For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3"

Transkript

1 Renter og avdrag

2 RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen din. Det er derfor viktig at du set deg inn i kva dei ulike vilkåra betyr. For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3 Låneavtale 3 Serie- eller annuitetslån 4 Avdragsfri periode og nedbetalingsperiode 5 Fast eller flytande rente 5 Brot på fastrenteavtalen 6 Kva skal du velje? 6 Nominell eller effektiv rente 7 Gebyr 7 «Min side» 7 Betaling av lån 7

3 FLEKSIBLE NEDBETALINGSVILKÅR I Husbanken kan du få ulike nedbetalingsvilkår og velje eit som passar for deg. På grunnlag av den økonomiske situasjonen til husstanden og storleiken på lånet, kan Husbanken i særlege tilfelle endre på dei vala som er lagt inn i søknaden. Du kan simulere ulike nedbetalingsalternativ ved å velje «Beregn Lån» under «Tjenester» i høgremenyen på LÅNEAVTALE Lånevilkåra vil inngå i ein låneavtale mellom deg og Husbanken. Dersom du vel fast rente, vil det bli avtalt ein eigen tilleggsavtale for fast rente..

4 4 SERIE- ELLER ANNUITETSLÅN Husbanken tilbyr to nedbetalingsalternativer; serielån eller annuitetslån. Serielån Ved serielån er avdragsdelen den same gjennom hele nedbetalingsperioden. Rentebeløpet og dermed terminbeløpa blir lågare etter kvart som du betalar ned på lånet, sett føre at renta ikkje blir endra. Dei totale rentekostnadene blir lågare ved serielån enn ved annuitetslån fordi du betalar større avdrag tidleg i nedbetalingsperioden av lånet. Annuitetslån Annuitetslån inneber at terminbeløpa er like store i heile nedbetalingsperioden av lånet, sett føre at renta ikkje blir endra. I byrjinga er rentedelen høg og avdragsdelen låg. Etter kvart som lånet blir nedbetalt, blir rentedelen mindre og avdragsdelen større Kr Nedbetaling - annuitet Avdragsfri periode Avdrag Rente Kr avdragsfri periode Nedbetaling - serie Avdrag Rente

5 5 AVDRAGSFRI PERIODE OG NED- BETALINGSPERIODE Dersom du vel ein avdragsfri periode betalar du berre renter på lånet i den valde perioden. Totale lånekostnader blir lågare dess kortare avdragsfri periode du vel og dess kortare nedbetalingstida er. FAST ELLER FLYTANDE RENTE Du kan velje fast eller flytande rente eller ein kombinasjon av desse. Alle lån blir utbetalte med flytande rente. Dersom du ønskjer fastrente, kan du tidlegast velje den fastrenta som gjeld på utbetalingstidspunktet. Flytande rente Flytande rente endrar seg i høve til endringar i det generelle rentenivået. Renta kan bli regulert kvart kvartal. Husbanken informerer om ny rentesats minst seks veker før endringa. Fordelar med flytande rente Du får lågare rent dersom rentenivået går ned. Du står friare til å endre betalingsplanen. Du kan når du vil endre til fast rente, sjå unntak under «Brot på fastrenteavtalen». Ulemper Du får høgare rente dersom rentenivået går opp. Du har mindre oversyn over framtidige renteutgifter. Fast rente Dersom du vel fast rente, betyr det at du bind renta og betalingsplanen i heile bindingstida. Vald bindingstid kan ikkje vere lengre enn attståande løpetid på lånet. Minst seks veker før utløpet av bindingsperioden vil du få tilbod om nye rentevilkår. Dersom du ønskjer fastrenteavtale, må tilsend avtale vere underskriven og returnert innan dei fristane banken set. Dersom Husbanken ikkje mottek underskriven fastrenteavtale, vil lånet få flytandre rente. Fordelar med fast rente ordelar med fast rente Du har fullt oversyn over renteutgiftene gjennom heile bindingstida. Sjølv om rentenivået går opp, har du framleis den lågare renta gjennom heile bindingstida

6 6 Ulemper Dersom rentenivået går ned, har du likevel den høgare renta gjennom heile bindingstida. Du har lågare sjansar for å få endra betalingsplanen Du kan risikere å betale overkurs dersom du bryt avtalen om fast rente. BROT PÅ FASTRENTEAVTALEN Dersom du bryt fastrenteavtalen vil lånet ditt bli belasta med overkurs eller godskrive med underkurs. Som brot på fastrenteavtalen reknar ein innfriing av lånet før tida, ekstraordinære delinnbetalingar, overføring av lånet til ny låntakar og omgjering frå fast til flytande rente i bindingsperioden. Ved delvis innfriing reknast berre over-/underkurs på den ekstraordinære innbetalinga, medan fastrenteavtalen held fram uendra for attståande del av lånet. Overkurs oppstår når fastrenta på nye lån er lågare enn fastrenta på lånet som blir innløyst. I prinsippet vil långjevaren ha et rentetap ved at innløyst lån blir lånt ut igjen til ei lågare rente. Låntakar som bryt avtalen må derfor betale ei «rentetapserstatning» til långjevar. Underkurs oppstår når fastrenta på nye lån er høgare enn fastrenta på det lånet som blir innløyst. Långjevar vil få «gevinst» ved å låne ut igjen innløyst lån til ei høgare rente. «Rentegevinsten» skal gå til låntakar. Over-/underkurs reknast ut på grunnlag av restgjeld, kor langt tid som er att av bindingsperioden og kor mykje renta på nye fastrentelån har gått ned/opp. Over underkurs blir ikkje utrekna ved brot på fastrenteavtalen dei først tre heile månadene etter at renta er bunden (6 månader for burettslag). Ved overgang til flytande rente i bindingstida er det ein sperrefrist på seks månader før lånet på nytt kan få fastrente. KVA SKAL DU VELJE? Du må sjølv gjere eit val ut frå ei vurdering av din eigen situasjon og av renteutviklinga dei nærmaste åra. Fastrentelån gjev deg oversyn over låneutgiftene i heile bindingsperioden. Som regel vil den flytandre renta vere lågare enn fastrentetilbodet på same tidspunkt, men den kan variere over tid.

7 NOMINELL OG EFFEKTIV RENTE Den nominelle renta er den rentesatsen som blir opplyst på eit lån. Den effektive renta kjem fram når også andre kostnader ved lånet enn den nominelle renta blir tatt med, blant anna gebyr. Nedbetalingsvilkåra påverkar også den effektive renta. Derfor blir den effektive renta høgare enn den nominelle. Renta blir betalt på etterskot. GEBYR Husbanken kan endre og innføre nye gebyr når det er gjeve varsel om det. For gjeldande gebyr, sjå «MIN SIDE» (NETTBANK) På Min side på Husbanken sine internettsider kan du til ei kvar tid halde deg oppdatert på låneforholdet ditt og sjølv utføre enkelte tenester. Du bestiller sjølv passord på BETALING AV LÅN Husbanken tilbyr AvtaleGiro og efaktura.

8 For meir informasjon sjå eller ta kontakt med Husbanken på telefon HB 4. E. 1 (N) R e nter og avdrag Husbanken, april 2007 Opplag: Design: HK Reklamebyrå Grafisk produksjon: Renessansemedia AS

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gir en oversikt over hovedtrekkene i Husbankens rente- og avdragsvilkår. De nedbetalingsvilkårene du velger vil få betydning for din framtidige økonomiske situasjon.

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Rentegaranti gir deg trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Block Watnes Rentegaranti Block Watne kan nå tilby rentegaranti for deg som kjøper bolig med overtagelse innen 31. desember 2008. Med rentegaranti

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Vår dato 12.02.2009. Vi viser til søknad datert 12.1.2009. Husbanken har den 12.2.2009 bevilget kommunen

Vår dato 12.02.2009. Vi viser til søknad datert 12.1.2009. Husbanken har den 12.2.2009 bevilget kommunen 6 Husbanken Vår kontaktperson Brita Kilen, tlf. 75549320 Fauske kommune 8201 FAUSKE Vår dato 12.02.2009 Vår referanse 15320036 Side L av 2 í-,.~,.~ " ". _. :,ç" i ausf':8 kommune L.--~~-Tsaksbehll N /

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSSTEGET GRUNNBOK. Maximum 10 Grunnbok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSSTEGET GRUNNBOK. Maximum 10 Grunnbok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. GRUNNBOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSSTEGET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Maximum 10 Grunnbok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil

Detaljer

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet xx.xx.2011 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr 30 om Husbanken (husbankloven) 8. 1 Virkeområde

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Fast eller flytende boliglånsrente?

Fast eller flytende boliglånsrente? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Fast eller flytende boliglånsrente? En økonometrisk analyse Eva Marie Bakke & Dženana Ramić Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning i hovedprofilene:

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/1495 I Arkiv sakid.: 10/2761 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak II nr.: 018/11 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen I Dato: 28.02.2011

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer