Selskapet og organisering Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapet og organisering Innhold"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS AS s. 9 STANGE ROMEDAL GATA TANGEN ESPA Seen Nordic AS s. 10 Kommunikasjon og marked s. 12 Styrets beretning s. 14 Årsregnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20 Balanse s. 21 Kontantstrøm s. 23 Noter s. 24 Modig og nytenktende Stange Energi AS er heleid av Stange kommune. Selskapet ble opprettet i 1916 og har i dag 68 ansatte. Bedriften er organisert som konsern og distribuerer kraft, samt selger nett- og entreprenørtjenester gjennom sine datterselskap Stange Energi Nett, Stange Energi AUS og Stange Energi Marked. Vårt sist etablerte datterselskap SEEN Nordic tilbyr profesjonell hjelp til energimerking av yrkesbygg og private boliger. SEEN Nordic er ledende leverandør av energimerking i Norge. Nettet Nettet omfatter om lag 900 km luftlinjer, 350 km jordkabel, ca. 700 nettstasjoner og tre transformatorstasjoner plassert på Finstad, Ilseng og Bekkelaget. Revisjonsberetning s. 35 Stange Energi eier 51 % i selskapet HotBlast AS. HotBlast AS ble stiftet i 2009 og er et samarbeid mellom Stange Energi, Arctic Miljø-Prosess AS og Sjøfossen Energi AS.

3 Året 2010 et arbeidskrevende år En spennende bransje Det skjer mye i bransjen vår! Kraftforsyningsbransjen har høy nytteverdi og utfører en viktig samfunnsoppgave. Norge har et kostnadseffektivt og miljøvennlig kraftsystem som historisk har ivaretatt forsyningssikkerheten på en god måte. Stat, fylkeskommuner og kommuner eier 85 % av norsk kraftbransje. Det jobber ca mennesker i kraftbransjen og av disse er ca menn og ca kvinner. Stange Energi skal være en attraktiv arbeidsplass. Kraftbransjen er spennende og det er viktig å jobbe aktivt for å beholde våre dyktige medarbeidere. Det ligger mye i det å være en attraktiv arbeidsplass, og det er en stor oppgave. Gode ledere og et godt arbeidsmiljø er viktig for å lykkes med dette. Arbeidsåret har vært et arbeidskrevende år. Fokus har vært å styrke kjernevirksomheten, samt å etablere et nytt forretningsområde. En lønnsom og positiv utvikling av virksomheten handler om å skape verdier på kort og lang sikt. SEEN Nordic har gjennom året bygget merkevare og etablert seg som en stor aktør innenfor energimerking. EU-direktiv om pliktig energimerking av boliger og yrkesbygg ble innført fra 1. juli 2010 og SEEN Nordic er etablert for å ta en ledende posisjon i dette markedet. Aktiviteten tok seg opp mot slutten av året og det er grunn til å se positivt på videre utvikling. Nettvirksomheten har mange arbeidsoppgaver knyttet til reinvesteringer i nettet. I 2010 har investeringene vært store, og det har vært veldig bra avkastning i nettselskapet. Entreprenørselskapet har strømlinjeformet driften og fått god kontroll og styring. Det igjen har ført til et godt resultat, noe som er veldig gledelig. Stange Energi har hatt gode inntekter knyttet til kraftproduksjonen på Vinstra, mye grunnet høy produksjon i perioder med høye priser. I Stange Energi Marked har det vært høyt volum på strømsalg grunnet en lang og kald vinter. Strømprisene har i perioder vært ekstremt høye. Dette medfører allikevel ikke til økt inntjening, da selskapet videreformidler strømmen med et fast påslag. Resultatet ble imidlertid dårligere enn forventet, mye grunnet en feilsatsing på større varmepumpeanlegg. Etableringen av Austri Vind har fått mye oppmerksomhet i Produksjon av fornybar energi som vindkraft, er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens klimautfordringer. Stange Energi har et samfunnsansvar og det er viktig for oss å skape verdier til vår eier. I 2010 er resultatet før skatt 15,9 mill kroner. Det er verdt å nevne at i tillegg til å gi 20,0 mill kroner i utbytte til eier i år, betaler Stange Energi også 10,0 mill kroner i skatt. Selskapet har derfor i stor grad bidratt til samfunnsutbygging i året som har gått. Veien videre Stange Energi er en stor bedrift i Stange Kommune og betyr mye for mange. Det må vi ta på alvor. Våre kunder er viktige for oss, og et godt omdømme er ikke noe du får men noe du må gjøre deg fortjent til. Stange Energi skal videreutvikle virksomheten. Grunnlaget er lagt innenfor våre forretningsområder og der skal vi vokse på en robust og lønnsom måte. Jeg er godt fornøyd med arbeidsinnsatsen i 2010 og gleder meg til å ta fatt på nye og spennende utfordringer sammen med alle de ansatte i Stange Energi. Det er viktig at de ansatte gleder seg til å gå på jobb og jeg har stor tro på at trivsel skaper gode resultater. Det er menneskene bak som utgjør forskjellen! Det er viktig at de ansatte gleder seg til å gå på jobb og jeg har stor tro på at trivsel skaper gode resultater. Ragnhild Skarstad Konstituert konsernsjef i Stange Energi AS 4 5

4 Fokus på fremtiden Det er menneskene bak som utgjør forskjellen Forretningsutvikling handler om å tenke fremover, beskrive trendbrudd og posisjonere seg riktig i forhold til endringer som skjer. Stange Energi hadde i 2010 et mål om økt profesjonalisering i konsernet, samt utvikle forretningsområder internt og eksternt. Muligheter i eget selskap Det har vært et høyt aktivitets nivå i organisasjonen, og det har vært fokus på forretningsutvikling i alle datterselskaper. Det er gjennomført prosessog risikokartlegginger, som har bidratt til bedre innsikt og kontroll over selskapenes ulike utfordringer og muligheter. Noen av de interne prosessene har resultert i omorganisering og omdefineringer av roller. Vårt sist etablerte selskap SEEN Nordic AS har i løpet av året økt fra 2 til 6 ansatte, og mer enn en dobling av antall ansatte forventes i Hovedmålsettingen var å bli en av de første tilbyderne innen energimerking på markedet og målet ble oppnådd. Stange Energi skal være en pådriver i utviklingen av produkter og tjenester som bidrar til smartere bruk av energi Etablering av Austri Vind Stange Energi har vært involvert i flere spennende eksterne prosjekter. Ett av disse har blitt konkretisert i løpet av I samarbeid med Eidsiva Vekst og Gudbrandsdal Energi, har Stange Energi vært med på å stifte Austri Vind. Selskapet skal utrede muligheter for vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. Ved å satse på vindkraft, utnyttes naturressursene i regionen og vi skaper verdier og nye arbeidsplasser som kommer Innlandet til gode. Det blir spennende å følge dette prosjektet videre. Energieffektivisering Energieffektivisering har stort globalt fokus, er svært viktig for EU og viktig for Stange Energi. Alle er tjent med at energien benyttes mest mulig effektivt for å møte fremtidens behov. Stange Energi skal være en pådriver i utviklingen av produkter og tjenester som bidrar til smartere bruk av energi. Det er billigere å spare 1 kwh enn å produsere 1 kwh. Energieffektiviseringspotensialet er stort og forretningsmulighetene er mange. Energi Norge har opprettet en referansegruppe som skal jobbe med energieffektivisering på vegne av bransjen. Stange Energi er med i gruppen nettopp pga vårt fokus på energieffektiviserende tiltak og spesielt pga opprettelsen av selskapet SEEN Nordic. Det forventes ytterligere aktivitet i denne gruppen i En bransje i endring Stange Energi skal fortsette å ha fokus på interne prosesser og forretningsmodeller for å effektivisere driften og skape et bedre resultat. Tiden fremover vil bli preget av store endringer i bransjen og Stange Energi vil i større grad bli påvirket av det som foregår rundt oss. Det blir derfor viktig å kunne tilpasse seg en ny hverdag. Gjennom vår kompetanse og kapasitet skal vi bidra til den videre utviklingen av selskapet. Gunnar Westgaard Direktør forretningsutvikling i Stange Energi AS Stange Energi Marked tilbyr strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet selger strømprodukter hovedsakelig til kunder i Stange og Østlandsområdet, men opererer også som landsdekkende strømleverandør. Stange Energi Marked er ansvarlig for all kundebehandling i konsernet. Kundeservice Til tross for et svært utfordrende år i strømmarkedet har Stangekundene i 2010 fått god kundebehandling og vi har bedret servicegraden vår. Implementering av nytt kontaktsentersystem i oktober måned har ført til kortere responstid både på telefon og elektronisk post. Totalt sett har nytt system ført til en bedre tilgjengelighet og en effektivisering av kundesenteret. Kompetanseheving hos de ansatte i avdelingen har vært viktig, fire ansatte er sertifiserte varmepumpemontører. Våre medarbeidere har en løsningsorientert og positiv adferd, høy grad av imøtekommenhet og rask respons. God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi. Strøm Kundemassen er stabil for Totalt har vi 8997 strømkunder og kundene våre er lojale. Levert volum i Stange Kommune 2010 utgjorde 194,7 GWh, mot 184,5 i Markedsandel er på 62 %. Omsetningen på strømsalg har vært høyere i 2010 enn 2009; hovedårsaken er økte kraftpriser. Varmepumper Stange Energi er opptatt av miljø og vi ønsker å bidra til redusert energiforbruk. Fokus på energieffektiviserende tiltak er viktig. Et energieffektivt, moderne og miljøvennlig oppvarmingsalternativ for privat og næringsliv er luft til luft varmepumpe. Stange Energi marked har i 2010 solgt og montert 409 varmepumper, noe som er en liten nedgang fra Våre varmepumper kan kjøpes kontant eller gjennom vår gunstige betalingsavtale, som fungerer som nedbetalingsordning over strømregningen. Våre montører har utført 1010 servicer. Stange Energi Marked har som mål å selge pumpe nr 4000 i Vi ser en økt bevissthet hos kundene rundt de miljøvennlige egenskapene til varmepumper. I tillegg er kundene våre er opptatt av energisparing, samtidig som de ønsker en sikker og trygg varmekilde. God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi Veien videre Det har vært mye aktivitet i Stange Energi Marked i året som har gått. Reklameeksponeringen har vært betydelig høyere i 2010 enn foregående år. Kunden er alltid i fokus, og vi skal få flere fornøyde kunder i Innføringen av El-sertifikater og Automatisk Måleravlesing betyr nye kommunikasjonsmessige utfordringer som vi i Stange Energi Marked gleder oss til å ta fatt på. Stein Inge Alstad Daglig leder i Stange Energi Marked AS 6 7

5 Fornying av strømnettet i Stange Strøm til å stole på Stange Energi Nett har ca kilometer strømforsyningsnett gjennom luft og i kabel, som vi drifter og vedlikeholder hver dag. Vi har i 2010 reinvestert 18,8 millioner kroner for å sikre forsyningssikkerheten. Med fokus på HMS Fornying av nettet er nødvendig pga. foreldelse eller at det har kommet på flere kunder, slik at ledningstverssnittet blir for lite. Det viktigste kriteriet for å oppgradere et anlegg, er hensynet til Helse-, Miljø- og Sikkerhet (HMS). Det gjelder både for de som skal jobbe på anlegget og for de som skal bevege seg i nærheten av det. Vi utfører befaring og kontroll av strømnettet etter gjeldende krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Da avdekkes feil og mangler som deretter blir utbedret og dokumentert. Stange Energi Nett har stort fokus på å holde anleggene ved like, slik at det skal være sikkert for alle å ferdes i nærheten av vårt linjenett. Aktiviteten i 2010 Automatisk Målerinnsamling (AMS) skal innføres i alle nettselskap i hele Norge. Det vil effektivisere driften i nettselskapene, samtidig som det blir mer behagelig for kundene. Vi har utført montasjen av store deler av infrastrukturen som kreves for å innhente data. Norges vassdragsog energidirektorat forventer å gjøre et forskriftsvedtak innen 1. juli 2011 og det innebærer at nettselskapet kan begynne installasjon av AMS allerede til høsten. Da er Stange Energi Nett forberedt og ligger i rute. Alle prosjektledere i Stange Energi Nett har vært på kurs i løpet av året for å styrke bestiller-/prosjektstyrerkompetansen. Det har vært nødvendig nettopp fordi vi har så mange oppgaver som skal utføres fremover. Vi har utvidet staben med en person som etter hvert skal erstatte en som er på vei ut i pensjonisttilværelsen. Den nytilsatte har tidligere jobbet som montør i selskapet i mange år. Han har nå gjennomført videreutdanning slik at han kan tiltre ny stilling hos oss. Det er installert flere fjernstyrte effektbrytere i nettet vårt for å styrke leveringssikkerheten til næringslivet. Det betyr at hvis det er feil på ei linje som strekker seg forbi næringsdrivende aktører, kan vi raskt koble ut delen der feilen er slik at deler av linja som er tilknyttet for eksempel en butikk får igjen strømmen raskt. På utbyggingsfronten har det vært stille i kommunen, og derfor har det vært forholdsvis lite nyinvesteringer. Stange Energi Nett berøres imidlertid av utbyggingen av E6 og jernbane gjennom Stange. Her må vi flytte og bygge om nettanlegg som kommer i veien for nye traseer. I tillegg har to studenter i sommerjobb gått Stange på kryss og tvers for å måle jordelektroner i nettet for dokumentere at jordingsanleggene våre er gode. Stangesokningene hadde for øvrig et rekordhøyt strømforbruk i Årsaken til det var lange strenge kuldeperioder i begge ender av året. Reinvesteringer fremover Stange Energi Nett har kartlagt tilstanden på høyspentnettet og utfra det lagt en lokal kraftforsyningsplan. I planen er det en prioritert rekkefølge av hvilke linjer vi skal bygge om i de kommende 10-årene. Prioriteringen er gjort utfra faktorene HMS, nettap, drifts-, vedlikeholds- og historiske KILE-kostnader på linja i tillegg til prognose for befolkningsutviklingen. Dette er igjen viktig for å sikre forsyningssikkerheten. Det er også viktig i forhold til nettets levealder. Mye av nettet i Norge er bygd omtrent samtidig og det kan skape noen utfordringer i forhold til behovet av montørkapasitet i årene som kommer. Stange Energi Nett har startet på det krevende arbeidet med å fornye høyspentnettet. Vi skal sikre strømforsyningen i Stange også i fremtiden! Harald Husom Daglig leder i Stange Energi Nett AS Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Vi drifter og vedlikeholder forsyningsnettet og gatelys i kommunen. Stange Energi AUS bygger også nye lav- og høyspentanlegg. Høyt aktivitetsnivå 2010 har vært et veldig bra år for entreprenørvirksomheten. Året startet rolig, men det tok seg kraftig opp. Det har vært et høyt aktivitetsnivå gjennom hele Stange Energi Nett AS, som er vår største kunde, har hatt stor aktivitet, spesielt i forbindelse med reinvesteringene som er gjort i nettet. Sikre inntektsgrunnlaget Resultatmessig har vi hatt et veldig bra år. Hovedfokuset har vært å danne en plattform for videre sikker drift. I hovedsak går det ut på å lære seg å tjene penger. Det innebærer at vi har lagt ned mye jobb i det å få betalt for det vi holder på med. Vi har bedret lagerstyringen og sikret vareflyt. En styrking av prosjektledelsen har også bidratt positivt. Ambisjonene for 2011 Vi skal videreutvikle våre tjenester vil nok bli et normalt driftsår, da er det rom for å tilby andre tjenester. Vi utvikler nye forretningsmuligheter som retter seg mot eksisterende kunder. Dette er viktig for en nisjeleverandør som oss. Vi har ambisjoner om å øke salget vårt til eksisterende og nye kunder og utvikle serviceog vedlikeholdskonsepter innen AUS. Vi driver også opplæring i AUS (Arbeid Under Spenning) nasjonalt og har bygd opp et nytt øvingsfelt. Øvingsfeltet ble bygd for å utvikle våre egne folk, samt holde AUS-kurs for montører over hele Vi utvikler nye forretningsmuligheter som retter seg mot eksisterende kunder landet. For å utvikle AUS-arbeidet er vi avhengig av samarbeid med de andre entreprenørene og hjelpe dem slik at de får opplæring innen AUS-arbeid. Vi er klar for et spennende 2011! Stein Kjørum Daglig leder i Stange Energi AUS AS 8 9

6 Energimerking er mer enn en bokstav og et diplom på veggen SEEN Nordic AS ble etablert 3. september Fire ansatte har gjennom året 2010 bygget opp selskapet fra bunnen av. Pliktig energimerking ble innført i Norge fra 1. juli Vår jobb har vært å bygge opp organisasjonen, etablere rutiner, sikre distribusjon, kunder og samarbeidspartnere. I tillegg har vi brukt tid og ressurser på å profilere oss. Vi satte oss et klart mål for kjennskap til selskapet. Det målet har vi allerede nådd har vært et byggeår for å bli en ledende aktør innen energimerking i Norge. Vi var tre ansatte ved årets begynnelse, og talte seks personer ved årets slutt. Aktiviteten begynte først i oktober, mens det løsnet i november og tok av i desember Energimerkingens NAF Markedet for Energimerking deles i to segmenter; privatboliger og yrkesbygg. Innen yrkesbygg har vi flere og store konkurrenter. Målet vårt var å bli en av de første tilbyderne innen energimerking på markedet, og det klarte vi. SEEN er dessuten en av få tilbydere som er rendyrket på energimerking. Vi er stolte av å være en uavhengig og objektiv tredjepart. Vi kan sammenligne SEEN med NAF. Noen velger NAF til å utføre EU-kontroll på bilen for ikke å sette bukken til havresekken. Likeledes velges SEEN fordi vi ikke markedsfører andre tjenester eller produkter enn energimerking og energirådgivning. Landet rundt med SEEN Vi har etablert flere store og bærende kunder som Olav Thon Gruppen, Selvaag, Amfi og Nordbohus, i tillegg til en rekke kommuner. Disse utgjør et viktig kundegrunnlag som gjør at vi skal fortsette å vokse kontrollert. Basen vår er her på Stange, mens markedet er hele Norge. Det er våre ansatte som reiser rundt og energimerker yrkesbyggene. Vi har egne ansatte sivilingeniører og ingeniører innen bygg-, energi- eller VVS-fag som har utstrakt reisevirksomhet. De får sett mye av landet vårt helt fra Kristiansand til Kirkenes. SEEN-ansatte reiser i tilegg rundt i hele Norge og holder foredrag om energimerking, samt bakgrunnen for pliktig energimerking. Vi blir invitert til eiendomsselskap, interesseorganisasjoner, kommuner, bedrifter og foreninger. Det er ofte oss mediene ringer når de skal skrive om energimerking. Gjennom dette oppnår vi målsettingen vår. SEEN skal sette standarden for energimerking i Norge, og den posisjonen trives vi godt med. På privatmarkedet har vi ikke mange konkurrenter. Det er naturlig siden myndig-hetene har en gratis energimerkeordning gjennom NVE. Det har likevel vært viktig for oss å inngå samarbeidsavtale med Norges takseringsforbund (NTF). Gjennom avtalen kurset SEEN over 530 NTF-takstmenn i løpet av Av dem er nå 440 SEEN-godkjente og kan energimerke hus, hytter og leiligheter i vår regi. Ambisjoner i 2011 Vi har investert og bygget opp selskapet. Nå skal vi høste! Ambisjonen er å levere positivt resultat. I året som kommer vil vi få tilført økt kompetanse innenfor energirådgivning. Energimerkingen foregår ved kartlegging, befaring og analyse av bygget. På bakgrunn av dette gis et energimerke og en fyldig rapport om forbruket av energi. Med økt kompetanse innen energirådgivning kan vi nå også utføre ENØKanalyser. Ut fra dette kan vi gi råd og veiledning om hvordan våre kunder kan få ned energiforbruket i bygget sitt. Vi beholder vår status som en uavhengig og objektiv tredjepart. Det er vårt konkurransefortrinn som vi ikke skal rokke ved. Fokuset i 2011 er bedriftsmarkedet som er i kraftig vekst. I SEEN ønsker vi å ta vår del av kaka. Når vi nærmer oss slutten på 2011 vil vi være minst 15 ansatte i SEEN. Ved inngangen til 2011 har vi sterk ordreinngang og god ordrereserve. Vi har åpnet regionskontor i Bergen og har ambisjon om flere. Det ser lyst ut for SEEN! 2010 har vært et byggeår for å bli en ledende aktør innen energimerking i Norge Jo Morten Nordbye Markedssjef i Seen Nordic AS Jan Harald Narum Administrerende direktør i SEEN Nordic AS 10 11

7 Kommunikasjon og marked Kommunikasjon og marked omfatter konsernets ekstern- og interninformasjon, samfunnskontakt og profilering. I tillegg har kommunikasjon og marked ansvar for sponsoraktiviteter i samarbeid med datterselskapene. I en bransje hvor leverandørene blir oppfattet som like, er det viktig at vi har en god dialog med kunden. I tillegg er vi opptatt av at omgivelsene har et positivt inntrykk av oss. Et sentralt mål i konsernets kommunikasjon og omdømmearbeid er at våre kunder skal sitte igjen med følelsen av at de får mer igjen ved å være kunde i Stange Energi. Det forplikter! Det første møtet med Stange Energi er ofte nettsiden vår. De nye sidene har levd i ca. et år og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Samtidig ser vi at kundene blir mer og mer krevende og bevisste i forhold til brukervennlighet og funksjoner. Vi skal derfor kontinuerlig ha fokus på våre websider, slik at vi møter kundenes forventninger og krav. tidligere. Vi skal derfor være tilstede i nye kommunikasjonskanaler, møte morgendagens generasjoner og være i dialog. Profil og omdømme er viktig for oss i dag og i fremtiden. Stange Energi AS er en viktig bedrift i Stange kommune og har et samfunnsansvar ovenfor innbyggerne i kommunen. Vi opprettet derfor Stange Energi Fondet i Fondet har som ambisjon å støtte engasjerte ildsjeler i Stange kommune ved å gi tilskudd til gode prosjekter rettet mot barn og unge. I 2010 mottok vi 33 søknader, vi opplever at interessen er stor og at det er mye aktivitet i vårt lokalmiljø. I tillegg til fondet støtter vi mange barn og unge i Stange kommune gjennom våre øvrige sponsorater. Stange Energi ønsker å gi positive bidrag til de yngste og deres foreldre for å skape relasjoner, få gode ambassadører og dermed posisjonere oss for fremtidige kundeforhold. Verdier Vi har i 2010 hatt fokus på verdiene våre og implementert de i ulik form gjennom året. Det er viktig at alle ansatte i Stange Energi er bevisste på hvilke regler som skal ligge til grunn for alt vi gjør. Stange Energi skal videreutvikle bedriftskulturen basert på våre kjerneverdier for å skape en utviklende og attraktiv arbeidsplass, samt å sikre et godt omdømme. Vi gleder oss til å ta fatt i flere spennende arrangementer og kommunikasjonstiltak i May Britt Andersen Kommunikasjonsrådgiver i Stange Energi AS Facebook er kommet for å bli og vi har kommet godt i gang med aktiviteter på sosiale medier, noe som både har vært spennende og lærerikt. Stange Energi bruker sosiale medier fordi det er en kanal hvor vi kommer tett på våre målgrupper. Gjennom å observere og lytte til samtalen på nettet, kan vi finne ut av hva kunden og eventuelt potensielle kunder mener om oss våre produkter og tjenester. Videre kan vi ha dialog med kundene på et helt annet nivå enn 12 13

8 Styrets beretning 2010 Virksomhetens art Foruten morselskapet Stange Energi AS, består konsernet av datterselskapene Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS, Stange Energi Marked AS, SEEN Nordic AS og HotBlast AS. Alle datterselskapene foruten HotBlast AS er i sin helhet eid av Stange Energi AS. Stange Energi AS eier 51 % av aksjene i HotBlast AS. Hovedaktivitetene i morselskapet er salg av administrative tjenester og forvaltning av kraftproduksjon. I tillegg driver datterselskapene med overføringstjenester i eget strøm- og fibernett, entreprenørtjenester, kraftomsetning, salg av varmepumper, energirådgiving og energimerking. Virksomheten knyttet til strømnettet er konsesjonsbelagt, med Stange kommune som konsesjonsområde. Morselskapets kraftproduksjon foregår via deleie i Vinstra Kraftselskap DA, som har forretningsadresse Nord-Fron. For øvrig drives all aktivitet ut fra konsernets hovedkontor på Stange. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger budsjettet for år 2011 og selskapets langsiktige strategiske planer for årene framover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø og personale Morselskapet har i 2010 hatt 8 sysselsatte årsverk, mens det tilsvarende tallet for konsernet er 56 sysselsatte årsverk og i tillegg 4 lærlinger. Sykefraværet i konsernet var på 584 dagsverk i 2010, som utgjorde 4,1 % av total arbeidstid i konsernet, en nedgang på 4,6 prosentpoeng fra For morselskapet Stange Energi AS var sykefraværet 1,2 %. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det har ikke blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Det har vært 2 uønskede hendelser, som medførte lettere personskade. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er for tiden 39 % kvinner ansatt i morselskapet, og 13 % kvinnelige ansatte i konsernet. I ansettelsesprosesser er jevn fordeling mellom kjønnene et moment. Miljørapportering Virksomheten har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det som er regulert i lover og forskrifter. Framtidig utvikling Nettselskapets virksomhet er konsesjonsbelagt, og fremtidig lønnsomhet vil derfor i betydelig grad bli påvirket av de rammebetingelser som fastsettes av de offentlige myndigheter. Innenfor entreprenørvirksomheten har konsernet spesialkompetanse når det gjelder reparasjon og vedlikehold av strømnettet uten å koble fra strømmen. Denne kompetansen gir muligheter for økt salg også utenfor Stange kommune, de kommende årene. Kraftproduksjon har bidratt til selskapets lønnsomhet i 2010, og dette forventes å vedvare i Selskapet satser videre på utvikling av eksisterende virksomhet og har tro på at de nye områdene vil gi gode vekstmuligheter. Resultat, investering, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet ble på kr 242,2 mill i 2010, mot kr 167,7 mill i Resultatet før skatt for konsernet i 2010 ble kr 15,9 mill. I 2009 ble resultatet før skatt kr 19,8 mill kroner. Samlet netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var kr 13,6 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr 12,5 mill., mens ordinære avskrivninger utgjorde kr 17,0 mill. De samlede investeringene i konsernet i 2010 var kr 30,3 mill. Kr 21,1 mill. av investeringene relaterer seg til regionalog distribusjonsnettet. Selskapets finansielle stilling er god, og arbeidskapitalen er tilfredsstillende. Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året kr 348,4 mill, sammenlignet med kr 335,6 mill året før. Egenkapitalandelen pr var for konsernet på 67,2 %, sammenlignet med 73,7 % pr Den frie egenkapitalen i Stange Energi AS, utgjør kr 177,5 mill etter avsetning av årets utbytte. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i kraftprisen. En større andel av kraftproduksjonsinntektene er sikret gjennom en langsiktig fastpriskontrakt. Denne kontrakten går ut og det vurderes som lav risiko at kontrakten utløper. Årlig inntekt for nettselskapet fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat og det er knyttet usikkerhet til fremtidig inntektsnivå. Lånebetingelsene er knyttet opp mot pengemarkedsrenten, da dette forventes å gi de laveste finanskostnadene i et langsiktig perspektiv. Soliditeten i konsernet er god og likviditetsrisikoen liten. Med bakgrunn i ovennevnte, vurderes finansiell risiko som forholdsvis beskjeden. Stange 14. april 2011 Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Stange Energi AS: Utbytte kr Overført fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr Kristen Bartnes Hanne Sverdrup Dahl Gaute Nøkleholm Helge Robert Bjørnsen Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Ragnhild Finden Barka Ole Anders Kjøs Roger Tømte Ragnhild Skarstad Styremedlem Styrem., ansatt repr. Styrem., ansatt repr. Konst. konsernsjef

9 Ole Anders Kjøs (1985) Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Gaute Nøkleholm (1970) Styremedlem siden 2010 Ragnhild Finden Barka (1969) Styremedlem siden 2008 Kristen Bartnes (1946) Styreleder, siste 2 år Styremedlem siden 2003 Helge Robert Bjørnsen (1954) Styremedlem Har hatt flere perioder i styret Hanne Sverdrup Dahl (1971) Nestleder i styret Styremedlem siden 2009 Roger Tømte (1954) Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Stilling: Prosjektleder i Stange Energi AUS Stilling: Næringspolitisk sjef i NORSKOG Stilling: Daglig leder, eier og gründer av Kausvol gardsbarnehage AS Stilling: Adm dir. GRØNT AS i 6 år Stilling: Spesialrådgiver Kompetansesenter Rus, Region Øst Stilling: Advokat i advokatfirmaet Dahl siden 2002 Stilling: Energiingeniør ved Stange Energi Nett AS Bakgrunn: Energimontør Andre styreverv: Stange Energi, FORAN AS, FORAN Norge, Skoglauget, Småkraftforeninga, Stange Sportsklubb Andre styreverv: Kommunestyrerepresentant Stange kommune fra 2007, medlem av eierutvalg Innlandet i Gjensidigestiftelsen, styreleder i Private barnehager i Stange (PBS), medlem av sentral valgkomite Norges Bondelag, styreleder i Stange Senterparti Andre styreverv: Styreleder i Nordic Garden, Reinhardt Maskin, ANTRA, NORGRO, Ole Chr. Bye, Gaupen Henger, Weibulls Horto, Degernes Torvstrøfabrikk og Hamar og Hedemarken Turistforening. Styremedlem i MjøsAnker, HIAS næring og Econova Andre styreverv: Styremedlem i Trysilfjellet Utmarkslag SA, Hias Næring AS og Den Norske Advokatforenings hovedstyre

10 Pålitelighet Engasjement Kompetanse Endringsvilje Årsregnskap Det er menneskene bak som utgjør forskjellen 18 19

11 Resultatregnskap Stange Energi AS (morselskap/konsern) Balanse Stange Energi AS (mor/konsern) Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader 3, Aktivert eget investeringsarbeid Overføringsavgift Lønnskostnader 3, 9, Avskr. driftsmidler og goodwill 1, 2, Nedskrivning av driftsmidler 1, Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskr. finans. anleggsm Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Minoritetens andel Majoritetens andel Morselskap Konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill og andre immaterielle eiende Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler 3, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer 3, Andre fordringer 3, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 3, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

12 Balanse Stange Energi AS (morselskap/konsern) Kontantstrømoppstilling Stange Energi AS (morselskap/konsern) Morselskap Konsern Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum majoritet Minoritetsinteresse Sum egenkapital Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskriving aksjer/reversert nedskriving driftsmidler og aksjer Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 3, Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld 3, Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 3, 6, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Tilført fra minoritet Stiftelseskostnader belastet egenkapitalen Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Stange 14. april 2011 Kristen Bartnes Hanne Sverdrup Dahl Gaute Nøkleholm Helge Robert Bjørnsen Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og lignende I tillegg har selskapet følgende trekkmuligheter Ubenyttet kassekreditt Ragnhild Finden Barka Ole Anders Kjøs Roger Tømte Ragnhild Skarstad Styremedlem Styrem., ansatt repr. Styrem., ansatt repr. Konst. konsernsjef 23

13 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Stange Energi AS og datterselskapene Stange Energi Nett AS, Stange Energi Marked AS, Stange Energi AUS AS, SEEN Nordic AS og HotBlast AS. Med unntak av HotBlast AS, er datterselskapene heleide. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Ved etableringen av datterselskapet Stange Energi Marked AS ble virksomhetene overdratt til virkelig verdi. Realisert gevinst for morselskapet ved salg av virksomhet til datterselskapet, er eliminert i konsernregnskap, med korrigering av avskrivninger og utsatt skatt knyttet til gevinsten. Merverdier knyttet til overdratt virksomhet fra Skandinavisk Kraftmegling AS er betraktet som goodwill i konsernet, med en opprinnelig avskrivingsplan på 10 år. Ved konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskaper etablert ved utfisjonering fra Stange Energi AS eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet. Alle konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert ved konsolideringen. Minoritetens andel i resultat og egenkapital i HotBlast AS vises på egen linje etter årsoverskuddet og under egenkapitalen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Egne investeringer Tidligere har investeringer blitt rapportert brutto i resultatregnskapet ved at investeringene inngikk både som inntekter og kostnader. Fra 2006 er dette endret til å bli rapportert netto i selskapsregnskapene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall i den grad regnskapsreglene krever det. Langsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Avsetninger neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid, dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Energi Norges anbefalte avskrivningssatser er benyttet ved beregningen av ordinære avskrivninger. Ved aktiveringen gjøres det fradrag for mottatte anleggsbidrag og statsstøtte. Reinvesteringer som medfører vesentlig økt kapasitet eller forlenger driftsmidlets levetid aktiveres. Datterselskaper Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Konsernbidrag til datterselskap, med fradrag for skatt, føres som økt kostpris for aksjene. Utbytte/konsernbidrag er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet/det tilknyttede selskapet. Eierandeler i felles kontrollert virksomhet Eierandeler i felles kontrollert virksomhet vurderes etter bruttometoden. Andelen av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld innarbeides linje for linje i regnskapet. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som annen finansinntekt. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer verdsettes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Magasinbeholdninger Magasinbeholdninger av vann er ikke bokført i regnskapet. Det er knyttet usikkerhet til kvantifiseringen av verdiendringer av vann i magasinene, og det foreligger ikke etablert regnskapspraksis på dette området. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Garantiansvar Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/ avsluttede prosjekter kostnadsføres, og føres som avsetning under kortsiktig gjeld i balansen. Pensjoner Selskapets pensjonsansvar er i forhold til den ordinære tariffestede pensjonsordningen dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene pr (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Avsetning til pensjonsforpliktelse omfatter forsikrede ordninger, samt bedriftens antatte kostnad ved førtidspensjonering iht. AFP-ordningen. Skatt Fra og med ligningsåret 1997 er energiverkene underlagt ordinære regnskapsligning med tillegg av spesialbestemmelser vedrørende naturressurs- og grunnrenteskatt. Skatter kostnadsføres når de påløper slik at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt, naturressursskatt, skatt på grunnrente og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato

14 Note 1 Immaterielle eiendeler Konsernet Immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler Goodwill kundeportefølje Goodwill oppkjøp minoritet Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulert nedskriving Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskriving Forventet økonomisk levetid 3-5 år 10 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Datterselskapet Stange Energi Marked AS kjøpte ved etableringen av selskapet kundeporteføljen som var opparbeidet i de selgende selskaper. Goodwill ovenfor er knyttet til overdratt portefølje fra minoriteten. Det er lagt ned betydelige kostnader i opparbeidelsen av porteføljen. Kundeporteføljen har frem til nå vært stabil, og man forventer at effekten av den opparbeidede vil har verdi for selskapet i 10 år fra overdragelsen. Øvrig gjaldt goodwill knyttet til oppkjøp av minoritetsinteressen i datterselskapet Stange Energi Marked AS. I 2005 ble det inngått en korrigert avtale vedrørende vederlag til Skandinavisk Kraftmegling AS. Denne ble ført til reduksjon av aktivert goodwill. Øvrige immaterielle eiendeler gjelder immaterielle eiendeler i morselskapet. Tilgang i 2010 gjelder utarbeidelse av hjemmeside, samt programmet SEENit som benyttes for energimerking av boliger. Note 2 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Morselskapet Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Bygninger Tomter Maskiner og driftsløsøre Andel prod. anlegg Sum Sum varige driftsmidler Konsernet Konsern Regionalnett Distribusjonsnett Note 3 Datterselskap og felleskontrollert virksomhet Morselskapet Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden. Datterselskap Bygninger og tomter Eierandel Egenkapital siste år Resultat siste år Balanseført verdi Stange Energi Nett AS Stange 100 % Stange Energi Marked AS Stange 100 % Stange Energi AUS AS Stange 100 % SEEN Nordic AS Stange 100 % Hotblast AS Stange 51 % Balanseført verdi Det er foretatt nedskriving av aksjene i SEEN Nordic AS, med kr , og aksjene i Hotblast AS med kr i Fiber Andel prod. anlegg Transp., mask. og inv Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang Anskaffelseskost Akk. Avskr Akk. Nedskr Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskriving Avskrivningssats 3 % 3-4 % 2 % 1,5 % 0-33 % 7-33 % Avskrivningsplan Lineære Lineære Lineær Lineær Lineær Lineær Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats 33 % 2 % 0 % 7-33 % 0-33 % Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Felleskontrollert virksomhet Eierandel Forretningskontor Forretningskontor Stemmeandel Vinstra Kraftselskap DA Vinstra 5 % 5 % Austri Vind DA Hamar 33 % 33 % Selskap regnskapsført etter bruttometoden Andel av resultat og balanseposter er innarbeidet for hver linje i oppstillingene. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene er eliminert forholdsmessig

15 Hovedtallene presenteres nedenfor Vinstra Kraftselskap DA Austri Vind DA Resultatposter Andel driftsinntekter Andel varekostnader Andel avskrivninger Andel øvrige driftskostnader Andel netto finansposter Sum resultatandel Balanseposter Andel anleggsmidler Andel omløpsmidler Sum eiendeler Note 5 Varebeholdninger Konsernet Sum varelager Varelageret består av deler som benyttes til nyanlegg eller vedlikehold, samt varmepumper for videresalg. Andelen er varelageret som består av varmepumper er kr Pr var denne andelen kr Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern m.v Sum Andel pensjonsforpliktelse Andel kortsiktig gjeld Sum gjeld Andel egenkapital Sum gjeld og egenkapital Inntektene knyttet til salg av Vinstrakraften ligger inne som en del av salgsinntektene i regnskapet til Stange Energi AS. Det er kun netto kostnader knyttet til kraftproduksjonen og andel av balansepostene innregnet i årets regnskap som er spesifisert ovenfor. Internt kjøp og salg mellom Stange Energi AS og Vinstra Kraftselskap DA er eliminert i sin helhet. Note 4 Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner Eierandel Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Foretak i samme konsern Sum Langsiktig gjeld Felleskontrollert virksomhet Sum Note 7 Egenkapital Morselskapet Årets endring i egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum Scanpole/Treimpreg. Eiendom 0,25 % Ukjent Ren AS 0,46 % Ukjent Elektroskolen Norge AS Ukjent 0 Andel finansinvesteringer fra Vinstra Kraftselskap DA Ukjent Egenkapitalinnskudd KLP Ukjent Atlungstad Golf AS Ukjent 0 Elsikkerhet Øst AS 8,00 % Ukjent DnB NOR Art Fun of Funds DnB NOR Global (II) DnB NOR Europa (II) BMA Kupong Pluss Asia DnB NOR OBX DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Finans Obligasjoner Balanseført verdi Stange Energi AS Egenkapitalinnskudd KLP i datterselskap Sum konsern Egenkapital Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital Konsernet Årets endring i egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum majoritet Minoritet Sum Egenkapital Tilført fra minoritet Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr Alle aksjer har like rettigheter. Alle aksjene eies av Stange kommune. 29

16 Note 9 Pensjoner Selskapet og konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 12 personer i selskapet og 65 personer i konsernet. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har selskapet en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning, og dagens ordning tilfredstiller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Beregningene av forpliktelsene er foretatt av aktuar. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet i henhold til Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Pensjonsordningene er behandlet som ytelsesplaner. Økonomiske forutsetninger Morselskapet Konsernet Diskonteringsrente 4,6 % 5,4 % 4,6 % 5,4 % Forventet avkastning av pensjonsmidler 5,4 % 5,7 % 5,4 % 5,7 % Årlig lønnsvekst 4,0 % 4,5 % 4,0 % 4,5 % Årlig G-regulering 3,8 % 4,3 % 3,8 % 4,3 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1 % Note 10 Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra KLP over pensjonsmidlenes virkelige verdi. Ved måling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra KLP over påløpt pensjonsforpliktelse. Selskapet amortiserer avvik og estimatendringer iht. standardens utjevningsmetode. Dette medfører at akkumulert virkning som overstiger 10 % av den største verdien av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene, resultatføres systematisk over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Ved overfinansierte pensjonsordninger sammenholdes pensjonsmidler med total pensjonsforpliktelse (TBO). Dersom pensjonsmidlene overstiger total pensjonsforpliktelse (TBO) reduseres aktiverte pensjonsmidler med det overskytende beløp. Netto pensjonskostnad Morselskapet Konsernet Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført planavvik Omkostninger Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Morselskapet Konsernet Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Tilvirkningskontrakter Kundefordringer/varer Pensjonsforpliktelse Avsetning etter god regnskapsskikk Gevinst-/tapskonto Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen % utsatt skatt/utsatt skattefordel Naturressursskatt til fremføring Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Netto pensjonsforpliktelse Morselskapet Konsernet Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer Arbeidsgiveravgift Gavepensjon Andel fra Vinstra Kraftselskap Netto pensjonsforpliktelse Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Selskaper med underskudd Gr.lag for bet bar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

17 Morselskapet Konsernet Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) Betalbar naturressursskatt Fradrag i bet skatt pga samord. nat.ress skatt Betalbar skatt på grunnrenteinntekt Skattefunn Betalbar skatt i balansen For mye, for lite avsatt i fjor Betalbar skatt på konsernbidrag Endring i aktivert fremførbar naturressursskatt Skattefunn Endring i utsatt skatt Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Avstemming av årets skattekostnad Årsresultat x gj. Nominell skattesats Regnskapsført skattekostnad Differanse Differanse skyldes: Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel Ikke aktivert frembørbar naturressursskatt , inkl. renter Skatt på permanente forskjeller Skatt på grunnrenteinntekt For lite avsatt tidligere år/avrundinger Sum spesifisert Grunnrenteskatt: Takserte inntekter inkl. gevinster Sum kostnader Friinntekt Grunnlag grunnrenteskatt Årets grunnrenteskatt Note 11 Magasinbeholdninger I deleid produksjonsselskap utgjør selskapets andel av magasinbeholdninger ved årsskifte: GWh i % av kapasitet GWh i % av kapasitet Beholdning ved årets begynnelse 17,1 55 % 20,8 67 % Beholdning ved årets slutt 14,4 46 % 17,1 55 % Midlere beholdning ,3 69 % 21,3 69 % Note 12 Salgsinntekter Morselskapet Konsernet Fordeling på virksomhetsområder Kraftproduksjon hensyntatt sikring Salg av energi og varmepumper Salg av overføringstjenester Salg av energimerking av boliger Salg tørris Sum Note 13 KILE I forbindelse med ny inntektsrammeregulering fra , ble eksisterende KILE-ordning avskaffet, og KILE blir nå hensyntatt som en del av inntektsrammen. Note 14 Mer-/mindreavkastning og mer-/mindreinntekt distribusjonsnett Merinntekt pr Årets beregnede merinntekt Merinntekt pr Påløpte renter mindreinntekt Beregnede renter på merinntekt Påløpte renter merinntekt Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timeoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i tilhørende perioder, med unntak av konsesjonskraft og visse kontrakter som prises til faktiske inntekter. Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger, samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket fratrekkes som ved beregning av alminnelig inntekt. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene multiplisert med en normrente. Normrenten fastsettes årlig og er for 2009 fastsatt til 2,00 %. Utsatt skatt grunnrenteinntekt Regnskapsmessig behandling av utsatt skatt på grunnrenteinntekt er foreløpig ikke endelig avklart. Det er kommet forslag til forskjellige løsninger på hvordan dette skal behandles i regnskapet, uten at en har kommet frem til en felles løsning. Av den grunn er det ikke foretatt noen beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel knyttet til midlertidige forskjeller på grunnrenteinntekt for

18 Note 15 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Morselskapet Konsernet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Sysselsatte årsverk Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Daglig leder har rett til lønn i 15 måneder ved fratreden. Revisor Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg på følgende områder: Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon eks mva Andre attestasjonstjenester eks mva Skatterådgivning eks mva Andre tjenester eks mva Sum eks mva Note 16 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter Morselskapet Konsernet Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Som sikkerhet for skattetrekksmidler er det stillet bankgaranti på kr , som gjelder for alle selskapene i konsernet. Videre har selskapet stillt bankgaranti til fordel for NordPool Spot AS, Nasdaq OMX Stockholm AB og Statnett SF i forbindelse med finansiell og fysisk krafthandel på tilsammen kr Langsiktig gjeld Morselskapet og konsernets langsiktige gjeld forfaller i sin helhet innen 5 år. Bevilgede trekkrettigheter Limit på kassekreditten er kr Langsktig gjeld, kassekreditt og bankgarantien er gitt uten sikkerhetsstillelse, men konsernet har avgitt negativ pantstillelseserklæring til hovedbankforbindelsen. Stange Energi AS deltar i en konsernkontoordning med sine datterselskaper. Datterselskapenes andel av saldo er ført som mellomregning med Stange Energi AS

19 36 37

20 38

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer