TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Trygg Trafikk som kunnskapsformidler...s.10 Trygg Trafikk som bindeledd og møteplass... s.16 Økonomi og finansiering... s.16 Omkomne i veitrafikken...s.17 Framtidige behov og muligheter... s.18 Trygg Trafikk i Telemark... s.19 ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 REDAKTØR: Brita Straume DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK TELEMARK NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING TRAFIKK OG TRAFIKKOPPLÆRING PÅ SKOLER Trygg Trafikk har etablert en ordning med «Trygg Trafikk skoleambassadører» for å styrke trafikkopplæringen i skolen i tråd med hovedmålene i Trygg Trafikks Strategiplan Ambassadørene skal utarbeide lokale planer for trafikksikkerhet, formidle egne erfaringer, prøve ut og videreutvikle materiell og metoder, bistå i kursvirksomhet og være gode eksempler for andre. Ambassadørene skal bidra til å kvalitetssikre nye tiltak og aktuelle saker der det er hensiktsmessig. Tanken er at ambassadørene kan utvikle nye og gode modeller for trafikkopplæring og at andre skoler kan la seg inspirere av dette. Ordningen skal evalueres, om den viser seg å være velfungerende, er planen å utvide forutsatt at det er økonomi til det. Etter hvert er det ønskelig å utvide ordningen slik at den også gjelder barnehager, men det avhenger av økonomien. På sikt vil dette bli en naturlig del av Trafikksikker kommune konseptet med henholdsvis «trafikksikre barnehager og trafikksikre skoler». Trygg Trafikk ambassadører i Telemark 2014 Jørn Kjær, Borge skole, Porsgrunn Bjørn Tore Mandt, Tokke skule, Dalen Disse har vært Trygg Trafikk ambassadør i tre år og formelt sett avsluttet sin ambassadørperiode. Jorunn Brekke, Kragerø skole, Kragerø Monica Sundbø, Kragerø skole, Kragerø Synnøve Heggelid, Sauland skole, Hjartdal, ungdomsskole Har vært Trygg Trafikk ambassadør i to år Opplæringsmateriell Trygg Trafikks tilbyr nettressursen for grunnskolen og den videregående skole. Gjennom disse nettsidene ønsker vi å gi elever og lærere informasjon og gode interaktive oppgaver i temaer om og rundt trafikk. Nettsidene er gratis og reklamefrie, og er ment som et supplement til annen trafikkopplæring som elevene får. Trygg Trafikk Telemark markedsfører opplæringsmateriellet, som organisasjonen produserer, til hjelp for skoler og barnehager til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehager. Trygg Trafikk sender ut informasjons- og nyhetsbrev til skoler og barnehager. Samtidig oppfordrer vi skole- og barnehageeier til å legge trafikksikkerhet inn i årsplaner og HMS-arbeidet på skolene og i barnehagene, og å bruke redskapet som ligger i konseptet «Trafikksikker kommune». Barnehage Det har vært gjennomført fire kurs i trafikkopplæring for barnehageansatte i Telemark i To grunnkurs og to videregående kurs. Et av hvert kurs i vårsemesteret og et av hvert kurs i høstsemesteret. Det har vært 19 og 16 3

4 Trening i hånddukkeføring. deltakere på trinn 1, og 15 og 12 deltakere på trinn 2. Trygg Trafikk og NAF avd. Nedre og Vestre Telemark, inngikk i 2007 et formelt samarbeid om et trafikkopplæringstilbud til barnehager. Samarbeidet har inneholdt et tredelt ansvar; NAF har hatt ansvaret for det tekniske med biler, banen og fysisk tilstedeværelse på banen mens barnehagene er der. Trygg Trafikk har hatt ansvar for det pedagogiske materiellet; holde trafikkopplæringskurs slik Trygg Trafikk alltid har gjort. Barnehagepersonellet har hatt ansvaret for det praktiske og pedagogiske i barnehagen; før besøk på banen, på banen og etter besøket. På denne måten har barnehagebarna samlet fått en grundig innføring og viktig erfaring med trafikk før de har begynt på skolen. For å kunne melde seg på NAFs minibane, forpliktet barnehagene seg først til å delta på kurs i regi av Trygg Trafikk, og ha jobbet med trafikkopplæringsmateriellet, der Tarkus inngår, i barnehagen i forkant. Barnehagen har i tillegg det pedagogiske ansvaret overfor barna på banen, og det har blitt lagt stor vekt på oppfølging av barna i etterkant. Det har vært flere barnehager som har benyttet seg av tilbudet til NAFs minibane. Dette samarbeidet opphørte i 2014 fordi grunnlaget og forutsetningene for samarbeidet endret seg. Trygg Trafikk så ingen grunn til å fortsette samarbeidet, da NAF kom med eget trafikkopplæringsmateriell for barnehagesektoren, og ville foretrekke å bruke det. Trygg Trafikk har laget en DVD med opptak fra et Sikring av barn i bil-kurs. Filmen inneholder en sekvens med dagens lover og regler, fremført av Trafikkoordinator i Telemark politidistrikt, Dag Thomassen. Overlege ved barneintensiven på Ullevål universitetssykehus, Tor Einar Calisch gir oss en grundig innføring i skadeomfanget og konsekvenser hvis barn mangler sikring eller er feilsikret i bil. Filmen er kopiert og sendt til alle helsestasjoner i Telemark samt Sykehuset Telemark, føde-/barselavdelingen, sammen med Sikring av barn i bilbrosjyrer. Kommunene oppfordres til å legge forholdene til rette for at ansatte i kommunens barnehager og skoler kan delta på Trygg Trafikks trafikkopplæringskurs for barnehageansatte og lærere. I tillegg blir kommunene oppfordret til å inkludere ikke-fysiske tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplaner, slik som trafikk og sykkelopplæring i barnehage og skole, kurs for ansatte og øvrige holdningskampanjer som HMS- «De som er så heldige og får møte Tarkus på sin vei får et tett og godt møte og foreldre forteller gledelig at «endelig får de også møte Tarkus», som de har hørt så mye om.» 4

5 kurs, sykkelhjelm, barn i bil. I tillegg blir det bedt om å støtte Trygg Trafikks arbeid ved å være medlem av Trygg Trafikk. Maskoten «Tarkus» har vært brukt som synlig frontfigur for Trygg Trafikk i møte med barn og familier. For å profilere temaer som Barnas Trafikklubb, trafikkopplæring for barn, refleks og sikring av barn i bil. Chic modellsøm v/ Torhild Staurheim har gjenskapt hånddukken fra trafikkopplæringsmateriellet for barnehager i stor størrelse på en forbilledlig måte. Maskoten Tarkus har fokus på trafikkoppdragelse, få erfaring og være gode rollemodeller. I tillegg ønsker man å understreke viktigheten av å ta barn med på tur i trafikken for å gi dem viktig erfaring og læring og vise den sentrale rollen foreldre og andre voksne har for at barn skal bli gode og trygge trafikanter i fremtiden. Tarkus har allerede blitt en svært populær figur. Tarkusmaskoten drar ofte på besøk eller blir lånt ut til barnehager, som jobber med trafikkopplæring og bruker Trygg Trafikks materiell med hånddukken Tarkus, og har deltatt på kurs hos Trygg Trafikk. De som er så heldige og får møte Tarkus på sin vei, får et tett og godt møte og foreldre forteller gledelig at «endelig får de også møte Tarkus», som de har hørt så mye om. Om det er noen som ikke kjenner ham, kan han skape et ønske og behov for å bli bedre kjent med ham og hans univers gjennom Barnas Trafikklubb, nettspill og trafikkopplæring i barnehagen. Maskoten Tarkus har en magisk tiltrekningskraft på dem han møter. Som alle andre kjendiser, stiller Tarkus i møte med publikum, med signert fankort med trafikksikkerhetsbudskap til foreldrene. Det er foreløpig bare Trygg Trafikk i Telemark, Rogaland og Vestfold (i samarbeid med Buskerud, Akershus og Østfold) som har Tarkusmaskot i full størrelse. Østfold er i prosess for å få laget sin egen Tarkusmaskot. SKOLE Aksjon skolestart er en fin anledning til å invitere Folkehelseprosjektet i Telemark fylkeskommune, som har spesielt fokus på helsefremmende skole, med på den tradisjonelle pressekonferansen, som Trygg Trafikk, Politiet og Statens vegvesen inviterer til på en trafikkert vei ved en skole ved skolestart hvert år. I 2014 var vi samlet på R32 ved Gjerpen barne- og ungdomsskole i Skien kommune. Vi har alle stort fokus på viktigheten av at barn går og sykler til skolen. Dette er bra på mange måter. Barna blir mer våkne og glade, og klar for å ta inn ny læring på skolen. Det er sosialt og ikke minst gir det redusert biltrafikk ved skoleporten. Folkehelse, gjennom helsefremmende skole, ønsker mer bevisstgjøring på bevegelse og kosthold i skolen. For å bli en god og trygg trafikant, er det viktig med god trafikkoppdragelse og opplæring. Ikke minst er det viktig med god mestring, noe som fordrer trening av motorikk, balanse, erfaring og lignende, som at barna har gode rollemodeller i sine foreldre, lærere og andre voksne. Foreldrekjøring til skolene er en stor negativ utfordring for alle som ferdes som myke trafikanter til og fra skolen. Foreldrekjøring utgjør en stor sikkerhetsrisiko ved skoleporten. Folkehelseprogrammet med helsefremmende barnehage og skole i Telemark er i likhet med Trygg Trafikk opptatt av å finne gode løsninger knyttet til fysisk aktivitet, gå og sykle til skolen. De har også vært initiativtaker og koordinator for flere «Gåbuss» ordninger ved blant annet å involvere ulike interessegrupper til å ta del i slike ordninger for en tryggere skoleveg. Trygg Trafikk s skolemateriell fra tidenes morgen. «Foreldrekjøring til skolene er en stor negativ utfordring for alle som ferdes som myke trafikanter til og fra skolen. Foreldrekjøring utgjør en stor sikkerhetsrisiko ved skoleporten.» 5

6 Sykkel i lange baner på Skåtøy. Sykkelentusiast Michel Fouler bistår med tekniske justeringer. «På Sykkel i Telemark» har to satsingsområder, trafikkopplæring på sykkel i barneskoler «Alle Barn Sykler» og kampanjen «På farta til skolen», miljøvennlig skolevei i grunnskolen. «Alle Barn Sykler» samsvarer blant annet med kompetansemål fra lærerplanen, samt med Trygg Trafikks arbeid og ansvar for trafikkopplæring i skolene. *Trafikkopplæring trinn og *Kompetansemål fra lærerplanen: Elever skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Lokale trafikksikkerhetsplaner i kommunene. Alle Barn Sykler er et utarbeidet sykkelkonsept for barn i 10 årsalderen. Og er et samarbeid mellom På Sykkel i Telemark, Trygg Trafikk Telemark, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Telemark, Folkehelseprogrammet i Telemark og kommunene i Telemark. Formålet var å utarbeide en bedre trafikkopplæring i grunnskolene. Hovedmålet med konseptet er å gi en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel. Alle skal kunne mestre sykling, alle skal inkluderes og alle skal ha tilgang til egen sykkel. Målet er også at barna skal bli mer aktive og skaffe seg gode reisevaner gjennom å gå eller sykle til skolen og fritidsaktiviteter. «På farta til skolen 2014», er en kampanje for aktiv, trygg miljøvennlig skolevei i grunnskolene, som arrangeres om høsten. Målet er å få flere til å gå eller sykle til skolen, samt å legge om til sunne og miljøvennlige transportvaner. Kampanjen ble også gjennomført i forbindelse med den Europeiske Mobilitetsuken og i samarbeid med Fremtidens byer i tvillingbyene Porsgrunn og Skien. Konseptet bygger på helhetlig opplæringsmodell, som gir elevene kunnskap om trafikkregler og sykkelteknikk. Elevene kommer i fysisk aktivitet og lærer betydningen av sunt kosthold. «Alle barn sykler» tilbyr sykkelopplæring på skolene med kompetente trenere fra sykkelorganisasjonen. Målet er at etter opplæringen skal alle barn kunne sykle og alle skal ha tilgang på en sykkel. Sykkelopplæringen startet som pilotprosjekt i 2005, og gjennomføres nå årlig. Prosjektleder Michel Fouler er opptatt av at sykkel er et praktisk reisemiddel som barn ofte synes er gøy og knytter til gode opplevelser. Aktører: På sykkel i Telemark, organisasjon som jobber med sykkelprosjekter for barn og unge i Telemark. Prosjektene er et samarbeid med Trygg Trafikk Telemark, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Telemark, Folkehelseprogrammet i Telemark og kommunene i Telemark. Gjennomføring: Alle barn sykler har en helhetlig opplæringsmodell der elevene får kunnskap om trafikkregler og sykkelteknikk. Sykkelopplæringen foregår i 4. klasse og innebærer to og en halv timeundervisning hver uke i fire uker, før opplegget avsluttes med sykkelprøven. I 5. klasse arrangeres det en oppfølgingsdag for elevene. Den praktiske sykkelopplæringen drives av instruktører fra den lokale sykkelorganisasjonen, slik at undervisningen ikke blir avhengig av den enkelte lærers engasjement. Læreren står først og fremst ansvarlig for opplæring om trafikkregler og skilt, 6

7 Moflata skole under ledelse av Michel Fouler på sykkeltur til Fylkeshuset. Premieutdeling til Moflata skole v/fylkesordfører Terje Riis-Johansen. «Hovedmålet med konseptet er å gi en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel. Alle skal kunne mestre sykling, alle skal inkluderes og alle skal ha tilgang til egen sykkel.» før instruktørene tar klassen med ut for å sykle. Opplegget er ment å nå alle, uansett forutsetninger. Barn som har spesielle behov eller ikke har syklet før, blir inkludert i det samme programmet, men får opplæring som er tilpasset deres behov. Barn som ikke har egen sykkel etter endt opplæring, får mulighet til å låne en av 50 utlånssykler. Disse lånes på ubestemt tid og leveres tilbake til organisasjonen når barnet har fått tilgang på egen sykkel. Tiltakene skal være på barnas premisser, og dialog med elever og elevråd er derfor viktig. Les mer om Alle Barn Sykler på Kilde: Utdrag fra Statens Vegvesen publikasjon: KAMPANJER FOR SYKLING OG GÅING (Gode eksempler) UNGDOMSSKOLEN I Nasjonal transportplan for trafikksikkerhet, er det høye ambisjoner om å redusere ungdomsulykkene. Trygg Trafikks mål er at all ungdom får en bred opplæring i trafikksikkerhet, slik at god adferd styrkes gjennom den ordinære opplæringen. Opplæringen skal gi ungdom et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. Trygg Trafikk har utarbeidet læringsressurser til kompetanse- målene i naturfag på ungdomstrinnet og service og samferdsel på videregående skole. Det er et mål at skolene skal legge trafikksikkerhet inn i egne planer. Trafikk som valgfag Valgfaget «Trafikk» ble innført i ungdomsskolen høsten 2013 for 9. trinn og i kom i 2014 for 10. trinn. Trygg Trafikk ønsker at flest mulig lærere får nødvendig etterutdanning for å kunne gjennomføre valgfaget ved sin skole. Trygg Trafikk Telemark har bidratt til at en lærer i Porsgrunn kommune, som er «pilot» for å bli trafikksikker kommune, og en lærer i Hjartdal kommune, som er Trygg Trafikk ambassadør, har tatt det obligatoriske kurset ved HINT for å starte opp valgfag. Trafikk er det tredje mest populære valgfaget blant elevene på 10. trinn, og det er like attraktivt blant jenter og gutter. Valgfaget har en bred tilnærming til trafikksikkerhet og kan også inneholde trafikalt grunnkurs. I dag tilbyr 24,5 prosent av ungdomsskolene trafikk valgfag i Norge. Det nasjonale målet om at minst 25% av alle ungdomsskole skal tilby Trafikk som valgfag innen i utgangen av planperioden (2017) er altså nesten oppnådd allerede i

8 «Seminaret setter søkelys på helse, miljø, håndtering av presse, og sikkerhet, trafikk og på hvordan man skal gå i et gjensidig, forpliktende og positivt samarbeid, slik at russetiden blir en positiv opplevelse for alle.» Trygg Trafikk har ledet læreplanarbeidet og arbeidet med veiledning som ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Verdiseminar Hei, Solstråle - Russeseminar Trygg Trafikk har hatt svært god erfaring fra 2004 med å arrangere verdiseminar for russestyrerepresentanter og skoleledelse. Hovedfokus er på oss selv, som person og det forholdet vi har til oss selv og våre omgivelser. Kort fortalt; mestring av livet. Seminaret støttes av opplæringsavdelingen ved Telemark fylkeskommune. Som eier av den videregående skolen har fylkeskommunen et ansvar for å påvirke russestyrene og «Solstrålen», psykolog Trond Edvard Haukedal holder foredrag om egenverdi, sosial intelligens, høysensitivitet. russen i sin helhet til å tenke sikkerhet. Trygg Trafikk krever at det møter representanter fra ledelsen ved hver skole. Seminaret kjører et fast årlig program i og med at temaet er tidløst og målgruppen er den samme. Da det ble arrangert første gang i 2004 bidro representanter fra russen med innspill og forslag slik at opplegget ble kvalitetssikret. Russeseminaret i 2014 ble avviklet på Porsgrunn videregående skole i Porsgrunn kommune og 110 personer deltok. Hele russestyrer ble invitert, noe som er svært positivt for lettere å skape gode holdninger i russemiljøet totalt sett. Trygg Trafikk har hovedansvaret for seminaret, men det er flere samarbeidspartnere; Statens vegvesen, Porsgrunn brannvesen, politiet, helsesøster for ungdom, Onesto/Lars Kittilsen. Seminaret setter søkelys på helse, miljø, håndtering av presse, og sikkerhet, trafikk og på hvordan man skal gå i et gjensidig, forpliktende og positivt samarbeid, slik at russetiden blir en positiv opplevelse for alle. Samarbeidspartnerne bidrar blant annet til å forklare hva slags tjenester de ulike aktørene kan bidra med og hva som er russens eget ansvar. Seminaret er ment å være første møteplass der russestyrene i Telemark møter hverandre og viktige aktører møter dem. Trygg Trafikk i Telemark bruker å få en fylkespolitiker formelt til å «åpne» seminaret. Dette for at fylkeskommunen bidra med økonomiske midler til Trygg Trafikk i fylket for å arrangere slike seminar for russestyrene hvert år, og i egenskap av eier og ansvarlig for de videregående skolene og elevene i Telemark. Fylkesordfører, Terje Riis-Johansen skulle ønsket velkommen til verdiseminaret i 2014, men ble forhindret fra det i siste liten, så det deltok ingen fra det politiske miljøet i Telemark denne gangen. Verdiseminaret har nå vært gjennomført i ti år og det skal ta nærmere stilling til i samråd med leder for kompetanse i fylkeskommunen. Det er derfor nå noe usikkert om dette verdiseminaret skal videreføres i samme form, som det har vært gjort til nå. Psykolog Trond Edvard Haukedal fra Bergen ble nok en gang hyret inn for å drive lederkurs for både russestyreledelsen og skoleledelsen. Haukedal er en storyteller, en mester til å fange oppmerksomheten fra ungdommene på en både morsom og alvorlig, men samtidig grundig måte. Foredraget er faglig sterkt med et inspirerende og engasjerende fokus på egenverdi og hvordan vi oppfatter og behandler oss selv og andre. I etterkant er det mange positive tilbakemeldinger fra 8

9 Bildetekst?Simulert trafikkulykke på TS dag for russen i nedre Telemark, Skien Trafikkstasjon. russen og lærere som ønsker mer av nettopp denne tematikken, fordi det er det som betyr noe i livet, russetid eller ikke. Trond Edvard Haukedal ga også ut Solstråleboken høsten 2009 og boken om «Høysensitivitet veien fra sårbarhet til ressurs» høsten Solstrålekonseptet er å skape et positivt selvbilde og en bevissthet på vår egenverdi. Mestre livet og hva livet har å by på. Man skal reflektere over hvorfor man bør gjøre hva, og hva slags konsekvenser de ulike utfallene kan få. Det er ikke pga faren for å bli kontrollert av politiet en skal bruke verneutstyr, som bilbelte, ikke snakke og taste på mobil eller kjørerusfritt. Nei, man skal snarere tenke over hvor glad en er i livet og dem som er rundt av venner og familie og hva slags drømmer en har for fremtiden. Å realisere drømmene sine innebærer at man tar forhåndsregler slik at man forsøker å unngå å skade seg selv og de rundt. Livet handler om omsorg og medmenneskelighet. Å bli «sett» som menneske fullt og helt, er viktig, også i trafikken, slik at man ikke skal «ta ut» usikker, frustrasjon og agrresjon i trafikken der alle skal være så trygge som mulig. Dette er en spennende og lærerik dag og en positiv opplevelse. I ettertid ga russestyrene og skoleledelsene tilbakemelding på at de var overbegeistret for det de opplevde på seminaret, og at det var det holdningsskapende arbeid og motivasjon handlet om. Dette populære seminaret har gjennom årene skapt ringer i vannet Ledelsen ved Notodden videregående skole har opplevd Trygg Trafikks verdiseminar flere år på rad. Dette er et budskap de ønsker å formidle til lærerne ved skolen for å øke bevisstgjøringen og betydninger av å se elevene og skape en god arena for trivsel og læring. Trafikksikker russebil Dette er et tilbud og en oppfordring til russen om å sjekke russebilen før de begir seg ut på lengre turer. Russen får tilbud om gratis sjekk av russebil hos Statens vegvesen. Trygg Trafikk deltar på «Trafikksikkerhetsdag på Trafikkstasjonen i nedre Telemark hver vår, et samarbeid mellom ulike aktører, slik det har vært gjort de siste årene. Real Life Auto RLA Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet. Den er utformet som et dataspill og inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Spillet tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Alle som gjennomfører og ønsker det får en trafikksikkerhetsattest. 9

10 TRYGG TRAFIKK SOM KUNNSKAPSFORMIDLER Trygg Trafikk tilbyr råd og anbefalinger om sikker adferd og sikkerhetsutstyr i trafikken. Vi vil påvirke publikums syn på hva som er nødvendige tiltak og skape opinion og etterspørsel etter trafikksikkerhet. Vi formidler ny forskning, og status for ulykkesutvikling og statistikk om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk utarbeider policysaker, kampanjer og yter service ovenfor media, og yter service gjennom våre nettsider og på sosiale medier. Et viktig innsatsområde er bruk av personlig sikkerhetsutstyr. Trafikksikkerhetsprisen 2014 Trafikksikkerhetsprisen er et æresbevis, som markerer en spesiell innsats for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet eller på fylkesbasis. Den kan tildeles en person eller en gruppe mennesker, som har gjort en ekstra innsats for trafikksikkerheten. Trafikksikkerhetsprisen er på kroner. Det er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, FTU, som deler ut prisen. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget består av fylkespolitikere og medlemmer fra Utrykningspolitiet, Telemark politidistrikt, Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Folkehelse, ATL, Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Prisen deles ut samtidig med andre utdelinger av priser og stipend ved en høytidelig kulturell festaften, kalt «Fotavtrykk Telemark» i regi av Telemark fylkeskommune. Vinnere av Fylkestrafikksikkerhetsprisen for 2014 var Borettslaget Klyve 2 for den foregangs og nyskapende lekeplassen de har bygd opp i sin midte. De har i tillegg til flotte klatrestativer også fokus på trafikkopplæring med trafikkarena, veier med skilt, tunnel, midtstriper og fartshumper. Juryens begrunnelse: Juryen mener lekeplassen bør være førende for hvordan lekeplasser for framtiden bør utformes. Borettslaget har blant annet asfaltert en vei Maskoten Tarkus Barnas Trafikkvenn har magnetisk tiltrekkingskraft på alle han møter på sin vei. Alle vil kose, klappe, leie, klemme og ta på maskoten Tarkus. 10

11 Møter og konferanser Trygg Trafikk i Telemark har deltatt og representert på følgende møter, fagsamlinger og konferanser; Minnemarkering for trafikkofre og pårørende i Vestfold Ulike møter med det politiske miljø Fagmøter i Trygg Trafikk Landsmøte og nasjonal konferanse «Skulle bare på jobb» i Trygg Trafikk, Interne Trygg Trafikksamlinger Regionale Trygg Trafikksamlinger FTU møter i Telemark Regional (BTV) ts konferanse «TS fra A til Å» UP parole, Sykkelkonferanse i Telemark fylkeskommune «Telemark-sykkel-fylket nr. 1» «Gå- og sykkelfokus på kamp på Skagerak arena-tarkus og Brodd delerut refleksvest Fagmøte med samarbeidspartnere i politiet Ansvar for grunnkurs og videregående trafikkopplæringskurs for barnehagepersonell i Telemark Nyskaping og næringsutvikling Telemark som sykkelfylke nr 1 i regi av Telemark fylkeskommune Sykkelprosjekt i regi av Midt Telemark Næringsutvikling Markering av nasjonal sykkeldag på Ulefoss, Sykkelopplæringsopplegg i skoler sammen med Tarkusmaskoten i ulike barnehager som har invitert til å komme Nissetog og julegrantenning i Porsgrunn Russestyre/verdiseminar for russestyrer og skoleledelse Trafikksikkerhetsdag for russen i regi av Statens vegvesen Aksjon skolestart Trafikkopplæringskurs for innvandrere i ulike Voksenopplæringsarenaer Telemark fylkeskommunens «Fotavtrykk» med /utdeling av FTUs TS pris Reis smartere-lev bedre og gågateseminar Aktivitetsdag i Grenland Tverrfaglig samarbeid folkehelse Sykkelhjelmstand på Fylkeshuset i forbindelse med sykle til jobben aksjon Disputas på Rikshospitalet der doktorgradstipendiat Marianne Skjerven Martinsen fremførte oppgaven om sikring og feilsikring av barn i bil Kontaktmøte mellom utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen og alle kommuner i Telemark s ansvarlige i barnehagesektoren, der vi informerte om Trygg Trafikks tilbud og innhold på trafikkopplæringskursene barnehageansatte Nasjonal sykkelkonferanse i regi av Syklistenes landsforening Temakonferanse om barn i bil Styremøte i NAF Befaring trafikkløsninger skoler Bistått kommuner i forbindelse med revidering av trafikksikkerhetsplaner Vanskelige utfordringer i forbindelse med skoleveg, Refleksdag Mobilitetsuke Premieutdeling Diverse befaring av skoleveg FTU og Trygg Trafikk møter Møter med noen ordførere informasjon om TT og appellere til medlemsskap i TT Temauker Sikring av barn i bil og refleks i Radio Grenland Dr. stipendiat Marianne Skjerven Martinsen disputerer sin oppgave om feilsikring av barn i bil, juni 2014 Oslo universitetssykehus. Maskoten Brodd og Trakus deler ut refleksvester til alle som sykler og går til kampen mellom ODD og BRANN på Skagerak arena. 11

12 TS prisen 2015 prisvinnere styreleder Geir Fallingen til høyre, og vaktmester Rolf Broløkken til venstre med FTU leder Sigbjørn Molvik i midten rundt lekeplassen med striper, fotgjengerfelt, møteplasser, parkering, bensinstasjon, ulike typer miniveiskilt og tunnel. I sin begrunnelse skriver juryen at dette skal kunne appellere foreldre til å drive trafikkoppdragelse på en morsom og troverdig måte i sitt eget oppvekst- og nærmiljø. «Lekeplassen er også et trekkplaster for barnehager i nærområdet og andre barnehager i Grenland til å komme på tur og praktisere det de har lært om trafikk i barnehagene. Stedet Klyve er et sentralt sted, som kan tiltrekke seg barnefamilier, som ikke trenger å være avhengig av bil. Det ligger godt til rette for bruk av sykkel fordi infrastrukturen er god og fordi avstand til både Skien og Porsgrunn, og omkringliggende steder ligger i umiddelbar nærhet og med lett tilkomst med sykkel. Det er gode bussforbindelser, barnehage, skoler, butikk og natur i umiddelbar nærhet.» «Det er åpenbart at det å bygge et slikt anlegg er mer enn man kan forvente av et borettslag. De har skapt et sted for læring for barn og foreldre, som det ikke finnes maken til i Telemark. Dette er kommet i stand på grunn av bevisste valg og mange dugnadstimer» avslutter juryen. Pådriver og kunnskapsformidler Trygg Trafikk har en sentral rolle som aktiv pådriver og formidler av kunnskap innen trafikkopplæring og trafikksikkerhet. Trygg Trafikk jobber i hovedsak overordnet og ansvarliggjør det politiske miljø og beslutningstakere, som tar informasjonen videre til sine miljøer. Innledende møte med ordfører i Tinn, om å lage et refleksprosjekt, der de mister sola noen måneder på vinteren og der de har bygd opp et spektakulært solspeil i fjellsiden. Dessuten er område rundt kjent for vinteraktiviteter og ikke minst interessant med sin kultur og historie, bl.a. «kampen om tungtvannet», og søknad om å komme på Unesco,s verdensarvliste. FTU gjennomfører sine møter delvis ute i kommunene rundt om i fylket, som gir alle de 18 kommunene besøk i løpet av noen år. Trygg Trafikk i Telemark har god kontakt med det lokale og nasjonale politiske miljø og sosiale medier som Twitter og Facebook. Det er viktig at Trygg Trafikk formidler kunnskap til nettopp det politiske og byråkratisk miljøet, og målbærende formidling på sosiale medier, slik at de får kompetanse til å ta de rette beslutningene når spørsmål om trafikksikkerhet og trafikkopplæring står på dagsorden, eller at de kan benytte den økte kunnskapsforståelsen til selv å ta eget initiativ til å bedre trafikksikkerheten. Det er også viktig å se kunnskapsforståelsen til selv å ta eget initiativ til å bedre trafikksikkerheten. Det er også viktig å se muligheter for å inkludere trafikksikkerhet i et stort mangfold. Det er kun kreativiteten som setter grenser for hvordan det kan gjøres. Det er viktig å tørre og være modig «Den kan tildeles en person eller en gruppe mennesker, som har gjort en ekstra innsats for trafikksikkerheten. Trafikksikkerhetsprisen er på kroner.» 12

13 «All makt i denne sal» - Stortingsalen. Turbobudeia Bodil Irene Gunnarsdotter Nordjore stiller sporty opp med budeietørklesykkelhjelm på bussen i Grenland. og nyskapende, se tradisjonelle aktiviteter på en ny måte, for å skape mer oppmerksomhet rundt tematikken. Det er også av stor betydning å samarbeide godt med pressen, for å få delt folkeopplysning» om trafikksikkerhet rundt omkring i by og bygd. Telemark har et rikt og mangfoldig pressemiljø, som bidrar til et godt og viktig samarbeid med Trygg Trafikk. Pressen har sin selvfølgelige pressefrihet. Trygg Trafikk ønsker også å fungere som både pådriver og «vakthund» når det gjelder politikernes, og andre beslutningstakeres prioriteringer av trafikksikkerhet. Trygg Trafikk har hatt kontakt med Høyskolen i Telemark i håp om å få gjenopptatt trafikkopplæringskurs for lærer/ førskolelærerstudiet, men uten å lykkes. Vi prøver igjen i håp om at behovet melder seg når trafikk, som tema i Kunnskapsløftet 2006 blir mer forankret i skolen og at utdanningsdirektoratet nå er med som en nasjonal aktør innen trafikksikkerhet, og det faktum at valgfag trafikk har blitt godt mottatt i ungdomsskolen. Sykkelhjelm Trygg Trafikk er i sitt 6. år i den landsdekkende sykkelhjelmkampanjen var et år for refleksjon og arbeid med videreutvikling av kampanjen. Målet med kampanjen er å skape positiv oppmerksomhet ved å bruke sykkelhjelm og få økt brukerprosenten på sykkelhjelm. Kampanjen Finn din hjelm ble gjennomført første gang i Trygg Trafikk har fått to millioner kroner hvert år i 2009 og 2010, 3 mill i 2011 til gjennomføring av den nasjonale hjelmkampanjen og 2 mill. i Tilstandsundersøkelsen til Statens vegvesen 2010 viste en hjelmbruk på 48,5% - en økning på over 13 prosentpoeng fra Internt mål for prosjektet i 2011 var en hjelmbruk på minst 50 %. Tilstandsundersøkelsen til Statens vegvesen viser en hjelmbruk på 51% for alle syklister samlet i Hjelmbruken i landet er i 2012 registrert til 49 %, en nedgang på 2% poeng fra Hovedmålgruppen for kampanjen er voksne som sykler til jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Kampanjens hovedbudskap er at det finnes mange ulike typer hjelmer, til ulike situasjoner, bruksområder og stil/smak. Vi vil inspirere syklister til å finne en hjelm de liker og vil bruke. Materiellet er laget for å nå unge voksne og studenter, og kvinner spesielt. 7,6 % flere menn enn kvinner bruker hjelm. Da Trygg Trafikk fikk tildelt nasjonal sykkelhjelmkampanje, gikk Trygg Trafikk i Telemark kontakt med modist Åshild Oma Sele i i Bø i Telemark. Målet med kampanjen er å skape oppmerksomhet og fokus på hjelmbruk, spesielt ungdom og kvinner, som er de dårligste til å bruke sykkelhjelm. Sykkelhjelm er mer en den typiske sportshjelmen. I dag fremmes sykling av hensyn til helse og miljø. Det betyr at vi ikke bare har sportssyklister eller transportsyklister. Det handler i tillegg om korte nytteturer, til butikk og ulike aktiviteter. Det er mange som sykler, men som ikke føler seg bekvem med de typiske sportslige hjelmene. Vi vil få «hverdagssyklisten» - i vanlige klær og vanlig fart til å bruke hjelm. Poenget med å ta kontakt med Hattesalongen var både å skape oppmerksomhet og legge til rette for en god sykkelhjelmprat, og å få laget trekk til hjelmer som folk kan identifisere seg med eller som passer til det øvrige antrekket. Når Trygg Trafikk i Telemark er ute i fylket med sykkelhjelmstanden, skaper de spesielle sykkelhjelmtrekkene fra Hattesalongen oppmerksomhet, humor og glede og ikke minst mye latter. Et ypperlig utgangspunkt for å komme i 13

14 kontakt med målgruppen og snakke om viktigheten av å sykle trygt og bruke sykkelhjelm på korte og lange turer. I 2013 inngitt Trygg Trafikk i Telemark i tillegg et samarbeid med Bodil Irene Nordjore, for mange kjent som «Turbobudeia» fra ulike radio og tv program, og som kokebokforfatter. Hun ble fotografert med budeietørklehattetrekk til en reklameplakat på baksiden av en rutebuss i Grenland hele sommeren. Dette skapte stor blæst om sykkelhjelmkampanjen med lokal vri. Suksessen ble gjentatt i Utstillingsstand med sykkelhjelmer Flere frivillige organisasjoner har disponert hjelmutstillingen og profilert Trygg Trafikks nasjonale sykkelhjelmkampanje. Den kreative utstillingen er populær og kreative, er etterspurt og får løsnet på smilebåndet og gode samtaler om viktigheten av hjelmbruk for alle. Spesielt er det en ivrig og interessert gruppe i Lunde, som er opptatt av sykling og koblingen sykkelturer langs Telemarkskanalen, som et aktivt reisemål, der sykkelturisme er et satsingsområde. I 2014 var sykkelhjelmstanden representert på «Viser ved kanalen», fordi det ønskes mer «kultursykling» langs kanalen. Arrangørene for «Kanalrittet» i Nome ønsket også å ha sykkelhjelmstanden. Skagerak Energi ønsket også sykkelhjelmstand med hattehjelmene i sin HMS uke. Nasjonal sykkelhjelmstand med sykkelhjelmhatter designet av Reflekstelling De nasjonale reflekstellingene blir gjennomført av Trygg Trafikk i uke 45 hvert år. De siste årene har refleksbruken økt, men i 2013 viste de nasjonale tallene en stagnasjon med 29 prosent refleksbruk. Dette har fortsatt i Dette er en nedgang fra 2012, da det var 26 prosent. Voksne glemmer alt for ofte refleksene hjemme. Det er i stor grad voksne og eldre fotgjengere som omkommer og blir alvorlig skadd i trafikken. En tredjedel av påkjørte i fotgjengerfelt er personer over 65 år. Tellingene viser at det ikke er store forskjeller mellom menn og kvinner. Høsten 2013 svarte ca 80 prosent at de støttet Trygg Trafikks forslag om et reflekspåbud i en nasjonal spørreundersøkelse. Vi har snakket om viktigheten av refleks i mange år. Likevel er bruken lav. Nå er det på tide å ta i bruk andre midler. Det er et faktum at det blir en økning av den eldre trafikanter i den norske befolkningen. Finland innførte et slikt påbud i Det førte til en stor økning i refleksbruken. Det er all grunn til å tro at dette har ført til færre omkomne og hardt skadde. Hvis folk blir påkjørt fordi de er usynlige i mørket, kan en mulighet kanskje være å føre til avkortning i forsikringsutbetalingene. Trygg Trafikk s reflekstelling høsten Totalt voksne fotgjengere ble registrert i alle landets fylker. Resultatet viser at 32 prosent av de voksne fotgjengerne bruker refleks på landsbasis. Refleksbruken har økt med tre prosentpoeng i Norge siden fjoråret. Sogn og Fjordane toppet lista med 49 % og lavest var Vest Agder med 19 %. Telemark ligger midt på lista med 25%. Refleksbruk i bystrøk ligger på 29% i landet generelt. Telemark ligger midt på lista med 26 %. Det betyr at det er 74% av den voksne befolkningen over 20 år i Telemark, som ikke bruker refleks i sentrumstrøk med gatelys. På landevei er det telt 46% refleksbrukere. I Telemark er det ikke telt på landevei. Trygg Trafikk Telemark har de siste årene samarbeidet med Gjerpen I.L. og Røde Kors om tellingene. Nasjonal Refleksdag 2014 Den nasjonale Refleksdagen blir markert den tredje torsdagen i oktober måned hvert år. I 2014 be nasjonal refleksdag markert for tiende gang, den 16. oktober. Hvert år designes en egen refleks spesielt for dagen. I 2014 var det kunstneren, Nicolay Aamodt, som var insirasjon for refleksdagsrefleksen «diamant», designet av October Design. Det ble laget tre varianter diamantrefleks, som hengerefleks, i tillegg to størrelser «slap-wrap». Refleksene slo svært godt an i alle aldersgrupper og blant begge kjønn. Den store slap-wrapen fungerer også godt som sykkelklype. Trygg Trafikk Telemark markerte dagen med å samarbeide med Politiet og UP om å dele ut, og informere om betydningen av refleksbruk ved kulturhuset «Ælvespeilet», der det innendørs var lansert bokverket «Telemark historie» med festkveld, der nettopp voksne og gamle kvinner og menn var publikum. Radio Grenland og Trygg Trafikk inngikk samarbeid om fokus på refleks med ulike refleksinnslag og intervjuer i 14

15 Refleks redder liv. Gjør deg synlig i mørk trafikk. Ministermøte i Porsgrunn. Tarkus og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er gode venner. studio hele uken. Dette ga stor oppmerksomhet på refleks. For sjette år på rad ble maskoten Tarkus invitert av Porsgrunn Lions til å delta på nissetog/julegrantenning i Porsgrunn den 1. søndagen i advent. Dette er en fin aktivitet med stor og trafikksikker nytteverdi for Tarkusmaskoten og Trygg Trafikk. Ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer fulgte opp fra rådhusplassen, viktigheten av å bruke refleks både for store og små, og det også i opplyste bygater. Tarkus ble behørig hilst på og fotografert sammen med barn. Denne gang også sammen med Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Nå har Tarkus nesten utkonkurrert selveste Julenissen i oppmerksomhet i Nissetoget. MC03 MC03 er et trafikksikkerhetstiltak i regi av Trygg Trafikk Telemark med ekstern prosjektledelse. Trafikkoordinator Dag Thomassen i Telemark politidistrikt. Prosjektet har vært aktive i 12 år. Hovedmålet med prosjektet er å redusere antall ulykker hvor mc er innblandet. For å strekke seg mot målet, ønsker MC03 å bevisstgjøre mc-førere til å ha mer fokus på egen kjøreteknikk og kjørestrategi, slik at hver enkelt fører får en bedre kjørekompetanse. I tillegg fokuseres det på riktig bruk av riktig kjøreutstyr (verneutstyr), samt valg og vedlikehold av mc. I de 12 årene med prosjektet MC03 har vært en aktivitet i Telemark, er det registrert en endring i mc-folkets fokus på kjøretrening. MC03 er en av flere årsaker til at kjøreteknikk og kjørestrategi har blitt mer innarbeidet i mc-miljøet. MC03 blir ikke videreført i REFLEKSFAKTA Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent (TØI). 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. Bare 5 prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks. Om lag 1000 fotgjengere skades i trafikken hvert år, og ca av disse mister livet. 1/3 av fotgjengere, som blir drept i fotgjengerfelt er over 65 år. Går du uten refleks i mørket, vil en bilfører som kjører i 50 km/t ha to sekunder på å oppdage deg. Med refleks vil bilføreren ha 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. (Kilde: Transportøkonomisk institutt, Trygg Trafikk) 15

16 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS Trygg Trafikk har en sentral rolle som aktiv pådriver og formidler av kunnskap innen trafikkopplæring og trafikksikkerhet. Trygg Trafikk jobber i hovedsak overordnet og ansvarliggjør beslutningstakere, som tar informasjonen videre til sine miljøer. Trygg Trafikk i Telemark har god kontakt med det lokale og nasjonale politiske miljø, direkte og via sosiale medier som Twitter og Facebook. Trygg Trafikk formidler kunnskap til politikere for å gi kompetanse til å ta de rette beslutningene i spørsmål om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk Telemark vil være modig og nyskapende, for å skape mer oppmerksomhet rundt tematikken. Vi legger videre vekt på å samarbeide godt med pressen for å spre informasjon om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk ønsker å fungere som både pådriver og «vakthund» når det gjelder politikernes prioriteringer av trafikksikkerhet. Det er av stor betydning for å samarbeide med kommunene. Det er konseptet Trafikksikker kommune, som har spesielt fokus nå. Nissedal og Porsgrunn kommune er pilotkommuner i Telemark. De representerer liten bygdekommune og mellomstor (stor i Telemark) bykommune. De har som mål å bli godkjent som trafikksikker kommune høsten 2015 og Trygg Trafikk har hatt kontakt med Høyskolen i Telemark i håp om å få gjenopptatt trafikkopplæringskurs for lærer/ førskolelærerstudiet, men uten å lykkes. Vi prøver igjen i håp om at behovet melder seg når trafikk, som tema i Kunnskapsløftet 2006 blir mer forankret i skolen og at utdanningsdirektoratet nå er med som en nasjonal aktør innen trafikksikkerhet. I tillegg har vi nå flere ungdomsskoler i Telemark som tilbyr valgfag trafikk. ØKONOMI OG FINANSIERING Totale inntekter: I tillegg til fylkesmidlene på kr ,- har Trygg Trafikk i Telemark blitt gitt en gave etter prosjektet «Kampen for livet, pålydende kr ,-. Trygg Trafikks distriktsleder har sitt ansettelsesforhold og lønnes av Trygg Trafikk. Alle Trygg Trafikks aktiviteter i Telemark blir dekket økonomisk av Telemark fylkeskommune gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Telemark (FTU). Budsjettrammen i 2014 var kr ,- Telemark fylkeskommune dekker kostnader forbundet til kontorleie for fylkessekretariatet direkte, kontorutstyr, telefon, og reiser, stort kr ,- og aktivitetsmidler, stort kr ,- ble utbetalt hver for seg. Trygg Trafikks tiltak, som er gjennomført i 2014, samsvarer i hovedsak med fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet og Trygg Trafikks virksomhetsplan. Trygg Trafikk har mulighet til å flytte fylkesmidlene mellom prosjektene der det er hensiktsmessig. Aktivitet Overført fra 2013 Inntekter 2014 Kostnader 2014 Overføres til Sykkelhjelm Kurs politi, lærere Refleks Sikring av barn i bil MC Jentenes Innsamlede midler Tarkus Reise, kontor og telefon Sum alle aktiviteter:

17 OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN I 2014 omkom 149 personer i vegtrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. I opplevde vi en reduksjon i antall omkomne. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veger, i 2011 omkom 168, og i 2012 omkom 154 personer. I 2013 omkom 184. Vi har hatt en betydelig nedgang i antall skadde/drepte og antall personskadeulykker, mens antall drepte var samme som i TRAFIKKULYKKER MED PERSONSKADE Drepte / skadde Drepte Antall ulykker Drepte / skadde Drepte Antall ulykker PERSONSKADEULYKKER FORDELT PÅ KOMMUNENE Porsgrunn Skien Bamble Siljan Kragerø Drangedal Nissedal Nome Bø Sauherad Seljord Kviteseid Kilde: Dag Thomassen, trafikkoordinator Telemark politidistrikt 17

18 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikk jobber aktivt med konseptet Trafikksikker kommune. Det er gjennomført informasjonsmøter i Fylkestrafikksikkerhetsutvalg i Telemark (FTU), samt fylkeskommunens samferdselssektor og folkehelseforum i Telemark. Telemark fylkeskommune har inkludert Trafikksikker kommune konseptet i den nye regionale planen for samordna areal og transport i Telemark (ATP) Målet er å legge til rette for befolkningsvekst og ei bærekraftig utvikling i Telemark. Den nye planen erstatter følgende regionale planer i Telemark: fylkesveiplan, senterstrukturplan, kollektivplan, trafikktryggleikplan. Målet er at alle dagens 18 kommuner i Telemark, skal godkjennes som trafikksikre kommuner innen planperioden i Oppstart med to pilotkommuner, Porsgrunn og Nissedal kommuner. Det er viktig at er forankret i den samordnede Areal og Transport Planen (ATP), som er vedtatt i Telemark fylkesting. Vi har gjort avtale med Nissedal kommune, som allerede er en «Trygge lokalsamfunn» kommune å starte opp Trafikksikker kommune prosjektet der. Vi tror at trafikksikker kommune konseptet vil kunne implementeres i trygge lokalsamfunn konseptet. Det er en mulighet for at fylkeskommunen betaler en symbolsk økonomiske «gulrot» til kommunen ved oppstart, og ved godkjenningstidspunkt setter VI HJELPER DEG TIL EN TRAFIKKSIKKER SKOLE Trafikksikker skole er et godkjenningssystem med kriterier og sjekklister. Å bli en Trafikksikker skole er et kvalitetsstempel. Det gir ingen garanti for at ulykker ikke skjer, men dokumenterer et helhetlig og godt arbeid med trafikksikkerhet. Ønsker du at din skole skal bli godkjent som trafikksikker skole? Se: eller kontakt Trygg Trafikks distriktsleder i ditt fylke. i gang et fysisk tiltak i kommunen som sikrer bedre trafikksikkerhet. Dette kan stimulere kommunene til å jobbe med trafikksikkerhet og trafikksikker kommune konseptet. Det belønner og skaper begeistring i kommunene for å sette trafikksikkerhet på dagsorden i ulike kommunale virksomheter, og tenke smartere og nyskapende på allerede etablerte arenaer. Dette er et godt egnet prosjekt for å binde fylkeskommunen og kommunene tettere sammen. Trygg Trafikk har utviklet prosjektet, men ønsker at fylkeskommunen skal få eieforhold til det og at Trygg Trafikk mer skal fungere som en ressurs for kommunene og fylkeskommunen, kursing og rådgivning. Kommunen er forpliktet opp mot folkehelseloven og samhandlingsreformen, noe som gjør at det er viktigere å tenke forebygging, helse og samarbeid og etterbehandling. Det er et faktum at mye av helsa til folk har sitt utgangspunkt i trafikken. Trafikksikkerkommune konseptet bør være sektorovergripende, slik folkehelsearbeidet er tenkt. Trygg Trafikk ønsker et godt samarbeid rundt dette. Dette handler om å tenke trafikksikkerhet, som noe smart og gi både menneskelige og økonomisk gevinst i den andre enden. Det er viktig å bevisstgjøre politisk og administrativ ledelse i kommunene på enkle trafikksikkerhetstiltak, som de selv kan gjennomføre. Dette er positivt. Trygg Trafikk i Telemark har store forventninger til å få kommunene i Telemark til å bevisstgjøre seg selv, tenke smartere ved å ta til seg trafikksikker kommunekonseptet. Tenke trafikksikkerhet i et HMS perspektiv, være «24 timers menneske» og lage gode rutiner og «policy» innad i kommunen, slik at skader og sykefravær reduseres. Dette viktige arbeidet skal videreføres og igangsettes i Telemark fra Det må være et mål om at alle kommuner i Telemark er medlemmer av Trygg Trafikk i Det er også viktig at trafikksikkerhet generelt og trafikksikker kommune konseptet blir kjent for de politiske partiene foran kommune- og fylkestingsvalget i Det må også gjøres nye og kreative tiltak for å få den voksne befolkningen til å forstå hvilket ansvar de har for å bli sett i mørk trafikk. Refleksen må bli mer brukt for å få redusert skader og død på gående og syklende, og redusere faren for kjørende at de kommer i skade for å uforskyldt kjøre på myke trafikanter i mørket fordi de ikke bruker refleks. 18

19 TRYGG TRAFIKK I TELEMARK Trygg Trafikks arbeid i Telemark er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av Handlingsplan for trafikksikkerhet i Telemark. Fylkessekretariatet i Telemark ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass i Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset i Skien og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Telemark fylkeskommune. Gjennom fylkestrafikksikkerhetsutvalg (FTU) blir Trygg Trafikk i Telemark tildelt sine aktiviteter i fylket, som er forankret i ulike lokale, faglige og nasjonale planverk. Medlemmer av Trygg Trafikk Pr Av totalt 18 kommuner i Telemark, er 16 medlemmer av Trygg Trafikk. I tillegg er Telemark fylkeskommune gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, FTU, og Posten Norge AS. Støttemedlemmer er Barnas Hus. Distriktsleder : Brita Straume Besøksadresse : Fylkesbakken 8-10, 3706 Skien Postadresse : Fylkeshuset,P.B. 2844, 3702 Skien Kontortelefon : Mobil : E-post : Hjartdal kommune, Drangedal kommune, Nissedal kommune, Porsgrunn kommune, Skien kommune, Seljord kommune, Bø kommune, Vinje kommune, Nome kommune, Kragerø kommune, Tokke kommune, Siljan kommune, Sauherad kommune, Bamble kommune, Tinn kommune. Kviteseid og Fyresdal kommuner gjenstår, men kommer med i Samarbeidspartnere Porsgrunn Lions Statens vegvesen Telemark Politidistrikt Telemark fylkeskommune, folkehelse, samferdsel/sykkelstrategi kommunene UP for Vestfold og Telemark På sykkel i Telemark/Alle barn sykler/michel Fouler Reflexprodukter Norge AS Hattesalongen Trond E. Haukedal Reklamehuset Wera Skiltmaker Haugen Fotograf Tom Riis Sparebank1 Telemark Pressen i Telemark, Radio Grenland Senterledelsen ved Gulsetsenteret Refleksbevegelsen?SES! Midt Telemark Næringsutvikling Voksenopplæringen 19

20 TRYGG TRAFIKK TELEMARK Fylkeshuset, P.B. 2844, 3702 Skien Fylkesbakken 8-10, 3706 Skien Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Effektiv og trygg sykkelparkering på Groningen jernbanestasjon i Nederland

Effektiv og trygg sykkelparkering på Groningen jernbanestasjon i Nederland 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK Effektiv og trygg sykkelparkering på Groningen jernbanestasjon i Nederland Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2016 TRYGG TRAFIKK TELEMARK Trygg Trafikks arbeid i Telemark er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner,

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

HANDLINGSSKAPENDE KAMPANJER - BARN OG UNGE

HANDLINGSSKAPENDE KAMPANJER - BARN OG UNGE HANDLINGSSKAPENDE KAMPANJER - BARN OG UNGE Innhold 1 Økonomiske rammer... 3 2 Tiltak... 3 2.1 Alle barn sykler grunnleggende sykkelopplæring... 3 2.2 På farta til skolen skaper sykkelglede og friske barn...

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Marianne Mittet Solbraa Postboks 303 2303 Hamar Telefon: 908 80 312 Epost: solbraa@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark :

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark : Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark 2016 2017: Tiltak: Tidsperiode Ansvar Samarbeidspartnere Mål og beskrivelse Barn: Trafikksikker barnehage Løpende Trygg Trafikk FAU, barnehager, kommuner Mål

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 E-post: knutli@tryggtrafikk.no Distriktsmedarbeider:

Detaljer

1 Agenda 1 Bakgrunn, mål og fordeler med Trafikkagenten 2 Trafikksikkerhet 3 Om appen Trafikkagenten 2 Bakgrunn Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2016 INNHOLD Distriktsleder: Anne Marit Jordheim Postboks 3563 3007 Drammen Telefon: 971 68 498 E-post: jordheim@tryggtrafikk.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2015 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer