Medlemsblad for Akershus legeforening Nr Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr AlfA 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1"

Transkript

1 Medlemsblad for Akershus legeforening Nr Årgang 13 AlfA-p r o fi le n Kjell Dalby Nr AlfA 1

2 2 Alfa Nr

3 Kjære kolleger redaktøren redakt ren leder Alfa er på plass med faste spalter og mye annet. Vi får rapport fra vinen landsstyremøtet i Bodø og Akershus legeforening benytter med gang anledningen til å gratulere Torunn Janbu med gjenvalg. Vi får også reisebrev fra vår vinekspert og rapport fra styreseminar i Lofoten. Det er lange køer for pasienter som skal utredes for søvnsykdommer. Derfor er det styrenyheter hyggelig å kunne presentere to private tilbud i dette nummeret. Solbertoppen rehabilitering presenterer seg også. Vår profil denne gangen er Kjell Dalby. Han takker av som styremedlem i ALF etter lang og svært god innsats. Da gjenstår det bare profilen å ønske alle medlemmene en knakende god sommer. VIGNETTER: Innhold Faste spalter får egne vignetter slik at man gjenkjenner stoffet i hver utgave. Leder 5 Landstyremøtet juni 6 Styreseminar i Lofoten 7 Vignett består av logo og navn på sak som står i fonten Savoye LET plain. Lege for leger på Tanum Legekontor Utfordringer, erfaringer 8 Allmennmedisinsk våruke 9 ALFA-profilen 10 Logonavn i vignett har samme farge gjennom hele utgaven. Spesialistpraksis på Jessheim og i Oslo 12 Solbergtoppen rehabilitering - et nytt tilbud til epilepsipasienter på SSE! 13 Kort presentasjon av EEG-Laboratoriet og noen ord om bruk av klinisk nevrofysiologi i hverdagen 14 Invitasjon til dagskurs 16 Program for dagskurs 17 Vinspalten 18 krøll Invitasjon til Årsmøte og Temamøte 21 Styrets årsberetning for Årsregnskap for Morten I. Lossius, Redaktør Forsidebildet er fra det nedlagte fiskeværet Vindstad i Lofoten, med Reine i bakgrunnen. I dag er det en fastboende på øya. Nr Alfa 3

4 4 Alfa Nr

5 redakt ren Nr Årgang 13 leder Kjære kolleger Sitter nå på kontoret vinen og jobber meg igjennom papirbunkene etter å ha vært borte fra praksis uke ifm landsstyremøtet i Bodø og påfølgende styreseminar for Akershus legeforening i Lofoten. Se egne artikler i dette nummer av ALFA. Lange lyse dager i nord med mye jobb og hygge, men alt for lite søvn... (midtnatt sol). styrets sammensetning leder: Arne røde sekretær: Anita Ingebrigtsen Fritt valgt styremedlem: Aage K. Huseby Gjertrud lødøen 1. vara til styret: Jannicke Mellin-olsen 2. vara til styret: Morten I. lossius Af: Eivind Myhre Af vara: Arne J. Hjemmen Psl: Kjell A. dalby PSL vara: Sverre Dølvik lsa: dianne e. steenberg LSA vara: Pål Kippenes Namf: Agneta E. Iversen Namf vara: Lucretia M. Udding Ylf: Hege lundring of: odd Grenager Akershus legeforenings kontor: legenes hus, Boks 1152, sentrum, 0107 oslo Akersgaten 2, inngang rådhusgt. tlf: fax: e-post: legeforeningen.no AlfA - Medlemsblad for Akershus legeforening redaktør: Morten I. lossius Bidragsytere: rune Markhus, Petter Mowinckel Vi søker bidragsytere til bladet. Har du noe du ønsker å bidra med, send oss gjerne en e-post eller ring oss. Har med meg tanker om hva vi står overfor av utfordringer i Den norske legeforening i tiden som kommer. Vi har mye jobb å gjøre med samhandlingsreformen, styrenyheter spesialistgodkjenningen og fordeling. Hvor i all verden skal de 2000 nye allmennlegene komme fra? Skal de være fastlønnet eller selvstendige? SOP har ikke midler per i dag til å sikre nåværende leger en sikker pensjon - hva da i 2012? Hvem skal betale etableringen av de nye legene og hvordan skal de lokaliseres? Jeg har stilt spørsmålene før, men har ikke fått noe sikkert svar. Helseministeren var ikke til stede under den politiske debatten i Bodø. Han var vel kanskje for opptatt... profilen Tilbake på kontoret. Med alle prøvesvar og NAV brev etc. skulle jeg ha ønsket at noen hadde vært der for meg mens jeg var borte, kanskje jeg blir en reformforkjemper. 20. august er det årsmøte i Akershus legeforening. Vi ser frem til valg og faglig innlegg. Det skal bli spennende å høre Lars Oma Erichsruds erfaringer fra den dramatiske ekspedisjonen på Verdens tak. Han har sikkert et par spektakulære krøll bilder også. Etter årsmøtet er det sosialt samvær/bevertning på Grefsenkollen Restaurant hvor også ledsagere er velkommen. Se egen invitasjon. Vi håper mange av våre medlemmer finner veien til årsmøtet. Ahus igjen! Legene frykter skandale på Ahus! Akershus legeforening har fulgt Ahus i hele prosessen og har fått bekymringsmeldinger fortløpende fra våre medlemmer og tillitsvalgte. På meg virker det som det er stor avstand mellom ledelse og legene i oppfattelse av dagens virkelighet. Medikamentroboten står, det mangler senger, antallet unaturlige dødsfall har økt etter innflyttingen og korridorpasienter var et faktum etter bare 6 ukers drift. Ledelsen derimot skriver at alt er i orden og at de har full kontroll i prosessen (ref. siste dagers medieoppslag). Styret i ALF har vært i kontakt med sykehusdirektør Erik Kryberg Normann og vil sammen innkalle til debattmøte med omvisning på Ahus til høsten. Hva er status i 2011 når Ahus skal overta Follo og bydelen Alna? Jeg bare spør... Jeg har nå sittet som leder i ALF i to perioder. Valgkomiteen har spurt meg om jeg stiller til gjenvalg og det gjør jeg. Undertegnede ønsker fortsatt å delta i legeforeningsarbeid og jobbe for vår profesjon. Vi må være klare i våre krav og være svært tydelige på hvem som kan levere medisinske tjenester. Skal man bygge et hus så tar man kontakt med en byggmester, ikke en nesten snekker uten papirer. Politikerne må vite at vi stiller opp og at vi både kan og vil jobbe. Men da må det legges tilrette for dette. Ha en god sommer - husk høy faktor! ArNe røde, leder Nr AlfA 5

6 Visepresident Arne Refsum og president Torunn Janbu. Begge gjenvalgt på landsstyremøtet for perioden Foto: Lisbeth T. Kongsvik. Landsstyremøtet juni 2009 Nordland legeforening var vertskap for årets landsstyremøte. Bodø er det naturlige senter i Nordland. Her ligger det regionale helseforetak i Helse Nord, snart et universitet og det største sykehuset i Nordland. Vær og vind er ofte en utfordring i Bodø. Denne gang var byen begunstiget med svak nordlig bris og sol både dag og natt. Forrige landsstyremøte i Bodø var i Da var spesialistutdanning et viktig tema, og nye spesialistregler ble vedtatt. Turnustjeneste og legevaktordning var også sentrale emner. Sakslisten endrer seg lite, men utfordringene for Legeforeningen er nok større i dag enn i Da var faglig autonomi stor, og Legeforeningen den faglige autoritet. I dag må vi nok innse at vi er mer en høringsinstans enn en faglig premissleverandør. Regjeringen har fremmet Ot.prop. nr 83. Proposisjonen foreslår å fjerne anledningen til delegasjon av myndighet til godkjenning av spesialister. Proposisjonen foreslår i tillegg omfattende endringer for spesialistutdanningen av leger. Det er bred politisk enighet i stortinget, slik at dette forventes vedtatt i vårsesjonen Konsekvensene er foreløpig noe uavklarte, men Legeforeningen forventer et nært samarbeid med Helsedepartementet og Helsedirektoratet, som skal forvalte spesialistutdanningen. Flere medisinerstudenter og færre turnusplasser bidrar til venteliste på turnus- 6 Alfa Nr

7 tjeneste. Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag som hadde vært ute på høring. Forslaget innebærer at den praktiske tjenesten (kalt basistjeneste/spesialistforberedende tjeneste) på ett år utføres i klinisk tjeneste med akuttfunksjon. Deretter vil basistjenesten utgjøre et halvt år i klinisk allmennmedisin i kommunehelsetjenesten, med vakttjeneste. Flere høringsinstanser finner det uheldig at indremedisin ikke er foreslått som et obligatorisk fag, og mange hevder at klinisk tjeneste må foregå innen et somatisk fag. Innspillene var mange, og særlig fra de yngre, som i første rekke har denne utfordringen. Sentralstyret/ sekretariatet skal arbeide videre sammen med departementet for å komme fram til en turnustjeneste som tilfredsstiller både nasjonale krav og EU-krav. Rus- og avhengighetsmedisin er fra Bjarne Håkon Hanssen et prioritert område. Det var fremmet forslag om egen spesialitet fra sentralstyret. Det har tidligere i landsstyret vært restriktivitet i forhold til opprettelse av nye spesialisthelsetjenester. Mange mente dette var et kompetanseområde som naturlig hørte inn under psykiatri. Sterke, engasjerte krefter talte sterkt for prioritering av denne svake gruppen, og landsstyret støttet med stort flertall landsstyrets arbeid for egen spesialitet. Valgstyrets innstilling er alltid spennende. Torunn Janbu som president har innad i Legeforeningen gjort en engasjert og svært tilfredsstillende innsats. Den eksterne profilen ønsker man seg tydeligere og mer profilert. Presidenten ble gjenvalgt ved akklamasjon. At valgkomiteen i tillegg fikk full oppslutning om sentralstyrets medlemmer viste at de hadde gjort et godt forarbeid. Alt i alt et fredelig møte tre dager i Bodø. Legeforeningens budsjetter er for tiden noe dyster lesning. Av den grunn er landsstyremøtet neste år foreslått forkortet til to dager. Neste landsstyremøte blir i Oslo på Soria Moria. styreseminar I lofoten reine i lofoten. foto: torsten Nonnenmacher. Legeforeningens landsstyremøte var i år i Bodø i begynnelsen av juni. Halvparten av Akershus legeforenings styre var allerede deltagere på landstyremøtet og det ble derfor naturlig å arrangere et styreseminar i forlengelse av landsstyremøtet. Fra Bodø reiste vi derfor videre til Reine i Lofoten og ble innkvartert i hyggelige rorbuer. Fra rorbuene var det full utsikt til Reinebringa og andre flotte fjelltopper som tronet rett opp fra sjøen. Det var en del som tok utfordringen og besteg denne toppen. Været viste seg fra sin aller beste side i Lofoten med midnattssol og strålende blå himmel døgnet rundt, noe som gjorde naturopplevelsene enda flottere. Med møtevirksomhet om formiddagen fikk vi i tillegg tid til å oppleve den nord-norske naturen og kulturen om ettermiddagen og kvelden. Det var jo like lyst da! Naturopplevelsene var et kapittel for seg, med båttur til det nedlagte fiskeværet Vindstad og vandretur til Bunesstranda der ingen skulle tru at nokon kunne bu. I Lofotens vestligste punkt Å, fikk vi omvisning på tørrfiskmuseet og fikk forståelsen av hvor viktig tørrfisk var som proteinkilde i gamle dager. Det ble servert mye god mat i Lofoten og vi fikk skikkelige gourmetopplevelser i form av såkalt kortreist mat i Gammelbua i Reine. Hvalcarpaccio og hvalgryte laget av hval fanget rett på utsiden av Reine var en av delikatessene. Hjemmelaget fiskesuppe og nystekt sei - også egenfisket, var en annen. Tørrfisksnacksen var det delte meninger om. Vår utrolige guide Wiggo Andersen i Temareiser har bodd i Reine om sommeren i flere år og har sørget for at den gamle skolen nå er omgjort til kulturhus. Der besøkte vi et galleri med Eva Harrs bilder i tillegg til fotoutstillinger. Reine har mye å by på og det meste er tuftet på det opprinnelige. Vi var imponert over å se hvordan man har fått til dette i det lille lokalsamfunnet Reine. AAGe HuseBY GJertrud løden Nr AlfA 7

8 Lege for leger på Tanum Legekontor Utfordringer, erfaringer og gleder Harriet, kan jeg få en time hos deg? Det er mange år siden. En anerkjent eldre overlege som jeg hadde stor respekt for, ringte like før jeg gikk hjem. Jeg sa ja og ble i fullt villrede om hvordan jeg skulle tørre å gjennomgå og overleve den konsultasjonen, skulle jeg servere kaffe skulle jeg møte ham på hvilerommet? Jeg fikk råd fra min kollega mann som sa: skjerp deg, ta på frakk og oppfør deg som en doktor! Det viste seg å være et godt råd. Kollega overlege var svært syk, han hadde vært det ganske lenge og hadde sneket seg til blodprøver, lest litt her og der, men aldri våget å erkjenne at dette virkelig gjaldt ham. Han var en pasient i stor nød, han trengte en doktor. Denne episoden etterlot meg full av spørsmål om hvordan i all verden en så kyndig mann kunne oppføre seg sånn mot seg selv? Hva skjedde med leger når de trengte hjelp, var det ikke lov å innrømme at vi også kunne bli syke, slitne, deprimert og utbrent? Dette var før fastlegeordningen ble innført og det var et stort problem for mange kolleger å orientere seg og finne ut hvor de skulle få hjelp. Jeg har møtt flere som har lett i de gule sidene i telefonkatalogen for å finne et navn de ikke kjente for godt og som de våget å kontakte. Da Arne Hjemmen noe tid senere ringte og fortalte om initiativet fra Akershus legeforening til å utdanne en gruppe leger til å bli lege for leger var jeg svært interessert i å være med på dette. Kollega mann Bjarne ble også med, og det ble en utfordring for oss å gjøre Tanum Legekontor til et godt sted for leger å være pasient. Etterutdannelsen som lege-lege var innholdsrik og utfordrende. Vi lærte mye om legers terskel for å søke hjelp, deres behov for å være vanlige mennesker, behov for ikke å måtte ta stilling til diagnostikk og behandling av egen sykdom. Vi lærte mye om håndtering av legenes partnere og familier. Fallhøyden for leger er stor, de fleste har vært den flinkeste i klassen. Man blir ikke nødvendigvis en god partner og kollega av det. Det å gjøre en alvorlig feil eller å bli alvorlig syk oppfattes av mange som like store nederlag. År etter år hvor man har vist stor omsorg for andre etterlater behov for å bli ivaretatt spesielt godt ved egen sykdom og utslitthet. Som lege-lege har jeg i økende grad opplevd å bli møtt med stor velvilje når jeg har måttet henvise kolleger videre i systemet og introduserer dem som kolleger. Jeg lærte om min egen usikkerhet og om å våge å være den legen jeg var for andre pasienter også for legepasienter. Jeg måtte våge å kjenne på min egen sårbarhet når jevngamle kolleger i samme stilling og i samme livssituasjon, kom dypt fortvilet enten syke eller utbrent, men alltid i behov for hjelp og å bli respektert. Legeforeningen satset mye i de årene på å utvikle kollegastøtte og lege for lege ordning i hele Norge og vi møtte kolleger fra andre fylker som også var under utdanning. Legeforeningen og Sykepleieforbundet gikk sammen om å bygge Villa Sana på Modum. Det var mange entusiaster og mange som ville hjelpe. Men leger er noen snåle folk. De ville nødvendigvis ikke så mye mer til leger enn det de hadde gjort før. De var ikke omvendt selv om Legeforeningen hadde satset på dette. Men langsomt begynte det å komme en forståelse hos kollegene at 8 Alfa Nr

9 det fantes leger som hadde prøvd å forstå legesorten bedre og behovet har vist seg å være stort. Men det er ikke lett å være pasient og mange har måttet jobbe med den rollen. Sånn som den psykiateren som var innlagt i psykiatrisk sykehus, pleierne funderte på hvor pasientene forsvant om ettermiddagene. Han hadde satt opp sin sin egen ettermiddagpraksis blant pasientene og de strømmet til! Glin Bennett, en engelsk kirurg senere psykiater, har arbeidet mye med å forstå legerollen, legers adferd og deres adferd ved sykdom. Han kom til Norge og foreleste for oss. Han har et begrep om The wounded healer, og har skrevet en bok om det. Han mener at ved å ha vært syk og ha feilet så gjør du deg selv mer tilgjengelig for pasientene. Den feilfrie legen er mel og utilnærmelig. Det er nok en av de viktigste erfaringer jeg har fått, at leger som har vært syke og utbrent får en annen forståelse av det å være syk Jeg tror det kan være en beri- skumkelse i ens yrkesliv og ikke på noen måte et nederlag. Jeg har opplevd at mange leger søker en lege-lege som fastlege, men mange leger er svært fornøyd med den fastlegen de har valgt også utenfor dette systemet. I dag har jeg mange leger som faste pasienter. Jeg får oppringninger fra kolleger og venner av leger som er i krise med spørsmål om jeg kan ta imot de selv om de ikke er på min liste. Det kan jeg, for det er en del av lege for lege arbeidet. Dette er ikke en vennetjeneste. Legene betaler vanlige egenandeler, det skrives journalnotater og NAV blir belastet på vanlig måte. De fleste nye leger velger å ta kontakt med meg direkte. Det er ingen ting i veien for at de bare kan ringe opp og bestille en time, men mange føler det tryggere at de har hatt kontakt med meg først og klarlagt veien. På Tanum legekontor har vi legepasienter fra turnuskandidater til pensjonister vel over 90 år. Det har vært og er en stor berikelse å møte alle disse flotte kollegene. Arbeidet som lege for dem har alltid blitt opplevd som verdifullt og nyttig. Allmennmedisinsk våruke Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holdt i perioden mai hhv ordinært landsråd- og årsmøte i kombinasjon med Grunnkurs A, emnekurs i legevaktmedisin, kurs i helsepolitikk og ledelseskurs. En omfattende møte- og kurspakke med svært aktuelle temaer. Statssekretær Ellen B. Pedersens og Dnlfs Anne Kjersti Befrings hovedinnlegg ved Helsepolitisk debatt 6. mai kan sammen med åpningstalen ved NFA s leder Gisle Roksund lastes ned fra Legeforeningens hjemmesider. Spesielt stor interesse var knyttet til valg av ny leder i Af. Jan Emil Kristoffersen takket av som leder og som ny ble valgt mangeårig leder av fagrådet i Aplf Trond Egil Hansen etter benkeforslag. Siden fastlegeordningens innføring i 2001, er det ved flere undersøkelser fastslått at ordningen har vært en suksess for både pasientene, myndighetene og fastlegene. FLO scorer helt i topp på brukerundersøkelser. Likevel er det stor spenning knyttet til Bjarne Håkon Hanssens bebudede Samhandlingsreform som forventes fremlagt som en Ot.prop. ila kort tid. Lite annet enn generelle forhold ble lekket fra ministerens representant Kjell Røynesdal, men at fokus i de kommende år igjen vil være i retning 1. linjen i norsk helsevesen synes klart. Hyggelig var det også at generalsekretær Geir Riise hadde avsatt tid til et innlegg om endring og motivasjon. Norsk allmennmedisin er vital og står overfor utfordringer både organisatorisk, faglig, fagpolitisk og ikke minst som viktig premissleverandør for videre helsedebatt. HArrIet HAuKelANd EIVIND MYHRE, AF 1. landsråd AKersHus Nr AlfA 9

10 styrenyheter profilen Kjell Dalby krøll Hva kan dere i det private lære av det offentlige helsevesen? Hva kan det kongelige norske offentlige helsevesen lære av dere? For det første så er vi like mye offentlige som andre deler av helsevesenet. Vi har samme oppdragsgiver og må følge de samme regler. Vi får delegert våre oppgaver fra det regionale helseforetaket som de offentlige sykehusene og poliklinikkene. Vi har en delvis annen finansiering via normaltariffen, der sykehusene har tilsvarende inntekter fra ISF. Dette er noe vi i alle sammenheng må presisere overfor politikere, helsebyråkrater og kolleger. Vi er ikke på noen måte private aktører, men avtalespesialister med avtale med regionalt helseforetak akkurat som sykehusene. Den store forskjellen er vår frihet til å styre virksomheten. Det er vår store styrke og grunnlaget for vår effektivitet. Vi kan lage små organisasjoner som samarbeider godt og utnytter ressursene på en god måte. På den måten får man bedre utnyttelse av personell og teknisk utstyr. Mange kolleger ser dette og søker seg ut i avtalepraksis for å kunne drive sin profesjon slik de ønsker. Hver gang det er ledige hjemler i attraktive fag som øye og øre-nesehals i Oslo/Akershus kan vi tilsette en hel universitetsklinikk med kompetente medarbeidere. Dette bør være et signal til sykehusene om at arbeidet der ikke tilrettelegges slik legene ønsker. Mange tror at avtalespesialister er langt høyere avlønnet enn sykehuskolleger, men det stemmer ikke i dag. Vi har en høy bruttoinntekt, men med riktig organisasjon og pasientservice slik vi har i vår praksis er nettoinntekten noe over sykehusoverleger ( ca 30%), men dette er nødvendig p.g.a dårligere pensjonsforhold og usikkerhet rundt driftansvaret i en stor praksis. Gleden ved å drive en avtalepraksis er friheten og muligheten til selv å ta avgjørelser om hvordan ting skal prioriteres og utføres innenfor de rammer vi har fått fra regionalt helseforetak. Vi samarbeider meget godt med sykehusene i Norge og har sjelden problemer med å få pasienter innlagt eller til undersøkelse når det er noe som haster. Vi bruker vår kunnskap om tilbudet som finnes på ulike avdelinger og dette er en stor fordel for avtalespesialister. Vi kan gi pasienten det tilbudet vi mener er det beste. Effektivitet tror jeg er mangelvare i deler av helsevesenet. Vi har i dag meget stor legetetthet og er det eneste landet i Europa med så høy legetetthet, ventelister på sykehusene og ingen arbeidsledighet blant leger. Noe er galt et sted. Er det for få avtalehjemler. I tilfelle hvor bør det opprettes flere? Vi synes det er for få hjemler og etter at vi fikk opprettet ordningen med regionale helseforetak er det nesten ikke opprettet nye hjemler. Enkelte steder er hjemler ikke videreført eller inndratt. Unntaket her er Helse Øst, nå Helse Sør-Øst, der det er utarbeidet en handlingsplan med tilførsel av 10 ny hjemler over en fire års periode. Vi er midt inne i denne nå.. Det er imidlertid et stort behov for nye avtalehjemler i hele landet. Vi i Oslo/Akershus er best forspent, men det trengs ytterlige hjemler også her. Mange tilstander som tidligere trengte sykehusresurser, kan i dag like bra utredes og behandles poliklinisk der pasienten bor. Dette er hovedargumentet for flere avtalehjemler. Det er mye billigere og bedre for pasienten med behandling/ utredning nær bosted. 10 Alfa Nr

11 Hvilke spesialiteter er det særlig dårlig forspent med hjemler i Akershus? Neurologi, rheumatologi, gastroenterologi og cardiologi er de spesialiteter som det har vært størst mangel på. Vi har fått noe bedring, men det er fortsatt behov for ytterligere hjemler og her har vi en opptrappinsplan som vi håper skal styrkes og forlenges. Har Legeforeningen de senere år mistet makt i helsepolitikken. I tilfelle hvorfor, hva kan evt gjøres for å gjenvinne innfl ytelse? Det virker som om Legeforeningen har mistet noe innflytelse, men jeg vet at det sentralt gjøres et betydelig arbeid mot Stortinget og politikerne. Her må man bare fortsette å skaffe seg kontakter og påvirke ulike prosesser så godt man kan. Fra min egen andedam så opplever jeg at PSL har et meget godt samarbeid med Helse Sør-Øst. Vi har et samarbeidsutvalg som jeg har vært medlem av siden det ble opprettet. Her behandles alle saker som vedrører vår virksomhet og framtid. Vi har her mulighet til innspill og har blitt hørt i de aller fleste situasjoner. Vi er i dag med på å legge retningslinjer for drift av avtalehjemler, oppretting av nye hjemler og andre ting som har med vår hverdag å gjøre. I vår region har vi 4-6 møter i året og bruker mye tid og krefter på dette. Det er åtte medlemmer, fire fra PSL og fire fra helseregionen. Det sitter medlemmer fra helseregionen som igjen sitter i sentrale posisjoner oppover i systemet. For PSL fungerer dette meget godt og det kunne kanskje vært ønskelig med et tilsvarende organ på sykehussiden Hvordan ser du for deg helsevesenet om 10 år. Er det mer eller mindre private aktører? Om 10 år har vi et meget godt offentlig helsevesen som vi har i dag. Den medisinske utvikling fortsetter og mer og mer kan gjøres poliklinisk av avtalespesialister. Jeg tror ikke vi får et stort privat helsevesen, men det kan nok komme noe. I dag ser ikke jeg behov for noe privat helsevesen i mitt fag. Når du nå trapper ned ditt engasjement faglig og fagpolitisk, hva tenker du å fylle tiden med? Jeg skal fortsette 80 % i min avtalehjemmel og det betyr at jeg skal arbeide som jeg har gjort de siste årene. Jeg har fått en junior i min hjemmel som arbeider 20 % og har derfor planen klar videre. I sommer fyller jeg 67 år og blir folkepensjonist. Jeg skal imidlertid med de nye reglene fortsette å jobbe 80% så lenge helse og lyst er tilstede. Jeg må innrømme at jeg fortsatt synes det morsomt å gå på jobben og skal slutte når jeg ikke synes det. Jeg sier til mine ansatte og pasientene at det er meget viktig å ha overskudd og lyst til å gjøre ting. Det er kort vei fra overskudd til ikke å orke. Jeg har ikke lyst til å komme dit. I tillegg skal rydde opp i en masse som skulle vært gjort for lenge siden. Jeg skal fortsette å gå på ski på fjellet og i bakker. Har også ambisjon om omsider få et grønt kort og ta opp igjen tennis sammen med en gammel kamerat. Jeg har mange planer og føler selv at det er mye uprøvd. fakta Sommerens Alfaprofil gjør og har gjort en stor innsats for Legeforeningen lokalt og regionalt. Ved siden av fagpolitisk arbeid har han også lang fartstid innen fagmedisinsk arbeid. Han har vært fast styremedlem i Akershus legeforening siden 2000 og har gjort en stor innsats i en rekke viktige faglige og fagpolitiske utvalg for spesialiteten øre-nese-halssykdommer. Han har engasjert seg i : Taksutvalget i privatpraktiserende spesialisters landforening (PSL), Regionutvalget Øst PSL, Samarbeidsutvalget Helse Øst PSL, flere andre utvalg i Helse Øst som arbeider med handlingsplan for avtalespesialister og opprettelse av nye hjemler - bare for å nevne noen. Han er øre-nese-halslege med spesialinteresse og kompetanse i otolaryngologi, og han har drevet et eget senter i Drøbak siden De siste årene sammen med øre-nese-halslege og kjevekirurg Tormod Hagen. I den veldrevne praksisen er det 8000 konsultasjoner og 200 operasjoner i narkose per år. Helt uvirkelige tall for u.t., men så er jo vi nevrologer kjent for å være treige. Før han slo seg ned i praksis rakk han å bli oberstløytnant ved Rygge flystasjon. Vår profil er gift med Lisbet og har barna Tone og Terje. Vår profil Kjell Dalby takker snart for seg fra ALF og begynner en gradvis nedtrapping av egen virksomhet. Kjell er og har vært en mann som har sett muligheter der vi andre fortviler. Hver gang våre helsemyndigheter finner på noe nytt, ev. resirkulert noe gammelt, noe som ofte vil forringe helsevesenet, ser Kjell muligheter. Spesielt vi fra sykehusverden føler nok at vi er litt endringstrette og sirompa - øre-nese-halsstrategier og- effektivitet kan jo ikke alltid overføres på den øvrig helsetjenesten vet du Kjell! Tusen takk for intervjuet og en meget stor innsats for ALF. INTERVJU AV MorteN I. lossius Nr AlfA 11

12 Spesialistpraksis på Jessheim og i Oslo Et par tilbud til Akershuspasienter Driftstilskudd på Jessheim - Ullensaker øre-nese-hals Vi har i en rekke år drevet ØNH-praksis. Først i Eidsvoll og fra 2004 på Jessheim. Praksisen på Jessheim har et stort tilfangsområde da vi er lokalisert temmelig sentralt på Øvre Romerike og er lette å nå. Vi får pasienter fra det meste av Akershus, selv om tilfanget fra helt sør og øst i fylket er beskjedent. Olav Skatvedt har drevet praksisen i mange år, men de siste fem årene har Fridtjof Walseth drevet halve praksisen. Svimle pasienter har i alle år vært en utfordring, men etter hvert som kunnskapene har økt og ikke minst utstyret har blitt mye bedre, har det blitt lettere å gå i dypet i disse problemene. Vi har de siste to årene satset mye på å bli flinkere i svimmelhet og relaterte plager. Ikke minst har vi noe av det mest avanserte utstyret på dette området, og kunnskapene har økt etter hvert som vi har fått mange pasienter gjennom systemet. Hørselsutredning av barn og voksne og høreapparat-tilpasning er en sentral del av en ØNH-praksis, også vår. Praksisen på Jessheim er i utgangspunktet som en landhandel å betrakte, hvor vi gjør alt som naturlig hører til i en ØNH-praksis med unntak av operasjoner i narkose. Vi tar der i mot alle henviste pasienter som har et problem i ØNH-området. Mer enn 50 % av alle konsultasjoner er nyhenvisninger, hvilket betyr at vi ikke kontrollerer flere pasienter enn vi synes at vi må av hensyn til pasientenes sikkerhet. Som nevnt har vi økt innsatsen betydelig på svimmelhetsfronten og vi synes vi har kommet temmelig langt på dette feltet. En studie på området er akkurat satt i gang hos oss. Formålet er mest å se på hvilke typer av svimmelhet vi får henvist, og hvilken effekt de forskjellige behandlingene har. En kuriositet er at Olav Skatvedt de siste årene jevnlig har søkt om å øke tilskuddet fra 80 % som det er i dag, til 100 %. Avslag. Litt pussig siden vi har åpent fem dager i uken og stengt bare i sommerferien. Fullt driftstilskudd krever som kjent fire dagers arbeidsuke med pasienter, 44 uker i året. Ekstra rart var det at alle med redusert tilskudd av Helse Sør-Øst ble invitert til å søke om fullt tilskudd relativt nylig. Også denne gangen avslag. Det finnes sikkert en grunn. Det er bare så vanskelig å forstå hva som skjer med oss. Da jeg drev allmennmedisinsk virksomhet på 80-tallet, var et ikke sjeldent problem barn som stoppet i veksten. Disse ble jevnlig lagt inn på barneavdelingen for utredning, som oftest uten at det kom noen forklaring på problemene ut av dette. I ettertid tror jeg nok mange av disse barna hadde en grad av obstruktivt søvnapnesyndrom som er enkelt å utrede og behandle med adenotomi og/ eller tonsillectomi. Og barna blir friske i en fei og begynner å vokse igjen. En av mange hyggelig opplevelser i en ØNHpraksis. Privat søvnklinikk i Oslo kalt Søvnspesialisten AS Søvnspesialisten holder til i Karl Johans gate 12 b og tar i mot alle pasienter med en eller annen mulig søvnsykdom. Dette er en helprivat virksomhet (uten driftstilskudd) hvor prisene er høyere enn på sykehus, men til gjengjeld er ventetiden kort. Det er overraskende å oppdage at de fleste som har helseforsikring, ikke er klar over at de vil kunne få dekket alle kostnader når de oppsøker en privat søvnklinikk som f. eks. Søvnspesialisten. De vil selvfølgelig få dekket sine kostnader ved besøk hos andre leger også. Snorking og søvnapnesyndrom (OSAS) er etter hvert godt kjent som en mulig årsak til mange plager og til en rekke sykdommer, ikke minst diabetes, høyt BT og hjerteinfarkt. OSAS er også temmelig lett å utrede og behandle med egnet utstyr. Olav Skatvedt driver begge stedene og er godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer, akkreditert spesialist i søvnmedisin og dr. med. 12 Alfa Nr

13 Solbergtoppen rehabilitering et nytt tilbud til epilepsipasienter på SSE! Nevroklinikken ved Rikshospitalet HF fikk i oppdrag fra Helse Sør- Øst å starte en rehabiliteringsavdeling etter at Kure Epilepsisenter i Østfold ble nedlagt høsten Avdelingen ble åpnet juni 2007 under navnet Solbergtoppen rehabilitering, og er et nytt tilbud til mennesker med epilepsi på Epilepsisenteret-SSE i Sandvika, Bærum. Avdelingen åpnet juni 2008 og har 16 plasser Målgruppe Målgruppen er mennesker med epilepsi som har behov for yrkesrettet, psykososial og eller medisinsk rehabilitering i aldersgruppen 18 år og oppover. Vi vet at epilepsipasienter har høyere forekomst av psykiske sykdommer som angst og depresjon, faller lettere utenfor yrkeslivet og er mer sosialt isolerte enn normalbefolkningen. En del strever også med å godta epilepsisykdommen, og har stor nytte av å møte andre i samme situasjon. Fra sommeren 2009 kommer de som har gjennomgått epilepsikirurgi også til å få mulighet for rehabilitering på Solbergtoppen. Innhold Brukermedvirkning Det legges stor vekt på at pasienten, eller brukeren selv tar ansvar for egen rehabilitering. Alle brukere lager egen rehabiliteringsplan som evalueres fortløpende av bruker sammen med personalet. Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt og består av lege(nevrolog), sykepleiere, vernepleier, pedagog, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, miljøterapeut og kjøkkenbetjent. Alle yrkesgrupper har ansvar for sin bruker, det vil si er brukerkontakt. Alle brukere har 2 eller 3 brukerkontakter slik at de forskjellige yrkesgruppene samarbeider på tvers av sine fagområder for å oppnå et best mulig resultat for den enkelte bruker. Yrkesrettet rehabilitering Solbergtoppen rehabilitering har inngått en samarbeidsavtale om yrkesrettet rehabilitering med en arbeidsmarkedsbedrift, DIgruppen a/s på Rud i Bærum. Avdelingen har 7 plasser hvor brukerne har mulighet til arbeidsutprøving i trygge omgivelser. Brukerne gjennomgår et spesialtilpasset opplegg på 12 uker hvor de gjennomgår 4 ukers veiledningskurs med kompetansekartlegging, kartlegging av verdier, holdninger, tidligere arbeidserfaringer osv før de går over i en 8 ukers arbeidsutprøvingsfase. Arbeidsutprøvingstilbudet består av grafisk design, bokbinderi, pakking og sterilisering av medisinsk utstyr, systue, lunchbil, kantine, barnehage, snekring/tømring, kunsthåndverk, vaktmester, skiltopphenging, kontor/data osv. Alle brukerne har egen veileder som følger brukeren gjennom hele perioden. Brukerne bor på Solbergtoppen rehabilitering hele perioden, og deltar ellers i avdelingens psykososiale og medisinske rehabilitering. Flere av brukerne er unge og har falt ut av sin utdannelsesplan eller yrkeskarrière. Flere har hatt kontakt med NAV, men har i liten grad kommet i gang med sine planer. Dette har både bakgrunn i epilepsisykdommen og i epilepsisykdommens psykiske ringvirkninger. Det er derfor viktig at disse deltar både i den yrkesrettede rehabiliteringen, og at de samtidig er en del av det psykososiale rehabiliteringstilbudet i avdelingen. Det etableres tidlig kontakt med lokalt NAV for at brukerne skal bli fulgt videre på hjemstedet. Det er etablert en oppfølgingsfase på 1 år både med bruker og lokalt NAV. Det lages også en sluttrapport fra DIgruppen a/s hvor brukerne blir evaluert i forhold til arbeidsevne, interesser, forhold mellom yrkeshemming og arbeid og andre forhold som er viktige for den enkelte i forhold til arbeidsevne. Psykososial rehabilitering. Parallelt med den yrkesrettede rehabiliteringen gis det tilbud om psykososial rehabiliteringsopphold som tilpasses individuelt. Målet er å øke mestringsevnen ut ifra den enkeltes målsetning. Som nevnt er det en betydelig komorbiditet av psykiske sykdommer som angst og depresjon blant epilepsipasienter, og mange lever sosialt isolert med lite eller manglende nettverk. Det etableres raskt kontakt med brukers hjemkommune, og man ser det som et mål å samhandle med hjemkommunen som det viser seg ofte har begrenset erfaring i forhold til denne pasientguppen. Avdelingen kartlegger den enkeltes situasjon i forhold til komorbiditet, funksjonsnivå og behov for hjelpetiltak slik at brukeren kan få et bedre tilbud på hjemstedet. Det har vist seg at mange har omfattende hjelpebehov over tid, men at det i liten grad er etablert Individuell Plan. Avdelingen har derfor sett det som et mål å etablere kontakt med hjemkommuner og anmode om at Individuell Plan etableres. Solbergtoppen rehabilitering tilbyr sosiale aktiviteter, fysisk aktivitet gruppevis og for den enkelte, samtalegrupper, undervisning i grupper og enkeltvis, trening i forhold til ADL-ferdigheter osv. Det er ukentlig tilbud om Internetkafè hvor brukerne får opplæring etter behov. Det samarbeides med senterets Lærings- og mestringssenter blant annet med tilbud om undervisning til pårørende. Det legges vekt på at økt kunnskap gir økt trygghet, som igjen gir økt mestring. Hvem kan henvise? Alle nevrologer, både på og utenfor sykehus kan henvise til Solbergtoppen rehabilitering. Den enkelte nevrologiske avdeling trenger ikke å garantere økonomisk for pasienter fra sin region. Kontaktperson: avdelingssjef Ellen Molteberg, tlf /1217/1000 mailadr: Nr Alfa 13

14 Kort presentasjon av EEG-Laboratoriet og noen ord om bruk av klinisk nevrofysiologi i hverdagen eeg-laboratoriet er det eneste private toriet innen faget klinisk laboranevrofysiologi i landet. Vi har for tiden tre leger, tre teknikere og to sekretærer knyttet til laboratoriet. eeg laboratoriet har lokaler beliggende sentralt på Majorstuen i Oslo, Sørkedalsveien 10 B, 2 etg. Majorstuen er et trafikk-knutepunkt mht trikk, bane, buss. det er gode parkeringsmuligheter, også for bevegelseshemmede. Dr. Anne Wolland og Neshat Golparian har spesialistgodkjenning i fagene nevrologi og klinisk nevrofysiologi. Dr. Anne Wolland har meget lang erfaring i faget og har skrevet flere fagbøker blant annet om migrene, søvn/søvnsykdommer og kvinnehelse. Dr. Per Egil Hesla er spesialist i nevrologi og har meget lang fartstid i faget nevrologi. Han har spesiell kompetanse og interesse for søvnsykdommer. Daglig leder, Neshat Golparian, har arbeidet på Ahus i nesten 16 år. Alle legene er også godkjente spesialister innen søvnmedisin. EEG-Laboratoriet er et privat laboratorium, men har avtale med Helse Sør-Øst om refusjon når det gjelder klinisk nevrofysiologiske undersøkelser. Dr. Per Egil Hesla har ikke avtale, men han har kort ventetid og har også kapasitet og erfaring på spesialisterklæringer. Dr. Hesla er også knyttet til no på søvnsykdommer. Ca. 40 % av pasientene kommer fra Akershus. På EEG-Laboratoriet er man opptatt av å levere god service både til pasienter og henvisende leger og det er ønske om tilbakemeldinger på hvordan rutinene kan forbedres. Ventetiden er kort og svarene blir sendt samme dag. Noen pasienter kan få med seg svaret direkte etter undersøkelsen. Om det er ønskelig er det mulighet for henvisende lege å diskutere den enkelte pasienten med legene på laboratoriet. EEG-Laboratoriet utfører de viktigste undersøkelsene innen faget klinisk nevrofysiologi og søvnundersøkelsen. Vi har også kvalifisert oss i forhold til ESRS (European Sleep Research Society) og avventer den endelige godkjennelse slik at vi fyller Europeisk standard til søvnlaboratorium. ENG/EMG (Nevrografi/Elektromyografi) er aktuelt blant annet ved diagnostikk av carpal tunnel, polynevropati (prevalens 3 %), ulnaris entrapment, radikulopati, radialis parese (dropp hånd), cervicobrachialgi, peroneus entrapment (dropp fot) og muskelsykdommer. Carpal tunnel syndrom er en relativ alminnelig tilstand og har en prevalens på mellom 2-4 %. Hos diabetikere er tilstanden langt hyppigere. Mange pasienter har karakteristiske symptomer. Nevrografi er helt vesentlig i forhold til diagnostikk og preoperativ vurdering. Tidligere ble noen pasienter operert på bakgrunn av karakteristiske symptomer til tross for mangel på nevrofysiologiske funn. Vår erfaring er at slike pasienter fikk symptomene tilbake etter kort tid. Ved manglende nevrofysiologiske funn, men klare symptomer anbefaler vi ofte fornyet undersøkelse f. eks. etter seks måneder. For tiden krever de aller fleste ortopeder klinisk nevrofysiologisk undersøkelse før en evt. operativ behandling. Ulnaris og peroneus entrapment er også relativt vanlige. Ulnaris entrapment kan vurderes mht. operasjon, avhengig av grad av affeksjon. Ulnaris nerven innerverer de aller fleste musklene i hånden og er dermed meget viktig for håndens funksjon. Pasienter med peroneus entrapment opereres sjeldent, men klinisk nevrofysiologisk undersøkelse kan fortelle om graden av affeksjon, prognosen og eventuelle differensialdiagnoser. Noen hereditære former for polynevropatier (HNPP, eller hereditær nevropati med multifokal blokk) kan nettopp debutere med dropp fot. Polynevropatier er relativ vanlige, spesielt i de høyere aldersgruppene. Ved klinisk nevrofysiologisk undersøkelse kan man avsløre hvilke type polynevropati det dreier seg om. Ved overveiende aksonale former bør man utrede pasienter bl.a. for de vanligste årsakene i denne delen av verden, dvs. diabetes, etyloverforbruk, B12 mangel og thyroidea sykdommer. Ervervede primære demyeliniserende former kan bl.a. behandles med steroider og bør utredes nærmere av spesialist. Ved cervical eller lumbal radikulopati, 14 AlfA Nr

15 hvor det også foreligger moderat grad av aksonal skade vil man finne forandringer ved EMG us., men lettere grad av radikulopati kan ha normale nevrofysiologiske funn. Nevrofysiologisk undersøkelse på bakgrunn av cervical radikulopati har også differensialdiagnostisk verdi. Noen pasienter med carpal tunnel angir symptomer fra proksimale deler av armen. Noen kan ha ulnaris entrapment. En annen sjelden men aktuell diagnose ved raskt innsettende armsmerter og nedsatt kraft er plexus nevritt som kan utredes ved nevrografi og EMG. Hereditære muskelsykdommer kan være vanskelig å diagnostisere uten EMG. Ervervede muskelsykdommer kan debutere med smerter (myositt). Nevrografi og EMG er meget nyttig og i blant en helt nødvendig del av utredning av nevromuskulære tilstander. EEG (Elektroencefalografi) er aktuelt blant annet ved utredning og diagnostikk av epilepsi, kramper, derav feberkramper, psykiatriske lidelser (spesielt bipolare lidelser), synkope, ADHD, demens og mange andre hjerneorganiske sykdommer. EEG er helt avgjørende i diagnostikk av de aller fleste former for epilepsi, men må vurderes i sammenheng med klinikk. Patologisk EEG forsterker mistanken om epilepsi. Fravær av epileptiform aktivitet utelukker ikke epilepsi, da EEG er et øyeblikksbilde og elektrodene ikke kan dekke funksjonen til hele hjerneoverflaten. PSG (Polysomnografi) og MSLT (Multippel Sleep Latency Test) er aktuelt blant annet ved diagnostikk av søvnighet på dagtid (hypersomni), søvnapne, forstyrret nattesøvn f. eks. ved PLM (Periodic Leg Movement). Fordi MSLT testen gir objektivt mål for søvnighet på dagtid er denne undersøkelsen svært nyttig i klinisk sammenheng og gir på en enkel måte vesentlig informasjon om problemstillinger knyttet til patologisk søvnighet. Evoked Respons Undersøkelser (VEP, BEP og SEP) er aktuelle hovedsakelig ved diagnostikk av MS og opticus nevritt. EEG-Laboratoriet har eksistert helt siden 70 tallet og har lenge samarbeidet med leger i Akershusområdet. Vi gleder oss til videre samarbeid og er takknemlige for tilbakemeldinger slik at vi kan bli bedre. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER/KOSTNADER Kursinntekter Kurskostnader Resultat kursvirksomhet Årskontigenter Diverse inntekter Renteinntekter Sum driftsinntekter Fremmedytelser, sekretær Praksiskkompetanse Styrehonorar, annen godtgjørelse m.v Annen kostn. godtgjørelse Andre personalkostnader Lokalkostnad Honorar Kontordrift m.v Møte- og kurskostnader Reisekostnader Forsikringer Tilskudd andre organisasjoner - Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årets resultat Noter til regnskapet 2008 Note nr. 1: Kursinntekter Utfakturert i Forskuddsfakturering Kursinntekter år Følgende kurs er gjennomført i 2008: Klinisk emnekurs i karkirurgi Klinisk emnekurs i psykiatri Studiereise til Cuba Forskuddsfakturering gjelder kurs i februar 2009-Grunnkurs A/EU-kurs 1 Note nr. 2: Andre fremmede tjenester Innleid kontortjenester Note nr. 3: Styrehonorar, annen møtegodtgjørelse m.v. Godtgjørelse til styre inkl. arb.g.avgift Møtegodtgjørelse Praksiskompensasjon Total Note nr. 4: Møte og kurskostnader Møte, kurs. Oppdatering m.v Styre- og bedriftsforsamling

16 Invitasjon til dagskurs legers helse Helsetjenesten for leger. Et kollektivt ansvar? " Akershus legeforening inviterer til dagskurs torsdag 15. oktober 2009 kl og påfølgende middag kl på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo. Kurset er godkjent tellende for: Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng i videre- og etterutdanningen, Samfunnsmedisin: 8 timer valgfritt for leger i spesialisering, Psykiatri: 8 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning, Arbeidsmedisin: 6 timer som valgfritt i videre- og etterutdanningen. Kursavgift kr. 1200,- inkl. kaffe, pausemat og lunsj. Tillegg for middag kr. 500,- inkl. drikke. De som ønsker overnatting ifm kurset, må selv gjøre opp med hotellet ved avreise. Refusjon av reise- og kostutgifter kan søkes Utdanningsfond II i etterkant. Fondets satser er per i dag kr. 1050,- for overnatting og kr. 552,- i diett per døgn. Det bes om at svarslippen under returneres til Akershus legeforening, enten per post, faks eller e-post til innen 14. september. Deltakelse registreres i den rekkefølge påmeldingene mottas. Kursinvitasjon og program finner du også på ALFs nettsider Svarslippen må returneres til Akershus legeforening, Pb 1152 Sentrum, 0107 Oslo, eventuelt per faks eller e-post: innen 14. september Påmelding til dagskurs torsdag 15. oktober 2009 kl legers helse Helsetjenesten for leger. Et kollektivt ansvar? Kursavgift kr. 1200,- inkl. kaffe, pausemat og lunsj. Tillegg for middag kr. 500,- inkl. drikke. o Ja takk, jeg ønsker å delta på dagskurs om helsetjenesten for leger kl o Ja takk, jeg deltar på middagen kl o Nei takk, jeg kan dessverre ikke delta på middagen o Ønsker overnatting på Soria Moria fra onsdag 14. til torsdag 15. oktober o Ønsker overnatting på Soria Moria fra torsdag 15. til fredag 16. oktober Navn: Arb.sted: Adresse: Telefon: E-post: 16 AlfA Nr

17 Program Legers helse Helsetjenesten for leger. Et kollektivt ansvar? torsdag , kl på soria Moria Møteledere: Gjertrud Lødøen og Arne Hjemmen Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering og kaffe med någo attåt Åpning av seminaret Arne Røde, leder av ALF Lege og pasient på samme tid Introduksjon til dagen Arne Hjemmen Hva ligger bak legers helseproblemer. Kroniske sykdommer, familieproblemer, selvmedisinering og misbruk (alkohol, medikamenter m.v.). Psykiatri/depresjon, suicid Pause Hva kan forskning om legers helse lære oss om forebygging? Reidar Thyssen Litt hjelp i tide. Kan utbrenthet forebygges? Erfaring fra Ressurssenter Villa Sana Karin Rø, Villa Sana Oppsummering av formiddagen. Plenumsdiskusjon Lunsj Legen, orakel for pasientene og hjelpeløs for seg selv. Har leger en redsel for å face virkeligheten. Yrkessykdom hos leger; bagatellisering av symptomer, benekting av egne problemer og sykdom, samt ignorering av egne plager Å være lege for kolleger. Roller. Hvor fleksibel bør vår praksis være? Å sette grenser. Hvordan bør en god lege-for-leger ordning være? Erfaringer fra arbeidet som lege-lege Harriet Haukeland Pause Har Fastlegeordningen ført til en forskjell eller påvirkning av legers helse og helseatferd Harriet Haukeland og Reidar Thyssen Kan man som del av helse- og omsorgsarbeidet for leger, lage en ordning som fanger opp og yter omsorg til pårørende som har mistet en av sine nærmeste eller som opplever alvorlig sykdom? Harriet Haukeland Kollegastøtteordningen for medlemmer i Legeforeningen. Tilbudet ved Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad Karin Rø og Arne Hjemmen Plenumsdiskusjon. Avslutning Middag og sosialt samvær VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET KAN BLI ENDRINGER I DET OPPSATTE PROGRAMMET! Nr AlfA 17

18 leder vinen Min gode venn Data Aage (du får tre gjett på hans yrke og nei det er ikke billedkunstner) og jeg hadde snakket om en felles tur til Bourgogne helt fra 1973, men vi fikk det ikke til før i Logonavn i vignett har år. Min kone Marit var med og Aage hadde med seg sin far Data Frank som jeg kaller ham samme og sin farge nevø Jan-Aage. gjennom Data Frank ble 91 den 1. mai hele og er utgaven. utrolig sprek rask til styrenyheter bens og helt klar i hodet. Reisebrev fra Bourgogne 25. april til 4. mai 2009 profilen hver utgave. Vignett består av logo og navn på sak som står i fonten Savoye LET plain. krøll Vi fløy til Paris, Charles de Gaulle der vi leide bil. Etter tre timer og 30 minutters kjøring tok vi av fra motorveien fra Paris på avkjørselen Beaune Nord og fulgte den gamle hovedveien RN 74 (Route National) noen km nordover, til hotellet Les Paulands både hotell og Vinprdodusent eller Domaine som det heter der nede. Marit og jeg har bodd der mange ganger. Vi synes det er koselig, og spiser gjerne middag en eller to dager på selve hotellet. Domainet har et direkte utsalg, og det er det eneste stedet du får hans viner. Hotellet Les Paulands både hotell og Vinprdodusent eller Domaine som det heter der nede. Første kvelden hadde vi bestilt middag på hotellet. Vinlisten på hotellets restauranten er litt spesiell, bare viner fra hans eget firma. Pris på restauranten er utslagsprisen fra Domainet med et tillegg på 15, uansett førpris. Første gang Marit og jeg drakk vin der (og da var tillegget bare FFr 5) spurte jeg: Hvor kommer den fra? Eieren tok meg ut forbi garasjen slik at vi kunne se oppover Corton høyden og pekte på et uværsskur for vinarbeidere, og sa: Tre rader til venstre og oppover. Derfra kommer denne vinen. Ladoix-Serrigny som vinen heter, er en god kommunevin. Ja, jeg må si jeg liker Les Paulands hvite viner bedre enn de røde. Sjekk ellers på nettet lespaulands.com. Jeg kan anbefale Beaune som et koselig reisemål, en passe stor by med ca innbyggere. Vi avsluttet turen med tre dager i Paris for å feire Data Franks 91 års fødselsdag 1. mai. Den dagen gikk vi fem timer rundt i Paris, og Frank var med hele tiden! Men, det viktige er vårt opphold i Beaune. Søndag 26. var det regn, og vi kjørte bare rundt for at Aage, Jan-Aage og Frank skulle bli kjent med området. Blant annet kjørte vi gjennom den kjente byen Pommard seks ganger vi så ikke noe liv en eneste gang. Det ble slik at Frank og jeg spøkte med at vi burde dra tilbake til Pommard for å sjekke livet. Vinene fra Pommard er blant de mest forfalskede av Burgundervinene visst nok fordi amerikanerne kan uttale navnet. Vi besøkte den store turistattraksjonen Hôtel Dieu eller Hospices de Beaune. Virkelig verdt et besøk. På neste side ser du Data Frank inne på gårdsplassen til Hôtel Dieu. Legg merke til taket! 18 Alfa Nr

19 Data Frank inne på gårdsplassen til Hôtel Dieu. Legg merke til taket! De tre neste dagene hadde vi til sammen seks besøk hos topprodusenter. Det begynte med besøk hos Domaine Arlaud mandag formiddag kl 10. De driver biodynamisk, slik mange gjør der nede, og vinene hans var virkelig bra. De hadde rødviner fra den enkleste Bourgogne Rouge til de prestisjefylte Grand Cru. Kjelleren til Arlaud. Fra venstre Data Frank, Jan-Aage, Marit, Data Aage og Romain Arlaud Kanskje vi bør ta et lite tilbakkeblikk på vinloven i Bourgogne. Den enkleste vinen, såkalt regional Burgunder heter Bourgogne Rouge eller Blanc. Den vinen kommer gjerne fra det flate slettelandet øst for jernbanelinja. Neste steg på stigen heter Communevin og kommer fra en spesiell landsby som: Volnay, Gevrey-Chambertin eller Meursault. Så kommer de såkalte Premier Cru: Det er spesielt gode vinmarker innen en kommune. På flasken finner du da navnet på landsbyen (Communen) og vinmarkens navn: Beaune Theurons, Meursault Charmes eller Gevrey-Chambertin Clos St Jaques. Toppen består av såkalte Grand Cru vinmarker. Det er 6 hvite og 26 røde. På flasken finner du ikke navnet på landsbyen, bare navnet på vinmarken: Chambertin, Musigny, Montrachet eller Chevalier Montrachet. Premier og Grand Cru vinmarkene ligger i et lite belte i en bratt skråning der forkastninger og morener har gjort jorda optimal for Pino Noir druen: God drenering og skrinn kalkholdig jord. Chambertin går igjen i navnet til en landsby: Gevrey-Chambertin. Opprinnelig het landsbyen Gevrey, men under den forrige store finanskrisa, krakket i 1929, ble det nesten ikke solgt noe vin, og vinbøndene fant ut at man nok ville selge mer vin fra landsbyen om man slang på navnet til den mest berømte vinmarken. Slik ble det Gevrey-Chambertin. Veldig mange landsbyer gjorde det samme: Puligny ble til Puligny-Montrachet, Chambolle til Chambolle-Musigny og Morey (uttalles Mårey) ble til Morey St Denis bare for å nevne tre. Côte d Or er delt inn i to deler: Den nordlige Côte de Nuits produserer de beste rødvinene, 25 av de 26 Grand Cru vinmarkene ligger i denne delen. Nedenfor ser du et skjematisk kart ove Côte den Nuits med alle landsbyene merket av. Ovenfor finner du kart over Côte de Beaune, der de lager de beste hvitvinene. Alle de seks Grand Cru hvitvinsmarkene ligger her. Og selv om de bare har en Grand Cru rødvin (Le Corton), er rødvinene meget sjarmerende og nydelige. Tilbake til Arlaud. Han hadde ikke noe vin å selge, men han anbefalte oss Caves Les Vignerons i landsbyen hans: Morey St Denis. De hadde mange av hans viner, og vi kjøpte den vi likte best, en Charmes Chambertin, og den fikk vi kjøpt i Caves Les Vignerons. De fleste landsbyer har slike utsalg. Selv liker jeg best det i Chassagne Montrachet. Etter en grei og rimelig lunsj på en restaurant ved veien i landsbyen Nuits St Georges, hadde vi besøk hos Domaine Michèle og Patrice Rion i Prémeaux-Prissey. Landsbyen sogner til Nuits St. Georges vinmessig sett og vinene selges under Appelation Controllée Nuits St. Georges. Rions viner er fantastiske. Data Frank sa at så gode viner hadde han aldri smakt. Det er morsomt med Data Frank. En gang, hjemme hos oss fikk han servert en Beaujoulais. Frank rynket på nesen og sa at denne var litt enklere enn han forventet. Fantastisk med en slik gane når man er 91. Våre besøk fortsatte med to bra produsenter på tirsdag. Først den beste av de beste Domaine Leflaive. De produserer bare hvitvin fra kommunen Puligny Montrachet. Der kommer man ikke inn uten spesialinvitasjon, men i og med at jeg sammen med fire venner en gang på 1980 tallet inviterte faren til den nåværende eieren, Anne Claude Leflaive, gikk det bra. Hennes far Vincent Leflaive kom opp til Norge og bodde på Hotell Ambassadør i Camilla Collettsvei. Han skulle lede en smaking av hvitviner fra Bourgogne. Bare Nr Alfa 19

20 for å være vennlig sendte han opp en gave på 24 flasker av Domainets topp viner. Det førte til at hver av oss fem måtte betale toll på kr 5000, men du verden for noen viner. De neste årene fra smaking og fram til han døde i 1992 fikk vi kjøpe tre kasser hver med Premier Cru og én blandet kasse hver med de tre Grand Cruene Domainet hadde den gangen. Jeg husker spesielt at Vinmonopolet var meget missunnelige på oss. Flere av sjefene kontaktet oss og spurte hvorfor de ikke fikk kjøpt Domainets viner. Så fra midten av 1990 tallet fikk de endelig lov. Tro meg det er ikke lett å få kjøpe deres viner. Hele verden vil ha og spesielt deres beste Premier Cru: Puligny Montrachet Les Pucelles (Jomfruene). Som Anne Claude sa da vi var på besøk: Vi eier 50% av Les Pucelles og vi kunne solgt ti ganger så mye. Vi fikk smake tre av deres Grand Crus, og fire av deres Premier Cru, deriblandt Les Pucelles fra fat. Før de tappes på flaske oppbevares vinen fra de enkelte jordstykker separat, og vi fikk da smake fra den vestlige delen. De har siden Vincents død også kjøpt et lite stykke av verdens mest prestisjetunge hvitvin: Le Montrachet. Den har jeg aldri smakt, men deres Chevalier Montrachet er fantastisk, for ikke å snakke om Les Pucelles! Dessuten har Anne Claude gått over til biodynamisk dyrking. Hun er en stor tilhenger av Rudolf Steiner og var helt sjokkert over at jeg hadde min mobil hengende i en pose rundt halsen. It is right in your gut, som hun sa. Så i dag er deres viner absolutt topp. Man kan bestille deres viner på vinmonopolet, men det koster. En Chevalier Montrachet koster kr 1600, Les Pucelles koster kr 950, men deres andre Premier Cru Viner fra Puligny Montrachet koster bare ca kr 450. Prøv selv en gang, men ha en standard hvit burgunder sammen med den så man forstår storheten. På plassen i Puligny Montrachet ligger det en koselig liten restaurant, og vi spiste lunsj der. Selv om landsbyen er helt stille, er det flott å sitte å bare se ut og kose seg. Det anbefales. De hadde et godt kart over byen og viste oss hvor Matrot og Jobards Domainer ligger. Matrot er en av de få som lager både bra rød og hvit. Ja, jeg fortalte ham at jeg kom over en flaske for en måned siden i min kjeller: Matrot 1981 Meursault La Piece sous le Bois Han mente den måtte være for gammel, men den var helt topp. Matrot anbefalte oss noen restauranter og vi prøvde Auberge des Vignes, ved RN74 fra Meursault mot Beaune. Den anbefales virkelig. Et av turens beste måltider. Hvis den restauranten var noe å gå etter så kan man prøve de to han anbefalte i Beaune en rimelig og en dyr: Den rimelige heter Le Comptoir des Tontons og ligger i 22 Fbg Madeleine. Den dyre heter Le Jardin des Remparts og ligger i 10 Rue de l hôtel Dieu. Begge er stengt på søndager og mandager. Vi avsluttet vårt opphold i Beaune på onsdag med besøk hos Domaine Jobard som lager virkelig topp hvitvin fra Meursault. Etter en lunsj i Meursault, besøkte vi Domaine d Angerville i Volnay. De lager meget bra rødviner. Polet har et bra utvalg men det koster, og vinene skal lagres lenge mye syre og tøffe viner til de blir modne. Vi hadde sett mange som arbeidet på vinmarkene under vårt besøk, og d Angerville forklarte oss at de beskjærer vinrankene, slik at de ikke gir for stor avling. Det ville gått ut over kvaliteten. En vinvenn fra Oslo anbefalte en meget bra restaurant i Beaune: Loiseau de Vignes i 31 Rue Maufoux. Telefon +33 (0) De har en fantastisk vinliste med de fleste vinene på glass. Du kan få Coche- Dury vin på glass. Coche-Dury er nok den beste hvitvinsmakeren i Borgougne. Jeg regner ham som bedre enn vinmakeren til Domaine Leflaive, men Leflaive har bedre vinmarker enn Coche-Dury. Coche-Durys viner er helt umulig å få tak i. Hvis man får fatt i dem er de ekstremt dyre. En vanlig Meursault kostet kr 1000 for 10 år siden. På restauranten får du et glass Meursault til 15. Gå dit og nyt et glass eller to (En hel flaske koster 100). Da kan du si at en gang i livet har du drukket en vin fra Coche-Dury, og du blir medlem av en meget eksklusiv klubb. Han prøvde en gang å få kjøpt en Grand Cru vinmark i Puligny Montrachet, men vinbøndene der blokkerte det. Han er for flink! Jeg har bare en anbefaling: Dra til Beaune, men sjekk på nettet om reisen fra Paris til Beaune. Ifølge Aralud skal det gå et hurtigtog (TGV) direkte fra Charles de Gaule til Dijon. Lei en bil i Dijon og kjør sydover, etter 10 minutter er du i hjertet av Côte d Or. Så til månedens vin: Det har vært litt kjølig, så hva med en rødvin fra Arlaud: Bourgogne Rouge Roncevie 2006 Varenummer Pris kr. 209 Domaine Arlaud, Bourgogne Frankrike. Lys fin regionalburgunder med duft av blomster og lær. Flott syre og bra hale. Drikk ikke denne varmere en 15 grader. Nydelig til grillet kjøtt en varm sommerdag. Den bør nok heller ikke lagres for lenge, drikk den i år. Etter lunsj hadde vi avtale med Matrot i Meursault. Hans viner er gode, bevares, men ikke i samme klasse som Domaine Leflaive. Vi hadde litt problemer med å finne fram. Derfor kjørte vi en tur innom turistkontoret i landsbyen. Den ligger på plassen høyest oppe, rett vis a vis kirken. Data Aage, Data Frank og Jan-Aage, nevøen til Data Aage i d Angervilles vinmark Clos de Ducs. Legg merke til de bøyde arbeiderne i bakgrunnen. De tynner skuddene. Clos de Ducs er ellers d Angervilles beste vin mener jeg! 20 Alfa Nr

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Disposisjon Samhandling i helsevesenet Fastlegenes rolle Erfaringer Utfordringer Samhandlingsreformen Bedre samhandling var

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Årgang 16 EKSTRANUMMER 2008 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING EKSTRA EKSTRA EKSTRA EKSTRA Innhold: Æresmedlem Honorar Europeisk konferanse i flymedisin NFF kurs! Ved en inkurie

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Rehabiliteringskonferansen 2012 Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Litt om meg Fastlege siden 1988 spesialist i allmennmedisin Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland. Kommuneoverlege siden

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Innspill til Statsbudsjettet 2015

Innspill til Statsbudsjettet 2015 Innspill til Statsbudsjettet 2015 06.11.14 Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon som organiserer om lag 5500 mennesker med epilepsi samt deres pårørende. Rundt 1 % av befolkningen har epilepsi.

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Eivind Aakhus, spes i psykiatri Sykehuset Innlandet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hamar 19.03.2014 Alderspsykiatriens tre D er (og en app) Depresjon

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Hvordan ivareta «selvbestemmelse, involvering og deltakelse» under utredning og i oppfølging etter at diagnosen er satt?

Hvordan ivareta «selvbestemmelse, involvering og deltakelse» under utredning og i oppfølging etter at diagnosen er satt? Hvordan ivareta «selvbestemmelse, involvering og deltakelse» under utredning og i oppfølging etter at diagnosen er satt? Samarbeid mellom lege/spesialisthelsetjeneste og kommunal helsetjeneste under oppfølging

Detaljer

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging MS-Attakk: behandling og oppfølging; Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Anne Britt Skår, Tori Smedal, Randi Haugstad, Lars Bø Behandlingsforløp

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor 1 Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag oppgitt totalforbruk HUNT2 (1995-97) HUNT3

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Utplassering» i allmennpraksis

Utplassering» i allmennpraksis Utplassering» i allmennpraksis look to Oslo? PRAKSIS-PLASS Oslo 96 Integrering: mellom ulike fagområder, spesielt mellom basalfag og kliniske fag, som et mottrekk mot en tiltakende fragmentering og spesialisering

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Demensteam Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Hva skal dere få vite i dag? Hvordan er dagens demensteam organisert og hva gjør de? Hvordan ønsker vi at det skal være?

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent DEPRESJON Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent Depresjoner er vanlig: Mellom 6 og 12 prosent har depresjon til enhver tid i Norge. Betydelig

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

A) Obligatoriske opplysninger. Bakgrunn/begrunnelse. Prosjektets relevans, formål og problemstilling

A) Obligatoriske opplysninger. Bakgrunn/begrunnelse. Prosjektets relevans, formål og problemstilling Nevrologisk avdeling Molde Vår ref: krh Dato: 09.06. 2013 Prosjektsøknad A) Obligatoriske opplysninger Prosjektets navn Jobbglidning fra Nevrolog til sykepleier vedrørende oppfølging av pasienter med epilepsi

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Retningslinjer for prioritering og ventetidsgaranti i KNF.

Retningslinjer for prioritering og ventetidsgaranti i KNF. Retningslinjer for prioritering og ventetidsgaranti i KNF. Retningslinjene er behandlet i årsmøtet 24.11.2010 og godkjent av styret 14.01.2011 etter høring blant medlemmene i Norsk forening for klinisk

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 (2008-2009) Kick off samling Helsesamarbeid i Vest- Lofoten. Nils Olav Hagen

Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 (2008-2009) Kick off samling Helsesamarbeid i Vest- Lofoten. Nils Olav Hagen Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 (2008-2009) Kick off samling Helsesamarbeid i Vest- Lofoten Nils Olav Hagen Del I Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Samhandlingsreform

Detaljer

alle virkemidlene de foreslår, men jeg er veldig enig i at dette er et viktig arbeid som vi som forening skal bidra til at blir bedre.

alle virkemidlene de foreslår, men jeg er veldig enig i at dette er et viktig arbeid som vi som forening skal bidra til at blir bedre. Leders tale: Årsmøtet er en god anledning til både å se bakover på hva man har erfart og oppnådd, men minst like viktig; det er en anledning til å se fremover. Jeg skal gjøre litt av begge deler. Det er

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: /VP

Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: /VP Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 200801442-/VP 14.08.2008 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettstillingen til barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet

Detaljer

Samhandling om LAR pasienter i Bergen

Samhandling om LAR pasienter i Bergen Samhandling om LAR pasienter i Bergen Mellom LAR forskrift og Samhandlingsreform Christian Ohldieck Seksjonsleder LAR, Helse Bergen Todelt presentasjon Del 1: Samhandlingsreform og LAR forskrift. Mulige

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Seksjon personlighetspsykiatri Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Tlf. ekspedisjon: 22 11 83 75 Org.nr:

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem De døende gamle Retningslinjer for etiske avgjørelser om avslutning av livsforlengende behandlingstiltak Bergen Røde Kors Sykehjem Husebø - jan - 06 2 1. Etiske avgjørelser om å avslutte eller unnlate

Detaljer

TIME SAMME DAG. Hvordan kom vi i gang. Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter. ee Grafisk design

TIME SAMME DAG. Hvordan kom vi i gang. Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter. ee Grafisk design TIME SAMME DAG Hvordan kom vi i gang Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter ee Grafisk design Skreia Legesenter Hvem er vi? 3 fastleger i full stilling 1 turnuslege 3 legesekretærer i lett

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer