Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010"

Transkript

1 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for Årsmøte 1. Godkjenning av innkallig og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to møtedeltakere til å underskrive protokollen 3. Årsmelding og regnskap for Budsjett og konsulenthonorar for Arbeidsplan for Valg 7. Fastsettelse av godtgjørelser

2 2

3 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Program for dagen Internkontroll plantehelse, informasjon fra Mattilsynet Årsmøte i Veksthusringen og lunsj Gartnerivandring hos Hodne gartneri AS Tusenfryd. Foto Liv Knudtzon Møtet skal være på Særheim, Postvegen 211(møterommet til Norsk Landbruksrådgiving Rogaland tidligere Jæren Forsøksring) Påmelding til Årsmøte med lunsj innen 8.mars til: Annichen Smith Eriksen, mobil , Vel møtt til en innholdsrik dag! 3

4 3. Årsmelding og regnskap for 2009 Innledning Veksthusringen har vært gjennom sitt 10.driftsår, et år med mange spennende arbeidsoppgaver, god utvikling i organisasjonen og høyt tempo for de ansatte. Vi har også i år vært engasjert i flere FOU-prosjekter. Nær 40 % av inntjeningen har for 2009 vært prosjektrelatert. Regnskapsmessig har 2009 vært det beste for Veksthusringen noen sinne, spesielt på grunn av økte inntekter i forhold til budsjett. Et sterkt resultat i 2009 er viktig for oss fordi 2008 var et særdeles svakt år. Medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidspartnere Veksthusringen hadde per medlemmer fordelt slik: Jeløy (23), Lier (22), Trøndelag (22), Jæren (20), Hordaland (25), Agder (15) og informasjonsmedlemmer (21). Dette er totalt en reduksjon på 8 i forhold til Årsmøtet i 2009 ble avholdt 9. mars på Høvåg Gjestehus, Lillesand. Det var 7 stemmeberettigede bedrifter til stede og i tillegg Gunnar Larsen, Magne Berland og Liv Knudtzon. Veksthusringen har i 2009 hatt 27 betalende støttemedlemmer i form av bedrifter tilknyttet næringen. Støttemedlemsordningen er en avtale vi mener begge parter nyter godt av blant annet ved økt kontakt. Støttemedlemmene får tilgang på faglig informasjon og muligheter til å annonsere i medlemsskriv og årsmelding, og Veksthusringen får litt ekstra inntekter. Vi viser ellers til oversikt over våre støttemedlemmer på siste side. Styret Styret har i 2009 bestått av: Leder: Torbjørn Guddingsmo, pers. vara Magnus Bredeli, avd. Trøndelag Nestleder: Anders Hafskjold, pers. vara Inger Iren Eriksrud, avd. Lier Styremedlem: Magne Bergerud, pers. vara Roar Bjerke, avd. Jeløy Styremedlem: Helge Kronheim, pers. vara Kristian Nygaard, avd. Hordaland Styremedlem: Øyvind Grunde, pers. vara Anders Kristensen, avd. Agder Styremedlem: Trond Hodne, pers. vara Jostein Eikeskog, avd. Jæren Styret har hatt 2 fysiske styremøter i perioden. På styremøtene er det behandlet i alt 15 saker. I tillegg har vi hatt en kombinert styre-/rådgiversamling i tilknytning til Gartnerdagene på Gjennestad. Her ble det også gjennomført medarbeidersamtaler med de ansatte. Personell Det har vært stabilt med ansatte gjennom året: Liv Knudtzon, daglig leder, avd. Jeløy Gunnar Larsen, økonomi- og regnskapsansvarlig, avd. Trøndelag Annichen Smith Eriksen, avd. Jæren Magne Berland, avd. Hordaland Silje Stenstad Nilsen, avd. Lier 4

5 Virksomheten i Veksthusringen Det er svært god kontakt mellom Veksthusringens rådgivere, noe som fører til et positivt arbeidsmiljø og effektiv oppfølging i forhold til spørsmål fra medlemmene. I 2009 har vi arbeidet målrettet med utvikling av egen organisasjon, et viktig og inspirerende arbeid vi nå begynner å se gode resultater av. I løpet av året har rådgiverne hatt fire felles samlinger knyttet opp til prosjekter og arrangementer. Aktiviteten i avdelingene Avdeling Jeløy, Liv Knudtzon Medlemsbesøk Totalt 126 gartneribesøk gjennom året, hvorav 43 betalte ekstrabesøk. Ordningen med ekstra besøk fungerer godt, det vises også igjen på økt etterspørsel i forhold til tidligere år. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i jan. Møte med valgkomiteen 4.feb. Styremøte i Oslo 9. mars Årsmøte i Veksthusringen 1. april Besøk i Østfold med Hordalandsgartnere 4. juni Kurs om skadedyr med Annichen på Huggenes i Rygge 23. juni Kurs om skadedyr, Kjærnsrød gartneri 25. juni Kurs om skadedyr og nyttedyr, Riis gartneri 2. juli Gartnerivandring hos Sandaker gartneri i Lier og Erik Ravnsborg på Holmsbu. Sommeravslutning for medlemmer i avdeling Jeløy og Lier 25.aug. Styremøte i Oslo 28. aug. Kurs om skadedyr, Sagaplant AS 2. nov. Kurs om skadedyr, Schrader gartneri AS 19. nov. Innlegg om Veksthusringen på juleavslutning og gartnerivandring i Hedmark og Oppland Gartnerlag Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i jan. Prosjektmøte Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. 13. mars Møte på Gjennestad med Rotsjukdomsprosjektet 2-4.mars Workshop i Wageningen med prosjekt Miljøvennlig næringsutvikling i norske veksthusgartnerier. 15.juni Erfaringssamling i plantevernprosjektet + innkjøpt utstyr 16.juni Markedsføringsdag med GYRO 17.juni Åpen dag i Grimstad - G3 27. aug. Rådgiversamling. Info fra prosjekt Spesialrådgivning energi i veksthus, møte på Gjennestad. 13. okt. Prosjektmøte i Rotsjukdomsprosjektet. 27. okt. NGF s Energiseminar på Gjennestad okt. Gartnerdagene på Gjennestad 9-10 nov. Dagliglederkurs med Norsk Landbruksrådgiving 10. nov. Fagsamling om markedsføring med Gyro 11.nov. Møte med Eurofins, Moss 5

6 Prosjektarbeid/forsøk Jeg har deltatt i Plantevernprosjektet i forhold til integrert plantevern hos gartnerier som ønsker oppfølging på det. I forbindelse med prosjektet har jeg også holdt fire skadedyrkurs ute i gartnerier. I Rotsjukdomsprosjektet har jeg vært med på å legge ut å registrere fire ulike forsøk med kjemiske og biologiske preparater mot ulike soppsykdommer. I tillegg har jeg bidratt med innsamling av planteprøver i prosjektet. Prosjektleder har vært Brita Toppe, Bioforsk. Medlemsskriv og artikler Har bidratt med artikler i medlemsskriv nr 3,5,6,8,9 og 11. Under lupa, plantevernnotis GY nr 9. Avdeling Lier, Silje Stenstad Nilsen Medlemsbesøk Totalt 176 gartneribesøk gjennom året. 11 medlemmer benytter seg av ordningen med ekstrabesøk og får oppfølging hver 14 dag med skriftlig rapport i etterkant. Ett medlem i GA-FA på økologisk produksjon. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i jan. Oppsummeringsmøte Foss Gård 9. feb. Møte NGF: Økologisk produksjon 11.feb. Gartnerivandring hos Per Hammerstad hos Fagervik gartneri 4. mars Møte hos O. Espedals Handelsgartneri: Økologisk salatproduksjon 10. mars Gartnerivandring med Christina Popme fra Jiffy 23. april Møte med Lier forsøksring og Mattilsynet angående nitrat i salat 12. mai Økologisk miniseminar med gartnerivandring 3. juni Møte Finstad Gård: Økologisk Krydderproduksjon 22.juni Møte hos Mattilsynet: Regelverksutvalget 26. juni Plantevernkurs hos Solbergs Gartneri 1. juli Møte Finstad Gård: Økologisk Krydderproduksjon 2. juli Sommeravslutning og gartnerivandring 7. juli Oppsummeringsmøte Myrhaug gartneri: Økologisk agurkproduksjon 5. aug. Møte Finstad Gård: Økologisk Krydderproduksjon 2. sep. Møte Finstad: Økologisk krydderproduksjon 4. sep. Møte/gartnerivandring med Svein Grimstad hos Bjarne Myrhaug 8. sep. Møte/gartnerivandring hos Martin Danielsen 14. sep. Planleggingsmøte Gartnerdagene 29.sep. Prosjektmøte økologisk krydderproduksjon Finstad 16.okt. Møte/gartnerivandring med Kari Mette Holm fra Fylkesmannen i Vestfold hos Finstad og Myrhaug gartneri 19. nov. Innlegg om Veksthusringen på juleavslutning og gartnerivandring Hedmark og Oppland Gartnerlag Jan.-des. Gartnerlunsj en gang i uka for alle medlemmene i avdeling Lier. 6

7 Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i feb. Møte om informasjons og utviklingstiltak hos fylkesmannen i Buskerud 6. feb. Prosjektmøte i Pythiumprosjektet 16. april GEP-Kurs, Bioforsk Apelsvoll 7. mai Møte i Styringsgruppa på Pythium prosjektet 4. juni Plantevernkurs del 1+2 på Gjennestad 5. juni Sommeravslutning for Grønt Fagsenter 15. juni Erfaringssamling på plantevernprosjektet og gjennomgang av utstyr 16. juni Kurs med Gyro: Markedsføring 27. aug. Energi- orienteringsdag på Gjennestad 11.sep. Møte regelverksutvalget på økologisk veksthusproduksjon, Mattilsynet Ås 28.sep. Telefonmøte om markedsføring med Gyro okt. Hortifair 20. okt. Telefonmøte Agurkklubben okt. Gartnerdagene 27. okt. Energiseminar NGF 30. okt. Årsmøte i Agurkklubben nov. Masterclass Cucumber, Island 10. nov. Halvdagssamling om markedsføring med Gyro 3. des. Kontaktmøte økologisk regelverk, Hamar 16.des. Juleavslutning på Grønt Fagsenter Prosjektarbeid/forsøk Jeg har jobbet mye på plantevernprosjektet, spesielt med rådgiving ute hos gartnerne. Det har vært noe mindre jobbing på Pythiumprosjektet i år grunnet sykmeldte prosjektledere. Jeg har i år gjennomført to forsøk i Pythiumprosjektet. I det første forsøket testet vi ut om Growblock ville være et bedre alternativ mot Pythium enn steinullkuber i lysagurk. I det andre forsøket ble ulike biologiske midler mot Pythium i agurk testet ut. Jeg har også jobbet en god del med økologisk agurk- og krydderproduksjon i det økologiske forprosjektet, spesielt med rådgivning ute i gartneriene, gjødselproblematikk og regelverk. Har også deltatt på følgende middelprøvingsforsøk for Bioforsk: Biologisk testing av Flopyram mot meldugg/gråskimmel i agurk. Middelprøving av Movento mot agurkbladlus i agurk. Middelprøving Enzicur mot meldugg i agurk. Medlemsskriv og artikler Bidratt med artikler til Nytt fra Veksthusringen i nr 1,3, 5, 6,8 og 10. Larvebry i Økoproduksjon, GY nr 3. 7

8 Avdeling Trøndelag, Gunnar Larsen Medlemsbesøk Har vært på 60 medlemsbesøk. I tillegg har vi ei potteplantegruppe som møtes jevnlig og prøver å reise på en fagtur hvert år. I 2009 var vi på tur til Malmøområdet hvor vi besøkte gartnerier. Gartnerivandringer / møter / kurs arrangert i mars Potteplantegruppa, Sandvei gartneri og Tingstad gartneri 26.mars Potteplantegruppa, Ystgård gartneri april Tur med gartnere til Malmøområdet 15.sept Potteplantegruppa Drivstua gartneri. 1.okt. Potteplantegruppa Ekra gartneri. 15.okt. Potteplantegruppa Vikans gartneri. 12.nov. Potteplantegruppa, Tingstad gartneri og Sandvei gartneri 26.nov. Gartnerivandring arr NTGL: Ystgård gartneri, Mære Landbruksskole innlegg om Varmelagring Kompetansehevingstiltak / eksterne kurs og møter i jan. Møte i styringsgruppa for Energiprosjektet - NGF 4.feb. Styremøte i Oslo 18.feb. Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 9.mars Årsmøtet i Agder 23.mars Innlegg om Veksthusteknikk energi og styring på vinterkurs for skogplanteskolene 25.mars Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 17.april Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 5.mai Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus NTNU 25.mai Deltok på kurs i Priva klimacomputere hos Vektek i Orre 15.juni Erfaringssamling i plantevernprosjektet + innkjøpt utstyr 16.juni Markedsføringsdag med GYRO 17.juni Åpen dag i Grimstad - G3 24.juni Møte i nettverksgruppe energi med NGF på Frosta 30.juni Møte i styringsgruppa for Energiprosjektet - NGF 11.aug. Sommerblomstmøte LOG i Stjørdal. 24.aug. Møte med Proneo og Fossli AS om bruk av biorest 25.aug. Styremøte i Oslo 26.aug. Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 28.aug. Energisamling på Gjennestad 5-7.okt. Workshop Intelligent use of Energy in greehouses, Odense okt. Annex 22, Thermal Energy Storage in Horticultural Greenhouses, Halifax, Canada okt. Energidag og Gartnerdagene på Gjennestad 10.nov. GYRO 30.nov- Energisjekk i Hedmark, 1.des. 6 gartnerier 2.des. Julestjerne møte LOG, Kvithamar og Vikans gartneri, innlegg om Julestjernesesongen des. Møte i styringsgruppa for Energiprosjektet - NGF 14.des. Prosjekteringsgruppemøte; Varmelager veksthus Mære Landbrukskole 8

9 Prosjektarbeid/forsøk Plantevernprosjektet. Har fulgt opp 2-3 gartnerier spesielt på plantevern. Mye plantevern i forbindelse med rutinebesøk også. Rotsjukdomsprosjektet. Det eneste jeg har gjort i prosjektet i år er å hente inn noen prøver. Dette året har det vært en del reiser og kursing i forbindelse med forskjellige energiprosjekter. Energiprosjektet NGF : Sitter i styringsgruppa hatt to møter pluss et nettverksmøte på Frosta. Har utført oppdrag med registrering til energisjekk i 7 gartnerier. Har vært på en del møter i forbindelse med Prosjekt Energilagring på Mære. Byggingen av systemet er godt i gang og vi håper anlegget skal gå i løpet av våren Har hatt noen møter og gitt råd til en lokal torvprodusent i forbindelse med innblanding av forskjellige restprodukter i torv. Har tatt prøver fra vekstforsøk og tolket resultater. Medlemsskriv og artikler Bidrag til Nytt fra Veksthusringen nr 11 Rist løs. plantevernsnutt til prosjektet, GY nr 6 Hvor kommer udyra fra? plantevernsnutt til prosjektet, GY nr 12 Andre arbeidsoppgaver Økonomi: Har byttet kontaktperson hos regnskapsfirmaet (to ganger), men det går rimelig greit. Skole: Våren 2009 underviste jeg 3 timer pr uke matematikk og 2 timer pr uke plantelære for blomsterdekoratørene. Høsten 2009 ble det 5 timer matematikk og noe ansvar for dataprogrammer på Mære beregnet til 48, 23 % lærerstilling totalt. Avdeling Jæren, Annichen Smith Eriksen Gartneribesøk I 2009 har jeg gjennomført 175 medlemsbesøk (154 i Rogaland, 19 i Agder og 2 i Hordaland). I tillegg kommer 10 gartneribesøk hos Selvåg i forbindelse med prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. På gartneribesøkene har det vært hovedfokus på plantevernrådgivningen. 10 gartnerier har fått tett oppfølging på plantevern med besøk ca en gang i måneden i deler av året og utarbeidelse av plan for nyttedyr/plantevern. Regelmessige gartneribesøk tar tid, men er svært nyttig og bygger god kompetanse både for gartneren og rådgiveren. 9

10 Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert 17. mars Møte om utplantingsplanter hos Horpestad gartneri, Magne Berland 17. mars Gartnerlunsj hos Horpestad gartneri. 3. juni Gartnerlunsj hos Selvåg gartneri. Tema: Hvordan tjene penger på norsk veksthusproduksjon, 11 deltagere. 2. sep. Gartnerlunsj hos Miljøgartneriet, 47 deltagere 30. sep. Gartnerlunsj hos Sedko gartneri, 15 deltagere. Tema julestjerne, info om Veksthusringen Jan-des. 23 skadedyrkurs med til sammen 236 deltagere. 16 av kursene har vært i Rogaland, 3 kurs i Agder og 4 kurs henholdsvis i Bergen, Gjennestad, Rygge og Moelv. Det legges vekt på at lunsjene skal være med på å skape et godt fagmiljø. I tillegg til medlemmene i Veksthusringen inviteres også medlemmene i Rogaland Gartnerlag og Rennesøy forsøksring. Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter 21.jan Prosjektmøte Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. 27. jan. Styremøte i Rogaland Gartnerlag. 19. feb. Gartnerlunsj for grønnsaksgartnere. Arr. Orre Grønt, snakket med biologisk bekjempelse i tomat og agurk. 22. april Styremøte i Rogaland gartnerlag 25. juni Klimacomputerkurs om Priva. Arr. Bioforsk 26. mai Styremøte i Rogaland gartnerlag 5. juni Møte om tilgang på kjemiske og biologiske midler. Innlegg: Oversikt over godkjente biologiske og kjemiske plantevernmidler. 11. juni Gartnerivandring hos Vårsol gartneri. Arr. Rennesøy forsøksring 15. juni Rådgiversamling på Gjennestad med Erfaringssamling på plantevernprosjektet 6. juni Kurs i markedsføring med Gyro 19. aug. Markvandring hos Grimstad Planteskole og Johan Kristiansen gartneri. Arr. Agder gartnerlag. 26. aug. Møte om samarbeid mellom Bioforsk Særheim og forsøksringene. 26. aug. Styremøte i Rogaland gartnerlag. 27. aug. Samling for rådgiverne. Info fra prosjekt Spesialrådgivning energi i veksthus. Møte på Gjennestad 23. okt. Styremøte i Rogaland gartnerlag. 27. okt. NGF s Energi seminar på Gjennestad 27. okt Holdt foredrag på seminaret om Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon okt Gartnerdagene på Gjennestad 10. nov. Fagsamling om markedsføring med Gyro 8. des. Oppsummeringsmøte for tomat og agurk. Arr: Rennesøy forsøksring Prosjektarbeid/forsøk I 2009 har jeg jobbet hovedsakelig med plantevern i regi av prosjektet Veiledning innen biologisk plantevern i veksthus (Plantevernprosjektet) og i prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. 10

11 Hensikten med Plantevernprosjektet er å redusere bruken av plantevernmidler og øke bruken av nyttedyr i de veksthuskulturene der det er mulig. Hovedoppgaven i prosjektet er individuell plantevernrådgivning med gartneribesøk. Det er arrangert fagsamlinger/skadedyrkurs og skrevet fagartikler om integrert plantevern. Prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. Jeg jobber med delprosjekt 4 sammen med Nina Svae Johansen fra Bioforsk Plantehelse. Vi ser på hvordan nye lysstrategier påvirker biologisk bekjempelse. Jeg har utført følgende arbeidsoppgaver for dette prosjektet i 2009: 21. jan. Prosjektmøte Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon 2-4 mars Workshop about greenhouse climate, energy management and crop reaction in semi-closed greenhouses, on humidity and crop response and on light. I forsøksstasjonen i Wagningen, Nederland 25. mars Innlegg på rosedagen om Delprosjekt 4 biologisk plantevern. 3. april Telefonmøte med referansegruppe for delprosjekt 4 og referatskriving april Workshop Adapt biological pest control to new light regimes in greenhouse crops. 8.juni Telefonmøte med referansegruppe for delprosjekt 4 og referatskriving 27.okt. Holdt foredrag ( Lys og biologisk bekjempelse ) på seminaret om Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. 18.nov. Telefonmøte med referansegruppe for delprosjekt 4 og referatskriving Sep.- des. Gjennomført forsøk med LED lamper i roser hos Selvåg gartneri: sep 8. des. Oppsummeringsmøte for tomat og agurk. Holdt foredraget Forebyggende plantevern i småplanteproduksjon av tomat og agurk. Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med innlegg til medlemsskriv nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 11. Veksthusbelysning og biologisk bekjempelse av skadedyr, GY nr 10. I tillegg er det skrevet fagartikler, plantevernstrategier, statusrapport og evalueringsrapport for Plantevernprosjektet. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse om bruken av plantevern blant gartnerier i regi av Plantevernprosjektet. Listen over godkjente og utgåtte plantevernmidler for Veksthuskulturer oppdateres regelmessig. I løpet av året har jeg hatt kontakt med Mattilsynet og plantevernfirmaene om ulike plantevernmidler. Sammen med Norsk Gartnerforbund jobber vi for at medlemmene skal ha tilgang på aktuelle plantevernmidler. Dette samarbeidet fungerer svært bra. Avdeling Hordaland, Magne Berland Team er tingen! Vi jobber godt sammen som team, og forsøker å dele på oppgavene og løse dem i fellesskap der dette er hensiktsmessig og mulig. Ansvarsområdet er fortsatt snittblomster, men dette er tonet ned ettersom antall produsenter og arealet avtar. Det har dette året derfor vært fokusert mer på ulike potteplanter og sommerblomster. 11

12 Kontorplass er Stend VGS (Landbrukstunet), sammen med Hordaland Bondelag og Forsøksringen Hordaland. I tillegg til medlemmene i Hordaland har jeg fulgt opp en del av medlemmene i Agder (tre ganger i 2009), og har vært en gang i Rogaland til produsenter av sommerblomster sammen med Annichen. Gartneribesøk I løpet av året er det gjennomført 104 medlemsbesøk til medlemmer i Hordaland, inkludert 23 betalte ekstrabesøk. Disse har vært svært godt fornøyd med ordningen og kommer til å fortsette med ekstra oppfølging. I tillegg har medlemmene i Agder fått 22 besøk i løpet av året. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i feb. Kurs i bruk av klimacomputeren Hortimax, Arr: Veksthusringen (VR) og Hordaland Gartnerlag (HG) 9. mars Årsmøte i Veksthusringen, innlegg om sommerblomster, Arr: VR 17. mars Sommerblomstmøte i Rogaland, Arr: VR avd Jæren og Hordaland 18. mars Plantevernkurs i Bergen ved Annichen, Arr: VR avd Jæren og Hordaland 1. april Studietur/Gartnerivandring til Østfold, Arr: VR avd Jeløy og Hordaland, samt HG 12. juni Grillfest hos Ljones Gartneri, Arr: HG og VR 15. juni Erfaringssamling plantevern, Gjennestad, Arr: VR, GaFa og Rennesøy 11. aug. Sommerblomstdag i Trøndelag, innlegg om vekstregulering til sommerblomster, Arr: LOG 12. aug. Sommerblomstdag i Hordaland, innlegg om vekstregulering til sommerblomster, Arr: Norgro, G 3, VR, Botanisk Hage UIB og Stend VGS 21. okt. Gartnermøte hos Ljones, tema Julestjerne, Arr: VR og HG okt. Gartnerdagene på Gjennestad nov. Hjeltnesdagar i Ulvik Kompetansehevingstiltak /eksterne kurs og møter 12. jan. Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket, NGF 13. feb. Møte om bringebærproduksjon i veksthus, Bergen, Arr: Bioforsk, FMLA Hordaland og Forsøksringen Hordaland 23. feb. Årsmøte i Hordaland Gartnerlag, Stend 25. mars Rosedag i Oslo, Arr. NGF Roseklubben. Innlegg om vinterstengte veksthus og endring i roseproduksjonen. Arr: NGF Roseklubben 25. mars Bryllupsfest på Stratos, Innlegg om norsk roseproduksjon, Arr: OBP og NGF Roseklubben 22. april Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket, NGF 16. juni Kurs i markedsføring ved GYRO, Gjennestad, Arr: VR, GaFa og Rennesøy 17. juni Åpen dag hos Kristiansen Gartneri, Agder, Arr: G august Energidag for rådgivere på Gjennestad, Arr: NGF 16. sep. Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket, NGF 27. okt. Energidag på Gjennestad, Arr: NGF 10. nov. Kurs i markedsføring ved GYRO, Sarpsborg Arr: VR, GaFa og Rennesøy 12

13 Prosjektarbeid/forsøk Det har vært litt arbeid i prosjektet Redusert angrep av rotsjukdommer i norske prydplanter denne høsten. Plantevernprosjektet : Her har jeg fulgt opp mange gartnerier i mitt distrikt, samt en del gartnerier i Agder. NGF Energiprosjekt : Har utført energisjekk i 14 gartnerier i november. Prøvefeltet for sommerblomster på Arboretet og på Stend har stått fint også i år, og feltene dannet basis for sommerblomstmøtet i august. Dette er et samarbeid mellom Norgro/G3 og Veksthusringen. Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med artikler i medlemsskriv nr, 1,2,3,5,6,8,9,10 og11. Nye rosesorter 2009, GY nr 1 Nytt fra Hortifair 2008, GY nr 1 Redfox Ethiopia, GY nr 2 Kor è logikken?, plantevernnotis, GY nr 4 Vannbårne sjukdommer, plantevernnotis, GY nr 10, side 27 Roseproduksjon i endring, GY nr 12, side Annet arbeid Er fortsatt fagkonsulent for NGF Roseklubben. Har i den forbindelse planlagt og deltatt på Roseklubben sin studietur til Tyskland, deltatt på styremøter og vært med på å arrangere årsmøte/fagdag i regi av NGF Roseklubben Medlemsblad og hjemmeside Nytt fra Veksthusringen gis ut i samarbeid med GA-FA. I alt 11 nummer med til sammen 126 sider og 62 innlegg med nyttig informasjon kom ut i til Redaktør har vært Silje Stenstad Nilsen. Silje og Liv har stått for utsending av medlemsskriv på e-post, samt trykking og utsending per post. Arbeidet med medlemsskrivet har gått knirkefritt gjennom året og alle rådgiverne har vært flinke til å bidra med aktuelt stoff. Flere av støttemedlemmene våre har også benyttet sjansen til å annonsere i Nytt fra Veksthusringen. Hjemmesidene våre er tilgjengelige for medlemmer og støttemedlemmer. Sidene inneholder informasjon om virksomheten(e), faglig informasjon og alle medlemsskriv tilbake til år Faglig informasjon og medlemsskriv er kun tilgjengelig for medlemmer og støttemedlemmer og alle må ha et brukernavn og passord for å lese disse sidene. Dette fås etter at en bruker har vært inne og registrert seg på hjemmesidene. Ansvarlig for utlegging av stoff, oppdatering av hjemmesidene og godkjenning av nye brukere har i 2009 vært Gunnar og Liv. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsmeldingen for

14 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Kontonr 1. RESULTATREGNSKAP Inntekter: Salgsinntekter Kursinntekter, møter Off. tilskudd over Jordbruksavtalen Utviklingsmidler Fra gamle Vekshusringen Hordaland Kommunale tilskudd Medlemmer konsulenthonorar Støttekontingent firma Tjenester og oppdrag for medlemmer Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av materialer og varer Kostnader prosjekter Rådgiving (fagdager og medl.skrivet) Varekostnad Lønn Bilgodtgjørelse (trekkpliktig) Helseforsikring Styret Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Refusjon sykepenger Refusjon lønnskostnader Lønnskostnader Kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker Kurs for utviklingsmidler Telefon og porto m.v Kostnader og godtgjørelser for reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingenter og gaver Andre kostnader Tap på fordringer Avsetning til framtidig tap Annen driftskost, av- og nedskr SUM KOSTNADER Renteinntekter Ordinært resultat

15 Kommentarer til regnskapet 2009 Budsjettet for 2009 var satt opp med et overskudd på kr , og resultatet ble mye bedre enn dette, hele kr Ser vi oss tilbake på 2008 så hadde vi der et underskudd på kr som vi nå har tatt inn igjen. Inntekter ble mye høyere enn forventet, spesielt fra prosjekter. En overføring fra tidligere Veksthusringen Hordaland må betraktes som ekstraordinær inntekt. Lønn ble lavere enn forventet. Ren lønn ble temmelig likt budsjett. Pensjon ble en god del lavere enn budsjettert. Kostnadene kom totalt ut noe over budsjett en del ekstrakostnader henger sammen med ekstra inntekter til prosjekt og utviklingsmidler. Inntekter: Inntektene er kr høyere enn budsjettert, de fordeler seg som i figuren under. GaFa 1 % Inntekter 2009 Salg 1 % Kurs 0 % Ramme 14 % Utv 5 % Prosjekt 39 % Hord 2 % Komm 2 % Besøk 5 % Medl 29 % Støtte 2 % : Salgsinntekter og : Kursinntekter, møter. Kr over budsjett. Her er det ca for luper som ble solgt til sjølkost 3410: Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen ble som budsjettert. 3420: Utviklingsmidler her fikk vi kr a konto til Veksthusringen (dette er ikke budsjettert her men på konto 3810). Av disse er kr utbetalt til Rennesøy og kr står notert som udisponerte fellesmidler. Denne må også ses i sammenheng med noen utgiftskonti bla. Kr til kurs. 15

16 3430 Tilskudd fra gamle Veksthusringen Hordaland er midler som har stått på en egen konto fra før dannelsen av Veksthusringen. Disse må vi betrakte som ekstraordinære midler som er øremerket utstyr og reiser for avd Hordaland Kommunale tilskudd ble kr høyere enn budsjettert. 3710: Medlemmer/konsulenthonorar ble kr lavere enn budsjettert. Kontingentsatsene økte med 4 %, men nedleggelser/utmeldinger dro resultatet ned. 3720: Støttekontingent - firma kr under budsjett. 3790: Medlemsinntekter, tjenester konsulentoppdrag Her føres ekstrabesøk hos medlemmer kr som er kr over budsjett : Feltgodtgjørelse og eksterne oppdrag har gått riktig godt i år med kr det er kr over budsjettet. Utviklingsmidlene har i tillegg kommet inn på egen konto. Fordeling mellom prosjektene i figuren under her: Erstatning 2 % Kulturklubber 1 % Prosjekter Diverse jobber 4 % Energi (NGF) 7 % Utviklingsmidler 6 % Nitrat 1 % Plantevern 46 % Prosjekt UMB 22 % Økoprosjekt Agurk 6 % Pythium i agurk 2 % Rotsjukdommer 3 % 3999: Andre inntekter kommer ut litt høyere enn budsjettert. 16

17 Kostnader: Kostnadene er totalt høyere enn budsjettert. Figuren under viser hovedgruppene for kostnadene våre. Kostnader regnskap 2010 Diverse 17 % Reiser 8 % Lønn 75 % : Møter, forsøksmateriell og medlemsblad kr over budsjett, men her er det innleid arbeidskraft i økoprosjektet til kr I materialer og varer er en utbetaling for sortsforsøk i agurk på kr Medlemsblad er redusert ettersom vi nå trykker selv og de aller fleste medlemmer nå får dette på e-post : Lønnskostnader har i år gått under budsjett. Ren lønn er så godt som på budsjett, mens pensjon og forsikringer + helseforsikring har blitt kr lavere enn budsjett. Det er kr lavere pensjonsinnbetaling mens kr er en periodisering mot Refusjon lønn har gått kr bedre enn budsjett på grunn av litt større stilling for Gunnar på Mære : Driftskostnader her har vi overskredet budsjett med kr i år. Det ligger kr på kurs som tidligere nevnt, kr på regnskap og revisjon. Vi har avskrevet kr som tap på fordringer og har også valgt å sette av til usikre fremtidige fordringer. 8050: Renteinntekter ble kr 3100 lavere enn budsjett. Rentenivået er lavt og til tider har vi hatt lite penger på kapitalkonto. 17

18 Telefon og porto 7 % Diverse og reiser Kontor 7 % Kontingent 4 % Adk 1 % Data++ 5 % Reiser 42 % Kurs 9 % Regnskap 14 % Husleie 11 % Kostnader til prosjekt, nedskriving og avsetninger er ikke med i denne figuren 18

19 2. BALANSE EIENDELER Konti Anleggsmidler Tomter, bygninger og fast eiendom Transportmidler, inventar og maskiner Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer Avsetning tap på fordring Periodisert tilskudd Økoprosjektet Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige off. avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Beregnet resultat SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kommentarer til balansen: Egenkapital: Vi hadde en grei egenkapital, og den øker nå fra kr til kr når årets resultat er lagt til (kr ). Ettersom vi i 2009 fikk en ekstraordinær inntekt fra Hordaland, vil vi bemerke at vi har øremerket utstyr og reiser vedrørende avdeling Hordaland. Kundefordringer: Vi har mer utestående fordringer ved årsskifte denne gang. Dette skyldes mange store faktura med forfall i januar. Den usikre delen av fordringsmassen velger vi å øke med Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for

20 4. Budsjett og konsulenthonorar for Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Kontonr 1. Budsjett Inntekter: Salgsinntekter Kursinntekter, møter Off. tilskudd over Jordbruksavtalen Utviklingsmidler Fra gamle Vekshusringen Hordaland Kommunale tilskudd Medlemmer konsulenthonorar Støttekontingent firma Tjenester og oppdrag for medlemmer Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av materialer og varer Kostnader prosjekter Rådgiving (fagdager og medl.skrivet) Sum varekostnad Lønn Bilgodtgjørelse (trekkpliktig) Helseforsikring Styret Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Refusjon sykepenger Refusjon lønnskostnader Sum lønnskostnader Kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker Kurs for utviklingsmidler Telefon og porto m.v Kostnader og godtgjørelser for reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingenter og gaver Andre kostnader Tap på fordringer Avsetning til framtidig tap Annen driftskostnad, av- og nedskriving SUM KOSTNADER Renteinntekter Ordinært resultat

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer