Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark"

Transkript

1 Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Foto: Rica Hotels Foto: Rica Hotels Copyright 2004, Peter Nilsson Et forprosjekt i regi av Vest- Finnmark Regionråd sept jan

2 Reiselivsplanen er utarbeidet for Vest-Finnmark Regionråd v/ prosjektansvarlig Eva D. Husby Reiselivsplanen er utarbeidet av Bedriftskompetanse as Hammerfest v/ prosjektleder Arvid Jensen Hammerfest, januar

3 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 3

4 Sammendrag og konklusjoner Det har vært utvist stort engasjement omkring prosessen med å utarbeide en felles reiselivsplan for Vest-Finnmark. Av de ca 100 kartlagte aktørene som fikk tilbud om å delta i prosessen, har ca 45 av bedrifter deltatt på en eller begge workshop ene. Prosessen fant sted i perioden september januar Bedriftsaktørene i regionen har store forventninger til videreføringen av prosjektet, og det er viktig at iverksettelsen av de ulike tiltakene ikke drøyer ut i tid. Bedriftene ønsker å delta aktivt både i forprosjekteringen og iverksettelsen av aktivitetene i de ulike tiltakene. For koordinering av mellomfasen, fra reiselivsplanen er behandlet i Vest-Finnmark regionråd til de ulike interimstyrene er etablert, vil det være nødvendig med en ressurs for oppfølging av planen. Styringsgruppen ønsker å ivareta en slik rolle. 4

5 Følgende strategiområder med tilhørende tiltak ble prioritert i prosessen: Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak 1: Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Tiltak 2: Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Tiltak 3: Utarbeidelse av temakart Tiltak 4: Gode Finnmarks-ambassadører Tiltak 5: Etablere møteplass for reiselivsnæringen og fin an siering sin stitusjo ner Strategiområde 2: Utvikling av magneter Tiltak 1: Skilting av attraksjoner Tiltak 2: Northcape Cruises Tiltak 3: Forprosjekt for etablering av Technical Visits Tiltak 4: Etablering av attraksjonsnettverk Tiltak 5: Skape harmoni i mediadekningen ift Alta og Hammerfest Strategiområde 3: Naturbaserte opplevelser Tiltak 1: Etablering av felles profil; Den arktiske kysten/ the arctic coast Tiltak 2: Det arktiske Loppa - breer og fjell som spydspiss i naturbasert reiseliv i kommunen/ regionen. Strategiområde 4: Kulturbaserte opplevelser Tiltak 1: Legge til rette for øyhopping i regionen Tiltak 2: Synliggjøre og heve bevisstheten omkring matkultur i regionen Tiltak 3: Synliggjøre krigshistorien i regionen 5

6 Tidshorisont for de ulike tiltakene: Raskt 0-6 mnd Mellom lang sikt 6 12 mnd Lang sikt mnd Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Utarbeidelse av temakart Gode Finnmarksambassadører Etablere møteplass mellom reiselivsnæringen og finansieringsinstitusjoner Skilting av attraksjoner Northcape Cruises Forprosjekt for etablering av Technical Visits Etablering av attraksjonsnettverk Skape harmoni i mediadekningen ift Alta og Hammerfest Etablering av felles profil; Den arktiske kysten/ The arctic coast Det arktiske Loppa - breer og fjell som spydspiss i naturbasert reiseliv i kommunen/ regionen Legge til rette for øyhopping i regionen Synliggjøre og heve bevisstheten omkring matkultur i regionen Synliggjøre krigshistorien i regionen 6

7 Foreløpig kapitalbehov for de ulike tiltakene: Oversikt over strategiområder og tilhørende tiltak Foreløpig beregnet kapitalbehov Strategiområde 1: Overordnede, tilretteleggende tiltak Tiltak nr 1: Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Kr ,- til forprosjekt Tiltak nr 2: Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Kr ,- til forprosjekt Tiltak nr 3: Utarbeidelse av temakart Kr ,- Tiltak nr 4: Gode Finnmarks-ambassadører Ikke avklart Tiltak nr 5: Etablere møteplass for reiselivsnæringen og Kr ,- finansieringsinstitusjoner Strategiområde 2: Utvikling av magneter i Vest-Finnmark Tiltak nr 1: Skilting av attraksjoner Kr ,- Tiltak nr 2: Northcape Cruises Kr ,- fordelt på 3 år Tiltak nr 3: Forprosjekt for etablering av Technical Visits Kr ,-, er allerede finansiert Tiltak nr 4: Etablering av Attraksjonsnettverk Ikke avklart Tiltak nr 5: Skape harmoni i mediadekningen ift Alta og Hammerfest Ubegrenset? Strategiområde 3: Naturbaserte opplevelser Tiltak nr 1: Etablering av felles profil; den arktiske kysten/ the arctic coast Kr ,- til forprosjekt Tiltak nr 2: Det arktiske Loppa breer og fjell som spydspiss for naturbasert Kr ,- til forprosjekt reiseliv i kommunen/ regionen Strategiområde 4: Kulturbaserte opplevelser Tiltak nr 1: Legge til rette for øyhopping i regionen Ikke avklart Tiltak nr 2: Synliggjøre og heve bevisstheten omkring matkultur i regionen Ikke avklart Tiltak nr 3: Synliggjøre krigshistorien i regionen Ikke avklart 7

8 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 8

9 Bakgrunn: Bakgrunnen for iverksettelse av fellesprosjekt på reiseliv i Vest-Finnmark regionen: Reiseliv er prioritert som et av to næringsmessige satsingsområder, som et ledd i å utvikle og styrke samarbeidet på tvers av kommunegrensene i Alta, Loppa, Hasvik, Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp kommuner. 9

10 Bakgrunn: Overordnet målsetting Å skape økt vekst i reiselivsnæringen i hele regionen, og å videreutvikle Vest-Finnmark regionen som reisemål med basis i regionens fortrinn. Prosjektets mål Å utarbeide planer og foreslå tiltak som skal realisere hovedmålet. 10

11 Metodikk: Prosjektets organisering Oppdragsgiver (OG) Vest-Finnmark Regionråd Styringsgruppe (SG) Vigdis Nesse -Alta, Kim Gøran Pedersen -Loppa, Eva D. Husby -Hasvik, Ole- Martin Olsen -Hammerfest, Kai Hugo Knutsen -Kvalsund, Alfred Stabell -Måsøy og Arne Reiersen -Nordkapp Prosjektansvarlig (PA) Eva D. Husby (Hasvik kommune) Prosessledelse (PL) Bedriftskompetanse as v/ Arvid Jensen (PL) PM: Bente Olsen, Viggo Hagan og Lill-Gunn Kivijervi Referansegruppe Alle reiselivsaktører som har aktiviteter i Vest- Finnmark regionen inviteres til å delta Arbeidsgruppe Hammerfest Turist Nordkapp Reiseliv Via Alta Tours Finnmark Reiseliv 11

12 Metodikk: Arbeidsform - hovedaktiviteter HA-1: Prosjektledelse og etablering av prosjektet Prosessorientert og justerbart, men arbeidet etter vedtatte prosjektplan med hensyn til fremdrift, aktiviteter og ressurser. HA-2: Aktørdialog, prosessledelse Kartla mulige aktører, kontaktet disse og inviterte til 2 workshop er med aktører, styringsgruppe og arbeidsgruppen. På hver workshop deltok ca 45 personer fra næringen. Tema: - Oppdatering og drøfting av statusanalyse - Valg av produkter og marked - Valg av strategiområder og tiltak ift valgte produkter og markeder 12

13 Metodikk: Arbeidsform - hovedaktiviteter HA-3: Dialog med PL for oppdrett/havbruk Diskuterte en felles tilnærming som basis før aktørdialog, avklarte felles problemstillinger og felles forståelse av strategivalg og tiltak. HA-4: Utarbeidelse av utviklingsplan for reiseliv Utarbeidet gjennom prosess en strategisk plan med forslag til tiltak for en strategisk satsing, samt kostnadsoverslag og forslag til finansieringsplan for hvert av tiltakene. HA-5: Søknad om finansiering av tiltakene Vi har hatt dialog med mulige finansieringskilder, utarbeidelse og oppfølging av finansieringssøknader skjer via de ulike tiltakene. 13

14 Metodikk: Milepæler Milepælsmøter etter hver av de to prosesssamlingene som samlet bedriftsaktører, styringsgruppe og arbeidsgruppe, samt etter at det forelå et første utkast til handlingsdel (som ble sendt på høring hos bedriftene) og et første utkast til sluttrapport for felles reiselivsplan for Vest-Finnmark. Beslutningspunkter Ved oppstart og ved avslutning av prosjektet. 14

15 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 15

16 Reiseliv - verdens største næring - og verdens hurtigst voksende 16

17 WTO spår fortsatt vekst Kilde: World Tourism Organisation (2002) 17

18 Noen utviklingstrekk/trender Reiser oftere på ferie, ikke bare sommer Men hver reise varer kortere Turistene er mer reisevante og mer bevisst hva de ønsker Større krav til effektiv tidsbruk og kvalitet Søker i større grad ekthet og opplevelser Flere vil ha ferier med mening (lære noe, restituere seg) Nye reisemål og markedsland Sterkt økende bruk av internett (informasjon, bestilling) Større fokus på sikkerhet Voksende innslag av kjøpesterke og aktive eldre turister (aldrende befolkning i Europa og Japan) Stadig billigere å fly 18

19 Norges utgangspunkt Lite, ukjent men rikt land i utkanten av Europa og utenfor EU Sterk og økende internasjonal konkurranse Spredd bosetning mye vakker, uberørt natur - WTO Høykostland Mange små, få store bedrifter og ingen globale lokomotiver Nasjonale visjoner fraværende Norges internasjonale omdømme 19

20 Norsk eksport (2002) Fisk i alt Reiseliv Aluminium Papir og papp Oppdrettslaks Plastråstoff Kunstgjødsel Klippfisk Kopper Meierivarer og egg Titanmalm og konsentrater Kjøtt og kjøttvarer

21 Kort om reiselivet i Norge (1) Reiseliv omsetter for NOK 80 mrd. pa. (4,3% av BNP) Utlendinger kjøper norske reiselivstjenester for ca. 23 milliarder pr. år Vi som bor i Norge kjøper norske reiselivstjenester for ca. 33 milliarder pr. år Størst betydning i Nord-Norge Større profesjonalisering og integrasjon, men fortsatt en fragmentert næring 21

22 Kort om reiselivet i Norge (2) arbeidsplasser, mange i distriktene og 70% kvinner Lokal verdiskaping produksjonen kan ikke flyttes Turismen tilfører lokalbefolkningen bedre servicetilbud Eksportmarkedsføringen gjør Norge bedre kjent i utlandet Bidrar til høyere kulturforståelse og kontakt over grensene Har lønnsomhet og verdiskaping som på gjennomsnittet av norsk næringsliv Har de senere årene tapt markedsandeler i det totale verdensmarkedet 22

23 Antall overnattinger i Norge alle overnattingsformer mai-juli Prosent endring: - Totalt: 5 % - Norske: 5 % - Utenlandske: 4 % Totalt (utlandet + Norge) Utlandet Norge mai-juli 03 mai-juli 04 23

24 Norges konkurransearena Personer som søker naturbaserte opplevelser og som har reist på en utenlandsferie i løpet av de siste fem årene, som de selv har bekostet Kultur Natur Shopping Sol-Strand 24

25 Status for Norge som reisemål I det naturbaserte segmentet vet 64 % lite eller ingen ting om Norge Assosiasjoner: NEGATIVE Kaldt Kjedelig Lite å gjøre Lite å se POSITIVE Fjorder Uberørt Vennlig Fjell 25

26 Norge har omdømmeutfordringer! Kaldt? Mørkt? Langt unna? Dyrt? 26

27 Du etterspør ikke noe du ikke vet om Kje nnskap Kunnskap/ ho ldning Sympati Kjø p Gjenkjøp 27

28 Hvor mange i det naturbaserte segmentet har hørt om: - Finnmark - Nordkapp - Alta - Hammerfest?? 28

29 Produktgrupper i 2010 Høyt budsjett Klassiske ru nd rei ser Hurtigru ten Vinterop pleve lser Mice Cruise Fiske, sykk el - vandring Skiferier Klassiske ru nd rei ser Individuelle Pakketurer Hyt te- o g feriehusopphold Lavt budsjett 29

30 Nye markeder for norsk reiseliv (1) 30

31 Nye markeder for norsk reiseliv (2) 31

32 Antall cruisepassasjerer til Norge (Kilde: Cruise Norway) Number of Cruise Passangers to Norway Pax Ye a r 32

33 Markedet vil ha nyheter! Operatører Turister 33

34 Hovedutfordringer for norsk reiseliv Generelt Reisemål Styrke internasjonal markedsføring av Norge Merkevaren Norge Kompetanseutvikling Finne løsninger på fellesgodeproblemet der alle aktører deltar Større eiermessig integrasjon for å redusere gratispassasjerproblemer og øke stordriftsfordeler Styrking av e-handel innenfor informasjon og booking Styrke geografiske kompetanseområder med stor og vital reiselivsnæring (få fram reisemål som trekker ) Tettere kobling mellom produktutvikling og markedsføring Øke samhandling og forståelse mellom store og små aktører i reiselivet 34

35 Reiselivsnæringen i Finnmark Total reiselivsomsetning: MNOK Turisttomsetning: 590 MNOK Yrkestrafikkomsetning: 140 MNOK Kurs-/konferanseomsetning: 32 MNOK Lokalmarkedet: 342 MNOK Reisebyråvirksomhet: 69 MNOK Eksportverdi Finnmark 360 MNOK Antall årsverk i bransjen Bidrar til årsverk hos leverandører Holder liv i offentlige årsverk 35

36 Hotell i Finnmark, Nordmenn og utlendinger 36

37 Hotell i Finnmark, mai - juli 2003/ I alt Norge Utland

38 Hotellovernattinger i Finnmark - etter nasjonalitet Tyskland Italia Spania Danmark Frankrike USA Finland Sveits Sverige Storbritannia Nederland Asia ellers Europa ellers Japan 38

39 Hotellovernattinger i Finnmark - etter formål K/K Yrke F/F 39

40 Beleggsprosent hoteller - Norge og Finnmark 40

41 Sesongvariasjoner hotellgjestedøgn i Finnmark JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Kapasitet Gjestedøgn 41

42 Campinggjestedøgn i Finnmark I alt Norge Utlandet i alt 42

43 Campinggjestedøgn i Finnmark Tyskland Finland Nederland Danmark Sverige Italia Europa ellers Sveits Frankrike England Østerrike Polen Australia 43

44 Trender i Finnmark (Kilde: Finnmark Reiseliv) Cruise og hurtigruten øker markant Nedgang på buss Økning individuelt Økning charter Nedgang camping Enda brattere sesong Tyskland holder stand Spania, Italia og Finland øker Kortere tid fra kjøp til reise Fortsatt mer bevisst satsing på utlandet enn på det norske markedet 44

45 Hovedutfordringen for reiselivet i Vest-Finnmark -? større totalomsetning bedre lønnsomhet flere helårsarbeidsplasser 45

46 Hovedutfordringen for reiselivet i Vest-Finnmark -? I DAG En kort hovedsesong - og ikke så mye annet I MORGEN En hovedsesong om sommeren hvor flere bruker mer tid og penger i Finnmark Nye sesonger utenom sommeren 46

47 Strategisk plan for reiselivsnæringen i Finnmark Visjonen for reiselivet i Finnmark Finnmark skal være et attraktivt helårig reisemål med en klar og enhetlig profil basert på arktisk natur og kultur * Strategisk plan for reiselivsnæringen i Finnmark, Mål En årlig vekst på gjestedøgn for fritidsreisende. Dette utgjør 3,6 % med utgangspunkt i år En årlig vekst på gjestedøgn i kurs- og konferansemarkedet. Dette utgjør 9,2 % med utgangspunkt i år

48 Strategisk plan for reiselivsnæringen i Finnmark Utvikling av vinterturisme har hovedfokus Vinteren har størst utviklingspotenisal Fokus på internasjonal ferie- og fritidstrafikk Startet et 3-årig vinterprosjekt i 2002, som man nå ser klare resultater av mht antall produkter og antall reisemål som er inne i prosjektet. I 2005 har man tilbud i 6 ulike områder, spredt over hele fylket. 48

49 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 49

50 Beskrivelse av strategiområder På 1. workshop arbeidet deltakerne med å prioritere fremtidens produkt- og markedsområder for regionen og for deres egen bedrift. Det ble tydelig i løpet av prosessen at de produkt- og markedsområdene som man ønsket å satse på, krevde tiltak som kunne sorteres inn i følgende strategiområder; Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser 50

51 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak For å sikre at reiselivsnæringen i Vest-Finnmark skal oppnå de mål som man har satt seg i prosjektet, er det nødvendig å iverksette tiltak som må betegnes å være på et overordnet og tilretteleggende nivå. Dette er tiltak som fokuserer på å forbedre rammebetingelsene for bedriftene, samt muliggjøre samarbeid på tvers av næringer (regelverk, finansiering m.v.), etablere nødvendig reiselivsmessig infrastruktur, samt å sikre rekruttering av ungdom til reiselivsnæringen i Vest-Finnmark. 51

52 Strategiområde 2: Utvikling av magneter For å trekke flest mulig besøkende til Vest-Finnmark, er det viktig å synliggjøre de såkalte magnetene. Dette er attraksjoner og severdigheter som sørger for at et stort antall gjester reiser til Finnmark/ regionen. Ved utgangen av nov var Nordkapp (ca ), Isbjørnklubben (ca ) og Alta Museum (ca ) de mest besøkte attraksjonene i fylket. Ved å utvikle flere magneter (for eksempel Nordlyskatedralen i Alta for å hente ut potensialet på nordlys-turisme, samt vinterturismeprosjektet på Skaidi), samt stimulere til å øke antall besøkende på de eksisterende, vil man kunne få en kraftig økning i antall besøkende i regionen. Dette vil komme de omkringliggende bedriftene til gode, da antall potensielle gjester i regionen øker. Da blir det opptil hver enkelt bedrift å få de besøkende til å bruke noen dager ekstra i regionen. 52

53 Strategiområde 3: Naturbaserte opplevelser Naturbasert opplevelsesturisme er det segmentet som er hurtigst voksende i Norge. Vest-Finnmark har unike muligheter for å kunne etablere reiselivsvirksomhet med både kyst og innland som tema, innenfor relativt korte reiseavstander. For å sikre at regionen får utnyttet de naturgitte konkurransefortrinn, er det nødvendig å etablere samarbeid på tvers av kommunegrenser og type naturbaserte opplevelstilbud. Bedriftene i regionen har derfor ønske om å etablere to fellesprosjekter, med fokus på marked- og produktutvikling. Dette innebærer blant annet etablering av en felles profil, og markedstiltak som er tilpasset denne profilen. 53

54 Strategiområde 4: Kulturbaserte opplevelser Kulturfylket Finnmark byr på spennende muligheter ift utvikling av nye produkter, samt å bidra til å skape en mer autentisk ramme omkring de eksisterende reiselivsproduktene. Bedriftene i Vest-Finnmark ønsker å legge til rette for at besøkende i fylket skal kunne oppleve kystkulturen på en best mulig måte, og har derfor et ønske om å legge til rette for øyhopping i regionen. I tillegg ønsker man å sette fokus på den lokale matkulturen, slik at maten kan utgjøre et viktig element i det totale reiselivsproduktet som blir tilbudt i Vest-Finnmark. Til sist ønsker bedriftene å vurdere muligheten for å kunne nyttiggjøre krigshistorien i Finnmark i reiselivsøyemed i sterkere grad enn det man gjør i dag. 54

55 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 55

56 Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltakene som ble utarbeidet på 2. workshop ble utarbeidet i henhold til de prioriterte strategiområdene i reiselivsplanen; Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Til sist er det utarbeidet en samlet oversikt over tidshorisonten for de ulike tiltakene, samt en foreløpig sammenstilling av kapitalbehov for de ulike tiltakene. 56

57 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak 1: Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Tiltak 2: Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Tiltak 3: Utarbeidelse av temakart Tiltak 4: Gode Finnmarks-ambassadører Tiltak 5: Etablere møteplass for reiselivsnæringen og finansieringsinstitusjoner 57

58 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 1: Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Formål: Legge til rette for at aktører innen havfiske og fisketurisme kan lage et hensiktmessig opplegg for sine aktiviteter, hvor man blant annet kan benytte fiskebåter m/ skipper til passasjerbefordring dersom dette er ønskelig. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Aktørene kan nyttiggjøre seg den lokale fiskeflåten i sin utførelse av aktivitetsopplevelsen på sjøen, og regelverket er hensiktsmessig og enkelt ift denne typen aktiviteter. Finansiering Utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse som avdekker alle nødvendige elementer som man må ta tak i for å oppnå de ønskede resultater Interimstyret (se nedenfor) har ansvaret for å avklare innhold i et slikt prosjekt, samt utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse som skal danne grunnlag for finansiering og rekruttering av eventuelle deltakere Består av Randi Karlstrøm (Alta), Torleif Hanssen (Måsøy), Tor Oskar Andreassen (Hasvik) og Erlend Hesten (Måsøy) Forprosjekt: Avklare mulig innhold i prosjektet, og utarbeide prosjektbeskrivelse Søke finansiering Hovedprosjekt: Vurdere ansettelse av prosjektleder (frikjøp fra bedrift?) Invitasjon til deltakelse i prosjektet Gjennomføring av ulike tiltak på de prioriterte områdene Forprosjekt: Frikjøp og reisekostnader for interimsstyrets medlemmer, utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og finansieringssøknader, ca kr ,- Hovedprosjekt: Avklares i forprosjekt Tidsplan: Interimsstyret bør gjennomføre forprosjektfasen i februar-mars, og hovedprosjektet bør være finansiert og klart til iverksettelse i april-mai milepæl: Interimstyrets første møte innen utgangen av februar

59 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 2: Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Formål: Legge til rette for at aktører innen naturbasert turisme kan lage et hensiktmessig opplegg for sine aktiviteter, hvor man blant annet kan lage ly, nødhavner m.v. langs kysten uten at dette må gjennom for mye byråkrati. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Organisering/ ansvars-fordeling: Interimstyre: Arbeids-oppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Det er etablert en nasjonal strategi for hvordan man kan ta naturen i bruk i utøvelsen av naturbaserte reiselivsaktiviteter Finansiering Utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse som avdekker alle nødvendige elementer som man må ta tak i for å oppnå de ønskede resultater Interimstyret (se nedenfor) har ansvaret for å avklare innhold i et slikt prosjekt, samt utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse som skal danne grunnlag for finansiering og rekruttering av eventuelle deltakere, samt etablering av styringsgruppe for hovedprosjektet Styringsgruppen for felles reiselivsprosjekt i Vest-Finnmark, samt Tomm Johansen (Alta Sjøopplevelser). Forprosjekt: Avklare mulig innhold i prosjektet, og utarbeide prosjektbeskrivelse Søke finansiering Hovedprosjekt: Vurdere ansettelse av prosjektleder (frikjøp fra bedrift?) Invitasjon til deltakelse i prosjektet Gjennomføring av ulike tiltak på de prioriterte områdene Forprosjekt: Frikjøp og reisekostnader for interimsstyrets medlemmer, utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og finansieringssøknader, ca kr ,- Hovedprosjekt: Avklares i forprosjekt Tidsplan: Interimsstyret bør gjennomføre forprosjektfasen i februar-mars, og hovedprosjektet bør være finansiert og klart til iverksettelse i april-mai milepæl: Interimstyrets første møte innen utgangen av februar

60 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 3: Utarbeidelse av temakart Formål: Få en samlet oversikt over ulike produkter/ tjenester som er etablert innenfor 2-4 tema. Dette utarbeides som en kartbeskrivelse som skal være tilgjengelig for besøkende/ interesserte hos bedrifter, turistinformasjoner, servicekontorer m.v. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Besøkende/ turister får tilgang på en samlet informasjon omkring tilbud i Vest-Finnmark innenfor de ulike temaene. Dette skal bidra til flere besøkende som oppholder seg lengre i regionen. Tilgang på nødvendig informasjon fra hver av kommunene, bedrifter m.v Finansiering for utarbeidelse og produksjon av temakartene En representant fra hver av de deltakende kommunene innenfor de ulike temaområdene inngår i arbeidsgruppene Styringsgruppen for felles reiselivsprosjekt i Vest-Finnmark Drøfting og prioritering av tema som skal inngå Etablering av arbeidsgruppe for hvert tema Innhente tilbud på bistand til trykking av temakart Innsamling av nødvendig informasjon/ data Utarbeidelse av utkast til temakart Kvalitetssikring hos kommuner/ bedrifter Endelig godkjenning av temakart Trykking og utsendelse av temakart Menneskelige: PL + frikjøp av deltakere i arbeidsgruppen Økonomi: kr ,- (trykking kr 45, arbeidsinnsats kr 35 ) Tidsplan: Februar-mai milepæl: Etablering av arbeidsgruppe innen midten av februar

61 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 4: Gode Finnmarks-ambassadører Formål: Gjennom etablering av sommerjobber, hospiteringsordninger og lignende i reiselivsbedriftene i Vest- Finnmark, sal vi sikre at ungdom som drar ut i forbindelse med jobb eller utdannelse er gode ambassadører for regionen og reiselivsnæringen, og at de kan tenke seg å arbeide i reiselivsnæringen i regionen når de skal etablere seg en gang i fremtiden. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Reiselivsbedriftene får motiverte arbeidstakere, og regionen får ungdom som skryter når de arbeider eller studerer ute. Finansiering Tilstrekkelig antall ungdom og bedrifter som ønsker å delta i ordningen At ordningen får en permanent organisering Finnmark Reiseliv (FR) har dette tiltaket inne i sin handlingsplan, så vi foreslår at tiltaket samordnes med de aktiviteter som skal finne sted i regi av FR. Styringsgruppen for felles reiselivsprosjekt i Vest-Finnmark og Finnmark Reiseliv Avklare og samordne innholdet i tiltakene Avklare finansiering av tiltaket Rekruttering av ungdommer og reiselivsbedrifter Ressursbehov (menn. og økonomiske): Ikke avklart på det nåværende tidspunkt Tidsplan: Iverksettes i løpet tidlig vår 2005, slik at ordningen kan virke ute i reiselivsbedriftene fra sommersesongen milepæl: Etablering av interimstyret 61

62 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 5: Etablere møteplass for reiselivsnæringen og finansieringsinstitusjoner Formål: For å sikre en gjensidig forståelse av reiselivsnæringens og finansieringsinstitusjonenes utfordringer og muligheter, ønsker man at reiselivsbedriftene og bankene i Vest-Finnmark møtes minimum 1 gang pr år. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Tidsplan: Bankene får medarbeidere som er oppdatert på reiselivsnæingen, mens bedriftene får klargjort hva bankene kan bidra med i utviklingen av reiselivsnæringen i regionen. At man klarer å etablere møteplassen som en del av den ordinær driften, både hos bankene og i reiselivsbedriftene. Interimstyret tar ansvaret for å innkalle til det første møtet mellom bankene og reiselivsnæringen. På dette møtet blir man enige om hvem som skal ha ansvaret får å innkalle til slike møter i fremtiden. Styringsgruppen for felles reiselivsprosjekt i Vest-Finnmark Utarbeidelse av agenda for det første møtet Etablere nødvendig finansiering Praktisk tilrettelegging og utsendelse av invitasjon Gjennomføring av møtet Etablering av ansvar for fremtidige møter Behov for frikjøp av styringsgruppens medlemmer, ca kr ,- Leie av møterom, enkel bevertning, ca kr ,- Første møte gjennomføres innen april Deretter årlige møter i 1. halvår hvert år 1. milepæl: Når det første møtet er planlagt og finansiert 62

63 Strategiområde 2: Utvikling av magneter Tiltak 1: Skilting av attraksjoner Tiltak 2: Northcape Cruises Tiltak 3: Forprosjekt for etablering av technical visits Tiltak 4: Etablering av attraksjonsnettverk Tiltak 5: Skape harmoni i mediadekningen ift Alta og Hammerfest 63

64 Strategiområde 2: Utvikling av magneter Tiltak nr 1: Skilting av attraksjoner Formål: En helhetlig informasjon til vegfarende, med en helhetlig profil jfr Finnmark Reiseliv, som fremmer slag av produkter og tjenester i Finnmark. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Økt informasjonsmengde og forbedret beslutningsgrunnlag for de besøkende, gjennom å rydde opp i den nåværende skiltjungelen. Dialog med Statens Vegvesen Dialog med private skilteiere Oppdatering og vedlikehold av informasjon på skiltene Vest-Finnmark Regionråd bør være prosjektansvarlig. Representanter fra destinasjonsselskapene eller andre representative selskaper i regionen, Finnmark Reiseliv og Statens Vegvesen. Etablering av interimstyret, samt etablere samarbeid med Statens Vegvesen Avklare hvem, hva, hvor for prosjektet Avklare kostander og finansiering Utvikle driftskonsept Utarbeide design/ profil og innhold Innsalg til bedrifter/ private skilteiere Etablere et nettverk for dette som involverer hele Finnmark Innleie av prosjektleder + driftskostnader er beregnet til kr ,-. Tidsplan: Februar -juni milepæl: Konseptbeskrivelse og finansieringsplan ferdig utarbeidet 64

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer www.kaizen.no Forord har utført denne mulighetsanalysen på oppdrag for Innovasjon Norge. Analysen er en del av et større

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 7/10 09/868 STUDIESENTER

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer