Coop Øst SA Årsberetning Årsmelding og regnskap Coop Øst SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Øst SA a

2 PÅ HYLLEPRIS MAKS 1 PRODUKT PR. KUPONG GYLDIG T.O.M L Coop Øst SA Årsberetning 2014 Nb! Husk at du må benytte medlemskortet ditt for å få glede av de ulike tilbudene Nyt alle godbitene Coop-medlemskapet gir deg kjøpeutbytte på dagligvarer og faghandel medlemskupp Gode tilbud i Coop-butikkene verdikuponger Rabatt på det du handler ofte medlemsfordel 10 kroner medlemsrabatt på alle bleier Coop Hotellkupp 2 personer i 2 netter på hotell i Norge for kun kr 1.598,- + gode tilbud i Norden og flere europeiske storbyer 5% medlemsbonus Norges største utvalg av klær og sko på nett, fri frakt og retur og over 1500 merker 1,5% medlemsbonus av innbetalt forsikringspremie hos If Skadeforsikring 35 øre medlemsrabatt på drivstoff, samt en rekke andre gode tilbud *Gjelder ikke avgiftsfri diesel. 30 øre medlemsbonus* på drivstoff, samt en rekke andre gode tilbud *Gjelder ikke avgiftsfri diesel. Coop mastercard Få 1% medlemsbonus på toppen av ditt kjøpeutbytte hos Coop og alle andre steder* *Gjelder ikke konkurrerende dagligvarebutikker i Norge, og gjelder på all handel opp til kr pr. år. Effektiv rente er 26,17% (basert på et eksempel på kr nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp er på kr ,79). Coop medlems- & betalingskort Kortet er både medlems- og betalingskort i ett Effektiv rente er 24,96% (basert på et eksempel på kr nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp er på kr ,27). verdikupong MEDLEMSRABATT kr 4 KLAR TIL BRUK Medlemskupp Q EKSTRA LETTMELK Hva skjer hos Coop? På coop.no har du til enhver tid oversikt over aktuelle tilbud og aktiviteter. b Ønsker du å få tilbudene tilsendt på mail? Logg deg inn på coop.no og registrer deg der.

3 Årsmelding og regnskap 2013 Aller høyeste kvalitet Produktene i Coop Smak forskjellen er nøye utvalgt på bakgrunn av råvarekvalitet, Coop Øst opprinnelse, SA og kvaliteten på sluttproduktet. Årsberetning og regnskap 2014 Se etter stjernen som forklarer det unike med hvert enkelt produkt. Årsberetning og regnskap side 2 Resultatregnskap og balanse... side 12 Noter... side 17 Revisors beretning... side 26 Kontrollkomiteens beretning... side 28 Oversikt Årsmøtet og representasjon... side 29 Butikkoversikt... side 32 1

4 Fornøyde ansatte er klare til nyåpning av Coop Obs! Bygg Nygårdskrysset (varehussjef Lars Rune Nordhagen). Foto: John Terje Pedersen. Coop Øst SA er en medlemseid handelsvirksomhet tilknyttet Coop, med virksomhet i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark. Selskapet omsatte i 2014 for drøyt 5,4 mrd, har nesten ansatte og driver 92 butikker. Hovedkontoret ligger på Kolbotn i Oppegård kommune. Årsberetning Coop Øst sitt formål er å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Coop Øst skal videre tjene som interesseorganisasjon for medlemmene, der disse gjennom sin innflytelse i de valgte organer, kan søke å ivareta sine interesser som forbrukere. Coop Øst skal utøve aktivt eierskap i Coop Norge. Pr var 104 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Det har vært en nedgang i 2014 på 5 lag som følge av 3 fusjoner, 1 avvikling og 1 utmelding. Coop Øst er fortsatt det største samvirkelaget tilknyttet Coop Norge, både målt i omsetning og antall medlemmer. Ved utgangen av 2014 var det medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Tilsvarende tall for foregående år var Samvirkelagene oppnådde en samlet omsetning i 2014 på 41 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,7 % i forhold til den samlede omsetningen til samvirkelagene og Smart Club AS i Omsetningen i Coop Øst passerte 5,4 mrd i Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,4 % i 2014, mens markedsveksten var på 4,2 %. Coop sin markedsandel falt dermed med 0,4 %-poeng og ble 22,3 %. Coop Øst har hatt en vekst på 10,9 %, hvorav en andel av dette kommer fra overtakelsen 2

5 av Coop Obs! Hypermarked og Coop Obs! Bygg Alnabru, tidligere Smart Club. I 2014 steg matvareprisene mer enn den gjennomsnittlige prisveksten. Fra 2013 til 2014 økte prisene på matvarer med 2,9 %, og dette er den kraftigste årsveksten siden Det var særlig prisøkning fra januar til mars som bidro til veksten. I tillegg steg matvareprisene 3,2 % i juli, noe som er den største månedlige oppgangen for matvarer siden I siste halvdel av 2014 falt matvareprisene, og denne nedgangen dempet dermed årsveksten for matvarer. Regnskap 2014 Det er såpass små forskjeller mellom morselskapet Coop Øst SA og konsernet Coop Øst SA, at det er morselskapets tall som kommenteres. Coop Øst SA fikk et årsresultat på minus 70,6 mill kroner i 2014 mot et marginalt positivt resultat i 2013 på 5,5 mill. Det er gjennomført nedskrivinger av eiendeler i butikkene på til sammen 45 mill. For to butikker er det også foretatt avsetninger for framtidig tap med til sammen 10 mill. Det er også kostnadsført en engangspost på 18 mill som skyldes overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Driftsresultatet ble på minus 135,2 mill mot minus 45,3 i I tillegg til nevnte forhold over er 2014 preget av de nye Coop Extra-butikkene. I 2013 og 2014 har Coop Øst fått 20 nye Coop Extra, de fleste gjennom omprofileringer fra andre kjeder. Oppstarten av disse har vært krevende. Videre har en rekke hendelser vært med å sette sine spor i 2014-resultatet. Det har blant annet blitt gjennomført en granskning etter en intern varsling om kritikkverdige forhold i Coop Øst. Personalkostnadene har økt fra 11,8 % til 12,1 % av omsetningen. Dette er i stor grad drevet av økt antall Post i Butikk og overgang til renhold av butikkene med eget personell, samt endring av nevnte pensjonsordning. Øvrige driftskostnader har også økt fra 9,8 % til 11,8 %. Her står økningen i av- og nedskrivinger alene for 1,1 %-poeng. Styret forventer bedring i nevnte nøkkeltall i Coop Øst har en netto positiv kontantstrøm på 4,6 millioner i Dette er fordelt på en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på minus 34,3 mill, fra gjennomførte investeringer på 127,5 mill og fra finansieringsaktiviteter (i hovedsak økte medlemsinnskudd) på 165,5 mill. Nye prosjekter, nye butikker overtok Coop Øst både Coop Obs! Hypermarked og Coop Obs! Bygg på Alnabru fra Smart Club AS (heleid selskap i Coop Norge SA). Oppstarten, spesielt for Hypermarkedet, har vært krevende. Like fullt har partene hatt et avtaleverk som har medført at belastningen i Coop Østs regnskaper har vært begrenset. Styret forventer at lønnsomheten på sikt vil bedres for disse butikkene. Coop Prix Sørenga, som har beliggenhet på Sørengkaia i Bjørvika i Oslo, ble åpnet Mars 2014 reåpnet tung-bygg-delen av Coop Obs! Bygg Tune. Gjennom denne revitaliseringen av byggevarehuset på Tune i Sarpsborg har Coop Øst trygget en fra før sterk posisjon. Coop Obs! Bygg Tune har et areal på hele kvm og er blitt tatt svært godt i mot. Etter riving av tidligere Coop Mega Råholt, oppbygging av nytt kjøpesenter i regi av Olav Thon og Amfi, kunne en flunkende ny Coop Extra åpne dørene for et begeistret publikum Dette i selveste jubileumsgrunnlovsbygda Eidsvoll åpnet Coop Obs! Bygg Nygårdskrysset i Ås kommune ved E18-innkjøringen til Ski. Hele kvm byggevarehus med egen «drive-in» løsning ble godt mottatt. Forretningen ligger på et nyetablert handelsområde sammen med Plantasjen. Senere i 2015 åpner både Jula og Møbelringen på samme plass. Coop Øst Etablering AS, som Coop Øst eier sammen med Coop Norge Eiendom AS, har stått for utviklingen av handelsparken. Helt mot slutten av 2014 ble hele anlegget solgt med en hyggelig utviklingsgevinst for partene. Coop Øst har en langsiktig leieavtale for Coop Obs! Bygg. Datter og tilknyttede selskaper Grensemat AB, som Coop Øst eier 50 % av, leverer svært gode resultater. Selskapet omsatte for mill SEK (eks mva) i 2014 og fikk et resultat på 171 mill SEK før skatt, som er et meget sterkt resultat. Av dette har Coop Øst tatt inn NOK 58,6 mill i resultatandeler. Det er også ført resultatandeler på øvrige datter og tilknyttede selskaper med til sammen 22,4 mill. Skatteeffekten ved konsernbidrag og utnyttelse av Coop Østs fremførbare skattemessige underskudd gjør at skattedelen fra datter og tilknyttede selskaper kommer som en skatteinntekt i Coop Øst. Konsernregnskapet til Coop Øst viser Coop Øst samt 4 datterselskaper som utelukkende driver 3

6 Medlemsinnskuddene øker med 158 mill og passerer 1 MRD (1 026 mill). Medlemsinnskuddene er sikret i Samvirkelagenes Garantifond inntil en verdi på 2 mill kr pr medlem. Garantifondet har på sin side pant i eiendommer, eiendeler og varelager i Coop Øst. Risikoanalyse og økonomiske utsikter Coop Øst og Coop Østafjells har fusjonert. Selv om begge lagene har hatt betydelige lønnsomhetsutfordringer, ser styret positivt på muligheten av samordnet og bedret drift i begge lag. Stolt butikksjef Bjørn Kristian Tønneberg i landets best likte Coop Marked-butikk, Coop Marked Moe. Foto: Espen Solli. eiendomsdrift, i hovedsak i lokaler som Coop Øst selv leier. Mot slutten av 2014 har Coop Øst kjøpt ytterligere 5 datterselskap fra Coop Norge Eiendom AS. I alle disse er Coop Øst eneste, eller nesten eneste leietaker. Som følge av at Coop Øst benytter egenkapitalmetoden i selskaps regnskapet, blir netto resultat i konsernregnskapet identisk med morselskapet. Resulatandelen fra de nyinnkjøpte selskapene vil først bli tatt inn i Balansen til Coop Øst SA vokser med 103 mill i Dette til tross for nedskrivinger som tidligere omtalt. Varige driftsmidler går netto ned med 34 mill, mens finansielle anleggsmidler øker med 29 mill. Her er det i hovedsak investering i nye eiendomselskap som slår ut. Varelageret øker som følge av flere butikker ved årets utgang. Fordringene (mot Coop Norge) øker også. Coop Øst har god likviditet og ved årets utgang er beholdningen av bankinnskudd, kontanter o.l. på 454,7 mill er bokført egenkapital 14,7 mill kr, ned fra 79,7 mill kr ved utgangen av Coop Øst har betydelige merverdier både i Grensemat AB og i eiendommer. Samlet sett har Coop Øst SA netto merverdier på i størrelsesorden NOK mill. Legges midtverdien av dette til grunn, 775 mill, gir dette en verdijustert egenkapital på 790 mill, hvilket i så fall tilsier at Coop Øst har en verdijustert egenkapital på ca 32%. Hovedkontorfunksjonen vil i løpet av andre halvår 2015 samles på Kolbotn. Stordriftsfordeler skal tas ut på flere områder, slik at lagene samlet kan skape bedre resultater enn de kunne gjøre hver for seg. Coop Norge er i ferd med å kjøpe ICA Norge AS. I skrivende stund er ikke alle formaliteter på plass, men Konkurransetilsynet har nå godkjent oppkjøpet under visse forutsetninger. Dagligvarebransjen i Norge er i en brytningstid som gir spennende mulig heter for framtiden, for Coop og for Coop Øst. Regnskapet er i 2014 belastet med betydelige merkostnader og nedskrivninger. Årsresultatet reflekte rer dermed ikke selskapets ordinære underliggende drift. Styret er imidlertid inneforstått med at betydelig lønnsomhetsforbedringer er påkrevet. Det er iverksatt lederutviklingsprogram og forbedringsprogram som forventes å gi resultater både på kort og lang sikt. Coop Østs dagligvarevirksomhet er forholdsvis lite konjunkturavhengig og det er få eksterne forhold som påvirker drift og resultater annet enn markeds situasjonen og konkurransebildet. Coop Øst har lite handel i fremmed valuta. Selskapet er sammen med øvrige samvirkelag i Coop i Norge og Coop Norge SA, eksponert for energiprisene på Nordpool gjennom felles innkjøpssamarbeid. Prisene sikres gjennom finansielle kontrakter. Sikringsnivået avhenger av fremtidsforventninger og aktuelt prisbilde. Coop Øst har medlemsinnskudd som er eksponert mot rentemarkedet, og selskapet bestreber å være konkurransedyktig på innskuddsrente overfor medlemmene. En stor andel av medlemsinnskuddene er dekket av likvider som er plassert i tilsvarende rentemarked og slik sett bidrar til å redusere eksponeringen for rentesvingninger. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for Årsregnskapet. 4

7 Kjedene Hovedvirksomheten i Coop Øst er detaljhandel av dagligvarer og byggevarer gjennom seks kjedekonsepter. I tillegg til disse driver også Coop Øst Statoil bensinstasjon på Årnes. Coop Extra Coop Extra er en lavpriskjede med ekstra lave priser. Butikkene har i tillegg til ekstra lave priser et ekstra bredt sortiment på mer enn varer. Her får du dekket ditt behov for dagligvarer med stort fokus på frukt, grønnsaker og ferskvarer. Butikken har også egen nonfood avdeling med attraktive produkter og priser. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 29 Coop Extra butikker. Dette er en økning på 4 fra året før. Tilveksten kommer fra omprofilering av 3 Coop Prix og 1 Coop Mega. Coop Mega Coop Mega er supermarkedkjeden som har alt du har behov for til hverdags og festmiddager. Coop Mega er kjent for sitt store og brede vareutvalg og med en sterk satsing på ferskvarer. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 14 Coop Mega butikker. I løpet av 2014 ble 1 butikk, tidligere Coop Mega Råholt revet og i april åpnet ny Coop Extra Råholt i det nye AMFI Eidsvoll. Coop Obs! Hypermarked Coop Obs! er en Hypermarkedskjede, som også bruker slagordet «lave priser og tilbud er billigere!» Kjeden er lavpris og tilbudsfokusert og kjennetegnes av et stort vareutvalg innenfor både dagligvarer og faghandelsvarer. Her finner du alt fra mat, sko, klær og sportsartikler til artikler for hjem og bolig. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 7 Coop Obs! Hypermarkeder, 1 mer enn i Coop Obs! Alnabru ble overtatt fra Smart Club AS. Coop Marked Coop Marked er en nærbutikkkjede med hverdagsvarer til hverdagspriser og består av mindre nærbutikker med konkurransedyktig stort utvalg, kvalitet, service og pris. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 20 Coop Marked butikker, ingen endring fra utgangen av Coop Prix Coop Prix er lavpriskjeden med faste, lave priser på hele sortimentet. Her får du dekket dine dagligvarebehov på en billig, rask og effektiv måte. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 16 Coop Prix butikker, 2 mindre enn året før. I løpet av 2014 ble 3 Coop Prix butikker omprofilert til Coop Extra. I tillegg åpnet en helt ny Coop Prix på Sørenga i Oslo. Coop Obs! Bygg Coop Obs! Bygg er en byggevarekjede med slag ordet lave priser og tilbud er billigere!. Coop Obs! Bygg er spesialbutikker innen forbrukermarkedet for byggevarer med lange åpningstider, lave priser og et godt utvalg av «gjør-det-selv» varer. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 5 Coop Obs! Bygg, 2 flere enn året før. Coop Obs! Bygg Alnabru ble overtatt fra Smart Club AS. Coop Obs! Bygg Nygårdskrysset åpnet dørene i september måned. 5

8 Butikksjef Sagar Dar i vår 7 dagers-butikk Coop Prix på Sørenga. Foto: John Terje Pedersen. Driften av butikkene Organisering Driftsoppfølging av butikkene i Coop Øst er organisert etter kjedevis struktur. Ved utgangen av 2014 var butikkene fordelt mellom syv driftsledere, hovedsakelig fordelt på kjedekonsept. Det overordnede målet for driftsledelsen i Coop Øst gjennom 2014, har vært å styrke butikksjefenes eierskap, entusiasme og engasjement i det daglige arbeidet i butikk. Vi har tro på at ledere med slike egenskaper skaper fornøyde medarbeidere, noe som igjen fører til mer fornøyde kunder. For å styrke dette ytterligere, vil alle ledere i Coop Øst gjennomføre et lederutviklingsprogram som starter i Klar for kunde/løpende Kundemåling Alle butikkene i Coop Øst har blitt sekundert på teknisk og personlig servicegrad i mange år gjennom «Klar for kunde»-programmet. Klar for kunde, var et program som tilsa at en «hemmelig» kunde oppsøkte butikken 6 ganger i året, og på bakgrunn av dette besøket gav butikken karakter. Klar for kunde ble i august 2014 erstattet med programmet «Løpende Kundemåling». Løpende kunde måling fungerer slik at medlemmene, etter en handel, mottar en spørreundersøkelse elektronisk. Resultatet blir synliggjort hver dag hele året. Dette medfører en rask tilbakemelding fra medlemmene og forbedringspunkter kan settes umiddelbart. Fra august og ut året, har medlemmer gitt butikkene i Coop Øst tilbakemelding gjennom Løpende kundemåling. Kostnadseffektivisering Det har gjennom 2014 vært jobbet med kostnadseffektivisering. Samtidig som butikkene har jobbet målrettet med svinnreduksjoner, påvirker om profileringer og butikkstrukturaktiviteter svinnet. Målsetningen om reduksjon av svinn står fast, men det har vært viktig å balansere denne målsetningen med behov for varetrykk og sortimentsbredde ved oppstart av nye Coop Extra. Effektiv utnyttelse av alle ressurser i selskapet, særlig på personalsiden, har vært et annet innsatsområde med fokus i Dette er spesielt viktig når vi får flere butikker som skal konkurrere i lavprissegmentet. Arbeidet fortsetter i

9 Fornøyde kunder gjennom en mer strukturert og effektiv organisasjon, har hatt stort fokus i 2014 og vil bli videreført i Satsing på Coop Obs! Bygg Satsingen på Coop Obs! Bygg i Coop Øst, har vært stor i Coop Obs! Bygg Alnabru, Coop Obs! Bygg Tune og Coop Obs! Bygg Slitu, har hatt en mye større omsetningsvekst enn markedet forøvrig. Coop Obs Bygg! Nygårdskrysset ble etablert i september 2014, og gjorde at våre markedsandeler i byggevare ble ytterligere forsterket. Butikkene har egen «Drive-in», der kundene effektivt og komfortabelt kan kjøre inn og handle trelast og andre byggevarer under tak. Coop Øst satser ytterligere, og i starten av 2016 vil Coop Obs! Bygg åpne både på Jessheim og utenfor Hønefoss. Satsing på Coop Extra Coop Øst etablerte Norges første Coop Extra i Halden i Butikken har hatt god kundevekst og lønnsomhet fra starten. Det har gjennom 2013 og 2014 pågått en omfattende omprofilering av butikker for å sette ytterligere kraft bak Coop Extra kjeden. Bakgrunnen for dette er erfaringer rundt kundens oppfatning av konseptet, kjedens organiske vekst og behovet for å samle Coop sitt lavprisbudskap gjennom en tydelig kjede. Coop Extra kjeden i Coop Øst hadde et resultatmessig svakt år i 2014 som følge av alle strukturendringene, men organisk kundevekst var betydelig. På landsbasis var Coop Extra den kjeden i dagligvaremarkedet i 2014, som uavhengig av kjedetilhørighet, hadde høyest organisk vekst. Butikkutmerkelser Coop Øst sine butikker har gjennom 2014 utmerket seg på flere arenaer, og vi ønsker her å trekke frem noen av de flotte resultatene som er oppnådd: Coop Prix Skotterud: Beste Coop Prix i Region Øst i Kundeundersøkelsen 2014 Coop Extra Kongsvinger: Beste Coop Extra i Norge i Kundeundersøkelsen 2014 Coop Marked Moe: Beste Coop Marked i Norge i Kundeundersøkelsen 2014 Coop Obs! Bygg Slitu: Sølvplass i Norge i Kundeundersøkelsen 2014 Butikkutmerkelsene viser at våre butikksjefer og medarbeidere presterer godt. Coop Øst jobber aktivt for å skape engasjement og entusiasme gjennom driftsorganisasjonen. Toppmotiverte butikksjefer skaper gode salgsarenaer og motiverte medarbeidere. Dette skaper fornøyde kunder! Våre medarbeidere Ved årsskiftet hadde Coop Øst ansatte, som til sammen utgjorde årsverk. Gjennomsnittlig sykefravær var 6,4 % i 2014, samme som i Kjønnsfordelingen i selskapet er hhv 60 % kvinner og 40 % menn. For ledende stillinger er forholdet 45 % kvinner og 55 % menn. Lønns- og arbeidsforholdene i Coop Øst er regulert av tariffavtaler der kvinner og menn har like rettigheter. Styret i Coop Øst består av 3 kvinner og 5 menn. Ledergruppa består av 5 menn. Kompetanse og kulturbygging Vi vil skape fornøyde kunder gjennom fornøyde medarbeidere. Kompetanseutvikling og karriereplaner, gode betingelser og et trygt og godt arbeidsmiljø, er viktige faktorer for å nå dette målet. Coop Øst har i 2014 samarbeidet med Coop kompetanse og hatt 9 personer på butikksjefsprogrammet Coop Butikkøkonom, 5 personer på Coop Mentorprogram og 11 personer på Lederaspirant programmet til Coop kompetanse. For 2015 er det tegnet avtale med Nordnorsk Lederutvikling hvor fokus på klimaundersøkelse og lederutvikling er tema. Programmet skal være med på å sikre gjennomføring i butikk og samhandling mellom stab og drift slik at Coop Øst fremstår som en velfungerende organisasjon. Helse, miljø og sikkerhet Coop Øst er en Inkluderende Arbeidslivsbedrift. Selskapet jobber målrettet med å skape en god og trygg arbeidsplass hvor de ansatte trives og utvik les. Coop Øst har til enhver tid mellom 10 og 15 personer inne på arbeidsavklaring og arbeidstrening i regi av NAV. Coop Øst er opptatt av å ivareta de ansatte og legge til rette for en aktiv livsfasepolitikk. Dette innebærer at selskapet søker å legge til rette for arbeidstid, oppgaver og arbeidssted. Også i 2014 har Coop Øst hatt avtale med Stamina Helse om etterbehandling av medarbeidere som har vært utsatt for ran eller andre alvorlige hendelser i butikk. Coop Øst hadde i 2014 et ran. Stamina Helse har også ergonomiske kartlegginger i butikk, samt bistår i samtaler. Det var 18 nye verneombud som gjennomførte verneombudskurs i Vi har hovedverneombud og varahovedverneombud. Alle 7

10 Mye skryt fra kundene og fornøyde ansatte i frukt- og grøntavdelingen på Coop Mega Skøyen. Foto: John Terje Pedersen. ledere har også vært gjennom nødvendig HMSopplæring. Selskapet arbeider med forebyggende tiltak som sikringstiltak i butikk og opplæring av ansatte. Det er registrert 19 yrkesskader. Det er i hovedsak mindre alvorlige skader. Coop Øst har et arbeidsmiljøutvalg som følger opp HMS-arbeidet i selskapet. Det har vært avholdt 4 møter. Coop Øst har elektronisk HMS-håndbok. Det gjennomføres kvartalsvise brann- og vernerunder. I tillegg har Coop Øst et eget AKAN utvalg. Coop Øst har fortsatt helseforsikring i Vertikal Helse for alle faste ansatte. Totalt sykefravær var 6,4 %. Dette er lavere enn i Samvirkelagene i Norge. Samfunnsansvar Butikkdriften i Coop Øst SA forurenser ikke det ytre miljøet mer enn det som er vanlig for denne type virksomhet. Selskapet er medlem av pante- og returordninger. Avfall leveres til renovatør på foreskrevet måte. Coop Øst har også et energiøkonomiseringsprosjekt sammen med Enova som har gitt positive resultater. Coop i Norge er pådriver for ordnede forhold hos underleverandører og stiller omfattende krav til underleverandørers forhold til bl.a. arbeidstaker- og menneskerettigheter, HMS, etikk, produktsikkerhet og ansvar, miljøansvar med videre. Medlemmene Pr hadde Coop Øst totalt medlemmer. Av disse hadde medlemmer meldt seg inn i løpet av Netto medlemstilvekst utgjorde medlemmer, eller 4 %. Medlemmene er inndelt i tre regioner: Østfold, Oslo/Follo og Romerike. I 2014 var andelen som meldte seg inn via 29 %. Coop Øst sine medlemmer mottar 1 % kjøpeutbytte på kjøp i eget og andre samvirkelag. Ved bruk av medlemskortet får medlemmene også spesifikke medlemsrabatter som trekkes fra i kassa. I tillegg har Coop et «Verdikupong-program» der medlemmer får utvalgte relevante produkter til betydelig lavere pris. Medlemskonseptet gir også medlemmene rabatt hos en rekke samarbeidspartnere. Totalt kjøpeutbytte og medlemsrabatter som medlemmene har fått i 2014 utgjorde kr 67,8 mill. Av dette var 36,8 mill kjøpeutbytte til medlemmer i Coop Øst, 3,1 mill kjøpeutbytte til medlemmer av andre samvirkelag og 27,9 mill 8

11 bonus fra sam arbeidspartnere. I tillegg har medlemmene fått 61,4 mill i kontantrabatter direkte i butikk (kuponger mv.). Ved bruk av Coop MasterCard i Coop-butikkene får medlemmene 1 % kjøpebonus i tillegg til kjøpeutbytte. Kjøpebonusen oppnås også alle andre steder, med unntak av våre dagligvarekonkurrenter i Norge. Medlemmene mottar månedlig faktura og ved oppgjør ved forfall påløper ingen ekstra kostnader. Bonus fra Coop MasterCard, kjøpeutbytte fra Coop Øst og andre samvirkelag samt rabatt fra øvrige samarbeidspartnere opptjenes gjennom året og godskrives medlemskontoen i januar. Andelen medlemskjøp utgjorde 61,5 % i 2014 mot 63,2 % året før. Dette er en nedgang på 1,7 %. Noe av årsaken er omprofileringer, avviklingen av Coop Obs! Tune og overtakelse av butikkene på Alnabru. Coop Øst sine medlemmer har også mulighet til å spare med gunstige rentebetingelser. Selskapet følger aktivt med i renteutviklingen og våre rentebetingelser er blant markedets beste. Medlemsinnskuddene inngår i Coops garantifondordning og er garantert begrenset oppad til 2 mill. pr. medlem. Medlemmene i Coop Øst fikk godskrevet 21,8 mill i renter for innestående på medlems- og sparekonto i På kan medlemmene selv ta ut og sette inn penger på egne konti i Coop Øst ved bruk av bank-id. Medlemskommunikasjon Det er i butikkene Coop Øst først og fremst kommuniserer med sine medlemmer, men også andre kanaler benyttes for å nå frem til medlemmene: E-Medlem I 2014 mottok medlemmer informasjon fra Coop Øst på e-post og av medlemmene mottok denne informasjonen via SMS. I tillegg sendes det ukentlig ut middagstips og kundeaviser elektronisk. Medlemsblad «Coop Medlem» er Coop sitt medlemsblad. Bladet gis ut åtte ganger i året og er tilgjengelig i alle våre butikker. Her kan man bl.a. lese om produkter og tjenester Coop tilbyr, medlemstilbud og nyheter, matoppskrifter mm. Medlemsbrev I løpet av 2014 ble det sendt ut 11 Medlemsbrev til våre medlemmer. Utsendelsene inneholdt nyheter på medlemsområdet, oversikt over medlemsbonus og medlemsrabatter. Brevene inneholdt også verdikuponger som er individuelle tilbud til medlemmer basert på analyse av bonginformasjon. Enkelte medlemsbrev inneholdt også «Medlemskupp» som er kvalitetsprodukter til spesialpris. Kundeaviser Kundeavisene legges ukentlig ut på no. Det er også mulig å motta disse som e-post eller lese de via Coop sin egen app. Eierorganisasjonen Medlemmene er inndelt i tre regioner i Coop Øst sin organisasjonsmodell. I 2014 ble det avholdt ett felles regionrådsmøte, samt en felles regionrådskonferanse som gikk over to dager. Foruten region råd hadde konferansen fokus på fusjonsplan med Coop Østafjells, samvirkelagsstruktur, Coop Norges kjøp av Ica Norge, samt organiseringen av de medlemsvalgte i Coop Øst. Det ble også avholdt medlemskafé i flere av butikkene. Årsmøtet har i 2014 hatt to møter og 14 saker er behandlet. Årsmøtets ledelse har i 2014 bestått av: Kjell Løkke, ordfører Turid Jødahl, varaordfører Christin Bjelde, ansatt representant Ved fusjon med Coop Østafjells , tiltrådte Hans Beltesbrekke Årsmøtet som varaordfører 2. og På vår hjemmeside, finnes informasjon som er spesiell for Coop Øst. Siden er linket til som inneholder landsomfattende informasjon om Coop. Medlemmene kan via «Min side» se status på opparbeidede medlemsfordeler. 9

12 Våre nye Coop Obs! Bygg er godt tilrettelagt for kjørende handlende, her fra Coop Obs! Bygg Tune. Foto: John Terje Pedersen. Styrets arbeid Styret har i 2014 hatt 11 møter, og 88 ordinære saker er behandlet. I tillegg har styret avholdt flere møter i forbindelse med at det ble avdekket kritikkverdige forhold etter en intern varsling våren Daværende administre rende direktør og viseadministrerende direktør med delte styret i slutten av juni måned at de fratrådte sine stillinger med umiddelbar virkning. Tore Tjomsland ble konstituert i stillingen som ny administrerende direktør i Coop Øst fra og fast ansatt med virkning fra vedtok Årsmøtet å fusjonere med Coop Østafjells. I den forbindelse ble styret endret: ett medlem, etter eget ønske, fratrådte styret. styreleder i Østafjells tiltrådte som styrets nestleder styrets nestleder ble ordinært styremedlem I tillegg tiltrådte en observatør fra de ansattvalgte styrerepresentantene i Coop Østafjells. Styret har behandlet sentrale saker som: Overordnet oppfølging av selskapets løpende drift og økonomi. Driftsforbedringer med hovedfokus på inntektsøkninger, svinn, effektiviseringer og å skape fornøyde kunder og ansatte. Gjennomgang av større pågående og planlagte prosjekter, samt gjennomgang og godkjenning av større investeringer, deriblant etablering av ny eller overtakelse av eksisterende virksomhet. Kjøp og salg av eiendommer Selskapets representasjon i ulike fora. Årsmøtets ordfører kan, og har deltatt i styremøtene. Anders Nereng Helge Stiksrud Anne-Grethe Woie Rut Sollien Eva Schjønneberg Mona Irene Olsen Åge Pedersen Ole Henrik Johnsrud Stian Berntsen Kari Hambro (1. vara) (personlig vara for Tove Raastad Kvernberg) (2. vara) (3. vara) (1. vara ansatt) (2. vara ansatt) (3. vara ansatt) (4. vara ansatt) (5. vara ansatt) (observatør fra ansatte i Coop Østafjells) Styret i Coop Øst vil takke alle medlemmer som lojalt har støttet opp om våre butikker. Vi takker også ansatte og tillitsvalgte for en flott innsats i året som har gått. Styrets faste medlemmer har signert årsberetning og balanse. 10

13 Kolbotn, 26. mars 2015 Torill Johnsen Styreleder Tove Raastad Kvernberg Nestleder Finn Egil Kverme Styremedlem John Thunes Styremedlem Olav Grøndahl Styremedlem Lise Meier Styremedlem Arnt Erik Brekke Styremedlem Lars Rune Nordhagen Styremedlem Tore Tjomsland Adm. direktør 11

14 COOP ØST SA REGNSKAP

15 COOP ØST SA RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR DESEMBER Coop Øst SA Årsberetning 2014 Coop Øst SA Coop Øst konsern NOK 000 Note Salgsinntekt Kjøpeutbytte Netto omsetning Varekostnad Bruttofortjeneste Andre driftsinntekter Sum driftsinntekt Personalkostnader 13, Husleie, lys og brensel 16, Annen driftskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnad Driftsresultat Resultatandeler Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til udekket tap Sum disponert årsresultat

16 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 BALANSE PR Coop Øst SA Coop Øst konsern NOK 000 Note EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Andelsinnskudd i Coop Norge SA Investeringer i tilknyttede selskap Investering i datterselskap Langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 COOP ØST SA BALANSE PR Coop Øst SA Årsberetning 2014 Coop Øst SA Coop Øst konsern NOK 000 Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Medlemmenes ansvarsinnskudd Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Udekket tap 5, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Medlemsinnskudd Ansvarlig lån 10, Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Coop Norge SA Leverandørgjeld andre Skyldige offentlige avgifter Skyldig kjøpeutbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD KOLBOTN, den 26. mars 2015 Torill Johnsen Styreleder Tove Raastad Kvernberg Nestleder Finn Egil Kverme Styremedlem John Thunes Styremedlem Olav Grøndahl Styremedlem Lise Meier Styremedlem Arnt Erik Brekke Styremedlem Lars Rune Nordhagen Styremedlem Tore Tjomsland Adm. direktør 15

18 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 KONTANTSTRØMOPPSTILLING PR Coop Øst SA Coop Øst konsern NOK 000 Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Gevinst / (tap) ved salg av eiendeler Nedskrivninger og ordinære avskrivninger Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Resultatandel (fra DS/TS) fratrukket utdelinger fra selskapet Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige og finansielle driftsmidler Innbetalinger/utbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetaling av låneinnskudd fra medlemmer Opptak / (nedbetaling) av gjeld Netto innbetalinger av ansvarsinnskudd Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

19 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 NOTE 1: VIRKSOMHETENS ART Coop Øst SA er et samvirkelag. Et samvirkelag er et selskap der hvert medlems ansvar er begrenset til ansvarsinnskuddet (andelskapitalen), og der selskapets kjøpeutbytte blir fordelt på medlemmene i henhold til hvor mye de har handlet i laget gjennom ett år. Samvirkelagets formål er å skaffe medlemmene gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Samvirkelaget skal stimulere til sparing blant sine medlemmer. Samvirkelaget har derfor anledning til å ta imot og forvalte spareinnskudd fra medlemmene. Ved siden av egenkapitalen er dette en viktig finansieringskilde for samvirkelaget. I den grad samvirkelaget har overskuddslikviditet, plasseres denne fortrinnsvis hos Coop Norge SA. Coop Norge SA er en fellesorganisasjon for samvirkelagene, eid av disse. NOTE 2: REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps loven, samvirkelova og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på tidspunkt for salg i kasse. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekrets løpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggs middel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbi gående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelets levetid. Ved betydelige oppgraderinger som medfører forlenget levetid, vil knekkpunktløsninger vurderes, som medfører at oppgraderingens avskrivningsbane overstiger driftsmiddelets opprinnelig tiltenkte levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke anses som forbigående. Ved vurdering av reversering av tidligere gjennomførte nedskrivninger, legger selskapet til grunn at slike tilfeller må være tydelige og substansieres gjennom lengre tids stabil lønnsomhet for å dempe hyppige opp- og nedskrivningstilfeller i breakeven-situasjoner. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til frem føring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Kjøpeutbytte Avsatt kjøpeutbytte behandles regnskapsmessig som en rabatt. Datterselskaper / Tilknyttede selskaper Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på det tilknyttede selskapets resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultat andelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Varebeholdning Lager av innkjøpte varer verdsettes til laveste av gjenanskaffelses kost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert delkrederavsetning. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Resultater ført etter egenkapitalmetoden er vurdert til gjennomsnittskurs. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt 17

20 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi og fratrekkes i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjons forpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. Konsern Coop Øst konsern er presentert separat i regnskapet som følge av regnskapslovens konsolideringsplikt. Datterselskapene Coop Jessheim Eiendom AS, Løvenstadtorget 12 Eiendom AS og Pilestredet Park 18 Eiendom AS vises konsolidert for både 2014 og I tillegg vises datterselskapene Grønnland Brygge AS, Torsnesveien 207 Eiendom AS, Damplass 1-2 Eiendom AS, Damplass 21 Eiendom AS, Asakveien 27 Eiendom AS konsolidert fra oppkjøpstidspunktet, som er Konsolideringsprinsipper Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper som ikke er konsolidert i konsernregnskapet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Tilknyttede selskaper er også vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. NOTE 3: INVESTERINGER I DATTER- OG TILKNYTTEDE SELSKAP Datterselskaper Coop Jessheim Eiendom AS Son Brygge AS Pilestredet Park 18 Eiendom AS Løvenstad Torget Eiendom AS Dalgården AS Grønnland Brygge AS Torsnesveien 207 Eiendom AS Damplass 1-2 Eiendom AS Damplass 21 Eiendom AS Asakveien 27 Eiendom AS Merverdianalyse Balanseført EK pr kjøpstidspunkt Henførbar merverdi Anskaffelseskost på kjøpstidspunktet Sum DS Akk. kostpris Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat Avskrivning henførbar merverdi Årets resultatandel Beregning av balanseført verdi Balanseført verdi Tilgang/avgang i perioden Årets resultatandel Konsernbidrag Andre endringer Balanseført verdi Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Eierandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Stemmeandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 18

21 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 Tilknyttede selskap Bjørkel. Torg AS* Coop Øst Etabl. AS Grensemat AB ** Sum TS Totalsum DS og TS Balanseført EK pr kjøpstidspunkt Henførbar merverdi Anskaffelseskost på kjøpstidspunktet Påfølgende emisjoner Akk. kostpris Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat Avskrivning henførbar merverdi Årets resultatandel Beregning av balanseført verdi Balanseført verdi Tilgang/avgang i perioden Årets resultatandel Utbetalt utbytte for 2013 i Andre endringer -35 Egenkapitaljustering direkte mot EK (valutaomregning) Balanseført verdi Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Kolbotn Kolbotn Norby Eierandel 43,5 % 50 % 50 % Stemmeandel 43,5 % 50 % 50 % * Andel årets resultat i Bjørkelangen Torg AS, inkluderer tidligere års ikke bokførte resultatandel. ** Grensemat AB har goodwill i sitt selskapsregnskap som ikke fremkommer i Coop Østs regnskaper. 50% andel av goodwillposten utgjør NOK og avskrives over 10 år hos Grensemat AB. NOTE 4: BANKINNSKUDD, KONTANTER O. L. Coop Øst SA Coop Øst konsern Kontanter Ordinære bankinnskudd Innskudd hos Coop Norge Bundne bankinnskudd o.l Sum bank og kontanter Bundne midler inkluderer skattetrekkskonto. NOTE 5: EGENKAPITAL Fond for vurd. fors. Coop Øst Udekket tap Sum Ansvarsinnskudd Ansvarsinnskudd Coop Øst konsern Fond for Udekket vurd. fors. tap Årets endring i egenkap. Egenkapital Økning ansvarsinnskudd Årets resultat Overført fra fond for vurd.fors Omregningsdiff. tilkn. selskap og andre endringer Egenkapital Sum 19

22 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 NOTE 6: VARIGE DRIFTSMIDLER Fast eiendom Bygningsmessige investeringer Transport midler Driftsløsøre og data Sum varige driftsmid. Ansk. kost Tilgang Avgang Ansk. kost Akk. Av- og nedskrivning Bokført verdi Årets avskrivinger Årets nedskrivinger Forv. øk. levetid 50 år 6-10 år 5-6 år 3-12 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær KONSERN I tillegg til morselskapets anleggsmidler, besitter følgende datterselskaper anleggsmidler, som er konsolidert i konsernregnskapet. Bokført verdi Merverdi Tilgang Avskr. merverdi Kons. verdi Coop Jessheim Eiendom AS Løvenstadtorget 12 Eiendom AS Pilestredet Park 18 Eiendom AS Grønnland Brygge AS Torsnesveien 207 Eiendom AS Damplass 1-2 Eiendom AS Damplass 21 Eiendom AS Asakveien 27 Eiendom AS Konsernets verdi av eiendommene Konsernets varige driftsmidler er følgelig Tomter, inkludert i balanseført verdi på fast eiendom med , anses å ha evig økonomisk levetid og avskrives ikke. NOTE 7: LANGSIKTIGE FORDRINGER Fordringer med forfall senere enn ett år Personallån Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum

23 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 NOTE 8: PENSJONER 2014 Netto pensjonskostnad Sikret Usikret Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatførte planavvik/estimatendringer Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Avvikling av lukket Foretakspensjonsordning* Netto pensjonskostnad Netto aktuarberegnet pensjonskostnad * Inkluderer avviklingskostnader Netto pensjonsforpliktelse Sikret Usikret Sikret Usikret Påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatførte estimatavvik Netto pensjonsmidler / forpl Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,30 % 4,10 % Forventet lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Forventet G-regulering 2,50 % 3,25 % Forventet regulering løpende pensjon 0,00 % 0,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,20 % 3,60 % Korridor 10,00 % 10,00 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Coop Øst har hatt en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning i DNB Livsforsikring ASA. Den kollektive ordningen ble lukket den , og med regnskapsmessig virkning fra ble ordningen avviklet. Det var 102 uførepensjonister i ordningen ved avvikling, disse er ikke overført til ny ordning. Det er ikke foretatt noen beregning av pensjonsforpliktelse knyttet til disse pr Nyansatte fom samt de som var frivillig overført fra ytelsesordningen har i 2014 opptjent pensjon i en innskuddsbasert ordning. Årets kostnadsførte beløp for den innskuddsbaserte ordningen er Den innskuddsbaserte ordningen er ikke balanseført. Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Denne er å anse som en ytelseesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. Årets kostnadsførte beløp for den avtalefestede førtids pensjonsordningen er Selskapet bekrefter å være pliktig til å ha obligatorisk tjeneste pensjon for sine ansatte, og selskapets ordninger oppfyller kravene etter loven. Pr var ansatte medlemmer av innskuddspensjonsordningen. 21

24 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 NOTE 9: VERDIJUSTERT EGENKAPITAL Coop Øst SA presenterer i 2014 en positiv bokført egenkapital på Egenkapitalstørrelsene under norske regnskapsregler NGAAP åpner ikke for ny verdsettelse av eiendeler som følge av verdistigning. Coop Øst SA besitter imidlertid eiendeler som har høyere virkelig verdi enn den bokførte verdien. Den bokførte verdien er i hovedsak historisk kostpris. Coop Øst har merverdier knyttet til eiendommer, datterselskaper og tilknyttet selskap. Særlig representerer vår 50 % eierandel i Grensemat AB en betydelig merverdi utover de bokførte verdier. Fastsettelse av virkelig verdi bygger på en rekke forutsetninger. Legges nøkterne forutsetninger til grunn kan det fastslås at Coop Øst har i overkant av 150 mill i merverdier i eiendommer. I rene datterselskap, hvor Coop Øst stort sett er eneste leietaker, er det ikke forutsatt vesentlige merverdier på nåværende tidspunkt. Dette skyldes at selskapene er nylig anskaffet til markedsmessige priser. Det er foretatt verdivurderinger av selskapet Grensemat AB. Et gjennomsnitt av disse vurderingene indikerer en verdi av Coop Østs 50 % andel av selskapet i størrelsesorden NOK mill. Dette betyr i så fall en merverdi på NOK mill. Etter avvikling av ytelsesbasert pensjonsordning er det ikke lenger mindreverdier i balansen relatert til ikke resultatførste estimatavvik på pensjoner. I forbindelse med innkjøp av strøm på terminkontrakter, ligger det et urealisert tap på terminkontrakter på 3,5 mill, ref note 16. Samlet sett har Coop Øst SA netto merverdier knyttet til de omtalte poster på i størrelsesorden NOK mill. Legges midtverdien av dette til grunn, 775 mill, gir dette en verdijustert egenkapital på 790 mill, hvilket i såfall tilsier at Coop Øst har en verdijustert egenkapital på ca 32 %. NOTE 10: ANNEN LANGSIKTIG GJELD Coop Øst SA Coop Øst konsern Langsiktig gjeld Medlemsinnskudd Ansvarlig lån Coop Norge SA Annen langsiktig gjeld Sum Medlemsinnskudd er rentebærende innskudd fra medlemmene. Disse er fordelt på ordinære innskuddskonti og høyrentekonti. Coop Øst SAs medlemsinnskudd inngår i S-lagenes Garantifond ordning. Ordningen innebærer at medlemsinskudd i selskapet er sikret inntil en verdi på NOK 2 mill. per medlem. Ordningen tilsvarer for innskyternes side i grove trekk statens bankgarantifond. Som kontrasikkerhet yter Coop Øst SA pant for Garantifondet i ulike aktivaklasser. Det er stilt pant til banker som sikkerhet for lån til Coop Øst SA og konsernet. Bokført verdi av pantsikringens underliggende potensielle regresskrav er: Coop Øst SA Coop Øst konsern Balanseført verdi av pantsatte eiendeler Bankinnskudd/innskudd i Coop Norge Varelager Kundefordringer Anleggsmidler Eiendommer Aksjer Sum Coop Øst SA Coop Øst konsern Fordeling pantsettelser til Samvirkelagenes Garantifond Forretningsbanker Sum pantsettelser

25 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 NOTE 11: KJØPEUTBYTTE Coop Øst har 1% kjøpeutbytte på all handel til medlemmer. Skyldig kjøpeutbytte som utbetales til medlemmene er samlet Mva utgjør herav 5 810, og netto resultateffekt er Av dette utgjør kjøpeutbytte til medlemmer i Coop Øst SA Øvrige medlemstilbud og rabatter som er gitt direkte i kassepunktet utgjør og er presentert netto som reduksjon av salgsinntekten. I tillegg deler Coop Øst SA ut medlemsrabatter fra våre samarbeidspartnere og andre samvirkelag. Disse utgjorde for 2014, og er ikke ført i Coop Øst sitt regnskap. Totale medlemsfordeler for Coop Østs medlemmer utgjorde følgelig 126 mill kr. NOTE 12: SALGSINNTEKTER Fordeling på virksomhetsområder Dagligvare Faghandel Kafè og bensinstasjon Sum NOTE 13: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE M.V. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Pr var det ansatte i Coop Øst. Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært NOTE 14: YTELSER TIL LEDENDE ANSATTE/STYRET Adm. dir. Styret Kostnadsført lønn og honorar Annen godtgjørelse 543 Forhenværende adm. direktør sluttet i selskapet i slutten av juni 2014 og fikk lønn i oppsigelsestiden til Dette er inkludert i beløpet over. Han fikk også utbetalt opptjente pensjonsrettigheter i en usikret ordning. Dette var avsatt tidligere år og følgelig ingen kostnad i 2014 for Coop Øst. Konstituert administrerende direktør fra sent juni fikk lønn fra arbeidsgiver Coop Norge som viderefakturerte kostnadene ved han til Coop Øst. Samlet utgjorde dette for perioden juli til desember. I tillegg fikk han et konstitueringstillegg på 480 for denne perioden. Beløp for konstituert adminstrerende er ikke med i oversikten over. Fra er nevnte konstituerte administrerende direktør fast ansatt i stillingen. Administrerende direktør har ingen bonusordning. NOTE 15: YTELSER TIL REVISOR Coop Øst SA Coop Øst konsern Kostnadsført godtgjørelse til revisor lovpålagt revisjon andre attestasjonstjenester skatterådgivning (inkl. teknisk bistand) annen bistand Sum godtgjørelse til revisor

26 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 NOTE 16: FINANSIELLE INSTRUMENTER Coop Øst inngår i et innkjøpslag for strøm som administreres gjennom Coop Norge SA. Innkjøpslaget kjøper strøm til spot på Nordpool, og sikrer en andel av kjøpene ved terminkontrakter. Selskapets andel av terminkontrakter på strøm klassifiseres som sikringsinstrumenter som er en sikring av en sannsynlig framtidig transaksjon (kontantstrømsikring). Endring i virkelig verdi på terminkontrakter som kvalifiserer som sikringsinstrument i kontantstrømsikring regnskapsføres ikke. Urealisert gevinst eller tap fremkommer som differansen mellom historisk kost for de aktuelle terminkontrakter, målt opp mot de aktuelle terminkursene ved kjøp av terminkontrakter med identisk forfall - som målt på balansedagen. Markedsverdien av kontraktene utgjorde per urealisert tap for Coop Øst SA: Urealisert tap på terminkontrakter, fordelt på forfall Andel av urealisert tap NOTE 17: SKATT Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Coop Øst SA Coop Øst konsern Midlertidige forskjeller Gevinst og -tapskonto Driftsmidler inkl. goodwill Varebeholdning Fordringer Regnskapsmessige avsetninger Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto midlertidige forskjeller Skattemessig underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skattefordel i balansen Grunnl. for skattekostn., endr. i utsatt og betalb. skatt Resultat før skattekostnad Perm. forskj. inkl. resultatand. fra TS Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Mottatt konsernbidrag Bruk av fremførbare skatteposisjoner Skattepl. inntekt (grunnl. for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt For lite avsatt i fjor Sum betalbar skatt Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag Skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (27% av grunnl. betalb. skatt i result.) Betalbar skatt i balansen Avstemming av skattekostnad 27% skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (27%) Beregnet skattekostnad Endring i utsatt skattefordel som følge av endret skattesats Effekten av utsatt skattefordel ikke balanseføres Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag Endring i midlertidig forskjell som ikke påvirker betalbar skatt Skattekostnad Som følge av usikkerhet knyttet til den fremtidige utnyttelsen av utsatt skattefordel er denne ikke balanseført. 24

27 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 NOTE 18: VAREBEHOLDNING Handelsvarer til anskaffelseskost Nedskrivning for ukurans Sum NOTE 19: HUSLEIE Coop Øst eier 20 butikkeiendommer (konsernet 27). 19 butikker leies av Coop Norge Eiendom AS. 41 butikker leies av helt eksterne gårdeiere. Sum husleiekostnader utgjorde i 2014 og i Beløpene inkluderer felleskostnader i senter. NOTE 20: ANSVARLIG LÅN Ansvarlig lån fra Coop Norge SA utgjør kr Lånet har prioritet etter all annen gjeld. Lånet er avdragsfritt inntil Coop Øst SA gjennom egen inntjening har opparbeidet en bokført egenkapital på 15%. Det er således ikke betalt avdrag i Renter er betalt med 939 som tilsvarer en rente på 2,70%. 25

28 COOP ØST SA REVISORS BERETNING 26

29 COOP ØST SA REVISORS BERETNING Coop Øst SA Årsberetning

30 COOP ØST SA KONTROLLKOMITEENS BERETNING 28

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer