SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON"

Transkript

1 Å RS RA P P O R T SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1

2 ESTERÅL NORDKAP SHETLAN RÆNA S JELMSØY 2

3 SKOLPEN D FRØYA TOREGGA Surofi EN RØST innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig P VIKING Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi ) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfi sk og skalldyr med hjemmel i lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser. I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og informasjonsvirksomhet. 3

4 4

5 Innholdsfortegnelse Teiner Teinefi sket er for fangst av krabbe, hummer, sjøkreps og leppefi sk. Teinene agnes og slippes på bunnen. Etter en tid(f.eks. neste dag), hales de tilbake i båten med fangsten fanget i teinen. Mens skalldyr i hovedsak selges til forbrukere lokalt eller andre steder i Norge, benyttes leppefi sk til å redusere mengden av lakselus i oppdrettsanlegg. 06 Leder ved Adm. direktør Sveinung Flem 08 Styret, Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 11 Årsmøteprotokoll Styrets beretning 23 Årsregnskap 24 Nøkkeltall - grafi sk 25 Resultatregnskap og balanse 28 Noter 33 Kontantstrømsoppstilling 34 Revisjonsberetning 37 Driftsrapport 5

6 Sjømatindustriens utfordringer I desember kom NOU 2014:16 Utredning om Sjømatindustriens rammevilkår, populært kalt Tveterås-utvalgets innstilling. Mye spekulasjoner i forkant om hva den kom til å inneholde, mye meninger og debatt etter at den kom, og enda mer vil det bli når politikerne etter hvert overtar hovedrollen som beslutningstakere for eventuell ny politikk. Tveterås-utvalget har angrepet mandatet vidt, videre enn det som var ment da utvalget ble nedsatt av den forrige regjeringen. I stedet for en utredning om den landbaserte sjømatindustriens utfordringer har det blitt en utredning om hele sjømatnæringens rammevilkår, og fokuset har flyttet seg fra land til sjø. Aktivitetskravet i deltakerloven, strukturering av flåten, redskapsbruk, sesongsvingninger og førstehåndsomsetning er viet stor plass. På tross av at rammene for førstehåndsomsetningen ble vedtatt i fiskesalgslagsloven, som trådte i kraft fra 1. januar 2014, har utredningen åpnet opp for en omkamp. Når dette er sagt, bidrar denne vide tilnærmingen til å gi en god samlet oversikt over utfordringene i hele næringen, og på mange områder vil jeg også tro det er stor enighet om forslagene. Jeg mener imidlertid at utredningens analyse av den landbaserte sjømatindustrien og utfordringen nedstrøms (mot markedet) i verdikjeden ikke er særlig imponerende. Det er gjort noen overordnede betraktninger om sjømatindustriens lønnsomhet, som konkluderer med at lønnsomheten er lavere enn for annen næringsmiddelindustri og lavere enn den burde være. Når tallmaterialet gås etter i sømmene, viser det seg at det er lite som skiller lønnsomheten i denne industrien fra annen norsk industri, herunder også om det sammenlignes med annen næringsmiddelindustri. Men det er store ulikheter både mellom enkeltbedrifter og segmenter innenfor fiskeindustrien. Konvensjonell fiskeindustri (klippfisk m.v.) har en klart bedre lønnsomhet enn annen fiskeindustri og også enn industrien generelt, noe også utredningen slår fast. Men også blant filétbedriftene er det store individuelle forskjeller. Hvorfor har ikke utvalget gjort noe forsøk på å forklare årsakene til disse store forskjellene mellom enkeltbedrifter og mellom segmenter? For det er vel åpenbart at disse forskjellene ikke kan finnes i de ytre rammebetingelsene som hele sjømatindustrien har felles? Men i Norge med verdens høyeste kostnadsnivå, er det faktisk en kamp for livet hver eneste dag i alt tradisjonelt næringsliv. Det er ikke en kamp som sjømatindustrien fører alene. Men det kan ikke løses ved å flytte verdier fra det ene ledd i kjeden til det andre. Det er nærliggende å tro at industrirepresentantene i utvalget, godt hjulpet av ledelsen i Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (nå omdøpt til Sjømat Norge), ikke har ønsket en slik analyse om seg selv. De har ønsket fokus på deltakerloven og fiskesalgslags- 6

7 loven. De fremstiller seg selv som offer for en urettferdig lovgivning, som medfører at de selv tjener for lite penger (og fiskerne for mye?). Som nyvalgt leder for Sjømat Norge uttalte til media: «Det handler om liv eller død for deler av sjømatindustrien». Men i Norge med verdens høyeste kostnadsnivå, er det faktisk en kamp for livet hver eneste dag i alt tradisjonelt næringsliv. Det er ikke en kamp som sjømatindustrien fører alene. Men det kan ikke løses ved å flytte verdier fra det ene ledd i kjeden til det andre. Flåtesiden har kontinuerlig tilpasset seg et høyt kostnadsnivå gjennom strukturering, modernisering av flåte og ny teknologi som har gitt økt produktivitet og tilfredsstillende (om enn varierende) lønnsomhet. I tillegg har flåten levert på samfunnskontrakten gjennom store ringvirkninger langs hele kysten. Så flåtesiden i norsk fiskerinæring er på mange måter en suksess, men det har kostet og det er definitivt feil at denne suksessen skyldes at industrien betaler fiskerne for godt. Den flåten som er mest avhengig av norsk industri, får vesentlig dårligere betalt enn de som (også) kan tilby fisken i det globale marked. Førstehåndsprisene for fisk som er fryst om bord, og som følgelig kan tilbys både til industriaktører i Norge og utenlandske kjøpere via norske eksportører, ligger i gjennomsnitt ca 50 % høyere enn tilsvarende produkter solgt fersk til norske mottak. Industrien må tilpasse seg en situasjon der de også må møte global konkurranse på råvaresiden, ikke bare i markedet. Jeg oppfatter at Tveterås-utvalget er enig i denne konklusjonen. Utvalgets analyse og vurderinger om førstehåndsomsetningen i Norge er grundig og god. De konkluderer enstemmig med at fiskesalgslagsloven, som den fremstår i dag, ikke synes å ha negativ betydning for verdiskaping, industriens lønnsomhet eller mulighetene for vertikal koordinering i verdikjeden og videre at salgslagene i liten grad utøver markedsmakt til fordel for fiskerne. Utvalget anmoder salgslagene om å hente ut gevinstene fra markedsbasert omsetning. Slik jeg ser det er auksjon klart å foretrekke for å oppnå dette. Her tilbys fisken åpent til alle som er i posisjon til å delta, og den kjøper som kan betale mest der og da vil få tilslaget. Dette påvirker den totale verdiskapningen positivt. I Surofi er auksjon den foretrukne omsetningsform, og av all omsetning de senere år er godt over halvparten omsatt ved auksjon. I tillegg har det i lang tid vært åpning for ulike typer kontrakter der auksjonsprisene fungerer som prisreferanse. Det er med andre ord en stor del av vår omsetning som skjer til markedsbaserte priser. Utfordringen hos oss er, som i andre salgslag, å sikre at kystflåten får de prisene de bør ha. Dette er ikke lett og en viktig årsak til at det fortsatt er nødvendig med minstepriser, noe også utvalget er inne på. Når dette leses, er høringsfristen ute og den politiske debatten går for fullt. Den dreier seg både om politiske mål og midler. Jeg mener at alle som har meninger skal få delta i debatten. Salgslagene er både kvalifisert og berettiget til å mene, og vi kommer til å delta. At noen bruker alle midler på å kneble oss, forteller mer om dem enn om oss. SVEINUNG FLEM ADM. DIREKTØR 7

8 Styret 2014 KNUT STØBAKK, STYRELEDER Giske Varamann: Svein Giske Kåre Giske EINAR REMØY, NESTLEDER Ålesund Varamedlem: Dag Arne Gjøsund Bjørn Giske FRIDTJOV VORREN Hjørungavåg Varamedlem: Helge Lønes Vidar Hareide ARVE TEIGE Bølandet Varamedlem: Tore Hauge Martin Leinebø REMI TEISTKLUBB Vevang Varamedlem: Nils Adolf Fanghol Hans Ole Inderhaug OLA INGE GRØNNEVET Hareid Varamedlem: Webjørn Barstad Knut Grønnevet LEIF-RICHARD SANDE Gurskøy Varamedlem: Hallgeir Holmset Ola Engeset KJELL LORGEN Ellingsøy Varamedlem: Leif Steinar Alnes Leif-Egil Grytten TERJE BLOMVIK Fiskarstrand Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy VIDAR NAALSUND Ålesund, (Ansatte representant) Varamedlem: Helene Tomren Anja Hovlid

9 Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 2014 MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Magne Grytten, Vatne v.m Lidvar Bjørnøy, Ronald Dyb Christer Remø Leinebø, Leinøy v.m Halvard Leine, Leif-Richard Sande Bjørn Giske, Giske v.m Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Frode Kvalsvik, Fosnavåg v.m Willy-Andre Kvalsvik, Frank Robert Notøy Ståle Otto Dyb, Godøy v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Kjetil Måløy, Ålesund v.m Kåre Giske, Ivar Bjørnevik Martin Leinebø, Leinøy v.m Tore Hauge, Hans Kvalsvik Tormund Grimstad, Valderøy v.m Stian Skjong, Mads Grimstad Hans Ole Inderhaug, Bud v.m Roy Gjerstad, Karl Otto Risbakk Ingmund Pedersen, Elnesvågen v.m Stig Jansen, Kai Even Solheim Runar J. Kvalsund, Nerlandsøy v.m Svein Tore Sætre, Bjørn Voksøy Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m Kjell Ove Solheim, Kjell Ragnar Risbakk Bernt Åsbø, Hustad v.m Rune Janbu, Svein Ove Myrbø Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m Svein Tormod Pedersen, Kåre Hoksnes Sindre Johan Dyb, Godøy v.m Per Oscar Rotnes, Kåre Egil Dyb Jan Ole Stokke, Langevåg v.m. Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke FISKEBÅT VEST Tore Roaldsnes, Vigra Janne Grethe Strand Aasnæs, Oslo Leif Steinar Alnes, Godøy Fred Ove Urkedal, Vatne Olav K. Remøy, Leinøy Dag Arne Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Hallgeir Holmeset, Vatne Nummeriske varautsendinger: Ståle Dyb, Pål Roaldsnes, Arild Holmeset, Rolf Giske, Jan Erik Fiskerstrand, Atle Vartdal, Per Kjell Vågsholm, Jørn Remøy, Stian Urkedal, Kristin Remøy, Øystein Hurlen, Trond Olav Dyb, Lise Strand, Kjetil Holmeset, Arild Alnes, Sindre Dyb NORSK SJØMANNSFORBUND Helge Lønes, Hareid Otto Stein Erikson, Langevåg Bernt Skjong, Valderøy Vidar Hareide, Nerlandsøy Nummeriske varautsendingar: Inge Henden Førde, Jarle Østringen, Tracy Hickey, Knut Åge Sandnes, Erling Viseth KONTROLLNEMNDA Leder Kjetil Holmeset, Vatne v.m. Jørgen Ervik, Knut Vartdal Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Remi Teistklubb, Vevang v.m. Reidar Finnøy, Kjell Ove Solheim LØNS- OG VALNEMNDA Leder Hans Sande, Bølandet v.m. Leif Midtflø, Tore Hauge Helge Lønes, Hareid v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Ståle Dyb, Godøy v.m. Ståle Dyb, Leif Steinar Alnes Jarle Valderhaug, Vigra v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Fredd Ove Urkedal, Vatne v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y Tore Roaldsnes, Vigra v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund HJELPEFONDET Leder Fredd Nilsen, Skodje v.m Jermund Hide, Fosnavåg Vigdis Torheim, Ålesund v.m. Janita Arhaug Oddvar Uggedal, Vatne v.m Narve Jan Engeseth REVISOR KPGM Ålesund v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal OFFENTLIG KONTROLLØR Bjørn Inge Rørstad, Ålesund 9

10 10

11 PROTOKOLL Årsmøte i Surofi 30. april 2014 Møtet ble avholdt på Quality Waterfront Hotell i Ålesund. Møtet startet kl Til åpningen ble «Mellom bakkar og berg ut mot havet» sunget. Styrelederen bad om ett minutt stillhet til minne om de som har gått bort siden siste årsmøtet. Styreleder holdt et minneord om Gunnar Støbakk og hans verv i Surofi. Styreleder Knut Støbakk hilste alle velkommen. SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET TALE VED STYRELEDER. Styreleder Knut Støbakk holdt åpningstalen. Innkallinga godkjent. Møtet satt. SAK 2B: FORRETNINGSORDEN Styreleder refererte forretningsorden sålydende: FORRETNINGSORDEN 1. Årsmøtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning år møtet ikke selv vedtar noe annet. 2. Årsmøtets forhandlinger ledes av møteleder og andre møteleder. Disse ordner selv innbyrdes fordelingen av arbeidet. 3. Møteleder skal, når han finner det påkrevet, foreslå at taletiden blir innskrenket og likeledes foreslå strek satt med de inntegnede talere. 4. Forslag må innleveres skriftlig til møteleder og undertegnes av forslag-stilleren. Forslag til vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes tilbake, etter at strek er satt 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. 6. Hvis noen av utsendingene forlanger det, skal valgene foregå skriftlig. 7. Gjester har talerett. 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen Forretningsorden godkjent. SAK 2C: OPPROP AV UTSENDINGER/GJESTER Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 2014: MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Ståle Vidar Gjerde, Bud Jan Ole Stokke, Langevåg Halvard Leine, Leinøy Martin Leinebø, Leinøy Tormund Grimstad, Valderøy Bjørn Giske, Giske Rune Janbu, Elnesvågen Hans Ole Inderhaug, Bud Kjetil Måløy, Ålesund Kurt Skjong, Valderøy Kai Ytterland, Valderøy Kåre Giske, Ellingsøy Kjell Ragnar Risbakk, Ålesund Stian Skjong, Valderøy FISKEBÅT VEST: Pål Roaldsnes, Valderøy Tore Roaldsnes, Vigra Dag Arne Gjøsund, Valderøy Fred O. Urkedal, Vatne Leif Steinar Alnes, Godøy Jan Erik Fiskerstrand, Eidsnes Stian Urkedal, Vatne Øystein Hurlen, Brattvåg NORSK SJØMANNSFORBUND Erling Viseth, Ørskog KONTROLLNEMND Kjetil Holmeset, Vatne Per Jan Giske, Ellingsøy 11

12 LØNNS- OG VALGNEMND Hans Sande, Bølandet HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje Oddvar Urkedal, Vatne REVISOR: KPMG Ålesund v/statsautorisert revisor Synnøve Slotsvik (kom kl 14:00) STYRET I SUROFI Knut Støbakk, Giske Einar Remøy, Ålesund Kjell Lorgen, Ellingsøy Webjørn Barstad, Ålesund Fridtjov Vorren, Hjørungavåg Terje Blomvik, Fiskarstrand Arve Teige, Bølandet Leif-Richard Sande, Gursken Remi Teistklubb, Vevang Eva Søvik Uri, Ellingsøy OFFENTLIG KONTROLLØR Bjørn Inge Rørstad GJESTELISTE Nærings- og kystdepartementet Ole-Jakob Lillestøl Fiskeridirektoratet, Region M&R Karl Anton Lorgen Wenche Flaaen Stortingsrepresentant Pål Farstad Fiskebåt Beate Nørvåg Jan Ivar Maråk Oddbjørn Skarbøvik Fiskebåt Vest Paul Harald Leinebø Paul-Gustav Remøy Sturla Roald Møre og Romsdal Fiskarlag Leif Midtflø Ole Morthen Sorthe Janita Arhaug Norges Sjømatråd Børge Grønbech Møreforsking Marin Kari Fjørtoft Kontali Analyse Ragnar Nystøyl Magnus Myhre PHL Service AS Daniel Harbo Pinheiro Lisa Leinebø Pinheiro Nils Sperre AS Odd Arild Sperre Vest-Norges Fiskesalslag Magnar Aasebø Norges Råfisklag Jan Erik Strøm Norges Sildesalgslag Knut Torgnes Mattilsynet Kristin Ness Lennart Floyd Berge KPMG Synnøve Slotsvik Sparebanken Møre Johnny L. Dyb Frode Amundsen Norsk Sjøoffisersforbund Trond Dyb FHL Sverre Johansen Nofima Finn-Arne Egeness Gøril Voldnes Innovasjon Norge Alice Heggheim Norges Sjømatforening Per Mjelva PRESSE Fiskeribladet/Fiskaren Einar Lindbæk SUROFI Sveinung Flem Jon Grimstad Britt-Anne Helgesen Marit Furnes Vigdis Torheim DIVERSE ANDRE MØTTE Natur og Ungdom Jim André Gjerde SAK 2D: GODKJENNING AV SAKLISTEN Sakslisten og kjøreplan godkjent SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA ÅRSMØTE PÅ QUALITY HOTEL WATERFRONT I ÅLESUND 30. APRIL 2014 SAKLISTE SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET TALE VED STYRELEDER. SAK 2: KONSTITUERING. A. Godkjenning av innkallingen. B. Forretningsorden. C. Opprop av utsendinger og gjester. 12

13 D. Godkjenning av saklisten. E. Valg av møteledere F. Valg av utsending til å medunderskrive protokollen G.Valg av redaksjonsnemnd. SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR A. Revisors beretning. B. Melding fra Kontrollnemnda SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD SAK 5: VALG: A. Valg av styreleder og nestleder. B. Valg av styremedlemmer. C. Valg av valgnemnd/lønnsnemnd. D. Valg av kontrollnemnd. SAK 6: LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR ÅR 2014 FAGSEMINAR: 1. Globale markedsutsikter for hvitfisk Innleder: Daglig leder Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse 2. Generisk markedsføring av hvitfisk brukes pengene rett? Status i sjømatrådets markedsarbeid i hvitfisksektoren Innleder: Markedsdirektør Børge Grønbeck, Norges Sjømatråd Eksportørenes erfaringer Innledere: Export Manager Daniel Harbo Pinheiro, PHLservice AS, Salgssjef Odd Arild Sperre, Nils Sperre AS SAK 2E: VALG AV FØRSTE OG ANDRE MØTELEDER: Jan Ole Stokke og Pål Roaldsnes SAK 2F: VALG AV UTSENDINGER TIL Å MEDUNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Til å skrive under protokollen: Kåre Giske SAK 2G: VALG AV REDAKSJONSNEMND Martin Leinebø, Erling Viseth, Dag Arne Gjøsund, Fred Ove Urkedal Leder i redaksjonsnemnda: Martin Leinebø Diverse hilsninger: Ole Jacob Lillestøl fra Nærings- og Fiskeridepartementet hilste fra Fiskeriminister og kanskje næringsminister, embetsverket og fiskeridirektoratet. Ønsket lykke til med årsmøtet. Knut Torgenes fra Norges Sildesalslag hilste fra Vest-Norges Fiskesalslag, Norges Råfisklag, Rogaland Fiskesalslag og Norges Sildesalslag. På vegne av et pelagisk salslag takket han for tålmodigheten under forhandlinger med EU. Ønsker årsmøtet lykke til med forhandlingene. for invitasjon og hilste fra styreleder. Takket for samarbeidet med Surofi. Oppfordret til engasjement for å øke fiskernes lønnsomhet SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD OMSETNINGS- OPPLEGG FOR 2014 Salgssjef Jon Grimstad holdt innledningen i saken. Møteleder gav ordet fritt Ingen tok ordet Styret tilrår årsmøtet å gjøre følgende vedtak: Hovedtrekkene i det etablerte omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Minsteprissystemet i salgslaget skal evalueres etter prøveordningen som er innført for inneværende år. Styrets forslag enstemmig vedtatt. SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Møteleder gikk gjennom årsberetningen vedrørende omsetning og priser etc. fra punkt 1 til punkt 12 i årsmeldinga. Ingen kommentarer til årsmeldinga. Styret tilrår årsmøtet å gjøre følgende vedtak: B. Årsmøtet tar årsmeldingen for 2013 til orientering. Enstemmig godkjent Møte hevet kl: 11:20 FAGSEMINAR 1. Globale markedsutsikter for hvitfisk Innleder: Daglig leder Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse 2. Generisk markedsføring av hvitfisk brukes pengene rett? Status i sjømatrådets markedsarbeid i hvitfisksektoren Innleder: Markedsdirektør Børge Grønbeck, Norges Sjømatråd Eksportørenes erfaringer Innledere: Export Manager Daniel Harbo Pinheiro, PHLservice AS, Salgssjef Odd Arild Sperre, Nils Sperre AS (Før lunsjpause (mellom innlegg 1 og 2) informerte Sveinung Flem om nettauksjonssystemet til Surofi og inviterte langveisfarende til å overvære Surofi s auksjoner i praksis i pausen.) Møte satt kl: 15:27 Permisjonssøknad Risbakk Ragnar Risbakk innvilget Adm. dir. Sveinung Flem gikk gjennom regnskapet for SUROFI for 2013, og utviklingen i første kvartal 2014 Ole Morten Sorthe fra Møre og Romsdal Fiskarlag takker 13

14 SAK 3A: REVISORS BERETNING Statsautorisert revisor Synnøve Slotsvik leste revisors beretning. SAK 3B: MELDING FRA KONTROLLNEMNDA FOR ÅRET 2013 Kjetil Holmeset leste opp meldinga fra Kontrollnemnda. MELDING FRA KONTROLLNEMDA Kontrollnemda har hatt 2 møter i Surofi sine lokaler, samt 1 telefonmøte. Vi har hatt samtaler med adm.dir og tillitsvalgte for de ansatte. Leder i nemda har snakket med styreformann for møtene. Alle spørsmål nemda har stilt har blitt besvart på en tilfredstillende måte. Revisor har ingen merknader til drifta. Kontrollnemda har ingen merknader til drifta og meiner: «Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er etter vårt syn i samsvar med gjeldende lover og regler og at vedtak og retningslinjer fra årsmøte og styret, er gjennomført av administrasjonen.» Vi viser til Revisorberetningen for 2013 og anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskapet. Ålesund Kjetil Holmeset, Per Giske Styret tilrår årsmøtet å gjøre følgende vedtak: A. Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskapet som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags regnskap for året Enstemmig godkjent. SAK 5: VALG: MØTE I VAL- OG LØNNSNEMNDA Formann Hans Sande refererte meldinga fra Val- og Lønnsnemnda: Møtet vart halde på lagets kontor 10. april Følgende møtte; Tore Roaldsens, Ståle Vidar Gjerde og Hans Sande. VALG AV STYRELEDER Knut Støbakk VALG AV NESTLEDER Einar Remøy v.m Leif Steinar Alnes, Ståle Dyb Jarle Valderhaug v.m Bjørn Giske, Tormund Grimstad, Fredd Ove Urkedal v.m Magne Grytten, Olav Remøy Kjell-Børre Pettersen v.m Leif Midtflø, Tore Hauge Leder: Tore Roaldsnes v.m Lise Strand, Dag Arne Gjøsund VALG AV KONTROLLNEMND: Kjell Ove Solheim v.m Vidar Alnes, Karl Johan Giske Øyvind Stokke v.m. Reidar Finnøy, Pål Roaldsnes Leder: Kjetil Holmeset v.m Jørgen Ervik, Atle Vartdal Formann Hans Sande leste opp brev fra ansattrepresentant i styret Eva Søvik Uri: Valnemda i SUROFI v/hans Sande 6095 BØLANDET Styremedlem for de ansatte. Det er Vidar Naalsund som er valgt fra de ansatte til å møte i styret etter årsmøtet i helene Tomren er 1.vara og Anja Hovlid er 2.vara. Til deres orientering. Med vennlig hilsen Eva Søvik Uri Møteleder refererte alle valg og alle ble enstemmig vedtatt. VALG AV STYREMEDLEMMER Knut Støbakk v.m Svein Giske, Kåre Giske Einar Remøy v.m Dag Arne Gjøsund, Bjørn Giske Terje Blomvik v.m Leif Midtflø, Helge Remøy Frodtjov Vorren v.m Helge Lønes, Vidar Hareide VALG AV VAL- OG LØNNSNEMND Helge Lønes v.m Fridtjov Vorren, Gjermund Hide Ståle Vidar Gjerde v.m Ronny Groven, Arthur Sølvik Sindre Dyb 14

15 SAK 6: LØNNSNEMDAS INNSTILLING FOR ÅRET 2014 Styreleder kr Nestleder kr Styremedlemmer kr 1. Møteleder kr 2. Møteleder kr Møtegodtgjørelse årsmøteutsendinger (pr.møtedag) kr Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder (pr.møtedag) kr Sekretær årsmøtet (pr.møtedag) kr Reise- og kostgodtgjørelse dekkes etter Statens reiseregulativ. Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. Ålesund Tore Roaldsnes Hans Sande - Ståle Vidar Gjerdet Hans Sande sa noen ord fordi han skulle trekke seg. Takket alle i salgslaget for kjekke møter. Knut Støbakk takket for tilliten og for nyvalg. Takket møteledere, sekretærer og Vigdis Torheim. Møte hevet kl 16:20 Jan Ole Stokke Kåre Giske 15

16 Notfiske På Sunnmøre og i Romsdal blir notfi ske i hovedsak brukt på sei, men brukes generelt på stimfi sk som sild og makrell. En stor not settes rundt stimen og snurpes sammen i bunnen. Nota blir liggende langs skutesida, og fi sken pumpes om bord i båtens tanker som er fylt med nedkjølt sjøvann. 16

17 17

18 og omfattende. Innkreving av offentlige avgifter knyttet til førstehåndsomsetningen er også en del av salgslagets forvaltningsoppgaver. Surofi driver i tillegg en betydelig informasjonsvirksomhet. Fisker, fanger eller oppdretter som leverer viltlevende marine ressurser gjennom Surofi og som har bolig eller forretningsadresse i Sunnmøre og Romsdal, kan være medlem av foretaket. Styrets beretning Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under den forutsetning. OMSETNING OG MARKED Etter en svært vanskelig periode i hvitfiskmarkedet i siste halvår 2012 og gjennom hele 2013, utviklet markedet seg positivt gjennom Året endte med ny omsetningsrekord i Surofi på mill. kr, en oppgang på hele 637 mill. kr. (37 %) fra Av omsetningen var 9 mill. kr. (0,4 %) fra utenlandske fartøy. Tilsvarende i 2013 var 3 mill. kr. (0,1 %). Det ble omsatt vel tonn fisk og skalldyr (rundvekt), en oppgang på tonn eller 6 % fra I tillegg ble det omsatt knapt tonn tare, som året før. VIRKSOMHETEN Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og har som formål å drive førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser med hjemmel i gjeldende lov og forskrift(er). Surofi er et samvirkeforetak i henhold til bestemmelser i samvirkeloven. Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) erstattet fra lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av 1952 som hjemmelslov for virksomheten i Surofi. Lovendringen er på de fleste områder en videreføring av gjeldende rett. Virksomheten i Surofi omfatter således fortsatt omsetning av marine ressurser som landes i Sunnmøre og Romsdal med unntak av pelagiske arter. Gjennom den nye loven er det nå etablert en lovfestet meklingsordning ved uenighet mellom partene om minsteprisene. Det er også lovfestet en ny hjemmel hvor salgslagene kan pålegges kontroll av kvalitet på fisk. Fra er det med basis i denne lovhjemmelen innført kvalitetstilsyn ved landinger av hvitfisk, men foreløpig bare i Nord-Norge. Fra lovens ikrafttredelse er det fastsatt en overgangsregel hvor nåværende salgslag kan videreføre virksomheten for to år uten ny godkjenning. Surofi har søkt Nærings- og Fiskeridepartementet om godkjennelse for å fortsette virksomheten fra og med I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, der spesielt arbeidet med ressurskontroll er særlig viktig Etter en svært vanskelig periode i hvitfiskmarkedet i siste halvår 2012 og gjennom hele 2013, utviklet markedet seg positivt gjennom Året endte med ny omsetningsrekord i Surofi på mill. kr, en oppgang på hele 637 mill. kr. (37 %) fra Torskekvoten var uendret på 1 mill. tonn i Et lavt prisnivå de foregående år har gitt grobunn for sterk vekst i eksporten av fersk torsk til det europeiske marked. Samtidig har salg av fryst HG både til Kina og særlig til EU vist god utvikling. Dette har redusert avhengigheten av det konvensjonelle markedet, hvor risikoen mot det portugisiske markedet bør nevnes. Salget av klippfisktorsk har likevel holdt seg på et stabilt høyt nivå, men den relative andelen av totalt landet kvantum har gått ned. Større spredning av torskesalget på flere anvendelser og marked har etter hvert gitt rom for stigende priser, og i gjennomsnitt økte førstehåndsprisen på torsk omsatt gjennom Surofi med 24 % fra 2013 til 2014, og med gradvis sterkere effekt utover i året. I tillegg økte omsatt kvantum med vel 6 % til nærmere tonn rundvekt. Dette gjorde at 18

19 omsetningsverdien av torsk nådde 823 mill. kr., en økning på 205 mill. kr. (33 %) fra Kvantum av sei økte i 2014 vel 4000 tonn (6 %) til vel tonn etter sammenhengende betydelig nedgang gjennom de foregående fem år. Prisen på sei steg i gjennomsnitt for året med 32 %, og med klart sterkere utvikling gjennom 2. halvår. Selv om det i 2014 var noe økning i de totale seilandingene i Norge, er kvantumet vesentlig lavere enn det var for noen få år siden. Markedet for klippfisksei er godt, og også de minste størrelsene av sei går nå inn i dette markedet på vesentlig høyere priser enn det andre anvendelser (HG-markedet) kan tilby. Dette drar særlig trålflåten nytte av, siden de i hovedsak fisker på de mindre størrelsene. Omsetningen av sei i 2014 kom opp i 689 mill. kr., som var 205 mill. kr. (42 %) høyere enn i Hyse er også viktig for Surofi sin omsetning. Også for hyse steg prisene mye i 2014, 39 % i gjennomsnitt for året, dette på tross av at prisene også viste betydelig stigning i 2. halvår Prisen på hyse er rekordhøy og vesentlig høyere enn på torsk, noe som i historisk sammenheng er unormalt. Kvotene på hyse er mye redusert de siste årene, og det er nok en viktig årsak til dette uvanlige prisbildet. Omsetningen av hyse omsatt i Surofi i 2014 ble 308 mill. kr., 87 mill. kr. (39 %) høyere enn året før. Også for øvrige fiskeslag har det generelt vært stigende priser, om enn i varierende grad, og for de fleste også noe økt kvantum. Styret er godt tilfreds med omsetningen i 2014 og at prisfallet først som følge av finanskrisen i 2008 og den senere svikten i 2. halvår 2012, nå er hentet inn. Styret konstaterer at det særlig er havfiskeflåten som nyter godt av markedsutviklingen. For kystflåten er det lite konkurranse om fisken, og prisoppgangen har så langt gitt mindre uttelling for denne flåtegruppen. Driftsresultatet i 2014 kom ut med 2,5 mill. kr. som er en forbedring på 4,0 mill. kr. fra Netto finansinntekter har også i 2014 gått vesentlig ned, og endte på 2,1 mill. kr. etter en nedgang på 1,0 mill. kr. Dette skyldes en bedre likviditetssituasjon blant kjøperne slik at de i vesentlig mindre grad enn tidligere måtte betale forsinkelsesrenter ved betalinger etter forfall. Dette har en klar sammenheng med de gode markedsforholdene gjennom Resultat før skatt ble 4,6 mill. kr., en forbedring på 3,1 mill. kr. Årsresultatet (resultat etter skatt) endte på 3,0 mill. kr. mot 1,1 mill. kr. i Styret er godt tilfreds med resultatet i Surofi hadde pr en egenkapital på 73,3 mill. kr., tilsvarende 35 % av totalkapitalen. Kapitalsituasjonen er tilfredsstillende. Med store svingninger i markedsforhold og omsetning samt sesongvariasjoner i kapitalbehov gjennom året, er styret fortsatt opptatt av å opprettholde en god kapital- og likviditetssituasjon. FINANSIELL RISIKO Risikoen i utestående kundefordringer er den største finansielle risikoen i Surofi. Risikoen er først og fremst knyttet til de kjøpere som stiller sikkerhet i form av kredittforsikring, hvor Surofi har 10 % egenrisiko (+ eventuelle rentekrav) slik vanlig er for denne type forsikringer. Selv om det har vært små tap i de senere år, viser historien at bråe endringer i markeds- eller finansielle forhold kan påvirke store deler av kjøperkorpset i større eller mindre grad og dermed skape økonomiske problem for flere i bransjen samtidig. ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT. Provisjonsinntektene økte med 4,8 mill. kr. til 17,5 mill. kr. i Dette er en direkte følge av økt omsetning. Provisjonssatsene har vært uendret i en årrekke og utgjorde i 2014 i gjennomsnitt 0,75 % av omsetningen. Andre driftsinntekter utgjorde 3,0 mill. kr., en økning på 0,6 mill. kr. fra Den største enkeltposten er inntektsføring av inndratte midler. Disse inntektene benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten som salgslaget utfører i henhold til bestemmelser i havressursloven og fiskesalgslagsloven. Et lavt prisnivå de foregående år har gitt grobunn for sterk vekst i eksporten av fersk torsk til det europeiske marked. Samtidig har salg av fryst HG både til Kina og særlig til EU vist god utvikling. Driftskostnadene utgjorde 18,1 mill. kr. mot 16,7 mill. kr. året før. Av de totale driftskostnader utgjorde lønns- og andre personalkostnader 9,5 mill. kr., en økning på 0,4 mill. kr. eller 4,5 % fra Andre driftskostnader økte med 1 mill. kr. fra 5,8 til 6,8 mill. kr. Disse kostnadene var spesielt lave i 2013 da vi foretok en nedjustering av avsetning til dekning av fremtidig tapsrisiko. Avskrivningene på varige driftsmidler var uendret fra foregående år, 1,7 mill. kr. Surofi har ved årets slutt en arbeidskapital på 64,3 mill. kr., en forbedring på 2,1 mill. kr. fra foregående årsskifte. Arbeidskapitalen benyttes til å finansiere utestående fordringer til kjøperne. I tillegg har Surofi en driftsfinansieringsramme på 150 mill. kr. hos vår bankforbindelse. Driftskreditten har vært benyttet i store deler av året. Trekkbehovet varierer med aktiviteten, med en topp i slutten av vintersesongen (mars/april). Markedssvingninger slår direkte ut i provisjonsinntektene, 19

20 siden disse beregnes som prosent av omsetningsverdien. Dette fremgår tydelig ved å sammenligne resultatregnskapet for 2013 og ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ. Det har i 2014 ikke vært endringer i bemanningen. Antall ansatte ved årsskiftet var 13, tilsvarende 12,2 årsverk. Sykefraværet var 0,7 %, som er en oppgang fra 0,2 % året før. Det ble ikke registrert noen personskader. Surofis virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Ansatte pr var 9 kvinner og 4 menn. I styret var det bare menn pr Den lave kvinneandelen i næringen gjør det vanskelig å få en god kjønnsmessig balanse i styret. Styret vil likevel anmode eierorganisasjonene om å oppnevne flere kvinnelige medlemmer til ulike tillitsverv i Surofi. FREMTIDSUTSIKTER Styret konstaterer at det positive markedsomslaget med stigende priser kom mye raskere og slo vesentlig sterkere ut i omsetningen for 2014 enn forventet for ett år siden. Styret forventer at det positive markedsbildet vil fortsette gjennom I dette ligger en antagelse om at prisene på torsk og sei i gjennomsnitt for året vil ligge noe høyere enn de gjorde i Prisene på øvrige arter forventes å være stabile. Omsatt kvantum i 2015 forventes å gå noe ned, først og fremst som følge av redusert torskekvote. Totalt sett forventer styret at omsetningen i Surofi for 2015 fortsatt blir liggende på et tilfredsstillende nivå, nær samme nivå som Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter for et godt samarbeid også i DISKRIMINERING Surofi legger vekt på å etterkomme formålet i Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gjennom utforming av arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsplasser bestreber selskapet seg på å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Selskapet har som mål at ansatte uavhengig av etnisitet, religion mv gis like rettigheter og muligheter for utvikling. Ålesund, 24. februar 2015 Knut Støbakk Einar Remøy Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kjell Lorgen Leif-Richard Sande Arve Teige Fridtjov Vorren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Remi Teistklubb Vidar Naalsund Sveinung Flem Styremedlem Ansattes representant Adm. dir. 20

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag FISK FOR FREMTIDEN Årsrapport 2009 Innhold Innledning 2009 kort oppsummert 5 Innledning ved styrets leder 6 Regnskap Styrets melding 12 Resultatregnskap 2009 16 Balanse pr 31. desember 17 Noter til regnskap

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2012

Årsberetning & årsregnskap 2012 Årsberetning & årsregnskap 2012 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet 2012... 10 BeSt PÅ kundeservice... 12 raus Og ettertraktet...

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo 08 Tlf. 22 00 91 00 Styrets beretning 2008 marked@kredinor.no Regnskapsåret 2008 www.kredinor.no Om virksomheten Design: GRID design www.grid.no Trykk: Lobo Media AS rune

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012 Årsmelding 2012 1 Innledning Norge er en av verdens ledende sjømatnasjoner, og fiskeri- og havbruksnæringen er kunnskapsbasert. Dette gjør forskning og utvikling (FoU) til et viktig virkemiddel for å videreføre

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer