FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer Dette kan du. vinne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne"

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne

2 Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of Management Finansiell Rådgivning Stig Valderhaug Søknad og informasjon: bi.no/bankogforsikring Jeg har tatt flere masterprogrammer, men ingen har gitt meg større utbytte av faglige diskusjoner enn dette. Problemstillingene som ble drøftet hadde stor relevans. Deltagerne delte villig av egen erfaring, noe som inspirerte til mange faglige diskusjoner og skapte et godt klima for læring. Mitt råd er at du gjør kompetanse til ditt strategiske fortrinn. Det gagner deg og din arbeidsgiver. STIG VALDERHAUG Programleder Digitale Kundeflater, Eika Gruppen AS

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory FINANS FOKUS INNHOLD Den iboende rigiditeten i avtaler kan hindre rask og nødvendig omstilling. Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge. 16 STERKE ORGANISASJONER HELT NØDVENDIG Organisasjonene må være sterke nok til at de kan utvikle velfungerende samarbeid på arbeidsplassene, sier Anne-Kari Bratten i Spekter. 18 RETTIGHETENE ANGRIPES Utfordringen i dag er at presset på godene og de opparbeidede rettighetene er økende, sier advokat Anne Ruth Fedje Eckholdt i Finansforbundet. 6NORDEN UNDER PRESS Arbeidsledighet, svak sysselsettingsvekst sammen med lavere organisasjonsgrad og dårligere tariffavtaledekning, er noen av de største utfordringene de nordiske landene står overfor frem mot Det er konklusjonen i en ny nordisk Fafo-rapport. 24 NØDVENDIG OPPMYKING En viss oppmyking av arbeidsmiljøloven er positivt både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge. 28 DINE RETTIGHETER FRA VUGGE TIL GRAV Finansfokus gir deg oversikt over dine rettigheter i Hovedavtalen og Sentralavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge. I tillegg kommer rettigheter i lovgivningen og i den enkelte bedrift. 30 SLIK BLIR DITT VANT ARBEIDSLIV Hvordan blir ditt fremtidige arbeidsliv? Vi har spurt Anne Marie Melgård-Bø og fire andre tillitsvalgte om hva de tror om fremtiden. 38 SKREDDERSYDDE ANTREKK To skreddersydde antrekk fra Ferner Jacobsen i Oslo var hovedpremien i vervekampanjen Fordelsprat. Kampanjen ga 554 nye medlemmer til Finansforbundet. Merkur Grafisk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur Grafisk PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! FINANSFOKUS 02/15. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET. 16. ÅRGANG. ISSN Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Sjur Frimand-Anda og Mona Sæther Evensen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Pål Adrian Hellman Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet: 20. mars Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf.: 03040, faks: Design/redigering: Mediamania.no Trykk: Merkur Grafisk AS Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik Tlf: Godkjent opplag: Forsideillustrasjon: Mediamania 3

4 FINANS FOKUS leder Leserinnlegg Tøffe tider I 80 år har Hovedavtalen mellom NHO og LO sikret spillereglene i norsk arbeidsliv, men de siste tiders hendelser synes å slå sprekker i denne bærebjelken. Regjeringen har utfordret fagbevegelsen og gjennomfører endringer i arbeidsmiljøloven, men endringene blir mindre omfattende enn først varslet. Norwegian utfordret pilotenes organisasjon Parat som endte med en omfattende streik som truet selskapets videre eksistens. Utgangspunktet for streiken var at pilotene ønsket en tariffavtale med morselskapet og ikke med datterselskapet der pilotene var organisert. Dette er to eksempler på at opparbeidede kollektive rettigheter er under press. Heller ikke finansnæringen er uberørt av de store endringene som skjer i arbeidslivet. I en global industri som finansnæringen, blir Norge et lite land, og norske lønnsog arbeidsvilkår settes under press. Ifølge Finans Norge kan iboende rigiditet i avtaler hindre rask og nødvendig omstilling. Finansforbundet på sin side hevder at dagens regelverk er godt nok, siden det har bidratt til å gjennomføre store endringer i næringen uten konflikt. Den nordiske modellen har i 25 år sikret oss vekst og velstand gjennom trepartssamarbeidet, men suksessen varer ikke evig. Det er nødvendig å tilpasse både lover og avtaleverket til det nye arbeidslivet, og det er de færreste uenige i. Spørsmålet blir bare hvor raskt og hvordan disse tilpasningene skal skje. Et annet spørsmål er hvordan fagforeningene skal overleve i den nye virkeligheten. Skal de bruke kreftene på å bevare det som er oppnådd av kollektive rettigheter? Eller skal de være med å utvikle norsk arbeidsliv videre med å tenke nytt rundt gamle, etablerte sannheter? Det ene utelukker selvsagt ikke det andre. I begge alternativer trenger vi sterke fagforeninger med høy organisasjonsgrad og kloke, endringsvillige tillitsvalgte og ansatte. Er framskrittet avlyst? Veien fra å være et tradisjonelt samfunn til å bli Moderne, har alltid hatt Framskrittet som bærende fundament: Den rettmessige troen på at ting stadig blir bedre. Den som jobber hardt og tar kloke valg, belønnes med økt velstand og trygghet. Troen på at barna skal få en bedre hverdag enn vår, har disiplinert millioner av mennesker til å gå på jobb og være takknemlige for at ting stadig blir litt bedre. Det er egentlig ikke så mange måter å tjene penger på: Du kan ta ressurser opp av bakken, du kan selge fritiden din i bytte mot arbeidsinntekt eller du kan investere kapital (forutsatt at du har) og skaffe deg kapitalinntekt. Her er det uunngåelige, legitime konflikter. Bonden vil ha høy pris på korn og melk, vi andre vil ha lave priser på mat. Kapitaleierne vil ha lave lønnskostnader, arbeidstakerne vil ha høy lønn. Den moderne, norske måten å håndtere dette på, har vært å institusjonalisere de tre interessene i partier og organisasjoner. Interessene har sine folk i både parlament, organisasjoner og i arbeidsliv. Ved å bruke skatteinntekter til å subsidiere landbruket kunne bonden få høyere inntekt og arbeiderne billigere brød. Progressiv skatt sikret at de med den høyeste inntekten, betalte mest. Ved å løfte konfliktene inn i etablerte strukturer, sikret vi lavere konfliktnivå. Alle grupper kunne stole på at de fikk sin andel av verdiskapingen over tid. Det gjorde at ingen trengte å yppe til arbeidskamp i enkeltår, der akkurat de var spesielt forhandlingssterke. Lavere konflikt betyr mer produksjon som betyr større verdier til fordeling. Denne måten å gjøre det på, har tjent oss vel. Lønninger, pensjoner og rettigheter er blitt løftet og forbedret med jevne mellomrom. Slik har vi fått en fantastisk bukett med opparbeidede rettigheter, nedfelt i lover, tariffavtaler og i sedvane. Dette er utvilsomt en viktig årsak til at Norge SVEIN ÅGE ERIKSEN Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansfor bundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Pensjonister er egentlig noe pes! Så ble det innført til slutt; kontingent for pensjonistene. Jeg var en ivrig motstander av det i mine mange år som styremedlem. Ikke minst fordi de som i dag er pensjonister, er hovedgrunnen til at forbundet har et fond som jeg tipper er på ca. 800 millioner kroner. Disse pengene har dagens pensjonister ikke noen glede av. Mange pensjonister har den siste tiden også «mistet» sin G-regulering av pensjonene, fordi Finansforbundets forhandlere aldri klarte å få dette avtalefestet, og bedriftene vil jo helst ha så små utgifter som mulig til disse uproduktive personene. Pensjonistene vil derfor få en kraftig underregulering av sine pensjoner i fremtiden, noe som gjør at denne kontingenten, selv om den ikke er veldig høy, blir særdeles uspiselig, og utmeldingsprosenten blir stor, tror jeg. Det er synd. For Finansforbundet er kostnadene ved å ha gratis pensjonistmedlemmer svært små. Hva får egentlig en pensjonist utenom bladet noen 4

5 forbundsleder Karuselltur? I ULIKE INTERESSER: Bonden vil ha høy pris på korn og melk, vi andre vil ha lave priser på mat. (Foto: Shutterstock). er et så godt land å bo i som det er. Når disse rettighetene nå er under angrep, er det viktig å passe på. Hvis vi aksepterer at lønnsnivået i andre land skal være bestemmende for hva vi gjør med våre opparbeidede lønnsrettigheter, hvorfor ikke resten av godene vi har forhandlet fram? Når kommer kravet om at norsk arbeidsliv skal legge seg på utenlandsk nivå også hva gjelder likestilling, korrupsjon, klima, sikkerhet, utslipp, arbeidstid eller andre ting som vi trodde vi var enige om? Hvor lenge skal pilotene vi flyr med, hvile hvert døgn? Hvor blankslitte trailerdekk skal det være lov å kjøre med på norske vinterveier? Det er på tide å si i fra om at det går en grense for den såkalte globaliseringen. Norske finansbedrifter har aldri tjent mer penger og aldri brukt en mindre andel av disse inntektene på lønn, enn de gjør i dag. På tross av dette har de aldri snakket mer om hvor dyr denne arbeidskraften angivelig er. Hva er poenget med å være verdens rikeste land, hvis det betyr at vi får stadig dårligere råd? Det er på tide å minne om at det bare er framtida som kommer av seg selv, framskrittet trenger vår hjelp. KJETIL STAALESEN spesialrådgiver i Finansforbundets sekretariat. ganger i året? Og hvis noen i forbundet skal svare på dette, så ikke nevn rabattordningene. De koster ikke forbundet noen penger likevel! Jeg går ut fra at mange pensjonister har forsikringsordninger i YS og føler seg mer eller mindre tvunget til å betale kontingent. Det gjør ikke kontingenten mindre uspiselig. Jeg melder meg ikke ut, men respekten for dem som i dag styrer forbundet, er sunket betraktelig. Dette er for smålig og helt unødvendig! Som en konsekvens av dette så må iallefall pensjonistene få noen representanter i forbundsstyret! Norge har vi årtier med tradisjon for at arbeidslivets parter tar ansvar. Det har vært en styrke for næringsliv, utvikling av offentlige tjenester og for arbeidstakere. Nå kjenner vi at grunnen vi sammen står på, ligner en karusell med svakt feste. Spørsmål: Er det virkelig verdt å skape ubalanse, når balansen har vært lønnsom gjennom generasjoner? Streik eller lockout er våpen det tys til når en konflikt er uunngåelig, og bakom sitter regjeringen og rasler med tvungen lønnsnemd. Vi vil alle ha rett, og liker ikke andre parters virkemidler. Men det unike skjer hver gang: Vi går videre og finner nye dialogveier for å unngå samme situasjon neste gang det ulmer. Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven, og fagforeningene er bekymret for virkningen. Arbeidsgiverne er ikke bekymret. Arbeidsministeren står på sitt. Det jeg er bekymret for, er at Regjeringen fremmer et uorganisert arbeidsliv. Statsministeren sier at trepartssamarbeid er viktig, samtidig som hun på YS-konferansen sa at fagforeningens rolle først og fremst er å bidra til implementering av beslutninger og ikke til å finne løsninger. Der røk ett av karusellfestene. Tre vektige parter sørger for ryddige forhold i norsk arbeidsliv. La gå at vi er uenige i sak, styrken vår er å være pragmatisk. Regjeringen har det travelt med å gjøre store endringer. Vi i Finansforbundet ser at gammelt lovverk bør sees på og er gjerne med på å fornye. Å ha det travelt med det viktigste lovverket som verner og regulerer partene på arbeidsplassen, er å røske enda et feste ut av karusellen. Regjering og arbeidsgivere sier de tar ansvar. Gjør ikke fagforeningene det? Vi søker etter de gode løsninger for alle parter. I forhandlinger sies det ofte at alle må gi og ta. Å bare gi er vi ikke med på. Karusellen bør ikke vingle til det siste festet ryker. Let etter skruene! Vi er gjerne med på karuselltur, bare vekten mellom oss er lik. PÅL ADRIAN HELLMAN Forbundsleder Mobil: Trond Christiansen (T.C.) Finansfokus 2-15

6 Norden under press Norden under press Aldri før har velstanden vært høyere i Norden. Aldri før har de kollektivt opparbeidede rettighetene vært bedre. Men nå øker ulikhetene. Den nordiske modellen er under press. TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SHUTTERSTOCK 6

7 Det er grunn til bekymring når det gjelder organisering på arbeidsgiversiden. FAFO-forsker Jon M. Hippe. bla om Finansfokus 2-15

8 Norden under press Fakta NorMod 2030: Forvitring eller fornying i Norden i er navnet på et felles nordisk forskningsprosjekt som belyser hvordan nasjonale og internasjonale endringer påvirker den nordiske samfunnsmodellen. Oppdragsgiver for prosjektet har vært Samarbeidskomiteen for arbeiderbevegelsen i Norden (SAMAK) og Foundation for European Progressive Studies (FEPS). Prosjektet består av 17 delrapporten og en sluttrapport. Prosjektet har vært ledet og organisert av Fafo i Norge. Les alle rapportene på: Arbeidsledighet, svak sysselsettingsvekst sammen med lavere organisasjonsgrad og dårligere tariffavtaledekning er noen av de største utfordringene de nordiske landene står overfor frem mot Et nytt nordisk forskningsprosjekt konkluderer med at selv om Den nordiske modellen har overlevd store kriser, er det ingen garanti for fremtidig suksess. Prosjektleder Jon M. Hippe fra Fafo kommenterer hovedfunnene slik: Gjennom de siste 25 årene har Den nordiske modellen hatt en bemerkelsesverdig evne til å takle de store endringene i økonomien, arbeidslivet, befolkningens sammensetning og livsmønstre. Norden kom seg gjennom bankkrisen på 1990-tallet, asiakrisen og finanskrisen for å nevne noen eksempler. Dette var ikke akkurat små utfordringer. Det viser at vi også kan være bedre rustet til å takle fremtidige kriser enn land utenfor Norden. På den annen side er Den nordiske modellen ingen garanti for at de nordiske landene vil lykkes med å håndtere de nasjonale og globale utfordringene vi vil møte frem mot IKKE DOMMEDAG Men selv om Hippe peker på store utfordringer, vil han ikke på noen måte avskrive betydningen av Den nordiske modellen de neste 15 årene. Han er optimist med tanke på modellens fremtid, men noen klare forutsetninger må være til stede: Vi må lykkes med å utvikle bærekraftige og rettferdige løsninger på de nasjonale og globale utfordringene som vi vil møte frem mot Dette innebærer blant annet at vi må lykkes med integreringspolitikken, og vi må få flere eldre inn i arbeidslivet. Videre må vi legge grunnlaget for en høy sysselsetting og hindre nye ulikheter i arbeidsmarkedet. Dersom vi ikke lykkes med dette, vil det mangle penger til å finansiere fremtidens velferdssamfunn og ulikheten kan vokse ytterligere. Det kan få alvorlige følger, understreker Jon M. Hippe. VEKST OG UTVIKLING Å skape vekst og likhet på en gang er den største utfordringen i Den nordiske modellen. At partene i arbeidslivet kan bidra til en koordinert lønnsdannelse, er en helt avgjørende mekanisme for å oppnå dette. Måten vi organiserer lønnsdannelsen på, har betydning for alt fra konkurranseevne til fordelingspolitikk. Må vi ikke akseptere at større ulikheter er en del av en utvikling vi ikke kan snu? Det er jo åpenbart at mange mener det, og i noen grad ser vi også det. Historiske erfaringer viser at det går an å få en jevnere fordeling av godene og vekst. Det handler om alt fra hvordan samfunnet håndterer arbeidsinnvandring, til allmenngjøring av tariffavtaler, tariffavtalestruktur og trepartssamarbeidet i tillegg til innretningen på velferdsordningene. Jeg tror at likhet og effektivitet fortsatt kan la seg kombinere i de nordiske landene. OECD har blant annet forsøkt å beregne hvordan økende ulikhet faktisk kan redusere den økonomiske veksten. For kort tid siden hadde Norge besøk av den franske samfunnsøkonomen Thomas Piketty i forbindelse med lanseringen av boken: Kapitalen i det 21. århundre. I boken peker forfatteren på at ulikhetene øker sterkt. Hva er din kommentar til hans påstander? Piketty gjør en svært viktig påpekning om en underliggende tendens til akkumulert ulikhet. Han tenker ikke så mye på Norden hvor lønnsdannelsen fortsatt er koordinert og på ulik vis sentralisert. Med et godt organisert arbeidsliv har man virkemidler som kan påvirke lønnsdannelsen og dermed større mulighet til å påvirke likheten. Når du ikke kan det, har det vist seg veldig vanskelig å gjøre nettopp dette. Da får kapitaleierne en enda større andel av inntekten. Da blir kapitalinntekten en sterkere driver i ulikheten. I Norden er det arbeidsinntekt som er det avgjørende for ulikhet. Nettopp derfor er det bekymringsfullt at den siste tids økende ulikhet i Norden, er drevet av større forskjeller i lønn. OPPARBEIDEDE RETTIGHETER Er vi på høyden i dag når det gjelder opparbeidede rettigheter og når starter nedturen? Mange sier akkurat dette, blant annet fordi vi i Sverige har sett en nedbygging av en del velferdsordninger. Men, bildet er langt fra entydig og de nordiske velferdsstatene er fortsatt intakte. Det er to viktige argumenter som taler for at fagforeningene fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å styrke de opparbeidede rettighetene enten det skjer gjennom avtale eller lov. For det første vil det være en fortsatt økonomisk vekst, og noe av denne veksten vil kunne brukes til sosiale reformer. For det andre har det vist seg at investeringer i velferdsreformer legger grunnlaget for ny verdiskaping. Det er med andre ord ikke slik at opparbeidede rettigheter kun er en kostnad. Hvordan bør fagforeningene utvikle de opparbeidede rettighetene frem mot 2030? Det er viktig å ta tak i lønnsdannelsen, slik at den oppleves rettferdig. Det er også rom for å utvikle ulike sosiale rettigheter og velferdsordninger. I Norge kan dette handle om avtalefesting av tjenestepensjon 8

9 svak sysselsettingsvekst Arbeidsledighet lavere organisasjonsgrad dårligere tariffavtaledekning FÆRRE ORGANISERTE: Organisasjonsgraden kan fortsette å bevege seg nedover, men fremtidig næringsstruktur og arbeidsinnvandringen vil påvirke hvor fort dette går, sier FAFO-forsker Jon M. Hippe. (Foto: FAFO). Finansfokus 2-15

10 Norden under press Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden i norden Kilde: Fafo 100 % 90 % Island Sverige FINLAND Danmark Norge 80 % 70 % 60 % % eller videreutvikling av AFP-ordningen. AFP-ordningen skal evalueres allerede i Videre vil alt som handler om medvirkning, samarbeid og medbestemmelse bli enda viktigere fremover. Ikke bare i offentlig sektor, men også i privat sektor. Her er det et betydelig utviklingspotensial. I tillegg kommer rettigheter knyttet til livslang læring og kompetanse som nettopp også kan være en sosial investering som kan bidra til vekst. Generelt mener prosjektlederen at vi i Norden har vært gode til å håndtere omstilling. Folk har fått sysselsettingstrygghet selv om de ikke har hatt jobbtrygghet. Han mener at partene i arbeidslivet kan få en større rolle ikke bare i forhandlinger om lønn, men også når det gjelder velferdsordninger. Du mener altså at fagforeningene har noe å kjempe for fremover? Ja, absolutt og det har jo vært kjennetegnet for fagbevegelsen i Norden. I tillegg må vi huske at fagforeningene har tatt konflikt om lønn to uker i året, og de resterende 50 ukene har de samarbeidet om å gjøre virksomhetene bedre. Det vil fortsatt være en viktig samarbeidsarena. Han trekker frem innføring av ny teknologi som et eksempel på at partene har lykkes i å samarbeide. Her var partene tidlig ute med å anvende teknologi i tradisjonell virksomhet. Et godt eksempel er bank og finans som har tatt i bruk ny teknologi til kundebetjening og betalingsformidling. FÆRRE ORGANISERTE I 2012 var det 7,3 millioner fagorganiserte i Norden, færre enn i Det er store variasjoner i organiseringen mellom de nordiske landene, blant annet på grunn av etablering av forsikring ved arbeidsledighet gjennom fagorganisering. Norge hadde den laveste organisasjonsgraden blant de nordiske landene på 51,7 prosent i Hvor lav kan organisasjonsgraden bli før fagforeningene mister innflytelse? Norge har en tradisjon for å leve med en vesentlig lavere organisasjonsgrad enn de øvrige nordiske landene. Det er bekymringsfullt at organisasjonsgraden synker i store deler i privat sektor, men det er ingen magisk grense ved 50 prosent. Lav organise- 10

11 Uavhengige trender som vil påvirke de nordiske landene frem mot 2030 Klimaendringer og tiltak Europeisk integrasjon Nordisk modell Økende ulikhet globalt Globalisering Befolkningsvekst og migrasjon Teknologisk endring ringsgrad svekker imidlertid styrkeforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og vil også kunne ramme frontfagsmodellen som lønnsregulerende mekanisme. Forskeren mener at organisasjonsgraden kan fortsette å bevege seg nedover, men fremtidig næringsstruktur og arbeidsinnvandringen vil påvirke hvor fort dette går. Fagforeningenes evne til å rekruttere nye medlemmer vil også spille inn. Det er et felles nordisk problem at mange unge ikke organiserer seg. Hva skal fagforeningene tilby de unge? Mange jobber et sted hvor de ikke har tenkt å være permanent og ser kanskje ikke behovet for å organisere seg. I dagens samfunn ser det ut til å være liten kunnskap blant unge om fagforeningenes og tariffavtalenes rolle. Mange unge får ikke det klassiske møtet med en sterk fagbevegelse og lokale tillitsvalgte, i motsetning til det mange tidligere opplevde i en typisk industribedrift hvor de skulle være ansatt lenge. Jon M. Hippe mener fagforeningene må tenke nytt når det gjelder å rekruttere medlemmer. Det handler om hvor tidlig man kan nå potensielle medlemmer, hva man kan tilby og hvordan fagbevegelsen skal forholde seg til yrker og utdanningsgrupper hvor det er en sterk felles faglig identitet. FARLIG SITUASJON Det er også grunn til bekymring når det gjelder organiseringen på arbeidsgiversiden. Det skyldes rett og slett at i store deler av arbeidsmarkedet, er avtaledekningen så liten at arbeidsgivernes mulighet til å stå utenfor er reell og fristende. Dette blir forsterket med arbeidsinnvandring og tilgang til arbeidskraft med lavere lønninger. Det er en ny situasjonen som gjør det ekstra utfordrende for kollektiv handling på arbeidsgiversiden. Dette er bekymringer som også går innad på arbeidsgiversiden mellom de bedriftene som er organisert og har tariffavtale, og de som ikke har det. Tariffavtaler bidrar også til å sikre like konkurransevilkår. Arbeidsgivernes politiske strategier blir en av de store debattene i årene fremover, avslutter prosjektleder Jon M. Hippe i Fafo. Finansfokus 2-15

12 Norden under press Nordens utfordringer Fremfor å se de enorme mulighetene, fremstilles innvandrere stadig mer som en trussel. Foto: NTB Scanpix KRONIKK Av: Kristin Clemet, leder i Civita «Problemet for sosialdemokratiet er blant annet fellesskapsbegrepet» (Kronikken har tidligere stått på trykk i Dagsavisen 20. november 2014.) Den siste uken har Fafo publisert sluttrapporten i forskningsprosjektet «Forvitring eller fornying i Norden », også kalt NordMod. Prosjektet er bestilt av Samarbeidskomiteen for LO og de sosialdemokratiske partiene i Norden, SAMAK, som oppsiktsvekkende nok søkte om å få patent på begrepet «Den nordiske modellen» da prosjektet startet opp. Det vakte, naturlig nok, sterke reaksjoner, blant annet i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd samt blant forskere. Fafos forskningsarbeid er tydelig preget av at både oppdragsgiveren og forskergruppen kommer fra den politiske venstresiden. Men det gjør ikke arbeidet uinteressant. Sluttrapporten inneholder dessuten mange observasjoner som de fleste kan si seg enige i. Fafo konkluderer med at den nordiske modellen står sterkt i alle toneangivende partier og organisasjoner, at den lenge har gitt gode resultater, at både arbeidslivsmodellen, velferdsstaten og hovedtrekkene i den økonomiske politikken i Norden står støtt men at den nordiske modellen står og faller med evnen til fornyelse. Rapporten avsluttes deretter med en oversikt over seks «utfordringer for arbeiderbevegelsen» i Norden: Å skape, jobbe, organisere, dele, ta vare på og mobilisere alle sammen utstyrt med en rekke dilemmaer, avveininger og prioriteringsspørsmål som ikke bare arbeiderbevegelsen i Norden men stort sett alle i Norden vil møte i årene som kommer. En del av spørsmålene som reises, for eksempel om valgfrihet og privat tjenesteyting, vil nok være vanskeligere for arbeiderbevegelsen enn for mange andre. Den mest åpenbare utfordringen for den nordiske modellen, som mange av Fafospørsmålene handler om, er den som dreier seg om bærekraft. Hvordan skal vi, samtidig som vi tar vare på klimaet, greie å finansiere fremtidens velferdsstat? Spørsmålet kommer til å bli stadig mer påtrengende i den politiske debatten, og om cirka 10 år blir det prekært for da begynner også det norske statsbudsjettet å gå med underskudd. Blant de viktigste temaene for debatten, vil være hvordan vi skal styrke produktiviteten i offentlig sektor, arbeidslinjen og skattesystemet. Men Faforapporten, og debatten om den, løfter ikke frem alle utfordringer like tydelig, og den greier i liten grad å se utfordringene med andre øyne enn arbeiderbevegelsens egne. Det som representerer store muligheter for noen, og som historisk også har gitt Norden store muligheter, fremstilles derfor nå oftere som trusler for arbeiderbevegelsen. De nordiske økonomiene har eksempelvis tradisjonelt hatt stor nytte og glede av at de er svært åpne, har drevet utstrakt handel over landegrensene og dermed fått muligheten til å bli svært konkurransedyktige. Men nå, når utviklingsland og fremvoksende økonomier gjør seg mer gjeldende i den globale økonomen, fremstilles handel og konkurranse mer som en trussel. Det samme gjelder på området migrasjon. Fafo har rett i at god integrering av innvandrere på arbeidsmarkedet er svært viktig. Men fremfor å se de enorme mulighetene for fattigdomsbekjempelse og «sosial jumping» for enkeltmennesker fra mindre rike land enn vårt eget, fremstilles innvandrere stadig mer som en trussel mot oss, vår likhet og vår velstand. Eller for å ta vår hjemlige andedam: Jeg tror at en av sosialdemokratiets store utfordringer frem mot 2030, som er perioden Faforapporten handler om, vil være å bevege politikken fra likhets- og enhetssamfunnet til et samfunn med nesten ekstremt mangfold uten å kaste vrak på grunntrekkene i den norske samfunns- og velferdsmodellen. Dette strever også andre partier med, men noen greier det bedre enn andre. Problemet for sosialdemokratiet er blant annet fellesskapsbegrepet, som i så stor grad er knyttet til staten, til systemer, enhet og likhet. I skolepolitikken, for eksempel, etterlater Arbeiderpartiet inntrykk av at barn som går på offentlig skole i Svolvær, føler mer fellesskap med barna på den offentlige skolen på Hovseter enn de føler med barna som går på Steinerskolen på Hovseter. Men slik er det selvsagt ikke. Ofte oppstår de beste fellesskapene nettopp i møte mellom dem som har gått på litt forskjellige skoler, som har litt ulike erfaringer, og som derfor kanskje kan berike hverandre slik for eksempel Jonas Gahr Støre beskriver møtet med Jonas Bals. Skal vi bevare limet i den nordiske velferdsmodellen der folk flest er villige til å betale skatt for fellesfinansierte goder innen bl.a. skole og helse må tjenestene som tilbys, tilpasses det større mangfoldet i befolkningen. Vi blir mer kunnskapsrike, mer velstående, mer globale og får en mer variert kulturell og religiøs bakgrunn. Og så lenge vi er enige om hvilke grunnleggende verdier som gjelder, må dette mangfoldet få utfolde seg uten at staten eller «systemet» hindrer oss. Det betyr, i mitt hode, større valgfrihet, flere skattefinansierte tjenestetilbydere og større mangfold i tjenestetilbudet enten det gjelder skole, helse eller omsorg. NordMod er opptatt av at fagforeningsgraden og velferdsstaten er viktige for å få med arbeidslivet på de omstillingene som vil komme. Det kan det være mye i. Men det er også viktig å anerkjenne betydningen av en åpen økonomi med konkurranse og mangfold, hvis vi skal få til omstilling. Det vi trenger nå, er en god og bred debatt om hvilke reformer som er nødvendige for å bevare Norge som ett av verdens beste land å bo i også de neste 50 år, og til den debatten har Fafo gitt et viktig bidrag. 12

13 1. Å skape Behovet for økt verdiskaping, omsorg for flere eldre og en grønnere økonomi vil stille store krav til de nordiske samfunnenes omstillings- og fornyelsesevne. 2. Å jobbe Høy sysselsetting og lav ledighet er avgjørende for den enkeltes valgmuligheter, for samfunnets verdiskaping og for finansiering av velferden. 3. Å organisere Synkende fagorganisering og svekkelse av avtalesystemet og det lokale partssamarbeidet kan føre til større lønnsforskjeller, lavere produktivitet og redusert omstillingsevne. Kilde: Den nordiske modellen mot 2030: Et nytt kapittel? 4. Å dele De rikes kapitalinntekter øker og fattigdomsproblemene er blitt mer markerte. Utfordringen blir å motvirke glideflukten mot et nytt standssamfunn og økte klasseskiller. 5. Å ta vare på Videreutvikle velferdsstaten slik at den ivaretar befolkningens behov for tjenester og ytelser, samtidig som bærekraften opprettholdes. 6. Å mobilisere Skape politisk oppslutning om både verdigrunnlaget i den nordiske modellen og behovet for reformer. Det må utvikles brede koalisjoner med kraft til å fornye modellen. Pluss og minus med den nordiske modellen + Modellen står sterkt og har bred oppslutning og er et forbilde internasjonalt. + Den nordiske befolkningens velstand og levekår er bedre enn noen gang. + Grunnpilarene i den økonomiske politikken, arbeidslivsmodellen og velferdsstaten står ganske støtt. + Modellen har taklet store endringer i økonomien, arbeidslivet og befolkningens sammensetning. + Stadig flere «bekjenner» seg til den nordiske modellen. Modellen trenger vedlikehold og fornyelse. Ingen suksess varer evig. Ulikhetene øker, sysselsettingen har stagnert og mange faller utenfor. Erosjon i sentrale bærebjelker kan så tvil om modellens bærekraft. Nasjonale og globale utfordringer frem mot 2030 må håndteres. Økende strid om modellens kjerne og hva som skal til for å styrke dens bærekraft. samfunnsutfordringer 1. Å vedlikeholde det økonomiske fundamentet. 2. Å sikre et ryddig og velfungerende arbeidsmarked. 3. Å styrke arbeids- og avtaleregimet. 4. Å stanse glideflukten mot et nytt standssamfunn. 5. Å forbedre de offentlige velferdsordningene. 6. Å skape bedre styring, ledelse og samarbeid i offentlige tjenester. 7. Å styrke samfunnets evne til å mestre mangfold. 8. Å øke investeringene i kompetanse. 9. Å øke tempoet i omleggingen til lavutslippssamfunnet. 10. Å utvikle felles nordiske strategier på europeiske og globale arenaer. Kilde: Den nordiske modellen mot 2030: Et nytt kapittel? Finansfokus 2-15

14 Norden under press Maktbalansen må opprettholdes Fagbevegelsen sliter med at andelen fagorganiserte synker. I tillegg er det stadig færre som vil bli tillitsvalgt. Men dette er bare én av fagbvegelsens mange utfordringer. TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA vil ha FLERE ENGASJERTE: Jorunn Berland fokuserer på det positive ved å være tillitsvalgt for å få flere engasjerte i fagforeningsarbeid. 14

15 Globalisering, sysselsetting, omstillingsevne, arbeidsledighet, uthuling av tariffavtaler, utstøting og større forskjeller, er områder som presser den norske modellen, ifølge YS-leder Jorunn Berland. Vi må ha en bred oppslutning rundt modellen. Samtidig må vi både modernisere og omstille oss til en helt ny arbeidshverdag, fortsetter Berland. Arbeidsmobiliteten øker. I finans viser dette seg ved outsourcing til lavkostland. Kostnader skal spares. I tillegg ser vi en viss organisasjonshopping hos arbeidsgiverne, som flytter seg mellom ulike avtaleområder for å få så gunstige tariffavtaler for bedriften som mulig. Dette er med på å svekke arbeidstakernes rettigheter, konstaterer Berland. TENKE ANNERLEDES I YS brukes det mye tid og tankevirksomhet på hvordan den nordiske modellen skal forsvares. Berland ser ikke helt svart på situasjonen. Vi har sett på mottiltak sammen med nordiske kolleger. Vi er alle klare til å forsvare det vi har skapt. For å snu den negative utviklingen må vi som fagforeninger tenke annerledes. Svarene fra gårsdagens utfordringer fungerer ikke i dag, sier Berland. Allerede er eksempelvis beslutningsstrukturen internt i YS endret slik at forbundene i større grad samkjøres for å håndtere de kommende utfordringene. Det er mange mekanismer som settes i gang når vi diskuterer slike ting. Endringer i maktbalansen vil alltid møte motstand, sier Berland. ENDRINGER OVER TID YS-lederen har bakgrunn fra finansbransjen. Og allerede på 80-tallet var beskjeden klar: Du må være forberedt på endring. Vi skal forsvare det vi har skapt. Vi må ha en kontinuerlig prosess, der det blir justeringer, ikke revolusjon. Finans har hele tiden vært flinke på omstilling uten veldig mye støy. Det skyldes at de tillitsvalgte har vært involvert og at ledelsen har sett behovet for å samhandle med fagforeningen. Det tror jeg er suksesskriterier også fremover, sier YS-lederen, som peker på sterke organisasjoner som en viktig nøkkel også i fremtiden. Det er viktig å beholde maktbalansen i partssamarbeidet. Da må vi få flere til å organisere seg. Også her må vi se på nye måter å gjøre ting. Vi må finne ut hva som skal til for at folk ser seg tjent med å organisere seg. Da må vi peke på lokale fordeler i den enkelte bedrift. Jo nærmere argumentene er til folks arbeidssituasjon, jo lettere er det å få dem med. I tillegg må vi se på tillitsvalgtrollen. Det er mange som ønsker å ha en faglig karriere ved siden av fagforeningsarbeidet. Det må vi legge bedre til rette for, sier Berland. ØKT KOMPETANSE Arbeidsgiverorganisasjonene hevder at trepartssamarbeidet er viktig, men Berland mener at motparten har en jobb å gjøre lokalt. Det trengs mer kompetanse hos lokale arbeidsgivere, slik at de ser verdien av å involvere tillitsvalgte i sine prosesser. I tillegg må bedriftsledelsen kjenne spillereglene og innholdet i lover og regler, forteller Berland, som påpeker at fagforeningene må være bevisst sitt eget ståsted. Vi skal være løsningsorienterte og pragmatiske, men vi kan ikke slutte å ivareta arbeidstakernes interesser. Det er på dem vi skal ha hovedfokus. Ansvarlighet er et nøkkelord. Vi skal være ansvarlige parter, både sentralt og i den enkelte bedrift, avslutter YS-lederen. Finansfokus 2-15

16 Norden under press Sterke organisasjoner helt nødvendig RETT MÅTE: Spekterleder Anne-Kari Bratten vil ikke dømme ungdommen for manglende engasjement. Det handler bare om å nå dem på rett måte, mener hun. 16

17 Globalt press, svakere fagforeninger og eldrebølgen. Det norske arbeidslivet står foran store utfordringer de kommende årene. Både arbeidsgiverne og fagforeningene peker på sterke organisasjoner og samarbeid som nøkkelen til fortsatt suksess. TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA FOTO: NTB SCANPIX Trepartssamarbeidet mellom fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter fremheves ofte som en viktig årsak til at Norge har gjort det så godt. Men den norske modellen er under press. Et globalt arbeidsmarked presser frem endringer. Dette utfordrer trepartssamarbeidet. Jeg håper vi kan beholde samarbeidet også inn i de endringene som kommer. Samarbeidet har gitt oss et samfunn preget av små forskjeller mellom folk, universelle velferdsgoder, en sterk grad av autonomi på arbeidsplassen og en sterk konsensuskultur. I Norge er det kultur for å finne løsninger sammen, enten det er på samfunns- eller bedriftsnivå, sier Anne-Kari Bratten, leder for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Andre land måtte i kjølvannet av finanskrisen, gjennomgå flere smertefulle endringer. Oljen har bokstavelig talt smurt Norges næringsliv og sørget for en myklanding. Men fremtiden vil uansett kreve store endringer. Vi står foran en eldretsunami, der det blir stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Hvordan vi organiserer arbeidslivet når vi får mangel på arbeidskraft, blir et av de store spørsmålene, sier Bratten, som mener at velferden truses hvis ikke noe gjøres. JOBB MER Den forrige regjeringens perspektivmelding viser at man i gjennomsnitt må jobbe 165 timer mer i året for å opprettholde velferdsnivået i Det kan ikke være noe problem. Svenskene jobber allerede 200 timer mer enn oss. Men det er helt urealistisk å tro at det holder å tilby velferd på samme nivå som i dag. Forventningene øker. Dermed må vi jobbe mest mulig, lengst mulig og med riktigst mulig kompetanse, sier Bratten. Hun har oppskriften klar: Folk må ta mer målrettet utdanning, der de kommer i produktivt arbeid så raskt som mulig. Vi mister mye arbeidskraft hvis alle unge skal ha friår for å reise, velger feil utdanning flere ganger eller overutdanner seg. Myndighetene må bidra til å sørge for at folk tar riktig utdanning til rett tid. Seniorene må jobbe lenger, og kvinnene må jobbe mer. Golfbanen er ingen plass for friske folk på 62. Golfbanen er ingen plass for friske folk på 62. Seniorpolitikken med ekstra fridager har ikke bidratt til at flere står lenger i jobb. I tillegg må man se på pensjonssystemene, der ulike systemer for offentlig og privat virksomhet hindrer mobilitet mellom sektorene. I dag jobber 40 prosent av kvinnene deltid. Dette er en enorm arbeidskraftreserve som må stimuleres til å jobbe mer. Det er legitimt å jobbe deltid dersom man har små barn eller spesielle livssituasjoner, men svært mange sier de kunne jobbet mer med en annen arbeidstid. Her har vi et enormt potensial. Videre må innvandrere og funksjonshemmede integreres bedre i arbeidslivet. Vi hadde ikke klart oss uten arbeidskraftinnvandringen. Men faren er at vi utvikler et A- og et B-lag. Det er bekymringsfullt å se hvordan innvandrerne sliter med å fullføre skolegang og sliter med å komme inn i arbeid. Dette er det kjempeviktig å ta tak i, sier Bratten. STERK FAGFORENING Tvert imot hva man skulle tro, så er Bratten opptatt av at Norge beholder en høy organisasjonsgrad blant arbeidstakerne. Høy organisasjonsgrad på begge sider trygger velferdsstaten. Min oppfordring til dem som er glad i den norske modellen, er klar: Organiser dere. For at trepartssamarbeidet skal virke, må partene være relevante for myndighetene. Samtidig må organisasjonene være sterke nok til at de kan utvikle velfungerende samarbeid på arbeidsplassene, understreker Spekter-lederen, som samtidig retter en advarende pekefinger mot de samme foreningene. Det er en redsel for tariffavtaler blant en del uorganiserte arbeidsgivere. Avtalene oppfattes som hugget i stein. Her må fagforeningene være i takt med samfunnet. Det må være mulig å endre tariffavtalene slik at de speiler endringer i marked, samfunn og menneskers behov. Se eksempelvis den enorme debatten relativt små endringer i arbeidsmiljøloven har gitt. Reaksjonene står ikke i proporsjon til forandringene, avslutter Bratten, som er en sterk tilhenger av lokale tilpasninger av sentrale avtaler. Finansfokus 2-15

18 Rettigheter under press De kjemper for dine rettigheter Finansforbundet opplever økt press på de kollektivt opparbeidede rettigheter. Størst er presset på endringer i arbeidstid og kompensasjon knyttet til dette. TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE CHR. JARILD 18

19 HJELPER DEG: Fra venstre: Tor André Sunde, Samuel Robert Haugum, Anne Cecilie Andresen, Inger Eline Romundgard, Anne Eva Bjørnstad, avdelingsleder Svenn Jensen, Kirsten Stangeby og Anne Ruth Fedje Eckholdt. Finansfokus 2-15

20 Rettigheter under press Det blir ikke streiket i tide og utide i finansnæringen. I hovedoppgjøret 2014 fremmet Finans Norge krav om å endre normalarbeidsdagen, men fikk ikke gjennomslag. Like fullt er arbeidstid det temaet forbundets rådgivere får flest henvendelser fra tillitsvalgte om. Viktige drivere som endret kundeadferd, ny teknologi, globalisering og nye politiske rammebetingelser utfordrer arbeidstakernes rettigheter i år. Vi har sett det i forhold til de endringene som kommer i arbeidsmiljøloven. Og vi ser det i vår egen næring. Vi har i utgangspunktet en normalarbeidsdag fra 8 16, men det forhandles lokalt om avvikende arbeidstidsordninger som i ytterste konsekvens har medført avtaler om døgnåpen betjening i enkeltbedrifter, sier avdelingsleder Svenn Jensen. Han leder sekretariatets avdeling forhandling og kompetanse som består av åtte medarbeidere. Hans kollega Anne Ruth Fedje Eckholdt er advokat og spesialrådgiver på forhandlinger. Hennes viktigste arbeidsoppgaver er å gi råd om kollektiv arbeidsrett til tillitsvalgte ved lokale tarifforhandlinger. RETTIGHETER ANGRIPES Dagens goder og rettigheter er et resultat av fremforhandlede løsninger mellom arbeidslivets parter gjennom mange år. Utfordringen i dag er at presset på disse godene og rettighetene er økende. Ytre faktorer som kostnadskutt, teknologi og endret kundeadferd forsterker dette presset. Både arbeidsmiljøloven og tariffavtalene våre regulerer blant annet arbeidstiden for at medlemmene våre skal oppleve forutsigbarhet i sin arbeidshverdag. Likevel mener regjeringen det er nødvendig med tilpasninger i arbeidsmiljøloven. Dette mener vi er et angrep på opparbeidede rettigheter, sier Eckholdt. Hun peker på at gjennom mange tiår er opparbeidede rettigheter blitt bedret. Goder som for få år siden nærmest var utenkelig, er i dag på plass: den femte ferieuken, innføring av AFP, gode ordninger ved svangerskapspermisjon og normalarbeidsdagen. Dette er viktige seire. I dag er det et sterkere press på noen av disse rettighetene, noe de tillitsvalgte opplever som krevende. Både Jensen og Eckholdt er stolte av det fagforeningene har kjempet frem. Det har tatt mange tiår å opparbeide dagens rettigheter, og målet er selvsagt å videreutvikle disse i tråd med de endringene som skjer i samfunnet og bedriftene. Rettighetene er gode, men utøvelsen av regelverket er ikke fullt så bra. På grunn av stort arbeidspress i bedriftene, opplever mange tillitsvalgte at de ikke får den tid de har krav på etter avtaleverket, til å drive tillitsvalgtarbeid. Det er alvorlig, understreker Svenn Jensen. 20

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014 lønn FINANS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2014 coachens tips: slik får du høyere lønn ellevill eierne tar kaka bonusfest Det store lønnsforskjellene øker lønnsspillet LØNN FRONTFAGET YS BONUSVINNERE

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

Filialene forsvinner FINANS F O KUS. Ulike erfaringer med AFR Krevende for småbankene Vold og trusler i finansnæringen Fokus Bank blir historie

Filialene forsvinner FINANS F O KUS. Ulike erfaringer med AFR Krevende for småbankene Vold og trusler i finansnæringen Fokus Bank blir historie FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 7 2012 Filialene forsvinner Ulike erfaringer med AFR Krevende for småbankene Vold og trusler i finansnæringen Fokus Bank blir historie H * K Reklamebyrå

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Nest mektigste kvinne FINANS F O KUS. Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører.

Nest mektigste kvinne FINANS F O KUS. Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2012 Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører Nest mektigste kvinne H * K Reklamebyrå 1111 YS

Detaljer