Påvirkningsarbeid. Golfens samfunnsverdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påvirkningsarbeid. Golfens samfunnsverdi"

Transkript

1 Påvirkningsarbeid Golfens samfunnsverdi

2 Golfens samfunnsverdi Synliggjøre golfens verdi for samfunnet slik at vi får anerkjennelse og støtte etter samme prinsipper som andre idretter i idrettsforbundet. Krever planmessighet og utholdenhet fra både NGF-sentralt og klubbene. NGF tilrettelegger (analyseskjema, helseeffekt, helseverdi, møte med IK og fylke, påvirkningsseminarer, markedsføring) NGF jobber nasjonalt (helsedep., helsedir., komiteer, stortingsmeldinger, stiftelser, sentrale interesseorganisasjoner,...) KLUBBENE MÅ JOBBE LOKALT o Kommune o Idrettsråd o Interesseorganisasjoner o Næringsliv

3 NGFs mål med temaet Å få dere til å starte dialogen med egen kommune. At klubbene på sikt skal få støtte av kommunene etter de samme prinsipper som resten av norsk idrett. At terskelen for å spille golf skal bli lavere slik at kjennskapen til og kunnskapen om golf bedres i det norske samfunnet. At klubbene skal få en sunn økonomi. DETTE HANDLER IKKE OM Å SPISE AV KAKA, MEN Å BAKE EN STØRRE KAKE. HVA KAN VERDIEN AV DETTE ARBEIDET BLI FOR GK?

4 Framdriftsplan Planlegg initiativet (mål, hvem, hvordan, gjennomføring) Utarbeid materiellet (brev, telefon, grunnlagsmateriell, presentasjon) Ta kontakt og be om møte med kommunens kulturkontor/-sjef Gjennomfør møtet Evaluer hele prosessen Følg opp møtet (lovnader, ny/forbedret info., nye framstøt)

5 Planlegg initiativet Målene med kontakten er: Kortsiktig: å få orientert kommunen om vår virksomhet slik at de får bedre innsikt og kan hjelp oss videre i de kommunale irrganger. etablere en relasjon til kommunen Langsiktig: å få bistand fra kommunens etater i forbindelse med drift og videreutvikling av anlegg samt klubbens aktivitetstilbud. F.eks. få maskinbistand, planleggingskompetanse etc. og/eller bli holdt orientert om stønadsmuligheter i det offentlige (kommune, fylke og stat), bli en aktiv part i folkehelsearbeidet. Å komme i posisjon til å få kommunal økonomisk støtte.

6 Planlegg initiativet fortsetter Hvem: Hvordan: Gj.føring: Klubbens ledelse bør ta initiativet internt i klubben. Hvem som planlegger og deltar i gjennomføringen kan variere med interesse, kompetanse og bekjentskaper. BYGG RELASJONER (KONTINUITET/ET KJENT ANSIKT). Ta en telefon og be om møte. Avklar når, hvor og hvem. Følg opp med et brev der det henvises til telefonsamtalen og bekrefter avtalen. Info./opplæring, argumentasjon og dokumentasjon ved hjelp av presentasjon og materiell som legges igjen.

7 Planlegg initiativet fortsetter Telefonsamtalen: Hei mitt navn er. Jeg er leder av kommunens største idrettslag,. GK. Vi driver tradisjonell konkurranseidrett, men også en aktivitet som passer hånd i hanske med myndighetenes helseanbefalinger. Vi vil gjerne ha et møte med dere for å fortelle om vår virksomhet og vår betydning for samfunnet. Vi tror at den kan videreutvikles i et samarbeid med bl.a. kommunen. Når kan det passe? Skal vi komme til dere eller vil dere besøke oss og få en omvisning samtidig? En time til orientering og diskusjon burde holde, men vi må legge på ytterligere en halvtime dersom vi også tar omvisning. Tilbake

8 Planlegg initiativet fortsetter Brevet: Vi viser til hyggelig telefonsamtale. og bekrefter med dette at vi kommer til møte med dere.. Fra vår side stiller og I forbindelse med vår orientering har vi forberedt en powerpointpresentasjon så det hadde vært fint om det var en projektor tilgjengelig. Hvis det er vanskelig er vi vel ikke flere enn at vi kan vises på PC. Evt. Vi viser til hyggelig telefonsamtale. og takker for at dere vil møte oss på. Golfbane.dag kl.. Vi legger opp til en enkel bevertning ved møtestart og har følgende forslag til dagsorden: 1. Presentasjon 2. Orientering fra. GK 3. Spørsmål og evt. diskusjon 4. Omvisning Tilbake

9 Presentasjon Golf generelt En av verdens største idretter - i Norge vokst fra å være en aktivitet for de få til å bli 3. største særidrettsforbund med over medlemskap. De aller fleste kan spille golf og med hverandre, enten man er barn eller pensjonist, mann eller kvinne, profesjonell eller hobbygolfer. 9. største særforbund for barn og unge m/ medlemskap. God inngang til aktivitet med helsebringende effekt for alle som vil. Golfens egenart. Læringsarena. Felles for alle golfspillere er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med en fin naturopplevelse og sosialt samhold. 30 % 22 % 35 % 53 % 32 % Naturopplevelsen Konkurranseaspektet Mosjonsaspektet Det sosiale aspektet Passer for alle 1

10 Presentasjon Golf generelt Helseeffekt Fysisk inaktivitet er framtidas store helseproblem. Myndighetene anbefaler at den voksne befolkning er: aktive minst 30 minutter hver dag eller går skritt om dagen. i moderat aktivitet som tilsvarer en forbrenning på ca.150 Kcal om dagen eller ca kcal i uken. En 18 hulls golfrunde tar ca 4 timer og 30 minutter. En 9- hulls golfrunde tar ca 2 timer og 15 minutter. I løpet av en 18 hulls runde går golfspillere ca 11 km eller ca skritt. Dette tilsvarer ca 2 ganger en golfbanes lengde. Menn forbrenner nærmere 2500 kcal under en golfrunde. Kvinner nærmere 1500 kcal.

11 Presentasjon - Golf generelt Helseeffekt Under en golfrunde har golfspillere en gjennomsnittlig puls på noe over 100 hjerteslag per minutt. Siden en golfbane er mer eller mindre kupert vil hjertefrekvensen variere i takt med dette. Det gir god intervalltrening og muskeltrening. En runde golf vil også kunne bedre kondisjonen, influere positivt på kolesterolnivået i blodet, redusere livmålet og gi et psykisk velvære etter runden. For hjertesyke vil golf kunne være en viktig opptreningsaktivitet. Golfere lever i gjennomsnitt 5 år lengre enn ikke-golfere. Konklusjon: Golf har en gunstig samfunnsmessig betydning helsemessig sett.

12 Presentasjon Klubben vår. GK er medlem av Norges Golfforbund (NGF), idrettsforbundet (NIF) gjennom idrettskrets og. idrettsråd. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.. GK er... største idrettslag i kommunen og aktiviserer 1329 medlemmer, hvorav 238 barn og unge under 20 år. 392 kvinner/jenter (30 %) blir aktivisert i klubben. 70 år og år år år år år 0-12 år 9 % 8 % 4 % 0 % 9 % 4 % 3 % Medlemmer %-vis fordelt på kjønn og alder 4 % 19 % 12 % 17 % 6 % 1 % 2 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Menn Kvinner

13 Anlegget vårt og den registrerte bruken av det Anlegget vårt består av en 18-hullsbane, gode treningsanlegg for alle deler av spillet, klubbhus og driftsbygninger. Totalt utgjør det mål grøntanlegg og m 2 bygningsmasse som må vedlikeholdes daglig. Det spilles (person)timer golf på banen, noe som tilsvarer 30 naturgressbaner for fotball, 3 kunstgressbaner, 5,5 ishaller og 3,5 flerbrukshaller. I tillegg brukes anlegget til 2110 (person)timer annen aktivitet enn golf. Persontimer aktivitet på anlegget Spill utenom turneringer Turneringer Golfskoler/-kurs og organiserte treninger/aktiviteter 5226 Annen aktivitet enn golf

14 Aktivitet i klubben Sommer Aktivitetsdager med barneskolene Aktivitetsdager for leirskolen til Friluftsrådet og Røde Kors Golf som valgfag for Folkehøgskolen Samarbeid med fotball - juniorgruppen Golf for kreftrammede og pårørende (GGG) Jentegolf og juniorgolf Damegolf og seniorgolf Div. turneringer samt golfdager for lokale bedrifter Turstier og utfartssted Vinter: Skiløyper for mosjonister Langrenn (konkurranse) Aking og skilek

15 Klubben vår - Økonomi og arbeidsinnsats Det utføres drøyt 2500 timer frivillig arbeid. Tilsvarer ca 1,5 årsverk til en verdi av ca kr Klubben sysselsetter 15 personer som utfører 10 årsverk. Medlemskontingenten utgjør 63 % av klubbens inntekter, sponsorer 9,2 % og gjestespillere 9,6 %. Klubben betaler 4,5 ganger mer til det offentlige enn vi mottar i støtte fra det offentlige. Medlemskontingent Treningsavgift0,0 % Greenfee 9,6 % Sponsorer 9,2 % Fordeling driftsinntekter 63,0 % Golfbutikk (Proshop) 0,9 % Driving range 3,3 % Kafeteria/catering0,4 % Turneringer0,8 % Kurs0,3 % Tilskudd1,0 % Øvrige driftsinntekter 11,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

16 Hva får kommunen igjen? Mangfold i tilbudet som gir flere aktive Gode oppvekstvilkår og attraktive bomiljøer Forebyggende helse

17 Eksempler på evt. spørsmål og diskusjon Spillemidler gis til golfanlegg etter de samme prinsipper som for all annen idrett. Hvorfor utelates golf fra kommunal støtte? Nærmiljøanlegg Samarbeid vedrørende lokalt folkehelsearbeid (eks. med Frisklivs-sentral) Hva kan kommunen hjelpe oss med og hvor kan vi bidra?

18 Hva legger vi igjen/overleverer vi av materiell? Eksempelvis: Presentasjonen eller ett A-4 ark med det viktigste. Klubbens virksomhetsplan 9 hull til bedre helse (+ plakat) Golf-Grønn Glede brosjyre eller DVD Golf en idrett for alle (eller en nyere sak om golf i Norge) Invitasjon til: o Golfens Dag? o En turnering? o Årsmøte? o Introduksjonsdag/VTG-kurs?

19 Evaluering Hvilket mål hadde vi med møtet? Ble dette innfridd? Var presentasjon i møtet og materiell det riktige Hva var bra, hva manglet Veien videre: Hvilke utfordringer ser vi Hvilket mål har vi for oppfølging/videre kontakt

20 Etterfølgende lysark - til bruk for å gå nærmere inn på de aktuelle tema 9 hull til bedre helse Golf Grønn Glede Nærmiljøanlegg

21 NGFs møter med fylkeskommuner og idrettskretser Anlegg etablering, videreutvikling og drift I møtet gjennomgår vi en presentasjon med generell informasjon om forbundet og spesielt er vi opptatt av økonomisk støtte fra kommune og fylkeskommune, direkte eller via idrettsråd og idrettskrets. Det gjelder både bygging og drift av anlegg, herunder også om vår satsing på nærmiljøanlegg. Aktivitet - barn og unge, samt lokalt og regionalt folkehelsearbeid En generell presentasjon med tall og fakta rundt barn og unge. Vi nevner spesielt vårt ønske om å bidra i lokalt og regionalt folkehelsearbeid.

22 Fylkeskommuner/Idrettskretser Hedmark/Oppland

23 Fylkeskommuner/Idrettskretser Østfold/Akershus/Oslo

24 Fylkeskommuner/Idrettskretser Nordland/Troms/Finnmark

25 Fylkeskommuner/Idrettskretser Møre og Romsdal/S-Trøndelag/N-Trøndelag

26 Fylkeskommuner/Idrettskretser Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

27 Fylkeskommuner/Idrettskretser Aust-Agder, Buskerud, Vestfold, Telemark Tilbake

28 Golfens samfunnsverdi 1. 9 hull til bedre helse synliggjøre hvor godt golf matcher myndighetenes helseanbefalinger 2. Golfens helseverdi synliggjøre golfens økonomiske helsegevinst 3. Pengestrøms - og aktivitetsanalyse dokumentasjon av golfens samfunnsverdi. Forenklet versjon utarbeidet 4. Golf- Grønn Glede satsing for utsatte målgrupper

29 Oppvarming Vi blir stadig mer stillesittende St.meld.nr.16 ( ) Resept for et sunnere Norge svekke det som medfører helserisiko og styrke det som bidrar til bedre helse. fysisk inaktivitet kan være i ferd med å bli framtidens store helseproblem. Fysisk aktive minst 30 minutter hver dag.

30 Hull 1: Forskningen bak anbefalingene En daglig dose med moderat fysisk aktivitet tilsvarer rask gange med et gjennomsnittlig energiforbruk på ca 150 kcal. Aktiviteten bør innebære at man bruker store muskelgrupper samt variasjon i tempo. Man trenger ikke å presse seg spesielt mye under aktiviteten for at det skal ha en positiv effekt på helsen.

31 Hull 2: Tiden bare går Det tar tid å spille golf, men nettopp det er spesielt positivt i lys av hvilken betydning golfspillet kan ha for helsen. Normalt tar en golfrunde over 18 hull ca 4 timer og 30 minutter (5). En nihulls runde tar ca 2 timer og 15 minutter. Det er langt mer enn de 30 minuttene myndighetene anbefaler.

32 Hull 3: Lengre enn langt Golf is a good walk spoiled. Mark Twain Undersøkelser viser at en vanlig golfspiller går i gjennomsnitt to ganger banens lengde, altså ca 11 kilometer (5, 6). Omregnet i antall skritt går golfspilleren mer enn skritt (5). Det er skritt mer enn det myndighetene anbefaler som en daglig spasertur.

33 Hull 4: Pulsen slår kaloriene forsvinner Myte: golf er lite anstrengende. Norsk undersøkelse: Menn i gjennomsnitt 104 slag i minuttet, kvinner 111 under golfrunden. Gjennomsnittlig forbrenning menn: 2467 kcal. Gjennomsnittlig forbrenning kvinner: 1587 kcal. 18 hulls runde golf innebærer en langt større forbrenning enn myndighetenes anbefaling. Det er bra for helsen.

34 Hull 5: Mer anstrengende enn forventet Selv for forskerne kom det som en liten overraskelse at golfspillets belastning på hjertet og kretsløpet i perioder var større enn man trodde på forhånd. 75 % av tiden er golfspillet innenfor det som kalles lavt eller moderat intensitetsnivå og 25 % på et høyt intensitetsnivå (5, 7, 9). Omregnet i minutter befinner golfspillere seg på et høyt intensitetsnivå i noe over 60 minutter. Dette vil bidra til økt kondisjon. Myndighetene anbefaler minimum 30 minutter på et moderat intensitetsnivå. Også her skårer golfspillet bra.

35 Hull 6: Bakke opp bakke ned Golfbaners utforming spiller en betydelig rolle for hvilken effekt en golfrunde vil ha på helsen. På Norsjø går golfspillerne 159 netto høydemeter mens i Larvik er netto høydemeter 45. Norsjø innebar 5-6 store opp og nedstigninger, mens banen i Larvik hadde 2 slike. I henhold til myndighetenes anbefalinger er det gunstig at fysisk aktivitet innebærer intervalltrening. Baner som er kuperte er derfor mer gunstig helsemessig sett enn baner som ikke er så kuperte.

36 Hull 7: Bag eller tralle? Hva man velger får konsekvenser for hvilken helsegevinst man oppnår. Pulsen høyere når man går enn ved å kjøre. Man får høyere puls ved å bære sammenliknet med å trille golfbagen. Å bære bagen bedrer oksygenopptaket, lungeventilasjonen og øker energiforbruket.

37 Hull 8: Andre gunstige virkninger Golf tre ganger i uken senker det totale kolesterolnivået og bedrer forholdet mellom det gode kolesterolet (HDL) og det dårlige kolesterolet (LDL). To ukentlige 18-hulls runder under en sesong på 20 uker kan resultere i bedre utholdenhet, redusert vekt og omkrets rundt livet. Golf en passende opptreningsaktivitet for hjertesyke. Golfere øker livslengden med fem år.

38 Hull 9: Skader og uhell Skader og ulykker er sjeldne og lite alvorlige. Hode og øyeskader som følge av køller eller baller på avveie. Enkelte har blitt truffet av lynet mens de har vært på golfbanen. Økning i sinne, nedstemthet og trøtthet, samt at golferne var mindre opplagt, etter en golfrunde. Forskerne understreker imidlertid at golf totalt sett skapte psykisk velvære.

39 På terrassen: Golfens samfunnsmessige betydning helsemessig sett I den grad den organiserte idretten skal spille en rolle i folkehelsearbeidet, må de forskjellige idrettene vurderes ut fra myndighetenes anbefalinger. Med rundt medlemskap er golf en av de største idrettene i Norge. I forhold til myndighetenes anbefalinger er golf gunstig for helsen. Helsegevinstene er betydelig større enn helsetapene. På denne bakgrunn kan det konkluderes at golf har en viktig samfunnsmessig betydning helsemessig sett. Tilbake til oversikt

40 Golf- Grønn Glede Fra fire klubber i 2005 til 29 klubber i deltakere hvert år Deltakerne fortsetter med golf Målgrupper: funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte - og lungesyke, personer med diabetes, personer med rusproblemer, psykiske helseproblemer, barn/unge med ADHD, uføretrygdede og langtidssykmeldte. Samarbeid lokalt (rekruttering av deltakere i samarbeid med eks. Kreftforening, LHL,Aktiv på dagtid, kommune, institusjon med mer) Aktivitet og oppfølging gjennom hele sesongen Sentralt samarbeid med Kreftforeningen, LHL, Diabetesforbundet og Mental Helse.

41 Vi ønsker å gjøre golf kjent som en helsebringende aktivitet som kan drives av alle Vi vil rekruttere nye målgrupper til golfidretten Spre glede! Glade deltakere ønsker å fortsette med aktiviteten! Tilbake til oversikt

42 Nærmiljøanlegg Lundedalen Skien kommune

43

44

45 Finansieringsplan Lundedalen Spillemidler ,- Dugnad ,- Tilskudd/Sponsor/Rabatter etc ,- Kommunen ,- Egenkapital ,- Totalt ,-

46 Allerede mer enn bare et nærmiljøanlegg. Golf er blitt mer synlig i nærmiljøet/ rekruttering Skoler/barnehager, sykehus, kommuneansatte, andre lag og foreninger ønsker å prøve golf! Forespørsler om skolepakker med instruksjon/ opplæring til ansatte/ lærere/ sykehusansatte osv. Køllesett/utstyrsønsker og forespørsler (2 køller 3 baller Bedrifter/næringslivet ønsker egen golfdag og lunsjaktivitet på nærmiljøanlegget Klubbengasjement/klubbfølelse Det gjøre noe sammen, skape noe sammen som kommer klubben til gode Stolthet Tilbake

47 Nærmiljøanlegg Fysisk aktivitet i trygge bomiljøer Økt kvalitet på oppvekstvilkår God inngang til aktivitet med helsebringende effekt for alle grupper som vil Golfens egenart etikette - sikkerhet - vise hensyn - være sin egen dommer

48 Kulturdepartementet Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Mindre golfanlegg (inntil seks hull, lengde inntil 250 m). I den grad det lar seg gjøre uten at vesentlige kostnader påløper, bør anleggene tilrettelegges for for eksempel skileik om vinteren.

49 Lavterskeltilbud Gratis tilbud om egenorganisert aktivitet Lån av utstyr Forpliktende aktiv samarbeid med golfklubb NGF bidrar med gratis utstyrsbager til klubbene og aktivitetskurs for lærere i skolen Kommunene må også bidra slik at kostnadene blir lavest mulig

50 Golf-Norge skal i løpet av en 4-årsperiode ha etablert: Minimum 50 nærmiljøanlegg Minimum 2 i hvert av landets fylker Minimum 3 i hver av våre fire største byer

51 Sikkerhet Utgangspunktet var Golfens ballbinge Lite hensiktsmessig (utseende, størrelse, mange golfkøller per m 2 ) Benytte eksisterende arealer (bo-områder, skoler, parker, idrettsanlegg) Avstand mellom utslagsstedene og sikker ball

52

Multifunktionalitet og sundhet 9 hull til bedre helse Pål Melbye, Norges Golfforbund

Multifunktionalitet og sundhet 9 hull til bedre helse Pål Melbye, Norges Golfforbund Multifunktionalitet og sundhet 9 hull til bedre helse Pål Melbye, Norges Golfforbund Golf og helse noen resultater fra en undersøkelse Professor Jan Ove Tangen Bakgrunn for undersøkelsen Myndighetene er

Detaljer

HULL TIL BEDRE HELSE Golfens helsegevinst i relasjon til myndighetenes anbefalinger

HULL TIL BEDRE HELSE Golfens helsegevinst i relasjon til myndighetenes anbefalinger Golf en idrett for alle Norges Golfforbund Ullevaal Stadion (J), 0840 Oslo, Tlf. 21 02 91 50 / Fax. 21 02 91 51 post@golfforbundet.no www.golfforbundet.no 9 av HULL TIL BEDRE HELSE Golfens helsegevinst

Detaljer

9 hull til bedre helse

9 hull til bedre helse HAUGALAND GOLFKLUBB & SVEIO GOLFPARK 9 hull til bedre helse Golfens har en viktig samfunnsmessig betydning helsemessig sett Golf - en idrett for alle Det foreliggende heftet baserer seg på kunnskap samlet

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer

OGNA GOLFKLUBB SPONSORSAMARBEID

OGNA GOLFKLUBB SPONSORSAMARBEID Ogna golfklubb inviterer din bedrift til positivt samarbeid. Ogna golfklubb er et idrettslag som vil skape et positivt miljø gjennom fysisk utfoldelse og sosial trygghet. Golf er en aktivitet som mennesker

Detaljer

Golfens samfunnsverdi. Status ved Wenche Pedersen Eksempel fra Asker GK v/per Bjørseth og Bjaavann GK v/per Anders Havnes

Golfens samfunnsverdi. Status ved Wenche Pedersen Eksempel fra Asker GK v/per Bjørseth og Bjaavann GK v/per Anders Havnes Golfens samfunnsverdi Status ved Wenche Pedersen Eksempel fra Asker GK v/per Bjørseth og Bjaavann GK v/per Anders Havnes Dette har vi prioritert å jobbe med i 2011: Påvirkningsarbeid sentralt og regionalt

Detaljer

Golf Grønn Glede Rapport 2014

Golf Grønn Glede Rapport 2014 Golf Grønn Glede Rapport 2014 Innledning Golf Grønn Glede (GGG) er et golftilbud for personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging, og deltakerne gis mulighet til å drive aktivitet etter

Detaljer

10 år med Golf Grønn Glede. Gøril Hansen, Norges Golfforbund Svein Einarsbøl, Asker Golfklubb

10 år med Golf Grønn Glede. Gøril Hansen, Norges Golfforbund Svein Einarsbøl, Asker Golfklubb 10 år med Golf Grønn Glede Gøril Hansen, Norges Golfforbund Svein Einarsbøl, Asker Golfklubb 10 år med Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede - Hva er GGG? - Historikk - Resultater - Måloppnåelse Golf Grønn

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad Rekruttering og nybegynneropplæring Einar I Lohne og Anna Dønnestad Hensikten med å løfte fram temaet Bidra til en økt forståelse som grunnlag for å fatte kloke beslutninger (ref. sak 6.1.3, 6.2.1 og 6.2.2)

Detaljer

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Planens hovedfokus og retning Vegard Aune og Tor-Anders Hanssen En klok læresetning om dog på engelsk Bakgrunn for ny Virksomhetsplan 2016-2019 Idrettstinget i juni vedtok

Detaljer

Forord. Til sist vil vi rette en stor takk til Extrastiftelsen for finansiering av prosjektet. Tusen takk!

Forord. Til sist vil vi rette en stor takk til Extrastiftelsen for finansiering av prosjektet. Tusen takk! Norges Golfforbund Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2010/03/15 Prosjektnavn: Golf Grønn Glede Open Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Forord Golf

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

GOLF GRØNN GLEDE RAPPORT 2017

GOLF GRØNN GLEDE RAPPORT 2017 GOLF GRØNN GLEDE RAPPORT 2017 Innledning Golf Grønn Glede (GGG) er et golftilbud for personer med behov for tilrettelegging, hvor deltakerne gis mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og

Detaljer

Virksomhetsplan. Losby Golfklubb. Losby Golfpark

Virksomhetsplan. Losby Golfklubb. Losby Golfpark Losby Golfklubb & Losby Golfpark Program: Hvem er vi? Losby Golfklubb Losby Golfpark AS Felles begrepsapparat Hvordan har prosessene vært Prosessen med å utvikle 2010 - idag Prosessen med å revidere Virksomhetsplan

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

Jo før du begynner med golftralle, desto senere trenger du rullator

Jo før du begynner med golftralle, desto senere trenger du rullator Jo før du begynner med golftralle, desto senere trenger du rullator Golf og eldre er en fantastisk kombinasjon, forteller lege, Dr. med. og forsker Charlotte Björk Ingul ved Det medisinske fakultet, NTNU.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Sluttrapport «Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Norges Golfforbund Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer:

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Virksomhetsplan Bamble Golfklubb 1.januar 2015 31.desember 2018

Virksomhetsplan Bamble Golfklubb 1.januar 2015 31.desember 2018 Virksomhetsplan Bamble Golfklubb 1.januar 2015 31.desember 2018 GOLF - en idrett for alle! 1 VIRKSOMHETSPLAN 2015 2018 Innholdsfortegnelse: Innledning.... 3 1. Historikk og status... 3 1.1. Medlemsutvikling:...

Detaljer

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2014 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden 2016-2019 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Organiseringen av Oppegård golfklubb... 3 Rollefordeling/arbeidsdeling

Detaljer

«Golfens helseregnskap» Skisse til en samfunnsøkonomisk analyse av golfens helseeffekter

«Golfens helseregnskap» Skisse til en samfunnsøkonomisk analyse av golfens helseeffekter HiT skrift nr 5/2012 «Golfens helseregnskap» Skisse til en samfunnsøkonomisk analyse av golfens helseeffekter Jan Ove Tangen Fakultet for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2012

Detaljer

GRORUDDALEN GOLFKLUBB

GRORUDDALEN GOLFKLUBB VIRKSOMHETSPLAN 2014 2017 GRORUDDALEN GOLFKLUBB 1 INNHOLD 1. INNLEDNING Historikk og status Utvikling i Groruddalen Golfklubb 2. VISJON 3. VERDIGRUNNLAG 4. VIRKSOMHETSIDÉ 5. MÅL OG STRATEGIER Hovedmål

Detaljer

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2015 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom. Golflife AS org nr: NO (Selskapet) Haugesund Golfklubb org nr: (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom. Golflife AS org nr: NO (Selskapet) Haugesund Golfklubb org nr: (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Golflife AS org nr: NO 894077662 (Selskapet) og Haugesund Golfklubb org nr: 993610771 (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet driver golfanlegget

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk Molde Golfklubb Golf - en idrett for alle Vi har ingen innbytterbenk Fakta om Molde Golfklubb Kanskje Norges fineste 9 hulls bane Nydelige omgivelser i flott natur 450 medlemmer 80 medlemmer under 20 år

Detaljer

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012 Nordland Fylkesting Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Mo i Rana 11. Juni 2012 Innhold Idrettens organisering og betydning Nordlandsidretten sett utenfra

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2016-2019 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Sluttrapport SHAKY I KROPPEN - RETT I KOPPEN

Sluttrapport SHAKY I KROPPEN - RETT I KOPPEN Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0305 Prosjektnavn: Shaky i kroppen - rett i koppen Søkerorganisasjon: Norges Parkinsonforbund Sluttrapport SHAKY I KROPPEN - RETT I KOPPEN 2008/3/0305

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3. Hva er Chairobics?... 3. Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3. Hvem kan starte Chairobics?...

Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3. Hva er Chairobics?... 3. Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3. Hvem kan starte Chairobics?... INNHOLD Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3 Hva er Chairobics?... 3 Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3 Hvem kan starte Chairobics?... 3 Lokalisering... 4 Tidspunkt for trening... 4 Gjennomføring

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Valdres Golfklubb. Styremøte VNK Fagernes Hotell

Valdres Golfklubb. Styremøte VNK Fagernes Hotell Valdres Golfklubb Styremøte VNK 23.10.2013 Fagernes Hotell Historikk Valdres Golfklubb ble etablert i 1997. 9-hullsbanen ble ferdigstilt høsten 2003 På den tiden var det store visjoner om en18-hullsbane

Detaljer

Flere og bedre spillere i sunne klubber

Flere og bedre spillere i sunne klubber Flere og bedre spillere i sunne klubber Kjernen i golfklubbens virksomhet, er å tilby og skape aktivitet for medlemmene gjennom å rekruttere, ivareta og utvikle. Opplevelsen i møte med klubben og på golfbanen

Detaljer

Morsomme aktiviteter på dagtid med Golf Grønn Glede Drøbak GGG aktiviteter og timeplan 2017

Morsomme aktiviteter på dagtid med Golf Grønn Glede Drøbak GGG aktiviteter og timeplan 2017 Morsomme aktiviteter på dagtid med Golf Grønn Glede Drøbak GGG aktiviteter og timeplan 2017 www.ggg-drobak.no GOLF GRØNN GLEDE Golf Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne

Detaljer

Virkemidler og utfordringer dårlig samsvar

Virkemidler og utfordringer dårlig samsvar Virkemidler og utfordringer dårlig samsvar Roar Blom, avd. Folkehelse Anleggskonf. i Bodø 14.juni 2012 s. 1 Foto: Crestock.com Kuper and Szymanski 2009: Relatert til innbyggertall kåres Norge til verdens

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

GOLFSPILLEREN I SENTRUM: HVA? HVORFOR?

GOLFSPILLEREN I SENTRUM: HVA? HVORFOR? GOLFSPILLEREN I SENTRUM: HVA? HVORFOR? INNLEDNING Golf-Norges hovedmål «Flere og bedre golfspillere i sunne klubber». Folks fritid er dyrbar og tilbudene er mange i dagens samfunn. Ingen av oss ønsker

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner kvalitetstid

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg Rapport Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 Forord til Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 I 2005 ga Kultur- og kirkedepartementet ut publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2005. Denne

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden 2012-2015 Virksomhetsplan Aagk 1 2012-2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Status... 4 Medlemsutvikling... 4 Visjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsidé...

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE?

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? FORSKNING I FRILUFT - 2005 FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? Marit Espeland Rådgiver ved Avdeling fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet I følge friluftslivsmeldingen er friluftsliv definert

Detaljer

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være!

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb Landets eldste golfklubb, stiftet i 1924. Landets mest attraktive golfklubb: 2 500 medlemmer, hvorav 1800 aktive. 1 700 på venteliste. (jan 2013).

Detaljer

Vestfold Golfklubb. Golf for alle! SPONSOR 2011-2012 NÅ KAN DU BLI SPONSOR

Vestfold Golfklubb. Golf for alle! SPONSOR 2011-2012 NÅ KAN DU BLI SPONSOR Vestfold Golfklubb SPONSOR 2011-2012 NÅ KAN DU BLI SPONSOR Golf for alle! Velkommen til Vestfold Golfklubb! Vestfold Golfklubb ligger sentralt til i Stokke i Vestfold, og har i overkant av 1650 trofaste

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no 19.Sept 2014 Norske anbefalinger Anbefalinger om fysisk aktivitet Voksne og eldre bør være i moderat fysisk aktivitet minst

Detaljer

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Trim ILag Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Hjernetrim: Da hun parkerte bilen utenfor hotellet skjønte hun at hun var konkurs

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Tren smart og effektivt. Jill Jahrmann

Tren smart og effektivt. Jill Jahrmann Tren smart og effektivt Jill Jahrmann Innhold 1) Hva trenger kroppen for å trives? 2) Hva er viktigst, hverdagsaktivitet eller trening? 3) Treningsvane Trening, mosjon eller fysisk aktivitet? Intensitet

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Rauma Golfklubb. Visjoner, mål og tiltak for 2016

Rauma Golfklubb. Visjoner, mål og tiltak for 2016 Rauma Golfklubb Visjoner, mål og tiltak for 2016 13.12.2015 1 Visjon for Rauma Kommune : Verdens beste kommune for naturglade mennesker Visjon for Rauma Golfklubb : Landets beste golfklubb for naturglade

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no. grønne lunge. Byens. Stiftet 1937

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no. grønne lunge. Byens. Stiftet 1937 Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 BErGEN GOlFkluBB Bergen Golfklubb (BGk) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. du har

Detaljer

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE Øke den fysiske aktiviteten i hele befolkningen, med spesiell vekt på barn og unge. Stimulere til aktivitet i Skoler/barnehager FYSAK inn i faste former og forankret hos ledelsen i skolen Fokus på FYSAK

Detaljer

Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen

Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen Baneguide Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen av vår egen bane skjedde 6. juni 2010. Vi har ca 550 medlemmer og det spilles i overkant av 3000 runder golf hver sesong. Gjerdrum

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Sveio Golfpark. Et levende område. Sveio Golfpark, Leiteveien, Postboks 123, 5559 Sveio

Sveio Golfpark. Et levende område. Sveio Golfpark, Leiteveien, Postboks 123, 5559 Sveio Sveio Golfpark Et levende område Sveio Golfpark Fakta 18 hull, totalt 6 250 meter Disponibelt område 2 000 dekar Treningsområde Turområde (Folkesti) SPA & Fitnessenter Sveio Golfpark Eierforhold Sveio

Detaljer

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2017 Mål 1: Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud I Buskerud finnes det brede tilbud som omfatter alt fra

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Treningskontakter Hordaland

Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland Gunn Hilde Øymo, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Grethe Hillestad, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Anne-Kristine Aas, Norges idrettsforbund

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer