MAGASINET. Finanskrisen i 50- åra s. 2 Flatenfoss sprengningen s. 4-5 Rørhuusdamene s. 6-7 Tomannsbolig ble enmannsbolig s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGASINET. Finanskrisen i 50- åra s. 2 Flatenfoss sprengningen s. 4-5 Rørhuusdamene s. 6-7 Tomannsbolig ble enmannsbolig s. 10-11"

Transkript

1 MAGASINET Årgang 1. Utgave 2. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet. Finanskrisen i 50- åra s. 2 Flatenfoss sprengningen s. 4-5 Rørhuusdamene s. 6-7 Tomannsbolig ble enmannsbolig s

2 FINANSKRISE I 50- ÅRA OGSÅ - og det gikk bra den gangen... - Vi skal være et V I N N E R L A G Det var kanskje et snev av bank- og finanskrise den gang i 1950 da Jostein Repstad som 22 åring gikk inn døra med lua i hånda i ærverdige Søgne og Greipstad Sparebank på Lunde og fikk audiens hos banksjef Nilsen. Målet var å låne åtte tusen kroner til den landbrukstraktoren som kostet tolv tusen. Han hadde egenkapital nok og kausjonist ville stille opp. Banksjefen gav et bestemt avslag; ristet på hodet. Dette var ikke liv laga, og i tillegg fantes der hest på hver en gård i hele Søgne. Disse var der jo og trengte absolutt ikke konkurranse fra en traktor. Det var nok et hardt slag for en som så en ny forretningsmulighet. Han gav heldigvis ikke opp og fikk etter hvert det nødvendige lånet av sin far. Dermed var den spede begynnelse til Repstadkonsernet i gang, til tross for datidens bank og finanskrise. Det må imidlertid bemerkes at samme banken i alle år siden har stilt opp for arbeidsplassene og aktivitetene våre i både gode og dårlige tider. I disse tider opplever vi også finanskrise og nedgang i aktivitetsnivået. Forskjellen er at i dag blir vi tutet ørene fulle av negative formuleringer og overskrifter fra reportere og journalister fra hele den vestlige verden. De siste måneder har der ikke vært en nyhetsending, papiravis eller nettavis med respekt for seg selv som ikke har omtalt krisen med de største bokstaver. Repstadkonsernet må selvsagt også ta denne internasjonale og nasjonale krisen alvorlig. Vi ser og opplever daglig at bygge og anleggsbransjen rammes hardt. Permitteringer og oppsigelser i flere bransjer er daglig kost. Takket være et sterkt og sundt næringsliv på Sørlandet ser man en mulighet for at denne regionen ikke blir rammet like hardt som resten av landet. Likevel er vi tvunget til kritisk å gjennomgå alle våre investeringer, løpende utgifter og andre faste kostnader. Det er viktigere enn noen gang at vi beholder vår fokus på HMS, kvalitet og effektivitet i alle ledd. Det er viktigere enn noen gang at vi beholder fokus på våre medarbeidere, samt foretar enda bedre oppfølging av alle våre faste, nye og gamle kunder. Uten medarbeidere og gode kunder stopper også vi opp. Selv om fremtiden nå ser mer utfordrene ut enn vi kanskje har opplevd tidligere, har aldri selskapene i Repstadkonsernet vært bedre rustet til å møte endringene som må komme. Jeg tenker da spesielt på alle ansatte, både i produksjon og ledelse som innehar meget stor kompetanse, dyktighet og lojalitet. Dette er kvaliteter vi virkelig trenger fremover er nå snart historie, et spennende anleggsår går mot slutten og de forskjellige selskapenes regnskaper skal gjøres opp. Mye tyder på at flere av selskapene også i inneværende år får gode resultater som er med på å trygge vår fremtid. Selv om der er både grå og mørke skyer på himmelen kommer likevel jula i år også. Det er mitt ønske at alle må få noen rolige og avslappende dager med beina høyt hevet. En God Jul og et Godt Nytt År ønskes til alle ansatte i Repstad-konsernet og til alle lesere av R-Magasinet. Julehilsen fra Arnstein. Kjære medarbeidere i Oveland, Rørhuus Anlegg, Robusto og Repstad Anlegg! Vi er nå i ferd med avrunde 2008 og året avsluttes på en måte vi ikke helt så konturen av for noen få uker siden. Jeg er veldig opptatt av at vi alltid skal ligge et hestehode foran, slik at endringer i verden ikke kommer som et sjokk på oss - men nå går det fort i svingene. Viktigst er at vi har gode kunder som betaler på tida og at de helst ikke avbestiller arbeidet Vi er ganske sikre på å nå målsetningen om en samlet omsetning for alle fire selskapene på ca 275 mill, men vi sliter med å nå kravet på 8 % resultatmargin. Og dette så vi ble tøft da bare de tre elementene lønn, drivstoff og renter fra sommeren 2007 til sommeren 2008 økte med henholdsvis 7, 57 og 42 %. Likevel ligger vi an til å tjene over 14 mill samlet, dvs over 5 % resultatmargin. I 2008 har vi endret administrasjonen slik at vi har blitt sterkere på marked og foredlet koordineringen av drift. Kundefokus og effektivitet er to viktige elementer for å lykkes i tidene fremover. I år har vi også jobbet jevnlig med forbedringsarbeid. Kaldvell er et godt eksempel hvor det ble fokusert mye på planlegging før oppstart og involvering underveis i prosjektet. Dette ga et godt prosjekt både mht trivsel og økonomi. Tre tirsdagskvelder i november / desember har det blitt gjennomført kalkulasjonsseminar med stor suksess. Alle tre bedriftene Rørhuus Anlegg, Oveland og Repstad Anlegg har deltatt med sentrale person både ute og inne og læringsviljen har vært stor. Et sunt og godt tegn er at selskapene hovedsakelig har pågående prosjekter som gir meget gode resultater. God likviditet er en forutsetning for å berge de neste månedene, da bankene ser ut som å ha nok med seg selv. Mona Mortensen, daglig leder Repstad Anlegg På slutten av året har vi også inngått kontrakter mot CJV E18 og dette kan være gull verdt i tiden som kommer. Her samarbeider vi igjen tvers av selskapene for å kunne gi det beste inn i prosjektene. Dette vil komme til nytte både for kunde og oss selv Vi har i løpet av de siste årene jobbet med forbedringer for å øke inntjeningen, men det er nå vi får kniven på strupen og må vise at vi virkelig greier å være mye mer effektive. I løpet av 2009 skal vi vise kunder, konkurrenter og leverandører at vi er en bedrift som har bygget stein på stein og kommer styrket ut av denne tiden vi har foran oss. Utad skal vi alle være ambassadører for firmaet. Alle skal bidra til økt effektivitet og minske kostnader, med alle mener vi alle ledere, stabsfunksjoner, formenn, maskinførere, håndmenn, verksted-, rengjøringspersonell og lærlinger. Det finnes ingen dårlige forslag og ingen er mindre verd enn noen andre. I 2009 skal vi øke kvaliteten på brakkemøtene for jeg er helt overbevist om at det er her de gode forslagene til økt effektivitet og inntjening kommer. Allerede i januar skal vi gjennom Repstad skolen ha gjennomgang med prosjektledere, anleggsledere, formenn og tilretteleggere for å bedre deres evne til å gjennomføre brakkemøter. I tillegg fortsetter vi våre kalkulasjonsseminarer for at våre kalkulatører vet riktig pris og for at dere ute i prosjektene forstår hvorfor og hvordan enhetspriser bygges opp. Det å involvere hverandre og dele vår kunnskap med de andre på teamet vil være en av våre konkurransefordeler. Gjennom Repstad skolen beviser vi at vi arbeider jevnt mot målet om å være en kunnskapsbedrift. Alle medarbeidere skal evne og ha vilje til å bruke av vår felles kunnskap. Hver medarbeider innehar mye kompetanse og sammen i et team kan vi bruke dette effektivt i vårt arbeid. Ved å ta på oss PÆLS en vil vi se at Vår Kunnskap Former Sørlandet Jeg ønsker alle mine medarbeidere en Velsignet God Jul og Ett Godt Nytt År og velkommen tilbake i det nye året med kamplyst til å vise omverdenen at vi er et vinnerlag. Mona Mortensen

3 FLATENFOSS SPRENGNINGEN Maskinfører og bas Ivar Kilen(t.v.) og anleggsleder Hans Jomås foreviger arbeidet. Sprengningsbas Arvid Gjømle assisterte på sprengningsdagen. Borvognfører Leif Åge Gjømle følger spent med. Sent fredag ettermiddag 14. november gikk endelig salva på 556 kg. dynamitt, fordelt på 400 intervaller i lufta ved Flatenfoss kraft stasjon i Froland kommune. Sprengningsarbeidet var svært vanskelig da salva skulle gå 8 meter fra generatoren på kraftverket. Jobben ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Oveland og Dyno Consult. På grunn av fare for ødeleggelser på kraftanlegget var det satt svært spesielle føringer for jobben, og alt fra planlegging til boring og til slutt lading, ble gjennomført med aller største nøyaktighet. Planene for jobben har vært til vurdering så langt som til Australia, i det internasjonale Orica systemet. - Alle tilbakemeldinger vi har fått i etterkant av sprengningen har vært udelt positive, sier anleggsleder Hans Jomås til R-Magasinet. - Kravet til rystelser var satt forholdsvis strengt, spesielt når man tar i betraktning at avstand fra salva til generator var ca 8 meter, og betongkonstruksjoner ca 1,5 meter på det nærmeste sier Jomås. -Vi holdt oss innenfor kravet, som et resultat av god planlegging av selve sprengningen, og ikke minst særdeles nøyaktig boring. Utlastingen gikk etter planen, uten store blokker og gjenstående fjellknagger som det ville vært en utfordring å få sprettet under vann, avslutter Jomås. På ovelandas.no og på intranettet kan du se flere bilder av sprengningen. Ansvarlig sprengningsbas Per Ommundsen

4 R Ø R H U U S D A M E N E Isabel Svendsen (24) Gravemaskinfører. Har vært ansatt i Rørhuus Anlegg i 3,5. år og stortrives i bedriften. Hege Børresen (24) Lastebilsjåfør. Har vært ansatt i Rørhuus Anlegg i 1. år, og på spørsmål om hvorfor hun kjører lastebil er svaret hvorfor ikke? June Marie F. Tronstad (18) Lærling (Dumper) Har vært lærling i Rørhuus Anlegg siden 25. august i år, og bestemte seg for å bli maskinfører da hun ble født. Rørhuus Anlegg i Lillesand har i alt 11 maskinførere, 3 av dem er damer. I tillegg er Hilde Kristiansen på kontorplass i de nye lokalene til maskinentrepenøren. Daglig leder Otto Bugge er storfornøyd med den store kvinneandelen i firmaet og kan ikke få fullrost damene nok. - De er virkelig på hugget og skaper et fantastisk arbeidsmiljø, sier han. - Det er slik at vi gutter gjerne vil imponere damene litt, og da blir det resultater ute på anleggene, humrer Bugge. - De har et strålende humær og dette smitter. Faktisk var det Isabel som var først ute og kontaktet oss for 3,5 år siden. Hun ville bli lærling i en bedrift som hun hadde hørt det var bra å jobbe i. Rørhuus Anlegg er i utvikling og etter oppstart i 2001 har omsetnngen økt fra 12 mill. med 7 ansatte til nå rundt 23 mill. med 18 ansatte pluss skoleelever. I 2008 flyttet firmaet til egne lokaler på Storemyrlia like utenfor Lillesand. Der kan de boltre seg på en 6 mål stor tomt med eget vekrsted i tillegg til flotte kontorlokaler. og hvordan de var løst. NAF gjennomfører dette i samarbeid med Kredittilsynet. Robusto fikk E-18 kontrakt. Her er anlegget på Høllen Vest i november. E-18 kontrakt til Robusto 15. desember starter Robusto arbeidet med å knuse 70. tusen tonn masse. Arbeidet utføres for Egersundfirmaet Berthelsen og Garpestad AS som er underentrepenør i E-18 utbyggingen Kristiansand-Grimstad. Bjørn Jøvjomås (bildet) sier til R-Magasinet at han vil ha to knuseverk i området Kaldvell i Lllesand kommune. Tilsammen skal der brukes 49 arbeidsdager på jobben fordelt på 32 dager grov- og 17 dager med finknuseverk. Arbeidet har en kontraktssum på rundt kr. 2 millioner kroner. Daglig leder i ProØk, Ole Johan Bueklev er fornøyd med kontrollen. Full score til ProØk Norsk autorisert regnskapsfører forening (NAF) gjennomførte sent i november en kontroll av ProØk s organisering, regnskapskontroll og konkrete regnskapsoppdrag På byrået fikk ProØk godkjent 41 av totalt 44 spørsmå, to av dem var uaktuelle mens den eneste feilen som ble funnet var manglende merking på konvolutt og faktura. Her skal stå Autorisert regnskapsbyrå (bildet). Det ble også gjennomført kontroll av kundenes regnskaper og i alt ble 72 kontrollområder gjennomgått og kun 5 hadde mindre mangler. ProØk ble anbefalt godkjent. Regnskapsbyrået har i alt 6 ansatte og utfører til sammen 5,1 årsverk. Porteføljen er på i alt 96 kunder, med en høy andel innenfor bygg & anlegg. Knallsuksess på Torvmoen. Søndag 23. november inviterte Vidar & Roger Aamodt og Repstad Eiendom til julestemning på Torvmoen. Veldig mange mennesker tok i mot invitasjonen og så ut til å kose seg i det vakre men kalde vinterværet. Torvmoen serverte julegrøt, julegløgg, kaffe, gaver fra julenissen og musikk fra Søgne Soul Children samt Søgne Skolekorps. I tillegg var Søgne Landdbruksskole til stede hvor man kunne lage sin egen juledekorasjon.

5 Personalnytt: Fyller år: Tom Lohne, den ubestridte pizzaleverende kongekalkulatøren fyller 55 år den 22. januar Magasinet gratulerer. Fyller år: Syvert Borøy fyller 30 år 19. desember Magasinet gratulerer. Fyller år: Frode Forgaard fyller 35 år 23. januar Magasinet gratulerer. Driftssjef Knut Joar Knutsen i Repstad Anlegg sier til R-Magasinet at svært mange trives på jobben. - Veldig positive medarbeidere Repstad Anlegg har i førjulstiden gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i Søgne og Farsund, og resultatet er meget oppløftende. - Folk trives når de jobber for Repstad Anlegg, sier driftssjef Knut Joar Knutsen i en kommentar til R-Magasinet. - Ingen blir presset til å arbeide mye overtid, og arbeidsopplegget fungerer bra, sier han. Medarbeiderne er også fornøyd med utstyr og maskiner, da alt er forholdsvis nytt. Utfordringer - Selv om alle er fornøyde har vi også noen utfordringer, sier Knut Joar. - Vi må bli flinkere til å gi tilbakemeldinger, både positive og negative. Den enkelte medarbeider bør få mer ansvar i jobben sin og planlagte brakkemøter bør avholdes, avslutter driftssjefen. Feirer 90 år! Bjørn og Leif fyller 90 år (tilsammen) i desember. Begge ble feiret 5 desember i brakkeriggen i Grimstad. Da var en gjeng Ovelands ansatte samlet til bløtkake og kaffe. Bjørn Klepsland fylte 60 år den 7.des. og han har vært ansatt i firmaet siden 1.april Han har arbeidet som gravemaskinkjører og har de siste årene vært bas på en rekke anlegg i tillegg til maskinførerjobben. Bjørn bor på Haukom i Birkenes Kommune. Leif Åge Gjømle ble 30 den 5.desember og begynte i firmaet 9.juni 07. Han startet som hjelpemann for sin far Arvid Gjømle som er skytebas i firmaet. I starten av 2008 ble Leif Åge lært opp på borerigg og har den siste tiden vært fast mann på en av våre borerigger. Leif Åge bor i Grendi i Bygland Kommune. NY FOTOBOKS UNDER UTPRØVING I FROLAND Dette er vel den eneste måten UP klarer å stoppe råkjørerne i Froland på, melder Ovelandskontoret. 7 MÅNEDER OG ANLEGGSMASKOT Rino, en ekte blandingshund, er med matmor Jeanette Rønningen på jobb hver dag. Han har sågar fått eget synlighetstøy med påtrykt Ovelandslogo. - Han var så redd stakkar, og jeg måtte begynne å ta ham med på jobb, sier Jeanette. - Nå er han trygg og god og har et veldig godt forhold til alle på brakka. R-magasinet kommer nok tilbake til denne saken. Repstad Anleggs styre i , ønsker alle en riktig God Jul og Godt nytt År. F.v. Mona Mortensen, Olav Homme, Roald Vabo, Kristin Tofte Andresen, Arnstein Repstad og Asbjørn Narvestad. FØRST I SØR-NORGE Repstad Anlegg er den første maskinentrepenøren i Sør-Norge som er sertifisert i Miljøfyrtårnet. Fredag 19. desember kom ordfører i Søgne, Solveig Kjelland Larsen på besøk under juleavslutningen for de ansatte med det synlige beviset på at konsernet nå er sertifisert. En arbeidsgruppe bestående av Olav Homme, Jan Holmen og Svein Repstad har i samarbeid med konsulentfiraet Advico Consult utarbeidet planene, fulgt opp og lagt opp til systemer for sertifiseringen. Agder Kvalitets og Miljøledelse har kontrollert, godkjent og sertifisert Repstad Anlegg for Miljøfyrtårnet. - Miljøfyrtårnet innebærer at vi skal spare miljøet for forrurensing, som igjen vil være besparende for konsernet, sier Svein Repstad til R-Magasinet. - Sertifiseringen innebærer at alle skal være bevisst på hva vi gjør i arbeidsdagen. Dette gjelder avfall, kildesortering, tomgangskjøring, bytting av ødelagte deler i stedet for nykjøp m.m. I tillegg dreier sertifiseringen seg også mye om den enkelte ansatt og medarbeidersamtaler. Førstehjelpskurs og helse er vesentlige punkter for sertifiseringen, sier Repstad. Stiftelsen Miljøfyrtårnet skriver selv på sine hjemmesider: Lønnsomt Våre tiltak skal være lønnsomme på flere nivå. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig. Konkret Våre tiltak er konkrete og målbare. Våre kunder skal settes i stand til å gjennomføre og kontrollere tiltakene. Relevant Vi har relevant kompetanse og setter i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet for den enkelte virksomheten. Tiltakene våre er ikke bare generelle, men tilpasset den enkelte virksomhet og bransje. Enkelt Miljøforbedringer er ikke bare noe vi gjør for miljøet alene; vi gjør det for folk. Våre løsninger er effektive, praktiske og brukervennlige. Miljøstasjonen ved verkstedet på Høllen Vest i Søgne

6 Tomannsbolig ble enebolig Penger spart er penger tjent. Et anleggskontor krever både vann, avløp og strøm. I forbindelse med den store utbyggingen med Justneshalvøya, Eidet boområde og bygging/utvidelse av RV 452 like øst for Kristiansand fikk glupe hoder i anleggsledelsen en kanonid é. Like ved traseén til den nye riksvegen lå en delvis nedbrent tomannsbolig. Statens Vegvesen hadde kjøpt boligen men den ødelagte delen delen lå i veien for anleggsarbeidet og ble revet. Den andre delen av tomannsboligen var imidlertid helt inntakt, og vips stod et fullt ferdig anleggskontor klar til bruk. Ikke trengte de å legge inn vann, avløp eller strøm. Besparende! KÅRES SKARPE BLIKK Ingenting slipper unna anleggleder Kåre Aasens skarpe blikk når det kommer til anleggsarbeid. Kåre er leder for det store anleggsarbeide som for tiden foregår på RV 452, Justneshalvøya og Eidet. I forbindelse med utfyllingen av den nye Ålefjærveien langs Gillsvannet har anleggsarbeidet støtt på en del problemer med utfylling av vei, gangog sykkelsti. Rundt m3 masse på 150 meter vei betyr en masse utfordringer. Kåre følger arbeidene med argusøyne og sørger for at lassene med stein havner der de skal. Masseutregner Terje Ilebekk (bildet), som også har kontorplass i eneboligen på Fagerholt sa at han fikk sjokk da han hadde satt to streker under regnestykket på massebehov på denne korte veiutfyllingen. - Det gjelder å ikke bli stressa, var Kåres svar. Like øst for Kristiansand er Repstad Anlegg særs synlige for tiden. Ikke mindre enn rundt 30 mann og ca. 27 maskiner pluss en masse utstyr er å finne rundt på anleggene i forbindelse med den store utbyggingen fra Fagerholt mot Justvik. - Prosjektene er nå godt i gang og den nye RV 452 er i ferd med å ta form, sier proskjektleder Knut Nilsen til R-Magasinet. Det har dukket opp forrurenset masse i vannet som vi må fjerne (ca m3). Dette over et område på m2. Det er nå gjort klart for ilandføring av massen som fraktes på container til deponiet utenfor Sør Arena, sier Nilsen. -Denne jobben skulle vært gjort til våren, men må gjøres nå grunnet endringer fra byggherrens side. På Havmyrlia begynner Repstad Anlegg å avslutte prosjektet for denne gang. Barnehagetomten er klar, litt veiarbeid med en rundkjøring gjennstår. Skoletomta er også tilnærmet planert ut og flerbrukshallen med kulturdel tar også form. Etter dette arbeidet skal fotballbanen fylles med stein og klargjøres for finmasser. -Vi skal også ferdigstille veien inn til hallen og gjøre ferdig alle utomhusarbeider i området. Arbeidene ventes helt ferdigstilt juni 2010, og har en total kontraktssum på kr. 105 mill. RV 452: Mye anleggstrafikk langs riksveien i førjulstiden - og utover våren. Gillsvannet: Utfyllingen krever mye arbeid kubikkmeter forrurenset masse må fjernes før m3 masse fylles på.

7 REPSTAD AS Arnstein Repstad Postboks 983, 4682 Søgne Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Høllen Vest Søgne Tlf: Mob: E-post: REPSTAD ANLEGG Mona Mortensen Postboks 983, 4682 Søgne Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Høllen vest 4640 Søgne Telefon : Telefaks : E-post: REPSTAD EIENDOM Ole Johan Bueklev Postboks 983, 4682 Søgne Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Høllen vest 4640 Søgne Telefon: Mobil: E-post: Vår kunnskap former Sørlandet

MAGASINET. SØRLANDETS STØRSTE?...(side 2-3) TORVMOEN TAR FORM...(side 4) SUVEREN SKYTTER...(side 9) -VI SKAL ALLE KOMME HJEM...

MAGASINET. SØRLANDETS STØRSTE?...(side 2-3) TORVMOEN TAR FORM...(side 4) SUVEREN SKYTTER...(side 9) -VI SKAL ALLE KOMME HJEM... MAGASINET Årgang 1. Utgave 1. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet. SØRLANDETS STØRSTE?...(side 2-3) TORVMOEN TAR FORM...(side 4) SUVEREN SKYTTER...(side 9) -VI SKAL

Detaljer

MAGASINET TØFFE MENN TIL LEIE... STORFORNØYD PÅ TORVMOEN... MASKINEN MIN SANK PÅ SEKUNDER...

MAGASINET TØFFE MENN TIL LEIE... STORFORNØYD PÅ TORVMOEN... MASKINEN MIN SANK PÅ SEKUNDER... MAGASINET Årgang 2. Utgave 5. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Geodesi: TØFFE MENN TIL LEIE... Bolig: STORFORNØYD PÅ TORVMOEN... Det skulle ikke skje: MASKINEN MIN

Detaljer

MAGASINET. ...en ufattelig evne... s. 4-5. 61 eiendommer solgt... s. 6-7. Nå blir det alvor... s. 8-9. Portrettet... s. 10-11

MAGASINET. ...en ufattelig evne... s. 4-5. 61 eiendommer solgt... s. 6-7. Nå blir det alvor... s. 8-9. Portrettet... s. 10-11 MAGASINET Årgang 2. Utgave 5, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet...en ufattelig evne... s. 4-5. 61 eiendommer solgt... s. 6-7. Nå blir det alvor... s. 8-9. Portrettet...

Detaljer

Årgang 2. Utgave 4. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet. David (3) fikk is på sommerfesten.

Årgang 2. Utgave 4. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet. David (3) fikk is på sommerfesten. MAGASINET Årgang 2. Utgave 4. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet David (3) fikk is på sommerfesten. Bestått s. 4-5 Midtdelerkongen s. 6-7 Reguleringsplan får skryt

Detaljer

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK Bergen, 8.3.2016 Kari H. Berntsen AGENDA Kort om Veidekke Bakgrunn Prosess Erfaringer Status Veien videre HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

MAGASINET. Ikke som alle andre... s. 4-5. Full trøkk på Fv. 456... s. 8-9. Vi rydder opp...s. 7. Slik blir Vedderheia Nord... s.

MAGASINET. Ikke som alle andre... s. 4-5. Full trøkk på Fv. 456... s. 8-9. Vi rydder opp...s. 7. Slik blir Vedderheia Nord... s. MAGASINET Årgang 2. Utgave 4, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Bildet: Verksmester Helge Leikvangen i Oveland jubler etter nok en god skyting. Mer på side 4-5.

Detaljer

Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene

Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene SNART 100 ÅR PÅ VEI MOT 100 ÅR Med et raskt blikk tilbake, og tydelig fokus fremover, ser vi at jubileumsåret 2013 ikke er så

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

MAGASINET. RETT PÅ BRØYTING FØRSTE ARBEIDSDAG, TERJE 25 ÅR I REPSTAD... s. 3. Å FLYTTE EN VEI, HMS ANSVARLIG NARVESTAD... s. 4-5

MAGASINET. RETT PÅ BRØYTING FØRSTE ARBEIDSDAG, TERJE 25 ÅR I REPSTAD... s. 3. Å FLYTTE EN VEI, HMS ANSVARLIG NARVESTAD... s. 4-5 MAGASINET Årgang 3. utgave 3, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet RETT PÅ BRØYTING FØRSTE ARBEIDSDAG, TERJE 25 ÅR I REPSTAD... s. 3 Å FLYTTE EN VEI, HMS ANSVARLIG

Detaljer

MAGASINET. Mestermøtet...s. 4-5. Snart byggestart...s. 6-7. Karusellkameratene...s.14-15.

MAGASINET. Mestermøtet...s. 4-5. Snart byggestart...s. 6-7. Karusellkameratene...s.14-15. MAGASINET Årgang 3. utgave 1, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Mestermøtet...s. 4-5. Snart byggestart...s. 6-7. Karusellkameratene...s.14-15. Nye maskiner på

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA INTRODUKSJON AV NYANSATT Vedtatt i AMA 14.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDLAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 2. FORMÅL 3. FORBEREDELSE AV MOTTAK 4. MOTTAK AV DEN NYANSATTE 5. OPPFØLGING I DET FØRSTE

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo En farlig Klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Deveskolernes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

MÅNEDSBREV SMÅSCENA MARS GRUPPE 2

MÅNEDSBREV SMÅSCENA MARS GRUPPE 2 MÅNEDSBREV SMÅSCENA MARS GRUPPE 2 Inger Kristina, Isabel, Catharina og Linn. Milla, Sofia, Aksel Johan, Elisabeth, Ane Aurora, Oliver, Aron, Lucas, Emilian, Sandra, Dunja og Marte. Februar måned har vært

Detaljer

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen.

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen. MAGASINET Årgang 2. Utgave 6, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

DailyChurchSupport. Ideen består av TO deler: A) Et konsept kjent som LikesXL B) Noe som heter Crowdfunding.!

DailyChurchSupport. Ideen består av TO deler: A) Et konsept kjent som LikesXL B) Noe som heter Crowdfunding.! DailyChurchSupport En ide for effektiv finansiering Kjære venner, Under vårt siste møte den 9. februar fikk jeg en ide helt på slutten av møtet. En ide jeg er ganske overbevist om kan skape MEGET GODE

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK

NYTT NORE I KRAFTVERK NYTT NORE I KRAFTVERK Presentasjon av Detaljplan for miljø og landskap Prosjektleder: Erik Juliussen Eiendom og tillatelser: Thomas Riddervold 17. og 21. september 2015 Program Presentasjon av Statkraft

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK Til stede: JAN OLAV VAGLE, LEDER BRANNVESENET ROAR GJERDE, NESTLEDER AMBULANSETJENESTEN STEIN DØLPLADS, SEKRETÆR

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004)

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) Sigdal industriforening ble stiftet i møte 19.05.1999. Industriforeningen har 13 medlemsbedrifter. Styret har bestått av: Yngve Østenengen,

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Årgang 3. utgave 4, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet

Årgang 3. utgave 4, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet MAGASINET Årgang 3. utgave 4, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Gunleiv Djupesland - 25 år i Repstad Kultur for endringer s. 2 Gunleiv, 25 år i Repstad s. 4-5

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

TILSKUDD TIL MILJØFYRTÅRNSERTIFISERING

TILSKUDD TIL MILJØFYRTÅRNSERTIFISERING Kommunene i Knutepunkt Sørlandet Vår ref.: 200706061-4/E: 026 K58 /AKP Deres ref.: Kristiansand, 03.12.2007 (Bes oppgitt ved henvendelse) TILSKUDD TIL MILJØFYRTÅRNSERTIFISERING Miljøfyrtårnsertifisering

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Litt fra ungdomsturen i sept. Offisiell åpning av den nye lekeplassen. Ny medarbeider ved House of mercy Litt om juleaksjonen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13. Sirkus. Det lønner seg å klemme til

RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13. Sirkus. Det lønner seg å klemme til RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13 Brød & Sirkus Det lønner seg å klemme til Sirkus Shopping Miljø på plakaten Det er tidlig morgen og det er like før Trondheims nyeste kjøpesenter,

Detaljer

Han Henry og symaskinan Ca 1939

Han Henry og symaskinan Ca 1939 LITT BAKGRUNNSSTOFF Først litt bakgrunnsinformasjon vedrørende Singer symaskiner, Kodak kameraer og K. Moldenæs Handelsskole i Tromsø. Disse spiller alle en rolle i denne lille fortellingen. THE SINGER

Detaljer

MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s. 14-15

MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s. 14-15 MAGASINET Årgang 3. utgave 2, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Petter Klungland (11) i dyp konsentrasjon bak spakene under sommerfesten i august. Ett selskap,

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Hva er Miljøfyrtårn Innhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Julebord. en god norsk tradisjon. Julebordsaften med underholdning

Julebord. en god norsk tradisjon. Julebordsaften med underholdning Julebord 2012 Julebord en god norsk tradisjon Det er en god norsk tradisjon at vi gjør stas på hverandre i førjulstiden. Julebordet er en fin takk for et godt samarbeid i året som har gått. Enten det gjelder

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer