MAGASINET. Finanskrisen i 50- åra s. 2 Flatenfoss sprengningen s. 4-5 Rørhuusdamene s. 6-7 Tomannsbolig ble enmannsbolig s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGASINET. Finanskrisen i 50- åra s. 2 Flatenfoss sprengningen s. 4-5 Rørhuusdamene s. 6-7 Tomannsbolig ble enmannsbolig s. 10-11"

Transkript

1 MAGASINET Årgang 1. Utgave 2. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet. Finanskrisen i 50- åra s. 2 Flatenfoss sprengningen s. 4-5 Rørhuusdamene s. 6-7 Tomannsbolig ble enmannsbolig s

2 FINANSKRISE I 50- ÅRA OGSÅ - og det gikk bra den gangen... - Vi skal være et V I N N E R L A G Det var kanskje et snev av bank- og finanskrise den gang i 1950 da Jostein Repstad som 22 åring gikk inn døra med lua i hånda i ærverdige Søgne og Greipstad Sparebank på Lunde og fikk audiens hos banksjef Nilsen. Målet var å låne åtte tusen kroner til den landbrukstraktoren som kostet tolv tusen. Han hadde egenkapital nok og kausjonist ville stille opp. Banksjefen gav et bestemt avslag; ristet på hodet. Dette var ikke liv laga, og i tillegg fantes der hest på hver en gård i hele Søgne. Disse var der jo og trengte absolutt ikke konkurranse fra en traktor. Det var nok et hardt slag for en som så en ny forretningsmulighet. Han gav heldigvis ikke opp og fikk etter hvert det nødvendige lånet av sin far. Dermed var den spede begynnelse til Repstadkonsernet i gang, til tross for datidens bank og finanskrise. Det må imidlertid bemerkes at samme banken i alle år siden har stilt opp for arbeidsplassene og aktivitetene våre i både gode og dårlige tider. I disse tider opplever vi også finanskrise og nedgang i aktivitetsnivået. Forskjellen er at i dag blir vi tutet ørene fulle av negative formuleringer og overskrifter fra reportere og journalister fra hele den vestlige verden. De siste måneder har der ikke vært en nyhetsending, papiravis eller nettavis med respekt for seg selv som ikke har omtalt krisen med de største bokstaver. Repstadkonsernet må selvsagt også ta denne internasjonale og nasjonale krisen alvorlig. Vi ser og opplever daglig at bygge og anleggsbransjen rammes hardt. Permitteringer og oppsigelser i flere bransjer er daglig kost. Takket være et sterkt og sundt næringsliv på Sørlandet ser man en mulighet for at denne regionen ikke blir rammet like hardt som resten av landet. Likevel er vi tvunget til kritisk å gjennomgå alle våre investeringer, løpende utgifter og andre faste kostnader. Det er viktigere enn noen gang at vi beholder vår fokus på HMS, kvalitet og effektivitet i alle ledd. Det er viktigere enn noen gang at vi beholder fokus på våre medarbeidere, samt foretar enda bedre oppfølging av alle våre faste, nye og gamle kunder. Uten medarbeidere og gode kunder stopper også vi opp. Selv om fremtiden nå ser mer utfordrene ut enn vi kanskje har opplevd tidligere, har aldri selskapene i Repstadkonsernet vært bedre rustet til å møte endringene som må komme. Jeg tenker da spesielt på alle ansatte, både i produksjon og ledelse som innehar meget stor kompetanse, dyktighet og lojalitet. Dette er kvaliteter vi virkelig trenger fremover er nå snart historie, et spennende anleggsår går mot slutten og de forskjellige selskapenes regnskaper skal gjøres opp. Mye tyder på at flere av selskapene også i inneværende år får gode resultater som er med på å trygge vår fremtid. Selv om der er både grå og mørke skyer på himmelen kommer likevel jula i år også. Det er mitt ønske at alle må få noen rolige og avslappende dager med beina høyt hevet. En God Jul og et Godt Nytt År ønskes til alle ansatte i Repstad-konsernet og til alle lesere av R-Magasinet. Julehilsen fra Arnstein. Kjære medarbeidere i Oveland, Rørhuus Anlegg, Robusto og Repstad Anlegg! Vi er nå i ferd med avrunde 2008 og året avsluttes på en måte vi ikke helt så konturen av for noen få uker siden. Jeg er veldig opptatt av at vi alltid skal ligge et hestehode foran, slik at endringer i verden ikke kommer som et sjokk på oss - men nå går det fort i svingene. Viktigst er at vi har gode kunder som betaler på tida og at de helst ikke avbestiller arbeidet Vi er ganske sikre på å nå målsetningen om en samlet omsetning for alle fire selskapene på ca 275 mill, men vi sliter med å nå kravet på 8 % resultatmargin. Og dette så vi ble tøft da bare de tre elementene lønn, drivstoff og renter fra sommeren 2007 til sommeren 2008 økte med henholdsvis 7, 57 og 42 %. Likevel ligger vi an til å tjene over 14 mill samlet, dvs over 5 % resultatmargin. I 2008 har vi endret administrasjonen slik at vi har blitt sterkere på marked og foredlet koordineringen av drift. Kundefokus og effektivitet er to viktige elementer for å lykkes i tidene fremover. I år har vi også jobbet jevnlig med forbedringsarbeid. Kaldvell er et godt eksempel hvor det ble fokusert mye på planlegging før oppstart og involvering underveis i prosjektet. Dette ga et godt prosjekt både mht trivsel og økonomi. Tre tirsdagskvelder i november / desember har det blitt gjennomført kalkulasjonsseminar med stor suksess. Alle tre bedriftene Rørhuus Anlegg, Oveland og Repstad Anlegg har deltatt med sentrale person både ute og inne og læringsviljen har vært stor. Et sunt og godt tegn er at selskapene hovedsakelig har pågående prosjekter som gir meget gode resultater. God likviditet er en forutsetning for å berge de neste månedene, da bankene ser ut som å ha nok med seg selv. Mona Mortensen, daglig leder Repstad Anlegg På slutten av året har vi også inngått kontrakter mot CJV E18 og dette kan være gull verdt i tiden som kommer. Her samarbeider vi igjen tvers av selskapene for å kunne gi det beste inn i prosjektene. Dette vil komme til nytte både for kunde og oss selv Vi har i løpet av de siste årene jobbet med forbedringer for å øke inntjeningen, men det er nå vi får kniven på strupen og må vise at vi virkelig greier å være mye mer effektive. I løpet av 2009 skal vi vise kunder, konkurrenter og leverandører at vi er en bedrift som har bygget stein på stein og kommer styrket ut av denne tiden vi har foran oss. Utad skal vi alle være ambassadører for firmaet. Alle skal bidra til økt effektivitet og minske kostnader, med alle mener vi alle ledere, stabsfunksjoner, formenn, maskinførere, håndmenn, verksted-, rengjøringspersonell og lærlinger. Det finnes ingen dårlige forslag og ingen er mindre verd enn noen andre. I 2009 skal vi øke kvaliteten på brakkemøtene for jeg er helt overbevist om at det er her de gode forslagene til økt effektivitet og inntjening kommer. Allerede i januar skal vi gjennom Repstad skolen ha gjennomgang med prosjektledere, anleggsledere, formenn og tilretteleggere for å bedre deres evne til å gjennomføre brakkemøter. I tillegg fortsetter vi våre kalkulasjonsseminarer for at våre kalkulatører vet riktig pris og for at dere ute i prosjektene forstår hvorfor og hvordan enhetspriser bygges opp. Det å involvere hverandre og dele vår kunnskap med de andre på teamet vil være en av våre konkurransefordeler. Gjennom Repstad skolen beviser vi at vi arbeider jevnt mot målet om å være en kunnskapsbedrift. Alle medarbeidere skal evne og ha vilje til å bruke av vår felles kunnskap. Hver medarbeider innehar mye kompetanse og sammen i et team kan vi bruke dette effektivt i vårt arbeid. Ved å ta på oss PÆLS en vil vi se at Vår Kunnskap Former Sørlandet Jeg ønsker alle mine medarbeidere en Velsignet God Jul og Ett Godt Nytt År og velkommen tilbake i det nye året med kamplyst til å vise omverdenen at vi er et vinnerlag. Mona Mortensen

3 FLATENFOSS SPRENGNINGEN Maskinfører og bas Ivar Kilen(t.v.) og anleggsleder Hans Jomås foreviger arbeidet. Sprengningsbas Arvid Gjømle assisterte på sprengningsdagen. Borvognfører Leif Åge Gjømle følger spent med. Sent fredag ettermiddag 14. november gikk endelig salva på 556 kg. dynamitt, fordelt på 400 intervaller i lufta ved Flatenfoss kraft stasjon i Froland kommune. Sprengningsarbeidet var svært vanskelig da salva skulle gå 8 meter fra generatoren på kraftverket. Jobben ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Oveland og Dyno Consult. På grunn av fare for ødeleggelser på kraftanlegget var det satt svært spesielle føringer for jobben, og alt fra planlegging til boring og til slutt lading, ble gjennomført med aller største nøyaktighet. Planene for jobben har vært til vurdering så langt som til Australia, i det internasjonale Orica systemet. - Alle tilbakemeldinger vi har fått i etterkant av sprengningen har vært udelt positive, sier anleggsleder Hans Jomås til R-Magasinet. - Kravet til rystelser var satt forholdsvis strengt, spesielt når man tar i betraktning at avstand fra salva til generator var ca 8 meter, og betongkonstruksjoner ca 1,5 meter på det nærmeste sier Jomås. -Vi holdt oss innenfor kravet, som et resultat av god planlegging av selve sprengningen, og ikke minst særdeles nøyaktig boring. Utlastingen gikk etter planen, uten store blokker og gjenstående fjellknagger som det ville vært en utfordring å få sprettet under vann, avslutter Jomås. På ovelandas.no og på intranettet kan du se flere bilder av sprengningen. Ansvarlig sprengningsbas Per Ommundsen

4 R Ø R H U U S D A M E N E Isabel Svendsen (24) Gravemaskinfører. Har vært ansatt i Rørhuus Anlegg i 3,5. år og stortrives i bedriften. Hege Børresen (24) Lastebilsjåfør. Har vært ansatt i Rørhuus Anlegg i 1. år, og på spørsmål om hvorfor hun kjører lastebil er svaret hvorfor ikke? June Marie F. Tronstad (18) Lærling (Dumper) Har vært lærling i Rørhuus Anlegg siden 25. august i år, og bestemte seg for å bli maskinfører da hun ble født. Rørhuus Anlegg i Lillesand har i alt 11 maskinførere, 3 av dem er damer. I tillegg er Hilde Kristiansen på kontorplass i de nye lokalene til maskinentrepenøren. Daglig leder Otto Bugge er storfornøyd med den store kvinneandelen i firmaet og kan ikke få fullrost damene nok. - De er virkelig på hugget og skaper et fantastisk arbeidsmiljø, sier han. - Det er slik at vi gutter gjerne vil imponere damene litt, og da blir det resultater ute på anleggene, humrer Bugge. - De har et strålende humær og dette smitter. Faktisk var det Isabel som var først ute og kontaktet oss for 3,5 år siden. Hun ville bli lærling i en bedrift som hun hadde hørt det var bra å jobbe i. Rørhuus Anlegg er i utvikling og etter oppstart i 2001 har omsetnngen økt fra 12 mill. med 7 ansatte til nå rundt 23 mill. med 18 ansatte pluss skoleelever. I 2008 flyttet firmaet til egne lokaler på Storemyrlia like utenfor Lillesand. Der kan de boltre seg på en 6 mål stor tomt med eget vekrsted i tillegg til flotte kontorlokaler. og hvordan de var løst. NAF gjennomfører dette i samarbeid med Kredittilsynet. Robusto fikk E-18 kontrakt. Her er anlegget på Høllen Vest i november. E-18 kontrakt til Robusto 15. desember starter Robusto arbeidet med å knuse 70. tusen tonn masse. Arbeidet utføres for Egersundfirmaet Berthelsen og Garpestad AS som er underentrepenør i E-18 utbyggingen Kristiansand-Grimstad. Bjørn Jøvjomås (bildet) sier til R-Magasinet at han vil ha to knuseverk i området Kaldvell i Lllesand kommune. Tilsammen skal der brukes 49 arbeidsdager på jobben fordelt på 32 dager grov- og 17 dager med finknuseverk. Arbeidet har en kontraktssum på rundt kr. 2 millioner kroner. Daglig leder i ProØk, Ole Johan Bueklev er fornøyd med kontrollen. Full score til ProØk Norsk autorisert regnskapsfører forening (NAF) gjennomførte sent i november en kontroll av ProØk s organisering, regnskapskontroll og konkrete regnskapsoppdrag På byrået fikk ProØk godkjent 41 av totalt 44 spørsmå, to av dem var uaktuelle mens den eneste feilen som ble funnet var manglende merking på konvolutt og faktura. Her skal stå Autorisert regnskapsbyrå (bildet). Det ble også gjennomført kontroll av kundenes regnskaper og i alt ble 72 kontrollområder gjennomgått og kun 5 hadde mindre mangler. ProØk ble anbefalt godkjent. Regnskapsbyrået har i alt 6 ansatte og utfører til sammen 5,1 årsverk. Porteføljen er på i alt 96 kunder, med en høy andel innenfor bygg & anlegg. Knallsuksess på Torvmoen. Søndag 23. november inviterte Vidar & Roger Aamodt og Repstad Eiendom til julestemning på Torvmoen. Veldig mange mennesker tok i mot invitasjonen og så ut til å kose seg i det vakre men kalde vinterværet. Torvmoen serverte julegrøt, julegløgg, kaffe, gaver fra julenissen og musikk fra Søgne Soul Children samt Søgne Skolekorps. I tillegg var Søgne Landdbruksskole til stede hvor man kunne lage sin egen juledekorasjon.

5 Personalnytt: Fyller år: Tom Lohne, den ubestridte pizzaleverende kongekalkulatøren fyller 55 år den 22. januar Magasinet gratulerer. Fyller år: Syvert Borøy fyller 30 år 19. desember Magasinet gratulerer. Fyller år: Frode Forgaard fyller 35 år 23. januar Magasinet gratulerer. Driftssjef Knut Joar Knutsen i Repstad Anlegg sier til R-Magasinet at svært mange trives på jobben. - Veldig positive medarbeidere Repstad Anlegg har i førjulstiden gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i Søgne og Farsund, og resultatet er meget oppløftende. - Folk trives når de jobber for Repstad Anlegg, sier driftssjef Knut Joar Knutsen i en kommentar til R-Magasinet. - Ingen blir presset til å arbeide mye overtid, og arbeidsopplegget fungerer bra, sier han. Medarbeiderne er også fornøyd med utstyr og maskiner, da alt er forholdsvis nytt. Utfordringer - Selv om alle er fornøyde har vi også noen utfordringer, sier Knut Joar. - Vi må bli flinkere til å gi tilbakemeldinger, både positive og negative. Den enkelte medarbeider bør få mer ansvar i jobben sin og planlagte brakkemøter bør avholdes, avslutter driftssjefen. Feirer 90 år! Bjørn og Leif fyller 90 år (tilsammen) i desember. Begge ble feiret 5 desember i brakkeriggen i Grimstad. Da var en gjeng Ovelands ansatte samlet til bløtkake og kaffe. Bjørn Klepsland fylte 60 år den 7.des. og han har vært ansatt i firmaet siden 1.april Han har arbeidet som gravemaskinkjører og har de siste årene vært bas på en rekke anlegg i tillegg til maskinførerjobben. Bjørn bor på Haukom i Birkenes Kommune. Leif Åge Gjømle ble 30 den 5.desember og begynte i firmaet 9.juni 07. Han startet som hjelpemann for sin far Arvid Gjømle som er skytebas i firmaet. I starten av 2008 ble Leif Åge lært opp på borerigg og har den siste tiden vært fast mann på en av våre borerigger. Leif Åge bor i Grendi i Bygland Kommune. NY FOTOBOKS UNDER UTPRØVING I FROLAND Dette er vel den eneste måten UP klarer å stoppe råkjørerne i Froland på, melder Ovelandskontoret. 7 MÅNEDER OG ANLEGGSMASKOT Rino, en ekte blandingshund, er med matmor Jeanette Rønningen på jobb hver dag. Han har sågar fått eget synlighetstøy med påtrykt Ovelandslogo. - Han var så redd stakkar, og jeg måtte begynne å ta ham med på jobb, sier Jeanette. - Nå er han trygg og god og har et veldig godt forhold til alle på brakka. R-magasinet kommer nok tilbake til denne saken. Repstad Anleggs styre i , ønsker alle en riktig God Jul og Godt nytt År. F.v. Mona Mortensen, Olav Homme, Roald Vabo, Kristin Tofte Andresen, Arnstein Repstad og Asbjørn Narvestad. FØRST I SØR-NORGE Repstad Anlegg er den første maskinentrepenøren i Sør-Norge som er sertifisert i Miljøfyrtårnet. Fredag 19. desember kom ordfører i Søgne, Solveig Kjelland Larsen på besøk under juleavslutningen for de ansatte med det synlige beviset på at konsernet nå er sertifisert. En arbeidsgruppe bestående av Olav Homme, Jan Holmen og Svein Repstad har i samarbeid med konsulentfiraet Advico Consult utarbeidet planene, fulgt opp og lagt opp til systemer for sertifiseringen. Agder Kvalitets og Miljøledelse har kontrollert, godkjent og sertifisert Repstad Anlegg for Miljøfyrtårnet. - Miljøfyrtårnet innebærer at vi skal spare miljøet for forrurensing, som igjen vil være besparende for konsernet, sier Svein Repstad til R-Magasinet. - Sertifiseringen innebærer at alle skal være bevisst på hva vi gjør i arbeidsdagen. Dette gjelder avfall, kildesortering, tomgangskjøring, bytting av ødelagte deler i stedet for nykjøp m.m. I tillegg dreier sertifiseringen seg også mye om den enkelte ansatt og medarbeidersamtaler. Førstehjelpskurs og helse er vesentlige punkter for sertifiseringen, sier Repstad. Stiftelsen Miljøfyrtårnet skriver selv på sine hjemmesider: Lønnsomt Våre tiltak skal være lønnsomme på flere nivå. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig. Konkret Våre tiltak er konkrete og målbare. Våre kunder skal settes i stand til å gjennomføre og kontrollere tiltakene. Relevant Vi har relevant kompetanse og setter i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet for den enkelte virksomheten. Tiltakene våre er ikke bare generelle, men tilpasset den enkelte virksomhet og bransje. Enkelt Miljøforbedringer er ikke bare noe vi gjør for miljøet alene; vi gjør det for folk. Våre løsninger er effektive, praktiske og brukervennlige. Miljøstasjonen ved verkstedet på Høllen Vest i Søgne

6 Tomannsbolig ble enebolig Penger spart er penger tjent. Et anleggskontor krever både vann, avløp og strøm. I forbindelse med den store utbyggingen med Justneshalvøya, Eidet boområde og bygging/utvidelse av RV 452 like øst for Kristiansand fikk glupe hoder i anleggsledelsen en kanonid é. Like ved traseén til den nye riksvegen lå en delvis nedbrent tomannsbolig. Statens Vegvesen hadde kjøpt boligen men den ødelagte delen delen lå i veien for anleggsarbeidet og ble revet. Den andre delen av tomannsboligen var imidlertid helt inntakt, og vips stod et fullt ferdig anleggskontor klar til bruk. Ikke trengte de å legge inn vann, avløp eller strøm. Besparende! KÅRES SKARPE BLIKK Ingenting slipper unna anleggleder Kåre Aasens skarpe blikk når det kommer til anleggsarbeid. Kåre er leder for det store anleggsarbeide som for tiden foregår på RV 452, Justneshalvøya og Eidet. I forbindelse med utfyllingen av den nye Ålefjærveien langs Gillsvannet har anleggsarbeidet støtt på en del problemer med utfylling av vei, gangog sykkelsti. Rundt m3 masse på 150 meter vei betyr en masse utfordringer. Kåre følger arbeidene med argusøyne og sørger for at lassene med stein havner der de skal. Masseutregner Terje Ilebekk (bildet), som også har kontorplass i eneboligen på Fagerholt sa at han fikk sjokk da han hadde satt to streker under regnestykket på massebehov på denne korte veiutfyllingen. - Det gjelder å ikke bli stressa, var Kåres svar. Like øst for Kristiansand er Repstad Anlegg særs synlige for tiden. Ikke mindre enn rundt 30 mann og ca. 27 maskiner pluss en masse utstyr er å finne rundt på anleggene i forbindelse med den store utbyggingen fra Fagerholt mot Justvik. - Prosjektene er nå godt i gang og den nye RV 452 er i ferd med å ta form, sier proskjektleder Knut Nilsen til R-Magasinet. Det har dukket opp forrurenset masse i vannet som vi må fjerne (ca m3). Dette over et område på m2. Det er nå gjort klart for ilandføring av massen som fraktes på container til deponiet utenfor Sør Arena, sier Nilsen. -Denne jobben skulle vært gjort til våren, men må gjøres nå grunnet endringer fra byggherrens side. På Havmyrlia begynner Repstad Anlegg å avslutte prosjektet for denne gang. Barnehagetomten er klar, litt veiarbeid med en rundkjøring gjennstår. Skoletomta er også tilnærmet planert ut og flerbrukshallen med kulturdel tar også form. Etter dette arbeidet skal fotballbanen fylles med stein og klargjøres for finmasser. -Vi skal også ferdigstille veien inn til hallen og gjøre ferdig alle utomhusarbeider i området. Arbeidene ventes helt ferdigstilt juni 2010, og har en total kontraktssum på kr. 105 mill. RV 452: Mye anleggstrafikk langs riksveien i førjulstiden - og utover våren. Gillsvannet: Utfyllingen krever mye arbeid kubikkmeter forrurenset masse må fjernes før m3 masse fylles på.

7 REPSTAD AS Arnstein Repstad Postboks 983, 4682 Søgne Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Høllen Vest Søgne Tlf: Mob: E-post: REPSTAD ANLEGG Mona Mortensen Postboks 983, 4682 Søgne Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Høllen vest 4640 Søgne Telefon : Telefaks : E-post: REPSTAD EIENDOM Ole Johan Bueklev Postboks 983, 4682 Søgne Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Høllen vest 4640 Søgne Telefon: Mobil: E-post: Vår kunnskap former Sørlandet

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen.

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen. MAGASINET Årgang 2. Utgave 6, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på

Detaljer

MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s. 14-15

MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s. 14-15 MAGASINET Årgang 3. utgave 2, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Petter Klungland (11) i dyp konsentrasjon bak spakene under sommerfesten i august. Ett selskap,

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Refleks. Bunnen er passert NR.2-2009. Side 3-4-5-6

Refleks. Bunnen er passert NR.2-2009. Side 3-4-5-6 Refleks 2 - Juli 2009 1 - Den nye organiseringen skal gi bedre utnyttelse av folk og maskiner, sier Bendek Maartmann- Moe. Gjennomslag! s 12-13 NR.2-2009 Fjernet bommene s 14 I fast jobb s 18 Ny organisasjon

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Nr. 88 MARS 2008. -nytt

Nr. 88 MARS 2008. -nytt Nr. 88 MARS 2008 -nytt 2 TS-NYTT Nr. 88 Mars 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Mildver og goe start på det nya året e kjerkommen

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag Refleks 1 - Februar 2007 - Vi må sikre at langt flere får vite hva vi er gode på. Det er viktig, sier regiondirekør i vest, Ingrid Tjøsvold. Full fart i Farsund s 24-25 NR.1-2007 Vant 10 av 20 kontrakter

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang Forhandleren i Førde side 15 Tennmiddelfabrikken nord i skogene side 24 Fra Bergslagen til Folgefonna side 42 Orica innfører

Detaljer

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer!

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! Egil Dahl og Audun Stensrud etter prisutdelingen i Stockholm. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Golden Hard Hats til

Detaljer