LTILSYNE EMSETH MASKIN AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LTILSYNE EMSETH MASKIN AS"

Transkript

1 Lokalavis for indre Sunnmøre Torsdag 26. april 2012 Nr. 17 Årgang 33 Laussal kr 20 Mykje for pengane Fekk mange tips På det opne møtet om rassikring av Reinshammaren i Norddalsstranda, ønskte kommunen og vegvesenet innspel til korleis stenging av vegen kan skje utan for mykje heft for bygdefolket. SIDE 2-3 Filma i Valldal Filmstudentar hadde valt seg Norddal kommune som location for filmen som skal bli eksamensoppgåva deira. SIDE 9 På gamleskulen i Stordal gjekk både ordførar Charles Tøsse og rektor Bjørnar Midtbust, då seier det seg sjølv at tida er moden for ny skule til elevane i Stordal. Bygginga av nye Stordal skule går etter planen og elevar og lærarar gler seg til den dagen dei kan ta den i bruk. Etter planen skal den vere klar når haustferien er unnagjort dette året. Bjørnar Midtbust føler seg privilegert som får vere med å lage ny skule, og seier resultatet vert nøkternt, gjennomtenkt og bra. Dei er visse på at dei får mykje skule for pengane dei brukar i Stordal. Når den nye skulen vert teken i bruk, har den så mange elevar som det aldri har vore i Stordal tidlegare. No er elevane plassert i grendasalen og på bedehuset for å få kabalen til å gå opp. SIDE 6 7 Bålpanne 2850,- inkl. mva REMSETH MASKIN AS 6210 Valldal Tlf Faks Vakttelefon Nyheter! Mandag fredag Lørdag Valldal Tlf./Faks GODKJENT AV BILTILSYNET NAF Trumf 30 øre pr. ltr Opningstider VEKAS Ferskt skåret Pålegg og posteiar Måndag fredag Laurdag VALLDAL Brokkoli Bukett, 400 gram (18) (15) Jørgen Vinje Alf Tafjord 6250 STORDAL 6213 TAFJORD Tlf Tlf: Over 200 varer til ein tiar Måndag fredag Laurdag Sylte 6210 Valldal f Tlf

2 2 Tlf Pb Valldal Torsdag 26. april 2012 STORFJORDNYTT Ønskte innspel i h Rassikringsmøtet i Norddal torsdag kom i stand for at Norddal kommune og Statens vegvesen skulle få innspel om på kva måte stenging av vegen kan gjerast for å skape minst mogleg heft for dei som bur i bygda. Redaktør/dagleg leiar Ingvild Parr Journalistar Britt Ingunn Maurstad John Kristian Hjelle (frilans) Annonsar Alfred Nilsen Utgjevar: Storfjord Bladlag AS, 6210 Valldal Bankgiro: Bladpris: Heilår kr 770 Halvår kr 395 Student/vernepliktig kr 395 Annonseprisar: Vanleg plass: kr 4,80 pr. mm + mva Tekstside: kr 7 pr. mm + mva Fargetillegg: kr 350 Har du eit gamalt interessant foto med opplysningar og årstal, set vi det gjerne på trykk Fotominne Sats og montasje: Storfjordnytt Prent: Polaris Trykk Ålesund AS Storfjordnytt arbeider etter reglane for god presseskikk i «Vær Varsom»-plakaten. Den som kjenner seg råka av urett avisomtale, vert oppmoda om å ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer frå presse- organisasjonane og ålmenta, handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusg 17, 0158 Oslo. Tlf

3 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april øve rassikring Investerer i nettbrett Norddal kommune kjøper inn 30 nettbrett (ipad) til bruk for kommunestyret. Det vart vedteke i formannskapet førre veke. ATTERSYN FRÅ ARKIVET

4 4 Torsdag 26. april 2012 STORFJORDNYTT Kritiske til ny regional plan Ikkje alle var like positive til at det skal utarbeidast ein ny regional plan i samband med å gi Ottadalsområdet status som eit nasjonalt villreinområde. Dette kom fram på eit ope møte på Muritunet i Valldal i førre veke. Aukar stillingsheimlane til fysioterapeutane På kommunestyremøtet som vart halde i påska, var det vedteke å auke stillingsheimelen til dei privatpraktiserande fysioterapeutane med driftstilskot i Stordal kommune.

5 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april Naustet så godt som nytt Det nyrestaurerte naustet i Geiranger vart innvia sist veke. Første pilegrimsleia i Møre og Romsdal Kan hende kan vi allereie neste olsok ha ein ny attraksjon å by på. Då er venteleg pilegrimsleia frå Valldal til Nidaros klar til å opnast.

6 6 Effektivt biblioteksystem Torsdag 26. april 2012 Den nye skulen i Stordal vil vere eit tydeleg signal om kva kommunen prioriterer. Victor Corneliussen har ikkje tid til å stoppe heilt opp, men nokre enkle svar får eg før han drar vidare til Stranda. Fylkesbiblioteket har brukt godt med ressursar for å få bibliotektenesta i fylket til å fungere best mogleg. To dagar i veka kjem bibliotekbilen innom og på nettet kan du søkje etter boktitlar i heile fylket Alfred Nilsen Du kan seie det slik at med eit slikt system er det som om vi er eit bibliotek i heile fylket, seier Peth Nakken på folkebiblioteket i Valldal. Samsøk Gjennom ei stor satsing har fylkesbiblioteket fått med så godt som alle folkebibliotek i fylket i ein database slik at du kan søkje etter boktitlar i heile fylket. Ja du kan sjølvsagt søkje frå andre stader i landet òg, men då kjem boka med post, seier Peth Nakken. For i tillegg til det nye søkjesystemet har dei òg fått på plass ein bibliotekbil. Den køyrer innom Valldal to gonger i veka og folkebiblioteket i Norddal betaler ei fast avgift i året for dette tilbodet. Registrer deg på nettet Registrerer du deg på nettet med lånenummer eller epostadresse, kan du styre kontoen din derifrå. Du kan søkje etter bøker, bestille, fornye og i tillegg halde oversikten over kva du har lånt. levere inn bøker dei har lånt, det er ikkje tvil om det, seier Peth, utan at ho vil overdramatisere. Vi vil jo levere ein best mogleg teneste til brukarane våre, så om nokon sit på ei bok alt for lenge er det dei det går ut over, legg ho til. Bibliotekbilen Det er tysdagar og torsdagar bilen er på vitjing i Valldal og det er tidleg på dag den kjem. Det vert nokon lange dagar somme tider, seier Victor Corneliussen frå Ålesund. Han køyrer bokbilen den dagen eg er på biblioteket. Han har hatt jobben i om lag to månader og trivst sjølv om det er travelt. Han har med seg bøker som folk har bestilt og tar med seg lesestoff direkte til dei næraste biblioteka og leverer det til ein sentral om det skal vidare ut i fylket. Peth Nakken er godt nøgd med både bilen og samsøket og oppfordrar heimesida til Norddal kommune. Måler opp og legg til rette Den nye Elevtalet på Stordal skule har ikkje vore høgare enn akkurat no, nokon tid. Da passar det bra at den nye skulen snart står klar til bruk. Alfred Nilsen Dei valte å leige bedehuset og grendasalen som ekstra klasserom og ikkje leige ein brakkerigg. På den måten sparer dei ein del midlar som dei har øyremerka til innreiing og uteområde. Det meste nytt Etter å ha køyrt forbi den nye skulen Stordal nokre gongar og sett den ta form, vert eg sjølvsagt nysgjerrig på korleis resultatet vert og når elevane kan ta den nye skulen i bruk. Då er det berre å ringe rektor å spørje om å få kome å sjå, og det får eg. Så fredag i førre veke, tidleg på dag brukar Bjørnar Midtbust ein time og viser rundt på den nye skulen. Det er ikkje berre eg som er nysgjerrig, ordførar Charles Tøsse er like spent på korleis arbeidet går. Dei eldste bygningane, som brukast som skule i dag, vart bygd i 1958 og skal brukast slik den er til SFO-rom, naturfag, forming, musikk og alle andre spesialrom. Andre delen av skulen vart bygd i 1973 og det meste av den er borte og blir erstatta med nytt. Det som skal brukast av den delen er symjehallen, biblioteket og to klasserom til 3. og 4. klasse. Desse skal òg oppgraderast ein heil del. Privilegerte Bjørnar Midtbust er godt nøgd med det som kjem for ein dag under bygginga og visar stolt rundt. Ute på plassen vert det tre elevinngangar og store luftige gangar leier rundt til dei ulike avdelingane. Store, nærast kvadratiske klasserom på 60 kvadratmeter er bygd for om lag 20 elevar. Området utanfor klasseromma skal møblerast og ha vasskjølar og Tysdag i førre veke kom denne mannen gåande med ein litt spesiell stav i handa på Grandane i Valldal. Og på spørsmål frå ein litt nysgjerrig kar, fekk eg vite at han arbeider i det tekniske samarbeidet som Stordal og Norddal har og at han heiter Trond Alstadsæter. Joda smilar han, det er eit valldalsnamn og far min kjem herfrå. Trond Alstadsæter bur på Sjøholt og pendlar inn til Stordal og Norddal. Han er ein av åtte på administrasjonssida, og er utdanna ingeniør i anlegg og oppmåling. Denne dagen var han her inne i Valldal for å berekne nokre høgder for vegar og overvassystem i samband med Muriparken. Trond Alstadsæter har vore tilsett i det tekniske samarbeidet mellom Stordal og Norddal vel eit år. Bjørnar Midtbust har mykje positivt å seie om både lærarar og elevane i høve byggjeperioden. Her saman med Torunn Sund Tafjord og Elin Vestre Røkke.

7 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april Gymsalen i gamleskulen er i dag klasserommet til sjetteklassingane. skulen tek form elles det som skal til og grupperom for prosjektarbeid. Det er 160 elevar og 25 tilsette ved skulen i dag. Det vert tre eleveinngangar og dei to yngste klassane får sin inngang lengst inne på plassen og med rikeleg plass til avkledning. Lyset kjem inn gjrnnom d store vindauge og det brukast glasveggar mange stader for å sleppe lyset vidare inn i skulen. Dei fire ulike avdelingane får eigne fargekodar som går igjen på inventar og fellesareal. Eit amfi er eitt av dei, med kafè og allrom og med skulekjøkkenet like ved, sjølvsagt. Rektor Bjørnar Midtbust seier han føler seg privilegert når han får vere med å lage ein heilt ny skule på denne måte. Han tok til som rektor i 1997 og tok då over etter Leif Henden. 32 millionar Medan vi går rundt på byggeplassen gir dei to uttrykk for at dei får mykje skule for pengane. Ein heis fører ned til symjehallen. Der har dei brukt kroner ekstra på eit varmegjennvinningsanlegg, noko dei er sikre på skal sparast inn på straumrekninga over nokre år. Det har vore ein god planleggingsfase og styringa, det har dei. Rektor sit i ei arbeidsgruppe i byggjenemnda saman med Stig Busengdal og Jan Are Remme. Resultatet vert ein nøktern, gjennomtenkt og bra skule, seier Bjørnar. Ark Ess er arkitektar og hovudentreprenør er Christie Opsahl AS. Dei skal vere ferdige med sin jobb slik at elevane kan flytte inn og det vert full skuledrift etter haustferien Sjølvsagt skal lærarane få betre arbeidsforhold og teknikk skal takast i bruk med informasjonstavler i kvart klasserom. Det er lett å høyre at rektor gler seg til den dagen byggjinga er over. Han seier både lærarar og elevar har vore positive og innstilt på å gjennomføre denne perioden. Det er eit styr å skulle drive skule på den måten dei gjer i dag, men når dei veit at om litt får dei ein topp moderne skule, ja da er det verd styret. Rektor Bjørnar Midtbust og ordførar Charles Tøsse nyt utsikta frå det som vert klasserommet til sjuandeklassingane. Utanfor klasseromma vert det eigne grupperom med glasdører. Med motto for dagen på tavla, arbeider lærarane under litt kummerlege forhold medan dei ventar på den nye skulen.

8 8 Torsdag 26. april Kampanjeperiode uke 16 og 17 KAMPANJE Baderomsplate BerryAlloc Wall & Water Våtromsgodkjent baderomsplate som kombinerer skjønnhet og praktisk nytte. 298,- Baderomsplate Betong SF flisemønster 60x15.Pr m 2. Pr plate 443,42-40% Bildet viser BerryAlloc Wall & Water Concrete SF 60x60 cm. på leverandørens prisliste. Gjelder vinduer og balkongdører fra Rabatten gjelder ikke skyv-tett fra Trenor eller HSD fra Natre. DØRKUPP! -30% 184, 185, «Billy» og «Kolla». Alle dører* fra Trenor Talgø og Swedoor JELD-WEN * Rabatt gjelder ikke furu fyl lings dør og Bygg torgets kampanje dører «Glatt» og «Sandvik» og BT-HG 180, 182, Hos oss får du personlig rådgivning Valldal: VALLDAL HØVLERI AS Tlf Tilbudene gjelder ukene 16 og , eller så langt lageret rekker. Prisene gjelder kun lagerførte mønstre og størrelser. Priser og varesortiment kan p.g.a. fraktforhold, lokal bygge - skikk, lagerkapasitet mm. avvike fra brosjyren. Tilbudene er netto hentepris og gjelder kun ved kontant salg. Vi tar forbehold om trykkfeil!

9 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april Heksebrenning som tema Om du i helga observerte ei mengde ukjente med kamera og lydutstyr og bygdefolk iført kostymer og kanskje til og med syntest du såg Ragnar Lunde frå Hotel Cæsar, så har du sett heilt rett. Det har vore filming rundt om i bygdene våre i helga.

10 10 Torsdag 26. april 2012 GUDSTENESTER Søndag 29. april Sylte kyrkje kl Høgmesse ved sokneprest Morten Gravdal. Nattverd. Offer til bønnesenteret på Ørskogfjellet. Elin og Maja Langseth Lundberg vil hilse til oldemor Kirsten og gammeltante Turid i Tafjord. Stolt mormor og bestefar hilser også. Thea Emilie Bersås Skudal fyller 6 år 30. april God tur til Paris! Besten og besta gratulerer Johanna Marie Olsen fyller 7 år lørdag 28. april! Mange klemmer fra Håkon, Thorstein, mamma, pappa og Mona! Hurra for godjenta vår Thea Emilie som fyller 6 år 30. april! Mange klemmer fra mamma, pappa, Harry Potter, Angelina og Molly HELSINGAR Å setje helsingar på trykk i Storfjordnytt er gratis. Bruk fullt namn på den du helsar til, så får fleire glede av helsinga. Dersom du ønskjer bilete sende per post i retur, må du leggje ved frankert og adressert konvolutt. Innleveringsfrist: tysdag kl 16. Ei stor takk til alle som kom meg i hug med helsingar og gåver på 70-årsdagen min den 31. mars. Helsing Kaspar Eide Takke- og dødsannonsar på denne sida kostar kr mva. Vi vil gratulere snuppa vår Stine Indreeide Størdal med 3-årsdagen sin 1. mai. Masse klemmer fra mamma og pappa Hæ du haurt det før? Glan Sterkt motlys, skin. Dæ va sont (slikt) glan at ej såg ikkje dæ slag. Kjelde: Arne Nydal NAMNEDAGAR 26. april Terese og Tea 27. april Charles, Charlotte og Lotte 28. april Vivi og Vivian 29. april Toralf og Torolf 30. april Gina og Gitte 1. mai Filip og Valborg 2. mai Åsa og Åse Finn fram sykkelen så snart det vert bare vegar I Stordal har Thor Martin Hove akkurat stoppa motorsykkelen sin. Våren er heilt klart til stades denne fredagen, og det er ikkje berre sola som skin. Alfred Nilsen Han har friveka si og han og sambuaren har vore på Sjøholt til frisør. Ho skulle farge håret og greier, så eg tok sykkelen i dag for å kome heim raskt, seier han. Mykje har skjedd Thor Martin Hove arbeider på Fjordlaks på oppdrettsanlegg og denne veka har han fri. På Fjordlaks har han arbeidd dei siste to åra. I den jobben har han fått oppleve at det er stor aktivitet på fjorden, noko han ikkje tidlegare aldri tenkte på. Han og sambuaren er akkurat ferdig med grunnmurane på det nye huset sitt i Røbbane bustadfelt i Stordal. Vi ventar no på at Valldal Høvleri skal starte å reise huset, seier han. I oktober ventar paret born, og begge har born frå tidlegare forhold. Byggetida på det nye huset er vel eit åras tid og hus treng dei når dei vert så mange. Motorsykkel Det er ein herleg kjensle å suse avgarde på sykkel når våren kjem, seier Thor Martin. Han er lidenskapeleg oppteken av motorsyklar og han er godt nøgd med den han har no, ein Yamaha Tenere XT 660Z. Med ny sveis og alle dei spennande tinga som elles skjer i livet, er han godt nøgd med tilværet, eller slik han sjølv seier det: «Life is good». Thor Martin Hove er nøgd med sveisen, sykkelen og livet.

11 STORFJORDNYTT 11 Radiovenner til Geiranger Førstkomande søndag har Radio Sentrum og Si-REISER dagstur til Geiranger. I samband med turen vert det invitert til ope song-og musikkmøte i Geiranger kyrkje om ettermiddagen. Turteamet og om lag 50 gjestar vil ta del med allsong, solo- og duettsong, og det vert andakt av Hilde M. Gjengedal. Radio Sentrum er Indremisjonen sin nærradio, og det vert høve til å gi kollekt til radioarbeidet. Sykkeltrim 1. mai er dagen du har moglegheita å vere med på sykkeltrim både i Valldal og Stordal. I Stordal har dei denne aktiviteten alltid på 1. mai og i år òg i Valldal. Du kan starte i begge endar på begge plassane og er du heldig kan du vinne premie. Ung fredag Da er det klart for vårens siste ung fredag. Denne gongen held dei til Valldal samfunnshus med alle aktivitetane sine. Dette er eit tilbod for unge frå 8. klasse og opp til 18 år. Det er ungdomsrådet i samarbeid med kyrkja som er arrangørar. Framtidskveld i Stordal Stordal kommune arrangerer ein framtidskveld i Stordalshallen i samband med at kommunen skal revidere planen for idrett og fysisk aktivitet, samt starte arbeidet med ein eigen frivilligplan. Det er Møre og Romsdal idrettskrets som skal ha regien på framtidskvelden, som set fokus på idretten og den fysiske aktiviteten i kommunen. I kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Stordal kommune er det nedfelt eit hovudmål om at alle i Stordal kommune skal ha eit tilbod om fysisk aktivitet og naturopplevingar ut frå eigne behov og føresetnader. Ved å få på plass ein frivilligplan vil ein mellom anna kunne synleggjere det frivillige arbeidet i Stordal kommune, og kva dette frivillige arbeidet betyr for lokalsamfunnet, skriv Stordal kommune på sine nettsider. Randi Jeanette Valdal har ordna seg på håret og er klar til fotografering. Utviklar seg sjølv og bedrifta Randi Valdal likar godt å arbeide og etter at ho starta frisørsalong saman med Ann-Kathrin Overå har lysta berre blitt større. Alfred Nilsen Randi Valdal har vakse opp på Lepsøya i Haram kommune, men seier ho alltid har hatt Valldal som sin fristad. Frisør Allereie i 2005 tok ho fagbrev som frisør og ho arbeidde då på Moa. Så gjekk turen til Valldal og Hårstua der ho jobba i fem år før ho starta for seg sjølv. Draumen om å starte eigen salong har vore til stades, men ho var litt redd det skulle binde ho for mykje. Etter at vi starta opp for oss sjølve, skjønnar eg ikkje heilt kva eg var så redd for, seier ho. Vi sit og snakkar saman på bakrommet på salongen i Syltegata ein torsdag og salongen er ikkje ope så tidleg på dagen. Randi sit med ei varm tang og medan ho pratar. Det er mangfaldet eg set slik pris på med dette yrket. Dagane er ulike og det same er oppgåvene, du vert på ein måte ikkje heilt utlært fordi det skjer så mykje nytt, seier ho. Sjølvsagt er det enkelte ting som er kjekkare enn andre og spesielt det som kan gjerast etter ein litt spesiell klipp, synest Randi er spennande. Litt styling som ei siste hand på verket, er noko som kan gi det lille ekstra, smiler frisøren. Til Oslo At ho er godt over middels interessert i hundar er lett å sjå når ho kjem syklande denne dagen. Alt til hunden tenkjer eg, i det Randi eit enkelt grep vert drikkekar til hunden. Denne hunden er om lag to år og er ein Flatcoated Retriever. Den andre er òg svart og i tillegg til dei to, har ho ein katt. Sambuar har ho òg. Han er frå Valldal, men jobbar i byen. No til Oslo for eit år. Kvifor har du tenkt å gjere det, spør eg. Eg fekk berre så lyst til å prøve noko nytt for ei tid, og dette sa eg sjølvsagt til Ann- ho er, fekk eg fort til svar, ja det kan du vel gjere. Og så fortalte ho meg at det vert meir og meir vanleg å leige seg ein stol i ein salong. Så det har eg da tenkt å gjere. Leige ein stol har eg fått til i Oslo sentrum og eg skal framleis arbeide for KlippIt, smilar ho på sin vanlege måte. Dette gjer ho òg for å få utvikle seg innan frisørfaget. Det skjer nye ting heile tida og på ein så stor plass som Oslo har eg moglegheita til å få med meg det siste, legg ho til Samarbeid Dei to som no driv KlippIt kjende ikkje kvarandre så godt då dei bestemte seg for å starte salong saman. Vi utfyller kvarandre godt, når Anka får ein av sine gode idear, er eg klar til å gjere noko med dei, seier Randi Valdal. Eg føler ein tryggleik i å samarbeide og så gjer det ansvaret vi har tatt på oss saman at vi støttar kvarandre heile tida, legg ho til. Men no skal ho prøve å bu ein annan stad for ei lita stund. Korleis det går vil tida vise, men at ho gler seg til å prøve noko nytt er det liten tvil om. Det er ikkje alltid like lett å skaffe frisørar får eg vite, men dei har iallefall starta søket. Sosiale mediar som Facebook vert nytta og då lurar sjølvsagt folk på kva som skjer. Men ingen av oss er gravide, det er berre eg som skal jobbe i Oslo eit år, seier Randi Valdal. Større salong I Oslo vert ho ein av sju frisørar i salongen. Her vil eg nok lære mykje av kollegaen og samstundes av kundane. Kanskje kan eg òg snappe opp ein del om korleis dei driv butikken i tillegg til kunnskap om produkt, seier Randi. Det er ein del kjemikaliar og produkt som skal handsamast med kunnskap, så HMS er òg noko vi tek på alvor på KlippIt, ho sjølvsagt med seg dyra. Der eg drar, drar dyra, ler ho. Med unnatak av Ålesund og Molde som skuleelev i nokre år, så er det Lepsøya og Valldal som har vore hennar faste punkt. Valldal har i tillegg vore hennar fristad noko ho no har nyte i mange år. RANDI JEANETTE VALDAL Mat: Er veldig glad i fisk og då spesielt prinsefisk. TV: Held eit auge med Grey s Anatomi og elles ser eg gjerne ein krim. Reiser: Har reist lite enno, men drøymer om ein tur til Australia. Hobby: Hund er mi store interesse og er elles glad i dyr.

12 12 GRUBLERI Kryssord nr 124 Torsdag 26. april 2012 Vandelaus Sudoku Overkomleg Sudoku Hardnuen Sudoku Utkropen Sudoku Løysing nummer 122 Send kryssordnummer med løysingsordet til: eller Storfjordnytt, postboks Valldal innan fredag 4. mai. Hugs namn og adresse! Vinnar kryssord nr 122: Oddhild Rødseth, Ørskog Sudokuløysing frå sist veke

13 STORFJORDNYTT Torsdag 26. april Ryddar langs vegen På Vad i Stordal var ein stor doning i ferd med å rydde den skogen som låg i vegkanten. Virusha vidare til landsmønstringa i Trondheim Etter fylkesmønstringa for UKM i Ålesund i helga, vart det tysdag kveld klart at Virusha Naguleswaran frå Stordal er mellom dei som er uttekne til å gå vidare til landsmønstringa. Gode resultat i fylkeskappleiken

14 14 Mat fra havet Torskeskiver 79,- Røkt laks 149,- Steinbitfilet 98,- Torskefilet 98,- Letts. torskefilet 98,- F.k. ONSDAG Valldal Stranda Stordal Direktebil fra Møre med fine fiskeprodukter! FISKEKAKER FISKBALL BLANDABALL REKER SEIFILET ETC. 6,8 kg torskefilet kr 620,- 5 kg torskeloins kr 595,- Snakk med oss om din idé! Gratis rådgjeving og kurs, tilskot og kontorplass Valldal Tlf Stopper etter avtale: Kveiteskiver 159,- Lettsalta uerfilet 98,- Røkt torskefilet 98,- Seifilet 79,- Klippfisk av torsk 165, OLE LØVOLD AS 6530 Averøy Tlf PRIVAT FYSIOTERAPI Vi som driv privat praksis i Norddal kommune har til no operert med felles venteliste for pasientar. Frå dags dato vil vi gå bort frå denne ordninga. Den enkelte kan ta direkte kontakt med ein av oss for timebestilling, og rekvisisjon skal leverast til den ein får time hos. Karl Johan Tafjord, tlf Barbro K. Sunde, tlf Mari Agathe Hatlestad, tlf Takk til dei som støtta oss med gevinstar og som vitja marknaden vår på samfunnshuset i Valldal laurdag 14. april I.P.Huse AS Sparebanken Møre H.L.Muri AS Jordbærstova Valldal Naturopplevingar Fjordlaks AS Hårstua Valldal Grønt AS Norddal Kommune Storstova Motorforum AS Nordvest Revisjon AS Remseth Maskin AS Valldal Grønt AS Linge Gartneri Norddal Elverk AS MiniRimi Rempro AS Intersport Rongve AS Muritunet AS Helsing Valldal idrettslag Euronics Valldal Tafjord Kraftproduksjon AS Profilx AS Klippit AS Berdal Gartneri Grilstad AS Finnøy Havstuer/Classic Norway Valldal Høvleri JOHN FOGERTY RODNEY ATKINS VASSENDGUTANE SIE GUBBA TERRI CLARK TOO FAR GONE STEFF NEVERS JULI FOR 20. GANG PÅ VINSTRA! MacKay Brothers, Boots Band, Bretteville, Lucky Lips, Hege Øversveen, Harald Thune, Bill Booth, Terje Iversen, Roger Midtsian, Trond Horn & Anita Bøygard, Mike & The Strangers, ClutterBillies, Linda Kvam, Tom Bråthen, Earlybird Stringband, Benedicte Brænden og Two Tons of Steel For komplett spilleplan, info og billettsalg; se Infotlf: ÅRSGRENSE Sykkeltrim i Valldal tysdag 1. mai Start frå Gudbrandsjuvet eller Sylte mellom og Vaksne kr 60,- barn u 16 år kr 40,- familie kr 180,- Hovudpremie er ein sykkel. Vi oppfordrar alle til å bruke hjelm og refleksvest! Arrangør: VIL, trimgruppa LEIRDUESKYTING fredag 27. april Skytingar kvar fredag kl Vel møtt til ein ny sesong! Sylte bedehus Velkomen til møte søndag 29. april kl Tale ved Dagfinn Røsvik Misjonsgåve Kristen Muslimmisjon Basar laurdag 28. april kl 14:00 på Fredheim. Årer-tombola-lister-lodd Alle er velkomne! Arr: Solberg Ungdomslag Loppemarknad Valldal Skulekorps skal ha loppemarked i gamle Rem-butikken 2. juni kl Innlevering av lopper til butikken 2. og 23.mai kl Ved behov for henting ta kontakt på tlf Ønskjer ikkje: Klede, sko, kvitevarer og store møblar. Innlevering av lopper skal skje i gamle Rem-butikken. Styret Langlo AS er en av Norges største produsenter av garderobeløsninger. Våre produkter er representerte i Norges største byggevarekjeder. Langlo AS omsetter for ca 110 mill. i året, og har rundt 65 ansatte i produksjon og administrasjon. Vi er nå på leting etter flere medarbeidere. Vår oppdragsmengde er økende og vi søker etter følgende: Produksjonsmedarbeidere, Garderobeavdeling Til vår garderobeavdeling søker vi pålitelige, raske og nøyaktige personer som tar i et tak når det trengs. Man vil sammen med andre kollegaer ha ansvaret for at våre ferdigstillte produkter pakkes i tilhørende emballasje og klargjøres til transport. Andre varierende arbeidsoppgåver vil måtte påberegnes. Evnen til å kommunisere og jobbe godt sammen i et team er en nødvendighet. Erfaring fra møbelindustri eller tilsvarende er en fordel, men ikke påkrevet da full opplæring vil bli gitt. Maskinoperatør/møbelsnekker - trevarefabrikk Til vår trevarefabrikk søker vi en maskinoperatør/møbelsnekker for betjening av våre produksjonsmaskiner. Andre varierende arbeidsoppgåver vil måtte påberegnes. Evnen til å kommunisere og jobbe godt sammen i et team er en nødvendighet. Erfaring fra trebearbeiding/møbelindustri er en fordel, men ikke påkrevet da full opplæring vil bli gitt. Som søker må du ha grunnleggende datakunnskaper, beherske norsk muntlig og skriftlig godt. Vi kan tilby ordnede arbeidsforhold, og et positivt arbeidsmiljø med fokus på høy service og fagkunnskap. Stillingene ønskes besatt snarest mulig. For mer informasjon, kontakt: Produksjonssjef Geir Koppang. E-post: Telefon: Søknad med CV sendes til: Langlo AS, att. Geir Koppang, Svemorka, 6200 Stranda eller på innen 7. mai Torsdag 26. april 2012 Laurdag 28. april 80-tallsparty med DJ AMADEUS DJ og karaoke. Frå kl PIZZABUFFET Kr 90,- for voksne og 5,- kr pr år for barn Søndag 29. april PIZZABUFFET Kr 90,- for vaksne og 5,- kr pr år for barn Tysdag 1. mai Helgeåpent - frå kl BILLIGBOWLING Bowling kun 30,- for born og 45,- for vaksne heile dagen. 10% PÅ VÅR À LA CARTE MENY Opningstider: Man/tysdag: Stengt Onsdag: Torsdag: Fredag: Laurdag: Søndag: Bowling Pizza Bar Dans 6210 VALLDAL - TLF Sykkeltrim i Stordal 1. mai Starttid: Kl frå skulen og Moe bedehus NB! HUSK BRUK HJELM OG REFLEKSVEST Arr.: SIL-allidrettsgruppa Sommarjobb VI SØKJER ETTER: Sommarhjelp til vårt byggevarelager i perioden 23/6 5/8 med jobbing annankvar laurdag. Sjølvstendig ungdom/student år. Truckførerbevis/førerkort ein fordel, men ikkje noko krav Ta kontakt på tlf eller 6210 VALLDAL TLF Tannlege i Tyrkia Sensasjonell ny teknologi - implantat eller kruner på 1 dag! Topp moderne klinikker med autoriserte tannteknikere og kirurger. Lang erfaring. Kontakt Eva: Spar opptil 70% Husk å ta på sko når du skal ut :) Snakk med oss om demens Norsk følge med til tannlegen

15 STORFJORDNYTT 15 ANNONSAR NORDDAL KOMMUNE Postboks 144, 6211 VALLDAL TLF ein verdsarvkommune KRAFTSENTERET OPE KAFE tysdag, torsdag og fredag frå kl 11 til STAVGANG alle fredagar kl minutter under leiing av ergoterapeut HANDARBEIDSTREFF kvar fredag frå kl 11 FREDAGSLUNCH kvar fredag frå kl til FROKOSTGRUPPE kvar onsdag kl Ta kontakt om du har lyst til å vere med TUR onsdagar kl frå Kraftsenteret. KOMMUNEN INFORMERER UNG FREDAG for ungdom 8. klasse og oppover Valldal samfunnshus 27. april kl Ferje frå Eidsdal kl 19.00, retur frå Linge kl Velkomen til vårens siste Ung fredag! Arr: ungdomsrådet/kyrkja ENDRING AV MØTEPLAN 10. mai. QUIZ på Fjellro frå kl fredag 27. april Noregs vassdrags- og energidirektorat Quizvert Jan Velkomen! 6210 Valldal Tlf / Noregs vassdrags- og energidirektorat kunngjer: Norddal kommune - Søknad om løyve til uttak av grunnvatn til Valldal vassverk i Norddal kommune NVE har motteke søknad frå Norddal kommune, datert om løyve til uttak av grunnvatn til ny reservevasskjelde for Valldal vassverk i Norddal kommune. Norddal kommune søkjer om å etablere 3 produksjonsbrønnar og ta ut inntil 18 l/s frå ein grunnvass førekomst i lausmassar på vestsida av Valldøla i Valldal. Grunnvatnet skal brukast som reservevasskjelde for Valldal vassverk. Dagens gjennomsnittlege vassforbruk frå dette vassverket er omlag 9,5 1/s og ut i frå dette vert den nye vasskjelda dimensjonert til eit maksimalt døgnbehov på /s. frå Valldøla, som er eit verna vassdrag. Grunnvasspegelen er lokalisert om lag 4 meter under terreng i ubelasta tilstand. Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset og biblioteket i kommunen og på NVE sine nettsider fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Einar Lied på tlf.: eller e-post: NVE føretrekkjer at fråsegner vert sendt oss elektronisk via så snart som råd og seinast innan I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det vert utarbeidd eit samandrag som kan nyttast til dette. LEDIGE STILLINGAR TILKALLINGSVAKTER 12/252 Pleie- og omsorg si avdeling for funksjonshemma treng meir personale som tilkallingsvikarar for brukarar med spesielle behov. Aktuelle vakter er både dagvakter, natt- og helgevakter. For meir informasjon, ta kontakt med Wenke Sylju, tlf Fullstendig utlysingstekst på under ledige Søknadsfrist: omgåande. GITARPEDAGOG 12/597 Ledig vikariat som gitarpedagog 45% stilling, i perioden For meir informasjon, ta Fullstendig utlysingstekst på elektronisk søknadsskjema. LÆRARAR 12/607 Ledig inntil 2 x 100% vikariat i stilling som lærar, med tenestestad Valldal skule, skuleåret For meir informasjon, ta kontakt med rektor Magne Krogh, tlf Tid for sommerdekk AVDELINGSSJUKEPLEIAR 12/566 Ledig 100% stilling som avdelingssjukepleiar ved Valldal sjukeheim frå HELSEFAGARBEIDAR 12/567 Ledig 40% stilling som helsefagarbeidar ved avdeling for demente, frå HELSEFAGARBEIDAR 12/568 Ledig 50% stilling som helsefagarbeidar ved sjukeavdelinga, frå SJUKEPLEIAR 12/570 Ledig 100% stilling som sjukepleiar frå HELSEFAGARBEIDAR 12/574 Ledig 80% stilling som helsefagarbeidar ved avdeling for demente, frå Fullstendig utlysingstekst på søknadsskjema. Søknadsfrist: Overlat ansvaret for dine dekk til oss og sjekk de inn på vårt dekkhotell. Rabatter på dekk til de som sjekker inn! EK BIL AS 6250 Stordal Tlf Kr 770,- Kr 395,- Kr 395,- Fjordhagen Småkraft Jordbærstova i Valldal torsdag 26. april kl 18.00

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4.

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4. Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 1. oktober 2013 Nr. 71 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Opnar i dag Leiar...motivasjon for framtida... Side 4

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Helsesenter til 36 millionar

Helsesenter til 36 millionar Sommarpraten: Per Nordstrand SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Ingen grønskolling Lars-Henrik Paarup Michelsen nyttar fartstida si i politikken og datatilsynet godt når har arbeider for eit grønt skifte innanfor

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no NR. 3 MARS 2011 fylkesmagasinet.no 7350 egg pr dag Side 12-15 M2 Harevadet Hyttegrend side 32-33 REPORTASJE Yndestad Mekaniske side 28-31 LITE NYTT The Aller Best of 2010 side 46 LIVET ER MEIR ENN BILAR.

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir

Detaljer

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern tema Gløder for målsak SIDE 15 TEMA I GRANNAR TORSDAG 20. MARS BYGG OG BU tema Nr. 1 Måndag 3. mars 2014 Årgang 42 Laussal kr. 20 Ny kurs for livstil Ein fryd på bygda Herr og Frøken Fryd, alias Bent Arne

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer