Medlemsblad for Akershus legeforening Nr Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr AlfA 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1"

Transkript

1 Medlemsblad for Akershus legeforening Nr Årgang 13 AlfA-p r o fi le n Kjell Dalby Nr AlfA 1

2 2 Alfa Nr

3 Kjære kolleger redaktøren redakt ren leder Alfa er på plass med faste spalter og mye annet. Vi får rapport fra vinen landsstyremøtet i Bodø og Akershus legeforening benytter med gang anledningen til å gratulere Torunn Janbu med gjenvalg. Vi får også reisebrev fra vår vinekspert og rapport fra styreseminar i Lofoten. Det er lange køer for pasienter som skal utredes for søvnsykdommer. Derfor er det styrenyheter hyggelig å kunne presentere to private tilbud i dette nummeret. Solbertoppen rehabilitering presenterer seg også. Vår profil denne gangen er Kjell Dalby. Han takker av som styremedlem i ALF etter lang og svært god innsats. Da gjenstår det bare profilen å ønske alle medlemmene en knakende god sommer. VIGNETTER: Innhold Faste spalter får egne vignetter slik at man gjenkjenner stoffet i hver utgave. Leder 5 Landstyremøtet juni 6 Styreseminar i Lofoten 7 Vignett består av logo og navn på sak som står i fonten Savoye LET plain. Lege for leger på Tanum Legekontor Utfordringer, erfaringer 8 Allmennmedisinsk våruke 9 ALFA-profilen 10 Logonavn i vignett har samme farge gjennom hele utgaven. Spesialistpraksis på Jessheim og i Oslo 12 Solbergtoppen rehabilitering - et nytt tilbud til epilepsipasienter på SSE! 13 Kort presentasjon av EEG-Laboratoriet og noen ord om bruk av klinisk nevrofysiologi i hverdagen 14 Invitasjon til dagskurs 16 Program for dagskurs 17 Vinspalten 18 krøll Invitasjon til Årsmøte og Temamøte 21 Styrets årsberetning for Årsregnskap for Morten I. Lossius, Redaktør Forsidebildet er fra det nedlagte fiskeværet Vindstad i Lofoten, med Reine i bakgrunnen. I dag er det en fastboende på øya. Nr Alfa 3

4 4 Alfa Nr

5 redakt ren Nr Årgang 13 leder Kjære kolleger Sitter nå på kontoret vinen og jobber meg igjennom papirbunkene etter å ha vært borte fra praksis uke ifm landsstyremøtet i Bodø og påfølgende styreseminar for Akershus legeforening i Lofoten. Se egne artikler i dette nummer av ALFA. Lange lyse dager i nord med mye jobb og hygge, men alt for lite søvn... (midtnatt sol). styrets sammensetning leder: Arne røde sekretær: Anita Ingebrigtsen Fritt valgt styremedlem: Aage K. Huseby Gjertrud lødøen 1. vara til styret: Jannicke Mellin-olsen 2. vara til styret: Morten I. lossius Af: Eivind Myhre Af vara: Arne J. Hjemmen Psl: Kjell A. dalby PSL vara: Sverre Dølvik lsa: dianne e. steenberg LSA vara: Pål Kippenes Namf: Agneta E. Iversen Namf vara: Lucretia M. Udding Ylf: Hege lundring of: odd Grenager Akershus legeforenings kontor: legenes hus, Boks 1152, sentrum, 0107 oslo Akersgaten 2, inngang rådhusgt. tlf: fax: e-post: legeforeningen.no AlfA - Medlemsblad for Akershus legeforening redaktør: Morten I. lossius Bidragsytere: rune Markhus, Petter Mowinckel Vi søker bidragsytere til bladet. Har du noe du ønsker å bidra med, send oss gjerne en e-post eller ring oss. Har med meg tanker om hva vi står overfor av utfordringer i Den norske legeforening i tiden som kommer. Vi har mye jobb å gjøre med samhandlingsreformen, styrenyheter spesialistgodkjenningen og fordeling. Hvor i all verden skal de 2000 nye allmennlegene komme fra? Skal de være fastlønnet eller selvstendige? SOP har ikke midler per i dag til å sikre nåværende leger en sikker pensjon - hva da i 2012? Hvem skal betale etableringen av de nye legene og hvordan skal de lokaliseres? Jeg har stilt spørsmålene før, men har ikke fått noe sikkert svar. Helseministeren var ikke til stede under den politiske debatten i Bodø. Han var vel kanskje for opptatt... profilen Tilbake på kontoret. Med alle prøvesvar og NAV brev etc. skulle jeg ha ønsket at noen hadde vært der for meg mens jeg var borte, kanskje jeg blir en reformforkjemper. 20. august er det årsmøte i Akershus legeforening. Vi ser frem til valg og faglig innlegg. Det skal bli spennende å høre Lars Oma Erichsruds erfaringer fra den dramatiske ekspedisjonen på Verdens tak. Han har sikkert et par spektakulære krøll bilder også. Etter årsmøtet er det sosialt samvær/bevertning på Grefsenkollen Restaurant hvor også ledsagere er velkommen. Se egen invitasjon. Vi håper mange av våre medlemmer finner veien til årsmøtet. Ahus igjen! Legene frykter skandale på Ahus! Akershus legeforening har fulgt Ahus i hele prosessen og har fått bekymringsmeldinger fortløpende fra våre medlemmer og tillitsvalgte. På meg virker det som det er stor avstand mellom ledelse og legene i oppfattelse av dagens virkelighet. Medikamentroboten står, det mangler senger, antallet unaturlige dødsfall har økt etter innflyttingen og korridorpasienter var et faktum etter bare 6 ukers drift. Ledelsen derimot skriver at alt er i orden og at de har full kontroll i prosessen (ref. siste dagers medieoppslag). Styret i ALF har vært i kontakt med sykehusdirektør Erik Kryberg Normann og vil sammen innkalle til debattmøte med omvisning på Ahus til høsten. Hva er status i 2011 når Ahus skal overta Follo og bydelen Alna? Jeg bare spør... Jeg har nå sittet som leder i ALF i to perioder. Valgkomiteen har spurt meg om jeg stiller til gjenvalg og det gjør jeg. Undertegnede ønsker fortsatt å delta i legeforeningsarbeid og jobbe for vår profesjon. Vi må være klare i våre krav og være svært tydelige på hvem som kan levere medisinske tjenester. Skal man bygge et hus så tar man kontakt med en byggmester, ikke en nesten snekker uten papirer. Politikerne må vite at vi stiller opp og at vi både kan og vil jobbe. Men da må det legges tilrette for dette. Ha en god sommer - husk høy faktor! ArNe røde, leder Nr AlfA 5

6 Visepresident Arne Refsum og president Torunn Janbu. Begge gjenvalgt på landsstyremøtet for perioden Foto: Lisbeth T. Kongsvik. Landsstyremøtet juni 2009 Nordland legeforening var vertskap for årets landsstyremøte. Bodø er det naturlige senter i Nordland. Her ligger det regionale helseforetak i Helse Nord, snart et universitet og det største sykehuset i Nordland. Vær og vind er ofte en utfordring i Bodø. Denne gang var byen begunstiget med svak nordlig bris og sol både dag og natt. Forrige landsstyremøte i Bodø var i Da var spesialistutdanning et viktig tema, og nye spesialistregler ble vedtatt. Turnustjeneste og legevaktordning var også sentrale emner. Sakslisten endrer seg lite, men utfordringene for Legeforeningen er nok større i dag enn i Da var faglig autonomi stor, og Legeforeningen den faglige autoritet. I dag må vi nok innse at vi er mer en høringsinstans enn en faglig premissleverandør. Regjeringen har fremmet Ot.prop. nr 83. Proposisjonen foreslår å fjerne anledningen til delegasjon av myndighet til godkjenning av spesialister. Proposisjonen foreslår i tillegg omfattende endringer for spesialistutdanningen av leger. Det er bred politisk enighet i stortinget, slik at dette forventes vedtatt i vårsesjonen Konsekvensene er foreløpig noe uavklarte, men Legeforeningen forventer et nært samarbeid med Helsedepartementet og Helsedirektoratet, som skal forvalte spesialistutdanningen. Flere medisinerstudenter og færre turnusplasser bidrar til venteliste på turnus- 6 Alfa Nr

7 tjeneste. Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag som hadde vært ute på høring. Forslaget innebærer at den praktiske tjenesten (kalt basistjeneste/spesialistforberedende tjeneste) på ett år utføres i klinisk tjeneste med akuttfunksjon. Deretter vil basistjenesten utgjøre et halvt år i klinisk allmennmedisin i kommunehelsetjenesten, med vakttjeneste. Flere høringsinstanser finner det uheldig at indremedisin ikke er foreslått som et obligatorisk fag, og mange hevder at klinisk tjeneste må foregå innen et somatisk fag. Innspillene var mange, og særlig fra de yngre, som i første rekke har denne utfordringen. Sentralstyret/ sekretariatet skal arbeide videre sammen med departementet for å komme fram til en turnustjeneste som tilfredsstiller både nasjonale krav og EU-krav. Rus- og avhengighetsmedisin er fra Bjarne Håkon Hanssen et prioritert område. Det var fremmet forslag om egen spesialitet fra sentralstyret. Det har tidligere i landsstyret vært restriktivitet i forhold til opprettelse av nye spesialisthelsetjenester. Mange mente dette var et kompetanseområde som naturlig hørte inn under psykiatri. Sterke, engasjerte krefter talte sterkt for prioritering av denne svake gruppen, og landsstyret støttet med stort flertall landsstyrets arbeid for egen spesialitet. Valgstyrets innstilling er alltid spennende. Torunn Janbu som president har innad i Legeforeningen gjort en engasjert og svært tilfredsstillende innsats. Den eksterne profilen ønsker man seg tydeligere og mer profilert. Presidenten ble gjenvalgt ved akklamasjon. At valgkomiteen i tillegg fikk full oppslutning om sentralstyrets medlemmer viste at de hadde gjort et godt forarbeid. Alt i alt et fredelig møte tre dager i Bodø. Legeforeningens budsjetter er for tiden noe dyster lesning. Av den grunn er landsstyremøtet neste år foreslått forkortet til to dager. Neste landsstyremøte blir i Oslo på Soria Moria. styreseminar I lofoten reine i lofoten. foto: torsten Nonnenmacher. Legeforeningens landsstyremøte var i år i Bodø i begynnelsen av juni. Halvparten av Akershus legeforenings styre var allerede deltagere på landstyremøtet og det ble derfor naturlig å arrangere et styreseminar i forlengelse av landsstyremøtet. Fra Bodø reiste vi derfor videre til Reine i Lofoten og ble innkvartert i hyggelige rorbuer. Fra rorbuene var det full utsikt til Reinebringa og andre flotte fjelltopper som tronet rett opp fra sjøen. Det var en del som tok utfordringen og besteg denne toppen. Været viste seg fra sin aller beste side i Lofoten med midnattssol og strålende blå himmel døgnet rundt, noe som gjorde naturopplevelsene enda flottere. Med møtevirksomhet om formiddagen fikk vi i tillegg tid til å oppleve den nord-norske naturen og kulturen om ettermiddagen og kvelden. Det var jo like lyst da! Naturopplevelsene var et kapittel for seg, med båttur til det nedlagte fiskeværet Vindstad og vandretur til Bunesstranda der ingen skulle tru at nokon kunne bu. I Lofotens vestligste punkt Å, fikk vi omvisning på tørrfiskmuseet og fikk forståelsen av hvor viktig tørrfisk var som proteinkilde i gamle dager. Det ble servert mye god mat i Lofoten og vi fikk skikkelige gourmetopplevelser i form av såkalt kortreist mat i Gammelbua i Reine. Hvalcarpaccio og hvalgryte laget av hval fanget rett på utsiden av Reine var en av delikatessene. Hjemmelaget fiskesuppe og nystekt sei - også egenfisket, var en annen. Tørrfisksnacksen var det delte meninger om. Vår utrolige guide Wiggo Andersen i Temareiser har bodd i Reine om sommeren i flere år og har sørget for at den gamle skolen nå er omgjort til kulturhus. Der besøkte vi et galleri med Eva Harrs bilder i tillegg til fotoutstillinger. Reine har mye å by på og det meste er tuftet på det opprinnelige. Vi var imponert over å se hvordan man har fått til dette i det lille lokalsamfunnet Reine. AAGe HuseBY GJertrud løden Nr AlfA 7

8 Lege for leger på Tanum Legekontor Utfordringer, erfaringer og gleder Harriet, kan jeg få en time hos deg? Det er mange år siden. En anerkjent eldre overlege som jeg hadde stor respekt for, ringte like før jeg gikk hjem. Jeg sa ja og ble i fullt villrede om hvordan jeg skulle tørre å gjennomgå og overleve den konsultasjonen, skulle jeg servere kaffe skulle jeg møte ham på hvilerommet? Jeg fikk råd fra min kollega mann som sa: skjerp deg, ta på frakk og oppfør deg som en doktor! Det viste seg å være et godt råd. Kollega overlege var svært syk, han hadde vært det ganske lenge og hadde sneket seg til blodprøver, lest litt her og der, men aldri våget å erkjenne at dette virkelig gjaldt ham. Han var en pasient i stor nød, han trengte en doktor. Denne episoden etterlot meg full av spørsmål om hvordan i all verden en så kyndig mann kunne oppføre seg sånn mot seg selv? Hva skjedde med leger når de trengte hjelp, var det ikke lov å innrømme at vi også kunne bli syke, slitne, deprimert og utbrent? Dette var før fastlegeordningen ble innført og det var et stort problem for mange kolleger å orientere seg og finne ut hvor de skulle få hjelp. Jeg har møtt flere som har lett i de gule sidene i telefonkatalogen for å finne et navn de ikke kjente for godt og som de våget å kontakte. Da Arne Hjemmen noe tid senere ringte og fortalte om initiativet fra Akershus legeforening til å utdanne en gruppe leger til å bli lege for leger var jeg svært interessert i å være med på dette. Kollega mann Bjarne ble også med, og det ble en utfordring for oss å gjøre Tanum Legekontor til et godt sted for leger å være pasient. Etterutdannelsen som lege-lege var innholdsrik og utfordrende. Vi lærte mye om legers terskel for å søke hjelp, deres behov for å være vanlige mennesker, behov for ikke å måtte ta stilling til diagnostikk og behandling av egen sykdom. Vi lærte mye om håndtering av legenes partnere og familier. Fallhøyden for leger er stor, de fleste har vært den flinkeste i klassen. Man blir ikke nødvendigvis en god partner og kollega av det. Det å gjøre en alvorlig feil eller å bli alvorlig syk oppfattes av mange som like store nederlag. År etter år hvor man har vist stor omsorg for andre etterlater behov for å bli ivaretatt spesielt godt ved egen sykdom og utslitthet. Som lege-lege har jeg i økende grad opplevd å bli møtt med stor velvilje når jeg har måttet henvise kolleger videre i systemet og introduserer dem som kolleger. Jeg lærte om min egen usikkerhet og om å våge å være den legen jeg var for andre pasienter også for legepasienter. Jeg måtte våge å kjenne på min egen sårbarhet når jevngamle kolleger i samme stilling og i samme livssituasjon, kom dypt fortvilet enten syke eller utbrent, men alltid i behov for hjelp og å bli respektert. Legeforeningen satset mye i de årene på å utvikle kollegastøtte og lege for lege ordning i hele Norge og vi møtte kolleger fra andre fylker som også var under utdanning. Legeforeningen og Sykepleieforbundet gikk sammen om å bygge Villa Sana på Modum. Det var mange entusiaster og mange som ville hjelpe. Men leger er noen snåle folk. De ville nødvendigvis ikke så mye mer til leger enn det de hadde gjort før. De var ikke omvendt selv om Legeforeningen hadde satset på dette. Men langsomt begynte det å komme en forståelse hos kollegene at 8 Alfa Nr

9 det fantes leger som hadde prøvd å forstå legesorten bedre og behovet har vist seg å være stort. Men det er ikke lett å være pasient og mange har måttet jobbe med den rollen. Sånn som den psykiateren som var innlagt i psykiatrisk sykehus, pleierne funderte på hvor pasientene forsvant om ettermiddagene. Han hadde satt opp sin sin egen ettermiddagpraksis blant pasientene og de strømmet til! Glin Bennett, en engelsk kirurg senere psykiater, har arbeidet mye med å forstå legerollen, legers adferd og deres adferd ved sykdom. Han kom til Norge og foreleste for oss. Han har et begrep om The wounded healer, og har skrevet en bok om det. Han mener at ved å ha vært syk og ha feilet så gjør du deg selv mer tilgjengelig for pasientene. Den feilfrie legen er mel og utilnærmelig. Det er nok en av de viktigste erfaringer jeg har fått, at leger som har vært syke og utbrent får en annen forståelse av det å være syk Jeg tror det kan være en beri- skumkelse i ens yrkesliv og ikke på noen måte et nederlag. Jeg har opplevd at mange leger søker en lege-lege som fastlege, men mange leger er svært fornøyd med den fastlegen de har valgt også utenfor dette systemet. I dag har jeg mange leger som faste pasienter. Jeg får oppringninger fra kolleger og venner av leger som er i krise med spørsmål om jeg kan ta imot de selv om de ikke er på min liste. Det kan jeg, for det er en del av lege for lege arbeidet. Dette er ikke en vennetjeneste. Legene betaler vanlige egenandeler, det skrives journalnotater og NAV blir belastet på vanlig måte. De fleste nye leger velger å ta kontakt med meg direkte. Det er ingen ting i veien for at de bare kan ringe opp og bestille en time, men mange føler det tryggere at de har hatt kontakt med meg først og klarlagt veien. På Tanum legekontor har vi legepasienter fra turnuskandidater til pensjonister vel over 90 år. Det har vært og er en stor berikelse å møte alle disse flotte kollegene. Arbeidet som lege for dem har alltid blitt opplevd som verdifullt og nyttig. Allmennmedisinsk våruke Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holdt i perioden mai hhv ordinært landsråd- og årsmøte i kombinasjon med Grunnkurs A, emnekurs i legevaktmedisin, kurs i helsepolitikk og ledelseskurs. En omfattende møte- og kurspakke med svært aktuelle temaer. Statssekretær Ellen B. Pedersens og Dnlfs Anne Kjersti Befrings hovedinnlegg ved Helsepolitisk debatt 6. mai kan sammen med åpningstalen ved NFA s leder Gisle Roksund lastes ned fra Legeforeningens hjemmesider. Spesielt stor interesse var knyttet til valg av ny leder i Af. Jan Emil Kristoffersen takket av som leder og som ny ble valgt mangeårig leder av fagrådet i Aplf Trond Egil Hansen etter benkeforslag. Siden fastlegeordningens innføring i 2001, er det ved flere undersøkelser fastslått at ordningen har vært en suksess for både pasientene, myndighetene og fastlegene. FLO scorer helt i topp på brukerundersøkelser. Likevel er det stor spenning knyttet til Bjarne Håkon Hanssens bebudede Samhandlingsreform som forventes fremlagt som en Ot.prop. ila kort tid. Lite annet enn generelle forhold ble lekket fra ministerens representant Kjell Røynesdal, men at fokus i de kommende år igjen vil være i retning 1. linjen i norsk helsevesen synes klart. Hyggelig var det også at generalsekretær Geir Riise hadde avsatt tid til et innlegg om endring og motivasjon. Norsk allmennmedisin er vital og står overfor utfordringer både organisatorisk, faglig, fagpolitisk og ikke minst som viktig premissleverandør for videre helsedebatt. HArrIet HAuKelANd EIVIND MYHRE, AF 1. landsråd AKersHus Nr AlfA 9

10 styrenyheter profilen Kjell Dalby krøll Hva kan dere i det private lære av det offentlige helsevesen? Hva kan det kongelige norske offentlige helsevesen lære av dere? For det første så er vi like mye offentlige som andre deler av helsevesenet. Vi har samme oppdragsgiver og må følge de samme regler. Vi får delegert våre oppgaver fra det regionale helseforetaket som de offentlige sykehusene og poliklinikkene. Vi har en delvis annen finansiering via normaltariffen, der sykehusene har tilsvarende inntekter fra ISF. Dette er noe vi i alle sammenheng må presisere overfor politikere, helsebyråkrater og kolleger. Vi er ikke på noen måte private aktører, men avtalespesialister med avtale med regionalt helseforetak akkurat som sykehusene. Den store forskjellen er vår frihet til å styre virksomheten. Det er vår store styrke og grunnlaget for vår effektivitet. Vi kan lage små organisasjoner som samarbeider godt og utnytter ressursene på en god måte. På den måten får man bedre utnyttelse av personell og teknisk utstyr. Mange kolleger ser dette og søker seg ut i avtalepraksis for å kunne drive sin profesjon slik de ønsker. Hver gang det er ledige hjemler i attraktive fag som øye og øre-nesehals i Oslo/Akershus kan vi tilsette en hel universitetsklinikk med kompetente medarbeidere. Dette bør være et signal til sykehusene om at arbeidet der ikke tilrettelegges slik legene ønsker. Mange tror at avtalespesialister er langt høyere avlønnet enn sykehuskolleger, men det stemmer ikke i dag. Vi har en høy bruttoinntekt, men med riktig organisasjon og pasientservice slik vi har i vår praksis er nettoinntekten noe over sykehusoverleger ( ca 30%), men dette er nødvendig p.g.a dårligere pensjonsforhold og usikkerhet rundt driftansvaret i en stor praksis. Gleden ved å drive en avtalepraksis er friheten og muligheten til selv å ta avgjørelser om hvordan ting skal prioriteres og utføres innenfor de rammer vi har fått fra regionalt helseforetak. Vi samarbeider meget godt med sykehusene i Norge og har sjelden problemer med å få pasienter innlagt eller til undersøkelse når det er noe som haster. Vi bruker vår kunnskap om tilbudet som finnes på ulike avdelinger og dette er en stor fordel for avtalespesialister. Vi kan gi pasienten det tilbudet vi mener er det beste. Effektivitet tror jeg er mangelvare i deler av helsevesenet. Vi har i dag meget stor legetetthet og er det eneste landet i Europa med så høy legetetthet, ventelister på sykehusene og ingen arbeidsledighet blant leger. Noe er galt et sted. Er det for få avtalehjemler. I tilfelle hvor bør det opprettes flere? Vi synes det er for få hjemler og etter at vi fikk opprettet ordningen med regionale helseforetak er det nesten ikke opprettet nye hjemler. Enkelte steder er hjemler ikke videreført eller inndratt. Unntaket her er Helse Øst, nå Helse Sør-Øst, der det er utarbeidet en handlingsplan med tilførsel av 10 ny hjemler over en fire års periode. Vi er midt inne i denne nå.. Det er imidlertid et stort behov for nye avtalehjemler i hele landet. Vi i Oslo/Akershus er best forspent, men det trengs ytterlige hjemler også her. Mange tilstander som tidligere trengte sykehusresurser, kan i dag like bra utredes og behandles poliklinisk der pasienten bor. Dette er hovedargumentet for flere avtalehjemler. Det er mye billigere og bedre for pasienten med behandling/ utredning nær bosted. 10 Alfa Nr

11 Hvilke spesialiteter er det særlig dårlig forspent med hjemler i Akershus? Neurologi, rheumatologi, gastroenterologi og cardiologi er de spesialiteter som det har vært størst mangel på. Vi har fått noe bedring, men det er fortsatt behov for ytterligere hjemler og her har vi en opptrappinsplan som vi håper skal styrkes og forlenges. Har Legeforeningen de senere år mistet makt i helsepolitikken. I tilfelle hvorfor, hva kan evt gjøres for å gjenvinne innfl ytelse? Det virker som om Legeforeningen har mistet noe innflytelse, men jeg vet at det sentralt gjøres et betydelig arbeid mot Stortinget og politikerne. Her må man bare fortsette å skaffe seg kontakter og påvirke ulike prosesser så godt man kan. Fra min egen andedam så opplever jeg at PSL har et meget godt samarbeid med Helse Sør-Øst. Vi har et samarbeidsutvalg som jeg har vært medlem av siden det ble opprettet. Her behandles alle saker som vedrører vår virksomhet og framtid. Vi har her mulighet til innspill og har blitt hørt i de aller fleste situasjoner. Vi er i dag med på å legge retningslinjer for drift av avtalehjemler, oppretting av nye hjemler og andre ting som har med vår hverdag å gjøre. I vår region har vi 4-6 møter i året og bruker mye tid og krefter på dette. Det er åtte medlemmer, fire fra PSL og fire fra helseregionen. Det sitter medlemmer fra helseregionen som igjen sitter i sentrale posisjoner oppover i systemet. For PSL fungerer dette meget godt og det kunne kanskje vært ønskelig med et tilsvarende organ på sykehussiden Hvordan ser du for deg helsevesenet om 10 år. Er det mer eller mindre private aktører? Om 10 år har vi et meget godt offentlig helsevesen som vi har i dag. Den medisinske utvikling fortsetter og mer og mer kan gjøres poliklinisk av avtalespesialister. Jeg tror ikke vi får et stort privat helsevesen, men det kan nok komme noe. I dag ser ikke jeg behov for noe privat helsevesen i mitt fag. Når du nå trapper ned ditt engasjement faglig og fagpolitisk, hva tenker du å fylle tiden med? Jeg skal fortsette 80 % i min avtalehjemmel og det betyr at jeg skal arbeide som jeg har gjort de siste årene. Jeg har fått en junior i min hjemmel som arbeider 20 % og har derfor planen klar videre. I sommer fyller jeg 67 år og blir folkepensjonist. Jeg skal imidlertid med de nye reglene fortsette å jobbe 80% så lenge helse og lyst er tilstede. Jeg må innrømme at jeg fortsatt synes det morsomt å gå på jobben og skal slutte når jeg ikke synes det. Jeg sier til mine ansatte og pasientene at det er meget viktig å ha overskudd og lyst til å gjøre ting. Det er kort vei fra overskudd til ikke å orke. Jeg har ikke lyst til å komme dit. I tillegg skal rydde opp i en masse som skulle vært gjort for lenge siden. Jeg skal fortsette å gå på ski på fjellet og i bakker. Har også ambisjon om omsider få et grønt kort og ta opp igjen tennis sammen med en gammel kamerat. Jeg har mange planer og føler selv at det er mye uprøvd. fakta Sommerens Alfaprofil gjør og har gjort en stor innsats for Legeforeningen lokalt og regionalt. Ved siden av fagpolitisk arbeid har han også lang fartstid innen fagmedisinsk arbeid. Han har vært fast styremedlem i Akershus legeforening siden 2000 og har gjort en stor innsats i en rekke viktige faglige og fagpolitiske utvalg for spesialiteten øre-nese-halssykdommer. Han har engasjert seg i : Taksutvalget i privatpraktiserende spesialisters landforening (PSL), Regionutvalget Øst PSL, Samarbeidsutvalget Helse Øst PSL, flere andre utvalg i Helse Øst som arbeider med handlingsplan for avtalespesialister og opprettelse av nye hjemler - bare for å nevne noen. Han er øre-nese-halslege med spesialinteresse og kompetanse i otolaryngologi, og han har drevet et eget senter i Drøbak siden De siste årene sammen med øre-nese-halslege og kjevekirurg Tormod Hagen. I den veldrevne praksisen er det 8000 konsultasjoner og 200 operasjoner i narkose per år. Helt uvirkelige tall for u.t., men så er jo vi nevrologer kjent for å være treige. Før han slo seg ned i praksis rakk han å bli oberstløytnant ved Rygge flystasjon. Vår profil er gift med Lisbet og har barna Tone og Terje. Vår profil Kjell Dalby takker snart for seg fra ALF og begynner en gradvis nedtrapping av egen virksomhet. Kjell er og har vært en mann som har sett muligheter der vi andre fortviler. Hver gang våre helsemyndigheter finner på noe nytt, ev. resirkulert noe gammelt, noe som ofte vil forringe helsevesenet, ser Kjell muligheter. Spesielt vi fra sykehusverden føler nok at vi er litt endringstrette og sirompa - øre-nese-halsstrategier og- effektivitet kan jo ikke alltid overføres på den øvrig helsetjenesten vet du Kjell! Tusen takk for intervjuet og en meget stor innsats for ALF. INTERVJU AV MorteN I. lossius Nr AlfA 11

12 Spesialistpraksis på Jessheim og i Oslo Et par tilbud til Akershuspasienter Driftstilskudd på Jessheim - Ullensaker øre-nese-hals Vi har i en rekke år drevet ØNH-praksis. Først i Eidsvoll og fra 2004 på Jessheim. Praksisen på Jessheim har et stort tilfangsområde da vi er lokalisert temmelig sentralt på Øvre Romerike og er lette å nå. Vi får pasienter fra det meste av Akershus, selv om tilfanget fra helt sør og øst i fylket er beskjedent. Olav Skatvedt har drevet praksisen i mange år, men de siste fem årene har Fridtjof Walseth drevet halve praksisen. Svimle pasienter har i alle år vært en utfordring, men etter hvert som kunnskapene har økt og ikke minst utstyret har blitt mye bedre, har det blitt lettere å gå i dypet i disse problemene. Vi har de siste to årene satset mye på å bli flinkere i svimmelhet og relaterte plager. Ikke minst har vi noe av det mest avanserte utstyret på dette området, og kunnskapene har økt etter hvert som vi har fått mange pasienter gjennom systemet. Hørselsutredning av barn og voksne og høreapparat-tilpasning er en sentral del av en ØNH-praksis, også vår. Praksisen på Jessheim er i utgangspunktet som en landhandel å betrakte, hvor vi gjør alt som naturlig hører til i en ØNH-praksis med unntak av operasjoner i narkose. Vi tar der i mot alle henviste pasienter som har et problem i ØNH-området. Mer enn 50 % av alle konsultasjoner er nyhenvisninger, hvilket betyr at vi ikke kontrollerer flere pasienter enn vi synes at vi må av hensyn til pasientenes sikkerhet. Som nevnt har vi økt innsatsen betydelig på svimmelhetsfronten og vi synes vi har kommet temmelig langt på dette feltet. En studie på området er akkurat satt i gang hos oss. Formålet er mest å se på hvilke typer av svimmelhet vi får henvist, og hvilken effekt de forskjellige behandlingene har. En kuriositet er at Olav Skatvedt de siste årene jevnlig har søkt om å øke tilskuddet fra 80 % som det er i dag, til 100 %. Avslag. Litt pussig siden vi har åpent fem dager i uken og stengt bare i sommerferien. Fullt driftstilskudd krever som kjent fire dagers arbeidsuke med pasienter, 44 uker i året. Ekstra rart var det at alle med redusert tilskudd av Helse Sør-Øst ble invitert til å søke om fullt tilskudd relativt nylig. Også denne gangen avslag. Det finnes sikkert en grunn. Det er bare så vanskelig å forstå hva som skjer med oss. Da jeg drev allmennmedisinsk virksomhet på 80-tallet, var et ikke sjeldent problem barn som stoppet i veksten. Disse ble jevnlig lagt inn på barneavdelingen for utredning, som oftest uten at det kom noen forklaring på problemene ut av dette. I ettertid tror jeg nok mange av disse barna hadde en grad av obstruktivt søvnapnesyndrom som er enkelt å utrede og behandle med adenotomi og/ eller tonsillectomi. Og barna blir friske i en fei og begynner å vokse igjen. En av mange hyggelig opplevelser i en ØNHpraksis. Privat søvnklinikk i Oslo kalt Søvnspesialisten AS Søvnspesialisten holder til i Karl Johans gate 12 b og tar i mot alle pasienter med en eller annen mulig søvnsykdom. Dette er en helprivat virksomhet (uten driftstilskudd) hvor prisene er høyere enn på sykehus, men til gjengjeld er ventetiden kort. Det er overraskende å oppdage at de fleste som har helseforsikring, ikke er klar over at de vil kunne få dekket alle kostnader når de oppsøker en privat søvnklinikk som f. eks. Søvnspesialisten. De vil selvfølgelig få dekket sine kostnader ved besøk hos andre leger også. Snorking og søvnapnesyndrom (OSAS) er etter hvert godt kjent som en mulig årsak til mange plager og til en rekke sykdommer, ikke minst diabetes, høyt BT og hjerteinfarkt. OSAS er også temmelig lett å utrede og behandle med egnet utstyr. Olav Skatvedt driver begge stedene og er godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer, akkreditert spesialist i søvnmedisin og dr. med. 12 Alfa Nr

13 Solbergtoppen rehabilitering et nytt tilbud til epilepsipasienter på SSE! Nevroklinikken ved Rikshospitalet HF fikk i oppdrag fra Helse Sør- Øst å starte en rehabiliteringsavdeling etter at Kure Epilepsisenter i Østfold ble nedlagt høsten Avdelingen ble åpnet juni 2007 under navnet Solbergtoppen rehabilitering, og er et nytt tilbud til mennesker med epilepsi på Epilepsisenteret-SSE i Sandvika, Bærum. Avdelingen åpnet juni 2008 og har 16 plasser Målgruppe Målgruppen er mennesker med epilepsi som har behov for yrkesrettet, psykososial og eller medisinsk rehabilitering i aldersgruppen 18 år og oppover. Vi vet at epilepsipasienter har høyere forekomst av psykiske sykdommer som angst og depresjon, faller lettere utenfor yrkeslivet og er mer sosialt isolerte enn normalbefolkningen. En del strever også med å godta epilepsisykdommen, og har stor nytte av å møte andre i samme situasjon. Fra sommeren 2009 kommer de som har gjennomgått epilepsikirurgi også til å få mulighet for rehabilitering på Solbergtoppen. Innhold Brukermedvirkning Det legges stor vekt på at pasienten, eller brukeren selv tar ansvar for egen rehabilitering. Alle brukere lager egen rehabiliteringsplan som evalueres fortløpende av bruker sammen med personalet. Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt og består av lege(nevrolog), sykepleiere, vernepleier, pedagog, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, miljøterapeut og kjøkkenbetjent. Alle yrkesgrupper har ansvar for sin bruker, det vil si er brukerkontakt. Alle brukere har 2 eller 3 brukerkontakter slik at de forskjellige yrkesgruppene samarbeider på tvers av sine fagområder for å oppnå et best mulig resultat for den enkelte bruker. Yrkesrettet rehabilitering Solbergtoppen rehabilitering har inngått en samarbeidsavtale om yrkesrettet rehabilitering med en arbeidsmarkedsbedrift, DIgruppen a/s på Rud i Bærum. Avdelingen har 7 plasser hvor brukerne har mulighet til arbeidsutprøving i trygge omgivelser. Brukerne gjennomgår et spesialtilpasset opplegg på 12 uker hvor de gjennomgår 4 ukers veiledningskurs med kompetansekartlegging, kartlegging av verdier, holdninger, tidligere arbeidserfaringer osv før de går over i en 8 ukers arbeidsutprøvingsfase. Arbeidsutprøvingstilbudet består av grafisk design, bokbinderi, pakking og sterilisering av medisinsk utstyr, systue, lunchbil, kantine, barnehage, snekring/tømring, kunsthåndverk, vaktmester, skiltopphenging, kontor/data osv. Alle brukerne har egen veileder som følger brukeren gjennom hele perioden. Brukerne bor på Solbergtoppen rehabilitering hele perioden, og deltar ellers i avdelingens psykososiale og medisinske rehabilitering. Flere av brukerne er unge og har falt ut av sin utdannelsesplan eller yrkeskarrière. Flere har hatt kontakt med NAV, men har i liten grad kommet i gang med sine planer. Dette har både bakgrunn i epilepsisykdommen og i epilepsisykdommens psykiske ringvirkninger. Det er derfor viktig at disse deltar både i den yrkesrettede rehabiliteringen, og at de samtidig er en del av det psykososiale rehabiliteringstilbudet i avdelingen. Det etableres tidlig kontakt med lokalt NAV for at brukerne skal bli fulgt videre på hjemstedet. Det er etablert en oppfølgingsfase på 1 år både med bruker og lokalt NAV. Det lages også en sluttrapport fra DIgruppen a/s hvor brukerne blir evaluert i forhold til arbeidsevne, interesser, forhold mellom yrkeshemming og arbeid og andre forhold som er viktige for den enkelte i forhold til arbeidsevne. Psykososial rehabilitering. Parallelt med den yrkesrettede rehabiliteringen gis det tilbud om psykososial rehabiliteringsopphold som tilpasses individuelt. Målet er å øke mestringsevnen ut ifra den enkeltes målsetning. Som nevnt er det en betydelig komorbiditet av psykiske sykdommer som angst og depresjon blant epilepsipasienter, og mange lever sosialt isolert med lite eller manglende nettverk. Det etableres raskt kontakt med brukers hjemkommune, og man ser det som et mål å samhandle med hjemkommunen som det viser seg ofte har begrenset erfaring i forhold til denne pasientguppen. Avdelingen kartlegger den enkeltes situasjon i forhold til komorbiditet, funksjonsnivå og behov for hjelpetiltak slik at brukeren kan få et bedre tilbud på hjemstedet. Det har vist seg at mange har omfattende hjelpebehov over tid, men at det i liten grad er etablert Individuell Plan. Avdelingen har derfor sett det som et mål å etablere kontakt med hjemkommuner og anmode om at Individuell Plan etableres. Solbergtoppen rehabilitering tilbyr sosiale aktiviteter, fysisk aktivitet gruppevis og for den enkelte, samtalegrupper, undervisning i grupper og enkeltvis, trening i forhold til ADL-ferdigheter osv. Det er ukentlig tilbud om Internetkafè hvor brukerne får opplæring etter behov. Det samarbeides med senterets Lærings- og mestringssenter blant annet med tilbud om undervisning til pårørende. Det legges vekt på at økt kunnskap gir økt trygghet, som igjen gir økt mestring. Hvem kan henvise? Alle nevrologer, både på og utenfor sykehus kan henvise til Solbergtoppen rehabilitering. Den enkelte nevrologiske avdeling trenger ikke å garantere økonomisk for pasienter fra sin region. Kontaktperson: avdelingssjef Ellen Molteberg, tlf /1217/1000 mailadr: Nr Alfa 13

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1 A L F A MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008 Landstyremøtet 2008 side 6 Alfa 2-2008 1 2 Alfa 2-2008 A L F A Kjære kolleger Sommeren er her med sol, varme og lyse netter. Alfa er på plass

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003. ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10. Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003. ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10. Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003 ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10 Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever i Akershus s.12 Allergi i øynene begynner med A og ender med T Produktomtale:

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang De lærer slagrammede å gå Den gode samtale Rask behandling nytter Leder En sommer er over Vel overstått

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent...

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent... Nr. 1 Mars 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Boken En gave for livet PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo Tur til Tenerife i november Rekord

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Unge slagrammede. Slagrammet tok doktorgraden. Slagenheter. sliter. redder liv ISSN: 0803-6217

Unge slagrammede. Slagrammet tok doktorgraden. Slagenheter. sliter. redder liv ISSN: 0803-6217 ISSN: 0803-6217 Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 4-2008 - 18. årgang Ingen gaver fra Jens... Unge slagrammede sliter Side 9 Slagenheter redder liv Side 11 Slagrammet tok doktorgraden

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 PORTRETTET Statsbyråkrat med humoristisk sans side 12 TEMADAG 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson side 8 FAGARTIKKEL Søvnforstyrrelser

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

DYSTO-NYTT. Medlemsblad for Norsk Dystoniforening. Nr 2/2010 Årgang nr 13

DYSTO-NYTT. Medlemsblad for Norsk Dystoniforening. Nr 2/2010 Årgang nr 13 DYSTO-NYTT Medlemsblad for Norsk Dystoniforening Nr 2/2010 Årgang nr 13 Jul 2010 Lederens hjørne Overgangen fra høst til vinter har i år gått fort. Jeg håper bestandig på en varm solrik høst, da min dystoni

Detaljer

Fullstendig utmattet. Nevrolog i Narvik. svindler med parkeringskort. slår alarm om Åsgård

Fullstendig utmattet. Nevrolog i Narvik. svindler med parkeringskort. slår alarm om Åsgård Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 18 7. november 2008 Nevrolog i Narvik overlege Hallvard Lilleng er blant nevrologene som ambulerer til UNN Narvik. SIDE 4 Fullstendig utmattet For et år siden hadde

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Tannleger åpner søvnsentre

Tannleger åpner søvnsentre somnus_02_2014_48_somnus beta 03.06.14 20:57 Side 1 Foreningen for søvnsykdommer Tannleger åpner søvnsentre Tannlege Anders Dyrbing åpner søvnklinikk. Flere tannleger kommer etter, noen satser tverrfaglig

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer