2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10."

Transkript

1 n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann - for 10. år på rad

2 Lokal medvirkning bare en k u r s Jaktleir ringdue Tid: august 2007 Sted: Løten på Hedmarken, for ungdom og jenter Konsvingerområdet, for ungdom NJFF Hedmarks ungdomsutvalg arrangerer sammen med NJFF - Hedmarks kvinneutvalg, jaktleir på ringdue i Løten. Jaktleiren i Løten vil være åpen for både ungdom og jenter i alle aldre. Jaktleiren i Konsvingerområdet er ment for ungdom. Her har du en ypperlig mulighet til å kunne tilegne deg praktisk jaktkunnskap. Du får kyndig veiledning fra erfarne duejegere, i tillegg til at det gir deg muligheten til å teste deg sjøl som jeger under trygge forhold. Her kan du plukke opp en del tips som du kan overføre til mange andre jaktbare arter. Kurset inneholder en kveld med jaktskyting, teori / video, samt en dag med praktisk jakt. NJFF-Hedmark sponser en runde på skytebanen, samt patroner til jakt. Det er muligheter for å kjøpe flere serier på skytebanen til 50,- pr. runde. Nærmere opplysninger om jaktleirene får du hos NJFF-Hedmark tlf.: eller e-post: Pris: Kr inkl. patroner, mat og overnatting. Påmeldingsfrist: 14. august Vi har 20 deltakerplasser pr. sted. Påmelding til NJFF-Hedmark /fax E-post: Møte med bjørn er ofte tøft for en hund. Ikke alle egner seg til «nærforsvar av sin eier».

3 frase? Tekst: Bjørn Næss. Foto: HOS Funksjonsfordeling mellom det offentlige og privat sektor har alltid i Norge vært et godt, til tider nødvendig og akseptert prinsipp. Den gangen staten var fattig, og det er ikke tilbake til vikingtiden som mange synes å tro, var det en dyd av nødvendighet for å løse påtrengende samfunnsoppgaver at det offentlige søkte hjelp til å løse sine oppgaver ved hjelp av de frivillige organisasjoner. Det er nok her å vise til hva sanitetskvinnene gjorde når det gjaldt opprettelse av helsestasjoner, eldreomsorg og ambulansetjeneste. I dagens samfunn er de mest synlige Røde Kors og Norsk Folkehjelp som helt er gitt ansvaret for redningsberedskapen i fjellet under påskefeiringen og Redningsselskapet som driver beredskapstjeneste langs kysten. Norges Jeger- og Fisker Forbund deltar også i dette funksjonsfordelingsarbeidet med, blant annet, å ha ansvaret for jegeropplæringen, aversjonsdressur, ettersøksarbeid og å forvalte jaktradioregisteret. Dette er klare offentlige forvaltningsoppgaver som, om ikke NJFF gjorde jobben, et eller annet offentlig vesen måtte tatt seg av. Det offentlige gjør ikke dette bare for å spare penger, selv om det på mange områder kan se slik ut. Det gjøres ut fra tanken om større involvering, deltakelse og ansvar. Og det gjøres for at en ønsker å ha en beredskap som er forutsigbar og omfattende, til en lavest mulig kostnad. Organisasjonene mottar statlig støtte for sitt arbeid og gjør jobben sin under kontroll og i dialog med forvaltningsleddet. Men så! Plutselig finner et av disse offentlige organene en oppgave de har lyst til å utføre selv. I dette tilfelle basert på egen interesse for egne ansatte, og så parkerer de alle avtaler og glemmer at de over lenger tid har hatt en avtale som går på en involvering og et grundig gjennomført arbeid fra en medvirkende frivillig organisasjon. Hva jeg tenker på? Jo, i rovvilt meldingen er det gjort et nummer ut av at en skal, fra det offentlige, legge maksimal vekt på å få til en lokal medvirkning i virksomhet knyttet til De fire stor rovdyrene. Her har vi hatt et utmerket samarbeid mellom Fylkesmannens Miljøavdeling og NJFF-Hedmark, selv om vi etter hvert synes vi får for dårlig betalt for jobben. Vi har drevet et systematisk bestandsovervåkningsarbeid, noe som i praksis ikke ville vært mulig hvis ikke vi fra jeger og fisk hadde stilt opp. Vi har kurset de kommunale fellingslag langt ut over fylkets grenser og fått særdeles gode tilbakemeldinger på kurskvaliteten. Og vi har drevet et systematisk arbeid med å teste hunder og lære dem opp til ettersøk av skadet bjørn Når vi så leser i Statsbudsjettet at det skal settes av kr. 2 mill. til dette, vi tror, er opplæringsprosjektet, tar vi det som en anerkjennelse for vårt arbeid, men der gikk vi fem på! SNO fant at dette var noe de ville ha hand om selv. Jeg vil ikke gå så langt som å tvile på motivene, men det ligger snublende nær å tenke stygge tanker som at det var en rimelig måte å skaffe seg godt hundematriell på, de kan jo også brukes til hobby jakt. Vi har fått et klart inntrykk av at det er disse hunder som når de engang er ferdig dressert og trenet, skal prioriteres ved ettersøk av skadet bjørn. Vi så et eksempel på det for et års tid siden da en satt i nordfylket og ventet på en hund fra Trøndelag i et døgn før ettersøket kunne igangsettes. Enhver med et minimum av kunnskap om sporing forstår at dette er fullstendig meningsløst og sterkt innhumant. Når vi, ut fra den erfaring vi har høstet gjennom flere års arbeid med denne problematikken, har funnet ut at det i beste fall er en av hver tiende testet hund som har mulighet til å bli en god ettersøkshund, ja da sier det seg selv at den linjen som SNO nå har lagt seg på er fullstendig hull i hode. Still midlene som er bevilget til de frivillige organisasjoners disposisjon! La oss gjennom et samarbeid, komme fram til faglige kriterier for hva som skal til og hvilke dekningsgrad av landet vi har behov for, - så skal vi gjøre jobben i pakt med gode funksjonsfordelingsprinsipper! Lena Knudsen. Første kvinne som gjennomførte bjørnekurs Første kvinne på bjørnekurs Lena Knudsen fra Gratangen er første kvinne som har gjennomført kurset i ettersøk av skadet bjørn. Lena skjøt til godkjent i den vanskelige bjørneløypa, og besto med glans også de andre testene som er innlagt i kurset. NJFF Hedmark har i år holdt to kurs i ettersøk av skadet bjørn. Et kurs ble holdt på Dæsbekken i Åsnes. Dette kurset samlet 26 deltagere. Våre instruktører ble også leid inn til å holde kurs i Troms fylke. Kurset i Troms ble holdt på Setermoen i Bardu kommune. Det var 33 påmeldte deltagere til kurset. De fleste kom fra kommunale rovviltlag og noen var rovviltkontakter fra SNO. Det var også med deltagere fra Finnmark. Bardu kommune og NJFF- Troms hadde fått dispensasjon fra veterinærmyndighetene til å teste to hunder i bjørneinnhegningen i Polar Zoo. Kursdeltagerne fikk panoramautsikt til å observere hund og bjørn. Begge hundene var av rasen øst sibirsk laika. Vi fikk se en hund som viste alle tegn på frykt for bjørn og en som hadde stort mot og besto testen på en meget god måte. Demonstrasjonen ble derfor meget god for kursdeltagerne som fikk se hva bjørnelukt og syn av bjørn kan gjøre med en hund. Tekst og foto: OML

4 k u r s Videregående kurs for ettersøksjegere Tid: august Sted: Temmen jaktskytebane, Stange NJFF-Hedmark arrangerer videregående kurs for ettersøksjegere. Kurset er i første rekke rettet mot de som driver kommunale ettersøk jmf. Forskrift om Utøvelse av Jakt, felling og fangst, men også andre spesielt interesserte kan delta. Kurset starter med teori torsdag 23. august og praktiske oppgaver fredag 24. august og avsluttes med sporing og praktiske øvelser lørdag 25.august. Torsdag og fredag starter kurset kl. 18 og lørdag starter det kl Nærmere opplysninger om kurset får du hos NJFF- Hedmark tlf , e.post eller hos kursleder Arne Figved tlf , online.no Pris: Kr.800- Begrenset antall plasser Påmeldingsfrist: 15.august Påmelding til NJFF-Hedmark tlf e-post: Vi treffes på De Nordiske Jakt og Fiskedagene kommet NINA Rapport 261 Styret i NJFF-Hedmark ønsker sterkt å kunne treffe foreningene utover et formelt årsmøte. Derfor, inviterer vi foreningene til et møte under De Nordiske Jakt- og Fiskedagene 2007 nærmere bestemt: Torsdag 9. august kl på Skogmuseet. Med dette håper vi å slå to fluer i en smekk med inngangsbillett og besøk på jakt- og fiskedagene og et treff på ettermiddagen. Om ikke foreningsleder har anledning, ser svært gjerne at en fra styret møter opp! Agenda Vandring på utstillingen Kaffe og en prat på Jakt- og Fisketorget Kl Samling på Skogmuseet DNA og bjørn/innsamling av bjørnemøkk/hår Styret møter foreningene Bjørn Næss/sign Leder Gauperapporten 2007 har «Gauperegistrering i utvalgte fylker» v/john Odden, Henrik Brøseth og John Linell foreligger nå i en ny elektronisk serie slik at du kan gå inn på nettet på nina.no og laste ned rapporten eller lese den der. Kom se våre elger! Sommeråpent 1. juni 1. september Hver dag fra kl Kaffe, vaffel og enkel middag Du finner mer informasjon på 4

5 NJFF Hedmark: L e d e r Kontoradresse: Norsk skogmuseum Postboks 191, 2402 Elverum Telefon: Faks: Mobil: Bankkonto: Annonsepriser: 1/1 side: 6.000,- 1/2 side: 4.500,- 1/4 side: 2.800,- 1/6 side: 1.900,- Eks mva. Inkl. farger Ansv. redaktører: Hans Ole Solberg og Ole Mattis Lien Design: Sol Grafisk, Elverum Annonser: Sol Grafisk v/solrunn Nordlien Mob Trykk: Elverum Trykk Hans Ole Solberg Ole Mattis Lien Åse Hammersborg Roar Lundby Forsidefoto: Hjorten på full fart inn i Hedmark Ole Mattis Lien Jakt er farlig det Elgjakt kan til tider være en risikosport på høyt nivå. Ikke bare handterer en dødbringende våpen eller kaster seg ut i fysiske aktiviteter en ikke er trent for, men en skal i tillegg, mange steder, klyve opp i gebreklige skytetårn, også kalt elgtårn, som burde vært restaurert eller revet for mangfoldige år siden. Noen av dem er allerede i utgangspunktet ikke egnet til menneskelig ferdsel Her er det ingen byggeforskrifter eller kontroll noe som vi ellers er så flinke til med alt som er knyttet til jakten og alt dens vesen. Ikke det at jeg ønsker ennå mer kontroll. Nei den har vi mer enn nok av allerede. En jaktkompis, som ellers er en sprek, om enn noe tilårskommen kar, hadde for et par år siden et fritt fall fra et slikt tårn. Det var ikke av de høyeste, noe han sikkert var glad for på veien ned, men det resultert i sykehusbesøk, gipset arm og et utsende som i utgangspunktet ikke var av det mest tiltalende, ble ytterligere fordervet. Jeg tror han bærer men av det den dag i dag. Han kunne ikke skjønne hvordan dette kunne skje for han hadde sittet i samme tårnet innpå tretti år. Verre er det at disse tårnene står der hele året og at hvem som helst kan klatre opp når det måtte passe seg slik. Vi har hatt flere ulykker når barn har falt ned fra tårnene og det setter oss som jegere i et særs dårlig lys. Jeg har ingen resept på hvordan vi skal unngå denne type ulykker, men vi bør ta det på alvor. Ta vekk stigen når tårnet ikke er i bruk. Sørg for at tårnet er i forsvarlig stand før du inntar posten. Det bør være jaktleders ansvar at tårnene i valdet inspiseres og settes i stand i god tid før jakta. Stevnekvaliteten er svekket Et annet spørsmål som er reist i den senere tid, er mangel på kvalitet på lokale skytestevner. Noen deltakere har meldt tilbake at det synes som om arrangørene bare har stevne for å tappe skytterne for penger. Ikke bare blir stevnet dårlig arrangert, men infrastrukturen og premieringen holder heller ikke mål. Det mangler opparbeidede parkeringsplasser, toalett forholdene er under enhver kritikk, det er ikke mulig å få kjøpt seg en kopp kaffe osv. osv. Det er utarbeidet et utmerket hefte Jaktskyting Informasjon om jaktskyting og Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner som gir anvisning om hvordan en kan gjennomføre et godt stevne. Min innstendige oppfordring er at vi som arrangører skaffer oss dette heftet og ser igjennom hvordan vi kan bli bedre. Det er ikke nok at vi har holdt på med dette, i samme sporten i 20 år. Verden har gått videre og skal vi trekke til oss skyttere, og for den saks skyld til fiskestevner, må vi også fornye oss og tilrettelegge våre tilbud på en måte som gir deltakerne en positiv opplevelse de forteller om til andre og gjerne kommer tilbake til selv. Kunnskapsvegring? Noe av det samme opplever vi når det gjelder kunnskap om å drive organisasjonsarbeid i våre lokallag. Jeg kan ikke med min beste vilje begripe hvorfor så mange av oss tilsynelatende har slik vegring for å lære elementært organisasjonsarbeid. Vi er en organisasjon som forvalter store verdier på vegne av våre medlemmer, skyteanlegg, jaktområder og fiskevann. For å kunne gjøre dette på en god og forsvarlig måte trengs Bjørn Næss kunnskap. I tillegg er vi en demokratisk organisasjon og da trengs det medvirkning av våre medlemmer. I mange lokalforeninger går medlemstallet ned og den lokale deltakelse utgjøres av noen få tordenskjolds soldater. Detter er ildsjeler som vi sårt trenger og vi skal gi dem alle den honnør de fortjener. Men på et eller annet tidspunkt så sier de nok er nok og går fra bordet, og så er det ingen til å ta over. De har gjort sin jobb, de har hatt sin tid og vi skal takke dem for det de har gjort, men de har forsømt seg på et område! - og det er å sørge for og tilrettelagt for overtagelse av nye tillitsvalgte, og det er en alvorlig forsømmelse. Vi trenger, til enhver tid, nye friske medlemmer som er gitt den organisatoriske trygghet som skal til for å si JA til å påta seg og drive foreningen videre. Her MÅ vi bli flinkere. Vi har gode instruktører på dette området som bare venter på et lite signal fra akkurat din forening, så kommer de som et skudd og sammen skreddersyr vi det kurset som passer i din forening. Hva venter du på? Det passer ikke akkurat nå? Nei sånn sett passer det aldri. Hvis vi ikke ser nødvendigheten av dette arbeid så finner vi alltids en grunn til at det ikke passer, men den dagen du vil gå av som tillitsvalgt da er det for sent og du har forsømt din oppgave. Ring til Fylkeskontoret i dag og avtal tid for når vi skal sette i gang! 5

6 På ettersøk etter villsvin i Sverige Tekst og foto: OML Første helga i mai reiste fem hedmarkinger og en gråhund til Sverige for å lære litt om ettersøk av skadd villsvin. Det ble en opplevelsesrik tur med et skarpt ettersøk av et påskutt villsvin som klimakset på turen. Fredag 4. mai satte fem jegere og en gråhund seg i bilen med kurs for Katrineholm i Sverige. Vi hadde fått tilbud om å være med på kurs i ettersøk av skadd villsvin hos Per Kristoffersson gjennom det Svenske Jegerforbundet. Villsvinet er en art på full fart inn i Norge, og som bjørn kan også villsvin være farlige når de er skadd Første kveld ble benyttet til teori og film. Per hadde gjort avtale med alle jaktlagene i distriktet slik at om det ble noe ettersøk i området så skulle vi få være med på dette. Første natta var vi ute for å prøve å skyte i lommelyktlys. Øvelsen gikk ut på å gå inn på en stålos og avlive dyret. Her hadde de lagt inn vanskelighet med en papphund som løp fram og tilbake foran villsvinet. Holdet var snaue fem meter inne i ett tettkratt. Det ble vanskelig for den som hadde rifle med kikkert. Lørdag morgen begynte med skuddplassundersøkelser og sporing fra skuddplassen. Her hadde kursinstruktørene laget gode og realistiske øvelser som vi fikk prøve oss på. Dagen gikk også med til en rekke andre praktiske øvelser. Etter at det ble mørkt skulle vi reise ut for å se etter villsvin på en nysådd åker. På veien ut fikk gruppa som vi var på melding om et påskutt villsvin som hadde løpt i full fart fra skuddplassen. Vi reiste rett til denne plassen som var ca tre mil unna. Skytteren var på skuddplassen når vi kom fram og vi gjorde et kort interju med han og fant blod på skuddplassen. Det hadde vært tre villsvin framme og han hadde skutt på en fjorårsunge. Etter å ha organisert oss i henhold til instruktørens ordre startet vi ettersøket. Torbjørn Lysfoss sin elghund Castro ble brukt som ettersøkshund. Og hvem har sagt at en elghund fra Trysil ikke kan spore villsvin? Castro løste oppgaven på en fullgod måte og etter ca. 250 meters sporing fant vi villsvinet dødt. Tilbake i hytta ble det vellykkede ettersøket feiret med en liten dotsup, og trøtte ettersøksjegere var ikke i seng før tidlig på morgenen. Søndag morgen var det ut i skogen igjen med hundetesting på et bevegelig kunstig villsvin. Hundene ble sluppet løs på dette villsvinet, og de fleste viste en viss frykt for det. P.g.a. at villsvinene ofte gjemmer seg i veldig tett vegetasjon så ville ekspertene at hundene skulle jobbe veldig tett på dyra. Vår hund var slitt skeptisk til å begynne med, men jobbet seg fint opp. Hundearbeidet ble prioritert veldig høyt på kurset. Uten både gode sporhunder og løshunder var denne jobben umulig. Dagen ble avsluttet med en siste teoribit og utdeling av kursbevis. Til slutt litt om kursholderen Per Kristofferson. Han driver profesjonelt med ettersøk, og lever av dette. Sammen med noen få medhjelpere har han ca. 500 ettersøk i året. I hundegården sto det tolv hunder, alt fra tysk jaktterrier til laika. Det var gjort avtaler med alle jaktlagene i et jaktområde på ca. 1,3 mill. da. I tillegg kom alle ettersøk av trafikkskadde dyr. Her fantes både elg, villsvin, dåhjort, kronhjort og rådyr så det så ikke ut som han skulle bli arbeidsledig med det første. Rekorden var 16 ettersøk på en dag. Per var veldig ydmyk til faget sitt og både han og de andre instruktørene var behagelige og kunnskapsrike personer. Selv med deres erfaring innrømmet de glatt at dette var et felt de aldri ble utlært på og at det aldri var to tilfeller som var like. En opplevelsesrik og lærerik helg for oss som var med. 6

7 Vellykket ettersøk. Fra venstre: Simen Bredvold, Arnfinn Lien, Ole Mattis Lien, Thorbjørn Lysfoss, Eirik Strætkvern og gråhunden Castor. Los på villsvin På sporet Kursleder Per Kristofferson Castro fant sporslutt Casto fant sporte fra skuddplass. Fremmed lukt! Sportyding Per var ingen rasefantast! 7

8 Innsamling av bjørnemøkk Tekst: hos Endelig! Nå er vi gang! Med resultatene fra Pasvik og Nord- Trøndeag er vi utrolig spent på hva DNA-analysene vil vise for vårt vedkommende her i Hedmark. Hvor mye bjørn har vi her? Ved hjelp av DNA fra møkk og hår kan vi identifisere art, individ, kjønn og eventuelt slektskap, og ved å samle inn et stort antall prøver kan vi etter hvert få en god oversikt over bjørnebestanden her i fylket. Så, alle småviltjegere som legger ut på trening og jakt i høst, - se etter bjørnemøkk! Ha med plastpose og lever etterlatenskapen til rette vedkommende. Mottaker er SNO som har fått ansvaret for prøver som samles inn av jegere under elgjakta og småviltjakta. Sjekk lista over SNO kontakten som er nærmest der du holder til/jakter! Fylkesmannen i Hedmark har ansvar for å organisere et innsamlingsopplegg i forbindelse med jakta, mens Svanhovd miljøsenter i Finnmark skal analysere prøvene og rapportere om resultatene. Fylkesmannen kommer med mer detaljert informasjon om organiseringen av innsamlingen i media når jakta nærmer seg. NB! Vi vil også kunne ta i mot innsamlet møkk/hår her på kontoret til NJFF-Hedmark! Adresseliste rovviltkontakter Hedmark Bjørn - i elgjakta Navn Post.nr Sted Mob Ansvarsområde E-post Møkkinnsamling Odd Brun 2510 Tylldalen Tynset Glomma øst Geir Skillebæk 2560 Alvdal Alvdal Trond Øfstaas 2480 Koppang Stor-Elvdal Heidi Ydse 2512 Kvikne Tynset Glomma vest Geir Eivind Sundet 2443 Drevsjø Engerdal Magnar Nordsveen 2443 Drevsjø Engerdal Per Martin Lokholt 2425 Ljørdalen Trysil Bjørn Tore Bækken 2420 Trysil Trysil Arve Skjærbekk 2430 Jordet Trysil Erik Ola Heldstad 2485 Rendalen Rendalen Rune Bjørnstad 2319 Hamar Midt-fylket Willy/Eirik/Bjørn Tore/Olaf Eirik Strætkvern 2280 Gejsåsen Sør-fylket/Eidskog Stein Erik Bredvold 2280 Gjesåsen Sør-fylket Willy Dambakken 2130 Knapper Odal Olaf Tørudbakken 2353 Gaupen Ringsaker Jon Horten 2550 Os i Ø Tolga/Os Erling Ness 2450 Rena Åmot Åmot utmarksråd Eivind Faldet 2580 Folldal Folldal Egil Rune Slåen 2580 Folldal Folldal m.m. Lars Gangås 2480 Koppang Fellingsleder Lomnessjødreggen 2007 Lomnessjødreggen er i land. Et flott vær satte en spiss på et ellers vel gjennomført arrangement. Tore Nordberg tekst/foto Grillmat gjorde susen, og folk nøt tilbudet i finværet. Vi 8 som jobbet med arrangementet hadde en stri tørn med påmelding, innveiing av fisk, registrering av resultater, kake og kaffesalg, samt grilling. Med ca 100 fiskere og like mange publikummere, så ble det sikkelig sus over Lomnessjødreggen. Vi hadde i alt 27 påmeldte juniorer, 14 seniorer og 8 21 team, 62 båter i alt. Resultater. Det ble tatt opp 243 fisker, 323,450 kg. Det gir en snitt på 1,3 kg. Vinnere Junior: Nr 1. Joakim Sandes med 8fisker og 12,97 kg Senior: Ivar Mellomstuen med 13 fisker og 25,380 kg Team: Team Rokkosjøen 32 fisker og 32,05 kg. Største fisk og dreggemester Team gammern, fisk, 7,47 kg. Største fisk til kl 18:00 ble vunnet av Frank Misterosen 7,12 kg. Skuffende!!! Tekst og foto: Roar Lundby NJFF-Hedmark har hatt flere henvendelser fra fiskeinteresserte, som er interessert i at det skal holdes ulike kurs innen fiskekultivering. Siste helga i juni planla vi å holde et kombinert kurs i el-fiske og prøvefiske med garn. Etter flere påminnelser rundt til foreningene, så fikk vi kun fire påmeldte (?). Dette er altfor dårlig og vi kan ikke forsvare å holde et kurs med så få deltagere. Imidlertid håper vi at foreningene tar i et tak og satser mer på fisk og er interesserte i å kurse sine egne folk ved en senere anledning. Vi ønsker å prøve igjen, men venter til neste år, men de som er interesserte kan gjerne ta kontakt, så vi ser hvordan interessen rundt i foreningene er.

9 Jaktlederkurs «Skytter Arne» orienterer kursdeltagerne om sine bedrifter på «dødsposten». En svært så skeptisk gjeng fra Buskerud etter som de får høre om den ene elgen etter den andre er som påskutt og forsvunnet. En iherdig gjeng gikk løs på skuddplassene, og ved hjelp av hund ble de fleste oppgavene løst. Vominnhold tyder på at jegeren har truffet for langt bak, og jaktlaget må belage seg på ettersøk av elgen. Bloddrypp viser at her er det skadeskutt. 9

10 Ulvetelefonen 2007 k u r s Husk å trene hunden til jakta! Småviltjakt for ungdom Tid: september Sted: Ljørdalen i Trysil kommune I samarbeid med Ljørdalen Utmarkslag arrangerer vi småviltjaktleir i Ljørdalen. Leiren er fortrinnsvis rettet mot ungdom Vi møtes fredag kveld med litt teori og jakter lørdag og søndag. Det blir en dag med harejakt og en dag med rypejakt. Nærmere opplysninger om kurset får du hos NJFF- Hedmark tlf.: Pris: Kr 500,- inkl. mat og overnatting Forbehold om begrenset antall plasser (maks 20 deltagere). Aldersgrense 14 år. Alle som ikke er gamle nok til å jakte selvstendig får med jaktfadder. Påmelding til NJFF-Hedmark /fax E-post: NB! Opplysningene som gis på Ulvetelefonen gir ingen garanti for at det ikke finnes ulv i andre områder enn det som er angitt ved siste peiling!!! Husk også at ikke alle ulver i området er radiomerket! Ved å ringe ulvetelefonen kan du få oppdatert oversikt over hvor de radiomerkede ulvene i flokken sist ble peilet. Opplysningene gir ingen garanti mot å møte ulv i utmarka, men det vil gi deg som jeger en bedre Jaktstøvler Alfa Bever Grip+ Halvhøy støvel, tilpasset både fjellvandring og fôret med Gore-Tex, hvilket gjør den 100% vanntett med gode pusteegenskaper Sort, str Alfa-Lesten har generøs høyde over vristen og tilstrekkelig med plass til tærne. Dermed får foten den bevegelsesfrihet som er nødvendig, både når du går og står. Se vårt utvalg i jakt- og fjellstøvler. Edvin Ulven as Nygata 12, Brumunddal Tlf mulighet til å vurdere jakt med hund i ditt område, og eventuelt ta de forholdsregler som er nødvendig. Peilingene oppgis med referanse til ei rute på 1 x 1 mil på kartet. Kynnareviret: Osdalsreviret: Juvbergreviret: Gräsmarkreviret: Bestandssituasjonen Rapportene er tilgjengelige på Høgskolen i Hedmarks hjemmeside (www.hihm. no) og på Viltskadecenters hjemmeside (www. viltskadecenter.com) og for DNA-analyser på individnivå som grunnlagsmaterialet for bestandsovervåkingen ( Bestandsovervåkingen av stasjonære ulver i Norge koordineres av Høgskolen i Hedmark v/petter Wabakken og Thomas H Strømseth, mens ikkestasjonære dyr registreres av Statens naturoppsyn (SNO). Ulveregistreringene er en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr i Norge ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Årlige bestandstelling foregår primært i perioden 1. oktober til 28. februar. Vinteren ble det totalt registrert 17 familiegrupper (flokker) av ulv i Norge og Sverige. Disse angår oss: Julussa: 4-5 dyr, Kynna: 6-7 dyr, Osdalen: 2 dyr, Juvberget: 2 dyr, Gräsmark 5-6 dyr. I Julussaflokken er det skutt en voksen hannulv i sommer, ellers er ikke disse påsatt sender og vil ikke kunne registreres for bruk av ulvetelefonen. Sommerens ynglinger er enda ikke bekreftet. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Opptur i Hedmark Jentesatsingen i NJFF har så langt slått godt an over hele landet, også her i Hedmark. Denne høsten har vi flere spennende aktiviteter å by på. Eksemelvis elgjakt under veiledning i frodige skogsterreng, rypejakt med hund der læring og sosialt samhold går hånd i hånd, samt duejakt der skuddsjangsene er mange og muligheten for å lære hagleskyting er høy. Sistnevnte er et samarbeidsprosjekt med fylkets ungdomsutvalg, som har stort utvalg av spennende aktiviteter. Et av målene med «Opptur»- prosjektet, som jentesatsingen kalles, er å vise vei fra jegerprøven og ut i skogen. Undersøkelser viser at mange av de som tar jegerprøven aldri kommer lenger, og en av årsakene er at det har manglet tilbud som gjør jentene i stand til å skaffe erfaringer gjennom tilrettelagte aktiviteter. Noen av virkemidlene som er igangsatt i forbindelse med dette, er opprettelsen av kvinnekontakter i hvert fylke og egen link på NJFF s hjemmeside. Denne linken heter kort og godt Jenter og viser en samlet oversikt over aktiviteter og tilbud for jenter i alle fylker i landet, samt oversikt over alle kvinnekontaktene. Ett annet viktig virkemiddel er at det er satt av midler til arrangering av lokale jenteaktviteter. Det er mulig for alle foreninger å søke, og det bevilges kr 3000 til aktiviteter som fyller kravene. Husk at søknadsfristen er 30 dager før påmeldingsfrist. Skal «Opptur» lykkes fullt ut så må vi ha deltakelse på aktiviteter, tilbud og kurs! Derfor oppfordres alle jenter til delta, enten de har nyslått jegerprøvediplom i hånda eller om de har erfaring. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. (anm: legg ved kontaktinfo, og sørg for riktig tlf.nr: kvinnekontakt i hedmark, Anita Kirkeby) Vi utfører alt av utstopping Mausethvegen Brumunddal Tlf Mob Vi har bankterminal LAGERSALG I AUGUST Latterlige priser på utvalg av jakt og fiskeutstyr. Følg med... Gode tilbud på jakt- og fiskeutstyr! Regionens beste «fiskebutikk» Egen børsemaker Fagkunnskap Kvalitet Service Sport er alt Martnssenteret Elverum Tlf

16 Vang JFFoppegående 85 åring Vang Jeger og fiskerforening fylte 85 år 22. april i år, og foreningen kunne feire med et stort smil om munnen. Tekst og foto: OML Fra å ha startet med beskjedne 32 medlemmer i 1922 framstår foreningen i dag som Hedmark og Opplands største lokallag med over 700 medlemmer. Foreningen har satset på barneog ungdomsarbeid og har 130 medlemmer i denne kategorien. Gledelig er det også med vel 90 jenter og damer som er medlemmer i foreningen. Vang JFF er i dag en moderne Jeger og Fiskerforening som er oppdelt utvalg som er underlagt styret. Foreningen har Elgbaneutvalg, elgjegerutvalg, fiskeutvalg, lerduebaneutvalg, hundeutvalg, rekruttutvalg, rovdyr-/småviltutvalg, husstyre og redaksjonskomite. Elgbaneutvalget har ansvar for treningskveldene med rifle ved hjelp av jaktlagene, jaktfeltstevne, elgstevner, karusellskyting, stands m.m. og bistand ved rekruttkurs og interne skytinger. Elgjegerutvalget er et bindeledd mellom elgjaktlagene og grunneierne. Fiskeutvalget arbeider med forvaltning av fisk som utsetting av yngel (1+og 2 somringer), oppsyn og foring i settefiskdammene, biotopforbedringer av elver/bekker, ørekytefangst, ph-målinger, kalking, prøvefiske, merking av mjøsørret i Flagstadelva, stryking av fisk, bistår rekruttutvalget i fiskeaktiviteter/kurs, oppsyn fiske m.m. Utvalget har også oppsyn med foreningens koier. 16 Lerdueutvalget arrangerer «jegerrennet», figurjaktstevne, karusellskyting trap, interne stevner, og bistår rekruttutvalget ved skytekurs. Utvalget har utvalget ansvaret for treningskveldene på trap banen. Hundeutvalget arrangerer kurs i dressur, sau/hund, blodsportrening/prøver. Rovdyr-/småviltutvalget forvalter småviltet som predatorfangst, taksering fugl, kartlegging av spillplasser, bistår rekruttutvalget i jaktkurs, fører rapport over felt småvilt, ansvar for gaupetellingen, og oppsyn småviltjakt. Rekruttutvalget har ansvar for kurs for rekrutter innen alle aktiviteter som er naturlig for jakt og fiske, deltar på stands, arrangerer fiskeklubbarrangementer, kontakt og aktiviteter for barne- og ungdomsskolene i Vang, jaktfadderordningen m.m. Husstyret har ansvar for klubbhuset vedr. vedlikehold, at varer til enhver tid er på kjøkkenet, vaktliste på kjøkkenet, ansvar for kafe ved stevner, interne stevner og treningskvelder, ansvar for utleie av klubbhuset m.m. Redaksjonskomiteen har ansvar for vår hjemmeside, medlemsbladet Veider n, foreningens årskalender, og oppdatering av Vang JFFs side i I-natur. Aktiviteten i utvalgene har vært meget stor de siste årene og alt arbeidet foregår på dugnad. Foreningen har egne instruktører som står for kursing av medlemmene. Dette er kurs i alt fra skyting til fluebinding. Det utdannes stadig nye instruktører til å ivareta dette viktige arbeidet. Vang JFF gjennomfører årlig et jegerprøvekurs som et tilbud til nye jegere i bygda. Dette kurset samler hvert år deltagere. Leder i Vang JFF Svein Arve Pedersen sier at foreningen har fått et løft de siste årene og mye av årsaken er inkluderende og informerende virksomhet. Styret vet til enhver tid hva som foregår i utvalgene og viser interesse for det som foregår. Vang JFF har lykkes med åpenhet og motivasjon. Åpenhet har vi ikke minst oppnådd ved vårt nye medlemsblad «Veider n» og gjennom foreningens nettsider. En egen redaksjonskomite fikk vi i 2006 og var uvurderlig for mediene. Her har vi sikret oss folk som er interesserte i dette arbeidet sier Pedersen. Som nevnt er Vang JFF den største foreningen i antall antall medlemmer. Vi er vel også den foreningen som fungerer i alle ledd og har størst virksomhet. Vi driver med alt bortsett fra de aktivitetene som bedrives på kysten sier lederen av Vang JFF. Ettersom vi er blitt større er vi attraktive som samarbeidspartnere sier Pedersen. Dette har Fornøyd leder i Vang JFF, Svein Arve Pedersen medført at vi har fått gunstige foreningsavtaler med en del bedrifter. Nevnes kan våpen/jaktutstyr, bildekk, hundeutstyr og fòr. Svein Arve Pedersen skryter av tilbudet for medlemmene er mange. Vi disponerer 7 koier i Vang Almenning, som vi også har en samarbeidsavtale med. Vi har båt til lån på en sjø. Videre store telt, lavvoo, kano og ikke minst klubblokalene som medlemmene kan låne. Vi prøver så langt som rå er å sette medlemmene i fokus sier Pedersen. Miljøet rundt Gåsbu jaktskytebane er veldig bra. Hjelpsomheten er stor for f..eks de som kommer som ferskinger på skytebanen. Alle får hjelp. Tonen er gemyttlig og «replikkene/meldingene» sitter løst. Dette gjør at medlemmene trives og synes de får noe igjen for å være medlemmer. Vi ser at mange foreninger sliter. Vi i Vang har ikke fasiten på å drive en jakt- og fiskeforening og har sikkert mye å lære av andre. Vi tror allikevel at vi kan tilføre andre noen erfaringer og håper vi kan bidra til dette sier Svein Arve Pedersen NJFF Hedmark ønsker Vang JFF lykke til med jubileumsåret!

17 17

18 Jakttårn, hvem har ansvaret? Bruk av jakttårn blir mer og mer utbredt blant oss jegere i Norge. Flere og flere blir satt opp, men mange blir også stående ubrukt etter en tid og vi glemmer at vi har et jakttårn som vi selv satte opp for noen tid tilbake. Tekst og foto: Nestleder NJFF-Hedmark Knut E. Aalberg Å sitte noen meter opp i fra bakkenivå, minsker sjansen for at dyrene vitrer oss, og vi får en sikrere bakgrunn for skuddet i og med at vi skyter ned mot bakken. Vi jegere som benytter jakttårn, ser mange fordeler med å plassere jakttårn på gode og sikre poster i våre jaktområder, men rundt omring i våre skoger og kulturlandskaper står det mange jakttårn som er blitt i så dårlig forfatning at de ikke benyttes mer av oss jegerne i redsel for at de raser sammen hvis de bestiger dem. Få av disse jakttårnene blir revet, men blir stående til de faller ned av seg selv. Hvem har ansvaret for jakttårnene? I våres klatret ei lita jente opp i et gammelt usikret jakttårn som var i så dårlig forfatning at det raste ned og jenta ble påført skader, heldigvis ikke alvorlig. 18 Men allikevel ble det slått stort opp av pressen og det ble veldig fokusert på sikkerhet og ansvar vedr. jakttårn. Vi som setter opp jakttårn har ansvaret for disse, det er helt klart. Gamle jakttårn som vi H H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H selv ikke tørr å sitte i på grunn H H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H av faren for at det faller ned, må rives. Vi bør også sikre jakttårn H H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H som er i bruk. Jakttårn som er satt opp i H H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H nærheten av beboelsesområder vil ofte bli besøkt av barn og unge som leker og synes det er spennende å klatre opp i slike tårn. Hva om det skjer en alvorlig ulykke i forbindelse med dette? Vi fleste vet svaret. overnatting - kro - restaurant overnatting - kro - restaurant overnatting - -kro - restaurant overnatting kro - restaurant Vi oppfordrer alle som har jakttårn utplassert som er i bruk, eller ikke i bruk, om å sørge for at jakttårnene er sikret på en slik måte at uvedkommende ikke kan bestige dem, og at jakttårn som ikke blir benyttet rives ned! Ditt utgangspunkt for utgangspunkt for for Ditt utgangspunkt jakt-ditt og fiskeopplevelser! jakt- og fiskeopplevelser! jakt- og fiskeopplevelser! 2436Våler Våler i Solør 2436 i Solør Telefon Fax Telefon Fax Våler- i Solør Telefon Fax Ditt utgangspunkt for jakt- og fiskeopplevelser!

19 Kjøpsavtale Vi har inngått kjøpsavtale med Jaktpartner Gjøvik as/jaktpartner Elverum as som skal komme alle medlemmer i foreninger som er tilsluttet fylkeslaget til gode. Ikke minst gjelder dette mulighet til å skaffe seg profileringsutstyr i form av jakke, bukse og vest med logo. Avtalen gjelder for 2007 og 2008, dersom ingen har innvendinger innen 1. november hvert år, fornyes den automatisk. Dette gir avtalen deg: 1. Våpen gir vi tilbud ved det enkelte kjøp % rabatt på kikkerter, avhengig av hvilket merke kikkert % rabatt på klær og støvler % rabatt på øvrig rekvisita. 5. Ved kjøp av ladeutstyr avtales rabatt ved det enkelte kjøp % rabatt på jaktammunisjon for hagle og rifle. Unntatt noen merker % rabatt på treningsammunisjon, avhenger av hvilket type, merke. 8. Klubbene som har anledning til å selge jaktammunisjon til rifle og hagle får det i kommisjon, klubbene får 15% av salget. 9. Jaktpartner kan stille med ekspertise vedr. våpen, ammunisjon, jaktutstyr på temakvelder som klubbene skal ha. 10. Det gis ikke rabatt på tilbudsvarer. I tillegg vil vi av og til få «Spesialtilbud» fra Jaktpartner som sendes på e-post til fylkeskontoret, slik at vi videresender dette til foreningene og legger det ut på NJFF-Hedmarks hjemmeside med link til Jaktpartners internettside. NB! ALLE MÅ FREMLEGGE GYLDIG MEDLEMSKORT FOR lokalforening tilsluttet NJFF-Hedmark! HELÅRSÅPEN CAMPINGPLASS - en topp moderne campingplass I samarbeid med lokale krefter tilbyr vi et variert utvalg av aktiviteter: Guidet reinsdyrjakt Elgsafari Guidet fisketur/ salg av fiskekort Øksekasting Hesteridning Overnattingstur i lavvo 2485 Rendalen Tlf Fax Mob E-post. Vi leier ut båter, sykler, hytter og campingvogner til våre gjester Åkrestrømmen Camping a/s Åkrestrømmen 2485 Rendalen Tlf Fax Mob Epost: Elektro Installasjon AS Gammelgata BRUMUNDDAL Tlf Faks Eget serviceverksted 19

20 Skog & Vann -arrangert for 10. år på rad Igjen kan vi se tilbake på et vellykket Skog & vann arrangement på Norsk Skogmuseum. Nesten 3700 elever var innom i løpet av disse dagene nå i juni, dette var litt færre enn i fjor. Tekst og foto: Roar Lundby Strålende sol, i alle fall de første dagene, og bever på plass i Fiskedammen den første morgenen la en god start på sju aktive dager. Elever fra grunnskoler rundt i Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold, viser at Skog & vann dagene blir lagt merke til og prioritert langt utover vårt eget fylke, dette er veldig bra! Elevene fikk prøve seg på mange ulike aktiviteter og NJFF-Hedmark var ansvarlige for luftgeværskyting, laserskyting, fluekasting, fluebinding og fiskedammen. Vi takker våre dyktige instruktører for et vell gjennomført arrangement! Bever i fiskedammen foto: OML Ivrige unger Fiskekultivering Stange JFF holder for tiden på med å lage en Fiskestellsplan for vann i Stange almenning. Tekst og foto: Roar Lundby I den anledning prøvefiskes det rundt i de ulike sjøene for å kartlegge fiskesamfunnet. I løpet av en lang helg i juni ble det gjennomført prøvefiske i ni sjøer. Garna inneholdt alt fra pen ørret og sik, til gjedde, abbor og mengder av mort. Kupefiske Flere foreninger har i løpet av våren prøvd ut abborkupene til Plug`n Play i Våler. Dette er kuper som selges rimelig til våre medlemmer. Disse kupene fanger abboren når vannet blir varmere om våren og abboren går inn på grunnere vann for å gyte. Dette viser seg å være både 20 lettvint og veldig effektivt! Hvor stor effekt dette fisket har kultiveringsmessig, er imidlertid usikkert. Hvor stor del av bestanden en kan ta ut, størrelsen på fisken og andelen hanner og hunner som blir fanget i disse kupene, må en se nærmere på. Undersøkelser rundt dette Et 16mm garn tatt opp i Granerudsjøen med 574 fisk, kun i ett garn! Det var 17 abbor i dette garnet, resten var mort! er allerede i gang. Men det som er sikkert er at kupene fanger mye abbor! I flere vann så har det vært over 250 abbor i ei kupe! Mengder med fisk etter kupefiske Foto: Borger Østli

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark «På spor etter rødreven» Et samarbeidsprosjekt mellom rettighetshavere, jegere og forskere Bakgrunn Organisering Motivasjon

Detaljer

Viktige forholdsregler

Viktige forholdsregler BLE DET BOM? Viktige forholdsregler Hvert år blir dyr skadeskutt under jakt, og noen blir påført store lidelser. Det er ikke realistisk å tro at skadeskyting av vilt kan unngås helt, men enhver jeger har

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

ROVDATA Postboks 5685 Sluppen HH-Evenstad 15.04.2011 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 ULV I NORGE PR. 15. APRIL 2011

ROVDATA Postboks 5685 Sluppen HH-Evenstad 15.04.2011 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 ULV I NORGE PR. 15. APRIL 2011 Høgskolen i Hedmark ROVDATA Postboks 5685 Sluppen HH-Evenstad 15.04.2011 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 ULV I NORGE PR. 15. APRIL 2011 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2010/2011 RAPPORT 6 Bakgrunnen

Detaljer

ULV I NORGE PR. 15. JANUAR 2013

ULV I NORGE PR. 15. JANUAR 2013 ROVDATA Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 Dato: 15.1.2013 Side 1 av 5 ULV I NORGE PR. 15. JANUAR 2013 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2012/2013 RAPPORT 3 Bakgrunnen for denne

Detaljer

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRE FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Bakgrunn og organisering

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2014

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2014 ROVDATA Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 Dato: 15.02.2014 Side 1 av 3 ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2014 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2013/2014 RAPPORT 4 Bakgrunnen for denne

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

ROVDATA Postboks 5685 Sluppen HH-Evenstad 15.03.2011 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 ULV I NORGE PR. 15. MARS 2011

ROVDATA Postboks 5685 Sluppen HH-Evenstad 15.03.2011 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 ULV I NORGE PR. 15. MARS 2011 Høgskolen i Hedmark ROVDATA Postboks 5685 Sluppen HH-Evenstad 15.03.2011 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 ULV I NORGE PR. 15. MARS 2011 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2010/2011 RAPPORT 5 Bakgrunnen

Detaljer

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Tabeler Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Pål F. Moa November 2011 Presentasjon av takseringsresultat for skogsfugl og rype i tabellform for perioden 1995-2011.

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013 Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas 65 år Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag Tidligere styreleder i jaktlaget Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

ULV I NORGE PR. 15. APRIL 2013

ULV I NORGE PR. 15. APRIL 2013 ROVDATA Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 Dato: 15.4.2013 Side 1 av 5 ULV I NORGE PR. 15. APRIL 2013 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2012/2013 RAPPORT 6 Bakgrunnen for denne månedsvise

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. juli 2013 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human og sikker jakt i praksis

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2015

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2015 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2015 Foto: Ole M. Henriksen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 21. februar 2016 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Villsvinjakt i Skåne Sjøfisketur til Nærsnes Medlemsfordel: Rabatt på fiskeutstyr Duejakt i Norderhov, lørdag

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

Prosjekt effektiv skadefelling av bjørn i Sør-Trøndelag

Prosjekt effektiv skadefelling av bjørn i Sør-Trøndelag Prosjekt effektiv skadefelling av bjørn i Sør-Trøndelag Bakgrunn En del kommuner i Sør-Trøndelag har årlig store skader på husdyr som skyldes bjørn. Et av de tiltakene som kan iverksettes for å hindre

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Foto: Øystein Johnsen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 22. februar 2015 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Jonas Kindberg Leder - Rovdata

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Jonas Kindberg Leder - Rovdata Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Jonas Kindberg Leder - Rovdata Jonas Kindberg - leder Rovdata 01.08.15 Svenske jegerforbundet - forskning og overvåking

Detaljer

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret Jakt på ulv Eivind Lurås NJFF og Jakt- og Fiskesenteret November 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Lovverk, instrukser, kontroll Organisering Sporing Jakt Trofeet Håndtering av presse/ikke

Detaljer

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Scandlynx har siden 2006 samlet inn økologiske data på gaupe i Buskerud, Telemark og Vestfold (Rovviltregion 2) ved å følge gauper med GPShalsbånd. I år

Detaljer

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2016

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2016 ROVDATA Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 Dato: 15.02.2016 Side 1 av 5 ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2016 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2015/2016 RAPPORT 2 Bakgrunnen for denne

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2014, samt de generelle erfaringene

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning (DN) Tungasletta 2 HH-Evenstad 22.05.2010 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 ULV I NORGE PR. 22.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) Tungasletta 2 HH-Evenstad 22.05.2010 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 ULV I NORGE PR. 22. Høgskolen i Hedmark Direktoratet for naturforvaltning (D) Tungasletta 2 HH-Evenstad 22.05.2010 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 ULV I ORGE PR. 22. MAI 2010 FORELØPIGE KOKLUSJOER FOR VITERE 2009/2010 RAPPORT

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. oktober 2012 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human

Detaljer

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring.

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet Oslo, 10.14.14 Dok.id: Brevmal.doc Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet har sendt på høring revisjon av forskrift 2002-03 -22-313 om

Detaljer

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Siljan JFF gjennomførte etter jaktsesongen 2014/2015 en spørreundersøkelse som ble distribuert til alle kjøpere av jaktkort. Salget av jaktkort foregår

Detaljer

I området hvor dette bildet ble tatt var det svært tåkete, men stort sett var det nydelig vær på turen oppover.

I området hvor dette bildet ble tatt var det svært tåkete, men stort sett var det nydelig vær på turen oppover. Det er blitt et høydepunkt og en årlig tradisjon at når november månede kommer så pakker vi jaktutstyr og hunder og drar nordover-nærmere bestemt til Nord Trøndelag. Nøyaktig hvor vi drar forbli en godt

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

ULV I SKANDINAVIA VINTEREN 2008-2009

ULV I SKANDINAVIA VINTEREN 2008-2009 Høgskolen i Hedmark Norsk institutt for naturforskning - NINA 7485 Trondheim HH-Evenstad 15. juni 2009 Vår ref: 1998/520 ULV I SKANDINAVIA VINTEREN 2008-2009 - FORELØPIG STATUSRAPPORT Bakgrunn Ulv i Sverige

Detaljer

ULV I NORGE PR. 10. MARS 2012

ULV I NORGE PR. 10. MARS 2012 ROVDATA Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 Dato: 10.3.2012 Side 1 av 4 ULV I NORGE PR. 10. MARS 2012 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2011/2012 RAPPORT 4 Bakgrunnen for denne statusrapporten

Detaljer

ULV I SKANDINAVIA VINTEREN 2011-2012

ULV I SKANDINAVIA VINTEREN 2011-2012 ROVDATA Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim HH-Evenstad 15. juni 2012 Vår ref: 1998/520 ULV I SKANDINAVIA VINTEREN 2011-2012 - FORELØPIG STATUSRAPPORT Bakgrunn Ulv i Sverige og Norge tilhører en felles

Detaljer

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Saknr. 14/1946-14 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012 Side 1 av 7 Få Leirskoletilbudet tilbake i skolen,og eller Friluftsuke. Vi ønsker at kommunen skal tilbake føre opplegget med Leirskole for elever i 7. klasse. Dette har til nå vært et meget bra tilbud

Detaljer

Høring- revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017

Høring- revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017 Aktuelle høringsparter Hamar, 11.06.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/1946-6 Saksbeh. Arne Magnus Hekne Tlf. 94 78 85 25 Høring- revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017 Hedmark

Detaljer

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen 27.august 2015 KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen TLF/TELEFOVDNA: 926 87 818 / WEB: www.fefo.no Årets takseringsresultater er klare: Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Elg-jaktlagets ettertanke

Elg-jaktlagets ettertanke Elg-jaktlagets ettertanke 7500 elg-skyttere vil dele sin erfaring med dere. Har dere noe å lære? Elg-jaktlagets ettertanke Hvor gode er dere? Ingen vet hvor god han er før han har sammenlignet seg med

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2013

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2013 ROVDATA Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 Dato: 15.2.2013 Side 1 av 5 ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2013 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2012/2013 RAPPORT 4 Bakgrunnen for denne

Detaljer

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Ole Nergårdsbu mye brukt av folk som ferdes. Foto: Kjetil Letto 1. OPPSYN. Fjelltjenesten har hovedansvaret for feltarbeid

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Lykke til! Ungdomsutvalget i NJFF-Hedmark

Lykke til! Ungdomsutvalget i NJFF-Hedmark 2 Mange lokalforeninger i NJFF sliter i dag med rekrutteringen. På grunn av dette har NJFF satt i gang ulike vervekampanjer for å sette fokus på økt rekruttering til de aktivitetene vi alle er så glade

Detaljer

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRE FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Bakgrunn og organisering

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Framtidas rypejakt for kong Salomo

Framtidas rypejakt for kong Salomo Framtidas rypejakt for kong Salomo eller Jørgen Hattemaker? Hans Chr. Pedersen Fra tidenes morgen har jakt og fangst vært en av menneskets aller viktigste økosystemtjenester Dagens rypejakt - en bærekraftig

Detaljer

For ytterligere detaljer om analyseresultatene henvises det til vedleggene og rovbasen.

For ytterligere detaljer om analyseresultatene henvises det til vedleggene og rovbasen. Miljødirektoratet v/ Morten Kjørstad Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 896/2015-681.3 Trondheim 24.09.2015 DNA-analyser ulv 2014/2015 Biologisk materiale av ulv samlet inn i perioden 01.08.2014 31.07.2015

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP RIZZINI CUP P KVALIKK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP Bakerst fra venstre: Eirik Bjelde, Harald Roheim, Anders Klund, Joachim Børlie, Ole Johan Sæternes, Erik Lundhom, Jørgen Halvorsen,

Detaljer

rløse elger under jakta 2007. I Akershus er det totalt observert 5 elg med håravfall, 4 av disse er skutt. I Østfold er det fåf tilbakemeldinger sås

rløse elger under jakta 2007. I Akershus er det totalt observert 5 elg med håravfall, 4 av disse er skutt. I Østfold er det fåf tilbakemeldinger sås Årsmøte Østfold Utmarkslag 1. Statusrapport for hjortelusflua 2. Kort presentasjon av Villsvin som art og status i Østfold i dag Status for hjortelusflua Mindre hjortelus høsten 2007 enn høsten h 2006

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff.

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff. Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Mange smaksprøver på viltkurset i oktober Kjent bjørnejeger i Hønefoss God stemning på jubileumsmiddag

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 19.06.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 19.06.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 19.06.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 14.06.2014 "Foreløpig sakliste: Kasserer Goldagene Jaktbestemmelser Fiskekort Dalføredagen Kom med innspill til saker

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund Ettersøk - avtaler, - bruk av lys og - nye regler. Roar Lundby Norges Jeger- & Fiskerforbund Hell, 6.november 2014 Avtaler Frykter at vi vil miste mange ettersøksekvipasjer etter 1.april 2016. Ønsker å

Detaljer

Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF. Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15

Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF. Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15 Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15 Kristian Eiken Olsen Fra Flekkefjord bosatt på gårdsbruk i Åseral. Tilknyttet regionkontoret på Lillehammer. Jobber regionalt

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Notat. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Den som måtte ha interesse av det. Statens Naturoppsyn i Troms

Notat. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Den som måtte ha interesse av det. Statens Naturoppsyn i Troms Notat Til: Fra: Den som måtte ha interesse av det Statens Naturoppsyn i Troms Dato: 2. April 2014 Antall sider (inkl. denne): 6 Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse,

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige 2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige av: Pål Erik Jensen Säfsen skulle iår arrangere det Svenske Mesterskapet i LV & HV, samt at det ble arrangert stevne i Unlimited på 500mtr. Torsdag 11.mai var det

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 12.11.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 10.14

Detaljer

Arrangørtips Norges Jeger- og Fiskerforbund Februar 2007

Arrangørtips Norges Jeger- og Fiskerforbund Februar 2007 Arrangørtips Norges Jeger- og Fiskerforbund Februar 2007 I dette heftet finner du tips til planlegging og gjennomføring av ulike kurs og aktiviteter for nye jegere. Disse er utarbeidet i sammenheng med

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus

Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus Møtt: Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, John Åge Hansen i stedet for Torstein Glad,

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 6-7. juni 2015 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Meget viktig: Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen

Detaljer

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003.

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003. Aktuelle myndigheter, fylkesmenn, kommuner, grunneiere og andre INFORMASJON Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: /RoA Trondheim 24.03.2003 Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

Arrangørkonferansen 1. November. Arne Roaldsøy - (Daglig leder) Dag Ivar Findreng - (Produktansvarlig BIA)

Arrangørkonferansen 1. November. Arne Roaldsøy - (Daglig leder) Dag Ivar Findreng - (Produktansvarlig BIA) Arrangørkonferansen 1. November Arne Roaldsøy - (Daglig leder) Dag Ivar Findreng - (Produktansvarlig BIA) Megalink AS Vår teknologi hva bygger den på? Skiskytterskiva Noen bilder fra anlegg Erfaringer

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

SKOGKURS - Videre satsing på ettersøk

SKOGKURS - Videre satsing på ettersøk SKOGKURS - Videre satsing på ettersøk Flå 09.02.2016 Dagh Bakka Kurset «Ettersøk videregående» Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Kennel Klub (NKK) og Skogbrukets Kursinstitutt (SKOGKURS) Prosjektgruppe

Detaljer

Fiske hos Statskog. våre fisketips i Sør-Norge

Fiske hos Statskog. våre fisketips i Sør-Norge Fiske hos Statskog våre fisketips i Sør-Norge FISKE I STATSKOG Innlandsfiske på statens grunn (utenom statsallmenningene i Sør-Norge) er samlet på ett fiskekort, Statskogs Norgeskort. Med dette kortet

Detaljer

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks.

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. DINE MEDLEMS- FORDELER 2014 AS Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. 2 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2014 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2014 Jakt 2014 I 2014 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Rødreven sett fra grunneier. Rødreven sett fra grunneier

Rødreven sett fra grunneier. Rødreven sett fra grunneier 1 Rødreven sett fra grunneier Rødreven sett fra grunneier Vidar Holthe Norges Skogeierforbund Trondheim 29. mars 2011 NORGES SKOGEIERFORBUND 1 NORGES SKOGEIERFORBUND 2 Page 1 2 Rødreven og skogen Forholdsvis

Detaljer