Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark"

Transkript

1 Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Foto: Rica Hotels Foto: Rica Hotels Copyright 2004, Peter Nilsson Et forprosjekt i regi av Vest- Finnmark Regionråd sept jan

2 Reiselivsplanen er utarbeidet for Vest-Finnmark Regionråd v/ prosjektansvarlig Eva D. Husby Reiselivsplanen er utarbeidet av Bedriftskompetanse as Hammerfest v/ prosjektleder Arvid Jensen Hammerfest, januar

3 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 3

4 Sammendrag og konklusjoner Det har vært utvist stort engasjement omkring prosessen med å utarbeide en felles reiselivsplan for Vest-Finnmark. Av de ca 100 kartlagte aktørene som fikk tilbud om å delta i prosessen, har ca 45 av bedrifter deltatt på en eller begge workshop ene. Prosessen fant sted i perioden september januar Bedriftsaktørene i regionen har store forventninger til videreføringen av prosjektet, og det er viktig at iverksettelsen av de ulike tiltakene ikke drøyer ut i tid. Bedriftene ønsker å delta aktivt både i forprosjekteringen og iverksettelsen av aktivitetene i de ulike tiltakene. For koordinering av mellomfasen, fra reiselivsplanen er behandlet i Vest-Finnmark regionråd til de ulike interimstyrene er etablert, vil det være nødvendig med en ressurs for oppfølging av planen. Styringsgruppen ønsker å ivareta en slik rolle. 4

5 Følgende strategiområder med tilhørende tiltak ble prioritert i prosessen: Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak 1: Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Tiltak 2: Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Tiltak 3: Utarbeidelse av temakart Tiltak 4: Gode Finnmarks-ambassadører Tiltak 5: Etablere møteplass for reiselivsnæringen og fin an siering sin stitusjo ner Strategiområde 2: Utvikling av magneter Tiltak 1: Skilting av attraksjoner Tiltak 2: Northcape Cruises Tiltak 3: Forprosjekt for etablering av Technical Visits Tiltak 4: Etablering av attraksjonsnettverk Tiltak 5: Skape harmoni i mediadekningen ift Alta og Hammerfest Strategiområde 3: Naturbaserte opplevelser Tiltak 1: Etablering av felles profil; Den arktiske kysten/ the arctic coast Tiltak 2: Det arktiske Loppa - breer og fjell som spydspiss i naturbasert reiseliv i kommunen/ regionen. Strategiområde 4: Kulturbaserte opplevelser Tiltak 1: Legge til rette for øyhopping i regionen Tiltak 2: Synliggjøre og heve bevisstheten omkring matkultur i regionen Tiltak 3: Synliggjøre krigshistorien i regionen 5

6 Tidshorisont for de ulike tiltakene: Raskt 0-6 mnd Mellom lang sikt 6 12 mnd Lang sikt mnd Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Utarbeidelse av temakart Gode Finnmarksambassadører Etablere møteplass mellom reiselivsnæringen og finansieringsinstitusjoner Skilting av attraksjoner Northcape Cruises Forprosjekt for etablering av Technical Visits Etablering av attraksjonsnettverk Skape harmoni i mediadekningen ift Alta og Hammerfest Etablering av felles profil; Den arktiske kysten/ The arctic coast Det arktiske Loppa - breer og fjell som spydspiss i naturbasert reiseliv i kommunen/ regionen Legge til rette for øyhopping i regionen Synliggjøre og heve bevisstheten omkring matkultur i regionen Synliggjøre krigshistorien i regionen 6

7 Foreløpig kapitalbehov for de ulike tiltakene: Oversikt over strategiområder og tilhørende tiltak Foreløpig beregnet kapitalbehov Strategiområde 1: Overordnede, tilretteleggende tiltak Tiltak nr 1: Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Kr ,- til forprosjekt Tiltak nr 2: Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Kr ,- til forprosjekt Tiltak nr 3: Utarbeidelse av temakart Kr ,- Tiltak nr 4: Gode Finnmarks-ambassadører Ikke avklart Tiltak nr 5: Etablere møteplass for reiselivsnæringen og Kr ,- finansieringsinstitusjoner Strategiområde 2: Utvikling av magneter i Vest-Finnmark Tiltak nr 1: Skilting av attraksjoner Kr ,- Tiltak nr 2: Northcape Cruises Kr ,- fordelt på 3 år Tiltak nr 3: Forprosjekt for etablering av Technical Visits Kr ,-, er allerede finansiert Tiltak nr 4: Etablering av Attraksjonsnettverk Ikke avklart Tiltak nr 5: Skape harmoni i mediadekningen ift Alta og Hammerfest Ubegrenset? Strategiområde 3: Naturbaserte opplevelser Tiltak nr 1: Etablering av felles profil; den arktiske kysten/ the arctic coast Kr ,- til forprosjekt Tiltak nr 2: Det arktiske Loppa breer og fjell som spydspiss for naturbasert Kr ,- til forprosjekt reiseliv i kommunen/ regionen Strategiområde 4: Kulturbaserte opplevelser Tiltak nr 1: Legge til rette for øyhopping i regionen Ikke avklart Tiltak nr 2: Synliggjøre og heve bevisstheten omkring matkultur i regionen Ikke avklart Tiltak nr 3: Synliggjøre krigshistorien i regionen Ikke avklart 7

8 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 8

9 Bakgrunn: Bakgrunnen for iverksettelse av fellesprosjekt på reiseliv i Vest-Finnmark regionen: Reiseliv er prioritert som et av to næringsmessige satsingsområder, som et ledd i å utvikle og styrke samarbeidet på tvers av kommunegrensene i Alta, Loppa, Hasvik, Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp kommuner. 9

10 Bakgrunn: Overordnet målsetting Å skape økt vekst i reiselivsnæringen i hele regionen, og å videreutvikle Vest-Finnmark regionen som reisemål med basis i regionens fortrinn. Prosjektets mål Å utarbeide planer og foreslå tiltak som skal realisere hovedmålet. 10

11 Metodikk: Prosjektets organisering Oppdragsgiver (OG) Vest-Finnmark Regionråd Styringsgruppe (SG) Vigdis Nesse -Alta, Kim Gøran Pedersen -Loppa, Eva D. Husby -Hasvik, Ole- Martin Olsen -Hammerfest, Kai Hugo Knutsen -Kvalsund, Alfred Stabell -Måsøy og Arne Reiersen -Nordkapp Prosjektansvarlig (PA) Eva D. Husby (Hasvik kommune) Prosessledelse (PL) Bedriftskompetanse as v/ Arvid Jensen (PL) PM: Bente Olsen, Viggo Hagan og Lill-Gunn Kivijervi Referansegruppe Alle reiselivsaktører som har aktiviteter i Vest- Finnmark regionen inviteres til å delta Arbeidsgruppe Hammerfest Turist Nordkapp Reiseliv Via Alta Tours Finnmark Reiseliv 11

12 Metodikk: Arbeidsform - hovedaktiviteter HA-1: Prosjektledelse og etablering av prosjektet Prosessorientert og justerbart, men arbeidet etter vedtatte prosjektplan med hensyn til fremdrift, aktiviteter og ressurser. HA-2: Aktørdialog, prosessledelse Kartla mulige aktører, kontaktet disse og inviterte til 2 workshop er med aktører, styringsgruppe og arbeidsgruppen. På hver workshop deltok ca 45 personer fra næringen. Tema: - Oppdatering og drøfting av statusanalyse - Valg av produkter og marked - Valg av strategiområder og tiltak ift valgte produkter og markeder 12

13 Metodikk: Arbeidsform - hovedaktiviteter HA-3: Dialog med PL for oppdrett/havbruk Diskuterte en felles tilnærming som basis før aktørdialog, avklarte felles problemstillinger og felles forståelse av strategivalg og tiltak. HA-4: Utarbeidelse av utviklingsplan for reiseliv Utarbeidet gjennom prosess en strategisk plan med forslag til tiltak for en strategisk satsing, samt kostnadsoverslag og forslag til finansieringsplan for hvert av tiltakene. HA-5: Søknad om finansiering av tiltakene Vi har hatt dialog med mulige finansieringskilder, utarbeidelse og oppfølging av finansieringssøknader skjer via de ulike tiltakene. 13

14 Metodikk: Milepæler Milepælsmøter etter hver av de to prosesssamlingene som samlet bedriftsaktører, styringsgruppe og arbeidsgruppe, samt etter at det forelå et første utkast til handlingsdel (som ble sendt på høring hos bedriftene) og et første utkast til sluttrapport for felles reiselivsplan for Vest-Finnmark. Beslutningspunkter Ved oppstart og ved avslutning av prosjektet. 14

15 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 15

16 Reiseliv - verdens største næring - og verdens hurtigst voksende 16

17 WTO spår fortsatt vekst Kilde: World Tourism Organisation (2002) 17

18 Noen utviklingstrekk/trender Reiser oftere på ferie, ikke bare sommer Men hver reise varer kortere Turistene er mer reisevante og mer bevisst hva de ønsker Større krav til effektiv tidsbruk og kvalitet Søker i større grad ekthet og opplevelser Flere vil ha ferier med mening (lære noe, restituere seg) Nye reisemål og markedsland Sterkt økende bruk av internett (informasjon, bestilling) Større fokus på sikkerhet Voksende innslag av kjøpesterke og aktive eldre turister (aldrende befolkning i Europa og Japan) Stadig billigere å fly 18

19 Norges utgangspunkt Lite, ukjent men rikt land i utkanten av Europa og utenfor EU Sterk og økende internasjonal konkurranse Spredd bosetning mye vakker, uberørt natur - WTO Høykostland Mange små, få store bedrifter og ingen globale lokomotiver Nasjonale visjoner fraværende Norges internasjonale omdømme 19

20 Norsk eksport (2002) Fisk i alt Reiseliv Aluminium Papir og papp Oppdrettslaks Plastråstoff Kunstgjødsel Klippfisk Kopper Meierivarer og egg Titanmalm og konsentrater Kjøtt og kjøttvarer

21 Kort om reiselivet i Norge (1) Reiseliv omsetter for NOK 80 mrd. pa. (4,3% av BNP) Utlendinger kjøper norske reiselivstjenester for ca. 23 milliarder pr. år Vi som bor i Norge kjøper norske reiselivstjenester for ca. 33 milliarder pr. år Størst betydning i Nord-Norge Større profesjonalisering og integrasjon, men fortsatt en fragmentert næring 21

22 Kort om reiselivet i Norge (2) arbeidsplasser, mange i distriktene og 70% kvinner Lokal verdiskaping produksjonen kan ikke flyttes Turismen tilfører lokalbefolkningen bedre servicetilbud Eksportmarkedsføringen gjør Norge bedre kjent i utlandet Bidrar til høyere kulturforståelse og kontakt over grensene Har lønnsomhet og verdiskaping som på gjennomsnittet av norsk næringsliv Har de senere årene tapt markedsandeler i det totale verdensmarkedet 22

23 Antall overnattinger i Norge alle overnattingsformer mai-juli Prosent endring: - Totalt: 5 % - Norske: 5 % - Utenlandske: 4 % Totalt (utlandet + Norge) Utlandet Norge mai-juli 03 mai-juli 04 23

24 Norges konkurransearena Personer som søker naturbaserte opplevelser og som har reist på en utenlandsferie i løpet av de siste fem årene, som de selv har bekostet Kultur Natur Shopping Sol-Strand 24

25 Status for Norge som reisemål I det naturbaserte segmentet vet 64 % lite eller ingen ting om Norge Assosiasjoner: NEGATIVE Kaldt Kjedelig Lite å gjøre Lite å se POSITIVE Fjorder Uberørt Vennlig Fjell 25

26 Norge har omdømmeutfordringer! Kaldt? Mørkt? Langt unna? Dyrt? 26

27 Du etterspør ikke noe du ikke vet om Kje nnskap Kunnskap/ ho ldning Sympati Kjø p Gjenkjøp 27

28 Hvor mange i det naturbaserte segmentet har hørt om: - Finnmark - Nordkapp - Alta - Hammerfest?? 28

29 Produktgrupper i 2010 Høyt budsjett Klassiske ru nd rei ser Hurtigru ten Vinterop pleve lser Mice Cruise Fiske, sykk el - vandring Skiferier Klassiske ru nd rei ser Individuelle Pakketurer Hyt te- o g feriehusopphold Lavt budsjett 29

30 Nye markeder for norsk reiseliv (1) 30

31 Nye markeder for norsk reiseliv (2) 31

32 Antall cruisepassasjerer til Norge (Kilde: Cruise Norway) Number of Cruise Passangers to Norway Pax Ye a r 32

33 Markedet vil ha nyheter! Operatører Turister 33

34 Hovedutfordringer for norsk reiseliv Generelt Reisemål Styrke internasjonal markedsføring av Norge Merkevaren Norge Kompetanseutvikling Finne løsninger på fellesgodeproblemet der alle aktører deltar Større eiermessig integrasjon for å redusere gratispassasjerproblemer og øke stordriftsfordeler Styrking av e-handel innenfor informasjon og booking Styrke geografiske kompetanseområder med stor og vital reiselivsnæring (få fram reisemål som trekker ) Tettere kobling mellom produktutvikling og markedsføring Øke samhandling og forståelse mellom store og små aktører i reiselivet 34

35 Reiselivsnæringen i Finnmark Total reiselivsomsetning: MNOK Turisttomsetning: 590 MNOK Yrkestrafikkomsetning: 140 MNOK Kurs-/konferanseomsetning: 32 MNOK Lokalmarkedet: 342 MNOK Reisebyråvirksomhet: 69 MNOK Eksportverdi Finnmark 360 MNOK Antall årsverk i bransjen Bidrar til årsverk hos leverandører Holder liv i offentlige årsverk 35

36 Hotell i Finnmark, Nordmenn og utlendinger 36

37 Hotell i Finnmark, mai - juli 2003/ I alt Norge Utland

38 Hotellovernattinger i Finnmark - etter nasjonalitet Tyskland Italia Spania Danmark Frankrike USA Finland Sveits Sverige Storbritannia Nederland Asia ellers Europa ellers Japan 38

39 Hotellovernattinger i Finnmark - etter formål K/K Yrke F/F 39

40 Beleggsprosent hoteller - Norge og Finnmark 40

41 Sesongvariasjoner hotellgjestedøgn i Finnmark JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Kapasitet Gjestedøgn 41

42 Campinggjestedøgn i Finnmark I alt Norge Utlandet i alt 42

43 Campinggjestedøgn i Finnmark Tyskland Finland Nederland Danmark Sverige Italia Europa ellers Sveits Frankrike England Østerrike Polen Australia 43

44 Trender i Finnmark (Kilde: Finnmark Reiseliv) Cruise og hurtigruten øker markant Nedgang på buss Økning individuelt Økning charter Nedgang camping Enda brattere sesong Tyskland holder stand Spania, Italia og Finland øker Kortere tid fra kjøp til reise Fortsatt mer bevisst satsing på utlandet enn på det norske markedet 44

45 Hovedutfordringen for reiselivet i Vest-Finnmark -? større totalomsetning bedre lønnsomhet flere helårsarbeidsplasser 45

46 Hovedutfordringen for reiselivet i Vest-Finnmark -? I DAG En kort hovedsesong - og ikke så mye annet I MORGEN En hovedsesong om sommeren hvor flere bruker mer tid og penger i Finnmark Nye sesonger utenom sommeren 46

47 Strategisk plan for reiselivsnæringen i Finnmark Visjonen for reiselivet i Finnmark Finnmark skal være et attraktivt helårig reisemål med en klar og enhetlig profil basert på arktisk natur og kultur * Strategisk plan for reiselivsnæringen i Finnmark, Mål En årlig vekst på gjestedøgn for fritidsreisende. Dette utgjør 3,6 % med utgangspunkt i år En årlig vekst på gjestedøgn i kurs- og konferansemarkedet. Dette utgjør 9,2 % med utgangspunkt i år

48 Strategisk plan for reiselivsnæringen i Finnmark Utvikling av vinterturisme har hovedfokus Vinteren har størst utviklingspotenisal Fokus på internasjonal ferie- og fritidstrafikk Startet et 3-årig vinterprosjekt i 2002, som man nå ser klare resultater av mht antall produkter og antall reisemål som er inne i prosjektet. I 2005 har man tilbud i 6 ulike områder, spredt over hele fylket. 48

49 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 49

50 Beskrivelse av strategiområder På 1. workshop arbeidet deltakerne med å prioritere fremtidens produkt- og markedsområder for regionen og for deres egen bedrift. Det ble tydelig i løpet av prosessen at de produkt- og markedsområdene som man ønsket å satse på, krevde tiltak som kunne sorteres inn i følgende strategiområder; Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser 50

51 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak For å sikre at reiselivsnæringen i Vest-Finnmark skal oppnå de mål som man har satt seg i prosjektet, er det nødvendig å iverksette tiltak som må betegnes å være på et overordnet og tilretteleggende nivå. Dette er tiltak som fokuserer på å forbedre rammebetingelsene for bedriftene, samt muliggjøre samarbeid på tvers av næringer (regelverk, finansiering m.v.), etablere nødvendig reiselivsmessig infrastruktur, samt å sikre rekruttering av ungdom til reiselivsnæringen i Vest-Finnmark. 51

52 Strategiområde 2: Utvikling av magneter For å trekke flest mulig besøkende til Vest-Finnmark, er det viktig å synliggjøre de såkalte magnetene. Dette er attraksjoner og severdigheter som sørger for at et stort antall gjester reiser til Finnmark/ regionen. Ved utgangen av nov var Nordkapp (ca ), Isbjørnklubben (ca ) og Alta Museum (ca ) de mest besøkte attraksjonene i fylket. Ved å utvikle flere magneter (for eksempel Nordlyskatedralen i Alta for å hente ut potensialet på nordlys-turisme, samt vinterturismeprosjektet på Skaidi), samt stimulere til å øke antall besøkende på de eksisterende, vil man kunne få en kraftig økning i antall besøkende i regionen. Dette vil komme de omkringliggende bedriftene til gode, da antall potensielle gjester i regionen øker. Da blir det opptil hver enkelt bedrift å få de besøkende til å bruke noen dager ekstra i regionen. 52

53 Strategiområde 3: Naturbaserte opplevelser Naturbasert opplevelsesturisme er det segmentet som er hurtigst voksende i Norge. Vest-Finnmark har unike muligheter for å kunne etablere reiselivsvirksomhet med både kyst og innland som tema, innenfor relativt korte reiseavstander. For å sikre at regionen får utnyttet de naturgitte konkurransefortrinn, er det nødvendig å etablere samarbeid på tvers av kommunegrenser og type naturbaserte opplevelstilbud. Bedriftene i regionen har derfor ønske om å etablere to fellesprosjekter, med fokus på marked- og produktutvikling. Dette innebærer blant annet etablering av en felles profil, og markedstiltak som er tilpasset denne profilen. 53

54 Strategiområde 4: Kulturbaserte opplevelser Kulturfylket Finnmark byr på spennende muligheter ift utvikling av nye produkter, samt å bidra til å skape en mer autentisk ramme omkring de eksisterende reiselivsproduktene. Bedriftene i Vest-Finnmark ønsker å legge til rette for at besøkende i fylket skal kunne oppleve kystkulturen på en best mulig måte, og har derfor et ønske om å legge til rette for øyhopping i regionen. I tillegg ønsker man å sette fokus på den lokale matkulturen, slik at maten kan utgjøre et viktig element i det totale reiselivsproduktet som blir tilbudt i Vest-Finnmark. Til sist ønsker bedriftene å vurdere muligheten for å kunne nyttiggjøre krigshistorien i Finnmark i reiselivsøyemed i sterkere grad enn det man gjør i dag. 54

55 Innholdsfortegnelse: Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metodikk Status, utviklingstrekk og trender Beskrivelse av strategiområder Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Tidshorisont for de ulike tiltakene Foreløpig kapitalbehov 55

56 Handlingsdel i reiselivsplanen Tiltakene som ble utarbeidet på 2. workshop ble utarbeidet i henhold til de prioriterte strategiområdene i reiselivsplanen; Tiltak - Overordnede og tilretteleggende Tiltak - Utvikling av magneter Tiltak - Naturbaserte opplevelser Tiltak - Kulturbaserte opplevelser Til sist er det utarbeidet en samlet oversikt over tidshorisonten for de ulike tiltakene, samt en foreløpig sammenstilling av kapitalbehov for de ulike tiltakene. 56

57 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak 1: Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Tiltak 2: Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Tiltak 3: Utarbeidelse av temakart Tiltak 4: Gode Finnmarks-ambassadører Tiltak 5: Etablere møteplass for reiselivsnæringen og finansieringsinstitusjoner 57

58 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 1: Sikre fornuftige rammebetingelser for havfiske/ fisketurisme Formål: Legge til rette for at aktører innen havfiske og fisketurisme kan lage et hensiktmessig opplegg for sine aktiviteter, hvor man blant annet kan benytte fiskebåter m/ skipper til passasjerbefordring dersom dette er ønskelig. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Aktørene kan nyttiggjøre seg den lokale fiskeflåten i sin utførelse av aktivitetsopplevelsen på sjøen, og regelverket er hensiktsmessig og enkelt ift denne typen aktiviteter. Finansiering Utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse som avdekker alle nødvendige elementer som man må ta tak i for å oppnå de ønskede resultater Interimstyret (se nedenfor) har ansvaret for å avklare innhold i et slikt prosjekt, samt utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse som skal danne grunnlag for finansiering og rekruttering av eventuelle deltakere Består av Randi Karlstrøm (Alta), Torleif Hanssen (Måsøy), Tor Oskar Andreassen (Hasvik) og Erlend Hesten (Måsøy) Forprosjekt: Avklare mulig innhold i prosjektet, og utarbeide prosjektbeskrivelse Søke finansiering Hovedprosjekt: Vurdere ansettelse av prosjektleder (frikjøp fra bedrift?) Invitasjon til deltakelse i prosjektet Gjennomføring av ulike tiltak på de prioriterte områdene Forprosjekt: Frikjøp og reisekostnader for interimsstyrets medlemmer, utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og finansieringssøknader, ca kr ,- Hovedprosjekt: Avklares i forprosjekt Tidsplan: Interimsstyret bør gjennomføre forprosjektfasen i februar-mars, og hovedprosjektet bør være finansiert og klart til iverksettelse i april-mai milepæl: Interimstyrets første møte innen utgangen av februar

59 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 2: Sikre fornuftige rammebetingelser for naturbasert turisme Formål: Legge til rette for at aktører innen naturbasert turisme kan lage et hensiktmessig opplegg for sine aktiviteter, hvor man blant annet kan lage ly, nødhavner m.v. langs kysten uten at dette må gjennom for mye byråkrati. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Organisering/ ansvars-fordeling: Interimstyre: Arbeids-oppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Det er etablert en nasjonal strategi for hvordan man kan ta naturen i bruk i utøvelsen av naturbaserte reiselivsaktiviteter Finansiering Utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse som avdekker alle nødvendige elementer som man må ta tak i for å oppnå de ønskede resultater Interimstyret (se nedenfor) har ansvaret for å avklare innhold i et slikt prosjekt, samt utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse som skal danne grunnlag for finansiering og rekruttering av eventuelle deltakere, samt etablering av styringsgruppe for hovedprosjektet Styringsgruppen for felles reiselivsprosjekt i Vest-Finnmark, samt Tomm Johansen (Alta Sjøopplevelser). Forprosjekt: Avklare mulig innhold i prosjektet, og utarbeide prosjektbeskrivelse Søke finansiering Hovedprosjekt: Vurdere ansettelse av prosjektleder (frikjøp fra bedrift?) Invitasjon til deltakelse i prosjektet Gjennomføring av ulike tiltak på de prioriterte områdene Forprosjekt: Frikjøp og reisekostnader for interimsstyrets medlemmer, utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og finansieringssøknader, ca kr ,- Hovedprosjekt: Avklares i forprosjekt Tidsplan: Interimsstyret bør gjennomføre forprosjektfasen i februar-mars, og hovedprosjektet bør være finansiert og klart til iverksettelse i april-mai milepæl: Interimstyrets første møte innen utgangen av februar

60 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 3: Utarbeidelse av temakart Formål: Få en samlet oversikt over ulike produkter/ tjenester som er etablert innenfor 2-4 tema. Dette utarbeides som en kartbeskrivelse som skal være tilgjengelig for besøkende/ interesserte hos bedrifter, turistinformasjoner, servicekontorer m.v. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Besøkende/ turister får tilgang på en samlet informasjon omkring tilbud i Vest-Finnmark innenfor de ulike temaene. Dette skal bidra til flere besøkende som oppholder seg lengre i regionen. Tilgang på nødvendig informasjon fra hver av kommunene, bedrifter m.v Finansiering for utarbeidelse og produksjon av temakartene En representant fra hver av de deltakende kommunene innenfor de ulike temaområdene inngår i arbeidsgruppene Styringsgruppen for felles reiselivsprosjekt i Vest-Finnmark Drøfting og prioritering av tema som skal inngå Etablering av arbeidsgruppe for hvert tema Innhente tilbud på bistand til trykking av temakart Innsamling av nødvendig informasjon/ data Utarbeidelse av utkast til temakart Kvalitetssikring hos kommuner/ bedrifter Endelig godkjenning av temakart Trykking og utsendelse av temakart Menneskelige: PL + frikjøp av deltakere i arbeidsgruppen Økonomi: kr ,- (trykking kr 45, arbeidsinnsats kr 35 ) Tidsplan: Februar-mai milepæl: Etablering av arbeidsgruppe innen midten av februar

61 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 4: Gode Finnmarks-ambassadører Formål: Gjennom etablering av sommerjobber, hospiteringsordninger og lignende i reiselivsbedriftene i Vest- Finnmark, sal vi sikre at ungdom som drar ut i forbindelse med jobb eller utdannelse er gode ambassadører for regionen og reiselivsnæringen, og at de kan tenke seg å arbeide i reiselivsnæringen i regionen når de skal etablere seg en gang i fremtiden. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Reiselivsbedriftene får motiverte arbeidstakere, og regionen får ungdom som skryter når de arbeider eller studerer ute. Finansiering Tilstrekkelig antall ungdom og bedrifter som ønsker å delta i ordningen At ordningen får en permanent organisering Finnmark Reiseliv (FR) har dette tiltaket inne i sin handlingsplan, så vi foreslår at tiltaket samordnes med de aktiviteter som skal finne sted i regi av FR. Styringsgruppen for felles reiselivsprosjekt i Vest-Finnmark og Finnmark Reiseliv Avklare og samordne innholdet i tiltakene Avklare finansiering av tiltaket Rekruttering av ungdommer og reiselivsbedrifter Ressursbehov (menn. og økonomiske): Ikke avklart på det nåværende tidspunkt Tidsplan: Iverksettes i løpet tidlig vår 2005, slik at ordningen kan virke ute i reiselivsbedriftene fra sommersesongen milepæl: Etablering av interimstyret 61

62 Strategiområde 1: Overordnede og tilretteleggende tiltak Tiltak nr 5: Etablere møteplass for reiselivsnæringen og finansieringsinstitusjoner Formål: For å sikre en gjensidig forståelse av reiselivsnæringens og finansieringsinstitusjonenes utfordringer og muligheter, ønsker man at reiselivsbedriftene og bankene i Vest-Finnmark møtes minimum 1 gang pr år. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Tidsplan: Bankene får medarbeidere som er oppdatert på reiselivsnæingen, mens bedriftene får klargjort hva bankene kan bidra med i utviklingen av reiselivsnæringen i regionen. At man klarer å etablere møteplassen som en del av den ordinær driften, både hos bankene og i reiselivsbedriftene. Interimstyret tar ansvaret for å innkalle til det første møtet mellom bankene og reiselivsnæringen. På dette møtet blir man enige om hvem som skal ha ansvaret får å innkalle til slike møter i fremtiden. Styringsgruppen for felles reiselivsprosjekt i Vest-Finnmark Utarbeidelse av agenda for det første møtet Etablere nødvendig finansiering Praktisk tilrettelegging og utsendelse av invitasjon Gjennomføring av møtet Etablering av ansvar for fremtidige møter Behov for frikjøp av styringsgruppens medlemmer, ca kr ,- Leie av møterom, enkel bevertning, ca kr ,- Første møte gjennomføres innen april Deretter årlige møter i 1. halvår hvert år 1. milepæl: Når det første møtet er planlagt og finansiert 62

63 Strategiområde 2: Utvikling av magneter Tiltak 1: Skilting av attraksjoner Tiltak 2: Northcape Cruises Tiltak 3: Forprosjekt for etablering av technical visits Tiltak 4: Etablering av attraksjonsnettverk Tiltak 5: Skape harmoni i mediadekningen ift Alta og Hammerfest 63

64 Strategiområde 2: Utvikling av magneter Tiltak nr 1: Skilting av attraksjoner Formål: En helhetlig informasjon til vegfarende, med en helhetlig profil jfr Finnmark Reiseliv, som fremmer slag av produkter og tjenester i Finnmark. Resultat/ effekt: Kritiske suksessfaktorer: Interimstyre: Organisering/ ansvarsfordeling: Arbeidsoppgaver/ aktiviteter: Ressursbehov (menn. og økonomiske): Økt informasjonsmengde og forbedret beslutningsgrunnlag for de besøkende, gjennom å rydde opp i den nåværende skiltjungelen. Dialog med Statens Vegvesen Dialog med private skilteiere Oppdatering og vedlikehold av informasjon på skiltene Vest-Finnmark Regionråd bør være prosjektansvarlig. Representanter fra destinasjonsselskapene eller andre representative selskaper i regionen, Finnmark Reiseliv og Statens Vegvesen. Etablering av interimstyret, samt etablere samarbeid med Statens Vegvesen Avklare hvem, hva, hvor for prosjektet Avklare kostander og finansiering Utvikle driftskonsept Utarbeide design/ profil og innhold Innsalg til bedrifter/ private skilteiere Etablere et nettverk for dette som involverer hele Finnmark Innleie av prosjektleder + driftskostnader er beregnet til kr ,-. Tidsplan: Februar -juni milepæl: Konseptbeskrivelse og finansieringsplan ferdig utarbeidet 64

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING Velkommen til klyngesamling, og kick-off for år 7 av ALV Næringsskatt Kraftig økning i kunder de siste årene, mange fra andre siden av jorden. Ofte store skader på urørt natur.

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn I april 1998 ble Frescohallen tatt i bruk som informasjonssenter for kultur- og reiseliv. Fra å ha levd i relativt

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF M MEG MILIE BAKGRUNN 10 år Regional direktør - Hotelldrift Utvikling av konsepter Markedsføring Kvalitet levering «Small details, big difference» 5 år Forretningseiendom

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Vinterprosjektet i Finnmark

Vinterprosjektet i Finnmark Arbeidsnotat 2010:1006 Vinterprosjektet i Finnmark Birgit Abelsen 1 Innledning Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Finnmark Reiseliv (nå NordNorsk Reiseliv AS) og er først og fremst en rapportering

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

Reisemål med Olavsarven som plattform

Reisemål med Olavsarven som plattform Reisemål med Olavsarven som plattform Bakgrunn Frostating har på bakgrunn av tidligere behandlinger gjort en henvendelse til SNK om å utarbeide et forslag til reiselivssatsing med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival -Folk, fjord og fjell! Bakgrunn Næringslivsdag 2008 etterlyste fyrtårn på Indre Nordmøre reiselivssjef Roar Harsvik. Tok ballen videre, søkte (mars 08) og fikk KOMP midler til forprosjektering (mai 08

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Sekretariatsfunksjonen stilles til disposisjon av MRFK for MRR og destinasjonsselskapa. Arbeidsomfang tilsvarer omlag 0,5 årsverk. Sekretariatsfunksjonen skal utøvast av ein fast person (reiselivskoordinatoren)

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD?

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? Kirkeneskonferansen 05022014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Global og lokal - i salg og opplevelser 3,5 milliarder i omsetning (2012) 2 000 ansatte i konsernet

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Utviklingsfondet for Trillemarka

Utviklingsfondet for Trillemarka Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status,

Detaljer