Årsrapport The difference for your electronics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. The difference for your electronics"

Transkript

1 Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport

2 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar, medisin og industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test, service og distribusjon. Hapro Yrkes kvalifisering* dekker kundenes behov for tjenester innen verdi skapende yrkeskvalifisering. Det tilbys skreddersydde, individuelle utviklings løp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeidsforhold. Hapro Service* tilbyr ulike varer og tjenester av høy kvalitet til privat- og bedriftsmarkedet med basis i attføringsrettede arbeidsog arenaplasser for varig tilrettelagt arbeid. * Hapro Senter for Yrkeskvalifisering vår visjon Nyskaping for et framtidig samfunn! Innhold Side Nøkkeltall 3 Organisasjon 3 Årets høydepunkter 4 Vår forretningsidé Hapro skal dekke kundenes behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering Adm. direktørs beretning 6 Selskapets styre 9 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 15 våre verdier Åpenhet og ærlighet Lojalitet og gjensidig respekt Ansvarlighet og engasjement Positivitet og humør Balanse 16 Kontantstrømanalyse 18 Noter til regnskapet 20 Revisjonsberetning 26 2 Hapro Årsrapport 2012

3 Nøkkeltall siste fem år MNOK Driftsinntekter Driftsresultat (17) Driftsmargin (EBIT) 8,0 % 1,0 % 1,6 % 3,0 % (2,2%) Årsresultat (20) Investeringer Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 2 53 % 66 % 67 % 57 % 66 % 1 Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2 Egenkapital i prosent av totalkapital.driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2 Egenkapital i prosent av totalkapital. Organisasjon ADM. DIREKTØR Erik Lundbekk adm.sekretær Anne Åserud STAB Leder: Gisle Berget Økonomi IT Kvalitet Personal Eiendomsforvaltning electronics Leder: Erik Lundbekk Marked Produksjon Logistikk Teknologi YRKESKVALIFISERING Leder: Knut Nordby Vekst og karriere Arbeid og psykisk helse Salg og rekruttering Utdanning Næringslivstjenester SERVICE Leder: Cecilie Svanberg Alm Vaktmester/snekker Grafisk Elektronikk Kantine/frukt Hapro Årsrapport

4 Årets høydepunkter 1. kvartal 2. kvartal FEBRUAR - Hapro på vei inn i miljøvennlig teknologi. 2.kv - Hapro har investert i utstyr og bygningsmasse, 3000 kvadratmeter, tilpasset offshoreproduksjon. Her er målelaboratorium, utstyr til trykktest, vasking og coating som tilfredsstiller internasjonal ATEX-standard. Ny høyhastighetslinje for automatisk påsetting av overflatekomponenter (SMT) er også på plass. 1.kv - Vår satsing mot forsvarsprodukter gir resultater og betydelig ordre. Ledertreningsprogram Alle Hapros ledere deltar i et flerårig ledertreningsprogram. 2.kv - Anskaffelse av laser opp delingsmaskin (depanelering) for kretskort. 4 Hapro Årsrapport 2012

5 3. kvartal 4. kvartal OKTOBER - Hapro hadde stand på Offshore Days (OTD) i Bergen. 4.kv - Maritim sektor fortsetter den fine utviklingen og året gir ny salgsrekord i dette segmentet. OKTOBER - Avtale inngått med NAV Buskerud om leveranser til NAV Ringerike. NOVEMBER - Oppkjøp av Granitt Grafisk AS, som em del av vår strategiske satsing innen dette segmentet. NOVEMBER - Resertifisering i kvalitetssystemet Equass. AUGUST - Avholdt rekrutteringsmesse. 14 bedrifter med rekrutteringsbehov profilerte seg for 350 personer som ønsket å komme inn i jobb eller bytte jobb. NOVEMBER - Hapro deltok på den første og meget vellykkede Hadelandskonferansen. Hapro Årsrapport

6 Adm. direktørs beretning 2012 Et krevende år med stor evne til omstilling! Etter å ha avsluttet 2011 med omsetningsrekord, milliarden ble passert sammen med et godt økonomisk resultat, ble 2012 betydelig mer krevende. Den varslede nedtrappingen fra vår største kunde gjennom mange år kom raskere enn forventet, og samlet omsetning falt med ca. 25 % sammenlignet med foregående år. Nedgangen var mest markant i første halvår, men fortsatte også inn i andre halvår. Omfattende tiltak for å tilpasse kostnadene og strukturen ble iverksatt, og året ble avsluttet med 140 færre ansatte enn ved inngangen til Omsetningen for året endte allikevel på betydelige MNOK 765 som er MNOK 261 lavere enn året før. Nedtrappingen hos den historisk største kunden vil fortsette inn i 2013, samtidig som øvrige kunders vekst videreføres. Driftsresultatet viser som følge av dette et underskudd og er sånn sett ikke tilfredsstillende, men er, alle forhold tatt i betraktning, som forventet. De iverksatte tiltakene virker, og det er en vesentlig utvikling i økonomien fra første til andre halvår. Det er fortsatt noe usikkerhet i våre tradisjonelle markeder, mens optimismen råder i mange av de nye vi er i ferd med å etablere oss i. Flere av prosjektene i disse markedene har vært bearbeidet over mange år og er nå i ferd med å gå over i en serieproduksjonsfase. Vår strategiske satsning for å bli mindre sårbare ved å være inne i flere markeder, begynner nå å vise resultater. Et slikt eksempel er vår samling og foredling av aktivitetene mot kundene innen maritimt/offshore i det nye bygget som ble ervervet mot slutten av Erfaringene med dette nye kompetansesenteret er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til våre kunder innen denne sektoren. Dette er et synlig resultat av langsiktig strategisk arbeid som bedriften har vært gode på og som vil fortsette med uforminsket styrke. Resultatene av denne satsningen vil vise seg i 2013 og årene framover. Kundeporteføljen endrer seg fra en dominerende til å bli mer balansert. Dette krever igjen endringer og tilpasninger. En tydelig trend hos oss er at mange av produktene endrer innhold til en kombinasjon av elektronikk og mekanikk. Dette har vi planlagt og forberedt organisasjonen på både utstyrs- og kompetansemessig. I 2012 kjøpte Hapro opp selskapet Granitt Grafisk AS for å styrke satsingene innen Senter for Yrkeskvalifisering. Senter for Yrkeskvalifisering viser en stabil aktivitetsutvikling med NAV som største kunde. Vi posisjonerer oss i forhold til de endringer i rammebetingelser som måtte komme på bakgrunn av NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak (Brofossutvalget). Det pågående arbeidet med å utvide vårt aktivitetsområde ved å ta med oss kompetanse fra arbeidet med NAV inn mot privat- og offentlig næringsliv, fortsetter. Dette øker bredden i tjenestene. I tillegg arbeides det for å utvide tjeneste tilbudet til også å kunne omfatte bedriftshelsetjeneste gjennom samarbeid med slike tjenester. Etter noen år med en meget utfordrende leveranse situasjon for komponenter, er dette nå heldigvis kraftig for bedret. Noe skyldes at etterspørselen har stabilisert seg på et lavere nivå samtidig som kapasiteten er forbedret. Vår logistikkfunksjon har i de foregående årene lagt ned stor innsats sammen med vårt godt utviklede leverandørnettverk «world-wide». Dette har gjort at ingen av våre kunder er blitt skadelidende. Hapros gode finansielle situasjon gjør at selv et krevende år ikke svekker bedriften, men snarere blir en styrke i endringsprosessen som skal sette bedriften i stand til å møte nye krevende oppgaver. Hapro har gjennom mange år investert klokt og strategisk i nytt produksjonsutstyr, ny teknologi, og i kompetanse. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke. Kundeog produktspesifikke investeringer ble gjennomført sammen med normale vedlikeholdsinvesteringer. Hapro eier flere eiendommer både i Mohagen og på Brandbu og har gjennom alle år vært i stand til å møte kundens- og medarbeidernes krav til gode og hensiktsmessige lokaler. Denne eiendomsstrategien videreføres også i årene framover. Dette øker fleksibiliteten samtidig som det sikrer bedriften arealer til en framtidig vekststrategi var siste året i inneværende strategiperiode og deler av året er også blitt brukt til å legge strategien for perioden Hovedtrekkene i strategien videreføres inn 6 Hapro Årsrapport 2012

7 «Vår strategiske satsning for å bli mindre sårbare ved å være inne i flere markeder, begynner nå å vise resultater.» Erik Lundbekk i den nye perioden selv om det er gjort enkelte til passinger. Største endringen fra siste periode er at nå framstår hvert forretningsområde med sin strategiske plan som igjen er knyttet til planen for Hadelandprodukter AS. Hapro er en bedrift med gode rutiner og strukturer og IAarbeidet har fokus. Derfor er trenden i utviklingen av nærværet de seneste årene god, og 2012 ligger på samme nivå som Av tiltakene som skal bidra til god utvikling er vårt bredt anlagte ledertreningsprogram for alle selskapets ledere. Ledertreningen fortsatte i 2012 med en ny vinkling, men allikevel stø kurs på kontinuitet i arbeidet. Lederskapsutviklingen er en del av den strategiske satsningen, og en sentral del av Lean-implementeringen. Strukturen med tre forretningsområder har nå satt seg og begynner å vise resultater. Områdene Hapro Electronics Hapro Yrkeskvalifisering Hapro Service skal ha forskjellig fokus samtidig som vi tar vare på den store betydningen av samhandling. Delingen har ført til større fokus og mer bevisst holdning til utvikling. Fokuset på forretningsområdene har vært nødvendig også i den krevende situasjonen selskapet har vært i. Dette har gitt muligheter til å handle forskjellig utfra den aktuelle status. Det ligger gode muligheter for positiv utvikling i alle områdene framover. For å få til denne positive utviklingen, må selskapet fortsette den langsiktige strategien i alle tre forretningsområdene. Markedet og kundene har forventninger til en så stor og betydelig aktør som Hapro, og dette skal vi gjøre vårt til å innfri. Som en stor og betydelig regional og lokal aktør tar bedriften sin samfunnsoppgave og sitt samfunnsansvar på alvor. Vi gir positive bidrar til lag og foreninger lokalt, samarbeider med lokale- og regionale utdanningsmiljøer samt tar årlig inn et stort antall lærlinger. Hapro avslutter et år preget av krevende omstillinger, men har gjennom mange år med solide resultater opparbeidet seg en robust finansiell posisjon. Denne posisjonen og satsing på teknologi og kompetanse i et langsiktig perspektiv, samt god arbeidsinnsats, gjør 2013 til mulighetenes år. Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

8 8 Hapro Årsrapport 2012 Hapro sørger for kvalitet og sikkerhet i en utfordrende bransje

9 Selskapets styre STYRETS LEDER ADM. DIREKTØR Kari Broberg Erik Lundbekk STYREMEDLEMMER Øyvind Nikolay Hamre Nestleder Trine Buttingsrud Mathisen Åge Lien Helge Stangebye-Nielsen Ansattes representant Gro Anita Bjørnsletten Hagaseth Ansattes representant OBSERVATØRER VARAMEDLEMMER Knut Narvestad Else Johanne Hellum Bjørn Kanten, ansattes representant Käth Charlotte Brenna, ansattes representant Robert Langseth Harry Aardal Hapro Årsrapport

10 Styrets årsberetning Virksomhetens art og innhold Hadelandprodukter AS (Hapro) er en av Norges ledende leverandører av tjenester til det profesjonelle elektronikkmarkedet og verdiskapende yrkeskvalifisering. Selskapet er lokalisert i Gran kommune, og omfatter 3 forretningsområder. Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen telekommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar, medisin og industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test, service og distribusjon. Hapro Yrkes kvalifisering dekker kundenes behov for tjenester innen verdiskapende yrkeskvalifisering. Det tilbys skreddersydde, individuelle utviklings løp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeids forhold. Hapro Service tilbyr ulike varer og tjenester av høy kvalitet til privat- og bedriftsmarkedet, med basis i attføringsrettede arbeidsplasser og arenaplasser for varig tilrettelagt arbeid. DREINING I KUNDEPORTEFØLJE MNOK Sum inntekter Største kunde Sum øvrige Virksomheten i 2012 Hapro Electronics har i 2012 hatt en markant dreining i kundeporteføljen. Det er i samsvar med selskapets strategi oppnådd en betydelig vekst hos nye kunder, og med dette etablert en bredere og mer balansert kundeportefølje. Den varslede nedtrappingen for selskapets største kunde gjennom mange år kom likevel raskere enn forventet, og samlet omsetning for selskapet har på denne bakgrunn falt med 25 % sammenlignet med foregående år. Nedtrappingen hos den historisk største kunden fortsetter inn i 2013, samtidig som øvrige kunders vekst videreføres. Selskapet har i 2012 vært gjennom tilpasninger i volum og type kompetanse i samsvar med ovenstående, og har vist solid evne til omstilling og fleksibilitet for raskt å møte markedets behov. Selskapet har i 2012 samlet og foredlet sin satsing mot kundene innen maritimt/ offshore i det nye bygget som ble ervervet mot slutten av Erfaringene med dette nye kompetansesenteret er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til våre kunder innen denne sektoren. Selskapet har i 2012 kjøpt opp selskapet Granitt Grafisk AS, for å styrke satsingene innen Senter for Yrkeskvalifisering. Senter for Yrkeskvalifisering viser en stabil aktivitetsutvikling med NAV som største kunde. Selskapet posisjonerer seg i forhold til de endringer i rammebetingelser som måtte komme på bakgrunn av NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak (Brofossutvalget). Forskning og utvikling Det legges ned en stor aktivitet i utvikling av produksjonsprosesser, testprosedyrer, og testutstyr. Bedriften er medlem av et av Norges sterkeste bedriftsnettverk, NCE Raufoss, som har forskning og utvikling på metoder og prosesser som en sentral aktivitet. Senter for Yrkeskvalifisering driver et godt og framtidsrettet utviklingsarbeid på tiltak og metoder. 10 Hapro Årsrapport 2012

11 Omsetning, resultat og finansiering Sum driftsinntekter er på MNOK 765 mot MNOK året før, noe som representerer en nedgang på 25 %. Dette skyldes nedtrapping mot vår største elektronikkunde. Sum øvrige kunder har økt. Salg av yrkeskvalifiseringstjenester utgjør MNOK 22,7. Året viser et negativt driftsresultat på MNOK 16,7. Det er realisert betydelige lagerverdier, og kontantstrømmen er positiv. Tilpasninger i bemanning/kompetanse og ulike kostnadselementer har gitt effekter med en vesentlig utvikling i økonomien fra første til andre halvår. Balansen er redusert med MNOK 109, til MNOK 489. Varelageret er redusert med MNOK 66, kundefordringer med MNOK 32. Det er foretatt investeringer på MNOK 21, hovedsakelig i ny teknologi/produksjonsutstyr samt oppgradering av nyinnkjøpt bygg i Mohagalia for utvikling som maritimt/offshore senter. Netto finanskostnader er på MNOK 3,1, og resultat etter finansposter viser med dette et negativt resultat på MNOK 19,8. Likviditeten er tilfredsstillende. Egenkapitalen ved utgangen av året er på MNOK 321 og representerer 66 % av totalkapitalen. Tilpasninger i bemanning/ kompetanse og ulike kostnadselementer har gitt effekter med en vesentlig utvikling i økonomien fra første til andre halvår. Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. En stor andel av salget er i US dollar. I tillegg til kjøp i USD, handles det også bl.a. i euro, japanske yen, britiske pund, danske og svenske kroner. I tillegg til kjøp og salg i samme valuta, søkes valutarisiko redusert gjennom terminforretninger og valutaforutsetninger i prisavtalene. Hapro har vektlagt å sikre en gjennomgående solid kundeportefølje, noe som krever moderate tapsavsetninger på fordringer. Personell, Helse, Miljø og Sikkerhet Som en betydelig aktør både som elektronikkprodusent og attføringsbedrift, bidrar Hapro til å dekke næringslivets behov for varer og tjenester og samfunnets behov for kvalifiserte arbeidstakere. Selskapet hadde ved årsslutt 500 ansatte i stillinger som summerer seg til 483 årsverk. Gjennom året har i tillegg 407 personer gjennomført ulike program i regi av Senter for Yrkeskvalifisering. Hapros ansatte skal trives og utvikles i et trygt bedriftsmiljø preget av HMSarbeid, og kartlegging viser at de ansatte trives og er fornøyde. Nærværsarbeid og ledertrening har vært fokusområder også i Ledertreningen og organisasjonsendringene er gjennomført med forankring i overordnede strategiske mål, verdier og lederskapsprinsipper. Gjennom IA-avtalens tre hovedmål forsterkes arbeidet med å legge til rette for attraktive arbeidsplasser slik at nærværet øker, medarbeidere med redusert funksjonsevne inkluderes og pensjonsalderen øker. Gjennom året har 407 personer gjennomført ulike program i regi av Senter for Yrkeskvalifisering. Gjennom blant annet bedriftsidrettslaget, Hapro BIL, bidrar selskapet til at de ansatte opprettholder en god helse gjennom å stimulere til fysisk aktivitet. Hapro Hapro Årsrapport

12 BIL representerer et mangfoldig tilbud av idretter og aktiviteter. Nærværet i 2012 var 91 %, på samme nivå som i Legemeldt sykefravær for 2012 var 7,2 %. H - verdi (antall skader ført til fravær pr. mill. timer) er 2,2 mot 2,0 foregående år. Hapro vektlegger å bidra til utvikling av lokalmiljøet. Selskapet har som en del av sitt systematiske HMS-arbeid løpende kartlegging og vurdering av risikoforhold. Forbedringer vurderes løpende og drøftes i bedriftens arbeidsmiljøutvalg og nærværsutvalg. Årlige handlingsplaner som beskriver fokusområder, planlagte aktiviteter og mål, behandles og drøftes i utvalgene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Senter for yrkeskvalifisering bistår i prosjekter og individuelle saker ved behov. Selskapets industrivern er dimensjonert og trent i forhold til definerte krav, samt mulige nød- og ulykkessituasjoner (NUS) fremkommet i risikovurderinger. Etikk og Samfunnsansvar Bedriftens etiske retningslinjer regulerer medarbeideres atferd i alle relasjoner der Hapro er involvert. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsansvar også i global og overordnet sammenheng, herunder motarbeidelse av korrupsjon, hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping m.m. Som stor lokal arbeidsgiver vektlegger Hapro å bidra til utvikling av lokalmiljøet. Vi vil bidra til å stimulere vekst i regionen, bl.a. gjennom deltakelse i næringshagen på Hadeland og NCE Raufoss. Hapro samarbeider med skoler og utdannings institusjoner på ulike nivå og innen ulike fagområder, herunder gjennom partnerskapsavtale med ungdomsskolene i Gran, Opplæringskontoret for håndverk og industrifag på Hadeland, samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Trainee Innlandet. Totalt har Hapro pr lærlinger og to praktikantstillinger. Hapro gir støtte til lokale frivillige organisasjoner, i hovedsak til barne- og ungdoms miljøer, og utvikling av Hadelandsregionen. Hapro vil videreføre sin satsing på teknologi og kompetanse i et langsiktig perspektiv. Ytre miljø Selskapet er miljøsertifisert iht. ISO Gjennom 2012 har vi bl.a. økt sorterings graden av avfall og redusert ekstern transport av avfall, dvs. flere kilo pr. levering. På begge disse områdene er det oppnådd gode resultater. Det er foretatt analyser og gjennomført tiltak for å redusere energiforbruket. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. For alle lokasjoner er det gjennomført risikovurderinger for ytre miljø i Likestilling og mangfold Hapro legger vekt på likestilling mellom kjønnene og søker å fremme like muligheter for faglig og personlig utvikling, lønn, godtgjørelser og karriereutvikling. Hapro har fleksible arbeidstidsordninger og tilrettelegger for å kombinere jobb og familieliv. Blant ansatte i Hapro var det ved utgangen av 2012, 44 % kvinner og 56 % menn. Videre var det 59 personer med annet fødeland enn Norge. Antall nasjonaliteter med annet fødeland enn Norge er 15. Styret består av fire aksjonær valgte og to ansattevalgte styremedlemmer. Både for aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer er det lik fordeling mellom kjønnene. 12 Hapro Årsrapport 2012

13 Aksjer og aksjonærforhold Aksjekapitalen pr er på NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 500,- pr. aksje. Ingen styremedlemmer, revisor eller administrerende direktør er aksjonær i selskapet. Framtidsutsikter Hapro har gjennom mange år med solide resultater opparbeidet seg en robust finansiell posisjon. Selskapet har over tid satset strategisk inn mot prioriterte markeder og kunder. Som ventet trapper den største kunden over mange år nå ned sin produksjon. På bakgrunn av bevisste satsinger øker andre kunder sin produksjon hos Hapro. Den samlede ordresituasjonen ved inngangen til 2013 er god. Hapro vil videreføre sin satsing på teknologi og kompetanse i et langsiktig perspektiv. Kombinasjonen av spissing mot markeder som etterspør bedriftens tjenester, kvalitetsleveranser som gir fornøyde kunder, finansielle muskler og kontinuerlige forbedringsprosesser gjør Hapro til en ettertraktet samarbeidspartner for eksisterende og nye kunder. Omstilling i året vi legger bak oss, har gitt Hapro en bredere og mer balansert kundeportefølje og ikke minst en tilpassing av kompetanse og kostnadsstruktur i forhold til prioritert satsing de nærmeste årene. Etterspørselen etter industriell elektronikk vil være stor i det globale markedet i overskuelig framtid, og det er for Hapro en tydelig utvikling at produktene endrer karakter fra ren elektronikk til en kombinasjon med mekanikk. I tillegg til egne konkurransefortrinn har det betydning at det norske samfunnet er preget av stabilitet og pålitelighet. Dette, sammen med beliggenhet, er av stor betydning i konkurransen fra land med rimeligere arbeidskraft. Jaren, 21. februar 2013 Kari Broberg Styreleder Øyvind Hamre Nestleder Trine Buttingsrud Mathiesen Åge Lien Innen yrkeskvalifisering vil endrede rammebetingelser kunne åpne nye muligheter. Hapro har solid erfaring og kompetanse på området og er godt rustet for å vokse innen dette feltet. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsresultat for 2012 og langsiktige prognoser for årene fremover legges til grunn. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Disponering av årets resultat Årets underskudd er NOK Styret anbefaler at underskuddet dekkes av tidligere opptjent egenkapital. Gro Anita B. Hagaseth Helge Stangebye-Nielsen Total egenkapital pr er på NOK , hvorav NOK er aksjekapital. Styret retter en takk til alle ansatte for god innsats og fleksibilitet i året vi har lagt bak oss! Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

14 14 Hapro Årsrapport 2012 Hapro bidrar til utviklingen og realiseringen av produkter som gir krystallklar kommunikasjon verden rundt

15 Resultatregnskap (1 000 kr) Note SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Beholdningsnedgang (økning) varer i arbeid/ferdigvarer (50 199) Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (16 726) FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader 7 (12 232) (23 898) NETTO FINANSPOSTER (3 109) (2 056) ÅRSRESULTAT (19 835) Overføringer: Til (reduksjon) annen egenkapital (19 835) Hapro Årsrapport

16 Balanse pr (1 000 kr) Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygg / eiendom 5 & Maskiner og inventar 5 & Transportmidler 5 & Sum varige driftsmidler Aksjer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Hapro Årsrapport 2012

17 (1 000 kr) Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Garantiansvar Sum avsetning forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Driftskreditt Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.giveravgift og mva Opptjent lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Jaren, 21. februar 2013 Kari Broberg Styreleder Øyvind Hamre Nestleder Åge Lien Trine Buttingsrud Mathiesen Helge Stangebye-Nielsen Gro Anita B. Hagaseth Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

18 Kontantstrømanalyse (1 000 kr) Likvider tilført/brukt fra virksomheten Årsresultat (19 835) Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet Reduksjon (økning) i varebeholdning (81 308) + Reduksjon (økning) i kundefordringer (33 999) + Reduksjon i andre fordringer Reduksjon (økning) i leverandørgjeld (27 627) + Økning i annen kortsiktig gjeld = Netto likviditetsendring fra virksomheten (20 346) Likvider tilført/brukt på investeringer - Investeringer i maskiner, inventar og transportmidler Investeringer i bygg / eiendom Kjøp av aksjer =Netto likviditetsendring fra investeringer (20 899) (71 241) Likvider tilført/brukt på finanisering + Økning i langsiktig pantegjeld Reduksjon i avsetning forpliktelser Reduksjon (økning) på driftskreditt (32 242) = Netto likviditetsendring fra finansiering (29 739) Netto økning (reduksjon) i likvider gjennom året (26 006) + Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr Hapro Årsrapport 2012

19 Hapros ekspertteam nærmer seg hvert Subseaog Offshoreprosjekt med presisjon og høyt fokus på kvalitet Hapro Årsrapport

20 Noter til regnskapet 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Trekk på kassekreditt, leverandørgjeld og offentlige avgifter m.m. er klassifisert som kortsiktig gjeld. Pantelån er i sin helhet ført som langsiktig gjeld. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid, og fordeles lineært (se note 5). Skatt Hadelandprodukter AS er ikke skattepliktig Varebeholdning Råvarer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost eller virkelig verdi. Det er gjort fradrag for ukurante vare. Varer i arbeid er igangsatt produksjon mot ordre, og er vurdert til tilvirkningskost. Ferdigvarer er også, i sin helhet, produsert til ordre og vurdert til tilvirkningskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for tapsavsetning. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Valuta Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta føres til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Selskapet har konti i ulike valutaer. Likvide midler og trekk, samt fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet etter balansedagens kurser. Agio/disagio er ført etter bruttoprinsippet og som finansposter i regnskapet. Pensjoner Selskapet har flere pensjonsordninger. En kollektiv ytelsesbasert ordning for en gruppe funksjonærer, som ble lukket pr , og en Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP), innskuddsbasert, for øvrige ansatte. I tillegg er det Avtale Festet Pensjon (AFP) og en individuell avtale for tidligere administrerende direktør. Det vises til egen note (13) med aktuarberegnede forpliktelser. Kontantstrømanalyse er satt opp i samsvar med NRS(F) kontantstrømoppstilling. 2 Driftsinntekter (1 000 kr) Varesalg Salg yrkeskvalifisering, tjenester Sum driftsinntekter Salg yrkeskvalifisering er i hovedsak godtgjørelse mottatt fra Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) for tjenester utført for dem. Lønn arbeidssøkere og veiledere er ført brutto og inngår i sum lønnskostnader. 3 Varebeholdning (1 000 kr) Beholdning av råvarer Beholdning av varer i arbeid Beholdning av ferdigvarer Sum varebeholdning Hapro Årsrapport 2012

21 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse m.m. (1 000 kr) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Innleid arbeidskraft Andre ytelser Sum lønn og sosiale kostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelse til administrerende direktør - Lønn, inkl. feriepenger NOK Premie pensjons-/forsikringsordninger NOK Annen godtgjørelse (herav fordel fri bil NOK ) NOK Sum NOK Administrerende direktør har en pensjonsavtale hvor han er garantert 60 % av 12G på pensjonstidspunktet. Selskapet har tegnet en livrente som er ment å dekke forpliktelsen. Premie betalt til livrentegaranti for 2012 utgjør NOK Administrerende direktør har en bonus ordning som kan gi en utbetaling på maksimum 20 % av årslønn. Størrelsen baseres på selskapets økonomiske resultatoppnåelse. Han har en avtale som under gitte betingelser gir en etterlønn i inntil 12 måneder. Lån til ansatte Pr utgjør lån til ansatte NOK ,-. Revisor/styret: Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør: - Lovpålagt revisjon NOK Andre tjenester/bistand NOK Sum NOK Styrehonorar er NOK Hapro Årsrapport

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer