Kirkemoen Barnehage. Årsplan 2008/2009. Kirkemoen Barnehage A/L Telefon: Sokna Kontonr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkemoen Barnehage. Årsplan 2008/2009. Kirkemoen Barnehage A/L Telefon: 32 14 55 86. 3534 Sokna Kontonr. 2280.22.95816"

Transkript

1 Kirkemoen Barnehage Årsplan 2008/2009 Kirkemoen Barnehage A/L Telefon: Sagveien 19 Mail: 3534 Sokna Kontonr

2 MÅLSETTINGER Kirkemoen barnehages visjon: Vår barnehage gir flyvedyktige barn I Kirkemoen barnehage ønsker vi at alle barn skal utvikle et: Godt selvbilde God selvstendighet Gode sosiale egenskaper - noe som er viktig for å kunne være flyvedyktig. Gjennom de opplevelsene barna får i møtet med omgivelsene, utvikler de en selvoppfatning og en sosial identitet. Vi ønsker i samarbeid med foreldrene å legge til rette for en best mulig utvikling for hvert enkelt barn. (Jfr. Barnehageloven 1) BARNS MEDVIRKNING Barna har rett til medvirkning på egen hverdag i barnehagen (Barnehageloven 3). Personalet jobber (gjennom bevissthet, oppmerksomhet, refleksjon) kontinuerlig med dette, ut fra barnas alder og modenhet. Vi har bl.a. sett detaljert på områdene måltid og samlingsstund og konkretisert hvordan barna kan medvirke der. BARNEGRUPPA 2008/2009 Barnehagen har barn i aldersgruppa 1-6 år. Avdeling Blåmeisene har 12 plasser for aldersgruppen 1-3 år fordelt på 14 barn. Avdeling Falketårnet i 2.etasje har 12 plasser for aldersgruppen 3-6 år fordelt på 14 barn. Vi har totalt 24 familier i år. LEIK I Kirkemoen barnehage har vi valgt å gi barna mye tid til leik/ frileik, da dette er en av barndommens viktigste aktiviteter. Vi ser at barna lærer masse i leiken. Rammeplanen sier: Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- 2

3 og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. (Rammeplanen s. 25). Rolleleiken krever nyansert bruk av språket, evne til å lytte og til å kunne oppfatte hva de andre barna mener. Kompetanse på dette området, gir barna gode forutsetninger for å kunne delta aktivt i samvær med andre i barnehage, skole og på fritida. SPRÅK Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (Rammeplanen s. 34) Vektlegging av språket er en vesentlig del av vår hverdag. Vi organiserer dag og aktiviteter slik at vi har god tid til å kommunisere underveis. Språkutviklingsverktøyet Snakkepakken blir brukt i barnehagen. Månedsplanene som blir utarbeidet i forkant av hver måned vil og kunne brukes hjemme som utgangspunkt for informasjon og samtale mellom foreldre og barn. Vi kommer også fortsatt til å jobbe med språkregistreringsmateriellet TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling). Dette for å kunne registrere og kartlegge språkvansker tidligst mulig, slik at man kan iverksette tiltak og dermed forebygge lese- og skrivevansker. PLANLEGGING, VURDERING OG EVALUERING Personalet gjør fortløpende planlegging av det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og kontinuerlig vurdering og evaluering. Dette arbeidet blir gjort på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. Foreldrene blir tatt med i evalueringsarbeidet gjennom en brukerundersøkelse på nyåret. PERSONALUTVIKLING Våre arbeidsmetoder for å nå satte mål er: avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager, kurs og studieturer, medarbeidersamtaler. Det blir lagt stor vekt på refleksjon i barnehagearbeidet. KNOLL OG TOTT Når 5-åringene har et eget opplegg i forhold til at de snart skal over i skolen, kaller de seg Knoll og Tott. Vi kommer til å ha Knoll og Tott gruppe en dag i uka nå i høsthalvåret. Etter jul samarbeider vi med 5-3

4 åringene i Sokna barnehage og Sokna familie -barnehage. På vårparten har vi også litt samvær med skolen, for å gjøre overgangen barnehageskole best mulig. Det blir utarbeidet egen plan over dette. MÅLTID Vi legger vekt på et sunt kosthold, i tråd med myndighetenes ønsker. Vi har ikke sukkerholdig mat og drikke i hverdagen. Tomat, agurk, paprika og frukt blir tilbydt på brødmaten, i tillegg til frukt som avslutning på måltidet. En dag i uken (fredager vanligvis) lager vi f.eks suppe, vi baker rundstykker, grøt, vegetarpizza, salat, pasta e.a. SAMLINGSSTUNDER Samlingsstunder foregår stort sett hver dag. Annenhver fredag har vi felles samling på huset, og er annenhver gang oppe og nede. Dette for å ha ei trivelig og lærerik stund sammen og for å styrke samholdet. TURDAG Vi vil som tidligere år ha turdager ca en gang i uka. Av turmål har vi m.a. Tusenmeteren, gapahuken til Sokna barnehage, skolens gapahuk og Hakkebakkeskogen (skogsområdet vårt ). Til vinteren håper vi på snø og is, slik at vi kan få gått litt på ski og skøyter. Dette vil gjelde 4- og 5- åringene. BIBLIOTEK Vi går på biblioteket og låner bøker med jevne mellomrom. Vi går i grupper på 3-5 barn og 1 voksen. TRADISJONER FØDSELSDAGER Vi henger opp flagg ute ved begge inngangene, og krone på døra (på den aktuelle avdeling) med bursdagsbarnets navn og alder. Barnet får bursdagskrone og vi synger Hurra for deg. Vi dekker langbord og koser 4

5 oss med det bursdagsbarnet har med hjemmefra (is, kake, frukt e.l.). Vi tenner lys, og et lite norsk flagg står på bordet ved jubilanten. LUCIA Vi kler oss ut som Lucia, tar med oss lussekatter og går på besøk til Sokna Omsorgssenter. De som ikke har barnehagedag, er velkommen til å delta. Vi vil vurdere om de aller yngste barna skal delta på dette. NISSEFEST Vi kler oss ut som nisser, går rundt juletreet og har juleleiker. Vi spiser julegrøt, og nissen kommer med pakker. De som ikke har barnehagedag får tilbud om å være med. JULEKOS MED FAMILIENE En ettermiddag rett før jul, ber vi foreldre og søsken på gløgg og pepperkaker som vi har bakt. Vi synger julesanger og går rundt juletreet. Dersom kuldegradene tillater det foregår julekosen ute. SKOLENS OG BARNEHAGENES JULEGUDSTJENESTE Siste skoledag før jul er vi i kirken til gudstjeneste. JULETREFEST FOR BARNEHAGENE Foreldrene til 5-åringene i Kirkemoen og Sokna Barnehage har annethvert år hovedansvaret for å arrangere juletrefest for alle tre barnehagene på Sokna. Perm med referat fra tidligere års arrangementskomiteer finnes i barnehagen. (Kirkemoen har hovedansvar i 2009, 2011 osv) KARNEVAL Vi kler oss ut og har karneval i barnehagen i begynnelsen av februar. De som ikke har barnehagedag får tilbud om å komme og være med. SKI-/AKEDAG Foreldrene til 4- åringene i barnehagen har ansvar for å arrangere en ski-/ akedag for alle familiene i barnehagen en lørdag eller søndag i februar/ mars. 5

6 PÅSKEFROKOST Vi lager til påskefrokost avdelingsvis for foreldre og søsken rett før påske. FOTOGRAFERING Vi pleier å ta bilde av barnegruppa og hvert enkelt barn, en gang i mai/juni (evt. på høsten). SOMMERTUR I juni arrangerer vi en sommertur i lag med de foreldre/ søsken som har anledning til å bli med. Turene har tidligere gått f. eks til Breien gård, Krøderbanen, Midtre Olimb gård, Lauvlia. OVERNATTING I BARNEHAGEN Hvis 6- åringene ønsker det, arrangerer vi overnatting i barnehagen med grillkos og sykling på egne sykler. NAF-TUR Vi arrangerer tur til Eggemoen med 6-åringene i juni. Der lærer de litt om hvordan de skal oppføre seg i trafikken, og de får kjøre biler på miniøvingsbanen. SOMMERAVSLUTNING I juni arrangerer styret en grillfest/sammenkomst i barnehagen for alle familiene og personalet (de som har anledning). PLANER FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009 Vi vil som tidligere ha med oss årstidene når vi legger planer for året. Dette er en vesentlig del av hverdagen vår både ute og inne og derfor danner det ei naturlig ramme. Videre vil vi at språk og språkstimulering skal gjennomsyre arbeidet vårt, og i tillegg er vi forpliktet av Rammeplanens 7 fagområder. Rammeplanen skal sikre barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder, gjennom det enkelte barns totale tid (år) i barnehagen. Hver avdeling vil lage en fullstendig halvårsplan med innhold/tema og målsettinger. 6

7 DAGSRYTMEN AVDELING BLÅMEISENE OG FALKETÅRNET Kl Barnehagen åpner- barna kommer etter hvert.alle blir tatt i mot på avdeling Blåmeisene frem til kl frileik- barna får velge selv hva de vil holde på med - de lærer å ta valg, og opplever å få bestemme selv. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Frokost med matpakke. Barna på avdeling Falketårnet går opp i 2.etasje til frokost. Frileik. ALLE BARNA HAR KOMMET! Morgenmøte alle er samlet - vi snakker om dagen i dag med utg.pkt i kalenderen og været - vi snakker om hendelser som har skjedd, og om ting som skal skje. Aktivitet/ grupper/ frileik inne/ute - vi jobber med aktivitet tilknyttet tema e.l. - barna får utfordringer/oppgaver tilpasset sitt utviklingsnivå ca. Rydde- innarbeide gode vaner Samling,vi synger, leser, leiker og snakker ut ifra ulike tema e.l. ca. Vaske hender (evt. gå på do) god hygiene ca. Formiddagsmat - alle øver på å smøre sin egen mat, og har tid til å spise godt - vi prøver å lære barna god bordskikk - vi ønsker at barna skal oppleve måltidet som positivt og koselig ca. Gå på do/ påkledning/uteleik/ pottetrening/ soving - lære å kle seg hensiktsmessig, samt mestre påkledning selv - de minste har evt. pottetrening og sover før de evt. kommer ut Ettermiddagsmat med matpakke, frileik Barnehagen stenger 7

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer