LTILSYNE EMSETH MASKIN AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LTILSYNE EMSETH MASKIN AS"

Transkript

1 Lokalavis for indre Sunnmøre Torsdag 26. april 2012 Nr. 17 Årgang 33 Laussal kr 20 Mykje for pengane Fekk mange tips På det opne møtet om rassikring av Reinshammaren i Norddalsstranda, ønskte kommunen og vegvesenet innspel til korleis stenging av vegen kan skje utan for mykje heft for bygdefolket. SIDE 2-3 Filma i Valldal Filmstudentar hadde valt seg Norddal kommune som location for filmen som skal bli eksamensoppgåva deira. SIDE 9 På gamleskulen i Stordal gjekk både ordførar Charles Tøsse og rektor Bjørnar Midtbust, då seier det seg sjølv at tida er moden for ny skule til elevane i Stordal. Bygginga av nye Stordal skule går etter planen og elevar og lærarar gler seg til den dagen dei kan ta den i bruk. Etter planen skal den vere klar når haustferien er unnagjort dette året. Bjørnar Midtbust føler seg privilegert som får vere med å lage ny skule, og seier resultatet vert nøkternt, gjennomtenkt og bra. Dei er visse på at dei får mykje skule for pengane dei brukar i Stordal. Når den nye skulen vert teken i bruk, har den så mange elevar som det aldri har vore i Stordal tidlegare. No er elevane plassert i grendasalen og på bedehuset for å få kabalen til å gå opp. SIDE 6 7 Bålpanne 2850,- inkl. mva REMSETH MASKIN AS 6210 Valldal Tlf Faks Vakttelefon Nyheter! Mandag fredag Lørdag Valldal Tlf./Faks GODKJENT AV BILTILSYNET NAF Trumf 30 øre pr. ltr Opningstider VEKAS Ferskt skåret Pålegg og posteiar Måndag fredag Laurdag VALLDAL Brokkoli Bukett, 400 gram (18) (15) Jørgen Vinje Alf Tafjord 6250 STORDAL 6213 TAFJORD Tlf Tlf: Over 200 varer til ein tiar Måndag fredag Laurdag Sylte 6210 Valldal f Tlf

2 2 Tlf Pb Valldal Torsdag 26. april 2012 STORFJORDNYTT Ønskte innspel i h Rassikringsmøtet i Norddal torsdag kom i stand for at Norddal kommune og Statens vegvesen skulle få innspel om på kva måte stenging av vegen kan gjerast for å skape minst mogleg heft for dei som bur i bygda. Redaktør/dagleg leiar Ingvild Parr Journalistar Britt Ingunn Maurstad John Kristian Hjelle (frilans) Annonsar Alfred Nilsen Utgjevar: Storfjord Bladlag AS, 6210 Valldal Bankgiro: Bladpris: Heilår kr 770 Halvår kr 395 Student/vernepliktig kr 395 Annonseprisar: Vanleg plass: kr 4,80 pr. mm + mva Tekstside: kr 7 pr. mm + mva Fargetillegg: kr 350 Har du eit gamalt interessant foto med opplysningar og årstal, set vi det gjerne på trykk Fotominne Sats og montasje: Storfjordnytt Prent: Polaris Trykk Ålesund AS Storfjordnytt arbeider etter reglane for god presseskikk i «Vær Varsom»-plakaten. Den som kjenner seg råka av urett avisomtale, vert oppmoda om å ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer frå presse- organisasjonane og ålmenta, handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusg 17, 0158 Oslo. Tlf

3 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april øve rassikring Investerer i nettbrett Norddal kommune kjøper inn 30 nettbrett (ipad) til bruk for kommunestyret. Det vart vedteke i formannskapet førre veke. ATTERSYN FRÅ ARKIVET

4 4 Torsdag 26. april 2012 STORFJORDNYTT Kritiske til ny regional plan Ikkje alle var like positive til at det skal utarbeidast ein ny regional plan i samband med å gi Ottadalsområdet status som eit nasjonalt villreinområde. Dette kom fram på eit ope møte på Muritunet i Valldal i førre veke. Aukar stillingsheimlane til fysioterapeutane På kommunestyremøtet som vart halde i påska, var det vedteke å auke stillingsheimelen til dei privatpraktiserande fysioterapeutane med driftstilskot i Stordal kommune.

5 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april Naustet så godt som nytt Det nyrestaurerte naustet i Geiranger vart innvia sist veke. Første pilegrimsleia i Møre og Romsdal Kan hende kan vi allereie neste olsok ha ein ny attraksjon å by på. Då er venteleg pilegrimsleia frå Valldal til Nidaros klar til å opnast.

6 6 Effektivt biblioteksystem Torsdag 26. april 2012 Den nye skulen i Stordal vil vere eit tydeleg signal om kva kommunen prioriterer. Victor Corneliussen har ikkje tid til å stoppe heilt opp, men nokre enkle svar får eg før han drar vidare til Stranda. Fylkesbiblioteket har brukt godt med ressursar for å få bibliotektenesta i fylket til å fungere best mogleg. To dagar i veka kjem bibliotekbilen innom og på nettet kan du søkje etter boktitlar i heile fylket Alfred Nilsen Du kan seie det slik at med eit slikt system er det som om vi er eit bibliotek i heile fylket, seier Peth Nakken på folkebiblioteket i Valldal. Samsøk Gjennom ei stor satsing har fylkesbiblioteket fått med så godt som alle folkebibliotek i fylket i ein database slik at du kan søkje etter boktitlar i heile fylket. Ja du kan sjølvsagt søkje frå andre stader i landet òg, men då kjem boka med post, seier Peth Nakken. For i tillegg til det nye søkjesystemet har dei òg fått på plass ein bibliotekbil. Den køyrer innom Valldal to gonger i veka og folkebiblioteket i Norddal betaler ei fast avgift i året for dette tilbodet. Registrer deg på nettet Registrerer du deg på nettet med lånenummer eller epostadresse, kan du styre kontoen din derifrå. Du kan søkje etter bøker, bestille, fornye og i tillegg halde oversikten over kva du har lånt. levere inn bøker dei har lånt, det er ikkje tvil om det, seier Peth, utan at ho vil overdramatisere. Vi vil jo levere ein best mogleg teneste til brukarane våre, så om nokon sit på ei bok alt for lenge er det dei det går ut over, legg ho til. Bibliotekbilen Det er tysdagar og torsdagar bilen er på vitjing i Valldal og det er tidleg på dag den kjem. Det vert nokon lange dagar somme tider, seier Victor Corneliussen frå Ålesund. Han køyrer bokbilen den dagen eg er på biblioteket. Han har hatt jobben i om lag to månader og trivst sjølv om det er travelt. Han har med seg bøker som folk har bestilt og tar med seg lesestoff direkte til dei næraste biblioteka og leverer det til ein sentral om det skal vidare ut i fylket. Peth Nakken er godt nøgd med både bilen og samsøket og oppfordrar heimesida til Norddal kommune. Måler opp og legg til rette Den nye Elevtalet på Stordal skule har ikkje vore høgare enn akkurat no, nokon tid. Da passar det bra at den nye skulen snart står klar til bruk. Alfred Nilsen Dei valte å leige bedehuset og grendasalen som ekstra klasserom og ikkje leige ein brakkerigg. På den måten sparer dei ein del midlar som dei har øyremerka til innreiing og uteområde. Det meste nytt Etter å ha køyrt forbi den nye skulen Stordal nokre gongar og sett den ta form, vert eg sjølvsagt nysgjerrig på korleis resultatet vert og når elevane kan ta den nye skulen i bruk. Då er det berre å ringe rektor å spørje om å få kome å sjå, og det får eg. Så fredag i førre veke, tidleg på dag brukar Bjørnar Midtbust ein time og viser rundt på den nye skulen. Det er ikkje berre eg som er nysgjerrig, ordførar Charles Tøsse er like spent på korleis arbeidet går. Dei eldste bygningane, som brukast som skule i dag, vart bygd i 1958 og skal brukast slik den er til SFO-rom, naturfag, forming, musikk og alle andre spesialrom. Andre delen av skulen vart bygd i 1973 og det meste av den er borte og blir erstatta med nytt. Det som skal brukast av den delen er symjehallen, biblioteket og to klasserom til 3. og 4. klasse. Desse skal òg oppgraderast ein heil del. Privilegerte Bjørnar Midtbust er godt nøgd med det som kjem for ein dag under bygginga og visar stolt rundt. Ute på plassen vert det tre elevinngangar og store luftige gangar leier rundt til dei ulike avdelingane. Store, nærast kvadratiske klasserom på 60 kvadratmeter er bygd for om lag 20 elevar. Området utanfor klasseromma skal møblerast og ha vasskjølar og Tysdag i førre veke kom denne mannen gåande med ein litt spesiell stav i handa på Grandane i Valldal. Og på spørsmål frå ein litt nysgjerrig kar, fekk eg vite at han arbeider i det tekniske samarbeidet som Stordal og Norddal har og at han heiter Trond Alstadsæter. Joda smilar han, det er eit valldalsnamn og far min kjem herfrå. Trond Alstadsæter bur på Sjøholt og pendlar inn til Stordal og Norddal. Han er ein av åtte på administrasjonssida, og er utdanna ingeniør i anlegg og oppmåling. Denne dagen var han her inne i Valldal for å berekne nokre høgder for vegar og overvassystem i samband med Muriparken. Trond Alstadsæter har vore tilsett i det tekniske samarbeidet mellom Stordal og Norddal vel eit år. Bjørnar Midtbust har mykje positivt å seie om både lærarar og elevane i høve byggjeperioden. Her saman med Torunn Sund Tafjord og Elin Vestre Røkke.

7 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april Gymsalen i gamleskulen er i dag klasserommet til sjetteklassingane. skulen tek form elles det som skal til og grupperom for prosjektarbeid. Det er 160 elevar og 25 tilsette ved skulen i dag. Det vert tre eleveinngangar og dei to yngste klassane får sin inngang lengst inne på plassen og med rikeleg plass til avkledning. Lyset kjem inn gjrnnom d store vindauge og det brukast glasveggar mange stader for å sleppe lyset vidare inn i skulen. Dei fire ulike avdelingane får eigne fargekodar som går igjen på inventar og fellesareal. Eit amfi er eitt av dei, med kafè og allrom og med skulekjøkkenet like ved, sjølvsagt. Rektor Bjørnar Midtbust seier han føler seg privilegert når han får vere med å lage ein heilt ny skule på denne måte. Han tok til som rektor i 1997 og tok då over etter Leif Henden. 32 millionar Medan vi går rundt på byggeplassen gir dei to uttrykk for at dei får mykje skule for pengane. Ein heis fører ned til symjehallen. Der har dei brukt kroner ekstra på eit varmegjennvinningsanlegg, noko dei er sikre på skal sparast inn på straumrekninga over nokre år. Det har vore ein god planleggingsfase og styringa, det har dei. Rektor sit i ei arbeidsgruppe i byggjenemnda saman med Stig Busengdal og Jan Are Remme. Resultatet vert ein nøktern, gjennomtenkt og bra skule, seier Bjørnar. Ark Ess er arkitektar og hovudentreprenør er Christie Opsahl AS. Dei skal vere ferdige med sin jobb slik at elevane kan flytte inn og det vert full skuledrift etter haustferien Sjølvsagt skal lærarane få betre arbeidsforhold og teknikk skal takast i bruk med informasjonstavler i kvart klasserom. Det er lett å høyre at rektor gler seg til den dagen byggjinga er over. Han seier både lærarar og elevar har vore positive og innstilt på å gjennomføre denne perioden. Det er eit styr å skulle drive skule på den måten dei gjer i dag, men når dei veit at om litt får dei ein topp moderne skule, ja da er det verd styret. Rektor Bjørnar Midtbust og ordførar Charles Tøsse nyt utsikta frå det som vert klasserommet til sjuandeklassingane. Utanfor klasseromma vert det eigne grupperom med glasdører. Med motto for dagen på tavla, arbeider lærarane under litt kummerlege forhold medan dei ventar på den nye skulen.

8 8 Torsdag 26. april Kampanjeperiode uke 16 og 17 KAMPANJE Baderomsplate BerryAlloc Wall & Water Våtromsgodkjent baderomsplate som kombinerer skjønnhet og praktisk nytte. 298,- Baderomsplate Betong SF flisemønster 60x15.Pr m 2. Pr plate 443,42-40% Bildet viser BerryAlloc Wall & Water Concrete SF 60x60 cm. på leverandørens prisliste. Gjelder vinduer og balkongdører fra Rabatten gjelder ikke skyv-tett fra Trenor eller HSD fra Natre. DØRKUPP! -30% 184, 185, «Billy» og «Kolla». Alle dører* fra Trenor Talgø og Swedoor JELD-WEN * Rabatt gjelder ikke furu fyl lings dør og Bygg torgets kampanje dører «Glatt» og «Sandvik» og BT-HG 180, 182, Hos oss får du personlig rådgivning Valldal: VALLDAL HØVLERI AS Tlf Tilbudene gjelder ukene 16 og , eller så langt lageret rekker. Prisene gjelder kun lagerførte mønstre og størrelser. Priser og varesortiment kan p.g.a. fraktforhold, lokal bygge - skikk, lagerkapasitet mm. avvike fra brosjyren. Tilbudene er netto hentepris og gjelder kun ved kontant salg. Vi tar forbehold om trykkfeil!

9 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april Heksebrenning som tema Om du i helga observerte ei mengde ukjente med kamera og lydutstyr og bygdefolk iført kostymer og kanskje til og med syntest du såg Ragnar Lunde frå Hotel Cæsar, så har du sett heilt rett. Det har vore filming rundt om i bygdene våre i helga.

10 10 Torsdag 26. april 2012 GUDSTENESTER Søndag 29. april Sylte kyrkje kl Høgmesse ved sokneprest Morten Gravdal. Nattverd. Offer til bønnesenteret på Ørskogfjellet. Elin og Maja Langseth Lundberg vil hilse til oldemor Kirsten og gammeltante Turid i Tafjord. Stolt mormor og bestefar hilser også. Thea Emilie Bersås Skudal fyller 6 år 30. april God tur til Paris! Besten og besta gratulerer Johanna Marie Olsen fyller 7 år lørdag 28. april! Mange klemmer fra Håkon, Thorstein, mamma, pappa og Mona! Hurra for godjenta vår Thea Emilie som fyller 6 år 30. april! Mange klemmer fra mamma, pappa, Harry Potter, Angelina og Molly HELSINGAR Å setje helsingar på trykk i Storfjordnytt er gratis. Bruk fullt namn på den du helsar til, så får fleire glede av helsinga. Dersom du ønskjer bilete sende per post i retur, må du leggje ved frankert og adressert konvolutt. Innleveringsfrist: tysdag kl 16. Ei stor takk til alle som kom meg i hug med helsingar og gåver på 70-årsdagen min den 31. mars. Helsing Kaspar Eide Takke- og dødsannonsar på denne sida kostar kr mva. Vi vil gratulere snuppa vår Stine Indreeide Størdal med 3-årsdagen sin 1. mai. Masse klemmer fra mamma og pappa Hæ du haurt det før? Glan Sterkt motlys, skin. Dæ va sont (slikt) glan at ej såg ikkje dæ slag. Kjelde: Arne Nydal NAMNEDAGAR 26. april Terese og Tea 27. april Charles, Charlotte og Lotte 28. april Vivi og Vivian 29. april Toralf og Torolf 30. april Gina og Gitte 1. mai Filip og Valborg 2. mai Åsa og Åse Finn fram sykkelen så snart det vert bare vegar I Stordal har Thor Martin Hove akkurat stoppa motorsykkelen sin. Våren er heilt klart til stades denne fredagen, og det er ikkje berre sola som skin. Alfred Nilsen Han har friveka si og han og sambuaren har vore på Sjøholt til frisør. Ho skulle farge håret og greier, så eg tok sykkelen i dag for å kome heim raskt, seier han. Mykje har skjedd Thor Martin Hove arbeider på Fjordlaks på oppdrettsanlegg og denne veka har han fri. På Fjordlaks har han arbeidd dei siste to åra. I den jobben har han fått oppleve at det er stor aktivitet på fjorden, noko han ikkje tidlegare aldri tenkte på. Han og sambuaren er akkurat ferdig med grunnmurane på det nye huset sitt i Røbbane bustadfelt i Stordal. Vi ventar no på at Valldal Høvleri skal starte å reise huset, seier han. I oktober ventar paret born, og begge har born frå tidlegare forhold. Byggetida på det nye huset er vel eit åras tid og hus treng dei når dei vert så mange. Motorsykkel Det er ein herleg kjensle å suse avgarde på sykkel når våren kjem, seier Thor Martin. Han er lidenskapeleg oppteken av motorsyklar og han er godt nøgd med den han har no, ein Yamaha Tenere XT 660Z. Med ny sveis og alle dei spennande tinga som elles skjer i livet, er han godt nøgd med tilværet, eller slik han sjølv seier det: «Life is good». Thor Martin Hove er nøgd med sveisen, sykkelen og livet.

11 STORFJORDNYTT 11 Radiovenner til Geiranger Førstkomande søndag har Radio Sentrum og Si-REISER dagstur til Geiranger. I samband med turen vert det invitert til ope song-og musikkmøte i Geiranger kyrkje om ettermiddagen. Turteamet og om lag 50 gjestar vil ta del med allsong, solo- og duettsong, og det vert andakt av Hilde M. Gjengedal. Radio Sentrum er Indremisjonen sin nærradio, og det vert høve til å gi kollekt til radioarbeidet. Sykkeltrim 1. mai er dagen du har moglegheita å vere med på sykkeltrim både i Valldal og Stordal. I Stordal har dei denne aktiviteten alltid på 1. mai og i år òg i Valldal. Du kan starte i begge endar på begge plassane og er du heldig kan du vinne premie. Ung fredag Da er det klart for vårens siste ung fredag. Denne gongen held dei til Valldal samfunnshus med alle aktivitetane sine. Dette er eit tilbod for unge frå 8. klasse og opp til 18 år. Det er ungdomsrådet i samarbeid med kyrkja som er arrangørar. Framtidskveld i Stordal Stordal kommune arrangerer ein framtidskveld i Stordalshallen i samband med at kommunen skal revidere planen for idrett og fysisk aktivitet, samt starte arbeidet med ein eigen frivilligplan. Det er Møre og Romsdal idrettskrets som skal ha regien på framtidskvelden, som set fokus på idretten og den fysiske aktiviteten i kommunen. I kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Stordal kommune er det nedfelt eit hovudmål om at alle i Stordal kommune skal ha eit tilbod om fysisk aktivitet og naturopplevingar ut frå eigne behov og føresetnader. Ved å få på plass ein frivilligplan vil ein mellom anna kunne synleggjere det frivillige arbeidet i Stordal kommune, og kva dette frivillige arbeidet betyr for lokalsamfunnet, skriv Stordal kommune på sine nettsider. Randi Jeanette Valdal har ordna seg på håret og er klar til fotografering. Utviklar seg sjølv og bedrifta Randi Valdal likar godt å arbeide og etter at ho starta frisørsalong saman med Ann-Kathrin Overå har lysta berre blitt større. Alfred Nilsen Randi Valdal har vakse opp på Lepsøya i Haram kommune, men seier ho alltid har hatt Valldal som sin fristad. Frisør Allereie i 2005 tok ho fagbrev som frisør og ho arbeidde då på Moa. Så gjekk turen til Valldal og Hårstua der ho jobba i fem år før ho starta for seg sjølv. Draumen om å starte eigen salong har vore til stades, men ho var litt redd det skulle binde ho for mykje. Etter at vi starta opp for oss sjølve, skjønnar eg ikkje heilt kva eg var så redd for, seier ho. Vi sit og snakkar saman på bakrommet på salongen i Syltegata ein torsdag og salongen er ikkje ope så tidleg på dagen. Randi sit med ei varm tang og medan ho pratar. Det er mangfaldet eg set slik pris på med dette yrket. Dagane er ulike og det same er oppgåvene, du vert på ein måte ikkje heilt utlært fordi det skjer så mykje nytt, seier ho. Sjølvsagt er det enkelte ting som er kjekkare enn andre og spesielt det som kan gjerast etter ein litt spesiell klipp, synest Randi er spennande. Litt styling som ei siste hand på verket, er noko som kan gi det lille ekstra, smiler frisøren. Til Oslo At ho er godt over middels interessert i hundar er lett å sjå når ho kjem syklande denne dagen. Alt til hunden tenkjer eg, i det Randi eit enkelt grep vert drikkekar til hunden. Denne hunden er om lag to år og er ein Flatcoated Retriever. Den andre er òg svart og i tillegg til dei to, har ho ein katt. Sambuar har ho òg. Han er frå Valldal, men jobbar i byen. No til Oslo for eit år. Kvifor har du tenkt å gjere det, spør eg. Eg fekk berre så lyst til å prøve noko nytt for ei tid, og dette sa eg sjølvsagt til Ann- ho er, fekk eg fort til svar, ja det kan du vel gjere. Og så fortalte ho meg at det vert meir og meir vanleg å leige seg ein stol i ein salong. Så det har eg da tenkt å gjere. Leige ein stol har eg fått til i Oslo sentrum og eg skal framleis arbeide for KlippIt, smilar ho på sin vanlege måte. Dette gjer ho òg for å få utvikle seg innan frisørfaget. Det skjer nye ting heile tida og på ein så stor plass som Oslo har eg moglegheita til å få med meg det siste, legg ho til Samarbeid Dei to som no driv KlippIt kjende ikkje kvarandre så godt då dei bestemte seg for å starte salong saman. Vi utfyller kvarandre godt, når Anka får ein av sine gode idear, er eg klar til å gjere noko med dei, seier Randi Valdal. Eg føler ein tryggleik i å samarbeide og så gjer det ansvaret vi har tatt på oss saman at vi støttar kvarandre heile tida, legg ho til. Men no skal ho prøve å bu ein annan stad for ei lita stund. Korleis det går vil tida vise, men at ho gler seg til å prøve noko nytt er det liten tvil om. Det er ikkje alltid like lett å skaffe frisørar får eg vite, men dei har iallefall starta søket. Sosiale mediar som Facebook vert nytta og då lurar sjølvsagt folk på kva som skjer. Men ingen av oss er gravide, det er berre eg som skal jobbe i Oslo eit år, seier Randi Valdal. Større salong I Oslo vert ho ein av sju frisørar i salongen. Her vil eg nok lære mykje av kollegaen og samstundes av kundane. Kanskje kan eg òg snappe opp ein del om korleis dei driv butikken i tillegg til kunnskap om produkt, seier Randi. Det er ein del kjemikaliar og produkt som skal handsamast med kunnskap, så HMS er òg noko vi tek på alvor på KlippIt, ho sjølvsagt med seg dyra. Der eg drar, drar dyra, ler ho. Med unnatak av Ålesund og Molde som skuleelev i nokre år, så er det Lepsøya og Valldal som har vore hennar faste punkt. Valldal har i tillegg vore hennar fristad noko ho no har nyte i mange år. RANDI JEANETTE VALDAL Mat: Er veldig glad i fisk og då spesielt prinsefisk. TV: Held eit auge med Grey s Anatomi og elles ser eg gjerne ein krim. Reiser: Har reist lite enno, men drøymer om ein tur til Australia. Hobby: Hund er mi store interesse og er elles glad i dyr.

12 12 GRUBLERI Kryssord nr 124 Torsdag 26. april 2012 Vandelaus Sudoku Overkomleg Sudoku Hardnuen Sudoku Utkropen Sudoku Løysing nummer 122 Send kryssordnummer med løysingsordet til: eller Storfjordnytt, postboks Valldal innan fredag 4. mai. Hugs namn og adresse! Vinnar kryssord nr 122: Oddhild Rødseth, Ørskog Sudokuløysing frå sist veke

13 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april Ryddar langs vegen På Vad i Stordal var ein stor doning i ferd med å rydde den skogen som låg i vegkanten. Virusha vidare til landsmønstringa i Trondheim Etter fylkesmønstringa for UKM i Ålesund i helga, vart det tysdag kveld klart at Virusha Naguleswaran frå Stordal er mellom dei som er uttekne til å gå vidare til landsmønstringa. Gode resultat i fylkeskappleiken

14 14 Mat fra havet Torskeskiver 79,- Røkt laks 149,- Steinbitfilet 98,- Torskefilet 98,- Letts. torskefilet 98,- F.k. ONSDAG Valldal Stranda Stordal Direktebil fra Møre med fine fiskeprodukter! FISKEKAKER FISKBALL BLANDABALL REKER SEIFILET ETC. 6,8 kg torskefilet kr 620,- 5 kg torskeloins kr 595,- Snakk med oss om din idé! Gratis rådgjeving og kurs, tilskot og kontorplass Valldal Tlf Stopper etter avtale: Kveiteskiver 159,- Lettsalta uerfilet 98,- Røkt torskefilet 98,- Seifilet 79,- Klippfisk av torsk 165, OLE LØVOLD AS 6530 Averøy Tlf PRIVAT FYSIOTERAPI Vi som driv privat praksis i Norddal kommune har til no operert med felles venteliste for pasientar. Frå dags dato vil vi gå bort frå denne ordninga. Den enkelte kan ta direkte kontakt med ein av oss for timebestilling, og rekvisisjon skal leverast til den ein får time hos. Karl Johan Tafjord, tlf Barbro K. Sunde, tlf Mari Agathe Hatlestad, tlf Takk til dei som støtta oss med gevinstar og som vitja marknaden vår på samfunnshuset i Valldal laurdag 14. april I.P.Huse AS Sparebanken Møre H.L.Muri AS Jordbærstova Valldal Naturopplevingar Fjordlaks AS Hårstua Valldal Grønt AS Norddal Kommune Storstova Motorforum AS Nordvest Revisjon AS Remseth Maskin AS Valldal Grønt AS Linge Gartneri Norddal Elverk AS MiniRimi Rempro AS Intersport Rongve AS Muritunet AS Helsing Valldal idrettslag Euronics Valldal Tafjord Kraftproduksjon AS Profilx AS Klippit AS Berdal Gartneri Grilstad AS Finnøy Havstuer/Classic Norway Valldal Høvleri JOHN FOGERTY RODNEY ATKINS VASSENDGUTANE SIE GUBBA TERRI CLARK TOO FAR GONE STEFF NEVERS JULI FOR 20. GANG PÅ VINSTRA! MacKay Brothers, Boots Band, Bretteville, Lucky Lips, Hege Øversveen, Harald Thune, Bill Booth, Terje Iversen, Roger Midtsian, Trond Horn & Anita Bøygard, Mike & The Strangers, ClutterBillies, Linda Kvam, Tom Bråthen, Earlybird Stringband, Benedicte Brænden og Two Tons of Steel For komplett spilleplan, info og billettsalg; se Infotlf: ÅRSGRENSE Sykkeltrim i Valldal tysdag 1. mai Start frå Gudbrandsjuvet eller Sylte mellom og Vaksne kr 60,- barn u 16 år kr 40,- familie kr 180,- Hovudpremie er ein sykkel. Vi oppfordrar alle til å bruke hjelm og refleksvest! Arrangør: VIL, trimgruppa LEIRDUESKYTING fredag 27. april Skytingar kvar fredag kl Vel møtt til ein ny sesong! Sylte bedehus Velkomen til møte søndag 29. april kl Tale ved Dagfinn Røsvik Misjonsgåve Kristen Muslimmisjon Basar laurdag 28. april kl 14:00 på Fredheim. Årer-tombola-lister-lodd Alle er velkomne! Arr: Solberg Ungdomslag Loppemarknad Valldal Skulekorps skal ha loppemarked i gamle Rem-butikken 2. juni kl Innlevering av lopper til butikken 2. og 23.mai kl Ved behov for henting ta kontakt på tlf Ønskjer ikkje: Klede, sko, kvitevarer og store møblar. Innlevering av lopper skal skje i gamle Rem-butikken. Styret Langlo AS er en av Norges største produsenter av garderobeløsninger. Våre produkter er representerte i Norges største byggevarekjeder. Langlo AS omsetter for ca 110 mill. i året, og har rundt 65 ansatte i produksjon og administrasjon. Vi er nå på leting etter flere medarbeidere. Vår oppdragsmengde er økende og vi søker etter følgende: Produksjonsmedarbeidere, Garderobeavdeling Til vår garderobeavdeling søker vi pålitelige, raske og nøyaktige personer som tar i et tak når det trengs. Man vil sammen med andre kollegaer ha ansvaret for at våre ferdigstillte produkter pakkes i tilhørende emballasje og klargjøres til transport. Andre varierende arbeidsoppgåver vil måtte påberegnes. Evnen til å kommunisere og jobbe godt sammen i et team er en nødvendighet. Erfaring fra møbelindustri eller tilsvarende er en fordel, men ikke påkrevet da full opplæring vil bli gitt. Maskinoperatør/møbelsnekker - trevarefabrikk Til vår trevarefabrikk søker vi en maskinoperatør/møbelsnekker for betjening av våre produksjonsmaskiner. Andre varierende arbeidsoppgåver vil måtte påberegnes. Evnen til å kommunisere og jobbe godt sammen i et team er en nødvendighet. Erfaring fra trebearbeiding/møbelindustri er en fordel, men ikke påkrevet da full opplæring vil bli gitt. Som søker må du ha grunnleggende datakunnskaper, beherske norsk muntlig og skriftlig godt. Vi kan tilby ordnede arbeidsforhold, og et positivt arbeidsmiljø med fokus på høy service og fagkunnskap. Stillingene ønskes besatt snarest mulig. For mer informasjon, kontakt: Produksjonssjef Geir Koppang. E-post: Telefon: Søknad med CV sendes til: Langlo AS, att. Geir Koppang, Svemorka, 6200 Stranda eller på innen 7. mai Torsdag 26. april 2012 Laurdag 28. april 80-tallsparty med DJ AMADEUS DJ og karaoke. Frå kl PIZZABUFFET Kr 90,- for voksne og 5,- kr pr år for barn Søndag 29. april PIZZABUFFET Kr 90,- for vaksne og 5,- kr pr år for barn Tysdag 1. mai Helgeåpent - frå kl BILLIGBOWLING Bowling kun 30,- for born og 45,- for vaksne heile dagen. 10% PÅ VÅR À LA CARTE MENY Opningstider: Man/tysdag: Stengt Onsdag: Torsdag: Fredag: Laurdag: Søndag: Bowling Pizza Bar Dans 6210 VALLDAL - TLF Sykkeltrim i Stordal 1. mai Starttid: Kl frå skulen og Moe bedehus NB! HUSK BRUK HJELM OG REFLEKSVEST Arr.: SIL-allidrettsgruppa Sommarjobb VI SØKJER ETTER: Sommarhjelp til vårt byggevarelager i perioden 23/6 5/8 med jobbing annankvar laurdag. Sjølvstendig ungdom/student år. Truckførerbevis/førerkort ein fordel, men ikkje noko krav Ta kontakt på tlf eller 6210 VALLDAL TLF Tannlege i Tyrkia Sensasjonell ny teknologi - implantat eller kruner på 1 dag! Topp moderne klinikker med autoriserte tannteknikere og kirurger. Lang erfaring. Kontakt Eva: Spar opptil 70% Husk å ta på sko når du skal ut :) Snakk med oss om demens Norsk følge med til tannlegen

15 STORFJORDNYTT 15 ANNONSAR NORDDAL KOMMUNE Postboks 144, 6211 VALLDAL TLF ein verdsarvkommune KRAFTSENTERET OPE KAFE tysdag, torsdag og fredag frå kl 11 til STAVGANG alle fredagar kl minutter under leiing av ergoterapeut HANDARBEIDSTREFF kvar fredag frå kl 11 FREDAGSLUNCH kvar fredag frå kl til FROKOSTGRUPPE kvar onsdag kl Ta kontakt om du har lyst til å vere med TUR onsdagar kl frå Kraftsenteret. KOMMUNEN INFORMERER UNG FREDAG for ungdom 8. klasse og oppover Valldal samfunnshus 27. april kl Ferje frå Eidsdal kl 19.00, retur frå Linge kl Velkomen til vårens siste Ung fredag! Arr: ungdomsrådet/kyrkja ENDRING AV MØTEPLAN 10. mai. QUIZ på Fjellro frå kl fredag 27. april Noregs vassdrags- og energidirektorat Quizvert Jan Velkomen! 6210 Valldal Tlf / Noregs vassdrags- og energidirektorat kunngjer: Norddal kommune - Søknad om løyve til uttak av grunnvatn til Valldal vassverk i Norddal kommune NVE har motteke søknad frå Norddal kommune, datert om løyve til uttak av grunnvatn til ny reservevasskjelde for Valldal vassverk i Norddal kommune. Norddal kommune søkjer om å etablere 3 produksjonsbrønnar og ta ut inntil 18 l/s frå ein grunnvass førekomst i lausmassar på vestsida av Valldøla i Valldal. Grunnvatnet skal brukast som reservevasskjelde for Valldal vassverk. Dagens gjennomsnittlege vassforbruk frå dette vassverket er omlag 9,5 1/s og ut i frå dette vert den nye vasskjelda dimensjonert til eit maksimalt døgnbehov på /s. frå Valldøla, som er eit verna vassdrag. Grunnvasspegelen er lokalisert om lag 4 meter under terreng i ubelasta tilstand. Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset og biblioteket i kommunen og på NVE sine nettsider fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Einar Lied på tlf.: eller e-post: NVE føretrekkjer at fråsegner vert sendt oss elektronisk via så snart som råd og seinast innan I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det vert utarbeidd eit samandrag som kan nyttast til dette. LEDIGE STILLINGAR TILKALLINGSVAKTER 12/252 Pleie- og omsorg si avdeling for funksjonshemma treng meir personale som tilkallingsvikarar for brukarar med spesielle behov. Aktuelle vakter er både dagvakter, natt- og helgevakter. For meir informasjon, ta kontakt med Wenke Sylju, tlf Fullstendig utlysingstekst på under ledige Søknadsfrist: omgåande. GITARPEDAGOG 12/597 Ledig vikariat som gitarpedagog 45% stilling, i perioden For meir informasjon, ta Fullstendig utlysingstekst på elektronisk søknadsskjema. LÆRARAR 12/607 Ledig inntil 2 x 100% vikariat i stilling som lærar, med tenestestad Valldal skule, skuleåret For meir informasjon, ta kontakt med rektor Magne Krogh, tlf Tid for sommerdekk AVDELINGSSJUKEPLEIAR 12/566 Ledig 100% stilling som avdelingssjukepleiar ved Valldal sjukeheim frå HELSEFAGARBEIDAR 12/567 Ledig 40% stilling som helsefagarbeidar ved avdeling for demente, frå HELSEFAGARBEIDAR 12/568 Ledig 50% stilling som helsefagarbeidar ved sjukeavdelinga, frå SJUKEPLEIAR 12/570 Ledig 100% stilling som sjukepleiar frå HELSEFAGARBEIDAR 12/574 Ledig 80% stilling som helsefagarbeidar ved avdeling for demente, frå Fullstendig utlysingstekst på søknadsskjema. Søknadsfrist: Overlat ansvaret for dine dekk til oss og sjekk de inn på vårt dekkhotell. Rabatter på dekk til de som sjekker inn! EK BIL AS 6250 Stordal Tlf Kr 770,- Kr 395,- Kr 395,- Fjordhagen Småkraft Jordbærstova i Valldal torsdag 26. april kl 18.00

16 Tips oss om store og små nyheiter på Tlf Brasserie Posten Etter snart ein månad i drift, er Kenneth Skarbø Løken svært nøgd med mottakinga Brasserie Posten har fått. Britt Ingunn Maurstad Det var altså fredag 30. mars Kenneth Skarbø Løken og sambuar Malin Merok opna dørene til det nyaste tilskotet til stader å få seg ein god matbit i Geiranger. Namnet på staden, Brasserie Posten, gav seg sjølv eigentleg, ettersom dei held til i dei gamle postlokala på kaia i Geiranger. Det er også ganske passande, for bestefaren til Malin var Petter Merok eller Post- Petter som han også vart kalla. Og Post-Petter har sett mange spor rundt om i brasseriet. På eine veggen er eit bilete av han, på ein annan vegg er det ramma inn ein serie bilete som han har teke, for Post-Petter var ikkje berre postmann, han var også hobbyfotograf og laga postkort av bileta. Mykje godt øl Skarbø Løken fortel at i staden for å ha eit stort vinkart, så har dei valt å ha eit begrensa utval vinar og heller ha eit desto større utval av øl. Brasseri kjem opphavleg frå Belgia og var i si tid ein kombinasjon av spisestad og bryggeri, seier han og vil med det føre brasseritradisjonen vidare på sin måte. Om vinkartet altså er noko begrensa, så er utvalet i øl desto større. Her er alle sortane til Slogen, i tillegg til øl frå slike som Kinn og Ægir og Nøgne Ø. Omkring 19 sortar har han. Ølet har blitt kjempepopulært. Enkelte kjem innom nesten berre for å smake ein ny sort, seier han. Han håper at det planlagte mikrobryggeriet i naustrekka etter kvart får starta opp, for då ser han føre seg å ha øl også derifrå til sals hos seg. Oppteken av kvlaitet Om ein ser på menyen Skarbø Løken har sett saman, så nyttar han stort sett råvarer frå eit litt utvida nærområde. Men omgrepet kortreist mat, er han ikkje spesielt begeistra for. Sett i en litt større samanheng, er jo mest all norsk mat kortreist, seier han. Han er meir oppteken av at kvaliteten på råvarene enn kvar dei kjem frå, så om han hentar dei frå nabobygda eller ein annan stad, er mindre viktig. Likevel synest eg å sjå eit slags mønster, for Skarbø Løken nyttar mange små leve- økologisk rjome frå Røros, ost frå Tingvoll og skinke frå Tind på Stranda, eller oksekjøt frå Søren- frå Ålesund. Når gjestar vel å kome hit for eit godt måltid, skal dei vere sikre på at vi brukar skikkelege råvarer og at all maten vert laga frå botnen av, seier han. At maten er god, fekk han ei stadfesting på under Forsmak i Oslo då heile Norges matmor, Ingrid Espelid Hovig, syntest at ho gjerne ville ha oppskrifta. Skapar arbeidsplassar Skarbø Løken har lang erfaring som kjøkkensjef på Hotel Union, men draumen om å starte sitt eige har han hatt med seg heile tida. No har han altså hoppa i det, og så langt ser det altså ut til at det går bra. Men han legg ikkje skjul på at det har vore enkelte tøffe tak i tida fram til opninga. For å seie det slik, det tek på å både skulle byggje om og starte opp her samtidig som vi har halde på med å byggje hus, seier han. Etter ombygginga har han fått ein spisestad med 32 plassar inne, plass til 50 personar ute. Førebels har ope frå torsdag til søndag, men frå 1. mai vil dørene vere opne kvar dag. Vi følgjer ferga, og den tek til på sommarsesongen på Geirangerfjorden den dagen. Når turistsesongen er på sitt høgste, vil Brasserie Posten gje arbeid på heil- eller deltid til så mange som ti personar. Sjølv om vi har hatt godt med besøk den månaden som har gått, så gler eg meg til sesongen byrjar for fullt og det forhåpentleg blir masse liv og røre her, avsluttar han. Designlampane gjer seg godt over langbordet. Kenneth Skarbø Løken ser fram til ein travel sommarsesong. Send eit av dine blinkskot med ein bilettekst til: og få det på trykk Lesarbiletet Tulipanaksjon nei til narkotika Fagkjeden Lions Club Valldal sin årlege tulipanaksjon laurdag 28. april 2012 Valldal sentrum ved H.L. Muri og MiniRimi kl Tafjord ved Alf Tafjord Landhandel kl Støtt opp om Lions sitt arbeid mot narkotika! LC- Valldal Fotograf: Alfred Nilsen > Hanen på Dyrkorn i motlys. Ørskog Bilsenter Antirust Tlf

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 6 - Mai. Denne gongen er det Afrika Zambia som me skal ha fokus på. * * *

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 6 - Mai. Denne gongen er det Afrika Zambia som me skal ha fokus på. * * * Bore Nytt Informasjon frå Bore skule skuleåret 2016 2017 Nr 6 - Mai HEI! Ei enkel og vennleg helsing. No vil me i temaveka vår seia Hei til verden. Som dei fleste veit, så skiftar me verdsdel kvart år

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer