Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse"

Transkript

1 Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf

2 Kommentarer: Filialdøden fortsetter i USA Konklusjoner Svake makrodata som kan skyve eurosonen tilbake i resesjon i 3Q samt fortsatt fall i oljeprisen bidro til et kraftig kursfall i det norske aksjemarkedet med DNB og regionale sparebanker ned 5-6%. Tematisk sett bidro varsel om NOK 200m i økte tapsavsetninger relatert til shipping i Vest også negativt, men vi tror dette i stor grad er selskapsspesifikt (gamle engasjementer som delvis blir revidert av ny ledelse i banken). Federal Stability Board planlegger at de største globale bankene må ha risikokapital som kan skrives ned tilsvarende 25% av beregningsgrunnlag i Definisjon av teller og nevner i TLAC er ukjent, men norske banker synes å være over nivåene om senior inkluderes. Nordea er eneste G-SIB i Norden som kan pålegges dette kravet. På den positive siden godkjenner EU bruken av OMF i Nivå 1 kravet i LCR, noe som vil gjøre det billigere for norske banker å imøtekomme likviditetskravene. Det er fortsatt opp til norske myndigheter å godkjenne vedtaket. Filialstruktur er ikke bare et tema i Norge, i USA er antall fysiske filialer redusert med 5% siden 2009 med rekordstort fall i 2014 på 1.7%. Etter korreksjonen handler DNB i nedre del av P/E intervallet den har handlet i siste to år og risk/reward fremstår som god. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.85 (2014 bok) og P/E 8.5 på 2015E. Kommentarer 1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +4%, lokale +19% mot Oslo Børs 1% og DNB +3%. 2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +285bps, ansvarlig +130bps, senior +45bps og OMF +24bps. 3. Aktuelt makro: Utsiktene for europeisk økonomi svekkes i takt med en strøm av svake makroobservasjoner som gir indikasjoner på at BNP-veksten i 3Q blir negativ. Fallende industriproduksjon i Tyskland er den største negative overraskelsen. 4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.85 og lokalbankene til P/B Ukegraf: Filialdøden fortsetter i USA. 2

3 Ukegraf: Filialdøden fortsetter i USA fallet i antall filialer på 1.7% i 2014 er rekordhøyt. antall filialer i USA er redusert med siden 2009, tilsvarende 5% Utvikling i antall bankfilialer i USA % % 2.5% 2.3% 1.9% % 1.4% 1.4% 1.2% 0.9% % 0.6% 0.5% 0.4% % -0.4% % Kilde: FDIC, SpareBank 1 Markets %

4 Lettelser i LCR krav EU godkjenner bruk av OMF for å fylle level 1 kravet det blir billigere for bankene å oppfylle LCR kravene Kredittanalytiker Guttorm Egge oppsummerer: Hva er nytt? European Commission godkjenner bruk av "covered bonds"/omf for å fylle kravet til "Level 1". Level 1 skal, som før, utgjøre minst 6 av det totale likviditetskravet. Av dette kan godkjent OmF utgjøre maksimalt 7, dvs 42% av det totale kravet. OmF kan heller ikke utgjøre mer enn 7 av det samlede kravet (6 Level Level 2). Det vil si at hvis man legger 42% inn i Level 1, er det bare 28% igjen som kan benyttes som Level 2. Da må de siste 12% av Level 2 være andre godkjente likvide eiendeler. Implementering: "The detailed LCR ratio will be progressively implemented in accordance with the CRR as follows: 6 from 1 October from 1 uary from 1 uary 2017, and 10 from 1 uary Therefore, 10 LCR implementation will be reached in 2018, i.e. one year earlier than required by the Basel standard. This progressive implementation of the LCR is meant to allow credit institutions sufficient time to build up their liquidity buffers, whilst preventing a disruption of the flow of credit to the real economy during the transitional period." Finanstilsynet har tidligere foreslått at SIFI-banker skal fylle kravet om 10 allerede fra Vår analyse Dette er bedre enn vi hadde våget å håpe på, men likevel en rimelig tilpasning sett i lys av likviditet og sikkerhet i de godkjente OmFene. Innfasingen gir også bankene en romslig tilpasningsperiode, men det er fortsatt opp til nasjonale myndigheter å bestemme/overprøve dette. 4

5 TLAC Total Loss Absorbing Capital Federal Stability Board foreslår at de globalt systemviktige bankene skal ha 25% risikokapital Nordea er eneste nordiske G-SIB som kan bli berørt. Vi mangler definisjon av teller og nevner, dog Forslaget om 25% TLAC gjelder i utgangspunktet kun de største globale banken, totalt 29 banker pt. Nordea eneste nordiske bank som er globalt systemviktig. Implementering av TLAC er tidligst Vi kjenner ikke nøyaktig definisjon av teller og nevner i TLAC men antar i vårt eksempel på norske banker at det inkluderer EK, Tier 1 og 2 samt senior. Merk at gjeld kortere enn 12 måneder ekskluderes, den reelle seniortransjen blir dermed noe mindre. 5

6 Siste uken: Nedtur for bank, DNB -6% og sparebanker/svensk bank -4.5% eueopeisk bank -4% Kursendring forrige uke* *Inkl evt utbytte, tegningsretter etc w41 w DNB [c.o.p 1 obs] Svensk bank [c.o.p 1 obs] Regional sparebank [c.o.p 1 obs] Europeisk bank [c.o.p 1 obs] Source: SB1M 6

7 Korreksjonen har barbert vekk store deler av årets avkastning Totalavkastning* hittil i 2014 *Justert for eventuelle utbytter, splitter og tegningsretter 25% 2 Kvartalsrapporter 3Q14 Bank Ticker 19% 15% 1 4% 5% 4% 3% 1% -5% -2% Lokale sparebanker Svenske banker Regionale sparebanker DNB OSEBX Regionale sparebanker: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale sparebanker: RING, SBVG, SOAG, TOTG, HELG, SPOG, SADG, NTSG. Våre delindekser for de regionale og lokale bankene er likevektet. 7 Europeisk bank Swedbank Gjensidige BN Bank Nordea Handelsbanken Bank 1 SEB DNB Sandnes Møre Toten Vest Helgeland SNN Storebrand Nøtterøy-Tønsberg Øst Ringerike SMN SR-Bank Østfold-Akershus Hedmark Buskerud-Vestfold Sør SWED GJF BNB NDA SHB Bank 1 SEB DNB SADG MORG TOTG SVEG HELG NONG STB NTSG SPOG RING MING SRBANK SOAG SBHE SBVG SOR Dato 21-Oct 21-Oct 21-Oct 22-Oct 22-Oct 22-Oct 23-Oct 23-Oct 23-Oct 23-Oct 23-Oct 24-Oct 27-Oct 29-Oct 29-Oct 29-Oct 29-Oct 29-Oct 30-Oct 30-Oct 31-Oct 31-Oct 04-Nov 06-Nov

8 Sterkest kursutvikling for lokale banker i STB og SRBANK i minus Totalavkastning finansinstitusjoner i 2014* *Justert for eventuelle utbytte, splitter, emisjoner og tegningsretter Østfold-Akershus - SOAG 31% Toten - TOTG 3 Sør - SOR 29% Nøtterøy - NTSG 24% Gjensidige - GJF 24% Buskerud-Vestfold - SBVG 2 Ringerike - RING 2 Øst - SPOG 19% Sandnes - SADG 19% Helgeland - HELG 16% Vest - SVEG 15% SEB - SEB 9% EK-bevis index - OSEEX 8% Møre - MORG 8% Handelsbanken - SHB 7% DNB - DNB 3% SNN - NONG 3% SMN - MING 3% Oslo Børs - OSEBX 1% Nordea - NDA 1% Swedbank - SWED SR-BANK - SRBANK Storebrand - STB % -14% -15% -1-5% 5% 1 15% 2 25% %

9 DNB Handler fortsatt i båndet vårt, risk/reward er nå meget bra på NOK 105 er aksjen helt nederst i intervallet (P/E X konsensus EPS = 8.6 X 12.2 = 105) P/E* - Nordic and European banks** *Consensus EPS next 12 months forward. **Swedish banks = SHB, NDA, SEB & SWED. Høy prising av svenske banker Swedish banks DNB 8 7 DNB har handlet mellom P/E 8.6X og 10X siste halvannet året. I nedre intervall nå Rabatten er lavere, men fortsatt under de «normale» 15% DNB discount to Swedish banks Dec Mar 10 9 Jun Sep Dec Mar 11 Jun Sep Dec Mar 12 Jun Sep Dec Mar 13 Jun Sep Dec Source: SpareBank 1 Markets

10 DNB faller mer enn både svenske banker og regionale sparebanker siste måneden 10

11 DNB underperformer generelt sett peers når oljeprisen faller kraftig Brent ned fra $115 til $89 DNB relative to Swedish banks* and oil price** * = 0. ** Brent, USD DNB relative to Swedish banks USD/Barrel Oil price 85 Mar May Jul 12 Sep Nov Mar May Jul 13 Sep Nov Mar May Jul 14 Sep Nov Source: SpareBank 1 Securities, EcoWin

12 Verdsettelsen av DNB i bunnen av et stigende P/B bånd bunnpunktene litt høyere i hver nedtur Price/Tangible Book* - Nordic banks *Ex goodwill Swedish banks DNB Dec, 2013 CCB at Apr Jul 12 Oct Apr Jul 13 Oct Apr Jul 14 Oct Source: SpareBank 1 Markets 12

13 Svenske banker lavere priset gjennom de siste månedene DNB nær tidligere bunnpunkter og sparebanker under europeisk bank Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG 2.00 Svensk bank P/B Svensk bank 1.50 DNB 1.25 Europeisk bank 1.00 Regionale sparebanker May Sep 09 May Sep 10 May Sep 11 May Sep 12 May Sep 13 May Sep Source: SpareBank 1 Markets 13 Regionale sparebanker priset som europeisk bank

14 SRBANK og MING under boken igjen, NONG fortsatt lavt generelt sett er rabattene høy i et historisk perspektiv Pris/Bok - Sparebanker og DNB * Inkludert utbytte ved årsslutt. Konsern DNB SRBANK MING 0.8 NONG % premie/rabatt 10 Premie/rabatt vs DNB målt ved P/B -10 SRBANK MING -30 NONG -50 Apr Jul Oct 10 Apr Jul 11 Oct Apr Jul 12 Oct Apr Jul 13 Oct Apr Jul 14 Oct 15 Source: SpareBank 1 Markets 14

15 Regionale sparebanker på P/B 0.85 på 2014 boken bedring i prisingen for de lokale også på P/B 0.69 (2014) Pris/Bok* - Regionale og lokale sparebanker * Kurs / Bokført egenkapital pr bevis Regionale Lokale sparebanker Rabatt Source: SpareBank 1 Markets 15

16 Tyskland: Konjunkturbarometeret viser betydelig avmating de siste månenden indikerte BNP vekst på 4% i vår mot kun 1% vekst nå 16

17 CDS: Kredittspreadene relativt upåvirket av markedsuroen, så langt CDS Nordic banks - Senior bond, 5yrs Basis points 135 Last month DANSKE 65 SWED 55 NDA 45 SEB DNB SHB 35 Mar May Jul 2013 Sep Nov Mar May Jul 2014 Sep Nov 2015 Source: Reuters EcoWin 17 CDS = Pris på konkursbeskyttelse for senior lån i basispunkter. Merk at det kan være store avvik mellom CDS markedet og cash-markedet

18 Norge: Vår senior benchmark 40bps (Nordea Norge 5år) OMF benchmark +23bps (Nordea 5år) Regionbanker: Swap-spread senior obligasjoner og OMF* *5 års løpetid. OMF = Obligasjon med fortrinnsrett (Boligkreditt). Regionale sparebanker Senior obligasjon Boligkreditt OMF Senior relativt til OMF (bps) Source: SpareBank 1 Markets Credit Research 18

19 Betydelig inngang siste året for fondsobligasjoner vår benchmark +285bps (regionbank) Fondsobligasjoner i Norge - spread i bps ved utstedelse og type Spread i basispunkter ved utstedelse 600 Dato Bank Gammel type fondsobligasjoner teller 10 i 2013, 8 i 2014 og deretter 1-poeng årlig utfasing Tysnes Spb 20m Sandnes Spb 300m Feb-14 BN Bank ASA 400m Mar-14 Eika Boligkreditt AS 200m 350 Sannsynlig at utstedelser i 2009/10 kjøpes tilbake 18-Mar-14 Bank 1 Oslo Akershus AS 200m m May-14 Verd Boligkreditt AS Jun-14 Soknedal Spb 20m Jun-14 Fana Spb 200m Jun-14 Spb 1 Boligkreditt AS 350m Jun-14 Hjelmeland Spb 50m Jul-14 Eika Gruppen AS 100m Jun-14 Eiendomskreditt AS 35m Jul-14 Storebrand Bank ASA 75m Jul-14 Lillestrøm Spb 60m Aug-14 Strømmen Spb 50m Sep Sep-14 Pareto Bank ASA Grong Spb 50m 35m Sep-14 Spb Øst 150m Sep-14 Spb 1 Nøtterøy-Tønsberg 50m 300 Ki l de: SpareBank 1 Ma rkets jan/ 04 Gammel type 19 Volum, NOK Spread (bps) mai/ 05 okt/ 06 Gammel type med reg. call feb/ 08 jul/ 09 Ny konvertibel med reg. call nov/ 10 apr/ 12 Ny type med reg. call aug/ 13 des/ 14 Ny type med reg. call og endringsadgang

20 Ansvarlige lån (LT II) økt aktivitet i sommer vår benchmark +130bps (regionbank) 700 Ansvarlige lån (LT II) - spread i bps ved utstedelse og type Ki l de: SpareBank 1 Ma rkets Protector Forsikring Spread i basispunkter ved utstedelse SRBANK mai/ 05 Gammel type 20 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 Gammel type med reg. call nov/ 10 apr/ 12 Ny type med reg. call aug/ 13 des/ 14 mai/ 16 Ny type med reg. call og endringsadgang Dato Bank Volum, NOK Spread (bps) 05-Feb-14 Spb Sogn og Fjordane 12-Feb-14 Aurskog Spb 07-Mar-14 Spb 1 Boligkreditt AS 19-Mar-14 Drangedal og Tørdal Spb 26-Mar-14 Eika Gruppen AS 24-Apr-14 Grong Spb 300m m m m m m May-14 Spb Bien 40m May-14 Åfjord Spb 30m May-14 Landkreditt Bank AS 75m May-14 Verd Boligkreditt AS 45m Jun-14 Spb 1 Nord-Norge 350m Jun-14 Haugesund Spb 125m Jun-14 Spb 1 Ringerike Hadeland 200m Jun-14 Gjensidige Bank ASA 250m Jun-14 Hjartdal og Gransherad Spb 25m Jun Jun-14 Rørosbanken Røros Spb Spb Vest 60m 500m Jun-14 Spb 1 Gudbrandsdal 60m Jun-14 Sunndal Spb 50m Jul-14 Storebrand Bank ASA 125m Sep-14 Pareto Bank ASA 150m Sep-14 Melhus Spb 02-Oct-14 Gjensidige Forsikring 02-Oct Oct-14 80m mrd 150 Surnadal Spb 50m 165 Indre Sogn Spb 50m 170

21 Verdsettelse enkeltbanker - fortsatt oppside fra moderate nivåer sparebankene i intervall fra P/B 0.50 til Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2014E - Norske banker *P/B basert på dagens kurser og estimert bokført egenkapital pr % % Pris/Bok (2014 bok) 13% 12% 12% 11.1 %10.3 % 10.7 % % 9.7 % 9.0 % 8.2 % % ROE 2014E 13.2 % 16% % 8.1 % 8.2 % 6.8 % 8.7 % 7.4 % 6.8 % 8% % % % Kilde: SpareBank 1 Markets

22 P/E: DNB og Sparebankene er billige på våre estimater for 2014 svensk bank handler 11-14X våre 2014E P/E basert på 2014 og 2015 estimater - Nordiske banker 14 P/E 15E 12 P/E 14E Kilde: SpareBank 1 Markets

23 Verdsettelse og estimater Pris/Bok Core Tier I SR-Bank Midt-Norge Nord-Norge Møre Vest Øst Sandnes Toten Helgeland Sør Buskerud-Vest Østf-Akershus Nøtterøy Ringerike ROE Utbytte Direkteavkastning* P/E EPS Ticker Kurs (eks hybrid) Bok E 2015E 2014E 2015E 2014E 2015E 2014E 2015E 2014E 2015E SRBANK MING NONG MORG SVEG SPOG SADG TOTG HELG SOR SBVG SOAG NTSG RING % 11.0 % 12.8 % 12.8 % 11.3 % 13.3 % 11.8 % 12.6 % 12.3 % 12.8 % 13.8 % 12.7 % 12.4 % 15.2 % % 13.2 % 12.6 % 10.9 % 11.7 % 12.0 % 8.5 % 10.8 % 10.2 % 10.0 % 11.4 % 10.7 % 11.8 % 9.5 % 14.6 % 14.7 % 14.8 % 11.6 % 14.6 % 16.4 % 7.3 % 12.3 % 9.7 % 12.8 % 12.8 % 9.9 % 11.0 % 9.1 % 10.7 % 11.1 % 10.0 % 9.0 % 10.3 % 9.7 % 6.8 % 6.8 % 8.2 % 8.2 % 8.7 % 7.4 % 8.1 % 8.2 % % 4.0 % 4.9 % 4.3 % 7.1 % 9.4 % 3.1 % 3.9 % 3.9 % 5.2 % 5.3 % 2.6 % 4.3 % 6.2 % 4.2 % 4.3 % 5.6 % 4.6 % 7.1 % 6.8 % 0.0 % 3.9 % 4.1 % 5.3 % 5.6 % 2.6 % 4.0 % 6.0 % DNB % % 13.0 % 13.2 % % 4.3 % % 12.4 % 10.6 % 12.3 % 14.0 % 11.3 % 8.8 % 10.2 % 8.0 % 4.7 % 4.9 % 4.9 % 4.6 % 5.2 % 4.2 % Gjennomsnitt* Regionbanker Lokalbanker 12.7 % 11.8 % 12.7 % Kilde: SpareBank 1 Markets * Gjennomsnitt eks DNB. Regionbanker: SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Resten defineres som lokale

24 Anbefalinger og kursmål Navn DNB Bank Ticker DNB SR-Bank SMN SNN Møre Vest SRBANK MING NONG MORG SVEG % 24% % Kjøp Kjøp Kjøp Kjøp Kjøp % 4.0 % 4.9 % 4.3 % 7.1 % % 11.0 % 12.8 % 12.8 % 11.3 % Buskerud-Vestfold Sandnes Toten Helgeland Østfold-Akershus Ringerike Nøtterøy Øst SBVG SADG TOTG HELG SOAG RING NTSG SPOG % 1% 8% 1% 1 7% 2% Kjøp Nøytral Nøytral Nøytral Nøytral Kjøp Nøytral Kjøp % 3.1 % 3.9 % 3.9 % 2.6 % 6.2 % 4.3 % 9.4 % % 11.8 % 12.6 % 12.3 % 12.7 % 15.2 % 12.4 % 13.3 % % 4.8 % % 12.7 % Regionbanker Lokalbanker Dagens Kursmål PotensialeAnbefaling kurs % Kjøp 24% Prising på dagens kurs* P/B 14 P/E 14E Yield 14E % Prising på kursmål ** P/E 14E P/B 14E Kilde: SpareBank 1 Markets * Verdsettelse basert på dagens kurs og våre estimater ** Verdsettelse basert på kursmål og våre estimater *** CET I = Ren kjernekapitaldekning (Tier I eks fondsobligasjoner) CET I*** % 11.8 %

25 Rekordhandel i sparebanker i 2013 og bra start på 2014 omsetning NOK 5.7mrd YTD, høyest omsetning i SRBANK Omsetning sparebanker januar - juli 2014 Sparebanker - Omsetning i NOK mill* Bevis og aksjer *Per år. Egenkapitalbevis og aksjer (SRBANK) Kilde: Oslo Børs YTD SR-BANK SMN SNN Helgeland Vest Møre Sandnes Ringerike Øst Toten Østfold-Akershus Buskerud-Vestfold Melhus Aurskog Skue Sparebank Nøtterøy Klepp Sør Indre sogn Hol Sum SRBANK MING NONG HELG SVEG MORG SADG RING SPOG TOTG SOAG SBVG MELG AURG SKUE NTSG KLEG SOR ISSG HOLG % % 3 15% 5% 4% 3% 1% 1% 1% 1% SRBANK MING NONG HELG SVEG MORG SADG RING SPOG TOTG SOAG SBVG MELG AURG SKUE NTSG KLEG SOR ISSG HOLG Sum Kilde: Oslo Børs 25 Omsetning hele 2013 Ticker NOK mill NOK mill

26 Motsyklisk buffer på 1. gir krav for CET 1 på % i juli 2016 høy kredittvekst kan imidlertid føre til opprevidering av motsyklisk, men neppe mer enn 50bps Minstekrav og bufferkrav 16% 14% *Basel II, overgangsregler. SIFI banker Dagens nivå regionale sparebanker Margin % 1 8% 6% 4% 2% 26 Kombinerte bufferkrav inkl motsyklisk estimat 1% 8.5% Vi tror bankene vil holde en betryggende margin mot minimums-kravene for å redusere sannsynligheten for kupongstopp på fondsobligasjoner. Betryggende margin bps Kombinerte bufferkrav: 7.5% +1. = 8.5% Krav ren kjernekapital juli % SIFI banker Minstekrav EK 4.5% 01/01/1900

27 Kapitalstruktur norske og svenske banker Basel 2 overgangsregler Sammensetning av bankenes kapitaldekning* *Pr Basert på Overgangsregler - Basel I gulv (8) Nordea Norge 12.7 % DNB 12.1 % BN Bank 0.3 % 1.0 % 1.7 % 13.4 % Sør 13.0 % Nord-Norge 12.8 % Møre 12.3 % Sogn og Fjordane 12.2 % 1.3 % 1.1 % 0.6 % 0.9 % 2.9 % 1.4 % 1.1 % 1.4 % 1.9 % SR-BANK 11.4 % 1.8 % 1.4 % 11.1 % CET % 11.5 % 1.9 % Ringerike 2.5 % 0.4 % 0.0 % Vest Midt-Norge Nordiske banker 1.9 % 14.0 % Hedmark Tier % 0.0 % 15.7 % Buskerud-Vestfold 0.7 % 0.7 % 13.5 % Øst 12.6 % Helgeland 12.4 % Sandnes 12.2 % Toten 12.2 % Nøtterøy 12.1 % Østfold-Akershus 2.4 % 1.2 % 2% 4% 6% 2.3 % 4.0 % 2.1 % 8% 1 12% 0.6 % 0.5 % 3.5 % 1.9 % Lokale sparebanker 2.2 % 2.8 % 11.0 % 1.0 % 2.4 % 1.6 % 11.7 % Bank 1 OA Regionale sparebanker Tier % Telemark % 0.0 % 0.0 % 14% 16% 18%

28 Kapitalisering: Styrket og likere etter 2008 Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 5 av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 14% Q09: 8 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 12% 1Q08: Lokale banker DNB Region banker 1 8% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG Emisjon SPOG 2011: 6% Emisjoner 2012: SRBANK MING Emisjoner 2013: MORG NONG NONG 4% 28 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 Kilde: SpareBank 1 Markes

29 Overføringer til Boligkreditt flater ut på 5 av boliglån? Tilsynet følger opp grad av overføringer på selskapsbasis gjennom Pillar 2 Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* 10 *Pr. 2Q14 For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF 93% Overført pr siste kvartal DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 65%. Overført Overført % av totale utlån 74% 68% 64% 52% 55% 52% 49% 45% 47% 42% 41% 41% 4 35% 31% 43% 39% 38% 38% 37% 31% 27% 2 1 Kilde: SpareBank 1 Markets Research 29

30 Latinspreadene tilnærmet uendret de siste ukene 30

31 Økte marginer på boliglån i Sverige reduserer nasjonale forskjeller kapitalkravene etterhvert også likere (25% gulv på risikovekter boliglån) Bruttomargin på nye boliglån - Sverige og Norge* *Margin før fundingkostnad i %. Flytende rente begge land (Sverige 3 måneder) Norge Sverige Q Source: SpareBank 1 Markets 31

32 Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 27.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: DNB bygger kapital, raskt Konklusjoner

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 22.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Billigere fastrentelån - samme

Detaljer

Ukerapport norske banker

Ukerapport norske banker Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 05.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 15.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Rentemargin norske banker moderat

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.07.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterkest kredittvekst for husholdningene

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: 3Q estimater og kommentarer

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 18.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: God lønnsomhet for norske banker

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.06.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterk gjeldsvekst i de yngste

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 24.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.11.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 06.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Hvor lav kan boligrenten bli?

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.12.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 11.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Bail-out i BES (fondsobligasjoner

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Store forskjeller i driftsinntekter

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 12.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal 17.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Odd Weidel Finansanalytiker +47 24

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.02.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 10.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 26.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 16.03.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 19.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50 Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 5 Inntjeningen kommer til å øke kraftig i årene fremmover Vale transaksjonen tynger fortsatt på kort sikt I tillegg vil lave LME priser i Q3 senke inntjeningen til NHY

Detaljer

Høstjakt etter utbytteaksjer

Høstjakt etter utbytteaksjer Høstjakt etter utbytteaksjer Direktør SNN Markets Tom R. Solstad-Nøis E-mail: trsn@snn.no Telefon: (+47) 776 22493 Mobiltel: (+47) 958 21 408 Ansvarsfraskrivelse: Denne presentasjonen er ikke ment som

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 2012 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.09.2012

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015 CARNEGIE CORPORATE BOND November 2015 FORVALTER NIKLAS EDMAN Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond BABAK HOUSHMAND Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond M.Sc.

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren 19.10.2017 Nils Christian Øyen Odd Weidel Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 +47 24 17 74 81 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012 Urolige finansmarkeder Gaute Langeland September 2012 Den europeiske gjeldskrisen Norge: lave renter, tross sterk vekst Valuta Statsgjeld er ikke det det en gang var 700 600 500 Portugal 400 Spania Italia

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

Volum har vært i fokus marginer under press

Volum har vært i fokus marginer under press ANALYSE SMN & SNN Indexed Indexed Volum har vært i fokus marginer under press Volumutvikling 2-212 45 4 35 3 25 2 15 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Volumes MING Volumes NONG Marginutvikling

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Tilpasning til nye regulatoriske krav

Tilpasning til nye regulatoriske krav Tilpasning til nye regulatoriske krav OMF-dagen, Oslo, 19. januar 2017 Per Sagbakken DNB Boligkreditt AS Utvikling kapitalkrav DNB Boligkreditt AS 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,0

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 53 High Risk SMN Ta plass! Dørene lukkes! Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures at the

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo:

Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo: Marked og kunder Kundebase på 4. privatmarkedskunder og 5. bedriftsmarkedskunder Hjemmemarkedet består av ni kommuner i Rogaland: Sandnes, Gjesdal, Stavanger, Time, Klepp, Sola, Randaberg, Hå og Bjerkreim

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Tinglysingsdivisjon Ringerike Alle Ja Nei Side1 8595302 Avsender: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 Olje og offshore Utviklingstrekk på kort og lang sikt Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 pn@fondsfinans.no 1 Helt i bunnen ligger: Demografi Det blir stadig flere mennesker på jorden og energibehovet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet?

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 13 juni 2013 Agenda 1. Motivering av problemstillingen 2. Resultater fra

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen Lean i LAG - Roxar Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen This presentation is provided for information purposes p only. It should not be used or considered as an offer to sell

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date Gjeldsforvaltning Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund P. Date Agenda Gjeldsstrategi Anvendelse av rentederivater i forvaltningen Vurdering

Detaljer

Paretos favorittaksjer for 2016

Paretos favorittaksjer for 2016 9 November 1 Paretos favorittaksjer for 1 AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last pages of this document Jon D. Gjertsen Direct: +7 1 1 78 Email: jon@paretosec.com Hvordan har tipsene

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland -Sterkt kapitalisert sparebank med høy utbyttekapasitet

SpareBank 1 Ringerike Hadeland -Sterkt kapitalisert sparebank med høy utbyttekapasitet SpareBank 1 Ringerike Hadeland -Sterkt kapitalisert sparebank med høy utbyttekapasitet 17.03.2011 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf 24 14 74 44 / 99 500 240 Argo Securities er engasjert som tilrettelegger

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

Ukerapport Makro. Ukens tema. Ukens viktige nøkkeltall Norge. Renteoppgang gjør negative nyheter til..negative. Eurosonen USA

Ukerapport Makro. Ukens tema. Ukens viktige nøkkeltall Norge. Renteoppgang gjør negative nyheter til..negative. Eurosonen USA Ukerapport Makro Uke 33/2014 11 august 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Fra Kina til Kristiansund

Fra Kina til Kristiansund Fra Kina til Kristiansund Global økonomi, norsk økonomi og oljemarkedet Shakeb Syed Sjeføkonom, SpareBank 1 Markets +47-24147431, shakeb.syed@sb1markets.no Kina - oversikt 1. Rebalanseringen» Hvorfor så

Detaljer