AKTUARIELT MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTUARIELT MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING NR"

Transkript

1 AKTUARIELT MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING NR 2/2014 Aktuarfokus 2014 På innsiden: Aktuarfokus, s. 6 En spennende dag med mange aktuelle tema Solvens II, s. 11 Aktuarutdannelsen, s. 13 Møt Erik Bølviken, s.15 Verdensøkonomien og finansmarkedene, s.18

2 På den andre side Det er med skrekkblandet fryd at jeg overtar som redaktør for Aktuarielt etter Stig Harry Olsen. Det er litt som å hoppe etter Wirkola. Først av alt vil jeg gjerne få takke Stig for den formidable innsatsen han har lagt ned i de 4 siste årene, for å får Aktuarielt til å fremstå som et spennende, aktuelt og fargerikt blad. Det er også en spennende forening og yrkesgruppe jeg har påtatt meg å være et talerør for. Siden jeg forlot Blindern som nyutdannet aktuar i 1991 er det ikke lite som har skjedd både i bransjen vår og med arbeidsoppgavene. Jeg har opplevet å få ny arbeidsgiver flere ganger uten å gjøre noe, som følge av fusjoner mellom selskaper. Jeg tror ikke at jeg er alene om å oppleve dette. Aktuarens oppgaver har endret seg mye. Jeg startet opp i en ganske statisk bransje der lite skjedde med premier og vilkår. Nå ser vi at dette endrer seg nærmest månedlig, og vi aktuarer er i høyeste grad med. Også aktuarenes verktøy har endret seg. I min hovedoppgave lagde jeg et simuleringsprogram som PC-en brukte 20 timer på å kverne igjennom. I dag hadde det tatt et tiendedels sekund! Dett gir muligheter for helt andre måter å løse oppgavene på. Jeg håper på mange tips og innspill fra dere der ute - om smått og stort som vi aktuarer er opptatt av! Samtidig blir kravene fra myndigheter og andre stadig mer omfattende. Vi aktuarer har virkelig et morsomt yrke med massevis av spennende utfordringer som har stor betydning for verden rundt oss! Akkurat dette ønsker jeg å høre mye om. Jeg håper på mange tips og innspill fra dere der ute - om smått og stort som vi aktuarer er opptatt av! Så lover jeg å bringe det videre her i bladet, slik at det fortsatt blir et variert og levende forum for oss aktuarer. Helene Bjørkholt

3 Nytt om navn Nye medlemmer 3 Miguel Vazquez har vært medlem i Den Norske Aktuarforening før, men var meldt ut i noen år. Han er for tiden medlem av den meksikanske aktuarforeningen. Han blir godkjent av styret som ikke-internasjonalt medlem. Sindre Froyn er utdannet ved UiO, og jobber i IF. Han er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Otto Rendedal,. Andres Schjønhaug Susrud er utdannet ved UiO, jobber i Deloitte og ble ferdig i Han er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Trond Killi. Søknader om medlemskap En av oppgavene som styret setter pris på, er behandlingen av søknader om medlemskap i foreningen! For at styret skal rekke å behandle en søknad og få den med i møteinnkallingen i Aktuarielt, bør den være mottatt en måned før medlemsmøte. Søknader sendes på papir til foreningens sekretariat, anbefalt av et medlem av foreningen, med kopi av bekreftelse på aktuarkompetanse. I tillegg til kort beskrivelse av gjennomført aktuarutdanning, gjerne tema for masteroppgave (eller tilsvarende hovedoppgave o a) er det fint om søknaden også inneholder annen informasjon: fødselsdato, adresse, e-postadresse, arbeidssted.

4 Nytt om navn Nye medlemmer Overgangsmarkedet Sonja Stamnes begynte i ny jobb i Sparebank 1 i Oslo fra 1.mars, der hun skal jobbe med personforsikring. Hun har tidligere jobbet i Gjensidige Pensjonsforsikring. 4 Ingrid Thorsen er utdannet ved UiB og jobber i PwC. Hun er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Lars Reisæter. Helene Aardal er utdannet ved UiB og jobber i PwC. Hun er godkjent av utdanningskomiteen og av styret, og blir anbefalt av Lars Reisæter. Har du byttet jobb eller fått en ny kollega? Send et tips til Aktuarielt! Internasjonalt medlem Styret har godkjent Martin Lerudjordet som internasjonalt kvalifisert medlem av foreningen.

5 På agendaen Økonomisk støtte fra stipendiefondet: Vårens medlemsmøter 5 Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond yter støtte til medlemmer i forbindelse med: Studieopphold i utlandet Etterutdanning av aktuarer Publisering av aktuarfaglig teori Publisering av praktiske anvendelser av aktuarfaglig teori De to siste punktene indikerer at fondet kan støtte medlemmer som ønsker å skrive artikler til aktuarfaglige tidsskrifter eller aktuarfaglige kollokvier og kongresser, herunder eventuell oversettelse av slike artikler. Søknaden om støtte med opplysninger om hvilket arbeid det søkes støtte til og hvilke kostnader som beregnes for gjennomføringen av arbeidet sendes foreningens administrasjonssekretær: Urmila Kisoen Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS, Drammensveien 123, N-0277 Oslo, Norge Søknadsfrist er 1. juni Søknadsskjema finner du på nettsiden 20. mars 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 8. mai 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 15. mai 2014 : Medlemsmøte (Bergen) Torsdag 8.mai avholdes heldagsseminar om ORSA i Oslo. Mer info kommer i neste nummer! Bidraget skal i hovedsak dekke dokumenterte kostnader ved arbeidet. Søkeren vil måtte avlegge en rapport om sitt arbeid til styret i Den Norske Aktuarforening. Arbeidet skal gjøres tilgjengelig for aktuarforeningens medlemmer. Vi vil gjøre oppmerksom på at budsjettert ramme for 2014 er kr ,-. Styret kan gi støtte til flere søkere.

6 Aktuarfokus 13.februar Kari Mørk ønsker velkommen Erik Alm Henk van Broekhoven Det var 70 påmeldte til Aktuarfokus på Voksenåsen denne gangen. Værgudene var ikke helt med oss på morgenen. Både T- bane og drosjer stod fast i snøværet på vei opp Holmenkollåsen. Dette medførte at programmet startet en halv time senere enn planlagt. Styret bør kanskje vurdere å legge arrangementet til mer sentrale strøk neste år? Aktuarforeningens leder Kari Mørk ønsket velkommen, og introduserte første foredragsholder, Erik Alm fra Hannove RE i Sverige. Han snakket om uføreutviklingen i Sverige, som på mange måter kan sammenlignes med Norge. Han fortalte videre om utviklingen av en reaktiveringsmodell som benyttes mye til uføreavsetninger i Sverige. Det vurderes å utvikle en tilsvarende felles avsetningsmodell i Norge, Den svenske aktuaren Anette Nordby er olympisk mester i curling! så dette var et aktuelt tema. I disse OL-tider kunne han også fortelle om den svenske aktuaren Anette Nordberg som er olympisk mester i curling! Neste foredragsholder var Henk van Broekhoven fra Nederland. Han hadde et spennende foredrag om utviklingen i dødeligheten fra 1850, og hvordan disse erfaringene kan brukes til å modellere dødelighetsutvikling i ulike deler av verden i dag. Han har utviklet en modell som analyserer variasjonen i utviklingen, og bruker dette til å simulere mulige utfall i ulike land. Etter hans beregninger blir forventet levealder for norske

7 Kari Østerud mottar Aktuarforeningens ostehøvel Therese Barski fikk tradisjonen tro også en ostehøvel Jan Fredrik Nordby 7 menn 92,77 år i 2060 mot 79,36 år i Det vil bli utgitt en publikasjon om dette arbeidet til våren. Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk var første kvinne ut, etter en kort kaffepause. Senter for Seniorpolitikk jobber for en høyere yrkesdeltagelse hos eldre arbeidstakere og større bevissthet rundt seniorpolitikk. Kari kunne fortelle at grensen for hva som oppfattes som "eldre arbeidstakere" har økt fra 55 til 58 år fra 2003 til Ønsket alder for å tre ut av arbeidslivet har økt fra 61 til 65 år fra 2003 til Vi fikk også avlivet en del myter om eldre arbeidstakere, som at de er lite omstillingsvillige og har vanskelig for å lære seg nye ting. Så her ligger alt til rette for et langt og givende yrkesliv! Det er en myte at eldre arbeidstakere er lite omstillingsvillige og har vanskelig for å lære seg nye ting Etter en deilig lunch startet vi opp igjen med en presentasjon av privat helseforsikring ved Therese Barski fra Storebrand. Dette er et forholdvis nytt produkt i Norge, som hovedsakelig tilbys av arbeidsgivere som ønsker å få sine ansatte raskt til behandling og tilbake på jobb. Det ble en diskusjon om utfordringene ved å sette rett pris og vilkår i et produkt som brukes (og kanskje misbrukes?) i økende grad. Så fikk vi en gjennomgang av uføreundersøkelser i regi av Finans Norge ved Jan Fredrik Nordby.

8 Christiaan van den Bout Tor Eivind Høyland Urmila Kisoen og Kari Mørk på medlemsmøtet 8 Siste undersøkelse er basert på data fra tjenestepensjoner i Norge ved utgangen av 2011, og viser blant annet at uførheten i offentlig sektor er høyere enn i privat. Jan Fredrik kom også inn på en del mulige utviklingstrekk som vil bli analysert nærmere på i forbindelse med ny uførepensjon fra Etter nok en kaffepause var turen kommet til Christiaan van den Bout som er lege ved Arvika Sykehus i Sverige. Han snakket om hvordan vi kan gjøre livet bedre for dem som er i livets aller siste fase, blant annet ved å skape trygghet og redusere bruken av medisinering. Sistemann ut var Tor Eivind Høyland fra Mercer. Han snakket om et høyaktuelt tema, nemlig Own Risk and Solvency Assesement, også kalt ORSA. Erfaringer og diskusjoner fra ulike land i Europa og USA summerer seg opp til en best practice for dette. En ORSA må være lokal og hvert selskap må lage sin egen. En ORSA skal dessuten være fremoverskuende. Solvency 2 og ORSA blir for øvrig tema på Aktuarforeningens seminar 8.mai. Etter det faglige programmet ble det en liten pause før medlemsmøtet, og noen benyttet anledningen til å ta en tur i baren. På medlemsmøtet ble Jan Fredrik Norby valgt til ny økonomiansvarlig, og Hanne Myhre ble nytt medlem av valgkommiteen Etter medlemsmøtet fikk vi servert en deilig middag før turen gikk tilbake til byen. Helene Bjørkholt

9 Formannens hjørne 9 Aktuarforeningens årsmøte og aktuarfokus ble avholdt i svært snørike omgivelser på Voksenåsen Kurs og Konferansehotell 13.februar i år. På morgenen fikk jeg en liten kommentar eller hjertesukk kanskje, fra en av deltakerne; hva med Aker brygge? Det ble litt utfordringer og forsinkelser for de fleste av deltakerne for å rekke fram i tide, siden snøen lavet ned og banen sto. Deltakelsen kunne sikkert også vært enda bedre synes vi i styret, så i disse dager sender vi ut en liten I disse dager sender vi ut en liten spørreundersøkelse om årets seanse, så håper flest mulig tar seg bryet med å svare på denne! spørreundersøkelse om årets seanse, så håper flest mulig tar seg bryet med å svare på denne! Værgudene er det vanskelig å gjøre noe med, og mulig at klimaendringen bare vil tilta framover slik at vi må venne oss til enda mer (u)vær. For øvrig gikk årsmøtet greit av stabelen og med valg på ett nytt styremedlem. Vi må takke så mye til avgått økonomiansvarlig Dag Svege for utmerket innsats i de siste tre årene. Og vi ønsker velkommen til arvtakeren, Jan Fredrik Nordby. Vi har allerede rukket å avholde et styremøte siden valget. Men dessverre er vi litt på etterskudd med fotografering og presentasjon av det nye styret på aktuarforeningens hjemmeside. Ett av våre styremedlemmer fortsatt er i svangerskapspermisjon, og vi har ikke klart å ha en vikar i fulltid. Selv om det bare var ett styremedlem som ble byttet ut på årets årsmøte, var det flere valg. Anne Marit Benterud ble ferdig med sin rolle i valgkomiteen, så stor takk til henne, og nytt medlem ble Hanne Myre. I tillegg må vi takke mangeårig revisor, Katrine Perger for vel utført gjerning, og vi ønsker velkommen til den nye Torodd Rendedal. I det hele tatt er det mange av foreningens

10 10 medlemmer som er engasjert i foreningens arbeid. Selv om det av og til kan virke litt vanskelig å få medlemmene til å påta seg verv, er det fortsatt mange av dere som er villige til å ta i et tak. Så det er utrolig flott at mange, særlig av de yngre, selv tar initiativ til å være med. Vi vil gjerne ha kontakt med enda flere, så vær ikke beskjedne med å si fra til noen av oss i styret, eller valgkomité når den tid kommer. Det er også lov å tipse oss om mulige kandidater. En annen milepæl er det i dette nummeret av AKTUariELT ny redaktør; så velkommen til Helene Bjørkholt! Samtidig er det også på sin plass å takke av den forrige på behørig vis stor takk til Stig Harry Olsen for redaktørjobben gjennom de siste 4 årene. Stig har lagt ned en betydelig innsats for bladet hvor både layout fått et løft. Kari Mørk For mange har kanskje vinterferien forløpt omtrent som på bildet. Så da er vi klare for fornyet innsats også for Den Norske Aktuarforening.

11 Solvens II 2013 var et spennende år med hen- andre halvår 2014 te rapporter i Pilar 3. syn på framdrift i utviklingen og im- 11 plementeringen av Solvens IIregelverket. I første halvår var det mange spekulasjoner på at det ville bli ytterligere utsettelser, eventuelt at regelverket ikke ble implementert. Bakgrunnen for dette var de betydelige utfordringene knyttet til verdiansettelser av aktiva/passiva i livsforsikring. Høsten 2013 ble det oppnådd enighet innen sentrale punkter Allerede i 2014 har Finanstilsynet startet kartleggingen av selskapenes Solvens II forberedelser gjennom Høsten 2013 ble det oppnådd enighet innen sentrale punkter og det er nå klart at 2016 blir startåret for Solvens II. I 2012 leverte Aktuarforeningen sin høringsuttalelse til Finanstilsynets forslag om innføring av Solvens II. Det ble her lagt vekt på forholdet mellom dagens aktuarforskrift og aktuarfunksjonen i Solvens II. I 2013 er det kommet fram en del nytt om dette, bl.a. knyttet til de oppgaver hvor ansvarshavende aktuar er utførende mens Solvens II-regelverket legger vekt på den kontrollerende rollen ak- og det er nå klart at 2016 blir start- tuarfunksjonen er tillagt. Dette er et året for Solvens II. Frist for imple- ORSA-rapporteringen. Dette er obli- tema som ble tatt opp i Finanstilsy- mentering i nasjonalt regelverk er gatorisk for alle forsikringsselskaper. nets brev før jul angående tilpasning fastsatt til 31. mars Gitt at den ORSA-rapporten skal være behand- til Solvens II. Gjennom ORSA- nye finansforetaksloven som inklude- let av selskapenes styre slik at de rapporten (i 2014) må selskapene rer Solvens II-bestemmelser blir fleste nå allerede er godt i gang med også redegjøre for dette og eventuel- fremmet for Stortinget våren 2014, vil denne prosessen. I 2015 vil det bli le tiltak der det kan være konflikt Finanstilsynets forslag til implemen- gjennomført en prøverapportering, mellom disse to rollene. tering av Solvens II kunne være klar for de største selskapene, av utvalg-

12 Neste milepæl i Solvens II er allerede om kort tid. 11. mars skal det tidligere omtalte Omnibus II-direktivet opp til avstemming. Avstemmingen er utsatt flere ganger tidligere, men nå har man lenge holdt på at denne skal finne sted tidlig i 2014 (selve datoen har gått litt fram og tilbake mellom februar og mars). EUkommisjonen vil foreslå hvordan Et raskt søk på Solvency II / Omnibus II på Google gir ca treff. Det er allerede laget mange gode oppsummeringer, vurderinger etc om det kommende regelverket. For de som vil ha de offisielle informasjonssidene kan EU-kommisjonens nettsted anbefales; se insurance/solvency/future/ Finanstilsynet legger også ut informasjon, rundskriv etc på sin hjemmeside Her ligger bl.a. brevet som ble sendt selskapene rett før jul om forberedelsene til Solvens II gjennom ORSArapporteringen i selve implementeringen skal skje; Implementing measures ; når Omnibus II-direktivet er vedtatt. Som alle og EIOPAS hjemmeside https://eiopa.europa.eu/publications/ eiopa-guidelines/index.html Simen Gaarder sikkert er klar over så er det meste av dette for lengst laget, lagt ut på internett og distribuert gjennom ulike kanaler. Dersom resultatet av Omni- For å holde seg oppdatert om norsk implementering kan man følge med på bus II-avstemmingen medfører betydelige endringer i forhold til hva man tidligere har sett for seg må det selv- Omnibus II er nærmere omtalt her følgelig gjøres tilsvarende endringer i dette materialet. europaportalen/eos/eos-notatbasen/ notatene/2012/okt/omnibus-ii.html? id=746371

13 Aktuarutdannelsen i fokus Statisk/dynamisk - smal/bred, og tør vi invitere andre med? Mandat for komité utdanning og videreutdanning av aktuarer i Norge AAE har planer om å innføre krav om etter- 13 Det skjer endringer i arbeidsoppgavene til aktuarene, bla ved at mange etter hvert arbeider med risikostyring. Aktuarstillinger besettes også av statistikere, ingeniører, økonomer m.m. og det er behov for å kommunisere tverrfaglig. I tillegg stilles det krav til aktuarutdanningen for å være internasjonalt godkjent og i mange land har aktuarforeningen innført etterutdanningsopplegg. Styret i DNA besluttet derfor å nedsette en Aktuarutdanningskomite (AUK). Medlemmer av AUK er: Qingsheng Dong, Urmila Kisoen, Pål Henriksen, Pål Lillevold, Bård Støve og Magne Nilsen (leder). AAE har planer om å innføre krav om etterutdanning, CPD (Continuing Professional Development) for aktuarer. Bakgrunn: Den Norske Aktuarforening (DNA) er tilsluttet den internasjonale aktuarforening IAA og den europeiske aktuarforening AAE (endret navn fra GC fra og med 2014). Gjennom disse medlemskapene er medlemmer av DNA godkjent av foreningen også medlemmer av IAA og AAE. IAA og AAE setter minste krav til utdanningen i de enkelte medlemsorganisasjoner for at disse skal kunne være medlem, Core Syllabus. Disse kravene endrer seg over tid og det er nødvendig at DNA jevnlig gjennomgår utdanningen for aktuarer i Norge for å passe på at utdanningen er tilstrekkelig god. I tillegg må medlemmer av DNA ta visse kurs for å bli internasjonalt godkjent. Disse bør også gjennomgås jevnlig. utdanning, CPD (Continuing Professional Development) for aktuarer, noe som i så fall blir de enkelte aktuarforeningers ansvar, både opplegg og oversikt over medlemmenes gjennomføring av kurser. Foreløpig har det vært antydet 14 timer i året. Noen aktuarforeninger har allerede et CPD-opplegg på plass. CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst), er et nytt område for aktuarer. Siden 2009 har det eksistert et organ for CERA aktuarer: Global Enterprise Risk Management Designation Recognition Treaty (GERMDRT) der det nå er 14 aktuarforeninger som har tilsluttet seg, bla Den Svenske Aktuarforening.

14 Mandat : Komiteen skal vurdere aktuarutdanningen ved universitetene i Bergen og Oslo og videreutdanningskurs i forhold til Core Syllabus. Komiteen skal eventuelt foreslå endringer i disse kursene Komiteen skal sette seg inn i kravene og foreslå et opplegg for at medlemmer av DNA kan bli CERA autorisert og for eventuelt at DNA kan tilslutte seg GERMDRT. eller tilleggskurs. Komiteen bør søke informasjon fra andre 14 Komiteen skal vurdere kravene til dagens to medlemskapskategorier, og om de skal formaliseres ytterligere. F.eks om det skal stilles krav til erfaring for å bli internasjonalt godkjent. Komiteen skal foreslå et opplegg for CPD der både typer kurs, hvor mye de skal telle og hvordan administrasjonen av CPD skal foregå. aktuarforeninger/institusjoner. Eventuelle reisekostnader i forbindelse med dette må avklares med styret i DNA. Frist for komiteens rapport er AUK hadde første møte Først vil AUK innhente opplysninger fra noen andre land om typer medlemskap og etterutdanningsopplegg. I tillegg vil AUK kartlegge kurs innen Enterprise Risk Management (ERM)/risikostyring som kan være aktuelle for aktuarer og hvilke krav som kan tenkes På medlemsmøtet kom det frem ønske om å diskutere aktuarutdanningen på et medlemsmøte og styret vil ta saken opp på medlemsmøtet I tillegg vil AUK legge frem rapporten på et medlemsmøte høsten AUK vil gjerne ha innspill fra medlemmene. å stilles til en riskaktuar. Magne Nilsen

15 15 Portrettintervju - Erik Bølviken Møt Erik Bølviken, professor i statistikk ved Universitetet i Oslo Fortell oss om din utdannelse, og hva har vært din yrkeskarriere? Jeg er født i 1948, ble cand real ved UiO (Matematisk Institutt) i 1974 (tror jeg) i matematisk statistikk og dr philos noen år etter. Den gang var matematisk statistikk en utdanning med vekt på det matematiske og teoretiske, og jeg ser på det i dag en matematikk-utdanning. Slikt er en utmerket balast å ha i bunn og slik syntes Erling Sverdrup, velkjent for Aktuarforeningens eldre medlemmer (og som var min lærer og mentor) det skulle være. Jeg har vært professor ved UiO i nesten 30 år. Aktuar er jeg egentlig ikke, men er vel kanskje blitt det etter å ha hatt ansvaret for aktuarvirksomheten ved UiO i 14 år. Hva er dine refleksjoner over egen yrkeskarriere? Sverdrup argumenterte i sin tid for hva han kalte "den allmennpraktiserende matematiker". Jeg er vel blitt det, en matematiker som prøver å spesialisere seg innen matematisk problemløsning med kjennskap til Aktuarutdanning skal være en fagutdanning, mens slike ting som ledelse bør komme naturlig for dem det er egnet for senere. hva slikt krever av matematisk og statistisk metode samt beregningsteknologi. Jeg er en erfaren programmerer av numeriske teknikker og tror det er en enorm fordel som akademiker fordi det setter meg i stand til å forstå datamaskinenes enorme problemløsningspotensiale mye bedre enn matematikere (og aktuarprofessorer!) som mangler slik erfaring. Jeg startet mitt yrkesliv for alvor i 1974 ved gruppen for Systemanalyse ved Forsvarets Forskningsinstitutt under en fremragende Research and Development forskningssjef som senere hadde toppstillinger i Norge og Nato og som jeg lærte masse nyttig av. Siden da har jeg vært ved Universiteter og samarbeidet med folk fra andre fagområder som har hatt matematiske og statistiske problemer, for eksempel folk fra oljeindustrien, biologer, medisinere, ingeniører, til og med arkeologer. Det er denne erfaringen jeg tok med meg da jeg overtok ansvaret for aktuarvirksomheten ved UiO. Hva er dine refleksjoner over dagens aktuarutdanning? Aktuarutdanning skal være en fagutdanning, mens slike ting som ledelse (som jeg for min del betviler skal læres på skolen i det hele tatt) bør komme naturlig for dem det er egnet for senere. Jeg innbiller meg at utdanningen tidligere var for lite foretningsmessig orientert. Slik jeg ser det er aktuaren en slags matematikkingeniør som

16 16 er der for å løse og analysere problemer knyttet til risiko i forsikring/finans. Det er ikke matematikken som er det sentrale, men løsningene. Det er mulig dette er banalt, men jeg syntes jeg så et behov for å endre ideologien i utdanningen i en retning der aktuaren er seg mer bevisst at hun/han er en del av en organisasjon og er der for å bidra til organisasjonens formål. Sverdrup formulerte på et seminar da jeg var student veldig klart hvordan han så på aktuar-og statistikkutdanning. Den skulle konsentrere seg om grunnleggende ting (og i det la han fremfor alt matematikk) mens anvendelser og praktiske knep skulle, slik hans så det, læres "on the job". Jeg er på mange måter fremdeles hans student i den forstand at jeg er der jeg også. Men "grunnleggende ting" i dag med den enorme vekst i datateknologien må defineres annerledes enn for 40 år siden. Likevel jeg tror den veldige vektleggingen av det matematiske neppe har vært heldig. Mye av det som trengs i daglige gjøremål i risikobransjen er ikke så veldig avansert som matematikk. Hva er dine refleksjoner over aktuarens rolle gjennom tidene? Når alt annet i livet svikter, slik som ambisjoner, kvinner og sport, har man bridge igjen til trøst og underholdning! Da jeg hadde sommerjobb som bud i et forikringsselskap som 16-åring i 1964, var flere i toppledelsen aktuarer om jeg ikke husker feil. Jeg er overbevist om at vi bør tilbake dit, og at dyktige aktuarer med en sunn avveining mellom risiko og fortjenestemuligheter er minst like egnet til toppjobber i finans og forsikring som siviløkonomer. Hva mener du om dagens forsikringsverden? Tja, den virker i hvert fall sunn og velkontrollert. Vi har ikke hatt noen skandaler a la Nortern Rock i England. Hvordan er din hverdag ved UiO? Jeg elsker den friheten under ansvar man har i en senior universitetstilling, der man hever lønn for noe så morsomt som å prøve å tenke og løse problemer man velger selv. Jeg liker også å jobbe med yngre mennesker, og uten å vite hva de sier selv innbiller jeg meg at jeg fremdeles er kompis med adskillig av mine studenter! Matematisk Institutt der jeg er, har forøvrig en forbilledlig langsiktig holdning til det vi gjør, noe jeg tror har stor betydning for vår evne til å holde oss oppdatert og oppreist. Tanker om Aktuarforeningen, og hva den betyr? Aktuarforeningen tror jeg norske aktuarer skal være svært glad for eksisterer. Jeg har overhodet ingen sans for klager jeg hørte for noen år siden fra enkelte yngre, kvinnelige aktuarer om at foreningen er/var forgubbet. Om det virkelig var riktig, er den konstruktive holdningen å bidra til forandring og forbedring. Så mange yngre, dyktige aktuarer som vi nå sender ut, og som blir medlemmer, føler jeg meg forøvrig overbevist om at Aktuarforeningen har en utmerket fremtid foran seg. Men den kan gjerne bli litt mer på hugget i samfunnsdebatten. Hva er dine fritidsinteresser? Jeg har vel en gang vært en ganske god bridge-spiller (med flere norgesmesterskap bak meg), og jeg begynte å spille igjen (med en aktuar!) for år siden, da ungene nærmet seg voksen alder. Med en alderdom som vinker i det fjerne kan jeg vel trøste meg med den engelske forfatterens William Somerseth Maughan's ord om at "når alt annet i livet svikter, slik som ambisjoner, kvinner og sport, har man bridge igjen til trøst og underholdning! Hvem blir neste intervjuobjekt? Det blir min bridgepartner Jostein Sørvoll!

17 Internasjonalt 17 New Russian law incorporates global principles for a strong actuarial profession OTTAWA, Feb.21, 2014 The International Actuarial Association (IAA) is pleased to announce that the Russian Federation s State Duma recently passed a general law for actuarial services in the Russian financial market. This draft legislation, which can serve as a model for other countries, is based on the IAA s established principles of professionalism for the actuarial profession which include: defining actuary as a member of a professional organization (selfregulated organization, or SRO); establishing requirements for a code of conduct, a system of qualification and a discipline process for SROs; setting equal minimum qualification requirements for the admission of actuaries in SROs; requiring a mandatory continuing professional development system in SROs; and referencing global actuarial standards (since 2009 the IAA has been developing such standards in response to a G20 initiative and requests from international regulators). The actuarial profession is unique in that it is the first profession known to have organized itself on a truly global basis, with a common code of conduct, internationally agreed qualification standards, an international voice and the ability to develop international standards of practice in a framework form. The International Actuarial Association Founded in 1895, and restructured in 1998 with a new constitution, the International Actuarial Association is the worldwide association of professional actuarial associations, with a number of special-interest sections for individual actuaries. The IAA exists to encourage the development of a global actuarial profession that is acknowledged as technically competent and professionally reliable, ensuring that the public interest is served. The IAA has 65 Full Member Associations, representing 98 percent of qualified actuaries worldwide, and 28 Associate Member Associations. The Russian Guild of Actuaries Established in 2002, the Russian Guild of Actuaries was admitted as a Full Member of the IAA in November Representing over 150 qualified actuaries, the Guild represents the actuarial profession in the Russian Federation. The Guild exists to: establish and promote common education and professional standards; organize seminars and conferences; represent the interests of the actuarial profession in Russia with educational institutions, private and governmental bodies, and at the international level through the IAA.

18 Verdensøkonomien og finansmarkedene i 2014 For den amerikanske økonomien ser det ut nyttelse på at veksten kan bli svært sterk 18 Selv om makroøkonomi ikke er direkte knyttet til vår aktuarielle hverdag, påvirker de finansielle forutsetningene allikevel vår arbeid. Basert på diskusjoner og foredrag i finansanalytikerforeningen i Nederland (som jeg er medlem av), herunder en liten innblikk om synspunkter gjeldende verdensøkonomien og finansmarkedene for De fleste virker å være enig i at verdensøkonomien ser ut til å være i en transisjonsfase, med usikkerhet rundt exit-strategier av sentralbanker og nedbygging av gjeld, samt usikkerhet rundt tilpasning av vekst, som er drevet på eksport/investeringer, til en vekst som er drevet av intern etterspørsel. Samtidig spår IMF at veksten i verdensøkonomien vil akselerere i 2014 (kilde: IMF World Economic Outlook). til at 2014 vil bli et bra år på grunn av flere årsaker. En grunn for optimisme er at den smertefulle og massive fiskale konsolideringen, som amerikanerne har vært gjennom de siste to årene, kommer til å slutte. En annen grunn for optimisme er at husholdningenes formue har passert sitt preresesjon høyeste nivå, og husholdningenes forbruk øker fortsatt. En tredje grunn for optimismen er at boligsektoren har bidratt betydelig til BNP-veksten i 2013, og ettersom andelen unge voksne forventes til å flytte ut av sine foreldrenes hjem, medfører dette til en økt boligetterspørsel og økt BNP-vekst i En annen årsak er at eksporten i USA stiger raskere enn forventet, noe som tyder på økt konkurranseevne, samt at på grunn av USAs oljeproduksjon gjennom fracking, er driftsunderskuddet på det laveste nivået på 15 år. Videre, tyder økningen i investeringer og kapitalut- spesielt for småbedrifter. Til slutt er andelen tomme kontorlokaler redusert og er tilbake til sitt historiske gjennomsnittet, som tyder på at næringseiendommen ser ut til å sprette opp igjen. Eksporten i USA stiger raskere enn forventet, noe som tyder på økt konkurranseevne Den japanske økonomien ser ut til være positivt påvirket av Abenomics -poltikken. Etter årevis med ujevn vekst slår Japan forventningene i markedet og det ser ut til at denne trenden vil fortsette i KPIinflasjonen stiger og så langt bidrar Abenomics og kvantitative lettelser til en forbed-

19 19 ring av den japanske økonomien, samtidig har bankenes utlån økt. Til slutt forventes det at eksportprodukter kommer til å være ledende for den japanske økonomien i 2014, og ikke minst hjulpet av en fallende Yen som bidrar til økt konkurranseevne. I Kina har eiendomsprisene eksplodert de siste årene, som tyder på fare for en eiendomsboble. Denne risikoen er reelle, men timingen er umulig å forutsi. Boligprisene er mye høyere enn inntektene skulle tilsi: det koster 22 ganger gjennomsnittlige husholdningenes inntekt for å kjøpe et standard hus. Med en ledighet på boligmarkedet på 25-30% kan dette være bekymringsfull. Ettersom veksten har blitt tregere enn forventet, og med redusert eksportkonkurranseevne og lavere behov for ny industriell kapasitet vil dette medføre til en moderat vekst i 2014 for den kinesiske økonomien. Etter flere dårligere år ser det ut til at bunnen er nådd i EU-området med Tyskland som vinner. Investorene blir stadig mer optimistiske for de kommende seks månedene. Viktig for økonomien i EU er om hvor mye deleveraging (gjeldsnedbygging) det fortsatt skal/bør være i 2014, men stigende aksjekurser tyder på at 2014 kommer til å bli et overgangsår med mindre deleveraging. Oppsummert er utsiktene for verdensøkonomien i 2014 positive. Bedre betingelser er bra for aksjer, men med stigende renter blir det dårlig for obligasjoner. Frykt for sekulære stagnasjon virker å ha vært overdrevet, og den svake veksten i de foregående årene viser å ha vært en følge av en oljepris på 100 dollar og den massive fiscal contraction. Til slutt kan FEDs tapering med en eventuelle slutt på zero interest rate policy utgjøre en risiko for. Urmila Kisoen Kilde: Finansanalytikerforeningen i Nederland

20 20 Medlemsmøte 20. mars 2014 Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening Torsdag 20. mars 2014 kl i SpareBank 1, Hammersborggata 2. Dørene åpner kl med sosial sammenkomst og enkel bevertning, hvetebakst. 1. Referat fra medlemsmøtet 13 februar og årsmøtet 2. Meddelelser 3. Søknad om medlemskap Nawroz Khalaf Finn Hararld Opsjøn 3. Eventuelt 4. Prising i skadeforsikring: Hva forteller krystallkulen om fremtiden? Jon Holtan og Marianne Sundvall Jon Holtan og Mariann Sundvall jobber i Sparebank 1. Jon og Mariann skal presentere om fremtidens prising rundt temaer som generelle megatrender, pay as you drive, big data, trafikksikkerhet og selvkjørte biler, og digitale pris aggregatorer. Etter møtet blir det tapasbuffet. Måltidet er gratis. Bindende påmelding elektronisk på intranettet på nettsiden eller pr telefon til Trine Tangerud i Regnskapspartner1 Oslo AS. innen tirsdag 18. mars kl Studentene vil også bli invitert til møtet. På grunn av navneliste for adgang til lokalene trengs det påmelding også fra dem som bare skal delta på selve møtet. Vårens kalender 13. februar 2014 : Aktuarfokus mars 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 8. mai 2014 : Medlemsmøte (Oslo) 15. mai 2014 : Medlemsmøte (Bergen) Den Norske Aktuarforening Hjemmeside på Internett: eller SEKRETERIAT: Trine Tangerud Storeide Økonomi AS Maridalsveien 91, 0461 Oslo tlf fax E-post: Kari Mørk formann tlf E-post: Urmila Santakoemarie Kisoen administrasjonssekretær tlf E-post: NAG Den norske ASTIN-gruppe Jan Olav Halle Leder Tlf E-post: AKTUariELT Helene Bjørkholt redaktør tlf E-post:

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 2-2010

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 2-2010 MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 2-2010 I denne utgaven kan du blant annet lese om Mange inntrykk fra ICA 2010 Foreningsnytt Portrettintervju av Øystein Sæter Aktuar tok OL-gull Aktuarfokus

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 6-2010

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 6-2010 MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 6-2010 I denne utgaven kan du blant annet lese om Medlemsmøte 25. november 2010 Aktuarene i Gjensidige Portrettintervju med Ingunn Fride Tvete Lønnsstatistikk

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 5-2011

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 5-2011 MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 5-2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om Aktuarene i Vital Forsikring Portrettintervju av Marit Friisø Fagseminar 24. november 2011 Solvens 2 i Vital

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

Kvinner, bank og økonomi

Kvinner, bank og økonomi Nr. 6/7-2013 - 96. årgang Kvinner, bank og økonomi Side 28 34 Listerud takker av Side 6 Sparebankbladet ønsker alle sine lesere en riktig god sommer! www.sparebankbladet.no Utgitt av Sparebankforeningen

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

La Finanssenteret være din hjelperytter

La Finanssenteret være din hjelperytter A N N O N S E B I L A G I N F O R M A S J O N S A V I S F R A F I N A N S S E N T E R E T A S A 2 0 0 8 Å R G. 3 U T G 7 Private Banking øker i Rogaland Side 6-7 Spar 350.000 med valutalån Side 2 OL-syklist

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang Fokus på compliance Manglende hodelykt, vernebriller og hørselsvern for å beskytte mot støy fra passerende fly. Manglende hjelm,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Full fart i SparebankukaSide 33

Full fart i SparebankukaSide 33 Nr. 10-2013 - 96. årgang Full fart i SparebankukaSide 33 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 1 0 2 0 1 3 1 N Y H E T E R Ny pensjon var bra blir bedre Stortingets finanskomité har nå avgitt

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer