Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2008 Kvitsøy kommune"

Transkript

1 Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5. Detaljert investeringsregnskap 6. Detaljert balanseregnskap 7. Noter Note 1: Endring i arbeidskapital Note 2: Pensjon Note 3: Kommunens garantiansvar Note 4: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 5: Kapitalkonto Note 6: Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Note 7: Likviditetsreserveavsetninger og bruk av avsetninger Note 8: Vesentlige forpliktelser Note 9: Selvkostområder Note 10: Årsverk og godtgjørelse til ledende personer og revisor

3

4

5

6 Detaljert driftsregnskap

7 Detaljert driftsregnskap 2008 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KOMMUNESTYRE Overtid 0,00 0,00 42, Godtgjørelse ordfører , , , Godtgjørelse varaordfører , , , Tapt arbeidsfortjeneste , , , Møtegodtgjørelse 0, ,00 0, Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 2 017, ,00 467, Bevertning , , , Telefonutgifter 9 370, , , Kurs/seminar folkevalgte 0, , , Skyss- og kostgodtgj.folkevalgte 0,00 0,00 140, Trekkfri bilgodtgjørelse 9 345, , , Utgiftsdekning politikere , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Forsikringer bygninger, anlegg 0, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 443, , , Etter formsk. nærmere best , , , Etter formsk. nærmere best. 0,00 0, , Etter ordførerens nærmere bestemmels , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre 0,00 0, , KOMMUNESTYRE , , , VALG Møtegodtgjørelse 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0, , Bevertning 0,00 0, , Annonser, reklame og inform.utg. 0,00 0, , Opplæring ansatte 0,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 471, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 370, Programvare EDB 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0, , VALG 0,00 0, , PARTISTØTTE Tilskudd andre private , , , PARTISTØTTE , , , ELDRERÅDET Bevertning 0,00 0, , Velferdstiltak brukere , , , Kurs/seminar folkevalgte 3 870,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 60,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 105, ,00 111, Kompensert moms driftsregnskapet , ,00-111, ELDRERÅDET , , , REVISJONEN Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 350, Kjøp av tjenester fra IKS , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , ,20 Driftsregnskap, side 1

8 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Kompensert moms driftsregnskapet , , , REVISJONEN , , , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Abonnementer, tidsskrifter etc. 350,00 0,00 0, Kurs/seminar folkevalgte 500, ,00 0, Interkomm. selskap/foretak , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 8 925, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT , , , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer 0,00 0,00 429, Hjemmepc-trekk, ny avtale ,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Frankeringsutgifter 892, , , Betalingsgebyr , , , Andre opplærings/kursugifter 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 795,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 339, ,00 726, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 6 545, , , Div. kontingenter 1 380, , , Leie av utstyr etc. 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 668,00 0,00 0, Andre konsulentutgifter ,00 0,00 0, Overføringer til andre , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 364,01 0, , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 469, Gebyrer 181, ,00 2, Ref. sykepenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,01 0, , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD , , , NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Konsulentbistand 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 635,20 0, , Næringsutvikling , , , Avsetn. til bundne driftsfond ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,20 0, , Ref. fylkeskommunen , , , NÆRINGSUTVIKLING , , , FORVALTNING OG ADM Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer ,65 0, , Lønn engasjementer , ,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj ,34 0, , Hjemmepc-trekk, ny avtale ,00 0,00-525, Fri mobiltelefon ansatte 0, , , Motkonto fri mobiltelefon 0, , , Pensjonskasse KLP , , ,14 Driftsregnskap, side 2

9 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Premieavvik KLP/STP , , , Premieavvik KLP/STP , , , Oppg.pl. forsikringer 4 868,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP ,00 0, , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP , , , Kontormateriell , , , Kopieringsutgifter , , , Abonnementer, tidsskrifter etc ,25 0, , Faglitteratur 0,00 0, , Bevertning , , , Kjøp matvarer 5 091,45 0, , Erkjentlighetsgaver / gaver 5 589, , , Velverdstiltak ansatte , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0, , AMU 4 922, , , Diff.konto div. balanseposter -74,13 0,00 501, Div. gaver, julegaver, etc , , , Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter , , , Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0, , Stillingsannonser/intervjuutg , , , Annonser,reklame, inform.utg , , , Opplæring ansatte , , , Opplæringsplan 6 562, ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 7 126, , , Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Drivstoff og rekv., egne transp.midler, 1 640,83 0,00 951, Strømutgifter ,83 0,00 0, Forsikringer bygninger, anlegg , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0,00 0, , Ansvarsforsikring/ Gebyr megler , , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , ,00 0, Div. kontingenter , , , Lisenser 0,00 0, , OU-midler , ,00 0, Andre avgifter, gebyrer 595,00 0, , Inventar og utstyr 0,00 0, , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0, , Diverse inventar og utstyr ,40 0,00 0, Leie av transportmidler , , , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Drift av regnskap/lønn/skatt 0,00 0, , Andre reperasjoner og vedlikehold 0, , , Juridisk bistand , , , Konsulentbistand 0,00 0, , Til andre kommuner 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0, , Medlemstilskudd IKS , , , Avskrivninger , , ,00 Driftsregnskap, side 3

10 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Annet avg.fritt salg ,00 0,00-855, Ref. staten ,00 0, , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. tilretteleggingstilsk. 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet 0, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0, , FORVALTNING OG ADM , , , IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie , ,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie 0, ,00 0, Programvare EDB 1 458, ,00 0, Programvare EDB , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 3 590, ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk ,80 0,00 0, Drift av regnskap/lønn/skatt , ,00 0, Drift av faktureringsprogram ,00 0,00 0, Til andre kommuner , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,45 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885,05 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 183,80 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 897,50 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,95 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,45 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,05 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,80 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -897,50 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,95 0,00 0, IKT - FELLESUTGIFTER , ,00 0, TRANSPORTSTØTTE Annen lønn og trekkpl. godtgj ,54 0,00 0, Pensjonskasse KLP 108,26 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 597,63 0,00 0, Tilskudd drosje 0, , , Tilskudd buss , , , Tilskudd godsrute , , , Tilskudd arb.reiser pendlere , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, TRANSPORTSTØTTE , , , KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger , , , Lønn lærere , , , Lønn lærere B-reg. 0,00 0,00 418, Lønn vikarer , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar 2 770, , , Lønn ferievikar 0,00 0, , Lønn vikar utdanning , , ,66 Driftsregnskap, side 4

11 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Lønn lærervikar sykdom 8 823,29 0, , Lønn lærervikar 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn engasjementer 2 154, , , Lønn ekstrahjelp 0, , , Overtid 0,00 0,00 573, Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse SPK , , , Oppg.pl. forsikringer 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 1 886, , , Kopieringsutgifter , , , Faglitteratur 937,00 0,00 0, Læremidler , , , Læremidler 0,00 0,00 700, Bibliotekbøker 7 650, , , Fritt skolemateriell , , , Leker og utstyr , , , Faglitteratur 1 623, , , Arbeidsmateriell , , , Medisinsk forbruksmateriell 1 171, ,00 0, Bevertning 3 506, , , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 250,00 0,00 0, Hjem skolesamarbeid 1 108, ,00 155, Turer , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 55, Rengjøringsmateriell , , , Annet forbruksmateriell 660, ,00 454, Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter 0, ,00 190, Stillingsannonser/intervjuutg , , , Annonser,reklame, inform.utg. 750,00 0,00 500, Opplæring ansatte , , , Utviklingsarbeid 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 148,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 966, , , Diettgodtgjørelse 148, ,00 0, Telefongodtgj. Ansatte 0,00 0,00 700, Klesgodtgjørelse 2 574, ,00 0, Klesgodtgjørelse 926, ,00 944, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0, , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , ,00 0, Kommunale avgifter 4 218, , , Div. kontingenter , , , Andre avgifter, gebyrer 535,00 0,00 0, Andre avgifter, gebyrer 2 676,00 0,00 0, Inventar og utstyr , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner , , ,40 Driftsregnskap, side 5

12 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Programvare EDB 0,00 0, , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 1 333, ,00 0, Vedlikehold utstyr 0, , , Service/kontroll brannvarslingsanl , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Konsulentbistand 0,00 0, , Til andre kommuner 0,00 0, , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av renholds-tjenester 0, ,00 0, Kjøp av renholds-tjenester ,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Avskrivninger , , , Utleie lokaler ,00 0, , Andre statsref , , , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. fødselspenger , , , Ref. fødselspenger , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. fylkeskommunen ,00 0,00 0, Ref. kommuner ,00 0,00 0, Overføringer fra andre , , , Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond , ,00 0, KVITSØY SKOLE , , , PPT Tilskudd PPR , , , PPT , , , MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger , , , Innleid konsulenttj. 0, ,00 0, Pensjonskasse KLP 0, ,00 0, Pensjonskasse SPK 1 111, , , Arbeidsgiveravgift , , , Kopieringsutgifter 0,00 0, , Læremidler 282, , , Arbeidsmateriell 0, ,00 0, Div. kontingenter 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 70,62 0,00 764, Egenbetaling/egenandeler , , , Andre statsref ,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -70,62 0,00-764, MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS , , , SFO Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar 3 937,46 0, , Lønn vikar utdanning 1 736,98 0,00 814, Lønn andre vikarer 616,40 0, , Overtid 1 330, ,00 513,28 Driftsregnskap, side 6

13 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse SPK 3 681,44 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 957, ,00 534, Leker og utstyr 9 899, , , Arbeidsmateriell , , , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 240,00 0,00 0, Turer , ,00 788, Annet forbruksmateriell -300, ,00 516, Telefonutgifter 1 523, ,00 600, Opplæring ansatte 9 213, , , Trekkfri bilgodtgjørelse 140,00 0,00 0, Klesgodtgjørelse 361, ,00 446, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 1 000, ,00 0, Div. kontingenter 0,00 0,00 439, Andre avgifter, gebyrer 40,00 0,00 0, Inventar og utstyr 8 219, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Foreldrebetaling , , , Foreldrebetaling dagsplasser 0, ,00 0, Foreldrebetaling mat , , , Ref. lærerlag 0,00 0, , Ref. sykepenger 0,00 0, , Ref. fødselspenger , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , SFO , , , KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 5 351,16 0, , Kvelds- og nattilegg, turnus 0,00 0,00 634, Lønn vikarer , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0, , Lønn ferievikar , , , Lønn ferievikar 0, , , Lønn vikar utdanning 6 807,33 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Overtid , , , Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift 8 130, , , Kontormateriell 8 312, , , Kopieringsutgifter 1 079, , , Faglitteratur 889, , , Leker og utstyr , , , Faglitteratur 3 655,00 0,00 0, Arbeidsmateriell , , , Bevertning 251,00 0, , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 303,67 0,00 530,00 Driftsregnskap, side 7

14 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Velverdstiltak ansatte 2 380,00 0,00 0, Turer 8 553, , , Rengjøringsmateriell 0, ,00 757, Rengjøringsmateriell 7 985, , , Annet forbruksmateriell , , , Telefonutgifter , , , Opplæring ansatte , , , Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 263,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 796, ,00 189, Klesgodtgjørelse 6 978, , , Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 51, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 5 032, , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg 4 918, , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0, ,00 786, Leie av lokaler ,00 0, , Kommunale avgifter 4 200, ,00 0, Div. kontingenter 774, ,00 0, Andre avgifter, gebyrer 3 608,00 0,00 0, Inventar og utstyr , , , Leie av utstyr etc. 0,00 0, , Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 205, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Konsulentbistand 0,00 0, , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av renholds-tjenester , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Andre overføringer 3 800,00 0,00 0, Foreldrebetaling , , , Egenbetaling/egenandeler 0,00 0,00-276, Foreldrebetaling dagsplasser 0, ,00 0, Gebyr/purre inntekter 0,00 0, , Foreldrebetaling mat 0,00 0, , Annet avg.fritt salg 0,00 0,00-365, Ref. staten , , , Andre statsref ,00 0, , Ref. sykepenger , , , Ref. sykepenger , ,00-891, Ref. fødselspenger , , , Ref. fødselspenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, Andre statlige rammeoverf , , , KVITSØY BARNEHAGE , , , VOKSENOPPLÆRING Lønn lærere 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift 0, ,00 0, Til andre kommuner ,00 0, , Ref. staten ,00 0,00 0, VOKSENOPPLÆRING , , ,00 Driftsregnskap, side 8

15 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger 8 397,27 0, , Lønn engasjementer 7 429,50 0, , Trekkpl. honorar 0,00 0, , Trekkpl. honorar 0,00 0, , Pensjonskasse KLP 8 830, , , Pensjonskasse KLP 444, , , Arbeidsgiveravgift 6 428, , , Arbeidsgiveravgift 1 724, , , Kontormateriell 360,80 0,00 0, Kontormateriell 0,00 0,00 134, Arbeidsmateriell 0,00 0, , Bevertning 0,00 0,00 253, Bevertning 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell 0,00 0, , Telefonutgifter 758,26 0,00 0, Annonser,reklame, inform.utg. 846,00 0, , Opplæring ansatte 0, ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, ,00 60, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 100, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, ,00 381, Forsikring egne transp.midler 0,00 0,00 460, Div. kontingenter 0,00 0, , Andre avgifter, gebyrer 339,00 0, , Inventar og utstyr 5 990,80 0,00 0, Vedlikehold utstyr 1 333,33 0,00 0, Til andre kommuner ,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 189,56 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 90,20 0,00 77, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 047, , , Tilskudd lag og foreninger , , , Andre overføringer 1 000,00 0, , mai feiring 7 812, , , Tilsk. kulturarr , , , Kvitsøydagene 0,00 0,00 0, Annet avg.fritt salg 0,00 0,00-404, Bilettsalg ,00 0, , Bilettsalg 0,00 0, , Ref. sykepenger 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -189,56 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -90,20 0,00-77, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. kommuner 0,00 0, , Sponsorinnt. Kvitsøydagene 0,00 0,00 0, ALLMENT KULTURARBEID , , , KULTURMINNEVERN Overføring til investeringsregnskap 9 518,45 0,00 0, Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet ,45 0, , KULTURMINNEVERN 0,00 0, ,65 Driftsregnskap, side 9

16 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 4 243, , , Lønn andre vikarer , , , Lønn ekstrahjelp 4 642, , , Pensjonskasse KLP 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 836, , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Telefonutgifter 713, , , Frankeringsutgifter 0, ,00 94, Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0,00 300, Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 33, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 94, , , Div. kontingenter 3 551, , , Inventar og utstyr 2 978, ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, ,00 0, Bøker m.v. Bibliotek , , , Lavvo 275,50 0,00 0, Lydbøker, filmer, etc , , , Vedlikehold utstyr 754, ,00 0, Materiell til vedlikehold 753, ,00 0, Overføringer til andre 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 422, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre 0,00 0, , KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK , , , IDRETT/KLUBBHUS Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg 90,72 0,00 0, Lønn vikarer 1 378, ,00 0, Lønn ferievikar 764,93 0,00 545, Pensjonskasse KLP 6 592, , , Arbeidsgiveravgift 4 874, , , Klesgodtgjørelse 120,00 0,00 130, Tilskudd til vask av bedehuset , , , IDRETT/KLUBBHUS , , , KVITSØY MENIGHETSRÅD Fordelt lønn teknisk etat , , , Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 109,56 0, , Overføringer menighetsråd , , , Andre overføringer , , , Kompensert moms driftsregnskapet -109,56 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, KVITSØY MENIGHETSRÅD , , , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer 4 000,00 0, , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 4 000,00 0, , LEGEKONTOR Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 715,68 0,00 0,00 Driftsregnskap, side 10

17 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Lønn vikarer ,16 0, , Lønn ferievikar 2 200,69 0, , Lønn andre vikarer , , , Overtid ,12 0, , Egenandeler, refusjoner til leger ,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 2 020, , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Kjøp av medisiner , , , Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter 731, , , Opplæring ansatte 0, , , Trekkfri bilgodtgjørelse 2 073,00 0, , Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 360, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 150, ,00 0, Driftsutg. egne transp.midler 0,00 0, , Andre avgifter, gebyrer 3 997,00 0, , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, , , Programvare EDB 0,00 0, , Medisinsk utstyr 0, ,00 0, Til andre kommuner , , , Lege/pasientskyss , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Egenbetaling/egenandeler , , , Salg medisiner , , , Gebyrer 0,00 0,00-281, Ref. trygdekontor , , , Ref. sykepenger , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. kommuner 0,00 0, , LEGEKONTOR , , , HELSESTASJON Kontormateriell 297, , , Annet forbruksmateriell 999, , , Telefonutgifter 0, ,00 0, Opplæring ansatte 0,00 0,00 250, Inventar og utstyr 268, ,00 471, Til andre kommuner , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 150, ,00 401, Kompensert moms driftsregnskapet -150, ,00-401, HELSESTASJON , , , NÆRINGSMIDDELKONTROLL Andre avgifter, gebyrer 0,00 0, , Tilskudd Næringsmiddelkontroll 0,00 0, , NÆRINGSMIDDELKONTROLL 0,00 0, , FYSIOTERAPI Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer 0, ,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 0,00 742, Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 22, Arbeidsgiveravgift 3 402, , , Kontormateriell 330, ,00 0, Telefonutgifter 1 245, ,00 874,94 Driftsregnskap, side 11

18 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Opplæring ansatte 0, ,00 0, Driftstilskudd , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 311,47 0,00 218, Husleie, boliger, kontorer , , , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. fødselspenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -311,47 0,00-218, FYSIOTERAPI , , , TRANSPORT AMBULANSETJ Telefonutgifter 1 042, , , Driftsutg. egne transp.midler 7 708, , , Forsikring egne transp.midler 0, ,00 0, Drivstoff og rekv., egne transp.midler, 3 173, ,00 750, Tilskudd andre private , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 762,72 0, , Ref. staten , , , Kompensert moms driftsregnskapet ,72 0, , TRANSPORT AMBULANSETJ , , , PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger , , , Kvelds- og nattilegg, turnus 0,00 0, , Lønn engasjementer 0,00 0, , Lønn ekstrahjelp 0,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 0, , , Abonnementer, tidsskrifter etc ,04 0,00 0, Faglitteratur 1 800, ,00 0, Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Telefonutgifter 500, ,00 0, Stillingsannonser/intervjuutg ,00 0,00 0, Opplæring ansatte 8 415, ,00 900, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, ,00 0, Div. kontingenter 0, ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 558,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 864, , , Andre overføringer 0,00 0, , Forebyggende tiltak 7 814, , , Tiltak , , , Avsetn. til bundne driftsfond 0, , , Ref. staten , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,29 0,00 0, PSYKISK HELSEVERN 0,00 0,00-0, ADM. PLEIE OG OMSORG Lønn faste stillinger , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 653, ,00 693, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 307, ,00 351, ADM. PLEIE OG OMSORG , , ,84 Driftsregnskap, side 12

19 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KVITSØY SYKEHJEM Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg , , , Kvelds- og nattilegg, turnus , , , Helligdagstillegg , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar , , , Lønn vikar utdanning , , , Vikar møter etc , , , Lønn andre vikarer ,58 0, , Lønn ekstrahjelp , , , Overtid 0, , , Utrykk pleie og omsorg 2 853, , , Utrykk legevakt , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell , , , Kopieringsutgifter 5 959, ,00 0, Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Faglitteratur 707, , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Kjøp av medisiner , , , Bevertning 734, , , Kjøp matvarer , , , Velferdstiltak brukere 8 465, , , Rengjøringsmateriell ,10 0, , Rengjøringsmateriell , , , Annet forbruksmateriell , , , AMU 449,20 0, , Spesielle pasientutgifter 5 016, , , Telefonutgifter , , , Stillingsannonser/intervjuutg. 0, , , Opplæring ansatte , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 7 776, ,00 337, Klesgodtgjørelse , , , Flyttegodtgjørelse 0, ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 9 396, , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , Kommunale avgifter 0,00 0, , Kommunale avgifter , , , Inventar og utstyr , , , Kjøkkenutstyr 8 935, , , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 1 333,34 0,00 0, Service/kontroll brannvarslingsanl , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 1 478,40 0, , Andre reperasjoner og vedlikehold , , , Materiell til vedlikehold 2 715,20 0, , Materiell til vedlikehold 5 844, , , Konsulentbistand 0,00 0, , Overføringer til andre , , , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av sykepleier-tjenester ,00 0, ,15 Driftsregnskap, side 13

20 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 106, Avskrivninger , , , Egenbetaling/egenandeler , , , Vederlag langtidsopphold inst , , , Vederlag korttidsopphold inst , , , Salgsinnt. Kafe , , , Gebyr/purre inntekter -960, ,00-826, Annet avg.fritt salg 0, ,00-300, Husleie, boliger, kontorer , , , Ref. staten 0, , , Ref. sykepenger , , , Ref. fødselspenger ,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet 0, ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre , , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, KVITSØY SYKEHJEM , , , HJEMMETJENESTE Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg , , , Kvelds- og nattilegg, turnus , , , Lønn vikarer 2 015, , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 56, Lønn ferievikar , , , Lønn vikar utdanning 0,00 0, , Vikar møter etc. 0,00 0, , Lønn andre vikarer 1 001,53 0, , Lønn ekstrahjelp 968, , , Utrykk legevakt 0,00 0,00 621, Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Medisinsk forbruksmateriell 0,00 0, , Annet forbruksmateriell 1 249,56 0,00 0, Driftsutg. egne transp.midler , , , Vedl.hold/service egne transp , ,00 0, Inventar og utstyr 1 579, ,00 0, Trygghetsalarmer , , , Utstyr til akutt-tjeneste 2 081, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 5 771, , , Avskrivninger 0, , , Egenbetaling/egenandeler , , , Ref. sykepenger 0, ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , HJEMMETJENESTE , , , BOLIGTILTAK Strømutgifter 1 153, , , Forsikringer bygninger, anlegg 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 288,37 0,00 269, Husleie, boliger, kontorer , , , Kompensert moms driftsregnskapet -288,37 0,00-269,82 Driftsregnskap, side 14

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 5 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 5 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer