Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ / Stortingets presidentskap og direktør Dokument 8:140 S Ber om departementets uttalelse til forslag om skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig for å bekjempe svart arbeid og tilrettelegging for økt sysselsetting Dokument 8:140 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen, Vigdis Giltun, Per Sandberg, Harald T. Nesvik og Christian Tybring-Gjedde om skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utfør 2011/ /2011 Finansdepartementet Finansministeren Møte med EOS-tjenestene KKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Side: 1 av 23

2 Møte med EOS-tjenestene KKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Forsvarsdepartementet Statsråden Møte med EOS-tjenestene KKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Politiets sikkerhetstjeneste Møte med EOS-tjenestene KKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Forsvarets Sikkerhetsavdeling - FSA Møte med EOS-tjenestene KKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden Side: 2 av 23

3 Møte med EOS-tjenestene KKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Etterretningstjenesten Søknad barnehageplass Søknad barnehageplass 2009/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Søknad barnehageplass Søknad barnehageplass - Sak DL 2008/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - engasjement ***** Personal 2009/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 3 av 23

4 Personal - engasjement ***** Personal 2009/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Kopi av dom til underretning - erstatning i dom ***** ***** ***** Dom i straffesak - personskade og skadeverk 2010/ / OFL 24.3 Straffbare handlinger Oslo politidistrikt Redegjørelse om situasjonen i Libya og norsk innsats Redegjørelse om situasjonen i Libya 2011/ /2011 tenriksdepartementet tenriksministeren Justisministerens redegjørelse om spørsmål knyttet til mulig lovlig overvåking av norske statsborgere - komiteforsendelse Redegjørelse - ulovlig overvåking av norske borgere X 2010/ / O 4 Kollegiale organer organinterne dokumenter Hans Brattesta Side: 4 av 23

5 Søknad barnehageplass Søknad barnehageplass 2011/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Tollvesenets håndheving av regelver i forbindelse med godkjennelse av salg av egenprodusert øl Tollvesenet - håndheving av regelverk 2011/ / Aksel Andreassen Representantenes reisegodtgjørelse - Heikki Holmås - faktura Bilkollektivet Vinje Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2011 Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe Prop 88 L Spørsmål fra komiteen Prop. 88 L ( ) Endringer i friluftsloven og straffeloven 2011/ /2011 Miljøverndepartementet Statsråden Side: 5 av 23

6 2011/ /2011 Fellesorganisasjonen 2011/ /2011 Fellesorganisasjonen Meld St 18 Svar på anmodning om høring 2011/ /2011 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige niversitet Meld St 18 Svar på anmodning om høring 2011/ /2011 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige niversitet Side: 6 av 23

7 Meld St 18 nnspill 2011/ /2011 ADHD Norge Meld St 18 nnspill 2011/ /2011 ADHD Norge Meld St 11 Program åpen høring Meld. St. 11 ( ) Evaluering av skattereformen 2006 X 2011/ /2011 Evaluering - FKs reise til København FK - komitereise til København N 2010/ / Hans Brattesta Side: 7 av 23

8 nvitasjon til internasjonal høynivåkonferanse om klimaendringer og flukt - The Nansen Conference - Climate Change and Displacement in the 21 st Century - Oslo EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Miljøverndepartementet Statsråden nvitasjon til konferanse om funksjonshemmede i konflikter og humanitære operasjoner Thon Hotel Opera Oslo FK - nnenlandsreiser - invitasjoner / /2011 Atlas-alliansen 2011/ / Assistanse - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2011/ / Assistanse - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming Side: 8 av 23

9 Henvendelse - drosjeeierkulturen er avgjørende for de problemer som næringen sliter med Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 5289/2011 Roger Dørum Pettersen Arbeidsbesøk fra administrasjonen i Kosovos parlament - takkebrev og forslag til videre besøksutveksling Kosovo - arbeidsbesøk til Stortinget fra administrasjonen i Kosovos parlament / /2011 Kosovo Nasjonalforsamlingen Prop 90 L nnspill - ny folkehelselov - helse og omsorgstjenestelov - nasjonal helse og omsorgsplan - samhandlingsreformen Prop. 90 L ( ) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 2011/ /2011 Friluftsrådenes Landsforbund 2011/ /2011 Norsk Forbund for tviklingshemmede Side: 9 av 23

10 2011/ /2011 Norsk Forbund for tviklingshemmede Sletting av opplysninger i postjournal Sletting av opplysninger i postjournal 2011/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Forespørsel om deltakelse i paneldebatt om trafikksikkerhet - Lillestrøm - Norges Varemesse TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 NHO Transport Prop 88 L Høringsnotat Prop. 88 L ( ) Endringer i friluftsloven og straffeloven 2011/ /2011 Friluftrådenes Landsforbund Side: 10 av 23

11 nvitasjon til konferanse - Rettssikkerhetstiåret - Oslo Hotel Bristol JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Advokatforeningen Årsmøteuttalelse fra 4H Sogn og Fjordane - Lovbrudd mot nynorskelever Henvendelser - skole og utdanning / /2011 Avedal Åge Benyttelse av Lagtingssalen til halvdagsseminar med tema Riksrevisjonens rolle og forholdet til Stortinget KKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ /2011 Hanne Koll Larssen Tilbud HMS kurs HMS-kurs for Stortingets administrasjon september / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp nfotjenester Side: 11 av 23

12 Meddelelse om kontraktstildeling HMS kurs HMS-kurs for Stortingets administrasjon september / / nfotjenester Tilbud HMS-kurs HMS-kurs for Stortingets administrasjon september / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Confex Norge Meddelelse om kontrakt HMS-kurs HMS-kurs for Stortingets administrasjon september / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Confex Norge Tilbud HMS-kurs HMS-kurs for Stortingets administrasjon september / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Hjelp Side: 12 av 23

13 Meddelelse om kontraktstildeling HMS-kurs HMS-kurs for Stortingets administrasjon september / / Hjelp24 Kontraktstildeling HMS-kurs HMS-kurs for Stortingets administrasjon september / /2011 Hjelp24 HMS Stortingets behandling av henvendelser fra Domstoladministrasjonen Stortingets behandling av henvendelser fra Domstoladministrasjonen X 2011/ /2011 Trude Lyng Mulig representantforslag om å endre lov 22 juni 1962 nr 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 7 ved å oppheve annet ledd - anmodning om lovteknisk bistand Mulig representantforslag om å endre lov 22 juni 1962 nr 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 7 ved å oppheve annet ledd - anmodning om lovteknisk bistand 2011/ /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden Side: 13 av 23

14 Prop 100 S Bekymringsmelding vedrørende frivillige redningsorganisasjoners deltagelse i nytt nødnett Prop. 100 S ( ) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. 2011/ /2011 Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum Klage på to advokater i veisak Klage på to advokater i veisak 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Prop 100 S nnspill - informasjon om nødnettsprosjektet Prop. 100 S ( ) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. 2011/ /2011 Lasse Berg nvitasjon til møte med Finansforbundet - forslag til datoer er eller FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Finansforbundet Side: 14 av 23

15 Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** 2011/ /2011 Norsk Tjenestemannslag 2011/ /2011 Norges Blindeforbund Side: 15 av 23

16 2011/ /2011 Norges Handikapforbund 2011/ /2011 Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO Referat fra møte om status og videre arbeid med brannsikkerhet i Stortinget Stortingets brannberedskap - brannevakuering - Sak DL X 2008/ /2011 Brit Frone-kristiansen 2011/ /2011 Norsk Tjenestemannslag Side: 16 av 23

17 Oppussing kontorer - Møtereferat Oppussing av kontorer i Stortingsbygningen Prosjekt nr / /2011 Høyer 2011/ /2011 Norges Blindeforbund Meld St 15 Høringsnotat 2011/ /2011 Norges Handikapforbund nvitasjon til åpningen av landsmøte og den nye landsomfattende minnesamlingen - Romerike folkehøyskole FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 5327/2011 Landslaget for lokalhistorie Side: 17 av 23

18 Oppussing kontorer - Branntekniske føringer - revidert notat Oppussing av kontorer i Stortingsbygningen Prosjekt nr / /2011 Cowi 2011/ /2011 Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO Prop 88 L nnspill Prop. 88 L ( ) Endringer i friluftsloven og straffeloven 2011/ /2011 Saltdal kommune Referat fra siste møte i prosjektgruppa for tids- og avviksregistrering Tids- og avviksregistreringssystem - Sak DL X 2008/ /2011 Randi Wisnes Haugen m.fl. Side: 18 av 23

19 Meld St 12 - høringsnotat Meld. St. 12 ( ) Bistand til nordmenn i utlandet 2011/ /2011 ANSA 2011/ /2011 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Referat fra møte for partiportalens systemeiergruppe Systemeier for partigruppenes dokumentlager X 2010/ /2011 Mona Fredriksen 2011/ /2011 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Side: 19 av 23

20 Meld St 12 - høringsnotat Meld. St. 12 ( ) Bistand til nordmenn i utlandet 2011/ /2011 Sjømannskirken Meld St 12 - høringsnotat Meld. St. 12 ( ) Bistand til nordmenn i utlandet 2011/ /2011 Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen i sør-øst Asia ttalelse fra Religionslærerforeningen om påbyggingen til generell studiekompetanse Henvendelser - skole og utdanning / /2011 Gunnar Holth Meld St 12 - høringsnotat Meld. St. 12 ( ) Bistand til nordmenn i utlandet 2011/ /2011 Støttegruppen for Ehsan Arjemandi Side: 20 av 23

21 Prop 88 L Høringsnotat Prop. 88 L ( ) Endringer i friluftsloven og straffeloven 2011/ /2011 Den Norske Turistforening Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 5346/2011 Oslo Sentrum Natur og ngdom Prop 88 L Høringsnotat Prop. 88 L ( ) Endringer i friluftsloven og straffeloven 2011/ /2011 Norges Bondelag Besvart henvendelse om markering Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 5348/2011 Oslo Sentrum Natur og ngdom Side: 21 av 23

22 nvitasjon til åpen høring i Europaparlamentet datalagringsdirektivet - Need for better balance between privacy and protection FK - tenlandsreiser - invitasjoner / / Europabevegelsen Nordisk Råds Natur- og miljøpris kontrakt for gjennomføring av prosjektet Nordisk Råds Natur- og miljøpris / / Nordisk Ministerråd Referat fra møte i arbeidsutvalget Nordisk råd - Arbeidsutvalget X 2010/ / Referat fra delegasjonsmøte Nordisk råds delegasjon - delegasjonsmøter X 2009/ / Side: 22 av 23

23 Prop 78 L FrP - Svar på spørsmål fra Fremskrittspartiets fraksjon i brev av Prop. 78 L ( ) Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) 2011/ /2011 Finansdepartementet Finansministeren Prop 88 L Svar på komiteens spørsmål i brev av Prop. 88 L ( ) Endringer i friluftsloven og straffeloven 2011/ /2011 Miljøverndepartementet Statsråden Side: 23 av 23

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Offentlig journal. Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009. Arealdisponering 2009/616-9 9048/2009 13.10.2009 12.10.

Offentlig journal. Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009. Arealdisponering 2009/616-9 9048/2009 13.10.2009 12.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 13.10.2009 nnhold: Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009 Arealdisponering X 2009/616-9 9048/2009 Geir

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Dok.dato: 30.09.2009. Uttalelse om offshoring fra NITOs kongress 2009 - NITO krever en gjennomgang av norske selskapers offshoring av IKT-oppgaver

Dok.dato: 30.09.2009. Uttalelse om offshoring fra NITOs kongress 2009 - NITO krever en gjennomgang av norske selskapers offshoring av IKT-oppgaver Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.10.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.10.2009 Oppsigelse av service- og vedlikeholdsavtale - gjelder programmer som besøksregistrering - administrasjon

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

4. des. Dagsorden 969

4. des. Dagsorden 969 2012 4. des. Dagsorden 969 Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 25): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger

Detaljer