Samhandling mellom offentlig og privat helsevesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling mellom offentlig og privat helsevesen"

Transkript

1 Samhandling mellom offentlig og privat helsevesen Dr. Grethe Aasved Administrerende direktør, Aleris Helse AS NORDAF 10. januar 2014

2 1. Om Aleris Helse 2. Viktige helseutfordringer 3. Grep for bedre samhandling offentlig privat helsevesen 2

3 Aleris - Norges største private helse- og omsorgsaktør Rundt 7000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark Årlig omsetning på SEK 7 milliarder, >90 % gjennom avtaler med det offentlige, dvs under offentlig styring og prioritering Eid av svenske Investor AB Ikke utbytte evnt. overskudd tas inn i drift 3

4 Aleris Helse Norges største private helseforetak Sykehus og medisinske sentra i alle helseregioner Avtaler med alle RHF-ene; deltar i ordningen «Fritt sykehusvalg» i hele landet Trondheim Sykehus og Med. senter Tromsø Sykehus Nøkkeltall 2012: Omsetning 518 mill. 350 medarbeidere konsultasjoner inngrep Norges eneste private kreftsenter Stavanger Sykehus og Med. senter under etablering Bergen Sykehus og Med. senter Strømmen Med. senter Oslo Sykehus Med. senter Røntgen Kreftsenter 4

5 Våre rammebetingelser som privat sykehus Offentlig kjøp via anbud fra RHF-ene Offentlig kjøp av helsetjenester via HELFO ved «fristbrudd» Kjøp av helsetjenester fra forsikringsselskapene Kjøp av helsetjenester fra privatpersoner/pasienter og bedrifter 5

6 Aleris Helse Omsetning per betaler , Insurance Private pay HELFO Public contract

7 Pasientfokus, logistikk og optimal utnyttelse av personellressurser Alt er lagt opp rundt pasienten: Pasientservice og pasientansvarlig lege Kontinuerlige kvalitetsmålinger og tiltak Helsesekretærer gjør det administrative legene kan behandle flere pasienter Fokus på god logistikk gir: god kvalitet og pasientsikkerhet høy medarbeidertilfredshet lav turnover lavt sykefravær

8 Vi jobber systematisk med kvalitetsarbeid Utvikling i kirurgiske komplikasjoner (prosentandel av alle utførte prosedyrer årlig, Aleris Helse Norge) Tallene brytes videre ned på: Sykehus, fagområde, den enkelte lege 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept okt Tilfredshet med sengepost Samlet inntrykk av Aleris Vil anbefale Aleris til andre Totalt utførte prosedyrer årlig ,6 % Pasienttilfredshet: Utvikling pr. mnd. (Aleris Helse Oslo, 2012) Kirurg A Komplikasjonsfrekvens 1,1 % 1,4 % 2010 Kirurg B Opplevelsen av den enkelte kirurg 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % I hvilken grad ga legen I hvilken god nok grad informasjon lyttet I Hvilken legen om grad til diagnosen? dine fikk innspill? du tillit til legen? 8

9 Vi jobber systematisk med pasientenes tilbakemeldinger «Vil du anbefaler Aleris til andre?» - kontinuerlig øyeblikksbilde ved alle avdelinger 9

10 FoU og spesialistutdanning Aleris Forskningsfond: vitenskapelig klinisk forskning og kvalitetsprosjekter (10 millioner kroner) Pågående forskningsprosjekter Finansierer professorat ved UIO 25 leger har doktorgrad, åtte arbeider med sitt doktorgradsarbeid Ønsker leger i spesialistutdanning, har stort operasjonsvolum å tilby, men ingen RHF-er ønsker det hittil.. Foto: Flickr 10

11 Eksempel: logistikk og optimal utnyttelse av personellressurser Kontinuerlig arbeid med «LEAN»logistikk Legens tid er kostbar og må benyttes så smart som mulig: Meniskoperasjoner: To operasjonsstuer rigges per ortoped; én for høyreknær og én for venstreknær. Unngår tidsbruk til å flytte utstyr Mens kirurg opererer i den ene stuen, blir neste pasient klargjort i den andre Ryggkirurgi: dobbelt så mange operasjoner per tidsenhet per kirurg når han jobber hos oss som når han jobber i et offentlig sykehus. Knivtiden er den samme.

12 Eksempel: Klinisk forskning på logistikk ved operasjoner for sykelig overvekt operasjonstiden er den samme Tid fra start anestesi til start operasjon 00:00 21:36 19: : 23 minutter 3 sek 2010: 5 minutter 52 sek 16:48 14:24 12:00 09:36 07:12 04:48 02:24 00:00 Ikke-kirurgisk tid i operasjonssalen :12: : 43 minutter 2 sek 2010: 15 minutter 19 sek 38:24:00 33:36:00 28:48:00 24:00:00 19:12:00 14:24:00 9:36:00 4:48:00 0:00: OBES SURG DOI /s CLINICAL RESEARCH High-Volume Bariatric Surgery in a Single Center: Safety, Quality, Cost-Efficacy and Teaching Aspects in 2,000 Consecutive Cases H. J. Jacobsen & A. Bergland & J. Raeder & H. G. Gislason 12

13 Kontinuerlig utvikling av våre tjenester er positivt for pasientene, de ansatte, kvaliteten og økonomien Kortere ventetid og behandlingstid Legene bruker tiden på å være lege; styrker kompetansen, kvaliteten og pasientsikkerheten Øvrige ansatte jobber fleksibelt innen sitt kompetanseområde Profesjonskamp ukjent; rolle og verdi er klar Sykehuset får frigitt ressurser; mer pasientbehandling for de samme ressursene 13

14 1. Om Aleris Helse 2. Viktige helseutfordringer 3. Grep for bedre samhandling offentlig privat helsevesen 14

15 1) Pasientrettigheter oppfylles ikke Totalt antall fristbrudd årlig Helsedirektoratet, oversikt ventelistedata Fristbruddpasienter som årlig tar kontakt med HELFO Fristbruddpasienter Aleris Helse årlig (Aleris Helse er første-leverandør til HELFO) Kilder: Helsedirektoratets Ventelistedata, HELFO og Aleris Helse

16 2) Voksende pasientkøer Av køpasienter venter: 13 prosent på innleggelse eller dagbehandling 87 prosent på poliklinisk konsultasjon 16

17 3) Mangel på effektivitet Offentlig sykehus-norge : flere administrasjonsårsverk 2500 (62%) økning i antall legeårsverk 2013: 20 prosent av landets sysselsatte er i helse- og sosialsektoren dobbelt så mye som OECDsnittet Norge bruker mest offentlige penger på helse i forhold til BNP men ikke alltid mest igjen for pengene (SINTEF Helsetjenesteforskning/Frischsenteret for HOD, 2009)

18 Riksrevisjonens rapport 2013 Konklusjon: Sykehusene kan bli mer effektive Tverrfaglig og standardisert behandlingsforløp gir mer effektiv drift Bedre utnyttelse av operasjonsstuene kan redusere helsekøene Kan redusere antall liggedøgn Sykehus med kort liggetid har pasientbehandling med like gode resultater som de med lengre liggetid Hvordan sikre at innovasjon innen organisering av helsetjenester blir hovedfokus i samhandlingen; privat offentlig helsevesen? 18

19 1. Om Aleris Helse 2. Viktige helseutfordringer 3. Grep for bedre samhandling offentlig privat helsevesen 19

20 Et bidrag til helseutfordringene er å tenke nytt i samspillet mellom offentlige og private helseaktører Men vil det offentlige egentlig det? 20

21 Begrensninger i dagens offentlig-privat samarbeid Anbud basert på utdatert syn på hva private sykehus kan gjøre Stort sett samme fagområder i hvert anbud Kortsiktige avtaler Ingen krav til flytting av kunnskap og innovasjon; kun flytting av pasienter Avtalene med RHF-ene forplikter til deltagelse i legers videre- og etterutdanning, men benyttes ikke, selv om vi ønsker det! Det offentlige henvender seg for sent når køene vokser Private tilbud utvikles i henhold til behovene, men tas i bruk av det offentlige først etter laaaang tid (eks kreftsenteret) 21

22 I Utvikling i antall pasienter som utredes ved Aleris kre5senter pr måned. I 2013 betalte 76% av pasientene på Aleris Kreftsenter av egen lomme eller via helseforsikring, mens 24% fikk dekning av det offentlige.

23 Private skal ikke overta det offentliges ansvar men kan brukes mer innovativt Ta unna køer på nye områder der det er behov Etablere nye tilbud raskt der det offentlige trenger tid til å vurdere utbygging og foreta investeringer Gjennomføre piloter innen tjenesteyting ex. Kreftsenteret med definerte pasientforløp Virksomhetsoverdragelser innovasjon innen tjenesteyting som fremmer kunnskapsutveksling 23

24 Dette krever nytenking rundt bruk av anbud Dagens anbudsordning: Pasientene forflytter seg, men ingen forflytning av kunnskap og innovasjon Innovasjonsanbud; krav til kunnskapsoverføring: Organisering av pasientforløp og logistikk Forskning og utdanning 24

25 Fritt behandlingsvalg Et viktig tiltak for fleksibilitet og hjelp til den enkelte pasient NÅ! Forutsetter: Godt funderte anbud «i bunn» Akkrediteringsordning av private sykehus for å sikre kvalitet Rett til behandling - etter vurdering og prioritering i det offentlige Gode prismekanismer for ressurskontroll/ budsjettstyring Fritt behandlingsvalg skal ta «toppene» 25

26 Fritt behandlingsvalg er ikke «nytt» for Aleris: Vi lever av at pasientene fritt velger oss Dette stiller store krav og har gitt verdifull erfaring innen kvalitets og logistikk-arbeid Hva er pasientene opptatt av når de velger Aleris? Kvalitet/ omdømme Tilgjengelighet Medisinsk tilbud Pris 26

27 Vi både kan og ønsker å bidra med innovasjon i helse- og omsorgstjenestene i Norge Helse er og skal være et offentlig ansvar men: Vi må samarbeide bedre for å møte det fremtidige behov Aleris har erfart at det går an å få utgiftene ned og kvaliteten opp, med høy pasienttilfredshet. Private sykehus både som supplement til og integrert del av det offentlige helsevesenet, er et felt med mange ubenyttede muligheter Vi gjennomførte et merkevareprosjekt Vår viktigste rolle er å gjøre det offentlige helsevesen bedre! 27

28 Setter man pasienten i sentrum må man også være enig i at det viktigste er at pasienten får behandling, ikke om det skjer på et privat eller offentlig sykehus» Helse- og omsorgsminister Bent Høie, NRK 07. januar

Offentlig vs. Privat?

Offentlig vs. Privat? Offentlig vs. Privat? - Rettigheter, muligheter og utfordringer i det offentlige og private helsevesen Dr. Grethe Aasved Administrerende direktør Aleris Helse Frokostmøte Bergen Næringsråd Torsdag 31.

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Omfang og utvikling av det selvbetalende

Omfang og utvikling av det selvbetalende SINTEF A15248 RAPPORT Omfang og utvikling av det selvbetalende markedet for private spesialisthelsetjenester i Norge Silje L. Kaspersen og Birgitte Kalseth SINTEF Helsetjenesteforskning Mars 2010 Forord

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Statusrapport Vertikal Helse 2013

Statusrapport Vertikal Helse 2013 Statusrapport Vertikal Helse 2013 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering for fremtiden Utviklingen innen medisinsk behandling som individualisert medisin, stiller nye og høyere krav til vår medisinske

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020.

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Noen generelle kommentarer i henhold til samhandlingsreformen (SHR) og spesialisthelsetjenesten (SHT):

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2002 FEBRUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 2/2002 Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 oppsummeringsrapport

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer