DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!"

Transkript

1 DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske? Er det noe som kan gjøres bedre denne sesongen? Kanskje har du tatt ut jordprøver i fjorhøst som viser behov for endret gjødslingseller kalkingsstrategi? Norsk landbruksrådgiving Sør- Trøndelag bistår gjerne som diskusjonspartner og til tolkning av jordprøveresultater. Bestilling av gjødselplan gjøres hos oss ved å ringe kontoret i Meldal på tlf: eller direkte til rådgiver Jan-Eivind Kvam-Andersen på mobil: Opplysninger om forandringer siden fjoråret kan ringes inn, sendes på e-post til eller du kan ta en tur innom kontoret i Meldal. Ta gjerne kontakt på forhånd for oppsett av time. Priser i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag for gjødselplanlegging: Medlem: Inkludert i medlemskapet Ikke-medlem: Minstepris 1500,- rådgiving utover 2 timer, 750 kr/t NB! For gjødselplan bestilt etter 15. mars kommer et tilleggsgebyr på 300,- 2

2 ØL- OG MJØDKURS I prosjektet Søke gammelt - skape nytt er det i løpet av de siste årene arrangert flere kurs og aktiviteter for å bringe inn kompetanse og inspirere lokale ølbryggere som vil starte eller er i gang med foretak. Nå er det igjen tid for å mobilisere for å få fram nye lokale maltølbryggerier og denne gangen vil laging av mjød (honningvin) også være et tema. Kurset foregår i Meldal med kursleder Jan Zakrisson som har bygd opp sitt eget gårdsbryggeri på Klövsjö i Jämtland. Sted: Meldal videregående skole, Løkken Verk Målgruppe: Nybegynnerkurs - og for de med litt erfaring Innhold: Grunnleggende kurs i praktisk ølbrygging og laging av mjød. Teori, råvarer og utstyr, produktkalkyler, praktisk opplæring. Kursholder: Jan Zakrisson som driver Klövsjö gårdsbryggeri i Jämtland. Sted og tid: Meldal videregående skole, Løkken Verk. Oppstart 12. Feb. kl 08.30, avsluttes 13. Feb. kl 15. Kursavgift: kr 900 inkl. servering, men ekskl. overnatting. Arrangør: Orkla landbruk i samarbeid med Intereg. prosjektet Søke gammelt skape nytt Påmelding: Innen 1. feb til eller tlf:

3 HVA ER HMS? HMS er å ta vare på seg selv og sine i det daglige arbeidet, slik at helsa holder og faren for ulykker og skader reduseres. Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste, LHMS, vil gjerne bistå deg i dette arbeidet. Kontaktinformasjon: Marit Øien, tlf , e-post: STOR OPPSLUTNING OM HMS-KURS Svært mange bønder i distriktet har i år starta på Praktisk HMS-kurs i regi av Orkla Landbruk, lokale faglag og Landbrukets HMS-tjeneste. Dette er et grunnleggende HMSkurs som er utviklet spesielt for landbruket, der både holdninger, kunnskap, arbeidstenkning og systemforståelse vektlegges. Mer informasjon om kurset kan du finne ved å gå inn på evt ved å kontakte LHMS lokalt eller eget faglag. MASKER ER IKKE BARE FOR JULENISSER Opplever du kløende og rennende øyne, hosting, nysing eller verk i muskulaturen etter arbeid i fjøset? Dette kan i tilfelle skyldes at du har vært utsatt for store mengder støv. Organisk støv er det støvet det finnes mest av i landbruket. Denne typen støv kan være dyrehår, fjær, hudpartikler, mel, høy, halm, husdyrgjødsel, gjødsel, trevirke, grønnsaker mm. Organisk støv er helsefarlig, så ha masker for hånden hele året! 4

4 HAR DU NOK NYTTÅRSFORSETTER? I 2002 kom det krav om bruk av setebelte ved traktorkjøring der det var særlig fare for velt. Det skal finnes setebelte i traktor, og det er påkrevd å bruke det der det er fare for velt. Det er det ved kjøring på vei, ikke minst i arbeid med snørydding. LHMS anbefaler å vurdere risikoen og bruken av setebelte ut fra hvilken situasjon du er i. Økt bruk av setebelte i traktor vil være med på å redde enda flere liv. Kan økt bruk av setebelte i traktoren være et nyttårsforsett for 2011? STORVILTJAKTA 2010 De tørre tall fra elg- og hjortejakta i Orkdal og Meldal går fram av tabellen nedenfor. Til sammenligning er det tatt med tallene fra Det er en liten økning over hele fjøla. Orkdal har definitivt nå blitt en hjortekommune, mens Meldal er mer 50/50, men tendensen her er også at hjorten snart tar igjen elgen i antall felte dyr. Når det gjelder rådyra er det i skrivende stund ikke foretatt oppsummering av fellingsresultatene. For nærmere innblikk i fellingsstatistikken henvises til hjorteviltregisteret, art elg hjort år Antall felte i Orkdal Antall felte i Meldal

5 INFORMASJON FRA AlLSKOG Gran sagtømmer: Gran massevirke: Gran energi: Furu sagtømmer: Furu massevirke: Her har vi en liten nedgang i prisen fra Kapping skal her foregå etter Trøndertabellen. Det innebærer blant annet at det er viktig å kappe på 30 cm intervall. Her har vi en betydelig prisoppgang på kr.60,- i forhold til prisen vinter Her har vi en prisøkning på kr 40,- i forhold til prisen vinter Fra vårt område går furu til Støren. Prisnedgang her i forhold til vinter Her har vi en prisøkning på kr 45,- i forhold til prisen vinter For skogsdrifter som ønskes drevet nå i vinter, men som kan flyttes til barmark, betales et pristillegg på kr 20,- pr m3 for sagtømmer gran. Jeg oppfordrer skogeiere til å ta kontakt dersom noe er uklart i denne informasjonen, og for vurdering av skogsdrifter og skogkultur. Kontakt skogbruksleder Leif Olav Aasløkk, telefon:

6 VIRKESPRISER, DIMENSJONSKRAV OG KAPPEREGLER Kjøper: Kjeldstad og Støren Massevirke Gran prima Energivirke Furu prima Skurtømmer (49dm 20 cm) Gran skurtømmer Gran emba Flat pris Gran utlegg Flat pris Furu sams Furu utlegg Kr/m³ 300,- 200,- 240,- Kr/m³ 413,- 285,- 190,- 410,- 190,- Dimensjonskravene Massevirke lengde dm Minste topp -4 cm u/bark maks diameter 70 cm u/bark hvor som helst på stokken Grove korte stokker sorteres i egen lunne(3 m, massevirke) Skurtømmer gran lengder 37-61dm. Minste topp 11 cm u/bark Skurtømmer furu lengder dm. Minste topp -12 cm u/bark Skurtømmer furu lengder dm. Minste topp 28 cm u/bark, sorteres i egen lunne Maks diameter uansett på stokken 70 cm Kapperegler Det er viktig at virket blir kappet på fotlengdene, dvs. 37, 40 dm osv. Furu skal sorteres ut. Toleransetabell fås hos skogbruksleder. 7

7 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING PÅ LANDBRUKSSENTERET MIDT Vi starter det nye året med ny frisk. Jan-Eivind er på plass, Ragnhild har kommet hjem, Knut Erik er et nytt friskt pust på bygningssida, og økonomene vil være her etter nærmere avtale med dere. Jan-Eivind Kvam Andersen har de tradisjonelle rådgivingsoppgavene på jord- og plantekultur. Han vil lage de fleste gjødselplanene, og fordype seg i alt som har med korn å gjøre. Tlf.: E-post: Ragnhild Borchsenius skal jobbe med prosjektet Best på grovfòr. Hun skal ha fokus på rådgiving for å gi grovfòr et faglig løft. Kun det beste er godt nok og for å nå dette målet samarbeider vi med alle rådgiverne i Norsk landbruksrådgiving, Tine og Nortura. Vi ønsker mange deltakere på prosjektet; MELD DERE PÅ! Ragnhild jobber også med nettportalen Tlf.: E-post: Knut Erik Ree er bygningsplanlegger, og starta hos oss 1. januar. Han vil i utgangspunktet ha kontordag annenhver onsdag hos oss fra og med 19. januar. Ellers etter avtale. Tlf.: E-post: Ta kontakt vi er til for dere! 8

8 BEST PÅ GROVFÒR-KURS Det vil bli arrangert praktisk kurs for grovfôrprodusenter i Rindal og Sør-Trøndelag. Kurset starter i mars. Kurset skal bidra til økt aktivitet og et faglig løft på grovfôrproduksjonen. Prosjektet Best på grovfôr, skal følge opp den økte satsinga på mer melk og kjøtt som ble satt i gang i Ta sats! med mål om å få til mer og bedre grovfôr, for å gi økt lønnsomhet på det enkelte bruk. Best på grovfôr: - Hva er godt grovfôr? - Hva er optimalt grovfôr tilpasset min produksjon? - Hvilke flaskehalser har jeg i min drift for å oppnå optimalt resultat? - Hvordan lykkes andre? Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner i tillegg til Nortura, Tine, Oppdal Landbruksrådgiving og Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. Prosjektet skal gå over tre år. Det vil bli individuell oppfølging, fagmøter, studieturer og nettverksbygging. Pris for å være med vil være kr per bruk per år. Kostnader i forbindelse med studietur vil komme i tillegg. Påmelding skjer til eller til Ragnhild Borchsenius tlf innen 3. februar

9 LANDBRUKSVIKARORDNINGA INNENFOR LANDBRUKSTJENESTER I SØR-TRØNDELAG (LiST) SITT OMRÅDE LiST skal dekke landbruksvikar i følgende kommuner; Frøya, Hemne, Hitra, Orkdal, Skaun og Snillfjord. Da ordningen i 2009, ble overført fra kommunene og til avløserlagene/ landbrukstjenestene, fikk LiST pådelt til sammen 4,15 stillinger. I 2010 ble vi tildelt ytterligere 1 stilling, slik at vi i 2010 har hatt 5,15 stillinger. Om vi får beholde denne ekstrastillingen i 2011, vet vi ennå ikke. Fra hadde vi ikke med oss landbruksvikarene fra kommunene, og LiST stod friere til å benytte de faste ansatte vi hadde i laget på denne ordningen. LiST har funnet det mest hensiktsmessig å ansette flere av de faste ansatte i en kombinasjonsstilling som landbruksvikar/ avløser, i stedet for rene landbruksvikarstillinger. Dette medfører at flere av våre medlemmer får landbruksvikar ved sykdom i stedet for sykeavløser. LiST står fritt til å disponere stillingene innenfor sitt område. Om vi i perioder har lite sykdom i Skaun eller Orkdal, kan vi i perioder bruke mer på Hitra eller Hemne. Vi må gjennom året følge med på at vi ikke bruker mer enn hva vi er pådelt. I 2009 var vi spent på om vi brukte opp stillingene våre tidlig på året, slik at ingen kunne få landbruksvikar siste halvdel. Dette ser ut til å regulere seg selv, uten at vi behøver å overstyre for mye. Til sammen har LiST 17 personer vi kan benytte som landbruksvikar. Vi kan ikke bruke alle disse som landbruksvikar hele året, da måtte vi hatt 17 stillinger. Men, i 10

10 perioder med mye sykdom har vi flere å velge mellom og flere medlemmer som kan nyte godt av ordningen samtidig. I områder hvor vi har lite faste ansatte, kan det i perioder være vanskelig å dekke etterspørselen. Men i samarbeid med brukeren og de ansatte prøver vi hele tiden å finne en best mulig løsning slik at dyrene blir ivaretatt. En sykeavløser koster fort kr mva pr. dag med kjørekostnader. Landbruksvikaren koster kr 1250,- pr.dag, tilsvarende det brukeren får i refusjon pr.dag fra 2011(høyeste sats). Er brukeren langtidssykmeldt er det helt klart en stor fordel økonomisk sett å få bruke landbruksvikar de fleste dagene. UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT 2011 Fra 1/ vil det bli nekta fradrag for utgifter over kr som ikke er betalt via bank. Våre medlemmer/kunder kan derfor ikke betale ut forskudd direkte til en arbeidstaker kontant, dersom det i tilsettingsperioden utgjør mer enn dette. Dette er en problemstilling som ofte dukker opp ved bruk av utenlandsk arbeidskraft som får utbetalt sluttoppgjør direkte før hjemreise. Ta derfor kontakt med ditt lokale avløserlag/landbrukstjenester så fort det lar seg gjøre, slik at en kan få ordnet med de papirer som trengs. TO GODE RÅD: 1. Ikke godta kontant oppgjør! 2. Ikke avtal nettolønn (dvs. lønn etter skatt)! 11

11 Informasjon fra regnskapskontorene BETALING MED KONTANTER OVER ,-. NYE REGLER FRA 1. JANUAR 2011 I følge skatteloven og mva-loven: det er ikke lenger fradragsrett for kostnader (varer og tjenester) som betales med kontanter når beløpet er over kr ,-. Flere betalinger som tilhører samme leveranse, ses under ett. Løpende eller periodiske ytelser samme år, ses under ett. Om faktura over kr ,- fra leverandør er vedlagt i regnskapet og blir utgiftsført i en regnskapsperiode, og det senere viser seg at den er betalt kontant, skal kostnaden tilbakeføres. En kan for eksempel komme i denne situasjonen hvis en betaler med kontanter direkte til en arbeidstaker og benytter avløserlaget til å gjøre jobben med lønnsinnberetning osv. En kjøper da i realiteten en tjeneste fra avløserlaget og har i praksis betalt denne tjenesten med kontanter. Hvis summen av disse kontantbetalingene er over kr i løpet av et år, er regelen at det ikke er fradragsrett for disse utgiftene. Det blir mindre aktuelt for næringsdrivende å bruke kontanter som betalingsmiddel når en mister retten til både skattefordel og fradragsrett for merverdiavgift. 12

12 MEDANSVAR VED BETALING MED KONTANTER SOM PRIVATPERSON, VED KJØP AV TJENESTER I følge skattebetalingsloven kan vi som privatpersoner bli medansvarlig for skatt og merverdiavgift hvis vi betaler for tjenester, med kontanter med mer enn kr ,- pr år, til en leverandør. Reglene for medansvar gjelder ikke for varekjøp. Ved kjøp av tjenester og varer samlet, gjelder medansvaret hvis tjenesten er det hovedsaklige elementet i kjøpet, og summen er over ,- Dette gjelder også om vi har flere betalinger under kr ,- til samme leverandør, og summen av betalingene er over kr ,- i løpet av et år, hvis: - tjenestene kan ses på som en samlet leveranse. - en kjøper en fast tjeneste flere ganger i året. Kort forklart: Vi kan som privatpersoner bli ansvarlig for skyldig skatt og merverdiavgift som snekker`n, frisøren, mekanikeren, osv ikke har innberettet, hvis vi har vært kontantkunder til vedkommende med over kr i løpet av året, og staten ikke klarer å få inn pengene fra tjenesteleverandøren. Dette blir naturligvis vanskelig å håndtere i praksis, men loven gjelder, og vi oppfordrer til mest mulig betaling via bank. 13

13 NY ALDERSPENSJON FRA 1. JANUAR 2011 Kort informasjon, ikke utfyllende. Livsløpsopptjening: Et viktig prinsipp bak den nye alderspensjonen er at vi bygger opp våre pensjonsrettigheter gjennom vår pensjonsgivende inntekt gjennom hele livet (fra vi er 13 år til vi blir 75 år). Det nye systemet skal stimulere til å jobbe lengst mulig. I enkelte perioder kan det opptjenes pensjonsrettigheter uten at vi har egen pensjonsinntekt: Dvs. hvis vi i perioder mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger ved arbeidsledighet, har omsorgsarbeid i ulike former, eller avtjener verneplikt. Jevnt høy inntekt over mange år vil være gunstig med tanke på alderspensjon. Mest gunstig er inntekt opp til 7,1 X Grunnbeløpet (G = kr fra 1.mai 2010) Inntekt over 7,1 x grunnbeløpet gir ingen pensjonsrettigheter i alderspensjon. Pensjonsbeholdning: Vi har til nå snakket om opptjening av pensjonspoeng. Framover i tid vil våre pensjonsrettigheter uttrykkes gjennom oppspart pensjonsbeholdning på hver vår individuelle pensjonskonto. Er du interessert i hva som står på din pensjonskonto kan du finne dette på under sidene: pensjon. Du må logge deg på med PIN-kodene som du tidligere har fått fra skatteetaten. Ved bestilling av nye PIN-koder kan du sende SMS til Skriv: PINKODER mellomrom fødselsnr. ditt. Pin-kodene kommer i posten. 14

14 Gradvis innføring av ny alderspensjon. Fødselsåret ditt avgjør hvilke utregning som gjelder for din alderspensjon. Født før 1943 får utmålt og utbetalt alderspensjon fullt ut etter den gamle ordningen etter besteårsregel og 40 opptjeningsår. Født får utmålt og utbetalt alderspensjon etter det gamle regelverket med besteårsregel og 40 opptjeningsår, men får muligheter til å opptjene poengår til de fyller 75 år (tidligere 70 år) Født Den mest kompliserte gruppen. Får sin alderspensjon beregnet etter både gammel og ny ordning. Født fra 1963 Fullt ut underlagt den nye ordningen. Uttak av pensjon Garantipensjon (minstepensjon) Alle som har bodd i Norge i 40 år fra en fylte 16 år, vil ha krav på en garantipensjon fra de fyller 67 år. Ved kortere botid en 40 år blir det forholdsmessig avkorting. Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak fra en er 62 år hvis en har nok opptjening. Dvs. at en kan ta ut alderspensjon helt eller delvis fra en er 62 år. En velger mellom uttak fra 20 % til 100 %. Fleksibelt uttak kan velges for de som er født i 1943 og senere. Rett til fleksibelt uttak fra 62 år er forbeholdt de som har så stor egen opptjent pensjonsbeholdning at den gir minst garantipensjon fra 67 år. En kan fortsette å jobbe og i tillegg ta ut alderspensjon. Hvis en velger å ta ut alderspensjon og samtidig jobbe, vil en 15

15 både bruke av sin pensjonsbeholdning og fylle på pensjonsbeholdninga si. Utregning av størrelsen på pensjonen blir gjort med utgangspunkt i hver enkelt sin pensjonsbeholdning og statistisk levealder. Å begynne å ta ut pensjon tidlig vil gi lavere årlig pensjonsutbetalinger enn om en venter med å motta pensjon. Hver enkelt må vurdere sin situasjon med tanke på behov for penger nå og senere, og ønske om fritid eller fortsatt arbeid. En må tenke på at uttak av pensjon i kombinasjon med arbeidsinntekt kan føre til toppskatt. Det kan være aktuelt å styre fleksibelt uttak av alderspensjon i kombinasjon med arbeid og evt. andre pensjoner, med tanke på å unngå toppskatt. ANDRE PENSJONSORDNINGER OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE AFP (avtalefesta pensjon) i privat og offentlig sektor. Det er gjort endringer i AFP-ordningene. Disse nevnes ikke her. Obligatorisk tjenestepensjon Ordningen er utviklet i sammenheng med pensjonsreformen og skal være et supplement/tillegg til alderspensjonen. Ordningen trådte i kraft i 2006 og pålegger de fleste arbeidsgivere å opprette en tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere. Ordningen gjelder primært for lønnstakere, men for selvstendig næringsdrivende er det laget en parallell frivillig ordning: Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende, jf innskuddspensjonsloven 2-3 annet ledd. 16

16 Det foreligger ingen plikt, men en adgang for selvstendige næringsdrivende uten ansatte, til å opprette en tjenestepensjonsording med fradragsrett for sparebeløpet. Disse kan benytte seg av ordningen: - eier av enkeltpersonforetak med positiv beregnet personinntekt. - personlig deltaker i deltakerlignet selskap som tar ut arbeidsgodtgjørelse. - ansatt eier som tar ut lønn fra aksjeselskap. Det er viktig å følge opp innskuddene i forhold til inntekt hvert år: Det årlige innskuddet til pensjonsordningen kan ikke overstige 4 % av den samlede beregnede personinntekt fra næringsvirksomhet, eller 4 % av godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerliknet selskap. Dette er grensen for fradraget for næringsdrivende. I tillegg kan kostnader til administrasjon av pensjonsordningen fradragsføres. Grunnlaget for beregning av maksimalt fradrag i enkeltpersonforetak er i utgangspunktet personinntekten det samme året som fradraget skal føres. Innbetaling må skje senest 3 måneder etter utgangen av vedkommende inntektsår. Det er nå åpnet for at en kan benytte beregnet personinntekt året før som beregningsgrunnlag. Denne beregningsmåten må i så fall følges konsekvent. Det anbefales en dialog med regnskapskontoret om hvilket år dere skal ta utgangspunkt i. Det er anledning til å inngå avtale om slik sparing med tilbakevirkende kraft og med skattemessig fradragsrett. Avtalen må inngås, og innbetaling må skje, innen utgangen av mars året etter inntektsåret. 17

17 TIDLIGPENSJON FOR JORDBRUKERE (TPO) Dette er førtidspensjon for jordbrukere som finansieres gjennom jordbruksavtalen. Fra 1. januar 2011 er det mulig å motta tidligpensjon i jordbruket, og samtidig ta ut fleksibel alderspensjon eller motta lønnsinntekt. Det vil nå alltid være økonomisk lønnsomt å ta ut TPO når en er mellom år, dersom en er berettiget til det. Forutsetninger for å ha rett til tidligpensjon i jordbruket: en må ha fylt 62 år og ha drevet gården i 15 år. gården må være overdratt til ny eier, eller hvis driver har vært forpakter, må forpaktningskontrakt være sagt opp. Næringsinntekt fra jordbruk/skogbruk må ha vært minst kr i referanseperioden som er 5 sammenhengende år, der siste år er to år tilbake i tid fra søknadsåret. Av næringsinntekt fra jordbruk/skogbruk må minst 25 % være fra jordbruk. For de som har hatt lønnsinntekt og/eller anna næringsinntekt, i tillegg til næringsinntekt fra jordbruk/skogbruk, må minst 67 % ha kommet fra jordbruk/skogbruk. Tilleggskrav ved to-brukerpensjon: Ektefelle/samboer må ha fylt 57 år, og vedkommende må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste 5 år. Brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra foretaket må utgjøre minst 50 % av brukers og ektefelles/samboers samlede inntekt. Ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr utenom foretaket i årsgjennomsnitt i referanseperioden. 18

18 Tidligpensjon for en-bruker er opp til kr ,- pr år, og for to-bruker kr ,- pr år. Søknad om tidligpensjon sendes landbruksforvaltningen i din kommune. Mer informasjon finner du her: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-ogmarked/velferdsordninger/tidligpensjon eller du kan kontakte Orkla Landbruk, tlf TILSKUDD TIL ENERGIFLIS Tilskudd gis til uttak av skogsvirke fra skog og kulturlandskap, når dette virket brukes til energiproduksjon. 19

19 Det kan søkes tilskudd til følgende tiltak ved uttak av skogsvirke/skogsflisråstoff for energiproduksjon: - Førstegangstynning - Lauvskoghogster - Ungskogpleie - Hogstavfall (GROT) - Veikantrydding - Kulturlandskapspleie De som kan søke om tilskudd er skogeiere, eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog og prosjekter der flere skogeiere samarbeider (avtales nærmere med kommunen). Virket skal måles på en bestemt måte og søkeren skal dokumentere driftskostnader og flissalg i form av en leveransekontrakt til energiformål for det utdrevne virket, med mindre skogeieren kan dokumentere at virket skal brukes til egen energiproduksjon. 20

20 Tilskuddsatser (2010 satser noe endring av regler og satser må påregnes i 2011) Sortiment Tiltak Tilskuddssatser Rundvirke Førstegangstynning 20 kr/m³ rundtømmer 1 øre/kwh Heltre Førstegangstynning Ungskogpleie Lauvskoghogst Kulturlandskapspleie Veikantrydding Vanlig uttak 70 kr/lm³ skogsflis 8 øre/kwh Hogstavfall GROT Opprydding etter katastrofer (brann, storm, insektangrep og snøbrekk) 35 kr/lm³ skogsflis 4 øre/kwh Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret før tiltak settes i gang for å klarlegge konkret hvilken ordning en bør benytte og sjekke eventuelle endringer i regelverk og satser. TUR MED SKOGEIERLAGA I ORKDAL, MELDAL OG AGDENES TIL FIBORGTANGEN Tredje februar blir det tur til flisterminalen på Gjølme og videre til Norske Skog sin fabrikk på Fiborgtangen. Avgang med buss fra Meldal klokka 9.30 og videre nedover dalen. Planlagt heimkomst (Meldal) ca Meld deg på til: Atle Wormdal (telefon: ), Kolbjørn Kjøren (telefon: ) eller Ola Sølberg (telefon: ). 21

21 TILSKUDD TIL GÅRDSVARMEANLEGG! Innovasjon Norge gir tilskudd til gårdsvarmeanlegg gjennom to forskjellige ordninger. Den ene ordningen omfatter gårdsvarmeanlegg til boligeiendom. Tilskuddet gis til eier av landbrukseiendom. Varmeanlegget kan nyttes til en eller flere boliger eller kombinasjon bolig og næring. Det gis tilskudd både der det bygges nye anlegg eller der eldre fyringsanlegg fornyes, oljekjeler skiftes ut etc. Støtte til utskifting av fyrkjele/-anlegg, kan ikke gis dersom anlegget har vært i drift i mindre enn 15 år. Det kreves en total kostnad til fyrrom, varmeanlegg og/eller varmeinstallasjon i bygning på minst kr inkl. MVA. Til varmeanlegg med halm, eller ved som brensel gis kr i tilskudd, til varmeanlegg med treflis som brensel gis kr i tilskudd. Den andre ordningen omfatter gårdsvarmeanlegg til næringsformål (her kan det være snakk om oppvarming av både driftsbygninger og bolighus i kombinasjon). Brensel må være rent trebrensel i form av flis, ved eller halm. Ordningen gjelder landbrukseiendommer som er registrert med en avgiftspliktig omsetning på over kr pr år, innen jord-, hage- og skogbruksnæringer. Det gis inntil 35 % støtte av investeringskostnad. Øvre tilskuddsgrense er kroner. Investeringen i varmeanlegg må vise tilfredsstillende lønnsomhet. Alle kostnader til fyrhus, nye varmeanlegg og distribusjon av varmen fram til alle typer bygg, inklusiv varmeveksler kan tas med. Erik Dragset (anlegg for vedfyring) og Erik Kalstad (anlegg for flisfyring) har investert i gårdsvarmeanlegg det siste året. De kan fortelle om sine erfaringer i forhold til etablering av gårdsvarmeanlegg. Ta kontakt. 22

22 OVER 30 TONN I ORKLA Årets fangst av laks er den 3. høyeste registrerte noen gang. Den totale fangsten endte på 6287 fisk (4424) med en samla vekt på kilo (22 083). Tall i parentes er tall. Av dette utgjorde laksen hele 6091 stk (4164) og kilo (21 785). I år ble det bare fanget 196 ørret (260) innrapportert med en anslått vekt på 253 kilo(290). I år ble 32 % (23 %) av laksen gjenutsatt, det vil si 1947 (957) fisk med en samla anslått vekt på 7716 kilo(4077). Andel av utsatt laks har aldri vært så høy og det ble satt ut mye fisk i alle størrelsesklasser. Gjennomsnittsvekta endte på 4,99 kilo(5,2). På laksebørsen ble det innrapportert fangster tatt av i alt 2128(1594) forskjellige personer. Det er flere grunner til at dette ble en god sesong. Den lokale forvaltningen i elvene har de siste årene gjort store og tunge tiltak som vi nå begynner å se positive effekter av. 1. Oppleieordningen og den utsatte kilenotstarten er nok hovedårsaken til årets fangst. Mye stor laks slipper nå igjennom og kommer seg opp i elvene, i stedet for å bli avlivet i sjøen. Oppleieordningen har gitt økt aktivitet på gytegrunnene i 5 år. 2. Strenge kvoter og høy gjenutsetting over flere år gir en større tilbakevandring av flergangsgytere. En voksen laks har større motstandsstyrke mot lus, så en relativ større andel voksenlaks overlever de massive lusbeltene de må igjennom på tur ut til oppvekstområdene. Voksen fisk har dessuten mer mat å velge i enn smolten, noe som bidrar til høy overlevelse og god vekst. 23

23 3. Fiskeforholdene: årets forhold var gode i mye av sesongen; en gammeldags trøndersommer med bra vassføring. Dette gir selvsagt høyere fangster, noe som oppgang / fangst over Bjørsetdammen bekrefter. ER DU PÅ LETING ETTER GAMLE STAUDER OG FRUKTTRÆR? Kontakt Åsmund Asdal ved Norsk Genressurssenter, Bioforsk Øst Landvik. Telefon: / e-post: BU-MIDLER TIL DRIFTSBYGNINGER I 2011 er det ingen søknadsfrist for å søke om bygdeutviklingsmidler (BU-midler) til ombygging/utvidelse/nybygging av driftsbygninger. Men det er ingen grunn til å vente med søknaden hvis du har planer å starte bygginga til våren/sommeren. 24

24 Du kan søke om tilskudd, rentestøtte og rentelån i Innovasjon Norge. De som ønsker å benytte seg av lån i andre banker, søker kun tilskudd og rentestøtte. Tilskudd kan innvilges med inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense er hevet til kroner. Rentestøtte kan gis på inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag. Innovasjon Norge kan sette tak på rentestøtta dersom de ser det nødvendig ut i fra søknadsmengde. Rentestøttesatsen for 2011 er fastsatt til 1,2 %. Det kan søkes om tilskudd ved generasjonsskifte til mindre investeringer som er viktige for å opprettholde drift på gården i en periode på inntil 5 år etter eiendomsoverdragelsen. Tilskudd kan gis med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 60 % av kostnadsoverslaget. Maksimalt tilskudd kan begrenses. Orkla Landbruk hjelper deg med å bestille planlegger og med ferdigstilling av søknaden. Vennligst kontakt oss på telefon

25 MILJØPLAN TRINN 1 Vi vil nok en gang minne om kravet til miljøplan. For å unngå trekk i produksjonstilskuddet, må alle søkere ha en oppdatert miljøplan. Miljøplanen skal bestå av følgende elementer: Kart over all jord som drives, målestokk 1:5000 eller større. Utfylt sjekkliste for miljøhensyn Gjødselplan Sprøytejournal for alle som har brukt kjemiske plantevernmidler Tiltaksplan hvis det er avdekket manglende ivaretaking av miljøhensyn ved utfylling av sjekkliste. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Kart: Bruk gjerne gårdskart som du finner på Sørg for å skrive ut kart i farger der du får med alt jordbruksareal som tilhører driftsenheten (eid og leid areal). Husk å få med kulturminner. I tillegg må du sjøl tegne inn områder som er viktig for biologisk mangfold, erosjonsutsatte områder og andre miljømessige viktige forhold (for eksempel kompostplasser, hustufter, gamle bygninger). Disse skal også være beskrevet. TIPS: Bruk skjema fra KSL. 26

26 Sjekklista får du tilsendt sammen med søknadsskjema for produksjonstilskudd annethvert år. Den gjelder for 2 år og skal fylles ut innen 15. november. Sprøytejournal: Selv om du leier folk til å sprøyte åkeren din, er det du som står for drifta som har ansvaret for at sprøytejournalen er på plass. Gjødselplan: Dersom dyretallet tilsvarer 5 gjødseldyrenheter eller mer, skal gjødselplan utarbeides hvert år. Har du få dyr, ei drift som er ekstensiv og med lite variasjon fra år til år, kan du søke Orkla Landbruk om å få godkjent en gjødselplan med varighet opp til 5 år. Kontroll produksjonstilskudd: Ordningen med miljøplan har eksistert i mange og skal være på plass. Fyller ikke miljøplanen de vedtatte kravene, vil det bli et trekk i produksjonstilskuddet på minst 8000 kr. LEDIG TØMRER Steinar Hoel er ledig for oppdrag februar/mars/april samt en del til høsten. Har du behov så meld fra så snart som mulig. Først til møllen Ring Meldal Avløserlag på telefon:

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Tidligpensjon til jordbrukere

Tidligpensjon til jordbrukere Tidligpensjon til jordbrukere Formålet med ordningen er: Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket. Enbrukerpensjon - tobrukerpensjon Det kan ytes enbrukerpensjon fra bruker

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2015/267-6753/2016 Arkivkode: 89/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis KVEKA NR. 1 MARS 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Fagtur i skogbruket Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til Østerrike,

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Her finner du spørsmål med svar tilknyttet tilskuddet til utdrift av skogsvirke til bioenergi, jf 8 i forskrift om tilskudd til

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga Miljøplan Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 Et verktøy for registrering, planlegging og dokumentasjon Mer miljøvennlig jordbruksproduksjon 2 Vannforskriften Mål om god økologisk

Detaljer

Uførepensjon eller AFP?

Uførepensjon eller AFP? Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 1 av 7 Uførepensjon eller AFP? Om lag halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter. En betydelig andel av disse vil ved 62 årsalder

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

NRO IW L NRPPXQHU DYVOXWWHV

NRO IW L NRPPXQHU DYVOXWWHV 73 Som grunnlag for å søke om omleggingstilskudd fra 2011, skal driftsbeskrivelse være ferdigstilt før 1. gangs inspeksjon. Bestemmelsen om bindingstid knyttet til omleggingstilskudd for økologisk landbruk,

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Her finner du spørsmål med svar tilknyttet tilskuddet til utdrift av skogsvirke til bioenergi, jf 8 i forskrift om tilskudd til

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere

Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere Sendes sforvaltningen i reinbeiteområdet siidaandelen tilhører Mottatt av sforvaltningen /underskrift og stempel Felt A Personopplysninger Fødselsnr (11 siffer)

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Kontroll av miljøplan. Regelverk, forventninger til kommunene, håndtering av brudd

Kontroll av miljøplan. Regelverk, forventninger til kommunene, håndtering av brudd Kontroll av miljøplan Regelverk, forventninger til kommunene, håndtering av brudd Om miljøplan - bakgrunn Miljøplan skal bidra til en mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og ivaretakelse av de positive

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Her finner du spørsmål med svar tilknyttet tilskuddet til utdrift av skogsvirke til bioenergi, jf 8 i forskrift om tilskudd til

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Rundskriv 10/09. Retningslinjer for behandling av søknader om tidligpensjon til jordbrukere

Rundskriv 10/09. Retningslinjer for behandling av søknader om tidligpensjon til jordbrukere Rundskriv 10/09 Fylkesmenn Kommuner Kontaktperson: Vår dato: 30.01.2009 Vår referanse: 200900001-10/046.1 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 13/06 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS Postadresse: Postboks 8140

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Bioenergiprogrammet - Bærum/Asker og Follo. 23 og 24.01.2008

Bioenergiprogrammet - Bærum/Asker og Follo. 23 og 24.01.2008 Bioenergiprogrammet - Bærum/Asker og Follo 23 og 24.01.2008 Fem verdiskapingsprogram fra LMD Mat Reiseliv Tre Bioenergi Reindrift 2 Bioenergiprogrammets formål: Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND Vedtatt i landbruksnemnda 28.01.2009 Utfordringer i skogbruket i Bjugn og Ørland Mer av ungskogen bør stelles og gammelskogen bør avvirkes. Skogbruket har en utfordring

Detaljer

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Side: 1 av 5 Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Det er blitt skapt et inntrykk av at det generelt er fornuftig å starte utbetaling av folketrygd fra 62 år selv om man planlegger

Detaljer

asbjørn kjønstad, aslak syse og morten kjelland velferdsrett i grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

asbjørn kjønstad, aslak syse og morten kjelland velferdsrett i grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang asbjørn kjønstad, aslak syse og morten kjelland velferdsrett i grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang 8.3 nærmere om folketrygdens nye alderspensjon 373 plass der vedkommende har tjent opp

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer