Årsmøte Senja Hundeklubb 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Senja Hundeklubb 2013"

Transkript

1 Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Tirsdag 18. mars 2014, kl Sted: Finnsnes Dyreklinikk, Ringveien 34, Finnsnes Tilstede: 14 medlemmer, 7 vanlige medlemmer og 7 styremedlemmer. Saksliste: 1. Valg av møteleder Margareth foreslått, enstemmig vedtatt 2. Godkjenning av innkalling Ingen innvendinger, Margaret kommer med forslag til å flytte sak 8 til etter sak 10. Vedtatt. 3. Valg av referent Ann Iren foreslått, enstemmig vedtatt 4. Valg av to til å underskrive protokollen Gerda Marie Nedrebø og Hanne Hartvigsen foreslått, og valgt. 5. Årsberetning for klubben Styret for Senja Hundeklubb har i 2013 bestått av: Margareth Bergesen leder, Ann Iren Haldorsen nestleder, Lena Martinsen, Tine Hanssen og Marte F. Solli medlemmer, Ida Ottemo, Hilde Sjursnes og Marlen Blindheim- varamedlemmer. Styret har i 2013 behandlet 29 saker. I begynnelsen av styreåret ba vi om innspill fra våre medlemmer om forslag til aktiviteter. Forslag om passeringstrening ble gjennomført og godt mottatt blant medlemmene. Aktiviteter som ble gjennomført i 2013: Aktiviteter Kommentar April/mai Valpekurs (Instr. Margareth, Tine og Ann Iren) Fulltegnet Juni Brukskurs, Gunn Anita Fossli Septembe r Valpekurs (Instr. Tine, Ann Iren og Lena) Nesten fulltegnet Fulltegnet, + November Konkurranse LP kurs, Rune Bjerklund observatører Februar Medlemsmøte 20 deltakere I tillegg til disse aktivitetene, har det vært jevnlig treningsaktivitet der vi har benyttet oss av ulike treningsområder. Vi takker KOA Midt-Troms og Vesterfjell Bygdelag for samarbeidet så langt i forbindelse med lån/leie av lokaler. a. Årsmelding for lydighet/bruks

2 I 2013 har det vært middels aktivitet i LP/bruksgruppen. Vi har hatt 8 ekvipasjer som konkurrerer. Viggo med Max - nbf bruks Oddvar med Olga - lp Gøril med Vilja - lp Eva-Liz med Cornelia,Gurin og Solan - lp og jakt Lena med Sassy - lp Connie med Gizmo - lp Anne-Britt med Zakir - lp Anne-Sofie med Twiggy lp Hanne med Mille Samtidig skal vi ikke glemme at klubben har en del medlemmer innen NRH, disse gjør en fantastisk samfunnsinnsats og bruker mye av sin fritid på trening. En applaus for Arne og Margareth Det har blitt avholdt 1 valpekurs (rettelse: avholdt 2 valpekurs) og 1 konkurranserettet lydighet kurs! Vi har deltatt på treningssamling hos Schaeferhund klubben avd Tromsø, noe, som var et meget trivelig. Det som kanskje var toppen på kaken i forhold til det sosiale denne sesongen, ble nok Luleå turen i sommer. Det ble avholdt trippel lydighets stevne. En super tur, som absolutt frister til gjentagelse. Vi er blitt mer bevisste på å kjøre "konkurranse trening. Vi setter opp ring, kjører fellesdekk/sitt. Gruppen er god på å motivere hverandre og gi strukturerte tilbakemeldinger i trenings sammenheng. Dette er gull verdt for den enkeltes utvikling treningsmessig. De som allerede er i gang med konkurranser, har kommet frem til at helgetreninger ofte er det beste. Mange er på jobb og har lang kjørevei, så vinter ettermiddagene blir for korte. En del andre ekvipasjer har utrykt ønske om faste treningsdager i ukene også på vinterstid, dette er noe, som ny leder av bruksgruppen må ta tak i. Å holde klubbens egen bane åpen er et økonomisk spørsmål, som styret må vurdere. Hvis valget faller på vinteråpen bane hele uken, blir konsekvensen at noe annet må vike, slik som for eksempel oppgradering av klubbhus. Alternativet er, som nå at treningene forgår ved Naf og biltilsynet. Utenom dette brøytes banen ved behov i trenings helger. En del lørdager har vi vært så heldige å kunne bruke hallen på Rødbergsodden fort. Pr dags dato står denne gruppen uten leder og det er noe, som bør tas tak i snarlig. Eva-Liz for bruksgruppen Styrets tilføyelse: Ny kontaktperson, Marte Solem, for denne gruppen ble valgt inn på medlemsmøte avholdt 11. februar. b. Årsmelding for agility Det har vært et stille år for agilitygruppa, med lite aktiviteter. Det har ikke blitt avhold kurs eller konkurranser, og ikke organiserte treninger på klubbanen. Tilbakemeldinger fra medlemmer viser at det er et ønske om større aktivitet, men med få initiativtakere med kunnskap til å lede treninger, har det til nå ikke blitt noe ut av dette. - Ann Iren for agilitygruppen

3 c. Årsmelding for utstilling I løpet av utstillingsåret 2013 har Senja Hundeklubb hatt en knallsesong, våre hunder har tatt med seg en mengde CERT, de har tatt hjem en masse BIR rosetter, en del BIM, plassert seg i gruppefinalene, faktisk vunnet gruppen og plassert seg i BIS finalen. Vi har også hatt et meget sterkt år med valpene våre. Vi har vunnet BEST IN SHOW flere ganger, vi har hatt hunder plassert i gruppen eller BISet på samtlige utstillinger! Jeg vil gratulere så mye til samtlige involverte, ingenting av dette har kommet gratis. Håper året i år blir like bra resultatmessig, og at vi kan greie å holde et like positivt miljø som tidligere. Utstillingsgruppa har vært veldig flinke å støtte hverandre når ting ikke blir helt som planlagt og fenomenale med gratulasjoner når man har gjort det bra. I starten av 2013 trente vi inne i parkeringsgarasjen på COOP, før det ble såpass bart at vi kunne flytte ut på Heimlymyra. I løpet av våren startet passeringstreningen opp rundt vannet, og vi utsatte treningen litt utover kvelden, slik at vi fikk gjort begge deler på onsdager. Vi har egenlig trent kontinuerlig hele dette året, bortsett fra en liten juleferie. I slutten av oktober inngikk jeg en avtale med Vesterfjell Bygdelag, slik at vi kan trene innendørs i deres lokale. Dette har vært både positivt og negativt, men sånn som jeg ser det er det ikke noe alternativ å trene i garasjen per nå. Jeg har betalt inn til bygdelaget for bruk av huset, til og med kommende onsdag, da har jeg betalt 7000 kr for bruk av huset. Vi i styret besluttet å dekke inn leien ved å kreve kontingent på treningene, ikke bare innendørs, men alle treninger. Hittil har vi fått inn 4335 kr, medregnet det utstillingsgruppa hadde i kapital fra tidligere av. Mye tørre fakta, og kjedelige tall, men jeg håper jeg blir tilgitt. - Ida Ottemo, for utstillingsgruppa, SHK 6. Årets hund Bruks Bruksgruppa har sendt inn resultatet for årets hund i bruks, og det er en delt førsteplass mellom Gurin og Solan, eier Eva-Liz. Utstilling Få har sendt inn resultater i år, men av de som har sendt inn, er det Hannes Mille som har flest CERT og er dermed årets Utstillingshund. 7. Forslag til aktivitetsplan Oppstart rekruttgruppe - To valpekurs, fordelt på vår og høst - Videreføring av passeringstrening på Finnsnes - Treningssamling for alle, Rødbergodden - En til to treningssamlinger for øvrig, alt etter ønsker/behov i klubben - Konkurranselydighetskurs - Agility-revival

4 - Retrieverjaktkurs - Utstillingskurs - Utbedring av bane og vei - Utbedring av kontainer - Utbedring av klubbhus Innspill: - Agilitykurs, for å øke basiskunnskapen slik at gruppa har flere bein å stå på. - Samarbeid med naboklubber mtp agility 8. Regnskap/budsjett Se vedlegg, lagt ut på hjemmeside før årsmøtet. Saken er flyttet til etter sak 10, da budsjettet står i sammenheng med sak Valg Innstilling fra valgkomiteen: a) 3 styremedlemmer for 2 år/1år Hilde Sjursnes Kamilla Rødsand Hege Aarsandøy b) 3 varamedlemmer for 1 år Ida Ottemo Marlen Blindheim Hanne Hartvigsen c) 1 revisor for 1 år Viggo Meier d) 1 vararevisor for 1 år Mari Mathiassen e) 3 valgkomité for 1 år Eva-Liz Aandahl Tine Hanssen Connie Heim Innspill fra Gøril: Når styret konstitueres, bør det tas hensyn til hvor lenge styremedlemmene er valgt inn for og hvilken rolle i styret de får, slik at f.eks leder og nestleder ikke kommer på valg samme år. Ingen benkeforslag, ingen innvendinger. Samtlige valgt ved akklamasjon. 10. Sak om Brønnøysundregisteret Oppdatering av registreringen i Brønnøysundregisteret. Pr står dette oppført for Senja Hundeklubb: Styre: Styrets leder: Eva-Liz Karin Aandal Nestleder: Gøril Beate Johansen Styremedlem: Magareth Bergesen Denne informasjonen ble sist oppdatert i april Ledervervet: Eva-Liz Aandal gikk ut av styret i 2011 og ble erstattet av Gøril Beate Johansen. Gøril gikk ut av styret i 2013 og ble erstattet av Margareth Bergesen. Margaret er nåværende styreleder i klubben. Nestleder: Gøril Beate Johansen gikk fra nestleder til leder i 2011 og ble erstattet av Magne Haugstad.

5 Magne Haugstad gikk ut av styret i 2013 og ble erstattet av Ann Iren Haldorsen. Ann Iren Haldorsen gikk ut av styret i 2014, og valg av ny nestleder kommer i møtereferatet fra første styremøte for det nye året. Styremedlemmer: (For 2014) Hilde Sjursnes, Kamilla Rødsand, Hege Aarsandøy, Lena Martinsen (fortsetter fra i fjor) Årsmøtet vedtar at samtlige styremedlemmer er signaturberettiget i Brønnøysundregisteret, som enkeltmedlemmer. Styret sender inn endringer når det har avholdt første styremøte og har blitt konstituert. 8. Regnskap/budsjett Tine har gjennomgang av klubbens økonomi. Tine foreslår at det nye styret undersøker pris på forsikring for klubbhus/bane. Kommentar fra Margareth: gruppene innad i klubben bør bli flinkere til å registrere treninger/treningssamlinger/mm hos Studieforbundet, slik at klubben får tilskudd for disse. Tine informerer om utbedring av bane/vei. Avtaler med leverandører av materiell og arbeidere som skal gjøre store deler av jobben er inngått. Selv om Tine går ut av styret nå, skal hun forstette som byggeleder for utbedringen av banen til denne jobben er ferdigstilt. Noe dugnadsarbeid for klubbens medlemmer må påberegnes. Hilde informerer om strøm til klubbhuset, vi har to alternativer for å få innlagt strøm og årsmøtet diskuterer disse. Begge disse alternativene er innenfor budsjettforslaget. Måleravlesning strøm, for lys ved banen: Ann Iren undersøker målerstand på banen, gir tilbakemelding til Hilde som har kontakt med Troms Kraft. Årsmøtet godkjenner budsjettet som er lagt frem. 11. Sak om utbedring bane 2014 Se sak 8, Tine og Hilde informerte om planlagte investeringer i forbindelse med fremleggelse av budsjettet. 12. Evt. Innkomne saker, frist for innsending av saker er Orientering om nye arrangør-regler fra NKK. Vi har arrangert to stevner selv, samt lånt ut navnet vårt til naboklubber der stevnene har blitt arranger i f.eks Tromsø/Narvik mm, men Senja HK har stått som teknisk arrangør. Fra 2015 vil ikke denne muligheten være tilstede. Teknisk arrangør vil ha ansvar for innpunching av resultater, ha et budsjett, ha stevneleder, mens naboklubber stiller med rammeverket rundt, som dommere, bane, utstyr og ikke minst kompetanse/erfaringer. Senja Hundeklubb har søkt om å arrangere to stevner i 2015, begge arrangeres da i Tromsø, i samarbeid med Tromsø Hundeklubb.

6 Informasjon om dette er lagt ut på klubbens hjemmeside: Møtet avsluttes Ann Iren Haldorsen, referent Vedlegg: - Regnskap - Budsjett - Revisjonsberetning - Presisering fra NKK angående reglement 2015

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 18.06.2015 Kl.19.00 22.10 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette Dahl, Laila

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig.

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig. Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 06.05.2015 Kl.20.00 22.45 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Sissel Talseth, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer