Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2008 Kvitsøy kommune"

Transkript

1 Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5. Detaljert investeringsregnskap 6. Detaljert balanseregnskap 7. Noter Note 1: Endring i arbeidskapital Note 2: Pensjon Note 3: Kommunens garantiansvar Note 4: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 5: Kapitalkonto Note 6: Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Note 7: Likviditetsreserveavsetninger og bruk av avsetninger Note 8: Vesentlige forpliktelser Note 9: Selvkostområder Note 10: Årsverk og godtgjørelse til ledende personer og revisor

3

4

5

6 Detaljert driftsregnskap

7 Detaljert driftsregnskap 2008 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KOMMUNESTYRE Overtid 0,00 0,00 42, Godtgjørelse ordfører , , , Godtgjørelse varaordfører , , , Tapt arbeidsfortjeneste , , , Møtegodtgjørelse 0, ,00 0, Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 2 017, ,00 467, Bevertning , , , Telefonutgifter 9 370, , , Kurs/seminar folkevalgte 0, , , Skyss- og kostgodtgj.folkevalgte 0,00 0,00 140, Trekkfri bilgodtgjørelse 9 345, , , Utgiftsdekning politikere , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Forsikringer bygninger, anlegg 0, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 443, , , Etter formsk. nærmere best , , , Etter formsk. nærmere best. 0,00 0, , Etter ordførerens nærmere bestemmels , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre 0,00 0, , KOMMUNESTYRE , , , VALG Møtegodtgjørelse 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0, , Bevertning 0,00 0, , Annonser, reklame og inform.utg. 0,00 0, , Opplæring ansatte 0,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 471, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 370, Programvare EDB 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0, , VALG 0,00 0, , PARTISTØTTE Tilskudd andre private , , , PARTISTØTTE , , , ELDRERÅDET Bevertning 0,00 0, , Velferdstiltak brukere , , , Kurs/seminar folkevalgte 3 870,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 60,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 105, ,00 111, Kompensert moms driftsregnskapet , ,00-111, ELDRERÅDET , , , REVISJONEN Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 350, Kjøp av tjenester fra IKS , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , ,20 Driftsregnskap, side 1

8 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Kompensert moms driftsregnskapet , , , REVISJONEN , , , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Abonnementer, tidsskrifter etc. 350,00 0,00 0, Kurs/seminar folkevalgte 500, ,00 0, Interkomm. selskap/foretak , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 8 925, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT , , , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer 0,00 0,00 429, Hjemmepc-trekk, ny avtale ,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Frankeringsutgifter 892, , , Betalingsgebyr , , , Andre opplærings/kursugifter 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 795,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 339, ,00 726, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 6 545, , , Div. kontingenter 1 380, , , Leie av utstyr etc. 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 668,00 0,00 0, Andre konsulentutgifter ,00 0,00 0, Overføringer til andre , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 364,01 0, , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 469, Gebyrer 181, ,00 2, Ref. sykepenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,01 0, , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD , , , NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Konsulentbistand 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 635,20 0, , Næringsutvikling , , , Avsetn. til bundne driftsfond ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,20 0, , Ref. fylkeskommunen , , , NÆRINGSUTVIKLING , , , FORVALTNING OG ADM Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer ,65 0, , Lønn engasjementer , ,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj ,34 0, , Hjemmepc-trekk, ny avtale ,00 0,00-525, Fri mobiltelefon ansatte 0, , , Motkonto fri mobiltelefon 0, , , Pensjonskasse KLP , , ,14 Driftsregnskap, side 2

9 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Premieavvik KLP/STP , , , Premieavvik KLP/STP , , , Oppg.pl. forsikringer 4 868,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP ,00 0, , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP , , , Kontormateriell , , , Kopieringsutgifter , , , Abonnementer, tidsskrifter etc ,25 0, , Faglitteratur 0,00 0, , Bevertning , , , Kjøp matvarer 5 091,45 0, , Erkjentlighetsgaver / gaver 5 589, , , Velverdstiltak ansatte , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0, , AMU 4 922, , , Diff.konto div. balanseposter -74,13 0,00 501, Div. gaver, julegaver, etc , , , Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter , , , Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0, , Stillingsannonser/intervjuutg , , , Annonser,reklame, inform.utg , , , Opplæring ansatte , , , Opplæringsplan 6 562, ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 7 126, , , Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Drivstoff og rekv., egne transp.midler, 1 640,83 0,00 951, Strømutgifter ,83 0,00 0, Forsikringer bygninger, anlegg , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0,00 0, , Ansvarsforsikring/ Gebyr megler , , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , ,00 0, Div. kontingenter , , , Lisenser 0,00 0, , OU-midler , ,00 0, Andre avgifter, gebyrer 595,00 0, , Inventar og utstyr 0,00 0, , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0, , Diverse inventar og utstyr ,40 0,00 0, Leie av transportmidler , , , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Drift av regnskap/lønn/skatt 0,00 0, , Andre reperasjoner og vedlikehold 0, , , Juridisk bistand , , , Konsulentbistand 0,00 0, , Til andre kommuner 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0, , Medlemstilskudd IKS , , , Avskrivninger , , ,00 Driftsregnskap, side 3

10 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Annet avg.fritt salg ,00 0,00-855, Ref. staten ,00 0, , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. tilretteleggingstilsk. 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet 0, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0, , FORVALTNING OG ADM , , , IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie , ,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie 0, ,00 0, Programvare EDB 1 458, ,00 0, Programvare EDB , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 3 590, ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk ,80 0,00 0, Drift av regnskap/lønn/skatt , ,00 0, Drift av faktureringsprogram ,00 0,00 0, Til andre kommuner , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,45 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885,05 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 183,80 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 897,50 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,95 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,45 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,05 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,80 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -897,50 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,95 0,00 0, IKT - FELLESUTGIFTER , ,00 0, TRANSPORTSTØTTE Annen lønn og trekkpl. godtgj ,54 0,00 0, Pensjonskasse KLP 108,26 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 597,63 0,00 0, Tilskudd drosje 0, , , Tilskudd buss , , , Tilskudd godsrute , , , Tilskudd arb.reiser pendlere , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, TRANSPORTSTØTTE , , , KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger , , , Lønn lærere , , , Lønn lærere B-reg. 0,00 0,00 418, Lønn vikarer , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar 2 770, , , Lønn ferievikar 0,00 0, , Lønn vikar utdanning , , ,66 Driftsregnskap, side 4

11 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Lønn lærervikar sykdom 8 823,29 0, , Lønn lærervikar 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn engasjementer 2 154, , , Lønn ekstrahjelp 0, , , Overtid 0,00 0,00 573, Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse SPK , , , Oppg.pl. forsikringer 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 1 886, , , Kopieringsutgifter , , , Faglitteratur 937,00 0,00 0, Læremidler , , , Læremidler 0,00 0,00 700, Bibliotekbøker 7 650, , , Fritt skolemateriell , , , Leker og utstyr , , , Faglitteratur 1 623, , , Arbeidsmateriell , , , Medisinsk forbruksmateriell 1 171, ,00 0, Bevertning 3 506, , , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 250,00 0,00 0, Hjem skolesamarbeid 1 108, ,00 155, Turer , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 55, Rengjøringsmateriell , , , Annet forbruksmateriell 660, ,00 454, Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter 0, ,00 190, Stillingsannonser/intervjuutg , , , Annonser,reklame, inform.utg. 750,00 0,00 500, Opplæring ansatte , , , Utviklingsarbeid 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 148,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 966, , , Diettgodtgjørelse 148, ,00 0, Telefongodtgj. Ansatte 0,00 0,00 700, Klesgodtgjørelse 2 574, ,00 0, Klesgodtgjørelse 926, ,00 944, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0, , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , ,00 0, Kommunale avgifter 4 218, , , Div. kontingenter , , , Andre avgifter, gebyrer 535,00 0,00 0, Andre avgifter, gebyrer 2 676,00 0,00 0, Inventar og utstyr , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner , , ,40 Driftsregnskap, side 5

12 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Programvare EDB 0,00 0, , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 1 333, ,00 0, Vedlikehold utstyr 0, , , Service/kontroll brannvarslingsanl , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Konsulentbistand 0,00 0, , Til andre kommuner 0,00 0, , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av renholds-tjenester 0, ,00 0, Kjøp av renholds-tjenester ,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Avskrivninger , , , Utleie lokaler ,00 0, , Andre statsref , , , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. fødselspenger , , , Ref. fødselspenger , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. fylkeskommunen ,00 0,00 0, Ref. kommuner ,00 0,00 0, Overføringer fra andre , , , Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond , ,00 0, KVITSØY SKOLE , , , PPT Tilskudd PPR , , , PPT , , , MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger , , , Innleid konsulenttj. 0, ,00 0, Pensjonskasse KLP 0, ,00 0, Pensjonskasse SPK 1 111, , , Arbeidsgiveravgift , , , Kopieringsutgifter 0,00 0, , Læremidler 282, , , Arbeidsmateriell 0, ,00 0, Div. kontingenter 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 70,62 0,00 764, Egenbetaling/egenandeler , , , Andre statsref ,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -70,62 0,00-764, MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS , , , SFO Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar 3 937,46 0, , Lønn vikar utdanning 1 736,98 0,00 814, Lønn andre vikarer 616,40 0, , Overtid 1 330, ,00 513,28 Driftsregnskap, side 6

13 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse SPK 3 681,44 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 957, ,00 534, Leker og utstyr 9 899, , , Arbeidsmateriell , , , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 240,00 0,00 0, Turer , ,00 788, Annet forbruksmateriell -300, ,00 516, Telefonutgifter 1 523, ,00 600, Opplæring ansatte 9 213, , , Trekkfri bilgodtgjørelse 140,00 0,00 0, Klesgodtgjørelse 361, ,00 446, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 1 000, ,00 0, Div. kontingenter 0,00 0,00 439, Andre avgifter, gebyrer 40,00 0,00 0, Inventar og utstyr 8 219, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Foreldrebetaling , , , Foreldrebetaling dagsplasser 0, ,00 0, Foreldrebetaling mat , , , Ref. lærerlag 0,00 0, , Ref. sykepenger 0,00 0, , Ref. fødselspenger , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , SFO , , , KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 5 351,16 0, , Kvelds- og nattilegg, turnus 0,00 0,00 634, Lønn vikarer , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0, , Lønn ferievikar , , , Lønn ferievikar 0, , , Lønn vikar utdanning 6 807,33 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Overtid , , , Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift 8 130, , , Kontormateriell 8 312, , , Kopieringsutgifter 1 079, , , Faglitteratur 889, , , Leker og utstyr , , , Faglitteratur 3 655,00 0,00 0, Arbeidsmateriell , , , Bevertning 251,00 0, , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 303,67 0,00 530,00 Driftsregnskap, side 7

14 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Velverdstiltak ansatte 2 380,00 0,00 0, Turer 8 553, , , Rengjøringsmateriell 0, ,00 757, Rengjøringsmateriell 7 985, , , Annet forbruksmateriell , , , Telefonutgifter , , , Opplæring ansatte , , , Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 263,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 796, ,00 189, Klesgodtgjørelse 6 978, , , Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 51, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 5 032, , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg 4 918, , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0, ,00 786, Leie av lokaler ,00 0, , Kommunale avgifter 4 200, ,00 0, Div. kontingenter 774, ,00 0, Andre avgifter, gebyrer 3 608,00 0,00 0, Inventar og utstyr , , , Leie av utstyr etc. 0,00 0, , Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 205, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Konsulentbistand 0,00 0, , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av renholds-tjenester , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Andre overføringer 3 800,00 0,00 0, Foreldrebetaling , , , Egenbetaling/egenandeler 0,00 0,00-276, Foreldrebetaling dagsplasser 0, ,00 0, Gebyr/purre inntekter 0,00 0, , Foreldrebetaling mat 0,00 0, , Annet avg.fritt salg 0,00 0,00-365, Ref. staten , , , Andre statsref ,00 0, , Ref. sykepenger , , , Ref. sykepenger , ,00-891, Ref. fødselspenger , , , Ref. fødselspenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, Andre statlige rammeoverf , , , KVITSØY BARNEHAGE , , , VOKSENOPPLÆRING Lønn lærere 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift 0, ,00 0, Til andre kommuner ,00 0, , Ref. staten ,00 0,00 0, VOKSENOPPLÆRING , , ,00 Driftsregnskap, side 8

15 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger 8 397,27 0, , Lønn engasjementer 7 429,50 0, , Trekkpl. honorar 0,00 0, , Trekkpl. honorar 0,00 0, , Pensjonskasse KLP 8 830, , , Pensjonskasse KLP 444, , , Arbeidsgiveravgift 6 428, , , Arbeidsgiveravgift 1 724, , , Kontormateriell 360,80 0,00 0, Kontormateriell 0,00 0,00 134, Arbeidsmateriell 0,00 0, , Bevertning 0,00 0,00 253, Bevertning 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell 0,00 0, , Telefonutgifter 758,26 0,00 0, Annonser,reklame, inform.utg. 846,00 0, , Opplæring ansatte 0, ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, ,00 60, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 100, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, ,00 381, Forsikring egne transp.midler 0,00 0,00 460, Div. kontingenter 0,00 0, , Andre avgifter, gebyrer 339,00 0, , Inventar og utstyr 5 990,80 0,00 0, Vedlikehold utstyr 1 333,33 0,00 0, Til andre kommuner ,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 189,56 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 90,20 0,00 77, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 047, , , Tilskudd lag og foreninger , , , Andre overføringer 1 000,00 0, , mai feiring 7 812, , , Tilsk. kulturarr , , , Kvitsøydagene 0,00 0,00 0, Annet avg.fritt salg 0,00 0,00-404, Bilettsalg ,00 0, , Bilettsalg 0,00 0, , Ref. sykepenger 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -189,56 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -90,20 0,00-77, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. kommuner 0,00 0, , Sponsorinnt. Kvitsøydagene 0,00 0,00 0, ALLMENT KULTURARBEID , , , KULTURMINNEVERN Overføring til investeringsregnskap 9 518,45 0,00 0, Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet ,45 0, , KULTURMINNEVERN 0,00 0, ,65 Driftsregnskap, side 9

16 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 4 243, , , Lønn andre vikarer , , , Lønn ekstrahjelp 4 642, , , Pensjonskasse KLP 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 836, , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Telefonutgifter 713, , , Frankeringsutgifter 0, ,00 94, Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0,00 300, Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 33, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 94, , , Div. kontingenter 3 551, , , Inventar og utstyr 2 978, ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, ,00 0, Bøker m.v. Bibliotek , , , Lavvo 275,50 0,00 0, Lydbøker, filmer, etc , , , Vedlikehold utstyr 754, ,00 0, Materiell til vedlikehold 753, ,00 0, Overføringer til andre 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 422, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre 0,00 0, , KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK , , , IDRETT/KLUBBHUS Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg 90,72 0,00 0, Lønn vikarer 1 378, ,00 0, Lønn ferievikar 764,93 0,00 545, Pensjonskasse KLP 6 592, , , Arbeidsgiveravgift 4 874, , , Klesgodtgjørelse 120,00 0,00 130, Tilskudd til vask av bedehuset , , , IDRETT/KLUBBHUS , , , KVITSØY MENIGHETSRÅD Fordelt lønn teknisk etat , , , Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 109,56 0, , Overføringer menighetsråd , , , Andre overføringer , , , Kompensert moms driftsregnskapet -109,56 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, KVITSØY MENIGHETSRÅD , , , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer 4 000,00 0, , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 4 000,00 0, , LEGEKONTOR Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 715,68 0,00 0,00 Driftsregnskap, side 10

17 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Lønn vikarer ,16 0, , Lønn ferievikar 2 200,69 0, , Lønn andre vikarer , , , Overtid ,12 0, , Egenandeler, refusjoner til leger ,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 2 020, , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Kjøp av medisiner , , , Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter 731, , , Opplæring ansatte 0, , , Trekkfri bilgodtgjørelse 2 073,00 0, , Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 360, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 150, ,00 0, Driftsutg. egne transp.midler 0,00 0, , Andre avgifter, gebyrer 3 997,00 0, , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, , , Programvare EDB 0,00 0, , Medisinsk utstyr 0, ,00 0, Til andre kommuner , , , Lege/pasientskyss , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Egenbetaling/egenandeler , , , Salg medisiner , , , Gebyrer 0,00 0,00-281, Ref. trygdekontor , , , Ref. sykepenger , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. kommuner 0,00 0, , LEGEKONTOR , , , HELSESTASJON Kontormateriell 297, , , Annet forbruksmateriell 999, , , Telefonutgifter 0, ,00 0, Opplæring ansatte 0,00 0,00 250, Inventar og utstyr 268, ,00 471, Til andre kommuner , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 150, ,00 401, Kompensert moms driftsregnskapet -150, ,00-401, HELSESTASJON , , , NÆRINGSMIDDELKONTROLL Andre avgifter, gebyrer 0,00 0, , Tilskudd Næringsmiddelkontroll 0,00 0, , NÆRINGSMIDDELKONTROLL 0,00 0, , FYSIOTERAPI Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer 0, ,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 0,00 742, Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 22, Arbeidsgiveravgift 3 402, , , Kontormateriell 330, ,00 0, Telefonutgifter 1 245, ,00 874,94 Driftsregnskap, side 11

18 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Opplæring ansatte 0, ,00 0, Driftstilskudd , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 311,47 0,00 218, Husleie, boliger, kontorer , , , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. fødselspenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -311,47 0,00-218, FYSIOTERAPI , , , TRANSPORT AMBULANSETJ Telefonutgifter 1 042, , , Driftsutg. egne transp.midler 7 708, , , Forsikring egne transp.midler 0, ,00 0, Drivstoff og rekv., egne transp.midler, 3 173, ,00 750, Tilskudd andre private , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 762,72 0, , Ref. staten , , , Kompensert moms driftsregnskapet ,72 0, , TRANSPORT AMBULANSETJ , , , PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger , , , Kvelds- og nattilegg, turnus 0,00 0, , Lønn engasjementer 0,00 0, , Lønn ekstrahjelp 0,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 0, , , Abonnementer, tidsskrifter etc ,04 0,00 0, Faglitteratur 1 800, ,00 0, Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Telefonutgifter 500, ,00 0, Stillingsannonser/intervjuutg ,00 0,00 0, Opplæring ansatte 8 415, ,00 900, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, ,00 0, Div. kontingenter 0, ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 558,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 864, , , Andre overføringer 0,00 0, , Forebyggende tiltak 7 814, , , Tiltak , , , Avsetn. til bundne driftsfond 0, , , Ref. staten , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,29 0,00 0, PSYKISK HELSEVERN 0,00 0,00-0, ADM. PLEIE OG OMSORG Lønn faste stillinger , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 653, ,00 693, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 307, ,00 351, ADM. PLEIE OG OMSORG , , ,84 Driftsregnskap, side 12

19 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KVITSØY SYKEHJEM Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg , , , Kvelds- og nattilegg, turnus , , , Helligdagstillegg , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar , , , Lønn vikar utdanning , , , Vikar møter etc , , , Lønn andre vikarer ,58 0, , Lønn ekstrahjelp , , , Overtid 0, , , Utrykk pleie og omsorg 2 853, , , Utrykk legevakt , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell , , , Kopieringsutgifter 5 959, ,00 0, Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Faglitteratur 707, , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Kjøp av medisiner , , , Bevertning 734, , , Kjøp matvarer , , , Velferdstiltak brukere 8 465, , , Rengjøringsmateriell ,10 0, , Rengjøringsmateriell , , , Annet forbruksmateriell , , , AMU 449,20 0, , Spesielle pasientutgifter 5 016, , , Telefonutgifter , , , Stillingsannonser/intervjuutg. 0, , , Opplæring ansatte , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 7 776, ,00 337, Klesgodtgjørelse , , , Flyttegodtgjørelse 0, ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 9 396, , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , Kommunale avgifter 0,00 0, , Kommunale avgifter , , , Inventar og utstyr , , , Kjøkkenutstyr 8 935, , , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 1 333,34 0,00 0, Service/kontroll brannvarslingsanl , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 1 478,40 0, , Andre reperasjoner og vedlikehold , , , Materiell til vedlikehold 2 715,20 0, , Materiell til vedlikehold 5 844, , , Konsulentbistand 0,00 0, , Overføringer til andre , , , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av sykepleier-tjenester ,00 0, ,15 Driftsregnskap, side 13

20 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 106, Avskrivninger , , , Egenbetaling/egenandeler , , , Vederlag langtidsopphold inst , , , Vederlag korttidsopphold inst , , , Salgsinnt. Kafe , , , Gebyr/purre inntekter -960, ,00-826, Annet avg.fritt salg 0, ,00-300, Husleie, boliger, kontorer , , , Ref. staten 0, , , Ref. sykepenger , , , Ref. fødselspenger ,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet 0, ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre , , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, KVITSØY SYKEHJEM , , , HJEMMETJENESTE Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg , , , Kvelds- og nattilegg, turnus , , , Lønn vikarer 2 015, , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 56, Lønn ferievikar , , , Lønn vikar utdanning 0,00 0, , Vikar møter etc. 0,00 0, , Lønn andre vikarer 1 001,53 0, , Lønn ekstrahjelp 968, , , Utrykk legevakt 0,00 0,00 621, Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Medisinsk forbruksmateriell 0,00 0, , Annet forbruksmateriell 1 249,56 0,00 0, Driftsutg. egne transp.midler , , , Vedl.hold/service egne transp , ,00 0, Inventar og utstyr 1 579, ,00 0, Trygghetsalarmer , , , Utstyr til akutt-tjeneste 2 081, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 5 771, , , Avskrivninger 0, , , Egenbetaling/egenandeler , , , Ref. sykepenger 0, ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , HJEMMETJENESTE , , , BOLIGTILTAK Strømutgifter 1 153, , , Forsikringer bygninger, anlegg 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 288,37 0,00 269, Husleie, boliger, kontorer , , , Kompensert moms driftsregnskapet -288,37 0,00-269,82 Driftsregnskap, side 14

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Rev. bud 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -2 231-2 143-2 088-2

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2010

Kvitsøy kommune Regnskap 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2010 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2010 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2010 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2010 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2012

Kvitsøy kommune Regnskap 2012 Kvitsøy kommune Regnskap 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2012 KVITSØY KOMMUNE 1 Økonomisk hovedoversikt driftsregnskap Side 2 2 Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskap Side 3 3 Økonomisk hovedoversikt

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kommune

Årsregnskap Kvitsøy kommune Årsregnskap 2013 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSREGNSKAP 2013 KVITSØY KOMMUNE Økonomisk hovedoversikt drift Side 2 Økonomisk hovedoversikt investering Side 3 Økonomisk hovedoversikt balanse Side

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015

Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015 Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2015 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 TALLDEL Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951. 21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer