 SØKNAD OM TILSKUDD FRA TYNSET KOMMUNES IDRETTSFOND SEPTEMBER 2012 A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag: 1) Norsk motorklubb Tynset, innkjøp av sikkerhetsutstyr, kr ,- 2) TIF Ski, drift av lysløype på Tynset, kr ,- 3) Kvikne I.L fotballgruppa, innkjøp av fotballmål, kr ,- 4) TIF taekwon-do, utdanning av instruktører, avslag. 5) TIF håndball og TIF gym/turn, innkjøp av matteheis, avslag. 6) TIF skøyter, flytting av tidtakerbu fra Savalen skøytebane til Nytrømoen, avslag. 7) TIF Gym & turn, innkjøp av utstyr, kr ,- 8) Kviktrim, innkjøp av treningsutstyr, kr ,- 9) Fysak Kvikne, videreutvikling av fysiske aktivitetstilbud på Kvikne, avslag 10) Kvikne IL, instruktørkurs ifht. den nye klatreveggen på Kvikne skole og barnehage, avslag. 11) Tylldalen IL hovedlaget, prosjekt basketball, kr ,- B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke skal bidra til overskudd. Inntil 50 % av støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og regnskap. Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler, avregnes dette med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et maksimumsbeløp for hva som kan utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller evt. søkt om utsettelse på ferdigstillelse av innen , trekkes tilbake. Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/inger Lise Stubsjøen Martinsen: Kr flyttes fra punkt 7 og kr fra punkt 8. Det gir kr som flyttes til punkt 5. A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag: 1) Norsk motorklubb Tynset, innkjøp av sikkerhetsutstyr, kr ,- Idrettsrådets innstilling enstemmig vedtatt. 2) TIF Ski, drift av lysløype på Tynset, kr ,- Idrettsrådets innstilling enstemmig vedtatt. 3) Kvikne I.L fotballgruppa, innkjøp av fotballmål, kr ,- Idrettsrådets innstilling enstemmig vedtatt. 4) TIF taekwon-do, utdanning av instruktører, avslag. Idrettsrådets innstilling enstemmig vedtatt. 5) TIF håndball og TIF gym/turn, innkjøp av matteheis, avslag. Forslaget fra Martinsen enstemmig vedtatt. 6) TIF skøyter, flytting av tidtakerbu fra Savalen skøytebane til Nytrømoen, avslag. Idrettsrådets innstilling enstemmig vedtatt. 7) TIF Gym & turn, innkjøp av utstyr, kr ,- Forslaget fra Martinsen enstemmig vedtatt. 8) Kviktrim, innkjøp av treningsutstyr, kr ,- Forslaget fra Martinsen enstemmig vedtatt. 9) Fysak Kvikne, videreutvikling av fysiske aktivitetstilbud på Kvikne, avslag TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 12 av 19

13 Idrettsrådets innstilling enstemmig vedtatt. 10) Kvikne IL, instruktørkurs ifht. den nye klatreveggen på Kvikne skole og barnehage, avslag. Idrettsrådets innstilling enstemmig vedtatt 11) Tylldalen IL hovedlaget, prosjekt basketball, kr ,- Merete Myhre Moen, SP, ble erklært inhabil under behandlingen av punkt 11. Idrettsrådets innstilling enstemmig vedtatt. Punkt B enstemmig vedtatt. Forslag fra Senterpartiet v/merete Myhre Moen: Formannskapet ber om å få en oversikt over midler som er tildelt og brukt. Forslaget fra Moen enstemmig vedtatt. A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag: 1) Norsk motorklubb Tynset, innkjøp av sikkerhetsutstyr, kr ,- 2) TIF Ski, drift av lysløype på Tynset, kr ,- 3) Kvikne I.L fotballgruppa, innkjøp av fotballmål, kr ,- 4) TIF taekwon-do, utdanning av instruktører, avslag. 5) TIF håndball og TIF gym/turn, innkjøp av matteheis, kr ,- 6) TIF skøyter, flytting av tidtakerbu fra Savalen skøytebane til Nytrømoen, avslag. 7) TIF Gym & turn, innkjøp av utstyr, kr ,- 8) Kviktrim, innkjøp av treningsutstyr, kr ,- 9) Fysak Kvikne, videreutvikling av fysiske aktivitetstilbud på Kvikne, avslag 10) Kvikne IL, instruktørkurs ifht. den nye klatreveggen på Kvikne skole og barnehage, avslag. 11) Tylldalen IL hovedlaget, prosjekt basketball, kr ,- B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke skal bidra til overskudd. Inntil 50 % av støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og regnskap. Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler, avregnes dette med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et maksimumsbeløp for hva som kan utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller evt. søkt om utsettelse på ferdigstillelse av innen , trekkes tilbake. Formannskapet ber om å få en oversikt over midler som er tildelt og brukt. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 13 av 19

14 173/12 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for jf. vedlegg 1 godkjennes. 2. Årsbudsjettet: Forslaget til årsbudsjett for 2013 jf. vedlegg 1 godkjennes Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen jf. vedlegg 2 godkjennes Opptak av lån: Investeringslån samlet kr Serielån med nedbetaling over 29 år Startlån i Husbanken til videre utlån kr Gebyr og betalingssatser: Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond. Gebyrsatser for vann, avløp og renovasjon vedtas i henhold til spesifikasjon på side i virksomhetsplanen. Kommunale gebyr og betalingssatser for øvrige kommunale varer og tjenester vedtas i henhold til prisliste i virksomhetsplanen side Skattevedtak 3.1. Formue- og inntektsskatt Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Eiendomsskatt For eiendomsskatteåret 2013skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf. eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a I medhold av eigedomsskattelova fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens 5 og 7 jf. egne lister Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av Bunnfradrag benyttes ikke. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 14 av 19

15 1. Virksomhetsplanen Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for jf. vedlegg 1 godkjennes. 2. Årsbudsjettet: Forslaget til årsbudsjett for 2013 jf. vedlegg 1 godkjennes Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen jf. vedlegg 2 godkjennes Opptak av lån: Investeringslån samlet kr Serielån med nedbetaling over 29 år Startlån i Husbanken til videre utlån kr Gebyr og betalingssatser: Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond. Gebyrsatser for vann, avløp og renovasjon vedtas i henhold til spesifikasjon på side i virksomhetsplanen. Kommunale gebyr og betalingssatser for øvrige kommunale varer og tjenester vedtas i henhold til prisliste i virksomhetsplanen side Skattevedtak 3.1. Formue- og inntektsskatt Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Eiendomsskatt For eiendomsskatteåret 2013skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf. eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a I medhold av eigedomsskattelova fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens 5 og 7 jf. egne lister Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av Bunnfradrag benyttes ikke. Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 15 av 19

16 Sak 175/12 SØKNAD NÆRINGSFOND - LYS-IS PROSJEKT SAVALEN Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 12/1591 Saksbehandler: Bernt Robert Hansen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 175/12 Formannskapet Vedlegg Søknad datert Handlingsplan Savalen Melding om vedtak sendes til Reiselivsprosjektet på Savalen, v/eli Riset, prosjektleder Saksopplysninger Våren 2012 startet et treårig prosjekt der målet er å gjennomføre noen av forslagene som tidligere er utformet i «Destinasjon Savalen 2020». Prosjektets mål er «å utvikle Savalen til en foretrukket, helårs, kompakt reiselivsdestinasjon med særpreg». Prosjektet finansieres av Innovasjon Norge, Tynset kommune og de ulike aktørene på Savalen. Etter at det ble ansatt prosjektleder våren 2012 er det utviklet en handlingsplan som beskriver mange nye tiltak og arrangementer som kan bidra til en positiv utvikling og økt aktivitet på Savalen (se eget vedlegg). Det søkes nå om kr i støtte fra Tynset kommune til et lys/is-prosjekt. Dette beskrives som et forprosjekt som en over tid håper å kunne videreutvikle til å bli en betydningsfull attraksjon for Savalen. Saksvurdering LED-lys-prosjektet som ble gjennomført i Tynset kommune for få år siden, hadde opprinnelig sitt utgangspunkt på Savalen. Der ble det utviklet tanker om å fokusere på lys på ulike måter. Både det særegne naturlige lyset på fjellet, spesielt om vinteren, men også på bruk av LEDbelysning for å belyse uteområdene på Savalen, som Nissehuset og Nissegata. Gjennom Klimaspydspiss-prosjektet som Tynset kommune nå deltar i, i samarbeid med bl. a. Zero, ønsker vi igjen å se på mulighetene for mer bruk av LED-lys. Sett i sammenheng med dette kan støtte til innkjøp av LED-belysning for bruk lange veien ved parkeringsplassen og på noen andre punkter forsvares. Den andre delen av forprosjektet dreier seg om planlegging og produksjon av snø- og isskulpturer som kombinert med kunstnerisk belysning skal pynte opp innkjøringen til, og sentrum av, Savalen vinteren 2012/13. Tanken er at dette på sikt skal bli et årlig tiltak som skal bidra til å gi Savalen et eget særpreg. Tiltaket kan støttes dette første prøveåret, men må dersom det videreføres over år, finne andre finansieringskilder. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 16 av 19

17 Prosjektet som planlegges har en total kostnadsramme på kr , der kr søkes dekket av Tynset kommune. Det foreslås at søknaden støttes med 50 % av total kostnadsramme, som utgjør kr Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. Gjennomføring av prosjektet vurderes til ikke å ha negative konsekvenser for klima eller miljø. Lys- og is-prosjektet på Savalen støttes med kr Beløpet kan utbetales når regnskap for prosjektet, eller dokumentasjon for faktiske utgifter, foreligger. Beløpet dekkes av næringsfondet. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 17 av 19

18 Sak 176/12 STIFTELSEN BORTISTU NEBY - SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 12/1571 Saksbehandler: Bernt Robert Hansen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 176/12 Formannskapet Vedlegg 1. Søknad til Tynset kommune 2. Søknad om midler til restaurering av låve, Stiftelsen Bortistu Neby 3. Norsk Kulturminnefond, søknadsskjema Tilstands- og tiltaksbeskrivelse med kostnadsoverslag 5. Neby Bortistuen en kort historikk Melding om vedtak sendes til Stiftelsen Bortistu Neby v/leder Morten B. Often Saksopplysninger I søknad til Tynset kommune datert søker Stiftelsen Bortistu Neby om kr i støtte til restaurering. Vedlagt søknaden er fire dokumenter som tilsammen gir en god oversikt over Bortistu Nebys historikk, tilstandsrapport med kostnadsanslag og det totale behovet for midler til restaureringsarbeidet, som er anslått til kr Stiftelsens mål er at det planlagte restaureringsarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2013 og Stiftelsen Bortistu Neby ble opprettet i 1998, etter ønske fra de tidligere eierne, familien Haugen Holter. Prosjektet som nå planlegges er to-delt: - Istandsetting av vinduer på fredet barfrøstue - Oppsetting, sikring og vedlikehold av fjøsmur Det er det siste punktet som søkes delfinansiert med midler fra Tynset kommue. Saksvurdering Det er generelt svært krevende for stiftelser som Bortistu Neby å opparbeide en tilfredsstillende økonomi. Bortistu Neby har en leilighet som leies ut. Inntektene fra denne dekker kun årlige, faste utgifter. Større vedlikeholdsarbeider må finansieres gjennom søknader til ulike fond og offentlige instanser. Restaureringsarbeidet som nå planlegges gjennomført på Bortistu Neby søkes finansiert gjennom søknad til Tynset kommune, Norsk kulturminnefond, samt andre private fond. Tynset kommune har ingen faste budsjettposter som dekker slike kostnader som det Bortistu Neby nå søker om. Det er imidlertid i Tynset kommunes interesse at bygningsmassen på Bortistu Neby, som ligger langs den viktigste innfartsveien til Tynset sentrum, framstår som tiltalende og godt vedlikeholdt. Det vurderes som aktuelt å benytte midler fra næringsfondet TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 18 av 19

19 Sak 176/12 for å kunne imøtekomme søknaden, selv om retningslinjene for fondet ikke gir klare føringer for hvilke konklusjon en skal trekke for søknader som denne. Det er rom for et slikt tilsagn innenfor den rammen som ble satt av på næringsfondets budsjett for Midler fra næringsfondet ble i 2011 benyttet da administrasjonen innvilget en søknad fra Stiftelsen Vollan gård om kr til ekstraordinært vedlikehold. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. Søknaden fra Stiftelsen Bortistu Neby om tilskudd til restaureringsarbeider i 2013/2014 innvilges med kr Beløpet kan utbetales når dokumentasjon for faktiske utgifter foreligger. Beløpet dekkes av næringsfondet. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 19 av 19

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter budsjettkonferansen

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter budsjettkonferansen TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 15.00. Etter budsjettkonferansen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 13.00 Informasjon om Norsk Spekematfestival Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om vei- og adresseringsprosjektet i Tynset kommune Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 2/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 2/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET DEN 20.03.2014.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2013 Tid: Etter formannskapet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN 14.11.2013.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.00 Informasjon fra FIAS om avfallsplanen v/markedssjef Hanne Maageng Olsen Til stede på

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2015 Tid: Etter formannskapet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 3/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN 19.03.2015.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet Drøfting kulturfondsøknader MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.03.2016 Tid: Kl. 12.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.03.2017 Tid: 13:00-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.2018 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel Godkjenning av saksliste 1/18 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 6/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 6/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2014 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 8/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 8/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2016 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 8/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om brev fra NSF vedr. retningslinjer for saksbehandling i Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: Kl. 09.00 15.00 Etter vedtaksmøtet: Kommuneplanens samfunnsdel Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Tone Hagen

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 3/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 3/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: Etter formannskapet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 3/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN 23.03.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 5/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN 16.04.2015.

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 5/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN 16.04.2015. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 5/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FONDSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.04.2016 Tid: Kl. 09.00 Etter formannskapsmøtet SAKLISTE Saksnr. Tittel 3/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2009 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Grete Negård

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FONDSSTYRET Møtested: Storstuggu, Røros Møtedato: 02.11.2017 Tid: 12:00 Etter formannskapsmøtet 09:00 11:00 Felles formannskapsmøte med Røros SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/17

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kvikne skole og barnehage Møtedato: 02.03.2017 Tid: 09:00 Kl. 13.00 Besøk hos Visbook og Findmysheep Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 12.00-15.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Aud Irene Strandvik Jostein Sivertsen Sigrunn Plassen

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.08.2011 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehagesituasjonen: Inntak pr august 2011 og barnehageutredning Til stede på

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 1/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 1/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149 TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2007 Tid: Kl. 09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 140/07 VIRKSOMHETSPLAN 2008-2011 141/07

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Grupperom kommunestyresal Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 08.30 11.30 Informasjon om Kvalitetslosen v/morten Often SAKLISTE Saksnr. Tittel 5/12 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl 09.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: Kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Mahdi Hassan Mouhoumed Jon Ole Hokstad

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: TFF, Litun senter Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Aud Irene Strandvik Ingjerd Helen Nygård Sigrunn Plassen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøte: Befaring på nytt renseanlegg. Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsøknader Kl. 10.30 Møte med Sykehuset Innlandet Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 5/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 5/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad:

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Befaring Godtlandsfloen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.02.2014 Tid: Kl. 09.00 Vedtaksmøte Kl. 11.00 Lunsj Kl. 12.00 15.00 Holmen befaring på bygget og Domstoladministrasjonen.

Detaljer

ADMINISTRASJONSUTVALGET

ADMINISTRASJONSUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.03.2014 Tid: Kl. 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.10.2011 Tid: Kl. 15.00 Drøfting tildeling kulturfond, søknadsfrist september 2011 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.12.2007 Tid: Kl. 15.00 (Møtet startet kl. 16.45, etter avsluttet kommunestyremøte) BEHANDLEDE SAKER Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om internettstemmegivning og valgstyrets oppgaver Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL.

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL. TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.11.2007 Tid: Kl. 15.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset opplæringssenter (Sparebanken Hedmark-bygget) Møtedato: 15.03.2012 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehageopptaket 2012/2013 v/leder for Tynsetbarnehagene

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN Innholdsfortegnelse SAKSLISTE - MØTE I FONDSSTYRET DEN 05.04.2018 PS 1/18 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN 02.11.2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN 02.11.2017

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2017 Tid: 12:00-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 12/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.08.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2017 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2009 Tid: Kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2013 Tid: Kl. 18.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2013 Tid: Kl. 18.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2013 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen Martinsen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 13.00 Møte med Fylkesmannen, landbruksavdelingen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsaker

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsaker TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2015 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsaker Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:00 16:45

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:00 16:45 Stor-Elvdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:00 16:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Terje Andreas

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Befaring formannskapssak 56/16 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Tone Hagen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Åpen dag FIAS. Formannskapet ser på anlegget. Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Byvandring Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen Til stede

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Heim Møtedato: 21.06.2011 Tid: Kl. 15.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Heim Møtedato: 21.06.2011 Tid: Kl. 15.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Heim Møtedato: 21.06.2011 Tid: Kl. 15.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Berit N. Moen Grete Negård Per Hermann Køhn Hansæl Stein Tronsmoen

Detaljer

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2019-2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet 22.11.2018 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.02.2007 Tid: kl. 12.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend Salbu Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om temakart KP Tynset Etter vedtaksmøte i formannskap og fondsstyre: Besøk Tynset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.00 Informasjon fra spesialisthelsetjenesten v/oddbjørn Øien Gjennomgang av rapporten fra kommunekompasset

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Christian F. Steenland

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Oskar Snarvold

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2013 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsaker med søknadsfrist september 2013 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Besøk Tynset Teknolab Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.02.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: OS KOMMUNEHUS, OPPISTUGGU Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Per Simensen Andre: Forfall: rådmann Anne

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.01.2016 Tid: Kl. 12.00 Orientering om plan for kulturminner Orientering om regionalt næringsarbeid Kommunal planstrategi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring av

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Formannskapet er invitert til åpning av Nye Domus Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Ramsmoen Møtedato: 27.06.2008 Tid: 10.00 Saksnr. Tittel 83/08 84/08 KLAGE:SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK KIRSTEN ELVERHØI STØEN

Detaljer