AKTUARIELT MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTUARIELT MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING NR"

Transkript

1 AKTUARIELT MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING NR 2/2014 Aktuarfokus 2014 På innsiden: Aktuarfokus, s. 6 En spennende dag med mange aktuelle tema Solvens II, s. 11 Aktuarutdannelsen, s. 13 Møt Erik Bølviken, s.15 Verdensøkonomien og finansmarkedene, s.18

2 På den andre side Det er med skrekkblandet fryd at jeg overtar som redaktør for Aktuarielt etter Stig Harry Olsen. Det er litt som å hoppe etter Wirkola. Først av alt vil jeg gjerne få takke Stig for den formidable innsatsen han har lagt ned i de 4 siste årene, for å får Aktuarielt til å fremstå som et spennende, aktuelt og fargerikt blad. Det er også en spennende forening og yrkesgruppe jeg har påtatt meg å være et talerør for. Siden jeg forlot Blindern som nyutdannet aktuar i 1991 er det ikke lite som har skjedd både i bransjen vår og med arbeidsoppgavene. Jeg har opplevet å få ny arbeidsgiver flere ganger uten å gjøre noe, som følge av fusjoner mellom selskaper. Jeg tror ikke at jeg er alene om å oppleve dette. Aktuarens oppgaver har endret seg mye. Jeg startet opp i en ganske statisk bransje der lite skjedde med premier og vilkår. Nå ser vi at dette endrer seg nærmest månedlig, og vi aktuarer er i høyeste grad med. Også aktuarenes verktøy har endret seg. I min hovedoppgave lagde jeg et simuleringsprogram som PC-en brukte 20 timer på å kverne igjennom. I dag hadde det tatt et tiendedels sekund! Dett gir muligheter for helt andre måter å løse oppgavene på. Jeg håper på mange tips og innspill fra dere der ute - om smått og stort som vi aktuarer er opptatt av! Samtidig blir kravene fra myndigheter og andre stadig mer omfattende. Vi aktuarer har virkelig et morsomt yrke med massevis av spennende utfordringer som har stor betydning for verden rundt oss! Akkurat dette ønsker jeg å høre mye om. Jeg håper på mange tips og innspill fra dere der ute - om smått og stort som vi aktuarer er opptatt av! Så lover jeg å bringe det videre her i bladet, slik at det fortsatt blir et variert og levende forum for oss aktuarer. Helene Bjørkholt

3 Nytt om navn Nye medlemmer 3 Miguel Vazquez har vært medlem i Den Norske Aktuarforening før, men var meldt ut i noen år. Han er for tiden medlem av den meksikanske aktuarforeningen. Han blir godkjent av styret som ikke-internasjonalt medlem. Sindre Froyn er utdannet ved UiO, og jobber i IF. Han er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Otto Rendedal,. Andres Schjønhaug Susrud er utdannet ved UiO, jobber i Deloitte og ble ferdig i Han er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Trond Killi. Søknader om medlemskap En av oppgavene som styret setter pris på, er behandlingen av søknader om medlemskap i foreningen! For at styret skal rekke å behandle en søknad og få den med i møteinnkallingen i Aktuarielt, bør den være mottatt en måned før medlemsmøte. Søknader sendes på papir til foreningens sekretariat, anbefalt av et medlem av foreningen, med kopi av bekreftelse på aktuarkompetanse. I tillegg til kort beskrivelse av gjennomført aktuarutdanning, gjerne tema for masteroppgave (eller tilsvarende hovedoppgave o a) er det fint om søknaden også inneholder annen informasjon: fødselsdato, adresse, e-postadresse, arbeidssted.

4 Nytt om navn Nye medlemmer Overgangsmarkedet Sonja Stamnes begynte i ny jobb i Sparebank 1 i Oslo fra 1.mars, der hun skal jobbe med personforsikring. Hun har tidligere jobbet i Gjensidige Pensjonsforsikring. 4 Ingrid Thorsen er utdannet ved UiB og jobber i PwC. Hun er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Lars Reisæter. Helene Aardal er utdannet ved UiB og jobber i PwC. Hun er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Lars Reisæter. Har du byttet jobb eller fått en ny kollega? Send et tips til Aktuarielt! Internasjonalt medlem Styret har godkjent Martin Lerudjordet som internasjonalt kvalifisert medlem av foreningen.

5 På agendaen Økonomisk støtte fra stipendiefondet: Vårens medlemsmøter 5 Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond yter støtte til medlemmer i forbindelse med: Studieopphold i utlandet Etterutdanning av aktuarer Publisering av aktuarfaglig teori Publisering av praktiske anvendelser av aktuarfaglig teori De to siste punktene indikerer at fondet kan støtte medlemmer som ønsker å skrive artikler til aktuarfaglige tidsskrifter eller aktuarfaglige kollokvier og kongresser, herunder eventuell oversettelse av slike artikler. Søknaden om støtte med opplysninger om hvilket arbeid det søkes støtte til og hvilke kostnader som beregnes for gjennomføringen av arbeidet sendes foreningens administrasjonssekretær: Urmila Kisoen Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS, Drammensveien 123, N-0277 Oslo, Norge Søknadsfrist er 1. juni Søknadsskjema finner du på nettsiden 20. mars 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 8. mai 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 15. mai 2014 : Medlemsmøte (Bergen) Torsdag 8.mai avholdes heldagsseminar om ORSA i Oslo. Mer info kommer i neste nummer! Bidraget skal i hovedsak dekke dokumenterte kostnader ved arbeidet. Søkeren vil måtte avlegge en rapport om sitt arbeid til styret i Den Norske Aktuarforening. Arbeidet skal gjøres tilgjengelig for aktuarforeningens medlemmer. Vi vil gjøre oppmerksom på at budsjettert ramme for 2014 er kr ,-. Styret kan gi støtte til flere søkere.

6 Aktuarfokus 13.februar Kari Mørk ønsker velkommen Erik Alm Henk van Broekhoven Det var 70 påmeldte til Aktuarfokus på Voksenåsen denne gangen. Værgudene var ikke helt med oss på morgenen. Både T- bane og drosjer stod fast i snøværet på vei opp Holmenkollåsen. Dette medførte at programmet startet en halv time senere enn planlagt. Styret bør kanskje vurdere å legge arrangementet til mer sentrale strøk neste år? Aktuarforeningens leder Kari Mørk ønsket velkommen, og introduserte første foredragsholder, Erik Alm fra Hannove RE i Sverige. Han snakket om uføreutviklingen i Sverige, som på mange måter kan sammenlignes med Norge. Han fortalte videre om utviklingen av en reaktiveringsmodell som benyttes mye til uføreavsetninger i Sverige. Det vurderes å utvikle en tilsvarende felles avsetningsmodell i Norge, Den svenske aktuaren Anette Nordby er olympisk mester i curling! så dette var et aktuelt tema. I disse OL-tider kunne han også fortelle om den svenske aktuaren Anette Nordberg som er olympisk mester i curling! Neste foredragsholder var Henk van Broekhoven fra Nederland. Han hadde et spennende foredrag om utviklingen i dødeligheten fra 1850, og hvordan disse erfaringene kan brukes til å modellere dødelighetsutvikling i ulike deler av verden i dag. Han har utviklet en modell som analyserer variasjonen i utviklingen, og bruker dette til å simulere mulige utfall i ulike land. Etter hans beregninger blir forventet levealder for norske

7 Kari Østerud mottar Aktuarforeningens ostehøvel Therese Barski fikk tradisjonen tro også en ostehøvel Jan Fredrik Nordby 7 menn 92,77 år i 2060 mot 79,36 år i Det vil bli utgitt en publikasjon om dette arbeidet til våren. Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk var første kvinne ut, etter en kort kaffepause. Senter for Seniorpolitikk jobber for en høyere yrkesdeltagelse hos eldre arbeidstakere og større bevissthet rundt seniorpolitikk. Kari kunne fortelle at grensen for hva som oppfattes som "eldre arbeidstakere" har økt fra 55 til 58 år fra 2003 til Ønsket alder for å tre ut av arbeidslivet har økt fra 61 til 65 år fra 2003 til Vi fikk også avlivet en del myter om eldre arbeidstakere, som at de er lite omstillingsvillige og har vanskelig for å lære seg nye ting. Så her ligger alt til rette for et langt og givende yrkesliv! Det er en myte at eldre arbeidstakere er lite omstillingsvillige og har vanskelig for å lære seg nye ting Etter en deilig lunch startet vi opp igjen med en presentasjon av privat helseforsikring ved Therese Barski fra Storebrand. Dette er et forholdvis nytt produkt i Norge, som hovedsakelig tilbys av arbeidsgivere som ønsker å få sine ansatte raskt til behandling og tilbake på jobb. Det ble en diskusjon om utfordringene ved å sette rett pris og vilkår i et produkt som brukes (og kanskje misbrukes?) i økende grad. Så fikk vi en gjennomgang av uføreundersøkelser i regi av Finans Norge ved Jan Fredrik Nordby.

8 Christiaan van den Bout Tor Eivind Høyland Urmila Kisoen og Kari Mørk på medlemsmøtet 8 Siste undersøkelse er basert på data fra tjenestepensjoner i Norge ved utgangen av 2011, og viser blant annet at uførheten i offentlig sektor er høyere enn i privat. Jan Fredrik kom også inn på en del mulige utviklingstrekk som vil bli analysert nærmere på i forbindelse med ny uførepensjon fra Etter nok en kaffepause var turen kommet til Christiaan van den Bout som er lege ved Arvika Sykehus i Sverige. Han snakket om hvordan vi kan gjøre livet bedre for dem som er i livets aller siste fase, blant annet ved å skape trygghet og redusere bruken av medisinering. Sistemann ut var Tor Eivind Høyland fra Mercer. Han snakket om et høyaktuelt tema, nemlig Own Risk and Solvency Assesement, også kalt ORSA. Erfaringer og diskusjoner fra ulike land i Europa og USA summerer seg opp til en best practice for dette. En ORSA må være lokal og hvert selskap må lage sin egen. En ORSA skal dessuten være fremoverskuende. Solvency 2 og ORSA blir for øvrig tema på Aktuarforeningens seminar 8.mai. Etter det faglige programmet ble det en liten pause før medlemsmøtet, og noen benyttet anledningen til å ta en tur i baren. På medlemsmøtet ble Jan Fredrik Norby valgt til ny økonomiansvarlig, og Hanne Myhre ble nytt medlem av valgkommiteen Etter medlemsmøtet fikk vi servert en deilig middag før turen gikk tilbake til byen. Helene Bjørkholt

9 Formannens hjørne 9 Aktuarforeningens årsmøte og aktuarfokus ble avholdt i svært snørike omgivelser på Voksenåsen Kurs og Konferansehotell 13.februar i år. På morgenen fikk jeg en liten kommentar eller hjertesukk kanskje, fra en av deltakerne; hva med Aker brygge? Det ble litt utfordringer og forsinkelser for de fleste av deltakerne for å rekke fram i tide, siden snøen lavet ned og banen sto. Deltakelsen kunne sikkert også vært enda bedre synes vi i styret, så i disse dager sender vi ut en liten I disse dager sender vi ut en liten spørreundersøkelse om årets seanse, så håper flest mulig tar seg bryet med å svare på denne! spørreundersøkelse om årets seanse, så håper flest mulig tar seg bryet med å svare på denne! Værgudene er det vanskelig å gjøre noe med, og mulig at klimaendringen bare vil tilta framover slik at vi må venne oss til enda mer (u)vær. For øvrig gikk årsmøtet greit av stabelen og med valg på ett nytt styremedlem. Vi må takke så mye til avgått økonomiansvarlig Dag Svege for utmerket innsats i de siste tre årene. Og vi ønsker velkommen til arvtakeren, Jan Fredrik Nordby. Vi har allerede rukket å avholde et styremøte siden valget. Men dessverre er vi litt på etterskudd med fotografering og presentasjon av det nye styret på aktuarforeningens hjemmeside. Ett av våre styremedlemmer fortsatt er i svangerskapspermisjon, og vi har ikke klart å ha en vikar i fulltid. Selv om det bare var ett styremedlem som ble byttet ut på årets årsmøte, var det flere valg. Anne Marit Benterud ble ferdig med sin rolle i valgkomiteen, så stor takk til henne, og nytt medlem ble Hanne Myre. I tillegg må vi takke mangeårig revisor, Katrine Perger for vel utført gjerning, og vi ønsker velkommen til den nye Torodd Rendedal. I det hele tatt er det mange av foreningens

10 10 medlemmer som er engasjert i foreningens arbeid. Selv om det av og til kan virke litt vanskelig å få medlemmene til å påta seg verv, er det fortsatt mange av dere som er villige til å ta i et tak. Så det er utrolig flott at mange, særlig av de yngre, selv tar initiativ til å være med. Vi vil gjerne ha kontakt med enda flere, så vær ikke beskjedne med å si fra til noen av oss i styret, eller valgkomité når den tid kommer. Det er også lov å tipse oss om mulige kandidater. En annen milepæl er det i dette nummeret av AKTUariELT ny redaktør; så velkommen til Helene Bjørkholt! Samtidig er det også på sin plass å takke av den forrige på behørig vis stor takk til Stig Harry Olsen for redaktørjobben gjennom de siste 4 årene. Stig har lagt ned en betydelig innsats for bladet hvor både layout fått et løft. Kari Mørk For mange har kanskje vinterferien forløpt omtrent som på bildet. Så da er vi klare for fornyet innsats også for Den Norske Aktuarforening.

11 Solvens II 2013 var et spennende år med hen- andre halvår 2014 te rapporter i Pilar 3. syn på framdrift i utviklingen og im- 11 plementeringen av Solvens IIregelverket. I første halvår var det mange spekulasjoner på at det ville bli ytterligere utsettelser, eventuelt at regelverket ikke ble implementert. Bakgrunnen for dette var de betydelige utfordringene knyttet til verdiansettelser av aktiva/passiva i livsforsikring. Høsten 2013 ble det oppnådd enighet innen sentrale punkter Allerede i 2014 har Finanstilsynet startet kartleggingen av selskapenes Solvens II forberedelser gjennom Høsten 2013 ble det oppnådd enighet innen sentrale punkter og det er nå klart at 2016 blir startåret for Solvens II. I 2012 leverte Aktuarforeningen sin høringsuttalelse til Finanstilsynets forslag om innføring av Solvens II. Det ble her lagt vekt på forholdet mellom dagens aktuarforskrift og aktuarfunksjonen i Solvens II. I 2013 er det kommet fram en del nytt om dette, bl.a. knyttet til de oppgaver hvor ansvarshavende aktuar er utførende mens Solvens II-regelverket legger vekt på den kontrollerende rollen ak- og det er nå klart at 2016 blir start- tuarfunksjonen er tillagt. Dette er et året for Solvens II. Frist for imple- ORSA-rapporteringen. Dette er obli- tema som ble tatt opp i Finanstilsy- mentering i nasjonalt regelverk er gatorisk for alle forsikringsselskaper. nets brev før jul angående tilpasning fastsatt til 31. mars Gitt at den ORSA-rapporten skal være behand- til Solvens II. Gjennom ORSA- nye finansforetaksloven som inklude- let av selskapenes styre slik at de rapporten (i 2014) må selskapene rer Solvens II-bestemmelser blir fleste nå allerede er godt i gang med også redegjøre for dette og eventuel- fremmet for Stortinget våren 2014, vil denne prosessen. I 2015 vil det bli le tiltak der det kan være konflikt Finanstilsynets forslag til implemen- gjennomført en prøverapportering, mellom disse to rollene. tering av Solvens II kunne være klar for de største selskapene, av utvalg-

12 Neste milepæl i Solvens II er allerede om kort tid. 11. mars skal det tidligere omtalte Omnibus II-direktivet opp til avstemming. Avstemmingen er utsatt flere ganger tidligere, men nå har man lenge holdt på at denne skal finne sted tidlig i 2014 (selve datoen har gått litt fram og tilbake mellom februar og mars). EUkommisjonen vil foreslå hvordan Et raskt søk på Solvency II / Omnibus II på Google gir ca treff. Det er allerede laget mange gode oppsummeringer, vurderinger etc om det kommende regelverket. For de som vil ha de offisielle informasjonssidene kan EU-kommisjonens nettsted anbefales; se insurance/solvency/future/ Finanstilsynet legger også ut informasjon, rundskriv etc på sin hjemmeside Her ligger bl.a. brevet som ble sendt selskapene rett før jul om forberedelsene til Solvens II gjennom ORSArapporteringen i selve implementeringen skal skje; Implementing measures ; når Omnibus II-direktivet er vedtatt. Som alle og EIOPAS hjemmeside https://eiopa.europa.eu/publications/ eiopa-guidelines/index.html Simen Gaarder sikkert er klar over så er det meste av dette for lengst laget, lagt ut på internett og distribuert gjennom ulike kanaler. Dersom resultatet av Omni- For å holde seg oppdatert om norsk implementering kan man følge med på bus II-avstemmingen medfører betydelige endringer i forhold til hva man tidligere har sett for seg må det selv- Omnibus II er nærmere omtalt her følgelig gjøres tilsvarende endringer i dette materialet. europaportalen/eos/eos-notatbasen/ notatene/2012/okt/omnibus-ii.html? id=746371

13 Aktuarutdannelsen i fokus Statisk/dynamisk - smal/bred, og tør vi invitere andre med? Mandat for komité utdanning og videreutdanning av aktuarer i Norge AAE har planer om å innføre krav om etter- 13 Det skjer endringer i arbeidsoppgavene til aktuarene, bla ved at mange etter hvert arbeider med risikostyring. Aktuarstillinger besettes også av statistikere, ingeniører, økonomer m.m. og det er behov for å kommunisere tverrfaglig. I tillegg stilles det krav til aktuarutdanningen for å være internasjonalt godkjent og i mange land har aktuarforeningen innført etterutdanningsopplegg. Styret i DNA besluttet derfor å nedsette en Aktuarutdanningskomite (AUK). Medlemmer av AUK er: Qingsheng Dong, Urmila Kisoen, Pål Henriksen, Pål Lillevold, Bård Støve og Magne Nilsen (leder). AAE har planer om å innføre krav om etterutdanning, CPD (Continuing Professional Development) for aktuarer. Bakgrunn: Den Norske Aktuarforening (DNA) er tilsluttet den internasjonale aktuarforening IAA og den europeiske aktuarforening AAE (endret navn fra GC fra og med 2014). Gjennom disse medlemskapene er medlemmer av DNA godkjent av foreningen også medlemmer av IAA og AAE. IAA og AAE setter minste krav til utdanningen i de enkelte medlemsorganisasjoner for at disse skal kunne være medlem, Core Syllabus. Disse kravene endrer seg over tid og det er nødvendig at DNA jevnlig gjennomgår utdanningen for aktuarer i Norge for å passe på at utdanningen er tilstrekkelig god. I tillegg må medlemmer av DNA ta visse kurs for å bli internasjonalt godkjent. Disse bør også gjennomgås jevnlig. utdanning, CPD (Continuing Professional Development) for aktuarer, noe som i så fall blir de enkelte aktuarforeningers ansvar, både opplegg og oversikt over medlemmenes gjennomføring av kurser. Foreløpig har det vært antydet 14 timer i året. Noen aktuarforeninger har allerede et CPD-opplegg på plass. CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst), er et nytt område for aktuarer. Siden 2009 har det eksistert et organ for CERA aktuarer: Global Enterprise Risk Management Designation Recognition Treaty (GERMDRT) der det nå er 14 aktuarforeninger som har tilsluttet seg, bla Den Svenske Aktuarforening.

14 Mandat : Komiteen skal vurdere aktuarutdanningen ved universitetene i Bergen og Oslo og videreutdanningskurs i forhold til Core Syllabus. Komiteen skal eventuelt foreslå endringer i disse kursene Komiteen skal sette seg inn i kravene og foreslå et opplegg for at medlemmer av DNA kan bli CERA autorisert og for eventuelt at DNA kan tilslutte seg GERMDRT. eller tilleggskurs. Komiteen bør søke informasjon fra andre 14 Komiteen skal vurdere kravene til dagens to medlemskapskategorier, og om de skal formaliseres ytterligere. F.eks om det skal stilles krav til erfaring for å bli internasjonalt godkjent. Komiteen skal foreslå et opplegg for CPD der både typer kurs, hvor mye de skal telle og hvordan administrasjonen av CPD skal foregå. aktuarforeninger/institusjoner. Eventuelle reisekostnader i forbindelse med dette må avklares med styret i DNA. Frist for komiteens rapport er AUK hadde første møte Først vil AUK innhente opplysninger fra noen andre land om typer medlemskap og etterutdanningsopplegg. I tillegg vil AUK kartlegge kurs innen Enterprise Risk Management (ERM)/risikostyring som kan være aktuelle for aktuarer og hvilke krav som kan tenkes På medlemsmøtet kom det frem ønske om å diskutere aktuarutdanningen på et medlemsmøte og styret vil ta saken opp på medlemsmøtet I tillegg vil AUK legge frem rapporten på et medlemsmøte høsten AUK vil gjerne ha innspill fra medlemmene. å stilles til en riskaktuar. Magne Nilsen

15 15 Portrettintervju - Erik Bølviken Møt Erik Bølviken, professor i statistikk ved Universitetet i Oslo Fortell oss om din utdannelse, og hva har vært din yrkeskarriere? Jeg er født i 1948, ble cand real ved UiO (Matematisk Institutt) i 1974 (tror jeg) i matematisk statistikk og dr philos noen år etter. Den gang var matematisk statistikk en utdanning med vekt på det matematiske og teoretiske, og jeg ser på det i dag en matematikk-utdanning. Slikt er en utmerket balast å ha i bunn og slik syntes Erling Sverdrup, velkjent for Aktuarforeningens eldre medlemmer (og som var min lærer og mentor) det skulle være. Jeg har vært professor ved UiO i nesten 30 år. Aktuar er jeg egentlig ikke, men er vel kanskje blitt det etter å ha hatt ansvaret for aktuarvirksomheten ved UiO i 14 år. Hva er dine refleksjoner over egen yrkeskarriere? Sverdrup argumenterte i sin tid for hva han kalte "den allmennpraktiserende matematiker". Jeg er vel blitt det, en matematiker som prøver å spesialisere seg innen matematisk problemløsning med kjennskap til Aktuarutdanning skal være en fagutdanning, mens slike ting som ledelse bør komme naturlig for dem det er egnet for senere. hva slikt krever av matematisk og statistisk metode samt beregningsteknologi. Jeg er en erfaren programmerer av numeriske teknikker og tror det er en enorm fordel som akademiker fordi det setter meg i stand til å forstå datamaskinenes enorme problemløsningspotensiale mye bedre enn matematikere (og aktuarprofessorer!) som mangler slik erfaring. Jeg startet mitt yrkesliv for alvor i 1974 ved gruppen for Systemanalyse ved Forsvarets Forskningsinstitutt under en fremragende Research and Development forskningssjef som senere hadde toppstillinger i Norge og Nato og som jeg lærte masse nyttig av. Siden da har jeg vært ved Universiteter og samarbeidet med folk fra andre fagområder som har hatt matematiske og statistiske problemer, for eksempel folk fra oljeindustrien, biologer, medisinere, ingeniører, til og med arkeologer. Det er denne erfaringen jeg tok med meg da jeg overtok ansvaret for aktuarvirksomheten ved UiO. Hva er dine refleksjoner over dagens aktuarutdanning? Aktuarutdanning skal være en fagutdanning, mens slike ting som ledelse (som jeg for min del betviler skal læres på skolen i det hele tatt) bør komme naturlig for dem det er egnet for senere. Jeg innbiller meg at utdanningen tidligere var for lite foretningsmessig orientert. Slik jeg ser det er aktuaren en slags matematikkingeniør som

16 16 er der for å løse og analysere problemer knyttet til risiko i forsikring/finans. Det er ikke matematikken som er det sentrale, men løsningene. Det er mulig dette er banalt, men jeg syntes jeg så et behov for å endre ideologien i utdanningen i en retning der aktuaren er seg mer bevisst at hun/han er en del av en organisasjon og er der for å bidra til organisasjonens formål. Sverdrup formulerte på et seminar da jeg var student veldig klart hvordan han så på aktuar-og statistikkutdanning. Den skulle konsentrere seg om grunnleggende ting (og i det la han fremfor alt matematikk) mens anvendelser og praktiske knep skulle, slik hans så det, læres "on the job". Jeg er på mange måter fremdeles hans student i den forstand at jeg er der jeg også. Men "grunnleggende ting" i dag med den enorme vekst i datateknologien må defineres annerledes enn for 40 år siden. Likevel jeg tror den veldige vektleggingen av det matematiske neppe har vært heldig. Mye av det som trengs i daglige gjøremål i risikobransjen er ikke så veldig avansert som matematikk. Hva er dine refleksjoner over aktuarens rolle gjennom tidene? Når alt annet i livet svikter, slik som ambisjoner, kvinner og sport, har man bridge igjen til trøst og underholdning! Da jeg hadde sommerjobb som bud i et forikringsselskap som 16-åring i 1964, var flere i toppledelsen aktuarer om jeg ikke husker feil. Jeg er overbevist om at vi bør tilbake dit, og at dyktige aktuarer med en sunn avveining mellom risiko og fortjenestemuligheter er minst like egnet til toppjobber i finans og forsikring som siviløkonomer. Hva mener du om dagens forsikringsverden? Tja, den virker i hvert fall sunn og velkontrollert. Vi har ikke hatt noen skandaler a la Nortern Rock i England. Hvordan er din hverdag ved UiO? Jeg elsker den friheten under ansvar man har i en senior universitetstilling, der man hever lønn for noe så morsomt som å prøve å tenke og løse problemer man velger selv. Jeg liker også å jobbe med yngre mennesker, og uten å vite hva de sier selv innbiller jeg meg at jeg fremdeles er kompis med adskillig av mine studenter! Matematisk Institutt der jeg er, har forøvrig en forbilledlig langsiktig holdning til det vi gjør, noe jeg tror har stor betydning for vår evne til å holde oss oppdatert og oppreist. Tanker om Aktuarforeningen, og hva den betyr? Aktuarforeningen tror jeg norske aktuarer skal være svært glad for eksisterer. Jeg har overhodet ingen sans for klager jeg hørte for noen år siden fra enkelte yngre, kvinnelige aktuarer om at foreningen er/var forgubbet. Om det virkelig var riktig, er den konstruktive holdningen å bidra til forandring og forbedring. Så mange yngre, dyktige aktuarer som vi nå sender ut, og som blir medlemmer, føler jeg meg forøvrig overbevist om at Aktuarforeningen har en utmerket fremtid foran seg. Men den kan gjerne bli litt mer på hugget i samfunnsdebatten. Hva er dine fritidsinteresser? Jeg har vel en gang vært en ganske god bridge-spiller (med flere norgesmesterskap bak meg), og jeg begynte å spille igjen (med en aktuar!) for år siden, da ungene nærmet seg voksen alder. Med en alderdom som vinker i det fjerne kan jeg vel trøste meg med den engelske forfatterens William Somerseth Maughan's ord om at "når alt annet i livet svikter, slik som ambisjoner, kvinner og sport, har man bridge igjen til trøst og underholdning! Hvem blir neste intervjuobjekt? Det blir min bridgepartner Jostein Sørvoll!

17 Internasjonalt 17 New Russian law incorporates global principles for a strong actuarial profession OTTAWA, Feb.21, 2014 The International Actuarial Association (IAA) is pleased to announce that the Russian Federation s State Duma recently passed a general law for actuarial services in the Russian financial market. This draft legislation, which can serve as a model for other countries, is based on the IAA s established principles of professionalism for the actuarial profession which include: defining actuary as a member of a professional organization (selfregulated organization, or SRO); establishing requirements for a code of conduct, a system of qualification and a discipline process for SROs; setting equal minimum qualification requirements for the admission of actuaries in SROs; requiring a mandatory continuing professional development system in SROs; and referencing global actuarial standards (since 2009 the IAA has been developing such standards in response to a G20 initiative and requests from international regulators). The actuarial profession is unique in that it is the first profession known to have organized itself on a truly global basis, with a common code of conduct, internationally agreed qualification standards, an international voice and the ability to develop international standards of practice in a framework form. The International Actuarial Association Founded in 1895, and restructured in 1998 with a new constitution, the International Actuarial Association is the worldwide association of professional actuarial associations, with a number of special-interest sections for individual actuaries. The IAA exists to encourage the development of a global actuarial profession that is acknowledged as technically competent and professionally reliable, ensuring that the public interest is served. The IAA has 65 Full Member Associations, representing 98 percent of qualified actuaries worldwide, and 28 Associate Member Associations. The Russian Guild of Actuaries Established in 2002, the Russian Guild of Actuaries was admitted as a Full Member of the IAA in November Representing over 150 qualified actuaries, the Guild represents the actuarial profession in the Russian Federation. The Guild exists to: establish and promote common education and professional standards; organize seminars and conferences; represent the interests of the actuarial profession in Russia with educational institutions, private and governmental bodies, and at the international level through the IAA.

18 Verdensøkonomien og finansmarkedene i 2014 For den amerikanske økonomien ser det ut nyttelse på at veksten kan bli svært sterk 18 Selv om makroøkonomi ikke er direkte knyttet til vår aktuarielle hverdag, påvirker de finansielle forutsetningene allikevel vår arbeid. Basert på diskusjoner og foredrag i finansanalytikerforeningen i Nederland (som jeg er medlem av), herunder en liten innblikk om synspunkter gjeldende verdensøkonomien og finansmarkedene for De fleste virker å være enig i at verdensøkonomien ser ut til å være i en transisjonsfase, med usikkerhet rundt exit-strategier av sentralbanker og nedbygging av gjeld, samt usikkerhet rundt tilpasning av vekst, som er drevet på eksport/investeringer, til en vekst som er drevet av intern etterspørsel. Samtidig spår IMF at veksten i verdensøkonomien vil akselerere i 2014 (kilde: IMF World Economic Outlook). til at 2014 vil bli et bra år på grunn av flere årsaker. En grunn for optimisme er at den smertefulle og massive fiskale konsolideringen, som amerikanerne har vært gjennom de siste to årene, kommer til å slutte. En annen grunn for optimisme er at husholdningenes formue har passert sitt preresesjon høyeste nivå, og husholdningenes forbruk øker fortsatt. En tredje grunn for optimismen er at boligsektoren har bidratt betydelig til BNP-veksten i 2013, og ettersom andelen unge voksne forventes til å flytte ut av sine foreldrenes hjem, medfører dette til en økt boligetterspørsel og økt BNP-vekst i En annen årsak er at eksporten i USA stiger raskere enn forventet, noe som tyder på økt konkurranseevne, samt at på grunn av USAs oljeproduksjon gjennom fracking, er driftsunderskuddet på det laveste nivået på 15 år. Videre, tyder økningen i investeringer og kapitalut- spesielt for småbedrifter. Til slutt er andelen tomme kontorlokaler redusert og er tilbake til sitt historiske gjennomsnittet, som tyder på at næringseiendommen ser ut til å sprette opp igjen. Eksporten i USA stiger raskere enn forventet, noe som tyder på økt konkurranseevne Den japanske økonomien ser ut til være positivt påvirket av Abenomics -poltikken. Etter årevis med ujevn vekst slår Japan forventningene i markedet og det ser ut til at denne trenden vil fortsette i KPIinflasjonen stiger og så langt bidrar Abenomics og kvantitative lettelser til en forbed-

19 19 ring av den japanske økonomien, samtidig har bankenes utlån økt. Til slutt forventes det at eksportprodukter kommer til å være ledende for den japanske økonomien i 2014, og ikke minst hjulpet av en fallende Yen som bidrar til økt konkurranseevne. I Kina har eiendomsprisene eksplodert de siste årene, som tyder på fare for en eiendomsboble. Denne risikoen er reelle, men timingen er umulig å forutsi. Boligprisene er mye høyere enn inntektene skulle tilsi: det koster 22 ganger gjennomsnittlige husholdningenes inntekt for å kjøpe et standard hus. Med en ledighet på boligmarkedet på 25-30% kan dette være bekymringsfull. Ettersom veksten har blitt tregere enn forventet, og med redusert eksportkonkurranseevne og lavere behov for ny industriell kapasitet vil dette medføre til en moderat vekst i 2014 for den kinesiske økonomien. Etter flere dårligere år ser det ut til at bunnen er nådd i EU-området med Tyskland som vinner. Investorene blir stadig mer optimistiske for de kommende seks månedene. Viktig for økonomien i EU er om hvor mye deleveraging (gjeldsnedbygging) det fortsatt skal/bør være i 2014, men stigende aksjekurser tyder på at 2014 kommer til å bli et overgangsår med mindre deleveraging. Oppsummert er utsiktene for verdensøkonomien i 2014 positive. Bedre betingelser er bra for aksjer, men med stigende renter blir det dårlig for obligasjoner. Frykt for sekulære stagnasjon virker å ha vært overdrevet, og den svake veksten i de foregående årene viser å ha vært en følge av en oljepris på 100 dollar og den massive fiscal contraction. Til slutt kan FEDs tapering med en eventuelle slutt på zero interest rate policy utgjøre en risiko for. Urmila Kisoen Kilde: Finansanalytikerforeningen i Nederland

20 20 Medlemsmøte 20. mars 2014 Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening Torsdag 20. mars 2014 kl i SpareBank 1, Hammersborggata 2. Dørene åpner kl med sosial sammenkomst og enkel bevertning, hvetebakst. 1. Referat fra medlemsmøtet 13 februar og årsmøtet 2. Meddelelser 3. Søknad om medlemskap Nawroz Khalaf Finn Hararld Opsjøn 3. Eventuelt 4. Prising i skadeforsikring: Hva forteller krystallkulen om fremtiden? Jon Holtan og Marianne Sundvall Jon Holtan og Mariann Sundvall jobber i Sparebank 1. Jon og Mariann skal presentere om fremtidens prising rundt temaer som generelle megatrender, pay as you drive, big data, trafikksikkerhet og selvkjørte biler, og digitale pris aggregatorer. Etter møtet blir det tapasbuffet. Måltidet er gratis. Bindende påmelding elektronisk på intranettet på nettsiden eller pr telefon til Trine Tangerud i Regnskapspartner1 Oslo AS. innen tirsdag 18. mars kl Studentene vil også bli invitert til møtet. På grunn av navneliste for adgang til lokalene trengs det påmelding også fra dem som bare skal delta på selve møtet. Vårens kalender 13. februar 2014 : Aktuarfokus mars 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 8. mai 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 15. mai 2014 : Medlemsmøte (Bergen) Den Norske Aktuarforening Hjemmeside på Internett: eller SEKRETERIAT: Trine Tangerud Storeide Økonomi AS Maridalsveien 91, 0461 Oslo tlf fax E-post: Kari Mørk formann tlf E-post: Urmila Santakoemarie Kisoen administrasjonssekretær tlf E-post: NAG Den norske ASTIN-gruppe Jan Olav Halle Leder Tlf E-post: AKTUariELT Helene Bjørkholt redaktør tlf E-post:

Innstilling fra Aktuarutdanningskomite (AUK) + resyme fra årsmøtet i AAE Medlemsmøtet DNA

Innstilling fra Aktuarutdanningskomite (AUK) + resyme fra årsmøtet i AAE Medlemsmøtet DNA Innstilling fra Aktuarutdanningskomite (AUK) + resyme fra årsmøtet i AAE 2.-3.10.14 Medlemsmøtet DNA 09.10.14 Bakgrunn Både IAA (International Actuarial Association) og AAE (Actuarial Association of Europe)

Detaljer

-3 000 Resultat 52 673 348 184

-3 000 Resultat 52 673 348 184 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap 2012 450 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 446 700 449 325 0 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 14 400

Detaljer

Utestående fordringer Driftskonto DnBNOR Sparekonto Storebrand Bank Sum eiendeler

Utestående fordringer Driftskonto DnBNOR Sparekonto Storebrand Bank Sum eiendeler REGNSKAP 2011 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2011 Inntekter Regnskap 2011 Regnskap 2010 428 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 457 852 424 980 15 000 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 17

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT FOR 2015 KOMMENTAR TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2014 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Regnskapet pr. 31.12.2014 viser et overskudd på 218 tusen kr. Det var

Detaljer

KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2009 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING

KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2009 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING BUDSJETT 2009 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2009 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Inntekter Budsjett 2009 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 410.000 Medlemsmøter ekskl.

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

REGNSKAP PR FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING

REGNSKAP PR FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING REGNSKAP PR. 31.12. FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2006 402 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 396 600 396 900 46 000 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 32 500 33 050 242 000 Aktuarfokus

Detaljer

Finanstilsynets lovforslag til implementering av Solvens II i norsk rett. Til medlemmene av Den Norske Aktuarforening

Finanstilsynets lovforslag til implementering av Solvens II i norsk rett. Til medlemmene av Den Norske Aktuarforening Finanstilsynets lovforslag til implementering av Solvens II i norsk rett Til medlemmene av Den Norske Aktuarforening Prosess for høringen Solvency II Styret i DNA har gitt Solvens II-gruppen i oppdrag

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Aktuarrollen Mai 2012

Aktuarrollen Mai 2012 www.pwc.co.uk Aktuarrollen Mai 2012 Agenda Solvens II (svært kort gjennomgang) Forventninger til aktuarene Hvor står aktuarene i dag og hvor bør de bevege seg (en tilnærming) PwC Slide 2 De 3 pilarene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Valgkomiteen 2013-14

Valgkomiteen 2013-14 - får seniorene på nett Oslo, 9. april 2014 Til Seniornett Norges Landsmøte 9. mai 2014. Under Landsmøtet på Sanner Hotell 4. mai 2013 lovet representantene fra dataklubbene å vise et større engasjement

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Hjelpe/huskeliste ved arrangement av seminarer eller lignende i regi av Den Norske Aktuarforening Styret juni 2010, rev. 19. jan 2011, 15 april 2013

Hjelpe/huskeliste ved arrangement av seminarer eller lignende i regi av Den Norske Aktuarforening Styret juni 2010, rev. 19. jan 2011, 15 april 2013 Hjelpe/huskeliste ved arrangement av seminarer eller lignende i regi av Den Norske Aktuarforening Styret juni 2010, rev. 19. jan 2011, 15 april 2013 Planlegging Bestemme dato og opplegg for seminaret,

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms 1. INNLEDNING Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge. Foreningen

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Status for Long Term Guarantee Assessment (LTGA) Solvens II og regnskapsregler

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING ÅRSBERETNING FOR 2014

DEN NORSKE AKTUARFORENING ÅRSBERETNING FOR 2014 1 DEN NORSKE AKTUARFORENING ÅRSBERETNING FOR 2014 Innhold 1. Styrets beretning... 3 2. Møter... 5 2.1 Medlemsmøter... 5 2.2 Årsmøte... 6 2.2.1 Styret... 6 2.2.2 Andre årsmøtesaker... 6 3. Medlemmer...

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Januar 2009 Godt nytt år! Bli med på Norcaps ekspert - konkurranse 2009 1. Oslo Børs Hovedindeks 31.12.09? 2. Oljeprisen 31.12.09? 3. Styringsrenten hos Norges Bank 31.12.09? 4. Endring

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Konjunkturbunnen passert men i krabbegir

Konjunkturbunnen passert men i krabbegir Norge og omverdenen Noen betraktninger rundt nedsiderisiko relatert til den internasjonale konjuktursituasjonen Foredrag forberedt for Oslo Vest Rotary Roger Hammersland 1 Konjunkturbunnen passert men

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Solvens II oppdatering på regelverksiden og forventninger til forsikringsselskapene frem mot PwC-seminar 13. mars 2014

Solvens II oppdatering på regelverksiden og forventninger til forsikringsselskapene frem mot PwC-seminar 13. mars 2014 Solvens II oppdatering på regelverksiden og forventninger til forsikringsselskapene frem mot 2016 PwC-seminar 13. mars 2014 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Gjennomføringen

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 37 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.8 etter at: 1) VIX har steget over 22, 2) OSEBX P/B har falt under

Detaljer

Aktuarens rolle Side 2

Aktuarens rolle Side 2 Aktuarens rolle Aktuarer har mange roller i en vid krets av virksomheter, inklusive forsikringsselskap, helseselskap, pensjonskasser, risk management, departementer, tilsynsmyndigheter og annet. Aktuarer

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2012

Nyhetsbrev Desember 2012 Prosjektet Sharing European Memories at School avsluttes 31. desember etter to konstruktive år gjennomført av de seks partner-organisasjonene. Den positive tilbakemeldingen fra lærere og studenter som

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010

Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010 Finanstilsynet t orienterer Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010 Nyttig og aktuelle info: Rapport etter tematilsyn i de største pensjonskassene Finanstilsynet gjennomførte i første halvår 2010 tematilsyn som

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer