Selskapet og organisering Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapet og organisering Innhold"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS AS s. 9 STANGE ROMEDAL GATA TANGEN ESPA Seen Nordic AS s. 10 Kommunikasjon og marked s. 12 Styrets beretning s. 14 Årsregnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20 Balanse s. 21 Kontantstrøm s. 23 Noter s. 24 Modig og nytenktende Stange Energi AS er heleid av Stange kommune. Selskapet ble opprettet i 1916 og har i dag 68 ansatte. Bedriften er organisert som konsern og distribuerer kraft, samt selger nett- og entreprenørtjenester gjennom sine datterselskap Stange Energi Nett, Stange Energi AUS og Stange Energi Marked. Vårt sist etablerte datterselskap SEEN Nordic tilbyr profesjonell hjelp til energimerking av yrkesbygg og private boliger. SEEN Nordic er ledende leverandør av energimerking i Norge. Nettet Nettet omfatter om lag 900 km luftlinjer, 350 km jordkabel, ca. 700 nettstasjoner og tre transformatorstasjoner plassert på Finstad, Ilseng og Bekkelaget. Revisjonsberetning s. 35 Stange Energi eier 51 % i selskapet HotBlast AS. HotBlast AS ble stiftet i 2009 og er et samarbeid mellom Stange Energi, Arctic Miljø-Prosess AS og Sjøfossen Energi AS.

3 Året 2010 et arbeidskrevende år En spennende bransje Det skjer mye i bransjen vår! Kraftforsyningsbransjen har høy nytteverdi og utfører en viktig samfunnsoppgave. Norge har et kostnadseffektivt og miljøvennlig kraftsystem som historisk har ivaretatt forsyningssikkerheten på en god måte. Stat, fylkeskommuner og kommuner eier 85 % av norsk kraftbransje. Det jobber ca mennesker i kraftbransjen og av disse er ca menn og ca kvinner. Stange Energi skal være en attraktiv arbeidsplass. Kraftbransjen er spennende og det er viktig å jobbe aktivt for å beholde våre dyktige medarbeidere. Det ligger mye i det å være en attraktiv arbeidsplass, og det er en stor oppgave. Gode ledere og et godt arbeidsmiljø er viktig for å lykkes med dette. Arbeidsåret har vært et arbeidskrevende år. Fokus har vært å styrke kjernevirksomheten, samt å etablere et nytt forretningsområde. En lønnsom og positiv utvikling av virksomheten handler om å skape verdier på kort og lang sikt. SEEN Nordic har gjennom året bygget merkevare og etablert seg som en stor aktør innenfor energimerking. EU-direktiv om pliktig energimerking av boliger og yrkesbygg ble innført fra 1. juli 2010 og SEEN Nordic er etablert for å ta en ledende posisjon i dette markedet. Aktiviteten tok seg opp mot slutten av året og det er grunn til å se positivt på videre utvikling. Nettvirksomheten har mange arbeidsoppgaver knyttet til reinvesteringer i nettet. I 2010 har investeringene vært store, og det har vært veldig bra avkastning i nettselskapet. Entreprenørselskapet har strømlinjeformet driften og fått god kontroll og styring. Det igjen har ført til et godt resultat, noe som er veldig gledelig. Stange Energi har hatt gode inntekter knyttet til kraftproduksjonen på Vinstra, mye grunnet høy produksjon i perioder med høye priser. I Stange Energi Marked har det vært høyt volum på strømsalg grunnet en lang og kald vinter. Strømprisene har i perioder vært ekstremt høye. Dette medfører allikevel ikke til økt inntjening, da selskapet videreformidler strømmen med et fast påslag. Resultatet ble imidlertid dårligere enn forventet, mye grunnet en feilsatsing på større varmepumpeanlegg. Etableringen av Austri Vind har fått mye oppmerksomhet i Produksjon av fornybar energi som vindkraft, er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens klimautfordringer. Stange Energi har et samfunnsansvar og det er viktig for oss å skape verdier til vår eier. I 2010 er resultatet før skatt 15,9 mill kroner. Det er verdt å nevne at i tillegg til å gi 20,0 mill kroner i utbytte til eier i år, betaler Stange Energi også 10,0 mill kroner i skatt. Selskapet har derfor i stor grad bidratt til samfunnsutbygging i året som har gått. Veien videre Stange Energi er en stor bedrift i Stange Kommune og betyr mye for mange. Det må vi ta på alvor. Våre kunder er viktige for oss, og et godt omdømme er ikke noe du får men noe du må gjøre deg fortjent til. Stange Energi skal videreutvikle virksomheten. Grunnlaget er lagt innenfor våre forretningsområder og der skal vi vokse på en robust og lønnsom måte. Jeg er godt fornøyd med arbeidsinnsatsen i 2010 og gleder meg til å ta fatt på nye og spennende utfordringer sammen med alle de ansatte i Stange Energi. Det er viktig at de ansatte gleder seg til å gå på jobb og jeg har stor tro på at trivsel skaper gode resultater. Det er menneskene bak som utgjør forskjellen! Det er viktig at de ansatte gleder seg til å gå på jobb og jeg har stor tro på at trivsel skaper gode resultater. Ragnhild Skarstad Konstituert konsernsjef i Stange Energi AS 4 5

4 Fokus på fremtiden Det er menneskene bak som utgjør forskjellen Forretningsutvikling handler om å tenke fremover, beskrive trendbrudd og posisjonere seg riktig i forhold til endringer som skjer. Stange Energi hadde i 2010 et mål om økt profesjonalisering i konsernet, samt utvikle forretningsområder internt og eksternt. Muligheter i eget selskap Det har vært et høyt aktivitets nivå i organisasjonen, og det har vært fokus på forretningsutvikling i alle datterselskaper. Det er gjennomført prosessog risikokartlegginger, som har bidratt til bedre innsikt og kontroll over selskapenes ulike utfordringer og muligheter. Noen av de interne prosessene har resultert i omorganisering og omdefineringer av roller. Vårt sist etablerte selskap SEEN Nordic AS har i løpet av året økt fra 2 til 6 ansatte, og mer enn en dobling av antall ansatte forventes i Hovedmålsettingen var å bli en av de første tilbyderne innen energimerking på markedet og målet ble oppnådd. Stange Energi skal være en pådriver i utviklingen av produkter og tjenester som bidrar til smartere bruk av energi Etablering av Austri Vind Stange Energi har vært involvert i flere spennende eksterne prosjekter. Ett av disse har blitt konkretisert i løpet av I samarbeid med Eidsiva Vekst og Gudbrandsdal Energi, har Stange Energi vært med på å stifte Austri Vind. Selskapet skal utrede muligheter for vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. Ved å satse på vindkraft, utnyttes naturressursene i regionen og vi skaper verdier og nye arbeidsplasser som kommer Innlandet til gode. Det blir spennende å følge dette prosjektet videre. Energieffektivisering Energieffektivisering har stort globalt fokus, er svært viktig for EU og viktig for Stange Energi. Alle er tjent med at energien benyttes mest mulig effektivt for å møte fremtidens behov. Stange Energi skal være en pådriver i utviklingen av produkter og tjenester som bidrar til smartere bruk av energi. Det er billigere å spare 1 kwh enn å produsere 1 kwh. Energieffektiviseringspotensialet er stort og forretningsmulighetene er mange. Energi Norge har opprettet en referansegruppe som skal jobbe med energieffektivisering på vegne av bransjen. Stange Energi er med i gruppen nettopp pga vårt fokus på energieffektiviserende tiltak og spesielt pga opprettelsen av selskapet SEEN Nordic. Det forventes ytterligere aktivitet i denne gruppen i En bransje i endring Stange Energi skal fortsette å ha fokus på interne prosesser og forretningsmodeller for å effektivisere driften og skape et bedre resultat. Tiden fremover vil bli preget av store endringer i bransjen og Stange Energi vil i større grad bli påvirket av det som foregår rundt oss. Det blir derfor viktig å kunne tilpasse seg en ny hverdag. Gjennom vår kompetanse og kapasitet skal vi bidra til den videre utviklingen av selskapet. Gunnar Westgaard Direktør forretningsutvikling i Stange Energi AS Stange Energi Marked tilbyr strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet selger strømprodukter hovedsakelig til kunder i Stange og Østlandsområdet, men opererer også som landsdekkende strømleverandør. Stange Energi Marked er ansvarlig for all kundebehandling i konsernet. Kundeservice Til tross for et svært utfordrende år i strømmarkedet har Stangekundene i 2010 fått god kundebehandling og vi har bedret servicegraden vår. Implementering av nytt kontaktsentersystem i oktober måned har ført til kortere responstid både på telefon og elektronisk post. Totalt sett har nytt system ført til en bedre tilgjengelighet og en effektivisering av kundesenteret. Kompetanseheving hos de ansatte i avdelingen har vært viktig, fire ansatte er sertifiserte varmepumpemontører. Våre medarbeidere har en løsningsorientert og positiv adferd, høy grad av imøtekommenhet og rask respons. God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi. Strøm Kundemassen er stabil for Totalt har vi 8997 strømkunder og kundene våre er lojale. Levert volum i Stange Kommune 2010 utgjorde 194,7 GWh, mot 184,5 i Markedsandel er på 62 %. Omsetningen på strømsalg har vært høyere i 2010 enn 2009; hovedårsaken er økte kraftpriser. Varmepumper Stange Energi er opptatt av miljø og vi ønsker å bidra til redusert energiforbruk. Fokus på energieffektiviserende tiltak er viktig. Et energieffektivt, moderne og miljøvennlig oppvarmingsalternativ for privat og næringsliv er luft til luft varmepumpe. Stange Energi marked har i 2010 solgt og montert 409 varmepumper, noe som er en liten nedgang fra Våre varmepumper kan kjøpes kontant eller gjennom vår gunstige betalingsavtale, som fungerer som nedbetalingsordning over strømregningen. Våre montører har utført 1010 servicer. Stange Energi Marked har som mål å selge pumpe nr 4000 i Vi ser en økt bevissthet hos kundene rundt de miljøvennlige egenskapene til varmepumper. I tillegg er kundene våre er opptatt av energisparing, samtidig som de ønsker en sikker og trygg varmekilde. God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi Veien videre Det har vært mye aktivitet i Stange Energi Marked i året som har gått. Reklameeksponeringen har vært betydelig høyere i 2010 enn foregående år. Kunden er alltid i fokus, og vi skal få flere fornøyde kunder i Innføringen av El-sertifikater og Automatisk Måleravlesing betyr nye kommunikasjonsmessige utfordringer som vi i Stange Energi Marked gleder oss til å ta fatt på. Stein Inge Alstad Daglig leder i Stange Energi Marked AS 6 7

5 Fornying av strømnettet i Stange Strøm til å stole på Stange Energi Nett har ca kilometer strømforsyningsnett gjennom luft og i kabel, som vi drifter og vedlikeholder hver dag. Vi har i 2010 reinvestert 18,8 millioner kroner for å sikre forsyningssikkerheten. Med fokus på HMS Fornying av nettet er nødvendig pga. foreldelse eller at det har kommet på flere kunder, slik at ledningstverssnittet blir for lite. Det viktigste kriteriet for å oppgradere et anlegg, er hensynet til Helse-, Miljø- og Sikkerhet (HMS). Det gjelder både for de som skal jobbe på anlegget og for de som skal bevege seg i nærheten av det. Vi utfører befaring og kontroll av strømnettet etter gjeldende krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Da avdekkes feil og mangler som deretter blir utbedret og dokumentert. Stange Energi Nett har stort fokus på å holde anleggene ved like, slik at det skal være sikkert for alle å ferdes i nærheten av vårt linjenett. Aktiviteten i 2010 Automatisk Målerinnsamling (AMS) skal innføres i alle nettselskap i hele Norge. Det vil effektivisere driften i nettselskapene, samtidig som det blir mer behagelig for kundene. Vi har utført montasjen av store deler av infrastrukturen som kreves for å innhente data. Norges vassdragsog energidirektorat forventer å gjøre et forskriftsvedtak innen 1. juli 2011 og det innebærer at nettselskapet kan begynne installasjon av AMS allerede til høsten. Da er Stange Energi Nett forberedt og ligger i rute. Alle prosjektledere i Stange Energi Nett har vært på kurs i løpet av året for å styrke bestiller-/prosjektstyrerkompetansen. Det har vært nødvendig nettopp fordi vi har så mange oppgaver som skal utføres fremover. Vi har utvidet staben med en person som etter hvert skal erstatte en som er på vei ut i pensjonisttilværelsen. Den nytilsatte har tidligere jobbet som montør i selskapet i mange år. Han har nå gjennomført videreutdanning slik at han kan tiltre ny stilling hos oss. Det er installert flere fjernstyrte effektbrytere i nettet vårt for å styrke leveringssikkerheten til næringslivet. Det betyr at hvis det er feil på ei linje som strekker seg forbi næringsdrivende aktører, kan vi raskt koble ut delen der feilen er slik at deler av linja som er tilknyttet for eksempel en butikk får igjen strømmen raskt. På utbyggingsfronten har det vært stille i kommunen, og derfor har det vært forholdsvis lite nyinvesteringer. Stange Energi Nett berøres imidlertid av utbyggingen av E6 og jernbane gjennom Stange. Her må vi flytte og bygge om nettanlegg som kommer i veien for nye traseer. I tillegg har to studenter i sommerjobb gått Stange på kryss og tvers for å måle jordelektroner i nettet for dokumentere at jordingsanleggene våre er gode. Stangesokningene hadde for øvrig et rekordhøyt strømforbruk i Årsaken til det var lange strenge kuldeperioder i begge ender av året. Reinvesteringer fremover Stange Energi Nett har kartlagt tilstanden på høyspentnettet og utfra det lagt en lokal kraftforsyningsplan. I planen er det en prioritert rekkefølge av hvilke linjer vi skal bygge om i de kommende 10-årene. Prioriteringen er gjort utfra faktorene HMS, nettap, drifts-, vedlikeholds- og historiske KILE-kostnader på linja i tillegg til prognose for befolkningsutviklingen. Dette er igjen viktig for å sikre forsyningssikkerheten. Det er også viktig i forhold til nettets levealder. Mye av nettet i Norge er bygd omtrent samtidig og det kan skape noen utfordringer i forhold til behovet av montørkapasitet i årene som kommer. Stange Energi Nett har startet på det krevende arbeidet med å fornye høyspentnettet. Vi skal sikre strømforsyningen i Stange også i fremtiden! Harald Husom Daglig leder i Stange Energi Nett AS Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Vi drifter og vedlikeholder forsyningsnettet og gatelys i kommunen. Stange Energi AUS bygger også nye lav- og høyspentanlegg. Høyt aktivitetsnivå 2010 har vært et veldig bra år for entreprenørvirksomheten. Året startet rolig, men det tok seg kraftig opp. Det har vært et høyt aktivitetsnivå gjennom hele Stange Energi Nett AS, som er vår største kunde, har hatt stor aktivitet, spesielt i forbindelse med reinvesteringene som er gjort i nettet. Sikre inntektsgrunnlaget Resultatmessig har vi hatt et veldig bra år. Hovedfokuset har vært å danne en plattform for videre sikker drift. I hovedsak går det ut på å lære seg å tjene penger. Det innebærer at vi har lagt ned mye jobb i det å få betalt for det vi holder på med. Vi har bedret lagerstyringen og sikret vareflyt. En styrking av prosjektledelsen har også bidratt positivt. Ambisjonene for 2011 Vi skal videreutvikle våre tjenester vil nok bli et normalt driftsår, da er det rom for å tilby andre tjenester. Vi utvikler nye forretningsmuligheter som retter seg mot eksisterende kunder. Dette er viktig for en nisjeleverandør som oss. Vi har ambisjoner om å øke salget vårt til eksisterende og nye kunder og utvikle serviceog vedlikeholdskonsepter innen AUS. Vi driver også opplæring i AUS (Arbeid Under Spenning) nasjonalt og har bygd opp et nytt øvingsfelt. Øvingsfeltet ble bygd for å utvikle våre egne folk, samt holde AUS-kurs for montører over hele Vi utvikler nye forretningsmuligheter som retter seg mot eksisterende kunder landet. For å utvikle AUS-arbeidet er vi avhengig av samarbeid med de andre entreprenørene og hjelpe dem slik at de får opplæring innen AUS-arbeid. Vi er klar for et spennende 2011! Stein Kjørum Daglig leder i Stange Energi AUS AS 8 9

6 Energimerking er mer enn en bokstav og et diplom på veggen SEEN Nordic AS ble etablert 3. september Fire ansatte har gjennom året 2010 bygget opp selskapet fra bunnen av. Pliktig energimerking ble innført i Norge fra 1. juli Vår jobb har vært å bygge opp organisasjonen, etablere rutiner, sikre distribusjon, kunder og samarbeidspartnere. I tillegg har vi brukt tid og ressurser på å profilere oss. Vi satte oss et klart mål for kjennskap til selskapet. Det målet har vi allerede nådd har vært et byggeår for å bli en ledende aktør innen energimerking i Norge. Vi var tre ansatte ved årets begynnelse, og talte seks personer ved årets slutt. Aktiviteten begynte først i oktober, mens det løsnet i november og tok av i desember Energimerkingens NAF Markedet for Energimerking deles i to segmenter; privatboliger og yrkesbygg. Innen yrkesbygg har vi flere og store konkurrenter. Målet vårt var å bli en av de første tilbyderne innen energimerking på markedet, og det klarte vi. SEEN er dessuten en av få tilbydere som er rendyrket på energimerking. Vi er stolte av å være en uavhengig og objektiv tredjepart. Vi kan sammenligne SEEN med NAF. Noen velger NAF til å utføre EU-kontroll på bilen for ikke å sette bukken til havresekken. Likeledes velges SEEN fordi vi ikke markedsfører andre tjenester eller produkter enn energimerking og energirådgivning. Landet rundt med SEEN Vi har etablert flere store og bærende kunder som Olav Thon Gruppen, Selvaag, Amfi og Nordbohus, i tillegg til en rekke kommuner. Disse utgjør et viktig kundegrunnlag som gjør at vi skal fortsette å vokse kontrollert. Basen vår er her på Stange, mens markedet er hele Norge. Det er våre ansatte som reiser rundt og energimerker yrkesbyggene. Vi har egne ansatte sivilingeniører og ingeniører innen bygg-, energi- eller VVS-fag som har utstrakt reisevirksomhet. De får sett mye av landet vårt helt fra Kristiansand til Kirkenes. SEEN-ansatte reiser i tilegg rundt i hele Norge og holder foredrag om energimerking, samt bakgrunnen for pliktig energimerking. Vi blir invitert til eiendomsselskap, interesseorganisasjoner, kommuner, bedrifter og foreninger. Det er ofte oss mediene ringer når de skal skrive om energimerking. Gjennom dette oppnår vi målsettingen vår. SEEN skal sette standarden for energimerking i Norge, og den posisjonen trives vi godt med. På privatmarkedet har vi ikke mange konkurrenter. Det er naturlig siden myndig-hetene har en gratis energimerkeordning gjennom NVE. Det har likevel vært viktig for oss å inngå samarbeidsavtale med Norges takseringsforbund (NTF). Gjennom avtalen kurset SEEN over 530 NTF-takstmenn i løpet av Av dem er nå 440 SEEN-godkjente og kan energimerke hus, hytter og leiligheter i vår regi. Ambisjoner i 2011 Vi har investert og bygget opp selskapet. Nå skal vi høste! Ambisjonen er å levere positivt resultat. I året som kommer vil vi få tilført økt kompetanse innenfor energirådgivning. Energimerkingen foregår ved kartlegging, befaring og analyse av bygget. På bakgrunn av dette gis et energimerke og en fyldig rapport om forbruket av energi. Med økt kompetanse innen energirådgivning kan vi nå også utføre ENØKanalyser. Ut fra dette kan vi gi råd og veiledning om hvordan våre kunder kan få ned energiforbruket i bygget sitt. Vi beholder vår status som en uavhengig og objektiv tredjepart. Det er vårt konkurransefortrinn som vi ikke skal rokke ved. Fokuset i 2011 er bedriftsmarkedet som er i kraftig vekst. I SEEN ønsker vi å ta vår del av kaka. Når vi nærmer oss slutten på 2011 vil vi være minst 15 ansatte i SEEN. Ved inngangen til 2011 har vi sterk ordreinngang og god ordrereserve. Vi har åpnet regionskontor i Bergen og har ambisjon om flere. Det ser lyst ut for SEEN! 2010 har vært et byggeår for å bli en ledende aktør innen energimerking i Norge Jo Morten Nordbye Markedssjef i Seen Nordic AS Jan Harald Narum Administrerende direktør i SEEN Nordic AS 10 11

7 Kommunikasjon og marked Kommunikasjon og marked omfatter konsernets ekstern- og interninformasjon, samfunnskontakt og profilering. I tillegg har kommunikasjon og marked ansvar for sponsoraktiviteter i samarbeid med datterselskapene. I en bransje hvor leverandørene blir oppfattet som like, er det viktig at vi har en god dialog med kunden. I tillegg er vi opptatt av at omgivelsene har et positivt inntrykk av oss. Et sentralt mål i konsernets kommunikasjon og omdømmearbeid er at våre kunder skal sitte igjen med følelsen av at de får mer igjen ved å være kunde i Stange Energi. Det forplikter! Det første møtet med Stange Energi er ofte nettsiden vår. De nye sidene har levd i ca. et år og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Samtidig ser vi at kundene blir mer og mer krevende og bevisste i forhold til brukervennlighet og funksjoner. Vi skal derfor kontinuerlig ha fokus på våre websider, slik at vi møter kundenes forventninger og krav. tidligere. Vi skal derfor være tilstede i nye kommunikasjonskanaler, møte morgendagens generasjoner og være i dialog. Profil og omdømme er viktig for oss i dag og i fremtiden. Stange Energi AS er en viktig bedrift i Stange kommune og har et samfunnsansvar ovenfor innbyggerne i kommunen. Vi opprettet derfor Stange Energi Fondet i Fondet har som ambisjon å støtte engasjerte ildsjeler i Stange kommune ved å gi tilskudd til gode prosjekter rettet mot barn og unge. I 2010 mottok vi 33 søknader, vi opplever at interessen er stor og at det er mye aktivitet i vårt lokalmiljø. I tillegg til fondet støtter vi mange barn og unge i Stange kommune gjennom våre øvrige sponsorater. Stange Energi ønsker å gi positive bidrag til de yngste og deres foreldre for å skape relasjoner, få gode ambassadører og dermed posisjonere oss for fremtidige kundeforhold. Verdier Vi har i 2010 hatt fokus på verdiene våre og implementert de i ulik form gjennom året. Det er viktig at alle ansatte i Stange Energi er bevisste på hvilke regler som skal ligge til grunn for alt vi gjør. Stange Energi skal videreutvikle bedriftskulturen basert på våre kjerneverdier for å skape en utviklende og attraktiv arbeidsplass, samt å sikre et godt omdømme. Vi gleder oss til å ta fatt i flere spennende arrangementer og kommunikasjonstiltak i May Britt Andersen Kommunikasjonsrådgiver i Stange Energi AS Facebook er kommet for å bli og vi har kommet godt i gang med aktiviteter på sosiale medier, noe som både har vært spennende og lærerikt. Stange Energi bruker sosiale medier fordi det er en kanal hvor vi kommer tett på våre målgrupper. Gjennom å observere og lytte til samtalen på nettet, kan vi finne ut av hva kunden og eventuelt potensielle kunder mener om oss våre produkter og tjenester. Videre kan vi ha dialog med kundene på et helt annet nivå enn 12 13

8 Styrets beretning 2010 Virksomhetens art Foruten morselskapet Stange Energi AS, består konsernet av datterselskapene Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS, Stange Energi Marked AS, SEEN Nordic AS og HotBlast AS. Alle datterselskapene foruten HotBlast AS er i sin helhet eid av Stange Energi AS. Stange Energi AS eier 51 % av aksjene i HotBlast AS. Hovedaktivitetene i morselskapet er salg av administrative tjenester og forvaltning av kraftproduksjon. I tillegg driver datterselskapene med overføringstjenester i eget strøm- og fibernett, entreprenørtjenester, kraftomsetning, salg av varmepumper, energirådgiving og energimerking. Virksomheten knyttet til strømnettet er konsesjonsbelagt, med Stange kommune som konsesjonsområde. Morselskapets kraftproduksjon foregår via deleie i Vinstra Kraftselskap DA, som har forretningsadresse Nord-Fron. For øvrig drives all aktivitet ut fra konsernets hovedkontor på Stange. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger budsjettet for år 2011 og selskapets langsiktige strategiske planer for årene framover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø og personale Morselskapet har i 2010 hatt 8 sysselsatte årsverk, mens det tilsvarende tallet for konsernet er 56 sysselsatte årsverk og i tillegg 4 lærlinger. Sykefraværet i konsernet var på 584 dagsverk i 2010, som utgjorde 4,1 % av total arbeidstid i konsernet, en nedgang på 4,6 prosentpoeng fra For morselskapet Stange Energi AS var sykefraværet 1,2 %. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det har ikke blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Det har vært 2 uønskede hendelser, som medførte lettere personskade. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er for tiden 39 % kvinner ansatt i morselskapet, og 13 % kvinnelige ansatte i konsernet. I ansettelsesprosesser er jevn fordeling mellom kjønnene et moment. Miljørapportering Virksomheten har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det som er regulert i lover og forskrifter. Framtidig utvikling Nettselskapets virksomhet er konsesjonsbelagt, og fremtidig lønnsomhet vil derfor i betydelig grad bli påvirket av de rammebetingelser som fastsettes av de offentlige myndigheter. Innenfor entreprenørvirksomheten har konsernet spesialkompetanse når det gjelder reparasjon og vedlikehold av strømnettet uten å koble fra strømmen. Denne kompetansen gir muligheter for økt salg også utenfor Stange kommune, de kommende årene. Kraftproduksjon har bidratt til selskapets lønnsomhet i 2010, og dette forventes å vedvare i Selskapet satser videre på utvikling av eksisterende virksomhet og har tro på at de nye områdene vil gi gode vekstmuligheter. Resultat, investering, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet ble på kr 242,2 mill i 2010, mot kr 167,7 mill i Resultatet før skatt for konsernet i 2010 ble kr 15,9 mill. I 2009 ble resultatet før skatt kr 19,8 mill kroner. Samlet netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var kr 13,6 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr 12,5 mill., mens ordinære avskrivninger utgjorde kr 17,0 mill. De samlede investeringene i konsernet i 2010 var kr 30,3 mill. Kr 21,1 mill. av investeringene relaterer seg til regionalog distribusjonsnettet. Selskapets finansielle stilling er god, og arbeidskapitalen er tilfredsstillende. Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året kr 348,4 mill, sammenlignet med kr 335,6 mill året før. Egenkapitalandelen pr var for konsernet på 67,2 %, sammenlignet med 73,7 % pr Den frie egenkapitalen i Stange Energi AS, utgjør kr 177,5 mill etter avsetning av årets utbytte. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i kraftprisen. En større andel av kraftproduksjonsinntektene er sikret gjennom en langsiktig fastpriskontrakt. Denne kontrakten går ut og det vurderes som lav risiko at kontrakten utløper. Årlig inntekt for nettselskapet fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat og det er knyttet usikkerhet til fremtidig inntektsnivå. Lånebetingelsene er knyttet opp mot pengemarkedsrenten, da dette forventes å gi de laveste finanskostnadene i et langsiktig perspektiv. Soliditeten i konsernet er god og likviditetsrisikoen liten. Med bakgrunn i ovennevnte, vurderes finansiell risiko som forholdsvis beskjeden. Stange 14. april 2011 Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Stange Energi AS: Utbytte kr Overført fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr Kristen Bartnes Hanne Sverdrup Dahl Gaute Nøkleholm Helge Robert Bjørnsen Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Ragnhild Finden Barka Ole Anders Kjøs Roger Tømte Ragnhild Skarstad Styremedlem Styrem., ansatt repr. Styrem., ansatt repr. Konst. konsernsjef

9 Ole Anders Kjøs (1985) Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Gaute Nøkleholm (1970) Styremedlem siden 2010 Ragnhild Finden Barka (1969) Styremedlem siden 2008 Kristen Bartnes (1946) Styreleder, siste 2 år Styremedlem siden 2003 Helge Robert Bjørnsen (1954) Styremedlem Har hatt flere perioder i styret Hanne Sverdrup Dahl (1971) Nestleder i styret Styremedlem siden 2009 Roger Tømte (1954) Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Stilling: Prosjektleder i Stange Energi AUS Stilling: Næringspolitisk sjef i NORSKOG Stilling: Daglig leder, eier og gründer av Kausvol gardsbarnehage AS Stilling: Adm dir. GRØNT AS i 6 år Stilling: Spesialrådgiver Kompetansesenter Rus, Region Øst Stilling: Advokat i advokatfirmaet Dahl siden 2002 Stilling: Energiingeniør ved Stange Energi Nett AS Bakgrunn: Energimontør Andre styreverv: Stange Energi, FORAN AS, FORAN Norge, Skoglauget, Småkraftforeninga, Stange Sportsklubb Andre styreverv: Kommunestyrerepresentant Stange kommune fra 2007, medlem av eierutvalg Innlandet i Gjensidigestiftelsen, styreleder i Private barnehager i Stange (PBS), medlem av sentral valgkomite Norges Bondelag, styreleder i Stange Senterparti Andre styreverv: Styreleder i Nordic Garden, Reinhardt Maskin, ANTRA, NORGRO, Ole Chr. Bye, Gaupen Henger, Weibulls Horto, Degernes Torvstrøfabrikk og Hamar og Hedemarken Turistforening. Styremedlem i MjøsAnker, HIAS næring og Econova Andre styreverv: Styremedlem i Trysilfjellet Utmarkslag SA, Hias Næring AS og Den Norske Advokatforenings hovedstyre

10 Pålitelighet Engasjement Kompetanse Endringsvilje Årsregnskap Det er menneskene bak som utgjør forskjellen 18 19

11 Resultatregnskap Stange Energi AS (morselskap/konsern) Balanse Stange Energi AS (mor/konsern) Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader 3, Aktivert eget investeringsarbeid Overføringsavgift Lønnskostnader 3, 9, Avskr. driftsmidler og goodwill 1, 2, Nedskrivning av driftsmidler 1, Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskr. finans. anleggsm Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Minoritetens andel Majoritetens andel Morselskap Konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill og andre immaterielle eiende Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler 3, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer 3, Andre fordringer 3, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 3, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no 2 INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer