Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen."

Transkript

1 1.mai tale 2009 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 1.mai dagen for internasjonal solidaritet er en viktig dag hvert år. Men i år er 1.mai spesielt viktig. For i år, når den globale finanskrisen går over til å bli en økonomisk krise som rammer i alle land - også i Norge, også her i Grenland så opplever vi at mye står på spill. Og når mye står på spill, blir vi testet. På evnen til å stå i mot krisen. På evnen til å finne en vei ut av den. På evnen til å ta vare på hverandre. På evnen til å ta de riktige valgene. Jeg kan forsikre dere: Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre vår bevegelses aller viktigste mål: Arbeid til alle! Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at Norge kommer ut av denne krisen med Europas laveste arbeidsledighet. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre velferden og solidariteten med de som blir rammet. Når mye står på spill blir verdier viktig. Og 1. mai er en dag for verdier. Våre verdier og tilkjempede rettigheter utfordres av en økonomisk verdenskrise vi ikke har opplevd på mange ti år. Og hver dag frem mot valgdagen 14. september blir våre verdier og tilkjempede rettigheter utfordret av en politisk høyreside som vil ha en helt annen kurs. Mitt budskap til dere er dette: Vi skal vinne på begge fronter! Vi skal ta Norge trygt gjennom krisetid og vi skal vinne fire nye år med en politikk for arbeid, velferd og rettferdig fordeling! Takk for invitasjonen til å tale her på 1. mai. For meg, som fortsatt er ganske ny i politikken, er det en ære å få tale på så tradisjonsrike trakter for Norges viktigste politiske og faglige bevegelse. Takk for at dere deltar så mange! Fremfor alt er 1. mai er dagen for internasjonal solidaritet. Når vi leser arbeiderbevegelsens historie slår dette mot oss; pionerene, modige kvinner og menn, de som sto midt oppe i en hard historisk kamp for rettigheter, menneskeverd og demokrati de var de første til å si at denne kampen ikke kunne begrenses til Norge. De løftet blikket. Martin Tranmæl sa at vi måtte ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover. For meg er en kjerne i sosialdemokratiets verdigrunnlag. Trygve Bratteli sa i en av sine 1. mai taler at i dag tenker vi på dem som ingen frihet har, de som kjemper for å vinne den. Trygve Bratteli visste hva han snakket om. Innsatsen fra hans generasjon har forankret friheten i vårt land. Derfor skal vi i dag minnes alle de som førte den kampen alle de som har gått bort - og de i de eldre generasjonene, noen av dere er her i dag, som fortsatt kan fortelle. Vi skal fortsette med å løfte fram dem som ingen frihet har. De mange som kjemper for grunnleggende menneskerettigheter. De modige menneskene som med livet som innsats snakker der andre tier, som er stemmer for de undertrykte og de som forfølges.

2 De som med fare for eget liv og helse sloss for faglige rettigheter og retten til anstendig arbeid. Journalister som sørger for at lesere, seere og lyttere får vite om overgrep og undertrykking. Advokater som tar saker for mennesker som er forsvunnet, torturert, dømt til døden og fengslet for sine overbevisninger. Norge skal være en tydelig stemme. Gjennom de siste tiårene er det skjedd historiske løft for menneskerettighetene. De er i dag forankret i internasjonale avtaler som aldri før. Men de brytes i stor skala. Menneskeverd krenkes. Mennesker tortureres og henrettes. Mennesker sulter og har ikke adgang til helsetjenester. Mennesker som strever i ekstrem fattigdom. Vi skal hjelpe, bruke vår stemme og være tilstede når det gjelder. Vi fikk erfare betydningen av begge deler under rasismekonferansen i Genève for snart to uker siden. Noen mente Norge skulle holdt seg hjemme og ikke deltatt i FNs store debatt om kampen mot rasisme og diskriminering fordi vi kunne ha noe å utsette på både teksten og noen av deltakerne. Noen mente at jeg skulle tie, reist meg og gått da Irans president begynte å tale. Vi tok et annet valg. Vi ble og tok til motmæle. Kjære venner: Jeg kan love dere dette: Så lenge denne Regjeringen har ansvaret skal vi fortsette med å ta til motmæle. Vi vil ikke overgi FNs talerstol til de som er ansvarlige for omfattende brudd på menneskerettigheter eller som sprer budskap om hat. Vi vil ikke la dem tale uimotsagt. FN kan ikke tas som gissel av slike ledere. Vi skal møte ytringer med ytringsfrihetens styrke: Klar tale! Vi skal også bruke vår stemme for at verden nå ruster ned, og ikke opp. Før jul inviterte vi over 100 land til undertegnelse av konvensjonen som forbyr klaseammunisjon. Det var en seier. Noen trodde det ikke var mulig da vi satt oss dette målet i oktober Men vi nådde målet. Det mennesker har skapt, kan mennesker gjøre om! Nå skal vi sette nye mål. Vi skal ta tak i håndvåpen og ikke minst skal vi løfte opp igjen 80-tallets parole: Vi skal arbeide for en verden uten kjernevåpen! I dag kan vi alle være med å gi vårt bidrag og gjøre en innsats som gjør en forskjell ved å støtte årets 1. mai aksjon i regi av Norsk Folkehjelp som går til Gaza og Libanon. Vi må fortsatt vise evnen til solidaritet med mennesker som opplever nød. Som de sivile på Sri Lanka som fanges midt i krigens brutale og kyniske suddlinje. Vi må kreve at våpnene tier så de sivile kan slippe ut. Og i disse dager skal vi vise omsorg og støtte til de tusenvis her hjemme som har slekt og venner midt i Sri Lankas drama. Vi må stå opp for de som lider urett i Midt Østen. Krigen i Gaza er over, bombene har stilnet og soldatene har trukket seg ut. Tilbake sitter en traumatisert befolkning og et Gaza i ruiner. Vi må ikke glemme dem, selv om bildene har forsvunnet fra fjernsynssendingene og avisoverskriftene. Jeg var i Gaza for 2 måneder siden og så ødeleggelsene med mine egne øyne. Sammenraste bygninger gjør inntrykk. Mennesker som mister håpet gjør enda større inntrykk. Midt i ruinene av det som var hans hjem og nabolag sto en far med sin sønn. Uten arbeid, uten tak over hode. Et liv i ruiner. Sønnen var like gammel som min yngste, og jeg tenkte: Vi kan bygge opp igjen husene og reparere veiene men hvordan skal vi klare å lege et barnesinn? Hva er konsekvensen av at unge mister tro og håp på fremtiden?

3 Vold, terror og krig har i alt for mange år preget Midtøsten. Derfor er vårt klare budskap: En varig fred mellom israelere og palestinere kan bare oppnås ved forhandlinger. Terror må fordømmes. Og vårt budskap til Israel er klart: Det må bli en slutt på nye bosettinger. Okkupasjonen må opphøre. Palestina må bli en selvstendig stat. Vår bevegelse ser sammenhengene mellom innsats ute og tiltak hjemme. Vi trygger ikke sikkerheten ved grensestasjonene alene. Stedet langt borte finnes egentlig ikke. Finanskrisen oppsto på Wall Street. Nå mister folk jobbene sine i Grenland. Et influensavirus ble spredt fra Mexico. Nå må vi regne med at også nordmenn blir smittet. Handle hjemme og ute - det ligger i verdiene våre. Eksemplene er mange la meg bare nevne to: Først klima: Vi leser sjeldnere om klimakrisen i overskriftene. Men saken blir ikke borte. Tvert i mot. Kloden blir varmere. For tre dager siden samlet Al Gore og jeg verdens ledende eksperter på is-smelting. Budskapet var klart: Isen smelter raskere enn antatt. Oppvarmingen i de nordligste og sørligste delene av kloden er de sikreste tegnene på et klima i dramatisk endring. Derfor må vi gå i front, for å redusere utslipp der ute, og her hjemme. Vi må mobilisere to ressurser som er fornybare: Den politiske og den folkelige. En ny og omfattende og forpliktende klimavtale må på plass. Utslippene må ned. Vi må utvikle nye bærekraftige teknologier. Vi må satse på den avanserte industrien som kan løfte oss videre som her i Grenland. Så det andre eksempelet: influensa. Ekspertene har visst det lenge det var ikke et spørsmål om men når et slikt virus ville bli spredt. Nå er det skjedd. Men vi er ikke uforbredt. I 1918 herjet spanskesyken over alle kontinenter. Her i Norge døde tusenvis av mennesker fra 1918 til På den tiden hadde verden ikke noe å forsvare seg med. Ikke noe samarbeid. Ingen felles tiltak å sette inn. I dag er vi bedre rustet. Verdens Helseorganisasjon er vårt felles gode, en internasjonal organisasjon som verdens land sammen har bygget opp. Jeg vet det, for jeg har jobbet der, sammen med Gro. Uten WHO hadde verden stått nesten forsvarsløs, hvert land overlatt til egen gjetning. Med WHO har vi kunnskap og beredskap. Med andre ord det ligger en grunnverdi om solidaritet og felles interesser i det internasjonal samarbeidet. Våre verdier. Vi må slå ring om det! La oss vende hjem til det som opptar så mange den økonomiske krisen. Heller ikke den startet her. Men vi spares ikke. En tøylesløs og spekulativ finansøkonomi gikk av hengslene. Om det kommer noe godt ut av denne krisen så er det at den avslutter tretti års dominerende tankesett om at markedet vet best, forstår mest og selv løser kriser om det overlates til seg selv. Fremskrittspartiets analyse er annen at det var for mye sosialisme i USA som førte til krisen! Slå den - sosialisme under George W Bush! Vi venter i spenning på Siv Jensens vurdering av 100 dager med Obama! Nei, det vi nå ser er et historisk skifte: Tretti år med toneangivende verdier fra Thatcher og Reagans viker for krav om felles ansvar og sterkere styring av markedskreftene. Markedet er en god tjener. Men en elendig herre. Vi må ha vilje og evne til å styre.

4 Vi står nå midt i krisen. Mange opplever nedskjæringer på arbeidsplassen. Tøffere tider. Ordrebøker som tynnes. Noen er midlertidig permittert, andre har mistet jobben. Dere opplever det her. Telemark har landets eldste eksportindustri. Fra i år til i fjor har ledigheten nesten doblet seg her i Telemark, den er blant de høyeste i landet. Derfor samles vi under en kjent hovedparole Arbeid til alle. Arbeidsledighet rammer ikke bare samfunnets verdiskapning. Det er sløsing med menneskelige ressurser. Det har Norge ikke råd til. Derfor skal vi hvileløst kjempe mot den! Arbeidsledighet ikke bare tall og statistikk som går opp og ned. En tapt jobb rammer enkeltpersoner, familier og hele lokalsamfunn. Det rammer venner og kollegaer når noen får bli og andre må gå. Dette kan jeg love: Vi vil ta i bruk alle tiltak vi har tilgjengelig. Vi vil satse på omstilling og nyskaping i næringslivet og kraftfulle arbeidsmarkedstiltak. Vi har satt inn omfattende tiltak. Vi startet i statsbudsjettet i fjor høst, vi har frem en lang rekke tiltakspakker, ovenfor bank, bedrifter, bolig og bygg. Kampen mot ledigheten er så viktig for oss at vi har tatt i bruk de kraftigste virkemidlene i hele Europa. Renta går ned - fordi vi har holdt orden i økonomien og holdt igjen oljepenger i gode tider, slik at vi kan bruke ekstra mye penger nå. Men vi må være utholdende. Virkningene av finanskrisen kan ikke begrense fra en dag til en annen. Når det ikke er etterspørsel, klarer vi ikke erstatte alt. Men vi skal gjøre det vi kan. Jeg vet at i tillegg til vanskelige tider brakte denne uka en spesiell skuffelse til Grenland. Vi er mange som er skuffet over at arbeid med gassrøret til Skanled nå er innstilt. Dere har stått på utrettelig for å få det til, fylt av forventninger om hvilke industrielle muligheter den norske gassen kunne få også i denne regionen. Vi i regjeringen har brukt tid og ressurser på å få det hele på plass. Vi hadde håp om at innsatsen hjemme og ute ville bære frukter. Staten var rede til å gå inn på eiersiden med 30 prosent. EU var villig til å bruke mye penger på røret. Men den internasjonale finanskrisen rammet prosjektet. Etterspørsel etter gass svikter. Prisene er lave. Partene i prosjektet fant det ikke forsvarlig å gå i gang. Det kan ikke et regjeringsvedtak endre. Uten forpliktelse fra de utenlandske aktørene er det ikke mulig å få tilstrekkelig bruk av røret. Men la meg si dette veldig klart: Selv om prosjektet er innstilt, så er det ikke avlyst. Vi vet nok om visjonene til dette prosjektet til å si at det hører fremtiden til. Gassco sier at prosjektet kan bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt om forholdene utvikler seg i mer positiv retning. Jeg er enig med Gassco. Bedre økonomiske tider internasjonalt kan gi oss det grunnlaget som mangler i dag. Da skal vi være klare. Derfor må stat og partene i prosjektet fortsatt jobbe sammen. Gassrøret er ikke bare viktig for Grenland. Det er viktig for industriutvikling i Norge. Til sist dette er året for mobilisering mot krisen og det er året for mobilisering for valg. Dette er ikke to atskilte utfordringer. De henger sammen for folk må tenke på dette; hvem skal styre Norge når vi sammen med en hel verden er i krise? Fremskrittspartiert og Høyre er tydelige på at de vil ha en annen kurs for Norge. Det er en ærlig sak og vi skal ta dem på alvor.

5 FrPs mente altså at det var for mye sosialisme i USA og at det er grunnen til krisen. I partiets program står det: Fremskrittspartiet mener at penge- og kredittmarkedet skal reguleres av tilbud og etterspørsel i markedet, uten politiske reguleringer eller inngrep. Jeg gjentar: Uten politiske reguleringer eller inngrep. Er det oppskriften vi trenger? Frp støtter opp om krisepakkene, men samtidig legger ikke formannen skjul på sine politiske valg. Siv Jensen gir følgende valgløfte: Om Frp får styre, så blir det markedstenking på alle nivåer. Igjen det er et ærlig valg. Men vi skal vite hva konsekvensene av et slikt valg blir. Det nye forslaget til prinsipprogrammet gjentar med tydelighet at Frp er et liberalistisk parti. - Statens rolle er i vårt idealsamfunn begrenset, sier partiet. De ønsker en helt annen samfunnsmodell enn oss og utfordrer selve grunnpilaren i vår velferdsstat: Det at vi tar ansvar sammen. Jeg snakket om tilkjempete rettigheter. Tilkjempede, men ikke garanterte. For kort tid siden stilte Roar Flåthen ti konkrete spørsmål til Fremskrittspartiet. På spørsmål om FrP vil fjerne sentrale forhandlinger kunne de ikke svare ja eller nei men det kom tydelig frem at de mener lokale oppgjør er best. Det de derimot kunne svare tydelig på var at de ville åpne opp for å begrense streikeretten. Og vi har sett hva de har gjort når de har hatt makt i samarbeid med Bondevik regjeringen. Da stemte de for forslagene som åpnet opp for mer overtid og 13 timers arbeidsdag. Gjennom 125 år har kravet om 8-timers arbeidsdag samlet en internasjonal arbeiderbevegelse. Med FrP i posisjon må vi ta kampen for grunnleggende rettigheter på ny. Det er historien i baklengs film. Vi trenger en regjering som spiller på lag med vanlige lønnsmottakere ikke en regjering som vil kjempe mot! Arbeiderpartiet vil stå sammen med LO for sterke offentlige velferdstjenester, arbeid til alle og et velordnet arbeidsliv. Vi skammer oss ikke, men er stolte over at vi nettopp i dag har sterk og solid stat, som både takler nedgang og oppgang. Dette er en del av den norske modellen som nå viser sin styrke. Vi vil bygge den videre, ikke rive den ned! Derfor er valget til høsten er så viktig. Valget handler om vi skal overlate mer til det frie markedet, eller om vi skal ha politisk styring. Om vi skal satse på fellesskapet, eller på skattelette og privatisering. Om vi skal redusere eller øke forskjellene. Om vi skal ha en aktiv næringspolitikk eller om staten skal selge ut nøkkelbedrifter. Om vi skal styrke eller svekke arbeidstakernes rettigheter. Valget handler om vi skal bruke de store pengene på rettferdighet og fellesskap, eller skattelette og privatisering. Slike valg handler om enkeltsaker, men også om samfunnsretning. Det handler om solidaritet, men også om opplyst egeninteresse. For som vi har sett og som vi ser så er vi ikke vernet mot det som skjer langt borte fra. Valuta, virus, klima. For å nevne noe. Så la meg minne om: Også på dette området vil FrP ha en annen linje. De vil kutte bistanden til Afrika med 85%, Bistanden til Asia med 85%, Bistanden til Midtøsten 85%, Bistanden til Latin Amerika 85%. De vil mer enn halvere støtten til FN.

6 Dette er ikke bare tall. Dette betyr liv eller død for mange mennesker. Det er penger som gjør at unge jenter i Malawi får mulighet til å gå på skole, at foreldre i Uganda kan ta med barn på helseklinikk, og at unge gutter og jenter i Sør Afrika får informasjon om hvordan de må beskytte seg for Hiv/Aids. Vi kan velge: Skal den dagen komme der norske ambassadører banker på døra i fattige land og i FN og sier på vegne av Statsminister Jensen: Jeg er fra Norge, verdens rikeste land, jeg er kommet for å si at vi kutter og avvikler støtten. Vi trenger pengene selv. den dagen må ikke få komme. Vi avgjør det valgdagen 14. September. Og siden dette er aktuelt akkurat nå: Det er penger vi bruker for å støtte Verdens Helseorganisasjons arbeid for å bygge forsvarsverket som gjør at vi kan møte en spredende influensapandemi som sprer seg raskt over landegrenser. Frp er opptatt av hvilken beredskap kommunene har overfor svineinfluensaen. Bjarne Håkon Hanssen svarer godt for seg. Beredskapen er i orden. Men denne saken forteller noe mer. Kommuneberedskapen skal være i orden for å hjelpe de får en runde med influensa i norske. Men det er ikke her i kommunen at vi bekjemper spredning av viruset det er ved å bidra til de internasjonale tiltakene. Her tier Frp og med grunn. For i Frps budsjetter kutter de i budsjettpostene som gir norsk støtte til WHO med mellom 75% og 85%. Dette er penger som tidligere er brukt på å overvåke fugleinfluensa og bygge forsvarsverk. Nå er WHO fult opptatt med svineinfluensa. Og Norge er en viktig bidragsyter. Å kutte her er alvor. Det er umoralsk. Det er dårlig helsepolitikk for nordmenn. Det er dårlig og farlig utenrikspolitikk. Vi i vestlige land har godt med ressurser til å møte sykdommen både med medisiner og helsetjenester. Om spredningen når de fattige landene kan konsekvensene bli langt farligere. De har ikke medisner. De har overbelastede sykehus og helsestasjoner. Derfor må vi stille opp for dem. Jeg kan love dere dette: Dersom WHO ber oss om å bidra til å støtte de fattigste landene dersom tragedien rammer og viruset når dem, ja da skal vi stille opp! Det er bra for dem. Det er bra for oss. Vi kan oppsummere: Vi vil et samfunn som er godt til både å skape og dele. Der vi tar vare på hverandre. Vi har store utfordringer. Vi møter dem hjemme og ute. Vårt verdigrunnlag sier oss at slike utfordringer henger sammen. Vi er en bevegelse som både har vilje, mot og evne til å gjøre en forskjell. Vi er en del av en bevegelse som både kan vinne hjertene og hodene og kjære venner som kan vinne valg! Det er oppgaven vår de neste månedene, og i det arbeidet trenger vi alle med. Gratulerer så mye med dagen.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen!

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen! 1 ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kamerater gratulerer med dagen! Helt siden de første arbeiderne i 1889 løftet sine paroler og sammen markerte arbeidernes internasjonale solidaritetsdag,

Detaljer

Kjære venner! 1.mai er arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsdag. I år er den mer aktuell enn noensinne.

Kjære venner! 1.mai er arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsdag. I år er den mer aktuell enn noensinne. Tor-Arne Solbakken 1.mai 2017 Ranheim og Melhus Kamerater! Gode venner! Gratulerer med dagen! Gratulerer med alle seire norsk arbeiderbevegelse har oppnådd! Gratulerer med åttetimersdag, stillingsvern

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler

Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler Norges Sosiale Forum takker for muligheten til å komme med innspill til forslag om modell for investeringsavtaler. Norges Sosiale Forum, som er et nettverk

Detaljer

1. maitale - LO-leder Gerd Kristiansen. Sjekkes mor fremføring.

1. maitale - LO-leder Gerd Kristiansen. Sjekkes mor fremføring. 1. maitale - LO-leder Gerd Kristiansen. Sjekkes mor fremføring. Gode venner, kamerater, gratulerer med dagen! Buorre beaivi! Dobryj Dyen (Dobry Dien) Hyvää päivää! (Hyvaa Baivaa) Når vi skal markere den

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Mental helse Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Ingunn Dreyer Ødegaard Psykologstudent HimalPartner 20. mars 2014 Global mental helse 85% av psykisk lidende får ikke

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Situasjon (Jordbruks)politisk kollaps i EU Råvarepriskollaps Nasjonalt tre bobler Olje Gjeld husholdninger, kommuner Innvandring Geopolitisk uro

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Planhierarkiet Prinsipprogram og overordn. prioriteringer Nasjonal

Detaljer

1.Rettsikkerhet = Demokrati - Beskytt kvinner i det offentlige om", IKKF. 2.Stopp kvinnehets i det offentlige rom - Rettsikkerhet = Demokrati", IKKF

1.Rettsikkerhet = Demokrati - Beskytt kvinner i det offentlige om, IKKF. 2.Stopp kvinnehets i det offentlige rom - Rettsikkerhet = Demokrati, IKKF Her følger listen over alle innkomne paroleforslag til årets 8.marstog. AU har delt forslagene inn etter tema for å gjøre det lettere å orientere seg. Videre har vi laget en innstilling hvor vi har valgt

Detaljer

Forberedt på framtida

Forberedt på framtida Side 1 av 7 NTNU, 11. august 2009 Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning Forberedt på framtida [Om å være student] Noe av det som kjennetegner mennesket er vår utforskertrang. Vi legger

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc Stem Rødt! Foto: tsmyther/cc Program valgkampen 2009 RØDT Foto: David Muir/CC Krisepakker til folk, ikke banker Festen på verdens børser er over, og det er folk flest som sitter igjen med regningen. Flere

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kamerater! Kjære venner!

Kamerater! Kjære venner! Gerd Kristiansen: 1. mai-tale i Trondheim 2015 1 Kamerater! Kjære venner! Tusen takk for at jeg får lov til å tilbringe 1. mai-dagen her i Trondheim! Det er ikke tilfeldig at jeg har ønsket å komme akkurat

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING LANDSMØTET 2017 STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING STORTINGSVALGET 2017 Forslagsnummer: S0100 Linjenummer: 1 Forslagstiller: Mariette Lobo Lokallag: Bjerke, Oslo Dette er et forslag om å endre

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang.

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. De som blir - Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. - Hvis dere ikke har møtt Abu Sakr, har dere ikke møtt noen

Detaljer