Påvirkningsarbeid. Golfens samfunnsverdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påvirkningsarbeid. Golfens samfunnsverdi"

Transkript

1 Påvirkningsarbeid Golfens samfunnsverdi

2 Golfens samfunnsverdi Synliggjøre golfens verdi for samfunnet slik at vi får anerkjennelse og støtte etter samme prinsipper som andre idretter i idrettsforbundet. Krever planmessighet og utholdenhet fra både NGF-sentralt og klubbene. NGF tilrettelegger (analyseskjema, helseeffekt, helseverdi, møte med IK og fylke, påvirkningsseminarer, markedsføring) NGF jobber nasjonalt (helsedep., helsedir., komiteer, stortingsmeldinger, stiftelser, sentrale interesseorganisasjoner,...) KLUBBENE MÅ JOBBE LOKALT o Kommune o Idrettsråd o Interesseorganisasjoner o Næringsliv

3 NGFs mål med temaet Å få dere til å starte dialogen med egen kommune. At klubbene på sikt skal få støtte av kommunene etter de samme prinsipper som resten av norsk idrett. At terskelen for å spille golf skal bli lavere slik at kjennskapen til og kunnskapen om golf bedres i det norske samfunnet. At klubbene skal få en sunn økonomi. DETTE HANDLER IKKE OM Å SPISE AV KAKA, MEN Å BAKE EN STØRRE KAKE. HVA KAN VERDIEN AV DETTE ARBEIDET BLI FOR GK?

4 Framdriftsplan Planlegg initiativet (mål, hvem, hvordan, gjennomføring) Utarbeid materiellet (brev, telefon, grunnlagsmateriell, presentasjon) Ta kontakt og be om møte med kommunens kulturkontor/-sjef Gjennomfør møtet Evaluer hele prosessen Følg opp møtet (lovnader, ny/forbedret info., nye framstøt)

5 Planlegg initiativet Målene med kontakten er: Kortsiktig: å få orientert kommunen om vår virksomhet slik at de får bedre innsikt og kan hjelp oss videre i de kommunale irrganger. etablere en relasjon til kommunen Langsiktig: å få bistand fra kommunens etater i forbindelse med drift og videreutvikling av anlegg samt klubbens aktivitetstilbud. F.eks. få maskinbistand, planleggingskompetanse etc. og/eller bli holdt orientert om stønadsmuligheter i det offentlige (kommune, fylke og stat), bli en aktiv part i folkehelsearbeidet. Å komme i posisjon til å få kommunal økonomisk støtte.

6 Planlegg initiativet fortsetter Hvem: Hvordan: Gj.føring: Klubbens ledelse bør ta initiativet internt i klubben. Hvem som planlegger og deltar i gjennomføringen kan variere med interesse, kompetanse og bekjentskaper. BYGG RELASJONER (KONTINUITET/ET KJENT ANSIKT). Ta en telefon og be om møte. Avklar når, hvor og hvem. Følg opp med et brev der det henvises til telefonsamtalen og bekrefter avtalen. Info./opplæring, argumentasjon og dokumentasjon ved hjelp av presentasjon og materiell som legges igjen.

7 Planlegg initiativet fortsetter Telefonsamtalen: Hei mitt navn er. Jeg er leder av kommunens største idrettslag,. GK. Vi driver tradisjonell konkurranseidrett, men også en aktivitet som passer hånd i hanske med myndighetenes helseanbefalinger. Vi vil gjerne ha et møte med dere for å fortelle om vår virksomhet og vår betydning for samfunnet. Vi tror at den kan videreutvikles i et samarbeid med bl.a. kommunen. Når kan det passe? Skal vi komme til dere eller vil dere besøke oss og få en omvisning samtidig? En time til orientering og diskusjon burde holde, men vi må legge på ytterligere en halvtime dersom vi også tar omvisning. Tilbake

8 Planlegg initiativet fortsetter Brevet: Vi viser til hyggelig telefonsamtale. og bekrefter med dette at vi kommer til møte med dere.. Fra vår side stiller og I forbindelse med vår orientering har vi forberedt en powerpointpresentasjon så det hadde vært fint om det var en projektor tilgjengelig. Hvis det er vanskelig er vi vel ikke flere enn at vi kan vises på PC. Evt. Vi viser til hyggelig telefonsamtale. og takker for at dere vil møte oss på. Golfbane.dag kl.. Vi legger opp til en enkel bevertning ved møtestart og har følgende forslag til dagsorden: 1. Presentasjon 2. Orientering fra. GK 3. Spørsmål og evt. diskusjon 4. Omvisning Tilbake

9 Presentasjon Golf generelt En av verdens største idretter - i Norge vokst fra å være en aktivitet for de få til å bli 3. største særidrettsforbund med over medlemskap. De aller fleste kan spille golf og med hverandre, enten man er barn eller pensjonist, mann eller kvinne, profesjonell eller hobbygolfer. 9. største særforbund for barn og unge m/ medlemskap. God inngang til aktivitet med helsebringende effekt for alle som vil. Golfens egenart. Læringsarena. Felles for alle golfspillere er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med en fin naturopplevelse og sosialt samhold. 30 % 22 % 35 % 53 % 32 % Naturopplevelsen Konkurranseaspektet Mosjonsaspektet Det sosiale aspektet Passer for alle 1

10 Presentasjon Golf generelt Helseeffekt Fysisk inaktivitet er framtidas store helseproblem. Myndighetene anbefaler at den voksne befolkning er: aktive minst 30 minutter hver dag eller går skritt om dagen. i moderat aktivitet som tilsvarer en forbrenning på ca.150 Kcal om dagen eller ca kcal i uken. En 18 hulls golfrunde tar ca 4 timer og 30 minutter. En 9- hulls golfrunde tar ca 2 timer og 15 minutter. I løpet av en 18 hulls runde går golfspillere ca 11 km eller ca skritt. Dette tilsvarer ca 2 ganger en golfbanes lengde. Menn forbrenner nærmere 2500 kcal under en golfrunde. Kvinner nærmere 1500 kcal.

11 Presentasjon - Golf generelt Helseeffekt Under en golfrunde har golfspillere en gjennomsnittlig puls på noe over 100 hjerteslag per minutt. Siden en golfbane er mer eller mindre kupert vil hjertefrekvensen variere i takt med dette. Det gir god intervalltrening og muskeltrening. En runde golf vil også kunne bedre kondisjonen, influere positivt på kolesterolnivået i blodet, redusere livmålet og gi et psykisk velvære etter runden. For hjertesyke vil golf kunne være en viktig opptreningsaktivitet. Golfere lever i gjennomsnitt 5 år lengre enn ikke-golfere. Konklusjon: Golf har en gunstig samfunnsmessig betydning helsemessig sett.

12 Presentasjon Klubben vår. GK er medlem av Norges Golfforbund (NGF), idrettsforbundet (NIF) gjennom idrettskrets og. idrettsråd. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.. GK er... største idrettslag i kommunen og aktiviserer 1329 medlemmer, hvorav 238 barn og unge under 20 år. 392 kvinner/jenter (30 %) blir aktivisert i klubben. 70 år og år år år år år 0-12 år 9 % 8 % 4 % 0 % 9 % 4 % 3 % Medlemmer %-vis fordelt på kjønn og alder 4 % 19 % 12 % 17 % 6 % 1 % 2 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Menn Kvinner

13 Anlegget vårt og den registrerte bruken av det Anlegget vårt består av en 18-hullsbane, gode treningsanlegg for alle deler av spillet, klubbhus og driftsbygninger. Totalt utgjør det mål grøntanlegg og m 2 bygningsmasse som må vedlikeholdes daglig. Det spilles (person)timer golf på banen, noe som tilsvarer 30 naturgressbaner for fotball, 3 kunstgressbaner, 5,5 ishaller og 3,5 flerbrukshaller. I tillegg brukes anlegget til 2110 (person)timer annen aktivitet enn golf. Persontimer aktivitet på anlegget Spill utenom turneringer Turneringer Golfskoler/-kurs og organiserte treninger/aktiviteter 5226 Annen aktivitet enn golf

14 Aktivitet i klubben Sommer Aktivitetsdager med barneskolene Aktivitetsdager for leirskolen til Friluftsrådet og Røde Kors Golf som valgfag for Folkehøgskolen Samarbeid med fotball - juniorgruppen Golf for kreftrammede og pårørende (GGG) Jentegolf og juniorgolf Damegolf og seniorgolf Div. turneringer samt golfdager for lokale bedrifter Turstier og utfartssted Vinter: Skiløyper for mosjonister Langrenn (konkurranse) Aking og skilek

15 Klubben vår - Økonomi og arbeidsinnsats Det utføres drøyt 2500 timer frivillig arbeid. Tilsvarer ca 1,5 årsverk til en verdi av ca kr Klubben sysselsetter 15 personer som utfører 10 årsverk. Medlemskontingenten utgjør 63 % av klubbens inntekter, sponsorer 9,2 % og gjestespillere 9,6 %. Klubben betaler 4,5 ganger mer til det offentlige enn vi mottar i støtte fra det offentlige. Medlemskontingent Treningsavgift0,0 % Greenfee 9,6 % Sponsorer 9,2 % Fordeling driftsinntekter 63,0 % Golfbutikk (Proshop) 0,9 % Driving range 3,3 % Kafeteria/catering0,4 % Turneringer0,8 % Kurs0,3 % Tilskudd1,0 % Øvrige driftsinntekter 11,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

16 Hva får kommunen igjen? Mangfold i tilbudet som gir flere aktive Gode oppvekstvilkår og attraktive bomiljøer Forebyggende helse

17 Eksempler på evt. spørsmål og diskusjon Spillemidler gis til golfanlegg etter de samme prinsipper som for all annen idrett. Hvorfor utelates golf fra kommunal støtte? Nærmiljøanlegg Samarbeid vedrørende lokalt folkehelsearbeid (eks. med Frisklivs-sentral) Hva kan kommunen hjelpe oss med og hvor kan vi bidra?

18 Hva legger vi igjen/overleverer vi av materiell? Eksempelvis: Presentasjonen eller ett A-4 ark med det viktigste. Klubbens virksomhetsplan 9 hull til bedre helse (+ plakat) Golf-Grønn Glede brosjyre eller DVD Golf en idrett for alle (eller en nyere sak om golf i Norge) Invitasjon til: o Golfens Dag? o En turnering? o Årsmøte? o Introduksjonsdag/VTG-kurs?

19 Evaluering Hvilket mål hadde vi med møtet? Ble dette innfridd? Var presentasjon i møtet og materiell det riktige Hva var bra, hva manglet Veien videre: Hvilke utfordringer ser vi Hvilket mål har vi for oppfølging/videre kontakt

20 Etterfølgende lysark - til bruk for å gå nærmere inn på de aktuelle tema 9 hull til bedre helse Golf Grønn Glede Nærmiljøanlegg

21 NGFs møter med fylkeskommuner og idrettskretser Anlegg etablering, videreutvikling og drift I møtet gjennomgår vi en presentasjon med generell informasjon om forbundet og spesielt er vi opptatt av økonomisk støtte fra kommune og fylkeskommune, direkte eller via idrettsråd og idrettskrets. Det gjelder både bygging og drift av anlegg, herunder også om vår satsing på nærmiljøanlegg. Aktivitet - barn og unge, samt lokalt og regionalt folkehelsearbeid En generell presentasjon med tall og fakta rundt barn og unge. Vi nevner spesielt vårt ønske om å bidra i lokalt og regionalt folkehelsearbeid.

22 Fylkeskommuner/Idrettskretser Hedmark/Oppland

23 Fylkeskommuner/Idrettskretser Østfold/Akershus/Oslo

24 Fylkeskommuner/Idrettskretser Nordland/Troms/Finnmark

25 Fylkeskommuner/Idrettskretser Møre og Romsdal/S-Trøndelag/N-Trøndelag

26 Fylkeskommuner/Idrettskretser Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

27 Fylkeskommuner/Idrettskretser Aust-Agder, Buskerud, Vestfold, Telemark Tilbake

28 Golfens samfunnsverdi 1. 9 hull til bedre helse synliggjøre hvor godt golf matcher myndighetenes helseanbefalinger 2. Golfens helseverdi synliggjøre golfens økonomiske helsegevinst 3. Pengestrøms - og aktivitetsanalyse dokumentasjon av golfens samfunnsverdi. Forenklet versjon utarbeidet 4. Golf- Grønn Glede satsing for utsatte målgrupper

29 Oppvarming Vi blir stadig mer stillesittende St.meld.nr.16 ( ) Resept for et sunnere Norge svekke det som medfører helserisiko og styrke det som bidrar til bedre helse. fysisk inaktivitet kan være i ferd med å bli framtidens store helseproblem. Fysisk aktive minst 30 minutter hver dag.

30 Hull 1: Forskningen bak anbefalingene En daglig dose med moderat fysisk aktivitet tilsvarer rask gange med et gjennomsnittlig energiforbruk på ca 150 kcal. Aktiviteten bør innebære at man bruker store muskelgrupper samt variasjon i tempo. Man trenger ikke å presse seg spesielt mye under aktiviteten for at det skal ha en positiv effekt på helsen.

31 Hull 2: Tiden bare går Det tar tid å spille golf, men nettopp det er spesielt positivt i lys av hvilken betydning golfspillet kan ha for helsen. Normalt tar en golfrunde over 18 hull ca 4 timer og 30 minutter (5). En nihulls runde tar ca 2 timer og 15 minutter. Det er langt mer enn de 30 minuttene myndighetene anbefaler.

32 Hull 3: Lengre enn langt Golf is a good walk spoiled. Mark Twain Undersøkelser viser at en vanlig golfspiller går i gjennomsnitt to ganger banens lengde, altså ca 11 kilometer (5, 6). Omregnet i antall skritt går golfspilleren mer enn skritt (5). Det er skritt mer enn det myndighetene anbefaler som en daglig spasertur.

33 Hull 4: Pulsen slår kaloriene forsvinner Myte: golf er lite anstrengende. Norsk undersøkelse: Menn i gjennomsnitt 104 slag i minuttet, kvinner 111 under golfrunden. Gjennomsnittlig forbrenning menn: 2467 kcal. Gjennomsnittlig forbrenning kvinner: 1587 kcal. 18 hulls runde golf innebærer en langt større forbrenning enn myndighetenes anbefaling. Det er bra for helsen.

34 Hull 5: Mer anstrengende enn forventet Selv for forskerne kom det som en liten overraskelse at golfspillets belastning på hjertet og kretsløpet i perioder var større enn man trodde på forhånd. 75 % av tiden er golfspillet innenfor det som kalles lavt eller moderat intensitetsnivå og 25 % på et høyt intensitetsnivå (5, 7, 9). Omregnet i minutter befinner golfspillere seg på et høyt intensitetsnivå i noe over 60 minutter. Dette vil bidra til økt kondisjon. Myndighetene anbefaler minimum 30 minutter på et moderat intensitetsnivå. Også her skårer golfspillet bra.

35 Hull 6: Bakke opp bakke ned Golfbaners utforming spiller en betydelig rolle for hvilken effekt en golfrunde vil ha på helsen. På Norsjø går golfspillerne 159 netto høydemeter mens i Larvik er netto høydemeter 45. Norsjø innebar 5-6 store opp og nedstigninger, mens banen i Larvik hadde 2 slike. I henhold til myndighetenes anbefalinger er det gunstig at fysisk aktivitet innebærer intervalltrening. Baner som er kuperte er derfor mer gunstig helsemessig sett enn baner som ikke er så kuperte.

36 Hull 7: Bag eller tralle? Hva man velger får konsekvenser for hvilken helsegevinst man oppnår. Pulsen høyere når man går enn ved å kjøre. Man får høyere puls ved å bære sammenliknet med å trille golfbagen. Å bære bagen bedrer oksygenopptaket, lungeventilasjonen og øker energiforbruket.

37 Hull 8: Andre gunstige virkninger Golf tre ganger i uken senker det totale kolesterolnivået og bedrer forholdet mellom det gode kolesterolet (HDL) og det dårlige kolesterolet (LDL). To ukentlige 18-hulls runder under en sesong på 20 uker kan resultere i bedre utholdenhet, redusert vekt og omkrets rundt livet. Golf en passende opptreningsaktivitet for hjertesyke. Golfere øker livslengden med fem år.

38 Hull 9: Skader og uhell Skader og ulykker er sjeldne og lite alvorlige. Hode og øyeskader som følge av køller eller baller på avveie. Enkelte har blitt truffet av lynet mens de har vært på golfbanen. Økning i sinne, nedstemthet og trøtthet, samt at golferne var mindre opplagt, etter en golfrunde. Forskerne understreker imidlertid at golf totalt sett skapte psykisk velvære.

39 På terrassen: Golfens samfunnsmessige betydning helsemessig sett I den grad den organiserte idretten skal spille en rolle i folkehelsearbeidet, må de forskjellige idrettene vurderes ut fra myndighetenes anbefalinger. Med rundt medlemskap er golf en av de største idrettene i Norge. I forhold til myndighetenes anbefalinger er golf gunstig for helsen. Helsegevinstene er betydelig større enn helsetapene. På denne bakgrunn kan det konkluderes at golf har en viktig samfunnsmessig betydning helsemessig sett. Tilbake til oversikt

40 Golf- Grønn Glede Fra fire klubber i 2005 til 29 klubber i deltakere hvert år Deltakerne fortsetter med golf Målgrupper: funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte - og lungesyke, personer med diabetes, personer med rusproblemer, psykiske helseproblemer, barn/unge med ADHD, uføretrygdede og langtidssykmeldte. Samarbeid lokalt (rekruttering av deltakere i samarbeid med eks. Kreftforening, LHL,Aktiv på dagtid, kommune, institusjon med mer) Aktivitet og oppfølging gjennom hele sesongen Sentralt samarbeid med Kreftforeningen, LHL, Diabetesforbundet og Mental Helse.

41 Vi ønsker å gjøre golf kjent som en helsebringende aktivitet som kan drives av alle Vi vil rekruttere nye målgrupper til golfidretten Spre glede! Glade deltakere ønsker å fortsette med aktiviteten! Tilbake til oversikt

42 Nærmiljøanlegg Lundedalen Skien kommune

43

44

45 Finansieringsplan Lundedalen Spillemidler ,- Dugnad ,- Tilskudd/Sponsor/Rabatter etc ,- Kommunen ,- Egenkapital ,- Totalt ,-

46 Allerede mer enn bare et nærmiljøanlegg. Golf er blitt mer synlig i nærmiljøet/ rekruttering Skoler/barnehager, sykehus, kommuneansatte, andre lag og foreninger ønsker å prøve golf! Forespørsler om skolepakker med instruksjon/ opplæring til ansatte/ lærere/ sykehusansatte osv. Køllesett/utstyrsønsker og forespørsler (2 køller 3 baller Bedrifter/næringslivet ønsker egen golfdag og lunsjaktivitet på nærmiljøanlegget Klubbengasjement/klubbfølelse Det gjøre noe sammen, skape noe sammen som kommer klubben til gode Stolthet Tilbake

47 Nærmiljøanlegg Fysisk aktivitet i trygge bomiljøer Økt kvalitet på oppvekstvilkår God inngang til aktivitet med helsebringende effekt for alle grupper som vil Golfens egenart etikette - sikkerhet - vise hensyn - være sin egen dommer

48 Kulturdepartementet Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Mindre golfanlegg (inntil seks hull, lengde inntil 250 m). I den grad det lar seg gjøre uten at vesentlige kostnader påløper, bør anleggene tilrettelegges for for eksempel skileik om vinteren.

49 Lavterskeltilbud Gratis tilbud om egenorganisert aktivitet Lån av utstyr Forpliktende aktiv samarbeid med golfklubb NGF bidrar med gratis utstyrsbager til klubbene og aktivitetskurs for lærere i skolen Kommunene må også bidra slik at kostnadene blir lavest mulig

50 Golf-Norge skal i løpet av en 4-årsperiode ha etablert: Minimum 50 nærmiljøanlegg Minimum 2 i hvert av landets fylker Minimum 3 i hver av våre fire største byer

51 Sikkerhet Utgangspunktet var Golfens ballbinge Lite hensiktsmessig (utseende, størrelse, mange golfkøller per m 2 ) Benytte eksisterende arealer (bo-områder, skoler, parker, idrettsanlegg) Avstand mellom utslagsstedene og sikker ball

52

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren... 12 Klubbens golfaktiviteter... 14 Trener... 21 Arrangement/turneringer... 27 Anlegg...

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 21. NOVEMBER 2009

REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 21. NOVEMBER 2009 REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 21. NOVEMBER 2009 1: Åpning Norges Golfforbunds president Christian Anker-Rasch ønsket velkommen til Golftinget 2009 og orienterte om dagens program. Velkomsthilsen fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 17. NOVEMBER 2007

REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 17. NOVEMBER 2007 REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 17. NOVEMBER 2007 1. Åpning Christian Anker-Rasch ønsket velkommen til Golftinget 2007 og orienterte om dagens program som startet med - Velkomsthilsen fra ordfører Johan

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Søknad om statlig støtte og medvirkning til å arrangere verdens største kvinnelige golfturnering i Oslo 2019, samt fire Ladies European

Søknad om statlig støtte og medvirkning til å arrangere verdens største kvinnelige golfturnering i Oslo 2019, samt fire Ladies European Søknad om statlig støtte og medvirkning til å arrangere verdens største kvinnelige golfturnering i Oslo 2019, samt fire Ladies European Tour-turneringer som opptakt til arrangementet. Sammendrag: Norges

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer