Årsberetning for sesongen 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for sesongen 2009"

Transkript

1 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl Stiftet 27. januar Org. nr

2 2 Årsberetning 2009

3 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av møteleder 3) Valg av to til å underskrive protokoll 4) Styrets årsberetning 5) Revidert regnskap 6) Innkomne forslag 7) Valg Valgkomiteens forslag fremlegges på generalforsamlingen. Etter generalforsamlingen holdes medlemsmøte med servering og Lars Andreas Dybvik vil vise et multimedia show fra Bymarka. Årsberetning

4 Sak 4) Styrets årsberetning Styret og administrasjon 2009 På ordinær generalforsamling på Skistua den 9. mars 2009 ble følgende styre valgt og som har fungert i perioden: Leder Nelly Maske Styremedlemmer Anne Sophie Hunstad Thorvald Ianssen Eli Ystad Gunn Kari Hygen Just A Swensen Kjell Skarholt Varamedlemmer Vegard Stuan Nils Morten Nilsen Revisor Knut H Eriksen valgt for 2 år valgt for 2 år valgt for 2 år ikke på valg ikke på valg Skiinstruktørene Bymarkveteranene valgt for 1 år gjenvalgt for 1 år valgt for 1 år Klubben har hatt følgende administrasjon: Generalsekretær: Sverre Hosen Forretningsfører, samt ansvarlig for medlemsregisteret: Per Vinje Tilkallingshjelp: Rønnaug Mølmen Alt mulig hjelp : Bjørg Sliper, Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen Representantskap Valgt for 2 år i 2009 Ikke på valg i 2009 Jan Pedersen Halfdan Carstens Bjørn Inge Haugan Janicke Bratt Elvestad Pål Arne Winsnes Kjetil Lehn Ketil Ekseth Tormod Sletten valgt til ordfører Carl Petter Brun Kjell Arne Thorvaldsen Hans Petter Wollebæk Gunnhild Hoff Stuan Randi Kjos-Hansen Fridtjof Andersen Randi Gilberg Hjelm-Hansen Kjersti Myhre Kristin Senderud Storli Mette Vestli Per Eriksen Kristin Svendsen Valgkomité Janicke Bratt Elvestad Per Eriksen Ketil Ekseth Ny valgt for 2 år Ikke på valg Ikke på valg 4 Årsberetning 2009

5 Styremøter Det er i perioden holdt 11 styremøter, samt 3 møter med styret og representantskapet. Styremøtene er alle avholdt på Skistua, likeså fellesmøtene mellom styret og representantskapet. Foruten styrerepresentantene og varamenn møter Representantskapets ordfører og forretningsfører, samt generalsekretæren på styremøtene. De har tale, men ikke stemmerett. Det har vært behandlet 82 saker på styremøtene og i fellesmøtene har det vært 8 saker til behandling. Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2009 er: Trondhjems Skiklub 125 år Årsberetning 2008 Regnskap Medlemsverving Skistua, og Stiftelsen Skistua Gråkallen Skipark, Lille Gråkallen Medlemsverving Markarådet Hjemmesidene Gråkallen Panorama Opprydding i Gråkallen Samarbeidet med Trondheim kommune Samarbeid fylkeskommunen og offentlige etater Samarbeid med andre lag og organisasjoner med tilknytning til marka Handlingsplan Spørreundersøkelse blant skiklubbens medlemmer Administrasjon Sverre Hosen er fast ansatt som generalsekretær, og har nå begynt på sitt niende år i stillingen. Per Vinje er forretningsfører og ansvarlig for medlemsregisteret. Bjørg Sliper har også i året som er gått vært en trofast hjelpende hånd. Foruten å være ferievikar/telefonvakt, ansvar for servering til Skiinstruktørene, hjelp i sekretariatet på Barneskikursene og ved avslutningen på Barneskikursene, stilt opp på arrangement, har hun sørget for renholdet ved kontoret. Rønnaug Mølmen har bidratt i forbindelse med Barneskikursene og guiding av turister i marka. Det er stor aktivitet ved kontoret, vinter som sommer. Kontoret er betjent mandag til fredag, med offisiell åpningstid fra kl kl Sverre er imidlertid tilstede fra kl og forlater sjeldent kontoret før etter Det lyser ofte fra kontoret på kveldstid og i helgene også. Ved generalsekretærens ferieavvikling har Bjørg Sliper betjent telefonen. Aktivitetsmengden i Skiklubben er fortsatt økende, med enkelte nye tiltak i tillegg til utvidelse og forbedringer av gamle. Turmål Skistua og Gråkallen Panorama er to av årets nyheter i klubben.. Vår oppfyllelse av Skiklubbens formålsparagraf blir stadig bedre å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmenhetens ski- og turinteresse. Dette gjelder også for vår målsetting om å få alle på tur. Stadig flere Trondheimere bruker marka, enten hele året eller deler av året. Skiklubbens kontor har også i år bidratt som vaktmester ved Skistua. Snømåking og rydding rundt huset har stått på programmet, samt å være døråpner og kontaktperson for leveranser og håndverkere. Skistuas telefon har vært koblet mot kontoret i perioden august til desember. Ett tyvetalls henvendelser daglig om Skistua og åpningstider har vært blant de mange spørsmål. Skiklubbens kontor fungerer som gule sider for Bymarka og Trondheims øvrige markaområder. Hit kommer det daglig spørsmål om drift av markaområdene, hyttenes åpningstider, Hvem, hva, hvor i marka, løypekjøring, vær og føreforhold etc. Det er sjeldent kontoret blir svar skyldig. Fra kontoret drives klubbens hjemmeside, og om vinteren er det daglig oppdatering av føremeldingen. De som stikker innom på besøk, får alltid kaffe og tilbud om en Twist. Representantskapet Representantskapet er Skiklubbens nest høyeste organ. Generalforsamlingen er øverste. Gjennom 2009 har det vært holdt tre møter i representantskapet. I mars ble årsberetning og regnskap for 2008 behandlet, samt medlemsverving. I juni ble spørsmål rundt en spørreundersøkelse blant Skiklubbens medlemmer behandlet. I desember ble budsjett 2010 gjenomgått, samt kommunens plan for idrett, friluftsliv og friområder ble kommentert, og det ble gitt orientering om Skistua og Gråkallen Skipark. Årsberetning

6 Løypetjenesten/snøscootere I samarbeid med Trondheim Bydrift avd IPS har vi i TSK ansvaret for preparering av skiløypene i Bymarka. Vi har hatt 20 mann på vår vaktliste for sesongen 2008/2009, og som har preparert våre 3,3 mil med løyper. Samarbeidet med kommunens løypekjørere er meget bra. Generalsekretæren har daglig kontakt med de ansatte, og i helgene har vår Odd Berg kontakt med de i forbindelse med føremeldingen. Til løypekjøring har vi to snøscootere, en som er vår egen og en som er Trondheim Bydrifts. Den gamle Skileik-scooteren er reserve for løypekjøringen. Vi har våre fire scootere lagret oppe i garasje inne på Forsvarets område på Lille Gråkallen. Vi har tre Lynx og en Yamaha. Føremeldingen Gjennom hele vintersesongen januar - april oppdaterer vi føremeldingen vår på internett, og føremeldingstelefon. På høsten er internett oppdatert fra første snøfall i oktober/november, mens føremeldingstelefonen først oppdateres fra i desember. På hverdagene er det Sverre Hosen som oppdaterer føremeldingene, mens det i helgene er Odd Berg som har ansvaret både for internett og føremeldingstelefonen. Det er en stor jobb som gjøres. Innhenting av opplysninger om snøforhold og hvor det er kjørt, samt innlegging på data og innlesing på telefon, tar fra en halvtime til en time. På hverdager prøver Sverre å ha meldingen klar til kl 08.00, og i helgene har Odd meldingene klare til kl Dette setter brukerne stor pris på. Føremeldingen på internett har et daglig besøk på rundt 500. Trondheim Bydrifts løypekjørere har vært meget gode samarbeidspartnere når det gjelder opplysningene til denne tjenesten, sammen med vertskapet på Elgsethytta. Dessuten har vi også egne observasjoner fra Gråkallen Skileik, samt egne løypekjørere som kompletterer bildet. Skiløperne gir oss mange positive tilbakemeldinger på vår føremelding. Mye ros for gode oppdateringer og smørningsvalg. Vi får også mange meget gode tilbakemeldinger på løypekjøringen. Disse videreformidles til kommunen, da det er mange som gjelder den daglig preparering. Skiklubbens hjemmesider er meget godt besøkte. Føremeldingene våre har mange faste lesere over 500 i snitt pr dag og flere av byens skiklubber har lagt direkte link til vår føremeldingsside. Ragnar Aarø har vært Web-ansvarlig, og Nils Morten Nilsen er ansvarlig fra Skiklubbens styre. Disse har sammen med Sverre Hosen, Odd Berg, Just Swensen og Truls Gjestland sørget for fortløpende redigering, og legger inn innkommet stoff. Påmeldinger til Barneskikursene og reservering av skoleskidager i Skileik foregår nå via hjemmesidene. Hjemmesidene våre får veldig mye positiv omtale blant brukerne. Vi synes det er flott, og vi håper å gjøre sidene enda bedre. Sverre Hosen er den med daglig ansvar og står for den daglige oppdatering. Vi ønsker oss fortsatt mer stoff og bilder fra Skiklubbens medlemmer. Det er også satt opp et nytt kamera og en værstasjon oppe på Skistua. Den er linket til våre hjemmesider. Dette vil sammen med værmelding og føremelding gi publikum et enda bedre tilbud. 6 Årsberetning 2009

7 Friluftsliv Medlemsbladet vårt får mye ros, både stoffet i hovedbladet og medlemsidene våre. Gjennom 2009 har flere bidratt med stoff. Randulf Valle, Odd Berg, Vegard Stuan, Just A Swensen, Anne Sophie Hunstad, Rønnaug Mølmen og Nelly Maske i tillegg til Sverre Hosen som har hovedansvaret for produksjonen. Oppsett og redigering gjøres av redaksjonen i Friluftsliv. Takk til alle som har bidratt med stoff. Gjennom de seks utgavene av bladet prøver vi å gjenspeile aktiviteten i forhold til årstidene. Det er et ønske at flere kommer med stoff og ideer til bladet, slik at Skiklubbens brede aktivitetstilbud blir synlig for alle medlemmene. Likeså ønsker vi oss tips om turer i Bymarka eller gode historier fra marka. Dagens Løype 2009 Dagens Løype 2009 fylte 43 år, og i denne 44. sesongen ble det gjennomført 16 løyper. Dagens løype støttes av både våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del annonsører, samt Trondheimsregionens Friluftsråd. Aktiviteten får stadig flere brukere og er meget populært. Litt variasjoner er det fra løype til løype, avhengig av hvor løypene går. Noen løyper er bare tråkket Dagens løype 17 GODE LØYPEFORSLAG 2010 med ski, og disse kan nok ha noe mindre besøk. Vær, vind og snøforhold er også en faktor for om løypene er fulle av folk. På gode skidager er det er det et sted mellom 2000 og 4000 skiløpere ute. Nyttårsaften har vi hatt mer enn 2000 ute i løpet av fire formiddagstimer. Dagens Løype heftet er meget populært og det trykkes 5000 eksemplarer. Medlemmene får det i posten, sponsorer og samarbeidspartnere får til utdeling blant ansatte og resten deles ut ved hyttene og hos bla Axel Bruun Sport AS, byens biblioteker og SpareBank1 Midt Norge ved Byåsen butikksenter. Adresseavisen trykker løypekartet og beskrivelsen hver torsdag på tursiden. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, har også trykket beskrivelser og kart for løypene denne sesongen. Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. Søndagsturen For syvende år på rad ble Søndagsturen gjennomført og kommentarene er fortsatt like positive fra alle hold. Åpningshelga ble tradisjon tro markert med stands i Ringvebukta på søndag. Også i år sponset Trønderbakeriet oss med boller og Kjeldsberg stilte med kaffe. Også denne gangen fikk vi flott turvær, som førte til at det var kø langs Ladestien denne søndagen. I 2009 arrangerte vi sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund syv soppkontroller i høstsesongen, dvs en kontroll ved hver tur. Soppkontrollene er meget populære, og denne sesongen ble det også mye sopp. Det ble en fuktig høst med mye nedbør i nesten seks sammenhengende uker. Det stoppet ikke byens befolkning i å gå på tur. Litt mindre enn i solskinn, men masse folk ute. Vi markerte avslutningen på Søndagsturen med kaffe og boller ute ved Fjellseter kapell. Litt regn fra morgenen av skremte nok en del til å bli hjemme. Adresseavisen dekker Søndagsturen med å gjengi helgas kart og rutebeskrivelse hver torsdag på siden som dekker friluftsliv. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, dekket alle turene gjennom hele sommeren med både kart og beskrivelser. Vi håper at enda flere i løpet av året og til neste år, oppdager dette tilbudet. Ved å følge turene kan man bli godt kjent med de utrolige flotte turmulighetene vi har i Trondheim. Takk til alle i Skiklubben, som var med på merkingen av turene. Bli med du også... Årsberetning

8 Til Topps For syvende år på rad arrangerte vi Til Topps. Ett tiltak som har blitt meget populært, og som har fått mange turgåere til å oppdage nye flotte turmål. Våre samarbeidspartner Trondhjems Turistforening er også meget godt fornøyde med oppslutningen tiltaket får hvert år. I 2009 var toppene Øyberget, Bosbergheia, Grilstadhaugen, Rønningen, Lomtjønna, Solemsvåttan og Kråkfjellet. Hovedsponsor for arrangementet, telefonkatalogen Ditt Distrikt fulgte opp i Også i 2009 markerte vi åpning og avslutningen av sesongen med å bemanne toppene, denne gangen ble det åpning på Rønningen, Grilstadhaugen og Bosbergheia. På høsten var det bemanning av samme topper, Turistforeningen på Rønningen og Skiklubben på Bosbergheia og Grilstadhaugen. Åpningen fikk brukbar oppslutning tiltross for +3C, vind, regn og sludd. 100 var innom på Bosbergheia og 200 innom på Grilstadhaugen. Avslutningsdagen ble preget av snøbyger fra morgenen av og det var 10 til 15 cm med våt snø i marka. Vi fikk besøk av 15 personer på Bosbergheia, mens det på Grilstadhaugen var 35 innom. En stor takk til de frivillige som stiller opp. Toppene for 2010 blir Gråkallen, Utsikten ved Elgsethytta, Våttakammen, Søremsåsen, Månen, Merkespynten (Stavsjøen), Hesteskohaugen(Gjenvollhytta) 8 Årsberetning 2009

9 Media Vår generalsekretær, Sverre Hosen, har igjen klart å markedsføre Skiklubben meget godt gjennom media. Mye oppslag i aviser, på TV og i radio, samt i en del magasiner. Det er nå blitt slik at media ringer Skiklubben i forkant av faste arrangementer, gjerne før Sverre rekker å sende pressemeldinger. Media henter også mye stoff fra våre hjemmesider. Dette viser at våre aktiviteter er viktige for byens befolkning, og at vi har meget stor anerkjennelse for vår virksomhet. Medias rolle er viktig sammen med vårt arbeid med å få flere ut på tur, i våre flotte markaområder. Dette er et viktig bidrag til å bedre befolkningens helse og velvære. Alle i Skiklubben som er med og yter en innsats, kan være stolte av sitt arbeide. Medlemmene og samarbeidspartnerne våre kan også være trygge på at deres støtte og bidrag, går til en meget god og viktig innsats for ski og tur-nasjonen Norge. Medias dekning er meget god PR for Trondhjems Skiklub, og den er med på å sette krav til kvaliteten på det vi gjennomfører. Vi takker Adresseavisen, Byavisa, NRK radio og tv, TV Adressa, Radio Adressa, Bydelsmagasinet og bydelsavisene for deres presseomtale av Trondhjems Skiklub i året som er gått. Gråkallen Skisenter 2009 ble en god sesong for skiheisen i Kleiva. Åpning i februar etter at spillefilmen Nord hadde hatt sin premiere på kinoene. Godt med snø ga mye folk i helgene både i februar og mars. Vi hadde også i 2009 en god del skoler innom. Anlegget har også for sesongen 2009 mottatt driftstøtte fra Trondheim Kommune. En kjempestor takk til Rikard og Andre Ottesen. Uten disse to hadde det ikke vært drift i Kleiva. Gråkallen Skipark Arbeidet frem mot reguleringssak for området på Lille Gråkallen går sent på grunn av manglende kapital til igangsetting av arbeidet. Det er gjennom året registrert politisk vilje til å prøve og skaffe midler til reguleringsarbeidet, så også hos administrasjonen hos kommunen. Det er et håp om at det frigis midler i 2010 til arbeidet med konsekvensutredning og reguleringssak. Aktive Skiklubben har ikke hatt aktive utøvere dette året. Parkeringsvakter Dette ble også en sesong uten at myra har vært brøytet. Totalt parkerte 2169 biler mot avgift i løpet av sesongen, hvor Skiklubben hadde ansvaret. Hadde vi hatt myra ville tallet vært mye større. Det er synd at kommunen ikke vil la flere få adgang til Bymarka. En stor takk til forsvaret på lille Gråkallen som lot oss parkere alle funksjonærer inne på leiren både under Barneskikursene og Gråkallen Skifestival. Klubbens inntekt ble kr 32535,- Takk til alle som bidro som parkeringsvakter i Se også vedlagte rapport Årsberetning

10 Medlemsverving Arbeidet med verving av nye medlemmer har også vært på programmet i Dessverre er det vanskelig å få med folk til å verve nye medlemmer. Vi får flest nye medlemmer innmeldt via internett, tidlig på året, samt i forbindelse med Barneskikursene. Rundt våre store arrangementer får vi også en del nye medlemmer. Det er viktig å møte folket ute i marka, i forbindelse med våre arrangement. Det er en enorm respons på våre tiltak, og generalsekretæren får utrolig mange positive tilbakemeldinger på klubbens aktiviteter. Det samme fortelles fra de som driver aktivitetene våre. Løypekjørere, løypeleggere i forbindelse med Dagens Løype, merkere ved Søndagsturen og Bymarkveteranene samt Skiinstruktørene i skileik og instruktørbakken. Vi mangler fortsatt en del opplysninger på antall familiemedlemmer innenfor familiemedlemskapene. Se linjen med antall Ukjent, hvor det ligger både enkelt medlemskap og uspesifiserte familiemedlemskap. Her har vi kun oppgitt navn og adresse. Vi mangler alder og øvrige familiemedlemmer. Vi vil svært gjerne ha oversikten komplett med antall medlemmer og hvilke aldersgrupper våre medlemmer er i. I 2009 ble det en økning på 160 medlemmer. Vi har nå 4188 medlemmer pr Medlemsskapsutviklingen Type medlem Antall Antall Antall Antall Antall Enkeltmedlem Hovedmedl. familie Livsv. m. blad Livsv. u. blad Æresmedl Sum medlemmer BU-medlemmer Sum voksne+bu Familiemedlemmer Totalt Årsberetning 2009

11 Gråkallen Skifestival/ Markatrimmen Den 35. Markatrimmen ble gjennomført som en del av Gråkallen Skifestival, ett samarbeid med Byåsen Skiklub. BSK ved Eivind Grøv og Martin Aagard, sammen med TSKs Ståle Kvernrød og Sverre Hosen, har vært de aktive for å få til dette store samarbeids prosjektet. Gråkallen Skifestival har tradisjoner langt bakover i tid BSK fikk tildelt to renn, en sprint i fristil, og ett langdistanserenn. Sprinten ble arrangert lørdag på Skistumyra sammen med Markatrimmen fristil. Langdistanserennet i klassisk ble arrangert på søndag sammen med Markatrimmen klassisk. Det ble mye mindre deltakelse ved årets sprint, enn ved ST cup sprinten for ett år siden. Nærmere 250 aktive løpere var med på lørdag, og på søndag var det over 400 aktive løpere med. Arrangementet fikk mye skryt, også av Skikretsens TD. Vi var alle enige om at dette måtte vi bygge videre på. En kjempestor takk til de frivillige som stilte opp, både fra BSK og TSK. Onsdagstrimmen Også i 2009 har vi hatt stor oppslutning om våre turer, hvor været ikke spiller noen rolle. Turene går for det meste i Bymarka og omegn. Antallet deltagere på turene på onsdagene har vært Gjennom året har flere av faste deltagere gjennom mange år gått bort. Men det er meget positivt å se at det stadig dukker opp nye ansikter på onsdagene. Utenom de vanlige turene på onsdagene har vi hatt 2 sammenkomster samt julebord på Vestbyhuset, hvor vi har hygget oss med god mat og drikke og dans til levende musikk. Så har vi møttes to ettermiddager i Ila og gått opp langs Ilabekken til tavern, for å spise middag. To turer à fem døgn til Savalen Fjellhotell, en høsttur og en vårtur ved påsketider, hvor vi har hatt fine turer og flott opphold. Det har vært stor oppslutning om alle arrangementene. Takk til alle som trimmer med oss. Ut på tur aldri sur. Bymarkveteranene Våre Bymarkveteraner markerte sin 19 årsdag torsdag 22. oktober på Sommersetra. De var samlet 12 karer, samt de hadde besøk av NRK med kamera. Det ble innslag på Midtnytt. I 2009 har denne flotte gjengen passert timer med frivillig arbeid for byens befolkning. Årets innsats 2160 timer er brukt til blant annet jobbing med løyper, vedproduksjon, produksjon av bord og benker, produksjon og utlegging av gangbaner, stier og skiltproduksjon. Arbeidsoppgavene har vært koordinert gjennom Trondheim Bydrift avd IPS. De har nå oppmøteplass ved Sommersetra, hvor de har tilhold i garasjeanlegget. De har totalt ved utgangen av 2009 produsert timer frivillig arbeid til glede for alle markatraverne i byen. Kjell Skarholt har vært medlem av Skiklubbens styre, mens John Sundet har ledet gjengen i det daglige arbeid. Se egen utførlig rapport vedlagt. Dugnadsgjenger/dugnader Skiklubben har startet arbeidet med å bygge dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det gjennomføres i løpet av året mer enn timer med dugnadsarbeid fra medlemmene. Det være seg Bymarkveteraner, Skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og instruktørbakken, funksjonærer i og rundt Markatrimmen, organisering av Onsdagstrimmen, styrearbeid, vervearbeid, medhjelpere til arrangement eller parkeringsvakter. Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning. Trondheim Martha Sjølie, Bjørn Andersen og Harald Dragsnes Årsberetning

12 Skimuseet Vår ski og premiesamling er utstilt på Skimuseet nede på Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg. En arbeidsgruppe bestående av Arnfinn Bergmann, Kjell Okkenhaug, Bjørg Sliper, Thor Melhus, Torbjørn Falkanger og Gaute Myhre er ansvarlige for arbeidet ved museet. Skiklubben deltok på Folkemuseets Vinterfestdag i Skiklubben ordnet med skiløype for barna og Bjørg Sliper sørget for kaffe fra svartkjel. Bjørg Sliper er den i Skiklubben som står på i samarbeidet med Folkemuseet og aktiviteter der. Her bør styret ta tak og styrke samarbeidet ytterligere. Stiftelsen Skistua Styret i Trondhjems Skiklub utnevner 3 medlemmer til styret i Stiftelsen Skistua, deriblant styrets leder. Vegard Stuan satt som leder av Stiftelsen Skistua fram til oktober da han ble avløst av Gry Haug Binde. Øvrige representanter fra TSK er Per Eriksen og Kjell Håvard Nilsen. I tillegg er Anne Sophie Hunstad valgt av allmøtet i Stiftelsen og Hans Ole Rolfsen fra Trondheim kommune medlemmer av styret. Skiklubben har bidratt til utsmykkingen og har flere bilder hengende nede i Skistua, 3 malerier, 1 trykk og 20 fotografier, samt et par ski. TSK har et godt samarbeid med Stiftelsen og ny driver, PRIMA as, og jobber sammen for å skape økt aktivitet på og rundt Skistua. Økonomi Årets resultat i Skiklubben ble som budsjettert med kr 46500,-(budsjett kr 45500). Total overskudd med Skiinstruktørene inkludert ble på kr ,-. Vi fikk ikke med oss alle samarbeidspartnerne fra Motor-Trade AS og ISS Facility Services ble ikke med på fornying. I tillegg ble avtale beløpet til Myhre & Sønn as halvert. Dette utgjorde kr 60000,- i reduserte inntekter. Hovedsponsorene og de øvrige samarbeidspartnerne ble med videre. Ved kontoret har det kun vært generalsekretæren som har vært ansatt. Styret har ikke ansett inntektene som store nok til å finansiere en ekstra stilling i verken 50% eller 100%. Det er arbeidsoppgaver for en ekstra stilling, men tæring må settes etter næring. Usikkerheten rundt Stiftelsens økonomi har også vært en av årsakene til å ikke ansette noen. Medlemsmassen har økt sakte men sikkert, og i 2009 passerte vi kr ,- i innbetalt medlemskontingent, ny rekord for skiklubben. Pr står vi med 4440 medlemmer. Kommunalt tilskudd ble noe mindre enn 2008, kr 55446,- mottok vi derfra. I lokale aktivitetsmidler mottok vi kr ,-. For 2010 har vi økt sponsormidlene ved at det i løpet av høsten 2009 ble forhandlet frem hovedsamarbeidsavtale med Adresseavisen, ny samarbeidspartneravtale med Det norske oljeselskap ASA og samarbeidpartnersavtale med PRIMA as. Et frafall i forhold til 2009 ble Myhre & sønn as. Samlet verdiøkning blir for 2010 kr ,-. 12 Årsberetning 2009

13 Sponsorer og samarbeidspartnere De fleste av sponsoravtalene fra 2008 ble reforhandlet og inngått på ny for Som hovedsponsorer til Skiklubben har vi hatt I K Lykke Drift AS med Bunnpris og SpareBank1 sammen med EiendomsMegler1. Skiklubben har samarbeidsavtaler med flere firma. Mange av disse har støttet Skiklubben gjennom årtier og fra 2008 ble disse med i 2009; Myhre & Sønn AS, Falkanger Sko AS, Kjeldsberg Kaffebrenneri AS, Axel Bruun Sport AS, Trondheim Energiverk og Nonstop Reklamebyrå AS, MX-sport AS, Maskegruppen og Trykkpartner Grytting. Fra Trondheim kommune ved rådmann for kultur, har Skiklubben mottatt drifts og aktivitetsstøtte. Det søkes hver vår om støtte, og det er Trondheim Idrettsråd som behandler søknadene. I 2009 ble vi tildelt kr ,-. Gjennom Idrettsrådet søkes og tildeles det også Lokale aktivitetsmidler. Tildelingskriteriene for 2009 er lik som for 2008, med en økning i potten som en kompensasjon for bortfallet av spillemidler. Det ble fordelt etter medlemstall og antall avdelinger. Vi fikk i 2009 tildelt kr ,-. Norsk Tipping innførte i 2009 Grasrotandelen. Denne har gitt Skiklubben noen få ekstra kroner. Pr desember hadde vi mottatt kr Skiklubben har et tett samarbeid med Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt Miljø og landbruksenheten (MLE) og Trondheim Bydrift avd. idrett, park og skog (IPS), når det gjelder praktiske forhold i marka. I tillegg til løpende kontakt gjennom hele året, spesielt med hensyn til løypepreparering og det arbeidet som Bymarkveteranene utfører, så holder vi også mer formelle møter. Sammen med MLE har vi faste kvartalsmøter for å sikre at samarbeidet fungerer på best mulig måte for de vi skal betjene, nemlig brukerne av marka. Samarbeidet med Bedriftsidretten i Trondheim har ikke fungert dette året. Vårt samarbeide med Trondhjems Turistforening gjennom Til Topps fungerer godt. Vi har et meget godt forhold til våre naboer her oppe ved Gråkallen. Forsvaret har de siste årene latt oss parkere alle instruktører og funksjonærer inne på sitt område oppe på Lille Gråkallen, både ved Barneskikursene og Gråkallen Skifestival. Vi har avsluttet vår lagring oppe i leiren. Røde Kors sitt vaktmannsktap har vi også en god dialog med. Banker vi på døra der, er vi alltid hjertelig velkomne. Det gjelder også når de banker på hos oss. Studenterhytta har alltid døra åpen om vi trenger hus, noe som ikke ble nødvendig i Kommunens løypekjørere er alltid velkomne på vårt kontor. Det gjelder også brøytemannskapet og annet personell fra Trondheim Bydrift. De yter en stor og kjempegod service for byen sin. Årsberetning

14 Skiinstruktørene årsberetning 2009 I medlemsoversikten for Trondjems Skiklub - Skiinstruktørene finnes det pr. i dag over 200 navn! Ikke alle er aktive hvert år, og det er stor spredning i både alder og grad av utdanning. Barneskikursene er vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene. Mer enn 100 personer har vært med og loset 650 barn gjennom Barneskikursene 2009! De fleste av disse har naturlig nok vært instruktører og assistenter, men støtteapparatet rundt er like viktig for å få til et godt arrangement. Vi har hatt god støtte ved å leie inn kommunens løypemaskin til preparering av områdene. Med velpreparerte arenaer; skileikområde, områder for løypekurs og Instruktørbakke var alt lagt til rette for gode kurs. Vårt rutinerte mannskap i heisen fikk loset alle nybegynnere trygt opp med heisen. Vår utdanningsansvarlige har lagt gode planer for utdanning av nye instruktører. I tillegg har vi også hatt tilbud om å pusse på, eller lære nye ferdigheter, vi som har vært med en stund. Det er arrangert interne kurskvelder i skiskøyting og kjøring på carvingski. Det er også i år utdannet nye skileikledere og vi har fått nye skiinstruktører på snøbrett med innleid instruktør fra Snowboardforbundet. Alle nye skileikledere og instruktører ønskes velkommen i klubben. Noen har allerede deltatt på årets barneskikurs. Vi har under utdanning en ny skilærer i Alpint som blir ferdig i løpet av vinteren 2010, noe som på sikt kan gjøre rekrutering og egenutdanning av instruktører på alpint lettere. Knut Ivar Solhjem er styremedlem i Den Norske Skiskole(DNS). Styret mener det er viktig at det er representanter i styret i DNS som befinner seg på denne siden av Dovre. Miljøskapende virksomhet har vi også i år hatt i Instruktørbakken med åpen bakke hver onsdag. Se vedlagt årsmelding fra Bakkekomiteen. Skileiken har Marte og Truls Gjestland styrt på vanlig måte slik at vi nå har landet flottest anlegg for skileik. Se vedlagt årsmelding fra Skileiken. Årets Takk for hjelpa tur gikk til Oppdal. Rundt 35 instruktører og assistenter med familier benyttet helga til skikjøring, skiturer og sosialt samvær. Trondhjems Skiklub Skiinstruktørene går i dvale etter barneskikursene og våkner til igjen når nye kurs nærmer seg.. Det er nok mange av oss som ønsker å ha litt mer aktivitet.. Vi arrangerte i høst en samling med faglig innhold og stort rom for sosialt samvær. 25 personer satte av tid til å høre Ole Bjarne Lysklett fra Dronning Mauds Minne(førskolelærerutdanning) snakke om barn, motorikk og læring. Morten Sandum fra MX Sport på Orkanger demonstrerte det siste av skiutstyr for alle grener. En spennende og trivelig ettermiddag og kveld som styret ønsker å ha som en fast aktivitet på høsten, som en oppkjøring mot vinterens barneskikurs. Styret i Skiinstruktørene: Leder: Just A. Swensen (representant styret TSK) Nestleder: Morten Mørch Sekretær: Ann Kristin Haugen(til medio august) Utdanning: Jørn Skarholt Barneskikurs: Merete Wist Adde Instruktørbakken: Nils Morten Nilssen Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland For styret Just A. Swensen Gråkallen skileik årsrapport 2009 Den 20. sesongen er unnagjort. Et lite jubileum som ble forbigått i stillhet, Vi startet rekordtidlig allerede første helg i desember. Besøket på skoleskidager gikk noe ned. Noen av våre faste kunder måtte nemlig avlyse skoleskidagen på grunn av dårlig økonomi. Det er økende aktivitet på ettermiddager. Anlegget ble preparert allerede fra slutten av oktober og det var stabile snøforhold hele sesongen. Barneskolene er fortsatt en stabil bruker av skileiken for sine obligatoriske skidager. Av praktiske grunner kan vi normalt ikke ta imot større barn enn til og med fjerde trinn. Ved større aldersforskjeller vil de minste lett kunne bli passivisert på grunn av intensiteten til de eldre barna. Det er altså fortsatt et stort udekket behov for tilrettelegging for skileik for større barn. På skoleskidagene hadde vi besøk av til sammen 5507 barn fra 30 skoler. I helgene registrerte vi omkring 3950 barn. Vinterferieuken og påsken hadde omkring 14 Årsberetning 2009

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer