INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR

2 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s ÅRSPLAN 2014 s STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5 6. ANTALL ÅRSVERK s AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10 8. FILIAL I VANG s SAMARBEIDSPARTNERE s. 11, SAMARBEID UTENFOR HAMAR s LÅN AV LOKALET s BRUK AV LOKALET SOM VI HAR STARTET OPP s ÅRSPLAN 2015 /HOVEDMÅL s. 13

3 3 ÅRSRAPPORT Kort om Hamar Frivilligsentral Hamar Frivilligsentral startet opp januar Har i dag 2 ansatte i 1 ½ stilling. Vi hjelper til med forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom målrettet samarbeid. Vi hjelper alle mennesker, fra de yngste til de eldste, med gratistjenester. Frivilligsentralen er en hjørnestein i et levende lokalsamfunn. En viktig del av arbeidet er nettverksbygging. Vi bidrar til å skape lokale møteplasser og legger til rette for samarbeid og samhandling for lokal frivillig virksomhet. Frivilligsentralen er åpen og inkluderende for alle som har lyst til å delta og legge til rette for et mangfold av aktiviteter i tråd med lokal forutsetninger. De frivillige arbeider gratis og sparer samfunnet for enorme summer, og de gjør en fantastisk samfunnsinnsats som fortjener å bli belyst. 2. Årsplan 2014 / HOVEDMÅL 1. Vi har som mål å formidle frivillig hjelp til alle som trenger det i kommunen uansett rase, religion, alder og kjønn. 2. Rekruttere flere frivillige. 3. Være en løsningsorientert møteplass for alle med interesse for frivillighet. 4. Ta vare på de frivillige. 5. Være nettverks- og miljøskaper. 6. Videreutvikle samarbeidet med eksisterende samarbeidspartnere, samt det offentlige til beste for frivilligheten i lokalsamfunnet. 7. Ivareta sentralens gode tilbud. 3. STYRET har hatt følgende sammensetning: Styreleder Grete Solli Valgt på fritt grunnlag Frivillige/andre interesserte Nestleder Ellen Marit Berntsen Nasjonalforeningen, Hamar og Omegn helselag Styremedlem Mariann Mikkelsen Hamar Røde Kors Styremedlem Odd Hass Hamar Eldreråd Styremedlem Ole Ivar Pedersen Pensjonisthjelpen Hamar Styremedlem Ida Kristin Lie Hamar Menighet Styremedlem Berit Jevnaker Kreftforeningen

4 4 Vararepresentant Ohlaug Hofstad Hagen Vararepresentant Mona Ophus Østvang Vararepresentant Gunvor Ottersen Vararepresentant Bjørn Myhre Vararepresentant Kristin Tepstad Eide Vararepresentant Ingrid Antonsen Nasjonalforeningen, Hamar og Omegn helselag Hamar Røde Kors Hamar Eldreråd Pensjonisthjelpen Hamar Hamar Menighet Kreftforeningen Styret har i 2014 hatt 5 styremøter + årsmøte. Daglig leder og kontormedarbeider fungerer som styrets sekretær. Årsmøtet ble avholdt i Frivilligsentralens lokaler. 4. FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAKERE HAMAR FRIVILLIGSENTRAL * 184 frivillige kvinner - 51 menn * + 40 frivillige advokater * + 35 barnevakter * 25 nye frivillige hjelpere i 2014 * 21 frivillige har sluttet i 2014 * ca. 14 årsverk (Pensjonisthjelpen ikke inkludert) 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR * 60 frivillige telefonvakter fra 9 forskjellige pensjonistforeninger sitter på vakt for Pensjonisthjelpen 44 kvinner 16 menn * Telefonvaktene for Pensjonisthjelpen har i 2014 bidratt med 850 frivillige timer. Det er i tillegg utført ca 350 frivillige timer i administrativt arbeid av styremedlemmer, varamedlemmer og revisor var det ca 70 hjelpere som utførte ca 320 oppdrag som ble registrert ved sentralen.

5 5 *Pensjonisthjelpen, som er praktisk tjenesteyter kun for alders- og uførepensjonister har i 2014 hatt oppdrag tilsvarende ca. 1,5-2 årsverk. I tillegg kommer arbeid utført etter direkte kontakt mellom bruker og hjelpere. 6. ANTALL ÅRSVERK *Samlet antall frivillige årsverk: ca. 16 (Frivilligsentralen med barnevaktformidling + Pensjonisthjelpen). Det har også i år vært en økning i etterspørsel til Frivilligsentralen. Det må imidlertid bemerkes at mange frivillige timer går direkte mellom hjelper og bruker etter at de har opparbeidet seg kontakt gjennom vårt kontor. Dermed blir ikke de frivillige timene registrert ved kontoret. Dette er tilfelle både for Frivilligsentralen og Pensjonisthjelpen. Vi vil også informere om at vi har hatt en økning på etterspørsel av Frivilligsentralens tjenester i fjor fra kommunalt hold. 7. AKTIVITETER *Følgetjeneste er den tjenesten som blir mest benyttet. Det brukes drosje ved besøk hos lege, sykehus, fysioterapeut, tannlege, frisør, kino, konsert osv. Det har vært økning fra kommunalt hold ved denne tjenesten. Flere frivillige er også faste ledsagere og hjelpere for mennesker som trenger hjelp til bassengtrening. Vi har også frivillige som hjelper barn under ridning. *Hjelp til innkjøp er brukere som trenger hjelp til å handle 1-2 ganger i uka, noen vil også være med å handle. Det besørges både som en fast ordning og ved mer sporadiske forespørsler. Det har vært økning også ved denne tjenesten.

6 6 *Turvenn for beboere på eldresentre og hjemmeboende. Frivillige tar med seg brukere ut for å gå en tur, eller det å få komme seg ut i frisk luft. Og gjerne litt sosialt sammen etterpå! *Bær- / fruktformidling 33 henvendelser - etterspørsler og tilbud - allerede etablerte kontakter fra tidligere år fungerer her. * Treffpunkt (sosial damegruppe) Gruppa er startet opp av Frivilligsentralen. Det har vært et tilbud på dagtid for de som ønsker mer sosial kontakt. Samværet har vært uformelt og uforpliktende, både for yngre og eldre. De møtes hver 14. dag og benytter Frivilligsentralens lokaler på dagtid. De har arrangert ulike aktiviteter, turer etc. Men hovedsak er at de møtes et sted, og har det sosialt fint i lag. *Håndarbeidsgruppe Gruppa er startet opp av Frivilligsentralen på initiativ av ei frivillig. De møtes hver 14. dag i lokalene våre på dagtid. Det lages veldig mye fint og det går i strikking, hekling, brodering osv. Det sosiale i gruppen er viktig i tillegg til servering. *Stavgang/gågruppe har gått ut fra Finsalsenteret hver mandag med frivillig kontaktperson som deltar. Etterpå er det sosial sammenkomst i kantina på Finsal eller ute i naturen. * Turgruppe med nogo attåt er startet opp av Frivilligsentralen og er en turgruppe som i utgangspunkt går ut i fra Frivilligsentralen og er åpen for alle. Turgruppa går hver fredag på vår, sommer, høst og deler av vinteren. Det er med 6 frivillige som er med i turnusordning. De stiller opp å legger til rette turen, servering etc. Det blir lagt opp forskjellige turer, men oppmøtested er Frivilligsentralen. Den sosiale biten til slutt er også viktig, den har vi inne på sentralen eller ute i naturen hvis været tillater det. *Frivillig advokatvakt Det er et samarbeid mellom Advokatforeningen i Hedmark og Frivilligsentralen. Advokatene disponerer Frivilligsentralens lokaler de 2 første mandagene hver måned (utenom juli) fra kl frivillige fra Frivilligsentralen alternerer på å være "vaktmester", d.v.s. være tilstede, låse opp og legge til rette. Et populært tiltak for folk i alle aldre med ulike juridiske spørsmål. 40 advokater alternerer etter turnusordning. I 2014 var det ca. 126 som søkte gratis råd og veiledning hos Advokatvakten. *Frivillighetsprisen- den ble i 2014 gitt til Flemming Rostgaard under Frivillighetsmønstringen på det nye stortorget den 13. september. En verdig prisvinner. Vi hadde også en stand under Frivillighetsmønstringen, hvor det ble knyttet nye samarbeidspartnere og nye frivillige.

7 7 *Utkjøring av mat i Vang Frivilligsentralens filial i Vang og Spar Vang har gått sammen om utkjøring av varer til alders- og uføre pensjonister. Frivillige hjelpere fra Frivilligsentralen står for utkjøringen en dag i uken. *Julekveldsarrangement (startet 2013). Frivilligsentralen har hatt et samarbeid med Hedmark Røde kors, Hamar kommune, Gregers, og vi har i tillegg vært avhengige av mange sponsorer og bidragsytere også under arrangementet i Det ble et gratis arrangement på julekvelden for de rundt 70 som møtte opp. De fikk julemat/kaker, julesang, juletregang, underholdning, julegaver og alt det som hører med på julekvelden. Det var et rusfritt arrangement. Det var en enestående frivillig gjeng som gjennomførte en vellykket kveld, og vi ønsker det skal bli en tradisjon. *Frivillig telefonvakter Kontorets telefontid er mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl 10-13, med frivillige som telefonvakter og oppdragsformidlere. For Frivilligsentralen var det i alt 24 personer som satt telefonvakt. 60 pensjonister fra 9 ulike pensjonistforeninger utførte denne tjenesten på formiddagen fra 10-13, primært for å formidle praktisk hjelp gjennom Pensjonisthjelpen. Telefonvaktene tar imot og formidler oppdrag i et svært godt og nyttig samarbeid. *Tur for de frivillige hadde vi Vi kjørte Helgøya rundt med guide og avslutning på Hoel gård med foredrag, omvisning og servering. Vi hadde en veldig koselig dag i sammen. Tur for de frivillige arrangeres årlig som et sosialt arrangement. De frivillige som er med på turen betaler en egenandel. *Frivillighetstreff - et uforpliktende sosialt møtested for de frivillige 1 gang i mnd. - hvor de kan komme å dele erfaringer med hverandre i Frivilligsentralens lokaler. *Samling i Rådhuset hadde vi det årlige arrangementet for de frivillige i Rådhuset med ordfører tilstede, servering og underholdning. Viktig med hva frivillig arbeid betyr for lokalsamfunnet. *Julekaffe for de frivillige ble avviklet Det var hyggelig samvær med en liten julegave som takk for årets innsats.

8 8 FOR ELDRE: *Frokostgruppe ved Prestrudsenteret -15 frivillige alternerer med å stille opp og hjelpe til 2 ganger i uka. Beboerne viser stor glede ved å spise frokost i et sosialt fellesskap. Av og til er det underholdningsinnslag av 2 frivillige fra Frivilligsentralen. *Frokostgruppe i Parkgården -et tilbud til beboerne i omsorgsleilighetene. Tilbudet engasjerer 12 frivillige som hjelper til på turnus 2 dager pr. uke, og frokosten nytes i sosialt fellesskap til stor glede for samtlige. *Hyggegruppe for beboere i omsorgsboliger ved Prestrudsenteret og for alle i Parkgården 2. hver uke, med 18 frivillige som arrangører. Hyggestundene samler mange, og de hygger seg sosialt med kaffe, opplesning, trekkspill, piano og sang. Det er til stor glede for både beboere og arrangører. *Hyggegruppe for beboere ved demensavd. på Prestrudsenteret med 4 frivillige fra Frivilligsentralen. Den er 2. hver uke i samarbeid med Røde kors. Her samles mange beboere som hygger seg med kaffe, opplesning, piano og sang. Sosialt og koselig for alle parter. *Hyggegruppe avd.c Finsalsentret. 2. hver uke, med 8 frivillige som arrangører. Diverse aktiviteter, sang, gitar og trekkspill med lett servering og masse hygge. Til stor glede for beboere og arrangører. *Telefonkontakt (telefonvenn) er et tilbud vi har til alle hjemmeboende eldre og uføre. Ordningen kan bryte en isolasjon skapt av ensomhet og bevegelseshemming, ved at en frivillig telefonvenn ringer til fast tid 1 til 2 ganger i uka. Noen føler at det er en god tryggehet at en frivillig ringer dem et par ganger i uka. *Transport Frivillige har også dette året bistått med transport og følge av eldre til trim, samtalegrupper, svømming og forskjellige aktiviteter på Prestrudsenteret, Klukstuen, Ankerskogen og Seniorsenteret. Mye av forespørslene har vært i regi

9 9 av Friskliv senior. Vi hjelper også til ved Hamar Statlige mottak med transport til og fra aktiviteter ved behov. Transport er kun ved spesielle tilfeller og behov. *Boken kommer er et samarbeid med Biblioteket. Frivillige har bragt bøker hjem til lånere som ikke selv kan komme til Biblioteket. *Verdt å vite for deg som er senior i Hamar Det er en brosjyre som vi utarbeider sammen med Friskliv Senior. Det er nyttig informasjon for seniorer om forskjellige aktiviteter, møtesteder, praktisk hjelp, offentlige tilbud etc. som skjer i Hamar. Det er nyutgivelse ca 2. hvert år. Trykking blir sponset av forskjellige lag, foreninger, Hamar kommune og næringslivet. *Seniordata er en fast ukentlig dag på biblioteket med 2 frivillige veiledere tilstede hver gang. Der kan folk komme å få dataveiledning, uten påmelding. Vi har 9 frivillige veiledere som stiller opp i en turnusordning fra Frivilligsentralen. Dette er et samarbeid med Hamar Bibliotek. Den landsomfattende Seniorsurfdagen var i 2014 den 11. september på biblioteket. *Sommerdag for aktive eldre et samarbeid med Friskliv Senior. Vi har tatt initiativ til en årlig arrangementsdag på ute på Domkirkodden. Det er sunt å komme seg ut i det fri og være med på forskjellige aktiviteter. Vi har underholdning, servering, dans og natursti. Arrangementet er gratis og det har vært stor oppslutning. BARN: *Barnevaktsentralen - Vi formidler navn på barnevakter til barnefamilier som trenger barnevakt. Når barnevakten og familien har oppnådd kontakt med hverandre, blir de enige seg imellom om opplegget videre framover. Det er også mange barnevakter som har opparbeidet seg fast kontakt med familier. Det er et samarbeid med Helsestasjon for barn. *Reservebesteforeldre - har pr. i dag 9 frivillige som fungerer som reservebesteforelder for familier - til stor glede for alle parter.

10 10 En av disse er reservebestefar i 3 familier, to er reservebestemor i 2 familier og alt i alt er det 13 familier som nyter godt av denne tjenesten. *Barnetreff med aleneforeldre er et forebyggende tiltak for barn med aleneforeldre. Målet er at barna og foreldrene skal få et større sosialt nettverk og styrke oppvekstmiljøet som de kan bygge videre på i framtiden. De møtes hver 3. helg, og har arrangert div. turer, aktiviteter og ferie sammen. Barnetreff med aleneforeldre er et prosjekt som drives med tilskudd fra storbymidler. Det er pr. i dag 31 personer med i gruppen, men det er plass til enda flere! * Flerkulturell aktivitetskafè et samarbeid mellom Redd barna, Flyktningkontoret og Frivilligsentralen. Flerkulturell kafè er et familiearrangement som har vært 2 torsdager hver mnd. fra kl i 1. halvår, og 1 gang i mnd 2. halvår. Det er et kafètreff med gratis servering, der vi har forskjellige aktiviteter for barn og voksne. De kan også bli bedre kjent, og vi kan bidra til å skape et større nettverk for dem. Det er mange frivillige fra Redd barna og Frivilligsentralen til stede hver gang for å hjelpe til. Trim ved Kløverenga I flere år har en frivillig hatt trim 1 dag i uka for beboere ved Kløverenga. God trim for beboerne, med sosialt etterpå. Veldig fint tiltak! 8. FILIAL I VANG * Filialen er åpen hver mandag fra kl i Øvre Vang samfunnshus. Her betjenes både Frivilligsentralen og Pensjonisthjelpen med frivillige telefonvakter på turnus. Filialen ligger under Hamar Frivilligsentral, og går under samme budsjett. Hamar Frivilligsentral vil takke alle frivillige for en enestående innsats i 2014.

11 11 9. SAMARBEID /SAMARBEIDSPARTNERE *PENSJONISTHJELPEN HAMAR er sentralens daglige samarbeidspartner med kontorfellesskap, flere felles hjelpere og brukere - og med gjensidig representasjon i styret. Driften av Pensjonisthjelpen går over Frivilligsentralens budsjett, og representerer en anseelig utgiftspost, spesielt med henblikk på husleie etc. Samarbeidet er av stor positiv betydning for begge parter, men det er nødvendig at kommunale myndigheter er klar over den belastningen dette medfører på sentralens budsjett. Det representerer bl.a. stor besparelse for kommunen å ha disse to instansene samlokalisert. *HAMAR KOMMUNE: -HELSESTASJON FOR BARN -FRISKLIV SENIOR -PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG -PARKGÅRDEN, PRESTRUDSENTERET, KLØVERENGA, KLUKSTUEN, FINSALSENTERET OG KÅTORP -KULTURKONTORET -HAMAR LÆRINGSSENTER -ELDRERÅDET -FLYKTNINGKONTORET -STRATEGIAVDELINGEN -PSYKISK HELSETEAM -HOME-START FAMILIEKONTAKTEN -HAMAR BIBLIOTEK -SENIORSENTERET VELFERDEN -HAMAR MENIGHET -BARNE- LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Får tilskudd fra storbymidler til barnetreff med aleneforeldre. *RØDE KORS BESØKSTJENESTE, HAMAR *RØDE KORS, Flyktninge-guide *SANITETSFORENINGEN *MENTAL HELSE *BRUKERSTYRT SENTER *HAMAR RØDE KORS *HEDMARK RØDE KORS *NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN *HAMAR OG OMEGN HELSELAG/Nasjonalforeningen *HAMAR OG OMEGN HELSESPORTLAG *ADVOKATFORENINGEN *HAMAR STATLIGE MOTTAK *KIRKENS SOS Hamartiltakene-Barm-Værested Arbeideren *KREFTFORENINGEN *SPAR VANG *CC MAT HAMAR *CC STADION *REDD BARNA *BARNAS STASJON *HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING

12 12 *HEDMARK FYLKESKOMMUNE *HAMARREGIONEN UTVIKLING *OPPFØLGINGSENHETEN FRISK *SMISO *KRISESENTERET *STENBERG REGNSKAP OG ØKONOMI *HEDMARK IKT *GREGERS *DIV. LAG OG FORENINGER *NÆRINGSLIVET *MEDIA Hamar Arbeiderblad, Hamar Media, Hamar Dagblad, Huskelappen og Nrk. 10. SAMARBEID UTENFOR HAMAR - Kulturdepartementet - Nettverksgruppa Mjøsnett. Møte med daglig ledere i Frivilligsentralene Elverum, Løten, Ottestad, Brumunddal, Moelv og Lillehammer. - Telefonkontakt Oslo - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Andre Frivilligsentraler 11. Lån av lokalet: - Litteraturgruppe møtes 1 gang i mnd. - LNT Hedmark møtes ved behov - Hamar sykkelklubb møtes ved behov - Holsetgården borettslag møtes ved behov - NAF Hamar møtes ved behov - NAF veteranklubb møtes ved behov - LLH innlandet møtes ved behov - Norges bank pensjonistforening møtes ved behov - Vang Historielag møtes ved behov - Yogakurs 1 dag i uka - Rød Ungdom møtes ved behov - DIS Hedmark slektsforsking møtes 2. onsdag i hver mnd - Miljøparti møtes ved behov - Autismeforeningen møtes ved behov - Div. kurs / temamøter møtes ved behov Hamar Frivilligsentral vil takke alle samarbeidspartnere for et positivt og godt samarbeid for året 2014!

13 Bruk av lokalet som vi har startet opp: - Advokatvakten 2 første mand. i mnd. (utenom juli) - Treffpunkt (sosial damegruppe) 2. hver tirsdag. - Barnetreff med aleneforeldre møtes 1 søndag eller 1 helg i mnd. - Flerkulturell aktivitetskafè - møtes 1-2 ganger i mnd. - Frivilligtreff sosialt møtested for de frivillige 1 gang i mnd. - Turgruppe med nogo attåt - hver fredag. - Håndarbeidsgruppe 2 hver tirsdag. 13. ÅRSPLAN 2015 / HOVEDMÅL *Vi har som mål å formidle frivillig hjelp til alle som trenger det i kommunen uansett rase, religion, alder og kjønn. *Være nettverks- og miljøskaper *Ta vare på de frivillige *Rekruttere flere frivillige *Være en løsningsorientert møteplass for alle med interesse for frivillighet *Samarbeide med det offentlige og næringslivet til beste for frivilligheten i lokalsamfunnet *Ivareta sentralens gode tilbud Styret, ansatte og frivillige takker stat og kommune for støtte til Hamar Frivilligsentral Hamar, mars 2015 Anne Thingstad Eriksen Kristin Thorsen Grete Solli Daglig leder Kontormedarbeider Styreleder Ansatte

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Telefon 23 22 05 80 Mobil 48 13 71 80 Epost vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011 Årsmelding Alta Frivilligsentral 2011 Alta Frivilligsentral ble etablert i 1993, og har siden den gang drevet et viktig arbeid i Alta kommune. Målsettingen til sentralen er: Alta Frivilligsentral er en

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2013 1 Innhold: 1. Innledning 1.1. Hovedmålsetning og arbeidsprinsipp 2. Aktiviteter 2.1 Egen aktivitet 2.2 Samarbeidsprosjekter 3. Økonomi 4. Organisering 4.1. Eiere 4.2. Styret 4.3. Administrasjon

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen Mulighetenes OPPLAND Årsmelding Oppland fylkes eldreråd 2014 2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 5 Møter i eldrerådet... 6 Handlingsplan/fokusområder 2014... 6 Brukerrådet

Detaljer