AKTUARIELT MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTUARIELT MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING NR"

Transkript

1 AKTUARIELT MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING NR 2/2014 Aktuarfokus 2014 På innsiden: Aktuarfokus, s. 6 En spennende dag med mange aktuelle tema Solvens II, s. 11 Aktuarutdannelsen, s. 13 Møt Erik Bølviken, s.15 Verdensøkonomien og finansmarkedene, s.18

2 På den andre side Det er med skrekkblandet fryd at jeg overtar som redaktør for Aktuarielt etter Stig Harry Olsen. Det er litt som å hoppe etter Wirkola. Først av alt vil jeg gjerne få takke Stig for den formidable innsatsen han har lagt ned i de 4 siste årene, for å får Aktuarielt til å fremstå som et spennende, aktuelt og fargerikt blad. Det er også en spennende forening og yrkesgruppe jeg har påtatt meg å være et talerør for. Siden jeg forlot Blindern som nyutdannet aktuar i 1991 er det ikke lite som har skjedd både i bransjen vår og med arbeidsoppgavene. Jeg har opplevet å få ny arbeidsgiver flere ganger uten å gjøre noe, som følge av fusjoner mellom selskaper. Jeg tror ikke at jeg er alene om å oppleve dette. Aktuarens oppgaver har endret seg mye. Jeg startet opp i en ganske statisk bransje der lite skjedde med premier og vilkår. Nå ser vi at dette endrer seg nærmest månedlig, og vi aktuarer er i høyeste grad med. Også aktuarenes verktøy har endret seg. I min hovedoppgave lagde jeg et simuleringsprogram som PC-en brukte 20 timer på å kverne igjennom. I dag hadde det tatt et tiendedels sekund! Dett gir muligheter for helt andre måter å løse oppgavene på. Jeg håper på mange tips og innspill fra dere der ute - om smått og stort som vi aktuarer er opptatt av! Samtidig blir kravene fra myndigheter og andre stadig mer omfattende. Vi aktuarer har virkelig et morsomt yrke med massevis av spennende utfordringer som har stor betydning for verden rundt oss! Akkurat dette ønsker jeg å høre mye om. Jeg håper på mange tips og innspill fra dere der ute - om smått og stort som vi aktuarer er opptatt av! Så lover jeg å bringe det videre her i bladet, slik at det fortsatt blir et variert og levende forum for oss aktuarer. Helene Bjørkholt

3 Nytt om navn Nye medlemmer 3 Miguel Vazquez har vært medlem i Den Norske Aktuarforening før, men var meldt ut i noen år. Han er for tiden medlem av den meksikanske aktuarforeningen. Han blir godkjent av styret som ikke-internasjonalt medlem. Sindre Froyn er utdannet ved UiO, og jobber i IF. Han er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Otto Rendedal,. Andres Schjønhaug Susrud er utdannet ved UiO, jobber i Deloitte og ble ferdig i Han er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Trond Killi. Søknader om medlemskap En av oppgavene som styret setter pris på, er behandlingen av søknader om medlemskap i foreningen! For at styret skal rekke å behandle en søknad og få den med i møteinnkallingen i Aktuarielt, bør den være mottatt en måned før medlemsmøte. Søknader sendes på papir til foreningens sekretariat, anbefalt av et medlem av foreningen, med kopi av bekreftelse på aktuarkompetanse. I tillegg til kort beskrivelse av gjennomført aktuarutdanning, gjerne tema for masteroppgave (eller tilsvarende hovedoppgave o a) er det fint om søknaden også inneholder annen informasjon: fødselsdato, adresse, e-postadresse, arbeidssted.

4 Nytt om navn Nye medlemmer Overgangsmarkedet Sonja Stamnes begynte i ny jobb i Sparebank 1 i Oslo fra 1.mars, der hun skal jobbe med personforsikring. Hun har tidligere jobbet i Gjensidige Pensjonsforsikring. 4 Ingrid Thorsen er utdannet ved UiB og jobber i PwC. Hun er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Lars Reisæter. Helene Aardal er utdannet ved UiB og jobber i PwC. Hun er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Lars Reisæter. Har du byttet jobb eller fått en ny kollega? Send et tips til Aktuarielt! Internasjonalt medlem Styret har godkjent Martin Lerudjordet som internasjonalt kvalifisert medlem av foreningen.

5 På agendaen Økonomisk støtte fra stipendiefondet: Vårens medlemsmøter 5 Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond yter støtte til medlemmer i forbindelse med: Studieopphold i utlandet Etterutdanning av aktuarer Publisering av aktuarfaglig teori Publisering av praktiske anvendelser av aktuarfaglig teori De to siste punktene indikerer at fondet kan støtte medlemmer som ønsker å skrive artikler til aktuarfaglige tidsskrifter eller aktuarfaglige kollokvier og kongresser, herunder eventuell oversettelse av slike artikler. Søknaden om støtte med opplysninger om hvilket arbeid det søkes støtte til og hvilke kostnader som beregnes for gjennomføringen av arbeidet sendes foreningens administrasjonssekretær: Urmila Kisoen Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS, Drammensveien 123, N-0277 Oslo, Norge Søknadsfrist er 1. juni Søknadsskjema finner du på nettsiden 20. mars 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 8. mai 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 15. mai 2014 : Medlemsmøte (Bergen) Torsdag 8.mai avholdes heldagsseminar om ORSA i Oslo. Mer info kommer i neste nummer! Bidraget skal i hovedsak dekke dokumenterte kostnader ved arbeidet. Søkeren vil måtte avlegge en rapport om sitt arbeid til styret i Den Norske Aktuarforening. Arbeidet skal gjøres tilgjengelig for aktuarforeningens medlemmer. Vi vil gjøre oppmerksom på at budsjettert ramme for 2014 er kr ,-. Styret kan gi støtte til flere søkere.

6 Aktuarfokus 13.februar Kari Mørk ønsker velkommen Erik Alm Henk van Broekhoven Det var 70 påmeldte til Aktuarfokus på Voksenåsen denne gangen. Værgudene var ikke helt med oss på morgenen. Både T- bane og drosjer stod fast i snøværet på vei opp Holmenkollåsen. Dette medførte at programmet startet en halv time senere enn planlagt. Styret bør kanskje vurdere å legge arrangementet til mer sentrale strøk neste år? Aktuarforeningens leder Kari Mørk ønsket velkommen, og introduserte første foredragsholder, Erik Alm fra Hannove RE i Sverige. Han snakket om uføreutviklingen i Sverige, som på mange måter kan sammenlignes med Norge. Han fortalte videre om utviklingen av en reaktiveringsmodell som benyttes mye til uføreavsetninger i Sverige. Det vurderes å utvikle en tilsvarende felles avsetningsmodell i Norge, Den svenske aktuaren Anette Nordby er olympisk mester i curling! så dette var et aktuelt tema. I disse OL-tider kunne han også fortelle om den svenske aktuaren Anette Nordberg som er olympisk mester i curling! Neste foredragsholder var Henk van Broekhoven fra Nederland. Han hadde et spennende foredrag om utviklingen i dødeligheten fra 1850, og hvordan disse erfaringene kan brukes til å modellere dødelighetsutvikling i ulike deler av verden i dag. Han har utviklet en modell som analyserer variasjonen i utviklingen, og bruker dette til å simulere mulige utfall i ulike land. Etter hans beregninger blir forventet levealder for norske

7 Kari Østerud mottar Aktuarforeningens ostehøvel Therese Barski fikk tradisjonen tro også en ostehøvel Jan Fredrik Nordby 7 menn 92,77 år i 2060 mot 79,36 år i Det vil bli utgitt en publikasjon om dette arbeidet til våren. Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk var første kvinne ut, etter en kort kaffepause. Senter for Seniorpolitikk jobber for en høyere yrkesdeltagelse hos eldre arbeidstakere og større bevissthet rundt seniorpolitikk. Kari kunne fortelle at grensen for hva som oppfattes som "eldre arbeidstakere" har økt fra 55 til 58 år fra 2003 til Ønsket alder for å tre ut av arbeidslivet har økt fra 61 til 65 år fra 2003 til Vi fikk også avlivet en del myter om eldre arbeidstakere, som at de er lite omstillingsvillige og har vanskelig for å lære seg nye ting. Så her ligger alt til rette for et langt og givende yrkesliv! Det er en myte at eldre arbeidstakere er lite omstillingsvillige og har vanskelig for å lære seg nye ting Etter en deilig lunch startet vi opp igjen med en presentasjon av privat helseforsikring ved Therese Barski fra Storebrand. Dette er et forholdvis nytt produkt i Norge, som hovedsakelig tilbys av arbeidsgivere som ønsker å få sine ansatte raskt til behandling og tilbake på jobb. Det ble en diskusjon om utfordringene ved å sette rett pris og vilkår i et produkt som brukes (og kanskje misbrukes?) i økende grad. Så fikk vi en gjennomgang av uføreundersøkelser i regi av Finans Norge ved Jan Fredrik Nordby.

8 Christiaan van den Bout Tor Eivind Høyland Urmila Kisoen og Kari Mørk på medlemsmøtet 8 Siste undersøkelse er basert på data fra tjenestepensjoner i Norge ved utgangen av 2011, og viser blant annet at uførheten i offentlig sektor er høyere enn i privat. Jan Fredrik kom også inn på en del mulige utviklingstrekk som vil bli analysert nærmere på i forbindelse med ny uførepensjon fra Etter nok en kaffepause var turen kommet til Christiaan van den Bout som er lege ved Arvika Sykehus i Sverige. Han snakket om hvordan vi kan gjøre livet bedre for dem som er i livets aller siste fase, blant annet ved å skape trygghet og redusere bruken av medisinering. Sistemann ut var Tor Eivind Høyland fra Mercer. Han snakket om et høyaktuelt tema, nemlig Own Risk and Solvency Assesement, også kalt ORSA. Erfaringer og diskusjoner fra ulike land i Europa og USA summerer seg opp til en best practice for dette. En ORSA må være lokal og hvert selskap må lage sin egen. En ORSA skal dessuten være fremoverskuende. Solvency 2 og ORSA blir for øvrig tema på Aktuarforeningens seminar 8.mai. Etter det faglige programmet ble det en liten pause før medlemsmøtet, og noen benyttet anledningen til å ta en tur i baren. På medlemsmøtet ble Jan Fredrik Norby valgt til ny økonomiansvarlig, og Hanne Myhre ble nytt medlem av valgkommiteen Etter medlemsmøtet fikk vi servert en deilig middag før turen gikk tilbake til byen. Helene Bjørkholt

9 Formannens hjørne 9 Aktuarforeningens årsmøte og aktuarfokus ble avholdt i svært snørike omgivelser på Voksenåsen Kurs og Konferansehotell 13.februar i år. På morgenen fikk jeg en liten kommentar eller hjertesukk kanskje, fra en av deltakerne; hva med Aker brygge? Det ble litt utfordringer og forsinkelser for de fleste av deltakerne for å rekke fram i tide, siden snøen lavet ned og banen sto. Deltakelsen kunne sikkert også vært enda bedre synes vi i styret, så i disse dager sender vi ut en liten I disse dager sender vi ut en liten spørreundersøkelse om årets seanse, så håper flest mulig tar seg bryet med å svare på denne! spørreundersøkelse om årets seanse, så håper flest mulig tar seg bryet med å svare på denne! Værgudene er det vanskelig å gjøre noe med, og mulig at klimaendringen bare vil tilta framover slik at vi må venne oss til enda mer (u)vær. For øvrig gikk årsmøtet greit av stabelen og med valg på ett nytt styremedlem. Vi må takke så mye til avgått økonomiansvarlig Dag Svege for utmerket innsats i de siste tre årene. Og vi ønsker velkommen til arvtakeren, Jan Fredrik Nordby. Vi har allerede rukket å avholde et styremøte siden valget. Men dessverre er vi litt på etterskudd med fotografering og presentasjon av det nye styret på aktuarforeningens hjemmeside. Ett av våre styremedlemmer fortsatt er i svangerskapspermisjon, og vi har ikke klart å ha en vikar i fulltid. Selv om det bare var ett styremedlem som ble byttet ut på årets årsmøte, var det flere valg. Anne Marit Benterud ble ferdig med sin rolle i valgkomiteen, så stor takk til henne, og nytt medlem ble Hanne Myre. I tillegg må vi takke mangeårig revisor, Katrine Perger for vel utført gjerning, og vi ønsker velkommen til den nye Torodd Rendedal. I det hele tatt er det mange av foreningens

10 10 medlemmer som er engasjert i foreningens arbeid. Selv om det av og til kan virke litt vanskelig å få medlemmene til å påta seg verv, er det fortsatt mange av dere som er villige til å ta i et tak. Så det er utrolig flott at mange, særlig av de yngre, selv tar initiativ til å være med. Vi vil gjerne ha kontakt med enda flere, så vær ikke beskjedne med å si fra til noen av oss i styret, eller valgkomité når den tid kommer. Det er også lov å tipse oss om mulige kandidater. En annen milepæl er det i dette nummeret av AKTUariELT ny redaktør; så velkommen til Helene Bjørkholt! Samtidig er det også på sin plass å takke av den forrige på behørig vis stor takk til Stig Harry Olsen for redaktørjobben gjennom de siste 4 årene. Stig har lagt ned en betydelig innsats for bladet hvor både layout fått et løft. Kari Mørk For mange har kanskje vinterferien forløpt omtrent som på bildet. Så da er vi klare for fornyet innsats også for Den Norske Aktuarforening.

11 Solvens II 2013 var et spennende år med hen- andre halvår 2014 te rapporter i Pilar 3. syn på framdrift i utviklingen og im- 11 plementeringen av Solvens IIregelverket. I første halvår var det mange spekulasjoner på at det ville bli ytterligere utsettelser, eventuelt at regelverket ikke ble implementert. Bakgrunnen for dette var de betydelige utfordringene knyttet til verdiansettelser av aktiva/passiva i livsforsikring. Høsten 2013 ble det oppnådd enighet innen sentrale punkter Allerede i 2014 har Finanstilsynet startet kartleggingen av selskapenes Solvens II forberedelser gjennom Høsten 2013 ble det oppnådd enighet innen sentrale punkter og det er nå klart at 2016 blir startåret for Solvens II. I 2012 leverte Aktuarforeningen sin høringsuttalelse til Finanstilsynets forslag om innføring av Solvens II. Det ble her lagt vekt på forholdet mellom dagens aktuarforskrift og aktuarfunksjonen i Solvens II. I 2013 er det kommet fram en del nytt om dette, bl.a. knyttet til de oppgaver hvor ansvarshavende aktuar er utførende mens Solvens II-regelverket legger vekt på den kontrollerende rollen ak- og det er nå klart at 2016 blir start- tuarfunksjonen er tillagt. Dette er et året for Solvens II. Frist for imple- ORSA-rapporteringen. Dette er obli- tema som ble tatt opp i Finanstilsy- mentering i nasjonalt regelverk er gatorisk for alle forsikringsselskaper. nets brev før jul angående tilpasning fastsatt til 31. mars Gitt at den ORSA-rapporten skal være behand- til Solvens II. Gjennom ORSA- nye finansforetaksloven som inklude- let av selskapenes styre slik at de rapporten (i 2014) må selskapene rer Solvens II-bestemmelser blir fleste nå allerede er godt i gang med også redegjøre for dette og eventuel- fremmet for Stortinget våren 2014, vil denne prosessen. I 2015 vil det bli le tiltak der det kan være konflikt Finanstilsynets forslag til implemen- gjennomført en prøverapportering, mellom disse to rollene. tering av Solvens II kunne være klar for de største selskapene, av utvalg-

12 Neste milepæl i Solvens II er allerede om kort tid. 11. mars skal det tidligere omtalte Omnibus II-direktivet opp til avstemming. Avstemmingen er utsatt flere ganger tidligere, men nå har man lenge holdt på at denne skal finne sted tidlig i 2014 (selve datoen har gått litt fram og tilbake mellom februar og mars). EUkommisjonen vil foreslå hvordan Et raskt søk på Solvency II / Omnibus II på Google gir ca treff. Det er allerede laget mange gode oppsummeringer, vurderinger etc om det kommende regelverket. For de som vil ha de offisielle informasjonssidene kan EU-kommisjonens nettsted anbefales; se insurance/solvency/future/ Finanstilsynet legger også ut informasjon, rundskriv etc på sin hjemmeside Her ligger bl.a. brevet som ble sendt selskapene rett før jul om forberedelsene til Solvens II gjennom ORSArapporteringen i selve implementeringen skal skje; Implementing measures ; når Omnibus II-direktivet er vedtatt. Som alle og EIOPAS hjemmeside https://eiopa.europa.eu/publications/ eiopa-guidelines/index.html Simen Gaarder sikkert er klar over så er det meste av dette for lengst laget, lagt ut på internett og distribuert gjennom ulike kanaler. Dersom resultatet av Omni- For å holde seg oppdatert om norsk implementering kan man følge med på bus II-avstemmingen medfører betydelige endringer i forhold til hva man tidligere har sett for seg må det selv- Omnibus II er nærmere omtalt her følgelig gjøres tilsvarende endringer i dette materialet. europaportalen/eos/eos-notatbasen/ notatene/2012/okt/omnibus-ii.html? id=746371

13 Aktuarutdannelsen i fokus Statisk/dynamisk - smal/bred, og tør vi invitere andre med? Mandat for komité utdanning og videreutdanning av aktuarer i Norge AAE har planer om å innføre krav om etter- 13 Det skjer endringer i arbeidsoppgavene til aktuarene, bla ved at mange etter hvert arbeider med risikostyring. Aktuarstillinger besettes også av statistikere, ingeniører, økonomer m.m. og det er behov for å kommunisere tverrfaglig. I tillegg stilles det krav til aktuarutdanningen for å være internasjonalt godkjent og i mange land har aktuarforeningen innført etterutdanningsopplegg. Styret i DNA besluttet derfor å nedsette en Aktuarutdanningskomite (AUK). Medlemmer av AUK er: Qingsheng Dong, Urmila Kisoen, Pål Henriksen, Pål Lillevold, Bård Støve og Magne Nilsen (leder). AAE har planer om å innføre krav om etterutdanning, CPD (Continuing Professional Development) for aktuarer. Bakgrunn: Den Norske Aktuarforening (DNA) er tilsluttet den internasjonale aktuarforening IAA og den europeiske aktuarforening AAE (endret navn fra GC fra og med 2014). Gjennom disse medlemskapene er medlemmer av DNA godkjent av foreningen også medlemmer av IAA og AAE. IAA og AAE setter minste krav til utdanningen i de enkelte medlemsorganisasjoner for at disse skal kunne være medlem, Core Syllabus. Disse kravene endrer seg over tid og det er nødvendig at DNA jevnlig gjennomgår utdanningen for aktuarer i Norge for å passe på at utdanningen er tilstrekkelig god. I tillegg må medlemmer av DNA ta visse kurs for å bli internasjonalt godkjent. Disse bør også gjennomgås jevnlig. utdanning, CPD (Continuing Professional Development) for aktuarer, noe som i så fall blir de enkelte aktuarforeningers ansvar, både opplegg og oversikt over medlemmenes gjennomføring av kurser. Foreløpig har det vært antydet 14 timer i året. Noen aktuarforeninger har allerede et CPD-opplegg på plass. CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst), er et nytt område for aktuarer. Siden 2009 har det eksistert et organ for CERA aktuarer: Global Enterprise Risk Management Designation Recognition Treaty (GERMDRT) der det nå er 14 aktuarforeninger som har tilsluttet seg, bla Den Svenske Aktuarforening.

14 Mandat : Komiteen skal vurdere aktuarutdanningen ved universitetene i Bergen og Oslo og videreutdanningskurs i forhold til Core Syllabus. Komiteen skal eventuelt foreslå endringer i disse kursene Komiteen skal sette seg inn i kravene og foreslå et opplegg for at medlemmer av DNA kan bli CERA autorisert og for eventuelt at DNA kan tilslutte seg GERMDRT. eller tilleggskurs. Komiteen bør søke informasjon fra andre 14 Komiteen skal vurdere kravene til dagens to medlemskapskategorier, og om de skal formaliseres ytterligere. F.eks om det skal stilles krav til erfaring for å bli internasjonalt godkjent. Komiteen skal foreslå et opplegg for CPD der både typer kurs, hvor mye de skal telle og hvordan administrasjonen av CPD skal foregå. aktuarforeninger/institusjoner. Eventuelle reisekostnader i forbindelse med dette må avklares med styret i DNA. Frist for komiteens rapport er AUK hadde første møte Først vil AUK innhente opplysninger fra noen andre land om typer medlemskap og etterutdanningsopplegg. I tillegg vil AUK kartlegge kurs innen Enterprise Risk Management (ERM)/risikostyring som kan være aktuelle for aktuarer og hvilke krav som kan tenkes På medlemsmøtet kom det frem ønske om å diskutere aktuarutdanningen på et medlemsmøte og styret vil ta saken opp på medlemsmøtet I tillegg vil AUK legge frem rapporten på et medlemsmøte høsten AUK vil gjerne ha innspill fra medlemmene. å stilles til en riskaktuar. Magne Nilsen

15 15 Portrettintervju - Erik Bølviken Møt Erik Bølviken, professor i statistikk ved Universitetet i Oslo Fortell oss om din utdannelse, og hva har vært din yrkeskarriere? Jeg er født i 1948, ble cand real ved UiO (Matematisk Institutt) i 1974 (tror jeg) i matematisk statistikk og dr philos noen år etter. Den gang var matematisk statistikk en utdanning med vekt på det matematiske og teoretiske, og jeg ser på det i dag en matematikk-utdanning. Slikt er en utmerket balast å ha i bunn og slik syntes Erling Sverdrup, velkjent for Aktuarforeningens eldre medlemmer (og som var min lærer og mentor) det skulle være. Jeg har vært professor ved UiO i nesten 30 år. Aktuar er jeg egentlig ikke, men er vel kanskje blitt det etter å ha hatt ansvaret for aktuarvirksomheten ved UiO i 14 år. Hva er dine refleksjoner over egen yrkeskarriere? Sverdrup argumenterte i sin tid for hva han kalte "den allmennpraktiserende matematiker". Jeg er vel blitt det, en matematiker som prøver å spesialisere seg innen matematisk problemløsning med kjennskap til Aktuarutdanning skal være en fagutdanning, mens slike ting som ledelse bør komme naturlig for dem det er egnet for senere. hva slikt krever av matematisk og statistisk metode samt beregningsteknologi. Jeg er en erfaren programmerer av numeriske teknikker og tror det er en enorm fordel som akademiker fordi det setter meg i stand til å forstå datamaskinenes enorme problemløsningspotensiale mye bedre enn matematikere (og aktuarprofessorer!) som mangler slik erfaring. Jeg startet mitt yrkesliv for alvor i 1974 ved gruppen for Systemanalyse ved Forsvarets Forskningsinstitutt under en fremragende Research and Development forskningssjef som senere hadde toppstillinger i Norge og Nato og som jeg lærte masse nyttig av. Siden da har jeg vært ved Universiteter og samarbeidet med folk fra andre fagområder som har hatt matematiske og statistiske problemer, for eksempel folk fra oljeindustrien, biologer, medisinere, ingeniører, til og med arkeologer. Det er denne erfaringen jeg tok med meg da jeg overtok ansvaret for aktuarvirksomheten ved UiO. Hva er dine refleksjoner over dagens aktuarutdanning? Aktuarutdanning skal være en fagutdanning, mens slike ting som ledelse (som jeg for min del betviler skal læres på skolen i det hele tatt) bør komme naturlig for dem det er egnet for senere. Jeg innbiller meg at utdanningen tidligere var for lite foretningsmessig orientert. Slik jeg ser det er aktuaren en slags matematikkingeniør som

16 16 er der for å løse og analysere problemer knyttet til risiko i forsikring/finans. Det er ikke matematikken som er det sentrale, men løsningene. Det er mulig dette er banalt, men jeg syntes jeg så et behov for å endre ideologien i utdanningen i en retning der aktuaren er seg mer bevisst at hun/han er en del av en organisasjon og er der for å bidra til organisasjonens formål. Sverdrup formulerte på et seminar da jeg var student veldig klart hvordan han så på aktuar-og statistikkutdanning. Den skulle konsentrere seg om grunnleggende ting (og i det la han fremfor alt matematikk) mens anvendelser og praktiske knep skulle, slik hans så det, læres "on the job". Jeg er på mange måter fremdeles hans student i den forstand at jeg er der jeg også. Men "grunnleggende ting" i dag med den enorme vekst i datateknologien må defineres annerledes enn for 40 år siden. Likevel jeg tror den veldige vektleggingen av det matematiske neppe har vært heldig. Mye av det som trengs i daglige gjøremål i risikobransjen er ikke så veldig avansert som matematikk. Hva er dine refleksjoner over aktuarens rolle gjennom tidene? Når alt annet i livet svikter, slik som ambisjoner, kvinner og sport, har man bridge igjen til trøst og underholdning! Da jeg hadde sommerjobb som bud i et forikringsselskap som 16-åring i 1964, var flere i toppledelsen aktuarer om jeg ikke husker feil. Jeg er overbevist om at vi bør tilbake dit, og at dyktige aktuarer med en sunn avveining mellom risiko og fortjenestemuligheter er minst like egnet til toppjobber i finans og forsikring som siviløkonomer. Hva mener du om dagens forsikringsverden? Tja, den virker i hvert fall sunn og velkontrollert. Vi har ikke hatt noen skandaler a la Nortern Rock i England. Hvordan er din hverdag ved UiO? Jeg elsker den friheten under ansvar man har i en senior universitetstilling, der man hever lønn for noe så morsomt som å prøve å tenke og løse problemer man velger selv. Jeg liker også å jobbe med yngre mennesker, og uten å vite hva de sier selv innbiller jeg meg at jeg fremdeles er kompis med adskillig av mine studenter! Matematisk Institutt der jeg er, har forøvrig en forbilledlig langsiktig holdning til det vi gjør, noe jeg tror har stor betydning for vår evne til å holde oss oppdatert og oppreist. Tanker om Aktuarforeningen, og hva den betyr? Aktuarforeningen tror jeg norske aktuarer skal være svært glad for eksisterer. Jeg har overhodet ingen sans for klager jeg hørte for noen år siden fra enkelte yngre, kvinnelige aktuarer om at foreningen er/var forgubbet. Om det virkelig var riktig, er den konstruktive holdningen å bidra til forandring og forbedring. Så mange yngre, dyktige aktuarer som vi nå sender ut, og som blir medlemmer, føler jeg meg forøvrig overbevist om at Aktuarforeningen har en utmerket fremtid foran seg. Men den kan gjerne bli litt mer på hugget i samfunnsdebatten. Hva er dine fritidsinteresser? Jeg har vel en gang vært en ganske god bridge-spiller (med flere norgesmesterskap bak meg), og jeg begynte å spille igjen (med en aktuar!) for år siden, da ungene nærmet seg voksen alder. Med en alderdom som vinker i det fjerne kan jeg vel trøste meg med den engelske forfatterens William Somerseth Maughan's ord om at "når alt annet i livet svikter, slik som ambisjoner, kvinner og sport, har man bridge igjen til trøst og underholdning! Hvem blir neste intervjuobjekt? Det blir min bridgepartner Jostein Sørvoll!

17 Internasjonalt 17 New Russian law incorporates global principles for a strong actuarial profession OTTAWA, Feb.21, 2014 The International Actuarial Association (IAA) is pleased to announce that the Russian Federation s State Duma recently passed a general law for actuarial services in the Russian financial market. This draft legislation, which can serve as a model for other countries, is based on the IAA s established principles of professionalism for the actuarial profession which include: defining actuary as a member of a professional organization (selfregulated organization, or SRO); establishing requirements for a code of conduct, a system of qualification and a discipline process for SROs; setting equal minimum qualification requirements for the admission of actuaries in SROs; requiring a mandatory continuing professional development system in SROs; and referencing global actuarial standards (since 2009 the IAA has been developing such standards in response to a G20 initiative and requests from international regulators). The actuarial profession is unique in that it is the first profession known to have organized itself on a truly global basis, with a common code of conduct, internationally agreed qualification standards, an international voice and the ability to develop international standards of practice in a framework form. The International Actuarial Association Founded in 1895, and restructured in 1998 with a new constitution, the International Actuarial Association is the worldwide association of professional actuarial associations, with a number of special-interest sections for individual actuaries. The IAA exists to encourage the development of a global actuarial profession that is acknowledged as technically competent and professionally reliable, ensuring that the public interest is served. The IAA has 65 Full Member Associations, representing 98 percent of qualified actuaries worldwide, and 28 Associate Member Associations. The Russian Guild of Actuaries Established in 2002, the Russian Guild of Actuaries was admitted as a Full Member of the IAA in November Representing over 150 qualified actuaries, the Guild represents the actuarial profession in the Russian Federation. The Guild exists to: establish and promote common education and professional standards; organize seminars and conferences; represent the interests of the actuarial profession in Russia with educational institutions, private and governmental bodies, and at the international level through the IAA.

18 Verdensøkonomien og finansmarkedene i 2014 For den amerikanske økonomien ser det ut nyttelse på at veksten kan bli svært sterk 18 Selv om makroøkonomi ikke er direkte knyttet til vår aktuarielle hverdag, påvirker de finansielle forutsetningene allikevel vår arbeid. Basert på diskusjoner og foredrag i finansanalytikerforeningen i Nederland (som jeg er medlem av), herunder en liten innblikk om synspunkter gjeldende verdensøkonomien og finansmarkedene for De fleste virker å være enig i at verdensøkonomien ser ut til å være i en transisjonsfase, med usikkerhet rundt exit-strategier av sentralbanker og nedbygging av gjeld, samt usikkerhet rundt tilpasning av vekst, som er drevet på eksport/investeringer, til en vekst som er drevet av intern etterspørsel. Samtidig spår IMF at veksten i verdensøkonomien vil akselerere i 2014 (kilde: IMF World Economic Outlook). til at 2014 vil bli et bra år på grunn av flere årsaker. En grunn for optimisme er at den smertefulle og massive fiskale konsolideringen, som amerikanerne har vært gjennom de siste to årene, kommer til å slutte. En annen grunn for optimisme er at husholdningenes formue har passert sitt preresesjon høyeste nivå, og husholdningenes forbruk øker fortsatt. En tredje grunn for optimismen er at boligsektoren har bidratt betydelig til BNP-veksten i 2013, og ettersom andelen unge voksne forventes til å flytte ut av sine foreldrenes hjem, medfører dette til en økt boligetterspørsel og økt BNP-vekst i En annen årsak er at eksporten i USA stiger raskere enn forventet, noe som tyder på økt konkurranseevne, samt at på grunn av USAs oljeproduksjon gjennom fracking, er driftsunderskuddet på det laveste nivået på 15 år. Videre, tyder økningen i investeringer og kapitalut- spesielt for småbedrifter. Til slutt er andelen tomme kontorlokaler redusert og er tilbake til sitt historiske gjennomsnittet, som tyder på at næringseiendommen ser ut til å sprette opp igjen. Eksporten i USA stiger raskere enn forventet, noe som tyder på økt konkurranseevne Den japanske økonomien ser ut til være positivt påvirket av Abenomics -poltikken. Etter årevis med ujevn vekst slår Japan forventningene i markedet og det ser ut til at denne trenden vil fortsette i KPIinflasjonen stiger og så langt bidrar Abenomics og kvantitative lettelser til en forbed-

19 19 ring av den japanske økonomien, samtidig har bankenes utlån økt. Til slutt forventes det at eksportprodukter kommer til å være ledende for den japanske økonomien i 2014, og ikke minst hjulpet av en fallende Yen som bidrar til økt konkurranseevne. I Kina har eiendomsprisene eksplodert de siste årene, som tyder på fare for en eiendomsboble. Denne risikoen er reelle, men timingen er umulig å forutsi. Boligprisene er mye høyere enn inntektene skulle tilsi: det koster 22 ganger gjennomsnittlige husholdningenes inntekt for å kjøpe et standard hus. Med en ledighet på boligmarkedet på 25-30% kan dette være bekymringsfull. Ettersom veksten har blitt tregere enn forventet, og med redusert eksportkonkurranseevne og lavere behov for ny industriell kapasitet vil dette medføre til en moderat vekst i 2014 for den kinesiske økonomien. Etter flere dårligere år ser det ut til at bunnen er nådd i EU-området med Tyskland som vinner. Investorene blir stadig mer optimistiske for de kommende seks månedene. Viktig for økonomien i EU er om hvor mye deleveraging (gjeldsnedbygging) det fortsatt skal/bør være i 2014, men stigende aksjekurser tyder på at 2014 kommer til å bli et overgangsår med mindre deleveraging. Oppsummert er utsiktene for verdensøkonomien i 2014 positive. Bedre betingelser er bra for aksjer, men med stigende renter blir det dårlig for obligasjoner. Frykt for sekulære stagnasjon virker å ha vært overdrevet, og den svake veksten i de foregående årene viser å ha vært en følge av en oljepris på 100 dollar og den massive fiscal contraction. Til slutt kan FEDs tapering med en eventuelle slutt på zero interest rate policy utgjøre en risiko for. Urmila Kisoen Kilde: Finansanalytikerforeningen i Nederland

20 20 Medlemsmøte 20. mars 2014 Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening Torsdag 20. mars 2014 kl i SpareBank 1, Hammersborggata 2. Dørene åpner kl med sosial sammenkomst og enkel bevertning, hvetebakst. 1. Referat fra medlemsmøtet 13 februar og årsmøtet 2. Meddelelser 3. Søknad om medlemskap Nawroz Khalaf Finn Hararld Opsjøn 3. Eventuelt 4. Prising i skadeforsikring: Hva forteller krystallkulen om fremtiden? Jon Holtan og Marianne Sundvall Jon Holtan og Mariann Sundvall jobber i Sparebank 1. Jon og Mariann skal presentere om fremtidens prising rundt temaer som generelle megatrender, pay as you drive, big data, trafikksikkerhet og selvkjørte biler, og digitale pris aggregatorer. Etter møtet blir det tapasbuffet. Måltidet er gratis. Bindende påmelding elektronisk på intranettet på nettsiden eller pr telefon til Trine Tangerud i Regnskapspartner1 Oslo AS. innen tirsdag 18. mars kl Studentene vil også bli invitert til møtet. På grunn av navneliste for adgang til lokalene trengs det påmelding også fra dem som bare skal delta på selve møtet. Vårens kalender 13. februar 2014 : Aktuarfokus mars 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 8. mai 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 15. mai 2014 : Medlemsmøte (Bergen) Den Norske Aktuarforening Hjemmeside på Internett: eller SEKRETERIAT: Trine Tangerud Storeide Økonomi AS Maridalsveien 91, 0461 Oslo tlf fax E-post: Kari Mørk formann tlf E-post: Urmila Santakoemarie Kisoen administrasjonssekretær tlf E-post: NAG Den norske ASTIN-gruppe Jan Olav Halle Leder Tlf E-post: AKTUariELT Helene Bjørkholt redaktør tlf E-post:

-3 000 Resultat 52 673 348 184

-3 000 Resultat 52 673 348 184 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap 2012 450 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 446 700 449 325 0 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 14 400

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Passer inflasjonsmålstyringen Norge?

Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Foredrag på konferansen Samfunn og Økonomi i regi av Sparebankforeningen i Norge, Radisson SAS Plaza Hotel, 22. oktober 2004

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Aktuarens rolle Side 2

Aktuarens rolle Side 2 Aktuarens rolle Aktuarer har mange roller i en vid krets av virksomheter, inklusive forsikringsselskap, helseselskap, pensjonskasser, risk management, departementer, tilsynsmyndigheter og annet. Aktuarer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 37 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.8 etter at: 1) VIX har steget over 22, 2) OSEBX P/B har falt under

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor

Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor Actuarial and economic analysis Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor Pensjonsforum18.12.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner

Detaljer

Valgkomiteen 2013-14

Valgkomiteen 2013-14 - får seniorene på nett Oslo, 9. april 2014 Til Seniornett Norges Landsmøte 9. mai 2014. Under Landsmøtet på Sanner Hotell 4. mai 2013 lovet representantene fra dataklubbene å vise et større engasjement

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Finansielt utsyn 2011 Risiko og finansiell stabilitet. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Pressekonferanse 10. mars 2011

Finansielt utsyn 2011 Risiko og finansiell stabilitet. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Pressekonferanse 10. mars 2011 Finansielt utsyn 2011 Risiko og finansiell stabilitet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Pressekonferanse 10. mars 2011 Basispunkter Statsfinansielle utfordringer Budsjettunderskudd og offentlig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Selskapenes forberedelser til Solvens II

Selskapenes forberedelser til Solvens II Til forsikringsselskapene VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 13/12852 17.12.2013 Selskapenes forberedelser til Solvens II Finanstilsynet vil med dette gi oppdatert informasjon om det kommende europeiske

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFF Seminar Torsdag 28. november 2002 Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFFs retningslinjer for slik rapportering Glen Rødland Styremedlem i NFF og formann i komitéen Agenda

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Sentralbanksjef Svein Gjedrem CME 7. juni Steigum-utvalget 19 Hvis prisstigningen internasjonalt er lav og stabil, vil en slik kurspolitikk bidra

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF Helsepolitisk utvikling i EU Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF NSF internasjonal bidragsyter Profesjonsorganisasjon og fagorganisasjon Bistandsarbeid Solidaritetsprosjekter EU/EØS politikk Påvirkningsarbeid

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Forberedt på Solvens II

Forberedt på Solvens II SAS Forum, 17. september 2013 Forberedt på Solvens II v/svein Stokke, Risikodirektør i KLP 1 KLP Kommunal landspensjonskasse Ledende tilbyder av Offentlig tjenestepensjon Norges største livsforsikringsselskap

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon:

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: Strategi Norsk Meieriteknisk Forening 2012 2017 På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: 1 Øke oppmerksomheten

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 13.08.2015 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.00 Medl tilst: Vibeke Harlem (på sak 3, 6, 8 og 9), Hanne Alver Krum, Kjersti Danielsen Nordgård, Cathrine

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Norge Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Deres dato Deres referanse MØTEREFERAT Referat: Styremøte i buildingsmart Norge Tid: Onsdag, 26. august 2009 kl. 12.00 19.00

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Konkurranse blant leverandører av ny offentlig tjenestepensjon?

Konkurranse blant leverandører av ny offentlig tjenestepensjon? Actuarial and economic analysis Konkurranse blant leverandører av ny offentlig tjenestepensjon? Kommentar til rapport fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny offentlig tjenestepensjon Pareto Pensions

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

Nr. 2 2009. Staff Memo. Renter og rentemarginer. Asbjørn Fidjestøl, Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 2 2009. Staff Memo. Renter og rentemarginer. Asbjørn Fidjestøl, Norges Bank Pengepolitikk Nr. 9 Staff Memo Renter og rentemarginer Asbjørn Fidjestøl, Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports on key issues written by staff members of Norges Bank, the central bank of Norway - and

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO CEN/TS 16555 «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO Norske utfordringer Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land (WEF 2014).

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier»

«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier» «Rekyl i Sør-Europeiske økonomier» Effektene av stimulitiltak kommer til syne i Italia, Spania og Portugal. Fall i markedene gir attraktiv inngang. The difference Kvantitative lettelser vil gi Eurosonen

Detaljer