Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker."

Transkript

1 Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove Hjeltnes, kasserer John T. Tjuslia, styremedlem Fritz Y. Jenssen, leder markedsrådet Ingelin Krüger, leder for barneidretten Randolph Chr. Endresen, leder håndballgruppa Per Erik Hansen, leder friidrettsgruppa Lars Inge Holte, leder fotballgruppa Komiteer og utvalg: Markedsråd: Fritz Y. Jenssen, leder Ole Tom Tjuslia., sekretær Henrik B. Henriksen Rune Stiansen Kjell Svanor Nina Haugland Tore Madsen Arne Jenssen Halvor Solli Ansgar Sivertsen Arnulf Gjertsen Valgkomité: Ole Tom Tjuslia, leder Åsmund Asdal Trygve Hjeltnes Bane komité: Marianne Olsen, banemester Harald Olsen Ragnar Jakobsen Leif Henriksen Anders Thomassen Husstyre: John T. Tjuslia, leder Henrik Henriksen Gunstein Rudlende Tore Madsen Revisorer: Dag Jonassen Per Arne Torvik Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Hovedstyrets arbeid har også i år 2001 i hovedsak dreiet seg om økonomiske forhold i forbindelse med å betjene driften og gjelden. Det har til tider tatt mye av tiden i hovedstyret, men så har vi også klart å betjene våre forpliktelser. Samtidig har det vært fulgt opp de strenge tiltakene vi tok i forhold til håndballgruppas økonomiske situasjon. Nå har håndballgruppa også oppnådd en rimelig god balanse mellom inntekter og utgifter. De økonomiske konsekvensene på grunn av dette har også i år begrenset hovedstyrets mulighet til å være med å støtte de andre gruppene, noe som er beklagelig, men det har vært slik. Vi håper nå at denne situasjonen skal være løst og at vi kan være mer med på å utvikle det sportslige tilbudet i vårt idrettslag. Vi har jo lenge vært på utkikk etter en hovedsponsor til IL Sørfjell og nå ser det ut til å ordne seg. Håndballgruppa har fått utarbeidet en spilleautomat avtale med Arne Jan Bakke og Saltrød Senter som først var på ett år, men som nå er utvidet til 5 år og som er øremerket til å gå til hovedstyret og gjelden til IL Sørfjell. Dersom inntektene på dette fortsetter som det har vært hittil ser fremtiden lysere ut. Da kan vi være gjeldfrie om få år. Når gjelden er betalt skal resten av pengene inn på fond i IL Sørfjell for å videreutvikle klubben, ikke til drift.vi kan med denne avtalen også få muligheten til en total leverandørspakke med Nye Jeppe Sport som går på hele idrettslaget. Da kan vi kanskje få til en mer lik draktprofilering i idrettslaget vårt. Det har vært god sportslig aktivitet i alle gruppene, noe årsmeldingene fra disse vitner om. Fotballgruppa var oppe og snuste på opprykk, men endte på 4 plass., bra gjort. Fotballgruppa har også avgitt spillere og personellressurser til FK Arendal. Nytt av året er også et formalisert samarbeid på alle nivåer mellom IL Sørfjell og Trauma s håndballgruppe, i første omgang for 2 år. Friidretten har flere utøvere som har utmerket seg og som er i nasjonal klasse og samtidig har de meget bra rekruttering. I sum har IL Sørfjell fortjent vært i media s søkelys ved en rekke anledninger. Det har på nylig avholdte gruppe årsmøter også lykkes å fylle nesten alle verv i gruppestyrene med kompetente og motiverte personer, vi mangler en leder i håndballgruppa. Vi håper at dagens økonomiske situasjon kan hjelpe til slik at vi kan få fylt alle verv Vi hadde en god økning i medlemskontingenten i 2 og for 2001 ligger vi omtrent på det samme. Vi jobbet fortløpende med idrettskretsen og gruppene for å få medlemslistene våre så riktige som mulig. Det blir de samme medlemskontingentene for 2002 inkludert IL Sørfjells fordelskort. Nytt i 2001 var at vi i tillegg inngikk en avtale med Mr. Jones på Saltrød Senter / Maxis om et Sponsorkort til en verdi på kr. 100, som gir våre medlemmer 20 % på all handel i begge butikkene hele året unntatt august (høstsalg). Gjelder også for Markedsrådet, eller skal vi kalle dem dansegallakomiteen, kan se tilbake på et år med flere særdeles vellykkede arrangement. Det har nå jobbet seg inn en rutine på 3 dansegallaer i året. En på våren, en på høsten og en i romjula. Den siste i romjula trakk fullt hus, med danseglade og svært fornøyde gjester.

2 Vi må i den sammenhengen virkelig berømme Saltrød Senter for støtte og Lundbergs planteskole som er med hver gang og pynter Stuesneshallen sammen med IL Sørfjell så den blir en skikkelig festsal. Takk til alle for en stor innsats for å få dette til. Vi fikk og får fortsatt mye skryt og positive tilbakemeldinger fra våre gjester. Det er bra! Slik vil vi ha det! Våre tradisjonelle inntektsbringende tiltak som loddsalg, bingo og salg av fordelskort er tunge å administrere, men det gir oss viktige inntekter. Hvilke inntektsbringende tiltak som skal prioriteres blir fortløpende vurdert. Vi har vel ikke vært flinke nok når det gjelder info utad og oppgradering av vår internettside. Håper at de nye gruppestyrene kan finne noen som er data interesserte i hver gruppe som kan være med å hjelpe for å holde infoen vedlike. Vi fikk også en engasjert debatt om fordeling av innetid i Stueneshallen i høst. Vi tok et vedtak på at friidrett og fotball skulle få tid inne i hallen, men det viste seg å være vanskelig da fordelingen allerede var gjort, både fra kommunens og vår side. Dette skal vi påvirke tidligere i år slik at vi sammen kan finne en løsning. Imidlertid har det samlede forhold mellom tilbud og etterspørsel av hallen vært så i misforhold at en løsning ikke ligger i å presse ned tiden til nåværende brukere. Det må vurderes om det ikke snart er tid for en utvidelse av hallen til et mer flerbruksanlegg. Seniorgruppa har som i foregående år, hatt stor aktivitet Gruppa samles jevnlig på klubbhuset og er en viktig miljøfaktor i klubben. Gruppa bidrar kontinuerlig med tilskudd til hovedstyret, klubbhus, anlegg og til ulike tiltak. For de siste fire årene er det samlede beløpet kommet opp i over kr.80.,. Det siste bidraget var øremerket en projektor som vi nå har kjøpt inn. Nå kan vi arrangere seniorkvelder med fotballkamper på storskjerm når vi vil uten å måte ut å låne utstyr. Projektoren blir disponert og tatt vare på av hovedstyret, og det er anledning for gruppene til å låne den til lage sosiale kvelder, kurs eller annet på klubbhuset. Det har også vært jobbet noe med et prosjekt med en ballbinge på den andre siden av banen, men det vil vi komme tilbake til senere. Ellers så har vi fått malt og pusset opp klubbhuset og resten av anlegget i sommer, så vi har grunn til å være stolte og fornøyde. Det har blitt et flott anlegg som passes meget godt på av flere flinke personer. Angående ekstern representasjon nevnes at Gerd Torill Gjertsen og Inger Vålandsmyr har representert IL Sørfjell AustAgder håndballskrets ting, Torill Eimind er nestleder i Arendal idrettsråd og Rune Stiansen sitter i valgkomiteen i Arendal idrettsråd. Utsendinger til årsmøtet i Arendal idrettsråd 2001 var Rune Stiansen, Fritz Y. Jenssen, Randolph Chr. Endresen, John Telman Tjuslia og Tove Hjeltnes. Utsendinger til AAIK s ting i 2001 var: Rune Stiansen, Tove Hjeltnes Lars Inge Holte er nå valgt inn som nestleder i FK Arendal. Hovedstyret vil med dette takke alle tillitsvalgte og utøvere for en meget god innsats i På vegne av hovedstyret Rune Stiansen Leder hovedstyret IL Sørfjell, Eydehavn

3 Årsberetning fra markedsrådet for 2001 Markedsrådet har i 2001 bestått av: Leder: Fritz Y. Jenssen, arrangement og sponsor Medlemmer: Henrik B. Henriksen, planlegging, avtaler, innkjøp Kjell Svanor, reklame, pr Halvor Solli, innkjøp, transport Ansgar E. Sivertsen, utstyr, transport Arnulf Gjertsen, arrangement Arne Jenssen, pr, arrangement Tore Madsen, transport, arrangement Yngve Nilsen, musikalsk innhold Nina Haugland, arrangement Ole Tom Tjuslia, søknader, det offentlige, arrangement Hovedleder Rune Stiansen har også tiltrådt markedsrådet og deltatt på de fleste av møtene og arrangementene. Markedsrådet har hatt ni møter i løpet av året, og har i hovedsak behandlet bare én sak på hvert møte: planlegging og gjennomføring av dansegalla. I løpet av 2001 har det vært arrangert tre dansegallaer i Stueneshallen, med stadig stigende fremmøte, med arrangementet som det foreløpig mest vellykte, med over 500 gjester tilstede. De tre arrangementene krever hver for seg ganske mye i planlegging, omtanke, avtaler og gjennomføring, og det har vært Henrik B. Henriksen som har hatt rollen som innpisker og planlegger. En hjertelig takk til han. Det er vedtatt i hovedstyret at gruppene skal tiltre arrangementene med bemanning i henhold til følgende fordelingsnøkkel: håndball 50%, fotball 38% og friidrett 12 %. Overskuddet deles likt mellom gruppene og hovedstyret. Den delen som overføres gruppene, fordeles i henhold til den samme fordelingsnøkkelen som benyttes ved mannskapsfordelingen. I tillegg deltar en rekke medlemmer med spesialkompetanse. Arrangementene tilførte laget ca kr 135., som arrangementsoverskudd gjennom For å få dette til er det mange å takke. Først og fremst må det fremheves hvor viktig dugnadsinnsatsen fra markedsrådet og gruppene er. Like viktig er støtten fra næringslivet. Vi nevner her de bedrifter som har gått inn med reklameavtaler på de enkelte arrangement, noen også flere, men også de vi har rene sponsoravtaler med. Saltrød mat og Lundberg planteskole har støttet alle arrangementer helt siden den første dansegallaen i august 2. Vi ønsker å rette en hjertelig takk til disse bedriftene, som har bidratt til at vi har oppnådd å kombinere det nyttige med det behagelige: 1) lage et sosialt møtested i nærmiljøet og 2) tilføre barne og ungdomsidretten i Sørfjell mer ressurser. Neste dansegalla kommer 16. mars d. å. og vil dessuten bli en skikkelig markering av Sørlandet i 100. For markedsrådet 2001 Ole Tom Tjuslia, sekretær Fritz Y. Jenssen, leder

4 ÅRSBERETNING BARNEIDRETTEN 2001 Barneidrettsgruppa i Sørfjell har i år bestått av: Ingelin Krüger, leder Frode Håversen, medlem Jan Egil Thorkildsen, medlem Ivar Tveit, medlem Åse Andersen, medlem Ingelin Krüger har også vært representant i Hovedstyret. Vi har kjørt treninger parallelt for lekepartiet og barneidrettsskolen, hver mandag fra kl til kl Lekepartiet Lekepartiet holder som tidligere til i gymsalen på Moland Ungdomsskole. Barna er mellom 3 og 5/6 år. Tiltaket er stadig like populært og det er over 30 deltagere. Opplegget organiseres ved at foreldre har turnusordning på treningsopplegget. I høst har trenerne vært: Frode Håversen Jan Egil Thorkildsen Martin Nordvik Fra nyttår har de fått med seg en trener til MayBritt Kismul. I tillegg hjelper de tilstedeværende foreldrene til når oppvarming og øvelser er unnagjort. Man har forskjellige apparater og poster rundt omkring og er da avhengige av å ha en voksen på hver post. Vi har også i år kjøpt inn litt nytt utstyr, bl.a. tunnel, basketballkurv og langtau. Man savner en tjukkas, men dette er vel kommunens ansvar. Opplegget er utelukkende positivt og meget populært. Barneidrettsskolen Som før holder barneidrettsskolen til i Stueneshallen. Deltagerne går i 1. og 2.klasse, men også noen 3.klassinger deltar. Opplegget ble endret i høst og vi har gått over fra tradisjonelle fotball, håndball og friidrett til stasjonstrening med mye variasjon. Trenerne har vært: Åse Andersen Ivar Tveit Ingelin Krüger Det har vært mange påmeldte også denne høsten, medlemslisten viser 37 stk., men langt fler har vært innom. Oppmøtet har i høst vært jevnt stort hele tiden, noe vi mener bekrefter at vår endring i opplegg har vært positivt. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger. Nærmere om opplegget Vi har delt barna inn i 5 grupper og har 5 ulike stasjoner med aktivitet. Disse har vært klatrevegg og hoppetau kombinert, fotballtrening, basketball, volleyball med ballonger samt en liten rundløype med matter, stoler, benker osv. Denne har vi også variert med tjukkas, kasse og annet. Etter oppvarming starter gruppene på hver sin post og så bytter de etter en 56 minutter. De siste minuttene av treningstimen bruker vi til en sanglek. Da dette opplegget krever flere trenere, har foreldrene også hjulpet til på hver post og dette glir nå veldig greit. Allikevel skulle vi ønske vi hadde flere faste trenere å spille på. Hovedgruppene i Sørfjell har ikke lenger representanter med i barneidretten, med unntak av Åse Andersen som er rekruttert fra håndballgruppa og som for øvrig gjør en kjempeinnsats. Vi har også her kjøpt inn en del nytt utstyr som klatrevegg, basketballkurv, myke baller, hoppetau, langtau og kålorm. Økonomi Legger ved årsregnskap for 2001, som i år har gått i minus. Inntektene har bestått av overskuddet fra fjorårets juletrefest og sponsormidler til Tshirtene vi kjøpte i fjor fra Anticimex. Vi har videreført ordningen med kr 50, i treningsavgift, men selv om vi har fått flere medlemmer er det færre som har innbetalt denne.

5 Med flere store innkjøp i år har derfor utgiftene langt oversteget inntektene. Allikevel var bankinnskuddet pr så pass høyt at vi stadig har god margin på plusssiden på kontoen. Jeg har ikke satt opp noe budsjett, da jeg anser dette som unødvendig. Fremdrift På den sportslige siden viderefører vi det opplegget vi har startet med. På utstyrsiden ligger vi bra an, men ønsker å anskaffe en låsbar kasse til å ha utstyret i. Vi har også bestilt flere tshirts som snarlig vil bli utdalt til nye deltagere. Barneidrettsgruppa 2001 har for så vidt ingen formell besetning, med unntak av undertegnede. Dog er trenerne på barneidrettsskolen samt et par av trenerne fra lekepartiet med på møter og med i all planlegging. Dette fungerer greit så lenge vi samarbeider så pass bra, men man bør kanskje på sikt få med et par til i tillegg til leder, som kan påta seg et mer forpliktende verv slik at ansvaret kan fordeles på flere enn en. Undertegnede takker deretter for seg og for en lærerik og givende tid i Sørfjells barneidrett. Lindvika, 16.januar 2002 Ingelin Krüger leder, barneidrettsgruppa.

6 HÅNDBALLSTYRETS ÅRSBERETNING Det sittende styre i håndballgruppa ble valgt på gruppas årsmøte og lederen på hovedårsmøtet i IL Sørfjell i januar/februar Styret har bestått av: Gruppeleder: Randolph Chr. Endresen, 1 år Nestleder/sportslig leder: Åsmund Asdal, 2 år Organisasjonssekretær: Ole Tom Tjuslia, 1 år Kasserer/økonomileder: Per Edv. Andersen, 2 år Styremedlemmer: Kitty Bendiksen, dugnadsansvarlig Ivan Svenningsen, materialforvalter og Jorunn Stiansen, I perioden er følgende oppnevnt til styret: Arnulf Gjertsen, kontaktperson sportslig arbeid. Det har i tillegg til styret vært opprettet økonomiutvalg, opprettet av årsmøtet, og sportslig utvalg, oppnevnt av gruppestyret.. Antall møter og saker: Styret har hatt åtte møter og behandlet 74 saker, økonomiutvalget har hatt ni møter og behandlet 34 saker, mens sportslig utvalg har hatt fem møter og behandlet 27 saker. Representasjon: Gruppa har vært representert på AustAgder håndballkrets ting med Gerd Torill Gjertsen og Inger Vålandsmyr, mens gruppeleder har representert IL Sørfjell på årsmøtet i Arendal idrettsråd og sonemøter og kontaktmøter i AustAgder idrettskrets. I IL Sørfjells hovedstyre har gruppa vært representert ved Randolph Chr. Endresen, Per Edv. Andersen, Kitty Bendiksen og Ole Tom Tjuslia, alt etter når det har vært mulig for den enkelte å møte. Ole Tom Tjuslia har møtt i markedsrådet og arbeidet med dansegallaene. Styrets viktigste saker: Styret har hatt fem hovedsaker: 1. Konsolidere gruppas økonomi 2. Reorganisere gruppas kjerneaktivitet, aktivitetstilbud i aldersbestemte klasser 3. delta i konsolideringen av AustAgder håndballkrets som konkurranseadministrativ enhet innen rammen av NHF. 4. Utvikle samarbeid med IF Trauma om drift av seniorlag, damer. 5. Trenerutvikling Konsolidere gruppas økonomi Håndballgruppa har siden damelaget deltok i Gildeserien i 1998/99 hatt en sterkt nedadgående økonomisk kurve, der gapet mellom kostnader og inntekter resulterte i et oppsamlet underskudd på mer enn kr 600.,. Det ble fra sommeren 2 gjort grep for å avtale nedbetalingsordninger med kreditorene, samt at idrettslagets hovedårsmøtet 2001 vedtok å overta kr 250., av samlet gjeld, som ble finansiert gjennom et pantelån Sparebanken Sør. Resten av gjelden var fordelt på ulike kreditorer, som håndballgruppa måtte håndtere selv. Fra og med skjedde det gledelige at Saltrød senter inkluderte Sørfjell i å ta del i overskuddet av to spilleautomater på to eksisterende spilletillatelser, foreløpig for ett år. Avtalen inneholder at inntektene er øremerket nedbetaling av gjeld. I perioden er Sørfjell tilført kr 266., i ekstraordinære midler. Pr oktober 2001 ble denne avtalen utvidet med fire år og sju måneder, til sammen fem år. Dette gjør det mulig for Sørfjell å refinansiere hele gjelden i et samlet pantelån. Midler som tilføres utover nedbetaling av gjelden, er øremerket kapitalformål i idrettslaget. Med dette er Sørfjells økonomiske krise løst, og den økonomiske omstillingsprosessen som håndballstyret tok et hovedansvar for å løse, kan nå sies å være gjennomført. Løpende inntekter kan heretter finansiere aktiviteten fullt ut. Dette har vært vurdert som den viktigste sekundæraktiviteten, og har vært koordinert av organisasjonssekretær og økonomileder. Imidlertid, se avsnitt under om klubbkultur, etter dette må ikke aldersbestemte lag administreres som stater i staten, men tilføre og hente økonomiske midler fra den samme kasse! Reorganisere gruppas kjerneaktivitet

7 En viktig del av omstillingsprosessen har vært å flytte fokus fra toppidrettssatsing til breddesatsing og satsing på aldersbestemte klasser og fokus på barn og unge. Dette er nå gjennomført, først gjennom en bevisst avlæring av en toppidrettskultur som ikke var økonomisk liv laga, og innlæring og etablering av breddekulturen. Dette har vært prioritert som det viktigste, og har vært arbeidet med av leder og nestleder. Gruppeleder har dessuten møtt så ofte som mulig og på forespørsel både på dugnader, i foreldremøter, sportslig utvalg og til møter med spillerne. Dette har vært nødvendig rent kommunikasjonsmessig, for å minske avstander rent psykologisk, men også som en bevisst satsing på å utvikle en ny klubbkultur: Det har vært viktig å vise at sportslige aktiviteter og styrearbeid er to sider av samme sak. Styrearbeid er ikke noe som du må være akademiker eller profesjonell byråkrat for å kunne mestre. Nå som det økonomiske fundament er sikret, må styret for kommende sesong igjen være godt befolket med sportslige representanter og ikke som inntil nå, et arbeid for noen få Tordenskiolds soldater! Konsolidering av AustAgder håndballkrets Gruppa har støttet fullt ut oppunder at AustAgder håndballkrets skal bestå som eget organ innen rammen av NHF. Dette har vært begrunnet i at regionaliseringen som skjer ellers rundt oss, fører til at avgiftsskruen strammes unødig, og er i strid med NIF s overordnede mål om å tilbakeføre mer midler til kjernenivået i idretten. Sørfjells håndballstyre har hatt viktige støttespillere blant våre kjernetropper i vårt mangeårige ledersjikt. Leder har koordinert dette arbeidet. Samarbeid med IF Trauma om damelag i 3. div. Vi trakk 2. div. laget fordi det ikke var spillergrunnlag. For å opprettholde et framtidig og godt tilbud til interesserte voksne damespillere, har Sørfjell inngått samarbeid med IF Trauma om et felles lag: Trauma/Sørfjell, der vi benyttet oss av en åpning for samarbeidslag vedtatt på håndballforbundets ting tidligere d. å. Dette har allerede virket, og gir et grunnlag også for en framtidig elitesatsing, der to klubber kan stå bak en elitesatsing. Samarbeidet er tett og nært, og en vesentlig årsak til at dette har lykkes, er at det er forankret på øverste nivå i håndballstyrene. Mange i Sørfjell har medvirket til dette positive resultatet. Hovedstyret har vært inne i bildet, muligens noe unødvendig, i og med at samarbeidet bare er forankret i konkurransebestemmelsene. Trenerutvikling Vi har påmeldt to av våre mangeårige toppspillere til videregående trenerutdanning. Dette er gjort fordi kompetanseutvikling er avgjørende for å bygge framtida. Økonomiutvalgets viktigste saker: Økonomiutvalget har arbeidet med 1. Oversikt over økonomien og samle trådene fra fortiden 2. Opprettholde ordinær økonomisk administrasjon 3. Inntektsbringende tiltak innen treningsavgift, dugnader, reklameinntekter mv. 4. Gjennomføring av en hovedsamarbeidsavtale med Saltrød senter for å refinansiere idrettslagets samlede gjeld. som de viktigste saks og arbeidsområdene. Økonomisk oversikt Økonomiutvalget har arbeidet med rapportering og løpende kontakt med hovedstyret. Hovedstyrets øvrige medlemmer har gitt mangt et frustrert hjertesukk over at håndballgruppas økonomi tar oppmerksomheten fra andre viktige saker i hovedstyret. Dette har allikevel vært viktig for å holde trykket oppe og innrette fokus på framtida. Ikke desto mindre er disse hjersukkene naive. Dersom hovedstyrets medlemmer ikke ser kr 600. i gjeld som en enorm trusel for idrettslagets samlede kjerneaktiviteter, er det vanskelig å forstå om sentrale folk i idrettslaget virkelig forstår hva som virkelig er kjerneaktivitetene våre og hva som er sekundære aktiviteter. Ordinær økonomisk administrasjon og inntektsbringende tiltak. Samtidig som utvalget har håndtert de ekstraordinære problemene, har en vært forpliktet til å opprettholde den ordinære driften. På utgiftssiden har bremsene vært satt på, mens innkreving av inntekter har hatt prioritet. Det har vært satt i gang arbeid med reklame og sponsorinntekter, dugnadsinntekter gjennom bingo og dansegalla, og lotteriinntekter gjennom salg av skrapelodd og fordelskort, samt salg av sandsekker og julestjerner og ombringing av laks. Medlemmenes vilje til å la seg mobilisere her dokumenterer igjen at Sørfjell Håndball har livskraft så det holder. Samarbeidsavtale med Saltrød senter Det er utviklet en hovedsamarbeidsavtale med Saltrød senter som inneholder tre elementer:

8 1. Femårig avtale om to automater for hele klubben. Denne løser hele gjeldssituasjonen håndballgruppas situasjon har forårsaket. 2. Reklameavtale med reklame på drakter og overtrekksdrakter på alle aldersbestemte lag i gruppa. 3. Forpliktelse for hele Sørfjell til å handle alt sportsutstyr fra Nye Jeppe sport. Totalt sett kan en si at økonomiutvalget dermed har utført styrets økonomiske strategi, faktisk raskere enn tenkt. SPORTSLIG UTVALGS VIKTIGSTE SAKER: De viktigste sakene i sportslig utvalg har vært: 1. Påmelding av lag til inneværende sesong 2. Fordeling av halltid 3. Rekruttering av trenere, oppmenn og foreldrekontakter Alt dette gjør at gruppas kjerneaktiviteter fungerer. Fra trener og oppmannsforum (tidl. sportslig utvalg) Etter årsmøtet i 2001 ble det opprettet et Trener og oppmannsforum med representanter for alle aldersbestemte lag og med håndballstyrets nestleder som leder. Utvalget har erstattet tidligere sportslig utvalg, og har i 2001 hatt 4 møter. Organisering og utvikling av sportslige aktiviteter har vært møtenes viktigste oppgave. Dette har omfattet organisering og samarbeid om trening og praktiske forhold vedrørende deltagelse i serier og cuper. Forumet har også fungert som et kontaktledd mellom håndballstyret og de aldersbestemte lagene, både når det gjelder sportslig informasjon og når det gjelder økonomiske forhold som fordeling av ressurser, dugnadstiltak og lignende. På disse områdene har arbeidet i trener og oppmannsforum fungert godt. De aldersbestemte lagene har etter hvert fått en tilfredsstillende minimumsbemanning på trenersiden, men det er et stort behov for flere trenere. Klubben mangler også dommere. Utvikling og rekruttering av trenere og dommere har vært diskutert en del, men en har ikke lykkes med å skaffe klubben så mange trenere og dommere som vi mener vi har behov for. Sesongen har IL Sørfjell til sammen 13 aldersbestemte lag som spiller i vanlig serie, aktvitetsserie eller deltar i aktivitetsturneringer. Dette er J10, J11 (2 lag), J12 (2 lag), J13, J15 (2 lag) og G9, G10, G12 og G15. De fleste aldersbestemte lag har utarbeidet egne årsmeldinger som inneholder mye nyere håndballhistorie og som viser stor aktivitet. Eydehavn, For håndballstyret Randolph Chr. Endresen(sign.) Leder Ole Tom Tjuslia Sekretær For oppmanns og trenerforum: Åsmund Asdal (sign.) Nestleder/sportslig leder

9 Fotballgruppas årsberetning for 2001 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Lars Inge Holte Nestleder: Frank Nygård Sekretær: Harry Svendsen Kasserer senioravd: Thore Andre Thorsen Kasserer junioravd: Ina Steinsholm Sportslig leder: Øystein Evensen Styremedlem/sponsoransv: John Harry Simonstad Styremedlem/arr.ansv: Tore Madsen Styremedlem/lotteriansv. Ansgar Sivertsen Harry Svendsen har i tillegg vært leder av Sørfjells Sommerturnering. Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter og 2 møter med alle lagledere, trenere og oppmenn i perioden mellom årsmøtet for 2 og 2001.Det har vært meget god oppslutning om alle møter i styrets regi. Det har totalt vært behandlet 100 saker i perioden. Store deler av styret i 2 fortsatte i 2001 og i tillegg ble styret supplert med Harry Svendsen, Thore Andre Thorsen og Tore Madsen. Kontinuitet i styret de siste årene har medført at arbeidet internt i fotballgruppa har gått meget godt. Styret har vært et godt arbeidsteam hvor alle har utført sine deloppgaver på en glimrende måte. Under følger en kort orientering om de viktigste områdene som Sørfjells Fotballgruppe har arbeidet med i år Sportslig Etter styrets mening har vi tatt enda et steg i riktig retning med økt satsing på aldersbestemt forball. I 2 manglet vi lag i gutteklassen men dette fikk vi heldigvis til i I tillegg har vi for første gang på mange år hatt organisert lag for jenter/piker. Dette ble en ubetinget suksess. Det er et godt miljø med dyktige trenere/aktivitetsledere i aldersbestemte klasser. Oppfølging av trenere og ledere på dette nivået burde det vært satset enda mer på. De er de viktigste personene for den aktivitet som Sørfjells Fotballgruppe organiserer. Juniorlaget har også i 2001 markert seg som et av fylkets absolutte beste lag. Mange juniorspillere har også fått prøve seg på Alaget gjennom sesongen. Godt arbeid med disse spillerene over mange år har gjort at det finnes mange dyktige spillere med stor treningsiver å bygge videre på. Seniorlaget overrasket positivt i Utgangspunktet var svært vanskelig ved at vi avga flere spillere til FK Arendal. En kjempeinnsats av trener og tilgjengelige spillere gjorde at laget tilslutt endte på 4. plass etter å pustet tetlagene i nakken gjennom hele sesongen. Old Boys og veteranlag har også gjort en god sesong selv om drømmen om å vinne cupen for old boyslag ikke ble innfridd i år heller. Miljøet og engasjementet blant de eldre menn er imidlertid på topp og dette er et stort aktivum for klubben. I 2001 har 3 tidligere Sørfjellspillere spilt for FK Arendal. De har gjort en meget god jobb i den nye klubben. Foran neste sesong er enda en Sørfjellspillere ( Jan Kjetil Simonsen ) klar for FK Arendal. Vi ønsker han lykke til med satsingen. Økonomi Også for 2001 kan styret fremlegge et positivt regnskapsresultat. Dette er vi svært godt fornøyd med. Det betyr at fotballgruppa står godt rustet for fremtiden. Fotballgruppa har hatt en del utgifter som ikke var tilstede i 2. 40, er utbetalt til FK Arendal, ca. 20., har vi brukt på vintervedlikehold av Kloppedalsmyra og svært mange lag har fått nye draktsett. Inntektene baserer seg først og fremst på tre inntektskilder; sponsorer, treningsavgift og dugnader. Dugnader Fotballgruppa er avhengige av inntektsbringende dugnader for å kunne ha økonomi til å gjennomføre dagens nivå på sportslig satsing. Sørfjells Sommerturnering, bingo, dansegallaer og kalksalg har vært de viktigste dugnadene i Dugnaden som gjøres med å skaffe sponsorer er likevel den som gir det største inntektsbidraget til Sørfjells Fotballgruppe. Den 16. sommerturneringen Årets sommerturnering var arrangementteknisk den beste i den 16 år lange historien. Sommerturneringskomiteen bestod av personer med massevis av rutine på sine oppgaver og dugnadspersonellet gjorde også en kjempejobb. Ca 100 lag deltok og som det fremgår av regnskapet ga årets turnering ca. 90., i overskudd. Sosiale aktiviteter I tillegg til de sosiale aktiviteter som arrangeres i regi av hvert enkelt lag har styret i år initiert noen tiltak. I begynnelsen av september arrangerte vi grillkveld på Eydehavn Gressbane for samtlige lag. Ca 150 spillere var tilstede og det ble grillet og tatt bilder av samtlige lag i klubben. Det ble også utdelt en Sørfjellgenser til samtlige utøvere og trenere. Det ble i oktober arrangert tur til eliteseriekamp i Skien for aldersbestemte lag. Sist men ikke minst hadde vi juletilstelning på Klubbhuset for styret, sommerturneringskomiteen og banekomiteen i desember. Baner Sørfjell er i den heldige situasjon å ha eget anlegg. Dette gjør at vi har god banekapasitet sammenlignet med de fleste andre klubber. Fotballgruppa vil gjerne rette en takk til banekomiteen og huskomiteen som gjør at IL Sørfjell har ett av Aust Agders mest intime, velstelte og beste anlegg! Utfordringen for Sørfjell er å få bedre vinterforhold. Tiltross for at vi brukte 20., i vintervedlikehold på Kloppedalsmyra i 2001 var likevel ikke forholdene tilfredsstillende. Det er iverksatt et arbeid for å bygge en ballbinge i tilknytning til Eydehavn Gressbane. Dersom dette lar seg realisere vil det være en flott gave til alle nåværende og kommende fotballspillere i Sørfjell i alle aldre. Samarbeid med Hovedstyret og andre grupper i Sørfjell Det gjøres mye godt arbeid i hele IL Sørfjell. Dansegallaene har blitt en stor suksess både sosialt og økonomisk og bidrar til inntekter til alle gruppene. Den økonomiske situasjonen som Håndballgruppa har slitt med de siste årene har selvsagt også vært tema i Fotballgruppa. Vi er derfor svært glade for at det nå er inngått avtaler som forhåpentligvis vil bringe Håndballgruppa og Hovedstyret ut av det økonomiske uføret.

10 Vi vil også gratulere Friidrettsgruppa med nok et år hvor mange unge utøvere kjemper helt i norgeseliten i sine klasser. Styret i Sørfjells Fotballgruppe er imidlertid svært missfornøyd med at vi ikke har fått gjennomslag for å få litt treningstid i Stueneshallen til våre utøvere fra år. Dette er en sak som vi har jobbet med i flere år men som ikke har gitt resultater enda. Jeg vil tilslutt få takke alle styremedlemmer, trenere og lagledere for en fantastisk flott innsats i 2001 og ønsker det nye styret og alle andre i Sørfjell er godt nytt fotballår. Lars Inge Holte styret

11 Årsberetning IL Sørfjell Friidrett 2001 Styret har i 2001 hatt følgende sammensetting: Leder: Per Erik Hansen Nestleder: Arne Jenssen Kasserer: Melvin Øigaren Sekretær: Nina Haugland Styremedlem: Jan Pettersen Styremedlem: Lena Falck Styremedlem: Monica Thorsen Aktiviten i friidrettsgruppa har også i 2001 vært svært høy. Vi er den klubben i Aust Agder som har størst gruppe aktive i aldersbestemte klasser. Vi har i 2001 hatt 10 styremøter. Trenere i 2001 har vært : Hans Petter Hermansen, Bjarne Grandal, Tove Clausen, Rolf Johansen og Ellen Christine Eimind. Vi har hatt fast trening hver tirsdag på Stuenes Stadion og i Stueneshallen. I tillegg har kastgruppen vært samlet flere dager i uken på Kloppedalsmyra, om vinteren har det vært avviklet flere helgetreninger i Stueneshallen. Løpskarussellen har tradisjonen tro vært avviklet med god deltakelse, i år med sponsede Tshirts. For rekruttene har vi hatt trekantstevnene, en uformell klubbkamp mellom IK Grane Østre Tromøy og Sørfjell. Vi har med likhet til foregående år vært delarrangør av Sør lekene i friidrett. Vi har avviklet to hallstevner i Stuneshallen, samt kretscup stevne i juni på Stuenes. I tillegg til dette har vi hatt mange kaststevner på Kloppedalsmyra. Nytt av året var at vi reiste med buss og deltok på norges største barn og ungdomsstevne på Lillehammer.Et meget populært og vellykket tur. På det sportslige planet, topper nok resultatene til Marita Olsen i kast. Hun fikk to gull og en bronsje i UM, samt en meget bra plassering i Jr NM På Um deltok også Ingebjørg Setane og Ole Einar Halvorsen. Ingebjørg deltok i JR NM, mens Rune Johannsen var med på hoved NM. Klubbens utøvere har i løpet av sesongen satt flere kretsrekorder. Ellers har Sørfjell`s yngre utøvere markert seg positivt i løpet av sessongen, vi ble blant annet beste klubb på Sør lekene, ( Sørlandets største stevne ) Styret og Rolf Johanssen har jobbet svært mye med økonomi i Takket dette arbeidet kan vi klare å opprettholde den store aktiviteten som vi har. Styret har også arbeidet mye med å få mer treningstid inne i Stueneshallen om vinteren, vi må beklage at vi ikke har lykkes i dette arbeidet på tross av det høye nivået enkelte av vår utøvere har. Dette medfører at det er vanskelig for gruppen å opprettt holde målsettning om å beholde våre beste utøvere på Sørlandet og i IL Sørfjell på sikt. Vi vil til slutt takk våre utøvere, trenere, oppmenn og foreldere for den innsatsen dere har vist i Vi håper på og er avhengige av et like godt sammarbeid i 2001 Hilsen Styret Friidrettsgruppa

12 IL Sørfjell Hovedstyret Resultatregnskap, balanse pr og budsjett 2002 Regnskap 2001 Budsjett 2001 Inntekter 3 Salgsinntekter ,50 50, Sponsor 7 500,00 30,00 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Gaver og bidrag 34, Kommunale tilskudd ,50 33, , Tilleggsmidler NIF ,00 60, , Utleie lokaler 5 500, , , Medlemskontingenter ,00 100,00 78, Egne arr/ tilstelninger ,50 200, , Lotteri ,00 60, , Rabattkort ,00 35, , Bingo 115,00 77, , Fyrverkeri Automatinntekter , Diverse inntekter ,93 10, ,00 Sum inntekter , , , Kostnader Regnskap 2001 Budsjett 2001 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Varekjøp ,99 113, Kostn. til innt.b.tiltak ,00 100, , Fyrverkeri , ,05 Sum innkjøp ,76 213, ,05 100,00 5 Personalkostnader ,40 25, Kmgodtgjørelse 2 992,83 0 Sum personal ,23 25,00 22, Drift klubbhus 7 872,60 8, , Drift baner ,50 40, , Kommunale avgifter 8 888,50 15, , Strøm ,00 20, , Renhold 315,10 12, , Forsikring ,00 12, ,00 Sum anlegg ,70 107, ,45 94,00 82, Regnskapshonorar 3 700,00 10, Medlemskartotek ,90 10,

13 017, Kontorrekvisita 280, , Kopi/ trykk 7 182, Møter, kurs ol ,90 3, , Sosiale tiltak 500, , Andre kontorkostnader ,33 7, , Telefon 5 197,50 3, , Porto 2 905, Reklame/ annonse ,00 5, Gaver/ premier 3 885,50 5, ,00 Sum administrasjon , , ,32 40,00 77, Tilskudd fotball ,00 20, , Tilskudd håndball ,50 20, , Tilskudd friidrett ,00 20, , Tilskudd barneidrett 5, ,50 Sum tilskudd ,50 65, ,50 62,00 180, Egne arr/ tilstelninger , , Samlinger , Diverse kostnader 4 953,80 5 Sum arr/ diverse , ,56 185,00 Sum driftsutgifter , , ,88 196,00 646,00 Regnskap 2001 Budsjett 2001 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett 2002 Driftsresultat ,73 207, ,50 15,00 113, Renteinntekter 1 787,00 1, , Rentekostnader lån 4 786,00 20, , Rentekost. lån håndball ,00 95, , Gebyrer bank 1 260,00 3, ,60 Sum finansposter ,00 117, ,60 15,00 1,00 Ekstraordinære poster 8500 Ekstraord. kostnader ,00 RESULTAT ,73 90, ,10 112,00 Balanse pr Eiendeler 1500 Kundefordringer , ,00 Lån til håndballgruppa 93,00 93, Andre korts. fordringer 17,00 17, Forskuddsbet. kostnader , ,00

14 1900 Kasse , Bank drift , , Bank bingo 6 158,22 668, Bank medlemskontingenter , , Postgiro 343,76 343,76 Sum Eiendeler , ,09 Gjeld/Egenkapital Egenkapital , ,19 Periodens resultat , ,10 Sum Egenkapital , ,09 Gjeld Gjeldsbrevlån , ,00 Gjeldsbrevlån, håndball , ,00 Diverse Leverandører ,57 Skattetrekk 2,00 Avsatte feriepenger 2 410, ,00 Sum gjeld , ,00 Sum Gjeld/Egenkapital , ,09

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer