TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Trygg Trafikk som kunnskapsformidler...s.10 Trygg Trafikk som bindeledd og møteplass... s.16 Økonomi og finansiering... s.16 Omkomne i veitrafikken...s.17 Framtidige behov og muligheter... s.18 Trygg Trafikk i Telemark... s.19 ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 REDAKTØR: Brita Straume DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK TELEMARK NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING TRAFIKK OG TRAFIKKOPPLÆRING PÅ SKOLER Trygg Trafikk har etablert en ordning med «Trygg Trafikk skoleambassadører» for å styrke trafikkopplæringen i skolen i tråd med hovedmålene i Trygg Trafikks Strategiplan Ambassadørene skal utarbeide lokale planer for trafikksikkerhet, formidle egne erfaringer, prøve ut og videreutvikle materiell og metoder, bistå i kursvirksomhet og være gode eksempler for andre. Ambassadørene skal bidra til å kvalitetssikre nye tiltak og aktuelle saker der det er hensiktsmessig. Tanken er at ambassadørene kan utvikle nye og gode modeller for trafikkopplæring og at andre skoler kan la seg inspirere av dette. Ordningen skal evalueres, om den viser seg å være velfungerende, er planen å utvide forutsatt at det er økonomi til det. Etter hvert er det ønskelig å utvide ordningen slik at den også gjelder barnehager, men det avhenger av økonomien. På sikt vil dette bli en naturlig del av Trafikksikker kommune konseptet med henholdsvis «trafikksikre barnehager og trafikksikre skoler». Trygg Trafikk ambassadører i Telemark 2014 Jørn Kjær, Borge skole, Porsgrunn Bjørn Tore Mandt, Tokke skule, Dalen Disse har vært Trygg Trafikk ambassadør i tre år og formelt sett avsluttet sin ambassadørperiode. Jorunn Brekke, Kragerø skole, Kragerø Monica Sundbø, Kragerø skole, Kragerø Synnøve Heggelid, Sauland skole, Hjartdal, ungdomsskole Har vært Trygg Trafikk ambassadør i to år Opplæringsmateriell Trygg Trafikks tilbyr nettressursen for grunnskolen og den videregående skole. Gjennom disse nettsidene ønsker vi å gi elever og lærere informasjon og gode interaktive oppgaver i temaer om og rundt trafikk. Nettsidene er gratis og reklamefrie, og er ment som et supplement til annen trafikkopplæring som elevene får. Trygg Trafikk Telemark markedsfører opplæringsmateriellet, som organisasjonen produserer, til hjelp for skoler og barnehager til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehager. Trygg Trafikk sender ut informasjons- og nyhetsbrev til skoler og barnehager. Samtidig oppfordrer vi skole- og barnehageeier til å legge trafikksikkerhet inn i årsplaner og HMS-arbeidet på skolene og i barnehagene, og å bruke redskapet som ligger i konseptet «Trafikksikker kommune». Barnehage Det har vært gjennomført fire kurs i trafikkopplæring for barnehageansatte i Telemark i To grunnkurs og to videregående kurs. Et av hvert kurs i vårsemesteret og et av hvert kurs i høstsemesteret. Det har vært 19 og 16 3

4 Trening i hånddukkeføring. deltakere på trinn 1, og 15 og 12 deltakere på trinn 2. Trygg Trafikk og NAF avd. Nedre og Vestre Telemark, inngikk i 2007 et formelt samarbeid om et trafikkopplæringstilbud til barnehager. Samarbeidet har inneholdt et tredelt ansvar; NAF har hatt ansvaret for det tekniske med biler, banen og fysisk tilstedeværelse på banen mens barnehagene er der. Trygg Trafikk har hatt ansvar for det pedagogiske materiellet; holde trafikkopplæringskurs slik Trygg Trafikk alltid har gjort. Barnehagepersonellet har hatt ansvaret for det praktiske og pedagogiske i barnehagen; før besøk på banen, på banen og etter besøket. På denne måten har barnehagebarna samlet fått en grundig innføring og viktig erfaring med trafikk før de har begynt på skolen. For å kunne melde seg på NAFs minibane, forpliktet barnehagene seg først til å delta på kurs i regi av Trygg Trafikk, og ha jobbet med trafikkopplæringsmateriellet, der Tarkus inngår, i barnehagen i forkant. Barnehagen har i tillegg det pedagogiske ansvaret overfor barna på banen, og det har blitt lagt stor vekt på oppfølging av barna i etterkant. Det har vært flere barnehager som har benyttet seg av tilbudet til NAFs minibane. Dette samarbeidet opphørte i 2014 fordi grunnlaget og forutsetningene for samarbeidet endret seg. Trygg Trafikk så ingen grunn til å fortsette samarbeidet, da NAF kom med eget trafikkopplæringsmateriell for barnehagesektoren, og ville foretrekke å bruke det. Trygg Trafikk har laget en DVD med opptak fra et Sikring av barn i bil-kurs. Filmen inneholder en sekvens med dagens lover og regler, fremført av Trafikkoordinator i Telemark politidistrikt, Dag Thomassen. Overlege ved barneintensiven på Ullevål universitetssykehus, Tor Einar Calisch gir oss en grundig innføring i skadeomfanget og konsekvenser hvis barn mangler sikring eller er feilsikret i bil. Filmen er kopiert og sendt til alle helsestasjoner i Telemark samt Sykehuset Telemark, føde-/barselavdelingen, sammen med Sikring av barn i bilbrosjyrer. Kommunene oppfordres til å legge forholdene til rette for at ansatte i kommunens barnehager og skoler kan delta på Trygg Trafikks trafikkopplæringskurs for barnehageansatte og lærere. I tillegg blir kommunene oppfordret til å inkludere ikke-fysiske tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplaner, slik som trafikk og sykkelopplæring i barnehage og skole, kurs for ansatte og øvrige holdningskampanjer som HMS- «De som er så heldige og får møte Tarkus på sin vei får et tett og godt møte og foreldre forteller gledelig at «endelig får de også møte Tarkus», som de har hørt så mye om.» 4

5 kurs, sykkelhjelm, barn i bil. I tillegg blir det bedt om å støtte Trygg Trafikks arbeid ved å være medlem av Trygg Trafikk. Maskoten «Tarkus» har vært brukt som synlig frontfigur for Trygg Trafikk i møte med barn og familier. For å profilere temaer som Barnas Trafikklubb, trafikkopplæring for barn, refleks og sikring av barn i bil. Chic modellsøm v/ Torhild Staurheim har gjenskapt hånddukken fra trafikkopplæringsmateriellet for barnehager i stor størrelse på en forbilledlig måte. Maskoten Tarkus har fokus på trafikkoppdragelse, få erfaring og være gode rollemodeller. I tillegg ønsker man å understreke viktigheten av å ta barn med på tur i trafikken for å gi dem viktig erfaring og læring og vise den sentrale rollen foreldre og andre voksne har for at barn skal bli gode og trygge trafikanter i fremtiden. Tarkus har allerede blitt en svært populær figur. Tarkusmaskoten drar ofte på besøk eller blir lånt ut til barnehager, som jobber med trafikkopplæring og bruker Trygg Trafikks materiell med hånddukken Tarkus, og har deltatt på kurs hos Trygg Trafikk. De som er så heldige og får møte Tarkus på sin vei, får et tett og godt møte og foreldre forteller gledelig at «endelig får de også møte Tarkus», som de har hørt så mye om. Om det er noen som ikke kjenner ham, kan han skape et ønske og behov for å bli bedre kjent med ham og hans univers gjennom Barnas Trafikklubb, nettspill og trafikkopplæring i barnehagen. Maskoten Tarkus har en magisk tiltrekningskraft på dem han møter. Som alle andre kjendiser, stiller Tarkus i møte med publikum, med signert fankort med trafikksikkerhetsbudskap til foreldrene. Det er foreløpig bare Trygg Trafikk i Telemark, Rogaland og Vestfold (i samarbeid med Buskerud, Akershus og Østfold) som har Tarkusmaskot i full størrelse. Østfold er i prosess for å få laget sin egen Tarkusmaskot. SKOLE Aksjon skolestart er en fin anledning til å invitere Folkehelseprosjektet i Telemark fylkeskommune, som har spesielt fokus på helsefremmende skole, med på den tradisjonelle pressekonferansen, som Trygg Trafikk, Politiet og Statens vegvesen inviterer til på en trafikkert vei ved en skole ved skolestart hvert år. I 2014 var vi samlet på R32 ved Gjerpen barne- og ungdomsskole i Skien kommune. Vi har alle stort fokus på viktigheten av at barn går og sykler til skolen. Dette er bra på mange måter. Barna blir mer våkne og glade, og klar for å ta inn ny læring på skolen. Det er sosialt og ikke minst gir det redusert biltrafikk ved skoleporten. Folkehelse, gjennom helsefremmende skole, ønsker mer bevisstgjøring på bevegelse og kosthold i skolen. For å bli en god og trygg trafikant, er det viktig med god trafikkoppdragelse og opplæring. Ikke minst er det viktig med god mestring, noe som fordrer trening av motorikk, balanse, erfaring og lignende, som at barna har gode rollemodeller i sine foreldre, lærere og andre voksne. Foreldrekjøring til skolene er en stor negativ utfordring for alle som ferdes som myke trafikanter til og fra skolen. Foreldrekjøring utgjør en stor sikkerhetsrisiko ved skoleporten. Folkehelseprogrammet med helsefremmende barnehage og skole i Telemark er i likhet med Trygg Trafikk opptatt av å finne gode løsninger knyttet til fysisk aktivitet, gå og sykle til skolen. De har også vært initiativtaker og koordinator for flere «Gåbuss» ordninger ved blant annet å involvere ulike interessegrupper til å ta del i slike ordninger for en tryggere skoleveg. Trygg Trafikk s skolemateriell fra tidenes morgen. «Foreldrekjøring til skolene er en stor negativ utfordring for alle som ferdes som myke trafikanter til og fra skolen. Foreldrekjøring utgjør en stor sikkerhetsrisiko ved skoleporten.» 5

6 Sykkel i lange baner på Skåtøy. Sykkelentusiast Michel Fouler bistår med tekniske justeringer. «På Sykkel i Telemark» har to satsingsområder, trafikkopplæring på sykkel i barneskoler «Alle Barn Sykler» og kampanjen «På farta til skolen», miljøvennlig skolevei i grunnskolen. «Alle Barn Sykler» samsvarer blant annet med kompetansemål fra lærerplanen, samt med Trygg Trafikks arbeid og ansvar for trafikkopplæring i skolene. *Trafikkopplæring trinn og *Kompetansemål fra lærerplanen: Elever skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Lokale trafikksikkerhetsplaner i kommunene. Alle Barn Sykler er et utarbeidet sykkelkonsept for barn i 10 årsalderen. Og er et samarbeid mellom På Sykkel i Telemark, Trygg Trafikk Telemark, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Telemark, Folkehelseprogrammet i Telemark og kommunene i Telemark. Formålet var å utarbeide en bedre trafikkopplæring i grunnskolene. Hovedmålet med konseptet er å gi en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel. Alle skal kunne mestre sykling, alle skal inkluderes og alle skal ha tilgang til egen sykkel. Målet er også at barna skal bli mer aktive og skaffe seg gode reisevaner gjennom å gå eller sykle til skolen og fritidsaktiviteter. «På farta til skolen 2014», er en kampanje for aktiv, trygg miljøvennlig skolevei i grunnskolene, som arrangeres om høsten. Målet er å få flere til å gå eller sykle til skolen, samt å legge om til sunne og miljøvennlige transportvaner. Kampanjen ble også gjennomført i forbindelse med den Europeiske Mobilitetsuken og i samarbeid med Fremtidens byer i tvillingbyene Porsgrunn og Skien. Konseptet bygger på helhetlig opplæringsmodell, som gir elevene kunnskap om trafikkregler og sykkelteknikk. Elevene kommer i fysisk aktivitet og lærer betydningen av sunt kosthold. «Alle barn sykler» tilbyr sykkelopplæring på skolene med kompetente trenere fra sykkelorganisasjonen. Målet er at etter opplæringen skal alle barn kunne sykle og alle skal ha tilgang på en sykkel. Sykkelopplæringen startet som pilotprosjekt i 2005, og gjennomføres nå årlig. Prosjektleder Michel Fouler er opptatt av at sykkel er et praktisk reisemiddel som barn ofte synes er gøy og knytter til gode opplevelser. Aktører: På sykkel i Telemark, organisasjon som jobber med sykkelprosjekter for barn og unge i Telemark. Prosjektene er et samarbeid med Trygg Trafikk Telemark, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Telemark, Folkehelseprogrammet i Telemark og kommunene i Telemark. Gjennomføring: Alle barn sykler har en helhetlig opplæringsmodell der elevene får kunnskap om trafikkregler og sykkelteknikk. Sykkelopplæringen foregår i 4. klasse og innebærer to og en halv timeundervisning hver uke i fire uker, før opplegget avsluttes med sykkelprøven. I 5. klasse arrangeres det en oppfølgingsdag for elevene. Den praktiske sykkelopplæringen drives av instruktører fra den lokale sykkelorganisasjonen, slik at undervisningen ikke blir avhengig av den enkelte lærers engasjement. Læreren står først og fremst ansvarlig for opplæring om trafikkregler og skilt, 6

7 Moflata skole under ledelse av Michel Fouler på sykkeltur til Fylkeshuset. Premieutdeling til Moflata skole v/fylkesordfører Terje Riis-Johansen. «Hovedmålet med konseptet er å gi en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel. Alle skal kunne mestre sykling, alle skal inkluderes og alle skal ha tilgang til egen sykkel.» før instruktørene tar klassen med ut for å sykle. Opplegget er ment å nå alle, uansett forutsetninger. Barn som har spesielle behov eller ikke har syklet før, blir inkludert i det samme programmet, men får opplæring som er tilpasset deres behov. Barn som ikke har egen sykkel etter endt opplæring, får mulighet til å låne en av 50 utlånssykler. Disse lånes på ubestemt tid og leveres tilbake til organisasjonen når barnet har fått tilgang på egen sykkel. Tiltakene skal være på barnas premisser, og dialog med elever og elevråd er derfor viktig. Les mer om Alle Barn Sykler på Kilde: Utdrag fra Statens Vegvesen publikasjon: KAMPANJER FOR SYKLING OG GÅING (Gode eksempler) UNGDOMSSKOLEN I Nasjonal transportplan for trafikksikkerhet, er det høye ambisjoner om å redusere ungdomsulykkene. Trygg Trafikks mål er at all ungdom får en bred opplæring i trafikksikkerhet, slik at god adferd styrkes gjennom den ordinære opplæringen. Opplæringen skal gi ungdom et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. Trygg Trafikk har utarbeidet læringsressurser til kompetanse- målene i naturfag på ungdomstrinnet og service og samferdsel på videregående skole. Det er et mål at skolene skal legge trafikksikkerhet inn i egne planer. Trafikk som valgfag Valgfaget «Trafikk» ble innført i ungdomsskolen høsten 2013 for 9. trinn og i kom i 2014 for 10. trinn. Trygg Trafikk ønsker at flest mulig lærere får nødvendig etterutdanning for å kunne gjennomføre valgfaget ved sin skole. Trygg Trafikk Telemark har bidratt til at en lærer i Porsgrunn kommune, som er «pilot» for å bli trafikksikker kommune, og en lærer i Hjartdal kommune, som er Trygg Trafikk ambassadør, har tatt det obligatoriske kurset ved HINT for å starte opp valgfag. Trafikk er det tredje mest populære valgfaget blant elevene på 10. trinn, og det er like attraktivt blant jenter og gutter. Valgfaget har en bred tilnærming til trafikksikkerhet og kan også inneholde trafikalt grunnkurs. I dag tilbyr 24,5 prosent av ungdomsskolene trafikk valgfag i Norge. Det nasjonale målet om at minst 25% av alle ungdomsskole skal tilby Trafikk som valgfag innen i utgangen av planperioden (2017) er altså nesten oppnådd allerede i

8 «Seminaret setter søkelys på helse, miljø, håndtering av presse, og sikkerhet, trafikk og på hvordan man skal gå i et gjensidig, forpliktende og positivt samarbeid, slik at russetiden blir en positiv opplevelse for alle.» Trygg Trafikk har ledet læreplanarbeidet og arbeidet med veiledning som ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Verdiseminar Hei, Solstråle - Russeseminar Trygg Trafikk har hatt svært god erfaring fra 2004 med å arrangere verdiseminar for russestyrerepresentanter og skoleledelse. Hovedfokus er på oss selv, som person og det forholdet vi har til oss selv og våre omgivelser. Kort fortalt; mestring av livet. Seminaret støttes av opplæringsavdelingen ved Telemark fylkeskommune. Som eier av den videregående skolen har fylkeskommunen et ansvar for å påvirke russestyrene og «Solstrålen», psykolog Trond Edvard Haukedal holder foredrag om egenverdi, sosial intelligens, høysensitivitet. russen i sin helhet til å tenke sikkerhet. Trygg Trafikk krever at det møter representanter fra ledelsen ved hver skole. Seminaret kjører et fast årlig program i og med at temaet er tidløst og målgruppen er den samme. Da det ble arrangert første gang i 2004 bidro representanter fra russen med innspill og forslag slik at opplegget ble kvalitetssikret. Russeseminaret i 2014 ble avviklet på Porsgrunn videregående skole i Porsgrunn kommune og 110 personer deltok. Hele russestyrer ble invitert, noe som er svært positivt for lettere å skape gode holdninger i russemiljøet totalt sett. Trygg Trafikk har hovedansvaret for seminaret, men det er flere samarbeidspartnere; Statens vegvesen, Porsgrunn brannvesen, politiet, helsesøster for ungdom, Onesto/Lars Kittilsen. Seminaret setter søkelys på helse, miljø, håndtering av presse, og sikkerhet, trafikk og på hvordan man skal gå i et gjensidig, forpliktende og positivt samarbeid, slik at russetiden blir en positiv opplevelse for alle. Samarbeidspartnerne bidrar blant annet til å forklare hva slags tjenester de ulike aktørene kan bidra med og hva som er russens eget ansvar. Seminaret er ment å være første møteplass der russestyrene i Telemark møter hverandre og viktige aktører møter dem. Trygg Trafikk i Telemark bruker å få en fylkespolitiker formelt til å «åpne» seminaret. Dette for at fylkeskommunen bidra med økonomiske midler til Trygg Trafikk i fylket for å arrangere slike seminar for russestyrene hvert år, og i egenskap av eier og ansvarlig for de videregående skolene og elevene i Telemark. Fylkesordfører, Terje Riis-Johansen skulle ønsket velkommen til verdiseminaret i 2014, men ble forhindret fra det i siste liten, så det deltok ingen fra det politiske miljøet i Telemark denne gangen. Verdiseminaret har nå vært gjennomført i ti år og det skal ta nærmere stilling til i samråd med leder for kompetanse i fylkeskommunen. Det er derfor nå noe usikkert om dette verdiseminaret skal videreføres i samme form, som det har vært gjort til nå. Psykolog Trond Edvard Haukedal fra Bergen ble nok en gang hyret inn for å drive lederkurs for både russestyreledelsen og skoleledelsen. Haukedal er en storyteller, en mester til å fange oppmerksomheten fra ungdommene på en både morsom og alvorlig, men samtidig grundig måte. Foredraget er faglig sterkt med et inspirerende og engasjerende fokus på egenverdi og hvordan vi oppfatter og behandler oss selv og andre. I etterkant er det mange positive tilbakemeldinger fra 8

9 Bildetekst?Simulert trafikkulykke på TS dag for russen i nedre Telemark, Skien Trafikkstasjon. russen og lærere som ønsker mer av nettopp denne tematikken, fordi det er det som betyr noe i livet, russetid eller ikke. Trond Edvard Haukedal ga også ut Solstråleboken høsten 2009 og boken om «Høysensitivitet veien fra sårbarhet til ressurs» høsten Solstrålekonseptet er å skape et positivt selvbilde og en bevissthet på vår egenverdi. Mestre livet og hva livet har å by på. Man skal reflektere over hvorfor man bør gjøre hva, og hva slags konsekvenser de ulike utfallene kan få. Det er ikke pga faren for å bli kontrollert av politiet en skal bruke verneutstyr, som bilbelte, ikke snakke og taste på mobil eller kjørerusfritt. Nei, man skal snarere tenke over hvor glad en er i livet og dem som er rundt av venner og familie og hva slags drømmer en har for fremtiden. Å realisere drømmene sine innebærer at man tar forhåndsregler slik at man forsøker å unngå å skade seg selv og de rundt. Livet handler om omsorg og medmenneskelighet. Å bli «sett» som menneske fullt og helt, er viktig, også i trafikken, slik at man ikke skal «ta ut» usikker, frustrasjon og agrresjon i trafikken der alle skal være så trygge som mulig. Dette er en spennende og lærerik dag og en positiv opplevelse. I ettertid ga russestyrene og skoleledelsene tilbakemelding på at de var overbegeistret for det de opplevde på seminaret, og at det var det holdningsskapende arbeid og motivasjon handlet om. Dette populære seminaret har gjennom årene skapt ringer i vannet Ledelsen ved Notodden videregående skole har opplevd Trygg Trafikks verdiseminar flere år på rad. Dette er et budskap de ønsker å formidle til lærerne ved skolen for å øke bevisstgjøringen og betydninger av å se elevene og skape en god arena for trivsel og læring. Trafikksikker russebil Dette er et tilbud og en oppfordring til russen om å sjekke russebilen før de begir seg ut på lengre turer. Russen får tilbud om gratis sjekk av russebil hos Statens vegvesen. Trygg Trafikk deltar på «Trafikksikkerhetsdag på Trafikkstasjonen i nedre Telemark hver vår, et samarbeid mellom ulike aktører, slik det har vært gjort de siste årene. Real Life Auto RLA Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet. Den er utformet som et dataspill og inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Spillet tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Alle som gjennomfører og ønsker det får en trafikksikkerhetsattest. 9

10 TRYGG TRAFIKK SOM KUNNSKAPSFORMIDLER Trygg Trafikk tilbyr råd og anbefalinger om sikker adferd og sikkerhetsutstyr i trafikken. Vi vil påvirke publikums syn på hva som er nødvendige tiltak og skape opinion og etterspørsel etter trafikksikkerhet. Vi formidler ny forskning, og status for ulykkesutvikling og statistikk om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk utarbeider policysaker, kampanjer og yter service ovenfor media, og yter service gjennom våre nettsider og på sosiale medier. Et viktig innsatsområde er bruk av personlig sikkerhetsutstyr. Trafikksikkerhetsprisen 2014 Trafikksikkerhetsprisen er et æresbevis, som markerer en spesiell innsats for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet eller på fylkesbasis. Den kan tildeles en person eller en gruppe mennesker, som har gjort en ekstra innsats for trafikksikkerheten. Trafikksikkerhetsprisen er på kroner. Det er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, FTU, som deler ut prisen. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget består av fylkespolitikere og medlemmer fra Utrykningspolitiet, Telemark politidistrikt, Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Folkehelse, ATL, Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Prisen deles ut samtidig med andre utdelinger av priser og stipend ved en høytidelig kulturell festaften, kalt «Fotavtrykk Telemark» i regi av Telemark fylkeskommune. Vinnere av Fylkestrafikksikkerhetsprisen for 2014 var Borettslaget Klyve 2 for den foregangs og nyskapende lekeplassen de har bygd opp i sin midte. De har i tillegg til flotte klatrestativer også fokus på trafikkopplæring med trafikkarena, veier med skilt, tunnel, midtstriper og fartshumper. Juryens begrunnelse: Juryen mener lekeplassen bør være førende for hvordan lekeplasser for framtiden bør utformes. Borettslaget har blant annet asfaltert en vei Maskoten Tarkus Barnas Trafikkvenn har magnetisk tiltrekkingskraft på alle han møter på sin vei. Alle vil kose, klappe, leie, klemme og ta på maskoten Tarkus. 10

11 Møter og konferanser Trygg Trafikk i Telemark har deltatt og representert på følgende møter, fagsamlinger og konferanser; Minnemarkering for trafikkofre og pårørende i Vestfold Ulike møter med det politiske miljø Fagmøter i Trygg Trafikk Landsmøte og nasjonal konferanse «Skulle bare på jobb» i Trygg Trafikk, Interne Trygg Trafikksamlinger Regionale Trygg Trafikksamlinger FTU møter i Telemark Regional (BTV) ts konferanse «TS fra A til Å» UP parole, Sykkelkonferanse i Telemark fylkeskommune «Telemark-sykkel-fylket nr. 1» «Gå- og sykkelfokus på kamp på Skagerak arena-tarkus og Brodd delerut refleksvest Fagmøte med samarbeidspartnere i politiet Ansvar for grunnkurs og videregående trafikkopplæringskurs for barnehagepersonell i Telemark Nyskaping og næringsutvikling Telemark som sykkelfylke nr 1 i regi av Telemark fylkeskommune Sykkelprosjekt i regi av Midt Telemark Næringsutvikling Markering av nasjonal sykkeldag på Ulefoss, Sykkelopplæringsopplegg i skoler sammen med Tarkusmaskoten i ulike barnehager som har invitert til å komme Nissetog og julegrantenning i Porsgrunn Russestyre/verdiseminar for russestyrer og skoleledelse Trafikksikkerhetsdag for russen i regi av Statens vegvesen Aksjon skolestart Trafikkopplæringskurs for innvandrere i ulike Voksenopplæringsarenaer Telemark fylkeskommunens «Fotavtrykk» med /utdeling av FTUs TS pris Reis smartere-lev bedre og gågateseminar Aktivitetsdag i Grenland Tverrfaglig samarbeid folkehelse Sykkelhjelmstand på Fylkeshuset i forbindelse med sykle til jobben aksjon Disputas på Rikshospitalet der doktorgradstipendiat Marianne Skjerven Martinsen fremførte oppgaven om sikring og feilsikring av barn i bil Kontaktmøte mellom utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen og alle kommuner i Telemark s ansvarlige i barnehagesektoren, der vi informerte om Trygg Trafikks tilbud og innhold på trafikkopplæringskursene barnehageansatte Nasjonal sykkelkonferanse i regi av Syklistenes landsforening Temakonferanse om barn i bil Styremøte i NAF Befaring trafikkløsninger skoler Bistått kommuner i forbindelse med revidering av trafikksikkerhetsplaner Vanskelige utfordringer i forbindelse med skoleveg, Refleksdag Mobilitetsuke Premieutdeling Diverse befaring av skoleveg FTU og Trygg Trafikk møter Møter med noen ordførere informasjon om TT og appellere til medlemsskap i TT Temauker Sikring av barn i bil og refleks i Radio Grenland Dr. stipendiat Marianne Skjerven Martinsen disputerer sin oppgave om feilsikring av barn i bil, juni 2014 Oslo universitetssykehus. Maskoten Brodd og Trakus deler ut refleksvester til alle som sykler og går til kampen mellom ODD og BRANN på Skagerak arena. 11

12 TS prisen 2015 prisvinnere styreleder Geir Fallingen til høyre, og vaktmester Rolf Broløkken til venstre med FTU leder Sigbjørn Molvik i midten rundt lekeplassen med striper, fotgjengerfelt, møteplasser, parkering, bensinstasjon, ulike typer miniveiskilt og tunnel. I sin begrunnelse skriver juryen at dette skal kunne appellere foreldre til å drive trafikkoppdragelse på en morsom og troverdig måte i sitt eget oppvekst- og nærmiljø. «Lekeplassen er også et trekkplaster for barnehager i nærområdet og andre barnehager i Grenland til å komme på tur og praktisere det de har lært om trafikk i barnehagene. Stedet Klyve er et sentralt sted, som kan tiltrekke seg barnefamilier, som ikke trenger å være avhengig av bil. Det ligger godt til rette for bruk av sykkel fordi infrastrukturen er god og fordi avstand til både Skien og Porsgrunn, og omkringliggende steder ligger i umiddelbar nærhet og med lett tilkomst med sykkel. Det er gode bussforbindelser, barnehage, skoler, butikk og natur i umiddelbar nærhet.» «Det er åpenbart at det å bygge et slikt anlegg er mer enn man kan forvente av et borettslag. De har skapt et sted for læring for barn og foreldre, som det ikke finnes maken til i Telemark. Dette er kommet i stand på grunn av bevisste valg og mange dugnadstimer» avslutter juryen. Pådriver og kunnskapsformidler Trygg Trafikk har en sentral rolle som aktiv pådriver og formidler av kunnskap innen trafikkopplæring og trafikksikkerhet. Trygg Trafikk jobber i hovedsak overordnet og ansvarliggjør det politiske miljø og beslutningstakere, som tar informasjonen videre til sine miljøer. Innledende møte med ordfører i Tinn, om å lage et refleksprosjekt, der de mister sola noen måneder på vinteren og der de har bygd opp et spektakulært solspeil i fjellsiden. Dessuten er område rundt kjent for vinteraktiviteter og ikke minst interessant med sin kultur og historie, bl.a. «kampen om tungtvannet», og søknad om å komme på Unesco,s verdensarvliste. FTU gjennomfører sine møter delvis ute i kommunene rundt om i fylket, som gir alle de 18 kommunene besøk i løpet av noen år. Trygg Trafikk i Telemark har god kontakt med det lokale og nasjonale politiske miljø og sosiale medier som Twitter og Facebook. Det er viktig at Trygg Trafikk formidler kunnskap til nettopp det politiske og byråkratisk miljøet, og målbærende formidling på sosiale medier, slik at de får kompetanse til å ta de rette beslutningene når spørsmål om trafikksikkerhet og trafikkopplæring står på dagsorden, eller at de kan benytte den økte kunnskapsforståelsen til selv å ta eget initiativ til å bedre trafikksikkerheten. Det er også viktig å se kunnskapsforståelsen til selv å ta eget initiativ til å bedre trafikksikkerheten. Det er også viktig å se muligheter for å inkludere trafikksikkerhet i et stort mangfold. Det er kun kreativiteten som setter grenser for hvordan det kan gjøres. Det er viktig å tørre og være modig «Den kan tildeles en person eller en gruppe mennesker, som har gjort en ekstra innsats for trafikksikkerheten. Trafikksikkerhetsprisen er på kroner.» 12

13 «All makt i denne sal» - Stortingsalen. Turbobudeia Bodil Irene Gunnarsdotter Nordjore stiller sporty opp med budeietørklesykkelhjelm på bussen i Grenland. og nyskapende, se tradisjonelle aktiviteter på en ny måte, for å skape mer oppmerksomhet rundt tematikken. Det er også av stor betydning å samarbeide godt med pressen, for å få delt folkeopplysning» om trafikksikkerhet rundt omkring i by og bygd. Telemark har et rikt og mangfoldig pressemiljø, som bidrar til et godt og viktig samarbeid med Trygg Trafikk. Pressen har sin selvfølgelige pressefrihet. Trygg Trafikk ønsker også å fungere som både pådriver og «vakthund» når det gjelder politikernes, og andre beslutningstakeres prioriteringer av trafikksikkerhet. Trygg Trafikk har hatt kontakt med Høyskolen i Telemark i håp om å få gjenopptatt trafikkopplæringskurs for lærer/ førskolelærerstudiet, men uten å lykkes. Vi prøver igjen i håp om at behovet melder seg når trafikk, som tema i Kunnskapsløftet 2006 blir mer forankret i skolen og at utdanningsdirektoratet nå er med som en nasjonal aktør innen trafikksikkerhet, og det faktum at valgfag trafikk har blitt godt mottatt i ungdomsskolen. Sykkelhjelm Trygg Trafikk er i sitt 6. år i den landsdekkende sykkelhjelmkampanjen var et år for refleksjon og arbeid med videreutvikling av kampanjen. Målet med kampanjen er å skape positiv oppmerksomhet ved å bruke sykkelhjelm og få økt brukerprosenten på sykkelhjelm. Kampanjen Finn din hjelm ble gjennomført første gang i Trygg Trafikk har fått to millioner kroner hvert år i 2009 og 2010, 3 mill i 2011 til gjennomføring av den nasjonale hjelmkampanjen og 2 mill. i Tilstandsundersøkelsen til Statens vegvesen 2010 viste en hjelmbruk på 48,5% - en økning på over 13 prosentpoeng fra Internt mål for prosjektet i 2011 var en hjelmbruk på minst 50 %. Tilstandsundersøkelsen til Statens vegvesen viser en hjelmbruk på 51% for alle syklister samlet i Hjelmbruken i landet er i 2012 registrert til 49 %, en nedgang på 2% poeng fra Hovedmålgruppen for kampanjen er voksne som sykler til jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Kampanjens hovedbudskap er at det finnes mange ulike typer hjelmer, til ulike situasjoner, bruksområder og stil/smak. Vi vil inspirere syklister til å finne en hjelm de liker og vil bruke. Materiellet er laget for å nå unge voksne og studenter, og kvinner spesielt. 7,6 % flere menn enn kvinner bruker hjelm. Da Trygg Trafikk fikk tildelt nasjonal sykkelhjelmkampanje, gikk Trygg Trafikk i Telemark kontakt med modist Åshild Oma Sele i i Bø i Telemark. Målet med kampanjen er å skape oppmerksomhet og fokus på hjelmbruk, spesielt ungdom og kvinner, som er de dårligste til å bruke sykkelhjelm. Sykkelhjelm er mer en den typiske sportshjelmen. I dag fremmes sykling av hensyn til helse og miljø. Det betyr at vi ikke bare har sportssyklister eller transportsyklister. Det handler i tillegg om korte nytteturer, til butikk og ulike aktiviteter. Det er mange som sykler, men som ikke føler seg bekvem med de typiske sportslige hjelmene. Vi vil få «hverdagssyklisten» - i vanlige klær og vanlig fart til å bruke hjelm. Poenget med å ta kontakt med Hattesalongen var både å skape oppmerksomhet og legge til rette for en god sykkelhjelmprat, og å få laget trekk til hjelmer som folk kan identifisere seg med eller som passer til det øvrige antrekket. Når Trygg Trafikk i Telemark er ute i fylket med sykkelhjelmstanden, skaper de spesielle sykkelhjelmtrekkene fra Hattesalongen oppmerksomhet, humor og glede og ikke minst mye latter. Et ypperlig utgangspunkt for å komme i 13

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil ANNONSEINNSTIKK 13.08.08. UTGITT AV TRYGG TRAFIKK ANNONSEINNSTIKK 13. august 2008 utgitt av Trygg Trafikk Trygg i trafikken SKOLESTART Tips til unge syklister Side 12 og 13 7000 skades på skolebussen Side

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Årsrapport. Et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge!

Årsrapport. Et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge! Årsrapport Et tryggere, Et tryggere, Innhold 4 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Vi vil at frivilligheten skal blomstre 8 Vinner kampen mot stillesittingen 10 Full fart i Finnmark 12 Løype! 14 Snakk for

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer