Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010"

Transkript

1 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for Årsmøte 1. Godkjenning av innkallig og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to møtedeltakere til å underskrive protokollen 3. Årsmelding og regnskap for Budsjett og konsulenthonorar for Arbeidsplan for Valg 7. Fastsettelse av godtgjørelser

2 2

3 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Program for dagen Internkontroll plantehelse, informasjon fra Mattilsynet Årsmøte i Veksthusringen og lunsj Gartnerivandring hos Hodne gartneri AS Tusenfryd. Foto Liv Knudtzon Møtet skal være på Særheim, Postvegen 211(møterommet til Norsk Landbruksrådgiving Rogaland tidligere Jæren Forsøksring) Påmelding til Årsmøte med lunsj innen 8.mars til: Annichen Smith Eriksen, mobil , Vel møtt til en innholdsrik dag! 3

4 3. Årsmelding og regnskap for 2009 Innledning Veksthusringen har vært gjennom sitt 10.driftsår, et år med mange spennende arbeidsoppgaver, god utvikling i organisasjonen og høyt tempo for de ansatte. Vi har også i år vært engasjert i flere FOU-prosjekter. Nær 40 % av inntjeningen har for 2009 vært prosjektrelatert. Regnskapsmessig har 2009 vært det beste for Veksthusringen noen sinne, spesielt på grunn av økte inntekter i forhold til budsjett. Et sterkt resultat i 2009 er viktig for oss fordi 2008 var et særdeles svakt år. Medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidspartnere Veksthusringen hadde per medlemmer fordelt slik: Jeløy (23), Lier (22), Trøndelag (22), Jæren (20), Hordaland (25), Agder (15) og informasjonsmedlemmer (21). Dette er totalt en reduksjon på 8 i forhold til Årsmøtet i 2009 ble avholdt 9. mars på Høvåg Gjestehus, Lillesand. Det var 7 stemmeberettigede bedrifter til stede og i tillegg Gunnar Larsen, Magne Berland og Liv Knudtzon. Veksthusringen har i 2009 hatt 27 betalende støttemedlemmer i form av bedrifter tilknyttet næringen. Støttemedlemsordningen er en avtale vi mener begge parter nyter godt av blant annet ved økt kontakt. Støttemedlemmene får tilgang på faglig informasjon og muligheter til å annonsere i medlemsskriv og årsmelding, og Veksthusringen får litt ekstra inntekter. Vi viser ellers til oversikt over våre støttemedlemmer på siste side. Styret Styret har i 2009 bestått av: Leder: Torbjørn Guddingsmo, pers. vara Magnus Bredeli, avd. Trøndelag Nestleder: Anders Hafskjold, pers. vara Inger Iren Eriksrud, avd. Lier Styremedlem: Magne Bergerud, pers. vara Roar Bjerke, avd. Jeløy Styremedlem: Helge Kronheim, pers. vara Kristian Nygaard, avd. Hordaland Styremedlem: Øyvind Grunde, pers. vara Anders Kristensen, avd. Agder Styremedlem: Trond Hodne, pers. vara Jostein Eikeskog, avd. Jæren Styret har hatt 2 fysiske styremøter i perioden. På styremøtene er det behandlet i alt 15 saker. I tillegg har vi hatt en kombinert styre-/rådgiversamling i tilknytning til Gartnerdagene på Gjennestad. Her ble det også gjennomført medarbeidersamtaler med de ansatte. Personell Det har vært stabilt med ansatte gjennom året: Liv Knudtzon, daglig leder, avd. Jeløy Gunnar Larsen, økonomi- og regnskapsansvarlig, avd. Trøndelag Annichen Smith Eriksen, avd. Jæren Magne Berland, avd. Hordaland Silje Stenstad Nilsen, avd. Lier 4

5 Virksomheten i Veksthusringen Det er svært god kontakt mellom Veksthusringens rådgivere, noe som fører til et positivt arbeidsmiljø og effektiv oppfølging i forhold til spørsmål fra medlemmene. I 2009 har vi arbeidet målrettet med utvikling av egen organisasjon, et viktig og inspirerende arbeid vi nå begynner å se gode resultater av. I løpet av året har rådgiverne hatt fire felles samlinger knyttet opp til prosjekter og arrangementer. Aktiviteten i avdelingene Avdeling Jeløy, Liv Knudtzon Medlemsbesøk Totalt 126 gartneribesøk gjennom året, hvorav 43 betalte ekstrabesøk. Ordningen med ekstra besøk fungerer godt, det vises også igjen på økt etterspørsel i forhold til tidligere år. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i jan. Møte med valgkomiteen 4.feb. Styremøte i Oslo 9. mars Årsmøte i Veksthusringen 1. april Besøk i Østfold med Hordalandsgartnere 4. juni Kurs om skadedyr med Annichen på Huggenes i Rygge 23. juni Kurs om skadedyr, Kjærnsrød gartneri 25. juni Kurs om skadedyr og nyttedyr, Riis gartneri 2. juli Gartnerivandring hos Sandaker gartneri i Lier og Erik Ravnsborg på Holmsbu. Sommeravslutning for medlemmer i avdeling Jeløy og Lier 25.aug. Styremøte i Oslo 28. aug. Kurs om skadedyr, Sagaplant AS 2. nov. Kurs om skadedyr, Schrader gartneri AS 19. nov. Innlegg om Veksthusringen på juleavslutning og gartnerivandring i Hedmark og Oppland Gartnerlag Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i jan. Prosjektmøte Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. 13. mars Møte på Gjennestad med Rotsjukdomsprosjektet 2-4.mars Workshop i Wageningen med prosjekt Miljøvennlig næringsutvikling i norske veksthusgartnerier. 15.juni Erfaringssamling i plantevernprosjektet + innkjøpt utstyr 16.juni Markedsføringsdag med GYRO 17.juni Åpen dag i Grimstad - G3 27. aug. Rådgiversamling. Info fra prosjekt Spesialrådgivning energi i veksthus, møte på Gjennestad. 13. okt. Prosjektmøte i Rotsjukdomsprosjektet. 27. okt. NGF s Energiseminar på Gjennestad okt. Gartnerdagene på Gjennestad 9-10 nov. Dagliglederkurs med Norsk Landbruksrådgiving 10. nov. Fagsamling om markedsføring med Gyro 11.nov. Møte med Eurofins, Moss 5

6 Prosjektarbeid/forsøk Jeg har deltatt i Plantevernprosjektet i forhold til integrert plantevern hos gartnerier som ønsker oppfølging på det. I forbindelse med prosjektet har jeg også holdt fire skadedyrkurs ute i gartnerier. I Rotsjukdomsprosjektet har jeg vært med på å legge ut å registrere fire ulike forsøk med kjemiske og biologiske preparater mot ulike soppsykdommer. I tillegg har jeg bidratt med innsamling av planteprøver i prosjektet. Prosjektleder har vært Brita Toppe, Bioforsk. Medlemsskriv og artikler Har bidratt med artikler i medlemsskriv nr 3,5,6,8,9 og 11. Under lupa, plantevernnotis GY nr 9. Avdeling Lier, Silje Stenstad Nilsen Medlemsbesøk Totalt 176 gartneribesøk gjennom året. 11 medlemmer benytter seg av ordningen med ekstrabesøk og får oppfølging hver 14 dag med skriftlig rapport i etterkant. Ett medlem i GA-FA på økologisk produksjon. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i jan. Oppsummeringsmøte Foss Gård 9. feb. Møte NGF: Økologisk produksjon 11.feb. Gartnerivandring hos Per Hammerstad hos Fagervik gartneri 4. mars Møte hos O. Espedals Handelsgartneri: Økologisk salatproduksjon 10. mars Gartnerivandring med Christina Popme fra Jiffy 23. april Møte med Lier forsøksring og Mattilsynet angående nitrat i salat 12. mai Økologisk miniseminar med gartnerivandring 3. juni Møte Finstad Gård: Økologisk Krydderproduksjon 22.juni Møte hos Mattilsynet: Regelverksutvalget 26. juni Plantevernkurs hos Solbergs Gartneri 1. juli Møte Finstad Gård: Økologisk Krydderproduksjon 2. juli Sommeravslutning og gartnerivandring 7. juli Oppsummeringsmøte Myrhaug gartneri: Økologisk agurkproduksjon 5. aug. Møte Finstad Gård: Økologisk Krydderproduksjon 2. sep. Møte Finstad: Økologisk krydderproduksjon 4. sep. Møte/gartnerivandring med Svein Grimstad hos Bjarne Myrhaug 8. sep. Møte/gartnerivandring hos Martin Danielsen 14. sep. Planleggingsmøte Gartnerdagene 29.sep. Prosjektmøte økologisk krydderproduksjon Finstad 16.okt. Møte/gartnerivandring med Kari Mette Holm fra Fylkesmannen i Vestfold hos Finstad og Myrhaug gartneri 19. nov. Innlegg om Veksthusringen på juleavslutning og gartnerivandring Hedmark og Oppland Gartnerlag Jan.-des. Gartnerlunsj en gang i uka for alle medlemmene i avdeling Lier. 6

7 Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i feb. Møte om informasjons og utviklingstiltak hos fylkesmannen i Buskerud 6. feb. Prosjektmøte i Pythiumprosjektet 16. april GEP-Kurs, Bioforsk Apelsvoll 7. mai Møte i Styringsgruppa på Pythium prosjektet 4. juni Plantevernkurs del 1+2 på Gjennestad 5. juni Sommeravslutning for Grønt Fagsenter 15. juni Erfaringssamling på plantevernprosjektet og gjennomgang av utstyr 16. juni Kurs med Gyro: Markedsføring 27. aug. Energi- orienteringsdag på Gjennestad 11.sep. Møte regelverksutvalget på økologisk veksthusproduksjon, Mattilsynet Ås 28.sep. Telefonmøte om markedsføring med Gyro okt. Hortifair 20. okt. Telefonmøte Agurkklubben okt. Gartnerdagene 27. okt. Energiseminar NGF 30. okt. Årsmøte i Agurkklubben nov. Masterclass Cucumber, Island 10. nov. Halvdagssamling om markedsføring med Gyro 3. des. Kontaktmøte økologisk regelverk, Hamar 16.des. Juleavslutning på Grønt Fagsenter Prosjektarbeid/forsøk Jeg har jobbet mye på plantevernprosjektet, spesielt med rådgiving ute hos gartnerne. Det har vært noe mindre jobbing på Pythiumprosjektet i år grunnet sykmeldte prosjektledere. Jeg har i år gjennomført to forsøk i Pythiumprosjektet. I det første forsøket testet vi ut om Growblock ville være et bedre alternativ mot Pythium enn steinullkuber i lysagurk. I det andre forsøket ble ulike biologiske midler mot Pythium i agurk testet ut. Jeg har også jobbet en god del med økologisk agurk- og krydderproduksjon i det økologiske forprosjektet, spesielt med rådgivning ute i gartneriene, gjødselproblematikk og regelverk. Har også deltatt på følgende middelprøvingsforsøk for Bioforsk: Biologisk testing av Flopyram mot meldugg/gråskimmel i agurk. Middelprøving av Movento mot agurkbladlus i agurk. Middelprøving Enzicur mot meldugg i agurk. Medlemsskriv og artikler Bidratt med artikler til Nytt fra Veksthusringen i nr 1,3, 5, 6,8 og 10. Larvebry i Økoproduksjon, GY nr 3. 7

8 Avdeling Trøndelag, Gunnar Larsen Medlemsbesøk Har vært på 60 medlemsbesøk. I tillegg har vi ei potteplantegruppe som møtes jevnlig og prøver å reise på en fagtur hvert år. I 2009 var vi på tur til Malmøområdet hvor vi besøkte gartnerier. Gartnerivandringer / møter / kurs arrangert i mars Potteplantegruppa, Sandvei gartneri og Tingstad gartneri 26.mars Potteplantegruppa, Ystgård gartneri april Tur med gartnere til Malmøområdet 15.sept Potteplantegruppa Drivstua gartneri. 1.okt. Potteplantegruppa Ekra gartneri. 15.okt. Potteplantegruppa Vikans gartneri. 12.nov. Potteplantegruppa, Tingstad gartneri og Sandvei gartneri 26.nov. Gartnerivandring arr NTGL: Ystgård gartneri, Mære Landbruksskole innlegg om Varmelagring Kompetansehevingstiltak / eksterne kurs og møter i jan. Møte i styringsgruppa for Energiprosjektet - NGF 4.feb. Styremøte i Oslo 18.feb. Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 9.mars Årsmøtet i Agder 23.mars Innlegg om Veksthusteknikk energi og styring på vinterkurs for skogplanteskolene 25.mars Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 17.april Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 5.mai Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus NTNU 25.mai Deltok på kurs i Priva klimacomputere hos Vektek i Orre 15.juni Erfaringssamling i plantevernprosjektet + innkjøpt utstyr 16.juni Markedsføringsdag med GYRO 17.juni Åpen dag i Grimstad - G3 24.juni Møte i nettverksgruppe energi med NGF på Frosta 30.juni Møte i styringsgruppa for Energiprosjektet - NGF 11.aug. Sommerblomstmøte LOG i Stjørdal. 24.aug. Møte med Proneo og Fossli AS om bruk av biorest 25.aug. Styremøte i Oslo 26.aug. Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 28.aug. Energisamling på Gjennestad 5-7.okt. Workshop Intelligent use of Energy in greehouses, Odense okt. Annex 22, Thermal Energy Storage in Horticultural Greenhouses, Halifax, Canada okt. Energidag og Gartnerdagene på Gjennestad 10.nov. GYRO 30.nov- Energisjekk i Hedmark, 1.des. 6 gartnerier 2.des. Julestjerne møte LOG, Kvithamar og Vikans gartneri, innlegg om Julestjernesesongen des. Møte i styringsgruppa for Energiprosjektet - NGF 14.des. Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 8

9 Prosjektarbeid/forsøk Plantevernprosjektet. Har fulgt opp 2-3 gartnerier spesielt på plantevern. Mye plantevern i forbindelse med rutinebesøk også. Rotsjukdomsprosjektet. Det eneste jeg har gjort i prosjektet i år er å hente inn noen prøver. Dette året har det vært en del reiser og kursing i forbindelse med forskjellige energiprosjekter. Energiprosjektet NGF : Sitter i styringsgruppa hatt to møter pluss et nettverksmøte på Frosta. Har utført oppdrag med registrering til energisjekk i 7 gartnerier. Har vært på en del møter i forbindelse med Prosjekt Energilagring på Mære. Byggingen av systemet er godt i gang og vi håper anlegget skal gå i løpet av våren Har hatt noen møter og gitt råd til en lokal torvprodusent i forbindelse med innblanding av forskjellige restprodukter i torv. Har tatt prøver fra vekstforsøk og tolket resultater. Medlemsskriv og artikler Bidrag til Nytt fra Veksthusringen nr 11 Rist løs. plantevernsnutt til prosjektet, GY nr 6 Hvor kommer udyra fra? plantevernsnutt til prosjektet, GY nr 12 Andre arbeidsoppgaver Økonomi: Har byttet kontaktperson hos regnskapsfirmaet (to ganger), men det går rimelig greit. Skole: Våren 2009 underviste jeg 3 timer pr uke matematikk og 2 timer pr uke plantelære for blomsterdekoratørene. Høsten 2009 ble det 5 timer matematikk og noe ansvar for dataprogrammer på Mære beregnet til 48, 23 % lærerstilling totalt. Avdeling Jæren, Annichen Smith Eriksen Gartneribesøk I 2009 har jeg gjennomført 175 medlemsbesøk (154 i Rogaland, 19 i Agder og 2 i Hordaland). I tillegg kommer 10 gartneribesøk hos Selvåg i forbindelse med prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. På gartneribesøkene har det vært hovedfokus på plantevernrådgivningen. 10 gartnerier har fått tett oppfølging på plantevern med besøk ca en gang i måneden i deler av året og utarbeidelse av plan for nyttedyr/plantevern. Regelmessige gartneribesøk tar tid, men er svært nyttig og bygger god kompetanse både for gartneren og rådgiveren. 9

10 Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert 17. mars Møte om utplantingsplanter hos Horpestad gartneri, Magne Berland 17. mars Gartnerlunsj hos Horpestad gartneri. 3. juni Gartnerlunsj hos Selvåg gartneri. Tema: Hvordan tjene penger på norsk veksthusproduksjon, 11 deltagere. 2. sep. Gartnerlunsj hos Miljøgartneriet, 47 deltagere 30. sep. Gartnerlunsj hos Sedko gartneri, 15 deltagere. Tema julestjerne, info om Veksthusringen Jan-des. 23 skadedyrkurs med til sammen 236 deltagere. 16 av kursene har vært i Rogaland, 3 kurs i Agder og 4 kurs henholdsvis i Bergen, Gjennestad, Rygge og Moelv. Det legges vekt på at lunsjene skal være med på å skape et godt fagmiljø. I tillegg til medlemmene i Veksthusringen inviteres også medlemmene i Rogaland Gartnerlag og Rennesøy forsøksring. Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter 21.jan Prosjektmøte Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. 27. jan. Styremøte i Rogaland Gartnerlag. 19. feb. Gartnerlunsj for grønnsaksgartnere. Arr. Orre Grønt, snakket med biologisk bekjempelse i tomat og agurk. 22. april Styremøte i Rogaland gartnerlag 25. juni Klimacomputerkurs om Priva. Arr. Bioforsk 26. mai Styremøte i Rogaland gartnerlag 5. juni Møte om tilgang på kjemiske og biologiske midler. Innlegg: Oversikt over godkjente biologiske og kjemiske plantevernmidler. 11. juni Gartnerivandring hos Vårsol gartneri. Arr. Rennesøy forsøksring 15. juni Rådgiversamling på Gjennestad med Erfaringssamling på plantevernprosjektet 6. juni Kurs i markedsføring med Gyro 19. aug. Markvandring hos Grimstad Planteskole og Johan Kristiansen gartneri. Arr. Agder gartnerlag. 26. aug. Møte om samarbeid mellom Bioforsk Særheim og forsøksringene. 26. aug. Styremøte i Rogaland gartnerlag. 27. aug. Samling for rådgiverne. Info fra prosjekt Spesialrådgivning energi i veksthus. Møte på Gjennestad 23. okt. Styremøte i Rogaland gartnerlag. 27. okt. NGF s Energi seminar på Gjennestad 27. okt Holdt foredrag på seminaret om Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon okt Gartnerdagene på Gjennestad 10. nov. Fagsamling om markedsføring med Gyro 8. des. Oppsummeringsmøte for tomat og agurk. Arr: Rennesøy forsøksring Prosjektarbeid/forsøk I 2009 har jeg jobbet hovedsakelig med plantevern i regi av prosjektet Veiledning innen biologisk plantevern i veksthus (Plantevernprosjektet) og i prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. 10

11 Hensikten med Plantevernprosjektet er å redusere bruken av plantevernmidler og øke bruken av nyttedyr i de veksthuskulturene der det er mulig. Hovedoppgaven i prosjektet er individuell plantevernrådgivning med gartneribesøk. Det er arrangert fagsamlinger/skadedyrkurs og skrevet fagartikler om integrert plantevern. Prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. Jeg jobber med delprosjekt 4 sammen med Nina Svae Johansen fra Bioforsk Plantehelse. Vi ser på hvordan nye lysstrategier påvirker biologisk bekjempelse. Jeg har utført følgende arbeidsoppgaver for dette prosjektet i 2009: 21. jan. Prosjektmøte Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon 2-4 mars Workshop about greenhouse climate, energy management and crop reaction in semi-closed greenhouses, on humidity and crop response and on light. I forsøksstasjonen i Wagningen, Nederland 25. mars Innlegg på rosedagen om Delprosjekt 4 biologisk plantevern. 3. april Telefonmøte med referansegruppe for delprosjekt 4 og referatskriving april Workshop Adapt biological pest control to new light regimes in greenhouse crops. 8.juni Telefonmøte med referansegruppe for delprosjekt 4 og referatskriving 27.okt. Holdt foredrag ( Lys og biologisk bekjempelse ) på seminaret om Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. 18.nov. Telefonmøte med referansegruppe for delprosjekt 4 og referatskriving Sep.- des. Gjennomført forsøk med LED lamper i roser hos Selvåg gartneri: sep 8. des. Oppsummeringsmøte for tomat og agurk. Holdt foredraget Forebyggende plantevern i småplanteproduksjon av tomat og agurk. Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med innlegg til medlemsskriv nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 11. Veksthusbelysning og biologisk bekjempelse av skadedyr, GY nr 10. I tillegg er det skrevet fagartikler, plantevernstrategier, statusrapport og evalueringsrapport for Plantevernprosjektet. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse om bruken av plantevern blant gartnerier i regi av Plantevernprosjektet. Listen over godkjente og utgåtte plantevernmidler for Veksthuskulturer oppdateres regelmessig. I løpet av året har jeg hatt kontakt med Mattilsynet og plantevernfirmaene om ulike plantevernmidler. Sammen med Norsk Gartnerforbund jobber vi for at medlemmene skal ha tilgang på aktuelle plantevernmidler. Dette samarbeidet fungerer svært bra. Avdeling Hordaland, Magne Berland Team er tingen! Vi jobber godt sammen som team, og forsøker å dele på oppgavene og løse dem i fellesskap der dette er hensiktsmessig og mulig. Ansvarsområdet er fortsatt snittblomster, men dette er tonet ned ettersom antall produsenter og arealet avtar. Det har dette året derfor vært fokusert mer på ulike potteplanter og sommerblomster. 11

12 Kontorplass er Stend VGS (Landbrukstunet), sammen med Hordaland Bondelag og Forsøksringen Hordaland. I tillegg til medlemmene i Hordaland har jeg fulgt opp en del av medlemmene i Agder (tre ganger i 2009), og har vært en gang i Rogaland til produsenter av sommerblomster sammen med Annichen. Gartneribesøk I løpet av året er det gjennomført 104 medlemsbesøk til medlemmer i Hordaland, inkludert 23 betalte ekstrabesøk. Disse har vært svært godt fornøyd med ordningen og kommer til å fortsette med ekstra oppfølging. I tillegg har medlemmene i Agder fått 22 besøk i løpet av året. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i feb. Kurs i bruk av klimacomputeren Hortimax, Arr: Veksthusringen (VR) og Hordaland Gartnerlag (HG) 9. mars Årsmøte i Veksthusringen, innlegg om sommerblomster, Arr: VR 17. mars Sommerblomstmøte i Rogaland, Arr: VR avd Jæren og Hordaland 18. mars Plantevernkurs i Bergen ved Annichen, Arr: VR avd Jæren og Hordaland 1. april Studietur/Gartnerivandring til Østfold, Arr: VR avd Jeløy og Hordaland, samt HG 12. juni Grillfest hos Ljones Gartneri, Arr: HG og VR 15. juni Erfaringssamling plantevern, Gjennestad, Arr: VR, GaFa og Rennesøy 11. aug. Sommerblomstdag i Trøndelag, innlegg om vekstregulering til sommerblomster, Arr: LOG 12. aug. Sommerblomstdag i Hordaland, innlegg om vekstregulering til sommerblomster, Arr: Norgro, G 3, VR, Botanisk Hage UIB og Stend VGS 21. okt. Gartnermøte hos Ljones, tema Julestjerne, Arr: VR og HG okt. Gartnerdagene på Gjennestad nov. Hjeltnesdagar i Ulvik Kompetansehevingstiltak /eksterne kurs og møter 12. jan. Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket, NGF 13. feb. Møte om bringebærproduksjon i veksthus, Bergen, Arr: Bioforsk, FMLA Hordaland og Forsøksringen Hordaland 23. feb. Årsmøte i Hordaland Gartnerlag, Stend 25. mars Rosedag i Oslo, Arr. NGF Roseklubben. Innlegg om vinterstengte veksthus og endring i roseproduksjonen. Arr: NGF Roseklubben 25. mars Bryllupsfest på Stratos, Innlegg om norsk roseproduksjon, Arr: OBP og NGF Roseklubben 22. april Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket, NGF 16. juni Kurs i markedsføring ved GYRO, Gjennestad, Arr: VR, GaFa og Rennesøy 17. juni Åpen dag hos Kristiansen Gartneri, Agder, Arr: G august Energidag for rådgivere på Gjennestad, Arr: NGF 16. sep. Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket, NGF 27. okt. Energidag på Gjennestad, Arr: NGF 10. nov. Kurs i markedsføring ved GYRO, Sarpsborg Arr: VR, GaFa og Rennesøy 12

13 Prosjektarbeid/forsøk Det har vært litt arbeid i prosjektet Redusert angrep av rotsjukdommer i norske prydplanter denne høsten. Plantevernprosjektet : Her har jeg fulgt opp mange gartnerier i mitt distrikt, samt en del gartnerier i Agder. NGF Energiprosjekt : Har utført energisjekk i 14 gartnerier i november. Prøvefeltet for sommerblomster på Arboretet og på Stend har stått fint også i år, og feltene dannet basis for sommerblomstmøtet i august. Dette er et samarbeid mellom Norgro/G3 og Veksthusringen. Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med artikler i medlemsskriv nr, 1,2,3,5,6,8,9,10 og11. Nye rosesorter 2009, GY nr 1 Nytt fra Hortifair 2008, GY nr 1 Redfox Ethiopia, GY nr 2 Kor è logikken?, plantevernnotis, GY nr 4 Vannbårne sjukdommer, plantevernnotis, GY nr 10, side 27 Roseproduksjon i endring, GY nr 12, side Annet arbeid Er fortsatt fagkonsulent for NGF Roseklubben. Har i den forbindelse planlagt og deltatt på Roseklubben sin studietur til Tyskland, deltatt på styremøter og vært med på å arrangere årsmøte/fagdag i regi av NGF Roseklubben Medlemsblad og hjemmeside Nytt fra Veksthusringen gis ut i samarbeid med GA-FA. I alt 11 nummer med til sammen 126 sider og 62 innlegg med nyttig informasjon kom ut i til Redaktør har vært Silje Stenstad Nilsen. Silje og Liv har stått for utsending av medlemsskriv på e-post, samt trykking og utsending per post. Arbeidet med medlemsskrivet har gått knirkefritt gjennom året og alle rådgiverne har vært flinke til å bidra med aktuelt stoff. Flere av støttemedlemmene våre har også benyttet sjansen til å annonsere i Nytt fra Veksthusringen. Hjemmesidene våre er tilgjengelige for medlemmer og støttemedlemmer. Sidene inneholder informasjon om virksomheten(e), faglig informasjon og alle medlemsskriv tilbake til år Faglig informasjon og medlemsskriv er kun tilgjengelig for medlemmer og støttemedlemmer og alle må ha et brukernavn og passord for å lese disse sidene. Dette fås etter at en bruker har vært inne og registrert seg på hjemmesidene. Ansvarlig for utlegging av stoff, oppdatering av hjemmesidene og godkjenning av nye brukere har i 2009 vært Gunnar og Liv. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsmeldingen for

14 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Kontonr 1. RESULTATREGNSKAP Inntekter: Salgsinntekter Kursinntekter, møter Off. tilskudd over Jordbruksavtalen Utviklingsmidler Fra gamle Vekshusringen Hordaland Kommunale tilskudd Medlemmer konsulenthonorar Støttekontingent firma Tjenester og oppdrag for medlemmer Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av materialer og varer Kostnader prosjekter Rådgiving (fagdager og medl.skrivet) Varekostnad Lønn Bilgodtgjørelse (trekkpliktig) Helseforsikring Styret Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Refusjon sykepenger Refusjon lønnskostnader Lønnskostnader Kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker Kurs for utviklingsmidler Telefon og porto m.v Kostnader og godtgjørelser for reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingenter og gaver Andre kostnader Tap på fordringer Avsetning til framtidig tap Annen driftskost, av- og nedskr SUM KOSTNADER Renteinntekter Ordinært resultat

15 Kommentarer til regnskapet 2009 Budsjettet for 2009 var satt opp med et overskudd på kr , og resultatet ble mye bedre enn dette, hele kr Ser vi oss tilbake på 2008 så hadde vi der et underskudd på kr som vi nå har tatt inn igjen. Inntekter ble mye høyere enn forventet, spesielt fra prosjekter. En overføring fra tidligere Veksthusringen Hordaland må betraktes som ekstraordinær inntekt. Lønn ble lavere enn forventet. Ren lønn ble temmelig likt budsjett. Pensjon ble en god del lavere enn budsjettert. Kostnadene kom totalt ut noe over budsjett en del ekstrakostnader henger sammen med ekstra inntekter til prosjekt og utviklingsmidler. Inntekter: Inntektene er kr høyere enn budsjettert, de fordeler seg som i figuren under. GaFa 1 % Inntekter 2009 Salg 1 % Kurs 0 % Ramme 14 % Utv 5 % Prosjekt 39 % Hord 2 % Komm 2 % Besøk 5 % Medl 29 % Støtte 2 % : Salgsinntekter og : Kursinntekter, møter. Kr over budsjett. Her er det ca for luper som ble solgt til sjølkost 3410: Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen ble som budsjettert. 3420: Utviklingsmidler her fikk vi kr a konto til Veksthusringen (dette er ikke budsjettert her men på konto 3810). Av disse er kr utbetalt til Rennesøy og kr står notert som udisponerte fellesmidler. Denne må også ses i sammenheng med noen utgiftskonti bla. Kr til kurs. 15

16 3430 Tilskudd fra gamle Veksthusringen Hordaland er midler som har stått på en egen konto fra før dannelsen av Veksthusringen. Disse må vi betrakte som ekstraordinære midler som er øremerket utstyr og reiser for avd Hordaland Kommunale tilskudd ble kr høyere enn budsjettert. 3710: Medlemmer/konsulenthonorar ble kr lavere enn budsjettert. Kontingentsatsene økte med 4 %, men nedleggelser/utmeldinger dro resultatet ned. 3720: Støttekontingent - firma kr under budsjett. 3790: Medlemsinntekter, tjenester konsulentoppdrag Her føres ekstrabesøk hos medlemmer kr som er kr over budsjett : Feltgodtgjørelse og eksterne oppdrag har gått riktig godt i år med kr det er kr over budsjettet. Utviklingsmidlene har i tillegg kommet inn på egen konto. Fordeling mellom prosjektene i figuren under her: Erstatning 2 % Kulturklubber 1 % Prosjekter Diverse jobber 4 % Energi (NGF) 7 % Utviklingsmidler 6 % Nitrat 1 % Plantevern 46 % Prosjekt UMB 22 % Økoprosjekt Agurk 6 % Pythium i agurk 2 % Rotsjukdommer 3 % 3999: Andre inntekter kommer ut litt høyere enn budsjettert. 16

17 Kostnader: Kostnadene er totalt høyere enn budsjettert. Figuren under viser hovedgruppene for kostnadene våre. Kostnader regnskap 2010 Diverse 17 % Reiser 8 % Lønn 75 % : Møter, forsøksmateriell og medlemsblad kr over budsjett, men her er det innleid arbeidskraft i økoprosjektet til kr I materialer og varer er en utbetaling for sortsforsøk i agurk på kr Medlemsblad er redusert ettersom vi nå trykker selv og de aller fleste medlemmer nå får dette på e-post : Lønnskostnader har i år gått under budsjett. Ren lønn er så godt som på budsjett, mens pensjon og forsikringer + helseforsikring har blitt kr lavere enn budsjett. Det er kr lavere pensjonsinnbetaling mens kr er en periodisering mot Refusjon lønn har gått kr bedre enn budsjett på grunn av litt større stilling for Gunnar på Mære : Driftskostnader her har vi overskredet budsjett med kr i år. Det ligger kr på kurs som tidligere nevnt, kr på regnskap og revisjon. Vi har avskrevet kr som tap på fordringer og har også valgt å sette av til usikre fremtidige fordringer. 8050: Renteinntekter ble kr 3100 lavere enn budsjett. Rentenivået er lavt og til tider har vi hatt lite penger på kapitalkonto. 17

18 Telefon og porto 7 % Diverse og reiser Kontor 7 % Kontingent 4 % Adk 1 % Data++ 5 % Reiser 42 % Kurs 9 % Regnskap 14 % Husleie 11 % Kostnader til prosjekt, nedskriving og avsetninger er ikke med i denne figuren 18

19 2. BALANSE EIENDELER Konti Anleggsmidler Tomter, bygninger og fast eiendom Transportmidler, inventar og maskiner Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer Avsetning tap på fordring Periodisert tilskudd Økoprosjektet Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige off. avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Beregnet resultat SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kommentarer til balansen: Egenkapital: Vi hadde en grei egenkapital, og den øker nå fra kr til kr når årets resultat er lagt til (kr ). Ettersom vi i 2009 fikk en ekstraordinær inntekt fra Hordaland, vil vi bemerke at vi har øremerket utstyr og reiser vedrørende avdeling Hordaland. Kundefordringer: Vi har mer utestående fordringer ved årsskifte denne gang. Dette skyldes mange store faktura med forfall i januar. Den usikre delen av fordringsmassen velger vi å øke med Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for

20 4. Budsjett og konsulenthonorar for Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Kontonr 1. Budsjett Inntekter: Salgsinntekter Kursinntekter, møter Off. tilskudd over Jordbruksavtalen Utviklingsmidler Fra gamle Vekshusringen Hordaland Kommunale tilskudd Medlemmer konsulenthonorar Støttekontingent firma Tjenester og oppdrag for medlemmer Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av materialer og varer Kostnader prosjekter Rådgiving (fagdager og medl.skrivet) Sum varekostnad Lønn Bilgodtgjørelse (trekkpliktig) Helseforsikring Styret Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Refusjon sykepenger Refusjon lønnskostnader Sum lønnskostnader Kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker Kurs for utviklingsmidler Telefon og porto m.v Kostnader og godtgjørelser for reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingenter og gaver Andre kostnader Tap på fordringer Avsetning til framtidig tap Annen driftskostnad, av- og nedskriving SUM KOSTNADER Renteinntekter Ordinært resultat

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter.

Detaljer

Årsmøte 7. mars 2013. Se program for hele dagen med klokkeslett på side 2!

Årsmøte 7. mars 2013. Se program for hele dagen med klokkeslett på side 2! Årsmøte 7. mars 2013 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: 7. mars 2013 Sted: Balke gård, Balkeveien 165, Rygge i Østfold Tid: 12.00 Se program for hele dagen med klokkeslett

Detaljer

Årsmøte 12. mars 2014

Årsmøte 12. mars 2014 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Onsdag 12. mars Sted: Fruene Haugestad, (Haugestadbakken, Lier) Tid: 12.00 (lunch serveres før årsmøtet, fra 11-12)

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon. 1

Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon.  1 Suksesser med IPV i veksthuskulturer Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen Nina Svae Johansen, Bioforsk Plantehelse Workshop om IPM, 1. november, 2011 Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon www.veksthusringen.no

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER

STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Rennebu Landbrukstjenester SA med organisasjonsnummer 971381973 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA ORG.NR. 914 953 375 2450 RENA Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn «Åmot Montessoriskole

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Vedtekter for Motorprat.no

Vedtekter for Motorprat.no Vedtekter for Motorprat.no 1 Formål: Motorprat.no er et nettmagasin for bil- motorsykkel- og andre motorinteresserte over hele landet i alle aldre. Motorprat.no arbeider for at alle med kreative interesser

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR VESTFOLD LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR VESTFOLD LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Vestfold Landbrukstjenester SA med org.nr NO 971 321 040 MVA nedenfor kallet VLT, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA

VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA 1 Organisasjon Landbrukstjenester Øst SA med org.nr 971 295 937 nedenfor kallet laget, er et samvirkeforetak med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas Vedtekter for Universitetskoret Mimas Sist endret etter årsmøtevedtak 20.3.2013 1 ORGANISASJON 1.1 Universitetskoret Mimas, stiftet den 17.9.2000, er et blandet kor. 1.2 Koret er tilknyttet Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer