Det ligger mye respekt overfor andre mennesker i å gi av sin tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det ligger mye respekt overfor andre mennesker i å gi av sin tid"

Transkript

1 Det ligger mye respekt overfor andre mennesker i å gi av sin tid ÅRSBERETNING 2009

2 1. FORMÅL Hovedmålsetting: Lenvik Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til den. Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige. Delmål: Samordne og utvikle det frivillige arbeidet i kommunen ved godt samarbeid med de frivillige organisasjonene i området. Utfordringer: Rekruttere frivillige. Videreutvikle aktiviteter. 2. ORGANISERING OG PLASSERING Stiftet: Lenvik Frivilligsentral ble formelt stiftet Ut 2007 drev Lenvik kommune sentralen for egen regning. Overskuddet fra denne midlertidige driften ble overført til den nye foreningen som ble registrert i Brønnøysundregisterene Organisasjonsform: Selskap med begrenset ansvar Institusjonell sektorkode: 770 Private konsumentorienterende organisasjoner uten profittmål (ideelle organisasjoner) Eierform: Andelslag. Hver andel er pålydende kr.500;-. Dette er et engangsbeløp som tilbakeføres om en andelhaver trekker seg ut av sentralen. Andelshavere : LHL Finnsnes og omegn Finnsnes og omegn Pensjonistforening Norsk Folkehjelp Midt Troms lokallag av Norges Fibromyalgiforbund Midt Troms Hørselslag Finnsnes og omegn Røde Kors Trolldanslaget FFO i Midt Troms Byåsen Borettsslag Seniorkoret 04 Lenvik kommune

3 Kontaktopplysninger: Sentralens lokaler og kontor er i Lenvik kommunes Bo og aktivitetssenter, sentralt beliggende i Finnsnes sentrum. Her finnes også aktivitetsstue for beboere, samt hjemmetjenesten. Lenvik Frivilligsentral Sjøgata Finnsnes Tlf STYRET Interimstyret med utskiftninger har bestått av: Leder John Kyrre Johnsen Seniorkoret Nestleder Bjarne Brones Røde Kors Sekretær Gudmund Johansen LHL Sekretær Knut Melangen Pensjonistforeninga Styremedlem Kirsten Wulf Møller Pensjonistforeninga Styremedlem Hanne Ness Eidsvik Lenvik kommune Styremedlem Helen Marie Henriksen Lenvik kommune Styremedlem Ina Aanesland Lenvik kommune Varamedlem Oddny Angell Olsen Seniorkoret Varamedlem Jens Hellesvik Pensjonistforeninga Varamedlem Svein Westvik LHL Varamedlem Jostein Jenssen Lenvik kommune Varamedlem Olaug Goa Berntsen Lenvik kommune 4. MØTER Styret har avholdt 10 styremøter og behandlet 31 saker. I tillegg ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling. 5. ADMINISTRASJON Oddrun Thomassen Flovik, ansatt som administrativ leder i 40 %. Administrativ leder er ansvarlig for regnskap/lønn og administrasjon, og er den som deltar på styremøtene. Anne Mari Ingebrigtsen, ansatt som daglig leder i 60 % fram til 6.oktober 2009 men hun var langtidssykemeldt hele tiden. Gunn Agnes Kiil og Elna Sneve har vært vikar og midlertidig tilsatt dette året. På sluttet av året ble Oddrun Flovik midlertidig ansatt i 100 %.

4 6. ØKONOMI Frivillighetssentralens eier/styre må hvert år søke Kultur- og kirkedepartementet om midler til videre drift innen 1. november. Rammene for tilskuddet fastsettes i statsbudsjettet, og midlene skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. I 2009 var tilskuddet på kroner i maksimalt tilskudd forutsatt daglig leder ansatt i 100 prosent stilling og krav om minimum 40 prosent lokal finansiering av driften. Vår finansieringsdel ble da kroner Dette ble i 2009 dekket inn av tilskudd fra Lenvik kommune, andelshaveres aktivitetsinntekter, egne arrangementsinntekter, loddsalg og julemesse samt utleie av lokalene til lag/foreninger og private. Regnskapet viser et underskudd på kroner 45600;- 7. NETTVERK Nettverksgruppen for sentralene i vårt fylke er til for kompetanseutvikling for frivillighetssentralenes daglige ledere. Nettverksgruppa er et forum for daglige ledere der utfordringer i det daglige arbeidet kan diskuteres. Nettverksledere får opplæring og ansvar for kollegaveiledning. Nettverksgruppene ledes av en trenet nettverksleder. Nettverksgruppene møtes 2 ganger i året og utveksling av ideer, erfaringer og kollegaveiledning er tema. I Troms har vi 3 nettverksledere. Sentraler i Troms Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Vannøya, Tromsø, Målselv, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Gratangen, Ibestad, Harstad, Kvæfjord og Skånland. I tillegg er også Narvik i Nordland med i vår nettverksgruppe. Nettverkssamlinger Det har vært avholdt 2 nettverksamlinger i Troms april Samling Hamn i Senja, for daglig ledere november Samling på Fjellkysten i Lavangen, for daglig ledere og styreledere.

5 8. REGIONER Sentralene er delt inn i fire regioner, og nettverkslederne i hver region utgjør en basisgruppe. Basisgruppene samles fire ganger i året, og det blir lagt vekt på gruppedynamikk, veiledningsverktøy og refleksjon. Basisgruppene er også en møteplass mellom nettverkslederne og departementet. Basisgruppene har også ansvar for en årlig regionskonferanse for alle daglige ledere og styreledere i sin region. Dette er samlinger med deltakere fra frivillighetssentraler i små og store lokalsamfunn. Troms tilhører Region 4. Region 4 Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Regionskonferanse september Konferanse i Bodø for daglig ledere og styreledere. 9. AKTIVITETER Ukentlige lagsaktiviteter Mandag: Syng deg glad Tirsdag: LHL-Kafé, Stavgangtreff, Hjertetrim, Trolldanslaget, Slåttekarene Onsdag: Seniorkoret, Seniordans, Lungetrim Andre faste aktiviteter: Styremøter: LHL, Pensjonistforeninga, Fibromyalgiforbundet, Hørsellaget, Byåsen Borettslag, Seniorkoret Medlemsmøter: LHL, Pensjonistforeninga, Fibromyalgiforbundet, Hørsellaget, Trolldanslaget, Byåsen Borettslag, Seniorkoret, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Gisund Katteklubb, LUPE, Senja Sau og Geit, Helsebadet, NFU, Senja Værring Årsmøter: LHL, Pensjonistforeninga, Fibromyalgiforbundet, Hørsellaget, Trolldanslaget, Byåsen Borettslag, Seniorkoret, LUPE, Senja Sau og Geit, Helsebadet, NFU Kommunale møter: Møter og kursvirksomhet innom pleie og omsorgstjenesten i kommunen.

6 Andre aktiviteter: En rekke lag og foreninger arrangerer kursvirksomheter, kosekvelder, avslutninger, julebord og lignende for sine medlemmer. I tillegg har flere lag og foreninger arrangert åpne arrangement for eldre. Egne aktiviteter finansiert av kommunens aktivitetstilskudd Antall deltakere Påskefest med innleid artist 1 stk 40 Kaféer etter Seniorkino 1 stk mai feiring 1 stk 75 St.Hans feiring med innleid musikk 1 stk 70 Julefrokost med innleid musikk 1 stk 40 Andakter 18 stk 545 Konserter/opptredener med innleide artister 3 stk 82 Eldretreff 2 stk Til våre egne arrangement på Frivillighetssentralen inviterer vi vekselvis fra brukere fra BOAS, DMS, omsorgsboliger på Røde Kors og i Finnfjordbotn. Til dette tilbyr vi henting og bringing. Vi tilbyr også ledsaging/skyss til arrangementer som ikke foregår på Frivilligsentralen. De fleste arrangementer er åpne også for hjemmeboende eldre samt pårørende. Dagen i dag Dagen i dag er en underlig dag, den er din. Dagen i går slapp deg ut av hendene den kan du ikke gi annet innehold, enn det du alt har gitt den. Dagen i morgen har du ikke noe løfte på. Du vet ikke om du kan regne med å råde over den. Men dagen i dag er det eneste du kan være sikker på. Den kan du fylle med hva du vil, benytt deg av det, I dag skal du glede et menneske I dag kan du hjelpe en annen. I dag kan du leve slik at noen i kveld er glad for at du er til--- Dagen i dag er en betydningsfull dag; Den er Din. Frans av Assisi

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011 Årsmelding Alta Frivilligsentral 2011 Alta Frivilligsentral ble etablert i 1993, og har siden den gang drevet et viktig arbeid i Alta kommune. Målsettingen til sentralen er: Alta Frivilligsentral er en

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011

Detaljer

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte Kultur, fritid og frivillighet Til HOKU sine medlemmer Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 14/595-1/GRT 20.02.2014 INNKALLING TIL SKAUN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 11. mars 2014 Tidspunkt: I forbindelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL. Torvgt. 10, annen etasje. Orgnr. 971309741

ÅRSMELDING 2014 RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL. Torvgt. 10, annen etasje. Orgnr. 971309741 ÅRSMELDING 2014 RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL Torvgt. 10, annen etasje. Orgnr. 971309741 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL 2 EIERFORHOLD/SAMARBEIDSPARTNERE 3 STYRET 3 BEMANNING 4 MEDLEMMER OG BRUKERE 4 MØTEVIRKSOMHET

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Kongsberg Frivilligsentral

Kongsberg Frivilligsentral Kongsberg Frivilligsentral Årsrapport 2012 Godkjent av av Årsmøtet 18.03.13 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige

Detaljer

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2013 Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer