Coop Øst SA Årsberetning Årsmelding og regnskap Coop Øst SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Øst SA a

2 PÅ HYLLEPRIS MAKS 1 PRODUKT PR. KUPONG GYLDIG T.O.M L Coop Øst SA Årsberetning 2014 Nb! Husk at du må benytte medlemskortet ditt for å få glede av de ulike tilbudene Nyt alle godbitene Coop-medlemskapet gir deg kjøpeutbytte på dagligvarer og faghandel medlemskupp Gode tilbud i Coop-butikkene verdikuponger Rabatt på det du handler ofte medlemsfordel 10 kroner medlemsrabatt på alle bleier Coop Hotellkupp 2 personer i 2 netter på hotell i Norge for kun kr 1.598,- + gode tilbud i Norden og flere europeiske storbyer 5% medlemsbonus Norges største utvalg av klær og sko på nett, fri frakt og retur og over 1500 merker 1,5% medlemsbonus av innbetalt forsikringspremie hos If Skadeforsikring 35 øre medlemsrabatt på drivstoff, samt en rekke andre gode tilbud *Gjelder ikke avgiftsfri diesel. 30 øre medlemsbonus* på drivstoff, samt en rekke andre gode tilbud *Gjelder ikke avgiftsfri diesel. Coop mastercard Få 1% medlemsbonus på toppen av ditt kjøpeutbytte hos Coop og alle andre steder* *Gjelder ikke konkurrerende dagligvarebutikker i Norge, og gjelder på all handel opp til kr pr. år. Effektiv rente er 26,17% (basert på et eksempel på kr nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp er på kr ,79). Coop medlems- & betalingskort Kortet er både medlems- og betalingskort i ett Effektiv rente er 24,96% (basert på et eksempel på kr nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp er på kr ,27). verdikupong MEDLEMSRABATT kr 4 KLAR TIL BRUK Medlemskupp Q EKSTRA LETTMELK Hva skjer hos Coop? På coop.no har du til enhver tid oversikt over aktuelle tilbud og aktiviteter. b Ønsker du å få tilbudene tilsendt på mail? Logg deg inn på coop.no og registrer deg der.

3 Årsmelding og regnskap 2013 Aller høyeste kvalitet Produktene i Coop Smak forskjellen er nøye utvalgt på bakgrunn av råvarekvalitet, Coop Øst opprinnelse, SA og kvaliteten på sluttproduktet. Årsberetning og regnskap 2014 Se etter stjernen som forklarer det unike med hvert enkelt produkt. Årsberetning og regnskap side 2 Resultatregnskap og balanse... side 12 Noter... side 17 Revisors beretning... side 26 Kontrollkomiteens beretning... side 28 Oversikt Årsmøtet og representasjon... side 29 Butikkoversikt... side 32 1

4 Fornøyde ansatte er klare til nyåpning av Coop Obs! Bygg Nygårdskrysset (varehussjef Lars Rune Nordhagen). Foto: John Terje Pedersen. Coop Øst SA er en medlemseid handelsvirksomhet tilknyttet Coop, med virksomhet i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark. Selskapet omsatte i 2014 for drøyt 5,4 mrd, har nesten ansatte og driver 92 butikker. Hovedkontoret ligger på Kolbotn i Oppegård kommune. Årsberetning Coop Øst sitt formål er å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Coop Øst skal videre tjene som interesseorganisasjon for medlemmene, der disse gjennom sin innflytelse i de valgte organer, kan søke å ivareta sine interesser som forbrukere. Coop Øst skal utøve aktivt eierskap i Coop Norge. Pr var 104 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Det har vært en nedgang i 2014 på 5 lag som følge av 3 fusjoner, 1 avvikling og 1 utmelding. Coop Øst er fortsatt det største samvirkelaget tilknyttet Coop Norge, både målt i omsetning og antall medlemmer. Ved utgangen av 2014 var det medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Tilsvarende tall for foregående år var Samvirkelagene oppnådde en samlet omsetning i 2014 på 41 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,7 % i forhold til den samlede omsetningen til samvirkelagene og Smart Club AS i Omsetningen i Coop Øst passerte 5,4 mrd i Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,4 % i 2014, mens markedsveksten var på 4,2 %. Coop sin markedsandel falt dermed med 0,4 %-poeng og ble 22,3 %. Coop Øst har hatt en vekst på 10,9 %, hvorav en andel av dette kommer fra overtakelsen 2

5 av Coop Obs! Hypermarked og Coop Obs! Bygg Alnabru, tidligere Smart Club. I 2014 steg matvareprisene mer enn den gjennomsnittlige prisveksten. Fra 2013 til 2014 økte prisene på matvarer med 2,9 %, og dette er den kraftigste årsveksten siden Det var særlig prisøkning fra januar til mars som bidro til veksten. I tillegg steg matvareprisene 3,2 % i juli, noe som er den største månedlige oppgangen for matvarer siden I siste halvdel av 2014 falt matvareprisene, og denne nedgangen dempet dermed årsveksten for matvarer. Regnskap 2014 Det er såpass små forskjeller mellom morselskapet Coop Øst SA og konsernet Coop Øst SA, at det er morselskapets tall som kommenteres. Coop Øst SA fikk et årsresultat på minus 70,6 mill kroner i 2014 mot et marginalt positivt resultat i 2013 på 5,5 mill. Det er gjennomført nedskrivinger av eiendeler i butikkene på til sammen 45 mill. For to butikker er det også foretatt avsetninger for framtidig tap med til sammen 10 mill. Det er også kostnadsført en engangspost på 18 mill som skyldes overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Driftsresultatet ble på minus 135,2 mill mot minus 45,3 i I tillegg til nevnte forhold over er 2014 preget av de nye Coop Extra-butikkene. I 2013 og 2014 har Coop Øst fått 20 nye Coop Extra, de fleste gjennom omprofileringer fra andre kjeder. Oppstarten av disse har vært krevende. Videre har en rekke hendelser vært med å sette sine spor i 2014-resultatet. Det har blant annet blitt gjennomført en granskning etter en intern varsling om kritikkverdige forhold i Coop Øst. Personalkostnadene har økt fra 11,8 % til 12,1 % av omsetningen. Dette er i stor grad drevet av økt antall Post i Butikk og overgang til renhold av butikkene med eget personell, samt endring av nevnte pensjonsordning. Øvrige driftskostnader har også økt fra 9,8 % til 11,8 %. Her står økningen i av- og nedskrivinger alene for 1,1 %-poeng. Styret forventer bedring i nevnte nøkkeltall i Coop Øst har en netto positiv kontantstrøm på 4,6 millioner i Dette er fordelt på en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på minus 34,3 mill, fra gjennomførte investeringer på 127,5 mill og fra finansieringsaktiviteter (i hovedsak økte medlemsinnskudd) på 165,5 mill. Nye prosjekter, nye butikker overtok Coop Øst både Coop Obs! Hypermarked og Coop Obs! Bygg på Alnabru fra Smart Club AS (heleid selskap i Coop Norge SA). Oppstarten, spesielt for Hypermarkedet, har vært krevende. Like fullt har partene hatt et avtaleverk som har medført at belastningen i Coop Østs regnskaper har vært begrenset. Styret forventer at lønnsomheten på sikt vil bedres for disse butikkene. Coop Prix Sørenga, som har beliggenhet på Sørengkaia i Bjørvika i Oslo, ble åpnet Mars 2014 reåpnet tung-bygg-delen av Coop Obs! Bygg Tune. Gjennom denne revitaliseringen av byggevarehuset på Tune i Sarpsborg har Coop Øst trygget en fra før sterk posisjon. Coop Obs! Bygg Tune har et areal på hele kvm og er blitt tatt svært godt i mot. Etter riving av tidligere Coop Mega Råholt, oppbygging av nytt kjøpesenter i regi av Olav Thon og Amfi, kunne en flunkende ny Coop Extra åpne dørene for et begeistret publikum Dette i selveste jubileumsgrunnlovsbygda Eidsvoll åpnet Coop Obs! Bygg Nygårdskrysset i Ås kommune ved E18-innkjøringen til Ski. Hele kvm byggevarehus med egen «drive-in» løsning ble godt mottatt. Forretningen ligger på et nyetablert handelsområde sammen med Plantasjen. Senere i 2015 åpner både Jula og Møbelringen på samme plass. Coop Øst Etablering AS, som Coop Øst eier sammen med Coop Norge Eiendom AS, har stått for utviklingen av handelsparken. Helt mot slutten av 2014 ble hele anlegget solgt med en hyggelig utviklingsgevinst for partene. Coop Øst har en langsiktig leieavtale for Coop Obs! Bygg. Datter og tilknyttede selskaper Grensemat AB, som Coop Øst eier 50 % av, leverer svært gode resultater. Selskapet omsatte for mill SEK (eks mva) i 2014 og fikk et resultat på 171 mill SEK før skatt, som er et meget sterkt resultat. Av dette har Coop Øst tatt inn NOK 58,6 mill i resultatandeler. Det er også ført resultatandeler på øvrige datter og tilknyttede selskaper med til sammen 22,4 mill. Skatteeffekten ved konsernbidrag og utnyttelse av Coop Østs fremførbare skattemessige underskudd gjør at skattedelen fra datter og tilknyttede selskaper kommer som en skatteinntekt i Coop Øst. Konsernregnskapet til Coop Øst viser Coop Øst samt 4 datterselskaper som utelukkende driver 3

6 Medlemsinnskuddene øker med 158 mill og passerer 1 MRD (1 026 mill). Medlemsinnskuddene er sikret i Samvirkelagenes Garantifond inntil en verdi på 2 mill kr pr medlem. Garantifondet har på sin side pant i eiendommer, eiendeler og varelager i Coop Øst. Risikoanalyse og økonomiske utsikter Coop Øst og Coop Østafjells har fusjonert. Selv om begge lagene har hatt betydelige lønnsomhetsutfordringer, ser styret positivt på muligheten av samordnet og bedret drift i begge lag. Stolt butikksjef Bjørn Kristian Tønneberg i landets best likte Coop Marked-butikk, Coop Marked Moe. Foto: Espen Solli. eiendomsdrift, i hovedsak i lokaler som Coop Øst selv leier. Mot slutten av 2014 har Coop Øst kjøpt ytterligere 5 datterselskap fra Coop Norge Eiendom AS. I alle disse er Coop Øst eneste, eller nesten eneste leietaker. Som følge av at Coop Øst benytter egenkapitalmetoden i selskaps regnskapet, blir netto resultat i konsernregnskapet identisk med morselskapet. Resulatandelen fra de nyinnkjøpte selskapene vil først bli tatt inn i Balansen til Coop Øst SA vokser med 103 mill i Dette til tross for nedskrivinger som tidligere omtalt. Varige driftsmidler går netto ned med 34 mill, mens finansielle anleggsmidler øker med 29 mill. Her er det i hovedsak investering i nye eiendomselskap som slår ut. Varelageret øker som følge av flere butikker ved årets utgang. Fordringene (mot Coop Norge) øker også. Coop Øst har god likviditet og ved årets utgang er beholdningen av bankinnskudd, kontanter o.l. på 454,7 mill er bokført egenkapital 14,7 mill kr, ned fra 79,7 mill kr ved utgangen av Coop Øst har betydelige merverdier både i Grensemat AB og i eiendommer. Samlet sett har Coop Øst SA netto merverdier på i størrelsesorden NOK mill. Legges midtverdien av dette til grunn, 775 mill, gir dette en verdijustert egenkapital på 790 mill, hvilket i så fall tilsier at Coop Øst har en verdijustert egenkapital på ca 32%. Hovedkontorfunksjonen vil i løpet av andre halvår 2015 samles på Kolbotn. Stordriftsfordeler skal tas ut på flere områder, slik at lagene samlet kan skape bedre resultater enn de kunne gjøre hver for seg. Coop Norge er i ferd med å kjøpe ICA Norge AS. I skrivende stund er ikke alle formaliteter på plass, men Konkurransetilsynet har nå godkjent oppkjøpet under visse forutsetninger. Dagligvarebransjen i Norge er i en brytningstid som gir spennende mulig heter for framtiden, for Coop og for Coop Øst. Regnskapet er i 2014 belastet med betydelige merkostnader og nedskrivninger. Årsresultatet reflekte rer dermed ikke selskapets ordinære underliggende drift. Styret er imidlertid inneforstått med at betydelig lønnsomhetsforbedringer er påkrevet. Det er iverksatt lederutviklingsprogram og forbedringsprogram som forventes å gi resultater både på kort og lang sikt. Coop Østs dagligvarevirksomhet er forholdsvis lite konjunkturavhengig og det er få eksterne forhold som påvirker drift og resultater annet enn markeds situasjonen og konkurransebildet. Coop Øst har lite handel i fremmed valuta. Selskapet er sammen med øvrige samvirkelag i Coop i Norge og Coop Norge SA, eksponert for energiprisene på Nordpool gjennom felles innkjøpssamarbeid. Prisene sikres gjennom finansielle kontrakter. Sikringsnivået avhenger av fremtidsforventninger og aktuelt prisbilde. Coop Øst har medlemsinnskudd som er eksponert mot rentemarkedet, og selskapet bestreber å være konkurransedyktig på innskuddsrente overfor medlemmene. En stor andel av medlemsinnskuddene er dekket av likvider som er plassert i tilsvarende rentemarked og slik sett bidrar til å redusere eksponeringen for rentesvingninger. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for Årsregnskapet. 4

7 Kjedene Hovedvirksomheten i Coop Øst er detaljhandel av dagligvarer og byggevarer gjennom seks kjedekonsepter. I tillegg til disse driver også Coop Øst Statoil bensinstasjon på Årnes. Coop Extra Coop Extra er en lavpriskjede med ekstra lave priser. Butikkene har i tillegg til ekstra lave priser et ekstra bredt sortiment på mer enn varer. Her får du dekket ditt behov for dagligvarer med stort fokus på frukt, grønnsaker og ferskvarer. Butikken har også egen nonfood avdeling med attraktive produkter og priser. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 29 Coop Extra butikker. Dette er en økning på 4 fra året før. Tilveksten kommer fra omprofilering av 3 Coop Prix og 1 Coop Mega. Coop Mega Coop Mega er supermarkedkjeden som har alt du har behov for til hverdags og festmiddager. Coop Mega er kjent for sitt store og brede vareutvalg og med en sterk satsing på ferskvarer. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 14 Coop Mega butikker. I løpet av 2014 ble 1 butikk, tidligere Coop Mega Råholt revet og i april åpnet ny Coop Extra Råholt i det nye AMFI Eidsvoll. Coop Obs! Hypermarked Coop Obs! er en Hypermarkedskjede, som også bruker slagordet «lave priser og tilbud er billigere!» Kjeden er lavpris og tilbudsfokusert og kjennetegnes av et stort vareutvalg innenfor både dagligvarer og faghandelsvarer. Her finner du alt fra mat, sko, klær og sportsartikler til artikler for hjem og bolig. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 7 Coop Obs! Hypermarkeder, 1 mer enn i Coop Obs! Alnabru ble overtatt fra Smart Club AS. Coop Marked Coop Marked er en nærbutikkkjede med hverdagsvarer til hverdagspriser og består av mindre nærbutikker med konkurransedyktig stort utvalg, kvalitet, service og pris. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 20 Coop Marked butikker, ingen endring fra utgangen av Coop Prix Coop Prix er lavpriskjeden med faste, lave priser på hele sortimentet. Her får du dekket dine dagligvarebehov på en billig, rask og effektiv måte. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 16 Coop Prix butikker, 2 mindre enn året før. I løpet av 2014 ble 3 Coop Prix butikker omprofilert til Coop Extra. I tillegg åpnet en helt ny Coop Prix på Sørenga i Oslo. Coop Obs! Bygg Coop Obs! Bygg er en byggevarekjede med slag ordet lave priser og tilbud er billigere!. Coop Obs! Bygg er spesialbutikker innen forbrukermarkedet for byggevarer med lange åpningstider, lave priser og et godt utvalg av «gjør-det-selv» varer. Ved utgangen av året hadde Coop Øst 5 Coop Obs! Bygg, 2 flere enn året før. Coop Obs! Bygg Alnabru ble overtatt fra Smart Club AS. Coop Obs! Bygg Nygårdskrysset åpnet dørene i september måned. 5

8 Butikksjef Sagar Dar i vår 7 dagers-butikk Coop Prix på Sørenga. Foto: John Terje Pedersen. Driften av butikkene Organisering Driftsoppfølging av butikkene i Coop Øst er organisert etter kjedevis struktur. Ved utgangen av 2014 var butikkene fordelt mellom syv driftsledere, hovedsakelig fordelt på kjedekonsept. Det overordnede målet for driftsledelsen i Coop Øst gjennom 2014, har vært å styrke butikksjefenes eierskap, entusiasme og engasjement i det daglige arbeidet i butikk. Vi har tro på at ledere med slike egenskaper skaper fornøyde medarbeidere, noe som igjen fører til mer fornøyde kunder. For å styrke dette ytterligere, vil alle ledere i Coop Øst gjennomføre et lederutviklingsprogram som starter i Klar for kunde/løpende Kundemåling Alle butikkene i Coop Øst har blitt sekundert på teknisk og personlig servicegrad i mange år gjennom «Klar for kunde»-programmet. Klar for kunde, var et program som tilsa at en «hemmelig» kunde oppsøkte butikken 6 ganger i året, og på bakgrunn av dette besøket gav butikken karakter. Klar for kunde ble i august 2014 erstattet med programmet «Løpende Kundemåling». Løpende kunde måling fungerer slik at medlemmene, etter en handel, mottar en spørreundersøkelse elektronisk. Resultatet blir synliggjort hver dag hele året. Dette medfører en rask tilbakemelding fra medlemmene og forbedringspunkter kan settes umiddelbart. Fra august og ut året, har medlemmer gitt butikkene i Coop Øst tilbakemelding gjennom Løpende kundemåling. Kostnadseffektivisering Det har gjennom 2014 vært jobbet med kostnadseffektivisering. Samtidig som butikkene har jobbet målrettet med svinnreduksjoner, påvirker om profileringer og butikkstrukturaktiviteter svinnet. Målsetningen om reduksjon av svinn står fast, men det har vært viktig å balansere denne målsetningen med behov for varetrykk og sortimentsbredde ved oppstart av nye Coop Extra. Effektiv utnyttelse av alle ressurser i selskapet, særlig på personalsiden, har vært et annet innsatsområde med fokus i Dette er spesielt viktig når vi får flere butikker som skal konkurrere i lavprissegmentet. Arbeidet fortsetter i

9 Fornøyde kunder gjennom en mer strukturert og effektiv organisasjon, har hatt stort fokus i 2014 og vil bli videreført i Satsing på Coop Obs! Bygg Satsingen på Coop Obs! Bygg i Coop Øst, har vært stor i Coop Obs! Bygg Alnabru, Coop Obs! Bygg Tune og Coop Obs! Bygg Slitu, har hatt en mye større omsetningsvekst enn markedet forøvrig. Coop Obs Bygg! Nygårdskrysset ble etablert i september 2014, og gjorde at våre markedsandeler i byggevare ble ytterligere forsterket. Butikkene har egen «Drive-in», der kundene effektivt og komfortabelt kan kjøre inn og handle trelast og andre byggevarer under tak. Coop Øst satser ytterligere, og i starten av 2016 vil Coop Obs! Bygg åpne både på Jessheim og utenfor Hønefoss. Satsing på Coop Extra Coop Øst etablerte Norges første Coop Extra i Halden i Butikken har hatt god kundevekst og lønnsomhet fra starten. Det har gjennom 2013 og 2014 pågått en omfattende omprofilering av butikker for å sette ytterligere kraft bak Coop Extra kjeden. Bakgrunnen for dette er erfaringer rundt kundens oppfatning av konseptet, kjedens organiske vekst og behovet for å samle Coop sitt lavprisbudskap gjennom en tydelig kjede. Coop Extra kjeden i Coop Øst hadde et resultatmessig svakt år i 2014 som følge av alle strukturendringene, men organisk kundevekst var betydelig. På landsbasis var Coop Extra den kjeden i dagligvaremarkedet i 2014, som uavhengig av kjedetilhørighet, hadde høyest organisk vekst. Butikkutmerkelser Coop Øst sine butikker har gjennom 2014 utmerket seg på flere arenaer, og vi ønsker her å trekke frem noen av de flotte resultatene som er oppnådd: Coop Prix Skotterud: Beste Coop Prix i Region Øst i Kundeundersøkelsen 2014 Coop Extra Kongsvinger: Beste Coop Extra i Norge i Kundeundersøkelsen 2014 Coop Marked Moe: Beste Coop Marked i Norge i Kundeundersøkelsen 2014 Coop Obs! Bygg Slitu: Sølvplass i Norge i Kundeundersøkelsen 2014 Butikkutmerkelsene viser at våre butikksjefer og medarbeidere presterer godt. Coop Øst jobber aktivt for å skape engasjement og entusiasme gjennom driftsorganisasjonen. Toppmotiverte butikksjefer skaper gode salgsarenaer og motiverte medarbeidere. Dette skaper fornøyde kunder! Våre medarbeidere Ved årsskiftet hadde Coop Øst ansatte, som til sammen utgjorde årsverk. Gjennomsnittlig sykefravær var 6,4 % i 2014, samme som i Kjønnsfordelingen i selskapet er hhv 60 % kvinner og 40 % menn. For ledende stillinger er forholdet 45 % kvinner og 55 % menn. Lønns- og arbeidsforholdene i Coop Øst er regulert av tariffavtaler der kvinner og menn har like rettigheter. Styret i Coop Øst består av 3 kvinner og 5 menn. Ledergruppa består av 5 menn. Kompetanse og kulturbygging Vi vil skape fornøyde kunder gjennom fornøyde medarbeidere. Kompetanseutvikling og karriereplaner, gode betingelser og et trygt og godt arbeidsmiljø, er viktige faktorer for å nå dette målet. Coop Øst har i 2014 samarbeidet med Coop kompetanse og hatt 9 personer på butikksjefsprogrammet Coop Butikkøkonom, 5 personer på Coop Mentorprogram og 11 personer på Lederaspirant programmet til Coop kompetanse. For 2015 er det tegnet avtale med Nordnorsk Lederutvikling hvor fokus på klimaundersøkelse og lederutvikling er tema. Programmet skal være med på å sikre gjennomføring i butikk og samhandling mellom stab og drift slik at Coop Øst fremstår som en velfungerende organisasjon. Helse, miljø og sikkerhet Coop Øst er en Inkluderende Arbeidslivsbedrift. Selskapet jobber målrettet med å skape en god og trygg arbeidsplass hvor de ansatte trives og utvik les. Coop Øst har til enhver tid mellom 10 og 15 personer inne på arbeidsavklaring og arbeidstrening i regi av NAV. Coop Øst er opptatt av å ivareta de ansatte og legge til rette for en aktiv livsfasepolitikk. Dette innebærer at selskapet søker å legge til rette for arbeidstid, oppgaver og arbeidssted. Også i 2014 har Coop Øst hatt avtale med Stamina Helse om etterbehandling av medarbeidere som har vært utsatt for ran eller andre alvorlige hendelser i butikk. Coop Øst hadde i 2014 et ran. Stamina Helse har også ergonomiske kartlegginger i butikk, samt bistår i samtaler. Det var 18 nye verneombud som gjennomførte verneombudskurs i Vi har hovedverneombud og varahovedverneombud. Alle 7

10 Mye skryt fra kundene og fornøyde ansatte i frukt- og grøntavdelingen på Coop Mega Skøyen. Foto: John Terje Pedersen. ledere har også vært gjennom nødvendig HMSopplæring. Selskapet arbeider med forebyggende tiltak som sikringstiltak i butikk og opplæring av ansatte. Det er registrert 19 yrkesskader. Det er i hovedsak mindre alvorlige skader. Coop Øst har et arbeidsmiljøutvalg som følger opp HMS-arbeidet i selskapet. Det har vært avholdt 4 møter. Coop Øst har elektronisk HMS-håndbok. Det gjennomføres kvartalsvise brann- og vernerunder. I tillegg har Coop Øst et eget AKAN utvalg. Coop Øst har fortsatt helseforsikring i Vertikal Helse for alle faste ansatte. Totalt sykefravær var 6,4 %. Dette er lavere enn i Samvirkelagene i Norge. Samfunnsansvar Butikkdriften i Coop Øst SA forurenser ikke det ytre miljøet mer enn det som er vanlig for denne type virksomhet. Selskapet er medlem av pante- og returordninger. Avfall leveres til renovatør på foreskrevet måte. Coop Øst har også et energiøkonomiseringsprosjekt sammen med Enova som har gitt positive resultater. Coop i Norge er pådriver for ordnede forhold hos underleverandører og stiller omfattende krav til underleverandørers forhold til bl.a. arbeidstaker- og menneskerettigheter, HMS, etikk, produktsikkerhet og ansvar, miljøansvar med videre. Medlemmene Pr hadde Coop Øst totalt medlemmer. Av disse hadde medlemmer meldt seg inn i løpet av Netto medlemstilvekst utgjorde medlemmer, eller 4 %. Medlemmene er inndelt i tre regioner: Østfold, Oslo/Follo og Romerike. I 2014 var andelen som meldte seg inn via 29 %. Coop Øst sine medlemmer mottar 1 % kjøpeutbytte på kjøp i eget og andre samvirkelag. Ved bruk av medlemskortet får medlemmene også spesifikke medlemsrabatter som trekkes fra i kassa. I tillegg har Coop et «Verdikupong-program» der medlemmer får utvalgte relevante produkter til betydelig lavere pris. Medlemskonseptet gir også medlemmene rabatt hos en rekke samarbeidspartnere. Totalt kjøpeutbytte og medlemsrabatter som medlemmene har fått i 2014 utgjorde kr 67,8 mill. Av dette var 36,8 mill kjøpeutbytte til medlemmer i Coop Øst, 3,1 mill kjøpeutbytte til medlemmer av andre samvirkelag og 27,9 mill 8

11 bonus fra sam arbeidspartnere. I tillegg har medlemmene fått 61,4 mill i kontantrabatter direkte i butikk (kuponger mv.). Ved bruk av Coop MasterCard i Coop-butikkene får medlemmene 1 % kjøpebonus i tillegg til kjøpeutbytte. Kjøpebonusen oppnås også alle andre steder, med unntak av våre dagligvarekonkurrenter i Norge. Medlemmene mottar månedlig faktura og ved oppgjør ved forfall påløper ingen ekstra kostnader. Bonus fra Coop MasterCard, kjøpeutbytte fra Coop Øst og andre samvirkelag samt rabatt fra øvrige samarbeidspartnere opptjenes gjennom året og godskrives medlemskontoen i januar. Andelen medlemskjøp utgjorde 61,5 % i 2014 mot 63,2 % året før. Dette er en nedgang på 1,7 %. Noe av årsaken er omprofileringer, avviklingen av Coop Obs! Tune og overtakelse av butikkene på Alnabru. Coop Øst sine medlemmer har også mulighet til å spare med gunstige rentebetingelser. Selskapet følger aktivt med i renteutviklingen og våre rentebetingelser er blant markedets beste. Medlemsinnskuddene inngår i Coops garantifondordning og er garantert begrenset oppad til 2 mill. pr. medlem. Medlemmene i Coop Øst fikk godskrevet 21,8 mill i renter for innestående på medlems- og sparekonto i På kan medlemmene selv ta ut og sette inn penger på egne konti i Coop Øst ved bruk av bank-id. Medlemskommunikasjon Det er i butikkene Coop Øst først og fremst kommuniserer med sine medlemmer, men også andre kanaler benyttes for å nå frem til medlemmene: E-Medlem I 2014 mottok medlemmer informasjon fra Coop Øst på e-post og av medlemmene mottok denne informasjonen via SMS. I tillegg sendes det ukentlig ut middagstips og kundeaviser elektronisk. Medlemsblad «Coop Medlem» er Coop sitt medlemsblad. Bladet gis ut åtte ganger i året og er tilgjengelig i alle våre butikker. Her kan man bl.a. lese om produkter og tjenester Coop tilbyr, medlemstilbud og nyheter, matoppskrifter mm. Medlemsbrev I løpet av 2014 ble det sendt ut 11 Medlemsbrev til våre medlemmer. Utsendelsene inneholdt nyheter på medlemsområdet, oversikt over medlemsbonus og medlemsrabatter. Brevene inneholdt også verdikuponger som er individuelle tilbud til medlemmer basert på analyse av bonginformasjon. Enkelte medlemsbrev inneholdt også «Medlemskupp» som er kvalitetsprodukter til spesialpris. Kundeaviser Kundeavisene legges ukentlig ut på no. Det er også mulig å motta disse som e-post eller lese de via Coop sin egen app. Eierorganisasjonen Medlemmene er inndelt i tre regioner i Coop Øst sin organisasjonsmodell. I 2014 ble det avholdt ett felles regionrådsmøte, samt en felles regionrådskonferanse som gikk over to dager. Foruten region råd hadde konferansen fokus på fusjonsplan med Coop Østafjells, samvirkelagsstruktur, Coop Norges kjøp av Ica Norge, samt organiseringen av de medlemsvalgte i Coop Øst. Det ble også avholdt medlemskafé i flere av butikkene. Årsmøtet har i 2014 hatt to møter og 14 saker er behandlet. Årsmøtets ledelse har i 2014 bestått av: Kjell Løkke, ordfører Turid Jødahl, varaordfører Christin Bjelde, ansatt representant Ved fusjon med Coop Østafjells , tiltrådte Hans Beltesbrekke Årsmøtet som varaordfører 2. og På vår hjemmeside, finnes informasjon som er spesiell for Coop Øst. Siden er linket til som inneholder landsomfattende informasjon om Coop. Medlemmene kan via «Min side» se status på opparbeidede medlemsfordeler. 9

12 Våre nye Coop Obs! Bygg er godt tilrettelagt for kjørende handlende, her fra Coop Obs! Bygg Tune. Foto: John Terje Pedersen. Styrets arbeid Styret har i 2014 hatt 11 møter, og 88 ordinære saker er behandlet. I tillegg har styret avholdt flere møter i forbindelse med at det ble avdekket kritikkverdige forhold etter en intern varsling våren Daværende administre rende direktør og viseadministrerende direktør med delte styret i slutten av juni måned at de fratrådte sine stillinger med umiddelbar virkning. Tore Tjomsland ble konstituert i stillingen som ny administrerende direktør i Coop Øst fra og fast ansatt med virkning fra vedtok Årsmøtet å fusjonere med Coop Østafjells. I den forbindelse ble styret endret: ett medlem, etter eget ønske, fratrådte styret. styreleder i Østafjells tiltrådte som styrets nestleder styrets nestleder ble ordinært styremedlem I tillegg tiltrådte en observatør fra de ansattvalgte styrerepresentantene i Coop Østafjells. Styret har behandlet sentrale saker som: Overordnet oppfølging av selskapets løpende drift og økonomi. Driftsforbedringer med hovedfokus på inntektsøkninger, svinn, effektiviseringer og å skape fornøyde kunder og ansatte. Gjennomgang av større pågående og planlagte prosjekter, samt gjennomgang og godkjenning av større investeringer, deriblant etablering av ny eller overtakelse av eksisterende virksomhet. Kjøp og salg av eiendommer Selskapets representasjon i ulike fora. Årsmøtets ordfører kan, og har deltatt i styremøtene. Anders Nereng Helge Stiksrud Anne-Grethe Woie Rut Sollien Eva Schjønneberg Mona Irene Olsen Åge Pedersen Ole Henrik Johnsrud Stian Berntsen Kari Hambro (1. vara) (personlig vara for Tove Raastad Kvernberg) (2. vara) (3. vara) (1. vara ansatt) (2. vara ansatt) (3. vara ansatt) (4. vara ansatt) (5. vara ansatt) (observatør fra ansatte i Coop Østafjells) Styret i Coop Øst vil takke alle medlemmer som lojalt har støttet opp om våre butikker. Vi takker også ansatte og tillitsvalgte for en flott innsats i året som har gått. Styrets faste medlemmer har signert årsberetning og balanse. 10

13 Kolbotn, 26. mars 2015 Torill Johnsen Styreleder Tove Raastad Kvernberg Nestleder Finn Egil Kverme Styremedlem John Thunes Styremedlem Olav Grøndahl Styremedlem Lise Meier Styremedlem Arnt Erik Brekke Styremedlem Lars Rune Nordhagen Styremedlem Tore Tjomsland Adm. direktør 11

14 COOP ØST SA REGNSKAP

15 COOP ØST SA RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR DESEMBER Coop Øst SA Årsberetning 2014 Coop Øst SA Coop Øst konsern NOK 000 Note Salgsinntekt Kjøpeutbytte Netto omsetning Varekostnad Bruttofortjeneste Andre driftsinntekter Sum driftsinntekt Personalkostnader 13, Husleie, lys og brensel 16, Annen driftskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnad Driftsresultat Resultatandeler Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til udekket tap Sum disponert årsresultat

16 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 BALANSE PR Coop Øst SA Coop Øst konsern NOK 000 Note EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Andelsinnskudd i Coop Norge SA Investeringer i tilknyttede selskap Investering i datterselskap Langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 COOP ØST SA BALANSE PR Coop Øst SA Årsberetning 2014 Coop Øst SA Coop Øst konsern NOK 000 Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Medlemmenes ansvarsinnskudd Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Udekket tap 5, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Medlemsinnskudd Ansvarlig lån 10, Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Coop Norge SA Leverandørgjeld andre Skyldige offentlige avgifter Skyldig kjøpeutbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD KOLBOTN, den 26. mars 2015 Torill Johnsen Styreleder Tove Raastad Kvernberg Nestleder Finn Egil Kverme Styremedlem John Thunes Styremedlem Olav Grøndahl Styremedlem Lise Meier Styremedlem Arnt Erik Brekke Styremedlem Lars Rune Nordhagen Styremedlem Tore Tjomsland Adm. direktør 15

18 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 KONTANTSTRØMOPPSTILLING PR Coop Øst SA Coop Øst konsern NOK 000 Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Gevinst / (tap) ved salg av eiendeler Nedskrivninger og ordinære avskrivninger Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Resultatandel (fra DS/TS) fratrukket utdelinger fra selskapet Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige og finansielle driftsmidler Innbetalinger/utbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetaling av låneinnskudd fra medlemmer Opptak / (nedbetaling) av gjeld Netto innbetalinger av ansvarsinnskudd Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

19 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 NOTE 1: VIRKSOMHETENS ART Coop Øst SA er et samvirkelag. Et samvirkelag er et selskap der hvert medlems ansvar er begrenset til ansvarsinnskuddet (andelskapitalen), og der selskapets kjøpeutbytte blir fordelt på medlemmene i henhold til hvor mye de har handlet i laget gjennom ett år. Samvirkelagets formål er å skaffe medlemmene gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Samvirkelaget skal stimulere til sparing blant sine medlemmer. Samvirkelaget har derfor anledning til å ta imot og forvalte spareinnskudd fra medlemmene. Ved siden av egenkapitalen er dette en viktig finansieringskilde for samvirkelaget. I den grad samvirkelaget har overskuddslikviditet, plasseres denne fortrinnsvis hos Coop Norge SA. Coop Norge SA er en fellesorganisasjon for samvirkelagene, eid av disse. NOTE 2: REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps loven, samvirkelova og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på tidspunkt for salg i kasse. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekrets løpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggs middel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbi gående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelets levetid. Ved betydelige oppgraderinger som medfører forlenget levetid, vil knekkpunktløsninger vurderes, som medfører at oppgraderingens avskrivningsbane overstiger driftsmiddelets opprinnelig tiltenkte levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke anses som forbigående. Ved vurdering av reversering av tidligere gjennomførte nedskrivninger, legger selskapet til grunn at slike tilfeller må være tydelige og substansieres gjennom lengre tids stabil lønnsomhet for å dempe hyppige opp- og nedskrivningstilfeller i breakeven-situasjoner. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til frem føring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Kjøpeutbytte Avsatt kjøpeutbytte behandles regnskapsmessig som en rabatt. Datterselskaper / Tilknyttede selskaper Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på det tilknyttede selskapets resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultat andelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Varebeholdning Lager av innkjøpte varer verdsettes til laveste av gjenanskaffelses kost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert delkrederavsetning. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Resultater ført etter egenkapitalmetoden er vurdert til gjennomsnittskurs. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt 17

20 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi og fratrekkes i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjons forpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. Konsern Coop Øst konsern er presentert separat i regnskapet som følge av regnskapslovens konsolideringsplikt. Datterselskapene Coop Jessheim Eiendom AS, Løvenstadtorget 12 Eiendom AS og Pilestredet Park 18 Eiendom AS vises konsolidert for både 2014 og I tillegg vises datterselskapene Grønnland Brygge AS, Torsnesveien 207 Eiendom AS, Damplass 1-2 Eiendom AS, Damplass 21 Eiendom AS, Asakveien 27 Eiendom AS konsolidert fra oppkjøpstidspunktet, som er Konsolideringsprinsipper Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper som ikke er konsolidert i konsernregnskapet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Tilknyttede selskaper er også vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. NOTE 3: INVESTERINGER I DATTER- OG TILKNYTTEDE SELSKAP Datterselskaper Coop Jessheim Eiendom AS Son Brygge AS Pilestredet Park 18 Eiendom AS Løvenstad Torget Eiendom AS Dalgården AS Grønnland Brygge AS Torsnesveien 207 Eiendom AS Damplass 1-2 Eiendom AS Damplass 21 Eiendom AS Asakveien 27 Eiendom AS Merverdianalyse Balanseført EK pr kjøpstidspunkt Henførbar merverdi Anskaffelseskost på kjøpstidspunktet Sum DS Akk. kostpris Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat Avskrivning henførbar merverdi Årets resultatandel Beregning av balanseført verdi Balanseført verdi Tilgang/avgang i perioden Årets resultatandel Konsernbidrag Andre endringer Balanseført verdi Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Kolbotn Eierandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Stemmeandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 18

21 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 Tilknyttede selskap Bjørkel. Torg AS* Coop Øst Etabl. AS Grensemat AB ** Sum TS Totalsum DS og TS Balanseført EK pr kjøpstidspunkt Henførbar merverdi Anskaffelseskost på kjøpstidspunktet Påfølgende emisjoner Akk. kostpris Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat Avskrivning henførbar merverdi Årets resultatandel Beregning av balanseført verdi Balanseført verdi Tilgang/avgang i perioden Årets resultatandel Utbetalt utbytte for 2013 i Andre endringer -35 Egenkapitaljustering direkte mot EK (valutaomregning) Balanseført verdi Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Kolbotn Kolbotn Norby Eierandel 43,5 % 50 % 50 % Stemmeandel 43,5 % 50 % 50 % * Andel årets resultat i Bjørkelangen Torg AS, inkluderer tidligere års ikke bokførte resultatandel. ** Grensemat AB har goodwill i sitt selskapsregnskap som ikke fremkommer i Coop Østs regnskaper. 50% andel av goodwillposten utgjør NOK og avskrives over 10 år hos Grensemat AB. NOTE 4: BANKINNSKUDD, KONTANTER O. L. Coop Øst SA Coop Øst konsern Kontanter Ordinære bankinnskudd Innskudd hos Coop Norge Bundne bankinnskudd o.l Sum bank og kontanter Bundne midler inkluderer skattetrekkskonto. NOTE 5: EGENKAPITAL Fond for vurd. fors. Coop Øst Udekket tap Sum Ansvarsinnskudd Ansvarsinnskudd Coop Øst konsern Fond for Udekket vurd. fors. tap Årets endring i egenkap. Egenkapital Økning ansvarsinnskudd Årets resultat Overført fra fond for vurd.fors Omregningsdiff. tilkn. selskap og andre endringer Egenkapital Sum 19

22 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 NOTE 6: VARIGE DRIFTSMIDLER Fast eiendom Bygningsmessige investeringer Transport midler Driftsløsøre og data Sum varige driftsmid. Ansk. kost Tilgang Avgang Ansk. kost Akk. Av- og nedskrivning Bokført verdi Årets avskrivinger Årets nedskrivinger Forv. øk. levetid 50 år 6-10 år 5-6 år 3-12 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær KONSERN I tillegg til morselskapets anleggsmidler, besitter følgende datterselskaper anleggsmidler, som er konsolidert i konsernregnskapet. Bokført verdi Merverdi Tilgang Avskr. merverdi Kons. verdi Coop Jessheim Eiendom AS Løvenstadtorget 12 Eiendom AS Pilestredet Park 18 Eiendom AS Grønnland Brygge AS Torsnesveien 207 Eiendom AS Damplass 1-2 Eiendom AS Damplass 21 Eiendom AS Asakveien 27 Eiendom AS Konsernets verdi av eiendommene Konsernets varige driftsmidler er følgelig Tomter, inkludert i balanseført verdi på fast eiendom med , anses å ha evig økonomisk levetid og avskrives ikke. NOTE 7: LANGSIKTIGE FORDRINGER Fordringer med forfall senere enn ett år Personallån Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum

23 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 NOTE 8: PENSJONER 2014 Netto pensjonskostnad Sikret Usikret Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatførte planavvik/estimatendringer Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Avvikling av lukket Foretakspensjonsordning* Netto pensjonskostnad Netto aktuarberegnet pensjonskostnad * Inkluderer avviklingskostnader Netto pensjonsforpliktelse Sikret Usikret Sikret Usikret Påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatførte estimatavvik Netto pensjonsmidler / forpl Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,30 % 4,10 % Forventet lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Forventet G-regulering 2,50 % 3,25 % Forventet regulering løpende pensjon 0,00 % 0,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,20 % 3,60 % Korridor 10,00 % 10,00 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Coop Øst har hatt en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning i DNB Livsforsikring ASA. Den kollektive ordningen ble lukket den , og med regnskapsmessig virkning fra ble ordningen avviklet. Det var 102 uførepensjonister i ordningen ved avvikling, disse er ikke overført til ny ordning. Det er ikke foretatt noen beregning av pensjonsforpliktelse knyttet til disse pr Nyansatte fom samt de som var frivillig overført fra ytelsesordningen har i 2014 opptjent pensjon i en innskuddsbasert ordning. Årets kostnadsførte beløp for den innskuddsbaserte ordningen er Den innskuddsbaserte ordningen er ikke balanseført. Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Denne er å anse som en ytelseesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. Årets kostnadsførte beløp for den avtalefestede førtids pensjonsordningen er Selskapet bekrefter å være pliktig til å ha obligatorisk tjeneste pensjon for sine ansatte, og selskapets ordninger oppfyller kravene etter loven. Pr var ansatte medlemmer av innskuddspensjonsordningen. 21

24 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 NOTE 9: VERDIJUSTERT EGENKAPITAL Coop Øst SA presenterer i 2014 en positiv bokført egenkapital på Egenkapitalstørrelsene under norske regnskapsregler NGAAP åpner ikke for ny verdsettelse av eiendeler som følge av verdistigning. Coop Øst SA besitter imidlertid eiendeler som har høyere virkelig verdi enn den bokførte verdien. Den bokførte verdien er i hovedsak historisk kostpris. Coop Øst har merverdier knyttet til eiendommer, datterselskaper og tilknyttet selskap. Særlig representerer vår 50 % eierandel i Grensemat AB en betydelig merverdi utover de bokførte verdier. Fastsettelse av virkelig verdi bygger på en rekke forutsetninger. Legges nøkterne forutsetninger til grunn kan det fastslås at Coop Øst har i overkant av 150 mill i merverdier i eiendommer. I rene datterselskap, hvor Coop Øst stort sett er eneste leietaker, er det ikke forutsatt vesentlige merverdier på nåværende tidspunkt. Dette skyldes at selskapene er nylig anskaffet til markedsmessige priser. Det er foretatt verdivurderinger av selskapet Grensemat AB. Et gjennomsnitt av disse vurderingene indikerer en verdi av Coop Østs 50 % andel av selskapet i størrelsesorden NOK mill. Dette betyr i så fall en merverdi på NOK mill. Etter avvikling av ytelsesbasert pensjonsordning er det ikke lenger mindreverdier i balansen relatert til ikke resultatførste estimatavvik på pensjoner. I forbindelse med innkjøp av strøm på terminkontrakter, ligger det et urealisert tap på terminkontrakter på 3,5 mill, ref note 16. Samlet sett har Coop Øst SA netto merverdier knyttet til de omtalte poster på i størrelsesorden NOK mill. Legges midtverdien av dette til grunn, 775 mill, gir dette en verdijustert egenkapital på 790 mill, hvilket i såfall tilsier at Coop Øst har en verdijustert egenkapital på ca 32 %. NOTE 10: ANNEN LANGSIKTIG GJELD Coop Øst SA Coop Øst konsern Langsiktig gjeld Medlemsinnskudd Ansvarlig lån Coop Norge SA Annen langsiktig gjeld Sum Medlemsinnskudd er rentebærende innskudd fra medlemmene. Disse er fordelt på ordinære innskuddskonti og høyrentekonti. Coop Øst SAs medlemsinnskudd inngår i S-lagenes Garantifond ordning. Ordningen innebærer at medlemsinskudd i selskapet er sikret inntil en verdi på NOK 2 mill. per medlem. Ordningen tilsvarer for innskyternes side i grove trekk statens bankgarantifond. Som kontrasikkerhet yter Coop Øst SA pant for Garantifondet i ulike aktivaklasser. Det er stilt pant til banker som sikkerhet for lån til Coop Øst SA og konsernet. Bokført verdi av pantsikringens underliggende potensielle regresskrav er: Coop Øst SA Coop Øst konsern Balanseført verdi av pantsatte eiendeler Bankinnskudd/innskudd i Coop Norge Varelager Kundefordringer Anleggsmidler Eiendommer Aksjer Sum Coop Øst SA Coop Øst konsern Fordeling pantsettelser til Samvirkelagenes Garantifond Forretningsbanker Sum pantsettelser

25 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 NOTE 11: KJØPEUTBYTTE Coop Øst har 1% kjøpeutbytte på all handel til medlemmer. Skyldig kjøpeutbytte som utbetales til medlemmene er samlet Mva utgjør herav 5 810, og netto resultateffekt er Av dette utgjør kjøpeutbytte til medlemmer i Coop Øst SA Øvrige medlemstilbud og rabatter som er gitt direkte i kassepunktet utgjør og er presentert netto som reduksjon av salgsinntekten. I tillegg deler Coop Øst SA ut medlemsrabatter fra våre samarbeidspartnere og andre samvirkelag. Disse utgjorde for 2014, og er ikke ført i Coop Øst sitt regnskap. Totale medlemsfordeler for Coop Østs medlemmer utgjorde følgelig 126 mill kr. NOTE 12: SALGSINNTEKTER Fordeling på virksomhetsområder Dagligvare Faghandel Kafè og bensinstasjon Sum NOTE 13: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE M.V. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Pr var det ansatte i Coop Øst. Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært NOTE 14: YTELSER TIL LEDENDE ANSATTE/STYRET Adm. dir. Styret Kostnadsført lønn og honorar Annen godtgjørelse 543 Forhenværende adm. direktør sluttet i selskapet i slutten av juni 2014 og fikk lønn i oppsigelsestiden til Dette er inkludert i beløpet over. Han fikk også utbetalt opptjente pensjonsrettigheter i en usikret ordning. Dette var avsatt tidligere år og følgelig ingen kostnad i 2014 for Coop Øst. Konstituert administrerende direktør fra sent juni fikk lønn fra arbeidsgiver Coop Norge som viderefakturerte kostnadene ved han til Coop Øst. Samlet utgjorde dette for perioden juli til desember. I tillegg fikk han et konstitueringstillegg på 480 for denne perioden. Beløp for konstituert adminstrerende er ikke med i oversikten over. Fra er nevnte konstituerte administrerende direktør fast ansatt i stillingen. Administrerende direktør har ingen bonusordning. NOTE 15: YTELSER TIL REVISOR Coop Øst SA Coop Øst konsern Kostnadsført godtgjørelse til revisor lovpålagt revisjon andre attestasjonstjenester skatterådgivning (inkl. teknisk bistand) annen bistand Sum godtgjørelse til revisor

26 COOP Coop Øst ØST SA Årsberetning SA 2014 NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 NOTE 16: FINANSIELLE INSTRUMENTER Coop Øst inngår i et innkjøpslag for strøm som administreres gjennom Coop Norge SA. Innkjøpslaget kjøper strøm til spot på Nordpool, og sikrer en andel av kjøpene ved terminkontrakter. Selskapets andel av terminkontrakter på strøm klassifiseres som sikringsinstrumenter som er en sikring av en sannsynlig framtidig transaksjon (kontantstrømsikring). Endring i virkelig verdi på terminkontrakter som kvalifiserer som sikringsinstrument i kontantstrømsikring regnskapsføres ikke. Urealisert gevinst eller tap fremkommer som differansen mellom historisk kost for de aktuelle terminkontrakter, målt opp mot de aktuelle terminkursene ved kjøp av terminkontrakter med identisk forfall - som målt på balansedagen. Markedsverdien av kontraktene utgjorde per urealisert tap for Coop Øst SA: Urealisert tap på terminkontrakter, fordelt på forfall Andel av urealisert tap NOTE 17: SKATT Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Coop Øst SA Coop Øst konsern Midlertidige forskjeller Gevinst og -tapskonto Driftsmidler inkl. goodwill Varebeholdning Fordringer Regnskapsmessige avsetninger Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto midlertidige forskjeller Skattemessig underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skattefordel i balansen Grunnl. for skattekostn., endr. i utsatt og betalb. skatt Resultat før skattekostnad Perm. forskj. inkl. resultatand. fra TS Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Mottatt konsernbidrag Bruk av fremførbare skatteposisjoner Skattepl. inntekt (grunnl. for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt For lite avsatt i fjor Sum betalbar skatt Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag Skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (27% av grunnl. betalb. skatt i result.) Betalbar skatt i balansen Avstemming av skattekostnad 27% skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (27%) Beregnet skattekostnad Endring i utsatt skattefordel som følge av endret skattesats Effekten av utsatt skattefordel ikke balanseføres Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag Endring i midlertidig forskjell som ikke påvirker betalbar skatt Skattekostnad Som følge av usikkerhet knyttet til den fremtidige utnyttelsen av utsatt skattefordel er denne ikke balanseført. 24

27 COOP ØST SA NOTER TIL REGNSKAPET NOK 000 Coop Øst SA Årsberetning 2014 NOTE 18: VAREBEHOLDNING Handelsvarer til anskaffelseskost Nedskrivning for ukurans Sum NOTE 19: HUSLEIE Coop Øst eier 20 butikkeiendommer (konsernet 27). 19 butikker leies av Coop Norge Eiendom AS. 41 butikker leies av helt eksterne gårdeiere. Sum husleiekostnader utgjorde i 2014 og i Beløpene inkluderer felleskostnader i senter. NOTE 20: ANSVARLIG LÅN Ansvarlig lån fra Coop Norge SA utgjør kr Lånet har prioritet etter all annen gjeld. Lånet er avdragsfritt inntil Coop Øst SA gjennom egen inntjening har opparbeidet en bokført egenkapital på 15%. Det er således ikke betalt avdrag i Renter er betalt med 939 som tilsvarer en rente på 2,70%. 25

28 COOP ØST SA REVISORS BERETNING 26

29 COOP ØST SA REVISORS BERETNING Coop Øst SA Årsberetning

30 COOP ØST SA KONTROLLKOMITEENS BERETNING 28

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl. 19.00 på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer