Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI"

Transkript

1 Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2011

2

3 Aikido

4

5 !""# #$ ###%&# ' ()%$(*(+#%,,##-.%#//,$ ##/$ $ /#$,,,$ 0$#., 1#12$%, % 3' ()%#/ 24. 5# #2$$$,$ # //,, / 6$ //,,$#/7$5# $#7,$$,$'# $#/,83#$ 4 #%9 8## :,$$&%,#;&,$,,##<7 = /#$,,,$!"!# 8 $ $ #,$ # *,8#$$ $,,,,, $ /##;/##

6 8/> & )/5

7 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett2010, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, Medlemskap , , , Egenandel, trenerutdanning , , , Egenandel deltakelse andres stevner , , , Stevneinntekter egne arrangementer , , , Tilskudd fra Hovedstyret , , , Materiell og utstyr -800, , ,00 Salgsinntekter , , ,00 Annen driftsinntekt 3630 Tilstelninger, dans o.l 0, , , Egenandel sosiale aktiviteter ,00 0,00 0,00 Annen driftsinntekt , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Varekostnad 4310 Andres stevner, mesterskap , , , Egne stevner, mesterskap , , , Trenerutdanning , , ,00 Varekostnad , , ,00 Annen driftskostnad 6310 Investering materiell/utstyr 0, , , Kostnader andre turneringer 3 013,00 0,00 0, Kontingenter/avgifter NAF 4 570, , , Kostnader sosiale arrangmenter 3 687,00 0,00 0, Mateiell, utstyr , , , Merker, medaljer, ol. 769, , , Kostnader andre klubbkontigenter 875,00 0,00 0, Tilstelninger og dans o.l , , , Bank og kortgebyrer 12,00 0,00 0,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , ,43 0,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen finansinntekt 8070 Renteinntekter, kunder -21,33 21,28 0,00 Annen finansinntekt -21,33 21,28 0,00 Finansinntekter -21,33 21,28 0,00 Finanskostnader Annen finanskostnad 8160 Kostnad Gebyr 59,00 51,00 0,00 Annen finanskostnad 59,00 51,00 0,00 Finanskostnader 59,00 51,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader 37,67 72,28 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , ,15 0,00 Resultat før skattekostnad , ,15 0,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,15 0, Årsresultat 1 083,44 0,00 0,00 Fond for vurderingsforskjeller 1 083,44 0,00 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 1 083,44 0,00 0,00 Skrevet av TSI Aikido :18:42. Side 1

8 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett2010, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Resultatregnskap 1 detaljert Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Disponeringer 1 083,44 0,00 0,00 Skrevet av TSI Aikido :18:42. Side 2

9 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Balanse detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1910 Kasse 5 253, , , , Bankinnskudd , , , ,03 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,07 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,07 Sum Omløpsmidler , , , ,07 Sum Eiendeler , , , ,07 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital Udisponert resultat , , Annen egenkapital , , , , Bunden fond , , , , Udisponert overskudd 1 633, , , , Udekket tap 1 375, , , ,00 Sum Annen egenkapital , , , ,92 Sum Opptj. egenkapital , , , ,92 Sum Egenkapital , , , ,07 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,07 Skrevet av TSI Aikido :17:48. Side 1

10 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2011 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3020 Salgsinntekter, Medlemskap 0,00 0, , Salgsinntekter, Medlemskap 0, ,00 0, Egenandel, trenerutdanning 0, , , Egenandel deltakelse andres stevner 0, , , Stevneinntekter egne arrangementer 0, , , Tilskudd fra Hovedstyret 0, , , Materiell og utstyr 0,00-800, ,00 Salgsinntekter 0, , ,00 Annen driftsinntekt 3901 Egenandel sosiale aktiviteter 0, , ,00 Annen driftsinntekt 0, , ,00 Driftsinntekter 0, , ,00 Driftskostnader Varekostnad 4310 Andres stevner, mesterskap 0, , , Egne stevner, mesterskap 0, , , Trenerutdanning 0, , ,00 Varekostnad 0, , ,00 Annen driftskostnad 6310 Investering materiell/utstyr 0,00 0, , Kostnader andre turneringer 0, ,00 0, Kontingenter/avgifter NAF 0, , , Kostnader sosiale arrangmenter 0, ,00 0, Mateiell, utstyr 0, , , Merker, medaljer, ol. 0,00 769, , Kostnader andre klubbkontigenter 0,00 875,00 800, Tilstelninger og dans o.l. 0, , , Bank og kortgebyrer 0,00 12,00 0,00 Annen driftskostnad 0, , ,00 Driftskostnader 0, , ,00 Driftsresultat 0, ,11 0,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen finansinntekt 8070 Renteinntekter, kunder 0,00-21,33 0,00 Annen finansinntekt 0,00-21,33 0,00 Finansinntekter 0,00-21,33 0,00 Finanskostnader Annen finanskostnad 8160 Kostnad Gebyr 0,00 59,00 0,00 Annen finanskostnad 0,00 59,00 0,00 Finanskostnader 0,00 59,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader 0,00 37,67 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader 0, ,44 0,00 Resultat før skattekostnad 0, ,44 0,00 Årsoverskudd / Underskudd 0, ,44 0, Årsresultat , ,44 0,00 Fond for vurderingsforskjeller , ,44 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) , ,44 0,00 Skrevet av TSI Aikido :58:25. Side 1

11 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Regnskapsår 2011 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Resultatregnskap 1 detaljert Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Disponeringer , ,44 0,00 Skrevet av TSI Aikido :58:26. Side 2

12 !"!"# $%#!&'"((% )"'"! *""& ""! " % +"" +""# '!(#!&'" + " "'' ' "' " '", '"!&' # "'! ""'""""# - " "'"" +" ""#.%#!&%)'" /#"''""'"#!&"' 0!&""'" " " """'12#! " "'"""!## " 7" '" *""!"' 7# '"#!&$ (("! 8# "'"&" "'"'!,&'""#! "#"!& ' 1"#!&! )"'" ""'"" '!!%%9""'"&""' $.. " -# "" ""!'% 1"'"(%" #!&'" $7""" ::"' &! #!##"" "' + '%7"'/" "' "".)'"! -# #!&'"#!-# &'! " "#"' " &-# '"# "! #! & "!##

13 8"'124 8"(#!&- "'""' "'#" 12#! (" & -#"'"'# # #!"#! '& ;!%#!&'".8""!## -#! #" "' )"" <";!2="3)<;25 6""&&### "" &""#! 7 '!'"#!&'!#!& '"-"' "!" '" 7& 3#"!" 5..(< "' #!"' " 3(&!#!5 "' -"'' "' " "!"'" & #" <)%"'"'!"' "'&##&'"'2" '!'"(#" "#" <)"' ;!&# "'""#" ""! >! >)&"' '!# "' '" ""&" "&" '' "#!& " "' < "!"'"# ' "'"'"' 8" <)%2

14 !!!! " "#! #$! %&&! &!'' ( )! * * &&!! #! +! (,-&&.!! / #!! 0$ 0 0 # 1&

15 Badminton

16 TSI Badminton - Årsmelding 2010 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Martin Myrlund Sandi Meholjic Børge Nilsen Fredriksen/Jørgen Finvåg Rune Severinsen Bjørn Brækkan Året 2010 har etter vår mening vært et meget godt år for TSI Badminton. Vi har deltatt på Kretsmesterskap i Harstad og arrangert turnering hjemme i Krafthallen, i samarbeid med Tromsø Badmintonklubb for andre år på rad. Denne turneringen har blitt den største turneringen i Nord- Norge og den er grunnlag for uttak til Barentskampen. På årsmøtet ble styret over valgt og selv om vi har hatt få styremøter, blir jobbene gjort og klubben fungerer bra i våre øyne. Vi har hatt et stabilt medlemstall det siste året og vi har fått flere medlemmer som er aktive og som ønsker å bli bedre i badminton. Dette mener vi er en konsekvens av at vi har beholdt treningstidene som vi ble tildelt høsten Vår beste herrespiller og vår beste damespiller deltok også i år på Barentskampen sammen med de beste badmintonspillerne fra barentsregionen. Her utmerket begge seg med bra spill og gode prestasjoner for Norge, som endte opp som vinnere av konkurransen også i år. Høsten har vært preget av at vi har ønsket å utdanne flere trenere i klubben. Vi har hatt Thor Tallaksen på besøk 2 helger i høst og holdt trener 1 kurs for 6 av TSI Badmintons spiller. I tillegg har det deltatt 8 stk fra andre klubber i kretsen. Trenerkurset har TSI Badminton arrangert for kretsen som et ledd i utviklingen av badminton i nord. I tillegg har vi deltatt på flere turneringer i høst, i hadsel og i Hammerfest, samt at en av våre spillere deltok på blodslitet i Grong. TSI badminton har for neste sesong søkt om å få arrangere en turnering alene fordi vi nå føler at vi har lært mye gjennom samarbeid med Tromsø Badmintonklubb, og vi har nå lyst å prøve å arrangere denne alene. Martin Myrlund har også fungert som rådgiver for Tromsø Badmintonklubb i høst fordi denne klubben har organisert seg på nytt og opprettet et nytt styre for å få mer kontroll på ting. Dette har blitt satt stor pris på fra TBK og det er viktig for TSI Badminton sin del at vi har noen å sparre med her i byen. Styret er godt fornøyde med sin tredje sesong som undergruppe i TSI, og det har vært en aktiv og interessant sesong. Leder i TSI Badminton Martin Størkersen Myrlund

17 Tromsøstudentenes Idrettslag 9006 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Innskudd bank salg baller 1 050, ,00 0, Inntekt arrangør turnering ,50 0,00 0, Salgsinntekter, medlem 3 200, ,00 0, Tilskudd fra Hovedstyret , ,00 0, Ekstraordinære midler , ,00 0, Dugnad 0, ,00 0, Egenandel utstyr/klær 0, ,00 0,00 Salgsinntekter , ,00 0,00 Annen driftsinntekt 3900 Andre driftsrelaterte inntekter 7 400,00 0,00 0,00 Annen driftsinntekt 7 400,00 0,00 0,00 Driftsinntekter , ,00 0,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5250 Rentefordel 0,00-28,31 0,00 Lønnskostnad 0,00-28,31 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 6001 Reiseutgifter, tilbakebetaling , ,00 0, Tilbakebetaling, egenandel 0,00-200,00 0, Diverse utgifter turnering ,82 0,00 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler , ,00 0,00 Annen driftskostnad 7030 Innkjøp utstyr , ,00 0, Reiseutgifter - tilbakebetaling 0, ,00 0, Opphold ved reisen 0, ,00 0, Forskudd påmelding turnering 0, ,00 0, Kostnader sosiale arrangement -900,00 0,00 0, Bank og kortgebyrer 0,00 3,00 0,00 Annen driftskostnad , ,00 0,00 Driftskostnader , ,69 0,00 Driftsresultat , ,31 0,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader , ,31 0,00 Resultat før skattekostnad , ,31 0,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,31 0, Årsresultat 1 978,32 28,31 0,00 Fond for vurderingsforskjeller 1 978,32 28,31 0, Overføringer annen egenkapital 0, ,00 0,00 Annen egenkapital 0, ,00 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 1 978, ,31 0,00 Disponeringer 1 978, ,31 0,00 Skrevet av TSI Badminton :48:06. Side 1

18 Tromsøstudentenes Idrettslag 9006 TROMSØ Balanse detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1930 Bankinnskudd , , , ,62 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,62 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,62 Sum Omløpsmidler , , , ,62 Sum Eiendeler , , , ,62 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,62 Sum Annen egenkapital , , , ,62 Sum Opptj. egenkapital , , , ,62 Sum Egenkapital , , , ,62 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,62 Skrevet av TSI Badminton :45:27. Side 1

19 TSI badminton We put the bad in badminton Søknad om ordinære midler

20 Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) TSI badminton v/jørgen Finvåg (kasserer) Hovedgården UiT 9037 Tromsø TSI Hovedstyret Hovedgården UiT 9037 Tromsø Tromsø 31. januar 2011 Søknad om ordinære midler 2011 TSI badminton ønsker med dette å søke om ordinære midler til klubbdrift for sesong Utgiftspostene er beregnet etter gjeldende fordelingsnøkkel. Grunnlaget for budsjettet er basert på kostnader innhentet fra leverandører av badmintonutstyr, hotell, hurtigruten/-båt og praktisk erfaringer vi har gjort oss i forbindelse med reise til turneringer. TSI badminton hadde i utgangen av 2010 et medlemstall på 26 spillere. Vi er svært fornøyde med at vi har økt andelen aktive spillere, dvs spillere som trener badminton for å bli bedre i idretten og som ønsker å delta på turneringer. TSI badminton ønsker med dette å søke hovedstyret i TSI om kr i ordinær tildeling for I det følgende kommenteres budsjettet som er presentert i tabellen bakerst i dokumentet. Søknaden er totalt 7 sider inkludert forside

21 1.0 Kommentarer til budsjettet 1.1 Utgifter klubbdrift I hovedsak er det en utgiftspost forbundet med trening og den utgjøres av baller, både fjær og plast. Fjærballer har samme enhetspris som plastballer, men varigheten under spill er kort (5-15 min), for å få mest mulig turnerings og kamp effekt ut av treningen, brukes det oftest fjærballer. På treningene selges fjærballene til våre medlemmer med 50 % moderasjon. Trening og spill med fjærballer er en forutsetning for å bli bedre i badminton og vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha mulighet til å bruke fjærballer. Pga av at plastballene har god slitestyrke under spill, samt lav pris, ønsker vi fortsatt å låne disse gratis til nybegynnere/besøkende. 1.2 Deltakelse ved turneringer TSI badminton satser på å delta med gjennomsnittlig 8 deltakere (menn og kvinner) på fire turneringer i løpet av hver sesong. Reiser og opphold begrenser seg foreløpig til å gjelde de tre nordligste fylkene. Da det er usikkert hvor turneringene blir avholdt, estimerer vi en gjennomsnittlig reisekostnad til kr 600 per person t/r. Transportmåte og opphold blir i prinsippet valgt etter hva som er billigst tilgjengelig i forhold til antall deltakere. I 2010 deltok vi med en spiller på Blodslitet i Grong. Til slike reiser ønsker vi å benytte oss av muligheten til å søke ekstraordinære midler (det samme gjelder turneringer som bare enkelte av våre spillere kvalifiserer seg til). Påmeldingsavgiften ved turneringer varierer mellom kr 200 og 300 avhengig av om en ønsker å stille både i single og double/mix. Vi etterstreber å alltid stille i begge/alle klassene ved hver turnering. 1.3 Inntekter i forbindelse med å arrangere turneringer I 2010 arrangert TSI badminton Tromsø Artic Open i samarbeid med Tromsø badmintonklubb (TBK). Overskuddet fra turneringen i 2010 ble ca kr 9500 per klubb (inntekten er ikke et bilagsført da klubbene er enige om å overføre pengene til årets turnering). 1.4 Utgifter i forbindelse med å arrangere turneringer - 3 -

22 For å klargjøre Kraft-hallen før turnering må vi leie hallen utenom åpningstider. Priser og tidsforbruk er basert på tidligere erfaringer. Som arrangør må vi stille med premier til de tre øverste plasseringene i hver klasse, alder og etter kjønn, samt double, single og mix. Det ble kjøpt inn 100 pokaler til denne turneringen fordi dette var et minsteantall i forhold til pris og fordi det var beregnet at alle barne og ungdomsspillere skulle få premier. 1.5 Sosiale utgifter I forbindelse med sesongavslutning i mai og desember arrangerer vi sosiale sammenkomster for våre medlemmer hvor vi går ut på en av byens spisesteder. I desember arrangerer vi også en internturnering for å avslutte sesongen hvor det utdeles en premie til beste spiller (samme spiller kan ikke vinne to år på rad). Vi anser disse aktivitetene som svært viktige for å bli kjent med hverandre utenfor banen, samt skape tilhørlighet til TSI. 1.6 Kjøp av spillertrøyer og overtrekksdresser TSI badminton har markert seg som et godt og allsidig lag ved alle turneringer vi har deltatt ved i Faktisk har vi vært det laget som har stilt med flest deltakere fra Tromsø. For å styrke samhørigheten og øke synligheten av TSI som idrettslag ønsker vi derfor å tilby spillertrøyer og overtrekksdresser til de av våre medlemmer som deltar ved turneringene. For 2010 søkte vi om 12 spillerdrakter og spillertrøyer/shorts. Kun 6 av disse har blitt kjøpt inn og pengene overføres derfor til Vi har økt antall medlemmer og ønsker å tilby våre nye medlemmer klubbklær i Vi søker derfor også i år om midler til 4 spillersett. I budsjettets sammendrag er kostnaden forbundet med innkjøp av spillersett 50 % av den faktiske kostnaden i tråd med fordelingsnøkkelens forutsetninger for tildeling. 1.7 Medlemsavgift 2011 TSI badminton ønsker å gjøre den økonomiske terskelen for å melde seg inn i klubben så lav som mulig. Derfor beholder vi medlemsavgiften på 150 kr siden denne var økt i TSI badminton har ikke andre store utgifter forbundet med trening enn baller. Vi selger fjærballene til 50 % moderasjon noe som gjør at vi får en gradert inntekt på hvert medlem utover medlemsavgiften, hvor de som spiller mest, betaler mest i form av kjøp av fjærballer

23 1.8 Regnskapsfeil I regnskapet for 2010 er det en differanse mellom utgående balanse i Mamut og faktisk beløp på konto. Denne differansen er på 1978 kr og skyldes en feilføring i 2010 og er ført som en inngående faktura. Dette rettes opp ved starten av 2011 ved at den nulles ut som inngående faktura, slik at beløpet blir korrekt i forhold til det som er på konto. Det finnes også noen kontanter som kommer fra ballsalg på trening, som ikke er satt inn på konto før årsskifte. Dette gjør at beløpet for ballsalg er noe lavere enn det skulle vært i Pengene settes inn i 2011 og føres opp som inntekt ballsalg slik at det jevner seg ut. 2.0 Budsjett for TSI badminton Utgifter klubbdrift Antall Pris/stk Sum Baller (fjær 12/pk) Baller (plast 6/pk) Totalt: Deltakelse turneringer T x P* Pris Sum (4x8) Reise Opphold Påmeldingsavgift Totalt: Utgifter Tromsø Artic Open 2011 Antall Pris Sum Leie av Krafthallen (utenom åpningstider) Pokaler inkl graveringer Utgift overnatting barnehage Totalt: Sosiale utgifter Antall Pris Sum Sosiale utgifter (årsfest/internturnering) Totalt: Spillertrøyer/overtrekksdress Antall Pris Sum Spillertrøyer/shorts Overtrekksdress Totalt: Inntekter Tromsø Artic Open 2011 Antall Pris Sum Påmeldingsavgift Totalt:

24 2.7 Inntekter medlemsavgift 2011 Antall Pris Sum Medlemsavgift Totalt: Inntekter salg av fjærballer Antall Pris Sum Salg rør a 12 baller * Turnering x personer 3.0 Sammendrag av budsjett for TSI Badminton 2010 Utgifter 3.1 Klubbdrift Deltakelse turneringer (36800 x ½)* Arrangør Tromsø Artic Open Sosiale utgifter Spillertrøyer/overtrekksdresser inkl trykk (9100 x ½)* 4550 Totale utgifter: Inntekter 3.6 Arrangør Tromsø Artic Open Medlemsavgift Salg av fjærballer Totale inntekter: Totale utgifter Totale inntekter Overskudd 2010 * jfr fordelingsnøkkelen Søknadssum

25 TSI badminton søker med dette TSI hovedstyret om kr til ordinær drift av klubben for sesongen Tromsø 31/ For TSI badminton Jørgen Finvåg (kasserer) Martin Myrlund (styreleder) - 7 -

26 Basketak

27 Årsmelding TSI Basketak Tillitsvalgte i perioden Leder: Jon-Atle Larsen Nestleder: Lars-Robert Helander Kasserer: Alexander Stensvik Sekretær: Harald Einarsson Styremedlem: Matias Larsen Trenere: Hovedtrener: Jon-Atle Larsen Hjelpetrener: Lars-Robert Helander Hjelpetrener: Alexander Stensvik Hjelpetrener: Ole M Hoel Hjelpetrener: Cian Krogstad Medlemmer pr stk Aktivitet/arrangementer Jon-Atle var på 3 månders treningsopphold ved Tiger Muay Thai og Promthep Muay Thai i thailand. Jon-Atle og Lars trente hos danske CSA. Bestilt inn mer utstyr for opprettelse av fitnesskonseptet Kroppsfit 3 medlemmer deltok på NNM i bryting. Jon-Atle deltok på brytekonkurransen Thai-Open. Begynt å samarbeide med Tromsø Jiu Jitsu klubb.

28 Økt interessen for bryting, hvor flere av våre medlemmer deltar på trening med Tromsø bryteklubb. Nå har vi mulighet å trene med de tre dager i uken. Tre medlemmer tok trener 1 kurset til NKF gjennom Tromsø bryteklubb. Opprettet konkurransegruppe for de mer konkurranserettede. Opprettet facebook-gruppe, som nå er oppe i 73 medlemmer. Arrangert kampkvelder hvor vi laster ned og ser de nyeste eventene i fellesskap. Modifisert bomberommet på dugnad slik at det nå er mindre farlig å trene der. Oppvisning på stud EXPO. Fått tillatelse til å låne Tromsø Bryteklubbs minibuss for å kjøre på konkurranse i Sverige. Handlingsplan Grapplekonkurranse 26. februar i Oslo. Grapplekonkurranse 5. mars i Danmark. Kickboksing gradering for å kunne gå kamper. Få til seminar med andre instruktører. Få til en avtale med universitetet om å låne auditorium for å se kamper en søndag i mnd. Arrangere Tromsømesterskap i grappling. Øke interessen for kroppsfit. Få sikret resten av treningslokalet, så vi er helt sikret mot unødvendige skader. Søke om penger til vifter slik at vi får luftet ut lokalet. Kjøpe inn spesielt vaskemiddel for å vaske mattene å unngå infeksjonsfare.

29 Utstyrsliste 5 par thaipads 10 hoppetau 1 medisinball 4 hjelmer 4 par hansker 1 timer 3 gymtau 2 par turnringer 6 stk kettlebells 1 stk 2 m vannrør På lån fra medlemmer: 4 par hansker, 1 boksesekk, 1 par bokseputer, 1 cd-spiller

30 Basketak Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 8., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2010, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie -400,00 0, , Egenandel trenings og instruksjonstiltak 0,00 0, , Tilskudd fra Hovedstyret ,00 0, ,00 Salgsinntekter ,00 0, ,00 Driftsinntekter ,00 0, ,00 Driftskostnader Annen driftskostnad 6800 Kontorrekvisita 662,00 0,00 0, Innkjøp utstyr 0,00 0, , Kostnader andre turneringer 0,00 0, , Kostnader sosiale arrangementer 0,00 0,00 664,00 Annen driftskostnad 662,00 0, ,00 Driftskostnader 662,00 0, ,00 Driftsresultat ,00 0,00 8,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader ,00 0,00 8,00 Resultat før skattekostnad ,00 0,00 8,00 Årsoverskudd / Underskudd ,00 0,00 8,00 Skrevet av TSI Basketak :43:51. Side 1

31 Basketak Balanse detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor 1930 Bankinnskudd 4 738, ,00 Hittil i fjor Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,00 0,00 0,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,00 0,00 0,00 Sum Omløpsmidler 4 738, ,00 0,00 0,00 Sum Eiendeler 4 738, ,00 0,00 0,00 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital Udisponert resultat , ,00 Sum Annen egenkapital , ,00 0,00 0,00 Sum Opptj. egenkapital , ,00 0,00 0,00 Sum Egenkapital , ,00 0,00 0,00 Sum Gjeld og egenkapital , ,00 0,00 0,00 Skrevet av TSI Basketak :44:11. Side 1

32 Budsjett 2011 Inntekter Medlemsavgifter (25 x 600 kr) Egenandeler Salg klubbgensere kr kr 5000 kr Totalt inntekter kr Utgifter Klubbdrift Vaskeutstyr Boksesekk Vifter Sparkeputer Kroppsfitutstyr Klubbgensere Seminar 1000 kr 2000 kr 4000 kr 4000 kr 4000 kr 4000 kr kr Konkurransedeltakelse Reise Opphold Påmeldingsavgift kr 5000 kr 6000 kr Sosiale sammenkomster Kampkvelder Årsfest 2000 kr 1000 kr Totale utgifter kr

33 Kommentarer til budsjettet Inntekter Vi tenker å sette en grense på antall medlemmer neste år rundt stk, da vi opplever plassmangel ved dette antallet. Regner med å få fylt denne kvoten, og søker da om eventuell utvidelse av treningstider i Vi har anskaffet en egen dugnadsansvarlig for å få i gang dugnad som inntekt. Men anser dette som en ustabil inntekt, og budsjetterer ikke med dette før vi vet hvordan det utvikler seg. Utgifter Vi ser oss nødt til å kjøpe inn spesialvaskemiddel og utstyr for å unngå infeksjoner. Sikkerhet er viktig, særdeles i en kontaktsport som vi driver med. Vifter er noe vi trenger pga den dårlige luften i bomberommet. Mer utstyr er nødvendig ettersom klubben har hatt en stor pågang ikke har beregnet utstyr nok til alle. Vi trenger også en del mer utstyr utover det vi allerede har for å utvikle styrkeutholdenhetskonseptet Kroppsfit. Reiseutgiftene vi har i forbindelse med konkurranse er en relativt stor utgiftspost. Dette fordi vi ikke har tilgang til konkurranser i nord-norge, men må reise enten til sør-norge, Sverige eller Danmark. Vi anser det som viktig at medlemmene skal ha mulighet til å delta på konkurranser, på lik linje med andre i TSI, uten å måtte bruke for mye av stipendet. Sammendrag av budsjettet Utgifter inntekter = kr TSI Basketak søker med dette TSI hovedstyret om kr til ordinær drift av klubben for sesongen 2011/2012.

34 Boksing

35 Årsmelding TSI Boksing Vårsemestret vårt gikk relativt rolig for seg. Vi hadde en jevn strøm av folk på trening, og som alltid var det mange nye ansikt innom. Dessverre opplevde vi dårlig oppmøte på fredagstreningene våre, så vi ble enige om å først sette dette som en egentreningsdag. Da dette ikke ble benyttet i særlig grad, samt at det var vanskelig å få noen til å være trener fast på fredager, valgte vi å si ifra oss denne treningsdagen, slik at vi satt igjen med 2 treninger i uken. Vi hadde lenge snakket om å få laget t-skjorter til klubben, både for å tjene oss en liten slant, og for å reklamere. Tidlig på nyåret fikk vi gjennomført det, og har nå et lite lager med klubbskjorter som vi selger til medlemmmene våre. De ble veldig fine og vi er fornøyd! Dessverre var det ingen som deltok på noen stevner på våren, og vi hadde heller ingen samlinger vi deltok på. Men Erik Furulund og Knut Bjørn var med på et trenerkurs som ble holdt i Tromsø. Vi hadde lagfest hos Christina i januar, med pizza og spill. Høsten 2010 fikk vi et bytte på trenersiden; Marianne Dahl flyttet til Oslo for å studere, og Christina tok seg en pause fra trenerrollen. Vi fikk tilbake Vibeke Aune som trener, etter et langt opphold pga 2 graviditeter (!) på rappen, samt Erik Furulund og Knut Arild Bjørn som deler 1 trening i uka seg imellom. Over 30 registrerte medlemmer har vi hatt i høst, så vi har begynt å se på muligheten for å starte opp med 3 treninger i uka igjen. Klubben har i høst hatt en pizzakveld, og en lagfest hjemme hos Knut. Og flere skal det bli! Christina, Erik og Knut deltok på aktivitetskurs på Olympiatoppen med NSI i september, som besto av foredrag og treninger. Dette ønsker vi å sende folk til flere ganger, for det var veldig gøy! Christina har tidligere vært på jentesamling arrangert av Bokseforbundet, og ble i oktober invitert på en ny slik samling på Olympiatoppen. Prosjektet kalles Female Box, med Henriette Kitel i spissen, og får støtte fra OLT. Dette har vært veldig lærerikt for henne, spesielt siden hver samling har et nytt tema ; f.eks mental trening, kondisjon, ernæring, osv. For hver ny samling har de kortet ned på antallet som har blitt invitert, for å sitte igjen med en gruppe idrettsutøvere som skal få hjelp til videre satsning. I oktober var temaet styrke, og deltakerne ble instruert i div. styrkeøvelser, og ble styrketestet, i tillegg til boksetrening, løping og sparringskamper. Etter denne samlingen fikk Christina beskjed om at hun foreløpig er med i gruppen videre, så lenge hun klarer å imøtekomme kravene de stiller til utøverne (innlevering av treningsdagbøker, treningsplan, deltakelse på konkurranser, etc.) Christina var påmeldt til Barentsmesterskapet (som skulle være i Finland i år) i desember, men fikk dessverre ikke kamp. Mvh Christina Johannessen, leder TSI Boksing

36 Boksing Hovedgården 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, Utstyr 0,00 0, , Salgsinntekter, Medlem , ,00 0, Medlemskontingent , , , Egenandel stevner 0,00 0, , Tildeling fra hovedstyret , , , Garanti og service -620,00 0,00 0,00 Salgsinntekter , , ,00 Annen driftsinntekt 3620 Andre leieinntekter -700,00 0,00 0,00 Annen driftsinntekt -700,00 0,00 0,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler 875,00 0,00 0, Møter, kurs, oppdatering mv ,50 0, , Innkjøp utstyr 6 822, , , Reisekostnader, stevner 8 927, , , Kostnader SM / NM 0,00 0, , Utgifter trenerutdanning 0, , , Kostnader sosiale arrangmenter 1 435, , , Kostnader kiosk 0,00 35,00 0, Andre klubbkontigenter 0, ,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 501,50 0,00 0, Bank og kortgebyrer 0, ,00 0,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , ,00 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , ,00 0,00 Resultat før skattekostnad , ,00 0,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,00 0, Årsresultat , ,16 0,00 Fond for vurderingsforskjeller , ,16 0, Udekket tap 0, ,00 0,00 Annen egenkapital 0, ,00 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) , ,84 0,00 Disponeringer , ,84 0,00 Skrevet av TSI Boksing :44:05. Side 1

37 Boksing Hovedgården 9037 TROMSØ Balanse detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1970 Postgiro , , , ,90 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,90 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,90 Sum Omløpsmidler , , , ,90 Sum Eiendeler , , , ,90 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital Udisponert resultat , , Annen egenkapital , , , ,90 Sum Annen egenkapital , , , ,90 Sum Opptj. egenkapital , , , ,90 Sum Egenkapital , , , ,90 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,90 Skrevet av TSI Boksing :23:53. Side 1

38 Noter til regnskap 2010 Videresalg av utstyr: Her har vi tjent 2000 mer enn beregnet. Årsak til dette er t-skjortesalg og at vi fikk et godt tilbud på boksehansker som solgte godt. Det var også mange flere som handlet utstyr hos oss (enormt mange nye på høsten). Stevnedeltagelse: Herunder kommer deltagelse på treningssamlinger. Kun ei som deltok fra TSI i år, på en samling. Vi hadde budsjettert med et langt høyere aktivitetsnivå. Dette strammes inn i neste budsjett. Ellers er budsjett og regnskap 2010 i god overensstemmelse. Vibeke Aune, kasserer TSI Boksing

39 BUDSJETT TSI BOKSING 2011 INNTEKTER Tildeling TSI Medlemsinntekter 4000 Videresalg av utstyr 5000 Egenandel stevner og samlinger 8000 SUM UTGIFTER Stevnedeltagelse og samlinger Innkjøp utstyr 8000 Arrangement 0 Styre og bedriftsmøter 3000 Trenerutdanning 0 Deltagelse NM 0 SUM 27000

40 Søknad om ordinære midler Vi har for 2011 gått enda mer ned på budsjettet. Det er få som reiser på stevner og samlinger. Og vi ser derfor ikke grunn til å budsjettere dette noe høyere. Vi ønsker heller ikke å ha lavere pga at vi vil investere i boksesekker dette året. Budsjettet legger opp til følgende: - Deltagelse på stevner og samlinger; 2 personer deltar på 3 stevner og 1 samlinger - Ingen endringer i medlemsinntekter, for vi ligger stabilt der. - Økning i utstyrssalg: Vi regner med å få noe økt inntekt som følge av t-skjortesalg. Ellers har vi kuttet posten for trenerutdanning og NM-deltagelse siden det ikke er aktuelt kommende år. TSI Boksing søker derfor om kr i midler for 2011 Kasserer TSI Boksing Vibeke Aune

41 Bujinkan

42 Årsmelding TSI Bujinkan Målsettinger for 2010 Det er vanskelig å definere noen rent målbare målsettinger for Bujinkan, siden vi ikke har noen konkurranseform eller lignende. Treningen baserer seg på en dypere forståelse av gamle kampteknikker og tradisjon. Men ettersom mitt og de andres nivå i klubben blir høyere, ser jeg at det er stadig viktigere å få inn nye innspill og inspirasjon utenfra. Så ett klart mål for meg var å komme meg på flere treningsleire, flere forskjellige plasser med forskjellige instruktører og dermed få forbedret treningen vår lokalt. Og forhåpentligvis at flere av de andre medlemmene i klubben også drar på treningsleir/seminarer. Hvis jeg fikk tid og mulighet til det, skulle jeg også dra til Japan, hvor hovedsete for organisasjonen og de dyktigste utøverne i verden holder til. Ett annet mål var å i større grad få inkorporert våpen/redskaper i treningen. Dette er i hovedsak for de litt mer avanserte utøverne siden det krever relativt god basis beherskelse. Oppsummering av 2010 Hele året har generelt sett gått greit. Vi har holdt en stabil medlemsmasse, selv med litt frafall av noen av de gamle utøverne utover høsten. Altså har vi fått inn en del nye utøvere i løpet av året. På grunn av dette frafallet har vi ikke fått trent så mye med våpen/redskaper som jeg skulle ønske. På våren fikk vi deltatt på to treningsleire i naboklubbene våre i Sørreisa og Harstad, som vi fikk gode treningsutbytter av. På sommeren holdt vi treninger to ganger i uken i en periode. I august/september fikk jeg muligheten til å dra til Japan, til Hombu dojo (hoved dojoen i organisasjonen) for å trene. Turen var veldig lærerik og jeg fikk trent med mange av dyktigste utøverne og instruktørene i verden. Det er tydelig at jeg må legge opp til å årlig dra til Japan. Jeg ble og gradert til 5. Dan der, noe som muliggjør godkjenning som instruktør i Bujinkan Budo Taijutsu, noe jeg også ble. Dette gjør at TSI Bujinkan nå er en selvstendig Bujinkan klubb. Vi trenger ikke innhente instruktører utenfra for å holde graderinger. Dette kan vi gjøre selv nå, noe som vi gjorde i november, hvor 7 av våre medlemmer ble gradert. Evaluering Året 2010 gikk i hovedsak veldig bra. Alle i klubben har hatt en fin økning i nivå og basisen sitter godt hos de fleste. Treningen har også ofte vært todelt, hvor jeg har holdt den generelle delen av treningen og Isak har fått ansvar som hjelpetrener, noe som innebærer instruering av nybegynnere. Nivå forskjeller er alltid en utfordring i treningen i Bujinkan, men jeg mener vi har taklet det bra de siste årene. Vi har fått etablert større og bedre kontakt med ikke bare klubber og utøvere i Norge, men også internasjonalt, gjennom treningsoppholdet i Japan. Det har alt i alt vært et veldig lærerikt og produktivt år. Jonathan Andreassen

43 Bujinkan Dojo Tromsø Balanse detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1520 Andre kortsiktige fordringer 3 150, ,00 Sum Kundefordringer 0,00 0, , ,00 Sum Fordringer 0,00 0, , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd 2 103, , , ,81 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,81 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,81 Sum Omløpsmidler 2 103, , , ,81 Sum Eiendeler 2 103, , , ,81 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,81 Sum Annen egenkapital , , , ,81 Sum Opptj. egenkapital , , , ,81 Sum Egenkapital , , , ,81 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,81 Skrevet av Bujinkan Dojo Tromsø :37:38. Side 1

44 Bujinkan Dojo Tromsø Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2010, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie , , , Innbetaling medlemskontigent for 1. år , , , Innbetaling, Støtte fra TSI , , ,00 Salgsinntekter , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Varekostnad 4010 Innkjøp varer, høy mva 0,00 0, , Innkjøp varer, avgiftsfritt 6 605, ,76 0,00 Varekostnad 6 605, , ,00 Lønnskostnad 5500 Andre kostnadsgodtgjørelser 0, ,00 0,00 Lønnskostnad 0, ,00 0,00 Annen driftskostnad 6103 Støtte til kurs, egne instruktører , , , Innkjøp av treningsutstyr til felles bruk 5 080,33 0,00 0, Innkjøp av læringsmatriell 950,00 0,00 0, Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 962,00 0,00 0, Tap på fordringer 500,00 0,00 0,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat 5 243, , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter, skattefrie 0,00-10,27 0,00 Annen renteinntekt 0,00-10,27 0,00 Finansinntekter 0,00-10,27 0,00 Finansinntekter og finanskostnader 0,00-10,27 0,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader 5 243, , ,00 Resultat før skattekostnad 5 243, , ,00 Årsoverskudd / Underskudd 5 243, , , Årsresultat , ,49 0,00 Fond for vurderingsforskjeller , ,49 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) , ,49 0,00 Disponeringer , ,49 0,00 Skrevet av Bujinkan Dojo Tromsø :38:05. Side 1

45 Kommentarer til regnskapet Bujinkan På medlems siden har vi hatt et godt år med mange stabile utøvere, dette reflekteres gjennom innbetalte medlemsavgifter som ligger godt over det vi hadde budsjettert. Den største utgiftsposten vår har vært treningsturen til japan og graderinger av instruktøren, dette var første gangen vi har hatt mulighet til å sende noen til japan og turen i seg selv var veldig vellykket. Siden dette var første tur til japen var utgiftsmengden usikker og viste seg å være underestimert. Denne turen var svært lærerik og fremtidig kontakt med Japan kommer til å bli viktigere i framtiden. Vi har ved årets slutt 14 faste medlemmer og 2-3 nybegynnere i klubben og selv om ingen i styret mottar lønn går det meste på skinner. På grunn av frafall av noen styremedlemmer har det vært en del rot i regnskapet, men dette året har vi fått en fast kasserer slik at det neste året blir mer ryddig. Hvis det er noen kommentarer eller spørsmål så er jeg glad for alle kommentarer. mvh Isak Kilen Kasserer

46 Budsjett for Bujinkan Vi budsjetterer med litt mer til kurs for egne instruktører siden vi i år har et bedre begrep om hva det kommer til å koste. Vi tar oss også litt ekstra tid til sosiale aktiviteter dette året, for å styrke moralen når vi kommer mot eksamentider. Inntekter Innbetaling, medlemskontingent for 1 år: Innbetaling, Støtte fra TSI: Sum inntekt : Kostnader Støtte til kurs for egne instruktører: (Gradering i Japan) Innkjøp av treningsutstyr til felles bruk: Støtte til sosiale utgifter: 1400 Støtte til styremøteutgifter: 800 Sum kostnader/utgifter: Resultat: 800 kr

47 Søknad om ordinære midler Bujinkan Bujinkan Dojo Tromsø er en klubb som trener kampkunsten Bujinkan Budo Taijutsu. Vi er med på å holde en nesten 1000 år gammel tradisjon i hevd - samtidig som vi har det gøy. Bujinkan er ett system som består av 9 forskjellige kampkunster, hvorav ninjutsu utgjør en del. Vi trener i hovedsak på fallteknikk, slag, spark, grep, låsninger, div våpen og kondisjonering av kroppen. Vi har vært tilsluttet TSI som undergruppe i flere år, med unntak av år 2007 hvor klubben lå nede. Vi fikk inn en god del nye medlemmer i løpet av 2008, hvorav noen fortsatt er med. Vi jobber med å danne ett stabilt grunnlag for våre gamle og nye medlemmer, men noen flytter for studier og praksis så noe frafall har det vært i Det er kommet flere nye medlemmer i 2010 og vi har som målsetting å få alle medlemmene opp i gradene. Vår hovedinstruktør er nå så høyt gradert at mye av intern gradering av medlemmer kan gjøres av han, dette gir mindre utgifter i form av eksterne trenere. Dette medfører på den andre siden at hovedinstruktør i større grad i fremtiden må belage seg på at egne graderinger i større grad skjer i Japan. Vi har også i år satt av en større post for å dekke en del av hans reisekostnad og kurs. Vi er en organisasjon hvor vi som leder klubben, ikke tar ut lønn eller lignende fra innbetalte kontingenter. Vi benytter i hovedsak innbetalte kontingenter til innkjøp av litteratur til felles anvendelse, innhente instruktører utenfra og innkjøp av treningsmedier. Vi ønsker med dette å søke om økonomiske støttemidler på inntil kr Budsjettet vårt med 14 registrerte medlemmer vil med en støtte på se slik ut: Eventuell støtte kan settes inn på konto Jonathan Andreassen Leder Isak Kilen Kasserer

48 Dansademika

49 Ikke levert

50 Fjellgruppa

51 Årsmelding TSI Fjellgruppa 2010 Ved årsmøtet i slutten av januar 2010 var det både leder- og kasserer-skifte i Fjellgruppa. Sarah Sæther tok over som kasserer etter Tore Bugge Pedersen. Ingebjørg Tollefsen og Florian Hiss tok over som ledere etter Lene Samuelsen. De samarbeider om ledervervet, men står formelt som henholdsvis leder og nestleder. Etter årsmøtet ble det holdt et ekspedisjonsforedrag, og dette var nok en god grunn til at det var ca. 50 oppmøtte på årsmøtet! Fjellgruppa arrangerte flere vinterturer vinter/våren 2010, med alt fra 5 til 12 deltakere per tur. Vi har et mål om at vi skal arrangere tur både for de med mye og de med lite erfaring innen friluftsliv, og dette er også en målsetning under vinteren. Derfor arrangerte vi både skiturer med kortere dagsetapper og/eller overnatting i hytte, og turer med lange dagsmarsjer og overnatting i telt. Før sommeren bestemte vi oss for å satse på å få en mer aktiv fjellgruppe fra om med studiestart høsten Under Stud Expo stod vi på stand, og serverte kaffe (som ble kokt på stedet på primus) og kjeks, i tillegg til informasjon. Vi fikk mange nye og interesserte studenter på mailinglista, noe som igjen fører til at mange melder seg inn. Under debutuka arrangerte vi i tradisjon tro tur til Tromsdalstind og 60 studenter deltok. Under Fresk Luft 2010 stilte vi med aktivitetsløype som samtlige deltok i med stor iver, og vi fikk underveis både reklamert for og informert om Fjellgruppa. Vi hadde også reklamert godt for bli kjent turen til Vasstrand på Kvaløya, og hele 30 deltok denne helga. Påfølgende uke arrangerte vi turkveld på Driv, som inneholdt info om FG, offentliggjøring av høstens turprogram og ekspedisjonsforedrag. Det ble en koselig suksess, og minst 60 personer deltok! Utover høsten har vi arrangert (utover overnevnte arrangement) flere turer i ulike vanskelighetsgrader. Hvor tur har vært fullbooka, altså med så mange deltakere turleder har funnet forsvarlig eller praktisk mulig med tanke på logistikk (i de fleste tilfeller 16 deltakere). I tillegg har det vært ventelister på flere av turene. Vi avslutta året med julebordstur til Røde Kors hytta under Tromsdalstind. 25 deltakere (nok en gang en full tur) bidro til at Fjellgruppas julebord nok en gang ble årets koseligste (og muligens billigste) julebord. Leder: Ingebjørg Tollefsen Nestleder: Florian Hiss Kasserer: Sarah Sæther Lageransvarlig: Øystein Skari Ordinære styremedlemmer: Karen Lone, Marcus Sonnenberg, Ingrid Aanerød, Renate Andersen, Patrick Larsen, Narve Stubbraaten Johansen, Tore Bugge Pedersen, Linda Wiechetek For Fjellgruppa: Ingebjørg Tollefsen, Leder 1

52 Regnskap 2

53 3

54 Noter til regnskapet Kommentar til regnskap 2010 Nedenfor er noen utvalgte kontoer kommentert. Reisekostnader og egenandel for tur Fjellgruppa dekker halvparten av medlemmers turutgifter. Egenandel tur skal derfor tilsvare halvparten av Reisekostnader, tur. Det stemmer ikke med det som står oppført i regnskapet og heller ikke med det som var budsjettert for Dette skyldes at turdeltakere oftest gjør opp seg imellom før kvitteringen leveres og kasserer betaler så halvparten. Fjellgruppas totale turutgifter for 2010 har derfor vært ( ) kr, mot ( ) kr, som i utgangspunktet var budsjettert. Innkjøp utstyr og salgsinntekter medlem Som det framgår i regnskapet har vi brukt kr mot budsjetterte kr. Overskridelsen skyldes en regning for skredutstyr som ble kjøpt inn i 2009, men som ble betalt i I tillegg til fornyelse av nødvendig utstyr (teltstenger), bestemte vi oss for å gå til innkjøp av 50 stk fleecejakker med broderi av Fjellgruppa-logo. Vi har hittil solgte 11 stk, og har derfor ennå ikke fått dekt utgiftene til disse ved salg. Ekstraordinære midler Vi mottok kr i ekstraordinære midler fra HS til innkjøp av turutstyr. Regningene for dette vil bli betalt i januar (se budsjett 2011). Kostnader sosiale arrangementer Vi har i år arrangert turkveld på driv med foredrag og julebord. Oppførte utgifter er for leie av lokale, mat og betaling til foredragsholder. En regning for leie av Røde kors-hytta vil bli betalt i januar. Da budsjettet for 2010 ble satt opp hadde vi ennå ikke hatt ideen om å arrangere turkveld. Det var derfor i utgangspunktet ikke budsjettert med så mye. Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 4

55 På årsmøtet i fjor hadde vi i, tillegg til selve møtet, foredrag. Heller ikke dette foredraget var tatt i betraktning da budsjettet ble satt opp. Jeg gjør oppmerksom på et lite avvik (230 kr) mellom det bankinnskuddet som står oppført i Balanse detaljert og det som står oppført i årsoppgaven fra banken for Det skyldes en feil i bilagsregistreringa for bilag nr. 29. Dette vil bli rettet opp i periode 1 i neste års regnskap. Kommentar til budsjett 2011 Salgsinntekter medlem Salgsinntektene er for av salg av jakker. Antar her at vi i løpet av 2011 får solgt 10 stk jakker. Egenandel tur og reisekostnader, tur Som nevnt i kommentar regnskap tilsvarer differansen mellom reisekostnadene og egenandelen de totale utgiftene Fjellgruppa har for turer kr er i underkant, men er det vi har mulighet for å legge ut med de midler, ordinære og ekstraordinære, som er budsjettert at vi får fra HS. Tilskudd fra HS kr er det vi regner med at vi minst vil få utbetalt fra HS i ordinære midler. Vedlikehold utstyr Med et lager med utstyr må noe beregnes å gå med til vedlikehold. Vi er påpasselige med at alt utstyr som vi leier ut skal være i god stand. Innkjøp utstyr Vi fikk støtte av HS for å kjøpe primuser samt kjeler, noe som er absolutt nødvendig til våre turer. Styret ønsker dessuten å fornye teltene. Truger etterlyses også av våre medlemmer og ville gi oss inntekter. Innkjøp av telt og truger er ikke budsjettert med, men vil tas opp til vurdering av det nye styre etter at vi har fått svar på søknaden om ordinære midler. 5

56 Kostnader sosiale arrangementer kr tilsvarer maksimal sum i støtte fra HS. Disse vil bli brukt til gammekvelder, julebord og evt. foredrag. Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Årsmøtet i år gav oss ingen utgifter, da en i styret sa seg villig til å holde foredrag, som trekkplaster for medlemmene. Oppført sum er til styremøter og evt. ekstraordinært årsmøte. Sarah Sæther Kasserer 6

57 Budsjett

58 TSI Hovedstyret Universitetet i Tromsø Administrasjonsbygget 9037 Tromsø TSI Fjellgruppa Universitetet i Tromsø Administrasjonsbygget 9037 Tromsø Tromsø, Søknad om ordinære midler for 2011 TSI Fjellgruppa søker med dette TSI Hovedstyret om kr i ordinære midler for Fjellgruppa opplevde i 2010 stor pågang fra nye studenter. Særlig utvekslingsstudenter har benyttet seg av våre turtilbud. Medlemmene har igjennom året ytret ønske om flere turer. Styret for 2011 er satt sammen av friluftsentusiaster, som ivrer etter å arrangere turer, både i nærområdet og til områder som krever lengre bussreising. Turene er av ulik vanskelighetsgrad, slik at studenter med og uten særlig erfaring kan delta. Til en del av turene vil overnatting foregå i telt. Det er ønskelig å gå til innkjøp av nye telt. Også truger er etterspurt av våre medlemmer. Midlene som er satt av til reisekostnader tur og innkjøp utstyr er i underkant av hva vi trenger for å opprettholde et godt tilbud til medlemmene. Det er grunnen til at vi ber om ekstra i støtte fra hovedstyret. På vegne av TSI Fjellgruppa, Sarah Sæther Kasserer 8

59 Utstyr, Fjellgruppa Telt: 2 Helsport Svalbard 5 1 av disse (det grønne) må repareres 2 Helsport Snøhetta 3 camp 1 av disse uten stenger og plugger, det andre må repareres 2 Helsport Storlidalen 3 camp 1 av disse må repareres 1 North Face 3 mannstelt trenger større pakkpose 1 Helsport Alpa-Mayo 1 Helsport Rundhø 4 uten plugger og stenger 1 lavvo Venor 12 manns +1 dertil hørende lavvoovn 1 lavvo 4 manns 2 rep.kit til telt 1 slegge 2 snøsager 1 slush-skje til isfiske 1 isbor 2 Ally kano 5 padleårer 4 seilvester (3 HH, 1 Baltic), 3 str 70-90kg, 1 str 90+ kg 3 bretau 3 par stegjern isklatring Camp 15 par stegjern + noen reservedeler 9

60 8 klatrehjelmer (7 Camp, 1 ukjent merke) 10 klatreøkser av varierende alder og forfatning 15 breøkser Klatreseler: 2 Singing Rock Zenith str M 1 Black Diamond Blizzard str XL 1 Singing Rock Attack str S 9 enklere sitteseler 3 Black Diamond, 6 DMM Alpine 3 gamle sitteseler DMM Alpine (rosa) kasseres? 9 brystseler noen svært gamle 26 isskruer, i varierende forfatning 9 kamkiler i ulike str 15 skrukarabinere 41 karabinere 6 rappelleringsåttere 8 kortslynger 4 nøtteknekkere 8 hexer kan brukes hvis tau skiftes? 1 klemknutetau 11 snøanker 32 kiler 1 BCA Tracker skredsøker (digital) 2 Ortovox F1 analoge skredsøkere 8 skredsnorer 10

61 3 søkestenger (1 Ortovox, 1 Black Diamond, 1 ukjent merke) 2 LifeLink spader 4 Rottefella spader 1 stor gryte med lokk (slitt) 2 grytesett MSR m/2 store gryter og 1 lokk pr sett 1grytesett MSR guidesett (3 gryter: 3l, 2l, 1l) 2 små Trangia stormkjøkken med rødspritbrenner 2 store Trangia stormkjøkken med rødspritbrenner 5 små gryter 6 grytelokk/stekepanner i varierende str 3 Trangia kaffekjeler med lokk 2 Trangia kaffekjeler u/ lokk 2 kjeleklyper Trangia 1 rødspritbrenner 2 MSR whisper lite med pumper 2 Primus Omnifuel 4 drivstofflasker 1 av disse med pumpe til Omnifuel 1 Fjellpulken stor (ca 180 cm) 1 Fjellpulken liten (ca 130 cm) 1 Fiskars stor spade 1 vindsekk Ajungilak 2 sammenleggbare tursager 1 Garmin etrex GPS 1 Silva speilkompass 11

62 3 kartmapper SealLine 27 kart Gina har oversikt over hvilke 5 liter 4-taktsbensin 10 peiskubber 1 sekk kull div reputstyr 1 stiftemaskin lim 12

63 Golf

64 Årsmelding 2010 Styret har vært: Arne Munch-Ellingsen Linda Selnes Jonathan Labugt leder kasserer styremedlem/greenkeper Sesongen startet som vanlig med å jobbe intenst med å skaffe sponsorer slik at vi kunne drifte treningsanlegget på Holt på en forsvarlig måte. Dette viste seg å være betraktelig mye vanskeligere enn i Driften av treningsfeltet på Holt er den største aktiviteten for TSI- Golf og det å ha et slikt anlegg er grunnlaget for stort sett all aktivitet i undergruppen. I tillegg til egne medlemmer har vi hatt treningssamarbeid med årets sponsor. Dette fungerer veldig bra. Anlegget har god kapasitet og vi vil opprettholde et slikt samarbeid for sesongen 2011 da det gir oss potensial for betydelige sponsorintekter. Vi har supplert med 2 nye utslagsmatter i løpet av sesongen og har renovert ytterligere 2 med kunstgress som vi hadde til overs fra noen år tilbake da vi bygde en kunstgressgreen. Totalt sett har det vært veldig stor aktivitet på treningsfeltet fra vi åpnet i slutten av april til vi stengte i slutten av oktober. TSI golf har for sesongen hatt 63 medlemmer (fordelt utover året, noen er bare medlem i ett semester). Tromsø Golf Klubb søkte om midler fra NGF (Norges Golfforbund) og NIF til nærmiljøanlegg i tilknytning til vår driving range og søknaden ble invilget. Planen var å ha byggestart av 4 nærspillshull sør for vår driving range i løpet av våren 2010 men krav om arkeologiske utgravinger har foreløpig stoppet denne prosessen. Vi håper og tror at dette skal komme på skinner igjen i løpet av kommende sesong. Nytt av året var at vi i samarbeid med Tromsø Golfklubb har startet opp med innendørstrening i Storelvahallen hver Lørdag fra Desember til April. Dette er relativt kostnadskrevende og vi har derfor tatt dette med i planene for 2011 (som en del av søknad om direkte støtte knyttet til leie av treningsarealer). Siden golf er sesongbetont så har vi ikke valgt nytt styre enda. Det gamle styret vil derfor fungere frem til vi åpner treningsfeltet og kommer i gang med regulære treninger. Vi vil som vanlig avholde generalforsamling i mai av samme grunn. Den vedlagte medlemslisten er for forrige sesong (pr. 31/ ) da vi ikke starter med registrering (og betaling av kontingenter for 2011) før i mai Styret forblir derfor frem til da som følger: Arne Munch-Ellingsen Linda Selnes Jonathan Labugt leder kasserer styremedlem/greenkeeper Vi går nå en ny sesong friskt i møte. For styret, Arne Munch-Ellingsen, leder.

65 Golf Hovedgården UiT 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, Medlem , ,00 0, Tildeling fra hovedstyret , ,00 0,00 Salgsinntekter , ,00 0,00 Annen driftsinntekt 3904 Inntekter salg utstyr 0,00-23,57 0, Inntekter sponsor , ,00 0,00 Annen driftsinntekt , ,57 0,00 Driftsinntekter , ,57 0,00 Driftskostnader Varekostnad 4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt 0, ,00 0,00 Varekostnad 0, ,00 0,00 Annen driftskostnad 7030 Innkjøp utstyr , ,00 0, Bank og kortgebyrer 0,00 15,00 0,00 Annen driftskostnad , ,00 0,00 Driftskostnader , ,00 0,00 Driftsresultat , ,57 0,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter, skattefrie -30,31-15,74 0,00 Annen renteinntekt -30,31-15,74 0,00 Finansinntekter -30,31-15,74 0,00 Finanskostnader Annen finanskostnad 8160 Kostnad Gebyr 1,00 0,00 0,00 Annen finanskostnad 1,00 0,00 0,00 Finanskostnader 1,00 0,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader -29,31-15,74 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , ,31 0,00 Resultat før skattekostnad , ,31 0,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,31 0, Årsresultat , ,31 0,00 Fond for vurderingsforskjeller , ,31 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) , ,31 0,00 Disponeringer , ,31 0,00 Skrevet av TSI Golf :56:24. Side 1

66 Golf Hovedgården UiT 9037 TROMSØ Balanse detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1910 Kasse 5 923, , , , Bankinnskudd , ,87-469,12-469,12 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,88 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,88 Sum Omløpsmidler , , , ,88 Sum Eiendeler , , , ,88 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,88 Sum Annen egenkapital , , , ,88 Sum Opptj. egenkapital , , , ,88 Sum Egenkapital , , , ,88 Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Sum Skyldig offentlige avgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Gjeld 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,88 Skrevet av TSI Golf :56:58. Side 1

67 Noter til regnskap for 2010 og budsjett 2011 Regnskapet er etter beste evne utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapet for TSI-Golf er preget av at vi først og fremst er en driftsorganisasjon for treningsfeltet på Holt. For 2010 har vi fått inn kroner (100 kroner pr. semester pr. medlem, et av medlemmene betalte av en eller annen grunn 10 kroner for mye) i kontingenter fra medlemmene som bruker treningsfeltet. Vi har med vilje en relativt lav kontingent siden våre medlemmer i tillegg må være medlem av golfklubb med bane tilsluttet NGF. Til eksempel er kontingenten i Tromsø Golfklubb (TGK) for TSI-Golf sine studentmedlemmer i 2010, 1000 kroner i.h.t. egen avtale med TGK. I 2010 fikk vi dessverre bare inn 5000 kroner i sponsormidler. I 2009 gikk vi til innkjøp av baller siden vi fikk et ekstraordinært godt tilbud dersom vi kjøpte så mange og siden vi likevel var nødt å kjøpe flere pga. at vi rett og slett gikk fri. Dette innkjøpet kostet oss kroner (hvorav ble utgiftsført i 2009 og 2800 ble utgiftsført i 2010). Vi regnet med at disse ballene vil holde i litt over to sesonger og dette ser ut til å stemme. Vi har derfor budsjettert med utgifter i forbindelse med innkjøp av baller også i 2011 på kroner. Vi regner også denne gangen med at dette vil holde i litt over to sesonger. I 2009 og 2010 budsjetterte vi med balltap og det er disse avsatte midlene (akkumulert overskudd) som vil dekke underskuddet som blir et resultat av dette nye ballkjøpet i For 2011 har vi også budsjettert med kroner til innkjøp av nye utslagsmatter. Dette for å fortsette med å bytte ut gamle utslagsmatter som er nedslitt. Vi har for 2011 budsjettert med sponsorinntekter 5000 over det vi fikk inn i For styret, Arne Munch-Ellingsen, leder.

68 Budsjett for TSI-Golf 2011 Inntekter: ,00 Tildeling fra TSI-Hovedstyret ,00 Medlemskontingenter (60 medlemmer) ,00 Sponsorinntekter Sum inntekter ,00 Utgifter: ,00 Innkjøp baller ,00 Rangeutstyr, flagg etc ,00 Vedlikehold eksisterende utstyr ,00 Nye utslagsmatter (grunnet slitasje) Sum utgifer ,00 Underskudd ,00 Dekkes av oppsparte midler

69 Tromsøstudentenes Idrettslag TSI Golf Hovedgården UiT 9037 Tromsø TSI Hovedstyret Hovedgården UiT 9037 Tromsø Søknad om tildeling av midler fra Hovedstyret for 2011 Vi søker med dette om tildeling av kroner for Våre behov er stort sett knyttet til forbruk av baller i forbindelse med trening på Holt og utgifter til utstyr som gjør det mulig å tilby brukbare treningsmuligheter. For sesongen 2010 hadde vi et forbruk på i overkant av 7000 baller (a ca. kr. 3). Delvis skyldes dette slitasje og utbytting, men mest av alt så skyldes det rett og slett tap av baller på treningsfeltet. For å redusere balltapet kunne vi fått gresset på driving rangen klippet oftere, men det ville kostet oss nesten kroner ekstra. Da er det bedre å leve med et balltap på 5-10 tusen baller pr. sesong. Vi gjør oppmerksom på at vi også søker midler til leie av treningsareal (se eget vedlegg, vanligvis har dette blitt dekket direkte av Teknisk avdeling på UIT men Hovedstyret handterer det på vegne av undergruppene). Vi håper på velvillig behandling av søknaden. Med vennlig hilsen Arne Munch-Ellingsen (sign) Leder, Tromsøstudentenes Idrettslag, Golf

70 Tromsøstudentenes Idrettslag TSI Golf Hovedgården UiT 9037 Tromsø TSI Hovedstyret Hovedgården UiT 9037 Tromsø Innspill til TSI Hovedstyrets budsjettprosess Som dere vet så leier vi treningsareal på Holt av Bioforsk. Den årlige leiekostnaden er ca kroner. Som dere også vet så er det Hovedstyret som betaler for denne arealleien direkte i henhold til avtale. Vi ber derfor om at Hovedstyret budsjetterer med total kroner for leie av treningsarealer for TSI-Golf. I tillegg har vi i samarbeid med Tromsø Golfklubb startet med innendørstrening i Storelvahallen. Dette tilbudet er delvis finansiert av brukerne (egenandel) og delvis finansiert av Tromsø Golfklubb og TSI Golf. Kostnadene totalt er 1500 kroner pr. time. I løpet av sesongen leier vi rundt 30 timer, totalt kroner for hele sesongen. Vi ber Hovedstyret budsjettere med kroner for å dekke TSI Golf sin andel av denne leieavtalen. Med vennlig hilsen Arne Munch-Ellingsen (sign) Leder, Tromsøstudentenes Idrettslag, Golf

71 Håndball

72 Årsrapport TSI Handball 2010

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet TSI Fjellgruppa 2015

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet TSI Fjellgruppa 2015 TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977 Til medlemmene i TSI Fjellgruppa 14. januar 2015 Tromsø Saksliste og sakspapirer for årsmøtet TSI Fjellgruppa 2015 Årsmøtet avholdes på Store auditorium (E-101) på NFH-bygget

Detaljer

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal Midtnorsk Badmintonets Nord 2010 Bilagsjournal Konto Kontonavn Konto Kontonavn Konto Kontonavn 1510 Kundefordringer 1930 4440.20.92790 2050 Annen Kundefordringer Bank og kortgebyrer Annen egenkapital Bilagsdato

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag Styret i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag innkaller til ordinært årsmøte: Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00 På Fjellheim, Nerskogen Innkallingen er sendt

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 Driftskostnader

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 1. Åpning 2. Opprop 3. TVSK informerer - Sesongrapporter 4. Økonomi Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 5. Valg av 6 representanter til NSF s ting på Stryn 13. 15. juni (2 stk. fra skikretsen 4 stk.

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'()*+,!"#$#&+*$-./!0+!12($3&44!!!!!! "#$%&'()*%(!! +*',-(%(!./01!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$%&'()*+,!#$#&+*$-./!0+!12($3&44!!!!!! #$%&'()*%(!! +*',-(%(!./01!! "#$%&'()*+,"#$#&+*$-./0+12($3&44 "#$%&'()*%( +*',-(%(./01 Å rsmelding 2013 Tromsøstudentenes Idrettslag v/ Hovedstyret Leder: Viktor Engelhardt Sponsorgruppa: Økonomiansvarlig: Magnus Arild Joki Organisasjonssekretær:

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Årsberetning. Finnsnes Karateklubb

Årsberetning. Finnsnes Karateklubb Årsberetning Finnsnes Karateklubb 2014 Styrets sammensetning Leder: Finn Folke-Olsen Kasserer: Bent-Arild Karlsen Styremedlem: Signhild Simonsen Styremedlem: Merethe Hansen (trakk seg høsten 2014 pga flytting)

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer