Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker."

Transkript

1 Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove Hjeltnes, kasserer John T. Tjuslia, styremedlem Fritz Y. Jenssen, leder markedsrådet Ingelin Krüger, leder for barneidretten Randolph Chr. Endresen, leder håndballgruppa Per Erik Hansen, leder friidrettsgruppa Lars Inge Holte, leder fotballgruppa Komiteer og utvalg: Markedsråd: Fritz Y. Jenssen, leder Ole Tom Tjuslia., sekretær Henrik B. Henriksen Rune Stiansen Kjell Svanor Nina Haugland Tore Madsen Arne Jenssen Halvor Solli Ansgar Sivertsen Arnulf Gjertsen Valgkomité: Ole Tom Tjuslia, leder Åsmund Asdal Trygve Hjeltnes Bane komité: Marianne Olsen, banemester Harald Olsen Ragnar Jakobsen Leif Henriksen Anders Thomassen Husstyre: John T. Tjuslia, leder Henrik Henriksen Gunstein Rudlende Tore Madsen Revisorer: Dag Jonassen Per Arne Torvik Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Hovedstyrets arbeid har også i år 2001 i hovedsak dreiet seg om økonomiske forhold i forbindelse med å betjene driften og gjelden. Det har til tider tatt mye av tiden i hovedstyret, men så har vi også klart å betjene våre forpliktelser. Samtidig har det vært fulgt opp de strenge tiltakene vi tok i forhold til håndballgruppas økonomiske situasjon. Nå har håndballgruppa også oppnådd en rimelig god balanse mellom inntekter og utgifter. De økonomiske konsekvensene på grunn av dette har også i år begrenset hovedstyrets mulighet til å være med å støtte de andre gruppene, noe som er beklagelig, men det har vært slik. Vi håper nå at denne situasjonen skal være løst og at vi kan være mer med på å utvikle det sportslige tilbudet i vårt idrettslag. Vi har jo lenge vært på utkikk etter en hovedsponsor til IL Sørfjell og nå ser det ut til å ordne seg. Håndballgruppa har fått utarbeidet en spilleautomat avtale med Arne Jan Bakke og Saltrød Senter som først var på ett år, men som nå er utvidet til 5 år og som er øremerket til å gå til hovedstyret og gjelden til IL Sørfjell. Dersom inntektene på dette fortsetter som det har vært hittil ser fremtiden lysere ut. Da kan vi være gjeldfrie om få år. Når gjelden er betalt skal resten av pengene inn på fond i IL Sørfjell for å videreutvikle klubben, ikke til drift.vi kan med denne avtalen også få muligheten til en total leverandørspakke med Nye Jeppe Sport som går på hele idrettslaget. Da kan vi kanskje få til en mer lik draktprofilering i idrettslaget vårt. Det har vært god sportslig aktivitet i alle gruppene, noe årsmeldingene fra disse vitner om. Fotballgruppa var oppe og snuste på opprykk, men endte på 4 plass., bra gjort. Fotballgruppa har også avgitt spillere og personellressurser til FK Arendal. Nytt av året er også et formalisert samarbeid på alle nivåer mellom IL Sørfjell og Trauma s håndballgruppe, i første omgang for 2 år. Friidretten har flere utøvere som har utmerket seg og som er i nasjonal klasse og samtidig har de meget bra rekruttering. I sum har IL Sørfjell fortjent vært i media s søkelys ved en rekke anledninger. Det har på nylig avholdte gruppe årsmøter også lykkes å fylle nesten alle verv i gruppestyrene med kompetente og motiverte personer, vi mangler en leder i håndballgruppa. Vi håper at dagens økonomiske situasjon kan hjelpe til slik at vi kan få fylt alle verv Vi hadde en god økning i medlemskontingenten i 2 og for 2001 ligger vi omtrent på det samme. Vi jobbet fortløpende med idrettskretsen og gruppene for å få medlemslistene våre så riktige som mulig. Det blir de samme medlemskontingentene for 2002 inkludert IL Sørfjells fordelskort. Nytt i 2001 var at vi i tillegg inngikk en avtale med Mr. Jones på Saltrød Senter / Maxis om et Sponsorkort til en verdi på kr. 100, som gir våre medlemmer 20 % på all handel i begge butikkene hele året unntatt august (høstsalg). Gjelder også for Markedsrådet, eller skal vi kalle dem dansegallakomiteen, kan se tilbake på et år med flere særdeles vellykkede arrangement. Det har nå jobbet seg inn en rutine på 3 dansegallaer i året. En på våren, en på høsten og en i romjula. Den siste i romjula trakk fullt hus, med danseglade og svært fornøyde gjester.

2 Vi må i den sammenhengen virkelig berømme Saltrød Senter for støtte og Lundbergs planteskole som er med hver gang og pynter Stuesneshallen sammen med IL Sørfjell så den blir en skikkelig festsal. Takk til alle for en stor innsats for å få dette til. Vi fikk og får fortsatt mye skryt og positive tilbakemeldinger fra våre gjester. Det er bra! Slik vil vi ha det! Våre tradisjonelle inntektsbringende tiltak som loddsalg, bingo og salg av fordelskort er tunge å administrere, men det gir oss viktige inntekter. Hvilke inntektsbringende tiltak som skal prioriteres blir fortløpende vurdert. Vi har vel ikke vært flinke nok når det gjelder info utad og oppgradering av vår internettside. Håper at de nye gruppestyrene kan finne noen som er data interesserte i hver gruppe som kan være med å hjelpe for å holde infoen vedlike. Vi fikk også en engasjert debatt om fordeling av innetid i Stueneshallen i høst. Vi tok et vedtak på at friidrett og fotball skulle få tid inne i hallen, men det viste seg å være vanskelig da fordelingen allerede var gjort, både fra kommunens og vår side. Dette skal vi påvirke tidligere i år slik at vi sammen kan finne en løsning. Imidlertid har det samlede forhold mellom tilbud og etterspørsel av hallen vært så i misforhold at en løsning ikke ligger i å presse ned tiden til nåværende brukere. Det må vurderes om det ikke snart er tid for en utvidelse av hallen til et mer flerbruksanlegg. Seniorgruppa har som i foregående år, hatt stor aktivitet Gruppa samles jevnlig på klubbhuset og er en viktig miljøfaktor i klubben. Gruppa bidrar kontinuerlig med tilskudd til hovedstyret, klubbhus, anlegg og til ulike tiltak. For de siste fire årene er det samlede beløpet kommet opp i over kr.80.,. Det siste bidraget var øremerket en projektor som vi nå har kjøpt inn. Nå kan vi arrangere seniorkvelder med fotballkamper på storskjerm når vi vil uten å måte ut å låne utstyr. Projektoren blir disponert og tatt vare på av hovedstyret, og det er anledning for gruppene til å låne den til lage sosiale kvelder, kurs eller annet på klubbhuset. Det har også vært jobbet noe med et prosjekt med en ballbinge på den andre siden av banen, men det vil vi komme tilbake til senere. Ellers så har vi fått malt og pusset opp klubbhuset og resten av anlegget i sommer, så vi har grunn til å være stolte og fornøyde. Det har blitt et flott anlegg som passes meget godt på av flere flinke personer. Angående ekstern representasjon nevnes at Gerd Torill Gjertsen og Inger Vålandsmyr har representert IL Sørfjell AustAgder håndballskrets ting, Torill Eimind er nestleder i Arendal idrettsråd og Rune Stiansen sitter i valgkomiteen i Arendal idrettsråd. Utsendinger til årsmøtet i Arendal idrettsråd 2001 var Rune Stiansen, Fritz Y. Jenssen, Randolph Chr. Endresen, John Telman Tjuslia og Tove Hjeltnes. Utsendinger til AAIK s ting i 2001 var: Rune Stiansen, Tove Hjeltnes Lars Inge Holte er nå valgt inn som nestleder i FK Arendal. Hovedstyret vil med dette takke alle tillitsvalgte og utøvere for en meget god innsats i På vegne av hovedstyret Rune Stiansen Leder hovedstyret IL Sørfjell, Eydehavn

3 Årsberetning fra markedsrådet for 2001 Markedsrådet har i 2001 bestått av: Leder: Fritz Y. Jenssen, arrangement og sponsor Medlemmer: Henrik B. Henriksen, planlegging, avtaler, innkjøp Kjell Svanor, reklame, pr Halvor Solli, innkjøp, transport Ansgar E. Sivertsen, utstyr, transport Arnulf Gjertsen, arrangement Arne Jenssen, pr, arrangement Tore Madsen, transport, arrangement Yngve Nilsen, musikalsk innhold Nina Haugland, arrangement Ole Tom Tjuslia, søknader, det offentlige, arrangement Hovedleder Rune Stiansen har også tiltrådt markedsrådet og deltatt på de fleste av møtene og arrangementene. Markedsrådet har hatt ni møter i løpet av året, og har i hovedsak behandlet bare én sak på hvert møte: planlegging og gjennomføring av dansegalla. I løpet av 2001 har det vært arrangert tre dansegallaer i Stueneshallen, med stadig stigende fremmøte, med arrangementet som det foreløpig mest vellykte, med over 500 gjester tilstede. De tre arrangementene krever hver for seg ganske mye i planlegging, omtanke, avtaler og gjennomføring, og det har vært Henrik B. Henriksen som har hatt rollen som innpisker og planlegger. En hjertelig takk til han. Det er vedtatt i hovedstyret at gruppene skal tiltre arrangementene med bemanning i henhold til følgende fordelingsnøkkel: håndball 50%, fotball 38% og friidrett 12 %. Overskuddet deles likt mellom gruppene og hovedstyret. Den delen som overføres gruppene, fordeles i henhold til den samme fordelingsnøkkelen som benyttes ved mannskapsfordelingen. I tillegg deltar en rekke medlemmer med spesialkompetanse. Arrangementene tilførte laget ca kr 135., som arrangementsoverskudd gjennom For å få dette til er det mange å takke. Først og fremst må det fremheves hvor viktig dugnadsinnsatsen fra markedsrådet og gruppene er. Like viktig er støtten fra næringslivet. Vi nevner her de bedrifter som har gått inn med reklameavtaler på de enkelte arrangement, noen også flere, men også de vi har rene sponsoravtaler med. Saltrød mat og Lundberg planteskole har støttet alle arrangementer helt siden den første dansegallaen i august 2. Vi ønsker å rette en hjertelig takk til disse bedriftene, som har bidratt til at vi har oppnådd å kombinere det nyttige med det behagelige: 1) lage et sosialt møtested i nærmiljøet og 2) tilføre barne og ungdomsidretten i Sørfjell mer ressurser. Neste dansegalla kommer 16. mars d. å. og vil dessuten bli en skikkelig markering av Sørlandet i 100. For markedsrådet 2001 Ole Tom Tjuslia, sekretær Fritz Y. Jenssen, leder

4 ÅRSBERETNING BARNEIDRETTEN 2001 Barneidrettsgruppa i Sørfjell har i år bestått av: Ingelin Krüger, leder Frode Håversen, medlem Jan Egil Thorkildsen, medlem Ivar Tveit, medlem Åse Andersen, medlem Ingelin Krüger har også vært representant i Hovedstyret. Vi har kjørt treninger parallelt for lekepartiet og barneidrettsskolen, hver mandag fra kl til kl Lekepartiet Lekepartiet holder som tidligere til i gymsalen på Moland Ungdomsskole. Barna er mellom 3 og 5/6 år. Tiltaket er stadig like populært og det er over 30 deltagere. Opplegget organiseres ved at foreldre har turnusordning på treningsopplegget. I høst har trenerne vært: Frode Håversen Jan Egil Thorkildsen Martin Nordvik Fra nyttår har de fått med seg en trener til MayBritt Kismul. I tillegg hjelper de tilstedeværende foreldrene til når oppvarming og øvelser er unnagjort. Man har forskjellige apparater og poster rundt omkring og er da avhengige av å ha en voksen på hver post. Vi har også i år kjøpt inn litt nytt utstyr, bl.a. tunnel, basketballkurv og langtau. Man savner en tjukkas, men dette er vel kommunens ansvar. Opplegget er utelukkende positivt og meget populært. Barneidrettsskolen Som før holder barneidrettsskolen til i Stueneshallen. Deltagerne går i 1. og 2.klasse, men også noen 3.klassinger deltar. Opplegget ble endret i høst og vi har gått over fra tradisjonelle fotball, håndball og friidrett til stasjonstrening med mye variasjon. Trenerne har vært: Åse Andersen Ivar Tveit Ingelin Krüger Det har vært mange påmeldte også denne høsten, medlemslisten viser 37 stk., men langt fler har vært innom. Oppmøtet har i høst vært jevnt stort hele tiden, noe vi mener bekrefter at vår endring i opplegg har vært positivt. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger. Nærmere om opplegget Vi har delt barna inn i 5 grupper og har 5 ulike stasjoner med aktivitet. Disse har vært klatrevegg og hoppetau kombinert, fotballtrening, basketball, volleyball med ballonger samt en liten rundløype med matter, stoler, benker osv. Denne har vi også variert med tjukkas, kasse og annet. Etter oppvarming starter gruppene på hver sin post og så bytter de etter en 56 minutter. De siste minuttene av treningstimen bruker vi til en sanglek. Da dette opplegget krever flere trenere, har foreldrene også hjulpet til på hver post og dette glir nå veldig greit. Allikevel skulle vi ønske vi hadde flere faste trenere å spille på. Hovedgruppene i Sørfjell har ikke lenger representanter med i barneidretten, med unntak av Åse Andersen som er rekruttert fra håndballgruppa og som for øvrig gjør en kjempeinnsats. Vi har også her kjøpt inn en del nytt utstyr som klatrevegg, basketballkurv, myke baller, hoppetau, langtau og kålorm. Økonomi Legger ved årsregnskap for 2001, som i år har gått i minus. Inntektene har bestått av overskuddet fra fjorårets juletrefest og sponsormidler til Tshirtene vi kjøpte i fjor fra Anticimex. Vi har videreført ordningen med kr 50, i treningsavgift, men selv om vi har fått flere medlemmer er det færre som har innbetalt denne.

5 Med flere store innkjøp i år har derfor utgiftene langt oversteget inntektene. Allikevel var bankinnskuddet pr så pass høyt at vi stadig har god margin på plusssiden på kontoen. Jeg har ikke satt opp noe budsjett, da jeg anser dette som unødvendig. Fremdrift På den sportslige siden viderefører vi det opplegget vi har startet med. På utstyrsiden ligger vi bra an, men ønsker å anskaffe en låsbar kasse til å ha utstyret i. Vi har også bestilt flere tshirts som snarlig vil bli utdalt til nye deltagere. Barneidrettsgruppa 2001 har for så vidt ingen formell besetning, med unntak av undertegnede. Dog er trenerne på barneidrettsskolen samt et par av trenerne fra lekepartiet med på møter og med i all planlegging. Dette fungerer greit så lenge vi samarbeider så pass bra, men man bør kanskje på sikt få med et par til i tillegg til leder, som kan påta seg et mer forpliktende verv slik at ansvaret kan fordeles på flere enn en. Undertegnede takker deretter for seg og for en lærerik og givende tid i Sørfjells barneidrett. Lindvika, 16.januar 2002 Ingelin Krüger leder, barneidrettsgruppa.

6 HÅNDBALLSTYRETS ÅRSBERETNING Det sittende styre i håndballgruppa ble valgt på gruppas årsmøte og lederen på hovedårsmøtet i IL Sørfjell i januar/februar Styret har bestått av: Gruppeleder: Randolph Chr. Endresen, 1 år Nestleder/sportslig leder: Åsmund Asdal, 2 år Organisasjonssekretær: Ole Tom Tjuslia, 1 år Kasserer/økonomileder: Per Edv. Andersen, 2 år Styremedlemmer: Kitty Bendiksen, dugnadsansvarlig Ivan Svenningsen, materialforvalter og Jorunn Stiansen, I perioden er følgende oppnevnt til styret: Arnulf Gjertsen, kontaktperson sportslig arbeid. Det har i tillegg til styret vært opprettet økonomiutvalg, opprettet av årsmøtet, og sportslig utvalg, oppnevnt av gruppestyret.. Antall møter og saker: Styret har hatt åtte møter og behandlet 74 saker, økonomiutvalget har hatt ni møter og behandlet 34 saker, mens sportslig utvalg har hatt fem møter og behandlet 27 saker. Representasjon: Gruppa har vært representert på AustAgder håndballkrets ting med Gerd Torill Gjertsen og Inger Vålandsmyr, mens gruppeleder har representert IL Sørfjell på årsmøtet i Arendal idrettsråd og sonemøter og kontaktmøter i AustAgder idrettskrets. I IL Sørfjells hovedstyre har gruppa vært representert ved Randolph Chr. Endresen, Per Edv. Andersen, Kitty Bendiksen og Ole Tom Tjuslia, alt etter når det har vært mulig for den enkelte å møte. Ole Tom Tjuslia har møtt i markedsrådet og arbeidet med dansegallaene. Styrets viktigste saker: Styret har hatt fem hovedsaker: 1. Konsolidere gruppas økonomi 2. Reorganisere gruppas kjerneaktivitet, aktivitetstilbud i aldersbestemte klasser 3. delta i konsolideringen av AustAgder håndballkrets som konkurranseadministrativ enhet innen rammen av NHF. 4. Utvikle samarbeid med IF Trauma om drift av seniorlag, damer. 5. Trenerutvikling Konsolidere gruppas økonomi Håndballgruppa har siden damelaget deltok i Gildeserien i 1998/99 hatt en sterkt nedadgående økonomisk kurve, der gapet mellom kostnader og inntekter resulterte i et oppsamlet underskudd på mer enn kr 600.,. Det ble fra sommeren 2 gjort grep for å avtale nedbetalingsordninger med kreditorene, samt at idrettslagets hovedårsmøtet 2001 vedtok å overta kr 250., av samlet gjeld, som ble finansiert gjennom et pantelån Sparebanken Sør. Resten av gjelden var fordelt på ulike kreditorer, som håndballgruppa måtte håndtere selv. Fra og med skjedde det gledelige at Saltrød senter inkluderte Sørfjell i å ta del i overskuddet av to spilleautomater på to eksisterende spilletillatelser, foreløpig for ett år. Avtalen inneholder at inntektene er øremerket nedbetaling av gjeld. I perioden er Sørfjell tilført kr 266., i ekstraordinære midler. Pr oktober 2001 ble denne avtalen utvidet med fire år og sju måneder, til sammen fem år. Dette gjør det mulig for Sørfjell å refinansiere hele gjelden i et samlet pantelån. Midler som tilføres utover nedbetaling av gjelden, er øremerket kapitalformål i idrettslaget. Med dette er Sørfjells økonomiske krise løst, og den økonomiske omstillingsprosessen som håndballstyret tok et hovedansvar for å løse, kan nå sies å være gjennomført. Løpende inntekter kan heretter finansiere aktiviteten fullt ut. Dette har vært vurdert som den viktigste sekundæraktiviteten, og har vært koordinert av organisasjonssekretær og økonomileder. Imidlertid, se avsnitt under om klubbkultur, etter dette må ikke aldersbestemte lag administreres som stater i staten, men tilføre og hente økonomiske midler fra den samme kasse! Reorganisere gruppas kjerneaktivitet

7 En viktig del av omstillingsprosessen har vært å flytte fokus fra toppidrettssatsing til breddesatsing og satsing på aldersbestemte klasser og fokus på barn og unge. Dette er nå gjennomført, først gjennom en bevisst avlæring av en toppidrettskultur som ikke var økonomisk liv laga, og innlæring og etablering av breddekulturen. Dette har vært prioritert som det viktigste, og har vært arbeidet med av leder og nestleder. Gruppeleder har dessuten møtt så ofte som mulig og på forespørsel både på dugnader, i foreldremøter, sportslig utvalg og til møter med spillerne. Dette har vært nødvendig rent kommunikasjonsmessig, for å minske avstander rent psykologisk, men også som en bevisst satsing på å utvikle en ny klubbkultur: Det har vært viktig å vise at sportslige aktiviteter og styrearbeid er to sider av samme sak. Styrearbeid er ikke noe som du må være akademiker eller profesjonell byråkrat for å kunne mestre. Nå som det økonomiske fundament er sikret, må styret for kommende sesong igjen være godt befolket med sportslige representanter og ikke som inntil nå, et arbeid for noen få Tordenskiolds soldater! Konsolidering av AustAgder håndballkrets Gruppa har støttet fullt ut oppunder at AustAgder håndballkrets skal bestå som eget organ innen rammen av NHF. Dette har vært begrunnet i at regionaliseringen som skjer ellers rundt oss, fører til at avgiftsskruen strammes unødig, og er i strid med NIF s overordnede mål om å tilbakeføre mer midler til kjernenivået i idretten. Sørfjells håndballstyre har hatt viktige støttespillere blant våre kjernetropper i vårt mangeårige ledersjikt. Leder har koordinert dette arbeidet. Samarbeid med IF Trauma om damelag i 3. div. Vi trakk 2. div. laget fordi det ikke var spillergrunnlag. For å opprettholde et framtidig og godt tilbud til interesserte voksne damespillere, har Sørfjell inngått samarbeid med IF Trauma om et felles lag: Trauma/Sørfjell, der vi benyttet oss av en åpning for samarbeidslag vedtatt på håndballforbundets ting tidligere d. å. Dette har allerede virket, og gir et grunnlag også for en framtidig elitesatsing, der to klubber kan stå bak en elitesatsing. Samarbeidet er tett og nært, og en vesentlig årsak til at dette har lykkes, er at det er forankret på øverste nivå i håndballstyrene. Mange i Sørfjell har medvirket til dette positive resultatet. Hovedstyret har vært inne i bildet, muligens noe unødvendig, i og med at samarbeidet bare er forankret i konkurransebestemmelsene. Trenerutvikling Vi har påmeldt to av våre mangeårige toppspillere til videregående trenerutdanning. Dette er gjort fordi kompetanseutvikling er avgjørende for å bygge framtida. Økonomiutvalgets viktigste saker: Økonomiutvalget har arbeidet med 1. Oversikt over økonomien og samle trådene fra fortiden 2. Opprettholde ordinær økonomisk administrasjon 3. Inntektsbringende tiltak innen treningsavgift, dugnader, reklameinntekter mv. 4. Gjennomføring av en hovedsamarbeidsavtale med Saltrød senter for å refinansiere idrettslagets samlede gjeld. som de viktigste saks og arbeidsområdene. Økonomisk oversikt Økonomiutvalget har arbeidet med rapportering og løpende kontakt med hovedstyret. Hovedstyrets øvrige medlemmer har gitt mangt et frustrert hjertesukk over at håndballgruppas økonomi tar oppmerksomheten fra andre viktige saker i hovedstyret. Dette har allikevel vært viktig for å holde trykket oppe og innrette fokus på framtida. Ikke desto mindre er disse hjersukkene naive. Dersom hovedstyrets medlemmer ikke ser kr 600. i gjeld som en enorm trusel for idrettslagets samlede kjerneaktiviteter, er det vanskelig å forstå om sentrale folk i idrettslaget virkelig forstår hva som virkelig er kjerneaktivitetene våre og hva som er sekundære aktiviteter. Ordinær økonomisk administrasjon og inntektsbringende tiltak. Samtidig som utvalget har håndtert de ekstraordinære problemene, har en vært forpliktet til å opprettholde den ordinære driften. På utgiftssiden har bremsene vært satt på, mens innkreving av inntekter har hatt prioritet. Det har vært satt i gang arbeid med reklame og sponsorinntekter, dugnadsinntekter gjennom bingo og dansegalla, og lotteriinntekter gjennom salg av skrapelodd og fordelskort, samt salg av sandsekker og julestjerner og ombringing av laks. Medlemmenes vilje til å la seg mobilisere her dokumenterer igjen at Sørfjell Håndball har livskraft så det holder. Samarbeidsavtale med Saltrød senter Det er utviklet en hovedsamarbeidsavtale med Saltrød senter som inneholder tre elementer:

8 1. Femårig avtale om to automater for hele klubben. Denne løser hele gjeldssituasjonen håndballgruppas situasjon har forårsaket. 2. Reklameavtale med reklame på drakter og overtrekksdrakter på alle aldersbestemte lag i gruppa. 3. Forpliktelse for hele Sørfjell til å handle alt sportsutstyr fra Nye Jeppe sport. Totalt sett kan en si at økonomiutvalget dermed har utført styrets økonomiske strategi, faktisk raskere enn tenkt. SPORTSLIG UTVALGS VIKTIGSTE SAKER: De viktigste sakene i sportslig utvalg har vært: 1. Påmelding av lag til inneværende sesong 2. Fordeling av halltid 3. Rekruttering av trenere, oppmenn og foreldrekontakter Alt dette gjør at gruppas kjerneaktiviteter fungerer. Fra trener og oppmannsforum (tidl. sportslig utvalg) Etter årsmøtet i 2001 ble det opprettet et Trener og oppmannsforum med representanter for alle aldersbestemte lag og med håndballstyrets nestleder som leder. Utvalget har erstattet tidligere sportslig utvalg, og har i 2001 hatt 4 møter. Organisering og utvikling av sportslige aktiviteter har vært møtenes viktigste oppgave. Dette har omfattet organisering og samarbeid om trening og praktiske forhold vedrørende deltagelse i serier og cuper. Forumet har også fungert som et kontaktledd mellom håndballstyret og de aldersbestemte lagene, både når det gjelder sportslig informasjon og når det gjelder økonomiske forhold som fordeling av ressurser, dugnadstiltak og lignende. På disse områdene har arbeidet i trener og oppmannsforum fungert godt. De aldersbestemte lagene har etter hvert fått en tilfredsstillende minimumsbemanning på trenersiden, men det er et stort behov for flere trenere. Klubben mangler også dommere. Utvikling og rekruttering av trenere og dommere har vært diskutert en del, men en har ikke lykkes med å skaffe klubben så mange trenere og dommere som vi mener vi har behov for. Sesongen har IL Sørfjell til sammen 13 aldersbestemte lag som spiller i vanlig serie, aktvitetsserie eller deltar i aktivitetsturneringer. Dette er J10, J11 (2 lag), J12 (2 lag), J13, J15 (2 lag) og G9, G10, G12 og G15. De fleste aldersbestemte lag har utarbeidet egne årsmeldinger som inneholder mye nyere håndballhistorie og som viser stor aktivitet. Eydehavn, For håndballstyret Randolph Chr. Endresen(sign.) Leder Ole Tom Tjuslia Sekretær For oppmanns og trenerforum: Åsmund Asdal (sign.) Nestleder/sportslig leder

9 Fotballgruppas årsberetning for 2001 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Lars Inge Holte Nestleder: Frank Nygård Sekretær: Harry Svendsen Kasserer senioravd: Thore Andre Thorsen Kasserer junioravd: Ina Steinsholm Sportslig leder: Øystein Evensen Styremedlem/sponsoransv: John Harry Simonstad Styremedlem/arr.ansv: Tore Madsen Styremedlem/lotteriansv. Ansgar Sivertsen Harry Svendsen har i tillegg vært leder av Sørfjells Sommerturnering. Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter og 2 møter med alle lagledere, trenere og oppmenn i perioden mellom årsmøtet for 2 og 2001.Det har vært meget god oppslutning om alle møter i styrets regi. Det har totalt vært behandlet 100 saker i perioden. Store deler av styret i 2 fortsatte i 2001 og i tillegg ble styret supplert med Harry Svendsen, Thore Andre Thorsen og Tore Madsen. Kontinuitet i styret de siste årene har medført at arbeidet internt i fotballgruppa har gått meget godt. Styret har vært et godt arbeidsteam hvor alle har utført sine deloppgaver på en glimrende måte. Under følger en kort orientering om de viktigste områdene som Sørfjells Fotballgruppe har arbeidet med i år Sportslig Etter styrets mening har vi tatt enda et steg i riktig retning med økt satsing på aldersbestemt forball. I 2 manglet vi lag i gutteklassen men dette fikk vi heldigvis til i I tillegg har vi for første gang på mange år hatt organisert lag for jenter/piker. Dette ble en ubetinget suksess. Det er et godt miljø med dyktige trenere/aktivitetsledere i aldersbestemte klasser. Oppfølging av trenere og ledere på dette nivået burde det vært satset enda mer på. De er de viktigste personene for den aktivitet som Sørfjells Fotballgruppe organiserer. Juniorlaget har også i 2001 markert seg som et av fylkets absolutte beste lag. Mange juniorspillere har også fått prøve seg på Alaget gjennom sesongen. Godt arbeid med disse spillerene over mange år har gjort at det finnes mange dyktige spillere med stor treningsiver å bygge videre på. Seniorlaget overrasket positivt i Utgangspunktet var svært vanskelig ved at vi avga flere spillere til FK Arendal. En kjempeinnsats av trener og tilgjengelige spillere gjorde at laget tilslutt endte på 4. plass etter å pustet tetlagene i nakken gjennom hele sesongen. Old Boys og veteranlag har også gjort en god sesong selv om drømmen om å vinne cupen for old boyslag ikke ble innfridd i år heller. Miljøet og engasjementet blant de eldre menn er imidlertid på topp og dette er et stort aktivum for klubben. I 2001 har 3 tidligere Sørfjellspillere spilt for FK Arendal. De har gjort en meget god jobb i den nye klubben. Foran neste sesong er enda en Sørfjellspillere ( Jan Kjetil Simonsen ) klar for FK Arendal. Vi ønsker han lykke til med satsingen. Økonomi Også for 2001 kan styret fremlegge et positivt regnskapsresultat. Dette er vi svært godt fornøyd med. Det betyr at fotballgruppa står godt rustet for fremtiden. Fotballgruppa har hatt en del utgifter som ikke var tilstede i 2. 40, er utbetalt til FK Arendal, ca. 20., har vi brukt på vintervedlikehold av Kloppedalsmyra og svært mange lag har fått nye draktsett. Inntektene baserer seg først og fremst på tre inntektskilder; sponsorer, treningsavgift og dugnader. Dugnader Fotballgruppa er avhengige av inntektsbringende dugnader for å kunne ha økonomi til å gjennomføre dagens nivå på sportslig satsing. Sørfjells Sommerturnering, bingo, dansegallaer og kalksalg har vært de viktigste dugnadene i Dugnaden som gjøres med å skaffe sponsorer er likevel den som gir det største inntektsbidraget til Sørfjells Fotballgruppe. Den 16. sommerturneringen Årets sommerturnering var arrangementteknisk den beste i den 16 år lange historien. Sommerturneringskomiteen bestod av personer med massevis av rutine på sine oppgaver og dugnadspersonellet gjorde også en kjempejobb. Ca 100 lag deltok og som det fremgår av regnskapet ga årets turnering ca. 90., i overskudd. Sosiale aktiviteter I tillegg til de sosiale aktiviteter som arrangeres i regi av hvert enkelt lag har styret i år initiert noen tiltak. I begynnelsen av september arrangerte vi grillkveld på Eydehavn Gressbane for samtlige lag. Ca 150 spillere var tilstede og det ble grillet og tatt bilder av samtlige lag i klubben. Det ble også utdelt en Sørfjellgenser til samtlige utøvere og trenere. Det ble i oktober arrangert tur til eliteseriekamp i Skien for aldersbestemte lag. Sist men ikke minst hadde vi juletilstelning på Klubbhuset for styret, sommerturneringskomiteen og banekomiteen i desember. Baner Sørfjell er i den heldige situasjon å ha eget anlegg. Dette gjør at vi har god banekapasitet sammenlignet med de fleste andre klubber. Fotballgruppa vil gjerne rette en takk til banekomiteen og huskomiteen som gjør at IL Sørfjell har ett av Aust Agders mest intime, velstelte og beste anlegg! Utfordringen for Sørfjell er å få bedre vinterforhold. Tiltross for at vi brukte 20., i vintervedlikehold på Kloppedalsmyra i 2001 var likevel ikke forholdene tilfredsstillende. Det er iverksatt et arbeid for å bygge en ballbinge i tilknytning til Eydehavn Gressbane. Dersom dette lar seg realisere vil det være en flott gave til alle nåværende og kommende fotballspillere i Sørfjell i alle aldre. Samarbeid med Hovedstyret og andre grupper i Sørfjell Det gjøres mye godt arbeid i hele IL Sørfjell. Dansegallaene har blitt en stor suksess både sosialt og økonomisk og bidrar til inntekter til alle gruppene. Den økonomiske situasjonen som Håndballgruppa har slitt med de siste årene har selvsagt også vært tema i Fotballgruppa. Vi er derfor svært glade for at det nå er inngått avtaler som forhåpentligvis vil bringe Håndballgruppa og Hovedstyret ut av det økonomiske uføret.

10 Vi vil også gratulere Friidrettsgruppa med nok et år hvor mange unge utøvere kjemper helt i norgeseliten i sine klasser. Styret i Sørfjells Fotballgruppe er imidlertid svært missfornøyd med at vi ikke har fått gjennomslag for å få litt treningstid i Stueneshallen til våre utøvere fra år. Dette er en sak som vi har jobbet med i flere år men som ikke har gitt resultater enda. Jeg vil tilslutt få takke alle styremedlemmer, trenere og lagledere for en fantastisk flott innsats i 2001 og ønsker det nye styret og alle andre i Sørfjell er godt nytt fotballår. Lars Inge Holte styret

11 Årsberetning IL Sørfjell Friidrett 2001 Styret har i 2001 hatt følgende sammensetting: Leder: Per Erik Hansen Nestleder: Arne Jenssen Kasserer: Melvin Øigaren Sekretær: Nina Haugland Styremedlem: Jan Pettersen Styremedlem: Lena Falck Styremedlem: Monica Thorsen Aktiviten i friidrettsgruppa har også i 2001 vært svært høy. Vi er den klubben i Aust Agder som har størst gruppe aktive i aldersbestemte klasser. Vi har i 2001 hatt 10 styremøter. Trenere i 2001 har vært : Hans Petter Hermansen, Bjarne Grandal, Tove Clausen, Rolf Johansen og Ellen Christine Eimind. Vi har hatt fast trening hver tirsdag på Stuenes Stadion og i Stueneshallen. I tillegg har kastgruppen vært samlet flere dager i uken på Kloppedalsmyra, om vinteren har det vært avviklet flere helgetreninger i Stueneshallen. Løpskarussellen har tradisjonen tro vært avviklet med god deltakelse, i år med sponsede Tshirts. For rekruttene har vi hatt trekantstevnene, en uformell klubbkamp mellom IK Grane Østre Tromøy og Sørfjell. Vi har med likhet til foregående år vært delarrangør av Sør lekene i friidrett. Vi har avviklet to hallstevner i Stuneshallen, samt kretscup stevne i juni på Stuenes. I tillegg til dette har vi hatt mange kaststevner på Kloppedalsmyra. Nytt av året var at vi reiste med buss og deltok på norges største barn og ungdomsstevne på Lillehammer.Et meget populært og vellykket tur. På det sportslige planet, topper nok resultatene til Marita Olsen i kast. Hun fikk to gull og en bronsje i UM, samt en meget bra plassering i Jr NM På Um deltok også Ingebjørg Setane og Ole Einar Halvorsen. Ingebjørg deltok i JR NM, mens Rune Johannsen var med på hoved NM. Klubbens utøvere har i løpet av sesongen satt flere kretsrekorder. Ellers har Sørfjell`s yngre utøvere markert seg positivt i løpet av sessongen, vi ble blant annet beste klubb på Sør lekene, ( Sørlandets største stevne ) Styret og Rolf Johanssen har jobbet svært mye med økonomi i Takket dette arbeidet kan vi klare å opprettholde den store aktiviteten som vi har. Styret har også arbeidet mye med å få mer treningstid inne i Stueneshallen om vinteren, vi må beklage at vi ikke har lykkes i dette arbeidet på tross av det høye nivået enkelte av vår utøvere har. Dette medfører at det er vanskelig for gruppen å opprettt holde målsettning om å beholde våre beste utøvere på Sørlandet og i IL Sørfjell på sikt. Vi vil til slutt takk våre utøvere, trenere, oppmenn og foreldere for den innsatsen dere har vist i Vi håper på og er avhengige av et like godt sammarbeid i 2001 Hilsen Styret Friidrettsgruppa

12 IL Sørfjell Hovedstyret Resultatregnskap, balanse pr og budsjett 2002 Regnskap 2001 Budsjett 2001 Inntekter 3 Salgsinntekter ,50 50, Sponsor 7 500,00 30,00 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Gaver og bidrag 34, Kommunale tilskudd ,50 33, , Tilleggsmidler NIF ,00 60, , Utleie lokaler 5 500, , , Medlemskontingenter ,00 100,00 78, Egne arr/ tilstelninger ,50 200, , Lotteri ,00 60, , Rabattkort ,00 35, , Bingo 115,00 77, , Fyrverkeri Automatinntekter , Diverse inntekter ,93 10, ,00 Sum inntekter , , , Kostnader Regnskap 2001 Budsjett 2001 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Varekjøp ,99 113, Kostn. til innt.b.tiltak ,00 100, , Fyrverkeri , ,05 Sum innkjøp ,76 213, ,05 100,00 5 Personalkostnader ,40 25, Kmgodtgjørelse 2 992,83 0 Sum personal ,23 25,00 22, Drift klubbhus 7 872,60 8, , Drift baner ,50 40, , Kommunale avgifter 8 888,50 15, , Strøm ,00 20, , Renhold 315,10 12, , Forsikring ,00 12, ,00 Sum anlegg ,70 107, ,45 94,00 82, Regnskapshonorar 3 700,00 10, Medlemskartotek ,90 10,

13 017, Kontorrekvisita 280, , Kopi/ trykk 7 182, Møter, kurs ol ,90 3, , Sosiale tiltak 500, , Andre kontorkostnader ,33 7, , Telefon 5 197,50 3, , Porto 2 905, Reklame/ annonse ,00 5, Gaver/ premier 3 885,50 5, ,00 Sum administrasjon , , ,32 40,00 77, Tilskudd fotball ,00 20, , Tilskudd håndball ,50 20, , Tilskudd friidrett ,00 20, , Tilskudd barneidrett 5, ,50 Sum tilskudd ,50 65, ,50 62,00 180, Egne arr/ tilstelninger , , Samlinger , Diverse kostnader 4 953,80 5 Sum arr/ diverse , ,56 185,00 Sum driftsutgifter , , ,88 196,00 646,00 Regnskap 2001 Budsjett 2001 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett 2002 Driftsresultat ,73 207, ,50 15,00 113, Renteinntekter 1 787,00 1, , Rentekostnader lån 4 786,00 20, , Rentekost. lån håndball ,00 95, , Gebyrer bank 1 260,00 3, ,60 Sum finansposter ,00 117, ,60 15,00 1,00 Ekstraordinære poster 8500 Ekstraord. kostnader ,00 RESULTAT ,73 90, ,10 112,00 Balanse pr Eiendeler 1500 Kundefordringer , ,00 Lån til håndballgruppa 93,00 93, Andre korts. fordringer 17,00 17, Forskuddsbet. kostnader , ,00

14 1900 Kasse , Bank drift , , Bank bingo 6 158,22 668, Bank medlemskontingenter , , Postgiro 343,76 343,76 Sum Eiendeler , ,09 Gjeld/Egenkapital Egenkapital , ,19 Periodens resultat , ,10 Sum Egenkapital , ,09 Gjeld Gjeldsbrevlån , ,00 Gjeldsbrevlån, håndball , ,00 Diverse Leverandører ,57 Skattetrekk 2,00 Avsatte feriepenger 2 410, ,00 Sum gjeld , ,00 Sum Gjeld/Egenkapital , ,09

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Markedsrådet kan nå se tilbake på flere år med flere særdeles vellykkede arrangementer.

Markedsrådet kan nå se tilbake på flere år med flere særdeles vellykkede arrangementer. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2005 mars 2006 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Edward Terjesen, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

FOTBALL- HÅNDBALL-FRIIDRETT-TRIM-HOCKEY-INNEBANDY-SANDVOLLEY-SENIORGRUPPE-MARKEDSRÅD-HOVEDSTYRE ÅRSMØTE IL SØRFJELL. 12 mars 2008 kl.19.

FOTBALL- HÅNDBALL-FRIIDRETT-TRIM-HOCKEY-INNEBANDY-SANDVOLLEY-SENIORGRUPPE-MARKEDSRÅD-HOVEDSTYRE ÅRSMØTE IL SØRFJELL. 12 mars 2008 kl.19. FOTBALL- HÅNDBALL-FRIIDRETT-TRIM-HOCKEY-INNEBANDY-SANDVOLLEY-SENIORGRUPPE-MARKEDSRÅD-HOVEDSTYRE ÅRSMØTE IL SØRFJELL 12 mars 2008 kl.19.00 KLUBBHUSET, EYDEHAVN. Dagsorden: 1. Åpning. 2. Konstituering av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis)

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis) Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 27. april 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard Kristen

Detaljer

IL Aasguten. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er:

IL Aasguten. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er: ORGANISASJONSPLAN FOR IL AASGUTEN. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er: A. lagets lover B. lagets strategiplan

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

HOVEDÅRSMØTE ONSDAG 14. MARS 2012 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET, EYDEHAVN

HOVEDÅRSMØTE ONSDAG 14. MARS 2012 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET, EYDEHAVN IL SØRFJELL Stiftet 1916 HOVEDÅRSMØTE ONSDAG 14. MARS 2012 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET, EYDEHAVN 1. Åpning/velkomst ved hovedleder Kjetil Sørensen 2. Konstituering med valg av dirigent, sekretær og to protokollunderskrivere,

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Viktige Årsmøte vedtak 2015: Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Bane / Anlegg: Snøryddingsutstyr til kunstgressbanen skal på plass Klubbkontor over fotballgarderobene (fra

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Referat fra styremøte i Ski IL Håndball

Referat fra styremøte i Ski IL Håndball Referat fra styremøte i Ski IL Håndball Møteleder: Referent: Møtedato og tid: Sted: Lene Lothe Kari Norum 07. februar 20007 19:15 Sandertunet 74 (hjemme hos Kari) Til stede: Utkast er utsendt dato: Endelig

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2012

Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem John Sjøvold, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Kjersti

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer