Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2008 Kvitsøy kommune"

Transkript

1 Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5. Detaljert investeringsregnskap 6. Detaljert balanseregnskap 7. Noter Note 1: Endring i arbeidskapital Note 2: Pensjon Note 3: Kommunens garantiansvar Note 4: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 5: Kapitalkonto Note 6: Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Note 7: Likviditetsreserveavsetninger og bruk av avsetninger Note 8: Vesentlige forpliktelser Note 9: Selvkostområder Note 10: Årsverk og godtgjørelse til ledende personer og revisor

3

4

5

6 Detaljert driftsregnskap

7 Detaljert driftsregnskap 2008 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KOMMUNESTYRE Overtid 0,00 0,00 42, Godtgjørelse ordfører , , , Godtgjørelse varaordfører , , , Tapt arbeidsfortjeneste , , , Møtegodtgjørelse 0, ,00 0, Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 2 017, ,00 467, Bevertning , , , Telefonutgifter 9 370, , , Kurs/seminar folkevalgte 0, , , Skyss- og kostgodtgj.folkevalgte 0,00 0,00 140, Trekkfri bilgodtgjørelse 9 345, , , Utgiftsdekning politikere , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Forsikringer bygninger, anlegg 0, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 443, , , Etter formsk. nærmere best , , , Etter formsk. nærmere best. 0,00 0, , Etter ordførerens nærmere bestemmels , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre 0,00 0, , KOMMUNESTYRE , , , VALG Møtegodtgjørelse 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0, , Bevertning 0,00 0, , Annonser, reklame og inform.utg. 0,00 0, , Opplæring ansatte 0,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 471, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 370, Programvare EDB 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0, , VALG 0,00 0, , PARTISTØTTE Tilskudd andre private , , , PARTISTØTTE , , , ELDRERÅDET Bevertning 0,00 0, , Velferdstiltak brukere , , , Kurs/seminar folkevalgte 3 870,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 60,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 105, ,00 111, Kompensert moms driftsregnskapet , ,00-111, ELDRERÅDET , , , REVISJONEN Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 350, Kjøp av tjenester fra IKS , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , ,20 Driftsregnskap, side 1

8 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Kompensert moms driftsregnskapet , , , REVISJONEN , , , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Abonnementer, tidsskrifter etc. 350,00 0,00 0, Kurs/seminar folkevalgte 500, ,00 0, Interkomm. selskap/foretak , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 8 925, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT , , , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer 0,00 0,00 429, Hjemmepc-trekk, ny avtale ,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Frankeringsutgifter 892, , , Betalingsgebyr , , , Andre opplærings/kursugifter 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 795,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 339, ,00 726, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 6 545, , , Div. kontingenter 1 380, , , Leie av utstyr etc. 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 668,00 0,00 0, Andre konsulentutgifter ,00 0,00 0, Overføringer til andre , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 364,01 0, , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 469, Gebyrer 181, ,00 2, Ref. sykepenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,01 0, , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD , , , NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Konsulentbistand 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 635,20 0, , Næringsutvikling , , , Avsetn. til bundne driftsfond ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,20 0, , Ref. fylkeskommunen , , , NÆRINGSUTVIKLING , , , FORVALTNING OG ADM Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer ,65 0, , Lønn engasjementer , ,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj ,34 0, , Hjemmepc-trekk, ny avtale ,00 0,00-525, Fri mobiltelefon ansatte 0, , , Motkonto fri mobiltelefon 0, , , Pensjonskasse KLP , , ,14 Driftsregnskap, side 2

9 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Premieavvik KLP/STP , , , Premieavvik KLP/STP , , , Oppg.pl. forsikringer 4 868,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP ,00 0, , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP , , , Kontormateriell , , , Kopieringsutgifter , , , Abonnementer, tidsskrifter etc ,25 0, , Faglitteratur 0,00 0, , Bevertning , , , Kjøp matvarer 5 091,45 0, , Erkjentlighetsgaver / gaver 5 589, , , Velverdstiltak ansatte , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0, , AMU 4 922, , , Diff.konto div. balanseposter -74,13 0,00 501, Div. gaver, julegaver, etc , , , Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter , , , Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0, , Stillingsannonser/intervjuutg , , , Annonser,reklame, inform.utg , , , Opplæring ansatte , , , Opplæringsplan 6 562, ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 7 126, , , Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Drivstoff og rekv., egne transp.midler, 1 640,83 0,00 951, Strømutgifter ,83 0,00 0, Forsikringer bygninger, anlegg , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0,00 0, , Ansvarsforsikring/ Gebyr megler , , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , ,00 0, Div. kontingenter , , , Lisenser 0,00 0, , OU-midler , ,00 0, Andre avgifter, gebyrer 595,00 0, , Inventar og utstyr 0,00 0, , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0, , Diverse inventar og utstyr ,40 0,00 0, Leie av transportmidler , , , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Drift av regnskap/lønn/skatt 0,00 0, , Andre reperasjoner og vedlikehold 0, , , Juridisk bistand , , , Konsulentbistand 0,00 0, , Til andre kommuner 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0, , Medlemstilskudd IKS , , , Avskrivninger , , ,00 Driftsregnskap, side 3

10 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Annet avg.fritt salg ,00 0,00-855, Ref. staten ,00 0, , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. tilretteleggingstilsk. 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet 0, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0, , FORVALTNING OG ADM , , , IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie , ,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie 0, ,00 0, Programvare EDB 1 458, ,00 0, Programvare EDB , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 3 590, ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk ,80 0,00 0, Drift av regnskap/lønn/skatt , ,00 0, Drift av faktureringsprogram ,00 0,00 0, Til andre kommuner , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,45 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885,05 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 183,80 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 897,50 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,95 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,45 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,05 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,80 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -897,50 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,95 0,00 0, IKT - FELLESUTGIFTER , ,00 0, TRANSPORTSTØTTE Annen lønn og trekkpl. godtgj ,54 0,00 0, Pensjonskasse KLP 108,26 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 597,63 0,00 0, Tilskudd drosje 0, , , Tilskudd buss , , , Tilskudd godsrute , , , Tilskudd arb.reiser pendlere , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, TRANSPORTSTØTTE , , , KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger , , , Lønn lærere , , , Lønn lærere B-reg. 0,00 0,00 418, Lønn vikarer , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar 2 770, , , Lønn ferievikar 0,00 0, , Lønn vikar utdanning , , ,66 Driftsregnskap, side 4

11 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Lønn lærervikar sykdom 8 823,29 0, , Lønn lærervikar 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn engasjementer 2 154, , , Lønn ekstrahjelp 0, , , Overtid 0,00 0,00 573, Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse SPK , , , Oppg.pl. forsikringer 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 1 886, , , Kopieringsutgifter , , , Faglitteratur 937,00 0,00 0, Læremidler , , , Læremidler 0,00 0,00 700, Bibliotekbøker 7 650, , , Fritt skolemateriell , , , Leker og utstyr , , , Faglitteratur 1 623, , , Arbeidsmateriell , , , Medisinsk forbruksmateriell 1 171, ,00 0, Bevertning 3 506, , , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 250,00 0,00 0, Hjem skolesamarbeid 1 108, ,00 155, Turer , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 55, Rengjøringsmateriell , , , Annet forbruksmateriell 660, ,00 454, Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter 0, ,00 190, Stillingsannonser/intervjuutg , , , Annonser,reklame, inform.utg. 750,00 0,00 500, Opplæring ansatte , , , Utviklingsarbeid 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 148,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 966, , , Diettgodtgjørelse 148, ,00 0, Telefongodtgj. Ansatte 0,00 0,00 700, Klesgodtgjørelse 2 574, ,00 0, Klesgodtgjørelse 926, ,00 944, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0, , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , ,00 0, Kommunale avgifter 4 218, , , Div. kontingenter , , , Andre avgifter, gebyrer 535,00 0,00 0, Andre avgifter, gebyrer 2 676,00 0,00 0, Inventar og utstyr , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner , , ,40 Driftsregnskap, side 5

12 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Programvare EDB 0,00 0, , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 1 333, ,00 0, Vedlikehold utstyr 0, , , Service/kontroll brannvarslingsanl , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Konsulentbistand 0,00 0, , Til andre kommuner 0,00 0, , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av renholds-tjenester 0, ,00 0, Kjøp av renholds-tjenester ,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Avskrivninger , , , Utleie lokaler ,00 0, , Andre statsref , , , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. fødselspenger , , , Ref. fødselspenger , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. fylkeskommunen ,00 0,00 0, Ref. kommuner ,00 0,00 0, Overføringer fra andre , , , Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond , ,00 0, KVITSØY SKOLE , , , PPT Tilskudd PPR , , , PPT , , , MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger , , , Innleid konsulenttj. 0, ,00 0, Pensjonskasse KLP 0, ,00 0, Pensjonskasse SPK 1 111, , , Arbeidsgiveravgift , , , Kopieringsutgifter 0,00 0, , Læremidler 282, , , Arbeidsmateriell 0, ,00 0, Div. kontingenter 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 70,62 0,00 764, Egenbetaling/egenandeler , , , Andre statsref ,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -70,62 0,00-764, MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS , , , SFO Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar 3 937,46 0, , Lønn vikar utdanning 1 736,98 0,00 814, Lønn andre vikarer 616,40 0, , Overtid 1 330, ,00 513,28 Driftsregnskap, side 6

13 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse SPK 3 681,44 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 957, ,00 534, Leker og utstyr 9 899, , , Arbeidsmateriell , , , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 240,00 0,00 0, Turer , ,00 788, Annet forbruksmateriell -300, ,00 516, Telefonutgifter 1 523, ,00 600, Opplæring ansatte 9 213, , , Trekkfri bilgodtgjørelse 140,00 0,00 0, Klesgodtgjørelse 361, ,00 446, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 1 000, ,00 0, Div. kontingenter 0,00 0,00 439, Andre avgifter, gebyrer 40,00 0,00 0, Inventar og utstyr 8 219, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Foreldrebetaling , , , Foreldrebetaling dagsplasser 0, ,00 0, Foreldrebetaling mat , , , Ref. lærerlag 0,00 0, , Ref. sykepenger 0,00 0, , Ref. fødselspenger , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , SFO , , , KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 5 351,16 0, , Kvelds- og nattilegg, turnus 0,00 0,00 634, Lønn vikarer , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0, , Lønn ferievikar , , , Lønn ferievikar 0, , , Lønn vikar utdanning 6 807,33 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Overtid , , , Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift 8 130, , , Kontormateriell 8 312, , , Kopieringsutgifter 1 079, , , Faglitteratur 889, , , Leker og utstyr , , , Faglitteratur 3 655,00 0,00 0, Arbeidsmateriell , , , Bevertning 251,00 0, , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 303,67 0,00 530,00 Driftsregnskap, side 7

14 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Velverdstiltak ansatte 2 380,00 0,00 0, Turer 8 553, , , Rengjøringsmateriell 0, ,00 757, Rengjøringsmateriell 7 985, , , Annet forbruksmateriell , , , Telefonutgifter , , , Opplæring ansatte , , , Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 263,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 796, ,00 189, Klesgodtgjørelse 6 978, , , Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 51, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 5 032, , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg 4 918, , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0, ,00 786, Leie av lokaler ,00 0, , Kommunale avgifter 4 200, ,00 0, Div. kontingenter 774, ,00 0, Andre avgifter, gebyrer 3 608,00 0,00 0, Inventar og utstyr , , , Leie av utstyr etc. 0,00 0, , Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 205, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Konsulentbistand 0,00 0, , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av renholds-tjenester , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Andre overføringer 3 800,00 0,00 0, Foreldrebetaling , , , Egenbetaling/egenandeler 0,00 0,00-276, Foreldrebetaling dagsplasser 0, ,00 0, Gebyr/purre inntekter 0,00 0, , Foreldrebetaling mat 0,00 0, , Annet avg.fritt salg 0,00 0,00-365, Ref. staten , , , Andre statsref ,00 0, , Ref. sykepenger , , , Ref. sykepenger , ,00-891, Ref. fødselspenger , , , Ref. fødselspenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, Andre statlige rammeoverf , , , KVITSØY BARNEHAGE , , , VOKSENOPPLÆRING Lønn lærere 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift 0, ,00 0, Til andre kommuner ,00 0, , Ref. staten ,00 0,00 0, VOKSENOPPLÆRING , , ,00 Driftsregnskap, side 8

15 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger 8 397,27 0, , Lønn engasjementer 7 429,50 0, , Trekkpl. honorar 0,00 0, , Trekkpl. honorar 0,00 0, , Pensjonskasse KLP 8 830, , , Pensjonskasse KLP 444, , , Arbeidsgiveravgift 6 428, , , Arbeidsgiveravgift 1 724, , , Kontormateriell 360,80 0,00 0, Kontormateriell 0,00 0,00 134, Arbeidsmateriell 0,00 0, , Bevertning 0,00 0,00 253, Bevertning 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell 0,00 0, , Telefonutgifter 758,26 0,00 0, Annonser,reklame, inform.utg. 846,00 0, , Opplæring ansatte 0, ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, ,00 60, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 100, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, ,00 381, Forsikring egne transp.midler 0,00 0,00 460, Div. kontingenter 0,00 0, , Andre avgifter, gebyrer 339,00 0, , Inventar og utstyr 5 990,80 0,00 0, Vedlikehold utstyr 1 333,33 0,00 0, Til andre kommuner ,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 189,56 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 90,20 0,00 77, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 047, , , Tilskudd lag og foreninger , , , Andre overføringer 1 000,00 0, , mai feiring 7 812, , , Tilsk. kulturarr , , , Kvitsøydagene 0,00 0,00 0, Annet avg.fritt salg 0,00 0,00-404, Bilettsalg ,00 0, , Bilettsalg 0,00 0, , Ref. sykepenger 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -189,56 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -90,20 0,00-77, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. kommuner 0,00 0, , Sponsorinnt. Kvitsøydagene 0,00 0,00 0, ALLMENT KULTURARBEID , , , KULTURMINNEVERN Overføring til investeringsregnskap 9 518,45 0,00 0, Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet ,45 0, , KULTURMINNEVERN 0,00 0, ,65 Driftsregnskap, side 9

16 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 4 243, , , Lønn andre vikarer , , , Lønn ekstrahjelp 4 642, , , Pensjonskasse KLP 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 836, , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Telefonutgifter 713, , , Frankeringsutgifter 0, ,00 94, Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0,00 300, Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 33, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 94, , , Div. kontingenter 3 551, , , Inventar og utstyr 2 978, ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, ,00 0, Bøker m.v. Bibliotek , , , Lavvo 275,50 0,00 0, Lydbøker, filmer, etc , , , Vedlikehold utstyr 754, ,00 0, Materiell til vedlikehold 753, ,00 0, Overføringer til andre 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 422, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre 0,00 0, , KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK , , , IDRETT/KLUBBHUS Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg 90,72 0,00 0, Lønn vikarer 1 378, ,00 0, Lønn ferievikar 764,93 0,00 545, Pensjonskasse KLP 6 592, , , Arbeidsgiveravgift 4 874, , , Klesgodtgjørelse 120,00 0,00 130, Tilskudd til vask av bedehuset , , , IDRETT/KLUBBHUS , , , KVITSØY MENIGHETSRÅD Fordelt lønn teknisk etat , , , Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 109,56 0, , Overføringer menighetsråd , , , Andre overføringer , , , Kompensert moms driftsregnskapet -109,56 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, KVITSØY MENIGHETSRÅD , , , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer 4 000,00 0, , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 4 000,00 0, , LEGEKONTOR Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 715,68 0,00 0,00 Driftsregnskap, side 10

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer