Årsberetning for sesongen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for sesongen 2009"

Transkript

1 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl Stiftet 27. januar Org. nr

2 2 Årsberetning 2009

3 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av møteleder 3) Valg av to til å underskrive protokoll 4) Styrets årsberetning 5) Revidert regnskap 6) Innkomne forslag 7) Valg Valgkomiteens forslag fremlegges på generalforsamlingen. Etter generalforsamlingen holdes medlemsmøte med servering og Lars Andreas Dybvik vil vise et multimedia show fra Bymarka. Årsberetning

4 Sak 4) Styrets årsberetning Styret og administrasjon 2009 På ordinær generalforsamling på Skistua den 9. mars 2009 ble følgende styre valgt og som har fungert i perioden: Leder Nelly Maske Styremedlemmer Anne Sophie Hunstad Thorvald Ianssen Eli Ystad Gunn Kari Hygen Just A Swensen Kjell Skarholt Varamedlemmer Vegard Stuan Nils Morten Nilsen Revisor Knut H Eriksen valgt for 2 år valgt for 2 år valgt for 2 år ikke på valg ikke på valg Skiinstruktørene Bymarkveteranene valgt for 1 år gjenvalgt for 1 år valgt for 1 år Klubben har hatt følgende administrasjon: Generalsekretær: Sverre Hosen Forretningsfører, samt ansvarlig for medlemsregisteret: Per Vinje Tilkallingshjelp: Rønnaug Mølmen Alt mulig hjelp : Bjørg Sliper, Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen Representantskap Valgt for 2 år i 2009 Ikke på valg i 2009 Jan Pedersen Halfdan Carstens Bjørn Inge Haugan Janicke Bratt Elvestad Pål Arne Winsnes Kjetil Lehn Ketil Ekseth Tormod Sletten valgt til ordfører Carl Petter Brun Kjell Arne Thorvaldsen Hans Petter Wollebæk Gunnhild Hoff Stuan Randi Kjos-Hansen Fridtjof Andersen Randi Gilberg Hjelm-Hansen Kjersti Myhre Kristin Senderud Storli Mette Vestli Per Eriksen Kristin Svendsen Valgkomité Janicke Bratt Elvestad Per Eriksen Ketil Ekseth Ny valgt for 2 år Ikke på valg Ikke på valg 4 Årsberetning 2009

5 Styremøter Det er i perioden holdt 11 styremøter, samt 3 møter med styret og representantskapet. Styremøtene er alle avholdt på Skistua, likeså fellesmøtene mellom styret og representantskapet. Foruten styrerepresentantene og varamenn møter Representantskapets ordfører og forretningsfører, samt generalsekretæren på styremøtene. De har tale, men ikke stemmerett. Det har vært behandlet 82 saker på styremøtene og i fellesmøtene har det vært 8 saker til behandling. Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2009 er: Trondhjems Skiklub 125 år Årsberetning 2008 Regnskap Medlemsverving Skistua, og Stiftelsen Skistua Gråkallen Skipark, Lille Gråkallen Medlemsverving Markarådet Hjemmesidene Gråkallen Panorama Opprydding i Gråkallen Samarbeidet med Trondheim kommune Samarbeid fylkeskommunen og offentlige etater Samarbeid med andre lag og organisasjoner med tilknytning til marka Handlingsplan Spørreundersøkelse blant skiklubbens medlemmer Administrasjon Sverre Hosen er fast ansatt som generalsekretær, og har nå begynt på sitt niende år i stillingen. Per Vinje er forretningsfører og ansvarlig for medlemsregisteret. Bjørg Sliper har også i året som er gått vært en trofast hjelpende hånd. Foruten å være ferievikar/telefonvakt, ansvar for servering til Skiinstruktørene, hjelp i sekretariatet på Barneskikursene og ved avslutningen på Barneskikursene, stilt opp på arrangement, har hun sørget for renholdet ved kontoret. Rønnaug Mølmen har bidratt i forbindelse med Barneskikursene og guiding av turister i marka. Det er stor aktivitet ved kontoret, vinter som sommer. Kontoret er betjent mandag til fredag, med offisiell åpningstid fra kl kl Sverre er imidlertid tilstede fra kl og forlater sjeldent kontoret før etter Det lyser ofte fra kontoret på kveldstid og i helgene også. Ved generalsekretærens ferieavvikling har Bjørg Sliper betjent telefonen. Aktivitetsmengden i Skiklubben er fortsatt økende, med enkelte nye tiltak i tillegg til utvidelse og forbedringer av gamle. Turmål Skistua og Gråkallen Panorama er to av årets nyheter i klubben.. Vår oppfyllelse av Skiklubbens formålsparagraf blir stadig bedre å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmenhetens ski- og turinteresse. Dette gjelder også for vår målsetting om å få alle på tur. Stadig flere Trondheimere bruker marka, enten hele året eller deler av året. Skiklubbens kontor har også i år bidratt som vaktmester ved Skistua. Snømåking og rydding rundt huset har stått på programmet, samt å være døråpner og kontaktperson for leveranser og håndverkere. Skistuas telefon har vært koblet mot kontoret i perioden august til desember. Ett tyvetalls henvendelser daglig om Skistua og åpningstider har vært blant de mange spørsmål. Skiklubbens kontor fungerer som gule sider for Bymarka og Trondheims øvrige markaområder. Hit kommer det daglig spørsmål om drift av markaområdene, hyttenes åpningstider, Hvem, hva, hvor i marka, løypekjøring, vær og føreforhold etc. Det er sjeldent kontoret blir svar skyldig. Fra kontoret drives klubbens hjemmeside, og om vinteren er det daglig oppdatering av føremeldingen. De som stikker innom på besøk, får alltid kaffe og tilbud om en Twist. Representantskapet Representantskapet er Skiklubbens nest høyeste organ. Generalforsamlingen er øverste. Gjennom 2009 har det vært holdt tre møter i representantskapet. I mars ble årsberetning og regnskap for 2008 behandlet, samt medlemsverving. I juni ble spørsmål rundt en spørreundersøkelse blant Skiklubbens medlemmer behandlet. I desember ble budsjett 2010 gjenomgått, samt kommunens plan for idrett, friluftsliv og friområder ble kommentert, og det ble gitt orientering om Skistua og Gråkallen Skipark. Årsberetning

6 Løypetjenesten/snøscootere I samarbeid med Trondheim Bydrift avd IPS har vi i TSK ansvaret for preparering av skiløypene i Bymarka. Vi har hatt 20 mann på vår vaktliste for sesongen 2008/2009, og som har preparert våre 3,3 mil med løyper. Samarbeidet med kommunens løypekjørere er meget bra. Generalsekretæren har daglig kontakt med de ansatte, og i helgene har vår Odd Berg kontakt med de i forbindelse med føremeldingen. Til løypekjøring har vi to snøscootere, en som er vår egen og en som er Trondheim Bydrifts. Den gamle Skileik-scooteren er reserve for løypekjøringen. Vi har våre fire scootere lagret oppe i garasje inne på Forsvarets område på Lille Gråkallen. Vi har tre Lynx og en Yamaha. Føremeldingen Gjennom hele vintersesongen januar - april oppdaterer vi føremeldingen vår på internett, og føremeldingstelefon. På høsten er internett oppdatert fra første snøfall i oktober/november, mens føremeldingstelefonen først oppdateres fra i desember. På hverdagene er det Sverre Hosen som oppdaterer føremeldingene, mens det i helgene er Odd Berg som har ansvaret både for internett og føremeldingstelefonen. Det er en stor jobb som gjøres. Innhenting av opplysninger om snøforhold og hvor det er kjørt, samt innlegging på data og innlesing på telefon, tar fra en halvtime til en time. På hverdager prøver Sverre å ha meldingen klar til kl 08.00, og i helgene har Odd meldingene klare til kl Dette setter brukerne stor pris på. Føremeldingen på internett har et daglig besøk på rundt 500. Trondheim Bydrifts løypekjørere har vært meget gode samarbeidspartnere når det gjelder opplysningene til denne tjenesten, sammen med vertskapet på Elgsethytta. Dessuten har vi også egne observasjoner fra Gråkallen Skileik, samt egne løypekjørere som kompletterer bildet. Skiløperne gir oss mange positive tilbakemeldinger på vår føremelding. Mye ros for gode oppdateringer og smørningsvalg. Vi får også mange meget gode tilbakemeldinger på løypekjøringen. Disse videreformidles til kommunen, da det er mange som gjelder den daglig preparering. Skiklubbens hjemmesider er meget godt besøkte. Føremeldingene våre har mange faste lesere over 500 i snitt pr dag og flere av byens skiklubber har lagt direkte link til vår føremeldingsside. Ragnar Aarø har vært Web-ansvarlig, og Nils Morten Nilsen er ansvarlig fra Skiklubbens styre. Disse har sammen med Sverre Hosen, Odd Berg, Just Swensen og Truls Gjestland sørget for fortløpende redigering, og legger inn innkommet stoff. Påmeldinger til Barneskikursene og reservering av skoleskidager i Skileik foregår nå via hjemmesidene. Hjemmesidene våre får veldig mye positiv omtale blant brukerne. Vi synes det er flott, og vi håper å gjøre sidene enda bedre. Sverre Hosen er den med daglig ansvar og står for den daglige oppdatering. Vi ønsker oss fortsatt mer stoff og bilder fra Skiklubbens medlemmer. Det er også satt opp et nytt kamera og en værstasjon oppe på Skistua. Den er linket til våre hjemmesider. Dette vil sammen med værmelding og føremelding gi publikum et enda bedre tilbud. 6 Årsberetning 2009

7 Friluftsliv Medlemsbladet vårt får mye ros, både stoffet i hovedbladet og medlemsidene våre. Gjennom 2009 har flere bidratt med stoff. Randulf Valle, Odd Berg, Vegard Stuan, Just A Swensen, Anne Sophie Hunstad, Rønnaug Mølmen og Nelly Maske i tillegg til Sverre Hosen som har hovedansvaret for produksjonen. Oppsett og redigering gjøres av redaksjonen i Friluftsliv. Takk til alle som har bidratt med stoff. Gjennom de seks utgavene av bladet prøver vi å gjenspeile aktiviteten i forhold til årstidene. Det er et ønske at flere kommer med stoff og ideer til bladet, slik at Skiklubbens brede aktivitetstilbud blir synlig for alle medlemmene. Likeså ønsker vi oss tips om turer i Bymarka eller gode historier fra marka. Dagens Løype 2009 Dagens Løype 2009 fylte 43 år, og i denne 44. sesongen ble det gjennomført 16 løyper. Dagens løype støttes av både våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del annonsører, samt Trondheimsregionens Friluftsråd. Aktiviteten får stadig flere brukere og er meget populært. Litt variasjoner er det fra løype til løype, avhengig av hvor løypene går. Noen løyper er bare tråkket Dagens løype 17 GODE LØYPEFORSLAG 2010 med ski, og disse kan nok ha noe mindre besøk. Vær, vind og snøforhold er også en faktor for om løypene er fulle av folk. På gode skidager er det er det et sted mellom 2000 og 4000 skiløpere ute. Nyttårsaften har vi hatt mer enn 2000 ute i løpet av fire formiddagstimer. Dagens Løype heftet er meget populært og det trykkes 5000 eksemplarer. Medlemmene får det i posten, sponsorer og samarbeidspartnere får til utdeling blant ansatte og resten deles ut ved hyttene og hos bla Axel Bruun Sport AS, byens biblioteker og SpareBank1 Midt Norge ved Byåsen butikksenter. Adresseavisen trykker løypekartet og beskrivelsen hver torsdag på tursiden. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, har også trykket beskrivelser og kart for løypene denne sesongen. Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. Søndagsturen For syvende år på rad ble Søndagsturen gjennomført og kommentarene er fortsatt like positive fra alle hold. Åpningshelga ble tradisjon tro markert med stands i Ringvebukta på søndag. Også i år sponset Trønderbakeriet oss med boller og Kjeldsberg stilte med kaffe. Også denne gangen fikk vi flott turvær, som førte til at det var kø langs Ladestien denne søndagen. I 2009 arrangerte vi sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund syv soppkontroller i høstsesongen, dvs en kontroll ved hver tur. Soppkontrollene er meget populære, og denne sesongen ble det også mye sopp. Det ble en fuktig høst med mye nedbør i nesten seks sammenhengende uker. Det stoppet ikke byens befolkning i å gå på tur. Litt mindre enn i solskinn, men masse folk ute. Vi markerte avslutningen på Søndagsturen med kaffe og boller ute ved Fjellseter kapell. Litt regn fra morgenen av skremte nok en del til å bli hjemme. Adresseavisen dekker Søndagsturen med å gjengi helgas kart og rutebeskrivelse hver torsdag på siden som dekker friluftsliv. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, dekket alle turene gjennom hele sommeren med både kart og beskrivelser. Vi håper at enda flere i løpet av året og til neste år, oppdager dette tilbudet. Ved å følge turene kan man bli godt kjent med de utrolige flotte turmulighetene vi har i Trondheim. Takk til alle i Skiklubben, som var med på merkingen av turene. Bli med du også... Årsberetning

8 Til Topps For syvende år på rad arrangerte vi Til Topps. Ett tiltak som har blitt meget populært, og som har fått mange turgåere til å oppdage nye flotte turmål. Våre samarbeidspartner Trondhjems Turistforening er også meget godt fornøyde med oppslutningen tiltaket får hvert år. I 2009 var toppene Øyberget, Bosbergheia, Grilstadhaugen, Rønningen, Lomtjønna, Solemsvåttan og Kråkfjellet. Hovedsponsor for arrangementet, telefonkatalogen Ditt Distrikt fulgte opp i Også i 2009 markerte vi åpning og avslutningen av sesongen med å bemanne toppene, denne gangen ble det åpning på Rønningen, Grilstadhaugen og Bosbergheia. På høsten var det bemanning av samme topper, Turistforeningen på Rønningen og Skiklubben på Bosbergheia og Grilstadhaugen. Åpningen fikk brukbar oppslutning tiltross for +3C, vind, regn og sludd. 100 var innom på Bosbergheia og 200 innom på Grilstadhaugen. Avslutningsdagen ble preget av snøbyger fra morgenen av og det var 10 til 15 cm med våt snø i marka. Vi fikk besøk av 15 personer på Bosbergheia, mens det på Grilstadhaugen var 35 innom. En stor takk til de frivillige som stiller opp. Toppene for 2010 blir Gråkallen, Utsikten ved Elgsethytta, Våttakammen, Søremsåsen, Månen, Merkespynten (Stavsjøen), Hesteskohaugen(Gjenvollhytta) 8 Årsberetning 2009

9 Media Vår generalsekretær, Sverre Hosen, har igjen klart å markedsføre Skiklubben meget godt gjennom media. Mye oppslag i aviser, på TV og i radio, samt i en del magasiner. Det er nå blitt slik at media ringer Skiklubben i forkant av faste arrangementer, gjerne før Sverre rekker å sende pressemeldinger. Media henter også mye stoff fra våre hjemmesider. Dette viser at våre aktiviteter er viktige for byens befolkning, og at vi har meget stor anerkjennelse for vår virksomhet. Medias rolle er viktig sammen med vårt arbeid med å få flere ut på tur, i våre flotte markaområder. Dette er et viktig bidrag til å bedre befolkningens helse og velvære. Alle i Skiklubben som er med og yter en innsats, kan være stolte av sitt arbeide. Medlemmene og samarbeidspartnerne våre kan også være trygge på at deres støtte og bidrag, går til en meget god og viktig innsats for ski og tur-nasjonen Norge. Medias dekning er meget god PR for Trondhjems Skiklub, og den er med på å sette krav til kvaliteten på det vi gjennomfører. Vi takker Adresseavisen, Byavisa, NRK radio og tv, TV Adressa, Radio Adressa, Bydelsmagasinet og bydelsavisene for deres presseomtale av Trondhjems Skiklub i året som er gått. Gråkallen Skisenter 2009 ble en god sesong for skiheisen i Kleiva. Åpning i februar etter at spillefilmen Nord hadde hatt sin premiere på kinoene. Godt med snø ga mye folk i helgene både i februar og mars. Vi hadde også i 2009 en god del skoler innom. Anlegget har også for sesongen 2009 mottatt driftstøtte fra Trondheim Kommune. En kjempestor takk til Rikard og Andre Ottesen. Uten disse to hadde det ikke vært drift i Kleiva. Gråkallen Skipark Arbeidet frem mot reguleringssak for området på Lille Gråkallen går sent på grunn av manglende kapital til igangsetting av arbeidet. Det er gjennom året registrert politisk vilje til å prøve og skaffe midler til reguleringsarbeidet, så også hos administrasjonen hos kommunen. Det er et håp om at det frigis midler i 2010 til arbeidet med konsekvensutredning og reguleringssak. Aktive Skiklubben har ikke hatt aktive utøvere dette året. Parkeringsvakter Dette ble også en sesong uten at myra har vært brøytet. Totalt parkerte 2169 biler mot avgift i løpet av sesongen, hvor Skiklubben hadde ansvaret. Hadde vi hatt myra ville tallet vært mye større. Det er synd at kommunen ikke vil la flere få adgang til Bymarka. En stor takk til forsvaret på lille Gråkallen som lot oss parkere alle funksjonærer inne på leiren både under Barneskikursene og Gråkallen Skifestival. Klubbens inntekt ble kr 32535,- Takk til alle som bidro som parkeringsvakter i Se også vedlagte rapport Årsberetning

10 Medlemsverving Arbeidet med verving av nye medlemmer har også vært på programmet i Dessverre er det vanskelig å få med folk til å verve nye medlemmer. Vi får flest nye medlemmer innmeldt via internett, tidlig på året, samt i forbindelse med Barneskikursene. Rundt våre store arrangementer får vi også en del nye medlemmer. Det er viktig å møte folket ute i marka, i forbindelse med våre arrangement. Det er en enorm respons på våre tiltak, og generalsekretæren får utrolig mange positive tilbakemeldinger på klubbens aktiviteter. Det samme fortelles fra de som driver aktivitetene våre. Løypekjørere, løypeleggere i forbindelse med Dagens Løype, merkere ved Søndagsturen og Bymarkveteranene samt Skiinstruktørene i skileik og instruktørbakken. Vi mangler fortsatt en del opplysninger på antall familiemedlemmer innenfor familiemedlemskapene. Se linjen med antall Ukjent, hvor det ligger både enkelt medlemskap og uspesifiserte familiemedlemskap. Her har vi kun oppgitt navn og adresse. Vi mangler alder og øvrige familiemedlemmer. Vi vil svært gjerne ha oversikten komplett med antall medlemmer og hvilke aldersgrupper våre medlemmer er i. I 2009 ble det en økning på 160 medlemmer. Vi har nå 4188 medlemmer pr Medlemsskapsutviklingen Type medlem Antall Antall Antall Antall Antall Enkeltmedlem Hovedmedl. familie Livsv. m. blad Livsv. u. blad Æresmedl Sum medlemmer BU-medlemmer Sum voksne+bu Familiemedlemmer Totalt Årsberetning 2009

11 Gråkallen Skifestival/ Markatrimmen Den 35. Markatrimmen ble gjennomført som en del av Gråkallen Skifestival, ett samarbeid med Byåsen Skiklub. BSK ved Eivind Grøv og Martin Aagard, sammen med TSKs Ståle Kvernrød og Sverre Hosen, har vært de aktive for å få til dette store samarbeids prosjektet. Gråkallen Skifestival har tradisjoner langt bakover i tid BSK fikk tildelt to renn, en sprint i fristil, og ett langdistanserenn. Sprinten ble arrangert lørdag på Skistumyra sammen med Markatrimmen fristil. Langdistanserennet i klassisk ble arrangert på søndag sammen med Markatrimmen klassisk. Det ble mye mindre deltakelse ved årets sprint, enn ved ST cup sprinten for ett år siden. Nærmere 250 aktive løpere var med på lørdag, og på søndag var det over 400 aktive løpere med. Arrangementet fikk mye skryt, også av Skikretsens TD. Vi var alle enige om at dette måtte vi bygge videre på. En kjempestor takk til de frivillige som stilte opp, både fra BSK og TSK. Onsdagstrimmen Også i 2009 har vi hatt stor oppslutning om våre turer, hvor været ikke spiller noen rolle. Turene går for det meste i Bymarka og omegn. Antallet deltagere på turene på onsdagene har vært Gjennom året har flere av faste deltagere gjennom mange år gått bort. Men det er meget positivt å se at det stadig dukker opp nye ansikter på onsdagene. Utenom de vanlige turene på onsdagene har vi hatt 2 sammenkomster samt julebord på Vestbyhuset, hvor vi har hygget oss med god mat og drikke og dans til levende musikk. Så har vi møttes to ettermiddager i Ila og gått opp langs Ilabekken til tavern, for å spise middag. To turer à fem døgn til Savalen Fjellhotell, en høsttur og en vårtur ved påsketider, hvor vi har hatt fine turer og flott opphold. Det har vært stor oppslutning om alle arrangementene. Takk til alle som trimmer med oss. Ut på tur aldri sur. Bymarkveteranene Våre Bymarkveteraner markerte sin 19 årsdag torsdag 22. oktober på Sommersetra. De var samlet 12 karer, samt de hadde besøk av NRK med kamera. Det ble innslag på Midtnytt. I 2009 har denne flotte gjengen passert timer med frivillig arbeid for byens befolkning. Årets innsats 2160 timer er brukt til blant annet jobbing med løyper, vedproduksjon, produksjon av bord og benker, produksjon og utlegging av gangbaner, stier og skiltproduksjon. Arbeidsoppgavene har vært koordinert gjennom Trondheim Bydrift avd IPS. De har nå oppmøteplass ved Sommersetra, hvor de har tilhold i garasjeanlegget. De har totalt ved utgangen av 2009 produsert timer frivillig arbeid til glede for alle markatraverne i byen. Kjell Skarholt har vært medlem av Skiklubbens styre, mens John Sundet har ledet gjengen i det daglige arbeid. Se egen utførlig rapport vedlagt. Dugnadsgjenger/dugnader Skiklubben har startet arbeidet med å bygge dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det gjennomføres i løpet av året mer enn timer med dugnadsarbeid fra medlemmene. Det være seg Bymarkveteraner, Skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og instruktørbakken, funksjonærer i og rundt Markatrimmen, organisering av Onsdagstrimmen, styrearbeid, vervearbeid, medhjelpere til arrangement eller parkeringsvakter. Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning. Trondheim Martha Sjølie, Bjørn Andersen og Harald Dragsnes Årsberetning

12 Skimuseet Vår ski og premiesamling er utstilt på Skimuseet nede på Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg. En arbeidsgruppe bestående av Arnfinn Bergmann, Kjell Okkenhaug, Bjørg Sliper, Thor Melhus, Torbjørn Falkanger og Gaute Myhre er ansvarlige for arbeidet ved museet. Skiklubben deltok på Folkemuseets Vinterfestdag i Skiklubben ordnet med skiløype for barna og Bjørg Sliper sørget for kaffe fra svartkjel. Bjørg Sliper er den i Skiklubben som står på i samarbeidet med Folkemuseet og aktiviteter der. Her bør styret ta tak og styrke samarbeidet ytterligere. Stiftelsen Skistua Styret i Trondhjems Skiklub utnevner 3 medlemmer til styret i Stiftelsen Skistua, deriblant styrets leder. Vegard Stuan satt som leder av Stiftelsen Skistua fram til oktober da han ble avløst av Gry Haug Binde. Øvrige representanter fra TSK er Per Eriksen og Kjell Håvard Nilsen. I tillegg er Anne Sophie Hunstad valgt av allmøtet i Stiftelsen og Hans Ole Rolfsen fra Trondheim kommune medlemmer av styret. Skiklubben har bidratt til utsmykkingen og har flere bilder hengende nede i Skistua, 3 malerier, 1 trykk og 20 fotografier, samt et par ski. TSK har et godt samarbeid med Stiftelsen og ny driver, PRIMA as, og jobber sammen for å skape økt aktivitet på og rundt Skistua. Økonomi Årets resultat i Skiklubben ble som budsjettert med kr 46500,-(budsjett kr 45500). Total overskudd med Skiinstruktørene inkludert ble på kr ,-. Vi fikk ikke med oss alle samarbeidspartnerne fra Motor-Trade AS og ISS Facility Services ble ikke med på fornying. I tillegg ble avtale beløpet til Myhre & Sønn as halvert. Dette utgjorde kr 60000,- i reduserte inntekter. Hovedsponsorene og de øvrige samarbeidspartnerne ble med videre. Ved kontoret har det kun vært generalsekretæren som har vært ansatt. Styret har ikke ansett inntektene som store nok til å finansiere en ekstra stilling i verken 50% eller 100%. Det er arbeidsoppgaver for en ekstra stilling, men tæring må settes etter næring. Usikkerheten rundt Stiftelsens økonomi har også vært en av årsakene til å ikke ansette noen. Medlemsmassen har økt sakte men sikkert, og i 2009 passerte vi kr ,- i innbetalt medlemskontingent, ny rekord for skiklubben. Pr står vi med 4440 medlemmer. Kommunalt tilskudd ble noe mindre enn 2008, kr 55446,- mottok vi derfra. I lokale aktivitetsmidler mottok vi kr ,-. For 2010 har vi økt sponsormidlene ved at det i løpet av høsten 2009 ble forhandlet frem hovedsamarbeidsavtale med Adresseavisen, ny samarbeidspartneravtale med Det norske oljeselskap ASA og samarbeidpartnersavtale med PRIMA as. Et frafall i forhold til 2009 ble Myhre & sønn as. Samlet verdiøkning blir for 2010 kr ,-. 12 Årsberetning 2009

13 Sponsorer og samarbeidspartnere De fleste av sponsoravtalene fra 2008 ble reforhandlet og inngått på ny for Som hovedsponsorer til Skiklubben har vi hatt I K Lykke Drift AS med Bunnpris og SpareBank1 sammen med EiendomsMegler1. Skiklubben har samarbeidsavtaler med flere firma. Mange av disse har støttet Skiklubben gjennom årtier og fra 2008 ble disse med i 2009; Myhre & Sønn AS, Falkanger Sko AS, Kjeldsberg Kaffebrenneri AS, Axel Bruun Sport AS, Trondheim Energiverk og Nonstop Reklamebyrå AS, MX-sport AS, Maskegruppen og Trykkpartner Grytting. Fra Trondheim kommune ved rådmann for kultur, har Skiklubben mottatt drifts og aktivitetsstøtte. Det søkes hver vår om støtte, og det er Trondheim Idrettsråd som behandler søknadene. I 2009 ble vi tildelt kr ,-. Gjennom Idrettsrådet søkes og tildeles det også Lokale aktivitetsmidler. Tildelingskriteriene for 2009 er lik som for 2008, med en økning i potten som en kompensasjon for bortfallet av spillemidler. Det ble fordelt etter medlemstall og antall avdelinger. Vi fikk i 2009 tildelt kr ,-. Norsk Tipping innførte i 2009 Grasrotandelen. Denne har gitt Skiklubben noen få ekstra kroner. Pr desember hadde vi mottatt kr Skiklubben har et tett samarbeid med Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt Miljø og landbruksenheten (MLE) og Trondheim Bydrift avd. idrett, park og skog (IPS), når det gjelder praktiske forhold i marka. I tillegg til løpende kontakt gjennom hele året, spesielt med hensyn til løypepreparering og det arbeidet som Bymarkveteranene utfører, så holder vi også mer formelle møter. Sammen med MLE har vi faste kvartalsmøter for å sikre at samarbeidet fungerer på best mulig måte for de vi skal betjene, nemlig brukerne av marka. Samarbeidet med Bedriftsidretten i Trondheim har ikke fungert dette året. Vårt samarbeide med Trondhjems Turistforening gjennom Til Topps fungerer godt. Vi har et meget godt forhold til våre naboer her oppe ved Gråkallen. Forsvaret har de siste årene latt oss parkere alle instruktører og funksjonærer inne på sitt område oppe på Lille Gråkallen, både ved Barneskikursene og Gråkallen Skifestival. Vi har avsluttet vår lagring oppe i leiren. Røde Kors sitt vaktmannsktap har vi også en god dialog med. Banker vi på døra der, er vi alltid hjertelig velkomne. Det gjelder også når de banker på hos oss. Studenterhytta har alltid døra åpen om vi trenger hus, noe som ikke ble nødvendig i Kommunens løypekjørere er alltid velkomne på vårt kontor. Det gjelder også brøytemannskapet og annet personell fra Trondheim Bydrift. De yter en stor og kjempegod service for byen sin. Årsberetning

14 Skiinstruktørene årsberetning 2009 I medlemsoversikten for Trondjems Skiklub - Skiinstruktørene finnes det pr. i dag over 200 navn! Ikke alle er aktive hvert år, og det er stor spredning i både alder og grad av utdanning. Barneskikursene er vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene. Mer enn 100 personer har vært med og loset 650 barn gjennom Barneskikursene 2009! De fleste av disse har naturlig nok vært instruktører og assistenter, men støtteapparatet rundt er like viktig for å få til et godt arrangement. Vi har hatt god støtte ved å leie inn kommunens løypemaskin til preparering av områdene. Med velpreparerte arenaer; skileikområde, områder for løypekurs og Instruktørbakke var alt lagt til rette for gode kurs. Vårt rutinerte mannskap i heisen fikk loset alle nybegynnere trygt opp med heisen. Vår utdanningsansvarlige har lagt gode planer for utdanning av nye instruktører. I tillegg har vi også hatt tilbud om å pusse på, eller lære nye ferdigheter, vi som har vært med en stund. Det er arrangert interne kurskvelder i skiskøyting og kjøring på carvingski. Det er også i år utdannet nye skileikledere og vi har fått nye skiinstruktører på snøbrett med innleid instruktør fra Snowboardforbundet. Alle nye skileikledere og instruktører ønskes velkommen i klubben. Noen har allerede deltatt på årets barneskikurs. Vi har under utdanning en ny skilærer i Alpint som blir ferdig i løpet av vinteren 2010, noe som på sikt kan gjøre rekrutering og egenutdanning av instruktører på alpint lettere. Knut Ivar Solhjem er styremedlem i Den Norske Skiskole(DNS). Styret mener det er viktig at det er representanter i styret i DNS som befinner seg på denne siden av Dovre. Miljøskapende virksomhet har vi også i år hatt i Instruktørbakken med åpen bakke hver onsdag. Se vedlagt årsmelding fra Bakkekomiteen. Skileiken har Marte og Truls Gjestland styrt på vanlig måte slik at vi nå har landet flottest anlegg for skileik. Se vedlagt årsmelding fra Skileiken. Årets Takk for hjelpa tur gikk til Oppdal. Rundt 35 instruktører og assistenter med familier benyttet helga til skikjøring, skiturer og sosialt samvær. Trondhjems Skiklub Skiinstruktørene går i dvale etter barneskikursene og våkner til igjen når nye kurs nærmer seg.. Det er nok mange av oss som ønsker å ha litt mer aktivitet.. Vi arrangerte i høst en samling med faglig innhold og stort rom for sosialt samvær. 25 personer satte av tid til å høre Ole Bjarne Lysklett fra Dronning Mauds Minne(førskolelærerutdanning) snakke om barn, motorikk og læring. Morten Sandum fra MX Sport på Orkanger demonstrerte det siste av skiutstyr for alle grener. En spennende og trivelig ettermiddag og kveld som styret ønsker å ha som en fast aktivitet på høsten, som en oppkjøring mot vinterens barneskikurs. Styret i Skiinstruktørene: Leder: Just A. Swensen (representant styret TSK) Nestleder: Morten Mørch Sekretær: Ann Kristin Haugen(til medio august) Utdanning: Jørn Skarholt Barneskikurs: Merete Wist Adde Instruktørbakken: Nils Morten Nilssen Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland For styret Just A. Swensen Gråkallen skileik årsrapport 2009 Den 20. sesongen er unnagjort. Et lite jubileum som ble forbigått i stillhet, Vi startet rekordtidlig allerede første helg i desember. Besøket på skoleskidager gikk noe ned. Noen av våre faste kunder måtte nemlig avlyse skoleskidagen på grunn av dårlig økonomi. Det er økende aktivitet på ettermiddager. Anlegget ble preparert allerede fra slutten av oktober og det var stabile snøforhold hele sesongen. Barneskolene er fortsatt en stabil bruker av skileiken for sine obligatoriske skidager. Av praktiske grunner kan vi normalt ikke ta imot større barn enn til og med fjerde trinn. Ved større aldersforskjeller vil de minste lett kunne bli passivisert på grunn av intensiteten til de eldre barna. Det er altså fortsatt et stort udekket behov for tilrettelegging for skileik for større barn. På skoleskidagene hadde vi besøk av til sammen 5507 barn fra 30 skoler. I helgene registrerte vi omkring 3950 barn. Vinterferieuken og påsken hadde omkring 14 Årsberetning 2009

15 1000 besøkende. Vi har økt pågang på ettermiddager på vanlige ukedager, og valgte å ha anlegget betjent til sammen 7 kvelder med i alt 350 besøkende Samlet antall registrerte besøkende var , en nedgang på 1000 i forhold til i fjor.. Prisen på vanlig helgebesøk er nå kr 20 pr barn, mens prisen for skoleklasser er fortsatt bare kr 10 pr elev og medlemmer av Skiklubben går gratis. I helgene er ca 30 % av de besøkende medlemmer. Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett med scooter, men ved intensivt bruk har vi også behov for kommunens prepareringsmaskin med fres. Det har vært lite problem med is i vinter og derfor lite behov for fresing. Samarbeidet med kommunen er det aller beste og vi får alltid hjelp på forespørsel. I løpet av sommeren og høsten ble det utført en god del rydding av kratt og busker. Det er svært mye gjenvekst som må ryddes hvert år. Skiklubbens ryddesag er et godt hjelpemiddel til dette arbeidet. Det har også vært ved-dugnad. Tømmer fra diverse ryddeprosjekter langs løypene i området har vært kjørt sammen på vinterføre, mens kapping og kløving gjøres om sommer/høst. Folk er blitt bortskjemt med bål i Storstua, så det går med mye ved i løpet av sesongen. Bortsett fra vanlig vedlikehold har vi ikke hatt andre byggeprosjekter i I løpet av vinteren 2009 har det vært organisert virksomhet i anlegget i 82 dager, og det ble utført omkring 850 dugnadstimer. I tillegg ble utført omkring 150 dugnadstimer i sommer/høst-perioden. Marthe og Truls Besøksstatistikk første 20 år Årsberetning

16 Årsmelding fra Bakkekomitéen Det har vært en svært aktiv vinter i bakken. Heisen gikk hver onsdag fra barneskikursene og frem til påske. Enkelte kvelder var det mer enn 60 personer i bakken. Ettersom heisen har en kapasitet på ca 6 personer i minuttet er dette omtrent det maksimale vi kan håndtere uten at køen blir for lang. Heistilsynet har inspisert bakken og kommet med noen mindre pålegg. Alle påleggene har blitt utbedret. At vi har rails har gjort bakken mer attraktiv for dem som ønsker litt flere utfordringer. Grillen har vært tent hver kveld med tilbud om kaffe eller varm saft til besøkende i bakken. Bakkekomiteen jobber med å rekruttere flere til å betjene heisen. Det vil også være en fordel om flere innehar heisfører sertifikat. Bakkekomiteen 16 Årsberetning 2009

17 Til slutt en takk til alle som har støttet oss på forskjellige måter i året som er gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig å drive de aktivitetene klubben står for. Takk til sponsorer og samarbeidspartnere, til kommunens folk og vår egen administrasjon. Og sist men ikke minst, en takk til alle våre medlemmer som trofast slutter opp om Skiklubben og dens virke som Markas velforening. Trondheim, 22. februar 2010 Nelly Maske sign Gunn Kari Hygen sign Anne-Sophie Hunstad sign Eli Ystad sign Thorvald Ianssen sign Just Swensen sign Kjell Skarholt sign Årsberetning

18 Sak 5: Revidert regnskap 18 Årsberetning 2009

19 Årsberetning

20 20 Årsberetning 2009

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet Vedlegg 2 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 8.3.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter benevnt

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Lov for Namsos turnforening, stiftet 31. mai i 1901. Vedtatt i årsmøte den 7. april 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den 3. mai 2011 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Vedtatt den 11. mars 2009 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret 1 den...mars 2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet 26.01.1997 Vedtatt den 26.01.1997 med senere endringer senest av 12.januar 2009. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den )

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den ) VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den 24.02.2009) Lov for Kjøkkelvik idrettslag, stiftet 07.10.1934 Vedtatt den 24.02. 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1 Jf. NIFs lov 2-2, 2-15

Detaljer

Lov for Skonseng Ungdomslag

Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag, stiftet 13.4.1903. Vedtatt den 30.01.2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1. april 2011 1 Formål Ungdomslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av Vedtekter for Oppdal Sykkelklubb, stiftet 1982. Vedtatt den 23.03.2012 med senere endringer senere endringer av 08.05.2014 Godkjent av Idrettsstyret 1 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet 10.01.2008 Vedtatt den 11.02.2008, revidert 2010 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Basert på Basis-lovnorm for idrettslag organisert av allianseidrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite idrettslag,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Malvik og Stjørdal Seilforening, stiftet den 13. april 2011. Vedtatt den 13. april 2011 med senere endringer senest av.

Detaljer

Vedtekter for Kåsen idrettslag

Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag, stiftet 1. desember 1968 Vedtatt med senere endringer, senest av 19.02.2014 og vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den Lov for HERKULES FOTBALL stiftet 04.05.1920 Vedtatt på årsmøte 29.02.2012. Godkjent av Idrettsstyret1 den 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Lov for Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Vedtatt den 13.02.2008 Med endringer i 16 av 04.02.2009 Godkjent av idrettsstyret den 25.02.2009(1) 1 1 Formål HK Rygges formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lover for Tysvær Basketball Klubb

Lover for Tysvær Basketball Klubb Lover for Tysvær Basketball Klubb (Vedtatt av stiftelsesmøte 07.07.2007) Lov for Tysvær Baskekball Klubb, stiftet 07.07.07. Vedtatt den 07.07.07. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Stiftet 23. nov. 1993 1 Formål Arendal Jiu Jitsu klubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lagets idrettsaktivitet skal

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret )

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret ) VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Lillesand Padleklubb, stiftet 28. august 1990 Vedtatt på årsmøtet den 8. februar 2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 23.

Detaljer

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb Elite (Godkjent av Akershus Idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb Elite, stiftet (dato/år) 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senest av.

Vedtatt den med senere endringer senest av. Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb AIL (Vedtatt av Oslo idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb AIL, stiftet 21.12.1963 Vedtatt den med senere endringer senest av. 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubbs

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for. Brumunddal Fotball

Lov for. Brumunddal Fotball Lov for Brumunddal Fotball Stiftet 1905 Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 1 Jfr. NIFs lov 2-2, 2-15 og 10-5. 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lov for Lov for Polarsirkelen Hang- og Paraglider Klubb, stiftet ca. 15.3.1977 Vedtatt den 20.02.04 med senere endringer senest av 09.04.05 Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av.

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for IL Søya idrettslag, stiftet 21.03.1919 Vedtatt den 03.12.1992, med senere endringer senest av årsmøtet 2007, den 26.02.2008

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Fotballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Fotballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Turns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Turns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008

Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008 Lov for Lillestrøm & Omegns Bueskyttere, stiftet 21. august 1952 Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Friidretts formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Friidretts formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG

LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG org.nr. 945 741 651 LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 10.januar 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Sortland Idrettslags formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Pingvin sportsdykkerklubb, stiftet 29. juli 1962. Vedtatt den 1. mars 2011

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Brodd Badmintonklubb

Brodd Badmintonklubb Lov for Brodd Badmintonklubb, stiftet 15.juni 2010 2 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 5.8.2010 Vedtatt med senere endringer, på årsmøte av 07.03.2012. Vedtatt med

Detaljer

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Vedtatt den 29.4.2009 Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx / xx - xxxx Innhold INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISASJON... 3 3 MEDLEMMER... 4 4 MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 LOVER FOR BORG FLYKLUBB BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Borg Flyklubb,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Stjørdals-Blink Alpint

Stjørdals-Blink Alpint Vedtekter for Stjørdals Blink Alpingruppe Vedtatt den 17 mars 2004. 1 Formål Alpingruppas formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av

Detaljer

Lov for Bærum Seilforening

Lov for Bærum Seilforening Lov for Bærum Seilforening, stiftet 18. september 1921. Vedtatt den 18. september 1921 med senere endringer vedtatt 13. februar 2012 1 Formål Foreningens formål er å drive seilsport organisert i Norges

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Vedtatt i årsmøtet 16. januar.2008 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Foreningens formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer