SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON"

Transkript

1 Å RS RA P P O R T SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1

2 ESTERÅL NORDKAP SHETLAN RÆNA S JELMSØY 2

3 SKOLPEN D FRØYA TOREGGA Surofi EN RØST innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig P VIKING Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi ) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfi sk og skalldyr med hjemmel i lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser. I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og informasjonsvirksomhet. 3

4 4

5 Innholdsfortegnelse Teiner Teinefi sket er for fangst av krabbe, hummer, sjøkreps og leppefi sk. Teinene agnes og slippes på bunnen. Etter en tid(f.eks. neste dag), hales de tilbake i båten med fangsten fanget i teinen. Mens skalldyr i hovedsak selges til forbrukere lokalt eller andre steder i Norge, benyttes leppefi sk til å redusere mengden av lakselus i oppdrettsanlegg. 06 Leder ved Adm. direktør Sveinung Flem 08 Styret, Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 11 Årsmøteprotokoll Styrets beretning 23 Årsregnskap 24 Nøkkeltall - grafi sk 25 Resultatregnskap og balanse 28 Noter 33 Kontantstrømsoppstilling 34 Revisjonsberetning 37 Driftsrapport 5

6 Sjømatindustriens utfordringer I desember kom NOU 2014:16 Utredning om Sjømatindustriens rammevilkår, populært kalt Tveterås-utvalgets innstilling. Mye spekulasjoner i forkant om hva den kom til å inneholde, mye meninger og debatt etter at den kom, og enda mer vil det bli når politikerne etter hvert overtar hovedrollen som beslutningstakere for eventuell ny politikk. Tveterås-utvalget har angrepet mandatet vidt, videre enn det som var ment da utvalget ble nedsatt av den forrige regjeringen. I stedet for en utredning om den landbaserte sjømatindustriens utfordringer har det blitt en utredning om hele sjømatnæringens rammevilkår, og fokuset har flyttet seg fra land til sjø. Aktivitetskravet i deltakerloven, strukturering av flåten, redskapsbruk, sesongsvingninger og førstehåndsomsetning er viet stor plass. På tross av at rammene for førstehåndsomsetningen ble vedtatt i fiskesalgslagsloven, som trådte i kraft fra 1. januar 2014, har utredningen åpnet opp for en omkamp. Når dette er sagt, bidrar denne vide tilnærmingen til å gi en god samlet oversikt over utfordringene i hele næringen, og på mange områder vil jeg også tro det er stor enighet om forslagene. Jeg mener imidlertid at utredningens analyse av den landbaserte sjømatindustrien og utfordringen nedstrøms (mot markedet) i verdikjeden ikke er særlig imponerende. Det er gjort noen overordnede betraktninger om sjømatindustriens lønnsomhet, som konkluderer med at lønnsomheten er lavere enn for annen næringsmiddelindustri og lavere enn den burde være. Når tallmaterialet gås etter i sømmene, viser det seg at det er lite som skiller lønnsomheten i denne industrien fra annen norsk industri, herunder også om det sammenlignes med annen næringsmiddelindustri. Men det er store ulikheter både mellom enkeltbedrifter og segmenter innenfor fiskeindustrien. Konvensjonell fiskeindustri (klippfisk m.v.) har en klart bedre lønnsomhet enn annen fiskeindustri og også enn industrien generelt, noe også utredningen slår fast. Men også blant filétbedriftene er det store individuelle forskjeller. Hvorfor har ikke utvalget gjort noe forsøk på å forklare årsakene til disse store forskjellene mellom enkeltbedrifter og mellom segmenter? For det er vel åpenbart at disse forskjellene ikke kan finnes i de ytre rammebetingelsene som hele sjømatindustrien har felles? Men i Norge med verdens høyeste kostnadsnivå, er det faktisk en kamp for livet hver eneste dag i alt tradisjonelt næringsliv. Det er ikke en kamp som sjømatindustrien fører alene. Men det kan ikke løses ved å flytte verdier fra det ene ledd i kjeden til det andre. Det er nærliggende å tro at industrirepresentantene i utvalget, godt hjulpet av ledelsen i Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (nå omdøpt til Sjømat Norge), ikke har ønsket en slik analyse om seg selv. De har ønsket fokus på deltakerloven og fiskesalgslags- 6

7 loven. De fremstiller seg selv som offer for en urettferdig lovgivning, som medfører at de selv tjener for lite penger (og fiskerne for mye?). Som nyvalgt leder for Sjømat Norge uttalte til media: «Det handler om liv eller død for deler av sjømatindustrien». Men i Norge med verdens høyeste kostnadsnivå, er det faktisk en kamp for livet hver eneste dag i alt tradisjonelt næringsliv. Det er ikke en kamp som sjømatindustrien fører alene. Men det kan ikke løses ved å flytte verdier fra det ene ledd i kjeden til det andre. Flåtesiden har kontinuerlig tilpasset seg et høyt kostnadsnivå gjennom strukturering, modernisering av flåte og ny teknologi som har gitt økt produktivitet og tilfredsstillende (om enn varierende) lønnsomhet. I tillegg har flåten levert på samfunnskontrakten gjennom store ringvirkninger langs hele kysten. Så flåtesiden i norsk fiskerinæring er på mange måter en suksess, men det har kostet og det er definitivt feil at denne suksessen skyldes at industrien betaler fiskerne for godt. Den flåten som er mest avhengig av norsk industri, får vesentlig dårligere betalt enn de som (også) kan tilby fisken i det globale marked. Førstehåndsprisene for fisk som er fryst om bord, og som følgelig kan tilbys både til industriaktører i Norge og utenlandske kjøpere via norske eksportører, ligger i gjennomsnitt ca 50 % høyere enn tilsvarende produkter solgt fersk til norske mottak. Industrien må tilpasse seg en situasjon der de også må møte global konkurranse på råvaresiden, ikke bare i markedet. Jeg oppfatter at Tveterås-utvalget er enig i denne konklusjonen. Utvalgets analyse og vurderinger om førstehåndsomsetningen i Norge er grundig og god. De konkluderer enstemmig med at fiskesalgslagsloven, som den fremstår i dag, ikke synes å ha negativ betydning for verdiskaping, industriens lønnsomhet eller mulighetene for vertikal koordinering i verdikjeden og videre at salgslagene i liten grad utøver markedsmakt til fordel for fiskerne. Utvalget anmoder salgslagene om å hente ut gevinstene fra markedsbasert omsetning. Slik jeg ser det er auksjon klart å foretrekke for å oppnå dette. Her tilbys fisken åpent til alle som er i posisjon til å delta, og den kjøper som kan betale mest der og da vil få tilslaget. Dette påvirker den totale verdiskapningen positivt. I Surofi er auksjon den foretrukne omsetningsform, og av all omsetning de senere år er godt over halvparten omsatt ved auksjon. I tillegg har det i lang tid vært åpning for ulike typer kontrakter der auksjonsprisene fungerer som prisreferanse. Det er med andre ord en stor del av vår omsetning som skjer til markedsbaserte priser. Utfordringen hos oss er, som i andre salgslag, å sikre at kystflåten får de prisene de bør ha. Dette er ikke lett og en viktig årsak til at det fortsatt er nødvendig med minstepriser, noe også utvalget er inne på. Når dette leses, er høringsfristen ute og den politiske debatten går for fullt. Den dreier seg både om politiske mål og midler. Jeg mener at alle som har meninger skal få delta i debatten. Salgslagene er både kvalifisert og berettiget til å mene, og vi kommer til å delta. At noen bruker alle midler på å kneble oss, forteller mer om dem enn om oss. SVEINUNG FLEM ADM. DIREKTØR 7

8 Styret 2014 KNUT STØBAKK, STYRELEDER Giske Varamann: Svein Giske Kåre Giske EINAR REMØY, NESTLEDER Ålesund Varamedlem: Dag Arne Gjøsund Bjørn Giske FRIDTJOV VORREN Hjørungavåg Varamedlem: Helge Lønes Vidar Hareide ARVE TEIGE Bølandet Varamedlem: Tore Hauge Martin Leinebø REMI TEISTKLUBB Vevang Varamedlem: Nils Adolf Fanghol Hans Ole Inderhaug OLA INGE GRØNNEVET Hareid Varamedlem: Webjørn Barstad Knut Grønnevet LEIF-RICHARD SANDE Gurskøy Varamedlem: Hallgeir Holmset Ola Engeset KJELL LORGEN Ellingsøy Varamedlem: Leif Steinar Alnes Leif-Egil Grytten TERJE BLOMVIK Fiskarstrand Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy VIDAR NAALSUND Ålesund, (Ansatte representant) Varamedlem: Helene Tomren Anja Hovlid

9 Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 2014 MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Magne Grytten, Vatne v.m Lidvar Bjørnøy, Ronald Dyb Christer Remø Leinebø, Leinøy v.m Halvard Leine, Leif-Richard Sande Bjørn Giske, Giske v.m Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Frode Kvalsvik, Fosnavåg v.m Willy-Andre Kvalsvik, Frank Robert Notøy Ståle Otto Dyb, Godøy v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Kjetil Måløy, Ålesund v.m Kåre Giske, Ivar Bjørnevik Martin Leinebø, Leinøy v.m Tore Hauge, Hans Kvalsvik Tormund Grimstad, Valderøy v.m Stian Skjong, Mads Grimstad Hans Ole Inderhaug, Bud v.m Roy Gjerstad, Karl Otto Risbakk Ingmund Pedersen, Elnesvågen v.m Stig Jansen, Kai Even Solheim Runar J. Kvalsund, Nerlandsøy v.m Svein Tore Sætre, Bjørn Voksøy Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m Kjell Ove Solheim, Kjell Ragnar Risbakk Bernt Åsbø, Hustad v.m Rune Janbu, Svein Ove Myrbø Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m Svein Tormod Pedersen, Kåre Hoksnes Sindre Johan Dyb, Godøy v.m Per Oscar Rotnes, Kåre Egil Dyb Jan Ole Stokke, Langevåg v.m. Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke FISKEBÅT VEST Tore Roaldsnes, Vigra Janne Grethe Strand Aasnæs, Oslo Leif Steinar Alnes, Godøy Fred Ove Urkedal, Vatne Olav K. Remøy, Leinøy Dag Arne Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Hallgeir Holmeset, Vatne Nummeriske varautsendinger: Ståle Dyb, Pål Roaldsnes, Arild Holmeset, Rolf Giske, Jan Erik Fiskerstrand, Atle Vartdal, Per Kjell Vågsholm, Jørn Remøy, Stian Urkedal, Kristin Remøy, Øystein Hurlen, Trond Olav Dyb, Lise Strand, Kjetil Holmeset, Arild Alnes, Sindre Dyb NORSK SJØMANNSFORBUND Helge Lønes, Hareid Otto Stein Erikson, Langevåg Bernt Skjong, Valderøy Vidar Hareide, Nerlandsøy Nummeriske varautsendingar: Inge Henden Førde, Jarle Østringen, Tracy Hickey, Knut Åge Sandnes, Erling Viseth KONTROLLNEMNDA Leder Kjetil Holmeset, Vatne v.m. Jørgen Ervik, Knut Vartdal Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Remi Teistklubb, Vevang v.m. Reidar Finnøy, Kjell Ove Solheim LØNS- OG VALNEMNDA Leder Hans Sande, Bølandet v.m. Leif Midtflø, Tore Hauge Helge Lønes, Hareid v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Ståle Dyb, Godøy v.m. Ståle Dyb, Leif Steinar Alnes Jarle Valderhaug, Vigra v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Fredd Ove Urkedal, Vatne v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y Tore Roaldsnes, Vigra v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund HJELPEFONDET Leder Fredd Nilsen, Skodje v.m Jermund Hide, Fosnavåg Vigdis Torheim, Ålesund v.m. Janita Arhaug Oddvar Uggedal, Vatne v.m Narve Jan Engeseth REVISOR KPGM Ålesund v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal OFFENTLIG KONTROLLØR Bjørn Inge Rørstad, Ålesund 9

10 10

11 PROTOKOLL Årsmøte i Surofi 30. april 2014 Møtet ble avholdt på Quality Waterfront Hotell i Ålesund. Møtet startet kl Til åpningen ble «Mellom bakkar og berg ut mot havet» sunget. Styrelederen bad om ett minutt stillhet til minne om de som har gått bort siden siste årsmøtet. Styreleder holdt et minneord om Gunnar Støbakk og hans verv i Surofi. Styreleder Knut Støbakk hilste alle velkommen. SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET TALE VED STYRELEDER. Styreleder Knut Støbakk holdt åpningstalen. Innkallinga godkjent. Møtet satt. SAK 2B: FORRETNINGSORDEN Styreleder refererte forretningsorden sålydende: FORRETNINGSORDEN 1. Årsmøtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning år møtet ikke selv vedtar noe annet. 2. Årsmøtets forhandlinger ledes av møteleder og andre møteleder. Disse ordner selv innbyrdes fordelingen av arbeidet. 3. Møteleder skal, når han finner det påkrevet, foreslå at taletiden blir innskrenket og likeledes foreslå strek satt med de inntegnede talere. 4. Forslag må innleveres skriftlig til møteleder og undertegnes av forslag-stilleren. Forslag til vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes tilbake, etter at strek er satt 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. 6. Hvis noen av utsendingene forlanger det, skal valgene foregå skriftlig. 7. Gjester har talerett. 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen Forretningsorden godkjent. SAK 2C: OPPROP AV UTSENDINGER/GJESTER Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 2014: MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Ståle Vidar Gjerde, Bud Jan Ole Stokke, Langevåg Halvard Leine, Leinøy Martin Leinebø, Leinøy Tormund Grimstad, Valderøy Bjørn Giske, Giske Rune Janbu, Elnesvågen Hans Ole Inderhaug, Bud Kjetil Måløy, Ålesund Kurt Skjong, Valderøy Kai Ytterland, Valderøy Kåre Giske, Ellingsøy Kjell Ragnar Risbakk, Ålesund Stian Skjong, Valderøy FISKEBÅT VEST: Pål Roaldsnes, Valderøy Tore Roaldsnes, Vigra Dag Arne Gjøsund, Valderøy Fred O. Urkedal, Vatne Leif Steinar Alnes, Godøy Jan Erik Fiskerstrand, Eidsnes Stian Urkedal, Vatne Øystein Hurlen, Brattvåg NORSK SJØMANNSFORBUND Erling Viseth, Ørskog KONTROLLNEMND Kjetil Holmeset, Vatne Per Jan Giske, Ellingsøy 11

12 LØNNS- OG VALGNEMND Hans Sande, Bølandet HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje Oddvar Urkedal, Vatne REVISOR: KPMG Ålesund v/statsautorisert revisor Synnøve Slotsvik (kom kl 14:00) STYRET I SUROFI Knut Støbakk, Giske Einar Remøy, Ålesund Kjell Lorgen, Ellingsøy Webjørn Barstad, Ålesund Fridtjov Vorren, Hjørungavåg Terje Blomvik, Fiskarstrand Arve Teige, Bølandet Leif-Richard Sande, Gursken Remi Teistklubb, Vevang Eva Søvik Uri, Ellingsøy OFFENTLIG KONTROLLØR Bjørn Inge Rørstad GJESTELISTE Nærings- og kystdepartementet Ole-Jakob Lillestøl Fiskeridirektoratet, Region M&R Karl Anton Lorgen Wenche Flaaen Stortingsrepresentant Pål Farstad Fiskebåt Beate Nørvåg Jan Ivar Maråk Oddbjørn Skarbøvik Fiskebåt Vest Paul Harald Leinebø Paul-Gustav Remøy Sturla Roald Møre og Romsdal Fiskarlag Leif Midtflø Ole Morthen Sorthe Janita Arhaug Norges Sjømatråd Børge Grønbech Møreforsking Marin Kari Fjørtoft Kontali Analyse Ragnar Nystøyl Magnus Myhre PHL Service AS Daniel Harbo Pinheiro Lisa Leinebø Pinheiro Nils Sperre AS Odd Arild Sperre Vest-Norges Fiskesalslag Magnar Aasebø Norges Råfisklag Jan Erik Strøm Norges Sildesalgslag Knut Torgnes Mattilsynet Kristin Ness Lennart Floyd Berge KPMG Synnøve Slotsvik Sparebanken Møre Johnny L. Dyb Frode Amundsen Norsk Sjøoffisersforbund Trond Dyb FHL Sverre Johansen Nofima Finn-Arne Egeness Gøril Voldnes Innovasjon Norge Alice Heggheim Norges Sjømatforening Per Mjelva PRESSE Fiskeribladet/Fiskaren Einar Lindbæk SUROFI Sveinung Flem Jon Grimstad Britt-Anne Helgesen Marit Furnes Vigdis Torheim DIVERSE ANDRE MØTTE Natur og Ungdom Jim André Gjerde SAK 2D: GODKJENNING AV SAKLISTEN Sakslisten og kjøreplan godkjent SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA ÅRSMØTE PÅ QUALITY HOTEL WATERFRONT I ÅLESUND 30. APRIL 2014 SAKLISTE SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET TALE VED STYRELEDER. SAK 2: KONSTITUERING. A. Godkjenning av innkallingen. B. Forretningsorden. C. Opprop av utsendinger og gjester. 12

13 D. Godkjenning av saklisten. E. Valg av møteledere F. Valg av utsending til å medunderskrive protokollen G.Valg av redaksjonsnemnd. SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR A. Revisors beretning. B. Melding fra Kontrollnemnda SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD SAK 5: VALG: A. Valg av styreleder og nestleder. B. Valg av styremedlemmer. C. Valg av valgnemnd/lønnsnemnd. D. Valg av kontrollnemnd. SAK 6: LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR ÅR 2014 FAGSEMINAR: 1. Globale markedsutsikter for hvitfisk Innleder: Daglig leder Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse 2. Generisk markedsføring av hvitfisk brukes pengene rett? Status i sjømatrådets markedsarbeid i hvitfisksektoren Innleder: Markedsdirektør Børge Grønbeck, Norges Sjømatråd Eksportørenes erfaringer Innledere: Export Manager Daniel Harbo Pinheiro, PHLservice AS, Salgssjef Odd Arild Sperre, Nils Sperre AS SAK 2E: VALG AV FØRSTE OG ANDRE MØTELEDER: Jan Ole Stokke og Pål Roaldsnes SAK 2F: VALG AV UTSENDINGER TIL Å MEDUNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Til å skrive under protokollen: Kåre Giske SAK 2G: VALG AV REDAKSJONSNEMND Martin Leinebø, Erling Viseth, Dag Arne Gjøsund, Fred Ove Urkedal Leder i redaksjonsnemnda: Martin Leinebø Diverse hilsninger: Ole Jacob Lillestøl fra Nærings- og Fiskeridepartementet hilste fra Fiskeriminister og kanskje næringsminister, embetsverket og fiskeridirektoratet. Ønsket lykke til med årsmøtet. Knut Torgenes fra Norges Sildesalslag hilste fra Vest-Norges Fiskesalslag, Norges Råfisklag, Rogaland Fiskesalslag og Norges Sildesalslag. På vegne av et pelagisk salslag takket han for tålmodigheten under forhandlinger med EU. Ønsker årsmøtet lykke til med forhandlingene. for invitasjon og hilste fra styreleder. Takket for samarbeidet med Surofi. Oppfordret til engasjement for å øke fiskernes lønnsomhet SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD OMSETNINGS- OPPLEGG FOR 2014 Salgssjef Jon Grimstad holdt innledningen i saken. Møteleder gav ordet fritt Ingen tok ordet Styret tilrår årsmøtet å gjøre følgende vedtak: Hovedtrekkene i det etablerte omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Minsteprissystemet i salgslaget skal evalueres etter prøveordningen som er innført for inneværende år. Styrets forslag enstemmig vedtatt. SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Møteleder gikk gjennom årsberetningen vedrørende omsetning og priser etc. fra punkt 1 til punkt 12 i årsmeldinga. Ingen kommentarer til årsmeldinga. Styret tilrår årsmøtet å gjøre følgende vedtak: B. Årsmøtet tar årsmeldingen for 2013 til orientering. Enstemmig godkjent Møte hevet kl: 11:20 FAGSEMINAR 1. Globale markedsutsikter for hvitfisk Innleder: Daglig leder Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse 2. Generisk markedsføring av hvitfisk brukes pengene rett? Status i sjømatrådets markedsarbeid i hvitfisksektoren Innleder: Markedsdirektør Børge Grønbeck, Norges Sjømatråd Eksportørenes erfaringer Innledere: Export Manager Daniel Harbo Pinheiro, PHLservice AS, Salgssjef Odd Arild Sperre, Nils Sperre AS (Før lunsjpause (mellom innlegg 1 og 2) informerte Sveinung Flem om nettauksjonssystemet til Surofi og inviterte langveisfarende til å overvære Surofi s auksjoner i praksis i pausen.) Møte satt kl: 15:27 Permisjonssøknad Risbakk Ragnar Risbakk innvilget Adm. dir. Sveinung Flem gikk gjennom regnskapet for SUROFI for 2013, og utviklingen i første kvartal 2014 Ole Morten Sorthe fra Møre og Romsdal Fiskarlag takker 13

14 SAK 3A: REVISORS BERETNING Statsautorisert revisor Synnøve Slotsvik leste revisors beretning. SAK 3B: MELDING FRA KONTROLLNEMNDA FOR ÅRET 2013 Kjetil Holmeset leste opp meldinga fra Kontrollnemnda. MELDING FRA KONTROLLNEMDA Kontrollnemda har hatt 2 møter i Surofi sine lokaler, samt 1 telefonmøte. Vi har hatt samtaler med adm.dir og tillitsvalgte for de ansatte. Leder i nemda har snakket med styreformann for møtene. Alle spørsmål nemda har stilt har blitt besvart på en tilfredstillende måte. Revisor har ingen merknader til drifta. Kontrollnemda har ingen merknader til drifta og meiner: «Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er etter vårt syn i samsvar med gjeldende lover og regler og at vedtak og retningslinjer fra årsmøte og styret, er gjennomført av administrasjonen.» Vi viser til Revisorberetningen for 2013 og anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskapet. Ålesund Kjetil Holmeset, Per Giske Styret tilrår årsmøtet å gjøre følgende vedtak: A. Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskapet som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags regnskap for året Enstemmig godkjent. SAK 5: VALG: MØTE I VAL- OG LØNNSNEMNDA Formann Hans Sande refererte meldinga fra Val- og Lønnsnemnda: Møtet vart halde på lagets kontor 10. april Følgende møtte; Tore Roaldsens, Ståle Vidar Gjerde og Hans Sande. VALG AV STYRELEDER Knut Støbakk VALG AV NESTLEDER Einar Remøy v.m Leif Steinar Alnes, Ståle Dyb Jarle Valderhaug v.m Bjørn Giske, Tormund Grimstad, Fredd Ove Urkedal v.m Magne Grytten, Olav Remøy Kjell-Børre Pettersen v.m Leif Midtflø, Tore Hauge Leder: Tore Roaldsnes v.m Lise Strand, Dag Arne Gjøsund VALG AV KONTROLLNEMND: Kjell Ove Solheim v.m Vidar Alnes, Karl Johan Giske Øyvind Stokke v.m. Reidar Finnøy, Pål Roaldsnes Leder: Kjetil Holmeset v.m Jørgen Ervik, Atle Vartdal Formann Hans Sande leste opp brev fra ansattrepresentant i styret Eva Søvik Uri: Valnemda i SUROFI v/hans Sande 6095 BØLANDET Styremedlem for de ansatte. Det er Vidar Naalsund som er valgt fra de ansatte til å møte i styret etter årsmøtet i helene Tomren er 1.vara og Anja Hovlid er 2.vara. Til deres orientering. Med vennlig hilsen Eva Søvik Uri Møteleder refererte alle valg og alle ble enstemmig vedtatt. VALG AV STYREMEDLEMMER Knut Støbakk v.m Svein Giske, Kåre Giske Einar Remøy v.m Dag Arne Gjøsund, Bjørn Giske Terje Blomvik v.m Leif Midtflø, Helge Remøy Frodtjov Vorren v.m Helge Lønes, Vidar Hareide VALG AV VAL- OG LØNNSNEMND Helge Lønes v.m Fridtjov Vorren, Gjermund Hide Ståle Vidar Gjerde v.m Ronny Groven, Arthur Sølvik Sindre Dyb 14

15 SAK 6: LØNNSNEMDAS INNSTILLING FOR ÅRET 2014 Styreleder kr Nestleder kr Styremedlemmer kr 1. Møteleder kr 2. Møteleder kr Møtegodtgjørelse årsmøteutsendinger (pr.møtedag) kr Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder (pr.møtedag) kr Sekretær årsmøtet (pr.møtedag) kr Reise- og kostgodtgjørelse dekkes etter Statens reiseregulativ. Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. Ålesund Tore Roaldsnes Hans Sande - Ståle Vidar Gjerdet Hans Sande sa noen ord fordi han skulle trekke seg. Takket alle i salgslaget for kjekke møter. Knut Støbakk takket for tilliten og for nyvalg. Takket møteledere, sekretærer og Vigdis Torheim. Møte hevet kl 16:20 Jan Ole Stokke Kåre Giske 15

16 Notfiske På Sunnmøre og i Romsdal blir notfi ske i hovedsak brukt på sei, men brukes generelt på stimfi sk som sild og makrell. En stor not settes rundt stimen og snurpes sammen i bunnen. Nota blir liggende langs skutesida, og fi sken pumpes om bord i båtens tanker som er fylt med nedkjølt sjøvann. 16

17 17

18 og omfattende. Innkreving av offentlige avgifter knyttet til førstehåndsomsetningen er også en del av salgslagets forvaltningsoppgaver. Surofi driver i tillegg en betydelig informasjonsvirksomhet. Fisker, fanger eller oppdretter som leverer viltlevende marine ressurser gjennom Surofi og som har bolig eller forretningsadresse i Sunnmøre og Romsdal, kan være medlem av foretaket. Styrets beretning Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under den forutsetning. OMSETNING OG MARKED Etter en svært vanskelig periode i hvitfiskmarkedet i siste halvår 2012 og gjennom hele 2013, utviklet markedet seg positivt gjennom Året endte med ny omsetningsrekord i Surofi på mill. kr, en oppgang på hele 637 mill. kr. (37 %) fra Av omsetningen var 9 mill. kr. (0,4 %) fra utenlandske fartøy. Tilsvarende i 2013 var 3 mill. kr. (0,1 %). Det ble omsatt vel tonn fisk og skalldyr (rundvekt), en oppgang på tonn eller 6 % fra I tillegg ble det omsatt knapt tonn tare, som året før. VIRKSOMHETEN Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og har som formål å drive førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser med hjemmel i gjeldende lov og forskrift(er). Surofi er et samvirkeforetak i henhold til bestemmelser i samvirkeloven. Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) erstattet fra lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av 1952 som hjemmelslov for virksomheten i Surofi. Lovendringen er på de fleste områder en videreføring av gjeldende rett. Virksomheten i Surofi omfatter således fortsatt omsetning av marine ressurser som landes i Sunnmøre og Romsdal med unntak av pelagiske arter. Gjennom den nye loven er det nå etablert en lovfestet meklingsordning ved uenighet mellom partene om minsteprisene. Det er også lovfestet en ny hjemmel hvor salgslagene kan pålegges kontroll av kvalitet på fisk. Fra er det med basis i denne lovhjemmelen innført kvalitetstilsyn ved landinger av hvitfisk, men foreløpig bare i Nord-Norge. Fra lovens ikrafttredelse er det fastsatt en overgangsregel hvor nåværende salgslag kan videreføre virksomheten for to år uten ny godkjenning. Surofi har søkt Nærings- og Fiskeridepartementet om godkjennelse for å fortsette virksomheten fra og med I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, der spesielt arbeidet med ressurskontroll er særlig viktig Etter en svært vanskelig periode i hvitfiskmarkedet i siste halvår 2012 og gjennom hele 2013, utviklet markedet seg positivt gjennom Året endte med ny omsetningsrekord i Surofi på mill. kr, en oppgang på hele 637 mill. kr. (37 %) fra Torskekvoten var uendret på 1 mill. tonn i Et lavt prisnivå de foregående år har gitt grobunn for sterk vekst i eksporten av fersk torsk til det europeiske marked. Samtidig har salg av fryst HG både til Kina og særlig til EU vist god utvikling. Dette har redusert avhengigheten av det konvensjonelle markedet, hvor risikoen mot det portugisiske markedet bør nevnes. Salget av klippfisktorsk har likevel holdt seg på et stabilt høyt nivå, men den relative andelen av totalt landet kvantum har gått ned. Større spredning av torskesalget på flere anvendelser og marked har etter hvert gitt rom for stigende priser, og i gjennomsnitt økte førstehåndsprisen på torsk omsatt gjennom Surofi med 24 % fra 2013 til 2014, og med gradvis sterkere effekt utover i året. I tillegg økte omsatt kvantum med vel 6 % til nærmere tonn rundvekt. Dette gjorde at 18

19 omsetningsverdien av torsk nådde 823 mill. kr., en økning på 205 mill. kr. (33 %) fra Kvantum av sei økte i 2014 vel 4000 tonn (6 %) til vel tonn etter sammenhengende betydelig nedgang gjennom de foregående fem år. Prisen på sei steg i gjennomsnitt for året med 32 %, og med klart sterkere utvikling gjennom 2. halvår. Selv om det i 2014 var noe økning i de totale seilandingene i Norge, er kvantumet vesentlig lavere enn det var for noen få år siden. Markedet for klippfisksei er godt, og også de minste størrelsene av sei går nå inn i dette markedet på vesentlig høyere priser enn det andre anvendelser (HG-markedet) kan tilby. Dette drar særlig trålflåten nytte av, siden de i hovedsak fisker på de mindre størrelsene. Omsetningen av sei i 2014 kom opp i 689 mill. kr., som var 205 mill. kr. (42 %) høyere enn i Hyse er også viktig for Surofi sin omsetning. Også for hyse steg prisene mye i 2014, 39 % i gjennomsnitt for året, dette på tross av at prisene også viste betydelig stigning i 2. halvår Prisen på hyse er rekordhøy og vesentlig høyere enn på torsk, noe som i historisk sammenheng er unormalt. Kvotene på hyse er mye redusert de siste årene, og det er nok en viktig årsak til dette uvanlige prisbildet. Omsetningen av hyse omsatt i Surofi i 2014 ble 308 mill. kr., 87 mill. kr. (39 %) høyere enn året før. Også for øvrige fiskeslag har det generelt vært stigende priser, om enn i varierende grad, og for de fleste også noe økt kvantum. Styret er godt tilfreds med omsetningen i 2014 og at prisfallet først som følge av finanskrisen i 2008 og den senere svikten i 2. halvår 2012, nå er hentet inn. Styret konstaterer at det særlig er havfiskeflåten som nyter godt av markedsutviklingen. For kystflåten er det lite konkurranse om fisken, og prisoppgangen har så langt gitt mindre uttelling for denne flåtegruppen. Driftsresultatet i 2014 kom ut med 2,5 mill. kr. som er en forbedring på 4,0 mill. kr. fra Netto finansinntekter har også i 2014 gått vesentlig ned, og endte på 2,1 mill. kr. etter en nedgang på 1,0 mill. kr. Dette skyldes en bedre likviditetssituasjon blant kjøperne slik at de i vesentlig mindre grad enn tidligere måtte betale forsinkelsesrenter ved betalinger etter forfall. Dette har en klar sammenheng med de gode markedsforholdene gjennom Resultat før skatt ble 4,6 mill. kr., en forbedring på 3,1 mill. kr. Årsresultatet (resultat etter skatt) endte på 3,0 mill. kr. mot 1,1 mill. kr. i Styret er godt tilfreds med resultatet i Surofi hadde pr en egenkapital på 73,3 mill. kr., tilsvarende 35 % av totalkapitalen. Kapitalsituasjonen er tilfredsstillende. Med store svingninger i markedsforhold og omsetning samt sesongvariasjoner i kapitalbehov gjennom året, er styret fortsatt opptatt av å opprettholde en god kapital- og likviditetssituasjon. FINANSIELL RISIKO Risikoen i utestående kundefordringer er den største finansielle risikoen i Surofi. Risikoen er først og fremst knyttet til de kjøpere som stiller sikkerhet i form av kredittforsikring, hvor Surofi har 10 % egenrisiko (+ eventuelle rentekrav) slik vanlig er for denne type forsikringer. Selv om det har vært små tap i de senere år, viser historien at bråe endringer i markeds- eller finansielle forhold kan påvirke store deler av kjøperkorpset i større eller mindre grad og dermed skape økonomiske problem for flere i bransjen samtidig. ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT. Provisjonsinntektene økte med 4,8 mill. kr. til 17,5 mill. kr. i Dette er en direkte følge av økt omsetning. Provisjonssatsene har vært uendret i en årrekke og utgjorde i 2014 i gjennomsnitt 0,75 % av omsetningen. Andre driftsinntekter utgjorde 3,0 mill. kr., en økning på 0,6 mill. kr. fra Den største enkeltposten er inntektsføring av inndratte midler. Disse inntektene benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten som salgslaget utfører i henhold til bestemmelser i havressursloven og fiskesalgslagsloven. Et lavt prisnivå de foregående år har gitt grobunn for sterk vekst i eksporten av fersk torsk til det europeiske marked. Samtidig har salg av fryst HG både til Kina og særlig til EU vist god utvikling. Driftskostnadene utgjorde 18,1 mill. kr. mot 16,7 mill. kr. året før. Av de totale driftskostnader utgjorde lønns- og andre personalkostnader 9,5 mill. kr., en økning på 0,4 mill. kr. eller 4,5 % fra Andre driftskostnader økte med 1 mill. kr. fra 5,8 til 6,8 mill. kr. Disse kostnadene var spesielt lave i 2013 da vi foretok en nedjustering av avsetning til dekning av fremtidig tapsrisiko. Avskrivningene på varige driftsmidler var uendret fra foregående år, 1,7 mill. kr. Surofi har ved årets slutt en arbeidskapital på 64,3 mill. kr., en forbedring på 2,1 mill. kr. fra foregående årsskifte. Arbeidskapitalen benyttes til å finansiere utestående fordringer til kjøperne. I tillegg har Surofi en driftsfinansieringsramme på 150 mill. kr. hos vår bankforbindelse. Driftskreditten har vært benyttet i store deler av året. Trekkbehovet varierer med aktiviteten, med en topp i slutten av vintersesongen (mars/april). Markedssvingninger slår direkte ut i provisjonsinntektene, 19

20 siden disse beregnes som prosent av omsetningsverdien. Dette fremgår tydelig ved å sammenligne resultatregnskapet for 2013 og ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ. Det har i 2014 ikke vært endringer i bemanningen. Antall ansatte ved årsskiftet var 13, tilsvarende 12,2 årsverk. Sykefraværet var 0,7 %, som er en oppgang fra 0,2 % året før. Det ble ikke registrert noen personskader. Surofis virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Ansatte pr var 9 kvinner og 4 menn. I styret var det bare menn pr Den lave kvinneandelen i næringen gjør det vanskelig å få en god kjønnsmessig balanse i styret. Styret vil likevel anmode eierorganisasjonene om å oppnevne flere kvinnelige medlemmer til ulike tillitsverv i Surofi. FREMTIDSUTSIKTER Styret konstaterer at det positive markedsomslaget med stigende priser kom mye raskere og slo vesentlig sterkere ut i omsetningen for 2014 enn forventet for ett år siden. Styret forventer at det positive markedsbildet vil fortsette gjennom I dette ligger en antagelse om at prisene på torsk og sei i gjennomsnitt for året vil ligge noe høyere enn de gjorde i Prisene på øvrige arter forventes å være stabile. Omsatt kvantum i 2015 forventes å gå noe ned, først og fremst som følge av redusert torskekvote. Totalt sett forventer styret at omsetningen i Surofi for 2015 fortsatt blir liggende på et tilfredsstillende nivå, nær samme nivå som Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter for et godt samarbeid også i DISKRIMINERING Surofi legger vekt på å etterkomme formålet i Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gjennom utforming av arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsplasser bestreber selskapet seg på å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Selskapet har som mål at ansatte uavhengig av etnisitet, religion mv gis like rettigheter og muligheter for utvikling. Ålesund, 24. februar 2015 Knut Støbakk Einar Remøy Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kjell Lorgen Leif-Richard Sande Arve Teige Fridtjov Vorren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Remi Teistklubb Vidar Naalsund Sveinung Flem Styremedlem Ansattes representant Adm. dir. 20

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2011-2012 Styret Leder: Nestleder: Arnstein Næss, 6570 Smøla* Bjørn Thomassen, 6515 Kristiansund Arve Flø, 6689 Aure Per Jan Kvalsvik, 6094 Leinøy*

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2012 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN Gi noen en fisk, og han blir mett hele

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve 5 Innholdsfortegnelse leder

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer