Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen."

Transkript

1 1.mai tale 2009 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 1.mai dagen for internasjonal solidaritet er en viktig dag hvert år. Men i år er 1.mai spesielt viktig. For i år, når den globale finanskrisen går over til å bli en økonomisk krise som rammer i alle land - også i Norge, også her i Grenland så opplever vi at mye står på spill. Og når mye står på spill, blir vi testet. På evnen til å stå i mot krisen. På evnen til å finne en vei ut av den. På evnen til å ta vare på hverandre. På evnen til å ta de riktige valgene. Jeg kan forsikre dere: Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre vår bevegelses aller viktigste mål: Arbeid til alle! Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at Norge kommer ut av denne krisen med Europas laveste arbeidsledighet. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre velferden og solidariteten med de som blir rammet. Når mye står på spill blir verdier viktig. Og 1. mai er en dag for verdier. Våre verdier og tilkjempede rettigheter utfordres av en økonomisk verdenskrise vi ikke har opplevd på mange ti år. Og hver dag frem mot valgdagen 14. september blir våre verdier og tilkjempede rettigheter utfordret av en politisk høyreside som vil ha en helt annen kurs. Mitt budskap til dere er dette: Vi skal vinne på begge fronter! Vi skal ta Norge trygt gjennom krisetid og vi skal vinne fire nye år med en politikk for arbeid, velferd og rettferdig fordeling! Takk for invitasjonen til å tale her på 1. mai. For meg, som fortsatt er ganske ny i politikken, er det en ære å få tale på så tradisjonsrike trakter for Norges viktigste politiske og faglige bevegelse. Takk for at dere deltar så mange! Fremfor alt er 1. mai er dagen for internasjonal solidaritet. Når vi leser arbeiderbevegelsens historie slår dette mot oss; pionerene, modige kvinner og menn, de som sto midt oppe i en hard historisk kamp for rettigheter, menneskeverd og demokrati de var de første til å si at denne kampen ikke kunne begrenses til Norge. De løftet blikket. Martin Tranmæl sa at vi måtte ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover. For meg er en kjerne i sosialdemokratiets verdigrunnlag. Trygve Bratteli sa i en av sine 1. mai taler at i dag tenker vi på dem som ingen frihet har, de som kjemper for å vinne den. Trygve Bratteli visste hva han snakket om. Innsatsen fra hans generasjon har forankret friheten i vårt land. Derfor skal vi i dag minnes alle de som førte den kampen alle de som har gått bort - og de i de eldre generasjonene, noen av dere er her i dag, som fortsatt kan fortelle. Vi skal fortsette med å løfte fram dem som ingen frihet har. De mange som kjemper for grunnleggende menneskerettigheter. De modige menneskene som med livet som innsats snakker der andre tier, som er stemmer for de undertrykte og de som forfølges.

2 De som med fare for eget liv og helse sloss for faglige rettigheter og retten til anstendig arbeid. Journalister som sørger for at lesere, seere og lyttere får vite om overgrep og undertrykking. Advokater som tar saker for mennesker som er forsvunnet, torturert, dømt til døden og fengslet for sine overbevisninger. Norge skal være en tydelig stemme. Gjennom de siste tiårene er det skjedd historiske løft for menneskerettighetene. De er i dag forankret i internasjonale avtaler som aldri før. Men de brytes i stor skala. Menneskeverd krenkes. Mennesker tortureres og henrettes. Mennesker sulter og har ikke adgang til helsetjenester. Mennesker som strever i ekstrem fattigdom. Vi skal hjelpe, bruke vår stemme og være tilstede når det gjelder. Vi fikk erfare betydningen av begge deler under rasismekonferansen i Genève for snart to uker siden. Noen mente Norge skulle holdt seg hjemme og ikke deltatt i FNs store debatt om kampen mot rasisme og diskriminering fordi vi kunne ha noe å utsette på både teksten og noen av deltakerne. Noen mente at jeg skulle tie, reist meg og gått da Irans president begynte å tale. Vi tok et annet valg. Vi ble og tok til motmæle. Kjære venner: Jeg kan love dere dette: Så lenge denne Regjeringen har ansvaret skal vi fortsette med å ta til motmæle. Vi vil ikke overgi FNs talerstol til de som er ansvarlige for omfattende brudd på menneskerettigheter eller som sprer budskap om hat. Vi vil ikke la dem tale uimotsagt. FN kan ikke tas som gissel av slike ledere. Vi skal møte ytringer med ytringsfrihetens styrke: Klar tale! Vi skal også bruke vår stemme for at verden nå ruster ned, og ikke opp. Før jul inviterte vi over 100 land til undertegnelse av konvensjonen som forbyr klaseammunisjon. Det var en seier. Noen trodde det ikke var mulig da vi satt oss dette målet i oktober Men vi nådde målet. Det mennesker har skapt, kan mennesker gjøre om! Nå skal vi sette nye mål. Vi skal ta tak i håndvåpen og ikke minst skal vi løfte opp igjen 80-tallets parole: Vi skal arbeide for en verden uten kjernevåpen! I dag kan vi alle være med å gi vårt bidrag og gjøre en innsats som gjør en forskjell ved å støtte årets 1. mai aksjon i regi av Norsk Folkehjelp som går til Gaza og Libanon. Vi må fortsatt vise evnen til solidaritet med mennesker som opplever nød. Som de sivile på Sri Lanka som fanges midt i krigens brutale og kyniske suddlinje. Vi må kreve at våpnene tier så de sivile kan slippe ut. Og i disse dager skal vi vise omsorg og støtte til de tusenvis her hjemme som har slekt og venner midt i Sri Lankas drama. Vi må stå opp for de som lider urett i Midt Østen. Krigen i Gaza er over, bombene har stilnet og soldatene har trukket seg ut. Tilbake sitter en traumatisert befolkning og et Gaza i ruiner. Vi må ikke glemme dem, selv om bildene har forsvunnet fra fjernsynssendingene og avisoverskriftene. Jeg var i Gaza for 2 måneder siden og så ødeleggelsene med mine egne øyne. Sammenraste bygninger gjør inntrykk. Mennesker som mister håpet gjør enda større inntrykk. Midt i ruinene av det som var hans hjem og nabolag sto en far med sin sønn. Uten arbeid, uten tak over hode. Et liv i ruiner. Sønnen var like gammel som min yngste, og jeg tenkte: Vi kan bygge opp igjen husene og reparere veiene men hvordan skal vi klare å lege et barnesinn? Hva er konsekvensen av at unge mister tro og håp på fremtiden?

3 Vold, terror og krig har i alt for mange år preget Midtøsten. Derfor er vårt klare budskap: En varig fred mellom israelere og palestinere kan bare oppnås ved forhandlinger. Terror må fordømmes. Og vårt budskap til Israel er klart: Det må bli en slutt på nye bosettinger. Okkupasjonen må opphøre. Palestina må bli en selvstendig stat. Vår bevegelse ser sammenhengene mellom innsats ute og tiltak hjemme. Vi trygger ikke sikkerheten ved grensestasjonene alene. Stedet langt borte finnes egentlig ikke. Finanskrisen oppsto på Wall Street. Nå mister folk jobbene sine i Grenland. Et influensavirus ble spredt fra Mexico. Nå må vi regne med at også nordmenn blir smittet. Handle hjemme og ute - det ligger i verdiene våre. Eksemplene er mange la meg bare nevne to: Først klima: Vi leser sjeldnere om klimakrisen i overskriftene. Men saken blir ikke borte. Tvert i mot. Kloden blir varmere. For tre dager siden samlet Al Gore og jeg verdens ledende eksperter på is-smelting. Budskapet var klart: Isen smelter raskere enn antatt. Oppvarmingen i de nordligste og sørligste delene av kloden er de sikreste tegnene på et klima i dramatisk endring. Derfor må vi gå i front, for å redusere utslipp der ute, og her hjemme. Vi må mobilisere to ressurser som er fornybare: Den politiske og den folkelige. En ny og omfattende og forpliktende klimavtale må på plass. Utslippene må ned. Vi må utvikle nye bærekraftige teknologier. Vi må satse på den avanserte industrien som kan løfte oss videre som her i Grenland. Så det andre eksempelet: influensa. Ekspertene har visst det lenge det var ikke et spørsmål om men når et slikt virus ville bli spredt. Nå er det skjedd. Men vi er ikke uforbredt. I 1918 herjet spanskesyken over alle kontinenter. Her i Norge døde tusenvis av mennesker fra 1918 til På den tiden hadde verden ikke noe å forsvare seg med. Ikke noe samarbeid. Ingen felles tiltak å sette inn. I dag er vi bedre rustet. Verdens Helseorganisasjon er vårt felles gode, en internasjonal organisasjon som verdens land sammen har bygget opp. Jeg vet det, for jeg har jobbet der, sammen med Gro. Uten WHO hadde verden stått nesten forsvarsløs, hvert land overlatt til egen gjetning. Med WHO har vi kunnskap og beredskap. Med andre ord det ligger en grunnverdi om solidaritet og felles interesser i det internasjonal samarbeidet. Våre verdier. Vi må slå ring om det! La oss vende hjem til det som opptar så mange den økonomiske krisen. Heller ikke den startet her. Men vi spares ikke. En tøylesløs og spekulativ finansøkonomi gikk av hengslene. Om det kommer noe godt ut av denne krisen så er det at den avslutter tretti års dominerende tankesett om at markedet vet best, forstår mest og selv løser kriser om det overlates til seg selv. Fremskrittspartiets analyse er annen at det var for mye sosialisme i USA som førte til krisen! Slå den - sosialisme under George W Bush! Vi venter i spenning på Siv Jensens vurdering av 100 dager med Obama! Nei, det vi nå ser er et historisk skifte: Tretti år med toneangivende verdier fra Thatcher og Reagans viker for krav om felles ansvar og sterkere styring av markedskreftene. Markedet er en god tjener. Men en elendig herre. Vi må ha vilje og evne til å styre.

4 Vi står nå midt i krisen. Mange opplever nedskjæringer på arbeidsplassen. Tøffere tider. Ordrebøker som tynnes. Noen er midlertidig permittert, andre har mistet jobben. Dere opplever det her. Telemark har landets eldste eksportindustri. Fra i år til i fjor har ledigheten nesten doblet seg her i Telemark, den er blant de høyeste i landet. Derfor samles vi under en kjent hovedparole Arbeid til alle. Arbeidsledighet rammer ikke bare samfunnets verdiskapning. Det er sløsing med menneskelige ressurser. Det har Norge ikke råd til. Derfor skal vi hvileløst kjempe mot den! Arbeidsledighet ikke bare tall og statistikk som går opp og ned. En tapt jobb rammer enkeltpersoner, familier og hele lokalsamfunn. Det rammer venner og kollegaer når noen får bli og andre må gå. Dette kan jeg love: Vi vil ta i bruk alle tiltak vi har tilgjengelig. Vi vil satse på omstilling og nyskaping i næringslivet og kraftfulle arbeidsmarkedstiltak. Vi har satt inn omfattende tiltak. Vi startet i statsbudsjettet i fjor høst, vi har frem en lang rekke tiltakspakker, ovenfor bank, bedrifter, bolig og bygg. Kampen mot ledigheten er så viktig for oss at vi har tatt i bruk de kraftigste virkemidlene i hele Europa. Renta går ned - fordi vi har holdt orden i økonomien og holdt igjen oljepenger i gode tider, slik at vi kan bruke ekstra mye penger nå. Men vi må være utholdende. Virkningene av finanskrisen kan ikke begrense fra en dag til en annen. Når det ikke er etterspørsel, klarer vi ikke erstatte alt. Men vi skal gjøre det vi kan. Jeg vet at i tillegg til vanskelige tider brakte denne uka en spesiell skuffelse til Grenland. Vi er mange som er skuffet over at arbeid med gassrøret til Skanled nå er innstilt. Dere har stått på utrettelig for å få det til, fylt av forventninger om hvilke industrielle muligheter den norske gassen kunne få også i denne regionen. Vi i regjeringen har brukt tid og ressurser på å få det hele på plass. Vi hadde håp om at innsatsen hjemme og ute ville bære frukter. Staten var rede til å gå inn på eiersiden med 30 prosent. EU var villig til å bruke mye penger på røret. Men den internasjonale finanskrisen rammet prosjektet. Etterspørsel etter gass svikter. Prisene er lave. Partene i prosjektet fant det ikke forsvarlig å gå i gang. Det kan ikke et regjeringsvedtak endre. Uten forpliktelse fra de utenlandske aktørene er det ikke mulig å få tilstrekkelig bruk av røret. Men la meg si dette veldig klart: Selv om prosjektet er innstilt, så er det ikke avlyst. Vi vet nok om visjonene til dette prosjektet til å si at det hører fremtiden til. Gassco sier at prosjektet kan bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt om forholdene utvikler seg i mer positiv retning. Jeg er enig med Gassco. Bedre økonomiske tider internasjonalt kan gi oss det grunnlaget som mangler i dag. Da skal vi være klare. Derfor må stat og partene i prosjektet fortsatt jobbe sammen. Gassrøret er ikke bare viktig for Grenland. Det er viktig for industriutvikling i Norge. Til sist dette er året for mobilisering mot krisen og det er året for mobilisering for valg. Dette er ikke to atskilte utfordringer. De henger sammen for folk må tenke på dette; hvem skal styre Norge når vi sammen med en hel verden er i krise? Fremskrittspartiert og Høyre er tydelige på at de vil ha en annen kurs for Norge. Det er en ærlig sak og vi skal ta dem på alvor.

5 FrPs mente altså at det var for mye sosialisme i USA og at det er grunnen til krisen. I partiets program står det: Fremskrittspartiet mener at penge- og kredittmarkedet skal reguleres av tilbud og etterspørsel i markedet, uten politiske reguleringer eller inngrep. Jeg gjentar: Uten politiske reguleringer eller inngrep. Er det oppskriften vi trenger? Frp støtter opp om krisepakkene, men samtidig legger ikke formannen skjul på sine politiske valg. Siv Jensen gir følgende valgløfte: Om Frp får styre, så blir det markedstenking på alle nivåer. Igjen det er et ærlig valg. Men vi skal vite hva konsekvensene av et slikt valg blir. Det nye forslaget til prinsipprogrammet gjentar med tydelighet at Frp er et liberalistisk parti. - Statens rolle er i vårt idealsamfunn begrenset, sier partiet. De ønsker en helt annen samfunnsmodell enn oss og utfordrer selve grunnpilaren i vår velferdsstat: Det at vi tar ansvar sammen. Jeg snakket om tilkjempete rettigheter. Tilkjempede, men ikke garanterte. For kort tid siden stilte Roar Flåthen ti konkrete spørsmål til Fremskrittspartiet. På spørsmål om FrP vil fjerne sentrale forhandlinger kunne de ikke svare ja eller nei men det kom tydelig frem at de mener lokale oppgjør er best. Det de derimot kunne svare tydelig på var at de ville åpne opp for å begrense streikeretten. Og vi har sett hva de har gjort når de har hatt makt i samarbeid med Bondevik regjeringen. Da stemte de for forslagene som åpnet opp for mer overtid og 13 timers arbeidsdag. Gjennom 125 år har kravet om 8-timers arbeidsdag samlet en internasjonal arbeiderbevegelse. Med FrP i posisjon må vi ta kampen for grunnleggende rettigheter på ny. Det er historien i baklengs film. Vi trenger en regjering som spiller på lag med vanlige lønnsmottakere ikke en regjering som vil kjempe mot! Arbeiderpartiet vil stå sammen med LO for sterke offentlige velferdstjenester, arbeid til alle og et velordnet arbeidsliv. Vi skammer oss ikke, men er stolte over at vi nettopp i dag har sterk og solid stat, som både takler nedgang og oppgang. Dette er en del av den norske modellen som nå viser sin styrke. Vi vil bygge den videre, ikke rive den ned! Derfor er valget til høsten er så viktig. Valget handler om vi skal overlate mer til det frie markedet, eller om vi skal ha politisk styring. Om vi skal satse på fellesskapet, eller på skattelette og privatisering. Om vi skal redusere eller øke forskjellene. Om vi skal ha en aktiv næringspolitikk eller om staten skal selge ut nøkkelbedrifter. Om vi skal styrke eller svekke arbeidstakernes rettigheter. Valget handler om vi skal bruke de store pengene på rettferdighet og fellesskap, eller skattelette og privatisering. Slike valg handler om enkeltsaker, men også om samfunnsretning. Det handler om solidaritet, men også om opplyst egeninteresse. For som vi har sett og som vi ser så er vi ikke vernet mot det som skjer langt borte fra. Valuta, virus, klima. For å nevne noe. Så la meg minne om: Også på dette området vil FrP ha en annen linje. De vil kutte bistanden til Afrika med 85%, Bistanden til Asia med 85%, Bistanden til Midtøsten 85%, Bistanden til Latin Amerika 85%. De vil mer enn halvere støtten til FN.

6 Dette er ikke bare tall. Dette betyr liv eller død for mange mennesker. Det er penger som gjør at unge jenter i Malawi får mulighet til å gå på skole, at foreldre i Uganda kan ta med barn på helseklinikk, og at unge gutter og jenter i Sør Afrika får informasjon om hvordan de må beskytte seg for Hiv/Aids. Vi kan velge: Skal den dagen komme der norske ambassadører banker på døra i fattige land og i FN og sier på vegne av Statsminister Jensen: Jeg er fra Norge, verdens rikeste land, jeg er kommet for å si at vi kutter og avvikler støtten. Vi trenger pengene selv. den dagen må ikke få komme. Vi avgjør det valgdagen 14. September. Og siden dette er aktuelt akkurat nå: Det er penger vi bruker for å støtte Verdens Helseorganisasjons arbeid for å bygge forsvarsverket som gjør at vi kan møte en spredende influensapandemi som sprer seg raskt over landegrenser. Frp er opptatt av hvilken beredskap kommunene har overfor svineinfluensaen. Bjarne Håkon Hanssen svarer godt for seg. Beredskapen er i orden. Men denne saken forteller noe mer. Kommuneberedskapen skal være i orden for å hjelpe de får en runde med influensa i norske. Men det er ikke her i kommunen at vi bekjemper spredning av viruset det er ved å bidra til de internasjonale tiltakene. Her tier Frp og med grunn. For i Frps budsjetter kutter de i budsjettpostene som gir norsk støtte til WHO med mellom 75% og 85%. Dette er penger som tidligere er brukt på å overvåke fugleinfluensa og bygge forsvarsverk. Nå er WHO fult opptatt med svineinfluensa. Og Norge er en viktig bidragsyter. Å kutte her er alvor. Det er umoralsk. Det er dårlig helsepolitikk for nordmenn. Det er dårlig og farlig utenrikspolitikk. Vi i vestlige land har godt med ressurser til å møte sykdommen både med medisiner og helsetjenester. Om spredningen når de fattige landene kan konsekvensene bli langt farligere. De har ikke medisner. De har overbelastede sykehus og helsestasjoner. Derfor må vi stille opp for dem. Jeg kan love dere dette: Dersom WHO ber oss om å bidra til å støtte de fattigste landene dersom tragedien rammer og viruset når dem, ja da skal vi stille opp! Det er bra for dem. Det er bra for oss. Vi kan oppsummere: Vi vil et samfunn som er godt til både å skape og dele. Der vi tar vare på hverandre. Vi har store utfordringer. Vi møter dem hjemme og ute. Vårt verdigrunnlag sier oss at slike utfordringer henger sammen. Vi er en bevegelse som både har vilje, mot og evne til å gjøre en forskjell. Vi er en del av en bevegelse som både kan vinne hjertene og hodene og kjære venner som kan vinne valg! Det er oppgaven vår de neste månedene, og i det arbeidet trenger vi alle med. Gratulerer så mye med dagen.

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte Sofaen er hovedfienden 12. sept. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 DENNE HØSTEN SKAL VI VELGE PARTIER OG PERSONER TIL Å STYRE

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Kampen for kunnskap og miljø, i et samfunn basert på tillit og ikke på kontroll

Kampen for kunnskap og miljø, i et samfunn basert på tillit og ikke på kontroll Kampen for kunnskap og miljø, i et samfunn basert på tillit og ikke på kontroll Trine Skei Grandes tale til Venstres landsmøte 17.04.2010. Det talte ord gjelder. Kjære Venstre! Tusen takk for støtten,

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s.

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 og 2 2013 9. årgang Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer