2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10."

Transkript

1 n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann - for 10. år på rad

2 Lokal medvirkning bare en k u r s Jaktleir ringdue Tid: august 2007 Sted: Løten på Hedmarken, for ungdom og jenter Konsvingerområdet, for ungdom NJFF Hedmarks ungdomsutvalg arrangerer sammen med NJFF - Hedmarks kvinneutvalg, jaktleir på ringdue i Løten. Jaktleiren i Løten vil være åpen for både ungdom og jenter i alle aldre. Jaktleiren i Konsvingerområdet er ment for ungdom. Her har du en ypperlig mulighet til å kunne tilegne deg praktisk jaktkunnskap. Du får kyndig veiledning fra erfarne duejegere, i tillegg til at det gir deg muligheten til å teste deg sjøl som jeger under trygge forhold. Her kan du plukke opp en del tips som du kan overføre til mange andre jaktbare arter. Kurset inneholder en kveld med jaktskyting, teori / video, samt en dag med praktisk jakt. NJFF-Hedmark sponser en runde på skytebanen, samt patroner til jakt. Det er muligheter for å kjøpe flere serier på skytebanen til 50,- pr. runde. Nærmere opplysninger om jaktleirene får du hos NJFF-Hedmark tlf.: eller e-post: Pris: Kr inkl. patroner, mat og overnatting. Påmeldingsfrist: 14. august Vi har 20 deltakerplasser pr. sted. Påmelding til NJFF-Hedmark /fax E-post: Møte med bjørn er ofte tøft for en hund. Ikke alle egner seg til «nærforsvar av sin eier».

3 frase? Tekst: Bjørn Næss. Foto: HOS Funksjonsfordeling mellom det offentlige og privat sektor har alltid i Norge vært et godt, til tider nødvendig og akseptert prinsipp. Den gangen staten var fattig, og det er ikke tilbake til vikingtiden som mange synes å tro, var det en dyd av nødvendighet for å løse påtrengende samfunnsoppgaver at det offentlige søkte hjelp til å løse sine oppgaver ved hjelp av de frivillige organisasjoner. Det er nok her å vise til hva sanitetskvinnene gjorde når det gjaldt opprettelse av helsestasjoner, eldreomsorg og ambulansetjeneste. I dagens samfunn er de mest synlige Røde Kors og Norsk Folkehjelp som helt er gitt ansvaret for redningsberedskapen i fjellet under påskefeiringen og Redningsselskapet som driver beredskapstjeneste langs kysten. Norges Jeger- og Fisker Forbund deltar også i dette funksjonsfordelingsarbeidet med, blant annet, å ha ansvaret for jegeropplæringen, aversjonsdressur, ettersøksarbeid og å forvalte jaktradioregisteret. Dette er klare offentlige forvaltningsoppgaver som, om ikke NJFF gjorde jobben, et eller annet offentlig vesen måtte tatt seg av. Det offentlige gjør ikke dette bare for å spare penger, selv om det på mange områder kan se slik ut. Det gjøres ut fra tanken om større involvering, deltakelse og ansvar. Og det gjøres for at en ønsker å ha en beredskap som er forutsigbar og omfattende, til en lavest mulig kostnad. Organisasjonene mottar statlig støtte for sitt arbeid og gjør jobben sin under kontroll og i dialog med forvaltningsleddet. Men så! Plutselig finner et av disse offentlige organene en oppgave de har lyst til å utføre selv. I dette tilfelle basert på egen interesse for egne ansatte, og så parkerer de alle avtaler og glemmer at de over lenger tid har hatt en avtale som går på en involvering og et grundig gjennomført arbeid fra en medvirkende frivillig organisasjon. Hva jeg tenker på? Jo, i rovvilt meldingen er det gjort et nummer ut av at en skal, fra det offentlige, legge maksimal vekt på å få til en lokal medvirkning i virksomhet knyttet til De fire stor rovdyrene. Her har vi hatt et utmerket samarbeid mellom Fylkesmannens Miljøavdeling og NJFF-Hedmark, selv om vi etter hvert synes vi får for dårlig betalt for jobben. Vi har drevet et systematisk bestandsovervåkningsarbeid, noe som i praksis ikke ville vært mulig hvis ikke vi fra jeger og fisk hadde stilt opp. Vi har kurset de kommunale fellingslag langt ut over fylkets grenser og fått særdeles gode tilbakemeldinger på kurskvaliteten. Og vi har drevet et systematisk arbeid med å teste hunder og lære dem opp til ettersøk av skadet bjørn Når vi så leser i Statsbudsjettet at det skal settes av kr. 2 mill. til dette, vi tror, er opplæringsprosjektet, tar vi det som en anerkjennelse for vårt arbeid, men der gikk vi fem på! SNO fant at dette var noe de ville ha hand om selv. Jeg vil ikke gå så langt som å tvile på motivene, men det ligger snublende nær å tenke stygge tanker som at det var en rimelig måte å skaffe seg godt hundematriell på, de kan jo også brukes til hobby jakt. Vi har fått et klart inntrykk av at det er disse hunder som når de engang er ferdig dressert og trenet, skal prioriteres ved ettersøk av skadet bjørn. Vi så et eksempel på det for et års tid siden da en satt i nordfylket og ventet på en hund fra Trøndelag i et døgn før ettersøket kunne igangsettes. Enhver med et minimum av kunnskap om sporing forstår at dette er fullstendig meningsløst og sterkt innhumant. Når vi, ut fra den erfaring vi har høstet gjennom flere års arbeid med denne problematikken, har funnet ut at det i beste fall er en av hver tiende testet hund som har mulighet til å bli en god ettersøkshund, ja da sier det seg selv at den linjen som SNO nå har lagt seg på er fullstendig hull i hode. Still midlene som er bevilget til de frivillige organisasjoners disposisjon! La oss gjennom et samarbeid, komme fram til faglige kriterier for hva som skal til og hvilke dekningsgrad av landet vi har behov for, - så skal vi gjøre jobben i pakt med gode funksjonsfordelingsprinsipper! Lena Knudsen. Første kvinne som gjennomførte bjørnekurs Første kvinne på bjørnekurs Lena Knudsen fra Gratangen er første kvinne som har gjennomført kurset i ettersøk av skadet bjørn. Lena skjøt til godkjent i den vanskelige bjørneløypa, og besto med glans også de andre testene som er innlagt i kurset. NJFF Hedmark har i år holdt to kurs i ettersøk av skadet bjørn. Et kurs ble holdt på Dæsbekken i Åsnes. Dette kurset samlet 26 deltagere. Våre instruktører ble også leid inn til å holde kurs i Troms fylke. Kurset i Troms ble holdt på Setermoen i Bardu kommune. Det var 33 påmeldte deltagere til kurset. De fleste kom fra kommunale rovviltlag og noen var rovviltkontakter fra SNO. Det var også med deltagere fra Finnmark. Bardu kommune og NJFF- Troms hadde fått dispensasjon fra veterinærmyndighetene til å teste to hunder i bjørneinnhegningen i Polar Zoo. Kursdeltagerne fikk panoramautsikt til å observere hund og bjørn. Begge hundene var av rasen øst sibirsk laika. Vi fikk se en hund som viste alle tegn på frykt for bjørn og en som hadde stort mot og besto testen på en meget god måte. Demonstrasjonen ble derfor meget god for kursdeltagerne som fikk se hva bjørnelukt og syn av bjørn kan gjøre med en hund. Tekst og foto: OML

4 k u r s Videregående kurs for ettersøksjegere Tid: august Sted: Temmen jaktskytebane, Stange NJFF-Hedmark arrangerer videregående kurs for ettersøksjegere. Kurset er i første rekke rettet mot de som driver kommunale ettersøk jmf. Forskrift om Utøvelse av Jakt, felling og fangst, men også andre spesielt interesserte kan delta. Kurset starter med teori torsdag 23. august og praktiske oppgaver fredag 24. august og avsluttes med sporing og praktiske øvelser lørdag 25.august. Torsdag og fredag starter kurset kl. 18 og lørdag starter det kl Nærmere opplysninger om kurset får du hos NJFF- Hedmark tlf , e.post eller hos kursleder Arne Figved tlf , online.no Pris: Kr.800- Begrenset antall plasser Påmeldingsfrist: 15.august Påmelding til NJFF-Hedmark tlf e-post: Vi treffes på De Nordiske Jakt og Fiskedagene kommet NINA Rapport 261 Styret i NJFF-Hedmark ønsker sterkt å kunne treffe foreningene utover et formelt årsmøte. Derfor, inviterer vi foreningene til et møte under De Nordiske Jakt- og Fiskedagene 2007 nærmere bestemt: Torsdag 9. august kl på Skogmuseet. Med dette håper vi å slå to fluer i en smekk med inngangsbillett og besøk på jakt- og fiskedagene og et treff på ettermiddagen. Om ikke foreningsleder har anledning, ser svært gjerne at en fra styret møter opp! Agenda Vandring på utstillingen Kaffe og en prat på Jakt- og Fisketorget Kl Samling på Skogmuseet DNA og bjørn/innsamling av bjørnemøkk/hår Styret møter foreningene Bjørn Næss/sign Leder Gauperapporten 2007 har «Gauperegistrering i utvalgte fylker» v/john Odden, Henrik Brøseth og John Linell foreligger nå i en ny elektronisk serie slik at du kan gå inn på nettet på nina.no og laste ned rapporten eller lese den der. Kom se våre elger! Sommeråpent 1. juni 1. september Hver dag fra kl Kaffe, vaffel og enkel middag Du finner mer informasjon på 4

5 NJFF Hedmark: L e d e r Kontoradresse: Norsk skogmuseum Postboks 191, 2402 Elverum Telefon: Faks: Mobil: Bankkonto: Annonsepriser: 1/1 side: 6.000,- 1/2 side: 4.500,- 1/4 side: 2.800,- 1/6 side: 1.900,- Eks mva. Inkl. farger Ansv. redaktører: Hans Ole Solberg og Ole Mattis Lien Design: Sol Grafisk, Elverum Annonser: Sol Grafisk v/solrunn Nordlien Mob Trykk: Elverum Trykk Hans Ole Solberg Ole Mattis Lien Åse Hammersborg Roar Lundby Forsidefoto: Hjorten på full fart inn i Hedmark Ole Mattis Lien Jakt er farlig det Elgjakt kan til tider være en risikosport på høyt nivå. Ikke bare handterer en dødbringende våpen eller kaster seg ut i fysiske aktiviteter en ikke er trent for, men en skal i tillegg, mange steder, klyve opp i gebreklige skytetårn, også kalt elgtårn, som burde vært restaurert eller revet for mangfoldige år siden. Noen av dem er allerede i utgangspunktet ikke egnet til menneskelig ferdsel Her er det ingen byggeforskrifter eller kontroll noe som vi ellers er så flinke til med alt som er knyttet til jakten og alt dens vesen. Ikke det at jeg ønsker ennå mer kontroll. Nei den har vi mer enn nok av allerede. En jaktkompis, som ellers er en sprek, om enn noe tilårskommen kar, hadde for et par år siden et fritt fall fra et slikt tårn. Det var ikke av de høyeste, noe han sikkert var glad for på veien ned, men det resultert i sykehusbesøk, gipset arm og et utsende som i utgangspunktet ikke var av det mest tiltalende, ble ytterligere fordervet. Jeg tror han bærer men av det den dag i dag. Han kunne ikke skjønne hvordan dette kunne skje for han hadde sittet i samme tårnet innpå tretti år. Verre er det at disse tårnene står der hele året og at hvem som helst kan klatre opp når det måtte passe seg slik. Vi har hatt flere ulykker når barn har falt ned fra tårnene og det setter oss som jegere i et særs dårlig lys. Jeg har ingen resept på hvordan vi skal unngå denne type ulykker, men vi bør ta det på alvor. Ta vekk stigen når tårnet ikke er i bruk. Sørg for at tårnet er i forsvarlig stand før du inntar posten. Det bør være jaktleders ansvar at tårnene i valdet inspiseres og settes i stand i god tid før jakta. Stevnekvaliteten er svekket Et annet spørsmål som er reist i den senere tid, er mangel på kvalitet på lokale skytestevner. Noen deltakere har meldt tilbake at det synes som om arrangørene bare har stevne for å tappe skytterne for penger. Ikke bare blir stevnet dårlig arrangert, men infrastrukturen og premieringen holder heller ikke mål. Det mangler opparbeidede parkeringsplasser, toalett forholdene er under enhver kritikk, det er ikke mulig å få kjøpt seg en kopp kaffe osv. osv. Det er utarbeidet et utmerket hefte Jaktskyting Informasjon om jaktskyting og Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner som gir anvisning om hvordan en kan gjennomføre et godt stevne. Min innstendige oppfordring er at vi som arrangører skaffer oss dette heftet og ser igjennom hvordan vi kan bli bedre. Det er ikke nok at vi har holdt på med dette, i samme sporten i 20 år. Verden har gått videre og skal vi trekke til oss skyttere, og for den saks skyld til fiskestevner, må vi også fornye oss og tilrettelegge våre tilbud på en måte som gir deltakerne en positiv opplevelse de forteller om til andre og gjerne kommer tilbake til selv. Kunnskapsvegring? Noe av det samme opplever vi når det gjelder kunnskap om å drive organisasjonsarbeid i våre lokallag. Jeg kan ikke med min beste vilje begripe hvorfor så mange av oss tilsynelatende har slik vegring for å lære elementært organisasjonsarbeid. Vi er en organisasjon som forvalter store verdier på vegne av våre medlemmer, skyteanlegg, jaktområder og fiskevann. For å kunne gjøre dette på en god og forsvarlig måte trengs Bjørn Næss kunnskap. I tillegg er vi en demokratisk organisasjon og da trengs det medvirkning av våre medlemmer. I mange lokalforeninger går medlemstallet ned og den lokale deltakelse utgjøres av noen få tordenskjolds soldater. Detter er ildsjeler som vi sårt trenger og vi skal gi dem alle den honnør de fortjener. Men på et eller annet tidspunkt så sier de nok er nok og går fra bordet, og så er det ingen til å ta over. De har gjort sin jobb, de har hatt sin tid og vi skal takke dem for det de har gjort, men de har forsømt seg på et område! - og det er å sørge for og tilrettelagt for overtagelse av nye tillitsvalgte, og det er en alvorlig forsømmelse. Vi trenger, til enhver tid, nye friske medlemmer som er gitt den organisatoriske trygghet som skal til for å si JA til å påta seg og drive foreningen videre. Her MÅ vi bli flinkere. Vi har gode instruktører på dette området som bare venter på et lite signal fra akkurat din forening, så kommer de som et skudd og sammen skreddersyr vi det kurset som passer i din forening. Hva venter du på? Det passer ikke akkurat nå? Nei sånn sett passer det aldri. Hvis vi ikke ser nødvendigheten av dette arbeid så finner vi alltids en grunn til at det ikke passer, men den dagen du vil gå av som tillitsvalgt da er det for sent og du har forsømt din oppgave. Ring til Fylkeskontoret i dag og avtal tid for når vi skal sette i gang! 5

6 På ettersøk etter villsvin i Sverige Tekst og foto: OML Første helga i mai reiste fem hedmarkinger og en gråhund til Sverige for å lære litt om ettersøk av skadd villsvin. Det ble en opplevelsesrik tur med et skarpt ettersøk av et påskutt villsvin som klimakset på turen. Fredag 4. mai satte fem jegere og en gråhund seg i bilen med kurs for Katrineholm i Sverige. Vi hadde fått tilbud om å være med på kurs i ettersøk av skadd villsvin hos Per Kristoffersson gjennom det Svenske Jegerforbundet. Villsvinet er en art på full fart inn i Norge, og som bjørn kan også villsvin være farlige når de er skadd Første kveld ble benyttet til teori og film. Per hadde gjort avtale med alle jaktlagene i distriktet slik at om det ble noe ettersøk i området så skulle vi få være med på dette. Første natta var vi ute for å prøve å skyte i lommelyktlys. Øvelsen gikk ut på å gå inn på en stålos og avlive dyret. Her hadde de lagt inn vanskelighet med en papphund som løp fram og tilbake foran villsvinet. Holdet var snaue fem meter inne i ett tettkratt. Det ble vanskelig for den som hadde rifle med kikkert. Lørdag morgen begynte med skuddplassundersøkelser og sporing fra skuddplassen. Her hadde kursinstruktørene laget gode og realistiske øvelser som vi fikk prøve oss på. Dagen gikk også med til en rekke andre praktiske øvelser. Etter at det ble mørkt skulle vi reise ut for å se etter villsvin på en nysådd åker. På veien ut fikk gruppa som vi var på melding om et påskutt villsvin som hadde løpt i full fart fra skuddplassen. Vi reiste rett til denne plassen som var ca tre mil unna. Skytteren var på skuddplassen når vi kom fram og vi gjorde et kort interju med han og fant blod på skuddplassen. Det hadde vært tre villsvin framme og han hadde skutt på en fjorårsunge. Etter å ha organisert oss i henhold til instruktørens ordre startet vi ettersøket. Torbjørn Lysfoss sin elghund Castro ble brukt som ettersøkshund. Og hvem har sagt at en elghund fra Trysil ikke kan spore villsvin? Castro løste oppgaven på en fullgod måte og etter ca. 250 meters sporing fant vi villsvinet dødt. Tilbake i hytta ble det vellykkede ettersøket feiret med en liten dotsup, og trøtte ettersøksjegere var ikke i seng før tidlig på morgenen. Søndag morgen var det ut i skogen igjen med hundetesting på et bevegelig kunstig villsvin. Hundene ble sluppet løs på dette villsvinet, og de fleste viste en viss frykt for det. P.g.a. at villsvinene ofte gjemmer seg i veldig tett vegetasjon så ville ekspertene at hundene skulle jobbe veldig tett på dyra. Vår hund var slitt skeptisk til å begynne med, men jobbet seg fint opp. Hundearbeidet ble prioritert veldig høyt på kurset. Uten både gode sporhunder og løshunder var denne jobben umulig. Dagen ble avsluttet med en siste teoribit og utdeling av kursbevis. Til slutt litt om kursholderen Per Kristofferson. Han driver profesjonelt med ettersøk, og lever av dette. Sammen med noen få medhjelpere har han ca. 500 ettersøk i året. I hundegården sto det tolv hunder, alt fra tysk jaktterrier til laika. Det var gjort avtaler med alle jaktlagene i et jaktområde på ca. 1,3 mill. da. I tillegg kom alle ettersøk av trafikkskadde dyr. Her fantes både elg, villsvin, dåhjort, kronhjort og rådyr så det så ikke ut som han skulle bli arbeidsledig med det første. Rekorden var 16 ettersøk på en dag. Per var veldig ydmyk til faget sitt og både han og de andre instruktørene var behagelige og kunnskapsrike personer. Selv med deres erfaring innrømmet de glatt at dette var et felt de aldri ble utlært på og at det aldri var to tilfeller som var like. En opplevelsesrik og lærerik helg for oss som var med. 6

7 Vellykket ettersøk. Fra venstre: Simen Bredvold, Arnfinn Lien, Ole Mattis Lien, Thorbjørn Lysfoss, Eirik Strætkvern og gråhunden Castor. Los på villsvin På sporet Kursleder Per Kristofferson Castro fant sporslutt Casto fant sporte fra skuddplass. Fremmed lukt! Sportyding Per var ingen rasefantast! 7

8 Innsamling av bjørnemøkk Tekst: hos Endelig! Nå er vi gang! Med resultatene fra Pasvik og Nord- Trøndeag er vi utrolig spent på hva DNA-analysene vil vise for vårt vedkommende her i Hedmark. Hvor mye bjørn har vi her? Ved hjelp av DNA fra møkk og hår kan vi identifisere art, individ, kjønn og eventuelt slektskap, og ved å samle inn et stort antall prøver kan vi etter hvert få en god oversikt over bjørnebestanden her i fylket. Så, alle småviltjegere som legger ut på trening og jakt i høst, - se etter bjørnemøkk! Ha med plastpose og lever etterlatenskapen til rette vedkommende. Mottaker er SNO som har fått ansvaret for prøver som samles inn av jegere under elgjakta og småviltjakta. Sjekk lista over SNO kontakten som er nærmest der du holder til/jakter! Fylkesmannen i Hedmark har ansvar for å organisere et innsamlingsopplegg i forbindelse med jakta, mens Svanhovd miljøsenter i Finnmark skal analysere prøvene og rapportere om resultatene. Fylkesmannen kommer med mer detaljert informasjon om organiseringen av innsamlingen i media når jakta nærmer seg. NB! Vi vil også kunne ta i mot innsamlet møkk/hår her på kontoret til NJFF-Hedmark! Adresseliste rovviltkontakter Hedmark Bjørn - i elgjakta Navn Post.nr Sted Mob Ansvarsområde E-post Møkkinnsamling Odd Brun 2510 Tylldalen Tynset Glomma øst Geir Skillebæk 2560 Alvdal Alvdal Trond Øfstaas 2480 Koppang Stor-Elvdal Heidi Ydse 2512 Kvikne Tynset Glomma vest Geir Eivind Sundet 2443 Drevsjø Engerdal Magnar Nordsveen 2443 Drevsjø Engerdal Per Martin Lokholt 2425 Ljørdalen Trysil Bjørn Tore Bækken 2420 Trysil Trysil Arve Skjærbekk 2430 Jordet Trysil Erik Ola Heldstad 2485 Rendalen Rendalen Rune Bjørnstad 2319 Hamar Midt-fylket Willy/Eirik/Bjørn Tore/Olaf Eirik Strætkvern 2280 Gejsåsen Sør-fylket/Eidskog Stein Erik Bredvold 2280 Gjesåsen Sør-fylket Willy Dambakken 2130 Knapper Odal Olaf Tørudbakken 2353 Gaupen Ringsaker Jon Horten 2550 Os i Ø Tolga/Os Erling Ness 2450 Rena Åmot Åmot utmarksråd Eivind Faldet 2580 Folldal Folldal Egil Rune Slåen 2580 Folldal Folldal m.m. Lars Gangås 2480 Koppang Fellingsleder Lomnessjødreggen 2007 Lomnessjødreggen er i land. Et flott vær satte en spiss på et ellers vel gjennomført arrangement. Tore Nordberg tekst/foto Grillmat gjorde susen, og folk nøt tilbudet i finværet. Vi 8 som jobbet med arrangementet hadde en stri tørn med påmelding, innveiing av fisk, registrering av resultater, kake og kaffesalg, samt grilling. Med ca 100 fiskere og like mange publikummere, så ble det sikkelig sus over Lomnessjødreggen. Vi hadde i alt 27 påmeldte juniorer, 14 seniorer og 8 21 team, 62 båter i alt. Resultater. Det ble tatt opp 243 fisker, 323,450 kg. Det gir en snitt på 1,3 kg. Vinnere Junior: Nr 1. Joakim Sandes med 8fisker og 12,97 kg Senior: Ivar Mellomstuen med 13 fisker og 25,380 kg Team: Team Rokkosjøen 32 fisker og 32,05 kg. Største fisk og dreggemester Team gammern, fisk, 7,47 kg. Største fisk til kl 18:00 ble vunnet av Frank Misterosen 7,12 kg. Skuffende!!! Tekst og foto: Roar Lundby NJFF-Hedmark har hatt flere henvendelser fra fiskeinteresserte, som er interessert i at det skal holdes ulike kurs innen fiskekultivering. Siste helga i juni planla vi å holde et kombinert kurs i el-fiske og prøvefiske med garn. Etter flere påminnelser rundt til foreningene, så fikk vi kun fire påmeldte (?). Dette er altfor dårlig og vi kan ikke forsvare å holde et kurs med så få deltagere. Imidlertid håper vi at foreningene tar i et tak og satser mer på fisk og er interesserte i å kurse sine egne folk ved en senere anledning. Vi ønsker å prøve igjen, men venter til neste år, men de som er interesserte kan gjerne ta kontakt, så vi ser hvordan interessen rundt i foreningene er.

9 Jaktlederkurs «Skytter Arne» orienterer kursdeltagerne om sine bedrifter på «dødsposten». En svært så skeptisk gjeng fra Buskerud etter som de får høre om den ene elgen etter den andre er som påskutt og forsvunnet. En iherdig gjeng gikk løs på skuddplassene, og ved hjelp av hund ble de fleste oppgavene løst. Vominnhold tyder på at jegeren har truffet for langt bak, og jaktlaget må belage seg på ettersøk av elgen. Bloddrypp viser at her er det skadeskutt. 9

10 Ulvetelefonen 2007 k u r s Husk å trene hunden til jakta! Småviltjakt for ungdom Tid: september Sted: Ljørdalen i Trysil kommune I samarbeid med Ljørdalen Utmarkslag arrangerer vi småviltjaktleir i Ljørdalen. Leiren er fortrinnsvis rettet mot ungdom Vi møtes fredag kveld med litt teori og jakter lørdag og søndag. Det blir en dag med harejakt og en dag med rypejakt. Nærmere opplysninger om kurset får du hos NJFF- Hedmark tlf.: Pris: Kr 500,- inkl. mat og overnatting Forbehold om begrenset antall plasser (maks 20 deltagere). Aldersgrense 14 år. Alle som ikke er gamle nok til å jakte selvstendig får med jaktfadder. Påmelding til NJFF-Hedmark /fax E-post: NB! Opplysningene som gis på Ulvetelefonen gir ingen garanti for at det ikke finnes ulv i andre områder enn det som er angitt ved siste peiling!!! Husk også at ikke alle ulver i området er radiomerket! Ved å ringe ulvetelefonen kan du få oppdatert oversikt over hvor de radiomerkede ulvene i flokken sist ble peilet. Opplysningene gir ingen garanti mot å møte ulv i utmarka, men det vil gi deg som jeger en bedre Jaktstøvler Alfa Bever Grip+ Halvhøy støvel, tilpasset både fjellvandring og fôret med Gore-Tex, hvilket gjør den 100% vanntett med gode pusteegenskaper Sort, str Alfa-Lesten har generøs høyde over vristen og tilstrekkelig med plass til tærne. Dermed får foten den bevegelsesfrihet som er nødvendig, både når du går og står. Se vårt utvalg i jakt- og fjellstøvler. Edvin Ulven as Nygata 12, Brumunddal Tlf mulighet til å vurdere jakt med hund i ditt område, og eventuelt ta de forholdsregler som er nødvendig. Peilingene oppgis med referanse til ei rute på 1 x 1 mil på kartet. Kynnareviret: Osdalsreviret: Juvbergreviret: Gräsmarkreviret: Bestandssituasjonen Rapportene er tilgjengelige på Høgskolen i Hedmarks hjemmeside (www.hihm. no) og på Viltskadecenters hjemmeside (www. viltskadecenter.com) og for DNA-analyser på individnivå som grunnlagsmaterialet for bestandsovervåkingen ( Bestandsovervåkingen av stasjonære ulver i Norge koordineres av Høgskolen i Hedmark v/petter Wabakken og Thomas H Strømseth, mens ikkestasjonære dyr registreres av Statens naturoppsyn (SNO). Ulveregistreringene er en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr i Norge ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Årlige bestandstelling foregår primært i perioden 1. oktober til 28. februar. Vinteren ble det totalt registrert 17 familiegrupper (flokker) av ulv i Norge og Sverige. Disse angår oss: Julussa: 4-5 dyr, Kynna: 6-7 dyr, Osdalen: 2 dyr, Juvberget: 2 dyr, Gräsmark 5-6 dyr. I Julussaflokken er det skutt en voksen hannulv i sommer, ellers er ikke disse påsatt sender og vil ikke kunne registreres for bruk av ulvetelefonen. Sommerens ynglinger er enda ikke bekreftet. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Opptur i Hedmark Jentesatsingen i NJFF har så langt slått godt an over hele landet, også her i Hedmark. Denne høsten har vi flere spennende aktiviteter å by på. Eksemelvis elgjakt under veiledning i frodige skogsterreng, rypejakt med hund der læring og sosialt samhold går hånd i hånd, samt duejakt der skuddsjangsene er mange og muligheten for å lære hagleskyting er høy. Sistnevnte er et samarbeidsprosjekt med fylkets ungdomsutvalg, som har stort utvalg av spennende aktiviteter. Et av målene med «Opptur»- prosjektet, som jentesatsingen kalles, er å vise vei fra jegerprøven og ut i skogen. Undersøkelser viser at mange av de som tar jegerprøven aldri kommer lenger, og en av årsakene er at det har manglet tilbud som gjør jentene i stand til å skaffe erfaringer gjennom tilrettelagte aktiviteter. Noen av virkemidlene som er igangsatt i forbindelse med dette, er opprettelsen av kvinnekontakter i hvert fylke og egen link på NJFF s hjemmeside. Denne linken heter kort og godt Jenter og viser en samlet oversikt over aktiviteter og tilbud for jenter i alle fylker i landet, samt oversikt over alle kvinnekontaktene. Ett annet viktig virkemiddel er at det er satt av midler til arrangering av lokale jenteaktviteter. Det er mulig for alle foreninger å søke, og det bevilges kr 3000 til aktiviteter som fyller kravene. Husk at søknadsfristen er 30 dager før påmeldingsfrist. Skal «Opptur» lykkes fullt ut så må vi ha deltakelse på aktiviteter, tilbud og kurs! Derfor oppfordres alle jenter til delta, enten de har nyslått jegerprøvediplom i hånda eller om de har erfaring. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. (anm: legg ved kontaktinfo, og sørg for riktig tlf.nr: kvinnekontakt i hedmark, Anita Kirkeby) Vi utfører alt av utstopping Mausethvegen Brumunddal Tlf Mob Vi har bankterminal LAGERSALG I AUGUST Latterlige priser på utvalg av jakt og fiskeutstyr. Følg med... Gode tilbud på jakt- og fiskeutstyr! Regionens beste «fiskebutikk» Egen børsemaker Fagkunnskap Kvalitet Service Sport er alt Martnssenteret Elverum Tlf

16 Vang JFFoppegående 85 åring Vang Jeger og fiskerforening fylte 85 år 22. april i år, og foreningen kunne feire med et stort smil om munnen. Tekst og foto: OML Fra å ha startet med beskjedne 32 medlemmer i 1922 framstår foreningen i dag som Hedmark og Opplands største lokallag med over 700 medlemmer. Foreningen har satset på barneog ungdomsarbeid og har 130 medlemmer i denne kategorien. Gledelig er det også med vel 90 jenter og damer som er medlemmer i foreningen. Vang JFF er i dag en moderne Jeger og Fiskerforening som er oppdelt utvalg som er underlagt styret. Foreningen har Elgbaneutvalg, elgjegerutvalg, fiskeutvalg, lerduebaneutvalg, hundeutvalg, rekruttutvalg, rovdyr-/småviltutvalg, husstyre og redaksjonskomite. Elgbaneutvalget har ansvar for treningskveldene med rifle ved hjelp av jaktlagene, jaktfeltstevne, elgstevner, karusellskyting, stands m.m. og bistand ved rekruttkurs og interne skytinger. Elgjegerutvalget er et bindeledd mellom elgjaktlagene og grunneierne. Fiskeutvalget arbeider med forvaltning av fisk som utsetting av yngel (1+og 2 somringer), oppsyn og foring i settefiskdammene, biotopforbedringer av elver/bekker, ørekytefangst, ph-målinger, kalking, prøvefiske, merking av mjøsørret i Flagstadelva, stryking av fisk, bistår rekruttutvalget i fiskeaktiviteter/kurs, oppsyn fiske m.m. Utvalget har også oppsyn med foreningens koier. 16 Lerdueutvalget arrangerer «jegerrennet», figurjaktstevne, karusellskyting trap, interne stevner, og bistår rekruttutvalget ved skytekurs. Utvalget har utvalget ansvaret for treningskveldene på trap banen. Hundeutvalget arrangerer kurs i dressur, sau/hund, blodsportrening/prøver. Rovdyr-/småviltutvalget forvalter småviltet som predatorfangst, taksering fugl, kartlegging av spillplasser, bistår rekruttutvalget i jaktkurs, fører rapport over felt småvilt, ansvar for gaupetellingen, og oppsyn småviltjakt. Rekruttutvalget har ansvar for kurs for rekrutter innen alle aktiviteter som er naturlig for jakt og fiske, deltar på stands, arrangerer fiskeklubbarrangementer, kontakt og aktiviteter for barne- og ungdomsskolene i Vang, jaktfadderordningen m.m. Husstyret har ansvar for klubbhuset vedr. vedlikehold, at varer til enhver tid er på kjøkkenet, vaktliste på kjøkkenet, ansvar for kafe ved stevner, interne stevner og treningskvelder, ansvar for utleie av klubbhuset m.m. Redaksjonskomiteen har ansvar for vår hjemmeside, medlemsbladet Veider n, foreningens årskalender, og oppdatering av Vang JFFs side i I-natur. Aktiviteten i utvalgene har vært meget stor de siste årene og alt arbeidet foregår på dugnad. Foreningen har egne instruktører som står for kursing av medlemmene. Dette er kurs i alt fra skyting til fluebinding. Det utdannes stadig nye instruktører til å ivareta dette viktige arbeidet. Vang JFF gjennomfører årlig et jegerprøvekurs som et tilbud til nye jegere i bygda. Dette kurset samler hvert år deltagere. Leder i Vang JFF Svein Arve Pedersen sier at foreningen har fått et løft de siste årene og mye av årsaken er inkluderende og informerende virksomhet. Styret vet til enhver tid hva som foregår i utvalgene og viser interesse for det som foregår. Vang JFF har lykkes med åpenhet og motivasjon. Åpenhet har vi ikke minst oppnådd ved vårt nye medlemsblad «Veider n» og gjennom foreningens nettsider. En egen redaksjonskomite fikk vi i 2006 og var uvurderlig for mediene. Her har vi sikret oss folk som er interesserte i dette arbeidet sier Pedersen. Som nevnt er Vang JFF den største foreningen i antall antall medlemmer. Vi er vel også den foreningen som fungerer i alle ledd og har størst virksomhet. Vi driver med alt bortsett fra de aktivitetene som bedrives på kysten sier lederen av Vang JFF. Ettersom vi er blitt større er vi attraktive som samarbeidspartnere sier Pedersen. Dette har Fornøyd leder i Vang JFF, Svein Arve Pedersen medført at vi har fått gunstige foreningsavtaler med en del bedrifter. Nevnes kan våpen/jaktutstyr, bildekk, hundeutstyr og fòr. Svein Arve Pedersen skryter av tilbudet for medlemmene er mange. Vi disponerer 7 koier i Vang Almenning, som vi også har en samarbeidsavtale med. Vi har båt til lån på en sjø. Videre store telt, lavvoo, kano og ikke minst klubblokalene som medlemmene kan låne. Vi prøver så langt som rå er å sette medlemmene i fokus sier Pedersen. Miljøet rundt Gåsbu jaktskytebane er veldig bra. Hjelpsomheten er stor for f..eks de som kommer som ferskinger på skytebanen. Alle får hjelp. Tonen er gemyttlig og «replikkene/meldingene» sitter løst. Dette gjør at medlemmene trives og synes de får noe igjen for å være medlemmer. Vi ser at mange foreninger sliter. Vi i Vang har ikke fasiten på å drive en jakt- og fiskeforening og har sikkert mye å lære av andre. Vi tror allikevel at vi kan tilføre andre noen erfaringer og håper vi kan bidra til dette sier Svein Arve Pedersen NJFF Hedmark ønsker Vang JFF lykke til med jubileumsåret!

17 17

18 Jakttårn, hvem har ansvaret? Bruk av jakttårn blir mer og mer utbredt blant oss jegere i Norge. Flere og flere blir satt opp, men mange blir også stående ubrukt etter en tid og vi glemmer at vi har et jakttårn som vi selv satte opp for noen tid tilbake. Tekst og foto: Nestleder NJFF-Hedmark Knut E. Aalberg Å sitte noen meter opp i fra bakkenivå, minsker sjansen for at dyrene vitrer oss, og vi får en sikrere bakgrunn for skuddet i og med at vi skyter ned mot bakken. Vi jegere som benytter jakttårn, ser mange fordeler med å plassere jakttårn på gode og sikre poster i våre jaktområder, men rundt omring i våre skoger og kulturlandskaper står det mange jakttårn som er blitt i så dårlig forfatning at de ikke benyttes mer av oss jegerne i redsel for at de raser sammen hvis de bestiger dem. Få av disse jakttårnene blir revet, men blir stående til de faller ned av seg selv. Hvem har ansvaret for jakttårnene? I våres klatret ei lita jente opp i et gammelt usikret jakttårn som var i så dårlig forfatning at det raste ned og jenta ble påført skader, heldigvis ikke alvorlig. 18 Men allikevel ble det slått stort opp av pressen og det ble veldig fokusert på sikkerhet og ansvar vedr. jakttårn. Vi som setter opp jakttårn har ansvaret for disse, det er helt klart. Gamle jakttårn som vi H H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H selv ikke tørr å sitte i på grunn H H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H av faren for at det faller ned, må rives. Vi bør også sikre jakttårn H H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H som er i bruk. Jakttårn som er satt opp i H H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H nærheten av beboelsesområder vil ofte bli besøkt av barn og unge som leker og synes det er spennende å klatre opp i slike tårn. Hva om det skjer en alvorlig ulykke i forbindelse med dette? Vi fleste vet svaret. overnatting - kro - restaurant overnatting - kro - restaurant overnatting - -kro - restaurant overnatting kro - restaurant Vi oppfordrer alle som har jakttårn utplassert som er i bruk, eller ikke i bruk, om å sørge for at jakttårnene er sikret på en slik måte at uvedkommende ikke kan bestige dem, og at jakttårn som ikke blir benyttet rives ned! Ditt utgangspunkt for utgangspunkt for for Ditt utgangspunkt jakt-ditt og fiskeopplevelser! jakt- og fiskeopplevelser! jakt- og fiskeopplevelser! 2436Våler Våler i Solør 2436 i Solør Telefon Fax Telefon Fax Våler- i Solør Telefon Fax Ditt utgangspunkt for jakt- og fiskeopplevelser!

19 Kjøpsavtale Vi har inngått kjøpsavtale med Jaktpartner Gjøvik as/jaktpartner Elverum as som skal komme alle medlemmer i foreninger som er tilsluttet fylkeslaget til gode. Ikke minst gjelder dette mulighet til å skaffe seg profileringsutstyr i form av jakke, bukse og vest med logo. Avtalen gjelder for 2007 og 2008, dersom ingen har innvendinger innen 1. november hvert år, fornyes den automatisk. Dette gir avtalen deg: 1. Våpen gir vi tilbud ved det enkelte kjøp % rabatt på kikkerter, avhengig av hvilket merke kikkert % rabatt på klær og støvler % rabatt på øvrig rekvisita. 5. Ved kjøp av ladeutstyr avtales rabatt ved det enkelte kjøp % rabatt på jaktammunisjon for hagle og rifle. Unntatt noen merker % rabatt på treningsammunisjon, avhenger av hvilket type, merke. 8. Klubbene som har anledning til å selge jaktammunisjon til rifle og hagle får det i kommisjon, klubbene får 15% av salget. 9. Jaktpartner kan stille med ekspertise vedr. våpen, ammunisjon, jaktutstyr på temakvelder som klubbene skal ha. 10. Det gis ikke rabatt på tilbudsvarer. I tillegg vil vi av og til få «Spesialtilbud» fra Jaktpartner som sendes på e-post til fylkeskontoret, slik at vi videresender dette til foreningene og legger det ut på NJFF-Hedmarks hjemmeside med link til Jaktpartners internettside. NB! ALLE MÅ FREMLEGGE GYLDIG MEDLEMSKORT FOR lokalforening tilsluttet NJFF-Hedmark! HELÅRSÅPEN CAMPINGPLASS - en topp moderne campingplass I samarbeid med lokale krefter tilbyr vi et variert utvalg av aktiviteter: Guidet reinsdyrjakt Elgsafari Guidet fisketur/ salg av fiskekort Øksekasting Hesteridning Overnattingstur i lavvo 2485 Rendalen Tlf Fax Mob E-post. Vi leier ut båter, sykler, hytter og campingvogner til våre gjester Åkrestrømmen Camping a/s Åkrestrømmen 2485 Rendalen Tlf Fax Mob Epost: Elektro Installasjon AS Gammelgata BRUMUNDDAL Tlf Faks Eget serviceverksted 19

20 Skog & Vann -arrangert for 10. år på rad Igjen kan vi se tilbake på et vellykket Skog & vann arrangement på Norsk Skogmuseum. Nesten 3700 elever var innom i løpet av disse dagene nå i juni, dette var litt færre enn i fjor. Tekst og foto: Roar Lundby Strålende sol, i alle fall de første dagene, og bever på plass i Fiskedammen den første morgenen la en god start på sju aktive dager. Elever fra grunnskoler rundt i Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold, viser at Skog & vann dagene blir lagt merke til og prioritert langt utover vårt eget fylke, dette er veldig bra! Elevene fikk prøve seg på mange ulike aktiviteter og NJFF-Hedmark var ansvarlige for luftgeværskyting, laserskyting, fluekasting, fluebinding og fiskedammen. Vi takker våre dyktige instruktører for et vell gjennomført arrangement! Bever i fiskedammen foto: OML Ivrige unger Fiskekultivering Stange JFF holder for tiden på med å lage en Fiskestellsplan for vann i Stange almenning. Tekst og foto: Roar Lundby I den anledning prøvefiskes det rundt i de ulike sjøene for å kartlegge fiskesamfunnet. I løpet av en lang helg i juni ble det gjennomført prøvefiske i ni sjøer. Garna inneholdt alt fra pen ørret og sik, til gjedde, abbor og mengder av mort. Kupefiske Flere foreninger har i løpet av våren prøvd ut abborkupene til Plug`n Play i Våler. Dette er kuper som selges rimelig til våre medlemmer. Disse kupene fanger abboren når vannet blir varmere om våren og abboren går inn på grunnere vann for å gyte. Dette viser seg å være både 20 lettvint og veldig effektivt! Hvor stor effekt dette fisket har kultiveringsmessig, er imidlertid usikkert. Hvor stor del av bestanden en kan ta ut, størrelsen på fisken og andelen hanner og hunner som blir fanget i disse kupene, må en se nærmere på. Undersøkelser rundt dette Et 16mm garn tatt opp i Granerudsjøen med 574 fisk, kun i ett garn! Det var 17 abbor i dette garnet, resten var mort! er allerede i gang. Men det som er sikkert er at kupene fanger mye abbor! I flere vann så har det vært over 250 abbor i ei kupe! Mengder med fisk etter kupefiske Foto: Borger Østli

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 S. 5 LUKTDISKRIMINERING S. 8 KULESTI GOD REKRUTTERINGSGREN? S. 10 11 KURS OG AKTIVITETER S. 18 ENDRING I JEGERNES LOVVERK 1 L e d e r hans ole solberg

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark.

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g viltsporregistrering s. 14 Fantastiske Brovold s.19 Ny fylkesinstruktør 1 Snø og vinter

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang Nummer 2 juni 2015 16. årgang i Nordland INNHOLD Redaktørens spalte... 3 Leder... 4 Nytt fra NJFF Nordland... 5 Årsmøte 2015... 6-7 Isfiskedag på Hellarmovatn 2015... 8 Friluftsveileder`n... 9 Pollene

Detaljer

DE NORDISKE JAKT & FISKEDAGER 12. AUGUST 2012 NORSK SKOGMUSEUM

DE NORDISKE JAKT & FISKEDAGER 12. AUGUST 2012 NORSK SKOGMUSEUM 50 ELVERUM DE NORDISKE 50 DE NORDISKE JAKT & FISKEDAGER år 9. 12. AUGUST 2012 NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM Knivtorg (K/KN) Fiskedammen Jakt- og Fiskertorg (A) Mattorg (MT) Brannvakttårn Skogbrukstunet (T)

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 Vi ønsker alle våre lesere en God Sommer! FULL ACTION PÅ SKEETBANEN HAN TOK EN LARS MONSEN TOPPET ETTER AVTROPPING SKILPADDE

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT

FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT 2014 Fra valp til godkjent ettersøkshund 2. utgave: NJFF v/ Roar Lundby og Hans Ole Solberg Utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 Enkelte hevder at ulven var her først mulig det, men jegerne var her 6000 år før naturvernerne! Helleristingen Bølareinen i Stod, ca 4000

Detaljer

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Nr. 1 Mars 2015 Årgang 25 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011 Foto: Kristoffer Løvvold www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy

Detaljer

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen NR. 1 MAI 2014 Foto: Egil Scott Jensen BANKSJEFEN HAR ORDET Bankene er en del av samfunnet og de utøver avgjørende funksjoner for samfunnet for bedrifter, for husholdninger og for enkeltpersoner. TolgaOs

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer